TAXOR OCH AVGIFTER NORDMALINGS KOMMUN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TAXOR OCH AVGIFTER NORDMALINGS KOMMUN 2015"

Transkript

1 Förslag TAXOR OCH AVGIFTER NORDMALINGS KOMMUN 2015 Bilaga 1 Taxa Offentlig kontroll inom livsmedel Bilaga 2 Taxa inom miljöbalkens område, riskbaserad taxa enl SKL Bilaga 3 Taxa kommuns allmänna vatten- och avloppanläggning Antagen av kommunfullmäktige Kf x

2 NORDMALINGS KOMMUN Avgifter Räddningstjänst Beslut Beslut 2015 Taxa/ avgift/ Taxa/ avgift/ taxa/ avgift/ taxa/ avgift/ belopp belopp belopp belopp Räddningstjänsten Tiden räknas från det att personal/fordon lämnar brandstation tills dess att personal/fordon är åter på stationen, rengjort och återställt. exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms uppräknad med KPI uppräknad med KPI Tillsynsavgift Grundavgift per tillsyn 928 kr kr 950 kr kr Enl.lagen om skydd mot olyckor per timme 537 kr 671 kr 550 kr 687 kr Enl.lagen om brandfarlig och explosiv vara per timme 537 kr 671 kr 550 kr 687 kr Personal Påbörjad första timme räknas som hel timme, därefter påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme. Vardagar kl kr 496 kr 407 kr 508 kr Andra dagar och annan tid 458 kr 573 kr 469 kr 586 kr Fordon - Vattentransport inkl. förare Påbörjad första timme räknas som hel timme, därefter påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme. Vardagar kl kr 876 kr 718 kr 897 kr Andra dagar och annan tid 761 kr 951 kr 779 kr 974 kr

3 Bandvagn inkl. förare exkl.ev. rengöring, Påbörjad första timme räknas som hel timme, därefter påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme. Vardagar kl kr 876 kr 718 kr 897 kr Andra dagar och annan tid 761 kr 951 kr 779 kr 974 kr Skylift inkl. förare exkl.ev. rengöring, kostnad per timme Påbörjad första timme räknas som hel timme, därefter påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme. Vardagar kl kr kr 860 kr kr Andra dagar och annan tid 904 kr kr 926 kr kr Efterbevakning av brandplats Grundavgift (tankbil + slang) kr kr kr kr > 6 timmar timtid (mantimmar) 208 kr 260 kr 213 kr 266 kr Pumpar, kostnad per timme Minsta hyra är tre (3) timmar, därefter räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme. Kapacitet motsvarande klass 1 (max 500 l / min) exkl. bensin 260 kr 325 kr 266 kr 333 kr Kapacitet motsvarande klass 2 ( l / min) exkl. bensin 413 kr 516 kr 423 kr 529 kr Kapacitet motsvarande klass 3 (mer än l / min) exkl. bensin 534 kr 668 kr 547 kr 684 kr Elverk, Pris per dyng exkl bränsle Elverk 3 kw, första dygnet 511 kr 639 kr 523 kr 654 kr därefter per dygn 250 kr 313 kr 256 kr 320 kr Elverk 5 kw, första dygnet 570 kr 713 kr 584 kr 730 kr därefter per dygn 288 kr 360 kr 295 kr 369 kr Vattendammsugare Pris per dyng Vattendammsugare, första dygnet 254 kr 318 kr 260 kr 325 kr därefter per dygn 128 kr 160 kr 131 kr 164 kr

4 Länspump Pris per dyng Länspump 1-fas, första dygnet 243 kr 304 kr 249 kr 311 kr därefter per dygn 178 kr 223 kr 182 kr 228 kr Handbrandsläckare Pris per dyng Handbrandsläckare, första dygnet 128 kr 160 kr 131 kr 164 kr därefter per dygn 65 kr 81 kr 67 kr 83 kr Rökalstrare Pris per dyng Rökalstrare, första dygnet 366 kr 458 kr 375 kr 468 kr därefter per dygn 182 kr 228 kr 186 kr 233 kr Vätska till rökalstrare, enligt dagsprislista Fyllning av lufttuber Pris per styck 1 x liter 102 kr 128 kr 104 kr 131 kr 2 x 3-7 liter 172 kr 215 kr 176 kr 220 kr 1 x liter 172 kr 215 kr 176 kr 220 kr Metalldetektor Pris per dygn Metalldetektor, första dygnet 167 kr 209 kr 171 kr 214 kr därefter per dygn 83 kr 104 kr 85 kr 106 kr Båtar Buster med motor (exkl. bensin,personal och 301 kr 376 kr 308 kr 385 kr transport)

5 Slang Lån av slang och tillbehör, del av vecka räknas som helvecka Pris per styck och vecka Brandposthuvud, grenrör, stålrör 90 kr 113 kr 92 kr 115 kr Brandslang inkl återställning, längd = 25 meter 216 kr 270 kr 221 kr 276 kr Slangservice Pris per styck Tvättning och provtryckning 148 kr 185 kr 189 kr Lagning av hål 69 kr 86 kr 71 kr 88 kr Omkoppling inkl hylsa 79 kr 99 kr 81 kr 101 kr Ny koppling (76 mm, 63 mm, 38 mm) Enl. dagsprislistaenl. dagsprislista Enl. dagsprislista Enl. dagsprislista Gaskontroll (ev. transportkostnad enl. transporter) Vardagar kl kr 291 kr 239 kr 298 kr andra dagar och annan tid 347 kr 434 kr 355 kr 444 kr Transporter Personbil (enl kommunala reseavtalet) Enl.KRA Enl.KRA Enl.KRA Enl.KRA Brandbil, pris per mil 165 kr 206 kr 169 kr 211 kr Brandbil, pris per halvdag 945 kr kr 968 kr kr Brandbil, pris per heldag kr kr kr kr Automatiska brandlarm Okynnes- eller felaktig alarmering av räddningsstyrka via automatiskt brandlarm eller sprinkler Pris per gång kr kr kr kr

6 Allmänt Förkommet, förstört eller förbrukat material debiteras enligt dagsprislista för nytt material. Totala ersättningsbeloppet får ej överstiga nyanskaffningsvärdet. Enl. dagsprislista Enl. dagsprislista Enl. dagsprislista Enl. dagsprislista Vid arbete eller utlåning som ej medtagits i denna prislista äger räddningschefen rätt att bestämma storleken på debiteringen. Hyra av räddningstjänstens lektionssal Hel dag inkl AV-utrustning, ( > fyra (4) timmar ) 219 kr 274 kr 224 kr 280 kr Halv dag inkl AV-Utrustning, ( < fyra (4) timmar ) 142 kr 178 kr 145 kr 182 kr

7 NORDMALINGS KOMMUN Avgifter Bygg- och Miljö Beslut Beslut 2015 Taxa/ avgift/ Taxa/ avgift/ taxa/ avgift/ taxa/ avgift/ belopp belopp belopp belopp exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms uppräknad med KPI uppräknad med KPI Miljö Taxa inom miljöbalkens område Tillsyn inom miljöbalkens område 659 kr - kr 750 kr Höjt mer än index Riskbaserad taxa, bygger på timtaxan Se separat bilaga enl SKL NY! Strandskyddsdispens enligt miljöbalken kr Höjt mer än index Avg för tunga, långa och breda transporter Dispens för tung transport 865 kr - kr 865 kr Dispens för bred transport Om bredden är < 450 cm 463 kr - kr 463 kr Om bredden är > 450 cm 865 kr - kr 865 kr Dispens för lång transport Om längden är < 35 m 463 kr - kr 463 kr Om längden är > 35 m 865 kr - kr 865 kr Vid ärenden om undantag för tung, bred o lång transport som kräver skyndsam behandling Dubbel avgift Dubbel avgift

8 Avgift för anmälan och registerhållning av oljetankar i mark Nyanmälan av cistern i mark, för lagring av dieselbrännolja eller eldningsolja kr - kr kr Registerhållningsavgift för befintliga cisterner i mark, som tas ut i samband med förlängning av tillståndstiden. 577 kr - kr 577 kr Avg. avseende miljökrav för mjölkproduc. i samband med mjölkkvoten För utfärdande av intyg enl. ovan 567 kr - kr 567 kr Taxa för vissa åtg. på fartyg och luftfartyg För besiktning för utrönande av råttförekomst Fartyg, < bruttoton 659 kr - kr 659 kr Fartyg, bruttoton 884 kr - kr 884 kr Fartyg, > bruttoton kr - kr kr Bygg Bygglovstaxan Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mpbb x N mpbb = "Milliprisbasbelopp" N = Justeringsfaktor 0,8 av avgiften Antagen av KF Se bilaga på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), Plan och bygglovstaxa 2011 Avgifter för offentlig kontroll inom livsmedel och foderområdena Se separat bilaga Se separat bilaga

9 Tomtpriser */exkl. anslutningar Tomter för enfamiljshus Pris per villatomt Tomter för enfamiljshus Nordmaling kr - kr kr KPI Nordmaling-Rödviksberget kr - kr kr KPI Övriga orter kr - kr kr KPI Tomter för flerfamiljshus Pris per m2 Nordmaling 50 kr - kr 51 kr KPI Övriga orter 39 kr - kr 40 kr KPI * Ovanstående priser gäller under förutsättning att KF ej fattat annat beslut. Skyltar Skyltar vid E4:an, upp-och nedtagning kr kr

10 NORDMALINGS KOMMUN Avgifter Idrotts- och sporthallar, övriga lokaler Beslut Beslut 2015 Taxa/ avgift/ Taxa/ avgift/ taxa/ avgift/ taxa/ avgift/ belopp belopp belopp belopp Taxor och avgifter inom Kommunstyrelsens ansvarsområden exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms uppräknad med KPI uppräknad med KPI Sporthallen (gamla), Nordmaling Boende i kommun Halva hallen - kr 78 kr - kr 132 kr Höjt över index, taxa som Norrskenshallen Hela hallen - kr 156 kr - kr 264 kr - II - Förening i kommunen Nedsatt hallhyra med 75 % gäller endast om föreningen uppfyller villkoren i föreningsreglementet Halva hallen - kr 19 kr - kr 33 kr - II - Hela hallen - kr 39 kr - kr 66 kr - II - Boende/förening utanför kommunen Träning, halva hallen - kr 263 kr - kr 218 kr Sänkt, taxa som Norrskenshallen Träning, hela hallen - kr 525 kr - kr 436 kr - II - Matcher, hela hallen - kr 688 kr - kr 568 kr - II - Badmintonbana (gamla sporthallen) Banavgift - kr 88 kr - kr 71 kr - II -

11 Simhallen (Hammarhallen), Nordmaling Entréavgift - engångsavgift Vuxen 35 kr - kr 40 kr Höjt mer än index Barn 20 kr - kr 20 kr Pensionär 25 kr - kr 30 kr Höjt mer än index Familj 100 kr - kr 110 kr - II - Entréavgift - terminskort Vuxen 550 kr - kr 640 kr Höjt mer än index Barn 320 kr - kr 320 kr Pensionär 400 kr - kr 480 kr Höjt mer än index Familj 700 kr - kr 770 kr - II - 10-kort, 11:e badet gratis ) Vuxen 350 kr - kr 360 kr Barn 200 kr - kr 180 kr Sänkt Pensionär 250 kr - kr 270 kr Uthyrning till föreningar, privata, företag m.fl. Hyra simhallen utan personal (badvakter) 500 kr - kr 500 kr Hyra simhallen med personal (badvakter), < 2 tim 800 kr - kr 800 kr Hyra simhallen med personal (badvakter), > 2 tim 700 kr - kr 700 kr Övernattning lag, pris per natt 520 kr - kr 527 kr Uthyrning cafeterian, pris per timme 60 kr - kr 60 kr

12 Norrskenshallen, Rödviken Ishallen (norrskenshallen) Boende i kommunen 345 kr - kr 345 kr Förening i kommunen 86 kr - kr 86 kr Nedsatt hallhyra med 75 % gäller endast om föreningen uppfyller villkoren i föreningsreglementet Boende utanför kommunen Träning 568 kr - kr 568 kr Match 821 kr - kr 821 kr Sporthallen (Norrskenshallen) Boende i kommunen Hyra halva hallen, pris per timme 132 kr - kr 132 kr Hyra hela hallen, pris per timme 264 kr - kr 264 kr Hyra hela hallen/dag (> 6 tim) exkl. vaktmästeri och städ, vardag kr - kr kr Hyra hela hallen/dag (> 6 tim) exkl. vaktmästeri och städ, helgdag kr - kr kr Förening i kommunen Nedsatt hallhyra med 75 % gäller endast om föreningen uppfyller villkoren i föreningsreglementet Hyra halva hallen, pris per timmme 33 kr - kr 33 kr Hyra hela hallen, pris per timme 66 kr - kr 66 kr Hyra hela hallen/dag (> 6 tim) exkl. vaktmästeri och städ, vardag 352 kr - kr 352 kr Hyra hela hallen/dag (> 6 tim) exkl. vaktmästeri och städ, helgdag 705 kr - kr 705 kr Boende/förening utanför kommunen Hyra halva hallen 218 kr - kr 218 kr Hyra hela hallen 436 kr - kr 436 kr Matcher, hela hallen 568 kr - kr 568 kr

13 Badmintonbana (Norrskenshallen) Banavgift 71 kr - kr 71 kr Uthyrning av klubbrum (Norrskenshallen) Hyra halvdag, < 4 timmar 147 kr - kr 147 kr Hyra heldag, > 4 timmar 218 kr - kr 218 kr Vid matcher där publika intäkter ställs i utsikt, ersätts kommunen med kr../ match 684 kr - kr 684 kr Övernattning lag, pris per natt 527 kr - kr 527 kr För övriga arrangemang fastställs hyra enligt överenskommelse. Hallchef ges möjlighet att subventionera hyran vid icke attraktiva tider. Gräsplan Gräsplan Rödviken Boende i kommunen 7- manna 54 kr - kr 54 kr 11-manna 107 kr - kr 107 kr Förening i kommunen Nedsatt hallhyra med 75 % gäller endast om föreningen uppfyller villkoren i föreningsreglementet 7- manna 14 kr - kr 14 kr 11-manna 26 kr - kr 26 kr

14 Grusplan Grusplan Rödviken Boende i kommunen 7- manna 54 kr - kr 54 kr 11-manna 107 kr - kr 107 kr Förening i kommunen Nedsatt hallhyra med 75 % gäller endast om föreningen uppfyller villkoren i föreningsreglementet 7- manna 14 kr - kr 14 kr 11-manna 26 kr - kr 26 kr Solskenshallen, Rundvik Boende i kommunen Hela hallen 80 kr - kr 80 kr Förening i kommunen Nedsatt hallhyra med 75 % gäller endast om föreningen uppfyller villkoren i föreningsreglementet Hela hallen 20 kr - kr 20 kr Sporthallen, Gräsmyr Boende i kommunen Hela hallen 80 kr - kr 80 kr Förening i kommunen Nedsatt hallhyra med 75 % gäller endast om föreningen uppfyller villkoren i föreningsreglementet Hela hallen 20 kr - kr 20 kr

15 Oasen, Nordmaling Ljud-och ljusanläggning uthyres endast med vaktmästare som svarar för handhavandet Uthyrning i andra hand är inte tillåten Taxan har dygnet som begränsning Oasen inkl. loger, cafeteria, grupprum och kök Föreningar och privatpersoner Mer än sex (6) tim, inkl. vaktmästeritjänst kr - kr kr Mer än sex (6) tim, exkl. vaktmästeritjänst kr - kr kr Mindre än sex (6) tim, inkl. vaktmästeritjänst 900 kr - kr 900 kr Mindre än sex (6) tim, exkl. vaktmästeritjänst 600 kr - kr 600 kr Affärsmässig verksamhet Mindre än sex (6) tim, inkl. vaktmästeritjänst kr - kr kr Mindre än sex (6) tim, exkl. vaktmästeritjänst kr - kr kr Mer än sex (6) tim, inkl. vaktmästeritjänst kr - kr kr Mer än sex (6) tim, exkl. vaktmästeritjänst kr - kr kr Nedsatt hyra under repetitioner enligt nedan, avser revyer, musik- o teatergrupper Mer än sex (6) tim, inkl. vaktmästeritjänst 360 kr - kr 360 kr Mer än sex (6) tim, exkl. vaktmästeritjänst 240 kr - kr 240 kr Mindre än sex (6) tim, inkl. vaktmästeritjänst 180 kr - kr 180 kr Mindre än sex (6) tim, exkl. vaktmästeritjänst 120 kr - kr 120 kr Oasens cafeteria och kök Föreningar och privatpersoner Mer än sex (6) timmar 600 kr - kr 600 kr Mindre än sex (6) timmar 300 kr - kr 300 kr Affärsmässig verksamhet Mer än sex (6) timmar kr - kr kr Mindre än sex (6) timmar 600 kr - kr 600 kr

16 Oasens grupprum och loger Föreningar och privatpersoner Mer än sex (6) timmar 240 kr - kr 240 kr Mindre än sex (6) timmar 120 kr - kr 120 kr Affärsmässig verksamhet Mer än sex (6) timmar 500 kr - kr 500 kr Mindre än sex (6) timmar 120 kr - kr 120 kr Resecentrum Hyressättning konferenslokal inkl OH-utrustning Taxan har dygnet som begränsning Mer än sex (6) timmar 484 kr 605 kr 484 kr 605 kr Mindre än sex (6) timmar 314 kr 393 kr 314 kr 393 kr Skol lokaler Taxan har dygnet som begränsning Lektionssalar inkl gymnastiksal i byskolor Mer än sex (6) timmar 250 kr 250 kr Mindre än sex (6) timmar 100 kr 100 kr Skolrestaurang exkl.kök,slöjd- och hemkunskapslok. övriga specialsalar Halv dag 250 kr 250 kr Heldag 400 kr 400 kr Specialsal- slöjd, hemkunskap och kök Mindre än sex (6) timmar 220 kr 220 kr Mer än sex (6) timmar 400 kr 400 kr

17 NORDMALINGS KOMMUN Avgifter renhållning Beslut Beslut 2015 Taxa/ avgift/ Taxa/ avgift/ taxa/ avgift/ taxa/ avgift/ belopp belopp belopp belopp Taxor och avgifter inom Kommunstyrelsens ansvarsområden exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms uppräknad med KPI uppräknad med KPI Tippavgifter / Mottagningsavgifter gällande avfall Renhållningstaxa Returkärl - fast avgift / år Ordinarie tömning 190 L En gång varannan vecka 781 kr 976 kr 781 kr 976 kr En gång varje vecka kr kr kr kr 370 L En gång varannan vecka kr kr kr kr En gång varje vecka kr kr kr kr 660 L En gång varannan vecka kr kr kr kr En gång varje vecka kr kr kr kr Fritidshus avgift, grundavgift 15/5-1/ kr 450 kr 360 kr 450 kr Rörlig avgift, pris per kg sopor 2,87 kr 3,59 kr 2,87 kr 3,59 kr Container 7m 3 Pris per år Tariff 1 tömning 1ggr/vecka kr kr kr kr Tariff 2 tömning 2ggr/vecka kr kr kr kr Tariff 3 tömning var 14:e dag kr kr kr kr

18 Avgift för dragväg Pris x meter per år För returkärl 190 liter tillägg för dragväg 0-10m 222 kr 278 kr 152 kr 190 kr För returkärl 370 liter, tillägg för dragväg 0-10m 222 kr 278 kr 224 kr 280 kr För returkärl 660 liter, tillägg för dragväg 0-10m - kr - kr 452 kr 565 kr NY! För returkärl 190 liter tillägg för dragväg 10m --> - kr - kr 304 kr 380 kr NY! För returkärl 370 liter, tillägg för dragväg 10m --> - kr - kr 364 kr 455 kr NY! För returkärl 660 liter, tillägg för dragväg 10m --> - kr - kr 684 kr 855 kr NY! Tilläggsavgift för extra tömning av returkärl utöver ordinarie intervall Pris per tömning För returkärl 190 liter 310 kr 388 kr 310 kr 388 kr För returkärl 370 liter 413 kr 516 kr 413 kr 516 kr För returkärl 660 liter 616 kr 770 kr 616 kr 770 kr Rörlig avgift på tömd mängd, pris per kg 3 kr 3,59 kr 2,87 kr 3,59 kr För container 7 m3, pris per tömning kr kr kr kr Hämtning av grovavfall, budning Pris per framkörning Grundersättning kr kr kr kr Rörlig ersättning A-pris per enhet med volym < 1 m3, pris per styck 508 kr 635 kr 508 kr 635 kr A-pris per enhet för tillkommande volym, pris per m3 203 kr 254 kr 203 kr 254 kr A-pris för lös volym, pris per m3 203 kr 254 kr 203 kr 254 kr

19 Reservtaxa (Gäller då registrering av data inte kan utföras vid tömning) Pris per tömning För returkärl 190 l 46 kr 58 kr 24 kr 30 kr Sänkt För returkärl 370 l 88 kr 110 kr 88 kr 45 kr -II- För returkärl 660 l 160 kr 200 kr 120 kr 150 kr -II- För container 7m kr kr kr kr Avgift för tömning av enskilda avloppsanläggningar Pris per tömning Ordinarie tömning Enskilda avloppsanläggningar upp till 4m3 - kr - kr 626 kr 783 kr NY! Enskilda avloppsanläggningar över 4m3 till 9,1m3 - kr - kr 882 kr kr NY! Enskilda avloppsanläggningar över 9,1m3 - kr - kr kr kr NY! Tillägg kr/m3 över 9,1m3 - kr - kr 178 kr 223 kr NY! BDT (bad, diks, tvättbrunn) tömning - kr - kr 492 kr 615 kr NY! Extra tömning Utöver ordinarie avgift tillkommer vid extra beställning av tömning Tillägg budning akut, vardag - kr - kr kr kr NY! Tillägg budning inom ett dygn - kr - kr 936 kr kr NY! Tillägg budning inom 8 dagar - kr - kr 588 kr 735 kr NY! Tillägg för extra slangdragning i ordinarie avgift ingår slangdragning upp till 20m Tillägg extra slang m - kr - kr 124 kr 155 kr Tillägg extra slang m - kr - kr 213 kr 266 kr NY! Tillägg extra slang mer än 51 m - kr - kr 731 kr 914 kr NY!

20 Övriga tillägg Tillägg extra brunn/tank mindre än 3m3 (på samma tomt) - kr - kr 300 kr 375 kr NY! Tömning av toalettvagnar/tc - kr - kr kr kr NY! Tömning av fosforfilter - kr - kr kr kr NY! Tillägg kund som deltar vid tömning/dvs tidspassning för entreprenör - kr - kr 180 kr 225 kr NY! Framkörningsavgift vid ej tömt/hinder - kr - kr 498 kr 622 kr NY! Tillägg för tunga lock över 25kg - kr - kr 730 kr 913 kr NY! Tillägg utöver ord.tömning vid heltömning av brunn - kr - kr 330 kr 412 kr NY! Timersättning slambil - kr - kr 875 kr kr NY! Timersättning spolbil - kr - kr 875 kr kr NY! Övrigt Latrinhämtning (hämtas inom 1 vecka), pris per kärl 964 kr kr 964 kr kr Hämtning farligt avfall (hämtas inom 1 vecka), pris per tillfälle kr kr kr kr Hämtning trädgårdsavfall, pris per tillfälle 979 kr kr 979 kr kr Dispansansökningar, timtaxa 650 kr 650 kr dispansansöknigen håller i 3 år, då prövas den igen

21 NORDMALINGS KOMMUN Avgifter socialförvaltningen Beslut Beslut 2015 Taxa/ avgift/ Taxa/ avgift/ taxa/ avgift/ taxa/ avgift/ belopp belopp belopp belopp Hemtjänsttaxa exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms uppräknad med KPI uppräknad med KPI Timtaxa per hemtjänst timme 150 kr 200 kr Höjt över index ex 2 tim 300 kr 400 kr - II - ex 8 tim kr kr - II - f.ro.m 9:e timmen och uppåt 1776 kr dvs maxtak för hemtjänsten 1780 kr dvs maxtak för hemtjänsten Städning per städtillfälle, var 3:e vecka 500 kr 300 kr Sänkt Trygghetslarm, pris per månad 250 kr 250 kr Högsta taxa hemtjänst (inkl hemtj.tim, städ och trygghetslarm) kr kr Städ och trygghetslarm ska ingå i maxtak hemtjänst. ex 11 tim utförd hemtjänst + städ+larm kan aldrig överstiga kr Korttidsboende Pris per dygn Matkostnad 103 kr 110 kr Följer matabonemangspriset Omvårdnadsavgift 59 kr 59 kr -II- Total kost korttidsboende/dygn om ej hemtjänsttaxa debiteras 162 kr 169 kr -IIeller from dag 31 vid reducering av hemtjänsttaxan, annars deb endast matkostnad. Högsta taxa Särskilt boende omvårdnad kr kr

22 Avgift för kost Månadsabonnemang för särskilt boende. Pris per månad Frukost (F) 620 kr 660 kr Höjt över index Huvudmål, lunch (L) kr kr -II- Mellanmål (Mm) 310 kr 330 kr -II- Middag (M) 930 kr 990 kr -II- Summa abonnemangspris kr kr -II- Matdistribution* Gäller för pensionärer i ordinärt boende Pris per portion Per portion inkl matleverans 55 kr 60 kr Höjt över index Huvudmål (lunch)/middag (Besökande till vårdtagare - pensionär ) 55 kr 60 kr -II- Gästkuponger (Besökande till vårdtagare - ej pensionär ) 60 kr 65 kr -II- Matavgift: Daglig verksamhet, Prästkargen Pris per dag Lunch och fika 60 kr 60 kr Matavgift: Kortidsvistelse samt eftermiddagsverksamhet/lss Pris per dag Barn/ungdomar 1-5 år 28 kr 28 kr Enl. konusmentverket ej klart 6-9 år (F:7 kr L:15 kr Mm:7 kr M:20 kr) 49 kr 49 kr -II år (F:8 kr L:17 kr Mm:8 kr M:25 kr) 58 kr 58 kr -II år (F:10kr L:20kr Mm:10 kr M:30 kr) 70 kr 70 kr -II- Vuxna (18 år --- ) Vuxna ( F:10 kr L:20 kr M:40 kr) 70 kr 70 kr -II- Ungdomar från 18 år som vistas på eftermiddagsverks (Mm:10kr) 10 kr 10 kr -II-

23 Matavgift: Gruppbostäder Pris per dag Vuxna Mat (F:10 kr, L:20 kr, M:40 kr) 70 kr 70 kr Enl. konusmentverket ej klart Fika 5 kr 5 kr -II- Matavgift: Daglig verksamhet Pris per dag Vuxna Lunch och fika 60 kr 60 kr -II- Fotvård (Moms tillkommer vid ej omvårdnadsfotvårdsamt ej pensionär)* Kostnad per behandling Fotvårdstaxa pensionär 275 kr 275 kr Fotvårdstaxa med läkarremiss 100 kr 100 kr Fotvårdstaxa, ej pensionär 400 kr 400 kr Färdtjänst Färdtjänsttaxa enl kf Avgifter för alkoholtillstånd Nyansökningar kr kr Utvidgade tillstånd kr kr Tillfälliga tillstånd till allmänheten kr kr Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap 600 kr 600 kr Tillsynsavgift för permanenta tillstånd Tillsynsavgift för permanenta tillstånd baseras på restaurangens totala omsättning Pris per år Omsättning i kronor kr kr kr kr kr kr kr kr

24 Tillsynsavgift för tillfälliga tillstånd, för servering till allmmänhet kr kr Tillsynsavgift för tillfälliga tillstånd, för servering i slutet sällskap 400 kr 400 kr Tillsynsavgift för försäljning av folköl, tobak o läkemedel För företagare som säljer folköl 600 kr 600 kr För företagare som säljer tobak 600 kr 600 kr För företagare som säljer läkemedel 600 kr 600 kr Avgift för kunskapsprov om alkohollagstiftningen Stadigvarande tillstånd för alkoholservering till allmänheten kr kr Tillfälligt tillstånd för alkoholservering till allmänheten 800 kr 800 kr Tillfälligt tillstånd för alkoholservering till slutet sällskap 400 kr 400 kr Avgift för lotteritillstånd Handläggning av ansökan om lotteritillstånd 800 kr 800 kr

25 NORDMALINGS KOMMUN Avgifter barn- och utbildningsförvaltningen Beslut Beslut 2015 Taxa/ avgift/ Taxa/ avgift/ taxa/ avgift/ taxa/ avgift/ belopp belopp belopp belopp Taxor och avgifter inom Barn- och utbildnings förvaltningens ansvarsområden exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms Taxa för barn på förskola och i familjedaghem Barn 1-5 år placerade i familjedaghem och förskola uppräknad med KPI uppräknad med KPI Barn nr 1: 3 % av inkomsten dock högst kr kr Barn nr 2: 2 % av inkomsten dock högst. 840 kr 840 kr Barn nr 3: 1 % av inkomsten dock högst. 420 kr 420 kr Barn nr 4 - kr - kr Yngsta barnet räknas som barn nr 1. Inkomstuppgift lämnas in, annars debiteras högsta avgift Avgift tas ut under 12 mån per år Allmänn förskola 4-5 år, 15 tim/veckan Avgiftsfri Avgiftsfri Barn med särskilda behov enl 9 skollagen, beviljas omsorg 1-5 år, max 15 tim / vecka utan avgift. - kr - kr Taxa för barn på fritidshem och i familjedaghem Barn 6-12 år placerade i familjedaghem och fritidshem Barn nr 1: 2 % av inkomsten dock högst. 840 kr 840 kr Barn nr 2: 1 % av inkomsten dock högst. 420 kr 420 kr Barn nr 3: 1 % av inkomsten dock högst. 420 kr 420 kr Barn nr 4 - kr Yngsta barnet räknas som barn nr 1. Inkomstuppgift lämnas in, annars debiteras högsta avgift Avgift tas ut under 12 mån per år

26 Musikskolan Elevavgift per läsår kr kr Andra barnet 75 % avgift 975 kr 975 kr Tredje barnet 50 % avgift 650 kr 650 kr

TAXOR & AVGIFTER 2016

TAXOR & AVGIFTER 2016 TAXOR & AVGIFTER 2016 Bilaga 1 Taxa Offentlig kontroll inom livsmedel Bilaga 2 Taxa inom miljöbalkens område, riskbaserad taxa enl SKL Bilaga 3 Taxa kommuns allmänna vatten- och avloppanläggning Antagen

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN 2014-11-25 Dnr 2014-891

SKELLEFTEÅ KOMMUN 2014-11-25 Dnr 2014-891 SKELLEFTEÅ KOMMUN 2014-11-25 Dnr 2014-891 1 TAXA FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN FRÅN 2015-01-01 Till angivna priser tillkommer moms med undantag för punkterna 1.2, 7, 10, 11.1, och 11.2 som är momsbefriade (lokalhyra,

Läs mer

PRISLISTA 2013. 1.1 Timersättning utbildning Helgfri mån-fre 07:00-18:00. 1.2 Timersättning övriga tjänster 526 kr / tim

PRISLISTA 2013. 1.1 Timersättning utbildning Helgfri mån-fre 07:00-18:00. 1.2 Timersättning övriga tjänster 526 kr / tim Prislista år 2013 Sida 1 (8) PRISLISTA 2013 1. PERSONAL 1.1 Timersättning utbildning Helgfri mån-fre 07:00-18:00 Övrig tid Pris (exkl moms) 542 kr / tim 815 kr / tim 1.2 Timersättning övriga tjänster 526

Läs mer

PRISLISTA 2015. 1.1 Timersättning utbildning Helgfri mån-fre 07:00-18:00. 1.2 Timersättning övriga tjänster 555 kr / tim

PRISLISTA 2015. 1.1 Timersättning utbildning Helgfri mån-fre 07:00-18:00. 1.2 Timersättning övriga tjänster 555 kr / tim Prislista år 2015 Sida 1 (8) PRISLISTA 2015 1. PERSONAL 1.1 Timersättning utbildning Helgfri mån-fre 07:00-18:00 Övrig tid Pris (exkl moms) 573 kr / tim 861 kr / tim 1.2 Timersättning övriga tjänster 555

Läs mer

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18, 123 Senast reviderad 2014-12-17, 151 Gäller fr om 2015-01-01 1 (7) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller

Läs mer

Priserna har senast justerats 2012 och därför höjs priserna med 3-5%.

Priserna har senast justerats 2012 och därför höjs priserna med 3-5%. Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-28 12(20) Kommunfullmäktige Dnr 14.K0046 202 Räddningstjänstens prislista och taxa 2014 Sammanfattning Prislista för främmande tjänster tillämpas huvudsakligen

Läs mer

TAXOR. Teknisk service Uthyrning av materiel Övnings- och kursverksamhet. Gäller fr.o.m. 2015-01-01. Fastställda av: Kommunstyrelsen 2014-10-27

TAXOR. Teknisk service Uthyrning av materiel Övnings- och kursverksamhet. Gäller fr.o.m. 2015-01-01. Fastställda av: Kommunstyrelsen 2014-10-27 TAXOR Teknisk service Uthyrning av materiel Övnings- och kursverksamhet Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Fastställda av: Kommunstyrelsen 2014-10-27 C:\Users\aa1265\AppData\Local\Temp\fcctemp\Taxor 2015.doc 1.

Läs mer

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 10 Gäller fr om 2014 04 01 1 (8) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2017

RENHÅLLNINGSTAXA 2017 RENHÅLLNINGSTAXA 2017 Söderköpings kommun Kommunfullmäktige Antagen 2016-12-07 151 Taxor och avgifter inom Renhållningsenheten Allmänt För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Taxa för räddningstjänstens tillsyn och servicearbeten

Taxa för räddningstjänstens tillsyn och servicearbeten KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:3-176 Taxa för räddningstjänstens tillsyn och servicearbeten Antagen av kommunfullmäktige 2016-05-12 53 1 TAXA FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS TILLSYNS OCH SERVICEARBETEN, SOM

Läs mer

Taxa för räddningstjänstens servicearbeten, som ej är att hänföra till räddningstjänst

Taxa för räddningstjänstens servicearbeten, som ej är att hänföra till räddningstjänst Styrdokument Taxa för räddningstjänstens servicearbeten, som ej är att hänföra till räddningstjänst Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.05) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 153 Beslutshistorik

Läs mer

Taxa för externa tjänster, uthyrningar m.m. inom Räddningstjänsten

Taxa för externa tjänster, uthyrningar m.m. inom Räddningstjänsten Taxa för externa tjänster, uthyrningar m.m. inom Räddningstjänsten Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Taxa för externa tjänster m.m. inom Räddningstjänsten Taxa 2009-09-03 Kommunstyrelsen

Läs mer

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015.

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015. TEAU 85/14 Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015. Permanentboende i villa Alla avgifter angivna inklusive moms. Matavfall blir biogas (Utsortering av matavfall i separat

Läs mer

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015.

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015. Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015. Permanentboende i villa Alla avgifter angivna inklusive moms. Matavfall blir biogas (Utsortering av matavfall i separat brunt

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare.

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare. 1. INLEDNING Renhållningstaxan gäller för hämtning, borttransport och

Läs mer

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2015 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11 gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2015-01-01 1.

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER FÖR BUDGETÅRET 2014

TAXOR OCH AVGIFTER FÖR BUDGETÅRET 2014 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR BUDGETÅRET 2014 A SKYDDSAVDELNINGEN Sid 2 B LARMCENTRALEN " 5 C RÄDDNINGSTJÄNST " 6 D UTHYRNING " 8 Samtliga taxor och avgifter är angivna exklusive moms Taxan antagen vid BRT direktionsmöte

Läs mer

Renhållningstaxa 2003

Renhållningstaxa 2003 Renhållningstaxa 2003 Renhållningsavgiften Avfallshantering finansieras enbart genom renhållningsavgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till fastighetsägaren

Läs mer

TAXA FÖR NYCKELFÖRVARING HOS RÄDDNINGSTJÄNSTEN 2015

TAXA FÖR NYCKELFÖRVARING HOS RÄDDNINGSTJÄNSTEN 2015 TAXA FÖR NYCKELFÖRVARING HOS RÄDDNINGSTJÄNSTEN 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-xx x, och gäller fr o m 2015-01-01. - - - - - Avgiftens storlek Till alla automatlarmsobjekt i kommunen har räddningstjänsten

Läs mer

Taxor och avgifter 2016 (förslag) Kommunstyrelsen

Taxor och avgifter 2016 (förslag) Kommunstyrelsen Taxor och avgifter 2016 (förslag) Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1 Interna taxor och avgifter... 3 2 Samtliga nämnder... 4 3 Kommunstyrelsen... 6 Kommunstyrelsen, Taxor och avgifter 2016 2(10) 1

Läs mer

Taxor och avgifter 2015. Kommunförvaltning

Taxor och avgifter 2015. Kommunförvaltning Taxor och avgifter 2015 Kommunförvaltning Innehållsförteckning 1 Interna taxor och avgifter... 3 2 Samtliga nämnder... 4 3 Kommunstyrelsen... 6 Kommunförvaltning, Taxor och avgifter 2015 2(10) 1 Interna

Läs mer

Renhållningstaxa för Söderhamns kommun 2015

Renhållningstaxa för Söderhamns kommun 2015 1 Renhållningstaxa för Söderhamns kommun 2015 Samtliga avgifter exklusive moms 2 Innehåll Renhållningstaxa för Söderhamns kommun 2015... 1 Bestämmelser... 4 Inledning... 4 Avgiftsskyldighet... 4 Särskilda

Läs mer

TAXA FÖR VISSA TJÄNSTER INOM RÄDDNINGSTJÄNSTEN 2014

TAXA FÖR VISSA TJÄNSTER INOM RÄDDNINGSTJÄNSTEN 2014 TAXA FÖR VISSA TJÄNSTER INOM RÄDDNINGSTJÄNSTEN 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-xx-xx, xx, och gäller fr o m 2014-01-01. Timlön för personal Ersättning för brandman beräknas enligt gällande löneavtal

Läs mer

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun (fr.o.m. 1 januari 2016)

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun (fr.o.m. 1 januari 2016) Permanentboende i villa Hämtningsintervall Varje vecka Varannan vecka Tillägg sommar* 130 liter grönt kärl 1 411 kr 1 085 kr 190 liter grönt kärl 1 728 kr 1 329 kr 370 liter grönt kärl 2 481 kr 1 909 kr

Läs mer

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

TAXOR. Teknisk service Uthyrning av materiel Övnings- och kursverksamhet. Gäller fr.o.m. 2016-01-01. Fastställda av: Kommunstyrelsen 2015-11-16, 339

TAXOR. Teknisk service Uthyrning av materiel Övnings- och kursverksamhet. Gäller fr.o.m. 2016-01-01. Fastställda av: Kommunstyrelsen 2015-11-16, 339 TAXOR Teknisk service Uthyrning av materiel Övnings- och kursverksamhet Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Fastställda av: Kommunstyrelsen 2015-11-16, 339 F:\KSF\Kserv\Sekretariat\Författningssamlingen\Alla författningar\taxor

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2005/0353 170 KFS 2005:13 Taxa för räddningstjänstens servicearbeten i Falköpings och Tidaholms kommuner (Antagen av kommunfullmäktige i Falköping

Läs mer

BERÄKNING AV AVGIFTER INOM SOCIALNÄMDENS ANSVARSOMRÅDE INFÖR VERKSAMHETSÅRET 2015

BERÄKNING AV AVGIFTER INOM SOCIALNÄMDENS ANSVARSOMRÅDE INFÖR VERKSAMHETSÅRET 2015 1(6) BERÄKNING AV AVGIFTER INOM SOCIALNÄMDENS ANSVARSOMRÅDE INFÖR VERKSAMHETSÅRET 2015 Varje år justeras avgifterna inom socialnämndens ansvarsområde. De nya förändrade avgifterna ska fastställas av kommunfullmäktige

Läs mer

Lagstadgad moms tillkommer på samtliga priser förutom vid myndighetsutövning.

Lagstadgad moms tillkommer på samtliga priser förutom vid myndighetsutövning. Blad 1 RÄDDNINGSTJÄNSTENS TAXOR OCH AVGIFTER Fastställda av kommunfullmäktige 2013-09-11, 109 Innehållsförteckning 1 TAXA FÖR MYNDIGHETSUTÖVNING... 2 1.1 TILLSYN LSO LBE... 2 1.2 TILLSTÅNDSTAXA ENLIGT

Läs mer

Avgift kr/år Exkl moms Inkl moms 190 L grönt kärl L brunt kärl

Avgift kr/år Exkl moms Inkl moms 190 L grönt kärl L brunt kärl G:\Administration\Gemensam\sekreterare\Dokument\RH-bolaget\Prislistor\Avfallshämtning\Prislista avfallshämtning 2014-07-01_rev 160913.docx Dokumentnamn PRISLISTA 1 (5) Utfärdad av Leif Lundell Ämne Prislista

Läs mer

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 Socialnämnden Förslaget på nya avgifter inför 2016 innebär en mindre höjning av avgifterna. Matavgifterna höjs med 2%. Hyran på särskilt boende höjs med 100 kr/mån (2,4%). Tillsynsavgifterna

Läs mer

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse 2016-10-28 Gäller från och med 2017-01-01 1 1. Hushållsavfall Hushållsavfallet sorteras i brännbart och komposterbart

Läs mer

TAXA FÖR TJÄNSTER VÄSTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGSTJÄNST

TAXA FÖR TJÄNSTER VÄSTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGSTJÄNST VINGÅKERS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING FLIK 2.21 TAXA FÖR TJÄNSTER Allmänt Direktionen beslutade 2012-03-01 VRSs taxor regleras enligt KPI fi.o.m. 2012. Basår är okt- 2010 (30557 Kr) Taxorna 2012justeras

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Gagnef den 8 december 2014 224 dnr 2014:934/04 2 AVFALLSTAXA 2015 I GAGNEFS KOMMUN För Gagnefs kommuns avfallshantering att gälla fr om

Läs mer

Tillkommande ärenden till/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-18

Tillkommande ärenden till/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-18 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunsekretariatet Datum 2015-05-13 Vår handläggare Per Pettersson Sjöberg Tillkommande ärenden till/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-18

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2016

RENHÅLLNINGSTAXA 2016 RENHÅLLNINGSTAXA 2016 2 Gäller from 2016-01-01 Söderköpings kommun Kommunfullmäktige 2016-01-01 RENHÅLLNINGSENHETEN Allmänt För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149.

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. Dnr: KA08/824 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Avgiftsskyldighet Enligt 27 kap. 4-6 miljöbalken får

Läs mer

AVFALLSPRISER FÖR VILLAKUNDER

AVFALLSPRISER FÖR VILLAKUNDER 1 av 13 AVFALLSPRISER FÖR VILLAKUNDER Priser gällande fr. o. m. 2015-07-01 Priskod Pris per år Intervall Kärlstorlek Anmärkningar inkl. moms A1 1 838,- var 14:e dag 190 l bb Grundservice kärlen vid tomtgräns

Läs mer

1 Personal a) Tjänstgörande personal 507 kr/tim b) Ledig personal (övertid) 680 kr/tim

1 Personal a) Tjänstgörande personal 507 kr/tim b) Ledig personal (övertid) 680 kr/tim Taxa inom Samhällsbyggnadsförvaltningen brand och säkerhetsavdelningen 2017-01-01 Till angivna priser tillkommer moms med undantag för loklahyra, myndighetsutövande och automatlarm som är momsbefriade.

Läs mer

Renhållningsavgifter 2015

Renhållningsavgifter 2015 Renhållningsavgifter 2015 Gällande fr.o.m. 1 januari 2015 Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Antagen av kommunfullmäktige, KF 2015-02-23 5 i Vara kommun 2015 Sidan 1 Innehållsförteckning Hushållsavfall... 1 Hämtning

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro den 22 december 2014 134, dnr: KS 2014/617 2 AVFALLSTAXA 2015 För Vansbro kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Prislista för räddningstjänster Lomma-Staffanstorp

Prislista för räddningstjänster Lomma-Staffanstorp FÖRFATTNING 4.5.2 Antagen av kommunstyrelsen 6/10 Prislista för räddningstjänster Lomma-Staffanstorp Gäller från och med 1 maj 2010 1 PERSONAL 1.1 Personal heltid Brandbefäl heltid vardagar dagtid Brandbefäl

Läs mer

TJÄNSTER OCH SERVICE AVGIFTER 2015

TJÄNSTER OCH SERVICE AVGIFTER 2015 TJÄNSTER OCH SERVICE AVGIFTER 2015 Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän Uddevalla Lysekil - Munkedal 1 AVGIFTER FÖR TJÄNSTER OCH SERVICE Avgifterna är fastställda av förbundsdirektionen i MittBohuslän

Läs mer

Avfallstaxa i Borgholms kommun

Avfallstaxa i Borgholms kommun Avfallstaxa i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24. Taxan träder i kraft 2015-01-01. Alla priser inkluderar mervärdesskatt. Betalningsansvar för renhållningstjänst åvilar fastighetsägare,

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen

TJÄNSTESKRIVELSE TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-26 Kommunstyrelsen Bengt Andersson Samhällsbyggnadschef Telefon 08 555 010 70 bengt.andersson@nykvarn.se Fastställande av punkt 9 A-C i taxa för Södertörns brandförsvarsförbunds

Läs mer

Svedala Kommuns 2:11 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 2:11 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Taxa för uppdragsverksamhet samt myndighetsutövning för Svedala Kommuns Räddningstjänst Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-08 103 Gäller från 2014-10-01 Personal A1 Personalkostnad

Läs mer

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro 2016-11-14, 83 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

Taxa för hemtjänst 2015. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Taxa för hemtjänst 2015. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Taxa för hemtjänst 2015 Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Innehållsförteckning Om avgiften Högkostnadsskydd...3 Inkomstsuppgift...3 Förbehållsbelopp...4 Makar...4 Sammanboende...4

Läs mer

22, 2007. Taxa för arbeten av icke nödhjälpskaraktär. Beslut 2007-022 2007-10-04

22, 2007. Taxa för arbeten av icke nödhjälpskaraktär. Beslut 2007-022 2007-10-04 Beslut 2007-022 2007-10-04 22, 2007 Taxa för arbeten av icke nödhjälpskaraktär Direktionen beslutade: att fastställa föreslagen taxa att gälla från och med 2008-01-01. Ärendebeskrivning En icke obetydlig

Läs mer

Renhållningstaxa för Boxholms kommun

Renhållningstaxa för Boxholms kommun Renhållningstaxa för Boxholms kommun Gäller från 2014-01-01 (exkl. ) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-09 Allmänt. n gäller tillsvidare from 2014-01-01 och skall om så erfordras omprövas inför varje

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2013

RENHÅLLNINGSTAXA 2013 KS-TEK 2013.1 450 RENHÅLLNINGSTAXA 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 22 Allmänt För att täcka kostnader avseende insamling, transport, behandling och återvinning av avfall, samt kostnader för

Läs mer

RENHÅLLNINGS- TAXA. Antagen av kommunfullmäktige

RENHÅLLNINGS- TAXA. Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-13 RENHÅLLNINGS- TAXA Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24 62 Allmänt För att täcka kostnader avseende insamling, transport, behandling och återvinning av avfall, samt kostnader för planering,

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Värnamo kommun Antaget av KF 1998 KFS 1998:4 Taxor och avgifter för Räddningstjänsten 2003 Avgifter för automatiska brandlarmsanläggningar A-larm (multicom) Räddningstjänstens

Läs mer

Renhållningstaxa 2016

Renhållningstaxa 2016 Renhållningstaxa 2016 Fastställd av KF 2015-11-03 Med stöd av kap 27, 4-6 miljöbalken beslutar kommunfullmäktige följande taxa. 1 Om taxan saknar tillämplig bestämmelse om avgift får samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

ÄNGELHOLMs KOMMUN. Räddningstjänsten o. Dnr:... (]lrisfista. SkJ,ne- (]J{e~nge (}3rantl6efä{sjörening

ÄNGELHOLMs KOMMUN. Räddningstjänsten o. Dnr:... (]lrisfista. SkJ,ne- (]J{e~nge (}3rantl6efä{sjörening ÄNGELHOLMs KOMMUN Räddningstjänsten 2013-01- 3 o Dnr:.... (]lrisfista SkJ,ne- (]J{e~nge (}3rantl6efä{sjörening 2013 Rekommenderad prislista för år 2013 Prislistan har utarbetats av styrelsen för Skåne-Blekinge

Läs mer

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka.

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka. RENHÅLLNINGSTAXA 2010 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska det också tas ut ersättning av fastighetsägaren

Läs mer

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder.

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder. Sida 1 (9) RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KRAMFORS KOMMUN Taxan gäller från och med 2013-01-01. För de åtgärder som utföres genom kommunens försorg enligt miljöbalken samt renhållningsordning antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Följande förändringar beträffande peng, taxor och avgifter föreslås i nämndernas verksamhetsplaner 2014:

Följande förändringar beträffande peng, taxor och avgifter föreslås i nämndernas verksamhetsplaner 2014: Bilaga 6 Följande förändringar beträffande peng, taxor och avgifter föreslås i nämndernas verksamhetsplaner 2014: Kultur- och fritidsnämnden föreslår en höjning av Kulturskolans elevavgift för ämneskurs

Läs mer

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand 2016-11-28, 115 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01 AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN Gällande från och med 2015-01-01 80 Avfallstaxa för Mjölby kommun Fastställs av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 133, Dnr KS/2014:449. Allmänt n gäller tillsvidare

Läs mer

Prislista. Skåne Blekinge Brandbefälsförening

Prislista. Skåne Blekinge Brandbefälsförening Prislista Skåne Blekinge Brandbefälsförening 2015 Rekommenderad prislista för år 2015 Prislistan har utarbetats av styrelsen för Skåne-Blekinge Brandbefälsförening Prislistan har reviderats med konsumentprisindex

Läs mer

1(7) Taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

1(7) Taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 1(7) Taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Taxa Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 193 Dokumentansvarig

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

TAXA 2014 Räddningstjänsten för vissa arbeten och tjänster, utlåning av räddningstjänstens materiel m.m.

TAXA 2014 Räddningstjänsten för vissa arbeten och tjänster, utlåning av räddningstjänstens materiel m.m. TAXA 2014 Räddningstjänsten för vissa arbeten och tjänster, utlåning av räddningstjänstens materiel m.m. Gäller från 2014-09-24 Dnr: KSF 2014/208 54 Antagen av Kommunfullmäktige i Höörs kommun 1 1 PERSONAL

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016 9. TAXOR... 37

Verksamhetsplan 2014-2016 9. TAXOR... 37 Verksamhetsplan 2014-2016 9. TAXOR... 37 9. TAXOR Verksamhetsplan 2014-2016 37 KOMMUNSTYRELSEN Taxa för kopiering Grundavgift per kopieringstillfälle 50,45 63,06 51,46 64,32 52,44 65,55 Vitt A4 (80 g hålat/ohålat)

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA. för. Simrishamns och Tomelilla kommuner. www.okrab.se

RENHÅLLNINGSTAXA. för. Simrishamns och Tomelilla kommuner. www.okrab.se RENHÅLLNINGSTAXA för Simrishamns och Tomelilla kommuner www.okrab.se PRIVATPERSONER ENSKILDA HUSHÅLL Matavfallsinsamling har införts i tätorterna under åren 2010-2013*. I abonnemang avseende 140 och190

Läs mer

BADAVGIFTER VID KOMMUNENS SIMHALLAR. MÖTESPLATS OVIKEN (gäller t o m ) MUSIKAVGIFTER AVGIFTER BIBLIOTEKSVERKSAMHET M.M.

BADAVGIFTER VID KOMMUNENS SIMHALLAR. MÖTESPLATS OVIKEN (gäller t o m ) MUSIKAVGIFTER AVGIFTER BIBLIOTEKSVERKSAMHET M.M. VERKSAMHETSNÄMNDENS TAXOR BADAVGIFTER VID KOMMUNENS SIMHALLAR Avgiftsfritt upp till 7 år. Ungdomar är mellan 7-18 år. Ungdomar, pensionär Vuxen, 18 år och uppåt Årskort, ungdom, pensionär Årskort, vuxen

Läs mer

Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19

Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Allmänna bestämmelser 1 Avgift för insamling, transport och bortskaffande av hushållsavfall från bostäder

Läs mer

Taxor och avgifter för Räddningstjänsten 2004

Taxor och avgifter för Räddningstjänsten 2004 Taxor och avgifter för Räddningstjänsten 2004 Avgifter för automatiska brandlarmsanläggningar SEK A-larm (multicom) Räddningstjänstens larmcentral, SOS Alarmering Jönköping Abonnemangsavgift 5 914 Kostnader

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Prisändring av renhållningstaxa 2012

Prisändring av renhållningstaxa 2012 Tjänsteskrivelse 2011-12-02 SBN 2011.0153 Handläggare: Terése Riddersand Samhällsbyggnadsnämnden Prisändring av renhållningstaxa 2012 Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-12-02

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2017

Avfallstaxa Hällefors kommun 2017 Avfallstaxa Hällefors kommun 2017 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-11 D. nr 0072/15 1 R e n h å l l n i n g s t a x a f ö r Ö c k e r ö k o m m u n 2016 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap

Läs mer

Taxebilaga 6, Räddningstjänsten Lilla Edet 2015

Taxebilaga 6, Räddningstjänsten Lilla Edet 2015 Taxebilaga 6, Räddningstjänsten Lilla Edet 2015 Innehållsförteckning 1 TJÄNSTER... 2 2 TRANSPORT OCH FORDONSKOSTNAD... 3 3 UTHYRNING AV MATERIEL I SAMBAND MED LSO UPPDRAG... KURS-, UTBILDNINGS- OCH ÖVNINGSVERKSAMHET...

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument Författningssamling - Policydokument Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 2013-01-01 Antagen: KF 164, 2012-12-03 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande

Läs mer

Renhållningstaxa i Kumla kommun

Renhållningstaxa i Kumla kommun Renhållningstaxa i Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige den 14 mars 2011, 32 Reviderad KF 56 2012-06-18. Inledande bestämmelser Avfallstaxan ska vara miljöstyrande, öka återvinning/återanvändning

Läs mer

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 1. Allmänt Taxan avser de avgifter som enligt Miljöbalken 27 kap. 4-6 får uttagas av kommunen för täckande av nödvändiga kostnader för renhållningen. Samtliga

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA. Antagen av kommunfullmäktige 2000-08-28 Inklusive 25 % mervärdesskatt. Reviderat 2001-12-17-2002-11-25 - 2004-02-23-2004-12-20

RENHÅLLNINGSTAXA. Antagen av kommunfullmäktige 2000-08-28 Inklusive 25 % mervärdesskatt. Reviderat 2001-12-17-2002-11-25 - 2004-02-23-2004-12-20 RENHÅLLNINGSTAXA Antagen av kommunfullmäktige 2000-08-28 Inklusive 25 % mervärdesskatt Reviderat 2001-12-17-2002-11-25 - 2004-02-23-2004-12-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 A En- och

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 2014-01-20 (5) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 69 2014-11-27. Gäller från och med 2015-01-01 Bilaga 4 Taxor för tobak, strålskydd, receptfria

Läs mer

AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011

AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011 AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011 Gäller insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Innehåll Kommunens ansvarsområde...5

Läs mer

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven.

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven. Följande taxor och avgifter föreslås i nämndernas verksamhetsplaner 2015: Kommunledningskontoret föreslår att avgifterna för att hyra festvåningen i Djursholms slott höjs från 10 350 kr till 12 000 kr

Läs mer

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 FOKUS-nämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-26 50 1 Fokusnämnden FÖRSKOLEVERKSAMHET samt SKOLBARNSOMSORG - AVGIFTER/TAXA FÖRSKOLEVERKSAMHET (förskola 1-5 år samt dagbarnvårdare)

Läs mer

Höörs RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från

Höörs RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från ESLÖVS KOMMUN Höörs eipkommun 2012-10- 03 9191, RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 Debitering och betalningsperioder Avgifter debiteras i intervall som MERAB

Läs mer

TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2015

TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2015 taxa för slam, latrin och fett 2015 Innehåll ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 AVGIFTER 4 1 Slam 4 1 januari 2015-31 mars 2015 1.1 Fastlandet 4 1.2 Öar 5 Från 1 april 2015 1.3 Fastlandet 6 1.4 Öar 7 2 Latrin

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

TAXA FÖR MORA BRANDKÅR

TAXA FÖR MORA BRANDKÅR TAXA FÖR MORA BRANDKÅR 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Taxa för Mora Brandkår fr.o.m. 2016-01-01... 4 Utrustning och materiel... 4 Myndighetsutövning... 5 Utbildning... 7 Larmmottagning

Läs mer

1.1 Timersättning utbildning Helgfri mån-fre 07:00-18: Timersättning övriga tjänster 584 kr / tim. 2.1 Personbil 4,53 kr / km dock lägst 72 :-

1.1 Timersättning utbildning Helgfri mån-fre 07:00-18: Timersättning övriga tjänster 584 kr / tim. 2.1 Personbil 4,53 kr / km dock lägst 72 :- PRISLISTA 2017 1. PERSONAL 1.1 Timersättning utbildning Helgfri mån-fre 07:00-18:00 Övrig tid Pris (exkl moms) 602 kr / tim 905 kr / tim 1.2 Timersättning övriga tjänster 584 kr / tim Not Tiden för normala

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA. Simrishamns och Tomelilla kommuner

RENHÅLLNINGSTAXA. Simrishamns och Tomelilla kommuner RENHÅLLNINGSTAXA Simrishamns och Tomelilla kommuner PRIVATPERSONER ENSKILDA HUSHÅLL Matavfallsinsamling införs successivt under åren 2010-2013. I abonnemang avseende 140, 190 och 370 liters kärl ingår

Läs mer

Revidering av VMKF renhållningstaxa år 2014 för Arboga kommun

Revidering av VMKF renhållningstaxa år 2014 för Arboga kommun ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-04 Blad 15 Ks9 Au 5 Dnr 253/2013-041 Revidering av VMKF renhållningstaxa år 2014 för Arboga kommun Vid kommunfullmäktiges sammanträde

Läs mer

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med Version 3

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med Version 3 AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN Gällande från och med 2016-01-01 Version 3 80 Avfallstaxa för Mjölby kommun Fastställd av kommunfullmäktige den 15 december 2015, 150, Dnr KS/2015:381. Allmänt Taxan gäller

Läs mer

TAXA FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN

TAXA FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN TAXA FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2014 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Prislista. Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge

Prislista. Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge Prislista Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge 2016 Rekommenderad prislista för år 2016 Prislistan har utarbetats av styrelsen för Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne- Blekinge. Prislistan har

Läs mer

Prislista Renhållning. Gäller från och med 2011-01-01

Prislista Renhållning. Gäller från och med 2011-01-01 Prislista Renhållning Gäller från och med 2011-01-01 Vad kostar soporna? Det är naturligtvis inte gratis att hålla rent. Du undrar kanske vad hämtningen av sopor samt övrigt avfall kostar i Ekerö kommun

Läs mer

Renhållningstaxa för hushållsavfall

Renhållningstaxa för hushållsavfall Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 17 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl RENHÅLLNINGSTAXA 2014 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska kommunen också ta ut ersättning av

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg 2015

Avgifter Vård och omsorg 2015 Avgifter Vård och omsorg 2015 Information om avgifter Socialförvaltningens möjlighet att ta ut avgifter inom äldreomsorg regleras i socialtjänstlagen 8 kap. I lagen regleras den högsta avgift som en kommun

Läs mer