Hem, hus och stad Att vara en långsiktig fastighetsförvaltare är att verka i gränslandet mellan nutid och framtid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hem, hus och stad Att vara en långsiktig fastighetsförvaltare är att verka i gränslandet mellan nutid och framtid."

Transkript

1

2

3 Hem, hus och stad Att vara en långsiktig fastighetsförvaltare är att verka i gränslandet mellan nutid och framtid. i det dagliga erbjuder Familje de över stockholmare som har sitt hem hos oss boende av hög kvalitet i attraktiva och trygga områden. Våra hyresgäster ska ges god service och ett gott bemötande i sina kontakter med oss. I vårt dagliga arbete medverkar vi även till utveckling av de områden där vi kraftsamlar, Rinkeby, Rågsved och Farsta. För framtiden, både den som ligger nära och för den som ligger längre bort, bygger vi nya till nya stock holmare. Hyresrätten är en viktig del av en fungerande bostadsmarknad. Tillgången på har alltid varit en förutsättning för tillväxt och utveckling och vi är en av de aktörer som ser till att Stockholm får fler och växer klokt. För framtiden förvaltar vi även våra fastigheter för en långsiktigt stabil värdetillväxt för ägaren Stockholms stad. Att förvalta och bygga nya fastigheter kräver insikt om behov och intressen hos dem som bor och verkar i husen. Det kräver goda kunskaper om förvaltning och om byggnation men även en förståelse för hur vi som fastighetsägare på olika sätt kan medverka till att staden utvecklas och förändras. Allt detta är förmågor som under ett år kräver ständig utveckling för att möta förändringar. I det dagliga och med sikte på framtiden erbjuder Familje stockholmare hem, vi utvecklar och förvaltar hus och vi är med och skapar stad. Här kan du läsa om hur det arbetet sett ut Magdalena Bosson vd 05

4

5 Familjes ägardirektiv från Stockholms stad Bostadsbolagens uppdrag kommer i ett ägardirektiv från ägaren, Stockholms stad. Inom ramen för Stimulans för Stockholm öka takten på upprustning, underhåll och nybyggnation. Vara aktiva fastighetsförvaltare och ha en kostnadseffektiv och rationell bostadsförvaltning. Värna hyresrätten som boendeform samt bidra till Stockholms försörjning av hyresrätter och därmed fungera som ett komplement till privata aktörer. Bereda möjlighet för och särskilt stödja boende i ytterstaden att genom friköp förvärva sina lägenheter. Vara goda hyresvärdar. Medverka till att hela Stockholm ska vara attraktivt bland annat genom att medverka i investeringsprogram i ytterstaden och arbeta för att nå de beslutade visionerna för Järva och söderort. Samarbeta med övriga berörda kommunala bolag och nämnder samt privata aktörer för riktade satsningar på underhåll, systematiskt trygghetsarbete och säkerhet samt energieffektiviseringar. Öka hyresgästernas incitament att spara energi. Sprida de positiva erfarenheterna från dialogveckorna i Järva och genomföra dialogveckor med boende inom ramen för utvecklingen av södra ytterstaden. Fortlöpande genomföra boendedialoger för att återkoppla arbetet med visionerna för Järva och Söderort 2030, samt i samband med upprustningsarbetet i bostadsbeståndet. Främja en god rörlighet och tillgänglighet på bostadsmarknaden genom enkla och tydliga spelregler lika för alla, regelverk som undviker inlåsningseffekter och åtgärder för att förhindra olaga andrahandsuthyrning. Utreda möjligheterna att underlätta för äldre eller rörelsehindrade att byta till en lägenhet i entréplan. Fortsätta arbetet för att minska antalet avhysningar. Ta ett stort ansvar för försörjningen av förturs-, försöks- och tränings lägenheter. Uppvakta regeringen med krav på skatte lättnader för rumsuthyrning. Fortsätta tillgänglighetsanpassningen av fastigheterna. Tillsammans med Storstockholms brandförsvar fortsätta samarbetet kring brandinformatörer, främst i ytterstaden, i syfte att förebygga och motverka bränder. Genomföra underhållsinsatser i utvalda miljonprogramområden med tydlig miljöprofil.

6 är en nyckel för Stockholms tillväxt och utveckling. Under 2012 färdigställdes 173 nya hyresrätter och byggnation av ytterligare 283 hyresrätter pågick. För att nå uppdraget om minst 500 nya hyresrätter per år arbetar vi långsiktigt med en projektportfölj som har tillräcklig bredd för att bygga 500 nya per år investerade bolaget 1,2 miljarder kronor i ombyggnation, underhåll och nybyggnation. En stor del av medel som investeras i projekten kommer via Stimulans för Stockholm. Det är stadens satsning för att motverka lågkonjunkturen och långsiktigt stärka stadens ekonomiska utveckling och arbetsmarknad. 295 ett eget hem är ett viktigt steg på vägen mot delaktighet och tillhörighet i samhället. I Familjes bestånd har vi 295 försöks- och träningslägenheter för stockholmare som av olika skäl står utan bostad bolaget har ett system för inre lägenhetsunderhåll där våra hyresgäster avgör vilket underhåll de vill ha och behöver. På önskemål från våra hyresgäster genomfördes under året underhållsinsatser. De hyresgäster som valde att avstå planerat underhåll delade på cirka 11 miljoner kronor i rabatt på hyran. 272 familjes 272 medarbetare förvaltar våra fastigheter och våra kunders förtroende. Vi bygger om och vi bygger nytt, vi verkar för en hållbar miljö och vi ser till att dagens ger ett värde även för kommande generationer stockholmare resultat från den löpande fastighetsförvaltningen är 49 miljoner kronor , familje äger och förvaltar 372 fastigheter runt om i Stockholm. Majoriteten av dessa är byggda på och 50-talen men i beståndet finns representation från alla stadens årsringar. Marknadsvärdet för fastigheterna uppgick 2012 vid oberoende värdering till cirka 25,2 miljarder kronor. Det bokförda värdet för fastigheterna uppgår till cirka 10,4 miljarder kronor. vi har en fastighetsnära förvaltningsform. Våra förvaltare, husvärdar, reparatörer, fastighetsskötare och drifttekniker möter under sitt arbete i fastigheterna dagligen våra hyresgäster. Närheten till hyresgäster och område är en nyckel för att leverera god service. I årets hyresgästenkät får Familje ett samlat serviceindex om 81,3 procent vilket är en förbättring om 1,3 procent jämfört tidigare år. bolagets resultat efter finansnetto uppgår till 1, 2 miljarder kronor. Av detta avser knappt 1,2 miljarder realisationsvinster för genomförda fastighetsförsäljningar och årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 985 miljoner kronor i siffror 011

7 TENSTA RINKEBY HÄSSELBY STRAND BLACKEBERG JOHANNESFRED RIKSBY ÅKESHOV NOCKEBYHOV ÅKESLUND HJORTHAGEN N:A DJURGÅRDEN VASASTADEN LADUGÅRDSGÄRDET NORRMALM KRISTINEBERG STADSHAGEN ÖSTERMALM KUNGSHOLMEN STORA ESSINGEN SÖDERMALM GRÖNDAL ASPUDDEN MIDSOMMAR- KRANSEN ÅRSTADAL DANVIKSKLIPPAN HAMMARBY SJÖSTAD ÅRSTA ANTAL LÄGENHETER VÄSTERTORP ENSKEDE GÅRD HAMMARBHÖJDEN FRUÄNGEN LÅNGBRO SOLBERGA STUREBY G:A ENSKEDE ENSKEDEDALEN SVEDMYRA BAGARMOSSEN Bestånd BANDHAGEN HÖGDALEN TALLKROGEN GUBBÄNGEN SKARPNÄCKS GÅRD RÅGSVED vid årets utgång ägde Familje 372 fastigheter med lägenheter och lokaler med en sammantagen uthyrningsbar yta om kvadratmeter. 90 procent av arean är. Majoriteten av fastigheterna är uppförda på mark med tomträtt eller arrende. Majoriteten av beståndet, 60 procent, ligger på södra sidan med flest lägenheter i Farsta. På nordvästra sidan finns tyngdpunkten i Rinkeby. FAGERSJÖ HÖKARÄNGEN LARSBODA FARSTA FARSTA STRAND

8 Service

9 Förvaltning Fastighetsförvaltningen är vår kärnverksamhet. I den dagliga driften och med långsiktig underhållsplanering säkerställs inte bara goda boendemiljöer för våra hyresgäster, utan också goda driftnetton och en långsiktigt stabil värdetillväxt av fastighetsbeståndet. fastighetsförvaltarna har övergripande ansvar för fastigheternas skötsel, underhåll och ekonomi. Bolaget har en kundnära förvaltningsform där husvärdar gör daglig tillsyn av fastigheter och utemiljöer samt åtgärdar de fel som hyresgäster anmäler. Även fastighetsskötare, reparatörer, drifttekniker och driftingenjörer arbetar dagligen i fastigheterna för att lägenheter, allmänna utrymmen och utemiljöer ska ha god kvalitet och för att värme och ventilation ska fungera optimalt. Uppföljning av entreprenörer, som upphandlats för till exempel städning och markskötsel, är ett centralt uppdrag för förvaltningen. Drift- och kvalitetsmöten sker regelbundet med entreprenörerna där vi går igenom felanmälannivåer och uppgifter från daglig ronderingen. För städupphandlingar använder vi ett system där en oberoende besiktningsman gör stickprovsbesiktningar. Resultaten följs upp vid entreprenörsmöten. Bolaget har initierat ett arbete med en kvalitetsprocess för fastighetsförvaltningen. Processen är ramverket för alla medarbetare som arbetar i och med våra fastigheter samt för medarbetare i andra funktioner i organisationen som bidrar till bolagets förvaltningsförmåga. Med en gemensam kvalitetsprocess skapas ett systematiskt och strukturerat arbetsätt för att dels nå den kvalitet våra hyresgäster förväntar sig på sitt boende, och dels nå den standard som krävs för stabila fastighetsvärden. Processen innefattar förvaltningsverksamhetens alla moment. Från städning, markskötsel och driftoptimering till rutiner för att säkerställa att myndighetskrav uppfylls. En central del är även att skapa arbetssätt där ständig förbättring och utveckling präglar hela förvaltningsverksamheten. Driftnetto för bolagets samlade bestånd uppgår 2012 till 328 kronor/ vilket är en förbättring från 2011 med 56 kronor. Ökningen beror på högre intäkter samt lägre kostnader för underhåll och taxebundna kostnader såsom värme, el och avfallshantering. Resultatet av den dagliga förvaltningen och hyresgästkontakten mäts årligen i ett serviceindex uppnår bolaget ett serviceindex om 81,3 procent vilket är en ökning om 1,3 procent från föregående år. Det är ett gott betyg som visar att förvaltningens arbete med att ta kundens önskemål på allvar, ge hjälp när det behövs och se till att boendet är rent, snyggt och tryggt, uppskattas av hyresgästerna. Bolagets underhållssystem hlu (hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll) är uppskattat av hyresgästerna. Det grundas på att de boende själva har bäst uppfattning om lägenhetens underhållsbehov. I december får hyresgästerna ett erbjudande om de underhållsåtgärder som deras lägenheter är aktuella för, t. ex. målning eller byte av vitvaror. Hyresgästerna avgör själva om de önskar dessa åtgärder eller inte. Hyresgäster kan även välja att tidigarelägga underhåll. De hyresgäster som avstår lägenhetsunderhåll får en rabatt på hyran i januari genomfördes underhållsinsatser på önskemål från våra hyresgäster varav 240 var tidigarelagda åtgärder. Cirka 11 miljoner kronor utbetalades i rabatt till de närmare hyresgäster som avstått underhåll. Våra hyresgäster kan välja att höja standarden på sin lägenhet genom olika tillval. Kostnaden läggs på hyran och hyresgästen betalar av tillvalet över tid. Under 2012 gjordes 1091 tillvalsbeställningar och de vanligaste var säkerhetsdörrar, kolfilterfläktar och nya kök. Hyresgäster som vänder sig till bolaget ska få en snabb, enhetlig service och ett gott bemötande. I hyresgästenkäten ställs frågor om detta uppnåddes ett samlat värde om närmare 86 procent nöjda hyresgäster för frågor som rör hur det fungerar att anmäla fel och få felet åtgärdat. För frågor som rör kontaktvägar och informationsutbud blev värdet närmare 90 procent nöjda kunder. En förstärkt satsning på hyresgästkommunikation visar utslag där andelen som är nöjda med information om vad som händer i fastigheten ökar med två procentenheter till 87,5 procent. Webbplatsen är basen för bolagets externa kommunikation. Som ett komplement startades under året en sida på Facebook. Närvaron i sociala medier utökar servicen till hyresgästerna genom att bolaget finns där våra hyresgäster är. Sociala medier blir en förlängning av kundtjänstfunktionen och medverkar till att uppfylla vårt servicemål. 016 service

10 Underhåll och ombyggnation Bolagets fastigheter ska erbjuda hyresgästerna goda inomoch utomhusmiljöer, fastigheterna ska uppfylla miljökrav och förvaltas för en långsiktigt stabil värdetillväxt. Detta kräver god planering av underhållsbehov som ska åtgärdas samordnat och i rätt tid. Åtgärderna behöver också genomföras med hänsyn till de boende och med målsättningen att minimera de störningar som omfattande underhållsprojekt innebär i boendemiljön. ett verksamhetsår innefattar en stor mängd underhållsåtgärder och ombyggnationer. Under 2012 omfattade underhållsinsatser investeringar om 988 miljoner kronor varav 448 miljoner kronor är del i stadens satsning Stimulans för Stockholm. Ombyggnationer gjordes för 170 miljoner kronor. Majoriteten av årets underhållsåtgärder genomfördes i fastigheter med byggår mellan 1930 och Majoriteten av ombyggnationer genomfördes i fastigheter med byggår mellan 1930 och Kvaliteten på och fastigheter mäts årligen i ett produktindex. Under 2012 fick bolaget ett produktindex om 78,7 procent vilket är en höjning med 1,1 procent. Detta är ett resultat av de satsningar som Familje gjort över åren på underhållsåtgärder och där Stimulans för Stockholm sedan 2009 inneburit utökade investeringar. ett trettiotalshus växer och blir större Fastigheten Roslagsbanan 5 på Valhallavägen Östermalm är byggd åren och ritad av arkitekten Sam Kjellberg. Han var en av de flitigaste arkitekterna i Stockholms innerstad kring förra sekelskiftet och ritade över 80 byggnader, i huvudsak bostadshus. Däribland det hus på Södermalm där restaurang Pelikan ligger. Roslagsbanan 5 har under 2012 genomgått en totalrenovering och upprustning till en kostnad om cirka 55 miljoner kronor. I ombyggnationen har fastighetens unika kvalitéer tillvaratagits, bland annat genom att bevara konstnärliga detaljer i entrén och andra delar av originalinredning. I fastigheten fanns före ombyggnationen 29 mindre lägenheter om 1 och 2 rum och kök. I samband med ombyggnaden byggdes två nya lägenheter på vinden, med 3 respektive 4 rum och kök. Förråd och tvättstuga flyttades istället ned till källarplan tal blir 2000-tal 1960 invigs Farsta Centrum, södra Stockholms stora abc-område. I den unga förorten har nya bostadshus redan börjat växa fram. Ett av dessa är Oxnö 1 på Torsbygatan med byggår 1959.

11 Familje erbjuder ett bekymmersfritt boende i fastigheter i trygga och attraktiva områden. Under 2012 har fastigheten till en kostnad om cirka 62 miljoner kronor genomgått en omfattande ombyggnation. Femtiotalshuset har omvandlats till ett modernt hus för Farstabor även de kommande femtio åren. Huset har fått nya vatten- och avloppsledningar och nya elinstallationer. Nytt ventilations- och värmesystem med värmeåtervinning ger energieffektivisering. Av samma skäl byts fönster och fasaden tilläggsisoleras och får ny puts. För ökad trygghet och säkerhet installeras elektroniska låssystem i portar och allmänna utrymmen. Ny belysning i källare och tvättstuga och ljus målning. Källarförråden får nya, inbrottssäkra burar och lägenhetsdörrar byts till brandsäkerhetsdörrar. De gamla portarna byts till nya i tidstypisk stil likaså balkongräckenas fronter. Trapphus och entrégolv får nya ytskikt och sopnedkasten stängs till förmån för miljöstugor med källsorteringsmöjligheter. Hissarna renoveras till modern standard med högre hastighet. Lägenheternas tidstypiska planlösning behålls. Köken får ny inredning med plats för diskmaskin. Badrummen renoveras med nytt klinker, kakel och porslin samt förbereds för tvättmaskin. Elinstallationen är ny med fler vägguttag än tidigare. energieffektivisering av 70-talsbebyggelse Rinkeby, nordväst om Stockholm, byggdes under åren Enfotakvarnen 1 vid Kuddbygränd stod klart 1970 efter ritningar av hsb:s Riksförbunds arkitektkontor. Fastigheten består av skivoch lamellhus som under 90-talet genomgick omfattande renovering och ombyggnation. Under 2012 inleddes åtgärder för att energieffektivisera fastigheten till en kostnad om cirka 8 miljoner kronor. Fastighetens ventilationssystem är nytt och ny teknik med frånluftsvärmepumpar installeras vilket ger en betydligt bättre energiekonomi. Solfångare som i första hand värmer tappvatten installeras på taken. När det finns värmeöverskott överförs detta till fjärrvärmenätet. Även ventilationsanläggningen i garage ersätts. Sammantaget bedöms åtgärderna minska energibehovet med hela 34 procent. 020 service

12 Trygghet Fibernät Våra hyresgäster ska uppleva trygghet och säkerhet i sitt boende. Genom Stimulans för Stockholm förverkligas omfattande investeringar i satsningen Trygghetspaket. Trygghetspaket innebär att hela källarutrymmen blir säkrare med nya dörrar och elektroniskt låssystem. De gamla förrådsväggarna byts ut till stålgaller och säkerhetsklassat lås. Dessutom fräschas källaren upp, mörka prång byggs bort samt väggar och tak målas i ljusa färger. Allmänna utrymmen får förbättrad belysning som tänds automatiskt. I Rinkeby påbörjades under året ett arbete för att installera säkerhetsskåp i samtliga lägenheter. Hyresgästenkäten visar att i de områden som hittills renoverats har värdet för trygghet ökat markant. Hyresgäster i ett område i Farsta fick under 2010 och 2011 Trygghetspaket. Där ökade värdet för den personliga tryggheten i källare från 11,1 procent till hela 100 procent mellan 2011 och Bolagets mål är att 2019 ska alla källarförråd vara upprustade med Trygghetspaket. För att öka trivseln och tryggheten i våra områden arrangerar Familje också trygghetsmöten och trygghetsvandringar. De sker ofta i samverkan med hyresgästförening, stadsdelsförvaltning och närpolis. En gemensam rundvandring i området ger många ögon som kan upptäcka platser och miljöer som känns otrygga och behöver åtgärdas. Vi ökar kunskapen om brand- och säkerhetsfrågor bland våra hyresgäster genom samarbete med Storstockholms Brandförsvar. Brand- och säkerhetsvärdar möter boende och barn och ungdomar för samtal och utbildning. Det som tidigare varit en projektsatsning övergick 2012 till en permanent verksamhet. Samtidigt utökades antalet brand- och säkerhetsvärdar på södra sidan av staden. Alla våra hyresgästers lägenheter är utrustade med brandvarnare. År 2012 fattades beslut om att kvalitetssäkra detta genom att under en tvåårsperiod byta ut och registrera alla brandvarnare. Samtidigt kommer hyresgästerna att få brandsäkerhetsinformation. Köksfläktar som utlöser automatisk släckning vid brand är, efter beslut under året, standard i all nyproduktion och installeras vid större ombyggnationer. Ett nytt tillval kallat Brandsäkert Hem kommer att erbjudas. Förutom brandsläckande köksfläkt innefattar paketet brandfilt och brandsläckare. Våra hyresgäster har möjlighet till bredband, telefoni och tv via ett öppet fibernät. Det skapar förutsättningar för att våra boende ska vara en del av det digitala samhälle som hela Stockholms stad arbetar för. bredband via fiber erbjuder en kapacitetsstark och driftsäker lösning. I fibernätet väljer hyresgästen själv vilken tjänsteleverantör som levererar bredband, tv och telefoni utifrån de leverantörer som kommunikationsoperatören har knutit till sig. Valfriheten är därmed stor och kunden får möjlighet att anpassa sina tjänster helt efter sitt behov. Marknadsutvecklingen talar för ett ökat utnyttjande av fibernätets tjänster. Aktörer lyfter fram nya paketeringar av tjänster som bidrar till en ökad anslutningsgrad. Exempelvis paket med TV, bredband och flera mobila abonnemang riktade till familjer. Utöver detta har Familje ökat fibernätets utnyttjande genom att flytta olika typer av fastighetstjänster, som idag kommunicerar via gsm, till fibernätet. 022 service service 023

13 Hållbarhet

14 I takt med en befolkningsökning som saknar motsvarighet i modern tid växer ett helt nytt Stockholm fram. Att bostadsförsörja den växande huvudstaden är en stor utmaning. Den nära, trygga och miljövänliga staden växer fram i blandade och levande områden med, arbetsplatser och lokaler för kommersiell och offentlig service. Ökad bostadsproduktion fakta Inflyttade nya hyresrätter 2012 Pågående byggnation av nya hyresrätter 2012 Erhållna markanvisningar 2012 Förvärv 2012 Fastighetens namn + område Antal hyresrätter Planerad inflyttning Perrongen Älvsjö Kållandsö Farsta Perstorp Sköndal Gotska Sandön Norra Djurgårdstaden Sandhamn Farsta Pendlaren Älvsjö Färgfilmen Bandhagen Reflexen Högdalen Banken-Växeln Hägersten Sandaletten Älvsjö Gyllene Ratten Fruängen 99 Inflyttad Start inflyttning Q Inflyttad Kvartal Kvartal Kvartal Cirka Cirka Cirka Cirka Cirka 166 Kvartal hyresrätten är en viktig del av Stockholms bostadsmarknad. Familjes nyproducerade hyresrätter erbjuder stockholmarna ett bekymmersfritt boende i moderna lägenheter och fastigheter som uppfyller höga miljökrav. Blandningen av hyresrätter och bostadsrätter i nya områden eller kvarter ger även stockholmarna valfrihet i boendeform. Den kommunala hyresrätten är intressant även för byggherrar som uppför bostadsrätter eftersom hela områdets attraktivitet stärks av andelen inflyttade lägenheter och etablerade verksamheter. Familje har under 2012 utvecklat och förstärkt ackvisionsarbetet för att säkerställa uppdraget om 500 nya hyresrätter per år. Då markanvisningsförfarande och planprocess är tidskrävande arbetar vi långsiktigt med en projektportfölj som har tillräcklig bredd för att bygga 500 nya per år. Familje projektutvecklar idéer på egen mark eller på stadens mark för markanvisning. Som ett komplement eftersöks och identifieras möjliga förvärv i lämpliga lägen. Samarbeten med byggherrar av bostadsrätt bidrar till framväxten av fler områden som erbjuder en mix av hyres- och bostadsrätt. Familje fortsätter att växa på södra sidan och under 2012 färdigställdes 173 hyresrätter i Perrongen Älvsjö Centrum och i Kållandsö Farsta. Nybyggnation i Älvsjö Centrum svarar väl mot huvudstadens inriktning att skapa en bättre balans mellan stadens delar. Området stödjer utvecklingen av en mer flerkärnig struktur med täta och innehållsrika stadskvarter i ytterstaden. Älvsjö är en av de tyngdpunkter som anges i översiktsplanen och Familjes nya fastighet ligger i kollektivtrafiknära läge bredvid pendeltågs- och busstation. Bolaget bygger även grannfastigheten Pendlaren vilket ger ytterligare tillskott om 104 hyresrätter i området med planerad inflyttning tredje kvartalet På nära gångavstånd från centrum ligger fastigheten Sandaletten där bolaget planerar för 150 hyresrätter med inflyttning Med goda kopplingar till Älvsjö Centrum ligger Fruängen. Vid den plats där motellet Gyllene Ratten låg bygger bolaget nu 166 nya hyresrätter med planerad inflyttning fjärde kvartalet Även Farsta är en av de så kallade tyngdpunkter som anges i översiktsplanen. Vid sidan av Kållandsö bygger Familje här fastigheten Sandhamn med 70 nya hyresrätter med planerad inflyttning första kvartalet I nära anslutning till Farsta, på andra sidan Nynäsvägen, pågår detaljplanering för runt 500 nya hyresrätter i Sköndal med sjönära läge vid Drevviken. Planerad första inflyttning Volymen av nybyggnation i Farsta/ Sköndal och Älvsjö/Fruängen de kommande åren uppfyller Familjes målsättning att ha tyngdpunkten för nyproduktion i förvaltningsmässigt fördelaktiga områden. Familje har redan idag ett omfattande bestånd i Farstaområdet. Det förstärks ytterligare under 2013 då vår omstrukturering med Svenska Bostäder och Stockholmshem gör att vi erhåller ytterligare cirka 300 lägenheter i Farsta. Bolaget har på motsvarande sätt redan idag ett stort bestånd i Älvsjös närområde, Högdalen och Rågsved, vilket efter omstruktureringen förstärks ytterligare med närmare 1500 lägenheter i Rågsved. hållbarhet 027

15 Nyproduktion älvsjö Det händer mycket i Älvsjö centrum. Ett nytt, attraktivt resecentrum, som underlättar byte mellan tåg och buss, ersätter den öppna och ödsliga ytan vid pendeltåget. Vid samma plats byggs Sveriges första parkeringshus för cyklar. Omdaningen har skapat plats för två nya bostadskvarter, Perrongen och Pendlaren, som är del i Familjes nyproduktion under Perrongen erbjuder 99 lägenheter i ett helt rökfritt hus. Rökfritt boende är populärt. Statistik från bostadsförmedlingen visar att antalet intresseanmälningar ökar för boenden som erbjuder en rökfri miljö. Rökförbudet omfattar även allmänna utrymmen, balkonger och innergård. Familje satsar på konst i alla större nybyggnads- och ombyggnadsprojekt. Ungefär 1 procent avsätts för konstnärligt gestaltning. I de nya bostadskvarteren i Älvsjö har en skulpturgrupp av Arne Widman placerats på innergården. Gruppen består av olika material och är gjorda i tre delar: den vandrande stubben, enbusken och snigeln. Skulpturgruppen skapar ett blickfång på den mindre gården som gör att ögat snabbt dras till något spännande. Snigeln har dessutom en inbyggd belysning i sitt hus som lyser upp gården på ett lekfullt sätt under kvällen. Kvarteret består av en kringbyggd innergård med hus i 5 våningar. Under mark finns garage med 30 platser. Lägenhetsstorlekarna varierar från , 1 5 rok. I gatuplan finns två butikslokaler. Husen är ritade av Leif Andersson och Malin Ullman, Storesund Arkitekter och entreprenör är ByggR1 ab. Inflyttning våren och sommaren I grannkvarteret Pendlaren bygger Familje ytterligare 104 lägenheter för inflyttning till hösten farsta I Farsta har Familje byggt 87 lägenheter på Forshagagatan som stod färdiga för inflyttning under året. De sista hyresgästerna flyttade in i januari Farsta är en förort som är byggd enligt ABC-principen, här finns många kvalitéer men också möjligheter till förtätning i ett område som från början har en väl genomtänkt stadsplanering. Närmast centrum finns de högsta husen och sedan krymper husen i våningsantal för att längst ut gå över i radhus och enplanshus. Från början har Familje varit en aktiv hyresvärd och byggt hus i Farsta. Då använde vi ofta arkitekten Curt Strehlenert. I detta projekt är Sofie Dahlstedt från Engstrand och Speek ansvarig arkitekt. Entreprenör är Skanska. 028 hållbarhet

16 Kvarteret Kållandsö kompletterar övrig bebyggelse längs Forshagagatan och smälter väl in på gränsen mot ekbacken bakom husen. Lägenhetsstorlekarna varierar från , 1 5 rok. Husen är byggda i 4 5 våningar i en hästskoformad öppen gård med gräsytor och lekplats. I anslutning till fastigheten byggdes 61 parkeringsplatser. Husen är utformade med en slätputsad fasad i vitt och mörkgrönt. För att förstärka fasadens entréer har Familje låtit konstnären Astrid Sylwan göra en konstnärlig gestaltning. Konsten är placerad på entréernas glaspartier. Konsten ger Lägenheterna ligger i en fastighet från slutet av 1960-talet som från början är byggd som sjukhem, men som idag inte svarar mot de krav som finns på byggnader för sjukhemsverksamhet. Den gamla bebyggelsen ska rivas och ersättas av hyresrätter. Men eftersom det tar tid att planera och bygga nya har Familje valt att möta bostadsbristen bland studenter med tillfälliga student. Genom att utnyttja en byggnad under plantiden får den gamla byggnaden ett värde för studentstaden Stockholm. Fastigheten ligger i Farsta på gränsen mot Sköndal vid Drevvikens strand. Familje verkar för en långsiktigt hållbar stadsutveckling såväl socialt som miljömässigt. uttryck för ett personligt tilltal och leder blicken in mot husen och entréerna. I oktober anordnades en visning för allmänheten där kringboende och andra bjöds in för att besöka en inredd visningslägenhet. Syftet var att visa på känslan och möjligheterna som finns i en nyproducerad bostad. Besökarna kunde även ta del av Familjes kommande nyproduktion i Farsta. Det faktum att Farsta är en förort med mest äldre bebyggelse och inte så många nyproducerade bidrog naturligtvis till det mycket stora intresset! sköndal Lagom till terminsstarten hösten 2012 flyttade 80 studenter in i nyproducerade, tillfälliga studentlägenheter i Perstorp. Närheten till Farsta centrum och utsikten över Drevviken är attraktivt både idag och för framtidens boende. Här kommer hyresgäster i runt 500 nya lägenheter att bo i en miljö med kuperad ekbacke och sjöutsikt. Kullen som fastigheten ligger på har fått sitt namn från den vackra naturen, Ekebergabacken. Precis nedanför området ligger Hökarängens gård och här startar fina promenadvägar längs vattnet. Till Farsta centrum tar man antingen lokalbussen eller promenerar. I bolagets planer för ny bebyggelse ingår att bygga både vanliga och student. De värdefulla ekar som gör Ekebergabacken unik kommer att bevaras medan den uttjänta byggnaden kommer ge plats för nytt liv och nya. Byggstart kan ske tidigast hållbarhet 031

17 Familjes största klimatpåverkande faktor är fastigheternas energianvändning. Målet är att minska energiförbrukningen med 20 procent fram till Energieffektiviseringar ska ske så att våra hyresgäster har en behaglig temperatur och en god ventilation i sina lägenheter. Energiåtgärder energieffektiviseringsarbetet sker genom en kombination av driftoptimering och investeringar. År 2012 uppnådde bolaget en energieffektivisering om 3,1 procent, där huvuddelen av besparingen var resultat av investeringar. Dessa kräver god projektering, noggranna kalkyler och bra uppföljning vilket sker i nära samverkan mellan ansvarig förvaltare och projektledare från vår projektutvecklingsavdelning. Driftoptimering utförs av bolagets drifttekniker. Dagligen följer de värmetillförsel och ventilation i fastigheterna via driftdatorer samtidigt som de utför felsökning och justeringar. Varje hus är unikt och kräver daglig tillsyn och rondering samt analys av energiförbrukningen för bästa resultat. Vid sidan av systemövervakning är synpunkter och felanmälan från våra hyresgäster ett viktigt underlag i arbetet. Med nya fastighetsvisa undercentraler skapas ännu bättre förutsättningar för injustering av rätt värmetillförsel till enskilda husgrupper. Investeringar för energieffektivisering sker i form av klimatskalsåtgärder såsom nya fönster och tilläggsisolering av fasader och vindar. Men också genom installation av ny teknik som frånluftsvärmepumpar FTX (från- och tilluft för återvinning) och alternativa energikällor som solfångare. Under året genomfördes energiinvesteringar i ett sextiotal fastigheter, majoriteten av dessa i talsbebyggelse i ytterstaden. Bäst effekt fås då klimatskalsåtgärder kombineras med installation av ny ventilationsteknik. hållbarhet 033

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb 2010-09-02 V i satsar på y tterstaden Vi lovar 6 000 nya jobb Satsningen möjliggör ett tillskott på 70 miljoner

Läs mer

Costumer Score Card 2014 rapport

Costumer Score Card 2014 rapport Styrelseärende 2014-09-10 ÄRENDE NR 8 DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2014-09-30 DNR 2014/1853-2.7.1 HANDLÄGGARE Marianne Badman 08-737 20 79 marianne.badman@familjebostader.com Costumer Score Card 2014 rapport

Läs mer

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm I den senaste tidens bostadspolitiska debatt om ombildningen av hyresrätter till bostads rätter har ett

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i Magelungen Strand, Farsta

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i Magelungen Strand, Farsta Handläggare Pia Ninche 08 737 22 09 Styrelseärende 2014-05-27 Ärende nr 17 Dnr 2014/1043-3.2.3 DATUM 2014-05-07 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i Magelungen Strand,

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Järvalyftet Vision Järva Capital of Scandinavia

Järvalyftet Vision Järva Capital of Scandinavia Järvalyftet Vision Järva 2030 Capital of Scandinavia Järvafältet 1939 Sida 2 Sida 3 Höga ambitioner då En intensiv, koncentrerad och rikt sammansatt miljö - - - som lägger något av stenstadens intensitet,

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Statistik om Stockholm Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion, ombyggnad, rivningar samt nettotillskott

Läs mer

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER Bostadsbyggandet. S 2011:02 2011-03-22 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER Bostadsbyggandet. S 2011:02 2011-03-22 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER Bostadsbyggandet 2010 S 2011:02 2011-03-22 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar en samlad statistik

Läs mer

Anmäl ditt. Hyllie Allé. intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter

Anmäl ditt. Hyllie Allé. intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter Anmäl ditt Hyllie Allé intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter Välkommen till Hyllie I Hyllie skapas en ny levande stadsdel med färgstark arkitektur, spännande torg och all slags service. Samtidigt finns

Läs mer

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2008-12-03 pm STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN Bakgrund På bara några månader har världsekonomin gått in i en markant lågkonjunktur. Hittills har

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Perstorp i Sköndal

AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Perstorp i Sköndal Utlåtande 2015:20 RI+IX (Dnr 023-1447/2014) AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Perstorp i Sköndal Inriktningsbeslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Inriktningen

Läs mer

KVARTERET FORSBACKEN NATURSKÖNT LÄGE VID VASSARA ÄLV

KVARTERET FORSBACKEN NATURSKÖNT LÄGE VID VASSARA ÄLV INFLYTTNING 2018 2019 KVARTERET FORSBACKEN NATURSKÖNT LÄGE VID VASSARA ÄLV I KVARTERET FORSBACKEN BOR DU I VÄLPLANERADE LÄGENHETER I ETT ATTRAKTIVT BOSTADSOMRÅDE PÅ GÅNGAVSTÅND FRÅN GÄLLIVARE CENTRUM.

Läs mer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Sugen på nytt, fräscht boende? Flytta in i en jordgubbe! Du vet den där fräscha smaken av nyplockade svenska jordgubbar.

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Lars-Erik Backman (V) Anders Löwdin (S) Filip Solsjö (M) Ida Carlbom (M) Hans Tjernström (C) Cecilia Elving (FP)

Lars-Erik Backman (V) Anders Löwdin (S) Filip Solsjö (M) Ida Carlbom (M) Hans Tjernström (C) Cecilia Elving (FP) 7/2012 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för AB Familjebostäder (556035-0067) Tisdagen den 25 september 2012 kl 08. 15 09.00 Närvarande: Styrelseledamöter Jonas Nilsson (M), ordförande Ann-Margarethe

Läs mer

pendlaren Älvsjö centrums absolut bästa pendlingsläge

pendlaren Älvsjö centrums absolut bästa pendlingsläge pendlaren Älvsjö centrums absolut bästa pendlingsläge Kvarteret pendlaren Nya älvsjö torg Bo granne med nya Älvsjö centrum Familjebostäder bygger hyresrätter i nya Älvsjö Centrums mest centrala läge. Kvarteret

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

Bertil Johansson (M) Peter Lundberg (M) Abit Dündar (FP) Emilia Bjuggren (S) Elina Åberg (MP)

Bertil Johansson (M) Peter Lundberg (M) Abit Dündar (FP) Emilia Bjuggren (S) Elina Åberg (MP) 6/2011 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för AB Familjebostäder (556035-0067) Tisdagen den 26 augusti 2014 kl 08.15 Närvarande: Styrelseledamöter Jonas Nilsson (M), ordförande Bertil Johansson

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

FordrIngsägare I axelsberg en LIten IdyLL nära stan 1

FordrIngsägare I axelsberg en LIten IdyLL nära stan 1 Fordringsägare i Axelsberg En liten idyll nära stan 1 Bo granne med Mälaren Axelsberg tillhör stadsdelen Hägersten och Familjebostäders tre nybyggda hus ligger i områdets sydöstra del. Axelsberg började

Läs mer

Innehåll. Organisation... 50 Organisationsschema 2013... 54 Styrelsen 2013... 56 Bolagsledning 2013... 58 Dotterbolag...60

Innehåll. Organisation... 50 Organisationsschema 2013... 54 Styrelsen 2013... 56 Bolagsledning 2013... 58 Dotterbolag...60 Innehåll Husen är staden... 7 2013 i siffror... 10 Ägardirektiv... 13 Fastigheter... 16 Bostäder... 19 Lokaler...20 Förvaltning... 23 Service... 27 Underhåll och ombyggnation... 31 Nyproduktion... 35 Energi...

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Överlåtelser av fastigheter/tomträtter till Willhem Stockholm AB

Överlåtelser av fastigheter/tomträtter till Willhem Stockholm AB STADSLEDNINGSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) Handläggare SLK: Katharina Gratschew, tfn 08-508 29 311 Handläggare Stockholms Stadshus AB: Susanna Höglund tfn 08-508 29 758 Till Koncernstyrelsen och

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

För ett bättre vardagsliv

För ett bättre vardagsliv Barkarbystaden För ett bättre vardagsliv Vi är inte som andra bostadsföretag. Vi tänker utanför väggarna, vi tänker om. Om oss Ikano Bostad finns där människor vill bo och där Sverige växer. Där bygger,

Läs mer

Scandinav Bildbyrå/Fotograf Anne Dillner. Kyrkogatan /Götgatan. Flerfamiljshus i fyra plan, centralt i Kumla

Scandinav Bildbyrå/Fotograf Anne Dillner. Kyrkogatan /Götgatan. Flerfamiljshus i fyra plan, centralt i Kumla Scandinav Bildbyrå/Fotograf Anne Dillner Kyrkogatan /Götgatan Flerfamiljshus i fyra plan, centralt i Kumla DAGS FÖR NYTT BOENDE? Flytta in i Urmakaren! Ett nytt modernt boende väntar på dig mitt i centrala

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Ängelholmshem - vi tar ansvar

Ängelholmshem - vi tar ansvar Ängelholmshem - vi tar ansvar Hållbarhetsarbete 2013 Vi inser vikten av att arbeta hållbart inom alla områden, att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar ser vi som vårt uppdrag. Ett väl förankrat

Läs mer

Dalgången. Nockebyhov

Dalgången. Nockebyhov Dalgången Nockebyhov Trivsamt i Nockebyhov Nockebyhov är en trivsam stadsdel i Bromma. Området ligger attraktivt beläget mellan Mälarens strand och Judarskogen vilket ger närhet till såväl naturreservat

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

Brf frej I frej TAr Du HISSEN NEr på STAN

Brf frej I frej TAr Du HISSEN NEr på STAN Brf frej I frej TAr Du HISSEN NEr på STAN HSB Är INTE SOM ANDRA BYGGBOLAG TILL ATT BÖRJA MED ÄR VI INTE ETT BYGGBOLAG Vi på HSB bygger över hela landet från norr till söder, och vi bygger i olika stilar,

Läs mer

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Sandaletten, Älvsjö

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Sandaletten, Älvsjö Handläggare Pia Ninche 08 737 22 09 Styrelseärende 2014-08-26 Ärende nr 21 Dnr 2014/1620-3.2.3 DATUM: 2014-08-11 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Sandaletten,

Läs mer

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark).

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark). 2017-11-16 Ska Bostaden sälja fastigheter? Ja, vi säljer 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem. Vi säljer alla våra fastigheter på Carlshem och stora delar av Mariehem. De adresser som ingår i försäljningen

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

KVARTERET SÖDERHÖJDEN

KVARTERET SÖDERHÖJDEN KVARTERET SÖDERHÖJDEN SNAPPHANEVÄGEN, JÄRFÄLLA 120 LÄGENHETER VÄLKOMMEN TILL KVARTERET SÖDERHÖJDEN HAR DU FUNDERAT PÅ ATT BO I JÄRFÄLLA OM INTE, GÖR DET NU. JÄRFÄLLA ÄR ETT LÄTT VAL FÖR DIG SOM VILL BO

Läs mer

Vi gör inte som alla andra

Vi gör inte som alla andra Vi gör inte som alla andra D. Carnegie & Co gör inte som alla andra istället för att evakuera och renovera hela trapphus eller fastigheter, renoveras lägenhet för lägenhet i takt med den naturliga omflyttningen.

Läs mer

GALAMIDDAGEN & BANKETTEN

GALAMIDDAGEN & BANKETTEN GALAMIDDAGEN & BANKETTEN THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE VÄLKOMMEN HEM TILL SKÖNDAL! 2 STORA SKÖNDAL KOMMUNIKATIONER OCH NÄROMRÅDE Stora Sköndal har ett mycket bra kommunikationsläge oavsett om du väljer

Läs mer

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd s. 1 BILAGA 4 projektorganisation och referenser Sveafastigheter Bostad Bakgrund s. 2 Sveafastigheter är verksamma inom utveckling och förvaltning av bostads och handels fastigheter sedan 2003. I Sveafastigheter

Läs mer

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Kristinebergs slott 10, Västra Kungsholmen.

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Kristinebergs slott 10, Västra Kungsholmen. Styrelseärende ÄRENDE NR 20 DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2016-02-23 DNR 2016/0186-1.2.1 2016-02-23 HANDLÄGGARE Valentina Lind Projektledare Tfn 08-737 22 48 valentina.lind@familjebostader.com Inriktningsbeslut

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut). Andris Rozenbachs Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 270 25 andris.rozenbachs@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-03-14 Markanvisning för bostäder vid kv Glidet till Åke Sundvall

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet. Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet. Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2015 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Nu bygger vi om i Tensta

Nu bygger vi om i Tensta Nu bygger vi om i Tensta Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Tensta Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 April 2014 Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars I mars bjöd vi in till ett möte där du fick komma med önskemål och förslag inför

Läs mer

Basfakta. w Egna entréer. w Dagvatten. w Brandvarnare. w Värme. w Postbox. w Individuell mätning av varm- och kallvatten.

Basfakta. w Egna entréer. w Dagvatten. w Brandvarnare. w Värme. w Postbox. w Individuell mätning av varm- och kallvatten. Basfakta Kvarteret Holmen etapp 2 består av 20 lägenheter med följande fördelning: Antal Antal Balkong/ Antal lgh rok Storlek Plan Månadshyra uteplats Hustyp badrum 4 st 3 rok 70 kvm Markplan 8 896 uteplats

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB.

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB. Sida 1 (6) 2015-12-18 E2015-03810 Handläggare Kamilla Karlsson 08-508 266 34 Till Exploateringsnämnden 2016-02-04 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB.

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem.

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem. Dnr Sida 1 (7) 2016-05-10 Handläggare Sofia Iderheim 08-508 264 90 Till Exploateringsnämnden 2016-06-09 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem. Förslag

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Bofakta. Kv Fägnaden Hornsbergs Strand. www.einarmattsson.se

Bofakta. Kv Fägnaden Hornsbergs Strand. www.einarmattsson.se Bofakta Kv Fägnaden Hornsbergs Strand www.einarmattsson.se Välkommen till kvarteret Fägnaden i Hornsbergs Strand Tryggt boende hos Einar Mattsson Som boende i kv Fägnaden får man ett tryggt boende i en

Läs mer

Förvärv av tomträtt. Förslag till beslut. Styrelse Ärende Styrelsen föreslås besluta följande.

Förvärv av tomträtt. Förslag till beslut. Styrelse Ärende Styrelsen föreslås besluta följande. Styrelse 2014-04-03 Ärende 10 2014-02-20 Peter Kvarnhem 08-508 29 390 Förvärv av tomträtt Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta följande. 1. Styrelsen godkänner att Fastighets AB Charkuteristen

Läs mer

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM 42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM PROJEKTFAKTA ANTAL LÄGENHETER BERÄKNAD INFLYTTNING MÄKLARE BOSTADSUTVECKLARE MER INFORMATION 42 HÖSTEN 2015 SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING MAGNOLIA BOSTAD AB

Läs mer

Willhem. Vision Willhems vision är "En värld med hyresbostäder där människor trivs och är stolta över sitt boende - alla vill hem".

Willhem. Vision Willhems vision är En värld med hyresbostäder där människor trivs och är stolta över sitt boende - alla vill hem. Willhemlyftet Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige.??Willhemlyftet är vårt koncept där

Läs mer

BRF MARTALLEN, MIDSOMMARKRANSEN NYA BOSTÄDER MED BÄSTA LÄGET

BRF MARTALLEN, MIDSOMMARKRANSEN NYA BOSTÄDER MED BÄSTA LÄGET BRF MARTALLEN, MIDSOMMARKRANSEN NYA BOSTÄDER MED BÄSTA LÄGET NYTT HEM ATT LÄNGTA TILL Midsommarkransen bästa läget vid Svandammsparken. Nyproduktion bostadsrätter -5 rok med balkong, uteplats eller härliga

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Stockholmshemmet 4 DEC 2010 Full fart framåt! framåt! Med vintern kommer halkan Rätt temperatur i din lägenhet Vi delar ut böcker

Stockholmshemmet 4 DEC 2010 Full fart framåt! framåt! Med vintern kommer halkan Rätt temperatur i din lägenhet Vi delar ut böcker Stockholmshemmethemmet 4 DEC 2010 Full fart framåt! Med vintern kommer halkan Rätt temperatur i din lägenhet Vi delar ut böcker Korta och längre tillbakablickar VD HAR ORDET Året går mot sitt slut och

Läs mer

SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat. Besöksadress: Ballebovägen 4

SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat. Besöksadress: Ballebovägen 4 SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat Besöksadress: Ballebovägen 4 bygger 58 nya lägenheter påe-post: info@bollebo.se Hemsida: www.bollebo.se

Läs mer

Gott betyg. Stockholmshemmet 3. från hyresgästerna. Mycket nybyggt i Årstadal Ny modell för hyressättning Fem vann konst

Gott betyg. Stockholmshemmet 3. från hyresgästerna. Mycket nybyggt i Årstadal Ny modell för hyressättning Fem vann konst Stockholmshemmet 3 SEP 2009 Gott betyg från hyresgästerna Fibernätet når fler Plantera på gården Mycket nybyggt i Årstadal Ny modell för hyressättning Fem vann konst Era synpunkter leder oss i rätt riktning

Läs mer

Förslag till hyror för bostadsrätter för särskilt boende

Förslag till hyror för bostadsrätter för särskilt boende GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2002-08-20 Handläggare: Kristina Rosqvist Fastighetsförvaltningen AO Sjukhem Tel: 508 270 44 Kristina.rosqvist@gfk.stockholm.se 2002-06-25 Till Gatu- och

Läs mer

AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i Älvsjöstaden kv. 2 (tidigare kv. Kabelverket 2 och 7) Genomförandebeslut

AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i Älvsjöstaden kv. 2 (tidigare kv. Kabelverket 2 och 7) Genomförandebeslut Utlåtande 2015:64 RI+IX (Dnr 112-693/2015) AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i Älvsjöstaden kv. 2 (tidigare kv. Kabelverket 2 och 7) Genomförandebeslut Option för nyproduktion Sandaletten kv.

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25 Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2-12 Korstagatan 15-25 2 Härligt boende i Kumlas nya kvarter Känslan av att allt är nytt,

Läs mer

KONTOR Televerket i Farsta. Televerket. jllsweden.se 1

KONTOR Televerket i Farsta. Televerket. jllsweden.se 1 Televerket jllsweden.se 1 Välkommen till Televerket i Farsta Här finns möjligheten att skapa sitt eget profilhus i toppmoderna lokaler och fin vy över Drevviken. Fastigheten är strategiskt placerad med

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Loka Brunn. 153 lägenheter i hjärtat av Stockholm

Loka Brunn. 153 lägenheter i hjärtat av Stockholm Loka Brunn. 153 lägenheter i hjärtat av Stockholm Tradition i ständig utveckling. sedan början av seklet, det förra, har vår verksamhet byggt på samma värderingar och kärnvärden. Det har tvingat oss att

Läs mer

Nyproduktion i centrum

Nyproduktion i centrum Nyproduktion i centrum AB Hammaröbostäder tillsammans med entreprenören SKANSKA bygger SABOs koncepthus Kombohus plus. Vad innebär det? SABOs Kombohus är ett färdigt koncept, det är nyckelfärdiga flerbostadshus

Läs mer

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon 2014 KORT OM BOSTADS AB POSEIDON Kort om Bostads AB Poseidon 2 Kort om Bostads AB Poseidon Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Huge Fastigheter AB april 2010

Huge Fastigheter AB april 2010 Åsa Hedenberg VD Uppsalahem AB (2001-2010) AP Fastigheter AB, Hiby, SEB Fastighetsförvaltning, Skanska Diverse styrelseuppdrag Husbyggnadsvaror HBV förening, vice ordf. Fastigo Byggherrarna Stockholms

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro.

Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro. Välkommen till Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro. 178 LÄGENHETER I UPPLANDS-BRO 2 En central idyll nära Mälaren. Vill du kunna bo i ett fridfullt naturskönt område vid Mälaren men ändå ha snabb tillgång

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

Välkommen till kundtjänst! Stockholmshemmet. Med svar på dina frågor! Förnya köket och gör fint hemma. Omfördelning av fastighetsbeståndet

Välkommen till kundtjänst! Stockholmshemmet. Med svar på dina frågor! Förnya köket och gör fint hemma. Omfördelning av fastighetsbeståndet Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 1 Mars 2013 Med svar på dina frågor! Välkommen till kundtjänst! Förnya köket och gör fint hemma Omfördelning av fastighetsbeståndet Dags att vårstäda

Läs mer

Ringvägen kvadratmeter Stockholm

Ringvägen kvadratmeter Stockholm Ringvägen 100 2061 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Här har vi en ledig lokal på 2031 kvadratmeter. Yta 2061 kvm Våning plan 9 hus A och B Husets karaktär Fastigheten är delvis

Läs mer

Stockholmshemmet 2 JUNI 2010. Nytt brandvarnarbatteri Bilda bostadsrätt. Dialogen utvecklar. Året som gick Odla själv på din balkong

Stockholmshemmet 2 JUNI 2010. Nytt brandvarnarbatteri Bilda bostadsrätt. Dialogen utvecklar. Året som gick Odla själv på din balkong Stockholmshemmet 2 JUNI 2010 Nytt brandvarnarbatteri Bilda bostadsrätt Dialogen utvecklar Året som gick Odla själv på din balkong Vi lyssnar för att göra boendet ännu bättre VD HAR ORDET Nu står sommaren

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga till Wallenstam AB.

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga till Wallenstam AB. Karl Gylje Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 264 82 karl.gylje@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2014-03-14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga till

Läs mer

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08 Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan Kontur arkitektkontor ab Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm telefon +46 8 411 54 10 kontor@kontur.se www.kontur.se INNEHÅLL Försättsblad Innehåll Byggnaden, förändring,

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Ägardirektiv Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Fastställt senast av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 20 april

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen. VD Roland Kindslätt Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Bakgrund Sedan sekelskiftet så har behovet av bostäder sakta men säkert ökat. Främst Edshus AB hade då betydande vakanser men kurvan har över tid ständigt

Läs mer