3940 Vathanvaara-Nälkäjoki

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3940 Vathanvaara-Nälkäjoki"

Transkript

1 3940 Vathanvaara-Nälkäjoki Kommun Kiruna Naturvårdsverkets rapport 5345 Indelad produktiv skogsmark (ha) Nedan Ovan Totalt Totalareal (ha) Ursprunglig avgränsning i NV rapport Avgränsning efter samråd a) Värdekärna (Lst/NV) b) Utvecklings-/arronderingsmark c) Naturvårdsklassat (SFV) Skillnad Lst/NV - SFV (a+b-c) Gammal, parklik urskog norr om Vathanvaara. Det extremt nordliga läget sätter sin tydliga prägel på skogen i området, som mestadels är gles och lågvuxen med stort inslag av buskartad glasbjörk. Foto: Frédéric Forsmark 140

2 141

3 3892 Vattåive Kommun Arjeplog Naturvårdsverkets rapport 5344 Indelad produktiv skogsmark (ha) Nedan Ovan Totalt Totalareal (ha) Ursprunglig avgränsning i NV rapport Avgränsning efter samråd a) Värdekärna (Lst/NV) b) Utvecklings-/arronderingsmark c) Naturvårdsklassat (SFV) Skillnad Lst/NV - SFV (a+b-c) Vattåive är en fortsättning av naturskogen i Tjeggelvas naturreservat ner till sjön Rappen. Vy österut över norra delen av området mot sjön Skiertajaur. Foto: Frédéric Forsmark 142

4 143

5 3920 Veddekbäcken Kommun Arjeplog Naturvårdsverkets rapport 5344 Indelad produktiv skogsmark (ha) Nedan Ovan Totalt Totalareal (ha) Ursprunglig avgränsning i NV rapport Avgränsning efter samråd a) Värdekärna (Lst/NV) b) Utvecklings-/arronderingsmark c) Naturvårdsklassat (SFV) Skillnad Lst/NV - SFV (a+b-c) Veddekbäcken forsar ner genom den gamla granskogen i nordöstra delen av området. Foto: Frédéric Forsmark 144

6 145

7 3922 Veddekliden Kommun Arjeplog Naturvårdsverkets rapport 5344 Indelad produktiv skogsmark (ha) Nedan Ovan Totalt Totalareal (ha) Ursprunglig avgränsning i NV rapport Avgränsning efter samråd a) Värdekärna (Lst/NV) b) Utvecklings-/arronderingsmark c) Naturvårdsklassat (SFV) Skillnad Lst/NV - SFV (a+b-c) Gammelskog vid foten av Veddekliden i höjd med Seitenäs. I denna del av området finns inslag av tall i de annars starkt grandominerade skogarna. Foto: Frédéric Forsmark 146

8 147

9 2916 Vittalaki-Aljunjoki Kommun Kiruna Naturvårdsverkets rapport 5345 Indelad produktiv skogsmark (ha) Nedan Ovan Totalt Totalareal (ha) Ursprunglig avgränsning i NV rapport Avgränsning efter samråd a) Värdekärna (Lst/NV) b) Utvecklings-/arronderingsmark c) Naturvårdsklassat (SFV) Skillnad Lst/NV - SFV (a+b-c) Vittalaki-Aljunjoki är präglat av det extremt nordliga läget. Skogen är gles och björkblandad med diffus övergång mellan skog och myr i flack terräng. Foto: Sara Nilsson 148

10 149

11 4566 Vuojat-Naustasjåkkå Kommun Jokkmokk Naturvårdsverkets rapport 5345 Indelad produktiv skogsmark (ha) Nedan Ovan Totalt Totalareal (ha) Ursprunglig avgränsning i NV rapport Avgränsning efter samråd a) Värdekärna (Lst/NV) b) Utvecklings-/arronderingsmark c) Naturvårdsklassat (SFV) Skillnad Lst/NV - SFV (a+b-c) Urskogen under Alep Udtjas nordöstra brant är ovanligt högstammig och saknar helt spår av mänsklig påverkan. Skogen föryngrades efter en skogsbrand 1831, vilken skapat de höga brandljuden i tallöverståndarna. Foto: Frédéric Forsmark 150

12 RAPPORT?.6? INDD!+ ",)!+"*!!!+"*!! +( *! 1++ # (, *! (" $% %!/(&" "" +( )!" )#+&"* " )# - ) $- +!* 1!- +&% ", ( *! " #, )!/ +&"&%! (" $ $,'#+ $$ $,'#+,-'* $,* ( & )) $,'#+ (*&,-'* %.) & *!&! +( *!,-'* * $ + +&(" *! +( *!! " #, ) *+%! +(,!-, &,* * ",) +",* ( - ) +",'#'",) +",'#'- ) +",&" #- ) $$'",) +" # $-!* +,, " % #% %! ( # $-!* " 1# *,'$! 1( +1$,'#+ +&,,, ( ##!,) * "# * $,'#+,')& &" )# ))! $& ",),'-- - ),* &" )# +&,,, ( +')%.) &. ))!! +( *!,'-- - ) ( *! ## $-!* ",## * ",) +" *!.(% ( &#$ % $( +$,'#+ "!)#!%+"0)& &!# '*!! +( * )+&#& && ++ #*,'$'!!! %! (" ",#+" $,'#+ +# ' +") +( $ (,#*,) '& 0 # & + ( ++! )+!&- ) +" ) - ) +" 1# - ) +" +"&"! +( *! 1$+ * -'! ",#+ ",),')+ %,* +"1##1,&" #* -'! *&(!1(" 2" &,&" ##,'!# (* %! +( 151 '# ( $! +&#' *!0""0 1)- - ) $ ( +",'& - )!% - ) +"! )#!%",) +" * # +,) +" $%#$'! ( $+!%!! $ ##"$& " +!$ % $( &, ## +&#& ' ( %!+" ##'#! $ * 1$( 1# ( 1# - ) $$ ( +$ +$! %& &(! % $$"! $! % $ %& &'$(,$ % %% & 1# " & "! # $ 0$( ) ( $+!%!! & $ % $, 0,,0, *! &'$$ % $( & ##&! # ' **! ' $+!% -$ +!+$ % " -$)! $! % $+!%,)!)#'+! -- ( % #* -'! ')&! $ ( ++" ",) +&%! +(!%(!%",) +" " ( (!* 1!-,'& " (* %#+&'' # $! +( *! /+1* +"1##1 1+ ( * * (,',+ " '+&+*,'!+ +"- ) +" *!& +& $ & +&#&, ( " " "

13 4010 Vuosuvaara Kommun Kiruna Naturvårdsverkets rapport 5345 Indelad produktiv skogsmark (ha) Nedan Ovan Totalt Totalareal (ha) Ursprunglig avgränsning i NV rapport Avgränsning efter samråd a) Värdekärna (Lst/NV) b) Utvecklings-/arronderingsmark c) Naturvårdsklassat (SFV) Skillnad Lst/NV - SFV (a+b-c) Orörda skogar och myrar i Vuosuvaara. Vy söderut utefter västra kanten av området. Foto: Frédéric Forsmark 152

14 153

15 3992 Vägen västerut Kommun Gällivare Naturvårdsverkets rapport 5345 Indelad produktiv skogsmark (ha) Nedan Ovan Totalt Totalareal (ha) Ursprunglig avgränsning i NV rapport Avgränsning efter samråd a) Värdekärna (Lst/NV) b) Utvecklings-/arronderingsmark c) Naturvårdsklassat (SFV) Skillnad Lst/NV - SFV (a+b-c) Urskogsartad gammelskog väster om Vuolep Appojaure. Området ligger som en remsa av gammelskog mellan Sjaunja naturreservat och Stora Lulevatten fram till Stora Sjöfallets nationalpark. Foto: Frédéric Forsmark 154

16 #! ( ( $ ( $! ) (# *!! )" 25, ( ( ",,$" ( # "* #1.** *%% %% %(!# %(!(" "" # * * ' $## * * (# (% $ %% # * * 3! (## #.#3!$3 155 ' * * * %!./*, ")!&!/,(( #& /# $ #$! %( +$ +$! %& ",(* -%.,, ' #& $%( %$ 1!/ " " '!,(( $ )*&%30,,! ' " #! " )! %(!(" *!& +& $ &.!$!1 " "" ' " (- # ' -*&& %4 $4 " ' ( %(!! &'$(,$ % %% & ( )#+&"* %(!! )) 2 &30..%* $ $ &(! % $$"! $! % $ %& ( ( %% %(!! ( "%(!! )* " +!$ % $( & 1 "!1 ),(-* 0 $1., % 3 *!*" $ %% %(!(" 3++$ #1.**! ", " $ % ( - &&!)$ ( )) " $ %% " &'$$ % $( & #$! "",-(* 0"-- 0 $+!% -$ +!+$ % " -$)! $! % $+!%,' '"0-)) %% #& & % #$! "" $ " "( / / ( ( $+!%!! & $ % $, 4..-!-%30,,! (!! $! (" $ (!! # * * '!"$ $%#$'! ( $+!%!! $ ##"$& $!" $ %% & "! # $ (!! # * * %(! ( "%(!! " )# )&"" $ # * * $ "" ( */&# $-%4,0$ ) %30,,! ) %(!! * $ $! 3%5 "5 - ' ( %(!! +&# '. '&!/,(( $ # *0 - ",$2#2*." (! "$ /!% %,(" 0 $1.,,#( 4'"*%30,,! # ) 0!)(#1.** (! %% *" # # $! +&(!!!/,(( ' %(!! ( (%!(" 1 "0-)) (!0(, $! # * $ ( #1&#1.** $ ( (( )" ")#! " * #2*." $2/(($2$2/++ % # * '% + (% %(!! )# * % # %%!+&,**!!/,((!! # "$ ( %% "" ( (% (( (#! ( ( " ##! ( ( $ " " $ %## * * $ ( # * * -+)( % " $ ##! $3 " & ' (" %(!! $! 2$ "0-)) %0* "0-)) $ %% %(!(# $ #$! (! #!"!! #3$ "" $ # * #3!$ 0*! " %% *! * # * * *! %% $ "( %(!!!!! 0* +#1.** %% *"" ( %% " %% 03,.$%30,3-%!" ( $( *!! '! " %%! " " -&& -*&&!%%(! $!# " " 2$// # * * 4..- & $ " " %(!! " * ",'%% "0-)) '$ '!)$ ( # %% ( $ %% * %(!(" $2! &$2/++ % 2,$ % & ) $ RAPPORT?.6? INDD ( %(!! # #, ), '. /.-3%30,,!

17 3880 Änamusjaure Kommun Arjeplog Naturvårdsverkets rapport 5344 Indelad produktiv skogsmark (ha)* Nedan Ovan Totalt Totalareal (ha) Ursprunglig avgränsning i NV rapport Avgränsning efter samråd a) Värdekärna (Lst/NV) b) Utvecklings-/arronderingsmark c) Naturvårdsklassat (SFV) Skillnad Lst/NV - SFV (a+b-c) * området har stor andel värdekärna men saknar indelad produktiv skogsmark Änamusjaure är en del av den stora fjällplatån inne i Hornavan-Sädvajaure fjällurskogsreservat, och ligger som en ficka i reservatet. Vy söderut in mot lågfjället Nuortabuouda i reservatet. Foto: Frédéric Forsmark 156

18 157

19 3960 Änamusluokta Kommun Jokkmokk Naturvårdsverkets rapport 5345 Indelad produktiv skogsmark (ha) Nedan Ovan Totalt Totalareal (ha) Ursprunglig avgränsning i NV rapport Avgränsning efter samråd a) Värdekärna (Lst/NV) b) Utvecklings-/arronderingsmark c) Naturvårdsklassat (SFV) Skillnad Lst/NV - SFV (a+b-c) Gammal, urskogsartad tallskog i västra delen av området. Foto: Frédéric Forsmark 158

20 159

21 3964 Östra Hemberget Kommun Arjeplog Naturvårdsverkets rapport 5344 Indelad produktiv skogsmark (ha) Nedan Ovan Totalt Totalareal (ha) Ursprunglig avgränsning i NV rapport Avgränsning efter samråd a) Värdekärna (Lst/NV) b) Utvecklings-/arronderingsmark c) Naturvårdsklassat (SFV) Skillnad Lst/NV - SFV (a+b-c) Östra Hembergets granlider stupar brant ner mot sjön Bajeb Jutas, strax väster om Silvervägen vid byn Jutis. Foto: Frédéric Forsmark 160

22 161

23 3962 Östra Linaåive Kommun Gällivare Naturvårdsverkets rapport 5345 Indelad produktiv skogsmark (ha) Nedan Ovan Totalt Totalareal (ha) Ursprunglig avgränsning i NV rapport Avgränsning efter samråd a) Värdekärna (Lst/NV) b) Utvecklings-/arronderingsmark c) Naturvårdsklassat (SFV) Skillnad Lst/NV - SFV (a+b-c) Östra Linaåive utgör en liten rest av gammelskog som hamnat utanför vid avgränsningen av Lina fjällurskogsreservat. Foto: Frédéric Forsmark 162

24 163

25 4576 Övre Piteälven Kommun Arjeplog Naturvårdsverkets rapport 5344 Indelad produktiv skogsmark (ha) Nedan Ovan Totalt Totalareal (ha) Ursprunglig avgränsning i NV rapport Avgränsning efter samråd a) Värdekärna (Lst/NV) b) Utvecklings-/arronderingsmark c) Naturvårdsklassat (SFV) Skillnad Lst/NV - SFV (a+b-c) Milsvid utsikt från toppen av Hemberget, över det väglösa och obrutna landskapet vid Övre Piteälven. Öarna och norra sidan förordnades som landskapsskyddsområde enligt NVL Foto: Frédéric Forsmark 164

26 RAPPORT?.6? INDD *'.% '$ ( +&)"+%! +( &.**)$.+ +,/ + $ *.).& %.)#-,% #-.)& *.).& % # - / + -$.)+ 4+-#-$5%%5-$ # - $.+.#%)% 3&& $.+ # %%,.)-,, 4&& $5%%5 +&## " *! 0*, ( *! 4#- / + 3&& -$4%%4 # +-, % *#% %!!4-$.- *'.%.)//4#/ && -$ && -$ &&)($.)(( 4#% &.)%- %.** ($ +% ))0, %.** ),&% %.**, /)( #* -$4%%4 ## " *').&& -$4%%4 #- / + -$ %.** %.)#% / & % +&% (, ( *! *#+)$.+ -$ $.($, %# + 4#/ 165 $ 5,% $.+ *')%.)#% 4/. ( &&. ( 3 #',$.+ 2!!)'$.+ #% ($ +% + %. ( +&))! +( 4,- +")&' ( %# ++ % // % ($ +% & *,.)&) $#.($ ($.+ $ &&,.)&) ' +! - #* $,# * *# $!.). &#,$.+,#( # $ #* $..($.+! * # $ #' % --.+ /#% ( *# *# $% %' $ ##! # $ # $% -)+'1+ ( # -,,/ + -$ ) % *% # % # -,,$.+ +!)% 0-$3+( +!)%$.+ -$ $.)&,.,* $.+ ",$.+ +&% ".** / + % $ /#% ( %&#'+# $ $$ % (! %$.+ -$ +- / + $.- 4(!,$5( -) ** / +!# + ) # +! -$. (4#/.,* / + -$ +!(4,/#% (..(/ + %! " # $5&' % %&## $ #' % ).// $.+ &-),.)&) $.+.)// / + ' #* $ % # $ #+ 4// / + $ # ""!#% 5!. # *#($ +% #--#")&' (,%,.)&). &. )($ +% % &,.)&)! +%! %0, % $.+ % #+.-$.). &#, #$"#& ' #* #'')(&.)%-, ( *! #* % $)! +( & %$.+ 3+-# +&## 0)"! +( -.)+, /)#.)&& % $.+ 5(-$)% 4'.%

27 166

28 Västerbottens län 167

29 168

30 169

31 Objektförteckning Västerbottens län sorterade efter objektsnamn ID-nr Namn Sida ID-nr Namn Sida 3444 Akkan Arksjöberget väst Arksjöberget öst Arvliden Borstmyrhobben Brattiken Brännliden Dainan Getingmyrflon Granberget Guorbåive Ingridsbrännan Kusmyran Lill-Tvärselet Lövnäs Matsorliden Måsjöberget Norra Gråtanberget Oxfjället syd Raningsberget Ripfjäll Rissjö Rödingsjön sydväst Rönnberget syd Rönnbäcknäset Skikki nord Skikki syd Skorne Storselet Stridsberg Svantjärnberget Trollklinten Vivattnet Östra Svartsjöliden

32 Objektförteckning Västerbottens län sorterade efter objektsid ID-nr Namn Sida ID-nr Namn Sida 2083 Getingmyrflon Rödingsjön sydväst Stridsberg Rissjö Oxfjället syd Lövnäs Storselet Rönnbäcknäset Östra Svartsjöliden Måsjöberget Norra Gråtanberget Kusmyran Svantjärnberget Matsorliden Guorbåive Raningsberget Dainan Skorne Skikki nord Rönnberget syd Skikki syd Arksjöberget öst Trollklinten Arksjöberget väst Granberget Lill-Tvärselet Brännliden Ingridsbrännan Vivattnet Ripfjäll Brattiken Akkan Arvliden Borstmyrhobben

33 3444 Akkan Kommun Storuman Naturvårdsverkets rapport 5343 Indelad produktiv skogsmark (ha) Nedan Ovan Totalt Totalareal (ha) Ursprunglig avgränsning i NV rapport Avgränsning efter samråd a) Värdekärna (Lst/NV) b) Utvecklings-/arronderingsmark c) Naturvårdsklassat (SFV) Skillnad Lst/NV - SFV (a+b-c) Akkan utgör en stor sammanhängande skogmyrmosaik med stora partier urskogsartad granskog. Foto: Torgny Nilsson. 172

34 173

35 3418 Arksjöberget väst Kommun Dorotea Naturvårdsverkets rapport 5343 Indelad produktiv skogsmark (ha) Nedan Ovan Totalt Totalareal (ha) Ursprunglig avgränsning i NV rapport Avgränsning efter samråd a) Värdekärna (Lst/NV) b) Utvecklings-/arronderingsmark c) Naturvårdsklassat (SFV) Skillnad Lst/NV - SFV (a+b-c) Området gränsar till Arksjöbergets naturreservat och huvuddelen av skogen är urskogsartad med ett stort inslag av björk. Foto: Andreas Garpebring. 174

36 175

37 3414 Arksjöberget öst Kommun Dorotea Naturvårdsverkets rapport 5343 Indelad produktiv skogsmark (ha) Nedan Ovan Totalt Totalareal (ha) Ursprunglig avgränsning i NV rapport Avgränsning efter samråd a) Värdekärna (Lst/NV) b) Utvecklings-/arronderingsmark c) Naturvårdsklassat (SFV) Skillnad Lst/NV - SFV (a+b-c) Området gränsar till Arksjöbergets naturreservat. Den grandominerade skogen är till stora delar gammal och grovvuxen. Foto: Per-Anders Blomqvist. 176

38 177

39 3448 Arvliden Kommun Sorsele/Storuman Naturvårdsverkets rapport 5343 Indelad produktiv skogsmark (ha) Nedan Ovan Totalt Totalareal (ha) Ursprunglig avgränsning i NV rapport Avgränsning efter samråd a) Värdekärna (Lst/NV) b) Utvecklings-/arronderingsmark c) Naturvårdsklassat (SFV) Skillnad Lst/NV - SFV (a+b-c) Utsikt från Abborrbergen österut mot Arvliden. Området ligger i anslutning till Vindelfjällens naturreservat och innehåller stora arealer urskogsartad granskog. Foto: Johan Falck. 178

40 179

41 3450 Borstmyrhobben Kommun Sorsele Naturvårdsverkets rapport 5343 Indelad produktiv skogsmark (ha) Nedan Ovan Totalt Totalareal (ha) Ursprunglig avgränsning i NV rapport Avgränsning efter samråd a) Värdekärna (Lst/NV) b) Utvecklings-/arronderingsmark c) Naturvårdsklassat (SFV) Skillnad Lst/NV - SFV (a+b-c) De norra delen av Borstmyrhobben är kuperad med vattenfyllda sänkor och urskogsartad granskog. Foto: Johan Falck. 180

42 181

43 3436 Brattiken Kommun Storuman Naturvårdsverkets rapport 5343 Indelad produktiv skogsmark (ha) Nedan Ovan Totalt Totalareal (ha) Ursprunglig avgränsning i NV rapport Avgränsning efter samråd a) Värdekärna (Lst/NV) b) Utvecklings-/arronderingsmark c) Naturvårdsklassat (SFV) Skillnad Lst/NV - SFV (a+b-c) Brattiken (914 m.ö.h.) höjer sig bortom den täta granurskogen. Foto: Johan Falck. 182

44 183

45 3424 Brännliden Kommun Dorotea Naturvårdsverkets rapport 5343 Indelad produktiv skogsmark (ha) Nedan Ovan Totalt Totalareal (ha) Ursprunglig avgränsning i NV rapport Avgränsning efter samråd a) Värdekärna (Lst/NV) b) Utvecklings-/arronderingsmark c) Naturvårdsklassat (SFV) Skillnad Lst/NV - SFV (a+b-c) Fjällsluttningarna som omger Brännliden ger området en dramatisk prägel. Foto: Torgny Nilsson. 184

46 185

47 3254 Dainan Kommun Vilhelmina Naturvårdsverkets rapport 5343 Indelad produktiv skogsmark (ha) Nedan Ovan Totalt Totalareal (ha) Ursprunglig avgränsning i NV rapport Avgränsning efter samråd a) Värdekärna (Lst/NV) b) Utvecklings-/arronderingsmark c) Naturvårdsklassat (SFV) Skillnad Lst/NV - SFV (a+b-c) Skogen i Dainan domineras av gles, bitvis hänglavsrik granskog. Foto: Torgny Nilsson. 186

48 187

49 2083 Getingmyrflon Kommun Dorotea Indelad produktiv skogsmark (ha) Nedan Ovan Totalt Totalareal (ha) Ursprunglig avgränsning i NV rapport Avgränsning efter samråd a) Värdekärna (Lst/NV) b) Utvecklings-/arronderingsmark c) Naturvårdsklassat (SFV) Skillnad Lst/NV - SFV (a+b-c) Getingmyrflon gränsar till Blaikfjällets naturreservat. Huvuddelen av området täcks av gammal och hänglavsrik granskog. Foto: Andreas Garpebring. 188

50 189

51 3420 Granberget Kommun Dorotea Naturvårdsverkets rapport 5343 Indelad produktiv skogsmark (ha) Nedan Ovan Totalt Totalareal (ha) Ursprunglig avgränsning i NV rapport Avgränsning efter samråd a) Värdekärna (Lst/NV) b) Utvecklings-/arronderingsmark c) Naturvårdsklassat (SFV) Skillnad Lst/NV - SFV (a+b-c) Flerhundraåriga tallar vid Laxsjöarna i områdets östra del. I området finns höga naturvärden knutna till gammal tallurskog såväl som gammal fullskiktad granskog. Foto: Pontus Wallén. 190

52 191

53 2518 Guorbåive Kommun Storuman Naturvårdsverkets rapport 5343 Indelad produktiv skogsmark (ha) Nedan Ovan Totalt Totalareal (ha) Ursprunglig avgränsning i NV rapport Avgränsning efter samråd a) Värdekärna (Lst/NV) b) Utvecklings-/arronderingsmark c) Naturvårdsklassat (SFV) Skillnad Lst/NV - SFV (a+b-c) Stora delar av Guorbåive karaktäriseras av sumpskogsartad skog i sen succession. Foto: Johan Falck. 192

54 193

55 3430 Ingridsbrännan Kommun Vilhelmina Naturvårdsverkets rapport 5343 Indelad produktiv skogsmark (ha) Nedan Ovan Totalt Totalareal (ha) Ursprunglig avgränsning i NV rapport Avgränsning efter samråd a) Värdekärna (Lst/NV) b) Utvecklings-/arronderingsmark c) Naturvårdsklassat (SFV) Skillnad Lst/NV - SFV (a+b-c) I de övre delarna av Ingridsbrännan växer en gles och mycket grovvuxen granurskog som helt saknar spår av mänsklig påverkan. Foto: Per-Anders Blomqvist. 194

56 195

57 2512 Kusmyran Kommun Vilhelmina Naturvårdsverkets rapport 5343 Indelad produktiv skogsmark (ha) Nedan Ovan Totalt Totalareal (ha) Ursprunglig avgränsning i NV rapport Avgränsning efter samråd a) Värdekärna (Lst/NV) b) Utvecklings-/arronderingsmark c) Naturvårdsklassat (SFV) Skillnad Lst/NV - SFV (a+b-c) Granurskog vid Kallkällsmyrorna i norra delen av området. I de övre delarna är skogen gles och tydligt präglad av höjdläget medan den längre ner i sluttningarnas bäckraviner är betydligt grövre och mer välsluten. Foto: Per-Anders Blomqvist. 196

58 197

59 3422 Lill-Tvärselet Kommun Dorotea Naturvårdsverkets rapport 5343 Indelad produktiv skogsmark (ha) Nedan Ovan Totalt Totalareal (ha) Ursprunglig avgränsning i NV rapport Avgränsning efter samråd a) Värdekärna (Lst/NV) b) Utvecklings-/arronderingsmark c) Naturvårdsklassat (SFV) Skillnad Lst/NV - SFV (a+b-c) Lill-Tvärselet är ett variationsrikt och kuperat område med flera mindre myrar och sjöar omgärdade av gammal grannaturskog. Foto: Andreas Garpebring. 198

60 199

61 2480 Lövnäs Kommun Dorotea Naturvårdsverkets rapport 5343 Indelad produktiv skogsmark (ha) Nedan Ovan Totalt Totalareal (ha) Ursprunglig avgränsning i NV rapport Avgränsning efter samråd a) Värdekärna (Lst/NV) b) Utvecklings-/arronderingsmark c) Naturvårdsklassat (SFV) Skillnad Lst/NV - SFV (a+b-c) Merparten av skogen i området är sena gransuccessioner som innehåller rikligt med gamla grova träd, torrakor och lågor. Foto: Johan Falck. 200

62 201

63 2516 Matsorliden Kommun Sorsele Naturvårdsverkets rapport 5343 Indelad produktiv skogsmark (ha) Nedan Ovan Totalt Totalareal (ha) Ursprunglig avgränsning i NV rapport Avgränsning efter samråd a) Värdekärna (Lst/NV) b) Utvecklings-/arronderingsmark c) Naturvårdsklassat (SFV) Skillnad Lst/NV - SFV (a+b-c) Urskog vid Övre Låktaträsket. Matsorliden är ett stort variationsrikt område med höjdlägesgranskogar och myrmosaiker såväl som flerhundraåriga tallskogar och sena gransuccesioner. Foto: Johan Falck. 202

64 203

65 2508 Måsjöberget Kommun Vilhelmina Naturvårdsverkets rapport 5343 Indelad produktiv skogsmark (ha) Nedan Ovan Totalt Totalareal (ha) Ursprunglig avgränsning i NV rapport Avgränsning efter samråd a) Värdekärna (Lst/NV) b) Utvecklings-/arronderingsmark c) Naturvårdsklassat (SFV) Skillnad Lst/NV - SFV (a+b-c) Måsjöberget har, liksom intilliggande Östra Svartsjöliden, stora områden urskogsartad tallskog. Foto: Torgny Nilsson. 204

66 205

67 2510 Norra Gråtanberget Kommun Vilhelmina Naturvårdsverkets rapport 5343 Indelad produktiv skogsmark (ha) Nedan Ovan Totalt Totalareal (ha) Ursprunglig avgränsning i NV rapport Avgränsning efter samråd a) Värdekärna (Lst/NV) b) Utvecklings-/arronderingsmark c) Naturvårdsklassat (SFV) Skillnad Lst/NV - SFV (a+b-c) Lunglav är en av de många rödlistade arter som påträffats i området. Den högproduktiva skogen utgör ett värdefullt komplement till det angränsande reservatet. Foto: Andreas Garpebring. 206

68 207

69 2478 Oxfjället syd Kommun Dorotea Naturvårdsverkets rapport 5343 Indelad produktiv skogsmark (ha) Nedan Ovan Totalt Totalareal (ha) Ursprunglig avgränsning i NV rapport Avgränsning efter samråd a) Värdekärna (Lst/NV) b) Utvecklings-/arronderingsmark c) Naturvårdsklassat (SFV) Skillnad Lst/NV - SFV (a+b-c) I den norra delen av området växer urskogsartad granskog som sluttar svagt ner mot några mindre tjärnar. Foto: Andreas Garpebring. 208