wytterligare villkor gällande Adobe Stock Senast uppdaterad 30 juni Ersätter den tidigare versionen i sin helhet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "wytterligare villkor gällande Adobe Stock Senast uppdaterad 30 juni Ersätter den tidigare versionen i sin helhet."

Transkript

1 wytterligare villkor gällande Adobe Stock Senast uppdaterad 30 juni Ersätter den tidigare versionen i sin helhet. Din användning av tjänster från Adobe Stock samt arbetet (enligt definitionen nedan) omfattas av dessa ytterligare villkor som kompletterar och ingår i Adobe.coms användningsvillkor (inklusive dessa ytterligare villkor, gemensamt kallade Villkor ) som finns på Termer med inledande versal som inte definieras här har den innebörd som anges i Adobe.coms användningsvillkor. 1. Definitioner. 1.1 Webbsida avser Adobe Stock eller andra Adobe-webbplatser. 1.2 Arbete(n) avser fotografier, illustrationer, bilder, videoklipp, 3D-tillgångar, mallar (inklusive allt upphovsrättsskyddat material som ingår i en mall eller skickas med en mall) eller annat arbete som inkluderar bilder eller grafik som du licensierar, får tillgång till eller laddar ner från webbplatser. 2. Ägande. Förutom det som uttryckligen beviljas i villkoren, behåller vi och våra licensgivare alla rättigheter, titlar och intressen i och till arbetet. Ingen titel eller ägandeintresse i eller till arbetet överförs till dig enligt dessa villkor. 3. Licens till arbetet och särskilda restriktioner. 3.1 Standardlicens och särskilda restriktioner gällande standardlicens. (A) Standardlicens. Som föremål för din efterlevnad av villkoren, beviljar vi dig, om du har köpt en standardlicens, en icke-exklusiv, kontinuerlig, världsomspännande, icke-återlicensierbar, icke-överförbar licens att använda, reproducera, ändra eller visa arbetet, upp till gånger, vilket beskrivs ytterligare i avsnitt 3.1(B)(1), ( Standardlicens ) för: (1) marknadsföring, PR, internpresentation eller dekorationsändamål; (2) digitala produktioner såsom webbplatser, mobil annonsering, mobila applikationer, e-kort, e-publikationer (e-böcker, e-tidskrifter, bloggar, etc.); och (3) personlig eller icke-kommersiell användning. För förtydligande, kan du (a) distribuera marknadsföringsmaterial, internpresentationer, arbeten för dekorativa ändamål eller digitala produktioner som införlivar arbetet; och (b) använda och visa arbetet på webbplatser, om du vidtar alla rimliga åtgärder för att förhindra att besökare på webbplatsen laddar ner eller återanvänder arbetet. (B) Särskilda restriktioner gällande standardlicens. Tillägg till restriktionerna i avsnitt 4 nedan: (1) du får inte orsaka eller tillåta att något arbete återges mer än gånger totalt. Ett arbete kan t.ex. inte visas i mer än publikationer (flygblad, annonser, omslag, paket, etc.). På samma sätt får arbetet inte användas i ett TV-program, videoklipp eller någon annan digital produktion om antalet tittare förväntas bli fler än totalt Denna restriktion gäller ej för arbeten som visas på en webbplats, sociala medier eller mobilapplikationer; (2) du får endast distribuera arbetet som införlivas i ett varuobjekt om: (a) arbetet har ändrats i den mån modifieringen inte avsevärt liknar det ursprungliga arbetet och kan betecknas som ett originalverk av upphovsman, eller (b) det primära värdet av varuobjektet inte ligger i själva arbetet. För förtydligande är

2 producering av ett omodifierat arbete på en affisch avsedd för återförsäljning eller distribution inte tillåtet eftersom det primära värdet skulle ligga i själva arbetet; (3) du får inte använda, inkludera eller infoga arbetet i en elektronisk mall eller ett designmallsprogram (t.ex. en webbdesignmall eller presentationsmall eller mallar för elektroniska gratulationskort och visitkort); och (4) du får inte använda, reproducera, distribuera eller visa arbetet med ett pressmeddelande som omfattar distribution av den fristående bildfilen till media. 3.2 Förbättrad licens och särskilda restriktioner gällande förbättrad licens. (A) Förbättrad licens. Som föremål för din efterlevnad av villkoren, har du, om du har köpt en förbättrad licens, samma rättigheter som beviljas av standardlicensen förutom att du inte omfattas av restriktionen på som anges i avsnitt 3.1(B)(1) ( Förbättrad licens ). (B) Restriktioner för förbättrad licens. Utöver restriktionerna i avsnitt 4, gäller alla restriktionerna i avsnitt 3.1(B)(2) och 3.1(B)(3) arbeten som licensieras som en förbättrad licens. 3.3 Utökad licens och särskilda restriktioner gällande utökad licens. (A) Utökad licens. Som föremål för din efterlevnad av villkoren, har du, om du har köpt en utökad licens, samma rättigheter som beviljas av den förbättrade licensen förutom att du inte omfattas av restriktionerna i avsnitt 3.1(B) och du får dessutom distribuera arbetet som införlivas i ett varuobjekt eller annat arbete av upphovsman ( Utökad licens ). För förtydligande, kan du använda, reproducera, distribuera eller visa arbetet i samband med: (1) elektroniska mallar och designmallprogram som är avsedda för återförsäljning eller distribution, förutsatt att mottagaren endast är tillåten att använda eller komma åt arbetet med mallen; (2) varor eller tjänster som är avsedda för återförsäljning eller distribution av, inklusive, utan begränsning till, muggar, t-shirts, affischer, gratulationskort eller andra varor, samt tjänster för beställtryck; och (3) ett pressmeddelande, inklusive distribution av den fristående bildfilen till media om arbetet: (a) endast publiceras i samband med pressmeddelandet och (b) inte används eller spridas på annat sätt. (B) Särskilda restriktioner gällande utökad licens. Restriktionerna i avsnitt 4 gäller arbete som är licensierat som en utökad licens. 3.4 Restriktioner gällande redaktionella arbeten och redaktionell användning. (A) Redaktionella arbeten och redaktionell användning av andra arbeten. Som föremål för din efterlevnad av villkoren, får du använda, reproducera och visa arbeten som betecknas som Endast för redaktionellt bruk på webbplatsen ( Redaktionella arbeten ), endast för icke-kommersiella ändamål och på ett redaktionellt sätt. Med redaktionellt sätt menar vi att du får använda redaktionella arbeten i samband med händelser som är av nyhetsvärde eller av kulturellt intresse, vanligtvis i tidnings- eller tidskriftsartiklar, bloggar eller liknande media. Du får också använda andra arbeten (identifieras inte som Endast för redaktionellt bruk ) på ett redaktionellt sätt. Du får använda det redaktionella arbetet endast i kommersiellt syfte om du skaffar det tillstånd och de versioner som krävs för din användning separat. (B) Särskilda restriktioner och skyldigheter vid redaktionell användning. Förutom vad som uttryckligen tillåts i avsnitt 3.4(A), som tillägg till restriktionerna i avsnitt 4: (1) får du inte: (a) använda redaktionella arbeten i kommersiellt syfte, inklusive reklam, kampanjer, advertorial (t.ex. en annons i en tidning som presenteras i stil med en redaktionell artikel); eller (b) ändra redaktionella arbeten, utom smärre justeringar av teknisk kvalitet (t.ex. tonen eller ljusstyrkan) eller lätt beskära eller ändra storlek på, och endast om du upprätthåller det redaktionella sammanhangen och betydelsen i det redaktionella arbetet;

3 (2) för alla arbeten som används på ett redaktionellt sätt, måste du visa information om upphovsmannen eller tillskrivning i samband med arbetet och i detta format: Författarens namn/stock.adobe.com eller som anges på webbplatsen Adobe Stock; och (3) du är också föremål för ytterligare restriktioner som gäller för det specifika redaktionella arbetet inklusive men inte begränsat till restriktioner som kan visas på webbplatsen för Adobe Stock eller som ingår i avsnittet Information om det redaktionella arbetet (vissa redaktionella arbeten kan t.ex. bara användas i vissa regioner). 3.5 Ytterligare rättigheter. Dessa ytterligare rättigheter omfattas av villkoren och restriktionerna i avsnitt 4. (A) Användning av arbetsgivare eller klient. Du kan köpa en licens enligt dessa villkor för din arbetsgivares räkning, förutsatt att du representerar och garanterar att du har behörighet att binda din arbetsgivare till dessa villkor. Du kan använda licensen som beviljas i dessa villkor till förmån för en av dina klienter, förutsatt att du överför din licens till din klient och att klienten följer dessa villkor. Du är ensamt ansvarig för användningen av arbetet genom din arbetsgivare eller klient. Om du tänker använda samma arbete till förmån för andra klienter måste du köpa ytterligare licenser för samma arbete. (B) Arkivering av rättigheter. Du kan skapa ett arkiv, digitalt bibliotek, nätverkskonfiguration eller liknande arrangemang för att tillåta att arbetet visas för anställda och klienter på ditt företag. (C) Comp-användning. Du kan använda, reproducera, ladda ner eller visa comp eller förhandsgranska versioner av ett arbete i 90 dagar enbart för att förhandsgranska hur ett arbete kan se ut i produktion ( Comp-användning ). Du har ingen rätt till produktionsanvändning av arbetet utan att först förvärva lämplig kommersiell licens för det arbetet. Adobe ger inga garantier och har ingen skyldighet att se till att något arbete som du använder för Comp blir tillgänglig för kommersiell licens. (D) Användning i sociala medier. Du kan publicera eller överföra en oförändrad version av arbetet till sociala medier om: (A) du inkluderar information om upphovsmannen eller tillskrivningen av själva arbetet ( Författarens namn/stock.adobe.com eller som anges på webbplatsen Adobe Stock), och (B) användarvillkoren som reglerar sociala medier inte innehåller någon bestämmelse som skulle bevilja exklusiva rättigheter eller äganderätt avseende sådant arbete eller modifierat arbete till någon. Sida för sociala medier avser en webbplats eller ett program vars primära fokus är att möjliggöra interaktion mellan användare och låta användare dela innehåll i samband med sådan social interaktion. 3.6 Reservation. Vi kan när som helst avbryta licensieringen av arbetet enligt eget gottfinnande. Om ett arbete är ett brott mot dessa villkor eller om vi har skälig anledning att tro att arbetet kan vara föremål för krav från tredje part, kan vi instruera dig att upphöra med all användning, spridning och innehav av sådant arbete, och du måste omedelbart följa dessa instruktioner. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats i dessa villkor. 4. Restriktioner. 4.1 Allmänna restriktioner. Du får inte missbruka arbetet. Förutom vad som uttryckligen tillåts i dessa ytterligare villkor, får du inte: (A) sälja, licensiera, dela eller distribuera arbetet eller något modifierat arbete som fristående eller som del av en onlinedatabas eller någon annan databas eller eventuell härledd produkt som innehåller arbetet på ett sätt som tillåter användning av en tredje part, ladda ner, extrahera eller komma åt arbetet som en fristående fil eller elektronisk mall; (B) använda, reproducera, distribuera, utföra, modifiera eller visa arbetet (fristående eller i kombination med något annat arbete från upphovsman) på något sätt som är ärekränkande eller förtalande eller på annat sätt nedsättande, olagligt, obscent eller oanständigt; (C) ta bort någon upphovsrätt eller meddelande om äganderätt eller annan information som kan visas på, vara inbäddade i eller som visas i samband med arbetet i sitt ursprungliga format eller i eventuell tillåten säkerhetskopia;

4 (D) införliva arbetet i ett varumärke eller tjänstemärke; (E) använda arbetet som skildrar igenkännbar person eller egendom på ett sätt som rimligen skulle innebära att personerna eller egendomen som förekommer i arbetet (om någon), stödjer politiska, ekonomiska eller andra åtsiktsbaserade rörelser eller partier; (F) använda arbetet på ett sätt som framställer en person i arbetet på ett negativt sätt eller på ett nedsättande, olagligt, omoraliskt eller kränkande sätt, inklusive, men inte begränsat till, arbeten som innefattar pornografi, annonser som marknadsför klubbar med vuxenunderhållning eller liknande platser, eskort- eller dejtingtjänster, användning av tobak eller olagliga ämnen, anspelning på mentala eller fysiska sjukdomar, eller engagemang i omoraliska eller kriminella aktiviteter; eller (G) använda arbetet (eller redaktionellt arbete) på ett redaktionellt sätt utan bifoga åtföljande information om författare eller tillskrivning. 4.2 Användning av anställd eller leverantör. Du inte överföra det omodifierade arbetet om du inte omfattas av avsnitt 4.3 nedan. Du kan däremot överföra filer som innehåller arbetet eller tillåtna bearbetningar till anställda eller underleverantörer, förutsatt att sådana anställda och underleverantörer samtycker till att följa restriktionerna i dessa villkor och endast använda arbetet för din räkning. De anställda och underleverantörerna har inga ytterligare rättigheter att använda arbetet. 4.3 Dela med ditt Creative Cloud-team. Gruppmedlemmarna som använder arbetet som licensierats via ditt Creative Cloud-team måste alla vara från en juridisk enhet. Varje licens för arbetet kan användas av upp till 10 teammedlemmar. Om fler än 10 teammedlemmar kommer att använda samma arbete eller om du behöver licenser som täcker andra juridiska personer måste du skaffa ytterligare licenser till arbetet. 4.4 Dela med ditt Creative Cloud-företag. Medlemmar i företaget som använder arbetet som licensierats via ditt företags medlemskap kan vara från olika juridiska enheter inom företaget. Varje sådan licens för arbetet kan användas av någon medlem i företaget. Det finns dessutom ingen begränsning för medlemmar i företaget på hur många gruppmedlemmar som kan använda licensen för arbetet. Medlemmar i företaget betyder medlemmar som licensierar arbeten via deras medlemskap i företaget. 5. Betalning och abonnemang. 5.1 Betalning. Om du köper ett abonnemang ger du oss tillåtelse att debitera dig abonnemangsavgiften som anges vid köptillfället. Din prenumeration förnyas automatiskt om du inte avbryter den innan din prenumeration förnyas. Vi kan stänga av eller avsluta din prenumeration om vi inte kan debitera tillämpade avgifter på ditt konto. Prenumerationsavgifter kan komma att ändras innan prenumerationsperioden förnyas. Du är ansvarig för alla kostnader som uppstår innan ditt konto avaktiveras eller avslutats. Alla avgifter är ej återbetalningsbara, även om prenumerationen avslutas före utgångsdatumet. 5.2 Du kan inte överföra prenumerationen eller tillåta andra att använda ditt abonnemang, även om de är dina partners, kollegor, leverantörer eller anställda. Endast auktoriserade användare får använda prenumerationen. Dock kan du köpa ytterligare licenser för flera användare att använda arbetet genom prenumerationen. Du måste, på begäran, ange en lista över auktoriserade användare. Alla arbeten som laddas ner av auktoriserade användare får endast användas uteslutande för din räkning. Du och varje behörig användare är solidariskt ansvariga för oss att följa dessa villkor. 5.3 Oanvända nedladdningar. Vi kan tillåta att de oanvända nedladdningarna förs över med förnyelsevillkoren upp till en viss mängd om du har förnyat prenumerationen utan att låta den förfalla och utan att förvandla den till en prenumeration av ett lägre värde. 5.4 Överskott. Om du överskrider antalet hämtningar som tilldelats prenumerationen, kan vi debitera eventuella extranedladdningar till aktuellt pris för sådana nedladdningar med den betalningsinformation som du lämnade till oss när du köpte din prenumeration. Priset för dessa extranedladdningar kan skilja sig från priset för nedladdningar inom den tilldelade mängden i din prenumeration.

5 5.5 Sparad betalningsinformation. Vi kräver att du sparar dina betalningsuppgifter hos oss enbart för köp av ytterligare arbeten eller tjänster. Om du gör sådana ytterligare köp, ger du oss tillåtelse att debitera gällande avgifter via din betalningsinformation. Du kan när som helst uppdatera dina betalningsuppgifter via ditt konto. 6. Dina ersättningsskyldigheter. Du ska ersätta oss och våra dotterbolag, närstående bolag, direktörer, representanter, anställda, partners eller licensgivare för alla eventuella anspråk, krav, förluster eller skador, inklusive rimliga advokatarvoden, som härrör från eller har att göra med din användning av arbetet (såvida det inte omfattas av det som anges i avsnitt 7 [Våra ersättningsskyldigheter]) eller brott mot dessa villkor från din sida, inklusive användning av ett redaktionellt verk i kommersiellt syfte utan nödvändigt samtycke eller tillstånd. Vi har rätt att leda försvaret av alla anspråk, handlingar eller ärenden som är föremål för ersättning från dig med hjälp av ett ombud som vi själva väljer. Du kommer att samarbeta med oss till fullo vid försvaret av sådana anspråk, handlingar eller ärenden. 7. Våra ersättningsskyldigheter. 7.1 Vår skyldighet att ersätta. Under förutsättning att arbetet används i enlighet med dessa villkor, kommer vi att försvara tredje parts anspråk, åtgärder eller rättsligt förfarande mot en person eller enhet (med samlingsnamnet Krav ) under dessa villkor i den mån kravet avser att din användning av arbetet enligt dessa villkor direkt strider mot tredje parts upphovsrätt, varumärke, publiceringsrättigheter eller sekretessrättigheter ( Krav på överträdelse ). Ersättningsarbete innebär arbeten som du har köpt och laddat ned från webbplatsen som inte har ändrats, utom ett arbete som: (A) är en del av vår samling av fria verk, (B) kan annars laddas ner utan betalning av krediter eller ekonomisk ersättning eller (C) är ett redaktionellt arbete. Vi kommer att betala eventuella skadestånd, förluster, kostnader, utgifter eller skulder (med samlingsnamnet Förluster ) som direkt kan hänföras till ett krav om överträdelse och som antingen slutligen döms av en behörig domstol mot dig eller som överenskommits i ett skriftligt förlikningsavtal som undertecknats av oss. 7.2 Ersättningsvillkor. Adobe har inget ansvar vad gäller eventuella krav: (A) som härrör från: (1) alla ändringar av ersättningsarbetet, (2) en kombination av ersättningsarbetet med annat verk, (3) all användning av ersättningsarbetet efter att vi har tagit bort ersättningsarbetet från våra tjänster eller har instruerat dig att sluta använda ersättningsarbetet, eller (4) sammanhanget i vilket du har använt ersättningsarbetet; eller (B) om du inte: (1) meddelar oss skriftligen om kravet på överträdelsen omgående vid vetskapen om eller mottagning av meddelande om den, i den utsträckning vi berörs av denna felaktighet; (2) ger oss det rimliga stöd som vi begär som försvar till eller reglering av krav på överträdelsen; (3) ger oss den exklusiva rätten att styra och befogenhet att reglera kravet på överträdelsen; eller (4) avstå från att göra antaganden gällande kravet på överträdelsen utan vårt skriftliga medgivande. 7.3 Ansvarsbegränsning. Oaktat allt som strider mot det som anges i dessa villkor eller i något annat avtal mellan dig och oss, oberoende av antalet gånger ersättningsarbetet laddats ner eller licensierats, kommer vår totala maximala sammanlagda ansvarsskyldighet med hänsyn till ersättningsarbetet under inga omständigheter överstiga US$ per ersättningsarbete. 7.4 Enda och exklusiv kompensation. Vårt hela ansvar och vår totala skyldighet, samt din enda och exklusiva kompensation, när det gäller ersättningsarbete eller krav på överträdelse förklaras ovan. 8. Friskrivningsklausul. Vi ansvarar inte för riktigheten i arbetet, inklusive eventuella relaterade beskrivningar eller sökord som ingår i arbetet, som tillhandahålls av våra bidragsgivare.

6 9. Uppsägning. Vi kan, genom att meddela dig, säga upp dessa villkor eller dina rättigheter avseende något arbete om du bryter mot villkoren. Vi kan neka nedladdning av arbete från webbplatsen. 10. Följderna av uppsägning. Vid uppsägning av villkoren kan du fortsätta att använda arbeten som du har laddat ner och betalt för, förutsatt att dessa villkor efterlevs. Om prenumerationen upphör eller villkoren sägs upp avsäger du dig alla rättigheter samt din äganderätt och ditt intresse i och till samtliga oanvända nedladdningar. Adobe Systems Incorporated: 345 Park Avenue, San Jose, California Adobe Systems Software Ireland Limited: 4 6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24 Adobe_Stock_Terms-sv_SE _2200