Även om det har gjorts varje ansträngning vid förberedandet av den här boken åtar sig utgivaren inget ansvar för fel eller utelämnanden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Även om det har gjorts varje ansträngning vid förberedandet av den här boken åtar sig utgivaren inget ansvar för fel eller utelämnanden."

Transkript

1

2 Copyright 2007 DynaVox Systems LLC Med ensamrätt. Ingen del av den här boken får reproduceras, lagras i ett hämtningssystem eller överföras i någon form på något sätt (elektroniskt, via fotokopiering, inspelning eller på annat sätt) utan utgivarens tidigare skriftliga tillstånd. Upphovsrättsskyddet som det görs anspråk på här inkluderar alla former och alla sorters material och information med upphovsrätt som tillåtes av lagstadgade eller rättsliga lagar eller som härefter beviljas, inklusive utan begränsning, material som genererats från programvara som visas på skärmen så som skärmbilder, menyer osv. Även om det har gjorts varje ansträngning vid förberedandet av den här boken åtar sig utgivaren inget ansvar för fel eller utelämnanden. För information, skriv till: DynaVox Technologies 2100 Wharton Street, Suite 400 Pittsburgh, Pennsylvania 15203, USA Den auktoriserade representanten i Europa är: DynaVox Technologies Ltd. High Street Wollaston West Midlands DY8 4PS, England MightyMo och MiniMo är registrerade varumärken som tillhör DynaVox Systems LLC. Upphovsrätten till Gateway Jumpstart innehas av Communication Technology Resources, LLC. DECtalk är ett registrerat varumärke som tillhör Fonix Corporation. Alla andra märken och produktnamn som omnämns är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Art.nr A Första utgåvan Publicerad 2007 Tryckt i USA

3 Avsnitt 1: Inledning Snabbstart är det första steget i att lära dig hur använder MightyMo/MiniMo-enheten. Denna manual introducerar funktionerna i din nya enhet, erbjuder stegvisa instruktioner för grundläggande aktiviteter och illustrerar vissa grundläggande metoder att anpassa enheten. När du har läst igenom det material som finns här kommer du att vara klar att börja kommunicera med och anpassa den nya enheten. Som ett tillägg till den här handboken har du också fått ett program som heter Searchable Help (sökbar hjälp) som endast finns på engelska. Det finns på den CD-skiva du fick tillsammans med enheten. Detta hjälpprogram utgör en allomfattande resurs för MightyMo/MiniMo och innehåller stegvisa instruktioner. Dessutom finns det en Knowledge Base (online-kunskapsbas) med information (endast på engelska) på DynaVox Technologies webbplats på Viktig information om enheten DynaVox MightyMo/MiniMo-enheten uppfyller alla nödvändiga internationella säkerhetsnormer och har testats för att uppfylla kraven i IEC601-1 och FCC del 15 klass B. MightyMo/MiniMo-systemet är en klass II-enhet. Den skyddsgrad som tillhandahålls av systemet är IXPO. Systemet anses vara en bärbar enhet som är avsedd för kontinuerlig drift, inte oregelbundet bruk. Denna enhet har en elektrisk ingångsmärkning som är 12 VDC/3,0 Amp. Säkringarna i enheten är återställningsbara PolySwitch-säkringar. Den här enheten uppfyller del 15 i de amerikanska FCC-reglerna. Drift är underkastad följande två villkor: (1) den här enheten får inte orsaka störningar och (2) den här enheten måste acceptera alla störningar som tas emot, inklusive störning som kan orsaka oönskad drift. Försäkra dig om att du använder enheten på ett säkert sätt genom att följa nedanstående försiktighetsåtgärder: Var försiktig: Var försiktig: Var försiktig: Var försiktig: DynaVox MightyMo/MiniMo-enheten innehåller ett litiumjonbatteri. En säkerhetsrisk kan utvecklas när batteriet placeras i eller nära lågor eller spisar eller på platser med temperaturer över 45 C (113 F). Dessa situationer kan orsaka att batteriet genererar värme, exploderar eller antänds. Du ska inte perforera, ta isär eller modifiera batteriet. Om du måste avyttra batteriet ska du göra det i enlighet med de lokala lagar som gäller i det område där du bor. För säker och korrekt drift av DynaVox MightyMo/MiniMo-enheten ska du endast använda laddare, batterier och tillbehör som har godkänts av DynaVox Technologies. Se till att du frånkopplar all ström innan du utför service på enheten. DynaVo MightyMo/MiniMo-enheter innehåller inga delar som det går att utföra service på. Snabbstart: MightyMo/MiniMo - introduktionsbok Art.nr A 1

4 Var försiktig: Var försiktig: Enheten utgör en risk för elektrisk stöt om plasthöljet öppnas. Du ska inte öppna det plasthölje som omger enheten. MightyMo/MiniMo-enheterna är inte avpassade för användning där det finns antändliga anestesimedel. När du laddar MightyMo/MiniMo-enheten ska du komma ihåg att det elektriska uttag du avser att använda för att strömföra adaptern måste vara lättåtkomligt och inom 3 meter (10 fot) från enheten. Det ska inte finnas några knappar eller frånkopplingsanordningar i jordningsledaren. MightyMo/MiniMo-laddaren behöver inget rutinunderhåll förutom en periodisk inspektion av nätsladdarna för tecken på slitage och skada. Om nätsladdarna visar tecken på slitage och skada skall de bytas ut. Användning i nödsituationer: Avsedd användning av den här produkten MightyMo/MiniMo-enheten är avsedd för alldagliga kommunikationssituationer. Den bör inte sättas tillit till som ett sätt att kommunicera medicinsk information på i nödsituationer. Vi rekommenderar att du har flera sätt att kommunicera information under en medicinsk nödsituation. Registrera ditt inköp Fyll i och skicka tillbaka registreringskortet som medföljde MightyMo/MiniMo-enheten. Utan den här informationen kan vi inte veta vem som använder våra produkter, eller vem som ska få uppdateringar av programvaran, nyhetsbrev eller annan produktinformation. Få hjälp Handboken Snabbstart är bara en kort, inledande referens till den nya enheten. Allomfattande hjälp och stegvisa instruktioner för varje enhetsfunktion finns i den sökbara hjälpen (endast på engelska) på den CD-skiva som medföljde MightyMo/MiniMo-enheten. Se Bilaga A: Sökbar hjälp (endast på engelska) för att lära dig mer om hur du använder funktionen sökbar hjälp (endast på engelska). På DynaVox Technologies webbplats erbjuder vi dessutom produktinformation (endast på engelska), inklusive felsökningstips och programmeringsråd. Du når den här informationen genom att helt enkelt logga in till välja länken till Tech Support och sedan välja länken till 24/7 Tech Support. Vår webbplats innehåller detaljerad information (endast på engelska) om våra tekniska supporttjänster. Om du inte kan hitta de svar du behöver i den sökbara hjälpen eller på vår webbplats kan du nå vårt tekniska supportcenter på (endast i USA). Teknisk support tillhandahåller teknisk felsökningssupport måndag t.o.m. fredag, 8:00-20:00 US EST. Om du ringer någon annan tid kan du lämna ett meddelande på vår telefonsvarare så ringer en teknisk supportrepresentant upp dig under normala arbetstider. Om du har köpt enheten utanför USA och Kanada kontaktar du HelpLine-numret för den lokala DynaVox-distributören. Om du ringer teknisk support ska du ha enheten och dess serienummer (som finns på en etikett under stödbenet på baksidan av enheten) tillhanda så att vi kan leda dig genom eventuella problem. 2 DynaVox Technologies

5 Avsnitt 2: Översikt över maskinvaran Det här avsnittet beskriver de fysiska egenskaperna i MightyMo/MiniMo-enheten och vart och ett av de föremål som finns i lådan. Det identifierar dessutom varje del av enheten och beskriver dess syfte. Det här avsnittet ger dessutom information om enhetens batteri och om hur du bär och transporterar enheten. Vad finns det i lådan? När du öppnar lådan ska du försiktigt ta ut MightyMo/MiniMo-enheten och de andra föremålen ur lådan. Lådan från DynaVox ska innehålla följande: Kommunikationsenheten MightyMo eller MiniMo Likströmsadapter/laddare Axelrem Kort handtagsrem Registreringskort Handboken Snabbstart Stylus som du använder för att välja alternativ på pekskärmen USB-lagringsenhet CD-skiva med säkerhetskopia (med Searchable Help (sökbar hjälp) (endast på engelska)) Om något av föremålen saknas i lådan, kontakta DynaVox tekniska support på (endast i USA). Obs! Se till att du sparar lådan och förpackningsmaterialet. Om du någonsin skulle behöva skicka tillbaka enheten till DynaVox Technologies för reparation behöver du lådan och förpackningsmaterialet för att skicka den på ett säkert sätt. Snabbstart: MightyMo/MiniMo - introduktionsbok Art.nr A 3

6 Framsidan på MightyMo/MiniMo Börja utforska MightyMo/MiniMo-höljet genom att undersöka enhetens framsida. Mikrofon Strömbrytare Lysdiod Pekskärm Som du ser i ovanstående bild är den huvudsakliga funktionen i DynaVox MightyMo/MiniMo-enheten en inbyggd pekskärm som gör det möjligt för dig att arbeta med de föremål som visas på skärmen. På MightyMo-enheten har pekskärmen en upplösning som är 800 x 600 bildpunkter. På MiniMo-enheten är bildskärmsupplösningen 640 x 480 bildpunkter. Nästa steg är att undersöka det plasthölje som omger pekskärmen på enhetens framsida. Det finns tre viktiga maskinvarufunktioner här: Den runda strömbrytaren finns längst upp till vänster på pekskärmen. Använd den här knappen för att slå på och av enheten. Enhetens inbyggda mikrofon, som används för att spela in ljud, finns direkt ovanför pekskärmen bakom en liten, oval ingjutning. Den här mikrofonen fungerar i alla riktningar (det innebär att den hämtar ljud från alla riktningar). Det finns en liten rund laddningsindikator (lysdiod) till höger om pekskärmen. Den här indikatorn visar bara ett bärnstensfärgat ljus när enheten laddas. 4 DynaVox Technologies

7 Baksidan på MightyMo/MiniMo Lägg MightyMo/MiniMo upp och ner och undersök baksidan på enheten. Remfästpunkt Remfästpunkt Nollställningsknapp Stödben Högtalare Remfästpunkt Remfästpunkt Stödbenet kan förlängas när du vill använda MightyMo/MiniMo som enhet på en bordsskiva. Öppna stödbenet genom att sätta in fingrarna i ingjutningen under benet och dra uppåt. Stödbenet håller fast enheten i en bekväm vinkel för visning. När stödbenet inte är öppet håller magneterna det ordentligt stängt. Notera etiketterna på undersidan av enheten. De visar DynaVox Technologies logotyp, webbplatsadress, telefonnummer och postadress. Var speciellt uppmärksam på den lilla, fyrkantiga etiketten som syns när stödbenet är utdraget. Den här etiketten visar enhetens unika serienummer bestående av nio tecken. Du behöver det här numret om du ringer DynaVox tekniska supportcenter eller om du måste ordna service för enheten. MightyMo/MiniMo-högtalaren skickar ut ljud genom hålen som finns bredvid stödbenet. Omedelbart över högtalaröppningarna finns det en liten rund öppning märkt genom vilken du kan nå nollställningsknappen. Med den här knappen kan du utföra en nollställning av enheten via maskinvara om du instrueras att göra så av en representant från DynaVox tekniska support. Obs! I syfte att undvika att förlora information som du kan ha lagt till i MightyMo/MiniMo ska du inte använda nollställningsknappen förrän du instruerats att göra så av en representant från DynaVox tekniska support. Undersidan av enheten har dessutom två uppsättningar med fästpunkter för remmarna. Du kan sätta fast de bärremmar som medföljer enheten i dessa fästpunkter. Snabbstart: MightyMo/MiniMo - introduktionsbok Art.nr A 5

8 Höger sida på MightyMo/MiniMo Titta på den högra sidan av enheten. Den högra sidan har åtta portar som var och en har en symbol. Det här avsnittet beskriver varje port i ordningsföljd, från vänster till höger. Den första porten är USB-enhetsporten. Den fyrkantiga porten kan användas med en USBkabel för att ansluta MightyMo- eller MiniMo-enheten till en dator. Den andra porten är den dubbla USB-värdporten. De två USB-kontakterna i den här porten gör det möjligt för enheten att vara värd för anslutningen av USB-kapabel tillbehörsutrustning så som en datormus, ett tangentbord, en flyttbar lagringsenhet eller en skrivare. Den tredje porten är laddarporten. Använd den här porten för att ansluta likströmsadaptern/laddaren som medföljde enheten. Var försiktig: Anslut aldrig någon annan strömadapter till MightyMo/MiniMo eftersom den skulle kunna orsaka allvarlig skada i enheten. Var och en av de två uttagsportarna kan användas för att ansluta en enda knapp för skanningsåtkomst eller för att ansluta en extern strömbrytare. Den lilla, runda mikrofonporten kan användas för att ansluta en fristående mikrofon som går att inskaffa som tillval till MightyMo/MiniMo-enheten. Det runda 1/8-tums stereohögtalaruttaget kan användas för att ansluta enheter för lyssnande som kan inskaffas som tillval t.ex. högtalare eller hörlurar för användning med ljudskanningsinformation eller en extra högtalare för att förbättra utmatningen av enhetens inbyggda högtalare. Den sista porten till höger är en mini-din seriell port med 8 stift som kan användas för att ansluta enheten till en dator eller skrivare utan USB-funktioner. 6 DynaVox Technologies

9 Ovansidan på MightyMo/MiniMo Titta på ovansidan av enheten. Som visas i bilden ovan är ovansidan av enheten täckt med en avtagbar plastpanel. Om du använder en skruvmejsel för att ta bort de två skruvarna i plastpanelen kan du lyfta bort panelen från enheten. När panelen har tagits av kan du se enhetens huvudsakliga datalagringskort och en tom plats för ett sekundärt lagringskort som kan inskaffas som tillval. Datakortet är ett 256 MB Compact Flash-lagringskort som används för att lagra alla filer och annan information du skapar och sparar på enheten. Ett sekundärt lagringskort som inskaffas som tillval kan ge ytterligare minne för fillagring på enheten eller möjlighet att dela filer och data med andra som också använder en MightyMo/MiniMo-enhet. På baksidan på panelområdets nedre del finns en infraröd enhet som ger dig möjlighet att använda MightyMo/MiniMo för att styra anordningar i hemmet så som TV-apparater eller stereoanläggningar. Enheten kan också användas för att styra andra anordningar som kan vara utrustade med infraröda X-10- styrningsmoduler. Den infraröda enheten är konfigurerad så att den ska fungera med den avtagbara plastpanelen på plats. Tekniska data för tillbehör Om du vill kan du lägga till tillbehör i din MightyMo/MiniMo, inklusive något av följande: Sekundärt lagringskort för data Flyttbar USB-lagringsenhet Mus Fristående högtalare Extern knapp Innan du lägger till något av dessa föremål, kontakta DynaVox tekniska supportcenter ( ) för tekniska data så att du kan vara säker på att tillbehöret är kompatibelt med enheten. Snabbstart: MightyMo/MiniMo - introduktionsbok Art.nr A 7

10 Batteriinformation MiniMo-enheten har ett paket med 7,4 V litiumjonbatteri (Li-Ion). När du har laddat detta batteripaket helt och hållet kan du köra enheten kontinuerligt i ungefär åtta timmar. MightyMo-enheten har också ett paket med 7,4 V litiumjonbatteri. När det är helt laddat strömför detta batteri enheten under ungefär 12 timmars kontinuerlig användning. Du kan förlänga den dagliga körtiden för batteripaketet genom att göra några enkla justeringar i enheten. Om du konfigurerar enheten så att den har en lägre skärmljusstyrka används mindre ström. Du kan också spara batterienergi genom att använda funktionen för timeout för motljus som försätter enheten i ett lågenergiläge genom att försvaga skärmens motljus automatiskt om skärmen inte är aktiv under en angiven tidsperiod. Stegvisa instruktioner för hur du utför dessa enkla justeringar finns i Avsnitt 3: Översikt över programvaran. Ett annat sätt att spara energi är att använda likströmsadaptern/laddaren som medföljde enheten. Om du befinner dig i närheten av ett elektriskt uttag ansluter du enheten till det när du använder den. Om du vill använda adaptern/laddaren när du använder enheten för att kommunicera eller när du anpassar dess funktioner gör du så här: 1. Anslut de två delarna av likströmsadaptern/laddaren. 2. Anslut adaptern till ett elektriskt uttag. 3. Stäng av enheten med strömbrytaren. 4. Anslut laddarpluggen till laddarporten på höger sida av enheten. 5. Slå på enheten igen. Ladda batteriet När batterienergin börjar ta slut visas en liten röd batteriikon längst upp på pekskärmen. Den här ikonen indikerar att du ska ansluta enheten så snart som möjligt för att undvika att energin tar slut. Du ska ladda om batteriet så snart som möjligt. Du kan ladda batteriet så här: Du kan ladda enhetsbatteriet så här: 1. Anslut de två delarna av likströmsadaptern/laddaren. 2. Anslut adaptern till ett elektriskt uttag. 3. Stäng av enheten. 8 DynaVox Technologies

11 4. Anslut laddarpluggen till laddarporten på höger sida av enheten. När likströmsadaptern/laddaren är inkopplad och ansluten till enheten laddas batteriet. Den bärnstensfärgade laddningsindikatorn tänds för att indikera att laddning sker. När batteriet har laddats helt och hållet släcks laddningsindikatorn. Du kan inte ladda batteriet för mycket, så var inte orolig för att lämna enheten inkopplad över natten. Var försiktig: Eftersom batterier använder en kemisk reaktion försämras batteriprestanda med tiden även om det lagras under en lång tidsperiod utan att användas. Dessutom gäller att om olika användningstillstånd så som laddning, urladdning, miljötemperatur inte upprätthålls inom de angivna intervallen, kan livslängden för batteriet förkortas eller så kan den enhet som batteriet används i skadas av elektrolytläcka. Om batteriet inte kan upprätthålla en laddning under långa tidsperioder, även när det är laddat korrekt, kan detta indikera att det är dags att byta ut batteriet. Byta ut batteriet Om batteriet inte håller en laddning, även när det laddats korrekt, kan du behöva byta ut batteriet. Ring DynaVox tekniska support ( ) för information om hur du köper ett nytt batteri. Bära på enheten MightyMo/MiniMo levereras med både en kort handtagsrem och en lång axelrem. Var och en av dessa remmar har en liten splitsring som sitter fast på varje klämma på remmens ändar. Båda enheter har två uppsättningar med fästpunkter. Sätt på en rem på enheten så här: 1. Ta bort de små splitsringarna från klämmorna på ändarna på remmen. 2. Välj två remfästpunkter och trä på en splitsring på båda. 3. Kläm fast båda ändar av bärremmen på en splitsring på remfästpunkterna. Transportera enheten Om du använder MightyMo/MiniMo när du sitter i rullstol ska du ha den korrekt monterad för både kommunikations- och transportsyften. Det går att beställa monteringssystem för rullstolar via DynaVox Technologies. Du kan också beställa en skyddande bärväska för transport av enheten och dess tillbehör. Gå till DynaVox webbplats (endast på engelska) på eller tala med DynaVox Technologies säljkonsult för mer information. Snabbstart: MightyMo/MiniMo - introduktionsbok Art.nr A 9

12 Vård och hantering av produkten Rengör MightyMo/MiniMo genom att först stänga av enheten och sedan försiktigt torka av den med en fuktig duk eller mjuk pappersservett. Du kan fukta handduken med ett milt fönsterrengöringsmedel för att ta bort fingeravtryck, matrester eller damm. Se till att du undviker att enheten blir våt. Sänk aldrig ner den i vatten (t.ex. i vask eller diskmaskin). Om enheten blir våt av misstag ska du se till att du stänger av den på normalt sätt och låter den torka helt och hållet. Om du efter 24 timmar finner att enheten verkar fungera normalt har det troligtvis inte uppstått någon skada. Om enheten inte fungerar eller fungerar onormalt, kontakta DynaVox tekniska support på för instruktioner. Du kanske måste skicka enheten till DynaVox Technologies för reparationer. Du får inte använda tejp eller etiketter på vare sig pekskärmen eller plasthöljet eftersom dessa är svåra att få bort och kan skada ytan på enheten. Tejp, etiketter och annat klistrigt material kan skada pekskärmen och skapa störningar i enhetsdriften. Var försiktig så att du inte tappar enheten. Sådan behandling rekommenderas inte och kan förkorta enhetens livslängd. Använd inte ett vasst föremål för att välja alternativ på pekskärmen eftersom det kan orsaka skada. Om du behöver använda en pekare för att välja alternativ ska du se till att den har en mjuk spets. Vi rekommenderar att du använder den stylus som levererades med enheten. Var försiktig: Du ska aldrig under några omständigheter ta isär MightyMo/MiniMokommunikations-enheten. Om du gör det av någon anledning ogiltigförklaras garantin och du blir ansvarig för kostnaden för eventuella reparationer som behövs. 10 DynaVox Technologies

13 Avsnitt 3: Översikt över programvaran Termer du bör känna till I Snabbstart använder vi vissa grundläggande datortermer och ordförråd som är unika för MightyMo/MiniMoenheten. Det är viktigt att du tar dig ett par minuter att bli bekant med dessa termer och dess innebörd. Om du läser det här avsnittet nu blir det lättare för dig att lära dig mer om din MightyMo/MiniMo. Kommunikationssidor För MightyMo/MiniMo är sidorna de huvudsakliga kommunikationsverktygen. De kan utformas och anpassas för att uppfylla dina unika fysiska, visuella och kommunikationskrav. Sida - En sida innehåller en uppsättning med knappar som representerar ord, fraser, meningar, beteenden eller länkar till andra sidor och popup. En sida täcker hela pekskärmen under namnlisten. Sidor kan ha olika komponenter: Meddelandefönster - Meddelandefönstret är ett område på en sida där text- eller symbolmeddelande kan sammanställas. Storleken på och placeringen för meddelandefönstret kan variera, men att flytta från sida till sida kommer inte att förstöra eller förändra dess innehåll. Flikkontroll - Flikkontrollerna används för att navigera mellan olika skikt för knappar på en sida. Dessa skikt kallas för fönster. Den övre delen av varje fönster har en flik. Ett fönster visas när dess flik är markerad. Det kan finnas upp till sex fönster i en uppsättning med flikkontroller. Knapp - En knapp är ett grafiskt objekt på en sida som kan väljas med en pekning, ett musklick eller annan inmatningsenhet. Den kan representera beteende, ord eller t.o.m. flera meningar. En knapp kan ha en textetikett och/eller -symbol, och kan programmeras så att den aktiverar specifika beteenden när den väljs. Det finns flera olika sorters knappar: Symbolknapp - Den här knappen har vanligtvis en symbol och en etikett. Den kan användas för kommunikation (med beteende av typ Spela upp inspelning eller Infoga knapp) eller som kommandoknapp. Allokeringen av beteenden till en symbolknapp gör att den kan utföra aktiviteter så som att tala, aktivera ett makro eller utföra ett infrarött kommando. Gå till-knapp - Den här typen av knapp har ett Gå till sida-beteende. Gå till-knappar används för att länka en kommunikationssida eller popup till en annan. Snabbstart: MightyMo/MiniMo - introduktionsbok Art.nr A 11

14 Etikett - En etikett är text som kan placeras på en knapp, flikkontroll eller sida. Etiketter kan användas som titeln för en sida eller som en indikation för ordförrådet i en knapp. Symbol - Symboler är bilder som kan användas för att representera ordförråd. De kan placeras på knappar, flikkontroller eller sidor. Beteende - Ett beteende är en åtgärd eller ett kommando som kan programmeras i en knapp. När knappen väljs startas det allokerade beteendet automatiskt. Knapp Sida Symbol Etikett Menyer och namnlisten MightyMo/MiniMo tillhandahåller specialverktyg som hjälper dig att underhålla och anpassa enheten. Namnlist - DynaVox namnlist visas alltid allra högst upp i pekskärmen. Namnlisten kan visa aktuellt datum och aktuell tid, mätare för diskutrymme och ledigt minne och fem knappar: Inspelningsknapp - Den gröna inspelningsknappen som har en mikrofonsymbol kan användas för att lägga till eller ändra en knapps inspelade meddelande. Ändra knapp - Den gröna ändringsknappen, som har två rutor och en pil kan användas för att ändra olika funktioner för en knapp, inklusive dess färg, etikett och symbol. 12 DynaVox Technologies

15 Hemsidesknapp Den gröna hemsidesknappen med en hussymbol används för att öppna den sida du definierat som din hemsida automatiskt. Sidabakåtknapp Den gröna sidabakåtknappen med en pil som pekar åt vänster används för att gå tillbaka till sidor som du har öppnat tidigare. Konfigurationsknapp - Konfigurationsknappen som har en klipp-ut-och-klistra-in-symbol kan användas för att öppna skärmen Mo Setup (Mo-inställningar). Listruta - En listruta innehåller en lista med alternativ som bara visas när menyn är aktiv. När den inte är aktiv visas den här menyn som en märkt list. En pil inuti listen indikerar att det går att öppna menyn. Om du vill se alla alternativ på listrutan väljer du rutan och den expanderas då till full storlek. Välj ett av alternativen för att stänga menyn. När menyn stängs visar den bara det markerade alternativet. Fönster - Ett fönster är en ruta som visas på pekskärmen för att visa dig en meny, informera dig om ett fel, be dig att ange text eller som begär bekräftelse. Meny - En meny är en grupp med verktyg med relaterade funktioner som kan användas för att anpassa och underhålla enheten. Menyer kan innefatta knappar, visningsområden, rullningsknappar, skjutreglage, kryssrutor och textrutor. Menyer presenteras i fönster. Hanterare - En hanterare är en typ av meny som innehåller ett visningsområde och knappar. Knapparna ger dig verktyg så att du kan anpassa det objekt som är markerat i visningsområdet. Hanterare används för att navigera genom flera alternativ och för att anpassa användarinformation så som sidor, popup, ord och begrepp i ordförråd, ljud och sånger. På samma sätt som gäller för sidor har menyer flera mindre komponenter. Visningsområde - Ett visningsområde är ett område på vissa menyer där det visas en lista med filer eller andra objekt. Visningsområdet kan ibland vara alltför litet för att visa hela listan. En rullningslist bredvid visningsområdet ger dig möjlighet att förflytta dig genom hela listan. Skjutreglage - Ett skjutreglage är en lodrätt eller vågrätt stapel som visar inställningen för en funktion t.ex. volym eller batterienergi, inom ett möjligt inställningsintervall. Skjutreglageinställningar går att justera genom att flytta skjutreglagetummen längs stapeln. Snabbstart: MightyMo/MiniMo - introduktionsbok Art.nr A 13

16 Skjutreglage Kryssruta Kryssruta - En kryssruta används för att aktivera och inaktivera ett alternativ. En kryssruta är en liten ruta bredvid en textetikett som identifierar alternativet. När kryssrutan markerats visas ett X inuti rutan. Rullningslist - Rullningslister används för att navigera genom alternativen i ett visningsområde. Dessa lodrätta eller vågrätta staplar har en pilformad knapp (rullningsknapp) på vardera ände. Varje gång en rullningsknapp väljs flyttas listan i visningsområdet ett intervall i knappens pilriktning (upp, ner, höger eller vänster). Rullningslister kan också fungera som ett skjutreglage. En skjutreglagetumme i listen indikerar markörpositionen och kan dras längs listen för att flytta listan i visningsområdet. Menyknapp - Menyer inkluderar ofta knappar som innehåller länkar till andra fönster eller menyer. När du väljer en menyknapp tar det dig vanligtvis till ett fönster med flera alternativ eller till en meny med samma namn som knappen. Expansionsruta - Expansionsrutor är små rutor som används för att expandera och komprimera mappar (kataloger) i ett visningsområde. Dessa rutor visas till vänster om mappnamnet. När mappen är komprimerad visar rutan ett plustecken (+). Om du markerar rutan en gång expanderas mappen. När mappen expanderas visar rutan ett minustecken (-). När du markerar den här rutan igen komprimeras mappen Textruta - Textrutor är områden där du kan ange text. Det går att skriva in text via systemtangentbordets popup eller med ett datortangentbord som anslutits till enheten. Katalog/mapp - En katalog är en lagrad grupp med filer, sidor eller andra objekt. Kataloger visas i visningsområden på hanterarmenyer. Eftersom en grafik som är utformad som en liten filmapp alltid visas intill namnet på en katalog, kallas kataloger ofta för mappar. 14 DynaVox Technologies

17 Valmetoder Det här avsnittet av Snabbstart ger en kort inledning till olika sätt att välja alternativ på en MightyMo/MiniMo-enhet. Dessa enheter är utformade att uppfylla de olika fysiska och kognitiva behov som många har. De anpassade valmetoderna innebär att du kan välja vilken åtkomstmetod som bäst passar dina behov. Förutom att välja alternativ genom att trycka på pekskärmen kan du nå MightyMo/MiniMo via skanning och muspaus. Var och en av dessa valmetoder kan aktiveras i listrutan Valmetod på skärmen Mo Setup (Mo-inställningar). Var och en av dessa valmetoder går sedan att anpassa när du väljer knappen Valmetodsinställningar. Det här avsnittet innehåller en översikt över var och en av dessa metoder såväl som stegvisa instruktioner för hur du väljer en valmetod. För instruktioner om hur du anpassar den valmetod du använder, se den sökbara hjälpen (endast på engelska) på den CD-skiva som medföljde enheten. Peka-markera Metoden Peka-markera sätter sin tillit till enhetens pekskärm. Ett objekt på pekskärmen väljs när det vidrörs fysiskt med finger eller pekdon, eller när det väljs med ett musklick. Detta är direktval. Med direktvalet peka-markera, aktiveras det markerade objektet så snart som pekandet initieras. Den här valmetoden är idealisk för individer som har de finmotorik- och visuella/kognitiva förmågor som behövs för att känna igen och välja ordförrådsobjekt och symboler. Peka-markera är standardvalmetoden för MightyMo/MiniMo-enheten så den är automatiskt aktiv i nya enheter. Om valmetoden har ändrats för enheten använder du dessa steg för att gå tillbaka till valmetoden peka-markera: 1. Välj den blå inställningsknappen i namnlisten längst upp på pekskärmen. Då visas skärmen Mo Setup (Mo-inställningar). 2. Välj listrutan Valmetod. 3. Välj alternativet Peka-markera. 4. Välj knappen OK för att stänga skärmen Mo Setup (Mo-inställningar). Snabbstart: MightyMo/MiniMo - introduktionsbok Art.nr A 15

18 Peka-släpp Den här direkta valmetoden påminner om peka-markera men alternativet peka-släpp innebär att ett markerat objekt aktiveras när du släpper upp pekaren. Den här metoden ger dig möjlighet att upprätthålla kontakt med pekskärmen utan att oavsiktligt göra en markering/välja alternativ. Det innebär att du kan dra ett finger eller en pekare över skärmen eller hålla nere en musknapp medan du flyttar markören. Det görs inget val/ingen markering förrän fingret eller pekaren har lyfts av från skärmen eller musknappen har släppts. Detta gör metoden Peka-släpp idealisk för en person som kan tycka att det är lättare att upprätthålla kontakt med pekskärmen samtidigt som han/hon flyttar från alternativ till alternativ. Du kan aktivera valmetoden Peka-släpp så här: 1. Välj den blå inställningsknappen i namnlisten längst upp på pekskärmen. Då visas skärmen Mo Setup (Mo-inställningar). 2. Välj listrutan Valmetod. 3. Markera alternativet Peka-släpp. 4. Välj knappen OK för att stänga skärmen Mo Setup (Mo-inställningar). Skanning Skanning är avsedd för individer som inte kan använda direktval på ett effektivt sätt. När skanning pågår markeras objekten på MightyMo/MiniMo-pekskärmen i ett specifikt mönster. Det används en knapp eller annan enhet för att göra en markering när önskat objekt är markerat. Skanning inkluderar två huvudmetoder: visuell skanning och ljudskanning. Innan du kan använda visuell skanning måste du kunna identifiera den rörliga markeringen och visuellt identifiera föremål på pekskärmen. Ljudskanning är en idealisk valmetod för individer vars visuella förmågor inte ger dem möjlighet att visuellt identifiera val på pekskärmen. När ljudskanning används ger MightyMo/MiniMo-enheten information via tal för valen när de markeras. Användaren väljer alternativet när han eller hon hör informationen för det önskade valet. Ljudskanning kan också fungera bra för individer som kan se pekskärmen men som skulle kunna dra fördel av ljudförstärkningen för sina ordförrådsval. Aktivera skanningsvalmetoden så här: 1. Välj den blå inställningsknappen i namnlisten längst upp på pekskärmen. Då visas skärmen Mo Setup (Mo-inställningar). 2. Välj listrutan Valmetod. 3. Markera alternativet Skanning. 4. Välj knappen OK för att stänga skärmen Mo Setup (Mo-inställningar). 16 DynaVox Technologies

19 Muspaus Valmetoden muspaus är ett utmärkt direktvalsalternativ för en individ som har den fysiska förmågan att manövrera en mus för att leda en markör på MightyMo/MiniMo-pekskärmen, men som saknar förmågan att trycka ner musknappen för att välja alternativ. När valmetoden Muspaus är aktiv och man flyttar en datormus eller styrkula som är ansluten till MightyMo/MiniMo-enheten styr det en markör på pekskärmen. Ett objekt markeras när markören gör uppehåll på det under en angiven tidslängd. Aktivera valmetoden Muspaus så här: 1. Välj den blå inställningsknappen i namnlisten längst upp på pekskärmen. Då visas skärmen Mo Setup (Mo-inställningar). 2. Välj listrutan Valmetod. 3. Markera alternativet Muspaus. 4. Välj knappen OK för att stänga skärmen Mo Setup (Mo-inställningar). Snabbstart: MightyMo/MiniMo - introduktionsbok Art.nr A 17

20 Grundläggande steg för steg-instruktioner I det här avsnittet finns instruktioner för hur du steg för steg utför några av de grundläggande åtgärder som du behöver känna till när du börjar kommunicera med din nya MightyMo/MiniMo. Använda enheten för att kommunicera MightyMo/MiniMo-enheten talar när du väljer en symbolknapp med inspelat meddelande. Symbolknapparna är de mest framträdande synliga komponenterna på kommunikationssidorna i MightyMo/MiniMo. I tillägg till det inspelade meddelandet har en symbolknapp vanligtvis en etikett och en symbol som representerar meddelandet. Eftersom flertalet knappar är ganska små består etiketten vanligtvis bara av ett ord eller två. Symbolknappar visar vanligtvis ett av två beteenden: Spela upp inspelning eller Infoga knapp. Dessa beteenden fastställer vilken åtgärd som äger rum när du väljer en knapp. När du väljer en knapp med beteendet Spela upp inspelning säger MightyMo/MiniMo-enheten omedelbart den knappens inspelade meddelande. Knappar som har beteendet Infoga knapp finns på sidor som innehåller ett meddelandefönster. När du väljer en av dessa knappar skickas knappens etikett och symbol till meddelandefönstret. Du väljer det inspelade meddelande som knappen ska presentera när du tilldelar beteendet Infoga knapp till knappen. Du kan då också ange huruvida enheten ska säga meddelandet när etiketten och symbolen skickas till meddelandefönstret eller när du väljer meddelandefönstret. Meddelandet i symbolknappen kan vara en inspelning som tillhandahölls av DynaVox Technologies eller en inspelning som du skapat själv. Din MightyMo/MiniMo-enhet levererades med flera siduppsättningar (du kan läsa mer om siduppsättningarna för DynaVox språkapplikationer längre fram i det här avsnittet). Siduppsättningarna innehåller ett inspelat meddelande för varje knapp med den röst som du valde när du beställde enheten (vuxen man, vuxen kvinna eller könsneutralt barn). Du kan använda dessa inspelningar för kommunikation eller byta ut dem mot dina egna inspelningar. Slå på enheten 1. Välj strömbrytaren till vänster på pekskärmen. Slå av enheten 1. Välj strömbrytaren till vänster på pekskärmen. 2. Välj knappen Ja för att bekräfta att du vill slå av enheten. Obs! Det här valet försätter din enhet i viloläge. Det används tillräckligt med batterienergi för att upprätthålla tid- och datuminställningar. När du slår på enheten igen kommer du att se samma sida du arbetade med när du försatte enheten i viloläge. 18 DynaVox Technologies

21 Skapa inspelat meddelande Använd de här instruktionerna för att skapa ett nytt inspelat meddelande eller för att ersätta ett befintligt. Obs! Om du avser att lägga till beteendet Infoga knapp i någon av knapparna är det en bra idé att markera kryssrutan Låt användare namnge inspelningar på menyn Gränssnittsfunktioner innan du börjar skapa din nya inspelning. Om du tilldelar ett unikt namn till varje inspelning hjälper det dig att identifiera enstaka inspelningar när du ombeds att välja ett ljud. För att göra det väljer du inställningsknappen i namnlisten längst upp på pekskärmen, sedan väljer du knappen Gränssnittsfunktioner och sedan markerar du kryssrutan Låt användare namnge inspelningar. 1. Välj inspelningsknappen i namnlisten längst upp på pekskärmen. Knappen blir röd när den väljs. 2. Markera den knapp du skapar en inspelning för. 3. Om kryssrutan Låt användare namnge inspelningar markeras visas ett systemtangentbord av typ Ange namn. Skriv in ett namn för den nya inspelningen med systemtangentbordet och klicka sedan på OK. Om du inte markerar kryssrutan Låt användare namnge inspelningar visas ingen systemtangentbordssida. Fortsätt med steg Tryck på inspelningsknappen och håll den intryckt och tala omedelbart in ditt meddelande i mikrofonen ovanför pekskärmen. 5. Släpp upp inspelningsknappen när du har talat in hela meddelandet. 6. Välj Spara-knappen för att spara ditt meddelande om du är nöjd med det. Välj knapp Uppspelning för att lyssna på ditt meddelande innan du bestämmer om du ska spara det eller spela in ett nytt. När du har lyssnat på det inspelade meddelandet fortsätter du med att välja antingen Spara-knappen eller Spela in igen-knappen. Välj Spela in igen-knappen för att radera meddelandet och spela in ett nytt, och tala omedelbart in det nya meddelandet. Upprepa sedan stegen 4 och 5. Snabbstart: MightyMo/MiniMo - introduktionsbok Art.nr A 19

22 Konfigurera tiden Om den tid som visas på enheten inte är korrekt följer du dessa steg för att justera den. 1. Välj inställningsknappen i namnlisten längst upp på pekskärmen. Då visas skärmen Mo Setup (Mo-inställningar). 2. Välj knappen Systeminställningar. Menyn Systeminställningar öppnas. 6. Välj knappen OK för att gå tillbaka till menyn Ange tid. 7. Markera minutsiffrorna. Menyn Ange minuter öppnas. 3. Välj knappen Konfigurera tid. Menyn Ange tid öppnas. 4. Markera timsiffrorna. Menyn Ange timmar öppnas. 8. Använd knapparna på den numeriska knappsatsen på menyn Ange minuter för att ange aktuella minuter (00-59). 9. Välj knappen OK för att gå tillbaka till menyn Ange tid. 10. Markera sekundsiffrorna. Menyn Ange sekunder öppnas. 11. Använd knapparna på den numeriska knappsatsen på menyn Ange sekunder för att ange aktuella sekunder (00-59). 12. Välj knappen OK för att gå tillbaka till menyn Ange tid. 13. Välj inställningen FM/EM. Denna inställning växlar mellan de två alternativen. När du väljer den här knappen ändras den inställning som visas till den motsatta inställningen. 14. Välj knappen OK för att stänga menyn Ange tid. 15. Välj knappen OK för att stänga menyn Systeminställningar. 5. Använd knapparna på den numeriska knappsatsen på menyn Ange timmar för att ange aktuell timme (1-12). 16. Välj knappen OK för att stänga Skärmen Mo Setup (Mo-inställningar). 20 DynaVox Technologies

23 Konfigurera datum Använd dessa steg för att ange det datum som visas av enheten. 1. Välj inställningsknappen i namnlisten längst upp på pekskärmen. Skärmen Mo Setup (Mo-inställningar) öppnas. 2. Välj knappen Systeminställningar. Menyn Systeminställningar öppnas. 3. Välj knappen Ange datum. Menyn Ange datum öppnas. 4. Markera månadssiffrorna. Menyn Ange månad öppnas. 5. Använd knapparna på den numeriska knappsatsen på menyn Ange månad för att ange månad (1-12). 6. Välj knappen OK för att gå tillbaka till menyn Ange datum. 7. Markera dagsiffrorna. Menyn Ange dag öppnas. 8. Använd knapparna på den numeriska knappsatsen på menyn Ange dag för att ange aktuell dag (1-31). 9. Välj knappen OK för att gå tillbaka till menyn Ange datum. 10. Markera årssiffrorna. Menyn Ange år öppnas. 11. Använd knapparna på den numeriska knappsatsen på menyn Ange år för att ange aktuellt år. 12. Välj knappen OK för att stänga menyn Ange år. 13. Välj knappen OK för att stänga menyn Ange datum. 14. Välj knappen OK för att stänga menyn Systeminställningar. 15. Välj knappen OK för att stänga skärmen Mo Setup (Mo-inställningar). Justera inställningen Ljusstyrka Om sidorna på enhetens pekskärm är svåra att se kan skärmen vara alltför ljus eller inte tillräckligt ljus. Använd dessa steg för att justera skärmens ljusstyrka: Obs! En inställning för lägre ljusstyrka kräver mindre energi och hjälper till att spara batterienergi. 1. Välj inställningsknappen i namnlisten längst upp på pekskärmen. Skärmen Mo Setup (Moinställningar) öppnas. Snabbstart: MightyMo/MiniMo - introduktionsbok Art.nr A 21

24 2. Välj knappen Systeminställningar. Menyn Systeminställningar öppnas. 3. Välj skjutreglagetummen på skjutreglaget Ljusstyrka. Behåll markeringen när du drar skjutreglagetummen åt vänster för att förmörka skärmen, eller åt höger för att öka skärmens ljusstyrka. 4. Välj knappen Inställningar för demoskärm. Pekskärmen justeras för att reflektera din nya inställning för ljusstyrka. 5. Om din inställning för ljusstyrka fortfarande behöver justeringar, upprepa steg 3 och Välj knappen OK för att stänga menyn Systeminställningar. 7. Välj knappen OK för att stänga skärmen Mo Setup (Mo-inställningar). Inställningen Timeout för motljus Du kan spara batterienergi genom att välja en inställning av typ Timeout för motljus för din enhet. När enheten är på kommer funktionen för timeout för motljus att förmörka pekskärmen något om det inte gjorts en markering för en angiven tidsperiod. När enheten är i läget Timeout för motljus måste du helt enkelt göra ett val var som helst på skärmen för att gå tillbaka till den normala ljusstyrkan för skärmen. 1. Välj inställningsknappen i namnlisten längst upp på pekskärmen. Skärmen Mo Setup (Moinställningar) öppnas. 2. Välj knappen Systeminställningar. Menyn Systeminställningar öppnas. 3. Välj listrutan Timeout för motljus. Menyn expanderas. 4. Välj ett alternativ. Listrutan stängs och visar det alternativ du valt. 5. Välj knappen OK för att stänga menyn Systeminställningar. 6. Välj knappen OK för att stänga skärmen Mo Setup (Mo-inställningar). 22 DynaVox Technologies

25 Använda Sidhanteraren Använd dessa steg för att öppna en annan kommunikationssida. 1. Välj inställningsknappen i namnlisten längst upp på pekskärmen. Skärmen Mo Setup (Moinställningar) öppnas. 2. Välj knappen Sidhanteraren. Då öppnas menyn Sidhanteraren. Vänster visningsområde i den här menyn innehåller en lista med siduppsättningar. Varje siduppsättning visas som en individuell mapp. När en siduppsättningsmapp väljs visar det högra visningsområdet en lista med de sidor som lagras inom mappen. Du kan rulla igenom visningsområdena för att hitta den sida du vill öppna, eller du kan använda sökfunktionen för att snabbt hitta en specifik sida enligt namn. Om du vill använda rullningsknapparna fortsätter du med steg 3. Om du vill söka efter en sida, fortsätt till steg Om du vill rulla till en sida, välj expansionsrutan bredvid mappen <Översta nivå> i vänster visningsområde och slutför sedan resten av detta steg. 3a. Markera rullningsknapparna bredvid vänster visningsområde för att söka igenom alla siduppsättningsmappar. Varje gång du väljer en rullningsknapp flyttas objektet längst ner i listan till längst upp. 3b. Markera en siduppsättningsmapp i det vänstra visningsområdet. Det högra visningsområdet fyller en lista med de sidor som ingår i den valda mappen. Snabbstart: MightyMo/MiniMo - introduktionsbok Art.nr A 23

26 3c. Markera rullningsknapparna bredvid höger visningsområde för att söka igenom listan med sidor Varje gång du väljer en rullningsknapp flyttas objektet längst ner i listan till längst upp. 3d. Markera namnet på den sida du vill öppna och fortsätt sedan till steg Om du vill söka efter en viss sida väljer du textrutan Sök. En popup med systemtangentbord öppnas. 4a. Använd systemtangentbordet för att ange namnet på sidan som du letar efter. 4b. Välj knappen OK för att stänga systemtangentbordet. Sidnamnet du angav markeras i det högra visningsområdet på menyn Sidnavigeraren. Gå vidare till steg Välj knappen Gå till sida längst ner för att stänga menyn Sidhanteraren och öppna den sida som du markerat. Utföra en återställning via programvara för systemunderhåll Om MightyMo/MiniMo-enhetens prestanda börjar försämras kan en återställning via programvara förbättra programvarans hastighet och effektivitet. 1. Välj inställningsknappen i namnlisten längst upp på pekskärmen. Skärmen Mo Setup (Moinställningar) öppnas. 2. Välj knappen Återställning via programvara. 3. Välj knappen Ja för att bekräfta att du vill starta återställning via programvara. Återställning via programvara tar ett par minuter. Pekskärmen blir mörk och sedan visas en välkomstskärm när enheten startas om automatiskt (du behöver inte välja strömbrytaren). När återställningen är klar kommer du tillbaka till den sida som var öppen när du startade återställningen via programvara. 24 DynaVox Technologies

27 Avsnitt 4: Anpassa MightyMo/MiniMo-enheten ska alltid innehålla ett anpassat ordförråd för att vara ett effektivt kommunikationsverktyg. I tillägg till tusentals poster i det ordförråd som tillhandahålls i siduppsättningarna för DynaVox språkapplikationer måste du snabbt kunna nå namn, telefonnummer och annan personlig information. När man inkluderar namn på familj och vänner, och lägger till ett ordförråd som gäller en favorithobby, ett jobb eller en skola blir det också lättare att tala om de saker som betyder mest. MightyMo/MiniMo-enheter erbjuder flera unika verktyg med vilka du kan lägga till anpassad information i dina siduppsättningar: Ändra knapp Menyn Ändra sidor Skapa ny sida med meny Dessa verktyg gör det enkelt att ändra och anpassa siduppsättningarna i DynaVox språkapplikationer som du fått som del av enhetens programvara, eller skapa dina egna unika sidor. Ändra knapp Knappen Ändra är en fyrkantig, grön knapp i namnlisten längst upp på pekskärmen i MightyMo/MiniMo. Dess symbol har två rutor och en pil. Med knappen Ändra är det enkelt att anpassa de olika elementen på knappar eller sidor. När du ska använda den här funktionen väljer du helt enkelt knappen Ändra (den gröna knappen blir röd när den är aktiv) och sedan väljer du det sidelement du vill ändra. En meny öppnas som presenterar anpassningsverktyg som gäller specifikt för det element du markerat. Ändra en knapp Välj knappen Ändra (den är röd tills du gör ytterligare ett val) och välj sedan en knapp. Menyn Knappen Ändra öppnas för att visa följande verktyg för hur du ändrar en enda knapp: Etikett - Använd textrutan Etikett för att lägga till en ny etikett eller för att redigera en som redan finns. Spela in meddelande - Använd knappen Spela in meddelande för att lägga till eller ändra det inspelade meddelandet som knappen spelar upp. Spela in ljudinformation - Använd knappen Spela in ljudinformation för att lägga till ny ljudinformation eller redigera information som redan finns. Snabbstart: MightyMo/MiniMo - introduktionsbok Art.nr A 25

28 Symbol - Välj knappen Symbol för att öppna menyn Välj symbol där du kan lägga till en ny symbol eller ändra den symbol som redan finns. Beteenden - Välj knappen Beteenden för att öppna menyn Beteenderedigeraren som kan användas för att lägga till ett nytt beteende eller göra ändringar i befintliga beteenden. Egenskaper - Använd verktygen i grupprutan Egenskaper för att anpassa knappens stil och färg, knappramens färg och bredd, och storlek och färg för knappens textetikett. Byt ut - Använd knappen Byt ut för att byta ut placeringen för två knappar. Välj IR-kommando Använd Välj IR-kommando-knappen för att lägga in ett infrarött kommando på knappen. Radera - Välj knappen Radera för att radera alla knappattribut. OK/Avbryt - Välj knappen OK för att acceptera nya inställningar och stänga menyn Ändra knapp. Välj knappen Avbryt för att stänga menyn utan att spara några nya inställningar. Steg på menyn Ändra knapp Anpassa en knapp med menyn Ändra knapp så här: 1. Välj den gröna knappen Ändra i namnlisten längst upp på pekskärmen. När du valt den blir knappen röd. 26 DynaVox Technologies

29 2. Markera den knapp du vill redigera. Då öppnas menyn Ändra knapp. 3. Om du vill lägga till en ny knappetikett (eller ersätta den som redan finns), välj textrutan Etikett (popup med systemtangentbord öppnas) och slutför sedan resten av detta steg: 3a. Använd systemtangentbordet för att ange ny text för etiketten. 3b. Välj knappen OK för att stänga popup med systemtangentbordet. Den nya etiketten visas i textrutan Etikett på menyn Ändra knapp. 3c. Om knappen redan har en symbol ändras den inte. Fortsätt med steg 4. Om knappen inte har en symbol och den knapp du angav inte är förknippad med en symbol, läggs ingen symbol till på knappen. Fortsätt med steg 4. Om knappen inte har en symbol och etiketten har en förknippad symbol, läggs symbolen automatiskt till på knappen. Symbolen visas bredvid knappen Symbol på menyn Ändra knapp. Fortsätt med steg 4. Om knappen inte har en symbol och etiketten har mer än en förknippad symbol, öppnas menyn Välj symbol. Markera den symbol du vill använda och välj sedan knappen OK. Den symbol du valt visas bredvid knappen Symbol på menyn Ändra knapp. Fortsätt med steg Välj Spela in meddelande-knappen för att lägga in ett nytt inspelat meddelande (eller byta ut ett befintligt). Spela upp ljud -menyn öppnas. Fortsätt med steg 4a om du vill välja en befintlig inspelning. Fortsätt med steg 4b för att skapa en ny inspelning. 4a. Rulla i visningsområdet och markera den inspelning du vill använda för att välja en befintlig inspelning. (Du kan också söka efter en inspelning. Det gör du genom att välja Sök-textrutan, skriva in inspelningens namn i den med det systemtangentbord som visas och sedan klicka på OK. Inspelningen markeras i visningsområdet.) Fortsätt med steg 4h. 4b. Välj Ny-knappen för att skapa en ny inspelning. 4c. Om kryssrutan Låt användare namnge inspelningar är markerad under flik Avancerade inställningar på Gränssnittsfunktioner-menyn öppnas ett systemtangentbord av typ Ange namn. Skriv in ett namn för den nya inspelningen med systemtangentbordet och klicka sedan på OK. Om du inte markerar kryssrutan Låt användaren döpa inspelningar visas ingen systemtangentbordssida. Fortsätt med steg 4d. 4d. Tryck på inspelningsknappen och håll den intryckt och tala omedelbart in ditt meddelande i mikrofonen ovanför pekskärmen. 4e. Släpp upp inspelningsknappen när du har talat in hela meddelandet. 4f. Välj Spara-knappen för att spara ditt meddelande om du är nöjd med det. Snabbstart: MightyMo/MiniMo - introduktionsbok Art.nr A 27

30 Välj knapp Uppspelning för att lyssna på ditt meddelande innan du bestämmer om du ska spara det eller spela in ett nytt. När du har lyssnat på det inspelade meddelandet fortsätter du med att välja antingen Spara-knappen eller Spela in igen-knappen. Välj knappen Spela in igen och spela in direkt, om du vill radera meddelandet och spela in ett nytt. Upprepa sedan stegen 4d och 4e. 4g. Välj din nya inspelning i Spela upp ljud -menyns visningsområde. (Eventuellt måste du välja Mina i rullgardinsmenyn under visningsområdet för att dina personliga inspelningar ska visas i visningsområdet.) 4h. Stäng Spela upp ljud -menyn med OK. 5. Välj Spela in ljudinformation-knappen för att lägga in ny ljudinformation (eller byta ut befintlig). Spela upp ljud -menyn öppnas. Fortsätt med steg 5a om du vill välja en befintlig inspelning. Fortsätt med steg 5b för att skapa en ny inspelning. 5a. Rulla i visningsområdet och markera den inspelning du vill använda för att välja en befintlig inspelning. (Du kan också söka efter en inspelning. Det gör du genom att välja Sök-textrutan, skriva in inspelningens namn i den med det systemtangentbord som visas och sedan klicka på OK. Inspelningen markeras i visningsområdet.) Fortsätt med steg 5h. 5b. Välj Ny-knappen för att skapa en ny inspelning. 5c. Om kryssrutan Låt användare namnge inspelningar är markerad under flik Avancerade inställningar på Gränssnittsfunktioner-menyn öppnas ett systemtangentbord av typ Ange namn. Skriv in ett namn för den nya inspelningen med systemtangentbordet och klicka sedan på OK. Om du inte markerar kryssrutan Låt användaren döpa inspelningar visas ingen systemtangentbordssida. Fortsätt med steg 5d. 5d. Tryck på inspelningsknappen och håll den intryckt och tala omedelbart in ditt meddelande i mikrofonen ovanför pekskärmen. 5e. Släpp upp inspelningsknappen när du har talat in ljudinformationen. 5f. Välj knapp Spara för att acceptera ljudinformationen som den är. Välj knapp Uppspelning för att lyssna på ljudinformationen innan du bestämmer om du ska spara den eller spela in ny. När du har lyssnat på den inspelade ljudinformationen fortsätter du med att välja antingen Spara-knappen eller Spela in igen-knappen. Välj Spela in igen-knappen för att radera ljudinformationen och spela in ny, och tala omedelbart in den nya ljudinformationen. Upprepa sedan stegen 5d och 5e. 28 DynaVox Technologies

31 5g. Välj din nya inspelning i Spela upp ljud -menyns visningsområde. (Eventuellt måste du välja Mina i rullgardinsmenyn under visningsområdet för att dina personliga inspelningar ska visas i visningsområdet.) 5h. Stäng Spela upp ljud -menyn med OK. 6. Om du vill lägga till en ny symbol (eller ersätta den som redan finns), välj knappen Symbol (menyn Välj symbol öppnas) och slutför sedan resten av detta steg: 6a. Markera textrutan Sök. Popup med systemtangentbord öppnas. 6b. Använd systemtangentbordet för att ange namnet på symbolen du vill använda. 6c. Välj knappen OK för att stänga systemtangentbordet. Alla symbolerna för namnet du angav visas i visningsområdet på höger sida av menyn Välj symbol. 6d. Markera symbol i höger visningsområde. 6e. Välj knappen OK för att stänga menyn Välj symbol. Den symbol du valt visas bredvid symbolknappen på menyn Ändra knapp. 7. Om du vill lägga till ett nytt beteende (eller ändra det som redan finns), välj knappen Beteenden (menyn Beteenderedigeraren öppnas) och slutför sedan resten av detta steg: 7a. Markera beteende i visningsområdet Beteende. 7b. Välj knappen Lägg till. Om det inte behövs någon ytterligare information för att färdigställa beteendet, läggs det till i visningsområdet Steg. Om beteendet kräver ytterligare information visas ett fönster som begär denna information. Använd fönstret för att ange informationen och välj sedan knappen OK för att gå tillbaka till menyn Beteenderedigeraren. Snabbstart: MightyMo/MiniMo - introduktionsbok Art.nr A 29

32 7c. Om du vill lägga till ytterligare ett beteende i visningsområdet Steg upprepar du steg 7a-7b ovan. Om flera beteenden tilldelas utförs de i den ordning de visas i visningsområdet Steg. 7d. Om du vill ändra något av de beteenden som lagts till, markera beteendet i visningsområdet Steg och markera sedan en av följande knappar: Flytta upp Beteendet ändrar positioner med beteendet över det i visningsområdeslistan. Redigera Om beteendet innehåller ytterligare information (t.ex. text, ljudfil eller ett sidnamn), öppnas en meny som innehåller verktyg för redigering av den här informationen. Ta bort Beteendet tas permanent bort från visningsområdeslistan. Flytta ner Beteendet ändrar positioner med beteendet under det i visningsområdeslistan. 7e. När du är klar med att lägga till beteenden i visningsområdet Steg väljer du knappen OK för att stänga menyn Beteenderedigeraren. Markerade beteenden visas nu bredvid knappen Beteenden på menyn Ändra knapp. 8. Om du vill ändra stil för knappen, välj listrutan Knappstil och välj sedan ett av de tillgängliga alternativen. Listrutan stängs och visar den stil du valt. 9. Om du vill ändra storleken på det teckensnitt som används i knappetiketten väljer du listrutan Teckenstorlek och sedan ett av de tillgängliga alternativen. Listrutan stängs och visar den storlek du valt. 10. Om du vill ändra bredden för knappens kant, välj listrutan Kantbredd och välj sedan ett av de tillgängliga alternativen. Listrutan stängs och visar den valda bredden. 11. Det går att använda samma grundläggande steg för att välja en ny färg för tre delar av knappen: bakgrunden, etikettens teckensnitt och kanten. Om du vill ha en ny färg för ett av dessa områden, välj knappen Knappfärg, knappen Kantfärg eller knappen Knapptextfärg (menyn Färgväljaren öppnas) och slutför sedan resten av detta steg: 11a. Markera den färg du vill använda bland färgprovsknapparna. Det stora, fyrkantiga provet på höger sida på menyn Färgväljaren fylls med den markerade färgen. 11b. Välj knappen OK för att stänga menyn Färgväljaren. På menyn Ändra knapp fylls den knapp du valt med den färg du markerat. 12. Tryck på Välj IR-kommando-knappen för att lägga in ett infrarött kommando på knappen och utför sedan resten av detta steg: 30 DynaVox Technologies

33 Obs! Du måste ha fjärrkontrollen för den utrustning du vill styra med din MightyMo/MiniMo 12a. Välj Nytt-knappen i Välj IR-kommando-menyn. Popup med systemtangentbord öppnas. 12b. Använd popup med systemtangentbordet för att ange ett namn för det nya IR-kommandot 12c. Stäng systemtangentbordet med OK. Fönstret IR-inlärning öppnas. 12d. Välj Lär in-knappen med ditt nya kommando markerat i visningsområdet. Fönstret IRinlärning öppnas. 12e. Välj Starta IR-inlärning-knappen (knappen ändras till en Stoppa IR-inlärning-knapp när den väljs) och rikta sedan fjärrkontrollen mot den mörka plastpanelen på framsidan av MightyMo/MiniMo-enheten och tryck på den fjärrkontrollknapp som du vill att enheten ska lära in. 12f. Välj Stoppa IR-inlärning-knappen när kommandot har skickats iväg. 12g. Klicka på OK när inlärningen är klar. 12h. Stäng Välj IR-kommando-menyn med OK. 13. Radera alla fält på menyn Ändra knapp genom att välja knappen Radera. 14. Byt ut knappens placering mot placeringen av en annan knapp genom att välja knappen Byt ut. Menyn Ändra knapp stängs och knappen Ändra blir röd. Välj knappen som du vill byta ut. De två knapparna byter plats. 15. Välj knappen OK för att stänga menyn Ändra knapp. Du behöver inte slutföra detta steg om du använt knappen Byt ut. Ändra en sida Välj knappen Ändra (den är röd tills du gör ytterligare ett val) och välj sedan bakgrund för den öppna sidan. Menyn Ändra sida öppnas för att visa verktyg med vilka du kan ändra en sida: Färg - Välj knappen Redigera i grupprutan Färg för att välja en bakgrundsfärg för sidan. Visningsfyrkanten visar nuvarande färg. Bakgrundsläge - Välj listrutan Bakgrundsläge för att ange egenskaperna för sidans bakgrund. Snabbstart: MightyMo/MiniMo - introduktionsbok Art.nr A 31

34 Obs! Bakgrundsbild - Om du använder en bakgrundsbild väljer du knappen Bakgrunds- bild för att välja en bildfil. Ljudinformation - Välj textrutan Ljudinformation för att lägga till eller redigera ljudinformation. OK/Avbryt - Välj knappen OK för att acceptera nya inställningar och stänga menyn Ändra sida. Välj knappen Avbryt för att stänga menyn utan att acceptera några nya inställningar. Om du vill se stegvisa instruktioner för hur du använder något av alternativen på menyn Ändra sida, se den sökbara hjälpen (endast på engelska) för MightyMo/MiniMo. Ändra flikfönster Välj knappen Ändra (den är röd tills du gör ytterligare ett val) och markera sedan flikfönstret. Menyn Ändra flikfönster öppnas för att visa verktyg med vilka du kan ändra ett flikfönster: Obs! Etikett - Använd textrutan Etikett för att lägga till en ny etikett eller för att redigera en som redan finns. Textfärg - Välj knappen Redigera i grupprutan Textfärg för att välja en färg för texten i etiketten för flikfönstret. Visningsfyrkanten visar nuvarande färg. Etiketteckensnitt - Använd listrutan Etiketteckensnitt för att välja en ny teckenstorlek för flikfönsteretiketten. Symbol - Välj knappen Symbol för att öppna menyn Välj symbol där du kan lägga till en ny symbol eller ändra den symbol som redan finns. Färg - Välj knappen Redigera i grupprutan Färg för att välja en bakgrundsfärg för flikfönstret. Visningsfyrkanten visar nuvarande färg. Ljudinformation - Markera textrutan Ljudinformation för att lägga till eller redigera ljudinformation i flikfönstret. OK/Avbryt - Välj knappen OK för att acceptera nya inställningar och stänga menyn Ändra sida. Välj knappen Avbryt för att stänga menyn utan att spara några nya inställningar. Om du vill se stegvisa instruktioner för hur du använder något av alternativen på menyn Ändra flikfönster, se den sökbara hjälpen (endast på engelska) för MightyMo/MiniMo. 32 DynaVox Technologies

35 Menyn Ändra sidor MightyMo/MiniMo-enheter erbjuder dessutom en meny av typ Ändra sidor som ger dig möjlighet att ändra funktioner (men inte innehållet) för flera sidor samtidigt. Öppna den här menyn så här: Obs! 1. Välj inställningsknappen i namnlisten längst upp på pekskärmen. Skärmen Mo Setup (Moinställningar) öppnas. 2. Välj knappen Sidhanteraren. Då öppnas menyn Sidhanteraren. 3. I det vänstra visningsområdet markerar du den siduppsättningsmapp som innehåller de sidor du vill ändra. 4. I höger visningsområde markerar du kryssrutan bredvid varje sida du vill ändra. Det går inte att använda menyn Ändra sidor för att ändra den sida som är öppen just nu. Om du vill göra ändringar på den kommunikationssida som du använder just nu, måste du använda menyn Sidhanteraren för att öppna en ny sida innan du kan börja markera sidor för menyn Ändra sidor. 5. Välj knappen Ändra sidor. Då öppnas menyn Ändra sidor. Till skillnad från menyn Ändra knapp, går det inte att använda menyn Ändra sidor för att ändra innehållet på en enstaka knapp. Istället kan den här menyn användas för att anpassa utseende och funktion för en eller flera sidor. Menyn Ändra sidor innehåller följande alternativ: Meddelandefönster - Använd listrutan Meddelandefönster för att lägga till eller ta bort Meddelandefönstret. Kryssrutan Meddelandefönster markeras automatiskt om du gör en ändring i inställningen i den här listrutan. Knappteckensnitt - Välj listrutan Knappteckensnitt för att ändra storleken för teckensnittet på knappetiketten. Kryssrutan Knappteckensnitt markeras automatiskt om du gör en ändring i inställningen för den här listrutan. Knappfärg - Välj knappen Knappfärg för att öppna menyn Färgväljaren som kan användas för att välja en ny färg för alla knappar på de markerade sidorna. Knappen Knappfärg visar alltid den färg som är markerad just nu. Kryssrutan Knappfärg markeras automatiskt om du gör en ändring i inställningen på den här listrutan. Bakgrund - Använd alternativen intill kryssrutan Bakgrund för att ändra bakgrunden för markerade sidor. Om du gör ändringar i något av dessa alternativ markeras kryssrutan Bakgrund automatiskt. Om du vill ändra typ av bakgrund använder du listrutan Bakgrund för att markera en av bakgrundstyperna. Enfärgad, Centrerad bild, Skalad bild, Bild sida vid sida eller. Bild med bästa anpassning. Om du använder en enfärgad bakgrund använder du knappen Färg för att öppna en menyn av typ Färgväljaren som kan användas för att välja en ny färg som sidbakgrund. Knappen Snabbstart: MightyMo/MiniMo - introduktionsbok Art.nr A 33

36 Färg visar alltid den färg som är markerad just nu. Om du använder en bild som sidans bakgrund, välj knappen Bild för att komma till menyn Markera bildfil med verktyg för att välja en bildfil. Symboltyp - Använd listrutan Symboltyp om du vill att alla symboler på markerade sidor ska ersättas med motsvarande symboler från en annan symboluppsättning. Den här listrutan innehåller sex alternativ: DynaSyms Classic, DynaSyms, Virtual Symbols (Virtuella symboler), My Symbols (Mina symboler), System Symbols (Systemsymboler) och None (Ingen). (Det finns ytterligare ett alternativ, PCS Symbols (PCS-symboler), om du beställde PCS med enheten.) När det väljs ett nytt alternativ med den här listrutan markeras kryssrutan Symboltyp automatiskt. Etikettplats - Använd listrutan Etikettplats för att ändra placeringen av knapp- etiketter på de markerade sidorna. Det går att placera etiketter längst upp eller längst ner på knapparna. När det väljs ett nytt alternativ med den här listrutan markeras kryssrutan Etikettplats automatiskt. Ändra beteenden från - Använd listrutan Ändra beteenden från för att ändra beteendet för knapparna på de markerade sidorna. Den här listrutan innehåller två alternativ: Infoga för att spela upp och Spela upp för att infoga. När det väljs ett nytt alternativ med den här listrutan, markeras kryssrutan Ändra beteenden från automatiskt. Rader - Använd knappen Färre för att reducera antalet rader på knappen. Använd knappen Mer för att öka antalet rader på knappen. Kolumner - Använd knappen Färre för att reducera antalet kolumner på knappen. Använd knappen Mer för att öka antalet kolumner på knappen. OK/Avbryt - Välj knappen OK för att acceptera nya inställningar och stänga menyn Ändra sidor. Välj knappen Avbryt för att stänga menyn utan att spara några nya inställningar. 34 DynaVox Technologies

37 Använd menyn Ändra sidor för att anpassa markerade sidor så här: Obs! Innan du börjar på dessa steg ska du se till att du har markerat sidor och öppnat menyn Ändra sidor. Stegen för den här processen finns tillgängliga i början av det här avsnittet. 1. Ändra huruvida det finns ett meddelandefönster eller ej på var och en av de markerade sidorna genom att välja listrutan Meddelandefönster och välj sedan ett av de tillgängliga alternativen: Lägg till Markera det här alternativet om du vill lägga till ett meddelandefönster på alla markerade sidor. Ta bort Markera det här alternativet om du vill ta bort meddelandefönstret från alla markerade sidor. När du gör en ändring i den här listrutan markeras kryssrutan Meddelandefönster automatiskt. 2. Om du vill ändra storleken på det teckensnitt som används för knappetiketter väljer du listrutan Knappteckensnitt och sedan ett av de tillgängliga alternativen. När du väljer en ny teckenstorlek markeras kryssrutan Knappteckensnitt automatiskt. 3. Om du vill ändra färgen för alla knappar på de markerade sidorna, välj knappen Knappfärg (Färgväljaren öppnas) och slutför sedan resten av detta steg. 3a. Markera den färg du vill använda bland knapparna i paletten. Det stora, fyrkantiga provet på höger sida på menyn Färgväljaren fylls med den markerade färgen. 3b. Välj knappen OK för att stänga menyn Färgväljaren. På menyn Ändra sidor fylls knappen Knappfärg med den färg du valt. När du gör en ändring på menyn Färgväljaren markeras kryssrutan Knappfärg automatiskt. 4. Om du vill ändra typ av bakgrund för de markerade sidorna, välj listrutan Bakgrund och välj ett av de tillgängliga alternativen: Enfärgad Markera detta alternativ om du vill att sidans bakgrund ska vara enfärgad. Centrerad bild Markera det här alternativet om du vill lägga till en markerad bild i mitten av sidans bakgrund. Bilden visas med dess ursprungliga storlek. Skalad bild Markera det här alternativet om du vill förändra storleken för en markerad bild så att den fyller hela sidans bakgrund. Snabbstart: MightyMo/MiniMo - introduktionsbok Art.nr A 35

38 Bild sida vid sida Markera det här alternativet för att fylla sidans bakgrund med små kopior av en bild. Bild med bästa anpassning Markera det här alternativet om du vill förändra storleken för en markerad bild så att den fyller antingen hela höjden eller hela bredden för bakgrunden. Bildens proportioner ändras inte. Om du väljer ett nytt alternativ i den här listrutan markeras kryssrutan Bakgrund automatiskt. 5. Om du vill ändra bakgrundsfärg för de markerade sidorna, markera knappen Färg till höger om listrutan Bakgrund. Menyn Färgväljaren öppnas. Fortsätt med resten av detta steg. 5a. Markera den färg du vill använda bland knapparna i paletten. Det stora, fyrkantiga provet på höger sida på menyn Färgväljaren fylls med den markerade färgen. 5b. Välj knappen OK för att stänga menyn Färgväljaren. På menyn Ändra sidor fylls knappen Färg med den färg du valt. Om du väljer en ny färg i den här menyn markeras kryssrutan Bakgrund automatiskt. 6. Om du vill välja en ny bakgrundsbild för de markerade sidorna, markera knappen Bild. Menyn Välj bildfil öppnas. Fortsätt med resten av detta steg. Obs! En bild som ska användas som bakgrund för en kommunikationssida måste lagras i mappen Bilder på enhetens huvudsakliga datalagringskort. Om bilden inte lagras på enheten kan programvaran inte hitta den när sidan öppnas. Om du inte redan har importerat och lagrat den bild du vill använda, se avsnittet Transferring Pictures (Överföra bilder) i DynaVox sökbara hjälp (endast på engelska) för MightyMo/MiniMo. 6a. I det högra visningsområdet på menyn Välj bildfil markerar du namnet på den bildfil fil du vill använda. 6b. Välj knappen OK för att stänga menyn Välj bildfil. På menyn Ändra sidor visas namnet på den fil du markerat nu i knappen Bilder. Om du väljer en ny bild på den här menyn markeras kryssrutan Bakgrund automatiskt. 7. Om du vill ersätta de befintliga symbolerna med symboler från en annan symboluppsättning, välj listrutan Symboltyp och välj sedan ett av de tillgängliga alternativen: När du väljer en ny symboluppsättning markeras kryssrutan Symboltyp automatiskt. 8. Om du vill ändra placeringen av etiketterna i knapparna väljer du listrutan Etikettplats och du väljer sedan en av de tillgängliga platserna: Överst eller Nederst. 36 DynaVox Technologies

39 9. Flertalet knappar har ett beteende som antingen omedelbart talar ett inspelat meddelande eller infogar knappens etikett och symbol i meddelandefönstret. Om du vill ändra det här beteendet i knapparna på dina markerade sidor, välj listrutan Ändra beteenden från och välj sedan ett av de två tillgängliga alternativen. Infoga för att spela upp Markera det här alternativet om du vill ändra alla beteenden för Infoga knapp till beteenden av typ Spela upp en inspelning. Spela upp för att infoga Markera det här alternativet om du vill ändra alla beteenden för Spela upp en inspelning till beteenden av typ Infoga knapp. 10. Om du vill ändra antalet knapprader på de markerade sidorna, använd knappen Färre eller knappen Mer (under mätaren Rader). Varje gång du väljer knappen Färre tas en rad bort från nederst på sidan. Varje gång du väljer knappen Mer läggs en rad till nederst på sidan. 11. Om du vill ändra antalet knappkolumner på de markerade sidorna, använd knappen Färre eller knappen Mer (under mätaren Kolumner). Varje gång du väljer knappen Färre tas en kolumn bort från sidans högerkant. Varje gång du väljer knappen Mer läggs en kolumn till på sidans högerkant. 12. Välj knappen OK för att stänga menyn Ändra sidor. 13. Välj knappen Ja för att bekräfta att du vill ändra de markerade sidorna permanent. 14. Välj knappen OK för att stänga menyn Sidhanteraren. 15. Välj knappen OK för att stänga skärmen Mo Setup (Mo-inställningar). Snabbstart: MightyMo/MiniMo - introduktionsbok Art.nr A 37

40 Menyn Skapa ny sida med... MightyMo/MiniMo-enheterna tillhandahåller siduppsättningar för DynaVox språkapplikationer som en startpunkt så att du kan skapa dina egna unika kommunikationssidor. Förutom att lägga till unikt ordförråd på de här sidorna kan du också anpassa din valda siduppsättning med en del unika sidor. Du kan göra detta med menyn Skapa ny sida med. Skapa en ny sida så här: Obs! Den nya sidan läggs automatiskt till i den siduppsättning som för närvarande är öppen. 1. Välj inställningsknappen i namnlisten längst upp på pekskärmen. Skärmen Mo Setup (Mo-inställningar) öppnas. 2. Välj knappen Skapa ny sida. Menyn Skapa ny sida med öppnas. 3. Justera antalet knapprader som ska visas på den nya sidan genom att välja knappen Mer eller knappen Färre bredvid mätaren Rader. När du använder knappen Mer en gång lägger det till en rad. När du använder knappen Färre tar det bort en rad. 4. Justera antalet knappkolumner som ska visas på den nya sidan genom att välja knappen Mer eller knappen Färre bredvid mätaren Kolumner. När du använder knappen Mer en gång lägger det till en kolumn. När du använder knappen Färre tar det bort en kolumn. 5. For att ange vad som ska hända när en symbolknapp väljs, välj listrutan När en knapp väljs och välj sedan ett av de två tillgängliga alternativen: 38 DynaVox Technologies

41 Infoga knapp i meddelandefönster - När du väljer en knapp, skickas knappens etikett och symbol till meddelandefönstret. Det går att tala ett inspelat meddelande när etiketten och symbolen läggs till i meddelandefönstret eller när du markerar meddelandefönstret. Spela upp inspelning - När du väljer en knapp spelar MightyMo/MiniMo-enheten omedelbart upp knappens inspelade meddelande. När du väljer ett alternativ stängs listrutan och visar endast det alternativ du valt. 6. Om du vill ändra storleken på teckensnittet för etiketterna på knapparna på den nya sidan, välj listrutan Teckenstorlek och välj sedan ett av de tillgängliga alternativen. När du väljer ett alternativ stängs listrutan och visar bara det markerade alternativet. 7. Om du vill välja en stil för knapparna på den nya sidan, välj listrutan Knappstil och sedan ett av de tillgängliga alternativen. När du väljer ett alternativ stängs listrutan och visar bara det markerade alternativet. 8. Om du vill ange huruvida etiketter ska placeras längst upp eller längst ner på knapparna på den nya sidan, välj listrutan Etikettplats och välj sedan ett av de tillgängliga alternativen. När du väljer ett alternativ stängs listrutan och visar endast det alternativ du valt. 9. Om du vill justera bredden för knappkanterna på den nya sidan, välj listrutan Kantbredd och välj sedan ett av de tillgängliga alternativen. När du väljer ett alternativ stängs listrutan och visar bara det markerade alternativet. 10. Det går att använda samma grundläggande steg för att välja en ny färg för tre delar av knappen: bakgrunden, etikettens teckensnitt och kanten. Om du vill ha en ny färg för ett av dessa områden, välj knappen Knappfärg, knappen Kantfärg eller knappen Knapptextfärg (menyn Färgväljaren öppnas) och slutför sedan resten av detta steg: 10a. Markera den färg du vill använda bland färgprovsknapparna. Det stora, fyrkantiga provet på höger sida på menyn Färgväljaren fylls med den markerade färgen. 10b. Välj knappen OK för att stänga menyn Färgväljaren. På menyn Skapa en ny sida med fylls den knapp du markerat med den färg du valt. 11. Om du vill lägga till ett meddelandefönster på den nya sidan, markera kryssrutan Lägg till meddelandefönster?. 12. Om du vill lägga till en uppsättning med flikkontroller på den nya sidan, markera kryssrutan Lägg till flikkontroll?. 13. Om du vill välja en bakgrundsfärg för den nya sidan, välj knappen Sidfärg (menyn Färgväljaren öppnas) och slutför sedan resten av detta steg: Snabbstart: MightyMo/MiniMo - introduktionsbok Art.nr A 39

42 13a. Markera den färg du vill använda bland färgprovsknapparna. Det stora, fyrkantiga provet på höger sida på menyn Färgväljaren fylls med den markerade färgen. 13b. Välj knappen OK för att stänga menyn Färgväljaren. På menyn Skapa en ny sida med fylls den knapp du markerat med den färg du valt. 14. Gör så här för att välja en enfärgad bakgrund för sidan: 14a. Välj Stil-rullgardinsmenyn. 14b. Välj Enfärgad. 14c. Välj Sidfärg-knappen. Färgväljarmenyn öppnas. 14d. Välj färgprovsknappen för den nya sidfärgen. Rutan till höger om menyn visar den valda färgen. 14e. Klicka på OK-knappen. Sidfärg-knappen visar den nya sidfärgen. 15. Gör så här för att använda en bild som bakgrund för sidan: 15a. Välj Stil-rullgardinsmenyn. 15b. Välj ett av dessa alternativ. Centrerad bild Lägg in en markerad bild mitt på sidans bakgrund. Bilden visas med dess ursprungliga storlek. Skalad bild Ändra den valda bildens storlek och proportioner så att den fyller hela sidans bakgrund. Bild sida vid sida Fyll sidbakgrunden med ett antal kopior av den valda bilden i originalstorleken. Bild med bästa anpassning Ändra den valda bildens storlek (men inte dess proportioner) så att den fyller antingen hela höjden eller hela bredden på sidans bakgrund. Obs! Anslut USB-minnet eller det sekundära lagringskortet med bilden till din Series 4- enhet om bilden inte tidigare sparats i bildmappen på ditt minneskort. 15c. Välj Bild-knappen. Välj bildfil-menyn öppnas. 15d. Välj bildmappen i det vänstra visningsområdet och fortsätt sedan med steg 15g om bilden redan sparats i bildmappen på ditt minneskort. 40 DynaVox Technologies

43 15e. Markera kryssrutan Visa alla kataloger om bilden har sparats på ett USB-minne eller ett sekundärt lagringskort. 15f. Välj önskad mapp (eller öppningsrutan intill önskad mapp) i det vänstra visningsområdet: Välj UMS_FOLDER om bilden ligger på ett USB-minne. Välj Minneskort2 om bilden ligger på ett sekundärt lagringskort. 15g. Markera kryssrutan intill den bild du ska använda i det högra visningsområdet. 15h. Stäng Markera bildfil-menyn med OK. Namnet på den bildfil du valde visas på knappen i Skapa en ny sida med:- menyn. 16. Stäng Skapa en ny sida med:-menyn med OK. Ett systemtangentbord öppnas. 17. Använd systemtangentbordet för att ange ett namn för den nya sidan. 18. Stäng systemtangentbordet med OK. Då öppnas den nya sidan på pekskärmen. Använd knappen Ändra för att lägga till symboler, etiketter, inspelade meddelanden och andra attribut på knapparna på den nya sidan. Snabbstart: MightyMo/MiniMo - introduktionsbok Art.nr A 41

44 Avsnitt 5: Säkerhetskopiera, återställa och uppgradera Säkerhetskopiera Det är extremt viktigt att du säkerhetskopierar MightyMo/MiniMo-enheten efter det att du lagt till information eller gjort ändringar. Denna process skapar en säkerhetskopia (.bck) som sparar all din information, inklusive kommunikationssidor och inspelningar. När du behåller den här informationen kan det hjälpa till att förhindra dataförlust om det skulle uppstå ett fel i enheten. När du har säkerhetskopierat användardata går det att återställa dem till din enhet när du än behöver dem. Genomför säkerhetskopieringen så här: Obs! Nedanstående steg kräver att du använder en USB-lagringsenhet (som den som levererades med MightyMo/MiniMo-enheten). Du kan också använda ett sekundärt datalagringskort. Om du föredrar att använda ett lagringskort, se den sökbara hjälpen (endast på engelska) för MightyMo/MiniMo på CD-skivan för stegvisa instruktioner. Obs! Om du använder en kommersiell USB-lagringsenhet som aldrig har använts med MightyMo/MiniMo-enheten ska du försäkra dig om att du går igenom stegen i Bilaga B: Formatera en USB-lagringsenhet innan du börjar med stegen nedan. Dessa steg gäller inte den USB-lagringsenhet som levererades med DV4/MT4-enheten. 1. Anslut USB-enheten till USB-värdporten på MightyMo/MiniMo-enheten. 2. Välj inställningsknappen i namnlisten längst upp på pekskärmen. Skärmen Mo Setup (Moinställningar). öppnas. 3. Välj knappen Säkerhetskopiering/uppgradering. Menyn Säkerhetskopiering/uppgradering öppnas. 4. Välj knappen Mo - säkerhetskopiering. 5. Välj knappen OK för att bekräfta att du vill göra en säkerhetskopiering. Då öppnas menyn Markera fil. 6. Markera katalogen UMS_Folder i det vänstra visningsområdet. 7. Markera textrutan Namn. Popup med systemtangentbord öppnas. 42 DynaVox Technologies

45 8. Använd systemtangentbordet för att ange ett namn för den nya säkerhetskopian. Det är en bra idé att inkludera datum för säkerhetskopieringen i namnet på säkerhetskopian. 9. Välj knappen OK för att stänga popup med systemtangentbordet. Ett fönster öppnas som talar om att säkerhetskopieringen pågår. Säkerhetskopieringen kan ta flera minuter. 10. När säkerhetskopieringen är klar väljer du knappen OK. Obs! Om det inte finns tillräckligt med plats för säkerhetskopieringsfilen på USB-minnet meddelas du det i ett fönster. Stäng fönstret med OK. Du måste ta bort USB-minnet och skapa mer ledigt utrymme på det (eller använda ett annat USB-minne) för att kunna spara säkerhetskopian. Återanslut USB-minnet till MightyMo/MiniMo-enheten när det finns tillräckligt med utrymme och återgå till steg Välj knappen OK för att stänga menyn Säkerhetskopiering/uppgradering. 12. Välj knappen OK för att stänga skärmen Mo Setup (Mo-inställningar). Säkerhetskopian (.bck) finns nu på din USB-lagringsenhet. 13. Klicka på OK Nu har du gjort en lyckad säkerhetskopiering och kan välja mellan att ha säkerhetskopieringsfilen kvar på USB-minnet eller flytta den till en Macintosh- eller Windowsdator med USB-minnet. Tänk också på att spara dina egna ljudfiler genom att skapa ett paket från alla sidor som innehåller eget ljud. Skapa ett paket för att dela filer Om du vill göra några av dina egna sidor tillgängliga för andra MightyMo/MiniMo-användare kan du skapa ett paket med dessa sidor. Gör så här: Obs! Nedanstående steg kräver att du använder ett USB-minne (som det som levererades med din MightyMo/MiniMo). Du kan också använda ett sekundärt datalagringskort. Du hittar detaljerade steg-för-steg-anvisningar i den sökbara hjälpen för MightyMo/MiniMo på CD-skivan om du väljer att använda ett minneskort. 1.Anslut USB-minnet till USB-värdporten på MightyMo/MiniMo-enheten. 2.Välj den blå inställningsknappen i namnlisten längst upp i pekskärmen. Konfigureringsmenyn öppnas. 3.Välj Sidhanteraren-knappen. Sidhanteraren-menyn öppnas. 4.Välj den siduppsättningsmapp som innehåller sidor med egna ljudfiler i det vänstra visningsområdet. Snabbstart: MightyMo/MiniMo - introduktionsbok Art.nr A 43

46 Obs! Du kan inte välja sidor från mer än en siduppsättningsmapp när du skapar ett paket med sidor. Du måste göra ett sidpaket för varje siduppsättningsmapp som innehåller sidor med egna ljudfiler. 5.Markera kryssrutan intill varje sida som innehåller egna ljudfiler i det högra visningsområdet. 6.Välj Dela åtgärder-knappen. Dela åtgärder-menyn öppnas. 7.Välj Paket från sidor-knappen. Ange paketnamn-menyn öppnas. 8.Markera kryssrutan Visa alla kataloger. 9.Välj UMS_FOLDER i det vänstra visningsområdet för att ange att paketet ska sparas på USB-minnet. 10. Välj textrutan Namn. Ett systemtangentbord öppnas. 11. Skriv in ett namn på det nya paketet med systemtangentbordet. 12. Stäng systemtangentbordet med OK. Enheten börjar skapa paketet direkt. Obs! Om det inte finns tillräckligt med plats för paketet på USB-minnet meddelas du det i ett fönster. Stäng fönstret med OK. Du måste ta bort USB-minnet och skapa mer ledigt utrymme på det (eller använda ett annat USB-minne) för att kunna spara paketet. Återanslut USB-minnet till MightyMo/MiniMo-enheten när det finns tillräckligt med utrymme och utför dessa steg på nytt. 13. Klicka på OK när paketet är inläst. 14. Stäng Sidhanteraren-menyn med OK. 15. Stäng konfigureringsmenyn med OK. När du har skapat ett paket på USB-minnet kan du antingen ha det kvar på USB-minnet eller flytta det till en Macintosh- eller Windowsdator med USB-minnet. 44 DynaVox Technologies

47 Återställa Om du har säkerhetskopierat MightyMo/MiniMo-enheten kan information som förloras lätt återställas. När du återställer användarinformation till en MightyMo/MiniMo-enhet kopieras alla de filer som finns lagrade i den markerade säkerhetskopian (.bck) till enheten. Den här processen skriver över all användarinformation som finns på MightyMo/MiniMo med informationen som finns i säkerhetskopian. Återställa användarinformation Återställ information till MightyMo/MiniMo-enheten från en säkerhetskopia så här: Obs! Obs! Obs! Nedanstående steg kräver att du använder en USB-lagringsenhet (som den som levererades med MightyMo/MiniMo-enheten). Du kan också använda ett sekundärt datalagringskort. Om du föredrar att använda ett lagringskort, se den sökbara hjälpen (endast på engelska) för MightyMo/MiniMo på CD-skivan för stegvisa instruktioner. Om du använder en kommersiell USB-lagringsenhet som aldrig har använts med MightyMo/MiniMo-enheten ska du försäkra dig om att du går igenom stegen i Bilaga B: Formatera en USB-lagringsenhet innan du börjar med stegen nedan. Dessa steg gäller inte den USB-lagrings-enhet som levererades med DV4/MT4-enheten. Återställningen skriver över alla användardata som för närvarande finns på enheten och ersätter dem med de användardata som finns lagrade i den markerade säkerhetskopian. 1. Anslut USB-enheten till USB-lagringsenhet på MightyMo/MiniMo-enheten. 2. Välj inställningsknappen i namnlisten längst upp på pekskärmen. Skärmen Mo Setup (Moinställningar). öppnas. 3. Välj knappen Säkerhetskopiering/uppgradering. Menyn Säkerhetskopiering/uppgradering öppnas. 4. Välj knappen Mo - återställning. 5. Välj knappen OK för att bekräfta att du vill gå vidare med återställningen. Menyn Markera fil öppnas. 6. Markera katalogen UMS_Folder i det vänstra visningsområdet. 7. I det högra visningsområdet markerar du namnet på den säkerhetskopia (.bck) du vill använda. 8. Välj knappen OK. Ett fönster öppnas som talar om att återställningen pågår. Återställningen kan ta flera minuter. Snabbstart: MightyMo/MiniMo - introduktionsbok Art.nr A 45

48 9. När återställningen är klar väljer du knappen OK för att starta om enheten. Pekskärmen blir mörk och enheten påbörjar återställningen. Du kan instrueras att kalibrera om pekskärmen. Efter ett par minuter startas enheten automatiskt om. 10. Välj knapp OK för att starta om enheten när återställningen är klar. Pekskärmen blir mörk och enheten påbörjar återställningen. Eventuellt uppmanas du att kalibrera om pekskärmen. Efter ett par minuter startas enheten om automatiskt. Informationen i den markerade säkerhetskopian har återställts till enheten. Importera ett paket för att dela filer Gör så här för att importera ett sidpaket som skapats på en annan MightyMo/MiniMo-enhet: Obs! Nedanstående steg kräver att du använder ett USB-minne (som det som levererades med din MightyMo/MiniMo). Se den sökbara hjälpen för MightyMo/MiniMo för steg-för-steg-anvisningar om din Användarfiler-mapp ligger på ett sekundärt lagringskort. Obs! Ladda ner kopian av din Användarfiler-mapp till ditt USB-minne innan du utför stegen nedan. 1.Anslut USB-minnet till USB-värdporten på din MightyMo/MiniMo. 2.Välj den blå inställningsknappen i namnlisten överst i pekskärmen. Konfigureringsmenyn öppnas. 3.Välj Sidhanteraren-knappen. Sidhanteraren-menyn öppnas. 4.Välj den siduppsättningsmapp som du ska importera filpaketet till i det vänstra visningsområdet. Obs! Välj önskad mapp på den översta nivån i det vänstra visningsområdet, och använd sedan Ny mapp-knappen nedtill i menyn, för att skapa en ny mapp för filerna i det paket du importerar. Ett systemtangentbord öppnas. Skriv in ett namn för den nya mappen med systemtangentbordet och klicka sedan på OK. Den nya mappen markeras automatiskt i Sidhanteraren-menyns vänstra visningsområde. 5.Välj Dela åtgärder-knappen. Dela åtgärder-menyn öppnas. 6.Välj Importera paket-knappen. Välj paket-menyn öppnas. 7.Markera kryssrutan Visa alla kataloger. 8.Välj UMS_FOLDER-katalogen i det vänstra visningsområdet. 9.Välj det paket du vill importera i det högra visningsområdet. 10. Välj knappen OK. 46 DynaVox Technologies

49 11. Systemet frågar om du vill skriva över alla sidor med andra sidor med namn som är i konflikt med varandra. Om du svarar Ja tas sidor som har samma namn som sidor i det importerande paketet bort automatiskt och ersätts av sidorna i paketet. Om du väljer Nej får du besked varje gång en sidnamnskonflikt uppträder under importprocessen. I bägge fallen kan du välja att döpa om den gamla sidan, låta bli att importera den nya sidan eller skriva över den befintliga sidan. Om du väljer Avbryt importeras paketet inte. 12. Välj knapp OK när paketet är inläst. 13. Välj knapp OK för att stänga menyn Sidhanteraren. 14. Välj knapp OK för att stänga konfigureringsmenyn. Uppgradera Allteftersom vi lägger till nya funktioner och åtgärdar kända problem kan DynaVox Technologies periodvis ge ut nya versioner av programvaran för MightyMo/MiniMo. Det bästa sättet att se till att du får programuppgraderingar så snart de blir tillgängliga är att periodvis gå till vår webbplats (endast på engelska) för att se de nya uppgraderingarna. Gör så här: 1. Logga in till 2. Välj länken till Tech Support. 3. Välj länken till 24-7 Tech Support. 4. Rutan Announcements (Tillkännagivanden) visar om det finns en ny version att hämta. En ny programvaruversion tillkännages med ordalydelsen Version X for the MightyMo/MiniMo is now available (Version X för MightyMo/MiniMo finns nu tillgänglig) eller något liknande. Om det finns en ny programvaruversion kan du beställa en uppgraderingsfil från DynaVox Technologies tekniska supportgrupp. Gör så här: 5. Markera tillkännagivandet om uppgraderingen. En post i kunskapsbasen med en länk till formuläret för uppgraderingsbegäran öppnas. 6. Välj Click Here (Klicka här) för att fylla i uppgraderingsformuläret. Formuläret för begäran om uppgradering av programvaran öppnas. 7. Ange din information i formuläret för begäran av uppgradering. Poster som visas med röd text med asterisk (*) är obligatorisk information. Poster som visas med svart text är inte obligatoriska, men om du skickar in denna information hjälper det oss att se hur vi kan kontakta dig för framtida uppgraderingsmöjligheter. 8. Välj knappen Submit Now (Skicka nu) längst ner på formuläret. Snabbstart: MightyMo/MiniMo - introduktionsbok Art.nr A 47

50 När teknisk support har mottagit din begäran skickar de en CD-skiva till dig som innefattar uppgraderingsfilen, uppgraderingsinstruktioner och viktig information som förklarar de nya funktionerna i programvaran. Utför en uppgradering av enheten så här: Obs! Obs! Obs! Nedanstående steg kräver att du använder en USB-lagringsenhet (som den som levererades med MightyMo/MiniMo-enheten). Du kan också använda ett sekundärt datalagringskort. Om du föredrar att använda ett lagringskort, se den sökbara hjälpen (endast på engelska) för MightyMo/MiniMo på CD-skivan för stegvisa instruktioner. Om du använder en kommersiell USB-lagringsenhet som aldrig har använts med MightyMo/MiniMo-enheten ska du försäkra dig om att du går igenom stegen i Bilaga B: Formatera en USB-lagringsenhet innan du börjar med stegen nedan. Dessa steg gäller inte den USB-lagringsenhet som levererades med DV4/MT4-enheten. Innan du börjar ska du se till att du laddar uppgraderingsfilen till den flyttbara USBlagringsenheten. 1. Anslut USB-enheten till USB-värdporten på MightyMo/MiniMo-enheten. 2. Välj inställningsknappen i namnlisten längst upp på pekskärmen. Skärmen Mo Setup (Moinställningar). öppnas. 3. Välj knappen Säkerhetskopiering/uppgradering. Menyn Säkerhetskopiering/uppgradering öppnas. 4. Välj knappen Mo - uppgradering. 5. Då öppnas en bekräftelseruta. Välj knappen OK för att fortsätta med uppgraderingen. Då öppnas menyn Markera fil. 6. Markera katalogen UMS_Folder i det vänstra visningsområdet. Obs! Om katalogen UMS_Folder inte visas markerar du kryssrutan Visa alla kataloger. 7. I det högra visningsområdet markerar du namnet på uppgraderingen (.upg) du vill använda. 8. Välj knappen OK. Ett fönster öppnas som talar om att uppgraderingen pågår. 9. När uppgraderingen är klar visas ett fönster som frågar dig om du vill starta om enheten för att slutföra uppgraderingen. Välj knappen Ja. Pekskärmen blir mörk och enheten påbörjar återställningen. Du kan instrueras att kalibrera om pekskärmen genom att följa de instruktioner som finns på pekskärmen. Efter ett par minuter startas enheten automatiskt om. 48 DynaVox Technologies

51 Bilaga A: Sökbar hjälp (endast på engelska) Handboken Snabbstart utgör en inledning till de grundläggande funktionerna i MightyMo/MiniMo-enheten. Efter att ha gått igenom stegen som beskrivs i den här handboken bör du kunna påbörja programmeringen av och kommunikationen med enheten på den mest grundläggande nivån. Snabbstart är avsedd att vara en inledande referens till en enhet med en rad olika unika egenskaper och funktioner. Om du vill utforska alla funktioner i MightyMo/MiniMo-enheten kan du använda den information som finns i den sökbara hjälpen (endast på engelska) på den CD-skiva som ingår med MightyMo/MiniMo-enheten. Programmet Searchable Help (sökbar hjälp) innehåller en allomfattande referens för varje funktion i programmet MightyMo/MiniMo. CD-skivan erbjuder den sökbara hjälpen i flera format: Endast Windows Plattform för både Windows och Macintosh Endast text (.pdf-dokument) Installera versionen Endast Windows av den sökbara hjälpen så här: 1. Lägg i CD-skivan i datorns CD-enhet. Den bör starta inom 10 sekunder. Om den inte gör det, dubbelklicka på ikonen Den här datorn på skrivbordet för att hitta CD-enheten och dubbelklicka sedan på den enheten. 2. Dubbelklicka på mappen SEARCHABLE HELP - WINDOWS. 3. Dubbelklicka på filen MO_HELP.CHM för att starta den sökbara hjälpen. Installera versionen av den sökbara hjälpen för båda plattformar så här: 1. Lägg i CD-skivan i datorns CD-enhet. Den bör starta inom 10 sekunder. Om den inte gör det, och du använder en Windows-dator, dubbelklickar du på ikonen Den här datorn på skrivbordet för att hitta CD-enheten och dubbelklickar sedan på den enheten. Om den inte gör det, och du använder en Macintosh-dator, dubbelklicka på CD-ikonen på skrivbordet. 2. Dubbelklicka på mappen SEARCHABLE HELP - CROSS-PLATFORM. 3. Dubbelklicka på filen INDEX.HTM för att starta den sökbara hjälpen. När den sökbara hjälpen öppnats kan du hitta information (endast på engelska) på flera olika sätt: Du kan välja fliken Contents (Innehåll) i vänster visningsområde och sedan välja avsnitt i listan med innehåll. Avsnitten visas i en trädvy som kan expanderas och komprimeras. Du kan välja en ikon som ser ut som en stängd bok för att öppna den och se vilka underordnade avsnitt den innehåller. Sidikonerna i en bok representerar de individuella hjälpavsnitten. Du Snabbstart: MightyMo/MiniMo - introduktionsbok Art.nr A 49

52 kan använda bokikonerna för att visa (eller dölja) underordnadeavsnitt i varje sektion, vilket ger dig möjlighet att söka efter avsnitt av intresse. Du kan också välja fliken Index för att visa ett elektroniskt index i vänster visningsområde. Om du dubbelklickar på ett avsnitt i index visas information om det avsnittet i höger visningsområde. Du kan också söka information om ett visst ämne. Gör det genom att välja fliken Sök i vänster visningsområde. Skriv sedan in ett ord eller en fras i textrutan och välj knappen Go!. Det vänstra visningsområdet visar alla uppgifter som innehåller det ord eller den fras du angav. När du markerar en av uppgifterna i listan visas information om den uppgiften i höger visningsområde. Det spelar ingen roll vilken metod du använder för att hitta information i den sökbara hjälpen, du kommer att märka att texten innehåller länkar (blå understrukna ord) som ger dig möjlighet att gå till relaterade avsnitt. Dessa länkar finns längst upp i varje avsnitt såväl som i hela texten i avsnittet: Många avsnitt har en serie med länkar längst ner för att ge enkel åtkomst till relevanta underordnade avsnitt. Om du vill lära dig mer om verktygen som du navigerar i den sökbara hjälpen med, se filen Using_Help.pdf på CD-skivan som innefattar MightyMo/MiniMo Searchable Help (sökbar hjälp). 50 DynaVox Technologies