Dimensioner. Hela servicepaketet! Så stannar jobben kvar i Sverige. EM-pallen orkade även kulstötare. BE ska bli störst på aluminium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dimensioner. Hela servicepaketet! Så stannar jobben kvar i Sverige. EM-pallen orkade även kulstötare. BE ska bli störst på aluminium"

Transkript

1 Nya Dimensioner En tidning från Bröderna Edstrand u Nr Så stannar jobben kvar i Sverige Hela servicepaketet! Portsystem 2000 i Habo utnyttjar BE:s servicetjänster EM-pallen orkade även kulstötare BE ska bli störst på aluminium Miraklet i Haparanda: Glädjefnatt i krisort Marknadsanalysen: Efterfrågan ökar starkt Lodbrok kan lyfta tungt igen

2 Våra produkter finns på de mest överraskande ställen! Bo Söderqvist, VD Stål, rostfritt stål, aluminium, armering Bröderna Edstrands produkter är efterfrågade och kommer till användning på de mest skiftande och ofta överraskande ställen. Det är bland annat detta som gör vårt jobb så spännande. Vem kunde ana att friidrottarna på EM i Göteborg skulle ta emot sina medaljer på en prispall tillverkad av rostfritt stål från Bröderna Edstrand? Inte fullt så överraskande men lika glädjande är att Ikeas nya varuhus i Haparanda vilar på en stomme av armering från oss. Våra lager består av produkter som behövs och vår roll är att tillfredsställa de mest sofistikerade önskemål från kunderna. Som vår inköpschef Mats Lidgren konstaterar i sin marknadsanalys på sidan 8 ökar efterfrågan på stål, rostfritt stål och aluminium starkt just nu. Efterfrågan i Europa slår rekord efter rekord. Lagernivåerna är låga och ledtiderna från verken är långa. Det är just i en situation som denna som Bröderna Edstrand kan utjämna marknadens svängningar och erbjuda kunderna både marknadskunnande och tillgänghet. Segrarna svävade på EM-pallen Prispallen som användes vid sommarens friidrotts-em i Göteborg är en skapelse som fick medaljörerna att sväva vid prisceremonierna. Designern Leon Lewandowski fotograferas vid EM-pallen, som tillverkats av rostfri BE-plåt. Tre meter lång, drygt 600 millimeter bred, tillverkad i 40 millimeter tjock plexiglas och rostfri slipad plåt från Bröderna Edstrand. Prispallens bågformade, svepande och böljande konstruktionen i glas och plåt ska påminna om den svenska västkusten, men också om Ulleviläktarnas mjuka kurvatur. Formen överensstämmer dessutom med EM:s logotype, och ska symbolisera linjen mellan start och mål, kast, hopp och resultat. Den kan också ses som en bro och en mötesplats för idrottsutövare och publik från hela Europa. Den anmärkningsvärda vikten till trots prispallen väger närmare ett halvt ton så har den bärande idén med formgivningen varit att atleterna ska ge ett svävande intryck i samband med medaljceremonin. Mannen bakom pallen är den välkände designern, konstnären och reklammannen Leon Lewandowski. Tillverkningen har Nolans Mekaniska AB i Alingsås stått för. Speciellt uppdrag Det här har varit ett väldigt speciellt uppdrag, som vi fick via MLS, Marketing Logistics & Services i Göteborg, ett företag som vi arbetat med tidigare, berättar Roger Götberg som är produktionschef på Nolans mekaniska. Bortsett från plattorna av plexiglas, är allt gjort i rostfri slipad plåt. Plattorna är skruvade med rostfria skruvar och brickor på rostfria bärpinnar och tål en belastning på ett ton vardera. Och materialet till pallen då? Jo, det kommer förstås från Bröderna Edstrand. Nolans Mekaniska är en etablerad BE-kund som bland annat köper rostfri plåt, plattstång och rör av Edstrand. Nolans är en gammal kund till oss, berättar Janne Petersson, BE:s Produktsäljare på Rostfritt i Region Syd. Ansvarig utgivare: Redaktionsråd: Bo Söderqvist Britta Scharin Lindgren Jens Karlsson Adress: Bröderna Edstrand AB Box 225, Malmö Tel Fax Produktion: Björn Lundquist AB, Malmö Tel Fax E-post:

3 Serviceteam Syd: Mårten Holmberg, Tony Häggström och Patrik Thollström. Serviceteam Nord: Kjell Asperud, Niklas Claar, och Billy Lindqvist. Teknikspecialister Breddar säljkåren För att öka konkurrenskraften för Bröderna Edstrands kunder har två regionala serviceteam inrättats. Teamen, ett för varje region, ska ge förbättrad service inom produktionsservice för Bröderna Edstrands kunder. De två serviceteamen fungerar som ett stöd åt den ordinarie säljkåren. Vi för in produktionskunskap i försäljningsledet tack vare att teamen består av personer med teknisk specialkunskap och som därmed kan föreslå produktionstekniska lösningar optimerade för kunden, säger Mårten Holmberg som leder Serviceteam Syd. I praktiken innebär upplägget att de regionala serviceteamen följer med den ordinarie säljaren ut till kunden som en extra resurs i just servicefrågor. Teamen kommer även att agera länk mellan de partners som Bröderna Edstrand samarbetar med inom service och kunden. Kapar ledtiderna Fördelen är att kunden endast behöver vända sig till en enda leverantör. Vi tar oss an att sy ihop hela paketet. I många fall blir detta billigare samtidigt som ledtiderna kapas. Kunden slipper dessutom kostsam och tidsödande administration, säger Mårten Holmberg. Han tar som exempel när man nyligen sydde ihop material och tjänster från sex olika underleverantörer i samband med att BE levererade helt färdigt ingjutningsgods och armering till PEAB:s tillbygge av Volvofabriken i Olofström. PEAB var i tidsnöd. Vi fick i uppdrag att samordna alla underleverantörerna. Det var två externa materialleverantörer och fyra underleverantörer. Vi själva levererade armeringen, men vi tog alltså även på oss samordningsansvaret och vi stod som garant för hela leveransen, säger Mårten Holmberg. Plåtleveranser till Toyo De regionala serviceteamen var även involverade när BE fick i uppdrag att leverera material till den japanska däcktillverkaren Toyo i samarbete med Gadelius. Vi levererade laserskuren plåt som efterbearbetades med fräsning och borrning, säger Kjell Asperud som leder Serviceteam Nord. Kjell Asperud berättar att kunden ofta får en aha-upplevelse när teamet visar allt det som BE kan erbjuda inom produktionsservice. Ett annat starkt skäl för kunden att anlita BE för efterbearbetningstjänster är att kunden ofta lider av tidsbrist: För kunden innebär serviceteamen snabba svar, lägre pris och kortare ledtider. Dessutom har vi ett stort leverantörsregister som vi kan utnyttja för all sorts förädling. Vi har god kännedom om högproduktiva efterbearbetningsleverantörer som kan leverera till låg kostnad, säger Kjell Asperud. Kundbesök och kundträffar Under hösten genomförs besök hos kunderna tillsammans med den ordinarie säljaren. Det arrangeras även kundträffar, bland annat ett besök på borranläggningen i Norrköping. Ytterligare ett exempel på Bröderna Edstrands breda kompetens inom produktionsservice finns på sista sidan i denna tidning, där vi berättar om reparationerna av kranbåten Lodbrok efter kollisionen med Västerbron i Stockholm.

4 Så räddas jobben kvar i Sverige Den svenska verkstadsindustrins konstruktions- och produktionstekniska kunnande är en stor konkurrensfördel gentemot lågkostnadsländer. Men för att rädda kvar uppdragen i Sverige krävs satsningar på stora gemensamma produktionsanläggningar. Det menar Lars Svedje, VD för Mekaniska Verkstädernas Riksförbund, MVR. Högkonjunktur råder och det går starkt framåt för svensk verkstadsindustri. Men bakom hörnet väntar ett antal ödesfrågor för branschen. Produktionstekniken måste omstruktureras, generationsproblematiken måste lösas och tillgången på kvalificerad arbetskraft måste tryggas. Stålbyggnadsbranschen är fragmenterad och består av små producerande företag. Företag som sysslar med skärande och plastisk bearbetning har kommit längre med sin produktionsteknik och där är hotbilden inte lika påtaglig. Även här måste branschen ta ett steg till och skapa större enheter för automatisering. Också inom skärande och plastisk bearbetning bör man i större omfattning ta över utvecklingen av ingående komponenter till sina kunder. Samverkan är lösningen Tillverkningen av stålkonstruktioner sker i ökande omfattning utomlands. Svenska företag blir allt mer montageföretag. Lars Svedje nämner att 80 procent av det förädlade stålet kom utifrån under I dag är det ännu mer. Det är anmärkningsvärt att svenska verkstadsföretag har svårt att konkurrera med norska och finska företag, något som inte kan förklaras med skillnader i lönenivå. I dag går beställningarna till någon större entreprenör som sedan delar upp arbetet på flera underentreprenörer som inte ser helheten i projektet. Samverkan mellan olika aktörer om stora rationella produktionsenheter kan vara lösningen på problemet. Lars Svedje föreslår konsortier för nya produktionsmetoder och optimal fördelning mellan olika intressenter. Foto: Björn LUndquist Lars Svedje, VD för Mekaniska Verkstädernas Riksförbund, MVR. Smidesarbetet bakom honom beskriver MVR:s historia.

5 Bröderna Edstrand har visat vägen med sin satsning på en stor kap- och borranläggning för prefabricerade stålbalkar. Många var tveksamma till anläggningen och befarade konkurrens. I dag inser alla att de vinner konkurrensfördelar genom att anlita en sådan resurs. Investeringar i maskiner som gör jobbet rationellare och billigare är nödvändiga för att vi ska behålla vår konkurrenskraft. Standardisering är en viktigt del för att nå en mer rationell produktion. Ofta är konstruktionerna funktionella, men man har glömt hur man ska producera rationellt. Därför behövs en standardkatalog att välja ur för att få mer optimala konstruktioner, säger Lars Svedje. Brist på yrkeskunnande Ett annat påtagligt hot mot hela branschen är den stora bristen på yrkeskunnigt folk. På fem till tio års sikt kommer detta att vara ett stort problem i takt med att de olika industriprogrammen försvinner från skolorna i landet. MVR har en viktig roll att spela här, säger Lars Svedje. Tillsammans med våra medlemmar måste vi skapa en lärlingsskola där skolan ger den teoretiska utbildningen och företagen den praktiska. Som tur är finns det ambitiösa SteelCalc Euro ger svar direkt SteelCalc Euro är MVR:s kalkylprogram för stålberäkningar.här kan man snabbt beräkna projektkostnader och ta fram en offert. Programmet ger direkt svar på materialåtgång, vilka resurser som krävs samt vad kunden ska betala. Beräkningarna bygger på aktuell information från BE:s och andra leverantörers prislistor. undantag. Fredrika Bremergymnasiet i Haninge har lyckats få eleverna att välja yrkeslinjerna som förstahandsval och skolan har besatt alla platser. I Helsingborg har industriföretagen själva gått samman och diskuterat med skolan. Samma sak sker i Fagersta och på flera andra orter. Svårt finna köpare Det tredje hotet mot branschen består i problematiken kring generationsskiftena. Många industriägare är 40-talister som snart vill låta yngre krafter ta över, men de har svårt att finna köpare. Möjligheterna för en 25-åring att låna pengar är dåliga, såvida du inte satsar allt du äger i säkerheter. Här efterlyser vi olika former av investeringsbidrag eller statliga borgesåtaganden. Diskussioner pågår. Utan köpare läggs företagen ner och maskinerna säljs. När SteelCalc Euro utvecklades tog MVR hjälp av en grupp branschfolk för att i största möjliga mån tillgodose användarnas behov. I denna referensgrupp medverkade bland andra Christer Ericson från Bröderna Edstrand med synpunkter och idéer under utvecklingsarbetet. Lars Svedje menar att den svenska verkstadsindustrins stora konkurrensfördel ligger i det konstruktions- och produktionstekniska kunnandet! Affärsmöjligheten består i att totalkostnaden för objekt som utförs i Sverige blir lägre än vid leveranser från lågkostnadsländer. Detta kräver dock stöd av stora gemensamma produktionsenheter. Satsningen på den tekniska utvecklingen parallellt med satsningar på produktionsteknik är förutsättningen för att öka konkurrenskraften. Får vi dessutom en fast professur i stålbyggnad skulle det bli ännu bättre. Samhällets intresse för forskning och utveckling av stålbyggnadskonstruktioner minskar. Mekaniska Verkstädernas Riksförbund, MVR, bildades 1920 och har cirka 500 medlemsföretag, organiserade i 21 lokalföreningar. BE ska bli ledande på aluminium! Inom fem år ska Bröderna Edstrand vara marknadens ledande samarbetspartner på aluminium. Inte bara i Sverige, utan även i andra länder där BE Group finns representerade. Det hoppas Anette Sjölin, sedan den första januari i år ny produktchef för BE:s aluminiumsegment. Nyckeln till framgång stavas excellent service. Genom att erbjuda rätt sortiment, tillgänglighet och kundunika lösningar vill vi spara kostnader, tid och kapital åt våra kunder och på så sätt öka deras konkurrenskraft. Anette Sjölin kom till Bröderna Edstrand efter fyra år som produktchef för aluminium på Ruukki. Innan dess arbetade hon elva år som aluminiumsäljare inom Tibnorkoncernen. BE:s roll som en av de ledande aktörerna på aluminiummarknaden fick henne att söka jobbet som produktchef på företaget. Vilka är BE:s styrkor på aluminiumsidan idag? Kompetent personal med mycket god marknadskännedom, ett komplett sortiment samt olika typer av logistiklösningar. Hur ska BE stärka sin ställning ytterligare? Genom att utveckla våra långsiktiga relationer med leverantörer och kunder. Anette Sjölin, ny produktchef för BE:s aluminiumsegment, tror på snabbt avancemang för Bröderna Edstrand. Vilka nyheter kan och kommer BE att kunna presentera framöver? Vi satsar mycket på kundunika lösningar, till exempel en specialprofil eller en sågad aluminiumplåt som levereras helt enligt kundens önskemål.

6 Miraklet i Haparanda Ikeas nya varuhus (vid pilen) har gett en kraftfull vitamininjektion till den slumrande krisorten Haparanda. Redan talas det om arbetskraftsbrist! Foto: Foto-Wille Det kallas för miraklet i Haparanda. När Ikea för lite drygt ett år sedan deklarerade att man förlägger sitt allra nordligaste varuhus i den tynande norrländska tätorten gick invånarna man ur huse för att fira. Stadens knappt invånare bröt ut i kollektivt glädjefnatt. Den slumrande handelsbygden, belägen vid gränsen till Finland och en gång i tiden känd för sina sprudlande marknadsplatser, vädrar morgonluft igen. Ikea räknar med närmare 1,5 miljoner besökare årligen till det nya varuhuset. Och på kommunkontoret talas det om upp mot ettusen nya arbetstillfällen, på och omkring Ikea. Frågan Haparandaborna nu ställer sig är hur man ska få arbetskraften att räcka till. Det här är självklart en stor grej för Haparanda. Staden har ett stort upptagningsområde, norra Sverige och Norge, Finland och Ryssland bland annat. Och runt om Ikea planeras för fler varuhus, butiker och hotell, berättar Börje Andersson, byggsäljare på Bröderna Edstrand med norra Sverige och kundansvar för bland annat PEAB på sin lott. Inläggningsfärdig armering Det är PEAB som fått uppdraget att bygga det kvadratmeter stora Ikeavaruhuset. Till detta har Bröderna Edstrand, som har ett koncernavtal med En stor dag för Haparanda här tas det första spadtaget till Ikeas nya varuhus. Armering från BE grunden för ett nytt Haparanda byggföretaget, levererat närmare 250 ton armering. Börje Andersson: Till största delen, omkring 200 ton, handlar det om specialnät, så kalllat fingerskarvat nät som används till själva plattan. Dessutom har vi via samarbetspartner levererat inläggningsfärdig armering, ILF, samt även material från vårt lager. Fördelen med fingerskarvat nät är framför allt att man får en jämn armeringshöjd, vilket ger rätt täckskikt på betongen. Man får dessutom en viss viktbesparing, berättar Börje Andersson vidare. Stort kunderunderlag Första spadtaget togs under pompa och ståt tidigt förra hösten. Gjutningarna av plattan genomfördes under senvåren. Just nu pågår byggarbetet för fullt och håller bara tidskalkylerna hoppas man kunna slå upp portarna till Sveriges16:e Ikeavaruhus, tillika världens nordligaste,

7 i god tid till årets julhandel. Haparanda gränsar till finländska Torneå och det nya varuhuset har fått namnet Ikea Haparanda-Tornio. Förväntningarna från möbeljättens sida är höga inför etableringen. Det finns ett stort intresse för Ikea och heminredning i regionen. Vi kan se att kundunderlaget är stort, vi tror att det nya varuhuset kommer att blir ett utflyktsmål för både svenskar, finländare, norrmän och ryssar. Vi tror att Haparanda och Torneå kommer att utvecklas till en framtida handels- och turistmagnet och ser också med stor förväntan på allt som sker i hela regionen, säger Fredrik Warholén, informationschef på Ikea Sverige. Rekryteringen till det nya varuhuset pågår för fullt. Ikea räknar med åtminstone 100 heltidstjänster i varuhuset, som förutom ett heminredningssortiment på artiklar också kommer att rymma en restaurang med 450 platser, en matbutik, ett lekrum för barnen samt parkeringsplatser. Förhoppningarna är med andra ord stora, inte minst kommunalrådet Sven- Erik Bucht ser framtiden an med stor tillförsikt. Det är mycket tack vare honom, och ett ambitiöst lobbyarbete, som Ikeas satsning i Haparanda nu blir verklighet. Sven-Erik Bucht har talat om en ny tideräkning och om en dröm som blivit sann. Våra kalkyler pekar på mellan 500 och nya jobb med kringeffekter. Många företag har redan hört av sig. Vi kommer inom kort att kunna presentera flera nyetableringar, sa kommunalrådet förra sommaren. Byggsektorn tar fart Elgiganten, Kapp Ahl, Clas Ohlson och Lindex är butikskedjor som nämnts i sammanhanget. Även byggsektorn i kommunen har tagit ny fart. Men några direkta Ikeaeffekter för Bröderna Edstrands del är ingenting som Börje Andersson märkt av. Det byggs mycket i regionen, men det gjorde det redan innan Ikeas tid, förklarar han. Livlig gränsöverfart I Haparanda kommun bor drygt personer på en yta av 927 kvadratkilometer. Genom sitt läge, längst upp i Bottenviken, har tätorten Haparanda blivit en knutpunkt för Nordkalotten och Barentsområdet. Varje år sker omkring 12 miljoner gränspasseringar här, vilket gör området till den livligaste gränsöverfarten i Skandinavien. Trots detta är arbetslösheten i kommunen, liksom antalet förtidspensionärer, betydligt högre än genomsnittet i landet. Flest arbetstillfällen finns inom vården, omsorgen och skolan, medan områden som handel, kommunikation, finansiell verksamhet och kultur har halkat rejält efter riksgenomsnittet. Haparanda och tvillingstaden Tornio, på den finska sidan av riksgränsen, är av tradition en livlig gränshandels- och mötesplats. Mitt på gränsen bygger de båda städerna ett gemensamt stadscentrum med handel, bostäder, utbildning, samhällsservice, arbetsplatser, kultur och fritid från två länder. Första spadtagen är redan tagna. Bland de nyetablerade kan nämnas IKEA, Ikano och Akelius. Torneå här finns ett av världens största stålverk för rostfri plåt Bröderna Edstrand på besök hos Outokumpus stålverk i Torneå tillsammans med plåtkunder från hela landet och representanter för Outokumpu Nordic här ges förstahandsinformation om vad som händer och kunderna kan ställa frågor kring den egna verksamheten direkt till producenten. Outokumpus stålverk i Torneå är ett av de största i världen, det är dessutom det modernaste för rostfritt stål. Härifrån hämtas en stor del av det stål som vi levererar till våra kunder på den svenska marknaden, berättar BE:s Peter Sjödahl. Det senaste året har inneburit en häftig utveckling på rostfritt stål. Inte minst vad gäller priserna. Detta var en viktig anledning till att sammanföra slutkunder och leverantören, konstaterar Peter Sjödahl vidare. Utbildning i rostfri plåt På programmet stod även information om Outokumpu och BE Group, utbildning i rostfri plåt, materiallära och användning, samt information om marknadsläge och prisutveckling. Dessutom fick de omkring 35 deltagarna en grundlig visning av stålverket. Peter Sjödahl: Den senaste produktionslinjen heter RAP 5 ( Rolling, Annealing, Pickling). Man har sammanfört de olika produktionsstegen i en enda maskin, det vill säga man valsar, glödgar och betar plåten i samma linje. Det gör produktionsprocessen både snabbare och mer rationell. Efter visningen av stålverket och ett studiebesök i Outokumpus ferrokromgruva i Kemi, bjöds deltagarna på en exotisk resa i sameland. Bland annat fick de prova på typiska sameaktiviteter och provsmaka olika lokala specialiteter som renskav. Bastubad var ett annat givet inslag och innan resan avslutades döptes samtliga deltagare till samer enligt den lokala traditionen.

8 efterfrågan ökar l Fortsatta prisuppgångar under resten av året? l Det rostfria stålet boomar Även om utbudet av stål totalt sett har ökat i Europa har efterfrågan ökat ännu mer. Ledtiderna från verken är därför långa och de europeiska grossisternas lagernivåer ligger på en väldigt låg nivå. Kraftigt stigande zinkpriser under lång tid har hjälpt till att driva upp priserna på galvaniserat stål till historiskt höga nivåer. För samtliga europeiska länder väntar sannolikt fortsatta prisuppgångar under resten av året och uppgångarna kan mycket väl fortsätta en bit in på nästa år. I Asien är situationen annorlunda. På grund av minskad efterfrågan och starkt ökande inhemsk produktion har priskurvan vänt, och vi ser där sedan några månader tillbaka prissänkningar på både långa och platta produkter. Detta leder till ökat exporttryck från exempelvis Kina. Sätter press Importen av billigare stål från Asien till Europa, kommer att sätta press på de europeiska stålverken. Det är ingenting de känner av just nu. Stark efterfrågan, långa ledtider och låga lagernivåer gör att det lär dröja länge innan importen från Asien får de europeiska stålpriserna att börja vända nedåt. Aluminium toppade tidigt i somras med LME-priser på över 3250 USD/ton och har därefter sjunkit snabbt. Aluminiumpriserna ligger ändå kvar på en historiskt hög nivå, med långa ledtider från verken. Mats Lidgren inköpschef Rekord efter rekord Det rostfria stålet boomar. Detta beror på en stark efterfrågan i hela Europa, och med rekord efter rekord på de rostfria legeringspriserna. I flera månader har de rostfria verken haft stora problem att klara materialförsörjningen, och ledtiderna är väldigt långa. I princip är de rostfria verken slutsålda för i år. Prisutveckling Rostfritt, Euro/ton Jan 06 May 06 Sept 06 CR 304 2B 2mm E/t Ex-works - N Europe domestic base Alloy surcharge: 304 coil E/t Europe Källa: SBB Prisutveckling Aluminium, USD/ton Apr 06 May 06 Jun 06 Jul 06 Aug 06 Källa: LME Stort sug efter nya armeringsprodukter Ove Eriksson är ny produktchef för armering inom Bröderna Edstrand. Vid årsskiftet övertog han ansvaret efter pensionerade Ivert Kronander. Det känns som ett naturligt steg, även om jag inte visste exakt vad jobbet skulle komma att innebära när jag sökte det. Det viktiga för mig var att inte tappa kontakten med försäljningen, berättar Ove Eriksson. Ett drygt halvår efter tronskiftet konstaterar den 45-årige byggnadsingenjören, bosatt i Stenungsund, på klockren västkustdialekt att oron var obefogad. Byggbranschens krav på snabba beslutsvägar innebär ständiga kontakter med såväl inköp som försäljning. Ove Eriksson började på Bröderna Ove Eriksson, ny produktchef armering inom Bröderna Edstrand.

9 En ny version av standarden för konstruktionsstål har fastställts av standardiseringsorganen. EN 10025: antog standardiseringsorganet CEN en ny standard för EN och denna nya standard ersätter gamla EN från Den engelska utgåvan fastställdes som svensk standard under Den nya standarden EN 10025:2004 omfattar sex delar: l SS-EN : Allmänna tekniska leveransbestämmelser l SS-EN : Olegerade konstruktionsstål, Ersätter EN 10025:1993. Ny beteckning ex. S235JR,S275JR,S355J0, S355J2 l SS-EN : Normaliserade finkornstål. Ersätter EN och 2:1993. Ny beteckning ex. S355N,S420N l SS-EN : Termomekaniskt valsade finkornstål. Ersätter EN och 3:1993. Ny beteckning ex. S355M,S420ML l SS-EN : Konstruktionsstål med förbättrade korrosionsegenskaper. Ersätter EN 10155:1993. Ny beteckning ex. S355J2W l SS-EN : Seghärdade konstruktionsstål. Ersätter EN och 2:1996. Ny beteckning ex. S690QL I den nya standaren har vissa stålsorter fått ändrade benämningar. Exempelvis har tilläggen G2/G3 tagits bort och stålsorten S355J2G3 heter numera endast S355J2 för långa produkter. För platta produkter krävs normaliserat tillstånd med tilläggsbeteckningen N, dvs. S355J2+N. Jämförelse mellan de vanligaste stålsorterna: Gamla S235JRG2 S275JR S355J2G3 Nya S235JR S275JR S355J2 eller S355J2+N Det har också skett en del förändringar i optionerna - en harmonisering mot tidigare standarder har genomförts. Numera ingår begränsad kolekvivalent för svetsbart material (f d option 5) i basstandarden och den snävare kolhalten (f d option 7) är borttagen. I den nya standarden innebär option 5 att materialet är lämpligt för varmgalvanisering. Även certifikatsbeteckningarna har utsatts för revidering. Gamla EN B heter numera EN 10204:2004/3.1 Eftersom det finns material i lager enligt den gamla standarden sker leveranser både enligt gamla och nya standarden under en övergångsperiod. Vid frågor, ring din kontaktperson på BE eller produktchefer Stål. Edstrand i maj 1999, då som produktansvarig för armering. Innan dess hade han bland annat arbetat som platschef på Kullenbergs och exportsäljare på Tanums fönster. Som ny produktchef ser han utvecklingen av nya produkter som en av sina främsta uppgifter. Armering är en traditionell produkt men det finns det mycket att utveckla, framför allt på tillbehörssidan. Bredare sortiment Tidigare har tillbehör inom armering mer eller mindre varit synonymt med distansklotsar. I framtiden hoppas Ove Eriksson kunna erbjuda kunderna ett betydligt bredare sortiment. Utvecklingspotentialen är hur stor som helst, inte minst när det gäller försäljningen runt omkring själva armeringen till exempel i samband med gjutningen. Varför ska kunden inte köpa detta av oss? Bröderna Edstrands målsättning när det gäller armeringstillbehör är offensiv. Ett första mål, som bör kunna uppnås inom ett eller ett par år, är att fördubbla fjolårets försäljning. På sikt, låt säga om fem-sex år, kan försäljningen mycket väl fyrdubblas, tror Ove Eriksson. Nya produkter Självklart finns det även mer att utveckla när det gäller armeringen. Utveckling av nya produkter är viktig om Bröderna Edstrand ska behålla sin position som marknadsledande. Suget efter nya produkter är stort, det visar inte minst den stora efterfrågan på armeringsnät. Vilka är BE:s styrkor på armeringssidan idag? Vi är innovativa och har hög kunskapsnivå från inköp till produkt och försäljning. Hur ska BE stärka sin ställning ytterligare? Genom utveckling! Vi ska bli ännu mer kompletta och ha en ännu högre kunskapsnivå. Våra kunder ska känna att vi är det givna förstahandsvalet, det är till oss de ska ringa så fort det handlar om armering. Vilka nyheter kommer BE att kunna presentera framöver? Vi arbetar med att sortera ut gamla produkter, och göra plats för nya. Till exempel lägger vi upp fingerskarvade nät på lager, vilket kommer att förenkla arbetet för många av våra kunder.

10 En tillverkare vars affärsidé är att leverera totallösningar behöver en leverantör som kan åstadkomma detsamma. Så kan man beskriva relationen mellan expansiva Portsystem 2000 i Habo, Västergötland, och leverantören Bröderna Edstrand. Det stora lyftet! Produktionsanpassad BE-service stöd för snabb expansion Tre tunga aktörer. Björn Thyselius och Anders Hagelberg från Portsystem 2000 tillsammans med Sten Åström, kundansvarig på Bröderna Edstrand. Via det flexibela samarbetet med Bröderna Edstrand får Portsystem 2000 sina unika önskemål tillgodosedda. Portsystem har tack vare stora investeringar dubblat sin omsättning de senaste två åren. Idag arbetar sextio personer på Portsystem 2000 i Habo. När man går från 60 miljoner kronor i omsättning till 120 miljoner på två år så är det klart att det är svårt att hänga med i produktionstakten. Då är det viktigt att kunna alliera sig med partners som har de resurser man saknar, säger Björn Thyselius. Björn Thyselius är VD för Portsystem 2000, som är verksamma inom dockningssystem och portar. Bland kunderna finns bland annat stora logistikföretag som DHL, DFDS och livsmedelsföretag som Dagab och ICA. Till de sistnämndas nybyggda dagligvarulager utanför Helsingborg har Portsystem 2000 levererat specialutformade lastbryggor. ICA hade specifika önskemål om utformningen av lastbryggan, lasthuset och IT-styrningen. Bland annat önskade de tätningar på bryggan och lasthuset som vi inte stött på tidigare. Eftersom det handlar om dagligvaror var det viktigt att leveranserna inte påverkades av den yttre miljön när man öppnade bilens portar in till lagret. Men inte nog med det det fick knappt vara något drag alls, säger Anders Hagelberg, inköpsansvarig på Portsystem Portsystem 2000 utvecklade ett helt nytt system för lastbryggan som gav en obruten köldkedja. Ordern till ICA var typisk för de kompletta styrningssystem fyllda med IT-lösningar, till exempel. webbaserad fjärrstyrning, som Portsys 10

11 Komplett leverantör Portsystem 2000 är en komplett leverantör av dockningssystem och levererar bland annat till de stora logistik- och transportföretagen i Sverige. Under de senaste två åren har Portsystem 2000 nästan fördubblat sin personalstyrka till dagens sextio man. Idag huserar företaget i stora, ljusa och moderna lokaler strax utanför Habo och man har fått mycket uppmärksamhet i lokal- och branschmedia tack vare sin expansionstakt. Portsystem 2000 har även en lackanläggning i huset som man nu driver som en fristående legoverksamhet. Därmed har man möjlighet att ta sig an uppdrag inom pulverlackering. Foto: Måns Renntun tem 2000 levererar idag. Företaget har investerat stort inom IT vilket har gett resultat i form av femtioprocentig tillväxt om året de senaste åren. Intelligent stål Vi har utvecklat stålet så att det blivit intelligent. Dockningssystemen kan tack vare en RFID-tagg till exempel mäta godset automatiskt när det passerar genom porten. Inom den tekniken är vi europaledande, säger Björn Thyselius. Tack vare Portsystems utveckling inom detta område har många stora kunder vänt sig till dem med förfrågningar. Vi har gått från att vara en renodlad komponentleverantör till att, i samarbete med partners, vara en funktionsleverantör. Funktionen i detta fall är en helhet, säger Björn Thyselius. Anders Hagelberg förklarar vilka krav som man i egenskap av att vara en funktionsleverantör, som tar fram flexibla lösningar anpassade för kunden, ställer på leverantören: Redan i prototypstadiet måste vi ofta få hjälp från en leverantör eftersom vår egen maskinpark inte är tillräcklig. Sedan kommer produktionsskeendet in i bilden, och då är det oerhört viktigt att man kan sitta i en smidig och flexibel relation med en leverantör som har materialet under egen kontroll, som har lösningar för de produktionsprocesser som vi behöver och som kan hantera dimensioner som vi inte kan. Allt för att vi ska kunna ta fram speciallösningar åt kunden på kort tid, säger Anders Hagelberg. Portsystem 2000 har använt sig av stora delar av BE:s servicetjänster i samband med tillverkning av dockningssystemen åt ICA och DFDS. VD:n för Portsystem 2000, Björn Thyselius, studerar en lastbrygga som är på väg ut från monteringshallen. Dockningssystem i väntan på leverans till ICA:s lager utanför Helsingborg. Tillsammans med Portsystem har vi tagit fram ett produktionsanpassat material så att de kan få in det smidigt i sin produktion. Vi har använt nästan hela vårt servicepaket för att förenkla för Portsystem, säger Sten Åström, platschef BE i Jönköping och tillika kundansvarig för Portsystem Många engagerade på BE På Bröderna Edstrand är många händer och hjärnor inblandade i en leverans som denna. Totalt fem personer har arbetat för att tillgodose Portsystem 2000:s krav, och därtill kommer även inköpssidan. BE har levererat VKR, KKR, balkar, plåtar och durkplåt. Materialet har kapats, borrats, gasskurits, laserskurits klippts. Från Portsystem 2000:s sida uppskattar man när materialleverantören även kan bearbeta materialet: Andra utför dessa tjänster mer rationellt än vad vi själva kan. Kan vi dessutom få hjälp med detta från den som också levererar själva materialet så kan vi ju kapa ett led i processen, säger Anders Hagelberg. 11

12 Avsändare: Bröderna Edstrand Box Malmö Lodbroks lyftkraft Återställd Den 14:e oktober 2005 rammades Essingebron i Stockholm av den ton tunga kranbåten Lodbrok. Ett stort trafikkaos följde när Essingeleden stängdes av. Uppdraget att reparera Lodbrok gick till Mälarvarvet i Stockholm som i sin tur beställde materialet från Bröderna Edstrand. Den erfarne kranföraren förklarade efter olyckan att han försökt ta en genväg under Essingebron på sin tur från Frihamnen till Hornsberg, trots att han egentligen visste att den 51 meter höga Lodbrok, en av Sveriges största, var på tok för hög för att passera under bron. Såväl Lodbrok som Essingebron fick stora skador av kollisionen och i båda fallen fick Bröderna Edstrand i uppdrag att delta i reparationsarbetet. Dels levererade man plåt till de tillfälliga reparationerna av bron, men framförallt plåt, profiler och balkar till Lodbrok som reparerades av Mälarvarvet på uppdrag av ägaren Stockholms hamn. Totaluppdrag Lodbrok har hög precision, stor lyftkraft och hög lyfthöjd. Den är mycket lämplig för krävande uppdrag som byggen av broar, kajer och hus vid vatten. Den är också bra för lastning och lossning av extremt tungt och skrymmande gods, sjösättningar samt upptagning av stora fritids- och arbetsbåtar. Det var ett totalåtagande där vi både har projekterat och reparerat, säger projektledaren Hans Stiller på Mälarvarvet. Det som var skadat var framförallt fackverket i kranarmen och toppdelen. Lodbrok används ofta vid brobyggen, sjösättning av stora båtar och vid husbyggen intill vatten. Det som gjort uppdraget lite extra knepigt är att Lodbrok har tidigare uppgraderats från 180 tons lyftkapacitet till 260 ton.vid vår systemanalys framgick det att säkerhetsmarginalerna har justerats ner och konstruktionen därmed utnyttjas maximalt. Därför vågar vi inte ändra på kraftspelet utan gör en identisk kopia av den befintliga konstruktionen, säger Hans Stiller. Från Bröderna Edstrand sida har man levererat material som gått igenom stora delar av företagets produktionsservice. Vi har gasskurit, laserskurit, kapat, borrat och målat. Det har varit mycket ritarbete för att få hålbilderna att passa rätt. Det är ju ett riktigt mekano, säger Bröderna Edstrands Christer Ericson.

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

BE STRONGER WITH BE.

BE STRONGER WITH BE. BE STRONGER WITH BE. BE GROUP LÖSER DINA BEHOV Världens stål- och metalltillverkare genomgår sedan fl era år en stark förändring. Konsolidering, storskalig produktion och standardisering av produkter medför

Läs mer

OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL!

OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL! OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL! Samordna dina inköp hos en erfaren leverantör med regional såväl som internationell förankring och som alltid jobbat fristående för att

Läs mer

KAPNING BORRNING, GRADNING, GÄNGNING

KAPNING BORRNING, GRADNING, GÄNGNING PRODUKTIONSSERVICE PRODUKTIONSSERVICE Vidareförädlingen av våra produkter, det vi inom BE Group kallar för produktionsservice, är en betydande och växande del av vår verksamhet. Vår ambition och målsättning

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

Ungt företag med stark marknadsposition

Ungt företag med stark marknadsposition Ungt företag med stark marknadsposition Westmetall AB är en lokal lagerhållare av halvfabrikat inom aluminium, stål, rostfritt och koppar. Till bygg- och verkstadsindustrin levereras standardprodukter

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Skärande bearbetning stång och rör

Skärande bearbetning stång och rör MARKNADENS BREDASTE SORTIMENT Skärande bearbetning stång och rör Rör och stång för skärande bearbetning Heléns - din affärspartner Helénskoncernen bedriver handel med rör- och stålprodukter i svart- och

Läs mer

Hos oss kommer du att trivas i den internationella miljön och bland trevliga människor.

Hos oss kommer du att trivas i den internationella miljön och bland trevliga människor. Haparanda är Sveriges östligaste tätort. Namnet, en försvenskning av finskans Haaparanta, betyder ordagrant aspstrand. Staden ligger alldeles invid riksgränsen mot Finland och gränsar direkt till den finländska

Läs mer

LEGOTILLVERKNING I ROSTFRITT. Alla möjligheter tillsammans med oss på Furhoffs

LEGOTILLVERKNING I ROSTFRITT. Alla möjligheter tillsammans med oss på Furhoffs LEGOTILLVERKNING I ROSTFRITT Alla möjligheter tillsammans med oss på Furhoffs VÄLKOMMEN TILL FURHOFFS ROSTFRIA Den här broschyren tar dig med till Furhoffs i Skövde. Här har vi alla de möjligheter och

Läs mer

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET V Ä L K O M M E N T I L L A X I P T O I N N O V A T I V F Ö R Ä D L I N G Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET Vi tar ett steg tillbaka och går framåt. Axipto AB är ett ungt och nytänkande

Läs mer

Förord 3. Förkortningar och beteckningar 4. 1 Inledning 9

Förord 3. Förkortningar och beteckningar 4. 1 Inledning 9 Innehållsförteckning Förord 3 Förkortningar och beteckningar 4 1 Inledning 9 2 Beteckningssystem förkonstruktionsstål 11 Namn- och nummersystem 11 Beteckningar och tillägg som används för varmvalsade allmänna

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Snabb och välsorterad butik i hård bransch

Snabb och välsorterad butik i hård bransch 12 AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2013 Snabb och välsorterad butik i hård bransch Vi tar vid där rostfritt slutar - så sammanfattar Jonas Pihl familjeföretaget Harald Pihls produktkatalog. text olle hernegren

Läs mer

LAGERSORTIMENT 2011 Nr 73, 2011-07-11

LAGERSORTIMENT 2011 Nr 73, 2011-07-11 LAGERSORTIMENT 2011 Nr 73, 2011-07-11 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång Legerat konstruktionsstål Slipade plattor Verktygsstål Kallformade

Läs mer

Steel House in the North. Stålproffsen i norr.

Steel House in the North. Stålproffsen i norr. Steel House in the North Stålproffsen i norr. 1998 Stålproffsen i norr. Nokias forskningscenter Helsingfors - glasyta 8000 m 2 - stålvikt 160 ton - andel syrafast 20 ton - dubbelfasader Totalentreprenad

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Ölands Vattenskärning AB. Vår leverans - din säkerhet

Ölands Vattenskärning AB. Vår leverans - din säkerhet Ölands Vattenskärning AB Vår leverans - din säkerhet Presentation Produktion Vi är ett komplett företag för dig som vill ha arbeten utförda med precision och snabb leverans. Vår styrka består av bred lagerhållning

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Februari månads företag: Landins Mekaniska AB

Februari månads företag: Landins Mekaniska AB Februari månads företag: Landins Mekaniska AB Vi tillverkar det du behöver Det är vår slogan och även det bästa med den här branschen, d.v.s. att nästa jobb inte är likt det senaste. Ingen slentrian och

Läs mer

Konstruktioner och komponenter till ställverk, 12 400 kv

Konstruktioner och komponenter till ställverk, 12 400 kv Konstruktioner och komponenter till ställverk, 12 400 kv 1 2 Så bygger du nästa generations ställverk Necks Electric vässar sitt erbjudande för ställverk. Till vårt befintliga produktutbud lägger vi flera

Läs mer

Utveckling besöksnäringen 2016

Utveckling besöksnäringen 2016 Utveckling besöksnäringen 2016 Gästnätter Västernorrlands län Sammanfattning Jämfört med 2015 minskar antalet gästnätter något, men befinner sig fortfarande på historiskt höga nivåer. Sommaren är den klart

Läs mer

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING PLÅTBEARBETNING Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling 2 Innehåll Lager och konstruktion 3 Laserskärning av plåt 4-5 Laserskärning

Läs mer

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Ravema Ledande partner till nordisk verkstadsindustri En omfattande rationaliseringsprocess pågår ständigt för att stärka den nordiska verkstadsindustrins

Läs mer

Vi har förenat det bästa av två världar

Vi har förenat det bästa av två världar Vi har förenat det bästa av två världar 1 januari 2013 hände något historiskt. Halmstad Hamn och Varbergs Hamn gick samman till ett bolag HallandsHamnar AB. Det handlade om att förena det bästa av två

Läs mer

Handelsstål & Armering Produktsortiment

Handelsstål & Armering Produktsortiment Handelsstål & Armering Produktsortiment Innehållsförteckning Definitioner sida 3 Försäljningsvillkor sida 4 PLattstång sida 5 Plattstång-varmvalsad Plattstång-varmförzinkad Komprimerad Axel Rundstång-varmvalsad

Läs mer

-En helt ny dimension i stålbranschen! Balk. Rör Stångstål Gallerdurk Armering Plåt Aluminium Rostfritt

-En helt ny dimension i stålbranschen! Balk. Rör Stångstål Gallerdurk Armering Plåt Aluminium Rostfritt Metallgrossisten -En helt ny dimension i stålbranschen! Lagerlista 2013-04-01 Balk Hålprofil Rör Stångstål Gallerdurk Armering Plåt Aluminium Rostfritt Du når oss från 7 på morgonen till 7 på kvällen 7

Läs mer

Ett av Sveriges ledande företag när det gäller värmeväxlare och rörentreprenad.

Ett av Sveriges ledande företag när det gäller värmeväxlare och rörentreprenad. Ett av Sveriges ledande företag när det gäller värmeväxlare och rörentreprenad. Tradition och framtidstro När vi på RAMAB ser framåt gör vi det med utgångs punkt från vår mångåriga kompetens och erfarenhet.

Läs mer

Lagersortiment 2014:03 NR 94, 2015-02-05

Lagersortiment 2014:03 NR 94, 2015-02-05 Lagersortiment 2014:03 NR 94, 2015-02-05 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR INOM PLÅTBEARBETNING

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR INOM PLÅTBEARBETNING SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR INOM PLÅTBEARBETNING 1 2 KOMPETENTA MEDARBETARE MED AVANCERAD MASKINPARK STARKA SKÄL ATT VÄLJA WERMLANDS TUNNPLÅT Framgångsrika industritillverkare kräver professionella partners.

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

För ökad trygghet och bättre ekonomi i vindkraft

För ökad trygghet och bättre ekonomi i vindkraft För ökad trygghet och bättre ekonomi i vindkraft Intäktshantering den som kan mest vinner De senaste åren har på ett smärtsamt sätt visat hur snabbt priserna på el och elcertifikat kan svänga från historiskt

Läs mer

Lagersortiment 2014:03 NR 92, 2014-08-19

Lagersortiment 2014:03 NR 92, 2014-08-19 Lagersortiment 2014:03 NR 92, 2014-08-19 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

En partner för dig. Och framtiden.

En partner för dig. Och framtiden. Vi kan stål. Bearbetning Lager Handel Tjänster Eurosteel bildades 2005 av Nybro Stålprodukter, C-B Agentur, Centrostål, Oskarshamn Stålprodukter, Sweden Eurosteel, Värnamo Stålprodukter samt Moss Stål

Läs mer

centralt i Sverige! Välkommen till Processprodukter, en Mekanisk verkstad i Söderhamn! Tillverkningsföretaget Process Produkter

centralt i Sverige! Välkommen till Processprodukter, en Mekanisk verkstad i Söderhamn! Tillverkningsföretaget Process Produkter Välkommen till Processprodukter, en Mekanisk verkstad i Söderhamn! Söderhamn, centralt i Sverige! Tillverkningsföretaget Process Produkter Köpet av Process Produkter Varför köpa ett företag? Kort presentation

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Ett handslag fast som stål. När vi lovar en sak står vi för det. Punkt.

Ett handslag fast som stål. När vi lovar en sak står vi för det. Punkt. Lagersortiment 2014 Ett handslag fast som stål. När vi lovar en sak står vi för det. Punkt. Vi börjar kunna tävla med de stora leverantörerna av handelsstål inom allt fler områden, men vi har lovat oss

Läs mer

VVS- och VA-industrins branschorganisation

VVS- och VA-industrins branschorganisation Delaktig Synlig Konkurrenskraftig VVS- och VA-industrins branschorganisation Jag har mött en organisation som gör skillnad och påverkar Det är med entusiasm och en stor portion ödmjukhet som jag har tagit

Läs mer

STÅLKÄRNOR & DUBBSTÅL

STÅLKÄRNOR & DUBBSTÅL GRUNDLÄGGNING STÅLKÄRNOR & DUBBSTÅL Stålkärnor och dubbstål från nyvalsning eller lager. Stålsort S355J2. Lagerlängder om 6-meter eller kundanpassat vid nyvalsning. Fråga gärna om stångstål i högre stålsort

Läs mer

En del av din styrka. ILF & nät

En del av din styrka. ILF & nät En del av din styrka ILF & nät PRODUKTINFORMATION 1 Rätt nät för varje ändamål Vi på Stena Stål har lång erfarenhet av armeringsnät och vi samarbetar med de ledande tillverkarna i Europa. Vi kan hjälpa

Läs mer

Med rätt kunskap kommer man långt.

Med rätt kunskap kommer man långt. PRODUKTION Med rätt kunskap kommer man långt. Har du egna byggprodukter att utveckla eller legotillverka? Vänd dig med förtroende till Arqdesign Produktion! Vi vet hur viktigt det är att allt material

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

INTERNATIONELLT RESECENTRUM

INTERNATIONELLT RESECENTRUM INTERNATIONELLT RESECENTRUM PROSPEKT Augusti, 2013 INNEHÅLL Vi har sammanställt frågor och svar rörande projektet Internationellt Resecentrum. Målet är att ge dig en fullständig överblick vad gäller de

Läs mer

Företagspresentation. PreconalHansen

Företagspresentation. PreconalHansen Företagspresentation PreconalHansen Aluminium och glas skapar förutsättningar för nya konstruktiva lösningar. Preconal har skapat sig en stark position på marknaden genom stor kompetens, flexibilitet,

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Allt fler företag vill idag ha företagets logotyp på sina kläder. Därför har Ahlsell tagit fram ett koncept för att enkelt kunna tillfredställa

Allt fler företag vill idag ha företagets logotyp på sina kläder. Därför har Ahlsell tagit fram ett koncept för att enkelt kunna tillfredställa Tryckt & Klart Allt fler företag vill idag ha företagets logotyp på sina kläder. Därför har Ahlsell tagit fram ett koncept för att enkelt kunna tillfredställa kunders behov av profilerade yrkeskläder.

Läs mer

Lagersortiment 2012:03

Lagersortiment 2012:03 Lagersortiment 2012:03 NR 8, 201-0 - Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

Välkommen till spännringarnas fantastiska värld. Information om Rosengrens spännringar och de möjligheter vi skapar för våra användare.

Välkommen till spännringarnas fantastiska värld. Information om Rosengrens spännringar och de möjligheter vi skapar för våra användare. Välkommen till spännringarnas fantastiska värld. Information om Rosengrens spännringar och de möjligheter vi skapar för våra användare. Den geniala idén! Förslutning av fat för vår kund Crown Pakkus OY

Läs mer

AB Hüllert Maskin. Vi är stolta!

AB Hüllert Maskin. Vi är stolta! AB Hüllert Maskin Vi är stolta! Kunderna är AB Hüllert Maskins viktigaste personer Kunderna står i fokus hos oss på AB Hüllert Maskin varje dag! Vårt mål är att de som investerar i nya eller begagnade

Läs mer

Armering - Lagersortiment och tillämpning. Välkommen till Nordens största tillverkare av armeringsprodukter

Armering - Lagersortiment och tillämpning. Välkommen till Nordens största tillverkare av armeringsprodukter Armering - Lagersortiment och tillämpning Välkommen till Nordens största tillverkare av armeringsprodukter Om företaget Ett företag i ständig utveckling. Celsa Steel Service är Nordens ledande armeringsleverantör.

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

en liten bok om en stor vision

en liten bok om en stor vision en liten bok om en stor vision En man kom på besök till ett stenbrott. Där såg han först en man som frenetiskt svärande och uppenbarligen mycket missnöjt hackade i stenen. Besökaren gick fram och frågade

Läs mer

Kundanpassade rullformade profiler

Kundanpassade rullformade profiler Kundanpassade rullformade profiler Under snart femtio år har vi gjort profiler till vår profil ROBUST RULLPROFILER tillverkar rullformade profiler för industrin. Det har vi gjort i snart femtio år. Utan

Läs mer

POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN

POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN BUTIKS CHEFS INDEX POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN BCI #2 2015 Årets andra undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att; Butikscheferna förväntar sig att vårens försäljningsframgångar

Läs mer

Plastbearbetning. Designprodukter. Formsprutning. Extrudering

Plastbearbetning. Designprodukter. Formsprutning. Extrudering Vi är Lilja Group Lilja Group är specialiserat på att forma plast. Vi arbetar huvudsakligen med extrudering, formsprutning och bearbetning. Med en flexibel produktion och korta beslutsvägar kan vi erbjuda

Läs mer

Lagersortiment 2012:03 NR 82,

Lagersortiment 2012:03 NR 82, Lagersortiment 2012:03 NR 82, 2013-04-08 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

Lagersortiment 2011 Nr 77,

Lagersortiment 2011 Nr 77, Lagersortiment 2011 Nr 77, 2012-04-10 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

Lagersortiment 2012:03 NR 86,

Lagersortiment 2012:03 NR 86, Lagersortiment 2012:03 NR 86, 2014-01-07 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Delårsrapport Q1/ april 2009 Juha Rantanen, VD.

Delårsrapport Q1/ april 2009 Juha Rantanen, VD. Delårsrapport Q1/2009 2 april 2009 Juha Rantanen, VD www.outokumpu.com Q1/2009 i korthet Marknaden för rostfritt stål Outokumpus strategi och vidtagna åtgärder Räkenskaper Q1/2009 Framtidsutsikter 2 April

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

SSAB Boron OPTIMERAT FÖR DIG OCH HÄRDNING

SSAB Boron OPTIMERAT FÖR DIG OCH HÄRDNING SSAB Boron OPTIMERAT FÖR DIG OCH HÄRDNING Om du upplevt att stål med ojämn kvalitet stör din produktion rekommenderar vi ett byte till SSAB Boron. SSAB BORON STÅLET SOM GÖR DIN PRODUKTION ENKLARE OCH MER

Läs mer

Specialisten på lönsam industriautomation

Specialisten på lönsam industriautomation Specialisten på lönsam industriautomation Projektledning, konstruktion, tillverkning och driftsättning av robotautomation, specialmaskiner och fixturer. Välkommen till Arho AB Jag är glad över att få presentera

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Optimering av NCCs klippstation för armeringsjärn

Optimering av NCCs klippstation för armeringsjärn Optimering av NCCs klippstation för armeringsjärn Sammanfattning I det här arbetet har vi försökt ta reda på optimal placering av en klippningsstation av armeringsjärn för NCCs räkning. Vi har optimerat

Läs mer

Vår nya koncerntidning

Vår nya koncerntidning Steel! Vi vann SSABcupen SID 21 TIDNINGEN FÖR OSS I SSAB n NR 1 DECEMBER 2007 Vår nya koncerntidning n Möt dina 13 000 arbetskamrater från hela världen! 2007 utgör en milstolpe i SSABs historia. Förvärvet

Läs mer

Enkelt, ekonomiskt & miljövänligt RETURSYSTEM BYGGPALL. byggbranschens pallsystem. www.byggpall.se

Enkelt, ekonomiskt & miljövänligt RETURSYSTEM BYGGPALL. byggbranschens pallsystem. www.byggpall.se Enkelt, ekonomiskt & miljövänligt RETURSYSTEM BYGGPALL byggbranschens pallsystem www.byggpall.se Röster från branschen Cecilia Johansson Arbetsledare, JM AB Region Stockholm Syd Byggpall är enkelt och

Läs mer

Högskoleingenjör Bergsskoletekniker Tekniskt basår

Högskoleingenjör Bergsskoletekniker Tekniskt basår BERGSSKOLAN Utbildning inom berg och metall sedan 1830 Högskoleingenjör Bergsskoletekniker Tekniskt basår VID BERGSSKOLAN I FILIPSTAD En Skandinaviens del av nordligaste tekniska univ Luleå Forskning tekniska

Läs mer

innehåll sid en kort presentation drömkund drömprojekt oberoende projektledning vinnande blandning personkemi och kompetens pionjär och föregångare

innehåll sid en kort presentation drömkund drömprojekt oberoende projektledning vinnande blandning personkemi och kompetens pionjär och föregångare innehåll sid drömkund drömprojekt oberoende projektledning vinnande blandning personkemi och kompetens pionjär och föregångare bli vår drömkund 5 6 7 9 11 12 en kort presentation 1 2 förvaltning idé och

Läs mer

J u s t a d d w a t e r...

J u s t a d d w a t e r... Just add water... Malmstens företaget med vattenvana Simhallen en plats för motion, välbefinnande och gemensamma aktiviteter. Vår målsättning på Malmstens är att hjälpa våra kunder att skapa vackra, lönsamma

Läs mer

Har vi optimal plockteknik?

Har vi optimal plockteknik? Har vi optimal plockteknik? En lagerresa från starten 2005 Stayhard startades 2005 av två unga entreprenörer, Daniel Möller och Joakim Naumburg, i ett källarförråd på 15 kvadratmeter idén kom under en

Läs mer

STÅL I TRELLEBORG AB Försäljningsvillkor

STÅL I TRELLEBORG AB Försäljningsvillkor STÅL I TRELLEBORG AB Försäljningsvillkor Leveransvillkor Priserna gäller exklusive mervärdesskatt, legeringstillägg och emballage, fritt vårt lager. Leveransvillkoren baseras på branschens allmänna leveransbestämmelser.

Läs mer

www.begroup.se Företagspresentation

www.begroup.se Företagspresentation www.begroup.se Företagspresentation Samordna dina inköp hos en erfaren leverantör med regional och internationell förankring. Vi har alltid jobbat fristående från verk och därigenom skapar vi det bästa

Läs mer

Ett lysande räcke för gång- och cykelvägar GÅNG- OCH CYKELRÄCKET

Ett lysande räcke för gång- och cykelvägar GÅNG- OCH CYKELRÄCKET Ett lysande räcke för gång- och cykelvägar GÅNG- OCH CYKELRÄCKET Fakta Birstaverken Birstaverken AB grundades 1961 och är ett verkstadsföretag med egen anläggning för varmförzinkning. Vår tillverkning

Läs mer

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Världsmarknaden över industrirobotar har ökat kraftigt under senare år och är på väg att hämta sig från tiden efter 2001. Året före

Läs mer

Välkommen till Familjen PARS!

Välkommen till Familjen PARS! Babak Karimi inköp/it, Bo Karimi BTT, Johan Axelsson vice VD, Stefan Wängermark marknad, Ali Karimi styrelseordförande, Åsa Brovall ACAB, Ulf Liljewern ABL, Sofia Karimi controller, Seppo Laukkanen PREFORM,

Läs mer

Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar

Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar 1 Bred kompetens och snabb service oavsett behov Tebeco är en av Sveriges ledande leverantörer av produkter och förnödenheter till ytbehandling, gjutning

Läs mer

Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde. 4 6 september 2014

Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde. 4 6 september 2014 Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde VÄSTSVERIGE, GÖTEBORG 4 6 september 2014 Nu bygger västra Sverige för framtidens behov Göteborg och Västra Götaland är ett viktigt nav för hela

Läs mer

AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i

AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i en helhet som ger kunden stabilitet, trygghet och kvalitet.

Läs mer

Månadens fråga april 2014. Standardrapport

Månadens fråga april 2014. Standardrapport Månadens fråga april 2014 Standardrapport Procent Antal Arbetslösheten ökar totalt sett 15,1 117 Arbetslösheten minskar totalt sett 54,5 422 Arbetslösheten varken ökar eller minskar totalt sett 30,4 235

Läs mer

Företagspresentation 2014

Företagspresentation 2014 Företagspresentation 2014 Affärsidé Hitta bygget Sverige AB s affärsidé är en mobilapp med tillhörande hemsida som förenklar kommunikationen och förmedlar förutsättningar mellan leverantörers chaufförer

Läs mer

Nr Prislista. Rostfri plåt. Rostfri stång. Rostfria rör. Produktionsservice

Nr Prislista. Rostfri plåt. Rostfri stång. Rostfria rör. Produktionsservice Nr 21 2012-2012 02 03 2012-04-02 Prislista Rostfri plåt Rostfri stång Rostfria rör Produktionsservice BE Group Sverige AB - Försäljningsvillkor Prislista rostfri plåt, stång, rör Leveransvillkor och frakt

Läs mer

Tusen installationer borgar för kvalitet

Tusen installationer borgar för kvalitet Tusen installationer borgar för kvalitet 1 Karlebo_F-pres 120920.indd 1 2012-09-21 14.39 Lösningar som optimerar din produktion. Karlebo är ett företag med lång tradition av att leverera nytänkande lösningar

Läs mer

När du har höga krav

När du har höga krav När du har höga krav Vi kan tunnplåtsbearbetning Plåtspecialisten är ett familjeägt företag som sedan 1948 utvecklats från ett gediget hantverksföretag till en modern kontraktstillverkare. Våra kunder

Läs mer

Konstruktioner och lösningar som ingen annan tänkt på

Konstruktioner och lösningar som ingen annan tänkt på Din industripartner Konstruktioner och lösningar som ingen annan tänkt på »Dra nytta av vår erfarenhet inom projektledning, konstruktion och produktionnär jag bildade Fagerström Industrikonsult 1994 satte

Läs mer

Företagspresentation 1. Konstruktionsstål 2. Konstruktionsstål 3. Verktygsstål 4. Rostfritt 5. Metaller 6. Övrigt 7

Företagspresentation 1. Konstruktionsstål 2. Konstruktionsstål 3. Verktygsstål 4. Rostfritt 5. Metaller 6. Övrigt 7 Företagspresentation 1 Konstruktionsstål 2 Automatstål Kalldragen Plattstång Stränggjutgods Konstruktionsstål 3 Seg- och Sätthärdningsstål Nitrér- och Fjäderstål Maskin- och allmänna konstr. Stål Obearbetad

Läs mer

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt Vi lägger grunden för framgångsrika byggprojekt Under ytan sedan mer än hundra år Vi kan vår sak och vi vill hålla kontroll över hela kedjan. På Skanska Grundläggning finns oerhört mycket erfarenhet och

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

AESSEAL SWEDEN AB SEALING THE WORLD

AESSEAL SWEDEN AB SEALING THE WORLD AESSEAL SWEDEN AB SEALING THE WORLD AESSEAL GÖR DET MÖJLIGT Redan år 1983 klev AESSEAL in i en bransch som dominerades av några stora internationella aktörer. För att kunna ta sig in på marknaden och överleva

Läs mer

BE GRUNDLÄGGNING STÅLKÄRNOR. Stålkärnor från nyvalsning eller lagerhållare.

BE GRUNDLÄGGNING STÅLKÄRNOR. Stålkärnor från nyvalsning eller lagerhållare. GRUNDLÄGGNING BE GRUNDLÄGGNING STÅLKÄRNOR Stålkärnor från nyvalsning eller lagerhållare. Stålsort S355J2. Lagerlängder om 6- eller 8 meter eller anpassning efter ert behov. Vi erbjuder kompletta stålkärnor

Läs mer

Landskrona i Öresundsregionen

Landskrona i Öresundsregionen 1 (7) Landskrona i Öresundsregionen Landskrona ligger mitt i Öresundsregionen. Sedan Öresundsbron invigdes år 2000 och fram till och med år 2008 har folkmängden i Öresundsregionen ökat med 180 000 invånare,

Läs mer

Ett rekordår på alla plan.

Ett rekordår på alla plan. KONCERNCHEFEN HAR ORDET Ett rekordår på alla plan. Verksamhetsåret 26 27 var på många sätt ett rekordår för Martinsons. I kronor räknat uppnådde vi det bästa resultatet i koncernens långa historia, med

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer

Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer

Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer Vi siktar högt. Men arbetar jordnära. Sandström erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom Mark & Miljö, Bygg & Anläggning

Läs mer