Socialförsäkring Social insurance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialförsäkring Social insurance"

Transkript

1 Social insurance Foto: Monica Holmberg

2 8 Social insurance 8 Utgifter för det sociala skyddet 367 Expenses for social security Social insurance 83 Allmän sjukförsäkring, antal ersatta sjukpenningdagar Sickness insurance, days of sickness 84 Sjukskrivna (pågående fall) i december Number of ongoing sickness periods 85 Allmän sjukförsäkring, antal sjukpenningdagar mm 372 Sickness insurance, days of sickness cash benefit, etc 88 ens utgifter, miljoner kronor 374 Social insurance expenditures, SEK millions 89 ens inkomster och utgifter 202, miljoner kronor 375 Social insurance income and expenditures, SEK millions 80 Antal pensionstagare med ålderspension och äldreförsörjningsstöd i december 376 Number of persons with old age pension and maintenance support for the elderly in December 86 Föräldraförsäkring, antal dagar 372 Parental insurance, number of days 87 Antal personer med sjukersättning/aktivitetsersättning i december 373 Number of persons with sickness compensation/activity compensation in December 366

3 8 Utgifter för det sociala skyddet Expenses for social security Utgifterna för det sociala skyddet fortsatte öka i löpande priser under 20, men sjönk i förhållande till BNP År 20 kom det sociala skyddet att uppgå till 030 miljarder kronor vilket motsvarar 29,4 procent av BNP De totala utgifterna för det sociala skyddet har ökat varje år under perioden Sett över hela denna period ökade utgifterna med 443 miljarder, vilket motsvarar en ökning med 75,6 procent Som andel av BNP har utgifterna för det sociala skyddet varierat en del under åren Mellan 993 och 2000 minskade andelen stadigt för att därefter öka under tre år Från år 2004 har andelen minskat med undantag för och då andelen steg Totalt sett har utgifternas andel av BNP minskat från 37,3 procent år 993 till 29,4 procent år 20 Totala utgifter för det sociala skyddet Utgifterna för arbetslöshet sjunker, men sjukpenningen ökar De största utgifterna var de för ålderdom samt hälso- och sjukvård Sammanlagt utgjorde de 66,9 procent av de sociala förmånerna år 20 Utgifterna för hälso- och sjukvård ökade med 3,3 miljarder, vilket motsvarar en ökning med 5,4 procent År 20 ökade den betalda sjukledigheten för första gången sedan 2003 Det berodde främst beror på att sjukpenningen ökade med 4,8 procent jämfört med året innan Även naturaförmånerna ökar där både utgifterna för öppenvård och slutenvård ökar Utgifterna för ålderdom ökade med 0,5 miljarder Det beror främst på att ålderspensioner, vård och hjälp i särskilda och ordinära boendeformer har ökat År 20 minskade utgifterna för arbetslöshet med 5,4 miljarder, vilket motsvarar en minskning med,8 procent jämfört med föregående år Förändringen beror främst på att utgiften för arbetslöshetskassorna minskade med 4,6 miljarder Utgifter för sociala förmåner uppdelade på funktion, procent Funktion Sjukdom/Hälso- och sjukvård Funktionshinder Ålderdom Efterlevande Familj/Barn Arbetslöshet Boende Övrig social utsatthet Totala utgifter * 2,6 26,8 25,7 2,0 3,2 3,0 35,5 37, 4,2 2,3 2,2,6,4 9,0 0,7 0,9 7,2 4,0 3,3 2,,5 3,0 2,3 2,3 00,0 00,0 00,0 Finansiering av det sociala skyddet Det sociala skyddet finansieras med hjälp av skatter, arbetsgivarens kollektiva avgifter, egenavgifter från egenföretagare och anställda samt kapitalinkomster från AP-fonderna Andelen kapitalinkomster i förhållande till totala inkomster har sjunkit från 8,6 procent 993 till 2,2 procent 20 Två procentenheter av sänkningen kan förklaras av det nya pensionssystemet Andelen sociala avgifter i förhållande till totala inkomster har ökat under perioden (99320), från 40, procent 993 till 45,2 procent 20 Det har också skett en successiv förskjutning inom de sociala avgifterna från arbetsgivarnas kollektiva avgifter till egenavgifter från egenföretagare och anställda År 993 utgjorde egenavgifterna 5,0 procent av de totala avgifterna och 20 var de 2, procent Skatterna finansierar ungefär hälften av det sociala skyddet Andelen skatter i förhållande till totala inkomster har varit relativt konstant under hela perioden År 20 utgjorde de 52,6 procent Källa: SCB, Nationalräkenskaper; Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering (wwwscbse/nr00) 367

4 82 Social insurance Papporna i Sverige tar ut betydligt färre dagar med föräldrapenning än mammorna Av alla föräldrapenningdagar 202 tog män ut nästan en fjärdedel (24 procent) Det kan tyckas vara en låg andel, men det är ändå betydligt högre än i början av 990-talet, då bara 7 procent av dagarna togs ut av män Föräldrar kan få föräldrapenning med anledning av ett barns födelse eller adoption under sammanlagt 480 dagar per barn Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet har båda rätt till hälften av det totala antalet dagar En förälder kan dock överlåta rätten till föräldrapenning till den andra föräldern med undantag av 60 dagar som är reserverade för vardera föräldern Under 202 var andelen dagar som togs ut av män högst i Västerbottens län (27,9 procent) och lägst i Skåne län (22,2 procent) Det förekommer stora variationer mellan kommuner Andelen var högst i Vaxholm kommun i Stockholms län och lägst i Färgelanda kommun i Västra Götalands län Föräldrapenning Kommuner med störst resp minst andel dagar uttagna av män 202 Kommun med störst andel Kommun med minst andel Kommun Andel Kommun Vaxholm Öckerö Vännäs Umeå Nykvarn Rättvik Uppsala Krokom Täby Knivsta 30,2 29,8 29,4 29,3 29,0 28,9 28,8 28,8 28,7 28,7 Färgelanda Eda Bengtsfors Strömstad Åsele Gullspång Årjäng Dorotea Dals-Ed Storfors Andel 3,6 4,6 5,6 7, 7,5 7,5 7,6 7,9 8,0 8, Föräldrapenning, andel dagar som tagits ut av män Foto: Lillebror Alin Tillfällig föräldrapenning för vård av barn, andel dagar som tagits ut av män

5 36 procent av VAB-dagarna togs ut av män En förälder som måste stanna hemma från förvärvsarbete för att vårda ett sjukt barn är berättigad till tillfällig föräldrapenning Detta gäller barn som är yngre än 2 år och i vissa fall även äldre barn Av det totala antalet ersatta dagar under 202 ( ) tog männen ut 36 procent nens andel sjönk under perioden från 35 till 3 procent, men steg därefter fram till 2006 till 37 procent Tillfällig föräldrapenning i samband med barns födelse eller adoption I samband med ett barns födelse eller adoption har fadern eller barnets andra förälder rätt till tillfällig föräldrapenning under 0 dagar per barn Dagarna får tas ut till och med den sextionde dagen efter den dag då barnet har kommit hem eller den dag adoptivföräldern har fått barnet i sin vård Antalet födda barn och antalet män med ersättningsdagar i samband med barns födelse eller adoption, var som högst år 990 Men eftersom det successivt under hela 990-talet föddes allt färre barn, sjönk också antalet män som tog ut dagar i samband med barns födelse eller adoption Samtidigt minskade även andelen barn för vilka en man tog ut ersättning År 999 var den siffran nere i 73 procent Därefter skedde en årlig ökning till 2004 då andelen var uppe i 79 procent Efter 2004 har siffran minskat, och 202 var andelen barn för vilka en man tog ut ersättning 73 procent Andel födda barn för vilka en man har tagit ut tillfällig föräldrapenning i samband med barns födelse eller adoption Födda barn och män som tagit ut tillfällig föräldrapenning i samband med barns födelse eller adoption Källa: Försäkringskassan, Avdelningen för analys och prognos, Statistikenheten (wwwforsakringskassanse) 369

6 Föräldrapenning männens procentuella fördelning av uttagna nettodagar, Försäkringskassan 202 Kartografi: SCB, Enheten miljöekonomi och naturresurser (wwwgisscbse) 370

7 83 Allmän sjukförsäkring, antal ersatta sjukpenningdagar Sickness insurance, days of sickness År 202 uppgick antalet ersatta sjukpenningdagar till 48 miljoner(vilket motsvarar 8 dagar per försäkrad i åldrarna 664 år) (Antalet försäkrade i åldrarna 664 år var ) Under de drygt femtio år diagrammet spänner över finns det tre perioder då antalet sjukpenningdagar årligen överstiger 00 miljoner Det är perioderna , och Åren 988 och 989 uppgick sjukpenningdagarna till 22 dagar per försäkrad i åldrarna 664 år Källa: Försäkringskassan (wwwforsakringskassanse) 84 Sjukskrivna (pågående fall) i december Number of ongoing sickness periods Drygt var sjukskrivna i slutet av 202 I slutet av 2002 var antalet sjukskrivna ca: Källa: Försäkringskassan (wwwforsakringskassanse) Drygt tre procent av de försäkrade kvinnorna och närmare två procent av de försäkrade männen (i åldrarna 664 år) var sjukskrivna i slutet av år 202 År 2002 var motsvarande andelar 7 respektive 4 procent Källa: Försäkringskassan (wwwforsakringskassanse) 37

8 85 Allmän sjukförsäkring, antal sjukpenningdagar mm Sickness insurance, days of sickness cash benefit, etc ,0 0, 8, ,3 8,9 5, ,2 7,5 3, ,0 6, 0, ,7 5, 8, ,6 5,5 9, ,6 6,, ,2 25,9 46,9 30,3 2,9 39,0 24,3 8,2 30,7 9,8 5, 24,7 20,2 4,9 25,6 22,9 6,4 29,7 24,7 7,5 32, Ersatta sjukpenningdagar, 000-tal Days of sickness cash benefit Men Women 2 2 Sjuktal Sick rate Sjukskrivna (pågående sjukfall) i december Number of ongoing sickness periods in December Sjukskrivna (pågående sjukfall) i december per 000 försäkrade Number of ongoing cases of sickness cash benefit in December per 000 insured persons Avslutade sjukfall, 000-tal Number of terminated sickness periods during the year ) Under de första 4 dagarna i en sjukperiod betalar arbetsgivaren sjuklön till sina anställda enligt lagen om sjuklön Dagar med sjuklön och korta sjukfall med enbart sjuklön ingår inte i redovisningen During the first 4 days of the sickness period the employer pays sick pay to employees according to the law on sick pay Days with sick pay and short periods with only sick pay are not included in the figures 2) Med sjuktal avses antalet för året utbetalda sjukdagar med hel eller partiell sjukpenning per registrerad försäkrad i åldrarna 664 år exkl försäkrade med hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning (före år 2003 förtidspension eller sjukbidrag) Dagar med sjuklön ingår inte The sick rate is the number of days during the year with a sickness cash benefit divided by the number of insured persons (age 664 years) Insured people with full sickness or activity compensation are not included in the denominator Days with sick pay are not included Se Tabellanmärkningar Källa: Försäkringskassan (wwwforsakringskassanse) 86 Föräldraförsäkring, antal dagar Parental insurance, number of days Förmån/Kön Benefits/Sex Föräldrapenning Parental benefit Men Women Vård av barn Care of sick child Dagar i samband med barns födelse eller adoption In connection with childbirth or adoption Kontaktdagar för barn som omfattas av LSS, 2 Contact days, for children covered by LSS, 2 Dagar i samband med att ett barn har avlidit Graviditetspenning Pregnancy benefit ) Dagarna är omräknade till hela dagar, det vill säga en dag med en kvarts omfattning räknas som en kvarts dag eller fyra dagar med en kvarts omfattning räknas som en hel dag Days are calculated as parts of full days 2) Kontaktdagar för barn som omfattas av LSS infördes from den juli 995 och gäller endast för barn, 06 år, som omfattas av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Tidigare innefattades samtliga barn i åldern 42 år Contact days for children covered by LSS were introduced in July 995 only for children aged 06 years who are entitled to support under the LSS Act on support and service for certain functionally disabled persons Previously, all children aged 42 were included Källa: Försäkringskassan (wwwforsakringskassanse) 372

9 87 Antal personer med sjukersättning/aktivitetsersättning i december Number of persons with sickness compensation/activity compensation in December Kön och ålder Sex and age Women Men Samtliga Both sexes Women Men Samtliga Both sexes Sjuk-/aktivitetsersättningens omfattning Size of sickness compensation/activity compensation Samtliga All Hel Total 3/4 2/3 /2 / ) Förtidspension/sjukbidrag ersattes år 2003 av sjukersättning/aktivitetsersättning Disability pension was replaced by sickness compensation/activity compensation in 2003 Källa: Försäkringskassan (wwwforsakringskassanse) 373

10 88 ens utgifter, miljoner kronor Social insurance expenditures, SEK millions Försäkringsgren/-förmån Type of insurance/benefit Ekonomisk trygghet för familjer och barn Financial security for families and children Föräldraförsäkring Parental insurance Barnbidrag Child allowance Bostadsbidrag till barnfamiljer mfl Housing allowance to families etc Vårdbidrag för funktionshindrade barn Care allowance for disabled children Underhållsstöd Maintenance support Barnpension Child pension Efterlevandestöd till barn Surviving children's allowance Inkomstgrundad barnpension Income-based child pension Pensionsrätt för barnår Pension entitlement for child-years Bidrag till adoptioner Adoption allowance Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp Financial security in sickness and disability Sjukpenning Sickness allowance Rehabiliteringsersättningar Rehabilitation allowance Närståendepenning Allowance for care of close relatives Högkostnadsskydd för arbetsgivare Insurance against sick pay costs Sjukvård i internationella förhållanden Health care benefits in international conditions Tandvård Dental care Sjuk- och aktivitetsersättning mm Sickness/activity compensation Bostadstillägg till personer med sjuk- eller aktivitetsersättning Housing supplement to pensioners with sickness/ activity compensation Handikappersättning Disability allowance Arbetsskadeersättning Work injury benefit Bilstöd Car allowance to the disabled Assistansersättning Attendance allowance Bidrag till landsting Grants to county councils Övrig ersättning Other benefits Ekonomisk trygghet vid ålderdom mm Financial security in old age etc Ålderspension Old-age pension Garantipension, Guarantee pension Inkomstgrundad Income based Efterlevandepension till vuxna Adult survivor s pension Garantipension Inkomstgrundad Bostadstillägg till pensionärer Housing supplement to pensioners Äldreförsörjningsstöd Maintenance support for the elderly Överföringar till EU och Särskilda regleringar Transfers to EU and Special regulations Övrig pension Other pensions Annan utbetalning Other payments Aktivitetsstöd Activity assistance Etableringsersättning Introduction benefits Övrigt Other Administration Därav FK:s administration The Social Insurance Agency's administration Totalt Total ) Inklusive Särskilt pensionstillägg Källa: Försäkringskassan (wwwforsakringskassanse) och Pensionsmyndigheten (wwwpensionsmyndighetense) 374

11 89 ens inkomster och utgifter 202, miljoner kronor Social insurance income and expenditures, SEK millions Försäkringsgren Type of insurance Inkomster Income Föräldraförsäkring Parentalinsurance Barnbidrag Child allowance Bostadsbidrag till barnfamiljer m fl Housing allowance for families with children, etc Vårdbidrag för funktionshindrade barn Care allowance (for disabled children) Underhållsstöd Maintenance support 2 2 Sjukförsäkring Sickness insurance Bidrag till landsting Grants to county councils Tandvård Dental care Sjukvård i internationella förhållanden3 Health care benefits abroad 3 Handikappersättning Disability allowance Aktivitetsstöd Activity support Etableringsersättning Introduction benefits Arbetsskador Work injury Bilstöd Car allowance Assistansersättning Attendance allowance Bostadstillägg, BTP Housing supplement, BTP Övrig ersättning Other payments Ålderspension Old age pension Till/från APfonden To/from the First National Pension Fund Till/från statsbudgeten To/from national budget Premiepensionssystemet Premium pension scheme Efterlevandepensioner Survivor's pension Bostadstillägg (BTP) till ålderspension Housing supplement, BTP to old age pension Äldreförsörjningsstöd Maintenance support for the elderly Frivillig pension och sjömanspension Voluntary pension and Pension rights for sailors Pensionsrätt för barnår Pension rights for childcare years Totalt Total Avgifter Fees Statliga medel enl lag Government money statutory Övrigt Other Summa Total Utbetalningar Payments Utgifter Expenditures Administration Summa Över/ underskott Surplus/ deficit ) Här ingår inte graviditetspenningen vilken finansieras med sjukförsäkringsavgiften Pregnancy benefit not included 2) Omfattar sjukpenning, rehabiliteringspenning och andra rehabiliteringsersättningar, sjuk- och aktivitetsersättning, graviditetspenning samt närståendepenning Includes sickness benefit, rehabilitation allowances, sickness and activity compensation, pregnancy benefit and allowance for care of close relatives 3) Personer som är registrerade försäkrade i Sverige har rätt till sjukvårdsförmåner i andra länder i EU, Norden samt ett antal andra länder Persons registered in Sweden, have the right to obtain health care benefits in the other Nordic countries as well as the EU and some countries outside the EU 4) Skillnaden mellan influten sjukförsäkringsavgift och de utgifter som denna enligt lag ska finansiera Difference between fee to the sickness insurance and costs for the sickness insurance stated by law Källa: Försäkringskassan (wwwforsakringskassanse) och Pensionsmyndigheten (wwwpensionsmyndighetense) 375

12 80 Antal pensionstagare med ålderspension och äldreförsörjningsstöd i december Number of persons with old age pension and maintenance support for the elderly in December Ålder Age Men Pensionstagare All Pensioners Summa All Women Därav med Of which with Pensionstagare Ålderspension Old age pension Äldreförsörjningsstöd Maintenance support for the elderly Ålder Därav med Ålderspension Äldreförsörjningsstöd Samtliga Both sexes Pensionstagare Summa Därav med Ålderspension Äldreförsörjningsstöd Källa: Pensionsmyndigheten (wwwpensionsmyndighetense) from Försäkringskassan (wwwforsakringskassanse) tom 376

Socialförsäkring Social insurance

Socialförsäkring Social insurance Socialförsäkring Social insurance Foto: Monica Holmberg Socialförsäkring Statistisk årsbok 2013 18 Socialförsäkring Social insurance 18.1 Utgifter för det sociala skyddet... 353 Expenses for social security

Läs mer

Socialförsäkring. Social insurance. Socialförsäkring Statistisk årsbok Sida Page

Socialförsäkring. Social insurance. Socialförsäkring Statistisk årsbok Sida Page Socialförsäkring Statistisk årsbok 2010 Sida Page Socialförsäkring Social insurance 419 433 Utgifter för det sociala skyddet Expenses for social security 420 434 Socialförsäkring Social insurance 422 435

Läs mer

Socialförsäkring Social insurance

Socialförsäkring Social insurance Socialförsäkring Social insurance Socialförsäkring Statistisk årsbok 2011 18 Socialförsäkring Social insurance Sida Page 18.1 Utgifter för det sociala skyddet... 425 Expenses for social security 18.2 Socialförsäkring...

Läs mer

Socialförsäkring. Social insurance. Socialförsäkring Statistisk årsbok Sida Page

Socialförsäkring. Social insurance. Socialförsäkring Statistisk årsbok Sida Page Socialförsäkring Statistisk årsbok 2009 Sida Page Socialförsäkring Social insurance 411 431 Utgifter för det sociala skyddet Expenses for social security 412 432 Socialförsäkring Social insurance 414 433

Läs mer

Försäkringsväsen Insurance

Försäkringsväsen Insurance Försäkringsväsen Insurance 42 457 Skadeförsäkring: under året influten premieinkomst och utbetalda försäkringsersättningar, milj. kr 950 2000 Non-life insurance: premium income and claims paid during the

Läs mer

Försäkringsväsen Insurance

Försäkringsväsen Insurance Försäkringsväsen Insurance Försäkringsväsen Insurance 45 478 Skadeförsäkring: under året influten premieinkomst och utbetalda försäkringsersättningar, milj. kr 950 00 Non-life insurance: premium income

Läs mer

Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan. Försäkringskassan

Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan. Försäkringskassan Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen Att samordna resurser för att hjälpa

Läs mer

i december 2003 och 2004

i december 2003 och 2004 25:5 Sjukersättning och aktivitetsersättning utbetalade i december 23 och 24 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Sjukersättning och aktivitetsersättning utbetalade i december 23 och

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2010-10-27 1(5) Analys och prognos Dnr 017108-2010 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-05-06 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-10-29 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Sjukskrivningsprocessen

Sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningsprocessen -en process med många aktörer Åsa Smedberg Lokalt samverkansansvarig FÖRSÄKRINGSKASSAN Förmåner inom socialförsäkringen exklusive pension som administreras av Pensionsmyndigheten

Läs mer

Sjukskrivningsprocessen

Sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningsprocessen - en process med många aktörer Emma Eriksson Lokalt samverkansansvarig emma.m.eriksson@forsakringskassan.se FÖRSÄKRINGSKASSAN Förmåner inom socialförsäkringen exklusive pension

Läs mer

2005:3. Bostadstillägg till pensionärer m.fl ISSN

2005:3. Bostadstillägg till pensionärer m.fl ISSN 2005:3 Bostadstillägg till pensionärer m.fl. 1995 2004 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Bostadstillägg till pensionärer m.fl. 1995 2004 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan

Läs mer

Socialförsäkringen. i siffror

Socialförsäkringen. i siffror 8927654183469876543228476529893876451749126543 98437652947978489276541834698765432284765298 817126543789984376529479784892765418346938764 491265437876529479789843765294797848927654183 9876543228476529893876451629925437899843765294

Läs mer

2005:3. Bostadstillägg till pensionärer m.fl ISSN

2005:3. Bostadstillägg till pensionärer m.fl ISSN 2005:3 Bostadstillägg till pensionärer m.fl. 1995 2004 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Bostadstillägg till pensionärer m.fl. 1995 2004 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan

Läs mer

Lättläst. Socialförsäkringen

Lättläst. Socialförsäkringen Lättläst Socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Socialförsäkringen. i siffror

Socialförsäkringen. i siffror 48927654183469876543228476529893876451749126543 998437652947978489276541834698765432284765298 3817126543789984376529479784892765418346938764 7491265437876529479789843765294797848927654183 69876543228476529893876451629925437899843765294

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2008-02-25 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 7859/2008 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

Socialförsäkringen. i siffror

Socialförsäkringen. i siffror 8927654183469876543228476529893876451749126543 98437652947978489276541834698765432284765298 817126543789984376529479784892765418346938764 491265437876529479789843765294797848927654183 9876543228476529893876451629925437899843765294

Läs mer

Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1

Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1 Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1 Välkommen till Försäkringskassan Försäkringskassan informerar om och hanterar Sveriges viktigaste trygghetspaket socialförsäkringen. Den innehåller totalt närmare

Läs mer

Utgifter inom socialförsäkringen m.m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Utgifter inom socialförsäkringen m.m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 3,0 5,5 4,7 4,5 4,8 4,4 Timlöneökning 0,3 3,7 4,0 3,3 3,5 3,6 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 2,7 1,7 0,6 1,2 1,3 0,7 Sysselsatta, personer

Läs mer

Lättläst. Till alla barnfamiljer

Lättläst. Till alla barnfamiljer Lättläst Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

AVVIKELSEANALYS. Enheten för analys 2005-05-02 64647-2005

AVVIKELSEANALYS. Enheten för analys 2005-05-02 64647-2005 Jämförelse mellan prognoser för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2005 och 2006 lämnade i budgetunderlaget den 17 februari 2005 och i kvartalsuppföljningen den 2 maj 2005. 1 Innehåll

Läs mer

2005:7. Assistansersättning åren 2000 2004 ISSN 1652-9863

2005:7. Assistansersättning åren 2000 2004 ISSN 1652-9863 25:7 Assistansersättning åren 2 24 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Assistansersättning åren 2 24 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten för statistik

Läs mer

Vi är Försäkringskassan

Vi är Försäkringskassan Vi är Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Sid 1 April 2016 Om Försäkringskassan Film? https://youtu.be/cu8xiyvt394 Sid 2 April 2016 Om Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda,

Läs mer

Jämförelse mellan prognoser lämnade i kvartalsuppföljningen den 2 maj respektive den 1 augusti 2005 för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde

Jämförelse mellan prognoser lämnade i kvartalsuppföljningen den 2 maj respektive den 1 augusti 2005 för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde Jämförelse mellan prognoser lämnade i kvartalsuppföljningen den 2 maj respektive den 1 augusti 2005 för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde Innehåll Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social

Läs mer

2006:5. Sjukskrivna arbetssökande ISSN 1652-9863

2006:5. Sjukskrivna arbetssökande ISSN 1652-9863 2006:5 Sjukskrivna arbetssökande ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Sjukskrivna arbetssökande Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten för statistik

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Socialförsäkringen i siffror

Socialförsäkringen i siffror Socialförsäkringen i siffror Socialförsäkringen i siffror Socialförsäkringens finansiella omfattning 79 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 88 Föräldrapenning vid barns födelse 88 Tillfällig föräldrapenning

Läs mer

Socialförsäkringens finansiella omfattning 97 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 104. Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 118

Socialförsäkringens finansiella omfattning 97 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 104. Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 118 Socialförsäkringens finansiella omfattning 97 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 104 Föräldrapenning med anledning av ett barns födelse 104 Tillfällig föräldrapenning 106 Pappadagar 108 Havandeskapspenning

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Socialförsäkringen i siffror 2015

Socialförsäkringen i siffror 2015 Socialförsäkringen i siffror 2015 Försäkringskassan 2015 ISSN: 1650-2248 ISBN: 978-91-7500-384-9 FK 141 Grafisk form: Folke Johansson Grafisk produktion: Kristina Malm Tryckeri: DanagårdLiTHO Typsnitt:

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Innehåll Inledning... 2 1:6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning... 7 1:1.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning...

Läs mer

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Innehåll Inledning... 2 :6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning... 7 :.6 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning... 8 :.7

Läs mer

2006:2. Efterlevandepension 1993 2005 ISSN 1652-9863

2006:2. Efterlevandepension 1993 2005 ISSN 1652-9863 26:2 Efterlevandepension 1993 25 ISSN 1652-9863 Statistik 26:2 Statistikinformation försäkringsstatistik Efterlevandepension 1993 25 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten

Läs mer

Socialförsäkringen. i siffror

Socialförsäkringen. i siffror 8927654183469876543228476529893876451749126543 98437652947978489276541834698765432284765298 817126543789984376529479784892765418346938764 491265437876529479789843765294797848927654183 9876543228476529893876451629925437899843765294

Läs mer

ANALYSERAR Socialförsäkringens omfattning och fi nansiering 2003 2006

ANALYSERAR Socialförsäkringens omfattning och fi nansiering 2003 2006 ANALYSERAR 2005:8 Socialförsäkringens omfattning och fi nansiering 2003 2006 Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Enheten för analys Jon Dutrieux 08-786 98 28 jon.dutrieux@forsakringskassan.se

Läs mer

Socialförsäkringen. i siffror

Socialförsäkringen. i siffror 48927654183469876543228476529893876451749126543 998437652947978489276541834698765432284765298 3817126543789984376529479784892765418346938764 7491265437876529479789843765294797848927654183 69876543228476529893876451629925437899843765294

Läs mer

Socialförsäkringens finansiella omfattning 93 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 102. Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 116

Socialförsäkringens finansiella omfattning 93 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 102. Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 116 Socialförsäkringens finansiella omfattning 93 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 12 Föräldrapenning vid barns födelse 12 Tillfällig föräldrapenning 14 Pappadagar 16 Havandeskapspenning 17 Barnbidrag

Läs mer

Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering

Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering Bilaga Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering 1 . 2 Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt

Läs mer

8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet

8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet 8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet Nästan alla barn idag har föräldrar som förvärvsarbetar. Under barnets första levnadsår är vanligtvis mamman föräldraledig. Därefter går mamman ofta

Läs mer

Försäkringskassans. personregister

Försäkringskassans. personregister Försäkringskassans personregister Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Föräldrars förvärvsarbete

Föräldrars förvärvsarbete 74 Föräldrars förvärvsarbete Se tabellerna 8 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Nästan alla barn har föräldrar som förvärvsarbetar. Föräldrar med barn upp till 8 års ålder har rätt till deltidsarbete

Läs mer

Övergångar mellan skola och arbetsliv

Övergångar mellan skola och arbetsliv År 12 16 18 19 21 30 65 67 TFP allvarligt sjukt barn Kontaktdagar LSS Närståendepenning (ingen spec. ålder) TFP 12-16 TFP LSS barnb/bostadsb Särskilt högriskskydd Bostadstillägg Vårdbidrag Assistansersättning

Läs mer

Ålderspensions- systemet vid sidan av statsbudgeten

Ålderspensions- systemet vid sidan av statsbudgeten Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten PROP. 1998/99:1 ÅLDERSPENSIONSSYSTEMET VID SIDAN AV STATSBUDGETEN Förslag till statsbudget för 1999 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

Läs mer

Social- försäkringen

Social- försäkringen Socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den

Läs mer

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Lättläst om Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 3,8 3,6 4,2 4,3 4,3 Timlöneökning 2,6 4,4 3,1 3,1 3,3 3,5

Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 3,8 3,6 4,2 4,3 4,3 Timlöneökning 2,6 4,4 3,1 3,1 3,3 3,5 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 3,8 3,6 4,2 4,3 4,3 Timlöneökning 2,6 4,4 3,1 3,1 3,3 3,5 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 3,0-0,6 0,4 1,1 1,0 0,7 Sysselsatta, personer

Läs mer

Bilaga. Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering

Bilaga. Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering Bilaga Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering Bilaga Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2011:1513 Utkom från trycket den 23 december 2011 utfärdad den 15 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Utgifter inom socialförsäkringen m.m.

Utgifter inom socialförsäkringen m.m. Utgifter inom socialförsäkringen m.m. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 2,7 4,1 4,1 4,4 4,6 4,3 Timlöneökning 2,2 3,1 2,3 3,1 3,2 3,3 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell

Läs mer

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter.

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter. December 2011 Kundorientering @ Självbetjäning via Internet Nationellt försäkringscenter Kund Lokalkontor Personliga handläggare Kundcenter Lokalt försäkringscenter December 2011 Förmåner inom socialförsäkringen

Läs mer

Lönesummeökning (inkl. reformer) 3,9 2,9 3,6 4,4 4,4 4,4 Timlöneökning 3,8 2,7 3,2 2,9 3,0 3,2

Lönesummeökning (inkl. reformer) 3,9 2,9 3,6 4,4 4,4 4,4 Timlöneökning 3,8 2,7 3,2 2,9 3,0 3,2 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 3,9 2,9 3,6 4,4 4,4 4,4 Timlöneökning 3,8 2,7 3,2 2,9 3,0 3,2 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 0,0 0,2 0,4 1,5 1,4 1,2 Sysselsatta, personer

Läs mer

Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 4,2 3,3 4,1 4,3 4,1 Timlöneökning 3,0 4,3 3,2 3,0 3,1 3,2

Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 4,2 3,3 4,1 4,3 4,1 Timlöneökning 3,0 4,3 3,2 3,0 3,1 3,2 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 4,2 3,3 4,1 4,3 4,1 Timlöneökning 3,0 4,3 3,2 3,0 3,1 3,2 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 2,6-0,1 0,2 1,1 1,1 0,9 Sysselsatta, personer

Läs mer

Statistikinformation Is-I 2004:1

Statistikinformation Is-I 2004:1 Statistikinformation Is-I 2004:1 Ålderspensioner utbetalningar i december 2003 Sammanfattning I Sverige finns drygt 1,6 miljoner ålderspensionärer. Av dessa är 900 000 kvinnor. I december 2003 utbetalades

Läs mer

UTGIFTER FÖR DET SOCIALA SKYDDET I SVERIGE OCH EUROPA SAMT UTGIFTERNAS FINANSIERING 1996-2001

UTGIFTER FÖR DET SOCIALA SKYDDET I SVERIGE OCH EUROPA SAMT UTGIFTERNAS FINANSIERING 1996-2001 UTGIFTER FÖR DET SOCIALA SKYDDET I SVERIGE OCH EUROPA SAMT UTGIFTERNAS FINANSIERING 1996-2001 SOCIAL PROTECTION EXPENDITURE AND RECEIPTS IN SWEDEN AND EUROPE 1996-2001 UTGIFTER FÖR DET SOCIALA SKYDDET

Läs mer

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Anna Pettersson Westerberg Innehåll Sjukförsäkringen på kort och lång sikt kort sikt: översynen av sjukförsäkringsreformen lång sikt: socialförsäkringsutredningen

Läs mer

Försäkringskassans personregister

Försäkringskassans personregister Försäkringskassans personregister Din rätt till information Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

En händelsebaserad analysdatabas

En händelsebaserad analysdatabas 1 (7) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM En händelsebaserad analysdatabas Försäkringskassan har i regeringens regleringsbrev 2008 fått i uppdrag att i samråd med Socialdepartementet utreda förutsättningarna

Läs mer

Så här tjänar du in till din pension

Så här tjänar du in till din pension Så här tjänar du in till din pension för dig som är född 1938 eller senare Varje år som du arbetar tjänar du in pengar till din framtida pension. Men pensionssystemet tar också hänsyn till att livet består

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Försäkringskassan i Värmland

Försäkringskassan i Värmland Försäkringskassan Försäkringskassan i Värmland Birgitta Olsson/ Sjukpenning Caroline Elfman/sjukpenning Linnéa Eriksson/ Sjukpenning Jessica Johansson/ Sjukpenning Peter Stenebjer /Aktivitetsersättning

Läs mer

The Swedish welfare system. - An introduction to the Swedish model and social security system.

The Swedish welfare system. - An introduction to the Swedish model and social security system. The Swedish welfare system - An introduction to the Swedish model and social security system. Child-care and education All public schooling in Sweden is free of charge (includes university studies), a

Läs mer

L.S.Sec Law (1999-799) on social security

L.S.Sec Law (1999-799) on social security SFST L.S.Sec Law (1999-799) on social security Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna

Läs mer

2008-01-16. Inledning

2008-01-16. Inledning Promemoria CANBERRA Ambr Kamilla Lindström Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson Australiens socialförsäkringssystem Inledning Australiens socialförsäkringssystem är väl utbyggt, men jämfört

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

2007:4. Ålderspension. Pensionsunderlag och pensionsbehållning ISSN 1652-9863

2007:4. Ålderspension. Pensionsunderlag och pensionsbehållning ISSN 1652-9863 2007:4 Ålderspension Pensionsunderlag och pensionsbehållning ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Ålderspension Pensionsunderlag och pensionsbehållning Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan

Läs mer

Beskrivning av informationsinnehåll i SSBTEK

Beskrivning av informationsinnehåll i SSBTEK 1 Beskrivning av informationsinnehåll i SSBTEK Den nya tjänsten Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd, SSBTEK som erbjuds av Försäkringskassan, kan förmedla mer information än vad som normalt behövs

Läs mer

Socialförsäkringen. Övergripande information om socialförsäkringen

Socialförsäkringen. Övergripande information om socialförsäkringen Socialförsäkringen Övergripande information om socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös.

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Sjukpenning Ordlista A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Föräldraledig Du är föräldraledig när du får föräldrapenning för att du tar hand om ditt barn och

Läs mer

Socialförsäkringen i siffror 2017

Socialförsäkringen i siffror 2017 Socialförsäkringen i siffror 217 Försäkringskassan 217 ISSN: 165-2248 ISBN: 978-91-75-399-3 FK 141 Grafisk form: Folke Johansson och Evelina Waldemarsson Grafisk produktion: Kristina Malm Tryckeri: TMG

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension; SFS 2001:492 Utkom från trycket den 19 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar

Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar 26:3 Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar Fördelning på län och diagnos, 23 25 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar

Läs mer

RAKS. (Registerbaserad aktivitetsstatistik) 1. Etableringsgrad på arbetsmarknaden på årsbasis. 2. Försörjningsaktiviteter under året

RAKS. (Registerbaserad aktivitetsstatistik) 1. Etableringsgrad på arbetsmarknaden på årsbasis. 2. Försörjningsaktiviteter under året RAKS (Registerbaserad aktivitetsstatistik) 1. Etableringsgrad på arbetsmarknaden på årsbasis 2. Försörjningsaktiviteter under året Anknytning till förvärvsarbete Alla arbetsgivare lämnar in kontrolluppgifter

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011

Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (9) Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011 Inledning Välfärdssystemen finansieras solidariskt med skattemedel. För att upprätthålla legitimiteten

Läs mer

Socialförsäkringslag (1999:799)

Socialförsäkringslag (1999:799) SFS 1999:799 Källa: Rixlex Utfärdad: 1999-11-04 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:1013 Socialförsäkringslag (1999:799) [Fakta & Historik] 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om vem

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Försäkringskassan i Sverige

Försäkringskassan i Sverige Försäkringskassan i Sverige Försäkringskassans uppdragsgivare är regeringen Myndigheten leds av en generaldirektör (GD) Vår resa över tiden Paradigmskifte: Kundens upplevelse ska vara vår måttstock på

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 1 UF 70 SM 0701 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 I korta drag Minskning av antalet låntagare för första

Läs mer

Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2009

Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2009 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(26) Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2009 NR0201 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Socialförsäkringen Välkommen till Försäkringskassan Den svenska socialförsäkringen omfattar i regel alla som bor eller arbetar i Sverige. Genom Sveriges medlemskap i EU kan du som bor eller arbetar i

Läs mer

2007:4. Ålderspension. Pensionsunderlag och pensionsbehållning ISSN

2007:4. Ålderspension. Pensionsunderlag och pensionsbehållning ISSN 2007:4 Ålderspension Pensionsunderlag och pensionsbehållning ISSN 1652-9863 Statistik 2007:4 Statistikinformation försäkringsstatistik Ålderspension Pensionsunderlag och pensionsbehållning Utgivare: Upplysningar:

Läs mer

Datum Dok.bet. PID Version 0.1 Dnr/Ref. PM59100 PM

Datum Dok.bet. PID Version 0.1 Dnr/Ref. PM59100 PM PM59100 PM59009 2.1 1.0 2 (12) Sammanfattning De allmänna pensionsfonderna (utom den Sjunde AP-fonden) är tillsammans en buffertfond i ett så kallat fördelningssystem. Tidigare ingick de i ATP-systemet,

Läs mer

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ '"'e-l F k:

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ ''e-l F k: ~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W '"'e-l F k: 2012-03-08 Funktionsnedsättning fil Försäkringskassan Ersättninqsformer,,-., Sjukpenning, SjukersättningIaktivitetsersättning o Handikappersättning

Läs mer

Statistik. om Stockholm Ohälsotal i Stockholm. Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Ohälsotal i Stockholm. Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Ohälsotal i Stockholm Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Rapporten behandlar ohälsans utveckling i Stockholms stad i form av ohälsotalet. Ohälsotalet

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 UF 70 SM 0601 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 I korta drag Obetydlig ökning av antalet låntagare Antalet

Läs mer

ANALYSERAR 2004:3. Socialförsäkringens omfattning och finansiering

ANALYSERAR 2004:3. Socialförsäkringens omfattning och finansiering ANALYSERAR 2004:3 Socialförsäkringens omfattning och finansiering 2002 2005 I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (11) Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 Inledning Försäkringskassan ska verka för en lagenlig och enhetlig rättstillämpning av socialförsäkringen och andra förmåner

Läs mer

Socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten

Socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten Socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten PROP. 1996/97:1 Socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten 2 PROP. 1996/97:1 Socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten Socialförsäkringssektorn

Läs mer

Statistik. om Stockholm Ohälsotal i Stockholm Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Ohälsotal i Stockholm Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Ohälsotal i Stockholm Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Rapporten behandlar ohälsans utveckling i Stockholms stad i form av ohälsotalet. Ohälsotalet

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

PM: Sjukfrånvaro uppdelat på bransch och sektor

PM: Sjukfrånvaro uppdelat på bransch och sektor 2017-09-21 PM: Sjukfrånvaro uppdelat på bransch och sektor Sammanfattning I redovisningen nedan jämförs sjukfrånvaron inom hälso- och sjukvård, som drivs av landsting respektive privata aktörer samt utbildning

Läs mer

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension 1 2 Eventuell privat pension Tjänstepension Allmän pension 3 1 Den allmänna pensionen Tilläggspension Inkomstpension Premiepension Garantipension 4 Vad ger rätt till allmän pension Maximal månadslön 2013:

Läs mer