KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 1/2017 Gemensamma kyrkofullmäktige (10)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 1/2017 Gemensamma kyrkofullmäktige (10)"

Transkript

1 KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 1/2017 Gemensamma kyrkofullmäktige (10) TID Torsdag kl PLATS Karleby församlingshem, Öja-auditoriet, Kronobyvägen 3 MÖTESÄRENDEN 1 Mötets öppnande 2 Laglighet och beslutsförhet 3 Val av protokolljusterare och rösträknare samt när protokollet hålls framlagt till påseende 4 Godkännande av arbetsordning 5 Val av ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige 6 Val av viceordförande för gemensamma kyrkofullmäktige 7 Val av viceordförande för gemensamma kyrkorådet 8 Val av ordinarie medlemmar till gemensamma kyrkorådet 9 Val av personlig suppleant för viceordförande i gemensamma kyrkorådet 10 Val av personliga suppleanter för medlemmarna i gemensamma kyrkorådet Aimo Maijala ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige

2 2 KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET FÖREDRAGNINGSLISTA/ 1/2017 Gemensamma kyrkofullmäktige PROTOKOLL TIDPUNKT Torsdag kl PLATS Karleby församlingshem, Öja-auditoriet, Kronobyvägen 3 NÄRVARANDE x Maijala Aimo ordförande 1 6 x Hulkko Pekka ordförande 7 12 x Snellman Hans viceordförande Fullmäktigeledamöterna: Från Karleby finska församling: x Annala Heini x Finnilä Klaus - Harju-Karhula Tarja x Hautamäki Esko x Klemola Eero - Kultala Raili - Kuusisto Riikka x Kuusniemi Hannu x Marttila Perttu x Mustasaari Erkki - Myllymäki Tomi x Myllyniemi Heikki x Nurmi Pekka Från Karleby svenska församling: x Haals Benita x Holmqvist Kristina x Lindqvist Mikael - Nilsson Carina Från Kaustby och Ullava församling: x Kentala Jussi x Kettu Terttu x Linnarinne Tanja Från Kelviå församling: x Honkala Ville x Kallinen Markku x Kemppainen Ari x Paananen Juhani x Paasikivi Johannes - Paloranta Johanna x Pensaari Paula x Rajaniemi Timo x Rytioja Antti x Räisänen Sanna x Suonsyrjä Ilkka x Taskila Petri x Teerikangas Kristiina x Urpilainen Pirjo x Virkkala Touko - Nyman Kurt x Sandell Torbjörn - Ventin Kim x Myllymäki Raimo - Salo Oili x Salo Tuula - Kivistö Irja x Maunula Jukka - Toskala Jouko Från Lochteå församling: x Herlevi Mikko - Lapinoja Antti x Niemi Heikki x Orjala Vuokko

3 3 Frånvarande Suppleant Från Karleby finska församling: - Harju-Karhula Tarja x Sykäräinen Sakari - Marttila Perttu x Passoja Merja - Myllymäki Tomi - Kalliokoski Miika Från Karleby svenska församling: - Nilsson Carina - Sundström Jesper - Nyman Kurt - Björndahl Kaj - Ventin Kim x Kvikant Stig-Gustav Från Kelviå församling: - Kivistö Irja x Jylhä Harri Övriga: - Harju Veli-Pekka x Murtomäki Erkki - Sirviö Jouni x Stenberg Per x Typpö Sakari x Marjamaa Helinä x Björkström Aune-Inkeri x Herlevi Susanna Gemensamma kyrkorådet: - Joensuu Erkki - Passoja Merja kyrkoherde, Kaustby och Ullava tf. kyrkoherde, Kelviå kyrkoherde, Karleby finska kyrkoherde, Karleby svenska tf. kyrkoherde, Lochteå förvaltningsdirektör informationschef protokollförare x Teerikangas Juha - Uusimäki Heleena 1 / 17 MÖTETS ÖPPNANDE Ordföranden öppnande mötet, varefter kyrkoherde Per Stenberg höll inledningsandakt. 2 / 17 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Enligt kapitel 8 i kyrkoordningen skall kallelsen jämte förteckningen över ärenden tillställas gemensamma kyrkofullmäktiges och gemensamma kyrkorådets medlemmar senast en vecka före sammanträdet samt vara anslagen på församlingens anslagstavla under en veckas tid före sammanträdet. Gemensamma kyrkofullmäktige är beslutför, när över hälften av medlemmarna är närvarande.

4 4 Företogs namnupprop. Vid namnuppropet konstaterades, att 38 ledamöter var på plats samt 4 suppleanter. Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 3 / 17 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE SAMT NÄR PROTOKOLLET HÅLLS FRAMLAGT TILL PÅSEENDE Till protokolljusterare och rösträknare valdes Stig-Gustav Kvikant och Johannes Paasikivi. Protokollet justeras kl på ekonomikontoret, Gustaf Adolfsgatan 16. Det justerade protokollet finns till påseende på ekonomikontoret. 4 / 17 ARBETSORDNING Mötet godkände arbetsordningen enligt föredragningslistan. 5 / 17 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE Enligt kapitel 8 i kyrkoordningen skall gemensamma kyrkofullmäktige utse inom sig ordförande och viceordförande. Valet förrättas vid gemensamma kyrkofullmäktiges första sammanträde under mandatperiodens första och tredje år. Deras mandatperiod varar tills en ny ordförande och viceordförande utsetts. Förslag: Gemensamma kyrkorådet föreslår, att gemensamma kyrkofullmäktige utser ordförande för åren Fullmäktigeledamot Juhani Paananen föreslog att Pekka Hulkko skulle väljas till ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige för åren Pekka Hulkko valdes enhälligt. Pekka Hulkko tackade för förtroendet och önskade gott samarbete i det kommande arbetet.

5 5 6 / 17 VAL AV VICEORDFÖRANDE FÖR GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE Förslag: Gemensamma kyrkorådet föreslår, att gemensamma kyrkofullmäktige utser viceordförande för åren Fullmäktigeledamot Torbjörn Sandell föreslog att Hans Snellman skulle väljas till viceordförande för gemensamma kyrkofullmäktige för åren Hans Snellman valdes enhälligt. Hans Snellman tackade för förtroendet. Aimo Maijala tackade gemensamma kyrkofullmäktiges och gemensamma kyrkorådets medlemmar, arbetstagarna och representanter av media för de gångna åren. Förvaltningsdirektören, ordföranden och viceordföranden för gemensamma kyrkofullmäktige tackade Aimo Maijala för den gångna 10 års ordförande perioden och överräckte blommor och nyaste psalmboken åt honom. 7 / 17 VAL AV VICEORDFÖRANDE FÖR GEMENSAMMA KYRKORÅDET Enligt 1 i reglementet för gemensamma kyrkorådet består rådet av en ordförande, som domkapitlet förordnat, dessutom en av gemensamma kyrkofullmäktige utsedd viceordförande samt 11 medlemmar. Domkapitlet i Uleåborg stift har förordnat kyrkoherde Jouni Sirviö till ordförande för åren Valet av medlemmarna till gemensamma kyrkorådet förrättas inom gemensamma kyrkofullmäktige så, att först utses viceordförande för gemensamma kyrkorådet, därefter de övriga medlemmarna. Förslag: Gemensamma kyrkorådet föreslår, att gemensamma kyrkofullmäktige utser viceordförande för gemensamma kyrkorådet för åren Fullmäktigeledamot Hannu Kuusniemi föreslog att Esko Hautamäki skulle väljas till ordförande viceordförande för gemensamma kyrkorådet för åren Esko Hautamäki valdes enhälligt. Esko Hautamäki tackade för förtroendet.

6 6 8 / 17 VAL AV ORDINARIE MEDLEMMAR TILL GEMENSAMMA KYRKORÅDET Kyrkoherden är kyrkorådets ordförande och dess övriga medlemmar är en viceordförande samt enligt reglementet för gemensamma kyrkorådet 11 övriga vid församlingsvalen valbara personer (KL 10:2 2 mom; KL 11:11 ). I det nuvarande gemensamma kyrkorådet representeras församlingarna på följande sätt: Karleby finska församling 5 Karleby svenska församling 2 Kaustby och Ullava församling 2 Kelviå församling 1 Lochteå församling 1 Sammanlagt 11 Enligt Kyrkolagens 23 kap. 8 : I kyrkans organ, förutom vid kyrkomötet, i stiftsfullmäktige, domkapitlet, kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet, ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte något annat följer av särskilda orsaker. Förslag: Gemensamma kyrkorådet föreslår, att gemensamma kyrkofullmäktige utser 11 medlemmar till gemensamma kyrkorådet för åren Gemensamma kyrkofullmäktige valde enhälligt följande 11 ordinarie medlemmar till gemensamma kyrkorådet för åren : Karleby finska församling: Kuusniemi Hannu Paloranta Johanna Passoja Merja Teerikangas Juha Uusimäki Heleena Karleby svenska församling: Nilsson Carina Sandell Torbjörn Kaustby och Ullava församling: Salo Tuula Kelviå församling: Kallinen Markku Stenberg Marja-Leena Lochteå församling: Lapinoja Antti

7 7 9 / 17 VAL AV PERSONLIG SUPPLEANT FÖR VICEORDFÖRANDE I GEMENSAMMA KYRKORÅDET Enligt 3 i reglementet för gemensamma kyrkorådet skall, sedan val av viceordförande och egentliga medlemmar förrättats, genom särskilda val utses personliga suppleanter för viceordförande och övriga medlemmar. Förslag: Gemensamma kyrkorådet föreslår, att gemensamma kyrkofullmäktige utser en personlig suppleant för viceordförande i gemensamma kyrkorådet för åren Fullmäktigeledamot Mikko Herlevi föreslog, att Seppo Karhula skulle väljas till personlig suppleant för viceordförande i gemensamma kyrkorådet för åren Seppo Karhula valdes enhälligt. 10 / 17 VAL AV PERSONLIGA SUPPLEANTER FÖR MEDLEMMARNA I GEMENSAMMA KYRKORÅDET De valda medlemmarna i gemensamma kyrkorådet har personliga suppleanter. Enligt Kyrkolagens 23 kap. 8 : I kyrkans organ, förutom vid kyrkomötet, i stiftsfullmäktige, domkapitlet, kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet, ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte något annat följer av särskilda orsaker. Förslag: Gemensamma kyrkorådet föreslår, att gemensamma kyrkofullmäktige utser en personlig suppleant för envar i gemensamma kyrkorådet för åren Gemensamma kyrkofullmäktige valde enhälligt följande personliga suppleanter för envar i gemensamma kyrkorådet för åren : Karleby finska församling: Finnilä Klaus Haapalehto Seija Klemola Eero Nygård Eeva-Kaija Rytioja Antti Karleby svenska församling: Mäkelä Rolf-Erik Östman-Tylli Nina (Paloranta Johanna) (Teerikangas Juha) (Passoja Merja) (Uusimäki Heleena) (Kuusniemi Hannu) (Nilsson Carina) (Sandell Torbjörn)

8 8 Kaustby och Ullava församling: Myllymäki Raimo Salo Oili Kelviå församling: Luoto Eeva-Liisa Salo Heikki I. Lochteå församling: Niemi Heikki (Kentala Jussi) (Salo Tuula) (Stenberg Marja-Leena) (Kallinen Markku) (Lapinoja Antti) 11 / 17 BESVÄRSANVISNING FÖRBUD MOT ATT SÖKA ÄNDRING Grunderna för förbudet Förbud mot att söka ändring vid beredning och verkställighet Över följande beslut är det enligt 24 kap. 5 i kyrkolagen inte möjligt att anföra kyrkobesvär och enligt 5 1 mom. i förvaltningsprocesslagen inte möjligt att anföra förvaltningsbesvär, eftersom besluten endast gäller beredning eller verkställighet. Besvär enligt lagen om offentlig upphandling får inte anföras över ett beslut om offentlig upphandling, eftersom beslutet endast gäller beredning av upphandlingsförfarandet. Paragrafer i protokollet: 1, 2, 3, 4, 11, 12 Särskilda bestämmelser om förbud mot att söka ändring 1. Enligt 5 2 mom. i förvaltningsprocesslagen får beslut inte överklagas genom besvär. 2. Enligt annan lagstiftning får beslut inte överklagas genom besvär. 3. Med stöd av 24 kap. 8 a 2 mom. i kyrkolagen får ändring inte sökas genom rättelseyrkande eller kyrkobesvär i ett upphandlingsbeslut, om ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet. Ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet om upphandlingens värde överstiger det tröskelvärde som anges i 15 i upphandlingslagen 1. Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbudet: UPPHANDLINGSRÄTTELSE Inlämning av upphandlingsrät telse En part som är missnöjd med den upphandlande enhetens beslut eller ett annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan framställa en skriftlig upphandlingsrättelse till den upphandlande enheten (80 83 i upphandlingslagen). Inlämningsadress Upphandlingsrättelsen ska lämnas in till den upphandlande enheten. Kontaktinformation: Karleby kyrkliga samfällighet Besöksadress: Gustaf Adolfsgatan 16, Karleby Postadress: Västra Kyrkogatan 17, Karleby Fax: E-post: Yrkande på upphandlingsrättelse ska framställas inom 14 dagar efter det att parten har fått del av den upphandlande enhetens beslut eller annat avgörande i upphandlingsförfarandet. Upphandlingsrättelsen kan på eget ansvar skickas per post, genom bud eller elektroniskt. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att brevet postades, om det inte visas att den har skett senare. Vid elektronisk delgivning anses parten ha fått del av meddelandet den dag det elektroniska meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen då meddelandet skickats anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att det elektroniska meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt. Upphandlingsrättelsen ska vara framme senast den sista dagen för yrkande av rättelse inom kansliets öppettid. Upphandlingsrättelsens innehåll Av upphandlingsrättelsen ska framgå: namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för behandlingen av ärendet vilket beslut upphandlingsrättelsen gäller hurdan rättelse som yrkas på vilka grunder rättelse yrkas. Till upphandlingsrättelsen ska fogas de dokument som åberopas, om inte den upphandlande enheten redan har dessa till sitt förfogande. 1 De nationella tröskelvärdena är euro (varor och tjänster), euro (hälsovård- och socialtjänster) och euro (byggentreprenader och byggkoncessioner)

9 9 BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid Kyrko- och förvaltningsbesvär Följande beslut kan överklagas genom skriftliga besvär. Besvärsmyndighet och kontaktinformation Norra Finlands förvaltningsdomstol Besöksadress: Isokatu 4, Uleåborg Postadress: PB 189, Uleåborg Fax: E-post: Kyrkobesvär, paragrafer i protokollet: 5, 6, 7, 8, 9, 10 Förvaltningsbesvär, paragrafer i protokollet: Besvärstid 30 dagar 30 dagar Kyrkobesvär i ett underställningsärende Följande beslut kan överklagas genom skriftliga besvär. Besvärsmyndighet och kontaktinformation Domkapitlet i Uleåborg stift, paragrafer i protokollet: 30 dagar Besöksadress: Ojakatu 1, Uleåborg Postadress: PB 85, Uleåborg Fax: E-post: Kyrkostyrelsen, paragrafer i protokollet: 30 dagar PB 185 (Hamngatan 11), Helsingfors Fax: E-post: Undervisnings- och kulturministeriet, paragrafer i protokollet: 30 dagar PB 29 (Sjötullsgatan 10), Statsrådet Fax: (registratorsbyrån) E-post: Besvär hos marknadsdomstolen Besvär ska lämnas in skriftligen inom 14 dagar från den dag då den anbudssökande eller anbudsgivaren skriftligen har fått del av de avgöranden som påverkar dennes ställning eller om anbudsförfarandets utgång och grunderna för dessa avgöranden samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan föras till marknadsdomstolen (besvärsanvisning). Den som söker ändring i ett upphandlingsärende ska dessutom skriftligen underrätta den upphandlande enheten om att ärendet förs till marknadsdomstolen. Den upphandlande enheten ska underrättas på den adress enheten uppgett senast när besvären om upphandlingen lämnas till marknadsdomstolen. Den upphandlande enhetens kontaktinformation anges ovan vid informationen om upphandlingsrättelse. Marknadsdomstolens kontaktinformation Besvären ska tillställas marknadsdomstolen på adressen: Besvärstid 14 dagar Postadress: Banbyggarvägen 5, Helsingfors Besöksadress: Banbyggarvägen 5, Helsingfors Fax E-post: Beräkning av tiden för ändringssökande Besvärsskrift Besvärstid och tid för rättelseyrkande räknas från den dag vederbörande har fått del av beslutet, denna dag undantaget. Om inte annat visas anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet postades, vid den tid mottagningsbeviset visar eller vid den tid som antecknats på ett separat intyg över delfående. I besvärsskriften ska anges: vem som anför besvär, namn och hemort postadress och telefonnummer där meddelanden om behandlingen av ärendet kan lämnas till den som anfört besvären vilket beslut man söker ändring i på vilka punkter man söker ändring i beslutet och vilka ändringar som yrkas på vilka grunder ändring söks.

10 10 Besvärsskriften ska undertecknas av den som anför besvär, av en laglig företrädare eller av ett ombud. Om talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud, eller om besvärsskriften avfattats av någon annan person, ska även denna persons namn och hemort uppges i besvärsskriften. Till besvärsskriften ska fogas: det beslut man söker ändring i, i original eller kopia ett intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller en annan utredning över när besvärstiden börjat handlingar som åberopas till stöd för yrkandet, om inte dessa redan tidigare har lämnats till myndigheten. Ett ombud som inte är advokat eller offentligt rättsbiträde ska bifoga en fullmakt till besvärsskriften. Enligt upphandlingslagen (548/2007) kan den upphandlande enhetens beslut eller ett annat avgörande i upphandlingsförfarandet som påverkar den anbudssökandes eller anbudsgivarens ställning överklagas genom besvär hos marknadsdomstolen. Besvär hos marknadsdomstolen kan inte anföras över ett sådant beslut eller annat avgörande av den upphandlande enheten som enbart gäller beredning av ett upphandlingsförfarande. Ärendet kan föras till marknadsdomstolen om upphandlingens värde överstiger det tröskelvärde som anges i 15 i upphandlingslagen. Inlämning av besvär Besvärshandlingarna ska inom besvärstiden lämnas in till den besvärsmyndighet som anges i beslutet. På eget ansvar kan besvärsskrifterna skickas per post, genom bud eller elektroniskt. Handlingarna ska postas i så god tid att de hinner fram innan kansliet stänger den sista dagen av besvärstiden. Rättegångsavgift Enligt 2 i lagen om domstolsavgifter (1455/2015) tar förvaltningsdomstolen ut en rättegångsavgift på 250 euro och marknadsdomstolen en rättegångsavgift på euro av den som anför besvär, om inte något annat följer av lagens 5, 7 och / 17 MÖTETS AVSLUTANDE Till slut sjöngs psalmen 511:1 Kom du med mig, min Herre Jesus. Mötet avslutades kl På mötets vägnar Försäkrar Aimo Maijala Pekka Hulkko Susanna Herlevi ordförande 1 6 ordförande 7 12 protokollförare Vi har granskat protokollet. Stig-Gustav Kvikant Johannes Paasikivi