Creating the Internet of Everything - Killer app for My Organization

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Creating the Internet of Everything - Killer app for My Organization"

Transkript

1 Rapport CoCreation Workshop Creating the Internet of Everything Killer app for My Organization Den största behållningen var att man blandade personer från evenemanget så att man tog sig tid att lära känna andra människor som man normalt inte hade träffat. Ett bra sätt att nätverk på. Deltagare på Catwalk 2013

2 Om CoCreation Workshop Ett nytt element på TelecomCity Catwalk 2013 var den CoCreation Workshop som genomfördes på eventets andra dag. Catwalkdeltagarna delades in i sju grupper med en mix av erfarenheter, bakgrunder och branscher. Uppgiften för grupperna var att under knappt två timmar, skapa bästa killer app för Internet of Everything. En innovativ tillämpning av digitalisering, uppkoppling och IT. En lösning på ett problem som grupperna upplever i samhället idag. Syftet med workshopen var att stimulera erfarenhetsutbyte och bygga nya nätverk mellan deltagarna. Bild: Från grupparbetet, här gruppen Survival App i full gång.

3 Tävlingen Hur gick det då? Låt oss börja med tävlingen. Alla grupper deltog aktivt, med intensiva diskussioner och väl förberedda 90sekunders presentationer. Vinnaren av tävlingen blev gruppen med idén Split The Bill, som utsågs genom omröstning bland alla deltagarna. Bild: Vinnarlaget Split The Bill på scen för prisutdelning Mer detaljerad beskrivning av de sju olika lösningarna som grupperna kom fram till finns i slutet av detta dokument: Trygghetskollen Personal Crowdfunding Split The Bill Survival app KidIn KidOut Environmental Footprint Hitta Ledig Parkering Under cocreation workshop delades Catwalkdeltagarna in i sju grupper med en mix av erfarenheter, bakgrunder och branscher. Uppgiften för grupperna var att under knappt två timmar, skapa bästa killer app för Internet of Everything. En innovativ tillämpning av digitalisering, uppkoppling och IT. En lösning på ett problem som grupperna upplever i samhället idag. Kolla på för att se den filmade redovisningen av grupparbetena.

4 Lyckat nätverkande Ett viktigt syfte med att genomföra CoCreation Workshop på eventet var att stimulera erfarenhetsutbyte och bygga nya nätverk mellan deltagarna. Detta verkar ha lyckats. Flera positiva kommentarer hördes efter workshopen från deltagare, bl.a. som svar på frågan under Jamsessionen om vad man ville ha mer av nästa år på eventet. Här är även exempel på hur moderatorerna i de olika grupperna tycker att workshopen gick och vilka värden som skapades: Nätverkande, skapades det nya kontakter mellan människor? Ja absolut, bra och givande diskussioner som i många fall fortsatte i olika former under konferensen Jag tror den största behållningen var att man blandade personer från evenemanget så att man tog sig tid att lära känna andra människor som man normalt inte hade träffat. Ett bra sätt att nätverk på. Min uppfattning var att det var trevligt, bra nätverkande. Behöver jag ta kontakt med någon av dem igen så känner jag dem nu och har ingen barriär att göra det. Stämningen var god runt bordet. Flera hade intresse av sjukvård och där skapades nya kontakter. Utmärkt tillfälle att nätverka och diskutera utanför de vanliga kretsarna. Ja, visst gjorde det. Skapade minst 12 nya kontakter och kontaktytor. Bidrog workshopen till nya idéer och insikter? Det kom förutom ovan ide upp två andra idéer som med stor sannolikhet två olika konstellationer kommer att gå vidare med. Vi pratade en hel del om problemet att skapa ordning bland all det data som nu kan mätas och lagras. Kan vi få ordning på alla maskiner köket som piper och vill något? Probleminventeringen innefattade flera områden och genom en öppen och livlig diskussion gav det otvivelaktigt upphov till nya insikter för gruppens medlemmar. Verkligen, samtidigt som det var mycket inspirerande att helt ohämmat spåna på olika problem och lösningar. Det väckte innovationslusten. Nja. Ja åtskilliga Vad tycker du om erfarenhetsutbyte mellan gruppmedlemmarna: Värdefull, hela gruppen både delade med sig och lyssnade på andra. Vi delade främst erfarenheter inom vården där flera var besvikna över hur dålig information läkaren har om patientens tidigare kontakter med sjukvården Diskussioner och analys hölls mestadels på relativt hög och konceptuell nivå vilket begränsar mer ingående erfarenhetsutbyte mellan gruppmedlemmar. Ja, blev en hel del diskussioner om gruppens erfarenheter gällande uppvärmning, elbilar och ved. Var bra, mycket diskussioner även utanför problemställningen. Tror du att workshopen bidrog till att skapa affärsmöjligheter och möten, mellan deltagare och att fortsätta individuella diskussioner baserat på diskussioner som fördes i gruppen? Många exempel både på efterföljande diskussioner och nätverksbyggande i form av tex nya kopplingar i Linkedin för framtida möten och samverkan Vi pratade om applikationer som stödjer direktdemokrati vilket kan leda till fler möten mellan några av deltagarna. Vården stod också i fokus och även här kan workshoppen leda till att det blir fler informella möten mellan deltagarna. Inga konkreta affärsdiskussioner inom gruppen baserat på detta problem vad jag känner till. Svårt att bedöma. Inte baserat på just detta case. Ja på två olika fronter.

5 Övriga kommentarer? Ett bra tillfälle att faktiskt översätta teori och tankar till att verkligen diskutera gemensamma problem och frågeställningar och faktiskt tillsammans diskutera och ta fram förslag på lösningar. Resultatet som sådant kommer kanske inte sannolikt att leda till en reell affärsmöjlighet och implementation av lösning men det gav förmodligen samtliga en form av injektion och motivation att involvera sig i området i en framtid. Så i förlängningen kanske detta kan vara ett startskott för någon annan kommande tillämpningen även om kopplingen kan svår att identifiera. Sammanfattning en bra övning med lagom med tid. Deltagarna skötte sig själva, alla kom till tals även de som var tysta i början. Det var ett självspelande piano. Det var mer fokus i vår grupp på att prata och dela erfarenhet än att göra en bra framställning och vinna tävlingen. Jag trodde att detta skulle vara mycket svårare än vad det var. Mycket energigivande och härlig känsla att arbeta kreativt i en grupp med nya människor med olika bakgrunder. Resultatet blev över förväntan på den korta tiden. Rapport från cocreation grupperna I denna sektion hittar du en sammanfattande beskrivning av de problem och lösningar som respektive grupp valde att arbete med under grupparbetet i CoCreation Workshop. Bild: Gruppen Personal Crowdfunding undersöker problem och möjligheter. Du kan även se den filmade redovisningen av grupparbetena på

6 Trygghetskollen Deltagare: Lars Axell Capgemini (Moderator), Annika Johansson Global Travel, Daniel Borg Ericsson, Anders Larsson WIP, Anna Bäcklin Capgemini, Måns Adeler Bambuser, Åsa Magnevall CGI, Klas Nyström HiQ, Christian Malmström BBI, Joakim Lindbom Capgemini Situation: Otrygghet uppkommen pga. avsaknad av information avseende om allt är OK med sina barn på dagis/fritids/förskolan alternativt känna trygghet med att veta att sina föräldrar är väl omhändertagna på olika äldreboende/vårdhem alternativt bor själva men med stöd av hemtjänst och liknande. Offentlig debatt har under en tid präglats av olika typer av skandaler och misskötsel av äldre som exempel vilket har lett till ett misstroende för t.ex. privata boenden och liknande. Denna målgrupp har en utmaning med att bygga och skapa förtroende igen för sin verksamhet. Som anhörig känner många en frustation över att inte veta att ens anhöriga har det så bra man kan ha. Ett av de riktigt stora utmaningarna för personalen är att få tiden att räcka till sin primära målgrupp. Idag går mycket av tiden åt till att via telefon svara och prata med anhöriga om status rörande deras anhöriga istället för att ägna den tiden om de äldre Även debatt kring förskola präglas av ett visst misstroende och osäkerhet om status avseende sina barn välbefinnande. Personal har inte tid att informera föräldrar om vad som händer och eventuella problem muntligt tex. En annan orsak till problemet kring exempelvis behovet av information om sina anhöriga bygger på att det idag är vanliga med ett större geografiskt avstånd, Dvs du har inte nödvändigtvis lätt tillgång till och kan fysiskt besöka anhöriga och själv avgöra att allt är ok. Problem: Vet du att din 10 åring skolkar idag? Varför har pappa fått en ny medicin? Vet du att din mamma har ätit mycket dåligt de tre senaste veckorna? Inverkan: Känslan av otrygghet och avsaknad av information skapar lätt en stress hos individen och därmed en defragmenterad tillvaro. Denna stress skapas både hos målgruppen i form av förälder eller barn till äldre anhörig som har behovet av att veta att allt är OK men även hos själva leverantören av trygghet i form av personal inom äldreomsorg, hemtjänst och tex förskolan. Denna stress har upphov i att inte får tid tiden att räcka till de primära uppgifter pga avsaknad av bra IT stöd som istället ger mycket tid för att muntligt och via telefon tillgodose den andra målgruppen med information. Privata vårdgivare, kommunala vårdgivare, privata och kommunala förskolor lever i en situation där en negativ allmänna opinionen väsentligt kan påverkas deras möjlighet till framgång. Branschen har inte råd med fler skandaler som omfattar vanvård eller dålig koll på förskolebarn och liknande. Detta skapar ett behov av ett verktyg som ger transparens, öppnare tillgång till information, bättre kontrollverktyg och dialog med sina målgrupper. Nytta: Större känsla av trygghet och välbefinnande pga möjligheter att få tillgång till information på ett enkelt sätt > skapar större förutsättningar för minskad allmän stress och frigör tid Frigörande av tid för personal som kan användas till värdeskapande aktiviteter Ett konkurrensmedel för att skapa större attraktionskraft och en förbättrad image avseende leverantörer av tjänsten äldreboende eller förskola. Mindre sjukfrånvaro genom minskad stress för personal och större välbefinnande då möjligheter ökar att jobba med primära värdeskapande aktiviteter. Personalen spenderar mindre tid i telefon för att svara på frågor pga. att intressenter själv kan ta del av information när som helst på valfri media Underlag för arbetsplanering byggd på mer realistisk tidsuppskattning Aktuell och korrekt journaldagboks anteckningar > ger bättre historik och större kontroll > bättre kvalité Möjlighet att koppla och använda vårddata till personligt hälsokonto (nationell infrastruktur)

7 Möjlighet att till att använda medicinteknisk utrustning för avläsning av olika värden och med möjlighet att automatiskt distribution av information och vidare bearbetning via tex personligt hälsokonto och därmed åtkomlig för godkänd anhörig. Möjlighet för sömlös information från att hemtjänst scannar streckkoder eller NFS hos vårdtagare till att jag som intressent vet om att hemtjänst har varit på sitt dagliga besök och via status veta att det inte finns skäl till oro. Färgen kan påverkas av ett antal händelser/ickehändelser och aktiviteter, inkl. en input av vårdtagaren (hur mår duappen), dvs det kan bli ett verktyg även för vårdtagaren att enkelt meddela sig till olika intressenter In/utcheckning på dagis och fritids eller ålderdomshem ger info om var är mina barn tex. Dvs information om de inte är var de borde vara. Frigör tid för personal för att återkoppla hur dagen varit då standardinfo redan finns tillgänglig att konsumera när som helst med andra medier. Lösning: Övergripande lösning. Användaren har en app i sin telefon som i sin första version visuellt indikerar om det är bra (grönt) alternativt gult/rött som talar om för användaren att vidare attention krävs. Status är en sammanvägd information från många olika källor och avser huruvida dina barn finns i förskolan under personalens goda omvårdnad eller om något har hänt alternativt kräver en senare uppföljning. Samma princip gäller för boende inom äldreomsorg där olika sensorer kombinerat med personalens dagboksanteckningar ger underlag för att indikera OK status med grönt eller gult/rött för vidare attention App med trafikljus > RÖTT, GULT, GRÖNT som enkelt och visuellt talar om aktuell situation avseende dina anhöriga. Avvikelsestyrd i den meningen att är det grönt behöver du inte mer information för att få besked, är det gult eller rött vet du att behöver göra någon form av åtgärd. Input via sensorer, geo.fencing, NFCscanning eller andra automatiska avläsningar (Tex blir ditt barn in och utcheckat från förskolan rent fysiskt. Röstinspelning Nyttjande av molntjänster i form av nationell infrastruktur inkl. säker åtkomst, lagringsmöjligheter, integration av t.ex. journalsysteminfo etc. Exempelvis Personligt Hälsokonto Nyttjande av redan existerande data i form av tex digitala dagboksanteckningar och liknande Genom Trygghetskollen kan du koll på läget och kan agera när det verkligen krävs. Personal Crowdfunding Deltagare: PEO Carlsson WIP, Frida, Peter Mattson Skolpennan, Tobias Kummel (Moderator) Sigma, Thomas Dagsberg Jayway, Johan Nohave Malvacom, Anders Cronholm (Moderator) BBI Ofta sitter man som konsument väldigt hårt knuten till sin ordinarie bank och har svårt att påverka räntor och andra förmåner från sin bank. Ofta lockas man in till banker med lukrativa erbjudanden som sen är väldigt svåra att lösa ut sig från. Situation: När du t.ex. ska låna av banken för att köpa hus, bil båt el. liknande. Problem: Du får ingen klar överblick på vilka möjligheter du har som kund och till förhandlingsutrymme med ränta är i princip obefintligt. Inverkan: Du sitter fast med din traditionella bank och byter väldigt sällan bank då handlingsförfarandet blir för krångligt. Nytta: Genom en riskspridning och att man in princip tillämpar samma lösningar som man idag nyttjar genom crowdfunding. Det skulle helt enkelt gå att finansiera ett husbygge via crowdfunding istället för via traditionella banker. Lösning: En crowdfunding lösning där man helt enkelt vänder sig till en bred massa för att komma åt bästa möjliga ränta och möjlighet till lån.

8 Split The Bill Deltagare: Elisabeth Melin (Moderator) Admelius, Johan Bergelin Seventy Agency, Kerstin Nensén Netport, Jacob Mårdfeldt SAS Institute, Martin Wallin Ericsson, Johan Tullberg Pulsen Många idéer på problem att ta tag i. Lätt bygga på lösningar kring problemet vi valde. Till slut fokuserade vi och gick på huvudproblemet. Situation: Vi upplever ett problem då man är en grupp personer på en restaurang som ska dela på notan. Det är omständligt och tar lång tid för både servitris och gäster. Hela processen/flödet känns lite ålderdomligt, även om vi som grupp fokuserade på just biten kring att samla in kort och dela. Problem: Idag kommer servitrisen in med notan. Gästerna tittar på notan och konstaterar att de ska dela på den och påkallar uppmärksamhet från servitris. Alla plockar upp sitt och säger vad de ska betala. Därefter går servitrisen till kassan och drar korten (förhoppningsvis blir det rätt). Servitrisen läser upp namnen på respektive kort och ger tillbaka till rätt individ. Processen tar åtskilliga minuter. alternativt att respektive gäst går fram och betalar vad de kommer ihåg att de har ätit och druckit. I slutändan kan det bli kvar några glas vin eller öl för sista personen att betala. Nytta: Nyttan med appen är att det Spar tid för servitrisen och gästerna. Översikt över notan då den räknas ner efter hand att gästerna betalar. Lösning: Med en app där man kan se notan. Notan har även en QR kod som man scannar in via mobilen. När notan och servitrisen kommer fram till bordet löser man det på en gång och servitrisen får bekräftat i sin mobil att notan är betald. Survival App Deltagare: Mats Löfdahl BTH Innovation (Moderator), Ola Cornelius Seven Things AB,Tommy Wiblom Ballou Hosting Intelligence, Abbe Asovic WIP, Magnus Forsbrand MultiQ International, Anders Linse HiQ Karlskrona Vi hade en rad olika förslag där vi tillslut valde mellan följande: Problemet med fragmentering av data. Internet of everything ger oss möjlighet att ta emot data allt större mängder men nästa utmaning är hur vi gör informationen tillgänglig i bra format och drar nyttiga slutsatser. Problemet med politiker som inte lyssnar. Hur kan vi förbättra dialogen mellan medborgare och politiker genom exempelvis snabba undersökningar om viktiga frågeställningar? Kan vi införa större grad av direktdemokrati genom bra ICT lösningar? Saknar rätt stöd vid svåra sjukdomar. Vi valde efter viss vånda detta problem som beskrivs närmare nedan. Situation: När du får besked om en allvarlig sjukdom, som cancer har du som patient svårt att veta vilken resa som väntar. Vilka experter och institutioner kan hjälpa mig? Vilka olika behandlingar finns det och i vilken ordning ska jag pröva dem? Vem ska jag kontakta? Vem ska lägga mitt hopp till? Problem: Sjukvården ger inte tillräckligt med information och förklarar inte vilka olika läkare eller institutioner som kan hjälpa mig. Helt enkelt vilse i vården Inverkan: Patienten och dess anhöriga måste ta många svåra beslut utan att känna sig informerade. Detta skapar oro, stress som i sin tur kan försämra sannolikheten att bli frisk. Läkare har svårt med tid att förklara en komplicerad kedja av olika behandlingssteg. Nytta:

9 Patienten får en effektivare behandling. Känner sig mer delaktig. Mindre oro hos anhöriga och större möjlighet att förstå olika alternativ Sjukvården kan ge en billigare vård med nöjdare patienter Forskning. En källa till mer information Lösning: Skapa ett informations och beslutsstöd för patienter och anhöriga. Den sja bygga på en grafisk representation över de vägar som finns genom vården och beslutspunkter. Data samlas från experter men också ifrån de patienter som vill delta för och på så sätt hela tiden öka den samlade kunskapen för de olika behandlingsstegen. Kidin KidOut Deltagare: John Söderqvist HiQ Karlskrona AB (moderator), Arnstein Njaastad Nordic Industry Consulting AB, Fredrik Sjölin Karlskrona Kommun, Jennie Bonesson Telenor Sverige AB, Magnus Karlsson BTH Innovation, Sverker Ingre IZETTLE, Åsa Malmén, CGI Situation: Osäkerhet, oklarheter och ibland oklara kontaktvägar vid lämning och hämtning till barnomsorgen, Dagis. Problem: Vid utcheckning av barn från Dagis skall notering göras på närvarolista som vanligen är av analog papperstyp. Detta innebär också att hämtande förälder måste hitta rätt pedagog för att fullgöra utcheckning. Vidare finns ofta ett ömsesidigt behov av informationsutbyte mellan förälder och pedagog vid såväl incheckning som utcheckning. Detta fungerar i praktiken mindre bra ibland då rätt pedagog inte alltid finns till hands eller ens är i tjänst vid tillfället. Som förälder kan det upplevas som osmidigt och kan innebära en känsla av otrygghet att inte få rätt information. Ur pedagogens synvinkel kan det innebära mer stress i arbetsrollen. Inverkan: Brister eller oklarheter i kommunikationen mellan förälder och pedagog vid in och utcheckning på dagis kan leda till missförstånd, osäkerhet och känsla av otrygghet för såväl pedagog som förälder. I sin extrem även innebära ett säkerhetsproblem för barnet. Vidare skapar situationen ofta en ökad arbetsbelastning för pedagogerna. Nytta: Genom att adressera problemet med informationsutbyte och hantering av närvaroinformation kan problem med missad information, otrygghet beroende på oklar eller felaktig information undvikas eller minimeras för pedagoger och föräldrar (och därmed för barnen). Vidare kan minskad arbetsbörda och mindre stress innebära att kvalitén i det pedagogiska arbetet kan ökas. Lösning: Lösningen baseras på att hantera närvaroinformation och ytterligare information relevant för pedagoger och föräldrar vid in och utcheckning i någon form av databas som hanteras via främst appar på smarta telefoner eller surfplattor. Webbaserade användargränssnitt med ytterligare funktionalitet och åtkomst för olika användarroller ingår också.

10 Environmental Footprint Deltagare: Johan Mårdfeldt Remit, Fredric Liljeström Liljestroem, Jan Josell Josell Management, Kristina Fridensköld CGI, Roger Ohlsson BTH Innovation, Stefan Hultberg Accumulate, Richard Liden Fujitsi. Vi valde problemet att man inte vet om det man elförbrukningen är stor eller liten jämfört med andra. När vi väl penetrerade problemet fann vi att vad vi egentligen vill ha är enkel möjlighet att få det egna Enviromental footprint. Dvs ett annat problem. Situation: Jämt Problem: All vill vara miljövänliga, men det är inte kvantifierat Inverkan: Att öka den kollektiva medvetenheten om vad vi faktiskt har för Enviromental footprint Nytta: Att öka den kollektiva medvetenheten om vad vi faktiskt har för Enviromental footprint, samt gör det möjligt för individen att faktiskt påverka det. Lösning: Aggregera de existerande datorkällor som redan finns idag: hur vi rör oss, mobilen transport, bilen är uppkopplad elförbrukning våra inköp, exempel icakortet Hitta Parkering Deltagare: Michael Söderlund (Moderator) TelecomCity, Erik Israelsson Volvo Cars, Fredrik Augustsson CGI, Johan Persbeck Cybercom, Robert Westin Ikano Banken, Sören Björnman Wantech Situation: När man är i en stad och vill hitta en parkering. Problem: Kan vara svårt att hitta, svårt att förutsäga om det kommer att vara svårt att hitta en parkering. Inverkan: Att man måste spendera mer tid än nödvändigt för att ta sig från plats A till B. Man blir irriterad, kommer försent osv. Nytta: Sparar tid, sparar irritation, sparar miljön då man direkt kan köra dit det finns en parkering. Lösning: Genom att i bilar processa data från säkerhetskameror fram och bak och ladda upp position av lediga parkeringar som passeras.

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Hemsidans betydelse inom förskolan

Hemsidans betydelse inom förskolan Hemsidans betydelse inom förskolan VFU-rapport Författares för- och efternamn: Fatima Landstedt och Wanvisa Khakhammay Pedagogiska Institutionen kurs- eller utbildningsnamn: Pedagogik och utbildning 1,

Läs mer

LIAkalendern. Att söka en LIAplats är KRÄVANDE. Om du vill lyckas med att få LIA, måste du marknadsföra dig

LIAkalendern. Att söka en LIAplats är KRÄVANDE. Om du vill lyckas med att få LIA, måste du marknadsföra dig LIAkalendern Att söka en LIAplats är KRÄVANDE. Om du vill lyckas med att få LIA, måste du marknadsföra dig Det gäller att känna produkten du skall marknadsföra, dvs. DU! Det är absolut största vikt att

Läs mer

Guide till bättre balans i livet.

Guide till bättre balans i livet. Guide till bättre balans i livet. En praktisk handledning för både arbetsgivare och anställda. Balans i livet kan betyda mycket. Hur ska vi alla kunna kombinera arbete med privatliv utan att det kostar

Läs mer

Workshop FÖRPACKNINGAR 2025 FÖRPACKNINGAR IDAG VAD KRÄVS

Workshop FÖRPACKNINGAR 2025 FÖRPACKNINGAR IDAG VAD KRÄVS Workshop FÖRPACKNINGAR FÖRPACKNINGAR Hur interagerar konsumenter med förpackningar idag? Idagsläget är det viktigaste fokuset kring förpackningar att de ska vara säkra i transportkedjan och skydda produkten.

Läs mer

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det?

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Finns det grader av lycka? ICF s 11 färdigheter Etik och

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

http://www.regionorebro.se/4.51ddd3b10fa0c64b24800034364/12.51ddd3b10fa0c64...

http://www.regionorebro.se/4.51ddd3b10fa0c64b24800034364/12.51ddd3b10fa0c64... Sida 1 av 2 #$% #/0 2% 3%/$ 6 7 /8 '()*+,-. 1()*+'. (*+-. -(4*+5. ('*+,. -(4*+5.,)(,*+).,(*+)4., 4(*+). ) ('*+,. )('*+'. (*+)5., )(*+. ) 1()*+'.,,(4*+)).,,(*+),. ) )('*+'.! " )5(5*+4.,)(,*+)., )'()*+5.

Läs mer

Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten

Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten Sammanfattning Hemtjänsten i Göteborg ville effektivisera sin administration och komma bort från trasslet med lösa lappar för schemautskrifter

Läs mer

Manual Lead tracking. Version 1.0 2013-12-12

Manual Lead tracking. Version 1.0 2013-12-12 Manual Lead tracking Version 1.0 2013-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Om manualen... 3 1.2 Om tjänsten... 3 2 Använd tjänsten för första gången... 4 2.1 Installera applikationen... 4 2.2

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

BOULEVARDTEATERNS. Handledarmaterial. till föreställningen av dramapedagog Ami Hallberg-Pauli

BOULEVARDTEATERNS. Handledarmaterial. till föreställningen av dramapedagog Ami Hallberg-Pauli BOULEVARDTEATERNS Handledarmaterial till föreställningen av dramapedagog Ami Hallberg-Pauli Hej handledare! Ami Hallberg-Pauli Här kommer ett material med förslag på övningar och diskussioner man kan ta

Läs mer

Koll på kvaliteten hur kan vi arbeta utifrån vad brukaren tycker är kvalitet i äldreomsorgen?

Koll på kvaliteten hur kan vi arbeta utifrån vad brukaren tycker är kvalitet i äldreomsorgen? Koll på kvaliteten hur kan vi arbeta utifrån vad brukaren tycker är kvalitet i äldreomsorgen? 151022, Aros Congress Center, Västerås Lena Karlsson, VKL Karina Tilling, VKL Välkommen! Dagens syfte Ett steg

Läs mer

Säkerhet och trygghet för framtidens äldre workshop!

Säkerhet och trygghet för framtidens äldre workshop! Säkerhet och trygghet för framtidens äldre workshop! Förväntningar inför dagarna (från måndagen) o Inblick i framtidens äldreboende, mänskliga tekniska lösningar o Framtidssäkring beslut idag morgondagens

Läs mer

TNS SIFO 2016-04-07 P-1533413 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016

TNS SIFO 2016-04-07 P-1533413 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016 1 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016 3 VÄLKOMMEN TILL COM HEM-KOLLEN Över 40 procent av de svenska hushållen är idag anslutna till vårt nät, vilket gör att Com Hem i allra högsta grad bidrar till digitaliseringen

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Att skapa trygghet i mötet med brukaren

Att skapa trygghet i mötet med brukaren NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Att skapa trygghet i mötet med brukaren November 2014 Instruktioner till träff 2, Hösten 2014, Värdighetsgarantierna i Mölndal stad. Del 1 Att skapa trygghet

Läs mer

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production #IRCE15 Chicago - trendspaning På plats på IRCE i Chicago var jag till en början rätt fundersam.

Läs mer

ehälsa Hur digitala tekniker måste förändra sjukvårdsupplevelsen www.r2m.se

ehälsa Hur digitala tekniker måste förändra sjukvårdsupplevelsen www.r2m.se ehälsa Hur digitala tekniker måste förändra sjukvårdsupplevelsen 2 Definitioner Hälsa ehälsa 3 Den som inte mäter vet inte vart han är på väg HISTORIA Demografisk försörjningskvot 4 Dödsfall 1751 5 14000

Läs mer

Föräldrarepresentanter, slumpmässigt utvalda, har varit med och tagit fram kvalitetsfaktorerna för varje verksamhetsform.

Föräldrarepresentanter, slumpmässigt utvalda, har varit med och tagit fram kvalitetsfaktorerna för varje verksamhetsform. BARNOMSORGEN I SÄFFLE FÅR GODA BETYG! Kvalitetsmätning i familjedaghem, förskola och fritidshem. Under året har barn- och utbildningsförvaltningen, med hjälp av enkäter, tagit reda på vilka faktorer som

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

Dialog Gott bemötande

Dialog Gott bemötande Socialtjänstlagen säger inget uttalat om gott bemötande. Däremot kan man se det som en grundläggande etisk, filosofisk och religiös princip. Detta avsnitt av studiecirkeln handlar om bemötande. Innan vi

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Att komma utanför en storstad ger ro för att fokusera och samla gruppen.

Att komma utanför en storstad ger ro för att fokusera och samla gruppen. 10 steg till att planera en workshop Att organisera en workshop är mycket tidskrävande och det finns många detaljer att hålla reda på, men det kan vara en mycket givande forum och kan användas i många

Läs mer

SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN ANVÄNDANDE OCH TILLGÄNGLIGHET - WORKSHOP

SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN ANVÄNDANDE OCH TILLGÄNGLIGHET - WORKSHOP ANVÄNDANDE OCH TILLGÄNGLIGHET - WORKSHOP HET 2(5) The following people have contributed to the report. Marie Sjölinder, SICS Stina Nylander, SICS HET 3(5) IT och förvaltning i framtidens boende 1 Workshop

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA Till dig som arbetar i förskolan med barn 1-5 år! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med frukt och grönsaker. Syftet är att alla barn ska äta tillräckligt mycket frukt

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Program för Blekingedagen november 2016

Program för Blekingedagen november 2016 Program för Blekingedagen 2016 2 november 2016 Det digitala Blekinge idag och i framtiden Förmiddagen 08:45 Registreringen öppnar, kaffe serveras. 09:15 Välkomna: Regionråd Christina Mattisson, kommunalråd

Läs mer

Hur kan vi skapa en bra inskolning -för barnen, föräldrarna och verksamheten? Solbacken Tallen

Hur kan vi skapa en bra inskolning -för barnen, föräldrarna och verksamheten? Solbacken Tallen Kvalitetsarbete Hur kan vi skapa en bra inskolning -för barnen, föräldrarna och verksamheten? Solbacken Tallen 2014 Förskolor Syd Lek, lärande och omsorg för att Växa och utvecklas Munkedals kommun Erika

Läs mer

Kreativ. Kreativ coaching. Lärgruppsplan COACHING. när det snurrar i bollen. PG Fahlström Carl-Axel Hageskog

Kreativ. Kreativ coaching. Lärgruppsplan COACHING. när det snurrar i bollen. PG Fahlström Carl-Axel Hageskog Kreativ COACHING när det snurrar i bollen PG Fahlström Carl-Axel Hageskog Lärgruppsplan Kreativ coaching Inledning Nästan alla barn och ungdomar i vårt land är under någon period av sitt liv med i idrotten.

Läs mer

Hur kan kommunikation möjliggöra verksamheters innovationsförmåga?

Hur kan kommunikation möjliggöra verksamheters innovationsförmåga? Hur kan kommunikation möjliggöra verksamheters innovationsförmåga? Magnus Leonhardt, TeliaSonera 2011 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Connect 1 Sverige ett litet land med stark

Läs mer

En handbok för chefer och personalansvariga

En handbok för chefer och personalansvariga Att synliggöra yrkesverksamma anhöriga på din arbetsplats En sammanfattning av: En handbok för chefer och personalansvariga Arbetsgivare för anhöriga, Sverige - Medlem i det internationella nätverket Employers

Läs mer

PPP Pojkar, Pappor, Prat om böcker Delrapport, Etapp 1

PPP Pojkar, Pappor, Prat om böcker Delrapport, Etapp 1 Foto: Marita Mansikka och Jenny Stenlund PPP Pojkar, Pappor, Prat om böcker Delrapport, Etapp 1 Intryck från Timrå, Ånge, Sollefteå och Kramfors, förmedlade från Länsbiblioteket Västernorrland PPP POJKAR,

Läs mer

Inskolning. med tanke på genus

Inskolning. med tanke på genus Tredje pris! Inskolning med tanke på genus Kan inte mamma också få vara med och skola in, frågar en pappa efter en heldag i förskolan. Det kändes härligt eftersom föräldrarna är en viktig del också i jämställdhetsarbetet,

Läs mer

Pernilla Svensson, Lunds skolors ITK-team

Pernilla Svensson, Lunds skolors ITK-team Pernilla Svensson, Lunds skolors ITK-team Skolkontakten Samlat IT-stöd för vårdnadshavares kontakter med grundskolan Hur vill man som förälder att kontakterna med grundskolan ska fungera? Vill man ha information

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

www.cesamblekinge.se

www.cesamblekinge.se www.cesamblekinge.se PROGRAM 1000-1020 Nuläge Regional Digital Agenda i Blekinge 1020-1200 4 st regionala digitala guldkorn Digitala dans- och dramapedagoger, Kultur Andreas Dahl, Regionteatern Regionalt

Läs mer

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered Åkerbo Förskola 1 vilken förskola går ditt barn på? Fridebo 0 0 Åkerbo 25 100 Ängabo 0 0 Obesvarad 0 0 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Månen 1 4 Regnbågen 0 0 Solen 0 0 Stjärnan 0 0 Flöjten 12 48

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda?

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda? antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013 Vad är en digital agenda? Till skillnad från en bredbandsstrategi tar den digitala agendan upp helheten kring IT. Allt från användandet,

Läs mer

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan Att förändra framgångsrikt Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan INNEHÅLL ATT FÖRÄNDRA FRAMGÅNGSRIKT 3 Så fungerar matriserna 3 Exempel förtydligade

Läs mer

studiehandledning Studiehandledning VINNARE I DIN EGEN TÄVLING

studiehandledning Studiehandledning VINNARE I DIN EGEN TÄVLING studiehandledning Varför ett studiematerial? Jag vet inte hur många människor jag har jobbat med och coachat som läst alla utvecklingsböcker i världen, men de lever fortfarande inte det liv de vill eller

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Telia Healthcare. - effektivare sjukvård på patienternas villkor

Telia Healthcare. - effektivare sjukvård på patienternas villkor Telia Healthcare - effektivare sjukvård på patienternas villkor Telia Healthcare Telia Healthcare - effektivare sjukvård på patienternas villkor Sjukvården är inne i ett skede av stora förändringar. Den

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

CASE TELIA. Hur kan telekom möjliggöra sjukvård på distans? En lösning utarbetat av Carlssons skola

CASE TELIA. Hur kan telekom möjliggöra sjukvård på distans? En lösning utarbetat av Carlssons skola CASE TELIA Hur kan telekom möjliggöra sjukvård på distans? En lösning utarbetat av Carlssons skola 1 Fakta om Carlssons skola Projektteamet består av elever från Carlssons skola klass 8B. Halva klassen

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Sammanfattning av D-uppsats i Utbildningsdesign Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Malin Seeger Annika Åström Linköpings universitet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

Nätverksträff Fritidshem 29 september Berghult. Välkommen!

Nätverksträff Fritidshem 29 september Berghult. Välkommen! Nätverksträff Fritidshem 29 september Berghult Välkommen! Förmiddagens ordning 08.30-08.45 Inledning & genomgång 08.45 09.15 Presentation verksamhetsbeskrivningar 09.15-09.30 Förberedelse inför Fritidshemmets

Läs mer

Ny skollag och reviderad läroplan VAD HAR HÄNT? Perspektiv på förskolans utveckling, uppdrag och förskollärarens utökade ansvar

Ny skollag och reviderad läroplan VAD HAR HÄNT? Perspektiv på förskolans utveckling, uppdrag och förskollärarens utökade ansvar Ny skollag och reviderad läroplan VAD HAR HÄNT? Perspektiv på förskolans utveckling, uppdrag och förskollärarens utökade ansvar Perspektiv Barnomsorg, Daghem, Dagis, Förskola (Förskolan nr 1. 2006) Finns

Läs mer

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016)

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016) Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli 2015 30 juni 2016) Förskolans namn. Huvudman. 1. Beskrivning av verksamheten En presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Möjligheternas förskola - att trivas och utvecklas i! Vi utbildar Världsmedborgare! Vi står inför en nytt spännande läsår med nya och gamla barn, starta upp

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Jonas Ehrling Digital affärsutvecklare och konsultchef på HiQ.

Jonas Ehrling Digital affärsutvecklare och konsultchef på HiQ. Jonas Ehrling Digital affärsutvecklare och konsultchef på HiQ. Började arbeta med digitala kanaler 1998 på företaget MacMeckarna som var ett utbildningsföretag inom digital medieproduktion. Har arbetat

Läs mer

Gör arbetet smartare och frigör tid till er kärnverksamhet

Gör arbetet smartare och frigör tid till er kärnverksamhet Nyhet! SMART 1 Gör arbetet smartare och frigör tid till er kärnverksamhet Vi vill förenkla vardagen med all kommunikation i ett verktyg God service gör skillnad! Bra intern kommunikation är en nödvändighet

Läs mer

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet Föräldrar i missbruks- och beroendevården Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet 1 2 Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inom ramen för utvecklingsarbetet

Läs mer

Asylboende Malmö 2016-04-05. Enkätnamn: Asylboende Malmö 2016-04-05 Antal respondenter: 66

Asylboende Malmö 2016-04-05. Enkätnamn: Asylboende Malmö 2016-04-05 Antal respondenter: 66 Asylboende Malmö 2016-04-05 Enkätnamn: Asylboende Malmö 2016-04-05 respondenter: 66 Urval: Alla Frågor: Alla frågor Fråga 1 Hur nöjd är du med Programupplägget? 1 Inte alls nöjd 0 0% 2 0 0% 3 6 13% 4 23

Läs mer

Hunnebostrands förskola

Hunnebostrands förskola Hunnebostrands förskola Välkommen till vår förskola! Vår verksamhet skall vara rolig, trygg och lärorik. Barnen skall erbjudas en pedagogisk verksamhet anpassad efter barnets behov. Leken är grunden för

Läs mer

360 emeetings. Papperslösa möten på ipad eller iphone

360 emeetings. Papperslösa möten på ipad eller iphone 360 emeetings Papperslösa möten på ipad eller iphone 360 emeetings ver. 1.0-2014 360 emeetings för Apple ios Papperslösa möten på ipad eller iphone 360 emeetings hjälper dig och din verksamhet att minska

Läs mer

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Uppföljning Inspirationsträff den 24 september 14, kl 9. 15. Medborgarhuset, Lycksele Målgrupp: civila samhället med representanter för pensionärsföreningar,

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

Tema: Barns fritid aktivitet eller avkoppling

Tema: Barns fritid aktivitet eller avkoppling Tema: Barns fritid aktivitet eller avkoppling Fri lek, styrda aktiviteter, avkoppling, dataspel och TV Det finns många saker att fylla fritiden med. Hur ser våra barns fritid ut? Ska det vara styrda aktiviteter

Läs mer

Möjligheter och risker med journalen på nätet

Möjligheter och risker med journalen på nätet Möjligheter och risker med journalen på nätet Benny Eklund, Landstinget i Uppsala län Shoukofeh Manoucher Pour, Läkarförbundet David Liljequist, Vårdförbundet Eva Pilsäter-Faxner, Stockholms läns sjukvårdsområde

Läs mer

Integration BYOD Bring Your Own Device. Peter Andersson

Integration BYOD Bring Your Own Device. Peter Andersson Integration BYOD Bring Your Own Device Peter Andersson Historik 1980-2014 Stordatorer eller Mainframe(IBM, mfl) Fleranvändarsystem (kopplade terminaler) Minidator (Digital mfl) Storhetstid slutet 80tal

Läs mer

Enkätfrågor 30 mars 2012. Till elever, lärare och medarbetare på Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan.

Enkätfrågor 30 mars 2012. Till elever, lärare och medarbetare på Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan. Linnéskolan, Alingsås Enkätfrågor 30 mars 2012 Till elever, lärare och medarbetare på Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan. Välkommen att vara med och utforma de enkäter vi kommer att använda i vår. Lämna

Läs mer

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ.

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Svar på Enkät Länsstyrelseforum 2015 Genomförd april 2015 i Survey Xact Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Vad ansvarar du för vad gäller Rakel

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

Policy för utvecklingssamtal på Lemshaga Akademi

Policy för utvecklingssamtal på Lemshaga Akademi 110826 Policy för utvecklingssamtal på Lemshaga Akademi Utvecklingssamtal Vad säger styrdokumenten? Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 12 Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och

Läs mer

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet Syftet med workshopen är att deltagarna ska få göra hela resan som ligger bakom inriktningen Socialdemokraterna framtidspartiet. De ska också få möjlighet att reflektera kring vad den innebär för dem själva

Läs mer

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun Mentorskap ett sätt att utvecklas Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun 1. Vad är mentorskap? Historia Begreppet mentor har sin bakgrund i den grekiska mytologin. Mentor var den person som

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

Attraktiva fritidshem

Attraktiva fritidshem Kvalitetshöjande insikter och inspirerande praktikfall Attraktiva fritidshem Höjd status och samverkan med pedagogik och barnen i fokus Pedagogisk samverkan mellan skola, förskola och fritids så lyckas

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

Har barn alltid rätt?

Har barn alltid rätt? Har barn alltid rätt? Knepig balansgång i möten med barn och unga Möten med barn och unga, och med deras föräldrar, hör till vardagen för personal inom vården. Ofta blir det en balansgång mellan barnets

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Torun Berlind Elin Önstorp Sandra Gustavsson Klas Nordberg. Föreläsningar Lektioner Laborationer Projekt

Torun Berlind Elin Önstorp Sandra Gustavsson Klas Nordberg. Föreläsningar Lektioner Laborationer Projekt 1 (6) TSBB09-Bildsensorer Sändlista Håkan Örman Torun Berlind Elin Önstorp Sandra Gustavsson Klas Nordberg Kurskod TSBB09 Examinator Klas Nordberg Kursen gavs Årskurs 4 Termin 1 Period 2 Kursens delar

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Professor och forskningschef bodahlbom.se

Professor och forskningschef bodahlbom.se Bo Dahlbom Professor och forskningschef bodahlbom.se aktivering.se sust.se Staying Alive Sverige år 1900 Bo Dahlbom Sverige år 2000 Bo Dahlbom Olja Samhället som maskin Funktionalism och systemtänkande

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

Obesvarad 0 0% Ack. svar 44 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered

Obesvarad 0 0% Ack. svar 44 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered Sibbebo Förskola 1 Vilken förskola går ditt barn på? Mariebo 0 0 Sibbebo 44 100 Obesvarad 0 0 Ack. svar 44 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Gräshoppan 0 0 Nyckelpigan 0 0 Skalbaggen 0 0 Trollsländan

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Mumintrollens familjedaghem Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer