Avfallstaxa. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avfallstaxa. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun"

Transkript

1 Avfallstaxa Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun

2 Våra kostnader är dina utgifter! Hanteringen av avfall bekostas helt och hållet av renhållningsavgiften, utan något stöd från skattemedlen. Regler och taxor Avfallshanteringen regleras i miljöbalken och avfallsförordningen samt i Umeå kommuns egen renhållningsordning som kommunfullmäktige fastställer. Det är också kommunfullmäktige som beslutar om renhållningstaxan. För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får besluta om särskilda avgifter i enlighet med grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kapitlet 5 miljöbalken. Avgifterna gäller fr o m , efter ett beslut i fulllmäktige Avfall & Återvinning I Umeå är det vi som sköter hämtning och behandling av hushållsavfall. Det är också till oss du vänder dig med de ansökningar och beställningar som nämns i denna information, se kontaktuppgifter på sista sidan. I alla priser som anges ingår moms. Vi reserveras oss för eventuella ändringar och tryckfel. 2

3 Innehåll Avgifter för flerfamiljshus och samfälligheter Avgifter för boende i villa Avgifter för fritidsboende samt latrin Slamtömning brunn och tank samt fosforfilter Företag och verksamheter samt djupbehållare Vad får du för pengarna? En hundralapp i avgift används för att täcka flera kostnader: Farligt avfall och grovavfall 32 kr Drift och underhåll av miljöstatiner och återvinningscentraler där farligt avfall som t ex färgrester, lysrör och batterier samt grovavfall som t ex trä, metall och trädgårdsavfall tas emot för vidare behandling eller deponering. Avfallsinsamling Inköp, drift och underhåll av kärl samt transport av hushållsavfall. 19 kr Behandling Insamlat brännbart avfall går till energiåtervinning. 18 kr Administration och service 11 kr Planering, utveckling, kundservice samt datatjänster, annonser, webbinformation och tryckt material Moms Statens del av kakan 20 kr Fördelningen av kostnader för abonnemang med viktbaserad avgift och 14-dagarshämtning av kärl på 190 L, med 380 kilo avfall per år. 3

4 Avgifter för flerfamiljshus och samfälligheter För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får besluta om särskilda avgifter i enlighet med grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kapitlet 5 miljöbalken. Fast kostnad för hushåll Alla fastighetsägare betalar en grundavgift, som bl a bekostar återvinningscentraler och miljöstationer. Lägenheter över 40 m2 299 kr per år Lägenheter mindre än eller lika med 40 m2 149 kr per år Fastighetsägare som aktivt väljer hemkompost eller separat kärl för matavfall betalar ingen miljöavgift. Miljöavgift lägenheter över 40 m2 243 kr per år Miljöavgift lägenheter mindre än eller lika med 40 m2 121 kr per år Kärlavgift och viktavgift Avgiften består av en behållaravgift beroende på kärlets storlek, eventuell avgift för dragvägen samt en avgift som registreras vid tömning av behållaren. 14-dagarshämtning Avgift för behållare Pris per år vid kärl på: och dragväg 140 L brunt 190 L grönt 370 L grönt 660 L grönt Kärlavgift/år 245 kr 265 kr 588 kr 1037 kr Tillägg för dragväg upp till 7 m 98 kr 98 kr 130 kr 163 kr Tillägg för dragväg 7,1 21 m 195 kr 195 kr 228 kr 260 kr Tillägg för dragväg mer än 21 m 293 kr 293 kr 390 kr 488 kr Rörlig viktavgift, per kilo 0 kr 2,05 kr 1,73 kr 1,35 kr Veckohämtning Avgift för behållare Pris per år vid kärl på: och dragväg 140 L brunt 190 L grönt 370 L grönt 660 L grönt Kärlavgift/år 514 kr 588 kr 1192 kr 2384 kr Tillägg för dragväg upp till 7 m 195 kr 195 kr 260 kr 325 kr Tillägg för dragväg 7,1 21 m 390 kr 390 kr 455 kr 520 kr Tillägg för dragväg mer än 21 m 585 kr 585 kr 780 kr 975 kr Rörlig viktavgift, per kilo 0 kr 2,05 kr 1,73 kr 1,35 kr 4

5 Avgifter för flerfamiljshus och samfälligheter Reservavgift vid vägning Om vågutrustningen är ur funktion vid en tömning träder en reservavgift in. Då räknar vi fram ett viktmedelvärde utifrån de senaste tömningarna hos abonnenten. Därefter debiteras kostnaden för detta viktmedelvärde. Hämtning två gånger per vecka och tre gånger per vecka Vid hämtning två gånger per vecka ökar avgiften för behållare med 1,9 gånger avgiften i tabellen för veckohämtning, samt 2 ggr beloppet för dragväg veckohämtning. Vid hämtning tre gånger per vecka ökar avgiften för behållare med 3,3 gånger avgiften i tabellen för veckohämtning, samt 3 ggr beloppet för dragväg veckohämtning. Extra säck både vecko- och 14-dagarstömning För en extra säck på högst 160 L och max 15 kg i samband med ordinarie tömning, debiteras 24 kr per säck och rörlig viktavgift enligt tabellen. Förbeställning ska göras minst två vardagar innan, kontakta kundservice. Extra hämtning både vecko- och 14-dagarstömning Vid extra tömning av hushållsavfall debiteras en framkörningsavgift på 189 kr, rörlig viktavgift enligt tabellen och en extra avgift som är 48 kr för 140 till 370-literskärl respektive 85 kr för 660-literskärl. Byte av abonnemang och behållare Hyran av sopkärlet ingår i årsavgiften. En gång per år har abonnenten rätt att ändra storleken på kärlet och/ eller abonnemanget utan extra avgift, räknat från det datum abonnenten ändrade förra gången. Vid tätare ändringar tas en avgift ut per ändringstillfälle med: Ändring av abonnemang 200 kr Vid byte av kärl tillkommer 274 kr för 140 liter till 370 liter och 534 kr för 660 liter. Grov- och trädgårdsavfall Grovavfall är sådant som normalt finns i ett hushåll, men som inte ska kastas i hushållsavfallet på grund av exempelvis risken för skador, storlek eller att avfallet innehåller farliga ämnen. Till grovavfall räknas bl a möbler, cyklar, leksaker, barnvagnar, kläder m.m. samt mindre mängder trädgårdsavfall. Hushåll (privatpersoner) kan utan avgift lämna grovavfall, trädgårdsavfall och elavfall till någon av återvinningscentralerna. Fastighetsägare kan också beställa hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall, mot avgift. Hämtning sker snarast dock senast inom 17 dagar. OBS! Endast mindre mängder trädgårdsavfall hämtas. Det finns också möjlighet att schemalägga grovavfallshämtning i flerfamiljsfastigheter. Avgiften består av en fast framkörningsavgift på 189 kr per tillfälle och en rörlig avgift på 91 kr per m 3.. Farligt avfall För miljöns skull är det särskilt viktigt att hantera farligt avfall rätt. I stort sett allt farligt avfall från hushåll kan lämnas utan avgift på alla återvinningscentraler eller någon av våra miljöstationer i kommunen. Exempel på farligt avfall är färgrester, motoroljor, lysrör, kvicksilvertermometrar, fotovätskor, bekämpningsmedel, lösningsmedel och vissa rengöringsmedel. Elavfall ingår också i gruppen farligt avfall, inlämning till återvinningscentral är avgiftsfri för hushåll. Matavfall Minst 60 procent av matavfallet i fastigheten ska sorteras ut och renheten på matavfallet ska vara minst 98 procent. När behållare för matavfall innehåller annat avfall får kommunen klassa om avfallet till brännbart hushållsavfall och avgift för aktuell hämtning tas ut som motsvarande hämtning av brännbart hushållsavfall. får ändra abonnemanget efter tre noterade avvikelser inom tre månader, angående otillåtet avfall i behållare för matavfall. Abonnenten får inte teckna matavfallsabonnemang inom 1 år. och dess anlitade entreprenörer har rätt att utföra kontroller i matavfallskärlet för att säkerställa kvalitetet av avfallet. 5

6 Avgifter för boende i villa Fast kostnad för hushåll Alla fastighetsägare betalar en grundavgift, som bl.a. bekostar återvinningscentraler och miljöstationer. Villor 599 kr per år Fastighetsägare som aktivt väljer hemkompost eller separat hämtning med brunt kärl betalar ingen miljöavgift. Miljöavgift 675 kr per år Kärlavgift och viktavgift Avgiften består av en behållaravgift beroende på kärlets storlek, viktavgift tillkommer. Eventuell avgift för dragväg vid villa, som förekommer i undantagsfall, redovisas under rubriken Flerfamiljshus. 14-dagarshämtning: Avgift för behållare Pris per år vid kärl på: 140 L brunt 190 L grönt 370 L grönt 660 L grönt Kärlavgift/år 245 kr 265 kr 588 kr 1037 kr Rörlig viktavgift, per kilo 0 kr 2,05 kr 1,73 kr 1,35 kr Veckohämtning: Avgift för behållare Pris per år vid kärl på: 140 L brunt 190 L grönt 370 L grönt Kärlavgift/år 514 kr 588 kr 1192 kr Rörlig viktavgift, per kilo 0 kr 2,05 kr 1,73 kr Reservavgift vid vägning Om vågutrustningen är ur funktion vid en tömning träder en reservavgift in. Då räknar vi fram ett viktmedelvärde utifrån de senaste tömningarna hos abonnenten. Därefter debiteras kostnaden för detta viktmedelvärde. Extra säck både vecko- och 14-dagarstömning För egen extra säck på högst 160 L och max 15 kg i samband med ordinarie tömning, debiteras 24 kr per säck och rörlig viktavgift enligt tabellen. OBS! Förbeställning ska göras minst två vardagar innan, kontakta kundservice. Extra hämtning både vecko- och 14-dagarstömning Vid extra tömning av hushållsavfall debiteras en framkörningsavgift på 189 kr, rörlig viktavgift enligt tabellen och en extra avgift som är 48 kr för 140L till 370-literskärl respektive 85 kr för 660-literskärl. Hämtning sker snarast dock senast inom två vardagar, kontakta kundservice. Delning av kärl Högst två fastigheter kan dela på ett 140L respektive 190L kärl. För mer information, kontakta kundservice. Vid delning av kärl på 140L repektive190l minskas avgiften för varje abonnent med 50 procent för behållaravgiften. Den rörliga viktavgiften är oförändrad och debiteras den som är ansvarig för kärlet. 6

7 Avgifter för boende i villa Byte av abonnemang och behållare Hyran av sopkärlet ingår i årsavgiften. En gång per år har abonnenten rätt att ändra storleken på kärlet och/ eller abonnemanget utan extra avgift, räknat från det datum abonnenten ändrade förra gången. Vid tätare ändringar tas en avgift ut per ändringstillfälle med: Ändring av abonnemang 200 kr Vid byte av kärl tillkommer 274 kr för 140 liter till 370 liter och 534 kr för 660 liter. Grov- och trädgårdsavfall Grovavfall är sådant som normalt finns i ett hushåll, men som inte ska kastas i hushållsavfallet på grund av exempelvis risken för skador, storlek eller att avfallet innehåller farliga ämnen. Till grovavfall räknas bl a möbler, cyklar, leksaker, barnvagnar, kläder m.m. samt mindre mängder trädgårdsavfall. Hushåll (privatpersoner) kan utan avgift lämna grovavfall och trädgårdsavfall till någon av återvinningscentralerna. Fastighetsägare kan också beställa hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall, mot avgift. Avfallet ska vara märkt med Grovavfall alternativt Trädgårdsavfall, namn och adress samt ställas så att det klart framgår att det är grov-/trädgårdsavfall. Hämtning sker snarast dock senast inom 17 dagar. OBS! Endast mindre mängder trädgårdsavfall hämtas. Avgiften består av en fast framkörningsavgift på 189 kr per tillfälle och en rörlig avgift på 91 kr per m 3. Farligt avfall För miljöns skull är det särskilt viktigt att hantera farligt avfall rätt. I stort sett allt farligt avfall från hushåll kan lämnas utan avgift på alla återvinningscentraler eller någon av våra miljöstationer i kommunen. Exempel på farligt avfall är färgrester, motoroljor, lysrör, kvicksilvertermometrar, fotovätskor, bekämpningsmedel, lösningsmedel och vissa rengöringsmedel. Elavfall igår också i gruppen farligt avfall, inlämning till återvinningscentral är avgiftsfri för hushåll. Matavfall Allt matavfall som uppstår i hushållet ska läggas i matavfallskärlet. När behållare för matavfall innehåller annat avfall får kommunen klassa om avfallet till brännbart hushållsavfall och avgift för aktuell hämtning tas ut som motsvarande hämtning av brännbart hushållsavfall. får ändra abonnemanget efter tre noterade avvikelser inom tre månader, angående otillåtet avfall i behållare för matavfall. Abonnenten får inte teckna matavfallsabonnemang inom 1 år. och dess anlitade entreprenörer har rätt att utföra kontroller i matavfallskärlet för att säkerställa kvalitetet av avfallet. Dispens En abonnent kan begära uppehåll från hämtning av hushållsavfall om huset står öde. Uppehållet måste omfatta minst åtta månader och gäller högst ett år. Vid fortsatt upphåll måste alltså ny ansökan göras. Ansökan ska ha inkommit minst 30 dagar innan önskad uppehållsperiod. Ansökan ska göras på särskild blankett som skickas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Umeå kommun, Umeå. Tel Övrigt För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får besluta om särskilda avgifter i enlighet med grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kapitlet 5 miljöbalken. 7

8 Avgifter för fritidsboende Hushållsavfall från fritidshus får lämnas i kärl mellan tiden 15 maj 15 oktober. För hämtning andra delar av året kan villaabonnemang tecknas för fastigheten. Alla fastighetsägare betalar en grundavgift, som bl. a. bekostar återvinningscentraler och miljöstationer. Grundavgift, fritidshus Vid farbar väg för sopbil: Gemensamma kärl eller container Eget kärl 190 L, 14-dagarshämtning Om farbar väg för sopbil saknas: Hämtning, minst fem gånger per säsong/år, debiteras Tillägg för specialhämtning, max 160 L och max 15 kilo 359 kr per säsong 336 kr per säsong 449 kr per säsong 685 kr per tillfälle 90 kr per säck Grov- och trädgårdsavfall Grovavfall är sådant som normalt finns i ett hushåll, men som inte ska kastas i hushållsavfallet på grund av exempelvis risken för skador, storlek eller att avfallet innehåller farliga ämnen. Till grovavfall räknas bl a möbler, cyklar, leksaker, barnvagnar, kläder m.m. samt mindre mängder trädgårdsavfall. Hushåll (privatpersoner) kan utan avgift lämna grovavfall och trädgårdsavfall till någon av återvinningscentralerna. Fastighetsägare kan också beställa hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall, mot avgift. Avfallet ska vara märkt med Grovavfall, namn och adress samt ställas så att det klart framgår att det är grov-/ trädgårdsavfall. Hämtning sker snarast dock senast inom 17 dagar. OBS! Endast mindre mängder trädgårdsavfall hämtas. Avgiften består av en fast framkörningsavgift på 189 kr per tillfälle och en rörlig avgift på 91 kr per m 3. Farligt avfall För miljöns skull är det särskilt viktigt att hantera farligt avfall rätt. I stort sett allt farligt avfall från hushåll kan lämnas utan avgift på alla återvinningscentraler eller någon av våra miljöstationer i kommunen. Exempel på farligt avfall är färgrester, motoroljor, lysrör, kvicksilvertermometrar, fotovätskor, bekämpnings-medel, lösningsmedel och vissa rengöringsmedel. Elavfall igår också i gruppen farligt avfall, inlämning till återvinningscentral är avgiftsfri för hushåll. Dispens En abonnent kan begära uppehåll från hämtning av hushållsavfall om fritidshuset står öde. Ansökan ska ha inkommit minst 30 dagar innan önskad uppehållsperiod. För fritidshus ska ansökan ske före 15 april varje år och måste omfatta hela hämtningsperioden. Ansökan kan bara omfatta ett år i taget. Ansökan ska göras på särskild blankett som skickas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Umeå kommun, Umeå. Tel Latrin (utedass) Latrinkärl på 37 L finns till försäljning på alla återvinningscentraler och kostar 198 kr. I priset ingår själva kärlet, mottagning/inlämning och behandling. Alla återvinningscentraler tar emot latrinkärl. Endast Umevas kärl är godkända och kärlen får inte innehålla plastsäckar eller liknade. Hämtning av sådant latrinkärl kan beställas mot ett tillägg på 189 kr/tillfälle och 50 kr per kärl (maxvikt vid hämtning är 15 kg/kärl) Hämtning sker snarast dock senast inom 17 dagar vid fastigheten. 8

9 Slamtömning brunn och tank Ordinarie tömning. I grundavgifterna ingår slangdragning upp till 20 meter. För extra slang tillkommer ytterligare avgift. Slamavskiljare sluten tank Avgift Högst Avgift Avvattnande teknik, högst 4 m kr 3 m kr Heltömning, högst 4 m 3 tillägg 412 kr 4 m kr 5 m kr Slamavskiljare, heltömning 6 m kr 5 m kr 7 m kr 6 m kr 8 m kr 7 m kr 9 m kr 8 m kr >9 m kr plus 190 kr 9 m kr per m 3 >9 m 3 >9 m kr plus 190 kr per m 3 >9 m 3 Bad-, disk- och tvättbrunn 475 kr Vid samtidig tömning av en extra brunn/tank på samma fastighet tillkommer 475 kr per enhet under förutsättning att de har samma tömningsintervall och samma tömningsteknik. Tilläggstjänster (extra slangängd, extra tömning m m), ordinarie pris enligt ovan plus tillägg för: Extra slang, m 155 kr Extra slang, m 263 kr Extra slang, över 50 m 913 kr Slangläng räknas från bil till brunnens botten Tömning av brunn inom 8 dygn Tömning brunn inom 24 timmar på vardagar Tömning av tank inom 8 dygn Tömning av tank inom 24 timmar på vardagar Tömning samma vardag, beställt före kl Tömning samma vardag, beställt efter kl Tömning under helg Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske Krav på närvaro vid tömning/specificerad tömningstid Lyft av tungt lock som kräver två personal 293 kr 475 kr 49 kr 293 kr 913 kr kr totalpris kr totalpris 475 kr 475 kr 913 kr Extra slamtömning beställs via vår kundservice, även e-post kan användas vid budning 8-dygn. Fosforfilter Tömning och behandling, filtermassan med vikt under 500 kg Tömning och behandling, filtermassan med vikt över 500 kg Budad hämtning inom 8 dygn Framkörningsavgift då tömning ej skett pga hinder och liknande eller avstyrt av fastighetsägaren Krav på närvaro vid tömning eller specificerad tömningstid, (ska förbeställas minst 8 dygn innan tömning) kr/tillfälle kr/tillfälle 475 kr/tillfälle 475 kr/tillfälle 475 kr/tillfälle 9

10 Företag och verksamheter samt djupbehållare Priser inom parantes är exkl. moms Avgifter för container helårsabonnemang hushållsliknade avfall Avgiften för helårsabonnemang på container för hushållsliknande avfall, fast kostnad beroende på containerstorlek, en rörlig avgift som beror på vikten avfall och hämtningsintervall. Storlek Hämtning var 14-dag Hämtning 1 ggr/vecka Hämtning 2ggr/vecka 4 m 3 (7 146) kr (12 760) kr (20 196) kr 6 m 3 (9 690) kr (17 304) kr (27 642) kr 8 m 3 (12 806) kr (22 868) kr (34 833) kr Tillkommer rörlig viktavgift, per kilo (1,08) 1,35 kr Vid hämtning tre gånger per vecka ökar avgiften för behållare med 3,3 gånger avgiften i tabellen för veckohämtning. Priser för kärlhämtning med brännbart och matavfall finns på sidan för flerfamiljshus. Avgifter för säsongabonnemang kan beställas via kontakt med Avfall & Återvinning. Hämtning matavfall Hämtning matavfall med brunt kärl accepteras inte om nedan värden överskrids, s.k. våt lösning gäller för storkök. Servering utan tillagning, överbliven mat kvar vid servering högst port/ vecka Tillagningskök med servring eller så kallad cateringverksamhet högst port/ vecka Extra hämtning Vid extra tömning av container och underjordsbehållare debiteras en framkörningsavgift på (151) 189 kr och avgift för extra hämtning container (225) 281 kr/tillfälle, samt viktavgift. Komprimator max 20 m3 som ägs av kund, viktavgift tillkommer Komp20/13 (12285) kr/ år Komp20/17 (15385) kr/ år Komp20/26 (22868) kr/ år Komp20/52 (33627) kr/ år Komp20/104 (55484) kr/ år Tillkommer rörlig viktavgift, per kilo (1,08) 1,35 kr. Extra hämtning Vid extra tömning av komprimator debiteras en avgift på (1 350) kr/tillfälle, samt viktavgift. Hämtning sker snarast dock senast inom två vardagar, kontakta kundservice. 10

11 Priser inom parantes är exkl. moms Företag och verksamheter samt djupbehållare Underjordsbehållare, djupbehållare eller markbehållare, som ägs av kund Gäller viktbaserade abonnemang. D = maximal behållarvolym m 3 / antal tömningar per år Tömning behållare utan innersäck/antal tömningar per år D2/26 (3 086) kr/år D4/26 (4 752) kr/år D6/26 (6 444) kr/år D2/52 (5 414) kr/år D4/52 (8 485) kr/år D6/52 (11 507) kr/år D2/104 (8 500) kr/år D4/104 (13 430) kr/år D6/104 (18 382) kr/år Tillkommer rörlig viktavgift, per kilo (1,08) 1,35 kr. Extra hämtning, se sid 10. Fettavskiljare, och kvarnat matavfall till tank, schemalagd tömning och behandling avskiljare/tank upp till 3 m 3 (1796) 2245 kr/ tillfälle avskiljare/tankupp till 6 m 3 (2596) 3245 kr/ tillfälle avskiljare/tank större än till 6 m3 (3196) 3995 kr/ tillfälle Tillägg fettavskiljare Budad hämtning inom 48 tim (730) 913 kr/ tillfälle Budad hämtning inom 8 dygn (380) 475 kr/ tillfälle Framkörningsavgift, ej tömt (380) 475 kr/ tillfälle Krav på närvaro vid tömning eller secificerad tömningstid (380) 475 kr/ tillfälle Extra arbeten med tätning av lock osv (380) 475 kr/ tillfälle 11

12 Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår Kundservice måndag - fredag Umeå Vatten och Avfall AB UMEÅ Besöksadress Övägen 37 Kundservice Fax Ord & Co. Foto Kentaroo Tryman/Johnér. Mars Kontorets öppettider måndag - fredag

Renhållningstaxa 2003

Renhållningstaxa 2003 Renhållningstaxa 2003 Renhållningsavgiften Avfallshantering finansieras enbart genom renhållningsavgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till fastighetsägaren

Läs mer

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18, 123 Senast reviderad 2014-12-17, 151 Gäller fr om 2015-01-01 1 (7) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller

Läs mer

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 10 Gäller fr om 2014 04 01 1 (8) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun. Gäller från och med 1 januari 2015. www.miva.se

Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun. Gäller från och med 1 januari 2015. www.miva.se Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun Gäller från och med 1 januari 2015 www.miva.se 1 Kärl för hushållsavfall... 3 2 Avgifter... 4 3 Avgifter vid eget kärl... 5 4 Avgifter vid gemensamt kärl...

Läs mer

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder.

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder. Sida 1 (9) RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KRAMFORS KOMMUN Taxan gäller från och med 2013-01-01. För de åtgärder som utföres genom kommunens försorg enligt miljöbalken samt renhållningsordning antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2017

RENHÅLLNINGSTAXA 2017 RENHÅLLNINGSTAXA 2017 Söderköpings kommun Kommunfullmäktige Antagen 2016-12-07 151 Taxor och avgifter inom Renhållningsenheten Allmänt För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Avfallstaxa i Borgholms kommun

Avfallstaxa i Borgholms kommun Avfallstaxa i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24. Taxan träder i kraft 2015-01-01. Alla priser inkluderar mervärdesskatt. Betalningsansvar för renhållningstjänst åvilar fastighetsägare,

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro den 22 december 2014 134, dnr: KS 2014/617 2 AVFALLSTAXA 2015 För Vansbro kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

Våra kostnader är dina utgifter!

Våra kostnader är dina utgifter! Avfallstaxa Umeå Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28. Reviderad av Umeå Vatten och Avfall ABs styrelse 2017-10-11. Våra kostnader är dina utgifter!

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Gagnef den 8 december 2014 224 dnr 2014:934/04 2 AVFALLSTAXA 2015 I GAGNEFS KOMMUN För Gagnefs kommuns avfallshantering att gälla fr om

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 VARBERG. Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 att gälla från och med 2015-01-01

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 VARBERG. Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 att gälla från och med 2015-01-01 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 att gälla från och med 2015-01-01 VARBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info För

Läs mer

Avfallstaxa Umeå. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun. Antagen av kommunfullmäktige Träder i kraft

Avfallstaxa Umeå. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun. Antagen av kommunfullmäktige Träder i kraft Avfallstaxa Umeå Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28. Träder i kraft 2017-01-01. Våra kostnader är dina utgifter! Hanteringen av avfall bekostas

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2014-12-16 att gälla från och med 2015-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

Avfallstaxa. för avfallshantering i Nordanstigs kommun. Foto: Ulf Borin. Antagen av kommunfullmäktige Gäller från

Avfallstaxa. för avfallshantering i Nordanstigs kommun. Foto: Ulf Borin. Antagen av kommunfullmäktige Gäller från Avfallstaxa för avfallshantering i Nordanstigs kommun Foto: Ulf Borin Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-06 Gäller från 2017-04-01 Avfallstaxa Dessa föreskrifter om avgifter har kommunfullmäktige beslutat

Läs mer

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2015 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11 gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2015-01-01 1.

Läs mer

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015.

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015. TEAU 85/14 Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015. Permanentboende i villa Alla avgifter angivna inklusive moms. Matavfall blir biogas (Utsortering av matavfall i separat

Läs mer

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro 2016-11-14, 83 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149.

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. Dnr: KA08/824 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Avgiftsskyldighet Enligt 27 kap. 4-6 miljöbalken får

Läs mer

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Styrdokument 2015-09-21 Dnr KS/2015:388 Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Nämndens namn den dag månad

Läs mer

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand 2016-11-28, 115 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun (fr.o.m. 1 januari 2016)

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun (fr.o.m. 1 januari 2016) Permanentboende i villa Hämtningsintervall Varje vecka Varannan vecka Tillägg sommar* 130 liter grönt kärl 1 411 kr 1 085 kr 190 liter grönt kärl 1 728 kr 1 329 kr 370 liter grönt kärl 2 481 kr 1 909 kr

Läs mer

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 1. Allmänt Taxan avser de avgifter som enligt Miljöbalken 27 kap. 4-6 får uttagas av kommunen för täckande av nödvändiga kostnader för renhållningen. Samtliga

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015.

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015. Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015. Permanentboende i villa Alla avgifter angivna inklusive moms. Matavfall blir biogas (Utsortering av matavfall i separat brunt

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

Avfallstaxa för Sigtuna kommun. Gäller från och med 2016-01-01. Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197

Avfallstaxa för Sigtuna kommun. Gäller från och med 2016-01-01. Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197 Avfallstaxa för Sigtuna kommun Gäller från och med 2016-01-01 Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 1 1.1 Principer... 1 1.2 sskyldighet...

Läs mer

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument Författningssamling - Policydokument Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 2013-01-01 Antagen: KF 164, 2012-12-03 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse 2016-10-28 Gäller från och med 2017-01-01 1 1. Hushållsavfall Hushållsavfallet sorteras i brännbart och komposterbart

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

Renhållningstaxa för hämtning av hushållsavfall 2014

Renhållningstaxa för hämtning av hushållsavfall 2014 Renhållningstaxa för hämtning av hushållsavfall 2014 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2013-05-07 116 samt 2013-11-26 183 att gälla från och med 2014-01-01 Falkenberg Kundtjänst Telefon 0757-27

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 7.5 Sid 1 (18) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2015/283 2016/310 2016-01-01 2017-01-01 Kf 2015-11-23 134 Kf 2016-12-19 170 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2017

Avfallstaxa Hällefors kommun 2017 Avfallstaxa Hällefors kommun 2017 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

www.telge.se Avfallstaxa

www.telge.se Avfallstaxa www.telge.se Avfallstaxa 205 Avfallstaxa, en- och tvåfamiljshus En- och tvåfamiljshus Fast avgift per lägenhet och år, (Fast avgift; se längst ner på sidan) Reducerad avgift med egen kompostering, hämtning

Läs mer

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa Enbostadshus och fritidshus Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun 2015-2016 Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

Taxa för hushållsavfall

Taxa för hushållsavfall Taxa för hushållsavfall Hudiksvalls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-05-28 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser.3 Småhus.5 Fritidshus.5 Gemensamhetsanläggning 5 Flerbostadshus och verksamheter.6

Läs mer

Herrljunga kommun. Taxa Renhållning Antagen av Kommunfullmäktige , 62

Herrljunga kommun. Taxa Renhållning Antagen av Kommunfullmäktige , 62 Herrljunga kommun Taxa Renhållning 2017 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-05-10, 62 1 ALLMÄNT Kommuner får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande

Läs mer

Renhållningstaxa för Boxholms kommun

Renhållningstaxa för Boxholms kommun Renhållningstaxa för Boxholms kommun Gäller från 2014-01-01 (exkl. ) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-09 Allmänt. n gäller tillsvidare from 2014-01-01 och skall om så erfordras omprövas inför varje

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Sala kommun 2016 Avfallstaxa Sala kommun Antagen av Sala kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra tjänster samt

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

TAXA FÖR RENHÅLLNING. Gäller från

TAXA FÖR RENHÅLLNING. Gäller från TAXA FÖR RENHÅLLNING Gäller från 2017-02-01 WWW.KIL.SE/KAHAB TAXA Antagen av Kommunfullmäktige 2016-12-20 Dnr KS 16/335 Taxan gäller from 2017-02-01 Avfallshanteringen i kommunen regleras i Lokala föreskrifter

Läs mer

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2017 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2017 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Kontoret för samhällsbyggnad Kerstin Kökeritz Styrdokument 08-59097716 KS/2016:313 Kerstin.Kokeritz@upplandsvasby.se Dnr Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2017 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

." ~ i.'\ "~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNIK. Förslag till Avfallstaxa. Nora kommun ..!:'...

. ~ i.'\ ~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNIK. Förslag till Avfallstaxa. Nora kommun ..!:'... ." ~ i.'\ "~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNK Förslag till Avfallstaxa Nora kommun 2016..!:'... nnehål lsförtecknin g Allmänt,,'..,... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift......

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Enköpings kommun 2016 Avfallstaxa Enköpings kommun Antagen av Enköpings kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Gäller från och med 2015-01-01

VALLENTUNA KOMMUN Gäller från och med 2015-01-01 A V FALLSTAXA VALLENTUNA KOMMUN Gäller från och med 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 142 Avfallstaxa för Vallentuna kommun Avfallstaxan träder i kraft 2015-01-01 då tidigare avfallstaxa,

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Malmö stad 2013-12-17 Antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2013-12-16 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 1

Läs mer

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Lindesbergs kommun 2017

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Lindesbergs kommun 2017 Tjänsteskrivelse 2016-08-03 Dnr: BKT2016-364-2 1 (2) Handläggare Britt-Inger Fallström Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Lindesbergs kommun 2017 Förslag till beslut Direktionen föreslås besluta att

Läs mer

Renhållningstaxa Hammarö kommun

Renhållningstaxa Hammarö kommun 1(5) Renhållningstaxa Hammarö kommun Antagen av kommunfullmäktige den 18 april 2011, KF 29 Reviderad av kommunfullmäktige den 8 december 2014, KF 93 Taxan gäller från och med den 9 december 2014 Kontaktinformation:

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 Gäller från och med 1 januari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 Antagen av: KF 223 2015-10-26 KS 181 2015-08-31 SBU 57 2015-06-09 1. INLEDNING...

Läs mer

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 1 Renhållningstaxa För Filipstads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 1.1 Principer 3 1.2 Avfall som omfattas

Läs mer

Renhållnings- och avfallstaxa för Vännäs kommun.

Renhållnings- och avfallstaxa för Vännäs kommun. Renhållnings- och avfallstaxa för Vännäs kommun. att gälla fr.o.m. 2014 04-01 Beslutad 2014-02-24 Kf 11-12 INNEHÅLL sida Taxa för renhållnings- och avfallsverksamhet 1 Renhållnings- och avfallstaxa 1.1

Läs mer

Renhållningstaxa för hushållsavfall

Renhållningstaxa för hushållsavfall Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 17 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1 (7) Bilaga 2 Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1. Taxa för hushållsavfall utom slam och latrin 2. Allmänt Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. Dessa föreskrifter

Läs mer

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 244 Giltighetstid från och med 2016-01-01 och tillsvidare

Läs mer

Kommunal författningssamling. Avfallstaxan. Motala kommun

Kommunal författningssamling. Avfallstaxan. Motala kommun Kommunal författningssamling Avfallstaxan Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 13/KS 0161 Datum: 2013-11-25 Paragraf: 98 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 Antagen av kommunfullmäktige 7 februari 2013, 32. Renhållningstaxa 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås Renhållningstaxa beslutades av kommunfullmäktige27 februari 2013, 32 och gäller

Läs mer

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Nora kommun 2017

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Nora kommun 2017 Tjänsteskrivelse 2016-08-03 Dnr: BKT2016-364-4 1 (2) Handläggare Britt-Inger Fallström Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Nora kommun 2017 Förslag till beslut Direktionen föreslås besluta att godkänna

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare.

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare. 1. INLEDNING Renhållningstaxan gäller för hämtning, borttransport och

Läs mer

6 Trädgårdsavfall 13 6.1.1 Abonnemang 13 6.1.2 Budning 14 6.1.3 Container 14 ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 AVGIFTER 4.

6 Trädgårdsavfall 13 6.1.1 Abonnemang 13 6.1.2 Budning 14 6.1.3 Container 14 ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 AVGIFTER 4. Avfallstaxa 2014 Avfallstaxa 2014 Innehåll ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 AVGIFTER 4 1 Grundavgift 4 2 Tömningsavgift för kärl- och säckavfall 4 2.1 Enbostadshus på fastland 4 2.1.1 Kärlabonnemang osorterat

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

Renhållningstaxa 2017

Renhållningstaxa 2017 Renhållningstaxa 2017 1 (7) 2017-01-01 TAXA FÖR RENHÅLLNING 2017 (gäller från 2017-01-01) Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i kommunen. Hantering av det avfall som omfattas

Läs mer

Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. 2012-01-01

Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. 2012-01-01 Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2012-01-01 Avfallstaxa för Falu kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2012-01-01 Lagstadgad mervärdeskatt ingår. Justerad av Falu

Läs mer

Avgifter för Renhållning från 2014-01-01

Avgifter för Renhållning från 2014-01-01 1 (10) Avgifter för Renhållning från 2014-01-01 Renhållningstaxan med avgifterna för renhållning fastställs av kommunfullmäktige i Nässjö och är ett omfattande regelverk för debitering av hämtning och

Läs mer

Taxa för hushållsavfall.

Taxa för hushållsavfall. Taxa för hushållsavfall. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-17 Örebro kommun Tekniska förvaltningen 019-2110 00 orebro.se 2 TAXA FÖR HUSHÅLLSAVFALL I ÖREBRO KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka.

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka. RENHÅLLNINGSTAXA 2010 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska det också tas ut ersättning av fastighetsägaren

Läs mer

Avfallstaxa 2016 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2016 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2016 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2015-11-17 och i Falkenberg 2015-11-24, att gälla från och med 2016-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

TAXA FÖR SLAM OCH FETT

TAXA FÖR SLAM OCH FETT 1 (5) Bilaga 3 Renhållningstaxa för slam och fett i Strängnäs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17. Ersätter avgifter för slam och fett i tidigare antagna renhållningstaxor. Gäller fr.o.m. 2013-07-01.

Läs mer

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 i rit f h c o s u h s u h ds å Sm Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 Avfallstaxa Surahammar kommun Antagen av Surahammars kommunfullmäktige. Taxan gäller från och med 2017-01-01. Allmänt Taxan avser de

Läs mer

Sundsvalls kommun. Avfallstaxa 2017

Sundsvalls kommun. Avfallstaxa 2017 Sundsvalls kommun Avfallstaxa 2017 Flerfamiljshus Hushållsavfall Exkl. moms. Intervall 52 gånger per år. Fast årskostnad Lägenhet 0 26 m 2 Lägenhet 27 70 m 2 Lägenhet 71 m2 < 77 kr/år 214 kr/år 337 kr/år

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

RENHÅLLNINGS- TAXA. Antagen av kommunfullmäktige

RENHÅLLNINGS- TAXA. Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-13 RENHÅLLNINGS- TAXA Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24 62 Allmänt För att täcka kostnader avseende insamling, transport, behandling och återvinning av avfall, samt kostnader för planering,

Läs mer

Kommunal författningssamling. Avfallstaxa Motala kommun

Kommunal författningssamling. Avfallstaxa Motala kommun Kommunal författningssamling Avfallstaxa 2017 Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 16/RN 0067 Datum: 2013-11-25 Paragraf: Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Renhållningstaxa för Sollentuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-22, 90 att gälla från och med 2008-11-01. Reviderad av fullmäktige 2013-10-16, 126, Dnr 2013/0506 KS.116 Innehållsförteckning

Läs mer

Taxa för Jönköping kommuns AVFALLSVERKSAMHET 2017

Taxa för Jönköping kommuns AVFALLSVERKSAMHET 2017 Taxa för Jönköping kommuns AVFALLSVERKSAMHET 2017 Antagen av kommunfullmäktige 2016-10-27 285 2 3 Innehållsförteckning Sid ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 5 Ansvar för den kommunala avfallsverksamheten och gällande

Läs mer

Renhållnings- och avfallstaxa för Båstads kommun

Renhållnings- och avfallstaxa för Båstads kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 14 december 2005, 189. Dnr: KS 1220/05 906 Reviderad av Kommunfullmäktige den 8 december 2010, 224 Dnr: KS 1078/10 906 Reviderad av Kommunfullmäktige den 23 maj 2012, 129

Läs mer

Ängelholms kommun - Avfallstaxa 2015. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms

Ängelholms kommun - Avfallstaxa 2015. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Ängelholms kommun - Avfallstaxa 2015 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2015-01-26 Gäller fr.o.m. 2015-04-01 2 Foto: Rickard Johnsson,

Läs mer

FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9)

FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9) RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9) Gäller från och med 2014-01-01. Antagen av kommunfullmäktige i Uppvidinge 2013-11-26, 93. Lagstadgad moms ingår i avgifterna. 1. HUSHÅLLSAVFALL 1 Samtliga hushåll

Läs mer

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01 AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN Gällande från och med 2015-01-01 80 Avfallstaxa för Mjölby kommun Fastställs av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 133, Dnr KS/2014:449. Allmänt n gäller tillsvidare

Läs mer

Taxa. Renhållning. Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Gullspång 2010-12-13

Taxa. Renhållning. Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Gullspång 2010-12-13 Taxa Renhållning Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Gullspång 2010-12-13 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Principer... 4 1.2 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar... 4 1.3 Fastighetsinnehavarens

Läs mer

Information om HUSHÅLLSAVFALL hämtning och omhändertagande

Information om HUSHÅLLSAVFALL hämtning och omhändertagande Vatten- och avfallsenheten Information om avfallstaxa 1(6) Flerfamiljshus och verksamheter Gällande taxa finns på www.gotland.se/48863 Datum april 2015 Information om HUSHÅLLSAVFALL hämtning och omhändertagande

Läs mer

AVFALLSTAXA FÖR VERKSAMHETER

AVFALLSTAXA FÖR VERKSAMHETER AVFALLSTAXA FÖR VERKSAMHETER Gäller från 1 januari 2014 Hushållsavfall Grundpris Priset omfattar tömning, kärlhyra och moms. Utöver detta tillkommer avgifter för olika tillägg (se tabell Tillägg) beroende

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA

SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA 2015 Antagen av kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 165 Renhållningstaxa för Sollefteå kommun 2014-12-03 Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-27 165 att gälla från

Läs mer

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-11, KF 87 Indexreglerad from 2016-01-01, beslut 2015-12-14, Dnr 2015/00284 AVFALLSTAXA 2 Innehåll AVFALLSTAXA...

Läs mer

Förslag till revidering av avfallstaxa för Sigtuna kommun

Förslag till revidering av avfallstaxa för Sigtuna kommun Datum 2016-11-03 1 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen Förslag till revidering av avfallstaxa för Sigtuna kommun Dnr: KS/2016:627 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013

Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013 Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-25, 56 Gäller fr o m 2013-06-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt gällande lagstiftning kan utgå för hantering

Läs mer

Innehåll. 5 Grovavfall 15 5.1 Enbostadshus 15 5.2 Flerbostadshus 15 5.2.1 Abonnemang 15 5.2.2 Budning 15 5.3 Container 15

Innehåll. 5 Grovavfall 15 5.1 Enbostadshus 15 5.2 Flerbostadshus 15 5.2.1 Abonnemang 15 5.2.2 Budning 15 5.3 Container 15 Avfallstaxa 2015 Innehåll ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 PRINCIPER 3 AVGIFTER 4 1 Grundavgift 4 2 Tömningsavgift för restavfall och matavfall (kärl och säck) 5 2.1 Enbostadshus på fastland 5 2.1.1 Kärlabonnemang

Läs mer

Renhållningstaxa 2011. Gäller från och med 2011-01-01 Antagen i kommunfullmäktige 2010-12-13 Reviderad 2011-10-31

Renhållningstaxa 2011. Gäller från och med 2011-01-01 Antagen i kommunfullmäktige 2010-12-13 Reviderad 2011-10-31 Renhållningstaxa 2011 Gäller från och med 2011-01-01 Antagen i kommunfullmäktige 2010-12-13 Reviderad 2011-10-31 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmänna bestämmelser 3 1.1 Principer 3 1.2 Avfall som omfattas

Läs mer

3 AVFALLSTAXA F Ö R N AC K A KO M M U N 20

3 AVFALLSTAXA F Ö R N AC K A KO M M U N 20 F Ö R N AC K A KO M M U N 20 3 AVFALLSTAXA INNEHÅLL Allmänt...4 Begreppsförklaringar...4 er...5 Allmänna bestämmelser...22 AVFALLSTAXA Inklusive moms Nacka kommun Denna avfallstaxa träder i kraft 2013-07-01.

Läs mer

Prislista Renhållning. Gäller från och med 2011-01-01

Prislista Renhållning. Gäller från och med 2011-01-01 Prislista Renhållning Gäller från och med 2011-01-01 Vad kostar soporna? Det är naturligtvis inte gratis att hålla rent. Du undrar kanske vad hämtningen av sopor samt övrigt avfall kostar i Ekerö kommun

Läs mer