ÅRSREDOVISNING sida 0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013. sida 0"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013 sida 0

2 Det här är BYGGTECH- Verksamheten och våra uppdrag Byggtech ska erbjuda och utföra byggentreprenader åt företag och organisationer på en lokal marknad med bästa kvalité och med hög servicenivå." Vårt uppdrag är att samordna hela byggprocesser från start till mål. Vi har byggt upp ett nätverk med bra, väletablerade och auktoriserade underentreprenörer. Vårt ansvar omfattar budget, tid och kvalité. Vår egen personalstyrka består av arbetsledare, träarbetare och en avdelning för ekonomi & administration. Vi är ett byggföretag specialiserade på byggentreprenader i Storstockholm, vi är en organisation där entreprenörsandan står i centrum. Vår vardag är mångsidig och präglas av allt från om- och tillbyggnader till skadereparationer och nyproduktion. Byggtech s största kundgrupper är förvaltningsbolag och försäkringsbolag. Vår strategi är att skapa långvariga trogna kundrelationer där vi har möjlighet att anpassa vår arbetsgrupp efter specifika önskemål. Utifrån efterfrågan erbjuder vi en kompetent organisation väl förtrogen med de krav som ställs på både genomförande och återrapportering. Kunderna ska känna sig trygga i att vi levererar efter förfrågan. I dag har vi årsavtal med följande företag: Folksam, Trygg Hansa, IF-Anticimex, Moderna Försäkringar, ISS, HSB Norra, HSB Stockholm, Riksbyggen, Statens Fastighetsverk, SB, Skärgårdsstiftelsen Fastland, Skärgårdsstiftelsen Öar, Tage Hus Holding AB och Fortifikationsverket. Byggtech är ett glatt gäng med stark kundfokus. Vårt huvudkontor ligger i Västberga men vi finns även på en lokal marknad i Bålsta. Ett eget finsnickeri för specialtillverkningar ingår i vår verksamhet - Håga snickeri. HÅGA SNICKERI INREDNING & DESIGN Våra mål Byggtechs övergripande mål är att skapa värde för kund, personal och aktieägare. Projekten är kärnan i vår verksamhet och värdet skapas i väl genomförda och lönsamma byggprojekt. Grundstenen i varje byggentreprenad är att vi ska erbjuda kvalité i byggprocessen och bra byggekonomi. Vi ska visa och ta vårt ansvar från start till mål. Byggtech ska ha väl utvecklade modeller för hantering av entreprenader, skaderelaterade byggprojekt och byggservice. Varje enskilt byggprojekt stort som smått genomförs med hög standard under hela byggprocessen. Vi ska leverera, enligt kundernas förväntningar, en fullt funktionell och kvalitativ slutprodukt. Arbetsplatsolyckor och miljöincidenter ska vara noll. Vi står för en verksamhet utan oegentligheter och mutor. Byggtech ska föreslå bästa möjliga tekniska lösningar vilket ger ekonomiska fördelar för våra kunder. sida 1

3 Byggservice Inom affärsområdet Byggservice har Byggtech 36 fullt utrustade servicebilar. Det gör oss till en flexibel aktör i Stockholmsregionen. Byggtech utför underhålls-, reparations- och försäkringsarbeten. Vi arbetar åt fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Byggservice och stambyten hör till vår vardag. För privata villaoch bostadsrättsägare åtar vi oss även reparationsarbeten samt om- och tillbyggnader i den mån vi har kapacitet. Vår personal är erfarna, ansvarsfulla och vana vid att arbeta i privatbostäder och miljöer där annan verksamhet pågår samtidigt. Med välutrustade servicebilar kan vi snabbt rycka ut och åtgärda akuta problem, såsom vatten- och inbrottsskador. Byggtech värderar den personliga relationen högt och ser ett stort värde i att vara nära våra kunder. Vi har en platt och projektorienterad organisation där alla hjälps åt och jobbar nära projekten. Vi vill skapa en stor kontaktyta mot kunden, med hög närvaro, korta beslutsvägar och snabb respons. Vi samordnar hela byggprocessen och har ett stort kontaktnät med duktiga och behöriga underentreprenörer. Inom företagets väggar finns gedigen kompetens kring allt som rör ett husbygge från grundplatta till ett färdigt hus. Till stor del utför vi renoveringar och lokalanpassningar i befintliga byggnader. Skadereparationer Skadereparationer hör till vår vardag. Inbrottskador, vatten och brandskador i privatbostäder, bostadsrättsföreningar och företagslokaler. Byggtechs största avtalspartner inom området är Trygg Hansa. Samarbetet med försäkringsbolagen innebär stor omsättning av projekt i varierande storlek. Vår utmaning ligger i att anpassa vår verksamhet efter bolagens högt ställda krav på administration och ekonomi. Vår vision är att i alla lägen vara lyhörda för de skadedrabbades speciella önskemål, anpassa oss i den mån det är möjligt och leva upp till förväntningar som finns av en bra byggpartner. Vi tror att förståelse för varandras vardag skapar en bra grund för ett bra samarbete och ett lyckat projekt. Våra avtalspartners inom skadereparationer är: Entreprenader Byggtech är mångsidiga och vi utför entreprenader i varierande storlek. Vi bygger nytt, om och till. Vi anpassar lokaler till nya verksamheter och vi renoverar fastighetsbestånd. sida 2

4 Byggtech s styrning och organisation sida 3

5 sida 4

6 sida 5

7 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Byggtech i Stockholm AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret Verksamhet Bolaget bedriver byggnadsverksamhet bestående av nyproduktion, reparation och underhåll. Året i korthet 2012/2013 har varit ett stabilt år både vad avser ekonomi och organisation. Fokus har legat Under året har vi byggt upp en avdelning för projekthantering av skaderelaterade arbeten. Skadegruppen hanterar skadereparationer åt såväl Trygg Hansa, Folksam Moderna Försäkringar som IF. De skaderelaterade dataprogram som huvudsakligen använts är ScalePoint, In4mo, Winbygg samt Meps. Vi har bland annat direktkontakt med Trygg Hansas ledningscentral i Sundsvall. När vi får ett nytt skaderelaterat uppdrag tar det maximalt åtta arbetstimmar innan vi kontaktar försäkringstagaren. på utveckling och förvaltning av våra befintliga kundavtal. Vi har även arbetat starkt internt för att datorisera och bygga upp en skräddarsydd lösning på ett projekthanterings-system. Detta är i grunden ett CRM system som vi har omvandlat och använder på vårt egna lilla sätt. Hos Byggtech heter databasen Grumme. Utmaningen Då våra kunder löpande utvecklar sina verksamheter ligger utmaning för oss i att bemästra nya rutiner och implementera det i vår Byggtechs nya skadegrupp egen verksamhet. Vi har gjort ett medvetet val i att föryngra organisationen och förbereda oss för framtiden. Byggtechs styrelse Lotta Bergh Styrelseledamot Olle Johansson Ordförande Fredrik Bergh Styrelseledamot Carina Pettersson Styrelsesuppleant Ägare till 100% sida 6

8 Företaget har fortsatt arbetat med kvalitetssäkring. Serverhosting och IT är outsourcad för säkrare drift. Mer fokus kan nu läggas på kärnverksamheten. Investeringen går i linje med dagens krav på ökad tillgänglighet. Investering i nya programvaror har skett och projekthanteringssystem har integrerats i övrig verksamhet med gott resultat. Byggtechs ny hemsida publiceras. Ny layout och innehåll med fokus på att göra sidan mer lättläst och tillgänglig för alla besökare. Sidan går nu att anpassa till mobiltelefoner. Projekt och entreprenadverksamhet - ett fragment Under bokslutsåret har vi utfört 1320 olika projekt. En del projekt sticker ut från mängden och har på ett eller annat sätt påverkat verksamheten i stor grad. Husby Träff Ombyggnad av Husby träff avslutas under sommaren Svenska Bostäder var beställare när Byggtech fick i uppdrag att renovera och skapa en träffpunkt för befolkningen i närområdet. Lokalen fick ett hypermodernt restaurangkök med lunch och kaféverksamhet, en scen byggdes med bra ljudoch ljusanläggning. Taket höjdes, vilket skapade fantastiskt ljus i lokalen, ett nytt datacenter byggdes. Nya undercentraler och ny ventilationsanläggning installerades. Lokalen fick ett modernt, funktionellt brand- och inbrottslarm. Brandskada - Kantarellvägen Med Trygg Hansa som beställare genomförde vi en större brandskadereparation i en villafastighet i Nacka. Byggentreprenaden skedde i samverkan med produktionsbolaget Jarowski som gjorde tv-serien Husräddarna åt TV3. Programmet sändes med start våren/ sommaren Förskola - Textilvägen januari 2013 öppnade företaget Kids2Home en ny förskola på Textilvägen i Hammarby Sjöstad. Byggtech blev tidigt involverade i projektet som omfattade tre avdelningar och ett eget kök. sida 7

9 Kolbottnen December 2012 skriver Byggtech kontrakt med Svenska Bostäder gällande ombyggnad av Kv Kolbottnen i Hagsätra, etappen omfattar lägenheter byggda 1959 som är i stort behov av renovering. Totalt består hela byggprojektet av 84 lägenheter, varav den första etappen innefattas av 30 st lägenheter. Resterande 54 lägenheter kommer vid årsskiftet köpas av Ikano Bostad. Den totala entreprenadtiden är på 1,5 år och omfattar 82 miljoner. sida 8

10 Eget finsnickeri Håga snickeri är sedan föregående år fusionerat i bolaget. Verksamheten utvecklas för att bli det komplement som Byggtech eftersträvar med ambitionen att leverera udda komponenter till många projekt i rätt tid. I snickeriet har investeringar gjorts i mjukvara för trapptillverkning. Detta har lett till att vi i egen regi kunnat producera från ritning, råvara till färdig trappa. Del av lokalen har byggts om till lackverkstad där investering i ventilation och säkerhetsutrustning har skett. Vi kan nu lackera mindre komponenter i egen regi vilket kortar leveranstiderna. Pär Wahlgren blir ny kontorschef på Håga Snickeri Datoriserad CNC-fräs på Håga Snickeri sida 9

11 Ny kundstock För att stärka vår ställning som byggentreprenör i Stockholm arbetar vi för en bredare kundstock och ett bättre och djupare samarbete med befintliga kunder. Till vår glädje har tre nya ramavtal tecknats under året. Fortifikationsverket Södertörn är ny beställare. Där omfattas avtalet av Bygg, Rivning, Ventilation, El och Markarbeten. Åt Fortifikationsverket i Kungsängen omfattas avtalet av Styr och regler. Ny Vd Sommaren 2012 genomfördes ett Vd skifte i bolaget. Företagets tidigare Vd Jan-Olof Johansson tog ett steg tillbaka från den löpande förvaltningen vilket han överlät till sin dotter Charlotta Bergh, Vd och svärsonen Fredrik Bergh vvd. Jan-Olof är ensam ägare till bolaget och har rollen som ordförande i bolagets styrelse. Förutom att fastställa de övergripande målen för bolaget är han i högsta grad fortfarande delaktig i den dagliga verksamheten. Riksbyggen blev ny kund våren Avtalet omfattar ombyggnader i Stockholms län och felavhjälpande och planerat underhåll av deras fastighetsbestånd. Med Folksam, svenska konsumentförsäkringar och Tre kronor försäkringsbolag tecknades avtal januari Avtalet omfattar återställande av försäkringsskador. Fredrik Bergh vvd, Olle Johansson styrelseordförande och Lotta Bergh Vd Raiting Byggtech har raiting AAA i Soliditets raitingsystem, Bisnode. Byggtech har även under året fått en utmärkelse från UC Certificat. sida 10

12 För ökad kundservice har Byggtech under året tillsatt en ny tjänst. Vi har anställt Elina som bland annat sköter vårt nya växelsystem. Byggtech har gått över till Tre s mobila växel för företag. sida 11

13 Byggtechakademien Utbildning Vårt eget utbildningsforum som vi kallar för Byggtechakademien har fortsatt att inspirera. Byggtechakademien har genom åren förkovrat oss i allt från asbest, försäkringsregler, första hjälpen som Brandskyddsmålning. Målet är att det ska vara något nytt spännande ämne på agendan en gång i kvartalet. En av utbildningstillfällena under detta år var information och utbildning med inriktning på våtrum. Det är viktigt att vi är uppdaterade på alla nya regler från branschorganisationerna som gäller idag. Denna dag hade vi äran att ha gästföreläsare Sten Holmqvist från Byggkeramikrådet. En extra krydda denna gång var att avnjuta lektionerna i konferenslokaler som vi själva byggt på Time Hotel på Vanadisvägen. sida 12

14 juli aug sep okt nov dec jan feb mars april maj juni Statistik Under bokföringsåret har Byggetch startat 1320 projekt i varierande storlek. Nya beställningar varje månad visas i diagrammet. Oktober och januari är statistiskt sett alltid de månader som genererar flest nya jobb. Många inkommande jobb är i sig positivt men har en märkbar påverkan på verksamheten vad avser administrativa resurser och likvida medel HSB 7% Folksam 3% Övriga 3% ISS 12% Trygg Hansa 32% Diagrammet visar vilka av våra kunder som beställer flest antal jobb per år. Svenska Bostäder och försäkringsbolaget Trygg Hansa står tillsammans för 65 % av antal projekt på Byggtech. Svenska Bo 33% Brf 2% Privat 2% Företag 6% Diagrammet visar hur stor procent av den totala omsättningen varje kundgrupp genererat under året. Stora delar av Svenska Bostäder kommer dock tas över av Ikano Bostad på sikt. Folksam 2% HSB 6% Svenska Bo 45% ISS Övriga 5% 3% Trygg Hansa 19% Företag 16% Privat 2% Brf 2% sida 13

15 Flerårsöversikt 2013/ / / / /2008 Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet Kassalikviditet Rörelsemarginal Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel balanserade vinstmedel årets resultat Disponeras så att till aktieägare utdelas (100 kr per aktie) i ny räkning överföres Styrelsen föreslår att betalningsdagen bestäms till dagen för årsstämman. Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln 17 kap. 3 aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. sida 14

16 R E S U L T A T R Ä K N I N G Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter, underentreprenörer Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT sida 15

17 B A L A N S R Ä K N I N G TILLGÅNGAR Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager mm Lager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR sida 16

18 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Fusionsresultat Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL OBESKATTADE RESERVER Obeskattade reserver AVSÄTTNINGAR Avsättningar garantier SKULDER Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter: Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga sida 17

19 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av varulager och pågående arbeten Förändring av kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning av materiella anläggningstillgångar Finaniseringsverksamheten Upptagna lån 0 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut sida 18

20 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, med undantag för när det gäller pågående arbeten där man sökt vägledning från RR 10. "Entreprenader och liknande uppdrag". Bolaget redovisar en kostnadsslagsindelad resultaträkning. Allmänna upplysningar Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Reovisningsprinciperna är oförändrade med föregående år. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget erhållit eller kommer att erhålla. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. Pågående entreprenadarbeten och liknande Företaget vinstavräknar entreprenadarbeten på löpande räkning i den takt de utförs. Pågående, ej fakturerade entreprenadarbeten, tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete och redovisas i posten Övriga fordringar. Anläggningstilgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Maskiner & Inventarier 20% Leasing Leasingavtal redovisas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Varulager Varulager har värderats till 97 % av det samlade anskaffningsvärdet vilket understiger varulagrets nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnaderna. Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats. Avsättningar Avsättningar till garantikostnader har gjorts med beräknad kostnad för garantiåtaganden. Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av omsättningen. Kassalikviditet (%) Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder. Rörelsemarginal (%) Rörelseresultat i procent av omsättningen. sida 19

21 Noter Not 1 Nettoomsättning Fakturerade intäkter Upparbetade intäkter Not 2 Leasingavtal Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal vilket innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Årets betalda leasingavgifter uppgår till ,13 kronor ( fg år kronor) Not 3 Personal Medelantal anställda: Män Kvinnor Löner och andra ersättningar: Styrelsen och verkställande direktör Övriga anställda Summa Pensionskostnader styrelsen och verkställande direktör Pensionskostnader övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Könsfördelning i företagsledningen Styrelseledamöter Män 2 2 Kvinnor 1 1 Not 4 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas; Maskiner och inventarier 20% Not 5 Bokslutsdispositioner Återföring av periodiseringsfond Avsättning periodiseringsfond Överavskrivning sida 20

22 Not 6 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Årets försäljningar/utrangering Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Konst Bokfört värde Not 7 Varulager Lager Håga snickeri Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övrigt Särskild leasingavgift Not 9 Övriga fordrinagr Upparbetade ej fakturerade intäkter Övrigt Not 10 Kortfristiga placeringar Ericsson B Nedskrivning av aktier sida 21

23 Not 11 Förändring eget kapital Antal aktier: st Aktiekapital Reservfond Fritt eget Årets kapital resultat Belopp vid årets ingång Dispositon enligt bolagsstämma Utdelning Fusionsresultat Årets resultat Utgående balans Not 12 Obeskattade reserver Periodiseringsfond taxering Periodiseringsfond taxering Periodiseringsfond taxering Periodiseringsfond taxering Periodiseringsfond taxering Periodiseringsfond taxering Periodiseringsfond taxering Överavskrivningar Uppskjuten skatt Not 13 Avsättningar Avsättningar för garantiåtaganden Not 14 Checkräkningskredit Beviljad kredit Utnyttjad kredit Not 15 Övriga skulder Källskatter och sociala avgifter Mervärdeskatt Övriga skulder sida 22

24 Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöneskuld Sociala avgifter Särskild löneskatt Övrigt Not 17 Ställda säkerheter Företagsinteckningar för erhållna krediter Stockholm den / 2013 Jan-Olof Johansson Charlotta Bergh Fredrik Bergh Ordförande VD vvd Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den / Laila Hammare Godkänd revisor sida 23

25 Framtid Vi ser med stor nyfikenhet fram emot nästföljande budgetår då vi även blir leverantörer åt Folksam fastigheter och Ikano bostad. Flerfamiljhusen på Åmmebergsgatan i Hagsätra kv Kolbottnen går in i etapp 5 och 6. Ett avtal som omsätter 54 milj. Ikano Bostad står som ny ägare till fastigheterna. Avtalet med Svenska Bostäder är inte förnyat men vi har pågående arbeten som fortlöper under året. Som ett led i vår kvalitetssäkring kommer ett samarbetsavtal med våra underentreprenörer att arbetas fram och distribueras till utvalda leverantörer. Vi ser med spänning fram emot de utmaningar som vårt eget snickeri har framför sig. I en process att kvalitetssäkra produktionen omorganiserades verksamheten hösten Vi ska fortsätta vårt utvecklingsarbete vad avser de försäkringsrelaterade projekten och i övrigt förväntas verksamheten pågå likt tidigare år. sida 24

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Stor-Stockholms Privatläkar Service, SSPL-S AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Årsredovisning för Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257 Räkenskapsåret 2008 Legevind Ekonomis Förening, 769601-6257 2 (6) Styrelsen för Legevind Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2015 1 (18) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Slite Utveckling AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolaget ska hyra eller förvärva fast egendom eller aktier

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer