KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 1/2017 Gemensamma kyrkofullmäktige (10)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 1/2017 Gemensamma kyrkofullmäktige (10)"

Transkript

1 KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 1/2017 Gemensamma kyrkofullmäktige (10) TID Torsdag kl PLATS Karleby församlingshem, Öja-auditoriet, Kronobyvägen 3 MÖTESÄRENDEN 1 Mötets öppnande 2 Laglighet och beslutsförhet 3 Val av protokolljusterare och rösträknare samt när protokollet hålls framlagt till påseende 4 Godkännande av arbetsordning 5 Val av ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige 6 Val av viceordförande för gemensamma kyrkofullmäktige 7 Val av viceordförande för gemensamma kyrkorådet 8 Val av ordinarie medlemmar till gemensamma kyrkorådet 9 Val av personlig suppleant för viceordförande i gemensamma kyrkorådet 10 Val av personliga suppleanter för medlemmarna i gemensamma kyrkorådet Aimo Maijala ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige

2 2 KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET FÖREDRAGNINGSLISTA/ 1/2017 Gemensamma kyrkofullmäktige PROTOKOLL TIDPUNKT Torsdag kl PLATS Karleby församlingshem, Öja-auditoriet, Kronobyvägen 3 NÄRVARANDE x Maijala Aimo ordförande 1 6 x Hulkko Pekka ordförande 7 12 x Snellman Hans viceordförande Fullmäktigeledamöterna: Från Karleby finska församling: x Annala Heini x Finnilä Klaus - Harju-Karhula Tarja x Hautamäki Esko x Klemola Eero - Kultala Raili - Kuusisto Riikka x Kuusniemi Hannu x Marttila Perttu x Mustasaari Erkki - Myllymäki Tomi x Myllyniemi Heikki x Nurmi Pekka Från Karleby svenska församling: x Haals Benita x Holmqvist Kristina x Lindqvist Mikael - Nilsson Carina Från Kaustby och Ullava församling: x Kentala Jussi x Kettu Terttu x Linnarinne Tanja Från Kelviå församling: x Honkala Ville x Kallinen Markku x Kemppainen Ari x Paananen Juhani x Paasikivi Johannes - Paloranta Johanna x Pensaari Paula x Rajaniemi Timo x Rytioja Antti x Räisänen Sanna x Suonsyrjä Ilkka x Taskila Petri x Teerikangas Kristiina x Urpilainen Pirjo x Virkkala Touko - Nyman Kurt x Sandell Torbjörn - Ventin Kim x Myllymäki Raimo - Salo Oili x Salo Tuula - Kivistö Irja x Maunula Jukka - Toskala Jouko Från Lochteå församling: x Herlevi Mikko - Lapinoja Antti x Niemi Heikki x Orjala Vuokko

3 3 Frånvarande Suppleant Från Karleby finska församling: - Harju-Karhula Tarja x Sykäräinen Sakari - Marttila Perttu x Passoja Merja - Myllymäki Tomi - Kalliokoski Miika Från Karleby svenska församling: - Nilsson Carina - Sundström Jesper - Nyman Kurt - Björndahl Kaj - Ventin Kim x Kvikant Stig-Gustav Från Kelviå församling: - Kivistö Irja x Jylhä Harri Övriga: - Harju Veli-Pekka x Murtomäki Erkki - Sirviö Jouni x Stenberg Per x Typpö Sakari x Marjamaa Helinä x Björkström Aune-Inkeri x Herlevi Susanna Gemensamma kyrkorådet: - Joensuu Erkki - Passoja Merja kyrkoherde, Kaustby och Ullava tf. kyrkoherde, Kelviå kyrkoherde, Karleby finska kyrkoherde, Karleby svenska tf. kyrkoherde, Lochteå förvaltningsdirektör informationschef protokollförare x Teerikangas Juha - Uusimäki Heleena 1 / 17 MÖTETS ÖPPNANDE Ordföranden öppnande mötet, varefter kyrkoherde Per Stenberg höll inledningsandakt. 2 / 17 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Enligt kapitel 8 i kyrkoordningen skall kallelsen jämte förteckningen över ärenden tillställas gemensamma kyrkofullmäktiges och gemensamma kyrkorådets medlemmar senast en vecka före sammanträdet samt vara anslagen på församlingens anslagstavla under en veckas tid före sammanträdet. Gemensamma kyrkofullmäktige är beslutför, när över hälften av medlemmarna är närvarande.

4 4 Företogs namnupprop. Vid namnuppropet konstaterades, att 38 ledamöter var på plats samt 4 suppleanter. Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 3 / 17 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE SAMT NÄR PROTOKOLLET HÅLLS FRAMLAGT TILL PÅSEENDE Till protokolljusterare och rösträknare valdes Stig-Gustav Kvikant och Johannes Paasikivi. Protokollet justeras kl på ekonomikontoret, Gustaf Adolfsgatan 16. Det justerade protokollet finns till påseende på ekonomikontoret. 4 / 17 ARBETSORDNING Mötet godkände arbetsordningen enligt föredragningslistan. 5 / 17 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE Enligt kapitel 8 i kyrkoordningen skall gemensamma kyrkofullmäktige utse inom sig ordförande och viceordförande. Valet förrättas vid gemensamma kyrkofullmäktiges första sammanträde under mandatperiodens första och tredje år. Deras mandatperiod varar tills en ny ordförande och viceordförande utsetts. Förslag: Gemensamma kyrkorådet föreslår, att gemensamma kyrkofullmäktige utser ordförande för åren Fullmäktigeledamot Juhani Paananen föreslog att Pekka Hulkko skulle väljas till ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige för åren Pekka Hulkko valdes enhälligt. Pekka Hulkko tackade för förtroendet och önskade gott samarbete i det kommande arbetet.

5 5 6 / 17 VAL AV VICEORDFÖRANDE FÖR GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE Förslag: Gemensamma kyrkorådet föreslår, att gemensamma kyrkofullmäktige utser viceordförande för åren Fullmäktigeledamot Torbjörn Sandell föreslog att Hans Snellman skulle väljas till viceordförande för gemensamma kyrkofullmäktige för åren Hans Snellman valdes enhälligt. Hans Snellman tackade för förtroendet. Aimo Maijala tackade gemensamma kyrkofullmäktiges och gemensamma kyrkorådets medlemmar, arbetstagarna och representanter av media för de gångna åren. Förvaltningsdirektören, ordföranden och viceordföranden för gemensamma kyrkofullmäktige tackade Aimo Maijala för den gångna 10 års ordförande perioden och överräckte blommor och nyaste psalmboken åt honom. 7 / 17 VAL AV VICEORDFÖRANDE FÖR GEMENSAMMA KYRKORÅDET Enligt 1 i reglementet för gemensamma kyrkorådet består rådet av en ordförande, som domkapitlet förordnat, dessutom en av gemensamma kyrkofullmäktige utsedd viceordförande samt 11 medlemmar. Domkapitlet i Uleåborg stift har förordnat kyrkoherde Jouni Sirviö till ordförande för åren Valet av medlemmarna till gemensamma kyrkorådet förrättas inom gemensamma kyrkofullmäktige så, att först utses viceordförande för gemensamma kyrkorådet, därefter de övriga medlemmarna. Förslag: Gemensamma kyrkorådet föreslår, att gemensamma kyrkofullmäktige utser viceordförande för gemensamma kyrkorådet för åren Fullmäktigeledamot Hannu Kuusniemi föreslog att Esko Hautamäki skulle väljas till ordförande viceordförande för gemensamma kyrkorådet för åren Esko Hautamäki valdes enhälligt. Esko Hautamäki tackade för förtroendet.

6 6 8 / 17 VAL AV ORDINARIE MEDLEMMAR TILL GEMENSAMMA KYRKORÅDET Kyrkoherden är kyrkorådets ordförande och dess övriga medlemmar är en viceordförande samt enligt reglementet för gemensamma kyrkorådet 11 övriga vid församlingsvalen valbara personer (KL 10:2 2 mom; KL 11:11 ). I det nuvarande gemensamma kyrkorådet representeras församlingarna på följande sätt: Karleby finska församling 5 Karleby svenska församling 2 Kaustby och Ullava församling 2 Kelviå församling 1 Lochteå församling 1 Sammanlagt 11 Enligt Kyrkolagens 23 kap. 8 : I kyrkans organ, förutom vid kyrkomötet, i stiftsfullmäktige, domkapitlet, kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet, ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte något annat följer av särskilda orsaker. Förslag: Gemensamma kyrkorådet föreslår, att gemensamma kyrkofullmäktige utser 11 medlemmar till gemensamma kyrkorådet för åren Gemensamma kyrkofullmäktige valde enhälligt följande 11 ordinarie medlemmar till gemensamma kyrkorådet för åren : Karleby finska församling: Kuusniemi Hannu Paloranta Johanna Passoja Merja Teerikangas Juha Uusimäki Heleena Karleby svenska församling: Nilsson Carina Sandell Torbjörn Kaustby och Ullava församling: Salo Tuula Kelviå församling: Kallinen Markku Stenberg Marja-Leena Lochteå församling: Lapinoja Antti

7 7 9 / 17 VAL AV PERSONLIG SUPPLEANT FÖR VICEORDFÖRANDE I GEMENSAMMA KYRKORÅDET Enligt 3 i reglementet för gemensamma kyrkorådet skall, sedan val av viceordförande och egentliga medlemmar förrättats, genom särskilda val utses personliga suppleanter för viceordförande och övriga medlemmar. Förslag: Gemensamma kyrkorådet föreslår, att gemensamma kyrkofullmäktige utser en personlig suppleant för viceordförande i gemensamma kyrkorådet för åren Fullmäktigeledamot Mikko Herlevi föreslog, att Seppo Karhula skulle väljas till personlig suppleant för viceordförande i gemensamma kyrkorådet för åren Seppo Karhula valdes enhälligt. 10 / 17 VAL AV PERSONLIGA SUPPLEANTER FÖR MEDLEMMARNA I GEMENSAMMA KYRKORÅDET De valda medlemmarna i gemensamma kyrkorådet har personliga suppleanter. Enligt Kyrkolagens 23 kap. 8 : I kyrkans organ, förutom vid kyrkomötet, i stiftsfullmäktige, domkapitlet, kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet, ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte något annat följer av särskilda orsaker. Förslag: Gemensamma kyrkorådet föreslår, att gemensamma kyrkofullmäktige utser en personlig suppleant för envar i gemensamma kyrkorådet för åren Gemensamma kyrkofullmäktige valde enhälligt följande personliga suppleanter för envar i gemensamma kyrkorådet för åren : Karleby finska församling: Finnilä Klaus Haapalehto Seija Klemola Eero Nygård Eeva-Kaija Rytioja Antti Karleby svenska församling: Mäkelä Rolf-Erik Östman-Tylli Nina (Paloranta Johanna) (Teerikangas Juha) (Passoja Merja) (Uusimäki Heleena) (Kuusniemi Hannu) (Nilsson Carina) (Sandell Torbjörn)

8 8 Kaustby och Ullava församling: Myllymäki Raimo Salo Oili Kelviå församling: Luoto Eeva-Liisa Salo Heikki I. Lochteå församling: Niemi Heikki (Kentala Jussi) (Salo Tuula) (Stenberg Marja-Leena) (Kallinen Markku) (Lapinoja Antti) 11 / 17 BESVÄRSANVISNING FÖRBUD MOT ATT SÖKA ÄNDRING Grunderna för förbudet Förbud mot att söka ändring vid beredning och verkställighet Över följande beslut är det enligt 24 kap. 5 i kyrkolagen inte möjligt att anföra kyrkobesvär och enligt 5 1 mom. i förvaltningsprocesslagen inte möjligt att anföra förvaltningsbesvär, eftersom besluten endast gäller beredning eller verkställighet. Besvär enligt lagen om offentlig upphandling får inte anföras över ett beslut om offentlig upphandling, eftersom beslutet endast gäller beredning av upphandlingsförfarandet. Paragrafer i protokollet: 1, 2, 3, 4, 11, 12 Särskilda bestämmelser om förbud mot att söka ändring 1. Enligt 5 2 mom. i förvaltningsprocesslagen får beslut inte överklagas genom besvär. 2. Enligt annan lagstiftning får beslut inte överklagas genom besvär. 3. Med stöd av 24 kap. 8 a 2 mom. i kyrkolagen får ändring inte sökas genom rättelseyrkande eller kyrkobesvär i ett upphandlingsbeslut, om ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet. Ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet om upphandlingens värde överstiger det tröskelvärde som anges i 15 i upphandlingslagen 1. Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbudet: UPPHANDLINGSRÄTTELSE Inlämning av upphandlingsrät telse En part som är missnöjd med den upphandlande enhetens beslut eller ett annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan framställa en skriftlig upphandlingsrättelse till den upphandlande enheten (80 83 i upphandlingslagen). Inlämningsadress Upphandlingsrättelsen ska lämnas in till den upphandlande enheten. Kontaktinformation: Karleby kyrkliga samfällighet Besöksadress: Gustaf Adolfsgatan 16, Karleby Postadress: Västra Kyrkogatan 17, Karleby Fax: E-post: Yrkande på upphandlingsrättelse ska framställas inom 14 dagar efter det att parten har fått del av den upphandlande enhetens beslut eller annat avgörande i upphandlingsförfarandet. Upphandlingsrättelsen kan på eget ansvar skickas per post, genom bud eller elektroniskt. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att brevet postades, om det inte visas att den har skett senare. Vid elektronisk delgivning anses parten ha fått del av meddelandet den dag det elektroniska meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen då meddelandet skickats anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att det elektroniska meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt. Upphandlingsrättelsen ska vara framme senast den sista dagen för yrkande av rättelse inom kansliets öppettid. Upphandlingsrättelsens innehåll Av upphandlingsrättelsen ska framgå: namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för behandlingen av ärendet vilket beslut upphandlingsrättelsen gäller hurdan rättelse som yrkas på vilka grunder rättelse yrkas. Till upphandlingsrättelsen ska fogas de dokument som åberopas, om inte den upphandlande enheten redan har dessa till sitt förfogande. 1 De nationella tröskelvärdena är euro (varor och tjänster), euro (hälsovård- och socialtjänster) och euro (byggentreprenader och byggkoncessioner)

9 9 BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid Kyrko- och förvaltningsbesvär Följande beslut kan överklagas genom skriftliga besvär. Besvärsmyndighet och kontaktinformation Norra Finlands förvaltningsdomstol Besöksadress: Isokatu 4, Uleåborg Postadress: PB 189, Uleåborg Fax: E-post: Kyrkobesvär, paragrafer i protokollet: 5, 6, 7, 8, 9, 10 Förvaltningsbesvär, paragrafer i protokollet: Besvärstid 30 dagar 30 dagar Kyrkobesvär i ett underställningsärende Följande beslut kan överklagas genom skriftliga besvär. Besvärsmyndighet och kontaktinformation Domkapitlet i Uleåborg stift, paragrafer i protokollet: 30 dagar Besöksadress: Ojakatu 1, Uleåborg Postadress: PB 85, Uleåborg Fax: E-post: Kyrkostyrelsen, paragrafer i protokollet: 30 dagar PB 185 (Hamngatan 11), Helsingfors Fax: E-post: Undervisnings- och kulturministeriet, paragrafer i protokollet: 30 dagar PB 29 (Sjötullsgatan 10), Statsrådet Fax: (registratorsbyrån) E-post: Besvär hos marknadsdomstolen Besvär ska lämnas in skriftligen inom 14 dagar från den dag då den anbudssökande eller anbudsgivaren skriftligen har fått del av de avgöranden som påverkar dennes ställning eller om anbudsförfarandets utgång och grunderna för dessa avgöranden samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan föras till marknadsdomstolen (besvärsanvisning). Den som söker ändring i ett upphandlingsärende ska dessutom skriftligen underrätta den upphandlande enheten om att ärendet förs till marknadsdomstolen. Den upphandlande enheten ska underrättas på den adress enheten uppgett senast när besvären om upphandlingen lämnas till marknadsdomstolen. Den upphandlande enhetens kontaktinformation anges ovan vid informationen om upphandlingsrättelse. Marknadsdomstolens kontaktinformation Besvären ska tillställas marknadsdomstolen på adressen: Besvärstid 14 dagar Postadress: Banbyggarvägen 5, Helsingfors Besöksadress: Banbyggarvägen 5, Helsingfors Fax E-post: Beräkning av tiden för ändringssökande Besvärsskrift Besvärstid och tid för rättelseyrkande räknas från den dag vederbörande har fått del av beslutet, denna dag undantaget. Om inte annat visas anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet postades, vid den tid mottagningsbeviset visar eller vid den tid som antecknats på ett separat intyg över delfående. I besvärsskriften ska anges: vem som anför besvär, namn och hemort postadress och telefonnummer där meddelanden om behandlingen av ärendet kan lämnas till den som anfört besvären vilket beslut man söker ändring i på vilka punkter man söker ändring i beslutet och vilka ändringar som yrkas på vilka grunder ändring söks.

10 10 Besvärsskriften ska undertecknas av den som anför besvär, av en laglig företrädare eller av ett ombud. Om talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud, eller om besvärsskriften avfattats av någon annan person, ska även denna persons namn och hemort uppges i besvärsskriften. Till besvärsskriften ska fogas: det beslut man söker ändring i, i original eller kopia ett intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller en annan utredning över när besvärstiden börjat handlingar som åberopas till stöd för yrkandet, om inte dessa redan tidigare har lämnats till myndigheten. Ett ombud som inte är advokat eller offentligt rättsbiträde ska bifoga en fullmakt till besvärsskriften. Enligt upphandlingslagen (548/2007) kan den upphandlande enhetens beslut eller ett annat avgörande i upphandlingsförfarandet som påverkar den anbudssökandes eller anbudsgivarens ställning överklagas genom besvär hos marknadsdomstolen. Besvär hos marknadsdomstolen kan inte anföras över ett sådant beslut eller annat avgörande av den upphandlande enheten som enbart gäller beredning av ett upphandlingsförfarande. Ärendet kan föras till marknadsdomstolen om upphandlingens värde överstiger det tröskelvärde som anges i 15 i upphandlingslagen. Inlämning av besvär Besvärshandlingarna ska inom besvärstiden lämnas in till den besvärsmyndighet som anges i beslutet. På eget ansvar kan besvärsskrifterna skickas per post, genom bud eller elektroniskt. Handlingarna ska postas i så god tid att de hinner fram innan kansliet stänger den sista dagen av besvärstiden. Rättegångsavgift Enligt 2 i lagen om domstolsavgifter (1455/2015) tar förvaltningsdomstolen ut en rättegångsavgift på 250 euro och marknadsdomstolen en rättegångsavgift på euro av den som anför besvär, om inte något annat följer av lagens 5, 7 och / 17 MÖTETS AVSLUTANDE Till slut sjöngs psalmen 511:1 Kom du med mig, min Herre Jesus. Mötet avslutades kl På mötets vägnar Försäkrar Aimo Maijala Pekka Hulkko Susanna Herlevi ordförande 1 6 ordförande 7 12 protokollförare Vi har granskat protokollet. Stig-Gustav Kvikant Johannes Paasikivi

Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande.

Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Församlingsrådet 23 15.03.2016 Anvisningar för rättelseyrkande och besvärsanvisning Fr 23 FÖRBUD MOT ATT SÖKA ÄNDRING Grunderna för förbudet Förbud mot att söka ändring vid beredning och verkställighet

Läs mer

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 4/2013 Gemensamma kyrkofullmäktige 17.9.2013 1 (7)

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 4/2013 Gemensamma kyrkofullmäktige 17.9.2013 1 (7) KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 4/2013 Gemensamma kyrkofullmäktige 17.9.2013 1 (7) TID Tisdag 24.9.2013 kl 18.00 PLATS Karleby församlingshem, Öja-auditoriet, Kronobyvägen 3 MÖTESÄRENDEN

Läs mer

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 3/2017 Gemensamma kyrkofullmäktige (11)

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 3/2017 Gemensamma kyrkofullmäktige (11) KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 3/2017 Gemensamma kyrkofullmäktige 28.9.2017 1 (11) TID Torsdag 5.10.2017 kl. 18.00 PLATS Karleby församlingshem, Öja-auditoriet, Kronobyvägen 3

Läs mer

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktige ( )

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktige ( ) KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktige 7.4.2015 1 ( ) TID Tisdag 14.4.2015 kl. 18.00 PLATS Karleby församlingshem, Öja-auditoriet, Kronobyvägen 3 MÖTESÄRENDEN

Läs mer

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 4/2017 Gemensamma kyrkofullmäktige ( )

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 4/2017 Gemensamma kyrkofullmäktige ( ) KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 4/2017 Gemensamma kyrkofullmäktige 7.12.2017 1 ( ) TID Torsdag 14.12.2017 kl. 18.00 PLATS Karleby församlingshem, Öja-auditoriet, Kronobyvägen 3

Läs mer

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 1/2015 Gemensamma kyrkofullmäktige 12.1.2015 1 ( )

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 1/2015 Gemensamma kyrkofullmäktige 12.1.2015 1 ( ) KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 1/2015 Gemensamma kyrkofullmäktige 12.1.2015 1 ( ) TID Tisdag 20.1.2015 kl. 18.00 PLATS Karleby församlingshem, Öja-auditoriet, Kronobyvägen 3 MÖTESÄRENDEN

Läs mer

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter 106/2013 75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar rapporten om helsingforsförsamlingarnas

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 1/2015 Sammanträdesprotokoll 8.1.2015

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 1/2015 Sammanträdesprotokoll 8.1.2015 1/2015 Sammanträdesprotokoll 8.1.2015 1 / 10 Sammanträdestid: Torsdagen den 8.1.2015 kl. 12.00 Sammanträdesplats: E-mötesförfarande Ärendets nr 1. 1 Sammanträdets öppnande 2. 2 Sammanträdets laglighet

Läs mer

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 5/2011 Gemensamma kyrkofullmäktige (9)

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 5/2011 Gemensamma kyrkofullmäktige (9) KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 5/2011 Gemensamma kyrkofullmäktige 27.9.2011 1 (9) TID Tisdag 4.10.2011 kl 18.00 PLATS Karleby församlingshem, Öja-auditoriet, Kronobyvägen 3 MÖTESÄRENDEN

Läs mer

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 1/2016 Gemensamma kyrkofullmäktige ( )

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 1/2016 Gemensamma kyrkofullmäktige ( ) KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 1/2016 Gemensamma kyrkofullmäktige 2.3.2016 1 ( ) TID Onsdag 9.3.2016 kl. 18.00 PLATS Karleby församlingshem, Öja-auditoriet, Kronobyvägen 3 MÖTESÄRENDEN

Läs mer

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 5/2015 Gemensamma kyrkofullmäktige ( )

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 5/2015 Gemensamma kyrkofullmäktige ( ) 1 KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 5/2015 Gemensamma kyrkofullmäktige 10.12.2015 1 ( ) TID Torsdag 17.12.2015 kl. 18.00 PLATS Karleby församlingshem, Öja-auditoriet, Kronobyvägen

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 6/2015 PROTOKOLL 2.9.2015

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 6/2015 PROTOKOLL 2.9.2015 1 / 11 Sammanträdestid: Onsdagen den 2.9 2015 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet Birgittagården, Lemland Ärendets nr 1. 64 Sammanträdets öppnande 2. 65 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 8/2016 Sammanträdesprotokoll

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 8/2016 Sammanträdesprotokoll 8/2016 Sammanträdesprotokoll 14.12.2016 1 / 10 Sammanträdestid: Onsdagen den 14.12.2016 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet Birgittagården, Lemland Ärendets nr 1. 100 Sammanträdets öppnande

Läs mer

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 4/2015 Gemensamma kyrkofullmäktige 1.9.2015 1 ( )

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 4/2015 Gemensamma kyrkofullmäktige 1.9.2015 1 ( ) KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 4/2015 Gemensamma kyrkofullmäktige 1.9.2015 1 ( ) TID Tisdag 8.9.2015 kl. 18.00 PLATS Karleby församlingshem, Öja-auditoriet, Kronobyvägen 3 MÖTESÄRENDEN

Läs mer

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 4/2014 Gemensamma kyrkofullmäktige (15)

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 4/2014 Gemensamma kyrkofullmäktige (15) KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 4/2014 Gemensamma kyrkofullmäktige 9.12.2014 1 (15) TID Tisdag 16.12.2014 kl. 18.00 PLATS Karleby församlingshem, Öja-auditoriet, Kronobyvägen 3

Läs mer

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 3/2015 Gemensamma kyrkofullmäktige ( )

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 3/2015 Gemensamma kyrkofullmäktige ( ) KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 3/2015 Gemensamma kyrkofullmäktige 9.6.2015 1 ( ) TID Tisdag 16.6.2015 kl. 18.00 PLATS Församlingscentret, Pikkusali, Gustaf Adolfsgatan 16 MÖTESÄRENDEN

Läs mer

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 4/2016 Gemensamma kyrkofullmäktige ( )

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 4/2016 Gemensamma kyrkofullmäktige ( ) KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 4/2016 Gemensamma kyrkofullmäktige 7.12.2016 1 ( ) TID Onsdag 14.12.2016 kl. 18.00 PLATS Församlingscentret, Yläsali, Gustaf Adolfsgatan 16 MÖTESÄRENDEN

Läs mer

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 3/2016 Gemensamma kyrkofullmäktige (20)

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 3/2016 Gemensamma kyrkofullmäktige (20) KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 3/2016 Gemensamma kyrkofullmäktige 22.9.2016 1 (20) TID Torsdag 29.9.2016 kl. 18.00 PLATS Församlingscentret, Yläsali, Gustaf Adolfsgatan 16 MÖTESÄRENDEN

Läs mer

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 5/2013 Gemensamma kyrkofullmäktige (18)

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 5/2013 Gemensamma kyrkofullmäktige (18) KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 5/2013 Gemensamma kyrkofullmäktige 3.12.2013 1 (18) TID Tisdag 10.12.2013 kl 18.00 PLATS Karleby församlingshem, Öja-auditoriet, Kronobyvägen 3 MÖTESÄRENDEN

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Församlingsrådet i Esbo svenska församling 07/2016 PROTOKOLL

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Församlingsrådet i Esbo svenska församling 07/2016 PROTOKOLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Församlingsrådet i Esbo svenska församling 07/2016 PROTOKOLL Närvarande... 1 73 ESBO SVENSKA FÖRSAMLINGS FRAMTIDSREDOGÖRELSE KYRKAN I ESBO 2017-2021... 3 74 PERSONALUTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Prostgården, Kyrkovägen 45, Vanda. Närvarande Fagerudd Martin ordförande

Prostgården, Kyrkovägen 45, Vanda. Närvarande Fagerudd Martin ordförande Sammanträdesdatum tisdagen den 10 maj 2016 Plats Prostgården, Kyrkovägen 45, 01510 Vanda Tid kl. 17.30 Närvarande Fagerudd Martin ordförande Bergström, Marianne ledamot Halmén, Annika ledamot Halminen,

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 1/2016 Sammanträdesprotokoll

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 1/2016 Sammanträdesprotokoll 1/2016 Sammanträdesprotokoll 9.2.2016 1 / 8 Sammanträdestid: Tisdagen den 9.2.2016 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet, Söderby Ärendets nr 1. 1 Sammanträdets öppnande 2. 2 Sammanträdets laglighet

Läs mer

Borgå kyrkliga samfällighet Föredragningslista 7/2015 1

Borgå kyrkliga samfällighet Föredragningslista 7/2015 1 Borgå kyrkliga samfällighet Föredragningslista 7/2015 1 Tid 09.07.2015 OBS! kl. 17:00 Plats Finska församlingshemmet, Lundagatan 5 Kaffeservering fr.o.m. OBS! kl. 16:00 Gruppmöten fr.o.m. OBS! kl. 16:30

Läs mer

PROTOKOLL 2 / 2015 3.2.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKOLL 2 / 2015 3.2.2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Församlingsrådet PROTOKOLL 2 / 2015 3.2.2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 UTVÄRDERING AV FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET

Läs mer

RP 292/2010 rd. Dessutom får enligt 24 kap mom. i kyrkolagen kyrkobesvär inte anföras över ett beslut om upphandling på den grund att beslutet

RP 292/2010 rd. Dessutom får enligt 24 kap mom. i kyrkolagen kyrkobesvär inte anföras över ett beslut om upphandling på den grund att beslutet RP 292/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås vissa ändringar i kyrkolagens bestämmelser

Läs mer

Gemensamma kyrkorådets mötesrum på Vallmovägen 5 B, 4 vån.

Gemensamma kyrkorådets mötesrum på Vallmovägen 5 B, 4 vån. SAMMANTRÄDESDATUM tisdagen den 15 november 2016 PLATS Gemensamma kyrkorådets mötesrum på Vallmovägen 5 B, 4 vån. TID kl. 18.52 Närvarande Fagerudd Martin ordförande Ledamöter Bergström, Marianne ledamot

Läs mer

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 3/2010 Gemensamma kyrkofullmäktige 3.11.2010 1 (8)

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 3/2010 Gemensamma kyrkofullmäktige 3.11.2010 1 (8) KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 3/2010 Gemensamma kyrkofullmäktige 3.11.2010 1 (8) TID Onsdag 10.11.2010 kl 18.00 PLATS Karleby församlingshem, Öja-auditoriet, Kronobyvägen 3 MÖTESÄRENDEN

Läs mer

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011 nr 11/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 100 BILDN 101 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 s ekonomiska utfall 1-9/2011 BILDN 103 Övriga ärenden BILDN 104 Utlåtande

Läs mer

50 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 71

50 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 71 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 6/2016 69 Köks- och städsektionen Tid Måndag 19.12.2016 kl. 14.00 Plats Stadshuset, Jöusan Ärenden som skall behandlas Sida 50 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 71 51 Val

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 4/2016 Sammanträdesprotokoll

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 4/2016 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1.12.2016 1 / 9 Sammanträdestid: Torsdagen den 1.12.2016 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet, Söderby 46 Sammanträdets öppnande 47 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 1/2010 Gemensamma kyrkofullmäktige

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 1/2010 Gemensamma kyrkofullmäktige 1 (9) KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 1/2010 Gemensamma kyrkofullmäktige 16.3.2010 TID Tisdag 23.3.2010 kl 18.00 PLATS Karleby församlingshem, Öja-auditoriet, Kronobyvägen 3 MÖTESÄRENDEN

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 1/2017 Sammanträdesprotokoll

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 1/2017 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 23.1.2017 1 / 11 Sammanträdestid: Måndagen den 23.1.2017 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet, Söderby 1 Sammanträdets öppnande 2 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 Godkännande av förslag till verksamhetsberättelsen för svenska skola 2012 BILDNSVES

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Församlingsrådet i Esbo svenska församling 03/2016 PROTOKOLL

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Församlingsrådet i Esbo svenska församling 03/2016 PROTOKOLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Församlingsrådet i Esbo svenska församling 03/2016 PROTOKOLL Närvarande... 1 27 VAL AV LEDANDE DIAKONITJÄNSTINNEHAVARE... 3 28 BESLUT OM BESTÄLLNING AV PSALMBOKSTILLÄGG... 5 29 BESLUT

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2.6.2014 Nr 11/2014 11/221 Sammanträdestid Måndag 2.6.2014 kl. 15-15.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

Församlingens mötesrum på Vallmovägen 5 A, 2 vån.

Församlingens mötesrum på Vallmovägen 5 A, 2 vån. Sammanträdesdatum: tisdagen den 12 maj 2015 Plats: Församlingens mötesrum på Vallmovägen 5 A, 2 vån. Tid: 18.00 Närvarande Fagerudd Martin Ordförande Bergström, Marianne Ledamot 53-63 pkt.2, avlägsnade

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Torsdag kl. 16-18.30 Sammanträdesplats: Yrkesakademin i Vasa Närvarande/beslutande x Roger Eriksson, ordförande - Christel Granholm-Hagen x Carola Lithén, viceordförande - Victor

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

Gemensamma kyrkorådets mötesrum på Vallmovägen 5 B, 4 vån.

Gemensamma kyrkorådets mötesrum på Vallmovägen 5 B, 4 vån. Sammanträdesdatum: Tisdagen den 11 februari 2014 Plats: Gemensamma kyrkorådets mötesrum på Vallmovägen 5 B, 4 vån. Tid: kl. 18.00 Närvarande Fagerudd Martin ordförande Aura Per-Erik ledamot Dilén Barbro

Läs mer

SISÄLLYSLUETTELO. Församlingsrådet i Esbo svenska församling 9/2015 PÖYTÄKIRJA

SISÄLLYSLUETTELO. Församlingsrådet i Esbo svenska församling 9/2015 PÖYTÄKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Församlingsrådet i Esbo svenska församling 9/2015 PÖYTÄKIRJA Närvarande... 1 97 rapport om Esbos svenska församlings besök i Nuckö församling 15-16.9.2015... 3 98 UTLÅTANDE OM FÖRSLAGET

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 1/2016 Sammanträdesprotokoll

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 1/2016 Sammanträdesprotokoll 1/2016 Sammanträdesprotokoll 2.3.2016 1 / 14 Sammanträdestid: Onsdagen den 2.3 2016 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet Birgittagården, Lemland Ärendets nr 1. 1 Sammanträdets öppnande 2. 2 Sammanträdets

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TEKN, 2015-03-04 18:00, Protokoll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TEKN, 2015-03-04 18:00, Protokoll i INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN, 2015-03-04 18:00, Protokoll -1 Närvarande... 1 7 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 2 8 Val av protokolljusterare... 3 9 Fastställande av dispositionsplan för år 2015...

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 12.12.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2013 Tid: 12.12.2013 kl. 11.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 28.09.2011 Nr: 7 Paragrafer: 43-47 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 september 2011 kl. 19.00-19.15 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten nr 12/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 183 KST 184 Mötets konstituering Användning av förköpsrätten MÖTESPROTOKOLL Sida 2 Nr 12/2013 Mötesplats och -tid Kommunhuset kl. 18.00-18.10 Närvarande medlemmar Laaksonen

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2015 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 28.1.2015 kl 18:30 19:10 kommungården i Jomala

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 57

41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 57 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2016 1 Köks- och städsektionen Tid Onsdag 30.11.2016kl. 14.00 Plats Stadshuset, Jöusan Ärenden som skall behandlas Sida 41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 57 42 Val

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1 Bildningsnämnd svenskpråkiga sektion TID 16.04.2014 kl. 18:02-18:44 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Andersson Otto Anton ordförande

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 1/2015 Sammanträdeskallelse 18.2.2015

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 1/2015 Sammanträdeskallelse 18.2.2015 1/2015 Sammanträdeskallelse 18.2.2015 1 / 16 Sammanträdestid: Onsdagen den 18.2.2015 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet Birgittagården, Lemland Ärendets nr 1. 1 Sammanträdets öppnande 2. 2

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TEKN, :00, Protokoll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TEKN, :00, Protokoll i INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN, 2015-01-21 18:00, Protokoll -1 Närvarande... 1 1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 2 2 Val av protokolljusterare... 3 3 Tid och plats för nämndens sammanträden...

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 14.12.2016 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 14.12.2016 kl 18:30 19.15 kommungården i Jomala

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 augusti 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 10.12.2015 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 10.12.2015 kl 18:30 19.20 kommungården i Jomala

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 20:00-20.25 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 68 Kallelse och beslutförhet SN 69 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015 1 / 10 Sammanträdestid: Tisdagen den 15.12.2015 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet, Söderby Ärendets nr 1. 52 Sammanträdets öppnande 2. 53 Sammanträdets

Läs mer

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 5 SOCIALNÄMNDEN 2016-07-06 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-07-06 kl. 19.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sundblom

Läs mer

Bildningsnämnden nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 75 BILDN 76 BILDN 77 Mötets konstituering Utlåtande över ekonomiplanen för Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola 2014 2016 Övriga ärenden Sida 2 Nr 8/2013 Mötesplats

Läs mer

Tekniska nämnden nr 9/2010 12.10.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 9/2010 12.10.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 75 TEKN 76 TEKN 77 TEKN 78 TEKN 79 TEKN 80 TEKN 81 Mötets konstituering Anhållan om tilläggsanslag för underhåll av byggnader Hyresnivån i bostäder som är i kommunens

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. FÖRBUNDSSTÄMMAN PROTOKOLL Kl ÅHRS 2/2012. Föredragningslista för Ålands kommunförbund.

FÖREDRAGNINGSLISTA. FÖRBUNDSSTÄMMAN PROTOKOLL Kl ÅHRS 2/2012. Föredragningslista för Ålands kommunförbund. FÖREDRAGNINGSLISTA Föredragningslista för Ålands kommunförbund. Tid: Tisdag 27 november 2012, kl 13.15-13.35 Plats: Ålands hotell- och restaurangskola, Auditoriet 11 Sammanträdets laglighet och beslutförhet...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.08.2014 Nr: 8 Paragrafer: 89-100 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 augusti 2014 kl. 19.00-20.45 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 06.08.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Bygården, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina Thörnroos

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 06 2017 P R O T O K O L L 23.8.2017 Styrelsen 23.8.2017 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 06/2017 Tid: 23.8.2017 kl. 16.45 Plats: Inveon, LUNDAGATAN ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 17.4.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 17.4. 2012, klockan 18.30-19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson,

Läs mer

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 6/2011 Gemensamma kyrkofullmäktige (20)

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 6/2011 Gemensamma kyrkofullmäktige (20) KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 6/2011 Gemensamma kyrkofullmäktige 5.12.2011 1 (20) TID Tisdag 13.12.2011 kl 18.00 PLATS Karleby församlingshem, Öja-auditoriet, Kronobyvägen 3 MÖTESÄRENDEN

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Församlingsrådet i Esbo svenska församling 04/2016 PROTOKOLL

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Församlingsrådet i Esbo svenska församling 04/2016 PROTOKOLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Församlingsrådet i Esbo svenska församling 04/2016 PROTOKOLL Närvarande... 1 40 UTLÅTANDE OM FÖRSLAGET TILL STRATEGI FÖR ESBO FÖRSAMLINGAR - KYRKAN I ESBO 2017-2021... 3 41 BESLUT

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den, kl. 18.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 6.9.2012 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 6 september 2012 kl. 9.30 11.15 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör 10-16 22.03.2005 1 Sammanträdestid: 19.30-20.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Jan Strandberg Kurt Englund Mauritz Larsson Markku Lahtinen ( 3-) Torbjörn Engman Kaj

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

Församlingens mötesrum på Vallmovägen 5 A, 2 vån.

Församlingens mötesrum på Vallmovägen 5 A, 2 vån. Sammanträdesdatum: måndagen den 27 oktober 2014 Plats: Församlingens mötesrum på Vallmovägen 5 A, 2 vån. Tid: kl. 18.00 Närvarande Fagerudd Martin ordförande 97-100, 104, 106, 108-113 Aura Per-Erik ledamot

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9)

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9) 1(9) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 24 februari 2015 kl 10:30 11:55 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf.

Läs mer

PROTOKOLL 7 /

PROTOKOLL 7 / Församlingsrådet PROTOKOLL 7 / 2014 7.10.2014 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIDA 75 FÖRSLAG TILL PERSONALUTVECKLINGSPLAN

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 73 Kallelse och beslutförhet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 74 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

PARGAS STAD PROTOKOLL 4/15 Revisionsnämnden Tid och plats: Stadshuset (Lyktan) kl

PARGAS STAD PROTOKOLL 4/15 Revisionsnämnden Tid och plats: Stadshuset (Lyktan) kl 1 PARGAS STAD PROTOKOLL 4/15 Revisionsnämnden 2013-2016 Tid och plats: Stadshuset (Lyktan) 9.12.2015 kl. 18.00 21.52 Närvarande: Ordinarie: Ted Bergman (ordf.) Tommy Nymalm (vice ordf.) Heli Nyberg Johan

Läs mer

Beslut. Beviljande av specialunderstöd

Beslut. Beviljande av specialunderstöd Sida 1 / 5 Beslut Referens Ärende Er ansökan Beviljande av specialunderstöd Undervisnings- och kulturministeriet har på grund av anslagens otillräcklighet med stöd av 44 1 mom. i lagen om finansiering

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 23/2014 23/435 Sammanträdestid Måndagen den 22 december 2014, kl. 17.00 17.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik,

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 5/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 3 maj 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Torsdag kl. 11:00 11.23 Sammanträdesplats: Omsorgsbyråerna i Jakobstad, Stationsvägen 1, Ekenäs, Långgatan 13, Helsingfors, Byholmsgränden 7 A och Pargas, Kårkullavägen 142 Anmärkning:

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 Sammanträdestid Onsdagen den 25.1. 2012, klockan 19.30-21.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige 20.9.2016 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande 20.9.2016 kl. 19:00 21:30 Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Karlström

Läs mer