Nr Redaktör: Anna Söderström Björneborgsg 66, Sundsvall tel: God Jul och Gott Nytt släktforskarår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 4 2005. Redaktör: Anna Söderström Björneborgsg 66, 85462 Sundsvall tel: 060-155030. God Jul och Gott Nytt släktforskarår"

Transkript

1 Nr Redaktör: Anna Söderström Björneborgsg 66, Sundsvall tel: God Jul och Gott Nytt släktforskarår 1

2 Innehåll Faddrar nom vårt område... 2 Malavserng om att ny tdnng kommer!... 3 En personlg antavla som gåva... 4 Vad händer på DIS-M-fronten Jämtland?... 6 Förslaget tll stadgeändrng... 8 Evenemang och aktvteter... 9 Hänt sedan sst: Släktjakten är här och kan bl dn! DIS-MITTs funktonärer DIS-MITT-ombud: Faddrar nom vårt område PC/Dsgen-faddrar Claes Embäck, tel , e-post: claes.emback at swpnet.se Arne Ahlström, tel , e-post: arne.ahlstrom at comhem.se Gösta Olsson, tel , e-post: parmasen at swpnet.se Tony Rödn, tel , e-post: tony.rodn at home.se Staffan Bodén tel e-post: sboden at post.utfors.se Joacm Söderström, tel , e-post: joacm.h.soderstrom at tela.com Arne Bxo, tel , e-post: arne.bxo.ds at tela.com Peter Johansson, tel , e-post: peter.johansson at cty.ornskoldsvk.com Lennart Näslund, tel , e-post: lntagan at home.se Sven Schylberg, tel e-post: slb312r at tnnet.se Mac/Reunon-faddrar Gunlla Hermander, tel , e-post: macnlla at tela.com Mcael Korndahl, tel , e-post: mcael at gensoft.se Kerstn Farm, tel , e-post: kerstn.farm at tela.com PC/Holger-faddrar Tony Jonsson, tel , e-post: transduco at yahoo.se Wdo Lth, tel , e-post: wdolth at hotmal.com Mn Släkt fadder Björn Nlsson, tel e-post: bjonl at tela.com 2

3 Ordförandeord: I DIS-MITT saknar v fortfarande en förenngslokal. V söker tllsammans med MGF en lösnng och har gott hopp om att kunna presentera en sådan senast tll årsmötet den 18 februar. En av paragraferna våra stadgar är praktken omöjlg att följa. En stadgeändrng måste ske och v kommer att nformera alla och samla n fullmakter tll årsmötet att besluta om den nödvändga ändrngen. Alla medlemmar får chansen att ge sn menng. Följ utvecklngen på hemsdan samt DIS- MITTNytt och brev och mal. Som flera gånger tdgare får v hålla årsmötet Mttunverstetets lokaler på Västhagen Sundsvall. Det har alltd fungerat väldgt väl där. Vd årsmötet håller Anders Hansson, Östersund ett föredrag efter det formella mötet. Tll föredraget är även alla som är medlemmar MGF nbjudna. En nyhet för höst är att styrelsen på prov fått möjlghet att drekt ansluta medlemmar tll DIS vd en samtdg försäljnng av programmet Dsgen 8.1a. Det blr alltså lka enkelt som ett vanlgt köp över dsk. Den här möjlgheten har vart mycket efterfrågad och nu kan v göra det. En möjlg svårghet kan vara att v kanske nte har tllräcklgt många program på lager, men då kan v medverka på annat sätt och lösa problemet. I DISs styrelse har en ledamot avsagt sg uppdraget förtd. Därefter fnns nte någon ledamot styrelsen med hemort norr om Stockholm. Från DIS-MITT har överlämnats en nomnerng av en mycket väl lämpad kanddat från Västernorrland. En norrlännng skulle behövas för en bättre geografsk balans styrelsen, som har 11 ordnare ledamöter varav 5 med hemort eller alldeles närheten av Lnköpng. Nu längtar många att snön skall komma så att man åter får uppleva ett rktgt vnterlandskap och att snön knarrar under skorna när man gör sn kvällspromenad. Och så är det alla julbestyr och pepparkakshus och julklappar att tänka på. Men kom ändå håg att följa vad som händer på vår hemsda. God Jul och Gott Nytt År Staffan Malavserng om att ny tdnng kommer! Du har väll nte mssat att anmäla dn e- postadress på vår hemsda så att du får ett meddelande varje gång ny tdnng fnns att ladda ner från hemsdan. Om du anmält dn adress men nte får något meddelande, kontrollera att du uppgett rätt adress. Jan Lllesköld hälsar att han vd varje utskck får några meddelanden retur p g a adresserna nte längre är gltg. Ange dtt namn, dn e-postadress och dtt medlemsnummer DIS för lättare hanterng. Dn e-postadress kommer endast att användas tll detta syfte så länge du nte önskat mer nformaton va e-post. Ateljefotografen Haga erbjuder: Inskannng av fotografer Avfotograferng tll negatv Restaurerng av gamla foton Egen ateljé för nya generatoners foton Prs för nscannng nkl cd + bld 10x15 tex är 1-5 st 50 kr st 6-10 st 25 kr st nkl bld st 10 kr st ej bld där flera enlgt överrenskommelse. Allt tll humana prser och om du är medlem DIS-Mtt får du rabatt. Fotograf Thon Mckelsson eller

4 En personlg antavla som gåva Det började med att jag vlle göra en antavla dopgåva och jag httade nte någon lämplg som passade mna önskemål. Jag gjorde en egen antavla Word med standardfgurer för personuppgfter som jag manuellt fck fylla. A4-formatet blev för ltet tll den dopgåva jag skulle göra med 4 generatoner. Jag valde storlek och utskrft för A3-format stället och då blev texten lagom stor att läsa då antavlan var tänkt att sättas n en tavelram och hängas på väggen. Nu har jag ngen skrvare som kan skrva ut A3 men med hjälp av ett trycker och nköp av ett lte fnare specalpapper gck det att ordna. Sedan dess har jag gjort några olka antavlor med färre generatoner Word för A4-format. I PowerPont har jag gjort olka stamtavlor både A4 och A3-format. Tll ett barndop skapade jag en antavla Word för utskrft på papper A3-format. Jag valde A3 för att texten skulle göras lte större då den ska hänga på väggen en tavelram. Tmes New Roman har jag valt som teckensntt och som Mörkblå både tll banderollen och tll rektanglarna. Personnamnet banderollen har teckenstorlek 18, fet och kursv stl samt texten centrerad. Texten Född har storlek 12 och fet stl samt texten för.. har storlek 12 normal stl samt texten centrerad. Rektangelns text för personnamnet har storlek 14, fet och kursv stl, släktskapet har storlek 12 och fet stl, Född och Död har storlek 10 fet stl samt texten för.. har storlek 10 normal stl samt all text vänsterställd. Av de 30 rektanglarna skulle två vara lte större så jag kopera rektangeln 29 gånger och spred ut dem jämt fördelade runt om banderollen. De två som skulle vara större valde jag att Formatera objekt och för flken Storlek ändrade jag tll höjd 3,81 cm och bredd 5,4 cm. Med hjälp av vsa Lnjal fck jag hjälp att få banderollen och rektanglarna på rätt plats och sedan fortsatte jag att fylla personuppgfterna. Längst ner på sdan nfogade jag en Textruta och valde Formatera textruta och för flken Färg och lnjer valde jag Ingen fyllnng för färg på Fyllnng och Lnje. Monotype Corsva har jag valt som teckensntt som Mörkblå och storlek 18 samt centrerad. Textrutans höjd justerade jag med handtagen så att texten nte döljs. Så här gjorde jag Efter att ha startat Word började jag med att ändra utskrftsformat tll Lggande, valde pappersstorlek Egen pappersstorlek samt margnalen 1 cm runt om. Fgurerna jag använder är standard verktygsfältet Rta. Banderollen heter Uppåt och fnns bland Stjärnor och Banderoller. Rektangeln heter Rektangel med rundade hörn och fnns bland Standardfgurer. Det behövs en banderoll och 30 rektanglar. Banderollen rtade jag upp mtten, valde Formatera fgur, flken Färg och lnjer, ändrade tll Ingen fyllnng och tll lnjefärg Indgoblå samt tjocklek 0,25 pt. För flken Storlek ändrade jag tll höjd 3,81 cm och bredd 10,8 cm. Jag rtade sedan upp en rektangel, valde Formatera fgur, flken Färg och lnjer, ändrade tll Ingen fyllnng och tll lnjefärg Indgoblå samt tjocklek 0,25 pt. För flken Storlek ändrade jag tll höjd 2,86 cm och bredd 5,4 cm. För att skrva n text nfogade jag en Textruta banderollen och rektangeln samt med hjälp av textrutans handtag anpassade jag storleken tll deras kantlnje. För Textrutorna valde jag sedan Formatera textruta och för flken Färg och lnjer valde jag Ingen fyllnng för färg på Fyllnng och Lnje. För att banderollen och rektangeln skulle kunna flyttas runt och kopera rektangeln 29 gånger valde jag att Gruppera hop dem var för sg med sn textruta. Pröva själv Du kan pröva att göra en antavla enlgt mn väglednng här ovan. Teckensntt, storlekar och färg går att ändra tll det du själv vll använda, det är bara att pröva sg fram. Jag fck göra många försök och ändrngar tlls jag var klar med den här antavlan som jag nu har gjort som mall.val av fgurer, storlekar och placerngar har jag kommt fram tll efterhand tlls jag blvt nöjd. Jag har själv ngen skrvare som kan skrva ut på papper A3-format. Genom kontakter med en tryckerfrma fck jag hjälp med detta. Papper köpte jag en butk som jag hade med mg, ett strukturpapper benvtt på 120gr. Tavelramar fnns många att välja på butker. 4

5 Användnngsområde Den här dopgåvan är bara ett exempel på hur man kan göra en varant på en antavla. Antavlan kan göras för andra tllfällen som tll födelsedag, julklapp, jubleum eller tll andra sammanhang. Jag valde Word men den går även att göra PowerPont på ungefär samma sätt och då är det lättare om man vll nfoga blder som dekoraton mellan rektanglarna. Med fantas, ändrngar och varatonerna på denna antavla kan du göra unka skapelser. En mndre varant, som A4-format fungerar också, antngen med lka många generatoner men med mndre storlek på banderoll, rektanglar och teckensntt. Mnska på antalet generatoner går också att göra. På Släktdatas senaste CD fnns mna mallar för att göra antavlor och stamtavlor både Word och PowerPont. Några av mallarna är presenterade här med mna anor och släktngar fyllda som exempel. Mallarna får användas frtt och går att ändra på med lte kunskap programmen så att det passar var och ens anor och släktngar. Dekoratonerna hämtar jag från Internet och de jag väljer är grats och får användas frtt. Dessa dekoratoner kan man ta bort eller byta ut mot egna. Även teckenstl och färger kan ändras efter eget önskemål. Släktdatas CD som även nnehåller Släktdatas regster kan beställas va webbsdan gå tll Regster. Aktuellt prs gäller, för närvarande kr 55,- nkl. porto Charlotte Börjesson Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med I Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med Gft med 5

6 Vad händer på DIS-M-fronten Jämtland? Tden rasar väg, snart är det jul! Det är dags att lte summera vad v pysslat med Jämtland gångna hösten med anknytnng tll DIS-M. Samarbetet med JLS tycker jag fungerar alldeles utmärkt, jag deltar som adjungerad JLS styrelsemöten och följer deras verksamhet. När v etablerade samarbetet för ett år sedan så beslöt v också att göra en utvärderng av hur v fungerat tllsammans, det har ännu cke gjorts, men jag skall väcka frågan. Kort om höstens aktvteter Den 14 oktober medverkade undertecknad vd en släktforskardag Åsarna tllsammans med SVAR och lokala forskare. Naturlgtvs passade jag på att demonstrera DISGEN och marknadsföra vår förenng. Den 22 oktober var det dags för en ny släkrforskardag nu Svenstavk Bergs kommun. Programmet nnehöll det mesta om både grunder för släktforsknng och ett rejält block om de vanlgaste släktforsknngsprogrammen. DIS-M företräddes av Björn Nlsson, nyblven fadder för DIS GEN. Den 19 november blev det Strömsunds tur att få besök av DIS-M och JLS. Trots ett ymngt snöande hade över 40 personer sökt sg tll bbloteket och ställde upp på ett fyra tmmar långt program. Allt nleddes med en föreläsnng av Elsabet Rydell Jansson om det s k Sjougdendramat, en händelse för 200 år sedan då en hel famlj utplånades genom både ett spekulatvt mord och hjälsvultna barn. Efter denna ryslga redovsnng berättade Georg Hansson (DIS-M ombud) om sn forsknng nom Ströms och Alanäs församlngar. Ytterlgare en DIS-M medlem, Bodl Westberg, redovsade sn mponerande forsknng över Frostvkensläkter nklusve samer det området. Naturlgtvs var allt gjort DISGEN och Bodl kunde verklgen hantera det här med HTML. Ytterlgare en DIS-M medlem, Mkael Stedt, verksam Gäddede, berättade om ett svenskt-norskt släktforsknngsprojekt som håller på att fnna formerna och som skall spegla händelser dessa gränsområden under 2. världskrget m m. 6

7 Sedan var det dags för Elsa Mårtenzon från Bellvk som med stort engagemang och humor berättade om sn forsknng från sn hemby och som resulterat två tjocka böcker. Fnanserngen av trycknngen hade bl a skett genom egen tunnbrödsbaknng som gett kronor bdrag! Mycket mponeande och dessutom genomfört utan släktforsknngsprogram! Undertecknad fck verklgen bta hop när det var dags för redovsnng av släktforsknngsprogram och för mn del då DISGEN. Försökte lyfta fram alla de postva funktoner som fnns programmet och naturlgtvs en del om DIS-M ambton att bedrva utbldnng ute bygderna. Georg Hansson avslutade med att berätta om HOLGER. Erfarenheter DIS-M och JLS träffar ute bygderna har rönt stort ntresse, en besökssffra på över 40 personer en lördag är uppmuntrande. V som håller verksamheten har redan beslutat att göra mnst ett besök tll någon plats utanför Östersund, ett förslag på västra Jämtland exempelvs Järpen, förelgger. Arne Ahlström Ledamot DIS.M stryrelse Släktforskardagarna 2006 Stockholm. Det är långt kvar tll nästa höst och årets stora evenemang, men som vanlgt är planerngen full gång. Informaton fnns att läsa på Varför fnns adresserna tdngen? Jo det är så enkelt, att för att slppa program som dammsuger nternet på maladresser för att använda dem tll att sända ut spam, så har v valt att göra på detta vs för att mnmera problemet med oönskade mal Redaktören Bld från Julmarknaden Sundsvall 3-4/12. Här vsade MGF och Ds-Mtt släktforsknng på nätet och det fanns möjlgheter att bla köpa Dsgen på plats.foto:anna Söderström 7

8 Förslaget tll stadgeändrng V föreslår att styrelsen lämnar förslag tll de två kommande årsmötena att 29 skall ändras. Stadgarna bör ändras på följande sätt 29 Nuvarande Ändrng av dessa stadgar eller upplösande av förenngen kan endast ske genom samstämmande beslut vd två på varandra följande förenngsmöten med mnst en månads mellanrum. Av dessa skall mnst ett vara årsmöte. Sådana beslut skall vd bägge mötena stödjas med mnst två tredjedelars majortet och mötena skall bägge omfatta mnst to procent av medlemmarna. 29 De nya förslaget Ändrng av dessa stadgar eller upplösande av förenngen kan endast ske genom samstämmande beslut vd två på varandra följande förenngsmöten med mnst en månads mellanrum. Av dessa skall mnst ett vara årsmöte. Sådana beslut skall vd bägge mötena stödjas av mnst två tredjedelar av närvarande medlemmar. V upplösande av förenngen skall mötena omfatta mnst to procent av medlemmarna. Det bör vara möjlgt att mnst 10 % skall vara närvarande personlgen eller vara representerade genom befullmäktgade ombud. Fullmakter bör kunna lämnas va e-post. De bör utformas så att de gäller för denna fråga vd två årsmöten. Detta förslag är framtaget av Karl-Ingvar Ångström och Joacm söderström vd ds-mtt s arbetsdag den 23 aprl Medlemskap 2006 Medlemskap förenngen DIS-MITT kräver med-lemskap Förenngen DIS. Medlemsavgften för DIS är 120 kr och för DIS-MITT 75 kr. OBS att bägge avgfterna nbetalas på Förenngen DIS postgro Ange namn, adress, post-adress, tel.nr och ev e-postadress samt vlken/vlka förenngar som avgften avser. Anmälan kan även ske på Förenngen hemsda: 8

9 - MGF har olka planerngsstader på gång följande aktvteter som ev kan vara av ntresse för DM: HLA lördagsöppet HLA lördagsöppet HLA lördagsöppet Släktforsknngens dag Ikanohuset utanför Akadembokhandeln HLA lördagsöppet HLA lördagsöppet Medelpads Fornmnnesförenngs jubleum på Norra berget 2007 apr Förtroendemannakonferens Sundsvall Evenemang och aktvteter Lördagsöppet på HLA 10/12 Öppet på landsarkvet utvalda lördagar under hösten Under lördagarna gäller endast släktforsknng med mkrokort. Inga lån av orgnalhandln... Öppet hus I Örnsköldsvk 27/12 Nolaskogs håller öppethus den De håller tll på ångermanlandsg 28 A. Det räcker med medlemsskap en av förenngarna eller blvande medle... Årsmöte 18/2 Årsmöte för alla medlemmar DIS-mtt. Plats utlyses senare. Föredrag om Armfeldts karolner Anders Hansson håller ett föredrag över ämnet Armfeldts karolner. Efter ordnare årsmöteshandlngar. ALLA önskas hjärtlgt välkomna, medlem eller ej. För aktuell lsta över vad som händer se 9

10 Hänt sedan sst: Lördagsöppet på HLA 24/ SLÄKTFORSKARTRÄFF GÄVLE 8/10 -Informaton om DIS och DISMITT -Att göra en släktbok -Scannng av blder -Källor och ctat -Användnng av underlagskartor DISGEN GGFs lokaler på Södra Sjötullsgatan Öppet hus Arkenbbloteket Örnsköldsvk sam arr med Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs Besök på Svenstavks bblotek vsnng av släktforskarprogram, söknng på Internet och hur man använde mkrofche och CD-romskvor Anbytardag Örnsköldsvk förenngslokalen Ångermanlandsgatan 28 A, Örnsköldsvk. vsnng hur man använder mantalslängder släktforsknng. sam.arr med Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs Programkväll med Lennart Lndqvst och Lena Lundn. Kunskapsloftet, Svartvks herrgård: Släktforsknng med och utan Internet. Huvudnrktnng Njurunda. Arrangörer: Mdälva GF och Förenngen DIS-MITT Lördagsöppet på HLA DIS-MITT (JLS Lokal) Programmet under planerng men så klart blr det mycket DISGEN-snack. Exempelvs hur man hanterar orter, källor m m programmet Lördagsöppet på HLA 12/11 10

11 Öppet hus Arkenbbloteket Örnsköldsvk 12/11 sam arr med Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs Arkvens dag 12/11 HLA, Härnösand Ds-Mtt fanns på plats för vsnng av Genlne bland annat Släktforskardag på bbloteket Strömsund 1. Elsabet Rydell Jansson nledde med ett föredrag om Sjougdendramat som ägde rum Strömsunds kommun. 2. Georg Hansson från JLS redovsade sn forsknng över Ströms församlng och gör en kort presentaton av pro-grammet HOLGER. 3. Arne Ahlström från DIS-MITT berättade om förenngen DIS/DIS-MITT och vsade en demoverson av DISGEN 5. Demonstraton av söknng databaser på nternet ex ARKION och GENLINE Julmarknad på norra berget, Sundsvall 3-4/12 Tradtonell julmarknad med många hstorska nslag. MGF och DM fanns på plats och vsade släktforsknng. Släktjakten är här och kan bl dn! Den som prenumererar på Släkthstorskt Forum har fått en spännande bok brevlådan. 80 sdor med släktforsknngsreportage som vart publcerade Helsngborgs Dagblad och skrvna av Roland Classon. Det är ett 50-tal artklar om forsknng som klargjort många märklga männskoöden eller ger tps om var man httar nya källor. Hur Beach Boys svenska rötter upptäcktes, hur förlovnngsrngen från Ttanc upptäcktes eller hur Dag Hammarskjölds släkt såg ut, för att ta några exempel. Härlg läsnng för den som sysslar med släktforsknng. Denna bonus tll trogna prenumeranter kan bl också dn! Är du nte prenumerant på Släkthstorskt Forum - Teckna dg för en prenumeraton före den 1 februar så får du också Släktjakten! Släktjakten fnns förstås att köpa separat Rötterbokhandeln. En utmärkt julklapp tll den som kan tänkas vara ntresserad av vår gemensamma hstora. Medlemsprs 95 kr och för övrga 120 kr. N som fått Släktjakten och saknar tdnngen - lugn, den kommer. Årets ssta nummer av Släkthstorskt Forum är just nu produkton och beräknas komma mtten av december. (29 nov 2005) 11

12 DIS-MITTs funktonärer 2005 Staffan Bodén Ordförande tel ordforande at ds-mtt.se Karl-Ingvar Ångström V.ordförande tel v.ordforande at ds-mtt.se Rene Björkman Sekreterare tel sekreterare at ds-mtt.se Redaktonsgrupp Jan Lllesköld Kassör tel kassor at ds-mtt.se Medlemsregstator Anna Söderström Ledamot, tel ledamot1 at ds-mtt.se Redaktör Harret Frändén Ledamot. tel ledamot2 at ds-mtt.se Arne Ahlström Ledamot tel ledamot3 at ds-mtt.se Lars Åström Suppleant tel suppleant1 at ds-mtt.se Mara Bellskog Suppleant tel suppleant2 at ds-mtt.se Bo Näsström Suppleant tel suppleant3 at ds-mtt.se Robert HammarstedtHedersled, tel robert.hammarstedt at tela.com Teknkansvarg Joacm SöderströmWebbmaster, tel webmaster at ds-mtt.se Redaktonsgrupp Tomas Sahln DISBYT-omb. tel dsbyt at ds-mtt.se DIS-MITT-ombud: Dellenbygdens SFF: Gösta Olsson, Sjömyra 2887, DELSBO, tel , e-post: parmasen at swpnet.se Hembygds- och SF Nolaskogs: Lennart Näslund, Nordanås 134, Ö-VIK, tel , e-post: lntagan at home.se Jämtlands läns SFF: Georg Hansson, Lllfjällvägen 4, ÖSTERSUND, tel , e-post: g.hansa at mbox300.swpnet.se Mdälva GF: Annka Lndqvst, Lejdarvägen 13, ALNÖ, tel , e-post: ann.ln at tela.com Nordanstgs Bygd och Släktband: Lage Bergvk, Vändbrov. 8, HASSELA, tel , lage.b.bergvk at nordanstg.mal.tela.com Sollefteå SFS: Jörgen Desén, Forsed 138, BOLLSTABRUK, tel , e-post: jorgen at desen.nu Västra Häsnglands FF: Gertrud Södern, Box 58, LJUSDAL, tel , e-post: sodern at zeta.telenorda.se Ådalens SFF: Curt Sundqvst, Box 88, ULLÅNGER, tel , e-post: curt at hkshp.se Förenngsadresser: Förenngen DIS-MITT, Skolg 3A, IGGESUND Postgro , Org.nr DIS-MITT s hemsda, c/o Joacm Söderström, Björneborgsg 66, SUNDSVALL, tel: , e-post webmaster at ds-mtt.se Hemsda: Förenngen DIS, Gamla Lnköpng, LINKÖPING, Tel , Telefax , Postgro: , e-post: ds at ds.se Hemsda: 12

Nr 4 2007. Alla medlemmar och övriga läsare tillönskas en God Jul och ett Gott Nytt År!

Nr 4 2007. Alla medlemmar och övriga läsare tillönskas en God Jul och ett Gott Nytt År! Nr 4 2007 Redaktör: (vakant - se annons inne i tidningen) Alla medlemmar och övriga läsare tillönskas en God Jul och ett Gott Nytt År! På grund av att artikeln Att publicera sitt släktforskningsresultat

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn steg-för-steg gude tll den nya Onlne Rapporten (OLR) Vktg nformaton tll alla kyrkor och organsatoner som har en CCLI-lcens Inga mer program som

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Nr 1 2006. Föreläsning av Anders Hansson vid årsmötet. Innehåll

Nr 1 2006. Föreläsning av Anders Hansson vid årsmötet. Innehåll Nr 1 2006 Redaktör: Anna Söderström Björneborgsg 66, 85462 Sundsvall tel: 060-155030 Föreläsning av Anders Hansson vid årsmötet. Efter genomfört årsmöte hade de församlade glädjen att få lyssna till ett

Läs mer

Annons nr 1. Annons nr 2

Annons nr 1. Annons nr 2 Nr 1 2007 Redaktör: (vakant - se annons nedan) Annons nr 1 DIS-MITT saknar för närvarande en ordinarie redaktör. Vi efterlyser härmed en person som är intresserad av att vara föreningens redaktör, med

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-02 09:44: Inskckad av msstag... 2013-06-25 12:09: N har på ett mycket kreatvt och varerat

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

Nr 2 2008. Årets andra och sista DIS-Mitt Nytt har även detta DISBYT som lite av ett tema.

Nr 2 2008. Årets andra och sista DIS-Mitt Nytt har även detta DISBYT som lite av ett tema. Nr 2 2008 Redaktör: (vakant - se annons inne i tidningen) Årets andra och sista DIS-Mitt Nytt har även detta DISBYT som lite av ett tema. Dis-Mitt önskar alla läsare en God Jul och ett Gott Nytt År! Kommande

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo trägolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014 l l t n a Inbjud r e t k a v a g n n teck Scandnavan Organcs AB (publ) 16 30 oktober 2014 Informatonen denna folder ( Foldern ) är endast en förenklad beskrvnng av den rktade nyemssonen (såsom defnerat

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer

Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015

Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-27 10:15: Hej, Enlgt mal från er så skckade n n denna rapport av msstag, så därför får n tllbaka

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-13 09:11: N har jättefna aktvteter tll era utvecklngsområden. Det är en mycket bra

Läs mer

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-26 09:46: Det har vart rolgt att läsa er rapport och se hur n har ntegrerat hållbar

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-01-24 16:36: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med ert tema. Vad kul att

Läs mer

MULTIVAC kundportal din dörr till MULTIVAC-världen

MULTIVAC kundportal din dörr till MULTIVAC-världen MULTIVAC kundportal dn dörr tll MULTIVAC-världen 2 Innehåll MULTIVAC kundportal Inlednng Åtkomst dygnet runt Dna uppgfter Enkel och ntutv Informatv och aktuell Dna Fördelar Dn Regstrerng 5 6 9 10 11 12

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Måsen 12 jun 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Måsen 12 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Måsen 12 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-25 10:50: Hej, I enlghet med mal från er råkade n skcka n er rapport tll oss stället för

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-09 16:44: Vad rolgt att det blev ett enhällgt ja från eleverna att fortsätta med Grön Flagg,

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ängens förskola 16 apr 2015

Grön Flagg-rapport Ängens förskola 16 apr 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ängens förskola 16 apr 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-04-16 15:17: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Beställningsintervall i periodbeställningssystem

Beställningsintervall i periodbeställningssystem Handbok materalstyrnng - Del D Bestämnng av orderkvantteter D 41 Beställnngsntervall perodbeställnngssystem Ett perodbeställnngssystem är ett med beställnngspunktssystem besläktat system för materalstyrnng.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott Falkenberg FALKENBERG 2013-04-16 130 Moton om bättre vllkor för vssa grupper beträffande uthyrnng av FaBo s lägenheter. Dnr KS

Läs mer

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-09 16:38: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.det

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909 Aktebolaget Clkattegel Akte : Bolagsordnng Ldköpng 1909 EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeska bblotek har mljontals böcker från

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Björnligans förskola 28 maj 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Björnligans förskola 28 maj 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björnlgans förskola 28 maj 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-05-28 15:18: N har jättefna blder som avspeglar er verksamhet väl och n har genomfört

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Gällstads förskola 30 apr 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Gällstads förskola 30 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Gällstads förskola 30 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-04-30 15:59: Vad det var spännande och ntressant att läsa om alla era utmärkta aktvteter,

Läs mer

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 12:45: Gratts tll er första certferng Grön Flagg! Vad rolgt att n känner att mljöarbetet

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola Handlngsplan Grön Flagg Äsperedskolan förskola - skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-03-22 11:22: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter elevernas förmågor -

Läs mer

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation Almedalsveckan 11 Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 11 Stark som Ppp? 2-3 Ungas ngångslöner Välfärdsföretagen 8-9 Löner och nflaton Närmare skattegenomsnttet 1 5 Studemotverade eller

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Björnligans förskola 3 jun 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Björnligans förskola 3 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björnlgans förskola 3 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-05-20 13:14: Hej, I enlghet med mal från er råkade n skcka n denna tll oss av msstag. Därför

Läs mer

Grön Flagg-rapport Stadionparkens förskola 13 maj 2015

Grön Flagg-rapport Stadionparkens förskola 13 maj 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Stadonparkens förskola 13 maj 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-05-13 09:59: Vlken mponerande rapport n skckat tll oss. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Stormhatten 8 okt 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Stormhatten 8 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Stormhatten 8 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-08 09:10: Det har vart rolgt att få ta del av er mycket bra rapport. N har jättefna

Läs mer

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5 Expermentella metoder 04, Räkneövnng 5 Problem : Två stokastska varabler, x och y, är defnerade som x = u + z y = v + z, där u, v och z är tre oberoende stokastska varabler med varanserna σ u, σ v och

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL

KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL Arbetsgruppsrapport 16.12.2005 Duplkat 3/2006 Utbldnngsstyrelsen och författarna Tm Eja Högman ISBN 952-13-2767-7 (nb.) ISBN 952-13-2768-5 (pdf) ISSN 1237-6590

Läs mer

Folkrätten och kriget mot terrorismen

Folkrätten och kriget mot terrorismen Mänsklga demokrat Folkrätten FN I den här teorbakgrunden: presenterar v en överskt av folkrätten de hot den har utsatts för genom det onskränkta krget mot terrorsmen åskådlggör v FN:s roll ett väl fungerande

Läs mer

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG.

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG. ' ~ REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK CGDTEBORGS HAltNDAG 26/9-85) ATT 6E REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK ÄR NTE BARA. SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLGT - PA DET STADUM., SOM PROJEKTET F N BEFNNER SG. DE

Läs mer

Grön Flagg-rapport Finnstaskolan 5 aug 2014

Grön Flagg-rapport Finnstaskolan 5 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Fnnstaskolan 5 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-05 13:30: V är mponerade av ert genomtänkta förhållnngssätt och den nyfkenhet och vlja att

Läs mer

PRODUKTKATALOG HOCKEYALLSVENSKAN 2014/15

PRODUKTKATALOG HOCKEYALLSVENSKAN 2014/15 PRODUKTKATALOG HOCKEYALLSVENSKAN 2014/15 Björklöven är tllbaka HockeyAllsvenskan och klarade målsättnngen för andra säsongen rad. Bolaget och förenngen vsar postva sffror och v har fler partners än någonsn

Läs mer

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsen Falkenberg 2011-06-07 171 Medborgarförslag om elektronsk nformatonsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

ÅMK NYTT. Medlemsblad för Årsta MotorbåtKlubb. Ta Förarintyg

ÅMK NYTT. Medlemsblad för Årsta MotorbåtKlubb. Ta Förarintyg Nummer /2012 ÅMK NYTT Medlemsblad Årsta MotorbåtKlubb läs om nya mljöregler båtbesktnng VTS-regler Pub-kvällar om parkerngsproblem v efterlyser ledare ungdomsverksamhet kunnga hantverkare Ta Förarntyg

Läs mer

Lönebildningen i Sverige 1966-2009

Lönebildningen i Sverige 1966-2009 Rapport tll Fnanspoltska rådet 2008/6 Lönebldnngen Sverge 1966-2009 Andreas Westermark Uppsala unverstet De åskter som uttrycks denna rapport är författarens egna och speglar nte nödvändgtvs Fnanspoltska

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Gårdby förskola 12 maj 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Gårdby förskola 12 maj 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Gårdby förskola 12 maj 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-05-12 15:05: N har en jättefn och nsprerande rapport. Det ser ut som om barnens fantas och

Läs mer

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport 09:88 Mkael Ameln, Calle Englund, Andreas Fagerberg September 2009 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport

Läs mer

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V {FORMATOF TrR BRF MAJROPARKE]V ÅngTs FoRSTA MEDDELAYDE 9 l. TT STYREL.ST'TT 999-03-05.', :.. r.:;..a Årsstämman999 Tden går nu så fort att v redan är framme årsstämmotder. Årsstämman är beslutad att äga

Läs mer

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte a nnons Denna tematd nng är en annons från n extm e D a a nnons Mn cvlngenjörsexamen har vart grunden mn karrär Börje Ekholm, vd för Investor och ordförande för KTH Framtdens Karrär Nuvarande jobbet språngbrädan

Läs mer

MRKOMNO. kóíí=ñê=ç=ãw= pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéålîáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= pîéåëâ~

MRKOMNO. kóíí=ñê=ç=ãw= pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéålîáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= pîéåëâ~ kóíí=ñê=ç=ãw= MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~ä=ê åíöéålîáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= pîéåëâ~ 0123 Denna produkt bär CE-märket överensstämmelse med bestämmelserna drektv 93/42EEC från den 14:e

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete 1 Tll dg som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete Copyrght 2014 Handkappförbunden Projektledare: Fredrk Lndgren Manus: Lena Henrkson, Textbolaget Stockholm HB Illustratoner: Sofa Wrangsjö

Läs mer

Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 11 mar 2015

Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 11 mar 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 11 mar 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-11 09:36: Vlken mponerande rapport n skckat tll oss. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Fokus bör lgga på att läkare får lägga merparten av sn td på uppgfter som är värdeskapande för patenterna Anna Nergårdh, chefläkare Stockholms läns landstng Framtdens Karrär Läkare Hälso- och sjukvårdens

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Tåget 2 jan 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Tåget 2 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Tåget 2 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-02 17:19: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

G ladahudikbladet. Nr 56. Chamlong`s Hushållstjänster AB Vi utför Hushållsnära tjänster såsom: Helgkurser i höst i Mellanfjärden

G ladahudikbladet. Nr 56. Chamlong`s Hushållstjänster AB Vi utför Hushållsnära tjänster såsom: Helgkurser i höst i Mellanfjärden G ladahudkbladet Informaton & annonser tll hushåll & företag Hudksvall, Enånger, Forsa, Iggesund, Njutånger och Näsvken Annonsbeställnng: 0650-74 13 45, 076-810 84 38 andreas@spanskavllan.com www.stockapublshng.com

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Kastanjegårdens förskola 20 feb 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Kastanjegårdens förskola 20 feb 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Kastanjegårdens förskola 20 feb 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-20 16:51: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

2013-01-29 meddelad i Göteborg

2013-01-29 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad Göteborg 1 PARTER (Antal tlltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kennert Lundgren Ekobrottsmyndgheten Första ekobrottskammaren Göteborg Målsägande Arne Tlltalad Ragnar Demetr, 730201 Astronomgatan

Läs mer

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46 Elteknk Svenska AB FACI - trygghetslarm Besöksadress: Postadress: Axvägen 10, 853 50 Sundsvall Box 6050, 850 06 Sundsvall Produktlsta Kontaktperson: Palle Wklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Läs mer

Cancerforskning som gör skillnad

Cancerforskning som gör skillnad Denna tematdnng är en annons från Radumhemmets Forsknngsfonder Cancerforsknng som gör skllnad Ingår som blaga Svenska Dagbladet 18:e mars 2010 Cancerförenngen Stockholm pg 90 06 90-9 Stftelsen Konung Gustaf

Läs mer

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid Framtdens Karrär Affärsdén är tre procent av att starta företag och genomförandet de resterande 97 procenten Välj väg utfrån det du själv är ntresserad av. Då gör du ett rktgt bra jobb Martn Lorentzon,

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning.

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning. Uppsala Unverstet Företagsekonomska nsttutonen Magsteruppsats HT 2009 Fond--fonder med global placerngsnrktnng Ett konkurrenskraftgt alternatv tll globalfonder? En jämförelse med fokus på rsk och avkastnng.

Läs mer

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker.

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker. Natonalekonomska Insttutonen Kanddatuppsats Ekonomhögskolan Lunds Unverstet Vårtermnen 006 Prset på Poker En stude av efterfrågeelastcteten på Internetpoker Författare Tony Krstensson Dag Larsson Handledare

Läs mer

Juliga recept. Glada röster i radion. God Jul. Cemil tror på Arlöv. på bullar och kakor. År! Gott Nytt 60-ÅRSJUBILEUM!

Juliga recept. Glada röster i radion. God Jul. Cemil tror på Arlöv. på bullar och kakor. År! Gott Nytt 60-ÅRSJUBILEUM! BURLÖVS BOSTÄDER BURLÖVS BOSTÄDER BURLÖVS BOSTÄDER BURLÖVS BOSTÄDER BURLÖVS BOSTÄDER BURLÖVS BOSTÄDER BURLÖVS BOSTÄDER BURLÖVS BOSTÄDER DECEMBER 2014 Glada röster radon Julga recept på bullar och kakor

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2014

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2014 SCB:s Medborgardersöknng Våren 2014 Vad tyker kommnvånare om sn komm? "D 00 mer än en gång. Ju fler kommer som deltar, desto större möjlgheter fnns *4J (Z det för jämförelser med andra kommer. 4-* (C C

Läs mer

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en Framtdens Karrär Sjuksköterska Arbetsbelastnng, vllkor och patentsäkerhet fokus Flexbel arbetstd och högre lön attraherar på mndre ort Erbjuder påverkansmöjlgheter, ansvar och varaton Den undersöknng som

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning

Riktlinjer för biståndshandläggning Rktlnjer för bståndshandläggnng Enlgt Socaltjänstlagen Fnspångs kommun 2012-11-19 KS 2012.04.45.730 Rktlnjer för bståndshandläggnng Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post:

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Halvårsrapport 2014 1 Enkelt är effektvt! V tror på enkelhet fondförvaltnng. Istället för att krångla tll saker onödan fokuserar v på att köpa bra bolag v gllar. Det behöver nte vara svårare än så. Spltan

Läs mer

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy Blanchard kaptel 18-19 19 Växelkurser, räntor r och BNP Mycket kaptel 18 är r detsamma som kaptel 6. Mer analys av polcy F11: sd. 1 Uppdaterad 2009-05-04 IS-LM den öppna ekonomn IS-LM den öppna ekonomn

Läs mer

Utgiven av distriktet Skåne - Svenska kommunalpensionärenas förbund Nr. 2015/2 Årgång 16. Så är det inte längre.

Utgiven av distriktet Skåne - Svenska kommunalpensionärenas förbund Nr. 2015/2 Årgång 16. Så är det inte längre. Skåne-senoren Utgven av dstrktet Skåne - Svenska kommunalpensonärenas förbund Nr. 2015/2 Årgång 16 Äldre stängs ute det kontantlösa samhället Slopande av kontanthanterngen är en samhällsfarlg verksamhet

Läs mer

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss?

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss? Att dentfera systemvktga banker Sverge vad kan kvanttatva ndkatorer vsa oss? Elas Bengtsson, Ulf Holmberg och Krstan Jönsson* Författarna är verksamma vd Rksbankens avdelnng för fnansell stabltet. Elas

Läs mer

Framtidens Karriär. Industriföretagens och myndigheters imagevärde. Ta mångfald på allvar. Hetaste tjänsterna finns inom industrin. Sida 6 7.

Framtidens Karriär. Industriföretagens och myndigheters imagevärde. Ta mångfald på allvar. Hetaste tjänsterna finns inom industrin. Sida 6 7. Framtdens Karrär Industrföretagens och myndgheters magevärde Intervju med Tord Hermansson, FoU-chef Volvo Personvagnar och Peter Haglnd, CIO Försvarsmakten om populartet bland ngenjörer. Sda 6 7 Ta mångfald

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Med utvecklngen kommer många nya utmanngar och nya konkurrenter Johan Hansng, chefsekonom på Svenska Bankförenngen. Fokus borde lgga på hur

Läs mer

Grön Flagg-rapport Sagomossens förskola 12 feb 2015

Grön Flagg-rapport Sagomossens förskola 12 feb 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Sagomossens förskola 12 feb 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-11-13 10:50: Er handlngsplan blev godkänd den 14/8-13, så n kan nte skcka n er rapport

Läs mer

VALUE AT RISK. En komparativ studie av beräkningsmetoder. VALUE AT RISK A comparative study of calculation methods. Fredrik Andersson, Petter Finn

VALUE AT RISK. En komparativ studie av beräkningsmetoder. VALUE AT RISK A comparative study of calculation methods. Fredrik Andersson, Petter Finn ISRN-nr: VALUE AT RISK En komparatv stude av beräknngsmetoder VALUE AT RISK A comparatve study of calculaton methods Fredrk Andersson, Petter Fnn & Wlhelm Johansson Handledare: Göran Hägg Magsteruppsats

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126 Projekt transformetoder Rkke Apelfröjd Sgnaler och System rkke.apelfrojd@sgnal.uu.se Rum 72126 Målsättnng Ur kursplanen: För godkänt betyg på kursen skall studenten kunna använda transformmetoder nom något

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 01-06-5 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspektonen@f.se www.f.se

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Smedby i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2475

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Smedby i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2475 Årsredovsnng Styrelsen för HSB Brf Smedby Upplands Väsby Org.nr: 714800-2475 får härmed avge årsredovsnng för förenngens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 HSB:s Brf Smedby Upplands

Läs mer