Nr Redaktör: Anna Söderström Björneborgsg 66, Sundsvall tel: God Jul och Gott Nytt släktforskarår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 4 2005. Redaktör: Anna Söderström Björneborgsg 66, 85462 Sundsvall tel: 060-155030. God Jul och Gott Nytt släktforskarår"

Transkript

1 Nr Redaktör: Anna Söderström Björneborgsg 66, Sundsvall tel: God Jul och Gott Nytt släktforskarår 1

2 Innehåll Faddrar nom vårt område... 2 Malavserng om att ny tdnng kommer!... 3 En personlg antavla som gåva... 4 Vad händer på DIS-M-fronten Jämtland?... 6 Förslaget tll stadgeändrng... 8 Evenemang och aktvteter... 9 Hänt sedan sst: Släktjakten är här och kan bl dn! DIS-MITTs funktonärer DIS-MITT-ombud: Faddrar nom vårt område PC/Dsgen-faddrar Claes Embäck, tel , e-post: claes.emback at swpnet.se Arne Ahlström, tel , e-post: arne.ahlstrom at comhem.se Gösta Olsson, tel , e-post: parmasen at swpnet.se Tony Rödn, tel , e-post: tony.rodn at home.se Staffan Bodén tel e-post: sboden at post.utfors.se Joacm Söderström, tel , e-post: joacm.h.soderstrom at tela.com Arne Bxo, tel , e-post: arne.bxo.ds at tela.com Peter Johansson, tel , e-post: peter.johansson at cty.ornskoldsvk.com Lennart Näslund, tel , e-post: lntagan at home.se Sven Schylberg, tel e-post: slb312r at tnnet.se Mac/Reunon-faddrar Gunlla Hermander, tel , e-post: macnlla at tela.com Mcael Korndahl, tel , e-post: mcael at gensoft.se Kerstn Farm, tel , e-post: kerstn.farm at tela.com PC/Holger-faddrar Tony Jonsson, tel , e-post: transduco at yahoo.se Wdo Lth, tel , e-post: wdolth at hotmal.com Mn Släkt fadder Björn Nlsson, tel e-post: bjonl at tela.com 2

3 Ordförandeord: I DIS-MITT saknar v fortfarande en förenngslokal. V söker tllsammans med MGF en lösnng och har gott hopp om att kunna presentera en sådan senast tll årsmötet den 18 februar. En av paragraferna våra stadgar är praktken omöjlg att följa. En stadgeändrng måste ske och v kommer att nformera alla och samla n fullmakter tll årsmötet att besluta om den nödvändga ändrngen. Alla medlemmar får chansen att ge sn menng. Följ utvecklngen på hemsdan samt DIS- MITTNytt och brev och mal. Som flera gånger tdgare får v hålla årsmötet Mttunverstetets lokaler på Västhagen Sundsvall. Det har alltd fungerat väldgt väl där. Vd årsmötet håller Anders Hansson, Östersund ett föredrag efter det formella mötet. Tll föredraget är även alla som är medlemmar MGF nbjudna. En nyhet för höst är att styrelsen på prov fått möjlghet att drekt ansluta medlemmar tll DIS vd en samtdg försäljnng av programmet Dsgen 8.1a. Det blr alltså lka enkelt som ett vanlgt köp över dsk. Den här möjlgheten har vart mycket efterfrågad och nu kan v göra det. En möjlg svårghet kan vara att v kanske nte har tllräcklgt många program på lager, men då kan v medverka på annat sätt och lösa problemet. I DISs styrelse har en ledamot avsagt sg uppdraget förtd. Därefter fnns nte någon ledamot styrelsen med hemort norr om Stockholm. Från DIS-MITT har överlämnats en nomnerng av en mycket väl lämpad kanddat från Västernorrland. En norrlännng skulle behövas för en bättre geografsk balans styrelsen, som har 11 ordnare ledamöter varav 5 med hemort eller alldeles närheten av Lnköpng. Nu längtar många att snön skall komma så att man åter får uppleva ett rktgt vnterlandskap och att snön knarrar under skorna när man gör sn kvällspromenad. Och så är det alla julbestyr och pepparkakshus och julklappar att tänka på. Men kom ändå håg att följa vad som händer på vår hemsda. God Jul och Gott Nytt År Staffan Malavserng om att ny tdnng kommer! Du har väll nte mssat att anmäla dn e- postadress på vår hemsda så att du får ett meddelande varje gång ny tdnng fnns att ladda ner från hemsdan. Om du anmält dn adress men nte får något meddelande, kontrollera att du uppgett rätt adress. Jan Lllesköld hälsar att han vd varje utskck får några meddelanden retur p g a adresserna nte längre är gltg. Ange dtt namn, dn e-postadress och dtt medlemsnummer DIS för lättare hanterng. Dn e-postadress kommer endast att användas tll detta syfte så länge du nte önskat mer nformaton va e-post. Ateljefotografen Haga erbjuder: Inskannng av fotografer Avfotograferng tll negatv Restaurerng av gamla foton Egen ateljé för nya generatoners foton Prs för nscannng nkl cd + bld 10x15 tex är 1-5 st 50 kr st 6-10 st 25 kr st nkl bld st 10 kr st ej bld där flera enlgt överrenskommelse. Allt tll humana prser och om du är medlem DIS-Mtt får du rabatt. Fotograf Thon Mckelsson eller

4 En personlg antavla som gåva Det började med att jag vlle göra en antavla dopgåva och jag httade nte någon lämplg som passade mna önskemål. Jag gjorde en egen antavla Word med standardfgurer för personuppgfter som jag manuellt fck fylla. A4-formatet blev för ltet tll den dopgåva jag skulle göra med 4 generatoner. Jag valde storlek och utskrft för A3-format stället och då blev texten lagom stor att läsa då antavlan var tänkt att sättas n en tavelram och hängas på väggen. Nu har jag ngen skrvare som kan skrva ut A3 men med hjälp av ett trycker och nköp av ett lte fnare specalpapper gck det att ordna. Sedan dess har jag gjort några olka antavlor med färre generatoner Word för A4-format. I PowerPont har jag gjort olka stamtavlor både A4 och A3-format. Tll ett barndop skapade jag en antavla Word för utskrft på papper A3-format. Jag valde A3 för att texten skulle göras lte större då den ska hänga på väggen en tavelram. Tmes New Roman har jag valt som teckensntt och som Mörkblå både tll banderollen och tll rektanglarna. Personnamnet banderollen har teckenstorlek 18, fet och kursv stl samt texten centrerad. Texten Född har storlek 12 och fet stl samt texten för.. har storlek 12 normal stl samt texten centrerad. Rektangelns text för personnamnet har storlek 14, fet och kursv stl, släktskapet har storlek 12 och fet stl, Född och Död har storlek 10 fet stl samt texten för.. har storlek 10 normal stl samt all text vänsterställd. Av de 30 rektanglarna skulle två vara lte större så jag kopera rektangeln 29 gånger och spred ut dem jämt fördelade runt om banderollen. De två som skulle vara större valde jag att Formatera objekt och för flken Storlek ändrade jag tll höjd 3,81 cm och bredd 5,4 cm. Med hjälp av vsa Lnjal fck jag hjälp att få banderollen och rektanglarna på rätt plats och sedan fortsatte jag att fylla personuppgfterna. Längst ner på sdan nfogade jag en Textruta och valde Formatera textruta och för flken Färg och lnjer valde jag Ingen fyllnng för färg på Fyllnng och Lnje. Monotype Corsva har jag valt som teckensntt som Mörkblå och storlek 18 samt centrerad. Textrutans höjd justerade jag med handtagen så att texten nte döljs. Så här gjorde jag Efter att ha startat Word började jag med att ändra utskrftsformat tll Lggande, valde pappersstorlek Egen pappersstorlek samt margnalen 1 cm runt om. Fgurerna jag använder är standard verktygsfältet Rta. Banderollen heter Uppåt och fnns bland Stjärnor och Banderoller. Rektangeln heter Rektangel med rundade hörn och fnns bland Standardfgurer. Det behövs en banderoll och 30 rektanglar. Banderollen rtade jag upp mtten, valde Formatera fgur, flken Färg och lnjer, ändrade tll Ingen fyllnng och tll lnjefärg Indgoblå samt tjocklek 0,25 pt. För flken Storlek ändrade jag tll höjd 3,81 cm och bredd 10,8 cm. Jag rtade sedan upp en rektangel, valde Formatera fgur, flken Färg och lnjer, ändrade tll Ingen fyllnng och tll lnjefärg Indgoblå samt tjocklek 0,25 pt. För flken Storlek ändrade jag tll höjd 2,86 cm och bredd 5,4 cm. För att skrva n text nfogade jag en Textruta banderollen och rektangeln samt med hjälp av textrutans handtag anpassade jag storleken tll deras kantlnje. För Textrutorna valde jag sedan Formatera textruta och för flken Färg och lnjer valde jag Ingen fyllnng för färg på Fyllnng och Lnje. För att banderollen och rektangeln skulle kunna flyttas runt och kopera rektangeln 29 gånger valde jag att Gruppera hop dem var för sg med sn textruta. Pröva själv Du kan pröva att göra en antavla enlgt mn väglednng här ovan. Teckensntt, storlekar och färg går att ändra tll det du själv vll använda, det är bara att pröva sg fram. Jag fck göra många försök och ändrngar tlls jag var klar med den här antavlan som jag nu har gjort som mall.val av fgurer, storlekar och placerngar har jag kommt fram tll efterhand tlls jag blvt nöjd. Jag har själv ngen skrvare som kan skrva ut på papper A3-format. Genom kontakter med en tryckerfrma fck jag hjälp med detta. Papper köpte jag en butk som jag hade med mg, ett strukturpapper benvtt på 120gr. Tavelramar fnns många att välja på butker. 4

5 Användnngsområde Den här dopgåvan är bara ett exempel på hur man kan göra en varant på en antavla. Antavlan kan göras för andra tllfällen som tll födelsedag, julklapp, jubleum eller tll andra sammanhang. Jag valde Word men den går även att göra PowerPont på ungefär samma sätt och då är det lättare om man vll nfoga blder som dekoraton mellan rektanglarna. Med fantas, ändrngar och varatonerna på denna antavla kan du göra unka skapelser. En mndre varant, som A4-format fungerar också, antngen med lka många generatoner men med mndre storlek på banderoll, rektanglar och teckensntt. Mnska på antalet generatoner går också att göra. På Släktdatas senaste CD fnns mna mallar för att göra antavlor och stamtavlor både Word och PowerPont. Några av mallarna är presenterade här med mna anor och släktngar fyllda som exempel. Mallarna får användas frtt och går att ändra på med lte kunskap programmen så att det passar var och ens anor och släktngar. Dekoratonerna hämtar jag från Internet och de jag väljer är grats och får användas frtt. Dessa dekoratoner kan man ta bort eller byta ut mot egna. Även teckenstl och färger kan ändras efter eget önskemål. Släktdatas CD som även nnehåller Släktdatas regster kan beställas va webbsdan gå tll Regster. Aktuellt prs gäller, för närvarande kr 55,- nkl. porto Charlotte Börjesson Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med I Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med 5

6 Vad händer på DIS-M-fronten Jämtland? Tden rasar väg, snart är det jul! Det är dags att lte summera vad v pysslat med Jämtland gångna hösten med anknytnng tll DIS-M. Samarbetet med JLS tycker jag fungerar alldeles utmärkt, jag deltar som adjungerad JLS styrelsemöten och följer deras verksamhet. När v etablerade samarbetet för ett år sedan så beslöt v också att göra en utvärderng av hur v fungerat tllsammans, det har ännu cke gjorts, men jag skall väcka frågan. Kort om höstens aktvteter Den 14 oktober medverkade undertecknad vd en släktforskardag Åsarna tllsammans med SVAR och lokala forskare. Naturlgtvs passade jag på att demonstrera DISGEN och marknadsföra vår förenng. Den 22 oktober var det dags för en ny släkrforskardag nu Svenstavk Bergs kommun. Programmet nnehöll det mesta om både grunder för släktforsknng och ett rejält block om de vanlgaste släktforsknngsprogrammen. DIS-M företräddes av Björn Nlsson, nyblven fadder för DIS GEN. Den 19 november blev det Strömsunds tur att få besök av DIS-M och JLS. Trots ett ymngt snöande hade över 40 personer sökt sg tll bbloteket och ställde upp på ett fyra tmmar långt program. Allt nleddes med en föreläsnng av Elsabet Rydell Jansson om det s k Sjougdendramat, en händelse för 200 år sedan då en hel famlj utplånades genom både ett spekulatvt mord och hjälsvultna barn. Efter denna ryslga redovsnng berättade Georg Hansson (DIS-M ombud) om sn forsknng nom Ströms och Alanäs församlngar. Ytterlgare en DIS-M medlem, Bodl Westberg, redovsade sn mponerande forsknng över Frostvkensläkter nklusve samer det området. Naturlgtvs var allt gjort DISGEN och Bodl kunde verklgen hantera det här med HTML. Ytterlgare en DIS-M medlem, Mkael Stedt, verksam Gäddede, berättade om ett svenskt-norskt släktforsknngsprojekt som håller på att fnna formerna och som skall spegla händelser dessa gränsområden under 2. världskrget m m. 6

7 Sedan var det dags för Elsa Mårtenzon från Bellvk som med stort engagemang och humor berättade om sn forsknng från sn hemby och som resulterat två tjocka böcker. Fnanserngen av trycknngen hade bl a skett genom egen tunnbrödsbaknng som gett kronor bdrag! Mycket mponeande och dessutom genomfört utan släktforsknngsprogram! Undertecknad fck verklgen bta hop när det var dags för redovsnng av släktforsknngsprogram och för mn del då DISGEN. Försökte lyfta fram alla de postva funktoner som fnns programmet och naturlgtvs en del om DIS-M ambton att bedrva utbldnng ute bygderna. Georg Hansson avslutade med att berätta om HOLGER. Erfarenheter DIS-M och JLS träffar ute bygderna har rönt stort ntresse, en besökssffra på över 40 personer en lördag är uppmuntrande. V som håller verksamheten har redan beslutat att göra mnst ett besök tll någon plats utanför Östersund, ett förslag på västra Jämtland exempelvs Järpen, förelgger. Arne Ahlström Ledamot DIS.M stryrelse Släktforskardagarna 2006 Stockholm. Det är långt kvar tll nästa höst och årets stora evenemang, men som vanlgt är planerngen full gång. Informaton fnns att läsa på Varför fnns adresserna tdngen? Jo det är så enkelt, att för att slppa program som dammsuger nternet på maladresser för att använda dem tll att sända ut spam, så har v valt att göra på detta vs för att mnmera problemet med oönskade mal Redaktören Bld från Julmarknaden Sundsvall 3-4/12. Här vsade MGF och Ds-Mtt släktforsknng på nätet och det fanns möjlgheter att bla köpa Dsgen på plats.foto:anna Söderström 7

8 Förslaget tll stadgeändrng V föreslår att styrelsen lämnar förslag tll de två kommande årsmötena att 29 skall ändras. Stadgarna bör ändras på följande sätt 29 Nuvarande Ändrng av dessa stadgar eller upplösande av förenngen kan endast ske genom samstämmande beslut vd två på varandra följande förenngsmöten med mnst en månads mellanrum. Av dessa skall mnst ett vara årsmöte. Sådana beslut skall vd bägge mötena stödjas med mnst två tredjedelars majortet och mötena skall bägge omfatta mnst to procent av medlemmarna. 29 De nya förslaget Ändrng av dessa stadgar eller upplösande av förenngen kan endast ske genom samstämmande beslut vd två på varandra följande förenngsmöten med mnst en månads mellanrum. Av dessa skall mnst ett vara årsmöte. Sådana beslut skall vd bägge mötena stödjas av mnst två tredjedelar av närvarande medlemmar. V upplösande av förenngen skall mötena omfatta mnst to procent av medlemmarna. Det bör vara möjlgt att mnst 10 % skall vara närvarande personlgen eller vara representerade genom befullmäktgade ombud. Fullmakter bör kunna lämnas va e-post. De bör utformas så att de gäller för denna fråga vd två årsmöten. Detta förslag är framtaget av Karl-Ingvar Ångström och Joacm söderström vd ds-mtt s arbetsdag den 23 aprl Medlemskap 2006 Medlemskap förenngen DIS-MITT kräver med-lemskap Förenngen DIS. Medlemsavgften för DIS är 120 kr och för DIS-MITT 75 kr. OBS att bägge avgfterna nbetalas på Förenngen DIS postgro Ange namn, adress, post-adress, tel.nr och ev e-postadress samt vlken/vlka förenngar som avgften avser. Anmälan kan även ske på Förenngen hemsda: 8

9 - MGF har olka planerngsstader på gång följande aktvteter som ev kan vara av ntresse för DM: HLA lördagsöppet HLA lördagsöppet HLA lördagsöppet Släktforsknngens dag Ikanohuset utanför Akadembokhandeln HLA lördagsöppet HLA lördagsöppet Medelpads Fornmnnesförenngs jubleum på Norra berget 2007 apr Förtroendemannakonferens Sundsvall Evenemang och aktvteter Lördagsöppet på HLA 10/12 Öppet på landsarkvet utvalda lördagar under hösten Under lördagarna gäller endast släktforsknng med mkrokort. Inga lån av orgnalhandln... Öppet hus I Örnsköldsvk 27/12 Nolaskogs håller öppethus den De håller tll på ångermanlandsg 28 A. Det räcker med medlemsskap en av förenngarna eller blvande medle... Årsmöte 18/2 Årsmöte för alla medlemmar DIS-mtt. Plats utlyses senare. Föredrag om Armfeldts karolner Anders Hansson håller ett föredrag över ämnet Armfeldts karolner. Efter ordnare årsmöteshandlngar. ALLA önskas hjärtlgt välkomna, medlem eller ej. För aktuell lsta över vad som händer se 9

10 Hänt sedan sst: Lördagsöppet på HLA 24/ SLÄKTFORSKARTRÄFF GÄVLE 8/10 -Informaton om DIS och DISMITT -Att göra en släktbok -Scannng av blder -Källor och ctat -Användnng av underlagskartor DISGEN GGFs lokaler på Södra Sjötullsgatan Öppet hus Arkenbbloteket Örnsköldsvk sam arr med Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs Besök på Svenstavks bblotek vsnng av släktforskarprogram, söknng på Internet och hur man använde mkrofche och CD-romskvor Anbytardag Örnsköldsvk förenngslokalen Ångermanlandsgatan 28 A, Örnsköldsvk. vsnng hur man använder mantalslängder släktforsknng. sam.arr med Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs Programkväll med Lennart Lndqvst och Lena Lundn. Kunskapsloftet, Svartvks herrgård: Släktforsknng med och utan Internet. Huvudnrktnng Njurunda. Arrangörer: Mdälva GF och Förenngen DIS-MITT Lördagsöppet på HLA DIS-MITT (JLS Lokal) Programmet under planerng men så klart blr det mycket DISGEN-snack. Exempelvs hur man hanterar orter, källor m m programmet Lördagsöppet på HLA 12/11 10

11 Öppet hus Arkenbbloteket Örnsköldsvk 12/11 sam arr med Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs Arkvens dag 12/11 HLA, Härnösand Ds-Mtt fanns på plats för vsnng av Genlne bland annat Släktforskardag på bbloteket Strömsund 1. Elsabet Rydell Jansson nledde med ett föredrag om Sjougdendramat som ägde rum Strömsunds kommun. 2. Georg Hansson från JLS redovsade sn forsknng över Ströms församlng och gör en kort presentaton av pro-grammet HOLGER. 3. Arne Ahlström från DIS-MITT berättade om förenngen DIS/DIS-MITT och vsade en demoverson av DISGEN 5. Demonstraton av söknng databaser på nternet ex ARKION och GENLINE Julmarknad på norra berget, Sundsvall 3-4/12 Tradtonell julmarknad med många hstorska nslag. MGF och DM fanns på plats och vsade släktforsknng. Släktjakten är här och kan bl dn! Den som prenumererar på Släkthstorskt Forum har fått en spännande bok brevlådan. 80 sdor med släktforsknngsreportage som vart publcerade Helsngborgs Dagblad och skrvna av Roland Classon. Det är ett 50-tal artklar om forsknng som klargjort många märklga männskoöden eller ger tps om var man httar nya källor. Hur Beach Boys svenska rötter upptäcktes, hur förlovnngsrngen från Ttanc upptäcktes eller hur Dag Hammarskjölds släkt såg ut, för att ta några exempel. Härlg läsnng för den som sysslar med släktforsknng. Denna bonus tll trogna prenumeranter kan bl också dn! Är du nte prenumerant på Släkthstorskt Forum - Teckna dg för en prenumeraton före den 1 februar så får du också Släktjakten! Släktjakten fnns förstås att köpa separat Rötterbokhandeln. En utmärkt julklapp tll den som kan tänkas vara ntresserad av vår gemensamma hstora. Medlemsprs 95 kr och för övrga 120 kr. N som fått Släktjakten och saknar tdnngen - lugn, den kommer. Årets ssta nummer av Släkthstorskt Forum är just nu produkton och beräknas komma mtten av december. (29 nov 2005) 11

12 DIS-MITTs funktonärer 2005 Staffan Bodén Ordförande tel ordforande at ds-mtt.se Karl-Ingvar Ångström V.ordförande tel v.ordforande at ds-mtt.se Rene Björkman Sekreterare tel sekreterare at ds-mtt.se Redaktonsgrupp Jan Lllesköld Kassör tel kassor at ds-mtt.se Medlemsregstator Anna Söderström Ledamot, tel ledamot1 at ds-mtt.se Redaktör Harret Frändén Ledamot. tel ledamot2 at ds-mtt.se Arne Ahlström Ledamot tel ledamot3 at ds-mtt.se Lars Åström Suppleant tel suppleant1 at ds-mtt.se Mara Bellskog Suppleant tel suppleant2 at ds-mtt.se Bo Näsström Suppleant tel suppleant3 at ds-mtt.se Robert HammarstedtHedersled, tel robert.hammarstedt at tela.com Teknkansvarg Joacm SöderströmWebbmaster, tel webmaster at ds-mtt.se Redaktonsgrupp Tomas Sahln DISBYT-omb. tel dsbyt at ds-mtt.se DIS-MITT-ombud: Dellenbygdens SFF: Gösta Olsson, Sjömyra 2887, DELSBO, tel , e-post: parmasen at swpnet.se Hembygds- och SF Nolaskogs: Lennart Näslund, Nordanås 134, Ö-VIK, tel , e-post: lntagan at home.se Jämtlands läns SFF: Georg Hansson, Lllfjällvägen 4, ÖSTERSUND, tel , e-post: g.hansa at mbox300.swpnet.se Mdälva GF: Annka Lndqvst, Lejdarvägen 13, ALNÖ, tel , e-post: ann.ln at tela.com Nordanstgs Bygd och Släktband: Lage Bergvk, Vändbrov. 8, HASSELA, tel , lage.b.bergvk at nordanstg.mal.tela.com Sollefteå SFS: Jörgen Desén, Forsed 138, BOLLSTABRUK, tel , e-post: jorgen at desen.nu Västra Häsnglands FF: Gertrud Södern, Box 58, LJUSDAL, tel , e-post: sodern at zeta.telenorda.se Ådalens SFF: Curt Sundqvst, Box 88, ULLÅNGER, tel , e-post: curt at hkshp.se Förenngsadresser: Förenngen DIS-MITT, Skolg 3A, IGGESUND Postgro , Org.nr DIS-MITT s hemsda, c/o Joacm Söderström, Björneborgsg 66, SUNDSVALL, tel: , e-post webmaster at ds-mtt.se Hemsda: Förenngen DIS, Gamla Lnköpng, LINKÖPING, Tel , Telefax , Postgro: , e-post: ds at ds.se Hemsda: 12

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

Cancerforskning som gör skillnad

Cancerforskning som gör skillnad Denna tematdnng är en annons från Radumhemmets Forsknngsfonder Cancerforsknng som gör skllnad Ingår som blaga Svenska Dagbladet 18:e mars 2010 Cancerförenngen Stockholm pg 90 06 90-9 Stftelsen Konung Gustaf

Läs mer

Guide till Grön Flagg. Förskola

Guide till Grön Flagg. Förskola Gude tll Grön Flagg Förskola Innehållsförtecknng 1. Om Grön Flagg... 3 2. Bestäm er... 4 3. Kontaktpoltker... 5 3.1 Htta en kontaktpoltker... 5 4. Anmälan... 6 4.1 Anmäl er... 6 4.2 Hur anmäler v oss?...

Läs mer

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete 1 Tll dg som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete Copyrght 2014 Handkappförbunden Projektledare: Fredrk Lndgren Manus: Lena Henrkson, Textbolaget Stockholm HB Illustratoner: Sofa Wrangsjö

Läs mer

TV-avgiften blir kvar med vissa förändringar Det kan bli resultatet av den analys regeringen beställt

TV-avgiften blir kvar med vissa förändringar Det kan bli resultatet av den analys regeringen beställt Jag tror knappt mna ögon Det s händer nära är vktgt Anders Hvdfeldt häpnar över mängden artklar ESC. nr 9 31 maj 2013 Interntdnng för Televson Tas Skoglund betydelsen av lokala nyheter. Sdan 5 Sdan 10

Läs mer

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning ANNONS DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA ANNONS Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samverkan en förutsättnng för att klara energmål Energmyndgheten ska verka för ett tryggt, effektvt

Läs mer

Föreningen DIS-Mitt har haft årsmöte 2013

Föreningen DIS-Mitt har haft årsmöte 2013 D I S - M i t t N y t t Ansvarig utgivare: Rolf Lusth Nr 1 2013 På insidorna Diverse smånotiser 2 forts. smånotiser 6 Ordföranden har ordet 8 Redaktörens ruta Året raskar på så fort. Man tycker inte man

Läs mer

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE!

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE! Ät aldrg mangon hel fyra tumregler för god personlg struktur LÄS VIDARE! Ha koll på läget och få mer td över! Vsst skulle det vara fnt med mer td över? Mer td över, tll det som verklgen utvecklar dn verksamhet?

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

GränsnyttSå. Julius trivs i Skärvången. Bakverk ger framtidstro. Unik tävling sätter området i fokus NABO. sid 6

GränsnyttSå. Julius trivs i Skärvången. Bakverk ger framtidstro. Unik tävling sätter området i fokus NABO. sid 6 GränsnyttSå En tdnng från Mtt-Skandnavskt Regonprojekt nr 2/09 tycker Ann-Mare Orsa sd 8 Månadens NABO Charmtrollet Julus, ett och ett halvt år, trvs Norra Skärvången där han bor med pappa Magnus och mamma

Läs mer

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kunglga Teknska Högskolan INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER SECONDARY CONTAINMENT MODELS FOR PETROLEUM TANKS Examensarbete byggnadsteknk Nr 395 Byggvetenskap

Läs mer

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm Workng paper/pm 2012:02 Företagsrådgvnng form av Konsultcheckar En effektutvärderng av konsultcheckar nom ramen för regonalt bdrag för företgsutvecklng Tllväxtanalys har uppdrag att utvärdera effekterna

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag tll energplan Blaga 1: Planerngsförutsättnngar 2014-05-20 Remssverson BI L A G A 1 : P L A N E RI N G S F Ö R UT S Ä T T N I N G A R Förslag tll energplan Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon

Läs mer

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen Matematsk statstk Stockholms unverstet Undersöknng av vssa försäkrngsantaganden efterlevandepenson för anställda kommuner och landstnget och dess påverkan på prssättnngen Ilkay Gölcük Eamensarbete 7:5

Läs mer

Släktforskardagarna 2012 i Gävle

Släktforskardagarna 2012 i Gävle DIS-Mitt Nytt Nr 3 2012 Ansvarig utgivare: Rolf Lusth På insidorna Gravstenar blir sökbara på nätet 3 Ny version av Begravda i Sverige 3 Ny version av Sveriges döbok Slutet för socknen närmar sig Bevara

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp 2011 11 16 Innehållsförteckning Sid. 2...Arbetsgruppen för medlemsvärvning Sid. 3...Satsa på befintliga medlemmar Sid.

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Bo tillsammans. Som bilpoolsmedlem betalar man en fast

Bo tillsammans. Som bilpoolsmedlem betalar man en fast Bo tillsammans 9 Nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU februari 2009 www.kollektivhus.nu Margareta Ossbahr är med i bilpoolen i Linköping som kom till genom ett samarbete mellan bostadsbolaget

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

ORDFÖRANDEN HAR ORDET LINDHBLADET Informationsblad för Brf Dr Lindh Red. Bo Jansson www.drlindh.se lindhbladet@hotmail.com Nr 2 - okt/nov 2011 Istappar i huvudet & mordbrand läs ordförandens krönika sid 2 Lägre elpriser tro

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer