Dimensioner. Hela servicepaketet! Så stannar jobben kvar i Sverige. EM-pallen orkade även kulstötare. BE ska bli störst på aluminium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dimensioner. Hela servicepaketet! Så stannar jobben kvar i Sverige. EM-pallen orkade även kulstötare. BE ska bli störst på aluminium"

Transkript

1 Nya Dimensioner En tidning från Bröderna Edstrand u Nr Så stannar jobben kvar i Sverige Hela servicepaketet! Portsystem 2000 i Habo utnyttjar BE:s servicetjänster EM-pallen orkade även kulstötare BE ska bli störst på aluminium Miraklet i Haparanda: Glädjefnatt i krisort Marknadsanalysen: Efterfrågan ökar starkt Lodbrok kan lyfta tungt igen

2 Våra produkter finns på de mest överraskande ställen! Bo Söderqvist, VD Stål, rostfritt stål, aluminium, armering Bröderna Edstrands produkter är efterfrågade och kommer till användning på de mest skiftande och ofta överraskande ställen. Det är bland annat detta som gör vårt jobb så spännande. Vem kunde ana att friidrottarna på EM i Göteborg skulle ta emot sina medaljer på en prispall tillverkad av rostfritt stål från Bröderna Edstrand? Inte fullt så överraskande men lika glädjande är att Ikeas nya varuhus i Haparanda vilar på en stomme av armering från oss. Våra lager består av produkter som behövs och vår roll är att tillfredsställa de mest sofistikerade önskemål från kunderna. Som vår inköpschef Mats Lidgren konstaterar i sin marknadsanalys på sidan 8 ökar efterfrågan på stål, rostfritt stål och aluminium starkt just nu. Efterfrågan i Europa slår rekord efter rekord. Lagernivåerna är låga och ledtiderna från verken är långa. Det är just i en situation som denna som Bröderna Edstrand kan utjämna marknadens svängningar och erbjuda kunderna både marknadskunnande och tillgänghet. Segrarna svävade på EM-pallen Prispallen som användes vid sommarens friidrotts-em i Göteborg är en skapelse som fick medaljörerna att sväva vid prisceremonierna. Designern Leon Lewandowski fotograferas vid EM-pallen, som tillverkats av rostfri BE-plåt. Tre meter lång, drygt 600 millimeter bred, tillverkad i 40 millimeter tjock plexiglas och rostfri slipad plåt från Bröderna Edstrand. Prispallens bågformade, svepande och böljande konstruktionen i glas och plåt ska påminna om den svenska västkusten, men också om Ulleviläktarnas mjuka kurvatur. Formen överensstämmer dessutom med EM:s logotype, och ska symbolisera linjen mellan start och mål, kast, hopp och resultat. Den kan också ses som en bro och en mötesplats för idrottsutövare och publik från hela Europa. Den anmärkningsvärda vikten till trots prispallen väger närmare ett halvt ton så har den bärande idén med formgivningen varit att atleterna ska ge ett svävande intryck i samband med medaljceremonin. Mannen bakom pallen är den välkände designern, konstnären och reklammannen Leon Lewandowski. Tillverkningen har Nolans Mekaniska AB i Alingsås stått för. Speciellt uppdrag Det här har varit ett väldigt speciellt uppdrag, som vi fick via MLS, Marketing Logistics & Services i Göteborg, ett företag som vi arbetat med tidigare, berättar Roger Götberg som är produktionschef på Nolans mekaniska. Bortsett från plattorna av plexiglas, är allt gjort i rostfri slipad plåt. Plattorna är skruvade med rostfria skruvar och brickor på rostfria bärpinnar och tål en belastning på ett ton vardera. Och materialet till pallen då? Jo, det kommer förstås från Bröderna Edstrand. Nolans Mekaniska är en etablerad BE-kund som bland annat köper rostfri plåt, plattstång och rör av Edstrand. Nolans är en gammal kund till oss, berättar Janne Petersson, BE:s Produktsäljare på Rostfritt i Region Syd. Ansvarig utgivare: Redaktionsråd: Bo Söderqvist Britta Scharin Lindgren Jens Karlsson Adress: Bröderna Edstrand AB Box 225, Malmö Tel Fax Produktion: Björn Lundquist AB, Malmö Tel Fax E-post:

3 Serviceteam Syd: Mårten Holmberg, Tony Häggström och Patrik Thollström. Serviceteam Nord: Kjell Asperud, Niklas Claar, och Billy Lindqvist. Teknikspecialister Breddar säljkåren För att öka konkurrenskraften för Bröderna Edstrands kunder har två regionala serviceteam inrättats. Teamen, ett för varje region, ska ge förbättrad service inom produktionsservice för Bröderna Edstrands kunder. De två serviceteamen fungerar som ett stöd åt den ordinarie säljkåren. Vi för in produktionskunskap i försäljningsledet tack vare att teamen består av personer med teknisk specialkunskap och som därmed kan föreslå produktionstekniska lösningar optimerade för kunden, säger Mårten Holmberg som leder Serviceteam Syd. I praktiken innebär upplägget att de regionala serviceteamen följer med den ordinarie säljaren ut till kunden som en extra resurs i just servicefrågor. Teamen kommer även att agera länk mellan de partners som Bröderna Edstrand samarbetar med inom service och kunden. Kapar ledtiderna Fördelen är att kunden endast behöver vända sig till en enda leverantör. Vi tar oss an att sy ihop hela paketet. I många fall blir detta billigare samtidigt som ledtiderna kapas. Kunden slipper dessutom kostsam och tidsödande administration, säger Mårten Holmberg. Han tar som exempel när man nyligen sydde ihop material och tjänster från sex olika underleverantörer i samband med att BE levererade helt färdigt ingjutningsgods och armering till PEAB:s tillbygge av Volvofabriken i Olofström. PEAB var i tidsnöd. Vi fick i uppdrag att samordna alla underleverantörerna. Det var två externa materialleverantörer och fyra underleverantörer. Vi själva levererade armeringen, men vi tog alltså även på oss samordningsansvaret och vi stod som garant för hela leveransen, säger Mårten Holmberg. Plåtleveranser till Toyo De regionala serviceteamen var även involverade när BE fick i uppdrag att leverera material till den japanska däcktillverkaren Toyo i samarbete med Gadelius. Vi levererade laserskuren plåt som efterbearbetades med fräsning och borrning, säger Kjell Asperud som leder Serviceteam Nord. Kjell Asperud berättar att kunden ofta får en aha-upplevelse när teamet visar allt det som BE kan erbjuda inom produktionsservice. Ett annat starkt skäl för kunden att anlita BE för efterbearbetningstjänster är att kunden ofta lider av tidsbrist: För kunden innebär serviceteamen snabba svar, lägre pris och kortare ledtider. Dessutom har vi ett stort leverantörsregister som vi kan utnyttja för all sorts förädling. Vi har god kännedom om högproduktiva efterbearbetningsleverantörer som kan leverera till låg kostnad, säger Kjell Asperud. Kundbesök och kundträffar Under hösten genomförs besök hos kunderna tillsammans med den ordinarie säljaren. Det arrangeras även kundträffar, bland annat ett besök på borranläggningen i Norrköping. Ytterligare ett exempel på Bröderna Edstrands breda kompetens inom produktionsservice finns på sista sidan i denna tidning, där vi berättar om reparationerna av kranbåten Lodbrok efter kollisionen med Västerbron i Stockholm.

4 Så räddas jobben kvar i Sverige Den svenska verkstadsindustrins konstruktions- och produktionstekniska kunnande är en stor konkurrensfördel gentemot lågkostnadsländer. Men för att rädda kvar uppdragen i Sverige krävs satsningar på stora gemensamma produktionsanläggningar. Det menar Lars Svedje, VD för Mekaniska Verkstädernas Riksförbund, MVR. Högkonjunktur råder och det går starkt framåt för svensk verkstadsindustri. Men bakom hörnet väntar ett antal ödesfrågor för branschen. Produktionstekniken måste omstruktureras, generationsproblematiken måste lösas och tillgången på kvalificerad arbetskraft måste tryggas. Stålbyggnadsbranschen är fragmenterad och består av små producerande företag. Företag som sysslar med skärande och plastisk bearbetning har kommit längre med sin produktionsteknik och där är hotbilden inte lika påtaglig. Även här måste branschen ta ett steg till och skapa större enheter för automatisering. Också inom skärande och plastisk bearbetning bör man i större omfattning ta över utvecklingen av ingående komponenter till sina kunder. Samverkan är lösningen Tillverkningen av stålkonstruktioner sker i ökande omfattning utomlands. Svenska företag blir allt mer montageföretag. Lars Svedje nämner att 80 procent av det förädlade stålet kom utifrån under I dag är det ännu mer. Det är anmärkningsvärt att svenska verkstadsföretag har svårt att konkurrera med norska och finska företag, något som inte kan förklaras med skillnader i lönenivå. I dag går beställningarna till någon större entreprenör som sedan delar upp arbetet på flera underentreprenörer som inte ser helheten i projektet. Samverkan mellan olika aktörer om stora rationella produktionsenheter kan vara lösningen på problemet. Lars Svedje föreslår konsortier för nya produktionsmetoder och optimal fördelning mellan olika intressenter. Foto: Björn LUndquist Lars Svedje, VD för Mekaniska Verkstädernas Riksförbund, MVR. Smidesarbetet bakom honom beskriver MVR:s historia.

5 Bröderna Edstrand har visat vägen med sin satsning på en stor kap- och borranläggning för prefabricerade stålbalkar. Många var tveksamma till anläggningen och befarade konkurrens. I dag inser alla att de vinner konkurrensfördelar genom att anlita en sådan resurs. Investeringar i maskiner som gör jobbet rationellare och billigare är nödvändiga för att vi ska behålla vår konkurrenskraft. Standardisering är en viktigt del för att nå en mer rationell produktion. Ofta är konstruktionerna funktionella, men man har glömt hur man ska producera rationellt. Därför behövs en standardkatalog att välja ur för att få mer optimala konstruktioner, säger Lars Svedje. Brist på yrkeskunnande Ett annat påtagligt hot mot hela branschen är den stora bristen på yrkeskunnigt folk. På fem till tio års sikt kommer detta att vara ett stort problem i takt med att de olika industriprogrammen försvinner från skolorna i landet. MVR har en viktig roll att spela här, säger Lars Svedje. Tillsammans med våra medlemmar måste vi skapa en lärlingsskola där skolan ger den teoretiska utbildningen och företagen den praktiska. Som tur är finns det ambitiösa SteelCalc Euro ger svar direkt SteelCalc Euro är MVR:s kalkylprogram för stålberäkningar.här kan man snabbt beräkna projektkostnader och ta fram en offert. Programmet ger direkt svar på materialåtgång, vilka resurser som krävs samt vad kunden ska betala. Beräkningarna bygger på aktuell information från BE:s och andra leverantörers prislistor. undantag. Fredrika Bremergymnasiet i Haninge har lyckats få eleverna att välja yrkeslinjerna som förstahandsval och skolan har besatt alla platser. I Helsingborg har industriföretagen själva gått samman och diskuterat med skolan. Samma sak sker i Fagersta och på flera andra orter. Svårt finna köpare Det tredje hotet mot branschen består i problematiken kring generationsskiftena. Många industriägare är 40-talister som snart vill låta yngre krafter ta över, men de har svårt att finna köpare. Möjligheterna för en 25-åring att låna pengar är dåliga, såvida du inte satsar allt du äger i säkerheter. Här efterlyser vi olika former av investeringsbidrag eller statliga borgesåtaganden. Diskussioner pågår. Utan köpare läggs företagen ner och maskinerna säljs. När SteelCalc Euro utvecklades tog MVR hjälp av en grupp branschfolk för att i största möjliga mån tillgodose användarnas behov. I denna referensgrupp medverkade bland andra Christer Ericson från Bröderna Edstrand med synpunkter och idéer under utvecklingsarbetet. Lars Svedje menar att den svenska verkstadsindustrins stora konkurrensfördel ligger i det konstruktions- och produktionstekniska kunnandet! Affärsmöjligheten består i att totalkostnaden för objekt som utförs i Sverige blir lägre än vid leveranser från lågkostnadsländer. Detta kräver dock stöd av stora gemensamma produktionsenheter. Satsningen på den tekniska utvecklingen parallellt med satsningar på produktionsteknik är förutsättningen för att öka konkurrenskraften. Får vi dessutom en fast professur i stålbyggnad skulle det bli ännu bättre. Samhällets intresse för forskning och utveckling av stålbyggnadskonstruktioner minskar. Mekaniska Verkstädernas Riksförbund, MVR, bildades 1920 och har cirka 500 medlemsföretag, organiserade i 21 lokalföreningar. BE ska bli ledande på aluminium! Inom fem år ska Bröderna Edstrand vara marknadens ledande samarbetspartner på aluminium. Inte bara i Sverige, utan även i andra länder där BE Group finns representerade. Det hoppas Anette Sjölin, sedan den första januari i år ny produktchef för BE:s aluminiumsegment. Nyckeln till framgång stavas excellent service. Genom att erbjuda rätt sortiment, tillgänglighet och kundunika lösningar vill vi spara kostnader, tid och kapital åt våra kunder och på så sätt öka deras konkurrenskraft. Anette Sjölin kom till Bröderna Edstrand efter fyra år som produktchef för aluminium på Ruukki. Innan dess arbetade hon elva år som aluminiumsäljare inom Tibnorkoncernen. BE:s roll som en av de ledande aktörerna på aluminiummarknaden fick henne att söka jobbet som produktchef på företaget. Vilka är BE:s styrkor på aluminiumsidan idag? Kompetent personal med mycket god marknadskännedom, ett komplett sortiment samt olika typer av logistiklösningar. Hur ska BE stärka sin ställning ytterligare? Genom att utveckla våra långsiktiga relationer med leverantörer och kunder. Anette Sjölin, ny produktchef för BE:s aluminiumsegment, tror på snabbt avancemang för Bröderna Edstrand. Vilka nyheter kan och kommer BE att kunna presentera framöver? Vi satsar mycket på kundunika lösningar, till exempel en specialprofil eller en sågad aluminiumplåt som levereras helt enligt kundens önskemål.

6 Miraklet i Haparanda Ikeas nya varuhus (vid pilen) har gett en kraftfull vitamininjektion till den slumrande krisorten Haparanda. Redan talas det om arbetskraftsbrist! Foto: Foto-Wille Det kallas för miraklet i Haparanda. När Ikea för lite drygt ett år sedan deklarerade att man förlägger sitt allra nordligaste varuhus i den tynande norrländska tätorten gick invånarna man ur huse för att fira. Stadens knappt invånare bröt ut i kollektivt glädjefnatt. Den slumrande handelsbygden, belägen vid gränsen till Finland och en gång i tiden känd för sina sprudlande marknadsplatser, vädrar morgonluft igen. Ikea räknar med närmare 1,5 miljoner besökare årligen till det nya varuhuset. Och på kommunkontoret talas det om upp mot ettusen nya arbetstillfällen, på och omkring Ikea. Frågan Haparandaborna nu ställer sig är hur man ska få arbetskraften att räcka till. Det här är självklart en stor grej för Haparanda. Staden har ett stort upptagningsområde, norra Sverige och Norge, Finland och Ryssland bland annat. Och runt om Ikea planeras för fler varuhus, butiker och hotell, berättar Börje Andersson, byggsäljare på Bröderna Edstrand med norra Sverige och kundansvar för bland annat PEAB på sin lott. Inläggningsfärdig armering Det är PEAB som fått uppdraget att bygga det kvadratmeter stora Ikeavaruhuset. Till detta har Bröderna Edstrand, som har ett koncernavtal med En stor dag för Haparanda här tas det första spadtaget till Ikeas nya varuhus. Armering från BE grunden för ett nytt Haparanda byggföretaget, levererat närmare 250 ton armering. Börje Andersson: Till största delen, omkring 200 ton, handlar det om specialnät, så kalllat fingerskarvat nät som används till själva plattan. Dessutom har vi via samarbetspartner levererat inläggningsfärdig armering, ILF, samt även material från vårt lager. Fördelen med fingerskarvat nät är framför allt att man får en jämn armeringshöjd, vilket ger rätt täckskikt på betongen. Man får dessutom en viss viktbesparing, berättar Börje Andersson vidare. Stort kunderunderlag Första spadtaget togs under pompa och ståt tidigt förra hösten. Gjutningarna av plattan genomfördes under senvåren. Just nu pågår byggarbetet för fullt och håller bara tidskalkylerna hoppas man kunna slå upp portarna till Sveriges16:e Ikeavaruhus, tillika världens nordligaste,

7 i god tid till årets julhandel. Haparanda gränsar till finländska Torneå och det nya varuhuset har fått namnet Ikea Haparanda-Tornio. Förväntningarna från möbeljättens sida är höga inför etableringen. Det finns ett stort intresse för Ikea och heminredning i regionen. Vi kan se att kundunderlaget är stort, vi tror att det nya varuhuset kommer att blir ett utflyktsmål för både svenskar, finländare, norrmän och ryssar. Vi tror att Haparanda och Torneå kommer att utvecklas till en framtida handels- och turistmagnet och ser också med stor förväntan på allt som sker i hela regionen, säger Fredrik Warholén, informationschef på Ikea Sverige. Rekryteringen till det nya varuhuset pågår för fullt. Ikea räknar med åtminstone 100 heltidstjänster i varuhuset, som förutom ett heminredningssortiment på artiklar också kommer att rymma en restaurang med 450 platser, en matbutik, ett lekrum för barnen samt parkeringsplatser. Förhoppningarna är med andra ord stora, inte minst kommunalrådet Sven- Erik Bucht ser framtiden an med stor tillförsikt. Det är mycket tack vare honom, och ett ambitiöst lobbyarbete, som Ikeas satsning i Haparanda nu blir verklighet. Sven-Erik Bucht har talat om en ny tideräkning och om en dröm som blivit sann. Våra kalkyler pekar på mellan 500 och nya jobb med kringeffekter. Många företag har redan hört av sig. Vi kommer inom kort att kunna presentera flera nyetableringar, sa kommunalrådet förra sommaren. Byggsektorn tar fart Elgiganten, Kapp Ahl, Clas Ohlson och Lindex är butikskedjor som nämnts i sammanhanget. Även byggsektorn i kommunen har tagit ny fart. Men några direkta Ikeaeffekter för Bröderna Edstrands del är ingenting som Börje Andersson märkt av. Det byggs mycket i regionen, men det gjorde det redan innan Ikeas tid, förklarar han. Livlig gränsöverfart I Haparanda kommun bor drygt personer på en yta av 927 kvadratkilometer. Genom sitt läge, längst upp i Bottenviken, har tätorten Haparanda blivit en knutpunkt för Nordkalotten och Barentsområdet. Varje år sker omkring 12 miljoner gränspasseringar här, vilket gör området till den livligaste gränsöverfarten i Skandinavien. Trots detta är arbetslösheten i kommunen, liksom antalet förtidspensionärer, betydligt högre än genomsnittet i landet. Flest arbetstillfällen finns inom vården, omsorgen och skolan, medan områden som handel, kommunikation, finansiell verksamhet och kultur har halkat rejält efter riksgenomsnittet. Haparanda och tvillingstaden Tornio, på den finska sidan av riksgränsen, är av tradition en livlig gränshandels- och mötesplats. Mitt på gränsen bygger de båda städerna ett gemensamt stadscentrum med handel, bostäder, utbildning, samhällsservice, arbetsplatser, kultur och fritid från två länder. Första spadtagen är redan tagna. Bland de nyetablerade kan nämnas IKEA, Ikano och Akelius. Torneå här finns ett av världens största stålverk för rostfri plåt Bröderna Edstrand på besök hos Outokumpus stålverk i Torneå tillsammans med plåtkunder från hela landet och representanter för Outokumpu Nordic här ges förstahandsinformation om vad som händer och kunderna kan ställa frågor kring den egna verksamheten direkt till producenten. Outokumpus stålverk i Torneå är ett av de största i världen, det är dessutom det modernaste för rostfritt stål. Härifrån hämtas en stor del av det stål som vi levererar till våra kunder på den svenska marknaden, berättar BE:s Peter Sjödahl. Det senaste året har inneburit en häftig utveckling på rostfritt stål. Inte minst vad gäller priserna. Detta var en viktig anledning till att sammanföra slutkunder och leverantören, konstaterar Peter Sjödahl vidare. Utbildning i rostfri plåt På programmet stod även information om Outokumpu och BE Group, utbildning i rostfri plåt, materiallära och användning, samt information om marknadsläge och prisutveckling. Dessutom fick de omkring 35 deltagarna en grundlig visning av stålverket. Peter Sjödahl: Den senaste produktionslinjen heter RAP 5 ( Rolling, Annealing, Pickling). Man har sammanfört de olika produktionsstegen i en enda maskin, det vill säga man valsar, glödgar och betar plåten i samma linje. Det gör produktionsprocessen både snabbare och mer rationell. Efter visningen av stålverket och ett studiebesök i Outokumpus ferrokromgruva i Kemi, bjöds deltagarna på en exotisk resa i sameland. Bland annat fick de prova på typiska sameaktiviteter och provsmaka olika lokala specialiteter som renskav. Bastubad var ett annat givet inslag och innan resan avslutades döptes samtliga deltagare till samer enligt den lokala traditionen.

8 efterfrågan ökar l Fortsatta prisuppgångar under resten av året? l Det rostfria stålet boomar Även om utbudet av stål totalt sett har ökat i Europa har efterfrågan ökat ännu mer. Ledtiderna från verken är därför långa och de europeiska grossisternas lagernivåer ligger på en väldigt låg nivå. Kraftigt stigande zinkpriser under lång tid har hjälpt till att driva upp priserna på galvaniserat stål till historiskt höga nivåer. För samtliga europeiska länder väntar sannolikt fortsatta prisuppgångar under resten av året och uppgångarna kan mycket väl fortsätta en bit in på nästa år. I Asien är situationen annorlunda. På grund av minskad efterfrågan och starkt ökande inhemsk produktion har priskurvan vänt, och vi ser där sedan några månader tillbaka prissänkningar på både långa och platta produkter. Detta leder till ökat exporttryck från exempelvis Kina. Sätter press Importen av billigare stål från Asien till Europa, kommer att sätta press på de europeiska stålverken. Det är ingenting de känner av just nu. Stark efterfrågan, långa ledtider och låga lagernivåer gör att det lär dröja länge innan importen från Asien får de europeiska stålpriserna att börja vända nedåt. Aluminium toppade tidigt i somras med LME-priser på över 3250 USD/ton och har därefter sjunkit snabbt. Aluminiumpriserna ligger ändå kvar på en historiskt hög nivå, med långa ledtider från verken. Mats Lidgren inköpschef Rekord efter rekord Det rostfria stålet boomar. Detta beror på en stark efterfrågan i hela Europa, och med rekord efter rekord på de rostfria legeringspriserna. I flera månader har de rostfria verken haft stora problem att klara materialförsörjningen, och ledtiderna är väldigt långa. I princip är de rostfria verken slutsålda för i år. Prisutveckling Rostfritt, Euro/ton Jan 06 May 06 Sept 06 CR 304 2B 2mm E/t Ex-works - N Europe domestic base Alloy surcharge: 304 coil E/t Europe Källa: SBB Prisutveckling Aluminium, USD/ton Apr 06 May 06 Jun 06 Jul 06 Aug 06 Källa: LME Stort sug efter nya armeringsprodukter Ove Eriksson är ny produktchef för armering inom Bröderna Edstrand. Vid årsskiftet övertog han ansvaret efter pensionerade Ivert Kronander. Det känns som ett naturligt steg, även om jag inte visste exakt vad jobbet skulle komma att innebära när jag sökte det. Det viktiga för mig var att inte tappa kontakten med försäljningen, berättar Ove Eriksson. Ett drygt halvår efter tronskiftet konstaterar den 45-årige byggnadsingenjören, bosatt i Stenungsund, på klockren västkustdialekt att oron var obefogad. Byggbranschens krav på snabba beslutsvägar innebär ständiga kontakter med såväl inköp som försäljning. Ove Eriksson började på Bröderna Ove Eriksson, ny produktchef armering inom Bröderna Edstrand.

9 En ny version av standarden för konstruktionsstål har fastställts av standardiseringsorganen. EN 10025: antog standardiseringsorganet CEN en ny standard för EN och denna nya standard ersätter gamla EN från Den engelska utgåvan fastställdes som svensk standard under Den nya standarden EN 10025:2004 omfattar sex delar: l SS-EN : Allmänna tekniska leveransbestämmelser l SS-EN : Olegerade konstruktionsstål, Ersätter EN 10025:1993. Ny beteckning ex. S235JR,S275JR,S355J0, S355J2 l SS-EN : Normaliserade finkornstål. Ersätter EN och 2:1993. Ny beteckning ex. S355N,S420N l SS-EN : Termomekaniskt valsade finkornstål. Ersätter EN och 3:1993. Ny beteckning ex. S355M,S420ML l SS-EN : Konstruktionsstål med förbättrade korrosionsegenskaper. Ersätter EN 10155:1993. Ny beteckning ex. S355J2W l SS-EN : Seghärdade konstruktionsstål. Ersätter EN och 2:1996. Ny beteckning ex. S690QL I den nya standaren har vissa stålsorter fått ändrade benämningar. Exempelvis har tilläggen G2/G3 tagits bort och stålsorten S355J2G3 heter numera endast S355J2 för långa produkter. För platta produkter krävs normaliserat tillstånd med tilläggsbeteckningen N, dvs. S355J2+N. Jämförelse mellan de vanligaste stålsorterna: Gamla S235JRG2 S275JR S355J2G3 Nya S235JR S275JR S355J2 eller S355J2+N Det har också skett en del förändringar i optionerna - en harmonisering mot tidigare standarder har genomförts. Numera ingår begränsad kolekvivalent för svetsbart material (f d option 5) i basstandarden och den snävare kolhalten (f d option 7) är borttagen. I den nya standarden innebär option 5 att materialet är lämpligt för varmgalvanisering. Även certifikatsbeteckningarna har utsatts för revidering. Gamla EN B heter numera EN 10204:2004/3.1 Eftersom det finns material i lager enligt den gamla standarden sker leveranser både enligt gamla och nya standarden under en övergångsperiod. Vid frågor, ring din kontaktperson på BE eller produktchefer Stål. Edstrand i maj 1999, då som produktansvarig för armering. Innan dess hade han bland annat arbetat som platschef på Kullenbergs och exportsäljare på Tanums fönster. Som ny produktchef ser han utvecklingen av nya produkter som en av sina främsta uppgifter. Armering är en traditionell produkt men det finns det mycket att utveckla, framför allt på tillbehörssidan. Bredare sortiment Tidigare har tillbehör inom armering mer eller mindre varit synonymt med distansklotsar. I framtiden hoppas Ove Eriksson kunna erbjuda kunderna ett betydligt bredare sortiment. Utvecklingspotentialen är hur stor som helst, inte minst när det gäller försäljningen runt omkring själva armeringen till exempel i samband med gjutningen. Varför ska kunden inte köpa detta av oss? Bröderna Edstrands målsättning när det gäller armeringstillbehör är offensiv. Ett första mål, som bör kunna uppnås inom ett eller ett par år, är att fördubbla fjolårets försäljning. På sikt, låt säga om fem-sex år, kan försäljningen mycket väl fyrdubblas, tror Ove Eriksson. Nya produkter Självklart finns det även mer att utveckla när det gäller armeringen. Utveckling av nya produkter är viktig om Bröderna Edstrand ska behålla sin position som marknadsledande. Suget efter nya produkter är stort, det visar inte minst den stora efterfrågan på armeringsnät. Vilka är BE:s styrkor på armeringssidan idag? Vi är innovativa och har hög kunskapsnivå från inköp till produkt och försäljning. Hur ska BE stärka sin ställning ytterligare? Genom utveckling! Vi ska bli ännu mer kompletta och ha en ännu högre kunskapsnivå. Våra kunder ska känna att vi är det givna förstahandsvalet, det är till oss de ska ringa så fort det handlar om armering. Vilka nyheter kommer BE att kunna presentera framöver? Vi arbetar med att sortera ut gamla produkter, och göra plats för nya. Till exempel lägger vi upp fingerskarvade nät på lager, vilket kommer att förenkla arbetet för många av våra kunder.

10 En tillverkare vars affärsidé är att leverera totallösningar behöver en leverantör som kan åstadkomma detsamma. Så kan man beskriva relationen mellan expansiva Portsystem 2000 i Habo, Västergötland, och leverantören Bröderna Edstrand. Det stora lyftet! Produktionsanpassad BE-service stöd för snabb expansion Tre tunga aktörer. Björn Thyselius och Anders Hagelberg från Portsystem 2000 tillsammans med Sten Åström, kundansvarig på Bröderna Edstrand. Via det flexibela samarbetet med Bröderna Edstrand får Portsystem 2000 sina unika önskemål tillgodosedda. Portsystem har tack vare stora investeringar dubblat sin omsättning de senaste två åren. Idag arbetar sextio personer på Portsystem 2000 i Habo. När man går från 60 miljoner kronor i omsättning till 120 miljoner på två år så är det klart att det är svårt att hänga med i produktionstakten. Då är det viktigt att kunna alliera sig med partners som har de resurser man saknar, säger Björn Thyselius. Björn Thyselius är VD för Portsystem 2000, som är verksamma inom dockningssystem och portar. Bland kunderna finns bland annat stora logistikföretag som DHL, DFDS och livsmedelsföretag som Dagab och ICA. Till de sistnämndas nybyggda dagligvarulager utanför Helsingborg har Portsystem 2000 levererat specialutformade lastbryggor. ICA hade specifika önskemål om utformningen av lastbryggan, lasthuset och IT-styrningen. Bland annat önskade de tätningar på bryggan och lasthuset som vi inte stött på tidigare. Eftersom det handlar om dagligvaror var det viktigt att leveranserna inte påverkades av den yttre miljön när man öppnade bilens portar in till lagret. Men inte nog med det det fick knappt vara något drag alls, säger Anders Hagelberg, inköpsansvarig på Portsystem Portsystem 2000 utvecklade ett helt nytt system för lastbryggan som gav en obruten köldkedja. Ordern till ICA var typisk för de kompletta styrningssystem fyllda med IT-lösningar, till exempel. webbaserad fjärrstyrning, som Portsys 10

11 Komplett leverantör Portsystem 2000 är en komplett leverantör av dockningssystem och levererar bland annat till de stora logistik- och transportföretagen i Sverige. Under de senaste två åren har Portsystem 2000 nästan fördubblat sin personalstyrka till dagens sextio man. Idag huserar företaget i stora, ljusa och moderna lokaler strax utanför Habo och man har fått mycket uppmärksamhet i lokal- och branschmedia tack vare sin expansionstakt. Portsystem 2000 har även en lackanläggning i huset som man nu driver som en fristående legoverksamhet. Därmed har man möjlighet att ta sig an uppdrag inom pulverlackering. Foto: Måns Renntun tem 2000 levererar idag. Företaget har investerat stort inom IT vilket har gett resultat i form av femtioprocentig tillväxt om året de senaste åren. Intelligent stål Vi har utvecklat stålet så att det blivit intelligent. Dockningssystemen kan tack vare en RFID-tagg till exempel mäta godset automatiskt när det passerar genom porten. Inom den tekniken är vi europaledande, säger Björn Thyselius. Tack vare Portsystems utveckling inom detta område har många stora kunder vänt sig till dem med förfrågningar. Vi har gått från att vara en renodlad komponentleverantör till att, i samarbete med partners, vara en funktionsleverantör. Funktionen i detta fall är en helhet, säger Björn Thyselius. Anders Hagelberg förklarar vilka krav som man i egenskap av att vara en funktionsleverantör, som tar fram flexibla lösningar anpassade för kunden, ställer på leverantören: Redan i prototypstadiet måste vi ofta få hjälp från en leverantör eftersom vår egen maskinpark inte är tillräcklig. Sedan kommer produktionsskeendet in i bilden, och då är det oerhört viktigt att man kan sitta i en smidig och flexibel relation med en leverantör som har materialet under egen kontroll, som har lösningar för de produktionsprocesser som vi behöver och som kan hantera dimensioner som vi inte kan. Allt för att vi ska kunna ta fram speciallösningar åt kunden på kort tid, säger Anders Hagelberg. Portsystem 2000 har använt sig av stora delar av BE:s servicetjänster i samband med tillverkning av dockningssystemen åt ICA och DFDS. VD:n för Portsystem 2000, Björn Thyselius, studerar en lastbrygga som är på väg ut från monteringshallen. Dockningssystem i väntan på leverans till ICA:s lager utanför Helsingborg. Tillsammans med Portsystem har vi tagit fram ett produktionsanpassat material så att de kan få in det smidigt i sin produktion. Vi har använt nästan hela vårt servicepaket för att förenkla för Portsystem, säger Sten Åström, platschef BE i Jönköping och tillika kundansvarig för Portsystem Många engagerade på BE På Bröderna Edstrand är många händer och hjärnor inblandade i en leverans som denna. Totalt fem personer har arbetat för att tillgodose Portsystem 2000:s krav, och därtill kommer även inköpssidan. BE har levererat VKR, KKR, balkar, plåtar och durkplåt. Materialet har kapats, borrats, gasskurits, laserskurits klippts. Från Portsystem 2000:s sida uppskattar man när materialleverantören även kan bearbeta materialet: Andra utför dessa tjänster mer rationellt än vad vi själva kan. Kan vi dessutom få hjälp med detta från den som också levererar själva materialet så kan vi ju kapa ett led i processen, säger Anders Hagelberg. 11

12 Avsändare: Bröderna Edstrand Box Malmö Lodbroks lyftkraft Återställd Den 14:e oktober 2005 rammades Essingebron i Stockholm av den ton tunga kranbåten Lodbrok. Ett stort trafikkaos följde när Essingeleden stängdes av. Uppdraget att reparera Lodbrok gick till Mälarvarvet i Stockholm som i sin tur beställde materialet från Bröderna Edstrand. Den erfarne kranföraren förklarade efter olyckan att han försökt ta en genväg under Essingebron på sin tur från Frihamnen till Hornsberg, trots att han egentligen visste att den 51 meter höga Lodbrok, en av Sveriges största, var på tok för hög för att passera under bron. Såväl Lodbrok som Essingebron fick stora skador av kollisionen och i båda fallen fick Bröderna Edstrand i uppdrag att delta i reparationsarbetet. Dels levererade man plåt till de tillfälliga reparationerna av bron, men framförallt plåt, profiler och balkar till Lodbrok som reparerades av Mälarvarvet på uppdrag av ägaren Stockholms hamn. Totaluppdrag Lodbrok har hög precision, stor lyftkraft och hög lyfthöjd. Den är mycket lämplig för krävande uppdrag som byggen av broar, kajer och hus vid vatten. Den är också bra för lastning och lossning av extremt tungt och skrymmande gods, sjösättningar samt upptagning av stora fritids- och arbetsbåtar. Det var ett totalåtagande där vi både har projekterat och reparerat, säger projektledaren Hans Stiller på Mälarvarvet. Det som var skadat var framförallt fackverket i kranarmen och toppdelen. Lodbrok används ofta vid brobyggen, sjösättning av stora båtar och vid husbyggen intill vatten. Det som gjort uppdraget lite extra knepigt är att Lodbrok har tidigare uppgraderats från 180 tons lyftkapacitet till 260 ton.vid vår systemanalys framgick det att säkerhetsmarginalerna har justerats ner och konstruktionen därmed utnyttjas maximalt. Därför vågar vi inte ändra på kraftspelet utan gör en identisk kopia av den befintliga konstruktionen, säger Hans Stiller. Från Bröderna Edstrand sida har man levererat material som gått igenom stora delar av företagets produktionsservice. Vi har gasskurit, laserskurit, kapat, borrat och målat. Det har varit mycket ritarbete för att få hålbilderna att passa rätt. Det är ju ett riktigt mekano, säger Bröderna Edstrands Christer Ericson.

LC Gardermoen rustar för framtiden

LC Gardermoen rustar för framtiden NUMMER 3 OKTOBER 2014 LC Gardermoen rustar för framtiden NYA VERKTYGSSORTIMENTET PÅ PLATS I HYLLORNA Nytt butikskoncept i Finland Framgångsrik fusion i Karlshamn Ahlsell Office smarta funktioner AHLSELL

Läs mer

Svenskt stål. Från naturresurs till toppförädling. Stor bredd hos BUFAB Lann Produktnyheter Högre krav på stålbyggnation www.svenskverkstad.

Svenskt stål. Från naturresurs till toppförädling. Stor bredd hos BUFAB Lann Produktnyheter Högre krav på stålbyggnation www.svenskverkstad. NR 1 18 FEBRUARI 2010 ÅRG 95 Svenskt stål Från naturresurs till toppförädling Stor bredd hos BUFAB Lann Produktnyheter Högre krav på stålbyggnation 1 LÖNSAMHET Öka Din Smart svarvning CVD belagd PVD belagd

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen SUPREME UDDEHOLM SVERIGE Nr 1 2014 AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen A Teknik nu även verktygsmakare förvärvet breddar vår verksamhet

Läs mer

VilstaGruppen fyller 25 år

VilstaGruppen fyller 25 år »För att nå framgång krävs alltid eldsjälar som håller ihop det hela. Det har VilstaGruppen och det fungerer alldeles utmärkt.«anders Billing, VilstaGruppens förste ordförande VilstaGruppen fyller 25 år

Läs mer

Från hopplöst projekt till succé!

Från hopplöst projekt till succé! Nyhetsbrev för näringslivet Sveriges vackraste? NYHETSBREv SEPTEMBER 2009 Från håbo marknads ab SKÖLDVÄGEN 2 746 50 Bålsta håbo kommun informerar BO STATISTIK OM HÅ KOMMUN Håbo i siffror 14st 24st 2,8%

Läs mer

FÖRETAG I SAMVERKAN Ökad samverkan ger ökad styrka

FÖRETAG I SAMVERKAN Ökad samverkan ger ökad styrka FÖRETAG I SAMVERKAN Ökad samverkan ger ökad styrka VilstaGruppens styrelse. Bakre raden fr vä: Peter Wall, Mälarplast AB, Bertil Andersson, Koneo City AB, Tomas Öström, InneVäder AB, Ewert Johansson, GG

Läs mer

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer

NU KÖR VI. Flytta hit och lev livet s.16. Gnosjöregionen har hämtat andan. Hitta nya leverantörer snabbt och smidigt s.4

NU KÖR VI. Flytta hit och lev livet s.16. Gnosjöregionen har hämtat andan. Hitta nya leverantörer snabbt och smidigt s.4 Anderstorp Bor Bredaryd Broaryd Burseryd Forsheda Gislaved Gnosjö Hestra Hillerstorp Hok Horda Kulltorp Nissafors Reftele Rydaholm Skeppshult Skillingaryd Smålandsstenar Vaggeryd Värnamo Åsenhöga Öreryd

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

Stefan vet hur. det ska låta. Våga tro på framtiden TEMA: HANDEL NÄRINGSLIV. De fann formeln för framgång i Kalix

Stefan vet hur. det ska låta. Våga tro på framtiden TEMA: HANDEL NÄRINGSLIV. De fann formeln för framgång i Kalix NR 7 DECEMBER 2008 TEMA: HANDEL Handeln i övre Norrland förändras Utvecklingen PÅ GRÄNSEN fortsätter KRYSSNING MED KONFERENS ÖRNKOLL i KALVTRÄSK NÄRINGSLIV K A L I X I detta nummer av Näringsliv i Norr

Läs mer

Högaktuellt. information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014. Morgan Lindstam på Lindstams Bygg

Högaktuellt. information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014. Morgan Lindstam på Lindstams Bygg Högaktuellt information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014 Lightweight - starkare & lättare allt om fördelarna med det nya systemet sid 3 Morgan Lindstam på Lindstams Bygg

Läs mer

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015 4 av 10 skulle dela ett foto via sociala medier om produkten kom unikt paketerad Therese Reuterswärd, e-handelschef på Nespresso, om förpackningens betydelse. AMAZON Hot eller möjlighet för nordiska e-handlare?

Läs mer

Hager specialisten inom elinstallation. Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och. och har 850 ingenjörer anställda

Hager specialisten inom elinstallation. Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och. och har 850 ingenjörer anställda Montage » Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och har 850 ingenjörer anställda för forskning och utveckling Hager specialisten inom elinstallation HAGER ELEKTRO ÄR ETT FAMILJEÄGT företag

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Magasinet. Onninen-mässan. Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar. uppskattad mötesplats för fackfolk

Magasinet. Onninen-mässan. Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar. uppskattad mötesplats för fackfolk Magasinet NR 1 2010 Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar Onninen-mässan uppskattad mötesplats för fackfolk Mora MMIX En ny serie energieffektiva blandare

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10 #5 2010 ISTONE OCH O NEILL RULLAR VIDARE TILLSAMMANS Sportmodejätten O Neill Europe beslutade hösten 2008 att införa affärssystemet Lawson M3. Lösningen är branschanpassat och utformat för att kunna möta

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

INNEHÅLL Nr 4 12 september 2008

INNEHÅLL Nr 4 12 september 2008 2 FREDAG 12 SEPTEMBER 2008 Lars-Henrik Andersson KRÖNIKAN Lars-Henrik Andersson Näringslivsredaktör lars-henrik.andersson@ 0920-26 28 26 Nystart med starta eget Under sommaren har Norrbottens Affärer bytt

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena

Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena Sveriges Konsumenter Sveriges Konsumenter är en oberoende, partipolitiskt

Läs mer

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68 Års redo vis ning 2010 INNEHÅLL VD-ord 2 Strategi och mål 4 Marknad 6 KappAhls mode på kartan 8 Kundgrupper 10 Dam 12 Herr 14 Barn 16 Värde kedjan 18 Idé och design 19 Inköp 20 Produktion 20 Distribution

Läs mer

NR4 2012. Tungt för djupet från Undenäs. Enklare digitalbetalning. Designhus för alla. För och om företagare i Skaraborg

NR4 2012. Tungt för djupet från Undenäs. Enklare digitalbetalning. Designhus för alla. För och om företagare i Skaraborg För och om företagare i Skaraborg NR4 2012 Tungt för djupet från Undenäs Enklare digitalbetalning Företagsraketen i Skövde Designhus för alla FITS YOUR LIFE - MITSUBISHIMOTORS.SE SNART BÖRJAR ÄVENTYRET

Läs mer

Innehåll. Kort om Poolia... 3. Affärsidé och vision... 5. Våra värderingar... 5. Viktiga händelser... 6. Koncernchefen har ordet... 8. Historia...

Innehåll. Kort om Poolia... 3. Affärsidé och vision... 5. Våra värderingar... 5. Viktiga händelser... 6. Koncernchefen har ordet... 8. Historia... 2004 Innehåll Kort om Poolia... 3 Affärsidé och vision... 5 Våra värderingar... 5 Viktiga händelser... 6 Koncernchefen har ordet... 8 Historia... 11 Medarbetare... 12 Att jobba som konsult... 14 Poolia

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer