Creating the Internet of Everything - Killer app for My Organization

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Creating the Internet of Everything - Killer app for My Organization"

Transkript

1 Rapport CoCreation Workshop Creating the Internet of Everything Killer app for My Organization Den största behållningen var att man blandade personer från evenemanget så att man tog sig tid att lära känna andra människor som man normalt inte hade träffat. Ett bra sätt att nätverk på. Deltagare på Catwalk 2013

2 Om CoCreation Workshop Ett nytt element på TelecomCity Catwalk 2013 var den CoCreation Workshop som genomfördes på eventets andra dag. Catwalkdeltagarna delades in i sju grupper med en mix av erfarenheter, bakgrunder och branscher. Uppgiften för grupperna var att under knappt två timmar, skapa bästa killer app för Internet of Everything. En innovativ tillämpning av digitalisering, uppkoppling och IT. En lösning på ett problem som grupperna upplever i samhället idag. Syftet med workshopen var att stimulera erfarenhetsutbyte och bygga nya nätverk mellan deltagarna. Bild: Från grupparbetet, här gruppen Survival App i full gång.

3 Tävlingen Hur gick det då? Låt oss börja med tävlingen. Alla grupper deltog aktivt, med intensiva diskussioner och väl förberedda 90sekunders presentationer. Vinnaren av tävlingen blev gruppen med idén Split The Bill, som utsågs genom omröstning bland alla deltagarna. Bild: Vinnarlaget Split The Bill på scen för prisutdelning Mer detaljerad beskrivning av de sju olika lösningarna som grupperna kom fram till finns i slutet av detta dokument: Trygghetskollen Personal Crowdfunding Split The Bill Survival app KidIn KidOut Environmental Footprint Hitta Ledig Parkering Under cocreation workshop delades Catwalkdeltagarna in i sju grupper med en mix av erfarenheter, bakgrunder och branscher. Uppgiften för grupperna var att under knappt två timmar, skapa bästa killer app för Internet of Everything. En innovativ tillämpning av digitalisering, uppkoppling och IT. En lösning på ett problem som grupperna upplever i samhället idag. Kolla på för att se den filmade redovisningen av grupparbetena.

4 Lyckat nätverkande Ett viktigt syfte med att genomföra CoCreation Workshop på eventet var att stimulera erfarenhetsutbyte och bygga nya nätverk mellan deltagarna. Detta verkar ha lyckats. Flera positiva kommentarer hördes efter workshopen från deltagare, bl.a. som svar på frågan under Jamsessionen om vad man ville ha mer av nästa år på eventet. Här är även exempel på hur moderatorerna i de olika grupperna tycker att workshopen gick och vilka värden som skapades: Nätverkande, skapades det nya kontakter mellan människor? Ja absolut, bra och givande diskussioner som i många fall fortsatte i olika former under konferensen Jag tror den största behållningen var att man blandade personer från evenemanget så att man tog sig tid att lära känna andra människor som man normalt inte hade träffat. Ett bra sätt att nätverk på. Min uppfattning var att det var trevligt, bra nätverkande. Behöver jag ta kontakt med någon av dem igen så känner jag dem nu och har ingen barriär att göra det. Stämningen var god runt bordet. Flera hade intresse av sjukvård och där skapades nya kontakter. Utmärkt tillfälle att nätverka och diskutera utanför de vanliga kretsarna. Ja, visst gjorde det. Skapade minst 12 nya kontakter och kontaktytor. Bidrog workshopen till nya idéer och insikter? Det kom förutom ovan ide upp två andra idéer som med stor sannolikhet två olika konstellationer kommer att gå vidare med. Vi pratade en hel del om problemet att skapa ordning bland all det data som nu kan mätas och lagras. Kan vi få ordning på alla maskiner köket som piper och vill något? Probleminventeringen innefattade flera områden och genom en öppen och livlig diskussion gav det otvivelaktigt upphov till nya insikter för gruppens medlemmar. Verkligen, samtidigt som det var mycket inspirerande att helt ohämmat spåna på olika problem och lösningar. Det väckte innovationslusten. Nja. Ja åtskilliga Vad tycker du om erfarenhetsutbyte mellan gruppmedlemmarna: Värdefull, hela gruppen både delade med sig och lyssnade på andra. Vi delade främst erfarenheter inom vården där flera var besvikna över hur dålig information läkaren har om patientens tidigare kontakter med sjukvården Diskussioner och analys hölls mestadels på relativt hög och konceptuell nivå vilket begränsar mer ingående erfarenhetsutbyte mellan gruppmedlemmar. Ja, blev en hel del diskussioner om gruppens erfarenheter gällande uppvärmning, elbilar och ved. Var bra, mycket diskussioner även utanför problemställningen. Tror du att workshopen bidrog till att skapa affärsmöjligheter och möten, mellan deltagare och att fortsätta individuella diskussioner baserat på diskussioner som fördes i gruppen? Många exempel både på efterföljande diskussioner och nätverksbyggande i form av tex nya kopplingar i Linkedin för framtida möten och samverkan Vi pratade om applikationer som stödjer direktdemokrati vilket kan leda till fler möten mellan några av deltagarna. Vården stod också i fokus och även här kan workshoppen leda till att det blir fler informella möten mellan deltagarna. Inga konkreta affärsdiskussioner inom gruppen baserat på detta problem vad jag känner till. Svårt att bedöma. Inte baserat på just detta case. Ja på två olika fronter.

5 Övriga kommentarer? Ett bra tillfälle att faktiskt översätta teori och tankar till att verkligen diskutera gemensamma problem och frågeställningar och faktiskt tillsammans diskutera och ta fram förslag på lösningar. Resultatet som sådant kommer kanske inte sannolikt att leda till en reell affärsmöjlighet och implementation av lösning men det gav förmodligen samtliga en form av injektion och motivation att involvera sig i området i en framtid. Så i förlängningen kanske detta kan vara ett startskott för någon annan kommande tillämpningen även om kopplingen kan svår att identifiera. Sammanfattning en bra övning med lagom med tid. Deltagarna skötte sig själva, alla kom till tals även de som var tysta i början. Det var ett självspelande piano. Det var mer fokus i vår grupp på att prata och dela erfarenhet än att göra en bra framställning och vinna tävlingen. Jag trodde att detta skulle vara mycket svårare än vad det var. Mycket energigivande och härlig känsla att arbeta kreativt i en grupp med nya människor med olika bakgrunder. Resultatet blev över förväntan på den korta tiden. Rapport från cocreation grupperna I denna sektion hittar du en sammanfattande beskrivning av de problem och lösningar som respektive grupp valde att arbete med under grupparbetet i CoCreation Workshop. Bild: Gruppen Personal Crowdfunding undersöker problem och möjligheter. Du kan även se den filmade redovisningen av grupparbetena på

6 Trygghetskollen Deltagare: Lars Axell Capgemini (Moderator), Annika Johansson Global Travel, Daniel Borg Ericsson, Anders Larsson WIP, Anna Bäcklin Capgemini, Måns Adeler Bambuser, Åsa Magnevall CGI, Klas Nyström HiQ, Christian Malmström BBI, Joakim Lindbom Capgemini Situation: Otrygghet uppkommen pga. avsaknad av information avseende om allt är OK med sina barn på dagis/fritids/förskolan alternativt känna trygghet med att veta att sina föräldrar är väl omhändertagna på olika äldreboende/vårdhem alternativt bor själva men med stöd av hemtjänst och liknande. Offentlig debatt har under en tid präglats av olika typer av skandaler och misskötsel av äldre som exempel vilket har lett till ett misstroende för t.ex. privata boenden och liknande. Denna målgrupp har en utmaning med att bygga och skapa förtroende igen för sin verksamhet. Som anhörig känner många en frustation över att inte veta att ens anhöriga har det så bra man kan ha. Ett av de riktigt stora utmaningarna för personalen är att få tiden att räcka till sin primära målgrupp. Idag går mycket av tiden åt till att via telefon svara och prata med anhöriga om status rörande deras anhöriga istället för att ägna den tiden om de äldre Även debatt kring förskola präglas av ett visst misstroende och osäkerhet om status avseende sina barn välbefinnande. Personal har inte tid att informera föräldrar om vad som händer och eventuella problem muntligt tex. En annan orsak till problemet kring exempelvis behovet av information om sina anhöriga bygger på att det idag är vanliga med ett större geografiskt avstånd, Dvs du har inte nödvändigtvis lätt tillgång till och kan fysiskt besöka anhöriga och själv avgöra att allt är ok. Problem: Vet du att din 10 åring skolkar idag? Varför har pappa fått en ny medicin? Vet du att din mamma har ätit mycket dåligt de tre senaste veckorna? Inverkan: Känslan av otrygghet och avsaknad av information skapar lätt en stress hos individen och därmed en defragmenterad tillvaro. Denna stress skapas både hos målgruppen i form av förälder eller barn till äldre anhörig som har behovet av att veta att allt är OK men även hos själva leverantören av trygghet i form av personal inom äldreomsorg, hemtjänst och tex förskolan. Denna stress har upphov i att inte får tid tiden att räcka till de primära uppgifter pga avsaknad av bra IT stöd som istället ger mycket tid för att muntligt och via telefon tillgodose den andra målgruppen med information. Privata vårdgivare, kommunala vårdgivare, privata och kommunala förskolor lever i en situation där en negativ allmänna opinionen väsentligt kan påverkas deras möjlighet till framgång. Branschen har inte råd med fler skandaler som omfattar vanvård eller dålig koll på förskolebarn och liknande. Detta skapar ett behov av ett verktyg som ger transparens, öppnare tillgång till information, bättre kontrollverktyg och dialog med sina målgrupper. Nytta: Större känsla av trygghet och välbefinnande pga möjligheter att få tillgång till information på ett enkelt sätt > skapar större förutsättningar för minskad allmän stress och frigör tid Frigörande av tid för personal som kan användas till värdeskapande aktiviteter Ett konkurrensmedel för att skapa större attraktionskraft och en förbättrad image avseende leverantörer av tjänsten äldreboende eller förskola. Mindre sjukfrånvaro genom minskad stress för personal och större välbefinnande då möjligheter ökar att jobba med primära värdeskapande aktiviteter. Personalen spenderar mindre tid i telefon för att svara på frågor pga. att intressenter själv kan ta del av information när som helst på valfri media Underlag för arbetsplanering byggd på mer realistisk tidsuppskattning Aktuell och korrekt journaldagboks anteckningar > ger bättre historik och större kontroll > bättre kvalité Möjlighet att koppla och använda vårddata till personligt hälsokonto (nationell infrastruktur)

7 Möjlighet att till att använda medicinteknisk utrustning för avläsning av olika värden och med möjlighet att automatiskt distribution av information och vidare bearbetning via tex personligt hälsokonto och därmed åtkomlig för godkänd anhörig. Möjlighet för sömlös information från att hemtjänst scannar streckkoder eller NFS hos vårdtagare till att jag som intressent vet om att hemtjänst har varit på sitt dagliga besök och via status veta att det inte finns skäl till oro. Färgen kan påverkas av ett antal händelser/ickehändelser och aktiviteter, inkl. en input av vårdtagaren (hur mår duappen), dvs det kan bli ett verktyg även för vårdtagaren att enkelt meddela sig till olika intressenter In/utcheckning på dagis och fritids eller ålderdomshem ger info om var är mina barn tex. Dvs information om de inte är var de borde vara. Frigör tid för personal för att återkoppla hur dagen varit då standardinfo redan finns tillgänglig att konsumera när som helst med andra medier. Lösning: Övergripande lösning. Användaren har en app i sin telefon som i sin första version visuellt indikerar om det är bra (grönt) alternativt gult/rött som talar om för användaren att vidare attention krävs. Status är en sammanvägd information från många olika källor och avser huruvida dina barn finns i förskolan under personalens goda omvårdnad eller om något har hänt alternativt kräver en senare uppföljning. Samma princip gäller för boende inom äldreomsorg där olika sensorer kombinerat med personalens dagboksanteckningar ger underlag för att indikera OK status med grönt eller gult/rött för vidare attention App med trafikljus > RÖTT, GULT, GRÖNT som enkelt och visuellt talar om aktuell situation avseende dina anhöriga. Avvikelsestyrd i den meningen att är det grönt behöver du inte mer information för att få besked, är det gult eller rött vet du att behöver göra någon form av åtgärd. Input via sensorer, geo.fencing, NFCscanning eller andra automatiska avläsningar (Tex blir ditt barn in och utcheckat från förskolan rent fysiskt. Röstinspelning Nyttjande av molntjänster i form av nationell infrastruktur inkl. säker åtkomst, lagringsmöjligheter, integration av t.ex. journalsysteminfo etc. Exempelvis Personligt Hälsokonto Nyttjande av redan existerande data i form av tex digitala dagboksanteckningar och liknande Genom Trygghetskollen kan du koll på läget och kan agera när det verkligen krävs. Personal Crowdfunding Deltagare: PEO Carlsson WIP, Frida, Peter Mattson Skolpennan, Tobias Kummel (Moderator) Sigma, Thomas Dagsberg Jayway, Johan Nohave Malvacom, Anders Cronholm (Moderator) BBI Ofta sitter man som konsument väldigt hårt knuten till sin ordinarie bank och har svårt att påverka räntor och andra förmåner från sin bank. Ofta lockas man in till banker med lukrativa erbjudanden som sen är väldigt svåra att lösa ut sig från. Situation: När du t.ex. ska låna av banken för att köpa hus, bil båt el. liknande. Problem: Du får ingen klar överblick på vilka möjligheter du har som kund och till förhandlingsutrymme med ränta är i princip obefintligt. Inverkan: Du sitter fast med din traditionella bank och byter väldigt sällan bank då handlingsförfarandet blir för krångligt. Nytta: Genom en riskspridning och att man in princip tillämpar samma lösningar som man idag nyttjar genom crowdfunding. Det skulle helt enkelt gå att finansiera ett husbygge via crowdfunding istället för via traditionella banker. Lösning: En crowdfunding lösning där man helt enkelt vänder sig till en bred massa för att komma åt bästa möjliga ränta och möjlighet till lån.

8 Split The Bill Deltagare: Elisabeth Melin (Moderator) Admelius, Johan Bergelin Seventy Agency, Kerstin Nensén Netport, Jacob Mårdfeldt SAS Institute, Martin Wallin Ericsson, Johan Tullberg Pulsen Många idéer på problem att ta tag i. Lätt bygga på lösningar kring problemet vi valde. Till slut fokuserade vi och gick på huvudproblemet. Situation: Vi upplever ett problem då man är en grupp personer på en restaurang som ska dela på notan. Det är omständligt och tar lång tid för både servitris och gäster. Hela processen/flödet känns lite ålderdomligt, även om vi som grupp fokuserade på just biten kring att samla in kort och dela. Problem: Idag kommer servitrisen in med notan. Gästerna tittar på notan och konstaterar att de ska dela på den och påkallar uppmärksamhet från servitris. Alla plockar upp sitt och säger vad de ska betala. Därefter går servitrisen till kassan och drar korten (förhoppningsvis blir det rätt). Servitrisen läser upp namnen på respektive kort och ger tillbaka till rätt individ. Processen tar åtskilliga minuter. alternativt att respektive gäst går fram och betalar vad de kommer ihåg att de har ätit och druckit. I slutändan kan det bli kvar några glas vin eller öl för sista personen att betala. Nytta: Nyttan med appen är att det Spar tid för servitrisen och gästerna. Översikt över notan då den räknas ner efter hand att gästerna betalar. Lösning: Med en app där man kan se notan. Notan har även en QR kod som man scannar in via mobilen. När notan och servitrisen kommer fram till bordet löser man det på en gång och servitrisen får bekräftat i sin mobil att notan är betald. Survival App Deltagare: Mats Löfdahl BTH Innovation (Moderator), Ola Cornelius Seven Things AB,Tommy Wiblom Ballou Hosting Intelligence, Abbe Asovic WIP, Magnus Forsbrand MultiQ International, Anders Linse HiQ Karlskrona Vi hade en rad olika förslag där vi tillslut valde mellan följande: Problemet med fragmentering av data. Internet of everything ger oss möjlighet att ta emot data allt större mängder men nästa utmaning är hur vi gör informationen tillgänglig i bra format och drar nyttiga slutsatser. Problemet med politiker som inte lyssnar. Hur kan vi förbättra dialogen mellan medborgare och politiker genom exempelvis snabba undersökningar om viktiga frågeställningar? Kan vi införa större grad av direktdemokrati genom bra ICT lösningar? Saknar rätt stöd vid svåra sjukdomar. Vi valde efter viss vånda detta problem som beskrivs närmare nedan. Situation: När du får besked om en allvarlig sjukdom, som cancer har du som patient svårt att veta vilken resa som väntar. Vilka experter och institutioner kan hjälpa mig? Vilka olika behandlingar finns det och i vilken ordning ska jag pröva dem? Vem ska jag kontakta? Vem ska lägga mitt hopp till? Problem: Sjukvården ger inte tillräckligt med information och förklarar inte vilka olika läkare eller institutioner som kan hjälpa mig. Helt enkelt vilse i vården Inverkan: Patienten och dess anhöriga måste ta många svåra beslut utan att känna sig informerade. Detta skapar oro, stress som i sin tur kan försämra sannolikheten att bli frisk. Läkare har svårt med tid att förklara en komplicerad kedja av olika behandlingssteg. Nytta:

9 Patienten får en effektivare behandling. Känner sig mer delaktig. Mindre oro hos anhöriga och större möjlighet att förstå olika alternativ Sjukvården kan ge en billigare vård med nöjdare patienter Forskning. En källa till mer information Lösning: Skapa ett informations och beslutsstöd för patienter och anhöriga. Den sja bygga på en grafisk representation över de vägar som finns genom vården och beslutspunkter. Data samlas från experter men också ifrån de patienter som vill delta för och på så sätt hela tiden öka den samlade kunskapen för de olika behandlingsstegen. Kidin KidOut Deltagare: John Söderqvist HiQ Karlskrona AB (moderator), Arnstein Njaastad Nordic Industry Consulting AB, Fredrik Sjölin Karlskrona Kommun, Jennie Bonesson Telenor Sverige AB, Magnus Karlsson BTH Innovation, Sverker Ingre IZETTLE, Åsa Malmén, CGI Situation: Osäkerhet, oklarheter och ibland oklara kontaktvägar vid lämning och hämtning till barnomsorgen, Dagis. Problem: Vid utcheckning av barn från Dagis skall notering göras på närvarolista som vanligen är av analog papperstyp. Detta innebär också att hämtande förälder måste hitta rätt pedagog för att fullgöra utcheckning. Vidare finns ofta ett ömsesidigt behov av informationsutbyte mellan förälder och pedagog vid såväl incheckning som utcheckning. Detta fungerar i praktiken mindre bra ibland då rätt pedagog inte alltid finns till hands eller ens är i tjänst vid tillfället. Som förälder kan det upplevas som osmidigt och kan innebära en känsla av otrygghet att inte få rätt information. Ur pedagogens synvinkel kan det innebära mer stress i arbetsrollen. Inverkan: Brister eller oklarheter i kommunikationen mellan förälder och pedagog vid in och utcheckning på dagis kan leda till missförstånd, osäkerhet och känsla av otrygghet för såväl pedagog som förälder. I sin extrem även innebära ett säkerhetsproblem för barnet. Vidare skapar situationen ofta en ökad arbetsbelastning för pedagogerna. Nytta: Genom att adressera problemet med informationsutbyte och hantering av närvaroinformation kan problem med missad information, otrygghet beroende på oklar eller felaktig information undvikas eller minimeras för pedagoger och föräldrar (och därmed för barnen). Vidare kan minskad arbetsbörda och mindre stress innebära att kvalitén i det pedagogiska arbetet kan ökas. Lösning: Lösningen baseras på att hantera närvaroinformation och ytterligare information relevant för pedagoger och föräldrar vid in och utcheckning i någon form av databas som hanteras via främst appar på smarta telefoner eller surfplattor. Webbaserade användargränssnitt med ytterligare funktionalitet och åtkomst för olika användarroller ingår också.

10 Environmental Footprint Deltagare: Johan Mårdfeldt Remit, Fredric Liljeström Liljestroem, Jan Josell Josell Management, Kristina Fridensköld CGI, Roger Ohlsson BTH Innovation, Stefan Hultberg Accumulate, Richard Liden Fujitsi. Vi valde problemet att man inte vet om det man elförbrukningen är stor eller liten jämfört med andra. När vi väl penetrerade problemet fann vi att vad vi egentligen vill ha är enkel möjlighet att få det egna Enviromental footprint. Dvs ett annat problem. Situation: Jämt Problem: All vill vara miljövänliga, men det är inte kvantifierat Inverkan: Att öka den kollektiva medvetenheten om vad vi faktiskt har för Enviromental footprint Nytta: Att öka den kollektiva medvetenheten om vad vi faktiskt har för Enviromental footprint, samt gör det möjligt för individen att faktiskt påverka det. Lösning: Aggregera de existerande datorkällor som redan finns idag: hur vi rör oss, mobilen transport, bilen är uppkopplad elförbrukning våra inköp, exempel icakortet Hitta Parkering Deltagare: Michael Söderlund (Moderator) TelecomCity, Erik Israelsson Volvo Cars, Fredrik Augustsson CGI, Johan Persbeck Cybercom, Robert Westin Ikano Banken, Sören Björnman Wantech Situation: När man är i en stad och vill hitta en parkering. Problem: Kan vara svårt att hitta, svårt att förutsäga om det kommer att vara svårt att hitta en parkering. Inverkan: Att man måste spendera mer tid än nödvändigt för att ta sig från plats A till B. Man blir irriterad, kommer försent osv. Nytta: Sparar tid, sparar irritation, sparar miljön då man direkt kan köra dit det finns en parkering. Lösning: Genom att i bilar processa data från säkerhetskameror fram och bak och ladda upp position av lediga parkeringar som passeras.

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

www.cesamblekinge.se

www.cesamblekinge.se www.cesamblekinge.se PROGRAM 1000-1020 Nuläge Regional Digital Agenda i Blekinge 1020-1200 4 st regionala digitala guldkorn Digitala dans- och dramapedagoger, Kultur Andreas Dahl, Regionteatern Regionalt

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Manual Lead tracking. Version 1.0 2013-12-12

Manual Lead tracking. Version 1.0 2013-12-12 Manual Lead tracking Version 1.0 2013-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Om manualen... 3 1.2 Om tjänsten... 3 2 Använd tjänsten för första gången... 4 2.1 Installera applikationen... 4 2.2

Läs mer

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige Vård i världsklass En möjlighet för Sverige 2013 Sammanfattning Efterfrågan på vårdinsatser i Sverige är större än tillgången, trots att många medicinska framsteg gjorts i vårt land och trots att vi är

Läs mer

Testmiljö Norrköping Marianne Carlberg, deltagare Ann-Christine Larsson, projektledare 2015-05-12

Testmiljö Norrköping Marianne Carlberg, deltagare Ann-Christine Larsson, projektledare 2015-05-12 Testmiljö Norrköping Marianne Carlberg, deltagare Ann-Christine Larsson, projektledare 2015-05-12 Testmiljö Norrköping Främja äldres självständighet och öka möjlighet till kvarboende om personen så önskar

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN ANVÄNDANDE OCH TILLGÄNGLIGHET - WORKSHOP

SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN ANVÄNDANDE OCH TILLGÄNGLIGHET - WORKSHOP ANVÄNDANDE OCH TILLGÄNGLIGHET - WORKSHOP HET 2(5) The following people have contributed to the report. Marie Sjölinder, SICS Stina Nylander, SICS HET 3(5) IT och förvaltning i framtidens boende 1 Workshop

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Obesvarad 0 0% Ack. svar 44 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered

Obesvarad 0 0% Ack. svar 44 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered Sibbebo Förskola 1 Vilken förskola går ditt barn på? Mariebo 0 0 Sibbebo 44 100 Obesvarad 0 0 Ack. svar 44 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Gräshoppan 0 0 Nyckelpigan 0 0 Skalbaggen 0 0 Trollsländan

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar inom projektet Ung kommunikation Syftet med arbetet var att utvärdera en utbildningsplattform som pedagogiskt hjälpmedel, dels med avseende på vad det

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Möjligheternas förskola - att trivas och utvecklas i! Vi utbildar Världsmedborgare! Vi står inför en nytt spännande läsår med nya och gamla barn, starta upp

Läs mer

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production #IRCE15 Chicago - trendspaning På plats på IRCE i Chicago var jag till en början rätt fundersam.

Läs mer

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler.

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler. Om Bool Bool föddes våren 2008 med väldigt tydliga mål redan från början. Vi skulle helt enkelt bli marknadsledande på portallösningar på Microsoft SharePoint i Sverige. Situationen var spännande för det

Läs mer

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA Till dig som arbetar i förskolan med barn 1-5 år! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med frukt och grönsaker. Syftet är att alla barn ska äta tillräckligt mycket frukt

Läs mer

En unik plattform för förskola och fritids, utvecklad i Sverige

En unik plattform för förskola och fritids, utvecklad i Sverige En unik plattform för förskola och fritids, utvecklad i Sverige 08-51 90 90 00 www.vklass.com Synliggjort lärande med Vklass - föräldrar och barn älskar det Tänk dig att kunna ta upp din surfplatta eller

Läs mer

En handbok för chefer och personalansvariga

En handbok för chefer och personalansvariga Att synliggöra yrkesverksamma anhöriga på din arbetsplats En sammanfattning av: En handbok för chefer och personalansvariga Arbetsgivare för anhöriga, Sverige - Medlem i det internationella nätverket Employers

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

360 emeetings. Papperslösa möten på ipad eller iphone

360 emeetings. Papperslösa möten på ipad eller iphone 360 emeetings Papperslösa möten på ipad eller iphone 360 emeetings ver. 1.0-2014 360 emeetings för Apple ios Papperslösa möten på ipad eller iphone 360 emeetings hjälper dig och din verksamhet att minska

Läs mer

Välkomnandet av den nya förskoleklassen

Välkomnandet av den nya förskoleklassen Välkomnandet av den nya förskoleklassen Ett samarbete för en mjukare övergång mellan förskola och förskoleklass Malmsjö skola- Förskolan Trollgården- Förskolan Trollet- Förskolan Älvan. Vt- 12 Emelie Vesterholm,

Läs mer

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Sammanfattning av D-uppsats i Utbildningsdesign Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Malin Seeger Annika Åström Linköpings universitet

Läs mer

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer.

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. QR-KODER En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. Vad är QR-koder? QR-koder, (Quick Response-koder), har blivit oerhört populära på senare tid. Varför? QR-koden har

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten BARN OCH UTBLIDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Junibacken Tallkotten Normer och värden Lpfö 98 Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

Integration BYOD Bring Your Own Device. Peter Andersson

Integration BYOD Bring Your Own Device. Peter Andersson Integration BYOD Bring Your Own Device Peter Andersson Historik 1980-2014 Stordatorer eller Mainframe(IBM, mfl) Fleranvändarsystem (kopplade terminaler) Minidator (Digital mfl) Storhetstid slutet 80tal

Läs mer

STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR!

STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! ÄLDREFÖRVALTNINGEN Version 1.0 Karin Gens/Johan Schuber SID 1 (6) 2012-03-15 STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! OpenLab projekt - inom området: Ett värdigt åldrande Uppdragsgivare

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

3 skäl att investera i

3 skäl att investera i 3 skäl att investera i 1 Stor efterfrågan på diabetes online. Så fungerar The Benefit Loop. Första skälet att investera i Brighter vår vision och väl patenterade kunnande Brighter är precis där en rad

Läs mer

Att skapa trygghet i mötet med brukaren

Att skapa trygghet i mötet med brukaren NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Att skapa trygghet i mötet med brukaren November 2014 Instruktioner till träff 2, Hösten 2014, Värdighetsgarantierna i Mölndal stad. Del 1 Att skapa trygghet

Läs mer

Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet. Sponsorer:

Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet. Sponsorer: Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet Sponsorer: Ögonoptik Glasögonbågar, SS-EN ISO 12870 Termiska egenskaper hos fönster SS-EN ISO 10077-1 Betong, del 1 SS-EN 206-1 Belysningsstolpar,

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Redovisning Student Green Day

Redovisning Student Green Day Redovisning Student Green Day 2014-12-22 Sammanfattning Student Green Day är en mötesplats i form av en tävling. En mötesplats för studenter, lärare, näringsliv och offentlig sektor. För att få en tvärvetenskaplig

Läs mer

<PRocessindustriell IOt infrastruktur: möjligheter och utmaningar> PROJEKTSAMMANFATTNING Processindustriell IT och Automation hösten 2014 Projektakronym Projektnamn 1 (6) Projektfakta Sökt belopp

Läs mer

Tema: Barns fritid aktivitet eller avkoppling

Tema: Barns fritid aktivitet eller avkoppling Tema: Barns fritid aktivitet eller avkoppling Fri lek, styrda aktiviteter, avkoppling, dataspel och TV Det finns många saker att fylla fritiden med. Hur ser våra barns fritid ut? Ska det vara styrda aktiviteter

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Dialog Gott bemötande

Dialog Gott bemötande Socialtjänstlagen säger inget uttalat om gott bemötande. Däremot kan man se det som en grundläggande etisk, filosofisk och religiös princip. Detta avsnitt av studiecirkeln handlar om bemötande. Innan vi

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

TATA65-Diskret matematik

TATA65-Diskret matematik 1 (6) TATA65-Diskret matematik Sändlista Inger Erlander Klein Tea Nygren Siv Söderlund Fredrik Wiklund Carl Johan Casselgren Göran Forsling Kurskod TATA65 Examinator Carl Johan Casselgren Kursen gavs Årskurs

Läs mer

Länskonferens april 2012 Evy Gunnarsson Institutionen för socialt arbete/centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD)

Länskonferens april 2012 Evy Gunnarsson Institutionen för socialt arbete/centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) Vi får klara oss själva Hemtjänstens arbete med äldre som har missbruksproblem Länskonferens april 2012 Evy Gunnarsson Institutionen för socialt arbete/centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Professor och forskningschef bodahlbom.se

Professor och forskningschef bodahlbom.se Bo Dahlbom Professor och forskningschef bodahlbom.se aktivering.se sust.se Staying Alive Sverige år 1900 Bo Dahlbom Sverige år 2000 Bo Dahlbom Olja Samhället som maskin Funktionalism och systemtänkande

Läs mer

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar Fiber till alla Fiber till alla Kommunledningskontoret informerar Innehåll Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun 3 Vad vi kommunicerar 4 Praktiska exempel 5 Några målgrupper 6 Vad är optisk

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Jonas Ehrling Digital affärsutvecklare och konsultchef på HiQ.

Jonas Ehrling Digital affärsutvecklare och konsultchef på HiQ. Jonas Ehrling Digital affärsutvecklare och konsultchef på HiQ. Började arbeta med digitala kanaler 1998 på företaget MacMeckarna som var ett utbildningsföretag inom digital medieproduktion. Har arbetat

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson AVmedia dagen 20151027 Ses offline Milla Skoglund Stina Nilsson Varför "ses offline"? AVmedia utbildning Många kränkningar på nätet, Trygghets gruppen Lektion 1 Kontrakt Kontrakt Kontrakt SES OFFLINE?

Läs mer

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Bergkvara 2014-12-03 Ort och datum Pär Ahlgren Projektledare Innehållsförteckning 1 Bakgrund till projektet 3 1.1 Projektets

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24

Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24 VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik Mötesanteckningar Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24 Tjustsalen, kl. 09.00-11.45 Ledamöter: Angelica Katsanidou, SN, ordf. Ingela Svensson,

Läs mer

Fält 1: Begrepp ex. teori och praktik (se nedan) Fält 2: Frågor att diskutera och uppgifter att lösa.

Fält 1: Begrepp ex. teori och praktik (se nedan) Fält 2: Frågor att diskutera och uppgifter att lösa. Reflektionsverktyg för lärarkompetens Titel DIALOGDUK Mål Målet är att i grupp stimulera diskussion om lärarkompetens genom att använda en självinstruerande dialogduk med färdiga frågor och begrepp som

Läs mer

Långtidsprognos Tjänster i Molnet. Utblickar bortom nuvarande etablerade lösningar. Siemens AG 2013. All rights reserved.

Långtidsprognos Tjänster i Molnet. Utblickar bortom nuvarande etablerade lösningar. Siemens AG 2013. All rights reserved. Långtidsprognos Tjänster i Molnet Utblickar bortom nuvarande etablerade lösningar Siemens AG 2013. All rights reserved. Headline and single large image Nils Sjöholm Siemens Healthcare Business Manager

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Samhällsservice 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Kerstin Fredriksson Projektledare

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan Programmet för dagen 1 Välkommen till mötet 2 Processen kring framtidsbild, vision och verksamhetsplan. 3 Presentation och diskussion om temat Arbeta och verka 4 Presentation och diskussion om temat Resa

Läs mer

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Nationella klusterkonferensen 2013 Resultat och effekter. Det var temat på den femte och sista nationella klusterkonferensen i Borlänge

Läs mer

Professor och forskningschef bodahlbom.se

Professor och forskningschef bodahlbom.se Bo Dahlbom Professor och forskningschef bodahlbom.se aktivering.se sust.se Staying Alive 1 Förändring Sverige år 1900 Bo Dahlbom Sverige år 2000 Bo Dahlbom Olja Data 2 Innovation B i g D a t

Läs mer

Svärtinge scoutkår. Protokoll för styrelsemöte i Svärtinge scoutkår

Svärtinge scoutkår. Protokoll för styrelsemöte i Svärtinge scoutkår Protokoll för styrelsemöte i Tid: Måndag 25e augusti 2014, kl 19.00 Plats: Scoutstugan, Svärtinge Närvarande: Tomas Nilsson, Mats Lundén, Kristina Karlsson, Anna Eidem, Christian Hagman, Inger Eék, Charlotte

Läs mer

Utvecklingsarbete som inspirerar

Utvecklingsarbete som inspirerar Utvecklingsarbete som inspirerar Exempel från Malmö Stad i samarbete med Malmö Högskola Åsa Ljunggren Ansvariga för forskningscirkeln Cirkelledare Åsa Ljunggren f.d. utvecklingssamordnare Malmö Stad, fil.

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

Mål och strategi för Internet of Things Sverige

Mål och strategi för Internet of Things Sverige Mål och strategi för Internet of Things Sverige Presentation, vid IoT Sverige vårseminarium 23 april 2015 Torbjörn Fängström, programchef IoT Sverige, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt innovationsprogram

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

PM - Patientsäkerhet i förebyggande syfte

PM - Patientsäkerhet i förebyggande syfte ÖMSESIDIGT LÄRANDE FÖR STUDENTER, PATIENTER OCH PERSONAL PM - Patientsäkerhet i förebyggande syfte Förberett för: Pia Kinhult, Region Skåne Bearbetat av: Lars Lindmark, Jidoka Innovation AB Tomas Kirkhorn,

Läs mer

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola Bakgrund Skoldatatekets projekt 2012/2013 för förskola Hur, på vilket sätt och

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

En presentation av vår serviceorganisation

En presentation av vår serviceorganisation En presentation av vår serviceorganisation Customer Service Vi ger dig verktygen för en bättre produktion Mattias Johansson Servicekoordinator Tel 0325-61 96 74 Mobil 0708-31 21 11 mattias.johansson@aptgroup.com

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

Patient- och närståendeutbildning

Patient- och närståendeutbildning Patient- och utbildning En uppdatering av PNU-processen med återkopplingsmodell för ömsesidigt lärande mellan patienter, och verksamheten. INTRODUKTION Välkommen och tack för att du tar dig tid att läsa

Läs mer

Skolan med arbetsglädje Montessori

Skolan med arbetsglädje Montessori Skolan med arbetsglädje Montessori Vem var Maria Montessori? Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med mentalt störda barn och socialt

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

e-förslag System för ökad medborgardialog

e-förslag System för ökad medborgardialog System för ökad medborgardialog Få medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala samhällsutvecklingen Vårt system för ökar medborgardialogen och gör medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN!

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! BARN OCH UTBILDNIGSFÖRVALTNINGEN BJÖRKTJÄRA FÖRSKOLA 2015-2016 VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! Det här med att börja i förskolan är naturligtvis en stor förändring i ert liv både för barn och vårdnadshavare.

Läs mer

Talare i toppklass. Välkommen till ett guldkantat event som hyllar dig för den stjärnsäljare Du är!

Talare i toppklass. Välkommen till ett guldkantat event som hyllar dig för den stjärnsäljare Du är! Välkommen till ett guldkantat event som hyllar dig för den stjärnsäljare Du är! Talare i toppklass Vad händer i branschen 2016? Vill du veta hur framtiden blir? Skapa den! TRIBUTE by Strid & Co är ett

Läs mer

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE GY/VUX Hösten 2009 OMVÅRDNADSBLADET GRÄNSLÖST LÄRANDE generationsväxling i serien! TESTA EN NY GENERATION omvårdnadsbladet Utgivare liber, 113 98 Stockholm redaktion Miriam Barzelatto linda Ericsson layout

Läs mer

Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare. September 2014

Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare. September 2014 Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare September 2014 Bakgrund Under 2011 genomförde Inera förstudien Din journal på nätet. Invånares, patienters och närståendes förväntningar och behov av

Läs mer

Workshop 24/10 2011 Nya tjänster för framtidens skogsägare. Norra skogsägarna Länsstyrelsen Västerbotten Designhögskolan i Umeå

Workshop 24/10 2011 Nya tjänster för framtidens skogsägare. Norra skogsägarna Länsstyrelsen Västerbotten Designhögskolan i Umeå Workshop 24/10 2011 Nya tjänster för framtidens skogsägare Norra skogsägarna Länsstyrelsen Västerbotten Designhögskolan i Umeå Nya tjänster för framtidens skogsägare Länsstyrelsen tillsammans med Norra

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Miljöutbildning som skapar framgång

Miljöutbildning som skapar framgång Miljöutbildning som skapar framgång Catherine Karagianni Environmental Manager TeliaSonera Sverige Agenda Introduktion TeliaSonera Sveriges miljöarbete Varför en miljöutbildning? Varför valde vi att uppdatera

Läs mer