Psykiatrin i Halland är uppdelad i tre verksamhetsområden: Vuxenpsykiatrin i södra Halland Vuxenpsykiatrin i norra Halland Barn- och ungdomspsykiatrin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Psykiatrin i Halland är uppdelad i tre verksamhetsområden: Vuxenpsykiatrin i södra Halland Vuxenpsykiatrin i norra Halland Barn- och ungdomspsykiatrin"

Transkript

1 Om verksamheten

2 Psykiatrin i Halland är uppdelad i tre verksamhetsområden: Vuxenpsykiatrin i södra Halland Vuxenpsykiatrin i norra Halland Barn- och ungdomspsykiatrin I samtliga sex kommuner bedriver vi öppenvård för både barn och vuxna. I Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad finns ungdomspsykiatriska mottagningar för patienter mellan 18 och 25 år. Dessutom har vi heldygnsvård för vuxna i Varberg och Halmstad, samt heldygnsvård för barn och ungdomar i Halmstad.

3 Vuxenpsykiatri södra Halland Allmänpsykiatrisk öppenvård Vuxenpsykiatrisk mottagning, Halmstad Verksamhet: Specialistpsykiatrisk öppenvårdsmottagning som gör medicinska, psykologiska och sociala utredningar och behandlingar, familje- och nätverksarbete, arbetsterapeutisk och sjukgymnastisk bedömning och behandling. Här används de flesta evidensbaserade terapiformer, som kognitiv beteendeterapi (KBT), dialektisk beteendeterapi (DBT) och dynamisk terapi. Akutmottagning vardagar. sjukgymnast, arbetsterapeut, läkarsekreterare. Personalstyrka: 27 Övrigt: Mottagningen är delaktig i studier av gruppterapier enligt KBT-modell för deprimerade samt mindfulness vid återkommande depression. Medarbetare på mottagningen är gruppledare i Nova, ett samarbete med Halmstads kommuns familjemottagning och Althea (kommunal alkoholmottagning). Syftar till att stötta barn, tonåringar och föräldrar. Vuxenpsykiatrisk mottagning, Hylte Verksamhet: Specialistpsykiatrisk öppenvårdsmottagning för patienter med svår och/eller långvarig psykisk ohälsa. Största diagnosgrupper: ångestsyndrom, affektiva sjukdomar och neuropsykiatriska funktionshinder. 3

4 Vuxenpsykiatri södra Halland Yrkeskategorier: Läkare, kurator, sjuksköterska, läkarsekreterare. Personalstyrka: 6 Övrigt: Sedan flera år tillbaka har man väletablerade rutiner för familje- och nätverksarbete. Väl etablerad samverkan med vårdgrannar i kommunen. Vuxenpsykiatrisk mottagning, Laholm Verksamhet: Specialistpsykiatrisk öppenvårdsmottagning för patienter med svår och/eller långvarig psykisk ohälsa. Största diagnosgrupper: ångestsyndrom, affektiva sjukdomar och neuropsykiatriska funktionshinder. skötare, läkarsekreterare. Personalstyrka: 7 Psykiatriska kliniken Länssjukhuset i Halmstad Psykiatrisk intensivvårdsavdelning (Piva) Verksamhet: Intensivvårds- och behandlingsenhet där patienter som behöver specialistpsykiatrisk heldygnsvård vårdas och behandlas under en kortare tid. Akutmottagning som bedömer patienter som behöver akut specialistpsykiatrisk vård och behand- 4

5 Vuxenpsykiatri södra Halland ling. Telefonrådgivning, information och stöd till patienter och anhöriga. Antal vårdplatser: 12 Yrkeskategorier: Läkare, sjuksköterska, skötare, läkarsekreterare. Personalstyrka: 35 Avdelning 19 Verksamhet: Behandling av affektiva sjukdomar, agiterade psykotiska patienter, nedtrappning av läkemedel, ätstörningar. ECT-behandling, barngrupper, behandling av psykos i samband med barnafödande. Antal vårdplatser: 12 Yrkeskategorier: Läkare, kurator, sjuksköterska, skötare, läkarsekreterare. Personalstyrka: 25 Avdelning 26 Verksamhet: Vård av personer över 65 år med psykisk ohälsa/sjukdom. Även yngre med misstänkt begynnande demenssjukdom. Antal vårdplatser: 8 Yrkeskategorier: Läkare, psykolog, sjuksköterska, skötare, undersköterska, läkarsekreterare. Personalstyrka: 30 Övrigt: Arbetar mycket med FNN, som står för familj, närstående, nätverk, vilket innebär en god planering för patientens välbefinnande. 5

6 Vuxenpsykiatri södra Halland Affektiv mottagning Verksamhet: Mottagningen arbetar till största del med patienter inom det affektiva området: depressioner och bipolära tillstånd samt psykos i samband med barnafödande. Kognitiv beteendeterapi (KBT) och dialektisk beteendeterapi (DBT). Familje- och nätverksarbete, funktionsbedömningar, medicinska behandlingar, rehabmedverkan, psykosociala utredningar. Anhörig- och patientutbildning. arbetsterapeut, läkarsekreterare. Personalstyrka: 17 Minnesmottagning Verksamhet: Minnesmottagningen gör utredningar vid misstanke om begynnande demenssjukdom, exempelvis minnesförsämring eller personlighetsförändring. Detta sker efter basutredning inom Närsjukvården där det kvarstår oklarheter om diagnos och behandling. Framför allt personer med misstänkt tidig debut av demens (65 år och yngre) efter genomförd basutredning. Yrkeskategorier: Läkare, psykolog, sjuksköterska, läkarsekreterare. Personalstyrka: 7 6

7 Vuxenpsykiatri södra Halland Psykosmottagning Verksamhet: Öppenvårdsenhet med mobil verksamhet för patienter med olika psykotiska tillstånd. Psykiatriska utredningar, medicinsk behandling och aktivt psykiatriskt omvårdnadsarbete för att ge patienten ökad autonomi och förbättrad livskvalitet. Omfattande familje- och nätverksarbete. Yrkeskategorier: Läkare, sjuksköterska, skötare, läkarsekreterare. Personalstyrka: 9 Substitutionsmottagning Verksamhet: Substitutionsbehandling för personer med opiatberoende, i samverkan med kommunerna. Yrkeskategorier: Läkare, sjuksköterska, läkarsekreterare. Personalstyrka: 3 SVK-mottagning Verksamhet: Medicinsk behandling, terapisamtal, psykiatrisk omvårdnad och rehabilitering för särskilt vårdkrävande patienter med allvarlig långvarig psykisk sjukdom, framför allt psykossjukdomar, och samtidig svår social dysfunktion. Även patienter som vårdas enligt lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV. Yrkeskategorier: Läkare, sjuksköterska, läkarsekreterare. Personalstyrka: 4 7

8 Vuxenpsykiatri södra Halland Övrigt: Återkommande grupper med närståendeutbildning samt i vissa fall samarbete med kommunen i utbildningen. Äldrepsykiatrisk mottagning Verksamhet: Nyinsjuknade personer över 65 år med psykisk ohälsa/sjukdom kopplat till åldrandet och som kräver specialistkompetens. Mottagningen arbetar med patienter som har ett omfattande behov av insatser från flera vårdgivare och där samverkan är nödvändig. Yrkeskategorier: Sjuksköterska. Personalstyrka: 4 8

9 Vuxenpsykiatri norra Halland Allmänpsykiatrisk öppenvård Vuxenpsykiatrisk mottagning, Falkenberg Verksamhet: Specialistpsykiatrisk öppenvårdsmottagning bestående av två allmänpsykiatriska team och ett psykosteam. Teamen har tvärprofessionell sammansättning. Vanliga diagnoser är depression, bipolär sjukdom, OCD, posttraumatisk stress och psykoser. arbetsterapeut, läkarsekreterare. Sjukgymnastbehandling för specifika fall kan erbjudas via närsjukvården. Personalstyrka: 26 Övrigt: Akupunktur som komplement till övrig behandling mot framför allt ångest, oro och sömnproblem. Uttryckande konstterapi. Vuxenpsykiatrisk mottagning, Varberg Verksamhet: Specialstpsykiatrisk öppenvårdsmottagning. Speciella team för psykoser, affektiva sjukdomar, ångesttillstånd, äldrepsykiatri och dialektisk beteendeterapi (DBT). Stark förankring i de senaste behandlingsmetoderna som kognitiv beteendeterapi (KBT). sjukgymnast, psykoterapeut, läkarsekreterare. Personalstyrka: 35 Övrigt: Mottagningen bedriver forskning kring bland annat depressioner. Omfattande konsultations- och 9

10 Vuxenpsykiatri norra Halland Jag är tillfreds om jag kan bidra till att ge mina elever tre viktiga saker: Självkänsla också jag duger. Kunskaper som är användbara i vardagslivet och som kanske också kan leda till vidare studier. Hjärngympa intellektuell stimulans. Svante Paulsson Lärare, psykiatriska kliniken i Varberg 10

11 Vuxenpsykiatri norra Halland handledningsverksamhet mot vårdgrannar. Nystartat behandlingsupplägg för adhd-patienter. Vuxenpsykiatrisk mottagning, Kungsbacka Verksamhet: Specialistpsykiatrisk öppenvårdsmottagning med allmänpsykiatrisk inriktning med spe cialområden som psykossjukdomar, affektiva tillstånd, personlighetsstörningar, beroende och psykologiska utredningar. sjukgymnast, arbetsterapeut, skötare, läkarsek reterare. Personalstyrka: 30 Övrigt: Sedan några år har mottagningen DBTbehandling (dialektisk beteendeterapi) för personer med personlighetsstörningar och utagerande beteende. Grupp för anhöriga till bland annat denna patientgrupp. Metoden som används kallas Familjeband. Grupper finns även för ångesthantering och psykodrama. 11

12 Vuxenpsykiatri norra Halland Psykiatriska kliniken Sjukhuset i Varberg Psykiatrisk intensivvårdsavdelning (Piva) Verksamhet: Intensivvård och akutmottagning dygnet runt. Eget ambulansintag. Telefonrådgivning, information och stöd till patienter och anhöriga dygnet runt. Akut avgiftning och akut tillnyktring. Antal vårdplatser: 8 Yrkeskategorier: Läkare, sjuksköterska, undersköterska, skötare, läkarsekreterare. Personalstyrka: 34 Övrigt: Avdelningen arbetar med patientnärmre vård, ett arbetssätt som karaktäriseras av att både patienter och personal delas in i grupper, vilket ger mer tid för varje enskild patient. Avdelning 21 Verksamhet: Avdelningen vårdar i huvudsak personer som är dömda till sluten rättspsykiatrisk vård. Det finns även möjlighet att ta emot häktade personer. Avdelningen har hela Halland som upptagningsområde. Antal vårdplatser: med möjlighet till avskiljning. Yrkeskategorier: Läkare, sjuksköterska, psykolog, arbetsterapeut, lärare, skötare, läkarsekreterare. Personalstyrka:

13 Vuxenpsykiatri norra Halland SVK-team Verksamhet: Knutet till avdelning 21. Träffar i huvudsak patienter som har öppen rättspsykiatrisk vård, men även särskilt vårdkrävande patienter där det har varit svårt att etablera en kontakt med öppenvården, för uppföljning, samtal, medicinering och samverkan med kommunen. Yrkeskategorier: Läkare, sjuksköterska, skötare, läkarsekreterare. Personalstyrka: 3 Avdelning 22 Verksamhet: Allmänpsykiatrisk vårdavdelning. Huvudsaklig inriktning på affektiva sjukdomar. Bedömning, diagnostik, behandling samt omvårdnad. ECT-behandling sker vid enheten inom såväl heldygnsvården som polikliniskt. Antal vårdplatser: 16 Yrkeskategorier: Läkare, psykolog, sjuksköterska, skötare, läkarsekreterare. Personalstyrka: 35 Avdelning 23 Verksamhet: Hallands enda länsövergripande psykosavdelning. Hit kommer patienter för utredning och behandling av schizofreni och andra psykossjukdomar. På avdelningen vårdas huvudsakligen 13

14 Vuxenpsykiatri norra Halland patienter enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Antal vårdplatser: 16 Yrkeskategorier: Läkare, sjuksköterska, skötare, läkarsekreterare. Personalstyrka: 30 Minnesmottagning Verksamhet: Öppenvård. Minnesmottagningen gör utredningar av nedsatt minne eller andra tecken på demenssjukdom. Mottagningen bistår också med konsultation och bedömning när det är tveksamt vilken nivå av utredning som behövs eller vid behov av behandling eller åtgärder vid redan konstaterad demenssjukdom. arbetsterapeut, skötare, läkarsekreterare. Personalstyrka: 15 Övrigt: Närståendeutbildning och patientutbildning. 14

15 Barn- och ungdomspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Öppenvård Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Kungsbacka Verksamhet: Öppenvårdsmottagning för bedömning, diagnostisering och behandling av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar upp till 18 år. Största diagnosgruppen är uppmärksamhetsstörning. Övriga stora grupper är depressiva tillstånd tätt följt av ångestsyndrom. Utredningar och bedömningar som utmynnar i läkemedelsbehandlingar, stödjande familjesamtal, KBT-behandlingar, individuella samtal med både föräldrar och barn. arbetsterapeut, specialpedagog, läkarsekreterare. Personalstyrka: 18 Övrigt: Föräldragrupper med Cope (kanadensiskt föräldrautbildningsprogram), anhörigstöd, nätverksarbete samt ett välfungerande samarbete med socialtjänst och skola. Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Varberg Verksamhet: Öppenvårdsmottagning för bedömning, diagnostisering och behandling av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar upp till 18 år. De stora diag- 15

16 Barn- och ungdomspsykiatri nosgrupperna är adhd, depression och ångest. Behandlingsutbudet vilar på psykodynamisk, kognitiv och pedagogisk grund samt läkemedelsbehandling. Gruppverksamhet för barn, ungdomar och föräldrar. Samverkan och information/utbildning till vårdgrannar är en viktig del av arbetet. specialpedagog, läkarsekreterare. Personalstyrka: 16 Övrigt: I Varberg har självskadebeteende bland tonårsflickor varit ett stort problem under flera år, varför mottagningen skaffat sig behandlingsmetoder för just detta område. Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Falkenberg Verksamhet: Öppenvårdsmottagning för bedömning, diagnostisering och behandling av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar upp till 18 år. Största diagnosgrupp är adhd eller misstanke om det. Övriga stora grupper är ångest och depression. Mottagningen har under senare år mer och mer använt strukturerade behandlingar med KBT-inriktning samtidigt som man är angelägen om familjeperspektivet. Välfungerande samarbete med skola och socialtjänst i Falkenbergs kommun. specialpedagog, läkarsekreterare. Personalstyrka: 13 16

17 Barn- och ungdomspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Halmstad/Hylte/Laholm Öppenvårdsmottagningar för bedömning, diagnostisering och behandling av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar upp till 18 år. På mottagningen i Halmstad arbetar ca 35 personer. Här finns läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, pedagog och läkarsekreterare. BUP-mottagningen arbetar i team, se nedan. Allmänpsykiatriskt team Verksamhet: Brett utbud av behandling och utredning av barnpsykiatrisk problematik. Behandling ges utifrån ett familjeperspektiv och innehåller både samtal individuellt och familjesamtal. Gruppverksamhet med fokus på patientutbildning och föräldrastöd. Depression, ångestprob lematik, adhd och utagerande beteendestörning är de stora patientgrupperna. Yrkeskategorier: Läkare, psykolog, kurator, sjuksköterska och läkarsekreterare. Personalstyrka: 10 Länsövergripande specialistteam psykos/bipolär Verksamhet: Bipolär (manodepressiv) sjukdom samt psykossjukdom för hela länet. Bred behandlingsmo- 17

18 Barn- och ungdomspsykiatri dell med fokus på hembesök, skolbesök och stöd på hemmaplan. Vanligen ingår farmakologisk behandling, enskilda samtal, familjesamtal bland annat med fokus på sjukdomssymtom, kommunikation i familjen och ökat stöd hemma samt gruppsamtal för barn, ungdomar och föräldrar. Yrkeskategorier: Läkare, psykolog, kurator, skötare, läkarsekreterare. Personalstyrka: 5 Övrigt: Arbetar med psykopedagogisk intervention på KBT-basis i såväl ungdomsgrupper som föräldragrupper samt i så kallade regnbågsgrupper, med både ungdomar och föräldrar. Länsövergripande specialistteam OCD Verksamhet: OCD (tvångssyndrom) för hela länet. KBT-modell med fokus på hembaserad exponering med patient och stödsamtal för föräldrar angående hur man kan stödja sitt barn men motverka tvångssymtomen. Medicinering behövs ibland för att genomföra träningen och initialt alltid diagnostik för att utesluta andra psykiatriska tillstånd (exempelvis depression eller adhd) eller andra förhållanden som är till hinder för KBT-behandlingen. Yrkeskategorier: Läkare, kurator, beteendetränare, läkarsekreterare. Personalstyrka: 5 18

19 Barn- och ungdomspsykiatri Neuropsykiatriska teamet, Halmstad Verksamhet: Fördjupad neuropsykiatrisk utredning av barn och ungdomar i Halmstad, Hylte och Laholm, framför allt vid autismfrågeställning. Teamet erbjuder även insatser för barnen, ungdomarna och deras familjer. pedagog, läkarsekreterare. Personalstyrka: 8 Övrigt: Brett utbud när det gäller behandlingsinsatser, såsom farmakologisk behandling, psykoedukation individuellt och i grupp, stöd i förhållningssätt och strategier för föräldrar, skolkontakter, behandling av samsjuklighet, såsom ångest eller depression. Den psykoterapeutiska behandling som erbjuds har KBT-inriktning. Flyktingteam Verksamhet: Teamet är stationerat i Halmstad och arbetar läns övergripande med flyktingbarn och deras familjer. Yrkeskategorier: Sjuksköterska, pedagog. Personalstyrka: 2 Ginsten Verksamhet: Öppen- och dagsjukvårdsmottagning. Specialistenhet för utagerande problematik, beteen- 19

20 Barn- och ungdomspsykiatri Att möta människor är det bästa med mitt yrke. Stefan Lemon Pedagog, BUP-mottagningen i Halmstad destörning, adhd och autismspektrumstörning. Antal platser: 4 dagvårdsplatser Yrkeskategorier: Kurator, sjuksköterska, barn- och ungdomspedagog, behandlingsassistent, lärare, plus ansvariga psykologer och läkare. 20

21 Barn- och ungdomspsykiatri Personalstyrka: 11 (plus 3 psykologer och 1 läkare fysiskt placerade på annan mottagning). Övrigt: Verksamheten har en egen skola för fyra barn som undervisas av två lärare. Öppenvården har ett behandlingsprogram som är manualiserat och bland annat bygger på att öka föräldrarnas kunskap för att minska problematiskt beteende. Barn- och ungdomspsykiatri Vårdavdelningar Avdelning 25 Verksamhet: Länsövergripande akut- och behandlingsenhet som finns i Halmstad och är till för barn och unga, 0 18 år. Skola finns för de ungdomar som klarar av att fortsätta sin skolgång, i första hand till och med årskurs 9. Äldre ungdomar i mån av plats. De vanligaste diagnoserna är depression, självskadebeteende och anorexi. På avdelningen bedrivs bland annat vård med hjälp av tvångslagstiftning. Inskrivningstiden kan variera, allt från någon dag upp till ett år. Majoriteten av de ungdomar som skrivs in är flickor. Antal platser: 4. barn- och ungdomspedagog, skötare, läkarsekreterare. Personalstyrka: 27 21

22 Barn- och ungdomspsykiatri Avdelning 27 Verksamhet: Dagvård samt femdygnsvård. De vanligaste diagnoserna är depression, anorexi och utagerandeproblematik. Yrkeskategorier: Läkare, psykolog kurator, sjuksköterska, barn- och ungdomspedagog, skötare, läkarsekreterare. Personalstyrka: 14 Ungdomspsykiatriska mottagningar Halmstad, Laholm, Hylte Verksamhet: Specialistpsykiatrisk mottagning för ungdomar år. Bedömning, samtalskontakt/ terapi. Familje- och relationsproblem, oro, ångest, nedstämdhet, krisreaktioner, psykosomatiska problem, neuropsykiatriska tillstånd. Kognitiv beteendeterapi (KBT), familjeperspektiv, dynamisk terapi, medicinering m m. Samverkan BUP/vuxenpsykiatri. läkarsekreterare. Personalstyrka: 10 (från BUP och VPM) Falkenberg, Varberg, Kungsbacka Verksamhet: Identifiera och behandla psykisk ohälsa 22

23 Barn- och ungdomspsykiatri hos unga, år. Vid allvarlig psykisk störning/ sjukdom underlätta kontakt/överföring till BUP och vuxenpsykiatri. Stödja unga vuxna i mognande och anpassning till vuxenlivet. Största diagnosgrupper: ångesttillstånd, social fobi, lättare depressioner, kriser samt existentiella och åldersrelaterade prob lem. Samverkan BUP/vuxenpsykiatri. Yrkeskategorier: Läkare, psykolog, psykoterapeut kurator, sjuksköterska, läkarsekreterare. Bemanningen skiljer sig åt i de olika kommunerna gällande yrkeskategorier och antalet anställda. Ätstörningsvård Ätstörningsenheten Verksamhet: Öppenvård för personer med anorexia nervosa och bulimia nervosa. Rådgivning för hjälpsökande, anhöriga och vänner, öppenvård individuellt och i familj, dagvård i grupp, anhöriggrupp, heldygnsvård i samarbete med såväl vuxenpsykiatrisk som barnpsykiatrisk klinik, mellanvårdsform med familjebehandling i lägenheter. Ätstörningsvården arbetar i en länsövergripande, åldersobunden organisation med centrala enheter i Halmstad och Varberg. Personalstyrka: 20 sjukgymnast, arbetsterapeut, pedagog, läkarsekreterare. 23

24 Målningen som illustrerar framsidan på denna broschyr är gjord av bildkonstnären Michael Qvarsebo. (Bilden är beskuren) Form: Günther ( Produktion: Psykiatrin i Halland Foto: Fröken Fokus Tryck: Lindgren & söner, december 2009 Box 113, Falkenberg Tfn: , Fax: E-post: Hemsida: För att beställa fler exemplar av denna broschyr, kontakta landstingets broschyrbeställning på telefon eller beställ på

Vår ätstörningsvård är åldersobunden och länsövergripande: patientens bostadsort eller ålder ska inte vara ett hinder för en god, sammanhållen vård.

Vår ätstörningsvård är åldersobunden och länsövergripande: patientens bostadsort eller ålder ska inte vara ett hinder för en god, sammanhållen vård. I samtliga sex kommuner i Halland be driver vi öppenvård för både barn och vuxna. Dessutom har vi heldygnsvård för vuxna i Varberg och Halmstad, samt hel dygnsvård för barn och ungdomar i Halmstad. I Kungsbacka,

Läs mer

Om Psykiatrin Halland

Om Psykiatrin Halland Om Psykiatrin Halland Foto: Fröken Fokus Om Psykiatrin Halland Det känns fantastiskt att få jobba i en organisation som prioriterar utbildning och kompetens, som ligger i täten med ny forskning och evidensbaserade

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

det psykologiska perspektivet

det psykologiska perspektivet För den som lider av psykisk ohälsa finns en rad behandlingsmetoder, främst olika former av samtalsoch läkemedelsbehandling. Ofta används en kombination. Grundläggande är att man har med sig både det medicinska,

Läs mer

För den som lider av psykisk ohälsa finns en rad behandlingsmetoder, främst olika former av samtalsoch läkemedelsbehandling.

För den som lider av psykisk ohälsa finns en rad behandlingsmetoder, främst olika former av samtalsoch läkemedelsbehandling. Om behandling För den som lider av psykisk ohälsa finns en rad behandlingsmetoder, främst olika former av samtalsoch läkemedelsbehandling. Ofta används en kombination. Grundläggande är att man har med

Läs mer

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor.

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning ar na bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Lathund för utlokaliseringar inom psykiatrisk öppenvård Reviderat 120330

Lathund för utlokaliseringar inom psykiatrisk öppenvård Reviderat 120330 Lathund för utlokaliseringar inom psykiatrisk öppenvård Reviderat 120330 BUP Barn och ungdomspsykiatri Kontaktperson: Lena Spak (Studierektor BUP), 343 54 49 / 070-785 00 14, lena.spak@vgregion.se. Utifrån

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Faktaruta Personal: 60 tjänster. Läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, skötare, förskolekonsulent, bildterapeut, behandlingsassistent, läkarsekreterare.

Läs mer

Ansvarsfördelning och konsultationer mellan primärvård och specialistpsykiatri. Ulf Svensson, chefläkaravdelningen

Ansvarsfördelning och konsultationer mellan primärvård och specialistpsykiatri. Ulf Svensson, chefläkaravdelningen Ansvarsfördelning och konsultationer mellan primärvård och specialistpsykiatri. Förtydliga vårdnivåer Syfte Underlag för konsultationsarbetet mellan primärvård och vuxenpsykiatri. Effektivare remissflöden

Läs mer

Vår klinik. Mottagning i Lycksele Mottagning i Skellefteå Mottagning i Umeå Vårdavdelning i Umeå

Vår klinik. Mottagning i Lycksele Mottagning i Skellefteå Mottagning i Umeå Vårdavdelning i Umeå BUP Västerbotten Vår klinik Mottagning i Lycksele Mottagning i Skellefteå Mottagning i Umeå Vårdavdelning i Umeå I landstinget är vi nu tre specialistkliniker som har ansvar för åldersgruppen 0-17 år.

Läs mer

Riktlinjer för psykiatrisk öppenvård. PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, Kalmar

Riktlinjer för psykiatrisk öppenvård. PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, Kalmar Riktlinjer för psykiatrisk öppenvård V U X E N P SYKIATRI SÖDER F A S TSTÄL L T 2011-06-16 V E R S I O N 2011:1 PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, 391 26 Kalmar Innehåll Inledning 2 Definition av öppenvård,

Läs mer

1. Verksamhetens namn. 2. Uppdrag och avgränsningar: Barn och ungdomspsykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov

1. Verksamhetens namn. 2. Uppdrag och avgränsningar: Barn och ungdomspsykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov 1. Verksamhetens namn Barn och ungdomspsykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov 2. Uppdrag och avgränsningar: Barn och ungdomspsykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov består av följande funktioner: Länsenhet:

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK VERKSAMHET

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK VERKSAMHET Ärendenr UPPDRAG 2011-09-21 1 (8) UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK VERKSAMHET 1 Mål och inriktning Barn och ungdomspsykiatrin skall uppfylla de förväntningar som ställs på en väl fungerande

Läs mer

Enkät - Vuxenpsykiatrin

Enkät - Vuxenpsykiatrin Nytt avsnitt 1 sidan 1 Enkät - Vuxenpsykiatrin Sveriges kommuner och landsting Dessa uppgifter skrevs ut den : KONTAKTUPPGIFTER till uppgiftslämnaren Landsting/region Klinik Kontaktperson Telefonnummer

Läs mer

Verksamhetsområde psykosvård och rättspsykiatrisk vård

Verksamhetsområde psykosvård och rättspsykiatrisk vård Juni 2013 Verksamhetsområde psykosvård och rättspsykiatrisk vård Verksamhetschef Inga Nigam, 018-611 21 84 Bitr verksamhetschef Else-Marie Brunn, 018-611 20 61 Verksamhetsområdets ledningsgrupp finns på

Läs mer

Psykiatrin och primärvårdens vårdöverenskommelser Gäller för: Region Kronoberg

Psykiatrin och primärvårdens vårdöverenskommelser Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Vårdöverenskommelser Giltig fr.o.m: 2017-06-01 Faktaägare: Sandor Eriksson, verksamhetschef vuxenpsykiatrin Fastställd av: Per-Henrik Nilsson, hälso- och

Läs mer

Handläggningsöverenskommelse

Handläggningsöverenskommelse Handläggningsöverenskommelse Maj 2009 Om du vill beställa fler exemplar av denna skrift, ring landstingets broschyrbeställning tfn 035-13 48 00 eller beställ via www.lthalland.se/broschyrer. Box 517, 301

Läs mer

Habilitering inom BUP. Maria Unenge Hallerbäck Överläkare, med dr Landstinget i Värmland

Habilitering inom BUP. Maria Unenge Hallerbäck Överläkare, med dr Landstinget i Värmland Habilitering inom BUP Överläkare, med dr Landstinget i Värmland Neuropsykiatrisk behandling och habilitering inom BUP i Värmland Att begränsa symtom och förebygga psykisk ohälsa vid ASD Psykiatrisk problematik

Läs mer

Verktyg för tillämpning av regionalt vårdprogram: schizofreni och andra psykossjukdomar (rev )

Verktyg för tillämpning av regionalt vårdprogram: schizofreni och andra psykossjukdomar (rev ) Verktyg för tillämpning av regionalt vårdprogram: schizofreni och andra psykossjukdomar (rev. 20081122) Syfte: Mål: att underlätta tillämpningen på verksamhetsnivå av det nya (2008) regionala vårdprogrammet

Läs mer

BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK MOTTAGNING KUNGSHÖJD

BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK MOTTAGNING KUNGSHÖJD BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK MOTTAGNING KUNGSHÖJD Uppdrag Att för barn och ungdom 0-18 år igenkänna, bota och lindra psykisk sjukdom och störning som utgör hinder för personlig tillväxt och mognad. Hur?

Läs mer

Rätten att ställa diagnos inom hälsooch sjukvården är inte reglerad i någon lag. I allmänhet är det dock läkare som gör det. Många av psykiatrins

Rätten att ställa diagnos inom hälsooch sjukvården är inte reglerad i någon lag. I allmänhet är det dock läkare som gör det. Många av psykiatrins Om diagnoser Rätten att ställa diagnos inom hälsooch sjukvården är inte reglerad i någon lag. I allmänhet är det dock läkare som gör det. Många av psykiatrins patienter har först kommit till primärvården.

Läs mer

Vård- och behandlingshem Behandling och rehabilitering av psykiskt sjuka och/eller psykiskt funktionshindrade vid vård- och behandlingshem

Vård- och behandlingshem Behandling och rehabilitering av psykiskt sjuka och/eller psykiskt funktionshindrade vid vård- och behandlingshem Vård- och behandlingshem Genomgång --9 Vård- och behandlingshem Behandling och rehabilitering av psykiskt sjuka och/eller psykiskt funktionshindrade vid vård- och behandlingshem Avdelningen för hälso-

Läs mer

När vänder du dig till vårdcentralen? Vad är uppdraget? Charlotte Barouma Wästerläkarna. Krav och Kvalitetsboken (KoK boken)

När vänder du dig till vårdcentralen? Vad är uppdraget? Charlotte Barouma Wästerläkarna. Krav och Kvalitetsboken (KoK boken) KONFERENS PSYKISK OHÄLSA OCH DEPRESSION HOS ÄLDRE När vänder du dig till vårdcentralen? Vad är uppdraget? Charlotte Barouma Wästerläkarna PSYKISK OHÄLSA OCH DEPRESSION HOS ÄLDRE GÖTEBORG 2017-03-02 NÄR

Läs mer

LANDSTINGET I VÄRMLAND 2009-06-08 1

LANDSTINGET I VÄRMLAND 2009-06-08 1 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2009-06-08 1 Förtydligande av vårdrutinen ansvars- och arbetsfördelning mellan division och division beträffande patienter med sk problematik Psykoorganiska tillstånd Konfusion Demens

Läs mer

Utveckling av psykosvården i Halland

Utveckling av psykosvården i Halland 1(8) Utveckling av psykosvården i Halland Förslag till beslut Driftnämnden beslutar att godkänna det förslag som tagits fram för att förstärka och utveckla psykosvården inom Psykiatrin Halland och att

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK

Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 9 Tillgänglighet... 10 Medicinska resultat...

Läs mer

Psykiatri på Gotland. Verksamhetschef Ulf Larsson

Psykiatri på Gotland. Verksamhetschef Ulf Larsson Psykiatri på Gotland Verksamhetschef Ulf Larsson Verksamhetsbeskrivning Från årsskiftet 2003 är Gotland Psykiatri en klinik, där även barn/ ungdomspsykiatri ingår. Vi är lokaliserade som tidigare, men

Läs mer

Delmål - Kompetenskrav - Kursförslag (rev ) SOSFS 2015:8 BUP. Delmål SOSFS 2015:8. Kurs. SOSFS 2008:17 14, 16, 17 Den specialistkompetenta

Delmål - Kompetenskrav - Kursförslag (rev ) SOSFS 2015:8 BUP. Delmål SOSFS 2015:8. Kurs. SOSFS 2008:17 14, 16, 17 Den specialistkompetenta Delmål - Kompetenskrav - Kursförslag (rev 2016.05.27) SOSFS 2015:8 BUP Delmål SOSFS 2015:8 Delmål a1 Medarbetarskap, ledarskap pedagogik Delmål a2 Etik, mångfald jämlikhet Delmål a5 Medicinsk vetenskap

Läs mer

Nationella psykiatrisamordningens definition på begreppet psykiskt funktionshinder.

Nationella psykiatrisamordningens definition på begreppet psykiskt funktionshinder. Med denna guide hoppas vi kunna ge dig den vägledande hjälp du behöver när du är i behov av stöd och hjälp. Vi som sammanställt guiden är Margareta Elmersjö: Insamling av material från Heby kommun och

Läs mer

Gunilla Silfverberg, enhetschef Första linjen Malmö/Trelleborg Maria Ten Siethoff, enhetschef BUP Gotland (Emma Byqvist Jönköping)

Gunilla Silfverberg, enhetschef Första linjen Malmö/Trelleborg Maria Ten Siethoff, enhetschef BUP Gotland (Emma Byqvist Jönköping) Medverkande: Gunilla Silfverberg, enhetschef Första linjen Malmö/Trelleborg Maria Ten Siethoff, enhetschef BUP Gotland (Emma Byqvist Jönköping) Moderator Gunnel Löndahl öl BUP Malmö; konsultläk Första

Läs mer

FAKTA OM BUP TEMA. Tonåringar

FAKTA OM BUP TEMA. Tonåringar FAKTA OM BUP TEMA Tonåringar Fakta om BUP Tema: Tonåringar Psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd vad är skillnaden? Psykisk hälsa definieras som ett tillstånd av mentalt välbefinnande

Läs mer

Maria Ungdom. Samordnade insatser för ungdomar med missbruk. Helena von Schewen & Gisela Baumgren

Maria Ungdom. Samordnade insatser för ungdomar med missbruk. Helena von Schewen & Gisela Baumgren Maria Ungdom Samordnade insatser för ungdomar med missbruk & Gisela Baumgren 1 Maria Ungdom Maria Ungdom startades 1966 Antal anställda: 85 personer Vårddygn: 2 038 (2013) Antal öppenvårdsbesök: 28 500

Läs mer

Validand och valideringshandledare

Validand och valideringshandledare Validering av kurs: Psykiatri 1 (100p) Fördjupad kunskapskartläggning Validand och valideringshandledare Validand Mejladress Telefon Särskilda behov Valideringspedagog Mejladress Aktuella veckor för teoretisk

Läs mer

Vuxenpsykiatrin i Norrbotten

Vuxenpsykiatrin i Norrbotten n i Norrbotten En presentation av vår verksamhet och organisation Division Är en av Norrbottens läns landstings nio divisioner. Har cirka 600 anställda. Utreder och behandlar patienter från 18 år och uppåt.

Läs mer

Psykisk ohälsa Alingsås

Psykisk ohälsa Alingsås Psykisk ohälsa Alingsås Redovisning/inventering av insatser inom området Psykisk ohälsa i Alingsås kommun Kommun Närhälsa och övriga vårdcentraler Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Alingsås Beskrivning

Läs mer

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar Socialtjänsten ska omedelbart ta kontakt med sjukvården vid misstanke på psykisk

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar Socialtjänsten ska omedelbart ta kontakt med sjukvården vid misstanke på psykisk Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar Socialtjänsten ska omedelbart ta kontakt med sjukvården vid misstanke på psykisk eller somatisk sjukdom Missbruk/beroende och psykisk störning

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 BUP Sörmland Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Barn o ungas psykiska ohälsa. Hur kan familjerna få stöd?

Barn o ungas psykiska ohälsa. Hur kan familjerna få stöd? Barn o ungas psykiska ohälsa Hur kan familjerna få stöd? Ylva Benderix leg psykoterapeut, dr i vårdvetenskap 1 Psykisk ohälsa bland unga undersöktes under 2013 av Socialstyrelsen. Barn och unga`s hälsa,

Läs mer

Omorganisation/förändring av utbud inom Vuxenpsykiatrin Halland

Omorganisation/förändring av utbud inom Vuxenpsykiatrin Halland 01054 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Psykiatrin Halland 2013-02-13 DN PS120011, 74 Eva Osvald Gustafsson Förvaltningschef Driftnämnden Psykiatri Omorganisation/förändring av utbud inom Vuxenpsykiatrin

Läs mer

Sektorsrådet inom Vuxenpsykiatri. Diagnos-/besvärs-/sjukdoms-/patientgrupper

Sektorsrådet inom Vuxenpsykiatri. Diagnos-/besvärs-/sjukdoms-/patientgrupper 1(15) MEDICINSK PRIORITERING PSYKIATRI Sektorsrådet inom Vuxenpsykiatri Diagnos-/besvärs-/sjukdoms-/patientgrupper Version 2005-11-08 Prioriteringsgrupper Förkortningar: I. Livshotande akuta sjukdomar,

Läs mer

Familjer med barn och unga med psykisk ohälsa

Familjer med barn och unga med psykisk ohälsa Familjer med barn och unga med psykisk ohälsa En kunskapsöversikt om anhörigas erfarenheter samt insatser i form av: information, stöd och behandling/terapi relevanta ur ett anhörigperspektiv Ylva Benderix

Läs mer

Beroendekliniken. i Göteborg

Beroendekliniken. i Göteborg Beroendekliniken i Göteborg Vi erbjuder utredning och behandling vid komplicerat missbruk/beroende av alkohol, läkemedel och narkotika för personer med eller utan psykiatrisk problematik. Målgrupp Beroendekliniken

Läs mer

Vad krävs för att klara de svårast sjuka patienterna inom BUP:s heldygnsvård?

Vad krävs för att klara de svårast sjuka patienterna inom BUP:s heldygnsvård? Vad krävs för att klara de svårast sjuka patienterna inom BUP:s heldygnsvård? Björn Axel Johansson, Överläkare Psykiatri Skåne, Division BUP VO Slutenvård, Akutavdelningen BUP:s vårmöte, Tylösand, 2013-04-24

Läs mer

Nationella riktlinjer Ångestsjukdomar

Nationella riktlinjer Ångestsjukdomar Nationella riktlinjer Ångestsjukdomar Syftet med riktlinjerna är att både stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom detta område och vara ett underlag för prioriteringar

Läs mer

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP Psykiatriguiden Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP 2 Innehållsförteckning Bruksanvisning... 4 Akutpsykiatri... 4 Primävård...

Läs mer

Arbets- och ansvarsfördelning mellan primärvården och psykiatrin

Arbets- och ansvarsfördelning mellan primärvården och psykiatrin Arbets- och ansvarsfördelning mellan primärvården och psykiatrin Omfattning na gäller för personal inom primärvården och psykiatrin vid insatser till vuxna personer med psykisk problematik och/eller personer

Läs mer

Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt stor grupp med ett stort lidande.

Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt stor grupp med ett stort lidande. Dubbeldiagnoser: missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa/sjukdom Definitioner Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri på primärvårdsnivå. Håkan Jarbin, chöl, med dr BUP Halland

Barn- och ungdomspsykiatri på primärvårdsnivå. Håkan Jarbin, chöl, med dr BUP Halland Barn- och ungdomspsykiatri på primärvårdsnivå Håkan Jarbin, chöl, med dr BUP Halland Förekomst av psykiska problem hos barn- och unga 1/3 har sömnsvårigheter minst en gång i veckan ¼ har huvudvärk 1/5

Läs mer

Praxis studie. Barn- och ungdomspsykiatri. Stockholms läns landsting. Arbetsgrupp: Olav Bengtsson, Ingvar Krakau, Ida Almqvist,

Praxis studie. Barn- och ungdomspsykiatri. Stockholms läns landsting. Arbetsgrupp: Olav Bengtsson, Ingvar Krakau, Ida Almqvist, depressionssjukdom och ångestsyndrom Praxis studie Barn- och ungdomspsykiatri Stockholms läns landsting Arbetsgrupp: Olav Bengtsson, Ingvar Krakau, Ida Almqvist, depression och ångest i Stockholms län?

Läs mer

1. Syfte och omfattning. 2. Allmänt. Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5)

1. Syfte och omfattning. 2. Allmänt. Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-110960 Fastställandedatum: 2014-05-30 Giltigt t.o.m.: 2015-05-30 Upprättare: Mats A Porat Fastställare: Berit Fredriksson Samverkan - Vuxenpsykiatri

Läs mer

Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. Version 2015-01-01

Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. Version 2015-01-01 LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar för psykiatrin Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. 2(8) Anvisningarna riktar sig främst till läkare och

Läs mer

Ett utvecklat samarbete. - Riktlinjer för verksamheter som möter barn och ungdomar med psykisk ohälsa, störning och funktionshinder

Ett utvecklat samarbete. - Riktlinjer för verksamheter som möter barn och ungdomar med psykisk ohälsa, störning och funktionshinder Ett utvecklat samarbete - Riktlinjer för verksamheter som möter barn och ungdomar med psykisk ohälsa, störning och funktionshinder 0 Ett utvecklat samarbete mellan verksamheter som möter barn och ungdomar

Läs mer

BUP akutenhet Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Jessica Svahn Vårdenhetsöverläkare

BUP akutenhet Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Jessica Svahn Vårdenhetsöverläkare BUP akutenhet Sahlgrenska Universitetssjukhuset Jessica Svahn Vårdenhetsöverläkare BUP akutenhet Upptagningsområdet täcker 164 000 barn. Uppdraget innefattar en akutavdelning, akutmottagning samt konsultuppdrag

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR TERAPIKOLONI- VERKSAMHET

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR TERAPIKOLONI- VERKSAMHET 1(5) FÖR TERAPIKOLONI- VERKSAMHET 1 Mål och inriktning utgör ett kompletterande barn och ungdomspsykiatriskt vårdutbud inom Stockholms läns landsting. Verksamheten ska präglas av en helhetssyn på det enskilda

Läs mer

PRIMARVARDEN OCH VUXENPSYKIATRIN I BLEKINGE

PRIMARVARDEN OCH VUXENPSYKIATRIN I BLEKINGE SAMVERKANSAVTAL MELLAN PRIMARVARDEN OCH VUXENPSYKIATRIN I BLEKINGE Gränssnittet: Förklaring Omhandertagandenivå beskrivs vidare i detta dokument med följande klasser Klasser: 1. Specialist allmänmedicin

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde

Stockholms läns sjukvårdsområde Stockholms läns sjukvårdsområde Hälso- och sjukvård i landstingets regi Erja Lempinen innehåll En vård nära befolkningen 1 Vårt uppdrag och filosofi 2 Välkommen till våra verksamheter 4 Primärvård 4 Barn-

Läs mer

Skåneövergripande handläggningsöverenskommelse primärvård specialistpsykiatri gällande vuxna

Skåneövergripande handläggningsöverenskommelse primärvård specialistpsykiatri gällande vuxna Skåneövergripande handläggningsöverenskommelse primärvård specialistpsykiatri gällande vuna Lindriga till medelsvåra tillstånd behandlas generellt i primärvård (till primärvårdsnivån hör även 1177), svåra

Läs mer

Intensiva öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar inom BUP - organisationsförslag

Intensiva öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar inom BUP - organisationsförslag 1(7) Intensiva öppenvårdsinsatser (13-11-5) Intensiva öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar inom BUP - organisationsförslag Innehållsförteckning 1. Sammanfattning.... Bakgrund... 3. Syfte... 3 4. Mål...

Läs mer

Stöd, service och vård för dig med psykisk ohälsa. Linköpings kommun. linkoping.se

Stöd, service och vård för dig med psykisk ohälsa. Linköpings kommun. linkoping.se Stöd, service och vård för dig med psykisk ohälsa Linköpings kommun linkoping.se 7 Kommunens stödinsatser Region Östergötlands insatser 21 Personligt stöd... 7 Mottagingen för råd och stöd... 7 Personligt

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 BUP Sörmland 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation...

Läs mer

fortsättning: Psykiatriska problem och behandling av unga Tillstånd som är specificerade inom

fortsättning: Psykiatriska problem och behandling av unga Tillstånd som är specificerade inom Psykiatriska problem och behandling av unga 1. Utgångspunkter i den barnpsykiatriska behandlingen 2. Behandling inom ungdomspsykiatrin 3. Mentaliseringsbegreppet 4. Depression/Ångest 5. Terapiformerna

Läs mer

ETAPP 2. HALLANDS SJUKHUS HALMSTAD RENOVERING AV PSYKIATRINS HELDYGNSAVDELNINGAR 2012 April 2011

ETAPP 2. HALLANDS SJUKHUS HALMSTAD RENOVERING AV PSYKIATRINS HELDYGNSAVDELNINGAR 2012 April 2011 ETAPP 2 Vad söker du? sjukhuset Var? område, adress, plats, ort Kartsök g Personer (0) Platser Företag Personer Kartor Vägbeskrivning Begagnat Webb Karta Flygfoto Hybrid Sjökort Utsikt Gatuvy Skriv ut

Läs mer

Områdesbeskrivning Norrköping

Områdesbeskrivning Norrköping Stina Öberg 1(5) Områdesbeskrivning Norrköping -verksamheten i Norrköping Alla siffror avser relevanta enheter på Norrköping, det vill säga, mellanvården och gemensamt samt åldersgruppen 0-17 år. Fördelningen

Läs mer

Struktur och vårdutbud inom barn- och ungdomspsykiatri (BUP) i Stockholms läns landsting

Struktur och vårdutbud inom barn- och ungdomspsykiatri (BUP) i Stockholms läns landsting 1 (1) LS 2015-1186 HSN 1501-0102 SLL1143 Struktur och vårdutbud inom barn- och ungdomspsykiatri (BUP) i Stockholms läns landsting Nuvarande struktur och utbud inom Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms

Läs mer

Ansökan om stimulansbidrag till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk

Ansökan om stimulansbidrag till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk ALL-teamet Individ och Familj Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Handläggare: GudrunJohansson Tfn: 08-508 03 209 Petra Oredsson Tfn: 08-508 03 208 Tjänsteutlåtande Sid 1 (7) 2006-05-26 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Läs mer

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Succékonferensen tillbaka nu med nytt innehåll! Bipolär sjukdom 2013 Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Lär dig mer om diagnostik, symtom och kännetecken Hur särskilja bipolär sjukdom från

Läs mer

En utbildning för baspersonal inom psykiatrin och socialpsykiatrin i Halland. I samverkan med brukar- och närståendeorganisationer

En utbildning för baspersonal inom psykiatrin och socialpsykiatrin i Halland. I samverkan med brukar- och närståendeorganisationer BASUT En utbildning för baspersonal inom psykiatrin och socialpsykiatrin i Halland. I samverkan med brukar- och närståendeorganisationer En nationell satsning Pengar från Socialstyrelsen Gemensam ansökan

Läs mer

Redovisning/inventering av insatser inom området Psykisk ohälsa i Alingsås kommun

Redovisning/inventering av insatser inom området Psykisk ohälsa i Alingsås kommun Arbetsgrupp Psykisk ohälsa Dat. 2013-10-23 Tid: 2012. 4/2, 29/2. 4/4, 16/5. 27/6. 29/8, 2/11, 14/12, 2013. 18/1, 4/5, 24/5, 17/6, 30/8, 23/9, 4/10 och 23/10 Plats: ÖVM Alingsås Närvarande: Tina Modén Närhälsan

Läs mer

Barn och ungdomars hälsa i Norrbotten

Barn och ungdomars hälsa i Norrbotten Barn och ungdomars hälsa i Norrbotten Läget i länet Antal barn och ungdomar Antal patienter 2013 Andel Luleå-Boden 18964 1004 5,2 Piteå 11045 566 5,1 Gällivare 9420 347 3,7 Kalix 6007 351 5,8 Antal barn

Läs mer

uidenpsykiatriguidenp

uidenpsykiatriguidenp sykiatriguidenpsykiatri uidenpsykiatriguidenp ykiatriguidenpsykiatrig idenpsykiatriguidenpsy iatriguidenpsykiatrigui enpsykiatriguidenpsyki Psykiatriguiden Denna broschyr är till för dig som är psykiskt

Läs mer

Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015

Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015 Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015 Inledning Sedan 2009 har frågeställningen neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd GAP-analys 2012-01-20 för att identifiera och åtgärda gapet mellan befintlig och önskad situation Rekommendationer

Läs mer

Ökad tillgänglighet med. bibehållen kvalitet

Ökad tillgänglighet med. bibehållen kvalitet Ökad tillgänglighet med bibehållen kvalitet Nacka psykiatriska öppenvårdsmottagning Teamets medlemmar Teamet består av: Bettina Hillborg, leg. Sjukgymnast Birgitta Lissell, leg. Psykolog och leg. Kognitiv

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin. vad innebär den nationella överenskommelsen?

Rehabiliteringsgarantin. vad innebär den nationella överenskommelsen? Rehabiliteringsgarantin 2011 vad innebär den nationella överenskommelsen? Rehabilitering som sätter fart på vården mot ont i ryggen och själen Rehabiliteringsgarantin ska ge snabbare och bättre hjälp

Läs mer

Vårdrutin 1 (5) Godkänd av: Karin Malmqvist, divisionschef, Claus Vigsø, divisionschef

Vårdrutin 1 (5) Godkänd av: Karin Malmqvist, divisionschef, Claus Vigsø, divisionschef Vårdrutin 1 (5) Barn och ungdomar med sk t.o.m. 17 år. division allmänmedicin och division Gäller för: Division allmänmedicin och division Godkänd av: Karin Malmqvist, divisionschef, Claus Vigsø, divisionschef

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Information om Habilitering & Hälsas stöd till dig som har en autismspektrumdiagnos (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Det kan vara autism, Aspergers

Läs mer

Daniel N. Sterns teori om barnets självutveckling

Daniel N. Sterns teori om barnets självutveckling PSYKIATRI 2 Innehåll 1 Människans psyke Teorier om människans psykiska utveckling Sigmund Freuds teori om utveckling Erik H. Eriksons teori om utveckling Daniel N. Sterns teori om barnets självutveckling

Läs mer

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan?

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Psykisk ohälsa och folkhälsomålen Påverkar Delaktighet i samhället Ekonomisk och social trygghet Trygga och goda uppväxtvillkor

Läs mer

Hur kan en psykossjukdom yttra sig vad gäller symtom och funktion? Aktuell vård/behandling/stöd och bemötande samt nationella riktlinjer.

Hur kan en psykossjukdom yttra sig vad gäller symtom och funktion? Aktuell vård/behandling/stöd och bemötande samt nationella riktlinjer. Psykossjukdom Hur kan en psykossjukdom yttra sig vad gäller symtom och funktion? Aktuell vård/behandling/stöd och bemötande samt nationella riktlinjer. 9.00-11.45 Ett liv med schizofrenisjukdom. Bemötande-Attityder.

Läs mer

Vad kan psykiatrin göra?

Vad kan psykiatrin göra? Vad kan psykiatrin göra? Kerstin Paul Överläkare i Psykiatrin Södra, Stockholms läns landsting Tidigare vid S:t Görans uppsökarteam för hemlösa Socialpsykiatriskt Forum Idéseminarium 2006-03-06 2 Vad kan

Läs mer

FAKTA Psykisk hälsa - barn och ungdom

FAKTA Psykisk hälsa - barn och ungdom FAKTA Psykisk hälsa - barn och ungdom Dagens innehåll BUP - organisation och uppdrag Bas - fakta för FAKTA Psykisk hälsa - barn och ungdom Kliniska frågor Lagstiftning Stöd till Anhöriga 2 Organisation

Läs mer

FRAMTIDSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DALARNA Vuxenpsykiatrin

FRAMTIDSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DALARNA Vuxenpsykiatrin FRAMTIDSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DALARNA Vuxenpsykiatrin Struktur och samverkan Samarbete mellan primärvård - specialistvård När landstinget har breddad kompetensen inom primärvården för det psykiatriska

Läs mer

Beroendevårdkedja Halland. Hans.Ackerot@regionhalland.se

Beroendevårdkedja Halland. Hans.Ackerot@regionhalland.se Beroendevårdkedja Halland Hans.Ackerot@regionhalland.se Ansvarsfördelning beroende/missbruk Baserat bl.a. på nationella riktlinjer från 2007 och 2014 samt regeringens missbruksutredning 2011. Socialtjänsten

Läs mer

Psykolog ett uppdrag med stor spännvidd

Psykolog ett uppdrag med stor spännvidd kriser depressioner förlossningstrauma kognitiva svårigheter konflikter oro ångest stress relationsproblem katastrofer fobier tvång psykoser sömnproblem missbruksproblem Psykolog ett uppdrag med stor spännvidd

Läs mer

Nya ST. målbeskrivningen från SPF mm

Nya ST. målbeskrivningen från SPF mm Nya ST målbeskrivningen från SPF mm Michael Andresen Studierektor 019-6025623 michael.andresen@orebroll.se Nya ST 21 delmål Medicinsk kompetens: (12 delmål) Kommunikativ kompetens (3 delmål) Ledarskapskompetens

Läs mer

Studiehandledning till Psykiatri av Inger Andersson Höglund, Britt Hedman Ahlström Bonnier Utbildning.

Studiehandledning till Psykiatri av Inger Andersson Höglund, Britt Hedman Ahlström Bonnier Utbildning. Studiehandledning till Psykiatri av Inger Andersson Höglund, Britt Hedman Ahlström Bonnier Utbildning. Studieenheter utgår från målen för kursen. Studiehandledningen hjälper den studerande att nå målen

Läs mer

Psykisk ohälsa Överenskommelse om ansvarsfördelning

Psykisk ohälsa Överenskommelse om ansvarsfördelning 1 (23) Psykisk ohälsa Överenskommelse om ansvarsfördelning och psykiatrisk specialistvård 2 (23) Arbetsgrupp Denna överenskommelse har framarbetats av: Christine Senter, enhetschef, ska kliniken Eva Jetsell,

Läs mer

Alla dessa. b o k. s t ä. v e r SLSO. om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra

Alla dessa. b o k. s t ä. v e r SLSO. om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra SLSO PP ss yy kk ii aa tt rr ii nn SS öö dd rr aa SLSO P ss yy kk ii aa tt rr ii n n S öö dd rr aa Alla dessa b o k s t ä v e r om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra I

Läs mer

Handlingsplan för år 2015

Handlingsplan för år 2015 Mall-ID 111115 Handlingsplan minskat behov av Handlingsplan för år 2015 Prestationsmål B2 minska behovet av tvångsåtgärder Landstinget Gävleborg Division medicin/psykiatri - Vuxenpsykiatri Arbetsgruppen

Läs mer

Behöver du någon att prata med?

Behöver du någon att prata med? Behöver du någon att prata med? Vart kan jag vända mig? Du som lider av psykisk ohälsa är välkommen till oss på Privatläkarna för att boka tid hos psykolog. Vår mottagning är ackrediterad av Region Skåne

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 2017-10-02 s förvaltning Landstingsdirektörens stab Ingela Erneholm TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (4) s forskningsberedning Motion 2017:19 av Bengt Annebäck (MP) om behovet av skapa ett

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Psykiatricentrum Södertälje och primärvården i Nykvarn, Salem och Södertälje

Samverkansöverenskommelse mellan Psykiatricentrum Södertälje och primärvården i Nykvarn, Salem och Södertälje Samverkansöverenskommelse mellan Psykiatricentrum Södertälje och primärvården i Nykvarn, Salem och Södertälje Parter och giltighet... 1 Bakgrund... 1 Syften och mål med samverkan... 2 Åtagande... 2 Parternas

Läs mer

AD/HD utredning och behandling på specialistnivå -när den är som bäst

AD/HD utredning och behandling på specialistnivå -när den är som bäst AD/HD utredning och behandling på specialistnivå -när den är som bäst Kerstin Arnsvik Malmberg Specialist i Barn och ungdomspsykiatri Med.dr. BUP Skärholmen Stockholm Indikatorer för utredning När ett

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin

Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin sätter fart på vården mot ont i ryggen och själen Rehabiliteringsgarantin ska ge snabbare och bättre hjälp till patienter med psykiska besvär eller långvarig

Läs mer

Ätstörningar Ulf Wallin

Ätstörningar Ulf Wallin Ätstörningar Ulf Wallin Wallin Ätstörningar och födorelaterade syndrom DSM-5 Anorexia nervosa Bulimia nervosa Hetsätningsstörning Undvikande/restriktiv ätstörning Självrensning Anorexia Nervosa Svår psykiatrisk

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi beroendevården. Egentligen ska inte vården bero på tur, utan på att man vet vilken vård som fungerar bäst.

Tillsammans utvecklar vi beroendevården. Egentligen ska inte vården bero på tur, utan på att man vet vilken vård som fungerar bäst. Tillsammans utvecklar vi beroendevården Egentligen ska inte vården bero på tur, utan på att man vet vilken vård som fungerar bäst. En säker och enkel väg till bättre beroendevård Svenskt Beroenderegister

Läs mer

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. ORO/NEDSTÄMDHET HANDLINGSPLAN för skolor i Enköpings kommun

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. ORO/NEDSTÄMDHET HANDLINGSPLAN för skolor i Enköpings kommun MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa ORO/NEDSTÄMDHET HANDLINGSPLAN för skolor i Enköpings kommun Vad säger skollagen? Skollagen 1 kapitlet, 4 paragrafen Utbildningen

Läs mer

Nationella riktlinjer. Depression och ångestsjukdom Versionen för förtroendevalda

Nationella riktlinjer. Depression och ångestsjukdom Versionen för förtroendevalda Nationella riktlinjer Depression och ångestsjukdom Versionen för förtroendevalda Hälso- och sjukvårdspolitikerns uppgift Identifiera behov Finansiera Prioritera mellan grupper/områden Fördela resurser

Läs mer