ÅRSREDOVISNING sida 0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013. sida 0"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013 sida 0

2 Det här är BYGGTECH- Verksamheten och våra uppdrag Byggtech ska erbjuda och utföra byggentreprenader åt företag och organisationer på en lokal marknad med bästa kvalité och med hög servicenivå." Vårt uppdrag är att samordna hela byggprocesser från start till mål. Vi har byggt upp ett nätverk med bra, väletablerade och auktoriserade underentreprenörer. Vårt ansvar omfattar budget, tid och kvalité. Vår egen personalstyrka består av arbetsledare, träarbetare och en avdelning för ekonomi & administration. Vi är ett byggföretag specialiserade på byggentreprenader i Storstockholm, vi är en organisation där entreprenörsandan står i centrum. Vår vardag är mångsidig och präglas av allt från om- och tillbyggnader till skadereparationer och nyproduktion. Byggtech s största kundgrupper är förvaltningsbolag och försäkringsbolag. Vår strategi är att skapa långvariga trogna kundrelationer där vi har möjlighet att anpassa vår arbetsgrupp efter specifika önskemål. Utifrån efterfrågan erbjuder vi en kompetent organisation väl förtrogen med de krav som ställs på både genomförande och återrapportering. Kunderna ska känna sig trygga i att vi levererar efter förfrågan. I dag har vi årsavtal med följande företag: Folksam, Trygg Hansa, IF-Anticimex, Moderna Försäkringar, ISS, HSB Norra, HSB Stockholm, Riksbyggen, Statens Fastighetsverk, SB, Skärgårdsstiftelsen Fastland, Skärgårdsstiftelsen Öar, Tage Hus Holding AB och Fortifikationsverket. Byggtech är ett glatt gäng med stark kundfokus. Vårt huvudkontor ligger i Västberga men vi finns även på en lokal marknad i Bålsta. Ett eget finsnickeri för specialtillverkningar ingår i vår verksamhet - Håga snickeri. HÅGA SNICKERI INREDNING & DESIGN Våra mål Byggtechs övergripande mål är att skapa värde för kund, personal och aktieägare. Projekten är kärnan i vår verksamhet och värdet skapas i väl genomförda och lönsamma byggprojekt. Grundstenen i varje byggentreprenad är att vi ska erbjuda kvalité i byggprocessen och bra byggekonomi. Vi ska visa och ta vårt ansvar från start till mål. Byggtech ska ha väl utvecklade modeller för hantering av entreprenader, skaderelaterade byggprojekt och byggservice. Varje enskilt byggprojekt stort som smått genomförs med hög standard under hela byggprocessen. Vi ska leverera, enligt kundernas förväntningar, en fullt funktionell och kvalitativ slutprodukt. Arbetsplatsolyckor och miljöincidenter ska vara noll. Vi står för en verksamhet utan oegentligheter och mutor. Byggtech ska föreslå bästa möjliga tekniska lösningar vilket ger ekonomiska fördelar för våra kunder. sida 1

3 Byggservice Inom affärsområdet Byggservice har Byggtech 36 fullt utrustade servicebilar. Det gör oss till en flexibel aktör i Stockholmsregionen. Byggtech utför underhålls-, reparations- och försäkringsarbeten. Vi arbetar åt fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Byggservice och stambyten hör till vår vardag. För privata villaoch bostadsrättsägare åtar vi oss även reparationsarbeten samt om- och tillbyggnader i den mån vi har kapacitet. Vår personal är erfarna, ansvarsfulla och vana vid att arbeta i privatbostäder och miljöer där annan verksamhet pågår samtidigt. Med välutrustade servicebilar kan vi snabbt rycka ut och åtgärda akuta problem, såsom vatten- och inbrottsskador. Byggtech värderar den personliga relationen högt och ser ett stort värde i att vara nära våra kunder. Vi har en platt och projektorienterad organisation där alla hjälps åt och jobbar nära projekten. Vi vill skapa en stor kontaktyta mot kunden, med hög närvaro, korta beslutsvägar och snabb respons. Vi samordnar hela byggprocessen och har ett stort kontaktnät med duktiga och behöriga underentreprenörer. Inom företagets väggar finns gedigen kompetens kring allt som rör ett husbygge från grundplatta till ett färdigt hus. Till stor del utför vi renoveringar och lokalanpassningar i befintliga byggnader. Skadereparationer Skadereparationer hör till vår vardag. Inbrottskador, vatten och brandskador i privatbostäder, bostadsrättsföreningar och företagslokaler. Byggtechs största avtalspartner inom området är Trygg Hansa. Samarbetet med försäkringsbolagen innebär stor omsättning av projekt i varierande storlek. Vår utmaning ligger i att anpassa vår verksamhet efter bolagens högt ställda krav på administration och ekonomi. Vår vision är att i alla lägen vara lyhörda för de skadedrabbades speciella önskemål, anpassa oss i den mån det är möjligt och leva upp till förväntningar som finns av en bra byggpartner. Vi tror att förståelse för varandras vardag skapar en bra grund för ett bra samarbete och ett lyckat projekt. Våra avtalspartners inom skadereparationer är: Entreprenader Byggtech är mångsidiga och vi utför entreprenader i varierande storlek. Vi bygger nytt, om och till. Vi anpassar lokaler till nya verksamheter och vi renoverar fastighetsbestånd. sida 2

4 Byggtech s styrning och organisation sida 3

5 sida 4

6 sida 5

7 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Byggtech i Stockholm AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret Verksamhet Bolaget bedriver byggnadsverksamhet bestående av nyproduktion, reparation och underhåll. Året i korthet 2012/2013 har varit ett stabilt år både vad avser ekonomi och organisation. Fokus har legat Under året har vi byggt upp en avdelning för projekthantering av skaderelaterade arbeten. Skadegruppen hanterar skadereparationer åt såväl Trygg Hansa, Folksam Moderna Försäkringar som IF. De skaderelaterade dataprogram som huvudsakligen använts är ScalePoint, In4mo, Winbygg samt Meps. Vi har bland annat direktkontakt med Trygg Hansas ledningscentral i Sundsvall. När vi får ett nytt skaderelaterat uppdrag tar det maximalt åtta arbetstimmar innan vi kontaktar försäkringstagaren. på utveckling och förvaltning av våra befintliga kundavtal. Vi har även arbetat starkt internt för att datorisera och bygga upp en skräddarsydd lösning på ett projekthanterings-system. Detta är i grunden ett CRM system som vi har omvandlat och använder på vårt egna lilla sätt. Hos Byggtech heter databasen Grumme. Utmaningen Då våra kunder löpande utvecklar sina verksamheter ligger utmaning för oss i att bemästra nya rutiner och implementera det i vår Byggtechs nya skadegrupp egen verksamhet. Vi har gjort ett medvetet val i att föryngra organisationen och förbereda oss för framtiden. Byggtechs styrelse Lotta Bergh Styrelseledamot Olle Johansson Ordförande Fredrik Bergh Styrelseledamot Carina Pettersson Styrelsesuppleant Ägare till 100% sida 6

8 Företaget har fortsatt arbetat med kvalitetssäkring. Serverhosting och IT är outsourcad för säkrare drift. Mer fokus kan nu läggas på kärnverksamheten. Investeringen går i linje med dagens krav på ökad tillgänglighet. Investering i nya programvaror har skett och projekthanteringssystem har integrerats i övrig verksamhet med gott resultat. Byggtechs ny hemsida publiceras. Ny layout och innehåll med fokus på att göra sidan mer lättläst och tillgänglig för alla besökare. Sidan går nu att anpassa till mobiltelefoner. Projekt och entreprenadverksamhet - ett fragment Under bokslutsåret har vi utfört 1320 olika projekt. En del projekt sticker ut från mängden och har på ett eller annat sätt påverkat verksamheten i stor grad. Husby Träff Ombyggnad av Husby träff avslutas under sommaren Svenska Bostäder var beställare när Byggtech fick i uppdrag att renovera och skapa en träffpunkt för befolkningen i närområdet. Lokalen fick ett hypermodernt restaurangkök med lunch och kaféverksamhet, en scen byggdes med bra ljudoch ljusanläggning. Taket höjdes, vilket skapade fantastiskt ljus i lokalen, ett nytt datacenter byggdes. Nya undercentraler och ny ventilationsanläggning installerades. Lokalen fick ett modernt, funktionellt brand- och inbrottslarm. Brandskada - Kantarellvägen Med Trygg Hansa som beställare genomförde vi en större brandskadereparation i en villafastighet i Nacka. Byggentreprenaden skedde i samverkan med produktionsbolaget Jarowski som gjorde tv-serien Husräddarna åt TV3. Programmet sändes med start våren/ sommaren Förskola - Textilvägen januari 2013 öppnade företaget Kids2Home en ny förskola på Textilvägen i Hammarby Sjöstad. Byggtech blev tidigt involverade i projektet som omfattade tre avdelningar och ett eget kök. sida 7

9 Kolbottnen December 2012 skriver Byggtech kontrakt med Svenska Bostäder gällande ombyggnad av Kv Kolbottnen i Hagsätra, etappen omfattar lägenheter byggda 1959 som är i stort behov av renovering. Totalt består hela byggprojektet av 84 lägenheter, varav den första etappen innefattas av 30 st lägenheter. Resterande 54 lägenheter kommer vid årsskiftet köpas av Ikano Bostad. Den totala entreprenadtiden är på 1,5 år och omfattar 82 miljoner. sida 8

10 Eget finsnickeri Håga snickeri är sedan föregående år fusionerat i bolaget. Verksamheten utvecklas för att bli det komplement som Byggtech eftersträvar med ambitionen att leverera udda komponenter till många projekt i rätt tid. I snickeriet har investeringar gjorts i mjukvara för trapptillverkning. Detta har lett till att vi i egen regi kunnat producera från ritning, råvara till färdig trappa. Del av lokalen har byggts om till lackverkstad där investering i ventilation och säkerhetsutrustning har skett. Vi kan nu lackera mindre komponenter i egen regi vilket kortar leveranstiderna. Pär Wahlgren blir ny kontorschef på Håga Snickeri Datoriserad CNC-fräs på Håga Snickeri sida 9

11 Ny kundstock För att stärka vår ställning som byggentreprenör i Stockholm arbetar vi för en bredare kundstock och ett bättre och djupare samarbete med befintliga kunder. Till vår glädje har tre nya ramavtal tecknats under året. Fortifikationsverket Södertörn är ny beställare. Där omfattas avtalet av Bygg, Rivning, Ventilation, El och Markarbeten. Åt Fortifikationsverket i Kungsängen omfattas avtalet av Styr och regler. Ny Vd Sommaren 2012 genomfördes ett Vd skifte i bolaget. Företagets tidigare Vd Jan-Olof Johansson tog ett steg tillbaka från den löpande förvaltningen vilket han överlät till sin dotter Charlotta Bergh, Vd och svärsonen Fredrik Bergh vvd. Jan-Olof är ensam ägare till bolaget och har rollen som ordförande i bolagets styrelse. Förutom att fastställa de övergripande målen för bolaget är han i högsta grad fortfarande delaktig i den dagliga verksamheten. Riksbyggen blev ny kund våren Avtalet omfattar ombyggnader i Stockholms län och felavhjälpande och planerat underhåll av deras fastighetsbestånd. Med Folksam, svenska konsumentförsäkringar och Tre kronor försäkringsbolag tecknades avtal januari Avtalet omfattar återställande av försäkringsskador. Fredrik Bergh vvd, Olle Johansson styrelseordförande och Lotta Bergh Vd Raiting Byggtech har raiting AAA i Soliditets raitingsystem, Bisnode. Byggtech har även under året fått en utmärkelse från UC Certificat. sida 10

12 För ökad kundservice har Byggtech under året tillsatt en ny tjänst. Vi har anställt Elina som bland annat sköter vårt nya växelsystem. Byggtech har gått över till Tre s mobila växel för företag. sida 11

13 Byggtechakademien Utbildning Vårt eget utbildningsforum som vi kallar för Byggtechakademien har fortsatt att inspirera. Byggtechakademien har genom åren förkovrat oss i allt från asbest, försäkringsregler, första hjälpen som Brandskyddsmålning. Målet är att det ska vara något nytt spännande ämne på agendan en gång i kvartalet. En av utbildningstillfällena under detta år var information och utbildning med inriktning på våtrum. Det är viktigt att vi är uppdaterade på alla nya regler från branschorganisationerna som gäller idag. Denna dag hade vi äran att ha gästföreläsare Sten Holmqvist från Byggkeramikrådet. En extra krydda denna gång var att avnjuta lektionerna i konferenslokaler som vi själva byggt på Time Hotel på Vanadisvägen. sida 12

14 juli aug sep okt nov dec jan feb mars april maj juni Statistik Under bokföringsåret har Byggetch startat 1320 projekt i varierande storlek. Nya beställningar varje månad visas i diagrammet. Oktober och januari är statistiskt sett alltid de månader som genererar flest nya jobb. Många inkommande jobb är i sig positivt men har en märkbar påverkan på verksamheten vad avser administrativa resurser och likvida medel HSB 7% Folksam 3% Övriga 3% ISS 12% Trygg Hansa 32% Diagrammet visar vilka av våra kunder som beställer flest antal jobb per år. Svenska Bostäder och försäkringsbolaget Trygg Hansa står tillsammans för 65 % av antal projekt på Byggtech. Svenska Bo 33% Brf 2% Privat 2% Företag 6% Diagrammet visar hur stor procent av den totala omsättningen varje kundgrupp genererat under året. Stora delar av Svenska Bostäder kommer dock tas över av Ikano Bostad på sikt. Folksam 2% HSB 6% Svenska Bo 45% ISS Övriga 5% 3% Trygg Hansa 19% Företag 16% Privat 2% Brf 2% sida 13

15 Flerårsöversikt 2013/ / / / /2008 Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet Kassalikviditet Rörelsemarginal Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel balanserade vinstmedel årets resultat Disponeras så att till aktieägare utdelas (100 kr per aktie) i ny räkning överföres Styrelsen föreslår att betalningsdagen bestäms till dagen för årsstämman. Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln 17 kap. 3 aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. sida 14

16 R E S U L T A T R Ä K N I N G Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter, underentreprenörer Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT sida 15

17 B A L A N S R Ä K N I N G TILLGÅNGAR Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager mm Lager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR sida 16

18 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Fusionsresultat Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL OBESKATTADE RESERVER Obeskattade reserver AVSÄTTNINGAR Avsättningar garantier SKULDER Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter: Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga sida 17

19 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av varulager och pågående arbeten Förändring av kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning av materiella anläggningstillgångar Finaniseringsverksamheten Upptagna lån 0 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut sida 18

20 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, med undantag för när det gäller pågående arbeten där man sökt vägledning från RR 10. "Entreprenader och liknande uppdrag". Bolaget redovisar en kostnadsslagsindelad resultaträkning. Allmänna upplysningar Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Reovisningsprinciperna är oförändrade med föregående år. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget erhållit eller kommer att erhålla. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. Pågående entreprenadarbeten och liknande Företaget vinstavräknar entreprenadarbeten på löpande räkning i den takt de utförs. Pågående, ej fakturerade entreprenadarbeten, tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete och redovisas i posten Övriga fordringar. Anläggningstilgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Maskiner & Inventarier 20% Leasing Leasingavtal redovisas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Varulager Varulager har värderats till 97 % av det samlade anskaffningsvärdet vilket understiger varulagrets nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnaderna. Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats. Avsättningar Avsättningar till garantikostnader har gjorts med beräknad kostnad för garantiåtaganden. Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av omsättningen. Kassalikviditet (%) Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder. Rörelsemarginal (%) Rörelseresultat i procent av omsättningen. sida 19

21 Noter Not 1 Nettoomsättning Fakturerade intäkter Upparbetade intäkter Not 2 Leasingavtal Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal vilket innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Årets betalda leasingavgifter uppgår till ,13 kronor ( fg år kronor) Not 3 Personal Medelantal anställda: Män Kvinnor Löner och andra ersättningar: Styrelsen och verkställande direktör Övriga anställda Summa Pensionskostnader styrelsen och verkställande direktör Pensionskostnader övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Könsfördelning i företagsledningen Styrelseledamöter Män 2 2 Kvinnor 1 1 Not 4 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas; Maskiner och inventarier 20% Not 5 Bokslutsdispositioner Återföring av periodiseringsfond Avsättning periodiseringsfond Överavskrivning sida 20

22 Not 6 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Årets försäljningar/utrangering Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Konst Bokfört värde Not 7 Varulager Lager Håga snickeri Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övrigt Särskild leasingavgift Not 9 Övriga fordrinagr Upparbetade ej fakturerade intäkter Övrigt Not 10 Kortfristiga placeringar Ericsson B Nedskrivning av aktier sida 21

23 Not 11 Förändring eget kapital Antal aktier: st Aktiekapital Reservfond Fritt eget Årets kapital resultat Belopp vid årets ingång Dispositon enligt bolagsstämma Utdelning Fusionsresultat Årets resultat Utgående balans Not 12 Obeskattade reserver Periodiseringsfond taxering Periodiseringsfond taxering Periodiseringsfond taxering Periodiseringsfond taxering Periodiseringsfond taxering Periodiseringsfond taxering Periodiseringsfond taxering Överavskrivningar Uppskjuten skatt Not 13 Avsättningar Avsättningar för garantiåtaganden Not 14 Checkräkningskredit Beviljad kredit Utnyttjad kredit Not 15 Övriga skulder Källskatter och sociala avgifter Mervärdeskatt Övriga skulder sida 22

24 Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöneskuld Sociala avgifter Särskild löneskatt Övrigt Not 17 Ställda säkerheter Företagsinteckningar för erhållna krediter Stockholm den / 2013 Jan-Olof Johansson Charlotta Bergh Fredrik Bergh Ordförande VD vvd Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den / Laila Hammare Godkänd revisor sida 23

25 Framtid Vi ser med stor nyfikenhet fram emot nästföljande budgetår då vi även blir leverantörer åt Folksam fastigheter och Ikano bostad. Flerfamiljhusen på Åmmebergsgatan i Hagsätra kv Kolbottnen går in i etapp 5 och 6. Ett avtal som omsätter 54 milj. Ikano Bostad står som ny ägare till fastigheterna. Avtalet med Svenska Bostäder är inte förnyat men vi har pågående arbeten som fortlöper under året. Som ett led i vår kvalitetssäkring kommer ett samarbetsavtal med våra underentreprenörer att arbetas fram och distribueras till utvalda leverantörer. Vi ser med spänning fram emot de utmaningar som vårt eget snickeri har framför sig. I en process att kvalitetssäkra produktionen omorganiserades verksamheten hösten Vi ska fortsätta vårt utvecklingsarbete vad avser de försäkringsrelaterade projekten och i övrigt förväntas verksamheten pågå likt tidigare år. sida 24

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning 2012-09-01 2013-08-31

Årsredovisning 2012-09-01 2013-08-31 Årsredovisning 2012-09-01 2013-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. sida 0

ÅRSREDOVISNING 2014. sida 0 ÅRSREDOVISNING 2014 sida 0 Årsredovisning för BYGGTECH i Stockholm AB 556510-0889 Brutet räkenskapsår avser perioden 2013-07-01 2014-06-30 Byggtech har raiting AAA i Soliditets raitingsystem, Bisnode.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625 1(6) Årsbokslut Idrottsföreningen Friskis&Svettis Styrelsen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2014 1 (21) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE Styrelsen och verkställande direktören för AB Implementa Hebe Org. Nr. 556581-9272 får härmed avge

Läs mer

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Lerbergets Byamän Ek Förening 1(8) Styrelsen för Lerbergets Byamän Ek Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer