Creating the Internet of Everything - Killer app for My Organization

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Creating the Internet of Everything - Killer app for My Organization"

Transkript

1 Rapport CoCreation Workshop Creating the Internet of Everything Killer app for My Organization Den största behållningen var att man blandade personer från evenemanget så att man tog sig tid att lära känna andra människor som man normalt inte hade träffat. Ett bra sätt att nätverk på. Deltagare på Catwalk 2013

2 Om CoCreation Workshop Ett nytt element på TelecomCity Catwalk 2013 var den CoCreation Workshop som genomfördes på eventets andra dag. Catwalkdeltagarna delades in i sju grupper med en mix av erfarenheter, bakgrunder och branscher. Uppgiften för grupperna var att under knappt två timmar, skapa bästa killer app för Internet of Everything. En innovativ tillämpning av digitalisering, uppkoppling och IT. En lösning på ett problem som grupperna upplever i samhället idag. Syftet med workshopen var att stimulera erfarenhetsutbyte och bygga nya nätverk mellan deltagarna. Bild: Från grupparbetet, här gruppen Survival App i full gång.

3 Tävlingen Hur gick det då? Låt oss börja med tävlingen. Alla grupper deltog aktivt, med intensiva diskussioner och väl förberedda 90sekunders presentationer. Vinnaren av tävlingen blev gruppen med idén Split The Bill, som utsågs genom omröstning bland alla deltagarna. Bild: Vinnarlaget Split The Bill på scen för prisutdelning Mer detaljerad beskrivning av de sju olika lösningarna som grupperna kom fram till finns i slutet av detta dokument: Trygghetskollen Personal Crowdfunding Split The Bill Survival app KidIn KidOut Environmental Footprint Hitta Ledig Parkering Under cocreation workshop delades Catwalkdeltagarna in i sju grupper med en mix av erfarenheter, bakgrunder och branscher. Uppgiften för grupperna var att under knappt två timmar, skapa bästa killer app för Internet of Everything. En innovativ tillämpning av digitalisering, uppkoppling och IT. En lösning på ett problem som grupperna upplever i samhället idag. Kolla på för att se den filmade redovisningen av grupparbetena.

4 Lyckat nätverkande Ett viktigt syfte med att genomföra CoCreation Workshop på eventet var att stimulera erfarenhetsutbyte och bygga nya nätverk mellan deltagarna. Detta verkar ha lyckats. Flera positiva kommentarer hördes efter workshopen från deltagare, bl.a. som svar på frågan under Jamsessionen om vad man ville ha mer av nästa år på eventet. Här är även exempel på hur moderatorerna i de olika grupperna tycker att workshopen gick och vilka värden som skapades: Nätverkande, skapades det nya kontakter mellan människor? Ja absolut, bra och givande diskussioner som i många fall fortsatte i olika former under konferensen Jag tror den största behållningen var att man blandade personer från evenemanget så att man tog sig tid att lära känna andra människor som man normalt inte hade träffat. Ett bra sätt att nätverk på. Min uppfattning var att det var trevligt, bra nätverkande. Behöver jag ta kontakt med någon av dem igen så känner jag dem nu och har ingen barriär att göra det. Stämningen var god runt bordet. Flera hade intresse av sjukvård och där skapades nya kontakter. Utmärkt tillfälle att nätverka och diskutera utanför de vanliga kretsarna. Ja, visst gjorde det. Skapade minst 12 nya kontakter och kontaktytor. Bidrog workshopen till nya idéer och insikter? Det kom förutom ovan ide upp två andra idéer som med stor sannolikhet två olika konstellationer kommer att gå vidare med. Vi pratade en hel del om problemet att skapa ordning bland all det data som nu kan mätas och lagras. Kan vi få ordning på alla maskiner köket som piper och vill något? Probleminventeringen innefattade flera områden och genom en öppen och livlig diskussion gav det otvivelaktigt upphov till nya insikter för gruppens medlemmar. Verkligen, samtidigt som det var mycket inspirerande att helt ohämmat spåna på olika problem och lösningar. Det väckte innovationslusten. Nja. Ja åtskilliga Vad tycker du om erfarenhetsutbyte mellan gruppmedlemmarna: Värdefull, hela gruppen både delade med sig och lyssnade på andra. Vi delade främst erfarenheter inom vården där flera var besvikna över hur dålig information läkaren har om patientens tidigare kontakter med sjukvården Diskussioner och analys hölls mestadels på relativt hög och konceptuell nivå vilket begränsar mer ingående erfarenhetsutbyte mellan gruppmedlemmar. Ja, blev en hel del diskussioner om gruppens erfarenheter gällande uppvärmning, elbilar och ved. Var bra, mycket diskussioner även utanför problemställningen. Tror du att workshopen bidrog till att skapa affärsmöjligheter och möten, mellan deltagare och att fortsätta individuella diskussioner baserat på diskussioner som fördes i gruppen? Många exempel både på efterföljande diskussioner och nätverksbyggande i form av tex nya kopplingar i Linkedin för framtida möten och samverkan Vi pratade om applikationer som stödjer direktdemokrati vilket kan leda till fler möten mellan några av deltagarna. Vården stod också i fokus och även här kan workshoppen leda till att det blir fler informella möten mellan deltagarna. Inga konkreta affärsdiskussioner inom gruppen baserat på detta problem vad jag känner till. Svårt att bedöma. Inte baserat på just detta case. Ja på två olika fronter.

5 Övriga kommentarer? Ett bra tillfälle att faktiskt översätta teori och tankar till att verkligen diskutera gemensamma problem och frågeställningar och faktiskt tillsammans diskutera och ta fram förslag på lösningar. Resultatet som sådant kommer kanske inte sannolikt att leda till en reell affärsmöjlighet och implementation av lösning men det gav förmodligen samtliga en form av injektion och motivation att involvera sig i området i en framtid. Så i förlängningen kanske detta kan vara ett startskott för någon annan kommande tillämpningen även om kopplingen kan svår att identifiera. Sammanfattning en bra övning med lagom med tid. Deltagarna skötte sig själva, alla kom till tals även de som var tysta i början. Det var ett självspelande piano. Det var mer fokus i vår grupp på att prata och dela erfarenhet än att göra en bra framställning och vinna tävlingen. Jag trodde att detta skulle vara mycket svårare än vad det var. Mycket energigivande och härlig känsla att arbeta kreativt i en grupp med nya människor med olika bakgrunder. Resultatet blev över förväntan på den korta tiden. Rapport från cocreation grupperna I denna sektion hittar du en sammanfattande beskrivning av de problem och lösningar som respektive grupp valde att arbete med under grupparbetet i CoCreation Workshop. Bild: Gruppen Personal Crowdfunding undersöker problem och möjligheter. Du kan även se den filmade redovisningen av grupparbetena på

6 Trygghetskollen Deltagare: Lars Axell Capgemini (Moderator), Annika Johansson Global Travel, Daniel Borg Ericsson, Anders Larsson WIP, Anna Bäcklin Capgemini, Måns Adeler Bambuser, Åsa Magnevall CGI, Klas Nyström HiQ, Christian Malmström BBI, Joakim Lindbom Capgemini Situation: Otrygghet uppkommen pga. avsaknad av information avseende om allt är OK med sina barn på dagis/fritids/förskolan alternativt känna trygghet med att veta att sina föräldrar är väl omhändertagna på olika äldreboende/vårdhem alternativt bor själva men med stöd av hemtjänst och liknande. Offentlig debatt har under en tid präglats av olika typer av skandaler och misskötsel av äldre som exempel vilket har lett till ett misstroende för t.ex. privata boenden och liknande. Denna målgrupp har en utmaning med att bygga och skapa förtroende igen för sin verksamhet. Som anhörig känner många en frustation över att inte veta att ens anhöriga har det så bra man kan ha. Ett av de riktigt stora utmaningarna för personalen är att få tiden att räcka till sin primära målgrupp. Idag går mycket av tiden åt till att via telefon svara och prata med anhöriga om status rörande deras anhöriga istället för att ägna den tiden om de äldre Även debatt kring förskola präglas av ett visst misstroende och osäkerhet om status avseende sina barn välbefinnande. Personal har inte tid att informera föräldrar om vad som händer och eventuella problem muntligt tex. En annan orsak till problemet kring exempelvis behovet av information om sina anhöriga bygger på att det idag är vanliga med ett större geografiskt avstånd, Dvs du har inte nödvändigtvis lätt tillgång till och kan fysiskt besöka anhöriga och själv avgöra att allt är ok. Problem: Vet du att din 10 åring skolkar idag? Varför har pappa fått en ny medicin? Vet du att din mamma har ätit mycket dåligt de tre senaste veckorna? Inverkan: Känslan av otrygghet och avsaknad av information skapar lätt en stress hos individen och därmed en defragmenterad tillvaro. Denna stress skapas både hos målgruppen i form av förälder eller barn till äldre anhörig som har behovet av att veta att allt är OK men även hos själva leverantören av trygghet i form av personal inom äldreomsorg, hemtjänst och tex förskolan. Denna stress har upphov i att inte får tid tiden att räcka till de primära uppgifter pga avsaknad av bra IT stöd som istället ger mycket tid för att muntligt och via telefon tillgodose den andra målgruppen med information. Privata vårdgivare, kommunala vårdgivare, privata och kommunala förskolor lever i en situation där en negativ allmänna opinionen väsentligt kan påverkas deras möjlighet till framgång. Branschen har inte råd med fler skandaler som omfattar vanvård eller dålig koll på förskolebarn och liknande. Detta skapar ett behov av ett verktyg som ger transparens, öppnare tillgång till information, bättre kontrollverktyg och dialog med sina målgrupper. Nytta: Större känsla av trygghet och välbefinnande pga möjligheter att få tillgång till information på ett enkelt sätt > skapar större förutsättningar för minskad allmän stress och frigör tid Frigörande av tid för personal som kan användas till värdeskapande aktiviteter Ett konkurrensmedel för att skapa större attraktionskraft och en förbättrad image avseende leverantörer av tjänsten äldreboende eller förskola. Mindre sjukfrånvaro genom minskad stress för personal och större välbefinnande då möjligheter ökar att jobba med primära värdeskapande aktiviteter. Personalen spenderar mindre tid i telefon för att svara på frågor pga. att intressenter själv kan ta del av information när som helst på valfri media Underlag för arbetsplanering byggd på mer realistisk tidsuppskattning Aktuell och korrekt journaldagboks anteckningar > ger bättre historik och större kontroll > bättre kvalité Möjlighet att koppla och använda vårddata till personligt hälsokonto (nationell infrastruktur)

7 Möjlighet att till att använda medicinteknisk utrustning för avläsning av olika värden och med möjlighet att automatiskt distribution av information och vidare bearbetning via tex personligt hälsokonto och därmed åtkomlig för godkänd anhörig. Möjlighet för sömlös information från att hemtjänst scannar streckkoder eller NFS hos vårdtagare till att jag som intressent vet om att hemtjänst har varit på sitt dagliga besök och via status veta att det inte finns skäl till oro. Färgen kan påverkas av ett antal händelser/ickehändelser och aktiviteter, inkl. en input av vårdtagaren (hur mår duappen), dvs det kan bli ett verktyg även för vårdtagaren att enkelt meddela sig till olika intressenter In/utcheckning på dagis och fritids eller ålderdomshem ger info om var är mina barn tex. Dvs information om de inte är var de borde vara. Frigör tid för personal för att återkoppla hur dagen varit då standardinfo redan finns tillgänglig att konsumera när som helst med andra medier. Lösning: Övergripande lösning. Användaren har en app i sin telefon som i sin första version visuellt indikerar om det är bra (grönt) alternativt gult/rött som talar om för användaren att vidare attention krävs. Status är en sammanvägd information från många olika källor och avser huruvida dina barn finns i förskolan under personalens goda omvårdnad eller om något har hänt alternativt kräver en senare uppföljning. Samma princip gäller för boende inom äldreomsorg där olika sensorer kombinerat med personalens dagboksanteckningar ger underlag för att indikera OK status med grönt eller gult/rött för vidare attention App med trafikljus > RÖTT, GULT, GRÖNT som enkelt och visuellt talar om aktuell situation avseende dina anhöriga. Avvikelsestyrd i den meningen att är det grönt behöver du inte mer information för att få besked, är det gult eller rött vet du att behöver göra någon form av åtgärd. Input via sensorer, geo.fencing, NFCscanning eller andra automatiska avläsningar (Tex blir ditt barn in och utcheckat från förskolan rent fysiskt. Röstinspelning Nyttjande av molntjänster i form av nationell infrastruktur inkl. säker åtkomst, lagringsmöjligheter, integration av t.ex. journalsysteminfo etc. Exempelvis Personligt Hälsokonto Nyttjande av redan existerande data i form av tex digitala dagboksanteckningar och liknande Genom Trygghetskollen kan du koll på läget och kan agera när det verkligen krävs. Personal Crowdfunding Deltagare: PEO Carlsson WIP, Frida, Peter Mattson Skolpennan, Tobias Kummel (Moderator) Sigma, Thomas Dagsberg Jayway, Johan Nohave Malvacom, Anders Cronholm (Moderator) BBI Ofta sitter man som konsument väldigt hårt knuten till sin ordinarie bank och har svårt att påverka räntor och andra förmåner från sin bank. Ofta lockas man in till banker med lukrativa erbjudanden som sen är väldigt svåra att lösa ut sig från. Situation: När du t.ex. ska låna av banken för att köpa hus, bil båt el. liknande. Problem: Du får ingen klar överblick på vilka möjligheter du har som kund och till förhandlingsutrymme med ränta är i princip obefintligt. Inverkan: Du sitter fast med din traditionella bank och byter väldigt sällan bank då handlingsförfarandet blir för krångligt. Nytta: Genom en riskspridning och att man in princip tillämpar samma lösningar som man idag nyttjar genom crowdfunding. Det skulle helt enkelt gå att finansiera ett husbygge via crowdfunding istället för via traditionella banker. Lösning: En crowdfunding lösning där man helt enkelt vänder sig till en bred massa för att komma åt bästa möjliga ränta och möjlighet till lån.

8 Split The Bill Deltagare: Elisabeth Melin (Moderator) Admelius, Johan Bergelin Seventy Agency, Kerstin Nensén Netport, Jacob Mårdfeldt SAS Institute, Martin Wallin Ericsson, Johan Tullberg Pulsen Många idéer på problem att ta tag i. Lätt bygga på lösningar kring problemet vi valde. Till slut fokuserade vi och gick på huvudproblemet. Situation: Vi upplever ett problem då man är en grupp personer på en restaurang som ska dela på notan. Det är omständligt och tar lång tid för både servitris och gäster. Hela processen/flödet känns lite ålderdomligt, även om vi som grupp fokuserade på just biten kring att samla in kort och dela. Problem: Idag kommer servitrisen in med notan. Gästerna tittar på notan och konstaterar att de ska dela på den och påkallar uppmärksamhet från servitris. Alla plockar upp sitt och säger vad de ska betala. Därefter går servitrisen till kassan och drar korten (förhoppningsvis blir det rätt). Servitrisen läser upp namnen på respektive kort och ger tillbaka till rätt individ. Processen tar åtskilliga minuter. alternativt att respektive gäst går fram och betalar vad de kommer ihåg att de har ätit och druckit. I slutändan kan det bli kvar några glas vin eller öl för sista personen att betala. Nytta: Nyttan med appen är att det Spar tid för servitrisen och gästerna. Översikt över notan då den räknas ner efter hand att gästerna betalar. Lösning: Med en app där man kan se notan. Notan har även en QR kod som man scannar in via mobilen. När notan och servitrisen kommer fram till bordet löser man det på en gång och servitrisen får bekräftat i sin mobil att notan är betald. Survival App Deltagare: Mats Löfdahl BTH Innovation (Moderator), Ola Cornelius Seven Things AB,Tommy Wiblom Ballou Hosting Intelligence, Abbe Asovic WIP, Magnus Forsbrand MultiQ International, Anders Linse HiQ Karlskrona Vi hade en rad olika förslag där vi tillslut valde mellan följande: Problemet med fragmentering av data. Internet of everything ger oss möjlighet att ta emot data allt större mängder men nästa utmaning är hur vi gör informationen tillgänglig i bra format och drar nyttiga slutsatser. Problemet med politiker som inte lyssnar. Hur kan vi förbättra dialogen mellan medborgare och politiker genom exempelvis snabba undersökningar om viktiga frågeställningar? Kan vi införa större grad av direktdemokrati genom bra ICT lösningar? Saknar rätt stöd vid svåra sjukdomar. Vi valde efter viss vånda detta problem som beskrivs närmare nedan. Situation: När du får besked om en allvarlig sjukdom, som cancer har du som patient svårt att veta vilken resa som väntar. Vilka experter och institutioner kan hjälpa mig? Vilka olika behandlingar finns det och i vilken ordning ska jag pröva dem? Vem ska jag kontakta? Vem ska lägga mitt hopp till? Problem: Sjukvården ger inte tillräckligt med information och förklarar inte vilka olika läkare eller institutioner som kan hjälpa mig. Helt enkelt vilse i vården Inverkan: Patienten och dess anhöriga måste ta många svåra beslut utan att känna sig informerade. Detta skapar oro, stress som i sin tur kan försämra sannolikheten att bli frisk. Läkare har svårt med tid att förklara en komplicerad kedja av olika behandlingssteg. Nytta:

9 Patienten får en effektivare behandling. Känner sig mer delaktig. Mindre oro hos anhöriga och större möjlighet att förstå olika alternativ Sjukvården kan ge en billigare vård med nöjdare patienter Forskning. En källa till mer information Lösning: Skapa ett informations och beslutsstöd för patienter och anhöriga. Den sja bygga på en grafisk representation över de vägar som finns genom vården och beslutspunkter. Data samlas från experter men också ifrån de patienter som vill delta för och på så sätt hela tiden öka den samlade kunskapen för de olika behandlingsstegen. Kidin KidOut Deltagare: John Söderqvist HiQ Karlskrona AB (moderator), Arnstein Njaastad Nordic Industry Consulting AB, Fredrik Sjölin Karlskrona Kommun, Jennie Bonesson Telenor Sverige AB, Magnus Karlsson BTH Innovation, Sverker Ingre IZETTLE, Åsa Malmén, CGI Situation: Osäkerhet, oklarheter och ibland oklara kontaktvägar vid lämning och hämtning till barnomsorgen, Dagis. Problem: Vid utcheckning av barn från Dagis skall notering göras på närvarolista som vanligen är av analog papperstyp. Detta innebär också att hämtande förälder måste hitta rätt pedagog för att fullgöra utcheckning. Vidare finns ofta ett ömsesidigt behov av informationsutbyte mellan förälder och pedagog vid såväl incheckning som utcheckning. Detta fungerar i praktiken mindre bra ibland då rätt pedagog inte alltid finns till hands eller ens är i tjänst vid tillfället. Som förälder kan det upplevas som osmidigt och kan innebära en känsla av otrygghet att inte få rätt information. Ur pedagogens synvinkel kan det innebära mer stress i arbetsrollen. Inverkan: Brister eller oklarheter i kommunikationen mellan förälder och pedagog vid in och utcheckning på dagis kan leda till missförstånd, osäkerhet och känsla av otrygghet för såväl pedagog som förälder. I sin extrem även innebära ett säkerhetsproblem för barnet. Vidare skapar situationen ofta en ökad arbetsbelastning för pedagogerna. Nytta: Genom att adressera problemet med informationsutbyte och hantering av närvaroinformation kan problem med missad information, otrygghet beroende på oklar eller felaktig information undvikas eller minimeras för pedagoger och föräldrar (och därmed för barnen). Vidare kan minskad arbetsbörda och mindre stress innebära att kvalitén i det pedagogiska arbetet kan ökas. Lösning: Lösningen baseras på att hantera närvaroinformation och ytterligare information relevant för pedagoger och föräldrar vid in och utcheckning i någon form av databas som hanteras via främst appar på smarta telefoner eller surfplattor. Webbaserade användargränssnitt med ytterligare funktionalitet och åtkomst för olika användarroller ingår också.

10 Environmental Footprint Deltagare: Johan Mårdfeldt Remit, Fredric Liljeström Liljestroem, Jan Josell Josell Management, Kristina Fridensköld CGI, Roger Ohlsson BTH Innovation, Stefan Hultberg Accumulate, Richard Liden Fujitsi. Vi valde problemet att man inte vet om det man elförbrukningen är stor eller liten jämfört med andra. När vi väl penetrerade problemet fann vi att vad vi egentligen vill ha är enkel möjlighet att få det egna Enviromental footprint. Dvs ett annat problem. Situation: Jämt Problem: All vill vara miljövänliga, men det är inte kvantifierat Inverkan: Att öka den kollektiva medvetenheten om vad vi faktiskt har för Enviromental footprint Nytta: Att öka den kollektiva medvetenheten om vad vi faktiskt har för Enviromental footprint, samt gör det möjligt för individen att faktiskt påverka det. Lösning: Aggregera de existerande datorkällor som redan finns idag: hur vi rör oss, mobilen transport, bilen är uppkopplad elförbrukning våra inköp, exempel icakortet Hitta Parkering Deltagare: Michael Söderlund (Moderator) TelecomCity, Erik Israelsson Volvo Cars, Fredrik Augustsson CGI, Johan Persbeck Cybercom, Robert Westin Ikano Banken, Sören Björnman Wantech Situation: När man är i en stad och vill hitta en parkering. Problem: Kan vara svårt att hitta, svårt att förutsäga om det kommer att vara svårt att hitta en parkering. Inverkan: Att man måste spendera mer tid än nödvändigt för att ta sig från plats A till B. Man blir irriterad, kommer försent osv. Nytta: Sparar tid, sparar irritation, sparar miljön då man direkt kan köra dit det finns en parkering. Lösning: Genom att i bilar processa data från säkerhetskameror fram och bak och ladda upp position av lediga parkeringar som passeras.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Familjehemsplacerade barns umgänge med sina föräldrar. ur familjehemmets perspektiv

Familjehemsplacerade barns umgänge med sina föräldrar. ur familjehemmets perspektiv Göteborgs Universitet Institutionen för socialt arbete Familjeterapeuterna Korsvägen AB Fortbildning för familjehemssekreterare Med fokus på handledning av familjehem B-uppsats Familjehemsplacerade barns

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer

En tupp i hönsgården

En tupp i hönsgården En tupp i hönsgården - manliga vårdbiträdens och undersköterskors arbetssituation i äldreomsorgen Marie Karlsson Meddelandeserien 2007:1 FoU/Äldreomsorg Innehållsförteckning 1. Inledning 1 Bakgrund 1 Syfte

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg.

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT en bok om e-hälsa Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. Produktionsår: 2011 Boken är framtagen på uppdrag av Syster Gudruns

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

UTVECKLINGSCENTRUM M A R S 2 013 PATIENTPROCESSORIENTERAD VÅRD DIN VÄGLEDNING TILL MER VÄLMÅENDE OCH NÖJDARE PATIENTER FREDRIK NILSSON

UTVECKLINGSCENTRUM M A R S 2 013 PATIENTPROCESSORIENTERAD VÅRD DIN VÄGLEDNING TILL MER VÄLMÅENDE OCH NÖJDARE PATIENTER FREDRIK NILSSON UTVECKLINGSCENTRUM M A R S 2 013 PATIENTPROCESSORIENTERAD VÅRD DIN VÄGLEDNING TILL MER VÄLMÅENDE OCH NÖJDARE PATIENTER FREDRIK NILSSON Förord Utvecklingscentrum har i sitt uppdrag att utveckla och sprida

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer