Hälften av barnfamiljerna klarar bankernas krav för att få låna till husköpet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälften av barnfamiljerna klarar bankernas krav för att få låna till husköpet."

Transkript

1 Boendekostnadsutredning

2 2 Innehåll 1 Inledning... 3 Resultat i sammanfattning Bakgrund... 4 Bankernas krav för lån Resultat... 6 Omsättning på villamarknaden... 6 Kontantinsats... 7 Andra kostnader vid köp... 7 Lånekostnader... 7 Amortering... 8 Driftskostnader... 8 Kvar att leva på... 9 Kommunalskatt... 9 Statlig skatt Inkomst (netto) som krävs för att köpa medelvilla Faktiska uppmätta familjeinkomster(brutto) Barnbidrag Matchning faktiska inkomster/krävs för villaköp... 11

3 3 1 Inledning Villaägarna har årligen sedan 2005 genomfört en boendekostnadsutredning. Syftet med dessa undersökningar har varit att på kommunnivå undersöka hur en vanlig barnfamiljs möjlighet att bo i en egen villa varierar mellan landets 290 kommuner och förändras över tiden. I årets undersökning har vi valt ett lite annat angreppssätt. Vi har istället studerat vad det krävs för inkomst för att en tvåbarnsfamilj ska ha kunna köpa hus i landets alla kommuner. Den prisnivå vi har relaterat till är den som gällde för de hus som såldes i respektive kommun under Vi har studerat driftskostnaderna på samma sätt som i tidigare undersökningar men när det gäller räntekostnaderna har vi räknat med bankens kalkylränta. En effekt av finanskrisen är att bankerna i viss utsträckning skärpt kraven på låntagarna. Man har t.ex. skärpt kravet på kontantinsats dvs. hur mycket egna pengar man måste kunna sätta in vid ett villaköp. Man har även skärpt kravet vad gäller den s.k. kalkylräntan (se sid 4) som är den ränta som banken räknar med att låntagaren skall kunna klara av att betala. Skillnaden mellan kalkylräntan och den lägsta (rörlig/tremånaders bindning) som erbjuds på marknaden idag uppgår till ca 4-5 procentenheter. Dessa skärpningar har naturligtvis det vällovliga syftet förutom att begränsa bankernas risktagande att förhindra att hushållen överskuldsätter sig. För att även få en bild av hur många unga barnfamiljer som har möjlighet att förverkliga drömmen om ett eget hus har vi jämfört undersökningens resultat med statistik över hushållsinkomsten för gifta och samboende i åldersgruppen år med hemmavarande barn. I denna jämförelse kan vi se hur många familjer som 2008 hade tillräcklig inkomst för att kunna köpa ett hus som sålts till medelpris i kommunen. Resultat i sammanfattning Resultaten av årets undersökning kan i korthet sammanfattas i nedanstående punkter. I rapportens textdel presenteras vissa resultat som tio-i-topp tabeller där de tio största och dem tio minsta kommunerna listas. I tabellbilagan redovisas ett antal betydelsefulla fakta för samtliga kommuner. Hälften av barnfamiljerna klarar bankernas krav för att få låna till husköpet. Flest har möjlighet i Arvidsjaur där 9 av 10 unga barnfamiljer har tillräckliga inkomster för att få låna till sitt husköp. I Malmö, Solna och Sundbyberg är det endast 2 av 10 som uppfyller bankens krav.

4 4 I Solna är det dyrast att köpa hus. Där krävs en sammanlagd nettoinkomst på för att kunna köpa hus. Det motsvarar en bruttolön på ca 1,2 miljoner d v s en månadsinkomst på kronor var. I Norsjö räcker det med en sammanlagd nettoinkomst på kronor. Det motsvarar en bruttolön på ca kronor, d v s en månadsinkomst på ca kronor var Prisnivåerna på villor som sålts under 2008 visar en stor spridning över landet. För priset av en villa i Solna kan man t.ex. köpa 23 villor i Åsele. Driftskostnaderna har under 2009 sjunkit jämfört med Framför allt är det elkostnaderna som sjunkit. 2 Bakgrund Bankernas krav för lån Enligt lag (Konsumentkreditlagen och Bankrörelselagen) måste en bank alltid göra en kreditprövning innan ett lån beviljas. I första fallet är syftet med lagen att så långt möjligt säkerställa att en privatperson/hushåll inte överskuldsätter sig och kan få problem med återbetalningen av lånen. I andra fallet är syftet att förhindra bankerna att ägna sig åt vidlyftig kreditgivning så att bankens stabilitet kan komma i fara. I båda fallen är syftet att säkerställa att inga pengar lånats ut till någon som saknar möjlighet att betala tillbaka pengarna. Lagen gäller oavsett om lånen beviljas mot säkerhet (t.ex. i en villa) eller om lånen beviljas helt utan säkerhet. Hur bankerna skall göra sin kreditprövning är däremot inte fastställt i lag. Bankerna tillämpar därför lite olika regler vilka dessutom inte är publika utan i de flesta fallen helt interna guide-lines. De flesta bankerna hänvisar också till att man gör bedömning utifrån det enskilda fallet dvs man väger också in vissa icke direkt mätbara variabler vid sin bedömning om en låneansökan skall beviljas eller avslås. Om det i hushållet finns andra lån, påverkar detta bankernas bedömning på så sätt att kravet på inkomst ökar mera ju större dessa andra lån är. Andra lån som påverkar bedömningen kan vara studielån, konsumtionslån, andra bostadslån mm. En annan faktor som påverkar om lån skall beviljas eller ej är hur villamarknaden ser ut på orten. I vissa orter med omfattande arbetslöshet kan omsättningen på villamarknaden vara så obetydlig att det är näst intill omöjligt att göra en marknadsvärdering av en villa. Detta kan medföra att banken är ovillig att ta en villa som säkerhet för ett lån och därför ger ett avslag på en låneansökan även om hushållet skulle ha en god ekonomi. Analysen som leder fram till om ett bostadslån skall beviljas eller ej är egentligen en känslighetsanalys. Målet med analysen är att se vilka förutsättningar hushållet har att kunna betala sina räntor och amorteringar på lånet till den bostad man ansöker om lån till. Av detta skäl utgår man inte endast ifrån den ränta som gäller idag utan man vill undersöka hur väl rustat hushållet är vid de

5 5 räntehöjningar som man erfarenhetsmässigt vet kommer förr eller senare. Många banker använder sig därvid av begreppet kalkylränta ( se nedan). Denna ränta används - med beaktande av bankens lånevillkor (se nedan) - för att i kalkylen beräkna hushållets räntekostnader för lånet. 1. Kalkylränta. I de enstaka fall där bankerna uppger hur hög deras kalkylränta är, tar den sin utgångspunkt i femårsräntan. I ett fall utgår man ifrån ett genomsnitt av femårsräntan de senaste åren i ett annat fall uppger man att man räknar med ungefär femårsräntan. Till denna femårsränta lägger man i regel 1 2 procentenheter. Vid dagens ränteläge torde den kalkylränta som används ligga på 5 6,5 %. 2. Driftskostnader. En av bankerna uppger att även driftskostnader för villan skall ingå i kalkylen. I den utsträckning verkliga kostnader kan beräknas skall dessa ingå annars sätts kostnaderna till /år för en normalvilla. Beloppet motsvarar ungefär Villaägarnas beräkningar även om det förekommer skillnader mellan kommunerna. Skillnaden mellan högsta och lägsta driftskostnaden uppgår till ca /år. 3. Kvar att leva av. Ett mått på om hushållet klarar av att det lån man ansöker om, är att se om man har tillräckligt kvar att leva av när lånen är betalda. Första steget är då att beräkna hur stora familjens kostnader för att leva är. I den mån bankerna släpper något om hur man går till väga kan man konstatera att utgångspunkten är familjens storlek, dvs antal vuxna och antalet barn. Enligt de uppgifter som är tillgängliga räknar man med att en vuxen behöver mellan och kronor/månad och varje barn ca kronor/månad över när boendet är betalt. Sammanfattningsvis kan man konstatera att bankernas lånevillkor är snarlika. Uppgifterna nedan grundas på bankernas egna uppgifter på sina hemsidor och kontakter med representanter för bankerna. 1. Maxbelåning. Samtliga banker belånar endast en del av fastighetens marknadsvärde. Marknadsvärdet bestäms efter en värdering av fastigheten. Marknadsvärdet är ofta det samma som det pris man köper fastigheten för. Belåningsgraden, dvs hur mycket (%) av priset på fastigheten man får låna varierar i dag mellan max %. 2. Kontantinsats. Samtliga banker kräver idag att man skall gå in i en fastighetsaffär med en viss kontantinsats. Denna kontantinsats varierar mellan 5 och 10 procent. 3. Bottenlån. Inga banker lämnar bottenlån, dvs lån med bästa ränta och amorteringsvillkor, ända upp till maxbelåningen. Bottenlån kan beviljas antingen amorteringsfritt och/eller med en lång amorteringstid. Bottenlån lämnas i dag upp till mellan % av marknadsvärdet. 4. Topplån. För att kunna låna upptill maxbeloppet används ett topplån. Topplånen blir därför i regel mellan % av marknadsvärdet. Räntesatserna varierar mellan olika banker, från att räntan är samma som bottenlåneräntan till något högre än den rörliga bottenlåneräntan. Ett topplån har en förhållandevis kort amorteringstid som varierar mellan 5 20 år.

6 6 3 Resultat Omsättning på villamarknaden Senast tillgänglig statistik över antalet villaförsäljningar gäller år Av statistiken kan man utläsa på kommunnivå både antalet försäljningar och genomsnittspriset på de försålda villorna. Av naturliga skäl varierar både antalet försäljningar och genomsnittspriserna mycket mellan olika kommuner. I kommuner där det genomfördes få försäljningar blir det även osäkert hur representativa dessa försäljningar är för beståndet i kommunen. Under 2008 genomfördes i landet villaförsäljningar (permanentbostäder). Medelpriset på de sålda villorna (2008) uppgick till 1,8 miljoner kronor. De tio kommuner där det genomfördes flest resp. minst antal försäljningar och andelen av villabeståndet som omsatts, framgår av nedanstående tabeller. Flest Antal Andel av beståndet Stockholm ,4% Göteborg ,4% Malmö 807 3,0% Helsingborg 773 3,7% Uppsala 760 2,8% Jönköping 745 3,0% Huddinge 718 4,4% Linköping 658 2,8% Kristianstad 628 3,1% Sundsvall 621 3,0% Minst Antal Andel av beståndet Solna 13 1,5% Bjurholm 15 1,2% Arjeplog 19 1,4% Sorsele 20 1,5% Dorotea 21 1,7% Överkalix 26 1,5% Sundbyberg 27 2,5% Norsjö 29 1,6% Åsele 29 2,0% Övertorneå 29 1,3% I kommuner med hög omsättning har hela beståndet bytt ägare efter i genomsnitt ca år medan i kommuner med låg omsättning det tar ca år innan hela beståndet omsatts. De tio kommuner med de högsta resp. lägsta medelpriset (tkr) på försålda villor (2008) framgår av nedanstående tabeller. Tabellen visar alltså till vilka priser man haft möjlighet att köpa en villa i resp. kommun. Högst Pris (tkr) Solna Danderyd Lidingö Sundbyberg Nacka Vaxholm Stockholm Täby Sollentuna Vellinge Lägst Pris (tkr) Åsele 278 Ragunda 289 Norsjö 294 Överkalix 313 Kramfors 313 Sorsele 318 Ånge 318 Bjurholm 330 Dorotea 341 Övertorneå 345

7 7 Inte överraskande är det i storstäderna och kranskommunerna runt dess som vi har de högsta villapriserna och i glesbygdskommunerna som villapriserna är lägst. För priset av en villa i Solna skulle man kunna köpa 23 villor i Åsele Kontantinsats Eftersom ett villaköp i de flesta fall till stor del finansieras med banklån är villaköpare underkastade bankernas krav för att kunna förverkliga sin dröm om en egen villa. Bankerna kräver som regel att minst tio procent av köpeskillingen skall erläggas kontant. I våra fortsatta beräkningar räknar vi med att 10 % erläggs kontant. Möjligheten att kunna låna även till kontantinsatsen är i princip stängd sedan flera år. Med de priser som redovisades ovan krävs det för att förvärva en medelvilla i kommunerna att en villaköpare disponerar drygt i Solna medan man klarar sig undan med mindre än i Åsele. Eftersom det är få förunnat i högprisområden att kunna spara ihop dessa i vissa fall ansenliga belopp, blir i realiteten enda möjligheten att hushållen redan har en bostad som man kan sälja med en vinst vilken man kan använda till kontantinsats. Andra kostnader vid köp Utöver kontantinsatsen skall det vid ett fastighetsförvärv dessutom erläggas en avgift för lagfart. Denna avgift uppgår till 1,5 % av köpeskillingen. Med tanke på de prisökningar som varit, är det troligt att säljaren har haft villan betydligt lägre belånad än vad köparen nu kommer att behöva ha. I sådant fall kan köparen behöva ta ut ytterligare pantbrev i fastigheten. Kostnaden för pantbrev utgår med 2 % på uttaget belopp. Om man antar att en familj köper medelvillan i landet som 2008 kostade 1,8 milj och vidare antar att denna villa av säljaren är belånad till 50 % av försäljningspriset och att köparen därför behöver ta ut nya pantbrev upp till maximal belåning, tillkommer ca kr för lagfart och pantbrev. För Solnavillan tillkommer ca kr och för Åselevillan ca kr. Handlar det om villor som säljaren innehaft i flera tiotals år och där prisökningen troligen varit betydande, kan man räkna med att dessa villor är betydligt lägre belånade än de 50 % vi antar i exemplen ovan. Pantbrevskostnaden kan då bli betydligt högre än de ovan redovisade. I regel kan man varken låna till lagfarts- eller pantbrevskostnaderna utan dessa kostnader tillkommer som en extra kostnad som måste betalas kontant. Lånekostnader Lånekostnaderna är en funktion av lånebeloppet och den tillämpade räntesatsen. Lånebeloppet är i sin tur en funktion av villapriset efter avdrag för kontantinsatsen. Eftersom villapriserna varierar kraftigt över landet kommer naturligtvis även lånekostnaderna att variera. Då målet med denna analys är att undersöka vilka inkomster som krävs för att kunna köpa och klara av bankernas krav för lån, har vi använt ett ungefärligt genomsnitt av den kalkylränta som bankerna tillämpar. Denna ränta har vi vid dagens ränteläge (nov. 2009) uppskattat till 6,50 %. Observera att med nuvarande skatteregler är 30 % av erlagda räntor avdragsgilla upp till För överskjutande räntor är avdraget 21 %.

8 8 Vi har antagit att räntorna betalas av båda inkomsttagarna för att maximalt kunna utnyttja möjligheten till ränteavdrag inom ramen för skattereglerna. De tio kommuner där man måste räkna med de högsta resp. lägsta årliga kalkylräntekostnaderna (netto) framgår av nedanstående tabeller. Högst Kalkylrta(kr) Lägst Kalkylrta(kr) Solna Danderyd Lidingö Sundbyberg Nacka Vaxholm Stockholm Täby Sollentuna Vellinge Åsele Ragunda Norsjö Kramfors Överkalix Ånge Sorsele Bjurholm Dorotea Övertorneå Amortering De flesta bankerna medger amorteringsfrihet eller i vart fall mycket långa amorteringstider på bottenlånen. Vi har i våra beräkningar utgått ifrån att bottenlånen är amorteringsfria. Ett vanligt riktvärde är att bottenlån beviljas upp till 75 % av villans marknadsvärde (i regel lika med villans pris). Efter att 10 % betalats kontant, återstår 15 % som läggs upp som topplån. Topplånen är aldrig amorteringsfria utan skall i regel betalas tillbaka (amorteras) under en relativ kort tid. Vanligast verkar vara under en tio- till femtonårsperiod. I våra beräkningar använder vi oss av en tio år som amorteringstid för topplånen. I praktiken tillämpar bankerna en viss flexibilitet så att amorteringstiden kan bli både kortare och längre. Avgörande är både storleken på topplånet och hushållets ekonomi. Driftskostnader Sedan starten av Villaägarnas boendekostnadsundersökning 2004 har villaägarnas driftskostnader undersökt. Med driftskostnader avses fortsättningsvis kostnaderna för El, nätavgift och förbrukning. Vi har vid bestämningen av förbrukningen utgått ifrån den statistik som grundas på s.k. NUTS-områden. Enligt denna uppgår förbrukningen som mest till kwh/år (Norr- och Västerbotten) och som lägst till kwh/år (Småland). Kostnaden har beräknats utifrån denna förbrukning och faktiska debiterade priser. Vid beräkningarna har hänsyn tagits till att i flera norrlandskommuner är energiskatten lägre än i övriga landet. Vatten, förbrukning och priser grundas på uppgifter från Svenskt Vatten. Sophämtning, grundas på uppgifter från kommunerna och avser den vanligaste förekommande renhållningsavgiften.

9 9 Försäkring där priserna grundas på Villaägarnas Villahemförsäkring och avser en villa med boyta på140 m² med inredd vind och med ett garage 25 m² Underhåll, har summariskt satts till /år. Detta belopp kan naturligtvis i det enskilda fallet vara både högre eller lägre. Uppgifterna grundas alltså på både Villaägarnas egna insamlade uppgifter och bearbetning av sekundärdata. Redovisningen av driftskostnaderna görs på kommunnivå. Skillnaden i driftskostnader ligger på drygt 1 000/månad mellan kommunen med högsta kostnaden och kommunen med lägsta driftskostnaden. Den årliga driftskostnaden för medelvillan beräknades 2009 uppgå till kr vilket är ca kr lägre än Den huvudsakliga orsaken är lägre elpriser under De tio kommuner med de högsta resp. lägsta årliga driftskostnaderna framgår av nedanstående tabeller. Högst Driftskostn. Storfors Munkfors Värmdö Vansbro Eda Kiruna Jokkmokk Ljusnarsberg Övertorneå Sunne Lägst Driftskostn. Lidköping Tibro Trollhättan Jönköping Skövde Ljungby Halmstad Östersund Falkenberg Götene Kvar att leva på En väsentlig post i bankernas kalkyl är hur mycket bankerna anser att hushållen behöver kvar att leva av när boendet är betalt. Som nämnts ovan (sid 4) är vissa banker hemlighetsfulla med hur man fastställer de belopp man använder sig av i sina kalkyler. En sammanvägning av tillgängliga uppgifter ger att kr/månad för vuxen och kr/mån för barn är ett använt belopp. Eftersom vår familj består av två vuxna och två barn kommer vi i våra beräkningar att använda beloppet kr/mån (7 500x x2) eller kr/år. Kommunalskatt I kalkylen använder vi kommunalskatten för Kommunalskatterna varierar från den lägsta 28,89 (Vellinge) till den högsta 34,17 Ragunda).

10 10 Statlig skatt I några kommuner kommer det att krävas en bruttoinkomst som är så hög att den utlöser statlig skatt. Vi har antaget att det i hushållet är två inkomsttagare och att inkomsterna fördelas 50/50, d v s att båda föräldrarna har lika stora inkomster. Detta har endast betydelse vid beräkning av den eventuella statliga skatt som utgår för hushållet. Inkomst (netto) som krävs för att köpa medelvilla. Med den information vi har medelpriser på sålda vilor, driftskostnader, kalkylräntesatser, mm kan vi räkna fram vilka nettoinkomster som ett hushåll skulle behöva för att beviljas lån och kunna förvärva en medelvilla (av dem som såldes i respektive kommun under 2008). Vi har i våra beräkningar utgått från att bostadslånen är familjens enda lån. Om det finns andra lån krävs en högre inkomst för att klara bankens krav för att få låna till bostad. De tio kommuner där det krävs den högsta resp. lägsta nettoinkomsterna för att kunna köpa medelvillan som såldes 2008 i kommunen framgår av nedanstående tabeller. För en fullständig tabell över de familjeinkomster (netto) som krävs, se tabellbilagan. Fam.ink. som Högst krävs netto Solna Danderyd Lidingö Sundbyberg Nacka Vaxholm Stockholm Täby Sollentuna Vellinge Fam.ink. som Lägst krävs netto Norsjö Ragunda Åsele Överkalix Ånge Sorsele Kramfors Bräcke Pajala Malå Faktiska uppmätta familjeinkomster(brutto) För att kunna göra en bedömning av hur många unga barnfamiljer som har möjlighet att köpa hus lät vi SCB, göra en sammanställning över Sammanräknad förvärvsinkomst Barnfamiljer i olika åldersgrupper per län och kommun. Inkomstuppgifterna redovisas i deciler (decil: delar ett sorterat datamaterial i tiondedelar). I den första decilen finns alltså de tio procent lägsta inkomsterna och följaktligen återfinns de tio procent största inkomsterna i decil tio. I varje decil återfinns alltså en tiondedel av hushållen i kommunen. Genom att dela upp på detta sätt får vi en bild över inkomststrukturen i kommunen. Vi har gjort bedömningen att många förstagångsköparna av småhus finns i åldersgruppen år, och har därför valt att studera denna grupp.

11 11 Barnbidrag Som inkomst bör även barnbidraget räknas in. För vår familj skulle det innebära kr/mån. Från detta belopp bör kostnaden för barntillsyn som i vår familj skulle uppgå kr/mån. För att klara jämförelsen har vi lagt både barnbidrag och kostnader för barntillsyn utanför beräkningarna. Det innebär att vi har en dold marginal på 520 kr/mån. Matchning faktiska inkomster/krävs för villaköp Målet med denna undersökning är att undersöka i vilken utsträckning barnfamiljer i en kommun kan få lån för att förvärva en villa med det för kommunen genomsnittliga förvärvspriset (2008). Genom att matcha den familjeinkomster som i respektive krävs för att kunna förvärva en villa (eg att få banklån) med uppgifter om faktiska familjeinkomsterna i kommunerna, kan vi få en uppskattning av detta. Tabellen visar i hur stor andel av hushållen i åldersgruppen år som har möjlighet att köpa ett småhus till det medelpris som var aktuellt i kommunen T.ex. visar siffran 80 % att åtta av tio hushåll har sådana inkomster att de skulle beviljas lån för ett köp. Tabellen visar de 10 med den högsta andelen och de tio med den lägsta andelen. Andel som Högst kan köpa Arvidsjaur 90% Uppvidinge 80% Mönsterås 80% Emmaboda 80% Olofström 80% Karlsborg 80% Tranemo 80% Degerfors 80% Fagersta 80% Hofors 80% Andel som Lägst kan köpa Sundbyberg 20% Solna 20% Malmö 20% Botkyrka 30% Gotland 30% Burlöv 30% Båstad 30% Sotenäs 30% Tanum 30% Göteborg 30% I jämförelsen har vi räknat med att familjen inte har andra skulder än bostadslånet. Om familjen har andra lån förändras bankens krav på marginal. Lägst andel barnfamiljer som har tillräckiga marginaler finns i storstäder och attraktiva fritidshusområden. Allra svårast är det för barnfamiljer i Malmö, Solna och Sundbyberg. I Arvidsjaur har nästan alla barnfamiljer tillräckliga inkomster för att kunna köpa hus.

Boendekostnadsutredning 2005

Boendekostnadsutredning 2005 Boendekostnadsutredning 2005 1. Sammanfattning...2 2. Familjernas boendeutgifter... 5 Bakgrund... 5 Den totala boendeutgiften... 5 2a. Lån och finansiering... 7 Villapriser... 7 Kontantinsats... 7 Lån...

Läs mer

1. Sammanfattning och slutsatser... 2 2. Familjens boendeutgifter... 5 Bakgrund... 5 Den totala boendeutgiften... 5 2a. Lån och finansiering...

1. Sammanfattning och slutsatser... 2 2. Familjens boendeutgifter... 5 Bakgrund... 5 Den totala boendeutgiften... 5 2a. Lån och finansiering... 1. Sammanfattning och slutsatser... 2 2. Familjens boendeutgifter... 5 Bakgrund... 5 Den totala boendeutgiften... 5 2a. Lån och finansiering... 7 Villapriser... 7 Kontantinsats... 7 Lån... 8 Räntekostnader...

Läs mer

Boendekostnadsutredning 2006

Boendekostnadsutredning 2006 Boendekostnadsutredning 2006 1. Sammanfattning och slutsatser... 3 2. Familjernas boendeutgifter... 5 Bakgrund... 5 Den totala boendeutgiften... 5 2a. Lån och finansiering... 7 Villapriser... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor Frågor och Svar 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor 1 KREDITPRÖVNING OCH KREDITREGLER Vad kan Bättre Bolån belåna? Bättre Bolån belånar

Läs mer

Bolånekod. EU-kod för information om bolån

Bolånekod. EU-kod för information om bolån Svenska Bankföreningen 2002-04-10 Version 2 Bolånekod EU-kod för information om bolån Allmän information till konsumenten Informationen i denna folder har tagits fram gemensamt av de långivare som är medlemmar

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden. 13 mars 2012

Den svenska bolånemarknaden. 13 mars 2012 Rapport Den svenska bolånemarknaden 13 mars 212 13 mars 212 Dnr 11-6461 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Beskrivning av undersökningen 4 Låntagaranalys 6 Belåningsgrader 6 Skuld- och räntekvot 8 Amorteringstid

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Svenska folkets flyttskatteskuld

Svenska folkets flyttskatteskuld Svenska folkets flyttskatteskuld Vad är den genomsnittliga småhusägaren skyldig staten? Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad

Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad Statens bostadskreditnämnd Version: Mars 2008 Förvärvsgarantier En förvärvsgaranti är en statlig garanti som omfattar räntebetalningar för förstagångsköpares

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex sjönk till 132,5 tredje kvartalet 2014 Ökade amorteringskrav förklarar nedgången Boindex uppgick till 132,5 tredje kvartalet

Läs mer

DET SPELAR ROLL VAR VI BOR - jämförelse mellan 38 kommuner

DET SPELAR ROLL VAR VI BOR - jämförelse mellan 38 kommuner DET SPELAR ROLL VAR VI BOR - jämförelse mellan 38 kommuner Rapport Det spelar roll var vi bor - jämförelse mellan 38 kommuner Institutet för Privatekonomi Lina Gustafsson Ulla Samuel Juni 2004 Institutet

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning

Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning Lars Frisell, chefsekonom Per Håkansson, chefsjurist 16 februari 2010 Slutsatser Systemet fungerar överlag väl Betalningsförmågan sätts i centrum

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Utvecklingen på bolånemarknaden

Utvecklingen på bolånemarknaden RAPPORT DEN 21 FEBRUARI 2008 DNR 07-12625-399 2008:6 Utvecklingen på bolånemarknaden INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKT 2 Förutsättningar 2 Omfattning och kvalitet 2 Kreditrisk i utlåning mot småhus

Läs mer

PM 5 - Framtida risker för enskilda hushåll vid nuvarande belåningsgrader och amorteringsbeteenden

PM 5 - Framtida risker för enskilda hushåll vid nuvarande belåningsgrader och amorteringsbeteenden PROMEMORIA Datum 2013-10-18 FI Dnr 13-11430 Författare Hanna Karlsson PM 5 - Framtida risker för enskilda hushåll vid nuvarande belåningsgrader och amorteringsbeteenden Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm 30 november 2011

Pressmeddelande Stockholm 30 november 2011 Pressmeddelande Stockholm 30 november 2011 Så blir din ekonomi i januari 2012 Inga ekonomiska förbättringar i sikte för de flesta löntagarhushåll. För andra året i rad väntas en försämrad eller oförändrad

Läs mer

ATT BO I MÄLARDALEN. - en jämförelse mellan 18 orter runt Stockholm

ATT BO I MÄLARDALEN. - en jämförelse mellan 18 orter runt Stockholm ATT BO I MÄLARDALEN - en jämförelse mellan 18 orter runt Stockholm Institutet för Privatekonomi Augusti 2007 Innehållsförteckning Inledning...3 Sammanfattning...4 Resultat...5 Villapriser...5 Förvärvsinkomst...5

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31 Boindex steg till 126,6 andra kvartalet 2012 Lägre räntor och småhuspriser ökar husköpkraften Hushållens förutsättningar för att köpa

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2009-12-03

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2009-12-03 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2009-12-03 Boindex steg till 146,7 tredje kvartalet 2009 uppgången det senaste året är den största i Boindex historia Boindex steg till 146,7 tredje

Läs mer

15 maj 2009 DNR 09-656 2009:7. Utvecklingen på bolånemarknaden 2008

15 maj 2009 DNR 09-656 2009:7. Utvecklingen på bolånemarknaden 2008 15 maj 2009 DNR 09-656 2009:7 Utvecklingen på bolånemarknaden 2008 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 Risker i utlåning till småhus och bostadsrätter 2 Prisutveckling på bostadsmarknaden 3 BANKERNAS

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer Finansinspektionen införde nyligen ett tak för belåningsgraden för nya bolån dvs. för hur mycket man får låna i förhållande till marknadsvärdet på den underliggande säkerheten

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån 1. Välkommen & Introduktion till privatlån Hej och välkommen till Lendo! Hos oss på Lendo kan du låna från 5.000 kr. till 350.000 kr. De lån vi erbjuder är så kallade privatlån, vilket innebär att ingen

Läs mer

BO I NORDÖSTRA SKÅNE. - en jämförelse mellan 19 Skånekommuner

BO I NORDÖSTRA SKÅNE. - en jämförelse mellan 19 Skånekommuner BO I NORDÖSTRA SKÅNE - en jämförelse mellan 19 Skånekommuner Institutet för Privatekonomi, Ulla Samuel och Maria Ahrengart, augusti 2006 Innehållsförteckning Inledning...3 Sammanfattning...5 Resultat...7

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2007:1271 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 6 december 2007. Regeringen

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2009-08-25

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2009-08-25 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2009-08-25 Boindex steg till 142,0 andra kvartalet 2009 husköpkraften har stärkts till tidigare höga nivåer Boindex steg till 142,0 andra kvartalet,

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2013

Den svenska bolånemarknaden 2013 Den svenska bolånemarknaden 213 7 MARS 213 7 mars 213 Dnr 13-2825 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 LÅNTAGARANALYS 7 Belåningsgrader 7 Amorteringstid och amorteringsfrihet

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning. Februari 2010

Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning. Februari 2010 Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning Februari innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Beskrivning av stickprov och undersökning 5 Bostäder och geografisk fördelning 5 Företagens bedömning

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-11-24

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-11-24 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-11-24 Boindex steg till 118,3 tredje kvartalet 2011 lägre räntor och småhuspriser stärker husköpkraften Boindex steg till 118,3 tredje kvartalet,

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-08-30

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-08-30 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-08-30 Boindex steg till 114,1 andra kvartalet 2011 lägre huspriser höjer husköpkraften Boindex steg till 114,1 andra kvartalet i år, från

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22 Boindex sjönk till 116,3 första kvartalet 2012 högre småhuspriser dämpar husköpkraften Boindex uppgick till 116,3 första kvartalet i

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

ATT BO I MÄLARDALEN. - en jämförelse med fem pendlingsorter runt Stockholm

ATT BO I MÄLARDALEN. - en jämförelse med fem pendlingsorter runt Stockholm ATT BO I MÄLARDALEN - en jämförelse med fem pendlingsorter runt Stockholm Rapport ATT BO I MÄLARDALEN - en jämförelse med fem pendlingsorter runt Stockholm Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Lina

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi 2015. 19 december 2014

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi 2015. 19 december 2014 Pressmeddelande 19 december 2014 Så blir din ekonomi 2015 Det är fortfarande osäkert hur hushållens ekonomi blir under 2015. Med ett nyval och eventuell tilläggsbudget kan förutsättningarna ändras under

Läs mer

Ålandsbanken bostadslån

Ålandsbanken bostadslån Ålandsbanken bostadslån Ålandsbankens bostadslån ger dig rörelsefrihet På Ålandsbanken vet vi hur viktigt det är att du får rätt upplägg på ditt bostadslån. Att köpa lägenhet, hus eller bygga nytt är ett

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning STATISTISK ANALYS 1(16) Avdelning / löpunmmer 2014-10-06 / Nr 7 Analysavdelningen Handläggare Staffan Nilsson 08-5630 8756 staffan.nilsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en

Läs mer

Rekrytering till högre utbildning från Sveriges län och kommuner

Rekrytering till högre utbildning från Sveriges län och kommuner STATISTISK ANALYS 1(16) Avdelning /löpnummer 2015-09-30/6 Analysavdelningen Handläggare Niklas Karlsson 08-563 087 88 niklas.karlsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24 Pressmeddelande Stockholm 2009-11-24 Så blir din ekonomi i januari 2010 Har du jobb och dessutom bostadslån med rörlig ränta? Då tillhör du vinnarna. Är du däremot pensionär i hyresrätt går du på minus.

Läs mer

Stöd till byggande av egnahem i glesbygd 24 februari 2006

Stöd till byggande av egnahem i glesbygd 24 februari 2006 Stöd till byggande av egnahem i glesbygd 24 februari 2006 Ronnebygatan 40 TELEFON TELEFAX ORG.NR E-POST INTERNET Box 531, 371 23 Karlskrona 0455-33 49 40 0455-805 70 202100-4276 registrator@bkn.se www.bkn.se

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker Institutet för privatekonomi (1) Rapport ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Januari

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Omvärldsfakta. Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen. Stora skillnader i pendlingsmönster

Omvärldsfakta. Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen. Stora skillnader i pendlingsmönster Nr2:2014 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING, SWEDBANK OCH ICA Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen Regionförstoring är ett

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer