Hälften av barnfamiljerna klarar bankernas krav för att få låna till husköpet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälften av barnfamiljerna klarar bankernas krav för att få låna till husköpet."

Transkript

1 Boendekostnadsutredning

2 2 Innehåll 1 Inledning... 3 Resultat i sammanfattning Bakgrund... 4 Bankernas krav för lån Resultat... 6 Omsättning på villamarknaden... 6 Kontantinsats... 7 Andra kostnader vid köp... 7 Lånekostnader... 7 Amortering... 8 Driftskostnader... 8 Kvar att leva på... 9 Kommunalskatt... 9 Statlig skatt Inkomst (netto) som krävs för att köpa medelvilla Faktiska uppmätta familjeinkomster(brutto) Barnbidrag Matchning faktiska inkomster/krävs för villaköp... 11

3 3 1 Inledning Villaägarna har årligen sedan 2005 genomfört en boendekostnadsutredning. Syftet med dessa undersökningar har varit att på kommunnivå undersöka hur en vanlig barnfamiljs möjlighet att bo i en egen villa varierar mellan landets 290 kommuner och förändras över tiden. I årets undersökning har vi valt ett lite annat angreppssätt. Vi har istället studerat vad det krävs för inkomst för att en tvåbarnsfamilj ska ha kunna köpa hus i landets alla kommuner. Den prisnivå vi har relaterat till är den som gällde för de hus som såldes i respektive kommun under Vi har studerat driftskostnaderna på samma sätt som i tidigare undersökningar men när det gäller räntekostnaderna har vi räknat med bankens kalkylränta. En effekt av finanskrisen är att bankerna i viss utsträckning skärpt kraven på låntagarna. Man har t.ex. skärpt kravet på kontantinsats dvs. hur mycket egna pengar man måste kunna sätta in vid ett villaköp. Man har även skärpt kravet vad gäller den s.k. kalkylräntan (se sid 4) som är den ränta som banken räknar med att låntagaren skall kunna klara av att betala. Skillnaden mellan kalkylräntan och den lägsta (rörlig/tremånaders bindning) som erbjuds på marknaden idag uppgår till ca 4-5 procentenheter. Dessa skärpningar har naturligtvis det vällovliga syftet förutom att begränsa bankernas risktagande att förhindra att hushållen överskuldsätter sig. För att även få en bild av hur många unga barnfamiljer som har möjlighet att förverkliga drömmen om ett eget hus har vi jämfört undersökningens resultat med statistik över hushållsinkomsten för gifta och samboende i åldersgruppen år med hemmavarande barn. I denna jämförelse kan vi se hur många familjer som 2008 hade tillräcklig inkomst för att kunna köpa ett hus som sålts till medelpris i kommunen. Resultat i sammanfattning Resultaten av årets undersökning kan i korthet sammanfattas i nedanstående punkter. I rapportens textdel presenteras vissa resultat som tio-i-topp tabeller där de tio största och dem tio minsta kommunerna listas. I tabellbilagan redovisas ett antal betydelsefulla fakta för samtliga kommuner. Hälften av barnfamiljerna klarar bankernas krav för att få låna till husköpet. Flest har möjlighet i Arvidsjaur där 9 av 10 unga barnfamiljer har tillräckliga inkomster för att få låna till sitt husköp. I Malmö, Solna och Sundbyberg är det endast 2 av 10 som uppfyller bankens krav.

4 4 I Solna är det dyrast att köpa hus. Där krävs en sammanlagd nettoinkomst på för att kunna köpa hus. Det motsvarar en bruttolön på ca 1,2 miljoner d v s en månadsinkomst på kronor var. I Norsjö räcker det med en sammanlagd nettoinkomst på kronor. Det motsvarar en bruttolön på ca kronor, d v s en månadsinkomst på ca kronor var Prisnivåerna på villor som sålts under 2008 visar en stor spridning över landet. För priset av en villa i Solna kan man t.ex. köpa 23 villor i Åsele. Driftskostnaderna har under 2009 sjunkit jämfört med Framför allt är det elkostnaderna som sjunkit. 2 Bakgrund Bankernas krav för lån Enligt lag (Konsumentkreditlagen och Bankrörelselagen) måste en bank alltid göra en kreditprövning innan ett lån beviljas. I första fallet är syftet med lagen att så långt möjligt säkerställa att en privatperson/hushåll inte överskuldsätter sig och kan få problem med återbetalningen av lånen. I andra fallet är syftet att förhindra bankerna att ägna sig åt vidlyftig kreditgivning så att bankens stabilitet kan komma i fara. I båda fallen är syftet att säkerställa att inga pengar lånats ut till någon som saknar möjlighet att betala tillbaka pengarna. Lagen gäller oavsett om lånen beviljas mot säkerhet (t.ex. i en villa) eller om lånen beviljas helt utan säkerhet. Hur bankerna skall göra sin kreditprövning är däremot inte fastställt i lag. Bankerna tillämpar därför lite olika regler vilka dessutom inte är publika utan i de flesta fallen helt interna guide-lines. De flesta bankerna hänvisar också till att man gör bedömning utifrån det enskilda fallet dvs man väger också in vissa icke direkt mätbara variabler vid sin bedömning om en låneansökan skall beviljas eller avslås. Om det i hushållet finns andra lån, påverkar detta bankernas bedömning på så sätt att kravet på inkomst ökar mera ju större dessa andra lån är. Andra lån som påverkar bedömningen kan vara studielån, konsumtionslån, andra bostadslån mm. En annan faktor som påverkar om lån skall beviljas eller ej är hur villamarknaden ser ut på orten. I vissa orter med omfattande arbetslöshet kan omsättningen på villamarknaden vara så obetydlig att det är näst intill omöjligt att göra en marknadsvärdering av en villa. Detta kan medföra att banken är ovillig att ta en villa som säkerhet för ett lån och därför ger ett avslag på en låneansökan även om hushållet skulle ha en god ekonomi. Analysen som leder fram till om ett bostadslån skall beviljas eller ej är egentligen en känslighetsanalys. Målet med analysen är att se vilka förutsättningar hushållet har att kunna betala sina räntor och amorteringar på lånet till den bostad man ansöker om lån till. Av detta skäl utgår man inte endast ifrån den ränta som gäller idag utan man vill undersöka hur väl rustat hushållet är vid de

5 5 räntehöjningar som man erfarenhetsmässigt vet kommer förr eller senare. Många banker använder sig därvid av begreppet kalkylränta ( se nedan). Denna ränta används - med beaktande av bankens lånevillkor (se nedan) - för att i kalkylen beräkna hushållets räntekostnader för lånet. 1. Kalkylränta. I de enstaka fall där bankerna uppger hur hög deras kalkylränta är, tar den sin utgångspunkt i femårsräntan. I ett fall utgår man ifrån ett genomsnitt av femårsräntan de senaste åren i ett annat fall uppger man att man räknar med ungefär femårsräntan. Till denna femårsränta lägger man i regel 1 2 procentenheter. Vid dagens ränteläge torde den kalkylränta som används ligga på 5 6,5 %. 2. Driftskostnader. En av bankerna uppger att även driftskostnader för villan skall ingå i kalkylen. I den utsträckning verkliga kostnader kan beräknas skall dessa ingå annars sätts kostnaderna till /år för en normalvilla. Beloppet motsvarar ungefär Villaägarnas beräkningar även om det förekommer skillnader mellan kommunerna. Skillnaden mellan högsta och lägsta driftskostnaden uppgår till ca /år. 3. Kvar att leva av. Ett mått på om hushållet klarar av att det lån man ansöker om, är att se om man har tillräckligt kvar att leva av när lånen är betalda. Första steget är då att beräkna hur stora familjens kostnader för att leva är. I den mån bankerna släpper något om hur man går till väga kan man konstatera att utgångspunkten är familjens storlek, dvs antal vuxna och antalet barn. Enligt de uppgifter som är tillgängliga räknar man med att en vuxen behöver mellan och kronor/månad och varje barn ca kronor/månad över när boendet är betalt. Sammanfattningsvis kan man konstatera att bankernas lånevillkor är snarlika. Uppgifterna nedan grundas på bankernas egna uppgifter på sina hemsidor och kontakter med representanter för bankerna. 1. Maxbelåning. Samtliga banker belånar endast en del av fastighetens marknadsvärde. Marknadsvärdet bestäms efter en värdering av fastigheten. Marknadsvärdet är ofta det samma som det pris man köper fastigheten för. Belåningsgraden, dvs hur mycket (%) av priset på fastigheten man får låna varierar i dag mellan max %. 2. Kontantinsats. Samtliga banker kräver idag att man skall gå in i en fastighetsaffär med en viss kontantinsats. Denna kontantinsats varierar mellan 5 och 10 procent. 3. Bottenlån. Inga banker lämnar bottenlån, dvs lån med bästa ränta och amorteringsvillkor, ända upp till maxbelåningen. Bottenlån kan beviljas antingen amorteringsfritt och/eller med en lång amorteringstid. Bottenlån lämnas i dag upp till mellan % av marknadsvärdet. 4. Topplån. För att kunna låna upptill maxbeloppet används ett topplån. Topplånen blir därför i regel mellan % av marknadsvärdet. Räntesatserna varierar mellan olika banker, från att räntan är samma som bottenlåneräntan till något högre än den rörliga bottenlåneräntan. Ett topplån har en förhållandevis kort amorteringstid som varierar mellan 5 20 år.

6 6 3 Resultat Omsättning på villamarknaden Senast tillgänglig statistik över antalet villaförsäljningar gäller år Av statistiken kan man utläsa på kommunnivå både antalet försäljningar och genomsnittspriset på de försålda villorna. Av naturliga skäl varierar både antalet försäljningar och genomsnittspriserna mycket mellan olika kommuner. I kommuner där det genomfördes få försäljningar blir det även osäkert hur representativa dessa försäljningar är för beståndet i kommunen. Under 2008 genomfördes i landet villaförsäljningar (permanentbostäder). Medelpriset på de sålda villorna (2008) uppgick till 1,8 miljoner kronor. De tio kommuner där det genomfördes flest resp. minst antal försäljningar och andelen av villabeståndet som omsatts, framgår av nedanstående tabeller. Flest Antal Andel av beståndet Stockholm ,4% Göteborg ,4% Malmö 807 3,0% Helsingborg 773 3,7% Uppsala 760 2,8% Jönköping 745 3,0% Huddinge 718 4,4% Linköping 658 2,8% Kristianstad 628 3,1% Sundsvall 621 3,0% Minst Antal Andel av beståndet Solna 13 1,5% Bjurholm 15 1,2% Arjeplog 19 1,4% Sorsele 20 1,5% Dorotea 21 1,7% Överkalix 26 1,5% Sundbyberg 27 2,5% Norsjö 29 1,6% Åsele 29 2,0% Övertorneå 29 1,3% I kommuner med hög omsättning har hela beståndet bytt ägare efter i genomsnitt ca år medan i kommuner med låg omsättning det tar ca år innan hela beståndet omsatts. De tio kommuner med de högsta resp. lägsta medelpriset (tkr) på försålda villor (2008) framgår av nedanstående tabeller. Tabellen visar alltså till vilka priser man haft möjlighet att köpa en villa i resp. kommun. Högst Pris (tkr) Solna Danderyd Lidingö Sundbyberg Nacka Vaxholm Stockholm Täby Sollentuna Vellinge Lägst Pris (tkr) Åsele 278 Ragunda 289 Norsjö 294 Överkalix 313 Kramfors 313 Sorsele 318 Ånge 318 Bjurholm 330 Dorotea 341 Övertorneå 345

7 7 Inte överraskande är det i storstäderna och kranskommunerna runt dess som vi har de högsta villapriserna och i glesbygdskommunerna som villapriserna är lägst. För priset av en villa i Solna skulle man kunna köpa 23 villor i Åsele Kontantinsats Eftersom ett villaköp i de flesta fall till stor del finansieras med banklån är villaköpare underkastade bankernas krav för att kunna förverkliga sin dröm om en egen villa. Bankerna kräver som regel att minst tio procent av köpeskillingen skall erläggas kontant. I våra fortsatta beräkningar räknar vi med att 10 % erläggs kontant. Möjligheten att kunna låna även till kontantinsatsen är i princip stängd sedan flera år. Med de priser som redovisades ovan krävs det för att förvärva en medelvilla i kommunerna att en villaköpare disponerar drygt i Solna medan man klarar sig undan med mindre än i Åsele. Eftersom det är få förunnat i högprisområden att kunna spara ihop dessa i vissa fall ansenliga belopp, blir i realiteten enda möjligheten att hushållen redan har en bostad som man kan sälja med en vinst vilken man kan använda till kontantinsats. Andra kostnader vid köp Utöver kontantinsatsen skall det vid ett fastighetsförvärv dessutom erläggas en avgift för lagfart. Denna avgift uppgår till 1,5 % av köpeskillingen. Med tanke på de prisökningar som varit, är det troligt att säljaren har haft villan betydligt lägre belånad än vad köparen nu kommer att behöva ha. I sådant fall kan köparen behöva ta ut ytterligare pantbrev i fastigheten. Kostnaden för pantbrev utgår med 2 % på uttaget belopp. Om man antar att en familj köper medelvillan i landet som 2008 kostade 1,8 milj och vidare antar att denna villa av säljaren är belånad till 50 % av försäljningspriset och att köparen därför behöver ta ut nya pantbrev upp till maximal belåning, tillkommer ca kr för lagfart och pantbrev. För Solnavillan tillkommer ca kr och för Åselevillan ca kr. Handlar det om villor som säljaren innehaft i flera tiotals år och där prisökningen troligen varit betydande, kan man räkna med att dessa villor är betydligt lägre belånade än de 50 % vi antar i exemplen ovan. Pantbrevskostnaden kan då bli betydligt högre än de ovan redovisade. I regel kan man varken låna till lagfarts- eller pantbrevskostnaderna utan dessa kostnader tillkommer som en extra kostnad som måste betalas kontant. Lånekostnader Lånekostnaderna är en funktion av lånebeloppet och den tillämpade räntesatsen. Lånebeloppet är i sin tur en funktion av villapriset efter avdrag för kontantinsatsen. Eftersom villapriserna varierar kraftigt över landet kommer naturligtvis även lånekostnaderna att variera. Då målet med denna analys är att undersöka vilka inkomster som krävs för att kunna köpa och klara av bankernas krav för lån, har vi använt ett ungefärligt genomsnitt av den kalkylränta som bankerna tillämpar. Denna ränta har vi vid dagens ränteläge (nov. 2009) uppskattat till 6,50 %. Observera att med nuvarande skatteregler är 30 % av erlagda räntor avdragsgilla upp till För överskjutande räntor är avdraget 21 %.

8 8 Vi har antagit att räntorna betalas av båda inkomsttagarna för att maximalt kunna utnyttja möjligheten till ränteavdrag inom ramen för skattereglerna. De tio kommuner där man måste räkna med de högsta resp. lägsta årliga kalkylräntekostnaderna (netto) framgår av nedanstående tabeller. Högst Kalkylrta(kr) Lägst Kalkylrta(kr) Solna Danderyd Lidingö Sundbyberg Nacka Vaxholm Stockholm Täby Sollentuna Vellinge Åsele Ragunda Norsjö Kramfors Överkalix Ånge Sorsele Bjurholm Dorotea Övertorneå Amortering De flesta bankerna medger amorteringsfrihet eller i vart fall mycket långa amorteringstider på bottenlånen. Vi har i våra beräkningar utgått ifrån att bottenlånen är amorteringsfria. Ett vanligt riktvärde är att bottenlån beviljas upp till 75 % av villans marknadsvärde (i regel lika med villans pris). Efter att 10 % betalats kontant, återstår 15 % som läggs upp som topplån. Topplånen är aldrig amorteringsfria utan skall i regel betalas tillbaka (amorteras) under en relativ kort tid. Vanligast verkar vara under en tio- till femtonårsperiod. I våra beräkningar använder vi oss av en tio år som amorteringstid för topplånen. I praktiken tillämpar bankerna en viss flexibilitet så att amorteringstiden kan bli både kortare och längre. Avgörande är både storleken på topplånet och hushållets ekonomi. Driftskostnader Sedan starten av Villaägarnas boendekostnadsundersökning 2004 har villaägarnas driftskostnader undersökt. Med driftskostnader avses fortsättningsvis kostnaderna för El, nätavgift och förbrukning. Vi har vid bestämningen av förbrukningen utgått ifrån den statistik som grundas på s.k. NUTS-områden. Enligt denna uppgår förbrukningen som mest till kwh/år (Norr- och Västerbotten) och som lägst till kwh/år (Småland). Kostnaden har beräknats utifrån denna förbrukning och faktiska debiterade priser. Vid beräkningarna har hänsyn tagits till att i flera norrlandskommuner är energiskatten lägre än i övriga landet. Vatten, förbrukning och priser grundas på uppgifter från Svenskt Vatten. Sophämtning, grundas på uppgifter från kommunerna och avser den vanligaste förekommande renhållningsavgiften.

9 9 Försäkring där priserna grundas på Villaägarnas Villahemförsäkring och avser en villa med boyta på140 m² med inredd vind och med ett garage 25 m² Underhåll, har summariskt satts till /år. Detta belopp kan naturligtvis i det enskilda fallet vara både högre eller lägre. Uppgifterna grundas alltså på både Villaägarnas egna insamlade uppgifter och bearbetning av sekundärdata. Redovisningen av driftskostnaderna görs på kommunnivå. Skillnaden i driftskostnader ligger på drygt 1 000/månad mellan kommunen med högsta kostnaden och kommunen med lägsta driftskostnaden. Den årliga driftskostnaden för medelvillan beräknades 2009 uppgå till kr vilket är ca kr lägre än Den huvudsakliga orsaken är lägre elpriser under De tio kommuner med de högsta resp. lägsta årliga driftskostnaderna framgår av nedanstående tabeller. Högst Driftskostn. Storfors Munkfors Värmdö Vansbro Eda Kiruna Jokkmokk Ljusnarsberg Övertorneå Sunne Lägst Driftskostn. Lidköping Tibro Trollhättan Jönköping Skövde Ljungby Halmstad Östersund Falkenberg Götene Kvar att leva på En väsentlig post i bankernas kalkyl är hur mycket bankerna anser att hushållen behöver kvar att leva av när boendet är betalt. Som nämnts ovan (sid 4) är vissa banker hemlighetsfulla med hur man fastställer de belopp man använder sig av i sina kalkyler. En sammanvägning av tillgängliga uppgifter ger att kr/månad för vuxen och kr/mån för barn är ett använt belopp. Eftersom vår familj består av två vuxna och två barn kommer vi i våra beräkningar att använda beloppet kr/mån (7 500x x2) eller kr/år. Kommunalskatt I kalkylen använder vi kommunalskatten för Kommunalskatterna varierar från den lägsta 28,89 (Vellinge) till den högsta 34,17 Ragunda).

10 10 Statlig skatt I några kommuner kommer det att krävas en bruttoinkomst som är så hög att den utlöser statlig skatt. Vi har antaget att det i hushållet är två inkomsttagare och att inkomsterna fördelas 50/50, d v s att båda föräldrarna har lika stora inkomster. Detta har endast betydelse vid beräkning av den eventuella statliga skatt som utgår för hushållet. Inkomst (netto) som krävs för att köpa medelvilla. Med den information vi har medelpriser på sålda vilor, driftskostnader, kalkylräntesatser, mm kan vi räkna fram vilka nettoinkomster som ett hushåll skulle behöva för att beviljas lån och kunna förvärva en medelvilla (av dem som såldes i respektive kommun under 2008). Vi har i våra beräkningar utgått från att bostadslånen är familjens enda lån. Om det finns andra lån krävs en högre inkomst för att klara bankens krav för att få låna till bostad. De tio kommuner där det krävs den högsta resp. lägsta nettoinkomsterna för att kunna köpa medelvillan som såldes 2008 i kommunen framgår av nedanstående tabeller. För en fullständig tabell över de familjeinkomster (netto) som krävs, se tabellbilagan. Fam.ink. som Högst krävs netto Solna Danderyd Lidingö Sundbyberg Nacka Vaxholm Stockholm Täby Sollentuna Vellinge Fam.ink. som Lägst krävs netto Norsjö Ragunda Åsele Överkalix Ånge Sorsele Kramfors Bräcke Pajala Malå Faktiska uppmätta familjeinkomster(brutto) För att kunna göra en bedömning av hur många unga barnfamiljer som har möjlighet att köpa hus lät vi SCB, göra en sammanställning över Sammanräknad förvärvsinkomst Barnfamiljer i olika åldersgrupper per län och kommun. Inkomstuppgifterna redovisas i deciler (decil: delar ett sorterat datamaterial i tiondedelar). I den första decilen finns alltså de tio procent lägsta inkomsterna och följaktligen återfinns de tio procent största inkomsterna i decil tio. I varje decil återfinns alltså en tiondedel av hushållen i kommunen. Genom att dela upp på detta sätt får vi en bild över inkomststrukturen i kommunen. Vi har gjort bedömningen att många förstagångsköparna av småhus finns i åldersgruppen år, och har därför valt att studera denna grupp.

11 11 Barnbidrag Som inkomst bör även barnbidraget räknas in. För vår familj skulle det innebära kr/mån. Från detta belopp bör kostnaden för barntillsyn som i vår familj skulle uppgå kr/mån. För att klara jämförelsen har vi lagt både barnbidrag och kostnader för barntillsyn utanför beräkningarna. Det innebär att vi har en dold marginal på 520 kr/mån. Matchning faktiska inkomster/krävs för villaköp Målet med denna undersökning är att undersöka i vilken utsträckning barnfamiljer i en kommun kan få lån för att förvärva en villa med det för kommunen genomsnittliga förvärvspriset (2008). Genom att matcha den familjeinkomster som i respektive krävs för att kunna förvärva en villa (eg att få banklån) med uppgifter om faktiska familjeinkomsterna i kommunerna, kan vi få en uppskattning av detta. Tabellen visar i hur stor andel av hushållen i åldersgruppen år som har möjlighet att köpa ett småhus till det medelpris som var aktuellt i kommunen T.ex. visar siffran 80 % att åtta av tio hushåll har sådana inkomster att de skulle beviljas lån för ett köp. Tabellen visar de 10 med den högsta andelen och de tio med den lägsta andelen. Andel som Högst kan köpa Arvidsjaur 90% Uppvidinge 80% Mönsterås 80% Emmaboda 80% Olofström 80% Karlsborg 80% Tranemo 80% Degerfors 80% Fagersta 80% Hofors 80% Andel som Lägst kan köpa Sundbyberg 20% Solna 20% Malmö 20% Botkyrka 30% Gotland 30% Burlöv 30% Båstad 30% Sotenäs 30% Tanum 30% Göteborg 30% I jämförelsen har vi räknat med att familjen inte har andra skulder än bostadslånet. Om familjen har andra lån förändras bankens krav på marginal. Lägst andel barnfamiljer som har tillräckiga marginaler finns i storstäder och attraktiva fritidshusområden. Allra svårast är det för barnfamiljer i Malmö, Solna och Sundbyberg. I Arvidsjaur har nästan alla barnfamiljer tillräckliga inkomster för att kunna köpa hus.

Boendekostnadsutredning 2005

Boendekostnadsutredning 2005 Boendekostnadsutredning 2005 1. Sammanfattning...2 2. Familjernas boendeutgifter... 5 Bakgrund... 5 Den totala boendeutgiften... 5 2a. Lån och finansiering... 7 Villapriser... 7 Kontantinsats... 7 Lån...

Läs mer

1. Sammanfattning och slutsatser... 2 2. Familjens boendeutgifter... 5 Bakgrund... 5 Den totala boendeutgiften... 5 2a. Lån och finansiering...

1. Sammanfattning och slutsatser... 2 2. Familjens boendeutgifter... 5 Bakgrund... 5 Den totala boendeutgiften... 5 2a. Lån och finansiering... 1. Sammanfattning och slutsatser... 2 2. Familjens boendeutgifter... 5 Bakgrund... 5 Den totala boendeutgiften... 5 2a. Lån och finansiering... 7 Villapriser... 7 Kontantinsats... 7 Lån... 8 Räntekostnader...

Läs mer

1. Sammanfattning och slutsatser... 2 2. Rapporten i korthet... 3 3. Familjernas boendeutgifter... 4 Bakgrund... 4 Den totala boendeutgiften... 5 3a.

1. Sammanfattning och slutsatser... 2 2. Rapporten i korthet... 3 3. Familjernas boendeutgifter... 4 Bakgrund... 4 Den totala boendeutgiften... 5 3a. Boendekostnadsutredning 2008 1. Sammanfattning och slutsatser... 2 2. Rapporten i korthet... 3 3. Familjernas boendeutgifter... 4 Bakgrund... 4 Den totala boendeutgiften... 5 3a. Lån och finansiering...

Läs mer

Boendekostnadsutredning 2006

Boendekostnadsutredning 2006 Boendekostnadsutredning 2006 1. Sammanfattning och slutsatser... 3 2. Familjernas boendeutgifter... 5 Bakgrund... 5 Den totala boendeutgiften... 5 2a. Lån och finansiering... 7 Villapriser... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Boendekostnadsutredning 2007

Boendekostnadsutredning 2007 Boendekostnadsutredning 2007 1. Sammanfattning och slutsatser 3 Små men stigande marginaler i barnfamiljernas ekonomi... 3 Hur ser det ut för familjerna inför 2008?... 4 Rapporten i korthet... 4 2. Familjens

Läs mer

Bolånekod. EU-kod för information om bolån

Bolånekod. EU-kod för information om bolån Svenska Bankföreningen 2002-04-10 Version 2 Bolånekod EU-kod för information om bolån Allmän information till konsumenten Informationen i denna folder har tagits fram gemensamt av de långivare som är medlemmar

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor Frågor och Svar 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor 1 KREDITPRÖVNING OCH KREDITREGLER Vad kan Bättre Bolån belåna? Bättre Bolån belånar

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Om bolån, räntor och amortering

Om bolån, räntor och amortering Sida 1 (16) Om bolån, räntor och amortering Om undersökningen Den här rapporten handlar om svenskarnas bolån, räntor och syn på amorteringar. Rapporten bygger på en undersökning genomförd med telefonintervjuer

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Innehåll 1 Medlemsutveckling 4 2 Medlemsutveckling i procent från årets början 4 3 Medlemsutveckling - antal medlemmar 12 månaders förändring 5 4 Översikt Lokalavdelningar:

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg Nr 2:2011 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg 24 procent av de som startade

Läs mer

Den slutliga skatten ökade mest bland kvinnor. Allt färre medgavs skattereduktion under 2003. Minskad fastighetsskatt för kvinnor

Den slutliga skatten ökade mest bland kvinnor. Allt färre medgavs skattereduktion under 2003. Minskad fastighetsskatt för kvinnor HE 22 SM 0501 Korrigerad version Skatter och taxerade inkomster 2003 Individ- och taxeringshushållsuppgifter Taxes and taxable income 2003 I korta drag Den slutliga skatten ökade mest bland kvinnor Den

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden. 13 mars 2012

Den svenska bolånemarknaden. 13 mars 2012 Rapport Den svenska bolånemarknaden 13 mars 212 13 mars 212 Dnr 11-6461 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Beskrivning av undersökningen 4 Låntagaranalys 6 Belåningsgrader 6 Skuld- och räntekvot 8 Amorteringstid

Läs mer

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av Bilaga 5: Rangordning av kommunerna Bilaga 5 innehåller en tabell med värdena för alla indikatorer per kommun. För varje indikator anges kommunens värde på indikatorn och värdets rangordning i förhållande

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning

Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning Lars Frisell, chefsekonom Per Håkansson, chefsjurist 16 februari 2010 Slutsatser Systemet fungerar överlag väl Betalningsförmågan sätts i centrum

Läs mer

Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad

Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad Statens bostadskreditnämnd Version: Mars 2008 Förvärvsgarantier En förvärvsgaranti är en statlig garanti som omfattar räntebetalningar för förstagångsköpares

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1 Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1 Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun. Tabell 1L. Beslut om strandskyddsdispens. Länsstyrelse

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2010:5 Publiceringsdatum:

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2014-06-24 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för maj 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland B) Supermiljöbilar ökar kraftigt

Läs mer

Med vänliga hälsningar. För kommunstyrelsen Alingsås kommun Elisabeth Andersson Registrator

Med vänliga hälsningar. För kommunstyrelsen Alingsås kommun Elisabeth Andersson Registrator Från: tekniska.namnden@alingsas.se Till: tn.platinamail@alingsas.se Ärende: Vb: Remiss - Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014)

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) FA-kod Leveransområden /FAKommunkod Kommun 1 Stockholm 0114 Upplands-Väsby 1 Stockholm 0115 Vallentuna 1 Stockholm

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar

Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för oktober visar att Jämtland har den högsta dieselandelen i landet. 57 procent av alla nyregistrerade bilar i

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn.

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Medel Fjärrvärme 2013 kr/mwh Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Ranking för län Billigaste Kommun med Län (1 Billigast) kommun Dyraste kommun

Läs mer

Svenska folkets flyttskatteskuld

Svenska folkets flyttskatteskuld Svenska folkets flyttskatteskuld Vad är den genomsnittliga småhusägaren skyldig staten? Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

www.villaagarna.se 1/5 2015-06-23

www.villaagarna.se 1/5 2015-06-23 Aneby E.ON 7 236 kr 7 172 kr 6 620 kr 616 kr 9% 770 kr 9% 64 kr 0,9% 80 kr 0,9% Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 6 512 kr 2 088 kr 32% 2 610 kr 32% 376 kr 4,6% 470 kr 4,6% Arvidsjaur Vattenfall 8

Läs mer

Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015

Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015 Beslut Dnr 8.1.2-2015:45 1 (7) Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015 Beslut om ansökan Skolverket har med stöd i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk

Läs mer

Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16. Länsstyrelsebeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16

Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16. Länsstyrelsebeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16 Länsstyrelsebeslut Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Tabell 1L. Beslut om strandskyddsdispens. Antalet beslut av länsstyrelsen i ärenden om dispens från strandskyddet

Läs mer

Om undersökningen. 3. Beräkningar I rapporten presenterar vi ett antal beräkningar. De har vi gjort på följande sätt.

Om undersökningen. 3. Beräkningar I rapporten presenterar vi ett antal beräkningar. De har vi gjort på följande sätt. 1 Om undersökningen Att bo i city är många ungas dröm. I denna version av Mäklarhuset Bo- Opinion vill vi beskriva vilka möjligheter arbetande unga mellan 25-30 år har att köpa en bostad i de centrala

Läs mer

DET SPELAR ROLL VAR VI BOR - jämförelse mellan 38 kommuner

DET SPELAR ROLL VAR VI BOR - jämförelse mellan 38 kommuner DET SPELAR ROLL VAR VI BOR - jämförelse mellan 38 kommuner Rapport Det spelar roll var vi bor - jämförelse mellan 38 kommuner Institutet för Privatekonomi Lina Gustafsson Ulla Samuel Juni 2004 Institutet

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Företagsamhetsmätning Våren 2010 Riket. Johan Kreicbergs Februari 2010

Företagsamhetsmätning Våren 2010 Riket. Johan Kreicbergs Februari 2010 Företagsamhetsmätning Våren 2010 Riket Johan Kreicbergs Februari 2010 Företagsamhetsmätning våren 2010 1 Företagsamhetsmätning våren 2010 Sammanfattning Under andra halvåret 2009 ökade antalet företagsamma

Läs mer

per landsting samt total i riket 2010-2015

per landsting samt total i riket 2010-2015 Koll på Läkemedel statistik per landsting samt total i riket 2010-2015 Presentation framtagen av Margita Jacobsson SPF Seniorerna och Pharma XY och bearbetad av Lars Rönnbäck Andel av befolkningen 80+

Läs mer

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland 2014-02-26 Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari 2014 visar följande: A) Störst ökning av nybilsregistreringarna

Läs mer

Högst dieselandel för nya bilar i Norrbottens län

Högst dieselandel för nya bilar i Norrbottens län Högst dieselandel för nya bilar i Norrbottens län Ny statistik från BIL Sweden visar att mer än varannan ny bil i Norrbottens län är en dieselbil, vilket gör Norrbotten till det län som har den högsta

Läs mer

Bilaga 2 2016-03-23 NV-00083-16. Kommunbeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16

Bilaga 2 2016-03-23 NV-00083-16. Kommunbeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Bilaga 2 2016-03-23 NV-00083-16 Kommunbeslut Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om dispens (exklusive avslag 1 ) från strandskyddet enligt 7

Läs mer

Omvärldsfakta 7 AV 10 KOMMUNER ÖKADE I BEFOLKNING 2013! Födelsenetto

Omvärldsfakta 7 AV 10 KOMMUNER ÖKADE I BEFOLKNING 2013! Födelsenetto Nr 3:2014 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT FAKTABLAD SAMARBETE MELLAN FRÅN ARENA SVERIGES FÖR KOMMUNER TILLVÄXT OCH - LANDSTING, FÖRENINGSSPARBANKEN OCH ICA ETT SAMARBETE MELLAN ICA,

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2015:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2015-02-06 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

Svenska kommuner på wiki-sajter Juli 2009

Svenska kommuner på wiki-sajter Juli 2009 Svenska kommuner på wiki-sajter Juli 2009 Publicerad 2009-08-03 Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. For mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Bostadsbristen har skapat historisk hög prisutveckling åren

Bostadsbristen har skapat historisk hög prisutveckling åren Bostadsbristen har skapat historisk hög prisutveckling åren 2012-2015 Pressmeddelande den 25 april 2016 Mäklarsamfundet presenterar idag en kartläggning av hur priserna på den svenska bostadsmarknaden

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2013-03-07

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2013-03-07 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2013-03-07 Boindex steg till 133,3 fjärde kvartalet 2012 Lägre ränta och högre inkomster förstärkte husköpkraften Hushållens förutsättningar för

Läs mer