ÅRSREDOVISNING sida 0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013. sida 0"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013 sida 0

2 Det här är BYGGTECH- Verksamheten och våra uppdrag Byggtech ska erbjuda och utföra byggentreprenader åt företag och organisationer på en lokal marknad med bästa kvalité och med hög servicenivå." Vårt uppdrag är att samordna hela byggprocesser från start till mål. Vi har byggt upp ett nätverk med bra, väletablerade och auktoriserade underentreprenörer. Vårt ansvar omfattar budget, tid och kvalité. Vår egen personalstyrka består av arbetsledare, träarbetare och en avdelning för ekonomi & administration. Vi är ett byggföretag specialiserade på byggentreprenader i Storstockholm, vi är en organisation där entreprenörsandan står i centrum. Vår vardag är mångsidig och präglas av allt från om- och tillbyggnader till skadereparationer och nyproduktion. Byggtech s största kundgrupper är förvaltningsbolag och försäkringsbolag. Vår strategi är att skapa långvariga trogna kundrelationer där vi har möjlighet att anpassa vår arbetsgrupp efter specifika önskemål. Utifrån efterfrågan erbjuder vi en kompetent organisation väl förtrogen med de krav som ställs på både genomförande och återrapportering. Kunderna ska känna sig trygga i att vi levererar efter förfrågan. I dag har vi årsavtal med följande företag: Folksam, Trygg Hansa, IF-Anticimex, Moderna Försäkringar, ISS, HSB Norra, HSB Stockholm, Riksbyggen, Statens Fastighetsverk, SB, Skärgårdsstiftelsen Fastland, Skärgårdsstiftelsen Öar, Tage Hus Holding AB och Fortifikationsverket. Byggtech är ett glatt gäng med stark kundfokus. Vårt huvudkontor ligger i Västberga men vi finns även på en lokal marknad i Bålsta. Ett eget finsnickeri för specialtillverkningar ingår i vår verksamhet - Håga snickeri. HÅGA SNICKERI INREDNING & DESIGN Våra mål Byggtechs övergripande mål är att skapa värde för kund, personal och aktieägare. Projekten är kärnan i vår verksamhet och värdet skapas i väl genomförda och lönsamma byggprojekt. Grundstenen i varje byggentreprenad är att vi ska erbjuda kvalité i byggprocessen och bra byggekonomi. Vi ska visa och ta vårt ansvar från start till mål. Byggtech ska ha väl utvecklade modeller för hantering av entreprenader, skaderelaterade byggprojekt och byggservice. Varje enskilt byggprojekt stort som smått genomförs med hög standard under hela byggprocessen. Vi ska leverera, enligt kundernas förväntningar, en fullt funktionell och kvalitativ slutprodukt. Arbetsplatsolyckor och miljöincidenter ska vara noll. Vi står för en verksamhet utan oegentligheter och mutor. Byggtech ska föreslå bästa möjliga tekniska lösningar vilket ger ekonomiska fördelar för våra kunder. sida 1

3 Byggservice Inom affärsområdet Byggservice har Byggtech 36 fullt utrustade servicebilar. Det gör oss till en flexibel aktör i Stockholmsregionen. Byggtech utför underhålls-, reparations- och försäkringsarbeten. Vi arbetar åt fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Byggservice och stambyten hör till vår vardag. För privata villaoch bostadsrättsägare åtar vi oss även reparationsarbeten samt om- och tillbyggnader i den mån vi har kapacitet. Vår personal är erfarna, ansvarsfulla och vana vid att arbeta i privatbostäder och miljöer där annan verksamhet pågår samtidigt. Med välutrustade servicebilar kan vi snabbt rycka ut och åtgärda akuta problem, såsom vatten- och inbrottsskador. Byggtech värderar den personliga relationen högt och ser ett stort värde i att vara nära våra kunder. Vi har en platt och projektorienterad organisation där alla hjälps åt och jobbar nära projekten. Vi vill skapa en stor kontaktyta mot kunden, med hög närvaro, korta beslutsvägar och snabb respons. Vi samordnar hela byggprocessen och har ett stort kontaktnät med duktiga och behöriga underentreprenörer. Inom företagets väggar finns gedigen kompetens kring allt som rör ett husbygge från grundplatta till ett färdigt hus. Till stor del utför vi renoveringar och lokalanpassningar i befintliga byggnader. Skadereparationer Skadereparationer hör till vår vardag. Inbrottskador, vatten och brandskador i privatbostäder, bostadsrättsföreningar och företagslokaler. Byggtechs största avtalspartner inom området är Trygg Hansa. Samarbetet med försäkringsbolagen innebär stor omsättning av projekt i varierande storlek. Vår utmaning ligger i att anpassa vår verksamhet efter bolagens högt ställda krav på administration och ekonomi. Vår vision är att i alla lägen vara lyhörda för de skadedrabbades speciella önskemål, anpassa oss i den mån det är möjligt och leva upp till förväntningar som finns av en bra byggpartner. Vi tror att förståelse för varandras vardag skapar en bra grund för ett bra samarbete och ett lyckat projekt. Våra avtalspartners inom skadereparationer är: Entreprenader Byggtech är mångsidiga och vi utför entreprenader i varierande storlek. Vi bygger nytt, om och till. Vi anpassar lokaler till nya verksamheter och vi renoverar fastighetsbestånd. sida 2

4 Byggtech s styrning och organisation sida 3

5 sida 4

6 sida 5

7 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Byggtech i Stockholm AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret Verksamhet Bolaget bedriver byggnadsverksamhet bestående av nyproduktion, reparation och underhåll. Året i korthet 2012/2013 har varit ett stabilt år både vad avser ekonomi och organisation. Fokus har legat Under året har vi byggt upp en avdelning för projekthantering av skaderelaterade arbeten. Skadegruppen hanterar skadereparationer åt såväl Trygg Hansa, Folksam Moderna Försäkringar som IF. De skaderelaterade dataprogram som huvudsakligen använts är ScalePoint, In4mo, Winbygg samt Meps. Vi har bland annat direktkontakt med Trygg Hansas ledningscentral i Sundsvall. När vi får ett nytt skaderelaterat uppdrag tar det maximalt åtta arbetstimmar innan vi kontaktar försäkringstagaren. på utveckling och förvaltning av våra befintliga kundavtal. Vi har även arbetat starkt internt för att datorisera och bygga upp en skräddarsydd lösning på ett projekthanterings-system. Detta är i grunden ett CRM system som vi har omvandlat och använder på vårt egna lilla sätt. Hos Byggtech heter databasen Grumme. Utmaningen Då våra kunder löpande utvecklar sina verksamheter ligger utmaning för oss i att bemästra nya rutiner och implementera det i vår Byggtechs nya skadegrupp egen verksamhet. Vi har gjort ett medvetet val i att föryngra organisationen och förbereda oss för framtiden. Byggtechs styrelse Lotta Bergh Styrelseledamot Olle Johansson Ordförande Fredrik Bergh Styrelseledamot Carina Pettersson Styrelsesuppleant Ägare till 100% sida 6

8 Företaget har fortsatt arbetat med kvalitetssäkring. Serverhosting och IT är outsourcad för säkrare drift. Mer fokus kan nu läggas på kärnverksamheten. Investeringen går i linje med dagens krav på ökad tillgänglighet. Investering i nya programvaror har skett och projekthanteringssystem har integrerats i övrig verksamhet med gott resultat. Byggtechs ny hemsida publiceras. Ny layout och innehåll med fokus på att göra sidan mer lättläst och tillgänglig för alla besökare. Sidan går nu att anpassa till mobiltelefoner. Projekt och entreprenadverksamhet - ett fragment Under bokslutsåret har vi utfört 1320 olika projekt. En del projekt sticker ut från mängden och har på ett eller annat sätt påverkat verksamheten i stor grad. Husby Träff Ombyggnad av Husby träff avslutas under sommaren Svenska Bostäder var beställare när Byggtech fick i uppdrag att renovera och skapa en träffpunkt för befolkningen i närområdet. Lokalen fick ett hypermodernt restaurangkök med lunch och kaféverksamhet, en scen byggdes med bra ljudoch ljusanläggning. Taket höjdes, vilket skapade fantastiskt ljus i lokalen, ett nytt datacenter byggdes. Nya undercentraler och ny ventilationsanläggning installerades. Lokalen fick ett modernt, funktionellt brand- och inbrottslarm. Brandskada - Kantarellvägen Med Trygg Hansa som beställare genomförde vi en större brandskadereparation i en villafastighet i Nacka. Byggentreprenaden skedde i samverkan med produktionsbolaget Jarowski som gjorde tv-serien Husräddarna åt TV3. Programmet sändes med start våren/ sommaren Förskola - Textilvägen januari 2013 öppnade företaget Kids2Home en ny förskola på Textilvägen i Hammarby Sjöstad. Byggtech blev tidigt involverade i projektet som omfattade tre avdelningar och ett eget kök. sida 7

9 Kolbottnen December 2012 skriver Byggtech kontrakt med Svenska Bostäder gällande ombyggnad av Kv Kolbottnen i Hagsätra, etappen omfattar lägenheter byggda 1959 som är i stort behov av renovering. Totalt består hela byggprojektet av 84 lägenheter, varav den första etappen innefattas av 30 st lägenheter. Resterande 54 lägenheter kommer vid årsskiftet köpas av Ikano Bostad. Den totala entreprenadtiden är på 1,5 år och omfattar 82 miljoner. sida 8

10 Eget finsnickeri Håga snickeri är sedan föregående år fusionerat i bolaget. Verksamheten utvecklas för att bli det komplement som Byggtech eftersträvar med ambitionen att leverera udda komponenter till många projekt i rätt tid. I snickeriet har investeringar gjorts i mjukvara för trapptillverkning. Detta har lett till att vi i egen regi kunnat producera från ritning, råvara till färdig trappa. Del av lokalen har byggts om till lackverkstad där investering i ventilation och säkerhetsutrustning har skett. Vi kan nu lackera mindre komponenter i egen regi vilket kortar leveranstiderna. Pär Wahlgren blir ny kontorschef på Håga Snickeri Datoriserad CNC-fräs på Håga Snickeri sida 9

11 Ny kundstock För att stärka vår ställning som byggentreprenör i Stockholm arbetar vi för en bredare kundstock och ett bättre och djupare samarbete med befintliga kunder. Till vår glädje har tre nya ramavtal tecknats under året. Fortifikationsverket Södertörn är ny beställare. Där omfattas avtalet av Bygg, Rivning, Ventilation, El och Markarbeten. Åt Fortifikationsverket i Kungsängen omfattas avtalet av Styr och regler. Ny Vd Sommaren 2012 genomfördes ett Vd skifte i bolaget. Företagets tidigare Vd Jan-Olof Johansson tog ett steg tillbaka från den löpande förvaltningen vilket han överlät till sin dotter Charlotta Bergh, Vd och svärsonen Fredrik Bergh vvd. Jan-Olof är ensam ägare till bolaget och har rollen som ordförande i bolagets styrelse. Förutom att fastställa de övergripande målen för bolaget är han i högsta grad fortfarande delaktig i den dagliga verksamheten. Riksbyggen blev ny kund våren Avtalet omfattar ombyggnader i Stockholms län och felavhjälpande och planerat underhåll av deras fastighetsbestånd. Med Folksam, svenska konsumentförsäkringar och Tre kronor försäkringsbolag tecknades avtal januari Avtalet omfattar återställande av försäkringsskador. Fredrik Bergh vvd, Olle Johansson styrelseordförande och Lotta Bergh Vd Raiting Byggtech har raiting AAA i Soliditets raitingsystem, Bisnode. Byggtech har även under året fått en utmärkelse från UC Certificat. sida 10

12 För ökad kundservice har Byggtech under året tillsatt en ny tjänst. Vi har anställt Elina som bland annat sköter vårt nya växelsystem. Byggtech har gått över till Tre s mobila växel för företag. sida 11

13 Byggtechakademien Utbildning Vårt eget utbildningsforum som vi kallar för Byggtechakademien har fortsatt att inspirera. Byggtechakademien har genom åren förkovrat oss i allt från asbest, försäkringsregler, första hjälpen som Brandskyddsmålning. Målet är att det ska vara något nytt spännande ämne på agendan en gång i kvartalet. En av utbildningstillfällena under detta år var information och utbildning med inriktning på våtrum. Det är viktigt att vi är uppdaterade på alla nya regler från branschorganisationerna som gäller idag. Denna dag hade vi äran att ha gästföreläsare Sten Holmqvist från Byggkeramikrådet. En extra krydda denna gång var att avnjuta lektionerna i konferenslokaler som vi själva byggt på Time Hotel på Vanadisvägen. sida 12

14 juli aug sep okt nov dec jan feb mars april maj juni Statistik Under bokföringsåret har Byggetch startat 1320 projekt i varierande storlek. Nya beställningar varje månad visas i diagrammet. Oktober och januari är statistiskt sett alltid de månader som genererar flest nya jobb. Många inkommande jobb är i sig positivt men har en märkbar påverkan på verksamheten vad avser administrativa resurser och likvida medel HSB 7% Folksam 3% Övriga 3% ISS 12% Trygg Hansa 32% Diagrammet visar vilka av våra kunder som beställer flest antal jobb per år. Svenska Bostäder och försäkringsbolaget Trygg Hansa står tillsammans för 65 % av antal projekt på Byggtech. Svenska Bo 33% Brf 2% Privat 2% Företag 6% Diagrammet visar hur stor procent av den totala omsättningen varje kundgrupp genererat under året. Stora delar av Svenska Bostäder kommer dock tas över av Ikano Bostad på sikt. Folksam 2% HSB 6% Svenska Bo 45% ISS Övriga 5% 3% Trygg Hansa 19% Företag 16% Privat 2% Brf 2% sida 13

15 Flerårsöversikt 2013/ / / / /2008 Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet Kassalikviditet Rörelsemarginal Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel balanserade vinstmedel årets resultat Disponeras så att till aktieägare utdelas (100 kr per aktie) i ny räkning överföres Styrelsen föreslår att betalningsdagen bestäms till dagen för årsstämman. Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln 17 kap. 3 aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. sida 14

16 R E S U L T A T R Ä K N I N G Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter, underentreprenörer Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT sida 15

17 B A L A N S R Ä K N I N G TILLGÅNGAR Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager mm Lager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR sida 16

18 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Fusionsresultat Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL OBESKATTADE RESERVER Obeskattade reserver AVSÄTTNINGAR Avsättningar garantier SKULDER Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter: Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga sida 17

19 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av varulager och pågående arbeten Förändring av kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning av materiella anläggningstillgångar Finaniseringsverksamheten Upptagna lån 0 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut sida 18

20 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, med undantag för när det gäller pågående arbeten där man sökt vägledning från RR 10. "Entreprenader och liknande uppdrag". Bolaget redovisar en kostnadsslagsindelad resultaträkning. Allmänna upplysningar Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Reovisningsprinciperna är oförändrade med föregående år. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget erhållit eller kommer att erhålla. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. Pågående entreprenadarbeten och liknande Företaget vinstavräknar entreprenadarbeten på löpande räkning i den takt de utförs. Pågående, ej fakturerade entreprenadarbeten, tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete och redovisas i posten Övriga fordringar. Anläggningstilgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Maskiner & Inventarier 20% Leasing Leasingavtal redovisas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Varulager Varulager har värderats till 97 % av det samlade anskaffningsvärdet vilket understiger varulagrets nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnaderna. Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats. Avsättningar Avsättningar till garantikostnader har gjorts med beräknad kostnad för garantiåtaganden. Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av omsättningen. Kassalikviditet (%) Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder. Rörelsemarginal (%) Rörelseresultat i procent av omsättningen. sida 19

21 Noter Not 1 Nettoomsättning Fakturerade intäkter Upparbetade intäkter Not 2 Leasingavtal Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal vilket innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Årets betalda leasingavgifter uppgår till ,13 kronor ( fg år kronor) Not 3 Personal Medelantal anställda: Män Kvinnor Löner och andra ersättningar: Styrelsen och verkställande direktör Övriga anställda Summa Pensionskostnader styrelsen och verkställande direktör Pensionskostnader övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Könsfördelning i företagsledningen Styrelseledamöter Män 2 2 Kvinnor 1 1 Not 4 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas; Maskiner och inventarier 20% Not 5 Bokslutsdispositioner Återföring av periodiseringsfond Avsättning periodiseringsfond Överavskrivning sida 20

22 Not 6 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Årets försäljningar/utrangering Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Konst Bokfört värde Not 7 Varulager Lager Håga snickeri Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övrigt Särskild leasingavgift Not 9 Övriga fordrinagr Upparbetade ej fakturerade intäkter Övrigt Not 10 Kortfristiga placeringar Ericsson B Nedskrivning av aktier sida 21

23 Not 11 Förändring eget kapital Antal aktier: st Aktiekapital Reservfond Fritt eget Årets kapital resultat Belopp vid årets ingång Dispositon enligt bolagsstämma Utdelning Fusionsresultat Årets resultat Utgående balans Not 12 Obeskattade reserver Periodiseringsfond taxering Periodiseringsfond taxering Periodiseringsfond taxering Periodiseringsfond taxering Periodiseringsfond taxering Periodiseringsfond taxering Periodiseringsfond taxering Överavskrivningar Uppskjuten skatt Not 13 Avsättningar Avsättningar för garantiåtaganden Not 14 Checkräkningskredit Beviljad kredit Utnyttjad kredit Not 15 Övriga skulder Källskatter och sociala avgifter Mervärdeskatt Övriga skulder sida 22

24 Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöneskuld Sociala avgifter Särskild löneskatt Övrigt Not 17 Ställda säkerheter Företagsinteckningar för erhållna krediter Stockholm den / 2013 Jan-Olof Johansson Charlotta Bergh Fredrik Bergh Ordförande VD vvd Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den / Laila Hammare Godkänd revisor sida 23

25 Framtid Vi ser med stor nyfikenhet fram emot nästföljande budgetår då vi även blir leverantörer åt Folksam fastigheter och Ikano bostad. Flerfamiljhusen på Åmmebergsgatan i Hagsätra kv Kolbottnen går in i etapp 5 och 6. Ett avtal som omsätter 54 milj. Ikano Bostad står som ny ägare till fastigheterna. Avtalet med Svenska Bostäder är inte förnyat men vi har pågående arbeten som fortlöper under året. Som ett led i vår kvalitetssäkring kommer ett samarbetsavtal med våra underentreprenörer att arbetas fram och distribueras till utvalda leverantörer. Vi ser med spänning fram emot de utmaningar som vårt eget snickeri har framför sig. I en process att kvalitetssäkra produktionen omorganiserades verksamheten hösten Vi ska fortsätta vårt utvecklingsarbete vad avser de försäkringsrelaterade projekten och i övrigt förväntas verksamheten pågå likt tidigare år. sida 24

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837)

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837) ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 5566752837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING We have chosen Xavitech pumps because of the reliability, repeatability, quality, outstanding customer service and

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Dagordning. Syvabs styrelse sammanträder torsdag den 19 mars 2015 kl. 9.30. Plats: Konferensrummet, Himmerfjärdsverket

Dagordning. Syvabs styrelse sammanträder torsdag den 19 mars 2015 kl. 9.30. Plats: Konferensrummet, Himmerfjärdsverket 1(1) Grödinge den 4 mars 2015 Dagordning Syvabs styrelse sammanträder torsdag den 19 mars 2015 kl. 9.30 Plats: Konferensrummet, Himmerfjärdsverket 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande och vice ordförande

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Årsredovisning 2014 1 1

Årsredovisning 2014 1 1 Årsredovisning 2014 1 Oslo TROLLHÄTTAN Göteborg Trollhättan En kreativ ort med mycket på gång Trollhättan är redan idag en stark och attraktiv kommun, men vi vill bli större. Vi har ambitionen att växa

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning topp 198:- sidentunika 498:- INNEHÅLL DEL II H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 ÅRSREDOVISNING 2013 Kulturengagemang Konstverket Eget hem av Ernst Billgren. Skulpturen har uppförts till Norrköpings stad och dess invånare i samband med Norrköpings konstmuseums 100-årsjubileum, där

Läs mer

Innehåll. Året som gått

Innehåll. Året som gått Årsredovisning 2012 1 Innehåll Året som gått Elajokoncernens resultat för 2012 blev en stor besvikelse för oss alla. En markant försämrad konjunktur står för merparten av förklaringarna till koncernens

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer