Dimensioner. Hela servicepaketet! Så stannar jobben kvar i Sverige. EM-pallen orkade även kulstötare. BE ska bli störst på aluminium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dimensioner. Hela servicepaketet! Så stannar jobben kvar i Sverige. EM-pallen orkade även kulstötare. BE ska bli störst på aluminium"

Transkript

1 Nya Dimensioner En tidning från Bröderna Edstrand u Nr Så stannar jobben kvar i Sverige Hela servicepaketet! Portsystem 2000 i Habo utnyttjar BE:s servicetjänster EM-pallen orkade även kulstötare BE ska bli störst på aluminium Miraklet i Haparanda: Glädjefnatt i krisort Marknadsanalysen: Efterfrågan ökar starkt Lodbrok kan lyfta tungt igen

2 Våra produkter finns på de mest överraskande ställen! Bo Söderqvist, VD Stål, rostfritt stål, aluminium, armering Bröderna Edstrands produkter är efterfrågade och kommer till användning på de mest skiftande och ofta överraskande ställen. Det är bland annat detta som gör vårt jobb så spännande. Vem kunde ana att friidrottarna på EM i Göteborg skulle ta emot sina medaljer på en prispall tillverkad av rostfritt stål från Bröderna Edstrand? Inte fullt så överraskande men lika glädjande är att Ikeas nya varuhus i Haparanda vilar på en stomme av armering från oss. Våra lager består av produkter som behövs och vår roll är att tillfredsställa de mest sofistikerade önskemål från kunderna. Som vår inköpschef Mats Lidgren konstaterar i sin marknadsanalys på sidan 8 ökar efterfrågan på stål, rostfritt stål och aluminium starkt just nu. Efterfrågan i Europa slår rekord efter rekord. Lagernivåerna är låga och ledtiderna från verken är långa. Det är just i en situation som denna som Bröderna Edstrand kan utjämna marknadens svängningar och erbjuda kunderna både marknadskunnande och tillgänghet. Segrarna svävade på EM-pallen Prispallen som användes vid sommarens friidrotts-em i Göteborg är en skapelse som fick medaljörerna att sväva vid prisceremonierna. Designern Leon Lewandowski fotograferas vid EM-pallen, som tillverkats av rostfri BE-plåt. Tre meter lång, drygt 600 millimeter bred, tillverkad i 40 millimeter tjock plexiglas och rostfri slipad plåt från Bröderna Edstrand. Prispallens bågformade, svepande och böljande konstruktionen i glas och plåt ska påminna om den svenska västkusten, men också om Ulleviläktarnas mjuka kurvatur. Formen överensstämmer dessutom med EM:s logotype, och ska symbolisera linjen mellan start och mål, kast, hopp och resultat. Den kan också ses som en bro och en mötesplats för idrottsutövare och publik från hela Europa. Den anmärkningsvärda vikten till trots prispallen väger närmare ett halvt ton så har den bärande idén med formgivningen varit att atleterna ska ge ett svävande intryck i samband med medaljceremonin. Mannen bakom pallen är den välkände designern, konstnären och reklammannen Leon Lewandowski. Tillverkningen har Nolans Mekaniska AB i Alingsås stått för. Speciellt uppdrag Det här har varit ett väldigt speciellt uppdrag, som vi fick via MLS, Marketing Logistics & Services i Göteborg, ett företag som vi arbetat med tidigare, berättar Roger Götberg som är produktionschef på Nolans mekaniska. Bortsett från plattorna av plexiglas, är allt gjort i rostfri slipad plåt. Plattorna är skruvade med rostfria skruvar och brickor på rostfria bärpinnar och tål en belastning på ett ton vardera. Och materialet till pallen då? Jo, det kommer förstås från Bröderna Edstrand. Nolans Mekaniska är en etablerad BE-kund som bland annat köper rostfri plåt, plattstång och rör av Edstrand. Nolans är en gammal kund till oss, berättar Janne Petersson, BE:s Produktsäljare på Rostfritt i Region Syd. Ansvarig utgivare: Redaktionsråd: Bo Söderqvist Britta Scharin Lindgren Jens Karlsson Adress: Bröderna Edstrand AB Box 225, Malmö Tel Fax Produktion: Björn Lundquist AB, Malmö Tel Fax E-post:

3 Serviceteam Syd: Mårten Holmberg, Tony Häggström och Patrik Thollström. Serviceteam Nord: Kjell Asperud, Niklas Claar, och Billy Lindqvist. Teknikspecialister Breddar säljkåren För att öka konkurrenskraften för Bröderna Edstrands kunder har två regionala serviceteam inrättats. Teamen, ett för varje region, ska ge förbättrad service inom produktionsservice för Bröderna Edstrands kunder. De två serviceteamen fungerar som ett stöd åt den ordinarie säljkåren. Vi för in produktionskunskap i försäljningsledet tack vare att teamen består av personer med teknisk specialkunskap och som därmed kan föreslå produktionstekniska lösningar optimerade för kunden, säger Mårten Holmberg som leder Serviceteam Syd. I praktiken innebär upplägget att de regionala serviceteamen följer med den ordinarie säljaren ut till kunden som en extra resurs i just servicefrågor. Teamen kommer även att agera länk mellan de partners som Bröderna Edstrand samarbetar med inom service och kunden. Kapar ledtiderna Fördelen är att kunden endast behöver vända sig till en enda leverantör. Vi tar oss an att sy ihop hela paketet. I många fall blir detta billigare samtidigt som ledtiderna kapas. Kunden slipper dessutom kostsam och tidsödande administration, säger Mårten Holmberg. Han tar som exempel när man nyligen sydde ihop material och tjänster från sex olika underleverantörer i samband med att BE levererade helt färdigt ingjutningsgods och armering till PEAB:s tillbygge av Volvofabriken i Olofström. PEAB var i tidsnöd. Vi fick i uppdrag att samordna alla underleverantörerna. Det var två externa materialleverantörer och fyra underleverantörer. Vi själva levererade armeringen, men vi tog alltså även på oss samordningsansvaret och vi stod som garant för hela leveransen, säger Mårten Holmberg. Plåtleveranser till Toyo De regionala serviceteamen var även involverade när BE fick i uppdrag att leverera material till den japanska däcktillverkaren Toyo i samarbete med Gadelius. Vi levererade laserskuren plåt som efterbearbetades med fräsning och borrning, säger Kjell Asperud som leder Serviceteam Nord. Kjell Asperud berättar att kunden ofta får en aha-upplevelse när teamet visar allt det som BE kan erbjuda inom produktionsservice. Ett annat starkt skäl för kunden att anlita BE för efterbearbetningstjänster är att kunden ofta lider av tidsbrist: För kunden innebär serviceteamen snabba svar, lägre pris och kortare ledtider. Dessutom har vi ett stort leverantörsregister som vi kan utnyttja för all sorts förädling. Vi har god kännedom om högproduktiva efterbearbetningsleverantörer som kan leverera till låg kostnad, säger Kjell Asperud. Kundbesök och kundträffar Under hösten genomförs besök hos kunderna tillsammans med den ordinarie säljaren. Det arrangeras även kundträffar, bland annat ett besök på borranläggningen i Norrköping. Ytterligare ett exempel på Bröderna Edstrands breda kompetens inom produktionsservice finns på sista sidan i denna tidning, där vi berättar om reparationerna av kranbåten Lodbrok efter kollisionen med Västerbron i Stockholm.

4 Så räddas jobben kvar i Sverige Den svenska verkstadsindustrins konstruktions- och produktionstekniska kunnande är en stor konkurrensfördel gentemot lågkostnadsländer. Men för att rädda kvar uppdragen i Sverige krävs satsningar på stora gemensamma produktionsanläggningar. Det menar Lars Svedje, VD för Mekaniska Verkstädernas Riksförbund, MVR. Högkonjunktur råder och det går starkt framåt för svensk verkstadsindustri. Men bakom hörnet väntar ett antal ödesfrågor för branschen. Produktionstekniken måste omstruktureras, generationsproblematiken måste lösas och tillgången på kvalificerad arbetskraft måste tryggas. Stålbyggnadsbranschen är fragmenterad och består av små producerande företag. Företag som sysslar med skärande och plastisk bearbetning har kommit längre med sin produktionsteknik och där är hotbilden inte lika påtaglig. Även här måste branschen ta ett steg till och skapa större enheter för automatisering. Också inom skärande och plastisk bearbetning bör man i större omfattning ta över utvecklingen av ingående komponenter till sina kunder. Samverkan är lösningen Tillverkningen av stålkonstruktioner sker i ökande omfattning utomlands. Svenska företag blir allt mer montageföretag. Lars Svedje nämner att 80 procent av det förädlade stålet kom utifrån under I dag är det ännu mer. Det är anmärkningsvärt att svenska verkstadsföretag har svårt att konkurrera med norska och finska företag, något som inte kan förklaras med skillnader i lönenivå. I dag går beställningarna till någon större entreprenör som sedan delar upp arbetet på flera underentreprenörer som inte ser helheten i projektet. Samverkan mellan olika aktörer om stora rationella produktionsenheter kan vara lösningen på problemet. Lars Svedje föreslår konsortier för nya produktionsmetoder och optimal fördelning mellan olika intressenter. Foto: Björn LUndquist Lars Svedje, VD för Mekaniska Verkstädernas Riksförbund, MVR. Smidesarbetet bakom honom beskriver MVR:s historia.

5 Bröderna Edstrand har visat vägen med sin satsning på en stor kap- och borranläggning för prefabricerade stålbalkar. Många var tveksamma till anläggningen och befarade konkurrens. I dag inser alla att de vinner konkurrensfördelar genom att anlita en sådan resurs. Investeringar i maskiner som gör jobbet rationellare och billigare är nödvändiga för att vi ska behålla vår konkurrenskraft. Standardisering är en viktigt del för att nå en mer rationell produktion. Ofta är konstruktionerna funktionella, men man har glömt hur man ska producera rationellt. Därför behövs en standardkatalog att välja ur för att få mer optimala konstruktioner, säger Lars Svedje. Brist på yrkeskunnande Ett annat påtagligt hot mot hela branschen är den stora bristen på yrkeskunnigt folk. På fem till tio års sikt kommer detta att vara ett stort problem i takt med att de olika industriprogrammen försvinner från skolorna i landet. MVR har en viktig roll att spela här, säger Lars Svedje. Tillsammans med våra medlemmar måste vi skapa en lärlingsskola där skolan ger den teoretiska utbildningen och företagen den praktiska. Som tur är finns det ambitiösa SteelCalc Euro ger svar direkt SteelCalc Euro är MVR:s kalkylprogram för stålberäkningar.här kan man snabbt beräkna projektkostnader och ta fram en offert. Programmet ger direkt svar på materialåtgång, vilka resurser som krävs samt vad kunden ska betala. Beräkningarna bygger på aktuell information från BE:s och andra leverantörers prislistor. undantag. Fredrika Bremergymnasiet i Haninge har lyckats få eleverna att välja yrkeslinjerna som förstahandsval och skolan har besatt alla platser. I Helsingborg har industriföretagen själva gått samman och diskuterat med skolan. Samma sak sker i Fagersta och på flera andra orter. Svårt finna köpare Det tredje hotet mot branschen består i problematiken kring generationsskiftena. Många industriägare är 40-talister som snart vill låta yngre krafter ta över, men de har svårt att finna köpare. Möjligheterna för en 25-åring att låna pengar är dåliga, såvida du inte satsar allt du äger i säkerheter. Här efterlyser vi olika former av investeringsbidrag eller statliga borgesåtaganden. Diskussioner pågår. Utan köpare läggs företagen ner och maskinerna säljs. När SteelCalc Euro utvecklades tog MVR hjälp av en grupp branschfolk för att i största möjliga mån tillgodose användarnas behov. I denna referensgrupp medverkade bland andra Christer Ericson från Bröderna Edstrand med synpunkter och idéer under utvecklingsarbetet. Lars Svedje menar att den svenska verkstadsindustrins stora konkurrensfördel ligger i det konstruktions- och produktionstekniska kunnandet! Affärsmöjligheten består i att totalkostnaden för objekt som utförs i Sverige blir lägre än vid leveranser från lågkostnadsländer. Detta kräver dock stöd av stora gemensamma produktionsenheter. Satsningen på den tekniska utvecklingen parallellt med satsningar på produktionsteknik är förutsättningen för att öka konkurrenskraften. Får vi dessutom en fast professur i stålbyggnad skulle det bli ännu bättre. Samhällets intresse för forskning och utveckling av stålbyggnadskonstruktioner minskar. Mekaniska Verkstädernas Riksförbund, MVR, bildades 1920 och har cirka 500 medlemsföretag, organiserade i 21 lokalföreningar. BE ska bli ledande på aluminium! Inom fem år ska Bröderna Edstrand vara marknadens ledande samarbetspartner på aluminium. Inte bara i Sverige, utan även i andra länder där BE Group finns representerade. Det hoppas Anette Sjölin, sedan den första januari i år ny produktchef för BE:s aluminiumsegment. Nyckeln till framgång stavas excellent service. Genom att erbjuda rätt sortiment, tillgänglighet och kundunika lösningar vill vi spara kostnader, tid och kapital åt våra kunder och på så sätt öka deras konkurrenskraft. Anette Sjölin kom till Bröderna Edstrand efter fyra år som produktchef för aluminium på Ruukki. Innan dess arbetade hon elva år som aluminiumsäljare inom Tibnorkoncernen. BE:s roll som en av de ledande aktörerna på aluminiummarknaden fick henne att söka jobbet som produktchef på företaget. Vilka är BE:s styrkor på aluminiumsidan idag? Kompetent personal med mycket god marknadskännedom, ett komplett sortiment samt olika typer av logistiklösningar. Hur ska BE stärka sin ställning ytterligare? Genom att utveckla våra långsiktiga relationer med leverantörer och kunder. Anette Sjölin, ny produktchef för BE:s aluminiumsegment, tror på snabbt avancemang för Bröderna Edstrand. Vilka nyheter kan och kommer BE att kunna presentera framöver? Vi satsar mycket på kundunika lösningar, till exempel en specialprofil eller en sågad aluminiumplåt som levereras helt enligt kundens önskemål.

6 Miraklet i Haparanda Ikeas nya varuhus (vid pilen) har gett en kraftfull vitamininjektion till den slumrande krisorten Haparanda. Redan talas det om arbetskraftsbrist! Foto: Foto-Wille Det kallas för miraklet i Haparanda. När Ikea för lite drygt ett år sedan deklarerade att man förlägger sitt allra nordligaste varuhus i den tynande norrländska tätorten gick invånarna man ur huse för att fira. Stadens knappt invånare bröt ut i kollektivt glädjefnatt. Den slumrande handelsbygden, belägen vid gränsen till Finland och en gång i tiden känd för sina sprudlande marknadsplatser, vädrar morgonluft igen. Ikea räknar med närmare 1,5 miljoner besökare årligen till det nya varuhuset. Och på kommunkontoret talas det om upp mot ettusen nya arbetstillfällen, på och omkring Ikea. Frågan Haparandaborna nu ställer sig är hur man ska få arbetskraften att räcka till. Det här är självklart en stor grej för Haparanda. Staden har ett stort upptagningsområde, norra Sverige och Norge, Finland och Ryssland bland annat. Och runt om Ikea planeras för fler varuhus, butiker och hotell, berättar Börje Andersson, byggsäljare på Bröderna Edstrand med norra Sverige och kundansvar för bland annat PEAB på sin lott. Inläggningsfärdig armering Det är PEAB som fått uppdraget att bygga det kvadratmeter stora Ikeavaruhuset. Till detta har Bröderna Edstrand, som har ett koncernavtal med En stor dag för Haparanda här tas det första spadtaget till Ikeas nya varuhus. Armering från BE grunden för ett nytt Haparanda byggföretaget, levererat närmare 250 ton armering. Börje Andersson: Till största delen, omkring 200 ton, handlar det om specialnät, så kalllat fingerskarvat nät som används till själva plattan. Dessutom har vi via samarbetspartner levererat inläggningsfärdig armering, ILF, samt även material från vårt lager. Fördelen med fingerskarvat nät är framför allt att man får en jämn armeringshöjd, vilket ger rätt täckskikt på betongen. Man får dessutom en viss viktbesparing, berättar Börje Andersson vidare. Stort kunderunderlag Första spadtaget togs under pompa och ståt tidigt förra hösten. Gjutningarna av plattan genomfördes under senvåren. Just nu pågår byggarbetet för fullt och håller bara tidskalkylerna hoppas man kunna slå upp portarna till Sveriges16:e Ikeavaruhus, tillika världens nordligaste,

7 i god tid till årets julhandel. Haparanda gränsar till finländska Torneå och det nya varuhuset har fått namnet Ikea Haparanda-Tornio. Förväntningarna från möbeljättens sida är höga inför etableringen. Det finns ett stort intresse för Ikea och heminredning i regionen. Vi kan se att kundunderlaget är stort, vi tror att det nya varuhuset kommer att blir ett utflyktsmål för både svenskar, finländare, norrmän och ryssar. Vi tror att Haparanda och Torneå kommer att utvecklas till en framtida handels- och turistmagnet och ser också med stor förväntan på allt som sker i hela regionen, säger Fredrik Warholén, informationschef på Ikea Sverige. Rekryteringen till det nya varuhuset pågår för fullt. Ikea räknar med åtminstone 100 heltidstjänster i varuhuset, som förutom ett heminredningssortiment på artiklar också kommer att rymma en restaurang med 450 platser, en matbutik, ett lekrum för barnen samt parkeringsplatser. Förhoppningarna är med andra ord stora, inte minst kommunalrådet Sven- Erik Bucht ser framtiden an med stor tillförsikt. Det är mycket tack vare honom, och ett ambitiöst lobbyarbete, som Ikeas satsning i Haparanda nu blir verklighet. Sven-Erik Bucht har talat om en ny tideräkning och om en dröm som blivit sann. Våra kalkyler pekar på mellan 500 och nya jobb med kringeffekter. Många företag har redan hört av sig. Vi kommer inom kort att kunna presentera flera nyetableringar, sa kommunalrådet förra sommaren. Byggsektorn tar fart Elgiganten, Kapp Ahl, Clas Ohlson och Lindex är butikskedjor som nämnts i sammanhanget. Även byggsektorn i kommunen har tagit ny fart. Men några direkta Ikeaeffekter för Bröderna Edstrands del är ingenting som Börje Andersson märkt av. Det byggs mycket i regionen, men det gjorde det redan innan Ikeas tid, förklarar han. Livlig gränsöverfart I Haparanda kommun bor drygt personer på en yta av 927 kvadratkilometer. Genom sitt läge, längst upp i Bottenviken, har tätorten Haparanda blivit en knutpunkt för Nordkalotten och Barentsområdet. Varje år sker omkring 12 miljoner gränspasseringar här, vilket gör området till den livligaste gränsöverfarten i Skandinavien. Trots detta är arbetslösheten i kommunen, liksom antalet förtidspensionärer, betydligt högre än genomsnittet i landet. Flest arbetstillfällen finns inom vården, omsorgen och skolan, medan områden som handel, kommunikation, finansiell verksamhet och kultur har halkat rejält efter riksgenomsnittet. Haparanda och tvillingstaden Tornio, på den finska sidan av riksgränsen, är av tradition en livlig gränshandels- och mötesplats. Mitt på gränsen bygger de båda städerna ett gemensamt stadscentrum med handel, bostäder, utbildning, samhällsservice, arbetsplatser, kultur och fritid från två länder. Första spadtagen är redan tagna. Bland de nyetablerade kan nämnas IKEA, Ikano och Akelius. Torneå här finns ett av världens största stålverk för rostfri plåt Bröderna Edstrand på besök hos Outokumpus stålverk i Torneå tillsammans med plåtkunder från hela landet och representanter för Outokumpu Nordic här ges förstahandsinformation om vad som händer och kunderna kan ställa frågor kring den egna verksamheten direkt till producenten. Outokumpus stålverk i Torneå är ett av de största i världen, det är dessutom det modernaste för rostfritt stål. Härifrån hämtas en stor del av det stål som vi levererar till våra kunder på den svenska marknaden, berättar BE:s Peter Sjödahl. Det senaste året har inneburit en häftig utveckling på rostfritt stål. Inte minst vad gäller priserna. Detta var en viktig anledning till att sammanföra slutkunder och leverantören, konstaterar Peter Sjödahl vidare. Utbildning i rostfri plåt På programmet stod även information om Outokumpu och BE Group, utbildning i rostfri plåt, materiallära och användning, samt information om marknadsläge och prisutveckling. Dessutom fick de omkring 35 deltagarna en grundlig visning av stålverket. Peter Sjödahl: Den senaste produktionslinjen heter RAP 5 ( Rolling, Annealing, Pickling). Man har sammanfört de olika produktionsstegen i en enda maskin, det vill säga man valsar, glödgar och betar plåten i samma linje. Det gör produktionsprocessen både snabbare och mer rationell. Efter visningen av stålverket och ett studiebesök i Outokumpus ferrokromgruva i Kemi, bjöds deltagarna på en exotisk resa i sameland. Bland annat fick de prova på typiska sameaktiviteter och provsmaka olika lokala specialiteter som renskav. Bastubad var ett annat givet inslag och innan resan avslutades döptes samtliga deltagare till samer enligt den lokala traditionen.

8 efterfrågan ökar l Fortsatta prisuppgångar under resten av året? l Det rostfria stålet boomar Även om utbudet av stål totalt sett har ökat i Europa har efterfrågan ökat ännu mer. Ledtiderna från verken är därför långa och de europeiska grossisternas lagernivåer ligger på en väldigt låg nivå. Kraftigt stigande zinkpriser under lång tid har hjälpt till att driva upp priserna på galvaniserat stål till historiskt höga nivåer. För samtliga europeiska länder väntar sannolikt fortsatta prisuppgångar under resten av året och uppgångarna kan mycket väl fortsätta en bit in på nästa år. I Asien är situationen annorlunda. På grund av minskad efterfrågan och starkt ökande inhemsk produktion har priskurvan vänt, och vi ser där sedan några månader tillbaka prissänkningar på både långa och platta produkter. Detta leder till ökat exporttryck från exempelvis Kina. Sätter press Importen av billigare stål från Asien till Europa, kommer att sätta press på de europeiska stålverken. Det är ingenting de känner av just nu. Stark efterfrågan, långa ledtider och låga lagernivåer gör att det lär dröja länge innan importen från Asien får de europeiska stålpriserna att börja vända nedåt. Aluminium toppade tidigt i somras med LME-priser på över 3250 USD/ton och har därefter sjunkit snabbt. Aluminiumpriserna ligger ändå kvar på en historiskt hög nivå, med långa ledtider från verken. Mats Lidgren inköpschef Rekord efter rekord Det rostfria stålet boomar. Detta beror på en stark efterfrågan i hela Europa, och med rekord efter rekord på de rostfria legeringspriserna. I flera månader har de rostfria verken haft stora problem att klara materialförsörjningen, och ledtiderna är väldigt långa. I princip är de rostfria verken slutsålda för i år. Prisutveckling Rostfritt, Euro/ton Jan 06 May 06 Sept 06 CR 304 2B 2mm E/t Ex-works - N Europe domestic base Alloy surcharge: 304 coil E/t Europe Källa: SBB Prisutveckling Aluminium, USD/ton Apr 06 May 06 Jun 06 Jul 06 Aug 06 Källa: LME Stort sug efter nya armeringsprodukter Ove Eriksson är ny produktchef för armering inom Bröderna Edstrand. Vid årsskiftet övertog han ansvaret efter pensionerade Ivert Kronander. Det känns som ett naturligt steg, även om jag inte visste exakt vad jobbet skulle komma att innebära när jag sökte det. Det viktiga för mig var att inte tappa kontakten med försäljningen, berättar Ove Eriksson. Ett drygt halvår efter tronskiftet konstaterar den 45-årige byggnadsingenjören, bosatt i Stenungsund, på klockren västkustdialekt att oron var obefogad. Byggbranschens krav på snabba beslutsvägar innebär ständiga kontakter med såväl inköp som försäljning. Ove Eriksson började på Bröderna Ove Eriksson, ny produktchef armering inom Bröderna Edstrand.

9 En ny version av standarden för konstruktionsstål har fastställts av standardiseringsorganen. EN 10025: antog standardiseringsorganet CEN en ny standard för EN och denna nya standard ersätter gamla EN från Den engelska utgåvan fastställdes som svensk standard under Den nya standarden EN 10025:2004 omfattar sex delar: l SS-EN : Allmänna tekniska leveransbestämmelser l SS-EN : Olegerade konstruktionsstål, Ersätter EN 10025:1993. Ny beteckning ex. S235JR,S275JR,S355J0, S355J2 l SS-EN : Normaliserade finkornstål. Ersätter EN och 2:1993. Ny beteckning ex. S355N,S420N l SS-EN : Termomekaniskt valsade finkornstål. Ersätter EN och 3:1993. Ny beteckning ex. S355M,S420ML l SS-EN : Konstruktionsstål med förbättrade korrosionsegenskaper. Ersätter EN 10155:1993. Ny beteckning ex. S355J2W l SS-EN : Seghärdade konstruktionsstål. Ersätter EN och 2:1996. Ny beteckning ex. S690QL I den nya standaren har vissa stålsorter fått ändrade benämningar. Exempelvis har tilläggen G2/G3 tagits bort och stålsorten S355J2G3 heter numera endast S355J2 för långa produkter. För platta produkter krävs normaliserat tillstånd med tilläggsbeteckningen N, dvs. S355J2+N. Jämförelse mellan de vanligaste stålsorterna: Gamla S235JRG2 S275JR S355J2G3 Nya S235JR S275JR S355J2 eller S355J2+N Det har också skett en del förändringar i optionerna - en harmonisering mot tidigare standarder har genomförts. Numera ingår begränsad kolekvivalent för svetsbart material (f d option 5) i basstandarden och den snävare kolhalten (f d option 7) är borttagen. I den nya standarden innebär option 5 att materialet är lämpligt för varmgalvanisering. Även certifikatsbeteckningarna har utsatts för revidering. Gamla EN B heter numera EN 10204:2004/3.1 Eftersom det finns material i lager enligt den gamla standarden sker leveranser både enligt gamla och nya standarden under en övergångsperiod. Vid frågor, ring din kontaktperson på BE eller produktchefer Stål. Edstrand i maj 1999, då som produktansvarig för armering. Innan dess hade han bland annat arbetat som platschef på Kullenbergs och exportsäljare på Tanums fönster. Som ny produktchef ser han utvecklingen av nya produkter som en av sina främsta uppgifter. Armering är en traditionell produkt men det finns det mycket att utveckla, framför allt på tillbehörssidan. Bredare sortiment Tidigare har tillbehör inom armering mer eller mindre varit synonymt med distansklotsar. I framtiden hoppas Ove Eriksson kunna erbjuda kunderna ett betydligt bredare sortiment. Utvecklingspotentialen är hur stor som helst, inte minst när det gäller försäljningen runt omkring själva armeringen till exempel i samband med gjutningen. Varför ska kunden inte köpa detta av oss? Bröderna Edstrands målsättning när det gäller armeringstillbehör är offensiv. Ett första mål, som bör kunna uppnås inom ett eller ett par år, är att fördubbla fjolårets försäljning. På sikt, låt säga om fem-sex år, kan försäljningen mycket väl fyrdubblas, tror Ove Eriksson. Nya produkter Självklart finns det även mer att utveckla när det gäller armeringen. Utveckling av nya produkter är viktig om Bröderna Edstrand ska behålla sin position som marknadsledande. Suget efter nya produkter är stort, det visar inte minst den stora efterfrågan på armeringsnät. Vilka är BE:s styrkor på armeringssidan idag? Vi är innovativa och har hög kunskapsnivå från inköp till produkt och försäljning. Hur ska BE stärka sin ställning ytterligare? Genom utveckling! Vi ska bli ännu mer kompletta och ha en ännu högre kunskapsnivå. Våra kunder ska känna att vi är det givna förstahandsvalet, det är till oss de ska ringa så fort det handlar om armering. Vilka nyheter kommer BE att kunna presentera framöver? Vi arbetar med att sortera ut gamla produkter, och göra plats för nya. Till exempel lägger vi upp fingerskarvade nät på lager, vilket kommer att förenkla arbetet för många av våra kunder.

10 En tillverkare vars affärsidé är att leverera totallösningar behöver en leverantör som kan åstadkomma detsamma. Så kan man beskriva relationen mellan expansiva Portsystem 2000 i Habo, Västergötland, och leverantören Bröderna Edstrand. Det stora lyftet! Produktionsanpassad BE-service stöd för snabb expansion Tre tunga aktörer. Björn Thyselius och Anders Hagelberg från Portsystem 2000 tillsammans med Sten Åström, kundansvarig på Bröderna Edstrand. Via det flexibela samarbetet med Bröderna Edstrand får Portsystem 2000 sina unika önskemål tillgodosedda. Portsystem har tack vare stora investeringar dubblat sin omsättning de senaste två åren. Idag arbetar sextio personer på Portsystem 2000 i Habo. När man går från 60 miljoner kronor i omsättning till 120 miljoner på två år så är det klart att det är svårt att hänga med i produktionstakten. Då är det viktigt att kunna alliera sig med partners som har de resurser man saknar, säger Björn Thyselius. Björn Thyselius är VD för Portsystem 2000, som är verksamma inom dockningssystem och portar. Bland kunderna finns bland annat stora logistikföretag som DHL, DFDS och livsmedelsföretag som Dagab och ICA. Till de sistnämndas nybyggda dagligvarulager utanför Helsingborg har Portsystem 2000 levererat specialutformade lastbryggor. ICA hade specifika önskemål om utformningen av lastbryggan, lasthuset och IT-styrningen. Bland annat önskade de tätningar på bryggan och lasthuset som vi inte stött på tidigare. Eftersom det handlar om dagligvaror var det viktigt att leveranserna inte påverkades av den yttre miljön när man öppnade bilens portar in till lagret. Men inte nog med det det fick knappt vara något drag alls, säger Anders Hagelberg, inköpsansvarig på Portsystem Portsystem 2000 utvecklade ett helt nytt system för lastbryggan som gav en obruten köldkedja. Ordern till ICA var typisk för de kompletta styrningssystem fyllda med IT-lösningar, till exempel. webbaserad fjärrstyrning, som Portsys 10

11 Komplett leverantör Portsystem 2000 är en komplett leverantör av dockningssystem och levererar bland annat till de stora logistik- och transportföretagen i Sverige. Under de senaste två åren har Portsystem 2000 nästan fördubblat sin personalstyrka till dagens sextio man. Idag huserar företaget i stora, ljusa och moderna lokaler strax utanför Habo och man har fått mycket uppmärksamhet i lokal- och branschmedia tack vare sin expansionstakt. Portsystem 2000 har även en lackanläggning i huset som man nu driver som en fristående legoverksamhet. Därmed har man möjlighet att ta sig an uppdrag inom pulverlackering. Foto: Måns Renntun tem 2000 levererar idag. Företaget har investerat stort inom IT vilket har gett resultat i form av femtioprocentig tillväxt om året de senaste åren. Intelligent stål Vi har utvecklat stålet så att det blivit intelligent. Dockningssystemen kan tack vare en RFID-tagg till exempel mäta godset automatiskt när det passerar genom porten. Inom den tekniken är vi europaledande, säger Björn Thyselius. Tack vare Portsystems utveckling inom detta område har många stora kunder vänt sig till dem med förfrågningar. Vi har gått från att vara en renodlad komponentleverantör till att, i samarbete med partners, vara en funktionsleverantör. Funktionen i detta fall är en helhet, säger Björn Thyselius. Anders Hagelberg förklarar vilka krav som man i egenskap av att vara en funktionsleverantör, som tar fram flexibla lösningar anpassade för kunden, ställer på leverantören: Redan i prototypstadiet måste vi ofta få hjälp från en leverantör eftersom vår egen maskinpark inte är tillräcklig. Sedan kommer produktionsskeendet in i bilden, och då är det oerhört viktigt att man kan sitta i en smidig och flexibel relation med en leverantör som har materialet under egen kontroll, som har lösningar för de produktionsprocesser som vi behöver och som kan hantera dimensioner som vi inte kan. Allt för att vi ska kunna ta fram speciallösningar åt kunden på kort tid, säger Anders Hagelberg. Portsystem 2000 har använt sig av stora delar av BE:s servicetjänster i samband med tillverkning av dockningssystemen åt ICA och DFDS. VD:n för Portsystem 2000, Björn Thyselius, studerar en lastbrygga som är på väg ut från monteringshallen. Dockningssystem i väntan på leverans till ICA:s lager utanför Helsingborg. Tillsammans med Portsystem har vi tagit fram ett produktionsanpassat material så att de kan få in det smidigt i sin produktion. Vi har använt nästan hela vårt servicepaket för att förenkla för Portsystem, säger Sten Åström, platschef BE i Jönköping och tillika kundansvarig för Portsystem Många engagerade på BE På Bröderna Edstrand är många händer och hjärnor inblandade i en leverans som denna. Totalt fem personer har arbetat för att tillgodose Portsystem 2000:s krav, och därtill kommer även inköpssidan. BE har levererat VKR, KKR, balkar, plåtar och durkplåt. Materialet har kapats, borrats, gasskurits, laserskurits klippts. Från Portsystem 2000:s sida uppskattar man när materialleverantören även kan bearbeta materialet: Andra utför dessa tjänster mer rationellt än vad vi själva kan. Kan vi dessutom få hjälp med detta från den som också levererar själva materialet så kan vi ju kapa ett led i processen, säger Anders Hagelberg. 11

12 Avsändare: Bröderna Edstrand Box Malmö Lodbroks lyftkraft Återställd Den 14:e oktober 2005 rammades Essingebron i Stockholm av den ton tunga kranbåten Lodbrok. Ett stort trafikkaos följde när Essingeleden stängdes av. Uppdraget att reparera Lodbrok gick till Mälarvarvet i Stockholm som i sin tur beställde materialet från Bröderna Edstrand. Den erfarne kranföraren förklarade efter olyckan att han försökt ta en genväg under Essingebron på sin tur från Frihamnen till Hornsberg, trots att han egentligen visste att den 51 meter höga Lodbrok, en av Sveriges största, var på tok för hög för att passera under bron. Såväl Lodbrok som Essingebron fick stora skador av kollisionen och i båda fallen fick Bröderna Edstrand i uppdrag att delta i reparationsarbetet. Dels levererade man plåt till de tillfälliga reparationerna av bron, men framförallt plåt, profiler och balkar till Lodbrok som reparerades av Mälarvarvet på uppdrag av ägaren Stockholms hamn. Totaluppdrag Lodbrok har hög precision, stor lyftkraft och hög lyfthöjd. Den är mycket lämplig för krävande uppdrag som byggen av broar, kajer och hus vid vatten. Den är också bra för lastning och lossning av extremt tungt och skrymmande gods, sjösättningar samt upptagning av stora fritids- och arbetsbåtar. Det var ett totalåtagande där vi både har projekterat och reparerat, säger projektledaren Hans Stiller på Mälarvarvet. Det som var skadat var framförallt fackverket i kranarmen och toppdelen. Lodbrok används ofta vid brobyggen, sjösättning av stora båtar och vid husbyggen intill vatten. Det som gjort uppdraget lite extra knepigt är att Lodbrok har tidigare uppgraderats från 180 tons lyftkapacitet till 260 ton.vid vår systemanalys framgick det att säkerhetsmarginalerna har justerats ner och konstruktionen därmed utnyttjas maximalt. Därför vågar vi inte ändra på kraftspelet utan gör en identisk kopia av den befintliga konstruktionen, säger Hans Stiller. Från Bröderna Edstrand sida har man levererat material som gått igenom stora delar av företagets produktionsservice. Vi har gasskurit, laserskurit, kapat, borrat och målat. Det har varit mycket ritarbete för att få hålbilderna att passa rätt. Det är ju ett riktigt mekano, säger Bröderna Edstrands Christer Ericson.

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL!

OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL! OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL! Samordna dina inköp hos en erfaren leverantör med regional såväl som internationell förankring och som alltid jobbat fristående för att

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

Ungt företag med stark marknadsposition

Ungt företag med stark marknadsposition Ungt företag med stark marknadsposition Westmetall AB är en lokal lagerhållare av halvfabrikat inom aluminium, stål, rostfritt och koppar. Till bygg- och verkstadsindustrin levereras standardprodukter

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET V Ä L K O M M E N T I L L A X I P T O I N N O V A T I V F Ö R Ä D L I N G Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET Vi tar ett steg tillbaka och går framåt. Axipto AB är ett ungt och nytänkande

Läs mer

Handelsstål & Armering Produktsortiment

Handelsstål & Armering Produktsortiment Handelsstål & Armering Produktsortiment Innehållsförteckning Definitioner sida 3 Försäljningsvillkor sida 4 PLattstång sida 5 Plattstång-varmvalsad Plattstång-varmförzinkad Komprimerad Axel Rundstång-varmvalsad

Läs mer

Hos oss kommer du att trivas i den internationella miljön och bland trevliga människor.

Hos oss kommer du att trivas i den internationella miljön och bland trevliga människor. Haparanda är Sveriges östligaste tätort. Namnet, en försvenskning av finskans Haaparanta, betyder ordagrant aspstrand. Staden ligger alldeles invid riksgränsen mot Finland och gränsar direkt till den finländska

Läs mer

LAGERSORTIMENT 2011 Nr 73, 2011-07-11

LAGERSORTIMENT 2011 Nr 73, 2011-07-11 LAGERSORTIMENT 2011 Nr 73, 2011-07-11 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång Legerat konstruktionsstål Slipade plattor Verktygsstål Kallformade

Läs mer

Lagersortiment 2014:03 NR 94, 2015-02-05

Lagersortiment 2014:03 NR 94, 2015-02-05 Lagersortiment 2014:03 NR 94, 2015-02-05 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

Lagersortiment 2014:03 NR 92, 2014-08-19

Lagersortiment 2014:03 NR 92, 2014-08-19 Lagersortiment 2014:03 NR 92, 2014-08-19 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

-En helt ny dimension i stålbranschen! Balk. Rör Stångstål Gallerdurk Armering Plåt Aluminium Rostfritt

-En helt ny dimension i stålbranschen! Balk. Rör Stångstål Gallerdurk Armering Plåt Aluminium Rostfritt Metallgrossisten -En helt ny dimension i stålbranschen! Lagerlista 2013-04-01 Balk Hålprofil Rör Stångstål Gallerdurk Armering Plåt Aluminium Rostfritt Du når oss från 7 på morgonen till 7 på kvällen 7

Läs mer

Februari månads företag: Landins Mekaniska AB

Februari månads företag: Landins Mekaniska AB Februari månads företag: Landins Mekaniska AB Vi tillverkar det du behöver Det är vår slogan och även det bästa med den här branschen, d.v.s. att nästa jobb inte är likt det senaste. Ingen slentrian och

Läs mer

www.begroup.se Företagspresentation

www.begroup.se Företagspresentation www.begroup.se Företagspresentation Samordna dina inköp hos en erfaren leverantör med regional och internationell förankring. Vi har alltid jobbat fristående från verk och därigenom skapar vi det bästa

Läs mer

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt Vi lägger grunden för framgångsrika byggprojekt Under ytan sedan mer än hundra år Vi kan vår sak och vi vill hålla kontroll över hela kedjan. På Skanska Grundläggning finns oerhört mycket erfarenhet och

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

BE GRUNDLÄGGNING STÅLKÄRNOR. Stålkärnor från nyvalsning eller lagerhållare.

BE GRUNDLÄGGNING STÅLKÄRNOR. Stålkärnor från nyvalsning eller lagerhållare. GRUNDLÄGGNING BE GRUNDLÄGGNING STÅLKÄRNOR Stålkärnor från nyvalsning eller lagerhållare. Stålsort S355J2. Lagerlängder om 6- eller 8 meter eller anpassning efter ert behov. Vi erbjuder kompletta stålkärnor

Läs mer

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING PLÅTBEARBETNING Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling 2 Innehåll Lager och konstruktion 3 Laserskärning av plåt 4-5 Laserskärning

Läs mer

25 År i branschen 1985-2010! Lagerlista

25 År i branschen 1985-2010! Lagerlista ranschen 25 År i b1985-2010! Lagerlista Ett handslag fast som stål. När vi lovar en sak står vi för det. Punkt. Göteborgs Handelsstål är något av en uppstickare inom stålbranschen, men att Veckans affärer

Läs mer

Snabb och välsorterad butik i hård bransch

Snabb och välsorterad butik i hård bransch 12 AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2013 Snabb och välsorterad butik i hård bransch Vi tar vid där rostfritt slutar - så sammanfattar Jonas Pihl familjeföretaget Harald Pihls produktkatalog. text olle hernegren

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i

AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i en helhet som ger kunden stabilitet, trygghet och kvalitet.

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

SPV och SPINTEC under samma tak. En del av Spintec-verkstaden

SPV och SPINTEC under samma tak. En del av Spintec-verkstaden SPV och SPINTEC under samma tak När man åker på E 20 och passerar Eskilstuna, så kan man se, att en ändring skett med skyltarna på industrierna. SPV:s välkända logotyp har försvunnit och i stället finns

Läs mer

Stålkatalog. www.sov.se

Stålkatalog. www.sov.se SoV_Stallager_II:2008 12-03-21 09.53 Sida 1 Stålkatalog www.sov.se Version II SoV_Stallager_II:2008 12-03-21 09.53 Sida 2 Turlista Vi kör med dagliga leveranser av stål, verktyg och andra förnödenheter,

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Välkommen till spännringarnas fantastiska värld. Information om Rosengrens spännringar och de möjligheter vi skapar för våra användare.

Välkommen till spännringarnas fantastiska värld. Information om Rosengrens spännringar och de möjligheter vi skapar för våra användare. Välkommen till spännringarnas fantastiska värld. Information om Rosengrens spännringar och de möjligheter vi skapar för våra användare. Den geniala idén! Förslutning av fat för vår kund Crown Pakkus OY

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Armering - Lagersortiment och tillämpning. Välkommen till Nordens största tillverkare av armeringsprodukter

Armering - Lagersortiment och tillämpning. Välkommen till Nordens största tillverkare av armeringsprodukter Armering - Lagersortiment och tillämpning Välkommen till Nordens största tillverkare av armeringsprodukter Om företaget Ett företag i ständig utveckling. Celsa Steel Service är Nordens ledande armeringsleverantör.

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Prislista 238, 2015-09-02 STÅL... 2

Prislista 238, 2015-09-02 STÅL... 2 Prislista 238, 215-9-2 STÅL... 2 STÅNG... 2 Plattstång... 2 Rundstång... 13 Fyrkantstång... 31 Sexkantstång... 33 T-Stång... 34 U-Stång... 34 Vinkelstång... 35 BALK... 38 I-Balk... 38 U-Balk... 39 H-balk...

Läs mer

När du har höga krav

När du har höga krav När du har höga krav Vi kan tunnplåtsbearbetning Plåtspecialisten är ett familjeägt företag som sedan 1948 utvecklats från ett gediget hantverksföretag till en modern kontraktstillverkare. Våra kunder

Läs mer

Det intelligenta programmet för rostfritt stål. Rostfria, högkorrosions- och värmebeständiga material

Det intelligenta programmet för rostfritt stål. Rostfria, högkorrosions- och värmebeständiga material Det intelligenta prograet för rostfritt stål Rostfria, högkorrosions- och värmebeständiga material Ett material skriver historia. Redan vid slutet av 1800-talet upptäckte man att det är möjligt att tydligt

Läs mer

Har vi optimal plockteknik?

Har vi optimal plockteknik? Har vi optimal plockteknik? En lagerresa från starten 2005 Stayhard startades 2005 av två unga entreprenörer, Daniel Möller och Joakim Naumburg, i ett källarförråd på 15 kvadratmeter idén kom under en

Läs mer

centralt i Sverige! Välkommen till Processprodukter, en Mekanisk verkstad i Söderhamn! Tillverkningsföretaget Process Produkter

centralt i Sverige! Välkommen till Processprodukter, en Mekanisk verkstad i Söderhamn! Tillverkningsföretaget Process Produkter Välkommen till Processprodukter, en Mekanisk verkstad i Söderhamn! Söderhamn, centralt i Sverige! Tillverkningsföretaget Process Produkter Köpet av Process Produkter Varför köpa ett företag? Kort presentation

Läs mer

HUR BYGGER MAN SMART?

HUR BYGGER MAN SMART? HUR BYGGER MAN SMART? HUR KAN ALLA TJÄNA PÅ BYGGPROCESSEN? Vi har tänkt mycket på det här. Enkelt uttryckt handlar bra byggnation om att bygga med genomtänkta lösningar som gör det så svårt som möjligt

Läs mer

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER PLATS 02 TILLVÄXTPROCENT 103 % Logent med lappen i bakfickan Logistikbranschen växer så det knakar. Men ingenstans knakar det mer än det gör i Logent AB. Hemligheten är mycket enkel: En lapp i bakfickan.

Läs mer

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag.

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag. Det handlar om rör. Raka, smala, krökta, profilerade, bearbetade, kundutvecklade, anpassade, snabba, kostnadseffektiva, hållbara, pålitliga och levererade. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop

Läs mer

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag.

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag. Det handlar om rör. Raka, smala, krökta, profilerade, bearbetade, kundutvecklade, anpassade, snabba, kostnadseffektiva, hållbara, pålitliga och levererade. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop

Läs mer

Vårt ord håller hela vägen

Vårt ord håller hela vägen Vårt ord håller hela vägen Vår KundWEBB förenklar din vardag Ett förtroende byggt av pålitlighet, kompetens och kapacitet Med hjälp av AkkaFRAKTs KundWEBB kan du minska tiden du lägger på administration

Läs mer

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Viktiga årtal i Julas historia 1979 Jula industri startas på gården Jultorp. 1984 Jula Postorder startas. 1985 Jula Postorder flyttar till Skara. 1992 butik

Läs mer

HOS OSS ÄR DU ALDRIG EN I MÄNGDEN

HOS OSS ÄR DU ALDRIG EN I MÄNGDEN HOS OSS ÄR DU ALDRIG EN I MÄNGDEN Över 14 000 artiklar i lager PÅFYLLNADSLAGER Det tar lång tid att leta rätt artiklar, i rätt dimensioner och kvalitet till ett bra pris. Ofta används inte ens hela kvantiteten

Läs mer

Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar

Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar 2 Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar Modern produktion kräver ständig effektivisering. Effektivisering i form av minskade produktionskostnader men också i form

Läs mer

UHPOI samarbete med. Möt din inköpscoach. Inköp på dina villkor. Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig

UHPOI samarbete med. Möt din inköpscoach. Inköp på dina villkor. Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig UHPOI samarbete med Privattandläkarna Inköp på dina villkor Möt din inköpscoach Tomas hjälper dig att handla rätt Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig Magnus Isberg på Privattandläkarna

Läs mer

Omsättning 2013 (Mkr)

Omsättning 2013 (Mkr) Axfood är idag en av de största aktörerna inom dagligvaruhandeln i norden. Aktien har gett en stabil direktavkastning, samtidigt har värdet ökat med ungefär 15 % per år de senaste 14 åren. De senaste dagarna

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD GLOBAL OUTSOURCING

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD GLOBAL OUTSOURCING GLOBAL OUTSOURCING Spara från 30 % till 75 % på maskinbearbetade produkter och gjutna komponenter från Kina. I Kina fi nns miljoner underleverantörer, endast några få kan leverera kvalitetstestade och

Läs mer

Kundanpassade rullformade profiler

Kundanpassade rullformade profiler Kundanpassade rullformade profiler Under snart femtio år har vi gjort profiler till vår profil ROBUST RULLPROFILER tillverkar rullformade profiler för industrin. Det har vi gjort i snart femtio år. Utan

Läs mer

Gör livet enklare Uddeholm Machining

Gör livet enklare Uddeholm Machining Gör livet enklare Uddeholm Machining komponenter i världens bästa verktygsstål Tid är viktigt Att spara tid är centralt i industrin. Därför betalar det sig att låta någon annan göra en del av jobbet. Uddeholm

Läs mer

PRT-Forest bygger boendekvalitet

PRT-Forest bygger boendekvalitet PRT-Forest bygger boendekvalitet PRT-Forest ledande finska märkesprodukter inom trä och bygg Användningen av trä inom bygg- och inredningsbranschen har långa traditioner. Bruket av trä har under 2000-talet

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

J u s t a d d w a t e r...

J u s t a d d w a t e r... Just add water... Malmstens företaget med vattenvana Simhallen en plats för motion, välbefinnande och gemensamma aktiviteter. Vår målsättning på Malmstens är att hjälpa våra kunder att skapa vackra, lönsamma

Läs mer

Together forever OEM

Together forever OEM Together forever OEM Vision En grundläggande vision i ESSVE s satsning på industrifästelement till OEM-kunder är att erbjuda kunden en komplett lösning från idé, via tekniska, produktionsmässiga och kommersiella

Läs mer

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Worldsat 2001 Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET. VA-sySTEM FABRIKSBETONG

BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET. VA-sySTEM FABRIKSBETONG BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET VA-sySTEM FABRIKSBETONG 02 03 VÄLKOMMEN TILL STARKA! Som självständigt familjeföretag med cirka 250 medarbetare tillverkar och levererar

Läs mer

NORDREGIO FORUM ATTRAKTIONSKRAFT NORDEN 14-15.10 2013

NORDREGIO FORUM ATTRAKTIONSKRAFT NORDEN 14-15.10 2013 NORDREGIO FORUM ATTRAKTIONSKRAFT NORDEN 14-15.10 2013 TORNEDALSRÅDET Bildades 1987 EU 1995 14 Gränskommuner 33 Ledamöter; 14 styrelsen 75 000 inv.; ca. 50 000 km2 4 språk / 4 kulturer OUTOKUMPU TORNIO

Läs mer

Inget slår väntan på att få öppna paketet. Förutom att få välja gåvan själv.

Inget slår väntan på att få öppna paketet. Förutom att få välja gåvan själv. Inget slår väntan på att få öppna paketet. Förutom att få välja gåvan själv. Det enklaste sättet att göra någon glad. Tänk dig en julklappssäck som alltid är fylld till bredden med allt du kan tänka dig.

Läs mer

FULLT FOKUS PÅ PERSONLIGT SKYDD! Mötesplatsen för kunskap, kontakter och affärer!

FULLT FOKUS PÅ PERSONLIGT SKYDD! Mötesplatsen för kunskap, kontakter och affärer! Boka nu! Utställarinbjudan FULLT FOKUS PÅ PERSONLIGT SKYDD! Mötesplatsen för kunskap, kontakter och affärer! 25 27 oktober 2016 nordicsafetyexpo.se Arrangörer: Stockholmsmässan i samarbete med Branschföreningen

Läs mer

LASERSKÄRNING. och plåtbearbetning

LASERSKÄRNING. och plåtbearbetning LASERSKÄRNING och plåtbearbetning Häfla Bruks AB grundades 1682 och har sedan dess kontinuerligt varit verksamma inom tillverkning av järn, stål och metallprodukter på samma plats i norra Östergötland.

Läs mer

Crawford Smart 42. Prismedvetna lösningar. Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016)

Crawford Smart 42. Prismedvetna lösningar. Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016) Crawford Smart 42 Prismedvetna lösningar Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016) Crawford Smart 42 - prismedvetet val Inifrån och ut Med Crawford Smart 42 får du en garageport,

Läs mer

För ökad trygghet och bättre ekonomi i vindkraft

För ökad trygghet och bättre ekonomi i vindkraft För ökad trygghet och bättre ekonomi i vindkraft Intäktshantering den som kan mest vinner De senaste åren har på ett smärtsamt sätt visat hur snabbt priserna på el och elcertifikat kan svänga från historiskt

Läs mer

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss!

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! Det är inte ovanligt att våra kunder blir glatt överraskade, eftersom

Läs mer

Enkelt, ekonomiskt & miljövänligt RETURSYSTEM BYGGPALL. byggbranschens pallsystem. www.byggpall.se

Enkelt, ekonomiskt & miljövänligt RETURSYSTEM BYGGPALL. byggbranschens pallsystem. www.byggpall.se Enkelt, ekonomiskt & miljövänligt RETURSYSTEM BYGGPALL byggbranschens pallsystem www.byggpall.se Röster från branschen Cecilia Johansson Arbetsledare, JM AB Region Stockholm Syd Byggpall är enkelt och

Läs mer

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR Skandinaviens mest centrala kusthamn KARLSTAD VÄNERHAMN AB är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande GRUVÖN KRISTINEHAMN cirka 3 miljoner

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Nr 6-07 2007-11-01. Prislista. Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät

Nr 6-07 2007-11-01. Prislista. Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät Nr 6-07 2007-11-01 Prislista Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät Coils ARMERINGSSTÅL B500BT Pris kr/ton Vikt kg/meter Diameter mm 12 meter 6 meter B500BT, SS260S KS600ST 6-11980:-

Läs mer

Försäkringslösningar. i världsklass

Försäkringslösningar. i världsklass Försäkringslösningar i världsklass Du står aldrig ensam! Livet förändras hela tiden. Vi studerar, bosätter oss, reser, gör affärer... Livet är en ständigt föränderlig blandning av framgångar och svårigheter,

Läs mer

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB är en svenskägd legotillverkare som är inne i en stark expansionsfas

Läs mer

Teknisk data för stålsorter

Teknisk data för stålsorter Teknisk data för stålsorter Allmänt konstruktionsstål, kemisk sammansättning... 20 Allmänt konstruktionsstål, mekaniska egenskaper... 22 Tryckkärlsstål, uppdelning efter formvara... 24 Tryckkärlsstål,

Läs mer

konstruktionstabeller rör balk stång

konstruktionstabeller rör balk stång konstruktionstabeller rör balk stång Att dimensionera rätt har ingenting med tur att göra Tibnors konstruktionstabeller innehåller komplett produktredovisning och dimensioneringsanvisningar för hålprofiler,

Läs mer

Allt fler företag vill idag ha företagets logotyp på sina kläder. Därför har Ahlsell tagit fram ett koncept för att enkelt kunna tillfredställa

Allt fler företag vill idag ha företagets logotyp på sina kläder. Därför har Ahlsell tagit fram ett koncept för att enkelt kunna tillfredställa Tryckt & Klart Allt fler företag vill idag ha företagets logotyp på sina kläder. Därför har Ahlsell tagit fram ett koncept för att enkelt kunna tillfredställa kunders behov av profilerade yrkeskläder.

Läs mer

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN PLATS 03 TILLVÄXTPROCENT 98,94 % ApQ El följer en blå tråd Det var inte ApQ El som uppfann hjulet, men det är nästan så att man kan tro det. VD Anders Qvarfort HUVUDKONTOR Malmö STARTÅR 1997 TILLVÄXT 6

Läs mer

Hur ska den svenska stålbyggnadsbranschen överleva?

Hur ska den svenska stålbyggnadsbranschen överleva? Hur ska den svenska stålbyggnadsbranschen överleva? På detta tema presenterade vi vid ett seminarium i Stockholm den 8 januari i år hur vi vill att vi ska kunna erhålla kompetentare medarbetare i våra

Läs mer

TranSpOrT TJänSTEr LaGEr

TranSpOrT TJänSTEr LaGEr TranSpOrT TJänSTEr LaGEr BäSta VäGeN Vårt MåL... Matthias Gödecke (VD Gödecke eurotrans Gmbh) 2 GÖDECKE LOGISTIK FILOSOFI GÖDeCke LoGiStik står för kvalitet och säkerhet. i över 60 år har vi varit transport-

Läs mer

Crawford Superior 42. Optimala lösningar. Crawford Superior 42, modell Style i vit kulör (RAL 9016)

Crawford Superior 42. Optimala lösningar. Crawford Superior 42, modell Style i vit kulör (RAL 9016) Crawford Superior 42 Optimala lösningar Crawford Superior 42, modell Style i vit kulör (RAL 9016) Crawford Superior 42 - fjärrstyrd kvalitet Marknadens mest prisvärda lösning Med Crawford Superior 42 får

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

for Finish and Function

for Finish and Function for Finish and Function Precisionsgjutning i gips är ypperligt för prototyper, 1 10 exemplar via Rapid Casting korta serier, 10-1000 exemplar komplicerad design med exempelvis inre hålrum tunt gods, ned

Läs mer

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det!

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! STARKA AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett sortiment betongprodukter för

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

GROVPLÅT FÖR TUFFA KRAV DILLIDUR & DILLIMAX

GROVPLÅT FÖR TUFFA KRAV DILLIDUR & DILLIMAX GROVPLÅT FÖR TUFFA KRAV DILLIDUR & DILLIMAX Dillinger Hütte GTS har en produktion på över 2 miljoner ton grovplåt och är därmed ett av världens största grovplåtsverk. Verket producerar ett extremt brett

Läs mer

innehåll sid en kort presentation drömkund drömprojekt oberoende projektledning vinnande blandning personkemi och kompetens pionjär och föregångare

innehåll sid en kort presentation drömkund drömprojekt oberoende projektledning vinnande blandning personkemi och kompetens pionjär och föregångare innehåll sid drömkund drömprojekt oberoende projektledning vinnande blandning personkemi och kompetens pionjär och föregångare bli vår drömkund 5 6 7 9 11 12 en kort presentation 1 2 förvaltning idé och

Läs mer

Företagspresentation 2014

Företagspresentation 2014 Företagspresentation 2014 Affärsidé Hitta bygget Sverige AB s affärsidé är en mobilapp med tillhörande hemsida som förenklar kommunikationen och förmedlar förutsättningar mellan leverantörers chaufförer

Läs mer

Fallstudie Lars Höglund AB

Fallstudie Lars Höglund AB Hösten 2004 Fallstudie Lars Höglund AB En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. INNEHÅLLSFÖRTECKNING LARS HÖGLUND AB, TÖCKSFORS...1

Läs mer

MAIKO, OKAYAMA, JAPAN EN MYCKET NOGGRANN UNDERLEVERANTÖR

MAIKO, OKAYAMA, JAPAN EN MYCKET NOGGRANN UNDERLEVERANTÖR MAIKO, OKAYAMA, JAPAN EN MYCKET NOGGRANN UNDERLEVERANTÖR Hur schweizisk flerspindlig teknologi hjälper en huvudaktör i Asien. Maiko är ett aktiebolag som har specialiserat sig på mycket noggrann automatsvarvning.

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

Specialisten på skärande bearbetning

Specialisten på skärande bearbetning Specialisten på skärande bearbetning Företaget Ekets Ekets är ett av Sveriges 10 största företag när det gäller skärande bearbetning. Vi har en kapacitet på 500.000 timmar i mer än 100 CNC-styrda maskiner.

Läs mer

Montera upp till sex gånger snabbare!

Montera upp till sex gånger snabbare! Montera upp till sex gånger snabbare! Laster upp till 325 kg Kabelstegar Kabelkorgar - Tillfällig El Armaturer Spotlights Ljusramper - Scenutrustning - Fläktutrustning Vattenrör Avloppsrör Pneumatikrör

Läs mer

En ny standard för skog och väg

En ny standard för skog och väg En ny standard för skog och väg i samarbete med Alucar, Kilafors och MST Nu spränger vi hållbarhetsgränsen för timmerekipage! Jag heter Bosse Hjelm. Många i åkeribranschen känner säkert till mig sedan

Läs mer

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen FÖR FÖRETAG SOM VILL VÄXA Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro och minskar segregation och utanförskap. Med denna

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo

Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo Worldsat 2001 Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

VVS- och VA-industrins branschorganisation

VVS- och VA-industrins branschorganisation Delaktig Synlig Konkurrenskraftig VVS- och VA-industrins branschorganisation Jag har mött en organisation som gör skillnad och påverkar Det är med entusiasm och en stor portion ödmjukhet som jag har tagit

Läs mer

Tillfällig el. Att arbeta med en professionell elförsörjning kräver mer än att veta skillnaden mellan plus och minus. www.satema.

Tillfällig el. Att arbeta med en professionell elförsörjning kräver mer än att veta skillnaden mellan plus och minus. www.satema. Tillfällig el Att arbeta med en professionell elförsörjning kräver mer än att veta skillnaden mellan plus och minus www.satema.se OSLO MOELV SMÅLANDSSTENAR SATEMA har produkter för dig som skall sörja

Läs mer

LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD

LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD EN AV MALMFÄLTENS STÖRSTA MEKANISKA VERKSTÄDER En del av LKAB sedan 1975 Omsätter ca 175 miljoner kronor Ingår i LKAB Berg & Betong-koncernen Cirka 80 anställda

Läs mer

www.raddning.se Initiativtagare till projekt Tung Räddning

www.raddning.se Initiativtagare till projekt Tung Räddning Brand & Räddning Utbildning är ett företag som inriktar sig på området trafikolycka. BRU driver utbildningar i taktisk losstagning, instruktörsutbildningar och Tung Räddning. Utbildningarna sker ute på

Läs mer