Tentamen I Arkitektur och design av globala applikationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tentamen I Arkitektur och design av globala applikationer"

Transkript

1 Institutionen för Tillämpad IT Tentamen I Arkitektur och design av globala applikationer Kurskod:6B2061 Datum: 12/ Tid: Examinator: Leif Lindbäck ( ) Tentamensinformation Hjälpmedel: Kursbok och föreläsningsanteckningarna som publicerats på kursens hemsida. Omfång: föregående. Tentamen består av 6 sidor inklusive denna och 1(6)

2 Poängkrav: Max: 16 poäng Godkänt: 9 poäng Utförande: Namn och personnummer skall anges på varje inlämnat skrivpapper Bladnr. och uppgiftsnr. skall anges på varje inlämnat skrivpapper Skriv endast på en sida. Redovisade lösningar skall vara fullständiga och lätta att följa. Lycka till 2(6)

3 Uppgift 1 (4p) Klienter Du ska utveckla ett system för ett varuhus och du måste använda.net eller J2EE. Systemet ska ha nedanstående användare: Kassörerna använder det för försäljning i kassorna. Lagerpersonalen använder det för att kolla lagersaldo och var i lagret olika varor finns. Administrativ personal använder det för att ta fram rapporter och statistik av olika slag. Säkerhetsavdelningen använder det för att hålla reda på vem som gjort vad (både normalt användande och intrångsförsök). Systemansvariga sköter om installation och drift. Systemet lägger automatiskt beställningar till varuhusets leverantörer när en vara är på väg att ta slut i lagret. Din uppgift nu är att redogöra för vilka klienter som ska finnas och hur de ska kommunicera med systemet. Du ska även redogöra för hur kommunikationen ska gå till i den nedersta av punkterna ovan (de automatiska beställningarna). Svaret på uppgiften skall visa: Vilken typ av klient (tex html-sida i browser) som ska användas av de olika aktörerna. Hur de olika klienterna ska kommunicera med systemet (tex vilka protokoll som ska användas). Hur systemet ska kommunicera med leverantörer av varor (tex vilka protokoll som ska användas). Svaret på uppgiften behöver inte visa: Något som helst om servern. 3(6)

4 Uppgift Uppgift 2 (6p) Design Du ska utveckla ett diskussionsforum (med J2EE eller.net) enligt domänmodellen nedan. Forumets klient ska vara en browser. Svaret på uppgiften skall visa: Indelning i olika lager (även databas ska finnas med). Förklara vilket ansvarsområde de olika lagren har. Design av affärslogiken. Rita klassdiagram och motivera valda mönster och teknologier. Design av vyn. Rita klassdiagram och motivera valda mönster och teknologier. Ett interaktionsdiagram som visar vilken väg ett anrop tar hela vägen från vyn till databasen. Svaret på uppgiften behöver inte visa: Något mer om databasen än att den finns. Ingen som helst design av databasen krävs. Förutsättningar 4(6)

5 Ordlista Diskussionsområde. Ett diskussionsområde är en samling diskussionstrådar som diskuterar saker inom ett och samma sakområde. Exempel på diskussionsområden är Fritt forum, Fråga läraren och Tekniska frågor. Varje diskussionsområde knyts normalt till en eller flera grupper. På en skola kan till exempel diskussionsområdet Skolans datornätverk knytas till alla grupper av användare(användargrupper) i skolan medan ett diskussionsområde avsett endast för en kurs, t ex Övningsuppgifter kurs 6B2061 bara knyts till användargruppen som hör till den kursen. Diskussionstråd. En Diskussionstråd består av en rubrik samt ett eller flera Inlägg. Inlägg. Ett inlägg består av text, datum och tidpunkt då inlägget postades (serverns tid) uppgift om vilken Användare som postat inlägget samt, om det är svar på ett annat inlägg, vilket Inlägg det är ett svar på. 5(6)

6 Uppgift 3 (2p) Ickefunktionella krav Redogör för fyra olika ickefunktionella krav. För vart och ett ska följande anges: 1. En förklaring av vad kravet innebär. 2. Hur man kan mäta om det är uppfyllt. 3. Vad du tycker är en rimlig nivå på mätvärdet för att det ickefunktionella kravet ska anses uppfyllt. Om du tycker detta beror på vad programmet används till kan du välja ett användningsområde. Uppgift 4 (4p) Redogör för dessa nivåer av transaktionsisolering: read uncommitted, read committed, repeatable read och serializable. Du ska förklara vad som kännetecknar dem och hur de skiljer sig från varandra. 6(6)