TAXOR OCH AVGIFTER NORDMALINGS KOMMUN 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TAXOR OCH AVGIFTER NORDMALINGS KOMMUN 2015"

Transkript

1 Förslag TAXOR OCH AVGIFTER NORDMALINGS KOMMUN 2015 Bilaga 1 Taxa Offentlig kontroll inom livsmedel Bilaga 2 Taxa inom miljöbalkens område, riskbaserad taxa enl SKL Bilaga 3 Taxa kommuns allmänna vatten- och avloppanläggning Antagen av kommunfullmäktige Kf x

2 NORDMALINGS KOMMUN Avgifter Räddningstjänst Beslut Beslut 2015 Taxa/ avgift/ Taxa/ avgift/ taxa/ avgift/ taxa/ avgift/ belopp belopp belopp belopp Räddningstjänsten Tiden räknas från det att personal/fordon lämnar brandstation tills dess att personal/fordon är åter på stationen, rengjort och återställt. exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms uppräknad med KPI uppräknad med KPI Tillsynsavgift Grundavgift per tillsyn 928 kr kr 950 kr kr Enl.lagen om skydd mot olyckor per timme 537 kr 671 kr 550 kr 687 kr Enl.lagen om brandfarlig och explosiv vara per timme 537 kr 671 kr 550 kr 687 kr Personal Påbörjad första timme räknas som hel timme, därefter påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme. Vardagar kl kr 496 kr 407 kr 508 kr Andra dagar och annan tid 458 kr 573 kr 469 kr 586 kr Fordon - Vattentransport inkl. förare Påbörjad första timme räknas som hel timme, därefter påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme. Vardagar kl kr 876 kr 718 kr 897 kr Andra dagar och annan tid 761 kr 951 kr 779 kr 974 kr

3 Bandvagn inkl. förare exkl.ev. rengöring, Påbörjad första timme räknas som hel timme, därefter påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme. Vardagar kl kr 876 kr 718 kr 897 kr Andra dagar och annan tid 761 kr 951 kr 779 kr 974 kr Skylift inkl. förare exkl.ev. rengöring, kostnad per timme Påbörjad första timme räknas som hel timme, därefter påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme. Vardagar kl kr kr 860 kr kr Andra dagar och annan tid 904 kr kr 926 kr kr Efterbevakning av brandplats Grundavgift (tankbil + slang) kr kr kr kr > 6 timmar timtid (mantimmar) 208 kr 260 kr 213 kr 266 kr Pumpar, kostnad per timme Minsta hyra är tre (3) timmar, därefter räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme. Kapacitet motsvarande klass 1 (max 500 l / min) exkl. bensin 260 kr 325 kr 266 kr 333 kr Kapacitet motsvarande klass 2 ( l / min) exkl. bensin 413 kr 516 kr 423 kr 529 kr Kapacitet motsvarande klass 3 (mer än l / min) exkl. bensin 534 kr 668 kr 547 kr 684 kr Elverk, Pris per dyng exkl bränsle Elverk 3 kw, första dygnet 511 kr 639 kr 523 kr 654 kr därefter per dygn 250 kr 313 kr 256 kr 320 kr Elverk 5 kw, första dygnet 570 kr 713 kr 584 kr 730 kr därefter per dygn 288 kr 360 kr 295 kr 369 kr Vattendammsugare Pris per dyng Vattendammsugare, första dygnet 254 kr 318 kr 260 kr 325 kr därefter per dygn 128 kr 160 kr 131 kr 164 kr

4 Länspump Pris per dyng Länspump 1-fas, första dygnet 243 kr 304 kr 249 kr 311 kr därefter per dygn 178 kr 223 kr 182 kr 228 kr Handbrandsläckare Pris per dyng Handbrandsläckare, första dygnet 128 kr 160 kr 131 kr 164 kr därefter per dygn 65 kr 81 kr 67 kr 83 kr Rökalstrare Pris per dyng Rökalstrare, första dygnet 366 kr 458 kr 375 kr 468 kr därefter per dygn 182 kr 228 kr 186 kr 233 kr Vätska till rökalstrare, enligt dagsprislista Fyllning av lufttuber Pris per styck 1 x liter 102 kr 128 kr 104 kr 131 kr 2 x 3-7 liter 172 kr 215 kr 176 kr 220 kr 1 x liter 172 kr 215 kr 176 kr 220 kr Metalldetektor Pris per dygn Metalldetektor, första dygnet 167 kr 209 kr 171 kr 214 kr därefter per dygn 83 kr 104 kr 85 kr 106 kr Båtar Buster med motor (exkl. bensin,personal och 301 kr 376 kr 308 kr 385 kr transport)

5 Slang Lån av slang och tillbehör, del av vecka räknas som helvecka Pris per styck och vecka Brandposthuvud, grenrör, stålrör 90 kr 113 kr 92 kr 115 kr Brandslang inkl återställning, längd = 25 meter 216 kr 270 kr 221 kr 276 kr Slangservice Pris per styck Tvättning och provtryckning 148 kr 185 kr 189 kr Lagning av hål 69 kr 86 kr 71 kr 88 kr Omkoppling inkl hylsa 79 kr 99 kr 81 kr 101 kr Ny koppling (76 mm, 63 mm, 38 mm) Enl. dagsprislistaenl. dagsprislista Enl. dagsprislista Enl. dagsprislista Gaskontroll (ev. transportkostnad enl. transporter) Vardagar kl kr 291 kr 239 kr 298 kr andra dagar och annan tid 347 kr 434 kr 355 kr 444 kr Transporter Personbil (enl kommunala reseavtalet) Enl.KRA Enl.KRA Enl.KRA Enl.KRA Brandbil, pris per mil 165 kr 206 kr 169 kr 211 kr Brandbil, pris per halvdag 945 kr kr 968 kr kr Brandbil, pris per heldag kr kr kr kr Automatiska brandlarm Okynnes- eller felaktig alarmering av räddningsstyrka via automatiskt brandlarm eller sprinkler Pris per gång kr kr kr kr

6 Allmänt Förkommet, förstört eller förbrukat material debiteras enligt dagsprislista för nytt material. Totala ersättningsbeloppet får ej överstiga nyanskaffningsvärdet. Enl. dagsprislista Enl. dagsprislista Enl. dagsprislista Enl. dagsprislista Vid arbete eller utlåning som ej medtagits i denna prislista äger räddningschefen rätt att bestämma storleken på debiteringen. Hyra av räddningstjänstens lektionssal Hel dag inkl AV-utrustning, ( > fyra (4) timmar ) 219 kr 274 kr 224 kr 280 kr Halv dag inkl AV-Utrustning, ( < fyra (4) timmar ) 142 kr 178 kr 145 kr 182 kr

7 NORDMALINGS KOMMUN Avgifter Bygg- och Miljö Beslut Beslut 2015 Taxa/ avgift/ Taxa/ avgift/ taxa/ avgift/ taxa/ avgift/ belopp belopp belopp belopp exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms uppräknad med KPI uppräknad med KPI Miljö Taxa inom miljöbalkens område Tillsyn inom miljöbalkens område 659 kr - kr 750 kr Höjt mer än index Riskbaserad taxa, bygger på timtaxan Se separat bilaga enl SKL NY! Strandskyddsdispens enligt miljöbalken kr Höjt mer än index Avg för tunga, långa och breda transporter Dispens för tung transport 865 kr - kr 865 kr Dispens för bred transport Om bredden är < 450 cm 463 kr - kr 463 kr Om bredden är > 450 cm 865 kr - kr 865 kr Dispens för lång transport Om längden är < 35 m 463 kr - kr 463 kr Om längden är > 35 m 865 kr - kr 865 kr Vid ärenden om undantag för tung, bred o lång transport som kräver skyndsam behandling Dubbel avgift Dubbel avgift

8 Avgift för anmälan och registerhållning av oljetankar i mark Nyanmälan av cistern i mark, för lagring av dieselbrännolja eller eldningsolja kr - kr kr Registerhållningsavgift för befintliga cisterner i mark, som tas ut i samband med förlängning av tillståndstiden. 577 kr - kr 577 kr Avg. avseende miljökrav för mjölkproduc. i samband med mjölkkvoten För utfärdande av intyg enl. ovan 567 kr - kr 567 kr Taxa för vissa åtg. på fartyg och luftfartyg För besiktning för utrönande av råttförekomst Fartyg, < bruttoton 659 kr - kr 659 kr Fartyg, bruttoton 884 kr - kr 884 kr Fartyg, > bruttoton kr - kr kr Bygg Bygglovstaxan Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mpbb x N mpbb = "Milliprisbasbelopp" N = Justeringsfaktor 0,8 av avgiften Antagen av KF Se bilaga på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), Plan och bygglovstaxa 2011 Avgifter för offentlig kontroll inom livsmedel och foderområdena Se separat bilaga Se separat bilaga

9 Tomtpriser */exkl. anslutningar Tomter för enfamiljshus Pris per villatomt Tomter för enfamiljshus Nordmaling kr - kr kr KPI Nordmaling-Rödviksberget kr - kr kr KPI Övriga orter kr - kr kr KPI Tomter för flerfamiljshus Pris per m2 Nordmaling 50 kr - kr 51 kr KPI Övriga orter 39 kr - kr 40 kr KPI * Ovanstående priser gäller under förutsättning att KF ej fattat annat beslut. Skyltar Skyltar vid E4:an, upp-och nedtagning kr kr

10 NORDMALINGS KOMMUN Avgifter Idrotts- och sporthallar, övriga lokaler Beslut Beslut 2015 Taxa/ avgift/ Taxa/ avgift/ taxa/ avgift/ taxa/ avgift/ belopp belopp belopp belopp Taxor och avgifter inom Kommunstyrelsens ansvarsområden exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms uppräknad med KPI uppräknad med KPI Sporthallen (gamla), Nordmaling Boende i kommun Halva hallen - kr 78 kr - kr 132 kr Höjt över index, taxa som Norrskenshallen Hela hallen - kr 156 kr - kr 264 kr - II - Förening i kommunen Nedsatt hallhyra med 75 % gäller endast om föreningen uppfyller villkoren i föreningsreglementet Halva hallen - kr 19 kr - kr 33 kr - II - Hela hallen - kr 39 kr - kr 66 kr - II - Boende/förening utanför kommunen Träning, halva hallen - kr 263 kr - kr 218 kr Sänkt, taxa som Norrskenshallen Träning, hela hallen - kr 525 kr - kr 436 kr - II - Matcher, hela hallen - kr 688 kr - kr 568 kr - II - Badmintonbana (gamla sporthallen) Banavgift - kr 88 kr - kr 71 kr - II -

11 Simhallen (Hammarhallen), Nordmaling Entréavgift - engångsavgift Vuxen 35 kr - kr 40 kr Höjt mer än index Barn 20 kr - kr 20 kr Pensionär 25 kr - kr 30 kr Höjt mer än index Familj 100 kr - kr 110 kr - II - Entréavgift - terminskort Vuxen 550 kr - kr 640 kr Höjt mer än index Barn 320 kr - kr 320 kr Pensionär 400 kr - kr 480 kr Höjt mer än index Familj 700 kr - kr 770 kr - II - 10-kort, 11:e badet gratis ) Vuxen 350 kr - kr 360 kr Barn 200 kr - kr 180 kr Sänkt Pensionär 250 kr - kr 270 kr Uthyrning till föreningar, privata, företag m.fl. Hyra simhallen utan personal (badvakter) 500 kr - kr 500 kr Hyra simhallen med personal (badvakter), < 2 tim 800 kr - kr 800 kr Hyra simhallen med personal (badvakter), > 2 tim 700 kr - kr 700 kr Övernattning lag, pris per natt 520 kr - kr 527 kr Uthyrning cafeterian, pris per timme 60 kr - kr 60 kr

12 Norrskenshallen, Rödviken Ishallen (norrskenshallen) Boende i kommunen 345 kr - kr 345 kr Förening i kommunen 86 kr - kr 86 kr Nedsatt hallhyra med 75 % gäller endast om föreningen uppfyller villkoren i föreningsreglementet Boende utanför kommunen Träning 568 kr - kr 568 kr Match 821 kr - kr 821 kr Sporthallen (Norrskenshallen) Boende i kommunen Hyra halva hallen, pris per timme 132 kr - kr 132 kr Hyra hela hallen, pris per timme 264 kr - kr 264 kr Hyra hela hallen/dag (> 6 tim) exkl. vaktmästeri och städ, vardag kr - kr kr Hyra hela hallen/dag (> 6 tim) exkl. vaktmästeri och städ, helgdag kr - kr kr Förening i kommunen Nedsatt hallhyra med 75 % gäller endast om föreningen uppfyller villkoren i föreningsreglementet Hyra halva hallen, pris per timmme 33 kr - kr 33 kr Hyra hela hallen, pris per timme 66 kr - kr 66 kr Hyra hela hallen/dag (> 6 tim) exkl. vaktmästeri och städ, vardag 352 kr - kr 352 kr Hyra hela hallen/dag (> 6 tim) exkl. vaktmästeri och städ, helgdag 705 kr - kr 705 kr Boende/förening utanför kommunen Hyra halva hallen 218 kr - kr 218 kr Hyra hela hallen 436 kr - kr 436 kr Matcher, hela hallen 568 kr - kr 568 kr

13 Badmintonbana (Norrskenshallen) Banavgift 71 kr - kr 71 kr Uthyrning av klubbrum (Norrskenshallen) Hyra halvdag, < 4 timmar 147 kr - kr 147 kr Hyra heldag, > 4 timmar 218 kr - kr 218 kr Vid matcher där publika intäkter ställs i utsikt, ersätts kommunen med kr../ match 684 kr - kr 684 kr Övernattning lag, pris per natt 527 kr - kr 527 kr För övriga arrangemang fastställs hyra enligt överenskommelse. Hallchef ges möjlighet att subventionera hyran vid icke attraktiva tider. Gräsplan Gräsplan Rödviken Boende i kommunen 7- manna 54 kr - kr 54 kr 11-manna 107 kr - kr 107 kr Förening i kommunen Nedsatt hallhyra med 75 % gäller endast om föreningen uppfyller villkoren i föreningsreglementet 7- manna 14 kr - kr 14 kr 11-manna 26 kr - kr 26 kr

14 Grusplan Grusplan Rödviken Boende i kommunen 7- manna 54 kr - kr 54 kr 11-manna 107 kr - kr 107 kr Förening i kommunen Nedsatt hallhyra med 75 % gäller endast om föreningen uppfyller villkoren i föreningsreglementet 7- manna 14 kr - kr 14 kr 11-manna 26 kr - kr 26 kr Solskenshallen, Rundvik Boende i kommunen Hela hallen 80 kr - kr 80 kr Förening i kommunen Nedsatt hallhyra med 75 % gäller endast om föreningen uppfyller villkoren i föreningsreglementet Hela hallen 20 kr - kr 20 kr Sporthallen, Gräsmyr Boende i kommunen Hela hallen 80 kr - kr 80 kr Förening i kommunen Nedsatt hallhyra med 75 % gäller endast om föreningen uppfyller villkoren i föreningsreglementet Hela hallen 20 kr - kr 20 kr

15 Oasen, Nordmaling Ljud-och ljusanläggning uthyres endast med vaktmästare som svarar för handhavandet Uthyrning i andra hand är inte tillåten Taxan har dygnet som begränsning Oasen inkl. loger, cafeteria, grupprum och kök Föreningar och privatpersoner Mer än sex (6) tim, inkl. vaktmästeritjänst kr - kr kr Mer än sex (6) tim, exkl. vaktmästeritjänst kr - kr kr Mindre än sex (6) tim, inkl. vaktmästeritjänst 900 kr - kr 900 kr Mindre än sex (6) tim, exkl. vaktmästeritjänst 600 kr - kr 600 kr Affärsmässig verksamhet Mindre än sex (6) tim, inkl. vaktmästeritjänst kr - kr kr Mindre än sex (6) tim, exkl. vaktmästeritjänst kr - kr kr Mer än sex (6) tim, inkl. vaktmästeritjänst kr - kr kr Mer än sex (6) tim, exkl. vaktmästeritjänst kr - kr kr Nedsatt hyra under repetitioner enligt nedan, avser revyer, musik- o teatergrupper Mer än sex (6) tim, inkl. vaktmästeritjänst 360 kr - kr 360 kr Mer än sex (6) tim, exkl. vaktmästeritjänst 240 kr - kr 240 kr Mindre än sex (6) tim, inkl. vaktmästeritjänst 180 kr - kr 180 kr Mindre än sex (6) tim, exkl. vaktmästeritjänst 120 kr - kr 120 kr Oasens cafeteria och kök Föreningar och privatpersoner Mer än sex (6) timmar 600 kr - kr 600 kr Mindre än sex (6) timmar 300 kr - kr 300 kr Affärsmässig verksamhet Mer än sex (6) timmar kr - kr kr Mindre än sex (6) timmar 600 kr - kr 600 kr

16 Oasens grupprum och loger Föreningar och privatpersoner Mer än sex (6) timmar 240 kr - kr 240 kr Mindre än sex (6) timmar 120 kr - kr 120 kr Affärsmässig verksamhet Mer än sex (6) timmar 500 kr - kr 500 kr Mindre än sex (6) timmar 120 kr - kr 120 kr Resecentrum Hyressättning konferenslokal inkl OH-utrustning Taxan har dygnet som begränsning Mer än sex (6) timmar 484 kr 605 kr 484 kr 605 kr Mindre än sex (6) timmar 314 kr 393 kr 314 kr 393 kr Skol lokaler Taxan har dygnet som begränsning Lektionssalar inkl gymnastiksal i byskolor Mer än sex (6) timmar 250 kr 250 kr Mindre än sex (6) timmar 100 kr 100 kr Skolrestaurang exkl.kök,slöjd- och hemkunskapslok. övriga specialsalar Halv dag 250 kr 250 kr Heldag 400 kr 400 kr Specialsal- slöjd, hemkunskap och kök Mindre än sex (6) timmar 220 kr 220 kr Mer än sex (6) timmar 400 kr 400 kr

17 NORDMALINGS KOMMUN Avgifter renhållning Beslut Beslut 2015 Taxa/ avgift/ Taxa/ avgift/ taxa/ avgift/ taxa/ avgift/ belopp belopp belopp belopp Taxor och avgifter inom Kommunstyrelsens ansvarsområden exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms uppräknad med KPI uppräknad med KPI Tippavgifter / Mottagningsavgifter gällande avfall Renhållningstaxa Returkärl - fast avgift / år Ordinarie tömning 190 L En gång varannan vecka 781 kr 976 kr 781 kr 976 kr En gång varje vecka kr kr kr kr 370 L En gång varannan vecka kr kr kr kr En gång varje vecka kr kr kr kr 660 L En gång varannan vecka kr kr kr kr En gång varje vecka kr kr kr kr Fritidshus avgift, grundavgift 15/5-1/ kr 450 kr 360 kr 450 kr Rörlig avgift, pris per kg sopor 2,87 kr 3,59 kr 2,87 kr 3,59 kr Container 7m 3 Pris per år Tariff 1 tömning 1ggr/vecka kr kr kr kr Tariff 2 tömning 2ggr/vecka kr kr kr kr Tariff 3 tömning var 14:e dag kr kr kr kr

18 Avgift för dragväg Pris x meter per år För returkärl 190 liter tillägg för dragväg 0-10m 222 kr 278 kr 152 kr 190 kr För returkärl 370 liter, tillägg för dragväg 0-10m 222 kr 278 kr 224 kr 280 kr För returkärl 660 liter, tillägg för dragväg 0-10m - kr - kr 452 kr 565 kr NY! För returkärl 190 liter tillägg för dragväg 10m --> - kr - kr 304 kr 380 kr NY! För returkärl 370 liter, tillägg för dragväg 10m --> - kr - kr 364 kr 455 kr NY! För returkärl 660 liter, tillägg för dragväg 10m --> - kr - kr 684 kr 855 kr NY! Tilläggsavgift för extra tömning av returkärl utöver ordinarie intervall Pris per tömning För returkärl 190 liter 310 kr 388 kr 310 kr 388 kr För returkärl 370 liter 413 kr 516 kr 413 kr 516 kr För returkärl 660 liter 616 kr 770 kr 616 kr 770 kr Rörlig avgift på tömd mängd, pris per kg 3 kr 3,59 kr 2,87 kr 3,59 kr För container 7 m3, pris per tömning kr kr kr kr Hämtning av grovavfall, budning Pris per framkörning Grundersättning kr kr kr kr Rörlig ersättning A-pris per enhet med volym < 1 m3, pris per styck 508 kr 635 kr 508 kr 635 kr A-pris per enhet för tillkommande volym, pris per m3 203 kr 254 kr 203 kr 254 kr A-pris för lös volym, pris per m3 203 kr 254 kr 203 kr 254 kr

19 Reservtaxa (Gäller då registrering av data inte kan utföras vid tömning) Pris per tömning För returkärl 190 l 46 kr 58 kr 24 kr 30 kr Sänkt För returkärl 370 l 88 kr 110 kr 88 kr 45 kr -II- För returkärl 660 l 160 kr 200 kr 120 kr 150 kr -II- För container 7m kr kr kr kr Avgift för tömning av enskilda avloppsanläggningar Pris per tömning Ordinarie tömning Enskilda avloppsanläggningar upp till 4m3 - kr - kr 626 kr 783 kr NY! Enskilda avloppsanläggningar över 4m3 till 9,1m3 - kr - kr 882 kr kr NY! Enskilda avloppsanläggningar över 9,1m3 - kr - kr kr kr NY! Tillägg kr/m3 över 9,1m3 - kr - kr 178 kr 223 kr NY! BDT (bad, diks, tvättbrunn) tömning - kr - kr 492 kr 615 kr NY! Extra tömning Utöver ordinarie avgift tillkommer vid extra beställning av tömning Tillägg budning akut, vardag - kr - kr kr kr NY! Tillägg budning inom ett dygn - kr - kr 936 kr kr NY! Tillägg budning inom 8 dagar - kr - kr 588 kr 735 kr NY! Tillägg för extra slangdragning i ordinarie avgift ingår slangdragning upp till 20m Tillägg extra slang m - kr - kr 124 kr 155 kr Tillägg extra slang m - kr - kr 213 kr 266 kr NY! Tillägg extra slang mer än 51 m - kr - kr 731 kr 914 kr NY!

20 Övriga tillägg Tillägg extra brunn/tank mindre än 3m3 (på samma tomt) - kr - kr 300 kr 375 kr NY! Tömning av toalettvagnar/tc - kr - kr kr kr NY! Tömning av fosforfilter - kr - kr kr kr NY! Tillägg kund som deltar vid tömning/dvs tidspassning för entreprenör - kr - kr 180 kr 225 kr NY! Framkörningsavgift vid ej tömt/hinder - kr - kr 498 kr 622 kr NY! Tillägg för tunga lock över 25kg - kr - kr 730 kr 913 kr NY! Tillägg utöver ord.tömning vid heltömning av brunn - kr - kr 330 kr 412 kr NY! Timersättning slambil - kr - kr 875 kr kr NY! Timersättning spolbil - kr - kr 875 kr kr NY! Övrigt Latrinhämtning (hämtas inom 1 vecka), pris per kärl 964 kr kr 964 kr kr Hämtning farligt avfall (hämtas inom 1 vecka), pris per tillfälle kr kr kr kr Hämtning trädgårdsavfall, pris per tillfälle 979 kr kr 979 kr kr Dispansansökningar, timtaxa 650 kr 650 kr dispansansöknigen håller i 3 år, då prövas den igen

21 NORDMALINGS KOMMUN Avgifter socialförvaltningen Beslut Beslut 2015 Taxa/ avgift/ Taxa/ avgift/ taxa/ avgift/ taxa/ avgift/ belopp belopp belopp belopp Hemtjänsttaxa exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms uppräknad med KPI uppräknad med KPI Timtaxa per hemtjänst timme 150 kr 200 kr Höjt över index ex 2 tim 300 kr 400 kr - II - ex 8 tim kr kr - II - f.ro.m 9:e timmen och uppåt 1776 kr dvs maxtak för hemtjänsten 1780 kr dvs maxtak för hemtjänsten Städning per städtillfälle, var 3:e vecka 500 kr 300 kr Sänkt Trygghetslarm, pris per månad 250 kr 250 kr Högsta taxa hemtjänst (inkl hemtj.tim, städ och trygghetslarm) kr kr Städ och trygghetslarm ska ingå i maxtak hemtjänst. ex 11 tim utförd hemtjänst + städ+larm kan aldrig överstiga kr Korttidsboende Pris per dygn Matkostnad 103 kr 110 kr Följer matabonemangspriset Omvårdnadsavgift 59 kr 59 kr -II- Total kost korttidsboende/dygn om ej hemtjänsttaxa debiteras 162 kr 169 kr -IIeller from dag 31 vid reducering av hemtjänsttaxan, annars deb endast matkostnad. Högsta taxa Särskilt boende omvårdnad kr kr

22 Avgift för kost Månadsabonnemang för särskilt boende. Pris per månad Frukost (F) 620 kr 660 kr Höjt över index Huvudmål, lunch (L) kr kr -II- Mellanmål (Mm) 310 kr 330 kr -II- Middag (M) 930 kr 990 kr -II- Summa abonnemangspris kr kr -II- Matdistribution* Gäller för pensionärer i ordinärt boende Pris per portion Per portion inkl matleverans 55 kr 60 kr Höjt över index Huvudmål (lunch)/middag (Besökande till vårdtagare - pensionär ) 55 kr 60 kr -II- Gästkuponger (Besökande till vårdtagare - ej pensionär ) 60 kr 65 kr -II- Matavgift: Daglig verksamhet, Prästkargen Pris per dag Lunch och fika 60 kr 60 kr Matavgift: Kortidsvistelse samt eftermiddagsverksamhet/lss Pris per dag Barn/ungdomar 1-5 år 28 kr 28 kr Enl. konusmentverket ej klart 6-9 år (F:7 kr L:15 kr Mm:7 kr M:20 kr) 49 kr 49 kr -II år (F:8 kr L:17 kr Mm:8 kr M:25 kr) 58 kr 58 kr -II år (F:10kr L:20kr Mm:10 kr M:30 kr) 70 kr 70 kr -II- Vuxna (18 år --- ) Vuxna ( F:10 kr L:20 kr M:40 kr) 70 kr 70 kr -II- Ungdomar från 18 år som vistas på eftermiddagsverks (Mm:10kr) 10 kr 10 kr -II-

23 Matavgift: Gruppbostäder Pris per dag Vuxna Mat (F:10 kr, L:20 kr, M:40 kr) 70 kr 70 kr Enl. konusmentverket ej klart Fika 5 kr 5 kr -II- Matavgift: Daglig verksamhet Pris per dag Vuxna Lunch och fika 60 kr 60 kr -II- Fotvård (Moms tillkommer vid ej omvårdnadsfotvårdsamt ej pensionär)* Kostnad per behandling Fotvårdstaxa pensionär 275 kr 275 kr Fotvårdstaxa med läkarremiss 100 kr 100 kr Fotvårdstaxa, ej pensionär 400 kr 400 kr Färdtjänst Färdtjänsttaxa enl kf Avgifter för alkoholtillstånd Nyansökningar kr kr Utvidgade tillstånd kr kr Tillfälliga tillstånd till allmänheten kr kr Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap 600 kr 600 kr Tillsynsavgift för permanenta tillstånd Tillsynsavgift för permanenta tillstånd baseras på restaurangens totala omsättning Pris per år Omsättning i kronor kr kr kr kr kr kr kr kr

24 Tillsynsavgift för tillfälliga tillstånd, för servering till allmmänhet kr kr Tillsynsavgift för tillfälliga tillstånd, för servering i slutet sällskap 400 kr 400 kr Tillsynsavgift för försäljning av folköl, tobak o läkemedel För företagare som säljer folköl 600 kr 600 kr För företagare som säljer tobak 600 kr 600 kr För företagare som säljer läkemedel 600 kr 600 kr Avgift för kunskapsprov om alkohollagstiftningen Stadigvarande tillstånd för alkoholservering till allmänheten kr kr Tillfälligt tillstånd för alkoholservering till allmänheten 800 kr 800 kr Tillfälligt tillstånd för alkoholservering till slutet sällskap 400 kr 400 kr Avgift för lotteritillstånd Handläggning av ansökan om lotteritillstånd 800 kr 800 kr

25 NORDMALINGS KOMMUN Avgifter barn- och utbildningsförvaltningen Beslut Beslut 2015 Taxa/ avgift/ Taxa/ avgift/ taxa/ avgift/ taxa/ avgift/ belopp belopp belopp belopp Taxor och avgifter inom Barn- och utbildnings förvaltningens ansvarsområden exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms Taxa för barn på förskola och i familjedaghem Barn 1-5 år placerade i familjedaghem och förskola uppräknad med KPI uppräknad med KPI Barn nr 1: 3 % av inkomsten dock högst kr kr Barn nr 2: 2 % av inkomsten dock högst. 840 kr 840 kr Barn nr 3: 1 % av inkomsten dock högst. 420 kr 420 kr Barn nr 4 - kr - kr Yngsta barnet räknas som barn nr 1. Inkomstuppgift lämnas in, annars debiteras högsta avgift Avgift tas ut under 12 mån per år Allmänn förskola 4-5 år, 15 tim/veckan Avgiftsfri Avgiftsfri Barn med särskilda behov enl 9 skollagen, beviljas omsorg 1-5 år, max 15 tim / vecka utan avgift. - kr - kr Taxa för barn på fritidshem och i familjedaghem Barn 6-12 år placerade i familjedaghem och fritidshem Barn nr 1: 2 % av inkomsten dock högst. 840 kr 840 kr Barn nr 2: 1 % av inkomsten dock högst. 420 kr 420 kr Barn nr 3: 1 % av inkomsten dock högst. 420 kr 420 kr Barn nr 4 - kr Yngsta barnet räknas som barn nr 1. Inkomstuppgift lämnas in, annars debiteras högsta avgift Avgift tas ut under 12 mån per år

26 Musikskolan Elevavgift per läsår kr kr Andra barnet 75 % avgift 975 kr 975 kr Tredje barnet 50 % avgift 650 kr 650 kr

SKELLEFTEÅ KOMMUN 2014-11-25 Dnr 2014-891

SKELLEFTEÅ KOMMUN 2014-11-25 Dnr 2014-891 SKELLEFTEÅ KOMMUN 2014-11-25 Dnr 2014-891 1 TAXA FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN FRÅN 2015-01-01 Till angivna priser tillkommer moms med undantag för punkterna 1.2, 7, 10, 11.1, och 11.2 som är momsbefriade (lokalhyra,

Läs mer

PRISLISTA 2015. 1.1 Timersättning utbildning Helgfri mån-fre 07:00-18:00. 1.2 Timersättning övriga tjänster 555 kr / tim

PRISLISTA 2015. 1.1 Timersättning utbildning Helgfri mån-fre 07:00-18:00. 1.2 Timersättning övriga tjänster 555 kr / tim Prislista år 2015 Sida 1 (8) PRISLISTA 2015 1. PERSONAL 1.1 Timersättning utbildning Helgfri mån-fre 07:00-18:00 Övrig tid Pris (exkl moms) 573 kr / tim 861 kr / tim 1.2 Timersättning övriga tjänster 555

Läs mer

TAXOR. Teknisk service Uthyrning av materiel Övnings- och kursverksamhet. Gäller fr.o.m. 2015-01-01. Fastställda av: Kommunstyrelsen 2014-10-27

TAXOR. Teknisk service Uthyrning av materiel Övnings- och kursverksamhet. Gäller fr.o.m. 2015-01-01. Fastställda av: Kommunstyrelsen 2014-10-27 TAXOR Teknisk service Uthyrning av materiel Övnings- och kursverksamhet Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Fastställda av: Kommunstyrelsen 2014-10-27 C:\Users\aa1265\AppData\Local\Temp\fcctemp\Taxor 2015.doc 1.

Läs mer

Taxor och avgifter 2016 (förslag) Kommunstyrelsen

Taxor och avgifter 2016 (förslag) Kommunstyrelsen Taxor och avgifter 2016 (förslag) Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1 Interna taxor och avgifter... 3 2 Samtliga nämnder... 4 3 Kommunstyrelsen... 6 Kommunstyrelsen, Taxor och avgifter 2016 2(10) 1

Läs mer

Taxa för externa tjänster, uthyrningar m.m. inom Räddningstjänsten

Taxa för externa tjänster, uthyrningar m.m. inom Räddningstjänsten Taxa för externa tjänster, uthyrningar m.m. inom Räddningstjänsten Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Taxa för externa tjänster m.m. inom Räddningstjänsten Taxa 2009-09-03 Kommunstyrelsen

Läs mer

Taxa för räddningstjänstens servicearbeten, som ej är att hänföra till räddningstjänst

Taxa för räddningstjänstens servicearbeten, som ej är att hänföra till räddningstjänst Styrdokument Taxa för räddningstjänstens servicearbeten, som ej är att hänföra till räddningstjänst Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.05) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 153 Beslutshistorik

Läs mer

Taxor och avgifter 2015. Kommunförvaltning

Taxor och avgifter 2015. Kommunförvaltning Taxor och avgifter 2015 Kommunförvaltning Innehållsförteckning 1 Interna taxor och avgifter... 3 2 Samtliga nämnder... 4 3 Kommunstyrelsen... 6 Kommunförvaltning, Taxor och avgifter 2015 2(10) 1 Interna

Läs mer

TAXA FÖR NYCKELFÖRVARING HOS RÄDDNINGSTJÄNSTEN 2015

TAXA FÖR NYCKELFÖRVARING HOS RÄDDNINGSTJÄNSTEN 2015 TAXA FÖR NYCKELFÖRVARING HOS RÄDDNINGSTJÄNSTEN 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-xx x, och gäller fr o m 2015-01-01. - - - - - Avgiftens storlek Till alla automatlarmsobjekt i kommunen har räddningstjänsten

Läs mer

BERÄKNING AV AVGIFTER INOM SOCIALNÄMDENS ANSVARSOMRÅDE INFÖR VERKSAMHETSÅRET 2015

BERÄKNING AV AVGIFTER INOM SOCIALNÄMDENS ANSVARSOMRÅDE INFÖR VERKSAMHETSÅRET 2015 1(6) BERÄKNING AV AVGIFTER INOM SOCIALNÄMDENS ANSVARSOMRÅDE INFÖR VERKSAMHETSÅRET 2015 Varje år justeras avgifterna inom socialnämndens ansvarsområde. De nya förändrade avgifterna ska fastställas av kommunfullmäktige

Läs mer

Tillkommande ärenden till/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-18

Tillkommande ärenden till/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-18 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunsekretariatet Datum 2015-05-13 Vår handläggare Per Pettersson Sjöberg Tillkommande ärenden till/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-18

Läs mer

Lagstadgad moms tillkommer på samtliga priser förutom vid myndighetsutövning.

Lagstadgad moms tillkommer på samtliga priser förutom vid myndighetsutövning. Blad 1 RÄDDNINGSTJÄNSTENS TAXOR OCH AVGIFTER Fastställda av kommunfullmäktige 2013-09-11, 109 Innehållsförteckning 1 TAXA FÖR MYNDIGHETSUTÖVNING... 2 1.1 TILLSYN LSO LBE... 2 1.2 TILLSTÅNDSTAXA ENLIGT

Läs mer

TJÄNSTER OCH SERVICE AVGIFTER 2015

TJÄNSTER OCH SERVICE AVGIFTER 2015 TJÄNSTER OCH SERVICE AVGIFTER 2015 Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän Uddevalla Lysekil - Munkedal 1 AVGIFTER FÖR TJÄNSTER OCH SERVICE Avgifterna är fastställda av förbundsdirektionen i MittBohuslän

Läs mer

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 Socialnämnden Förslaget på nya avgifter inför 2016 innebär en mindre höjning av avgifterna. Matavgifterna höjs med 2%. Hyran på särskilt boende höjs med 100 kr/mån (2,4%). Tillsynsavgifterna

Läs mer

Prislista. Skåne Blekinge Brandbefälsförening

Prislista. Skåne Blekinge Brandbefälsförening Prislista Skåne Blekinge Brandbefälsförening 2015 Rekommenderad prislista för år 2015 Prislistan har utarbetats av styrelsen för Skåne-Blekinge Brandbefälsförening Prislistan har reviderats med konsumentprisindex

Läs mer

Svedala Kommuns 2:11 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 2:11 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Taxa för uppdragsverksamhet samt myndighetsutövning för Svedala Kommuns Räddningstjänst Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-08 103 Gäller från 2014-10-01 Personal A1 Personalkostnad

Läs mer

Taxebilaga 6, Räddningstjänsten Lilla Edet 2015

Taxebilaga 6, Räddningstjänsten Lilla Edet 2015 Taxebilaga 6, Räddningstjänsten Lilla Edet 2015 Innehållsförteckning 1 TJÄNSTER... 2 2 TRANSPORT OCH FORDONSKOSTNAD... 3 3 UTHYRNING AV MATERIEL I SAMBAND MED LSO UPPDRAG... KURS-, UTBILDNINGS- OCH ÖVNINGSVERKSAMHET...

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01 AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN Gällande från och med 2015-01-01 80 Avfallstaxa för Mjölby kommun Fastställs av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 133, Dnr KS/2014:449. Allmänt n gäller tillsvidare

Läs mer

22, 2007. Taxa för arbeten av icke nödhjälpskaraktär. Beslut 2007-022 2007-10-04

22, 2007. Taxa för arbeten av icke nödhjälpskaraktär. Beslut 2007-022 2007-10-04 Beslut 2007-022 2007-10-04 22, 2007 Taxa för arbeten av icke nödhjälpskaraktär Direktionen beslutade: att fastställa föreslagen taxa att gälla från och med 2008-01-01. Ärendebeskrivning En icke obetydlig

Läs mer

Avfallstaxa i Borgholms kommun

Avfallstaxa i Borgholms kommun Avfallstaxa i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24. Taxan träder i kraft 2015-01-01. Alla priser inkluderar mervärdesskatt. Betalningsansvar för renhållningstjänst åvilar fastighetsägare,

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven.

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven. Följande taxor och avgifter föreslås i nämndernas verksamhetsplaner 2015: Kommunledningskontoret föreslår att avgifterna för att hyra festvåningen i Djursholms slott höjs från 10 350 kr till 12 000 kr

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 Antagen av kommunfullmäktige 7 februari 2013, 32. Renhållningstaxa 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås Renhållningstaxa beslutades av kommunfullmäktige27 februari 2013, 32 och gäller

Läs mer

Avfallstaxa. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun

Avfallstaxa. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun Avfallstaxa Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun Våra kostnader är dina utgifter! Hanteringen av avfall bekostas helt och hållet av renhållningsavgiften, utan något stöd från skattemedlen.

Läs mer

TAXA FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN

TAXA FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN TAXA FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

AVGIFTER. inom. Vård och omsorg

AVGIFTER. inom. Vård och omsorg 1 juni 2015 AVGIFTER inom Vård och omsorg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Definitioner av vissa begrepp Sida 3 1. Förbehållsbelopp Sida 4 2. Avgifter inom respektive utanför Sida 4 högkostnadsskyddet 3. Bostadsbidrag

Läs mer

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 FOKUS-nämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-26 50 1 Fokusnämnden FÖRSKOLEVERKSAMHET samt SKOLBARNSOMSORG - AVGIFTER/TAXA FÖRSKOLEVERKSAMHET (förskola 1-5 år samt dagbarnvårdare)

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2014-12-16 att gälla från och med 2015-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 gällande f.o.m 2015-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap.4-5 MiljöBalken kan utgå för hantering

Läs mer

Taxa KS 2014:198-206. 2014-11-17 131 Fr o m 2015-01-01 och tillsvidare BOWLINGHALLEN 2015

Taxa KS 2014:198-206. 2014-11-17 131 Fr o m 2015-01-01 och tillsvidare BOWLINGHALLEN 2015 Dokumentnamn TAXA FÖR FRITIDSANLÄGGNINGAR Gällivare Kommun Dokumenttyp Diarienummer Taxa KS 2014:198-206 Beslutad av Framtagen av Kommunfullmäktige Service- och tekniknämnden Service- och fritidsenheten

Läs mer

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Styrdokument Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.11) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 108 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Sida 1 av 6 PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Gäller fr o m 2014-01-01 Bildarkivet gäller fr 2011-12-01 Allmänna anvisningar För olika brukarkategorier har olika

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

Information om AVGIFTER. inom. Äldre- och. handikappomsorgen

Information om AVGIFTER. inom. Äldre- och. handikappomsorgen September 2012 Information om AVGIFTER inom Äldre- och handikappomsorgen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Definitioner av vissa begrepp Sida 3 1. Förbehållsbelopp Sida 4 2. Avgifter inom respektive utanför Sida

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder Omsorgsavgifter 2015 För äldre och Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och

Läs mer

Renhållningstaxa Skara

Renhållningstaxa Skara 2015 Renhållningstaxa Skara Avfallshantering Östra Skaraborg Renhållningstaxa Skara 2015-03-01 Renhållningstaxa Skara 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 2. PRINCIPER... 4 2.1 Återvinningscentraler

Läs mer

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 december 2014. Du kan

Läs mer

Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll

Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll Tjänsteutlåtande 0 Österåk Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2014-12-09 Dnr 2014/0351-406 Till Kommunstyrelsen Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll Sammanfattning Ett förslag

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999.

TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999. TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999. "Utdrag ur allmänna bestämmelser för uthyrning av fritidsanläggningar". Kategoriindelning för avgifter.

Läs mer

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Malmö stad 2013-12-17 Antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2013-12-16 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 1

Läs mer

Uppgifter om aktuella pensioner och bostadstillägg hämtas direkt från Riksförsäkringsverket. Alla betalar hyres- och matkostnad, oavsett inkomst.

Uppgifter om aktuella pensioner och bostadstillägg hämtas direkt från Riksförsäkringsverket. Alla betalar hyres- och matkostnad, oavsett inkomst. Innehåll INLEDNING...3 AVGIFTSBERÄKNING...3 Förbehållsbeloppet...4 Rätt att överklaga...5 HEMTJÄNSTAVGIFT...6 Hemtjänstavgift (omvårdnad)...6 Serviceinsatser (städ, tvätt och inköp)...7 Mat...7 Utkörning

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg Avgifter inom socialförvaltningen Vård och omsorg 2015 2 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter 2.1 Omsorgsavgifter ordinärt boende 2.2 Omsorgsavgifter

Läs mer

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 2012-09-19, 271 Gäller från den 1 januari 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2013 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2012-11-26, 141 med stöd av

Läs mer

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. (AU 401) KS 2013-426

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. (AU 401) KS 2013-426 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 21 (AU 401) KS 2013-426 KF Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

www.telge.se Avfallstaxa

www.telge.se Avfallstaxa www.telge.se Avfallstaxa 205 Avfallstaxa, en- och tvåfamiljshus En- och tvåfamiljshus Fast avgift per lägenhet och år, (Fast avgift; se längst ner på sidan) Reducerad avgift med egen kompostering, hämtning

Läs mer

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa.

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa. Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och beror på din ekonomi. För att kunna göra en sådan bedömning behöver omsorgsförvaltningen veta vilka inkomster

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg år 2013

Avgifter inom Vård och omsorg år 2013 Avgifter inom Vård och omsorg år 2013 1(8) Förbehållsbelopp Kommunen ska besluta om den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna levnadskostnader med ledning av ett minimibelopp. Den faktiska boendekostnaden

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg

Avgifter Vård och omsorg Avgifter Vård och omsorg Gäller från och med 2013-10-01 Innehåll: Avgifter Vård och omsorg...1 Innehåll:...2 Ordlista...2 Om avgifter i korthet...3 Individuellt avgiftsbeslut...4 Inkomster...4 Förbehållsbelopp...5

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN.

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Inledning Kommunfullmäktige har i juni 2012 beslutat om ny taxa och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Ansöknings- och tillsynsavgifter

Ansöknings- och tillsynsavgifter Styrdokument Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter för folköl Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.08) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 250

Läs mer

Speciella arrangemang 2. Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2

Speciella arrangemang 2. Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2 Köping1000, v4.1, 2014-01-30 Vår beteckning 1 (14) s taxor och avgifter, 2015 Innehåll Speciella arrangemang 2 Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2 Idrottsanläggningar,

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101 SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD 2012 Gäller från 150101 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende 2013 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgiftsutrymme... 3 Avgift omsorg i hemmet... 4 Trygghetslarm... 4 Matleverans...

Läs mer

3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24

3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24 3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24 Taxan gäller fr.o.m. den 1 juni 2010. Indexuppräknad 2015-01-01. Justering av taxan genom indexuppräkning ska ske årligen. Indexreglering sker med

Läs mer

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster:

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster: Borgholms kommuns taxor 2014 SOCIALNÄMNDEN Avgifter för vård och omsorg Inkomstbegrepp Avgiftsunderlaget beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen.

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg år 2010

Avgifter inom Vård och omsorg år 2010 Avgifter inom Vård och omsorg år 2010 1(8) Förbehållsbelopp Kommunen ska besluta om den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna levnadskostnader med ledning av ett minimibelopp. Den faktiska boendekostnaden

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Gäller från och med 2012-02-01 Denna broschyr vänder sig till dig som har behov av kommunal vård och omsorg. Här informerar vi om avgifterna för service

Läs mer

Lokaltaxor. Gäller från 080101

Lokaltaxor. Gäller från 080101 Lokaltaxor Gäller från 080101 Lokaltaxor Taxa A Föreningar och studieförbund som bedriver verksamhet för personer till och med 20 år, pensionärsföreningar och föreningar för funktionshindrade, enligt

Läs mer

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Dnr KK14/579 SN14/11 MN14/22 Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Antagen av kommunfullmäktige 2015 Gäller från och med 2015-03-01 Dnr 2/8 1. Inledande

Läs mer

Renhållningstaxa för Aneby kommun

Renhållningstaxa för Aneby kommun Renhållningstaxa för Aneby kommun 2013 1(9) 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral

Läs mer

Avgifterna inom Socialförvaltningen är fastställda av Kommunfullmäktige. Det görs en uppdatering av maxtaxan efter prisbasbeloppet varje år.

Avgifterna inom Socialförvaltningen är fastställda av Kommunfullmäktige. Det görs en uppdatering av maxtaxan efter prisbasbeloppet varje år. 2014 Avgifterna inom Socialförvaltningen är fastställda av Kommunfullmäktige. Det görs en uppdatering av maxtaxan efter prisbasbeloppet varje år. Taxan är inkomst- och insatsreglerad. Som grund för avgiften

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun Avgifter inom äldreomsorgen och enheten för funktionsnedsättning 2015 Jokkmokks Kommun Socialtjänsten erbjuder insatser efter biståndsbedömning till äldre och yngre psykiskt eller fysiskt funktionshindrade.

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

Avgifter för Renhållning från 2014-01-01

Avgifter för Renhållning från 2014-01-01 1 (10) Avgifter för Renhållning från 2014-01-01 Renhållningstaxan med avgifterna för renhållning fastställs av kommunfullmäktige i Nässjö och är ett omfattande regelverk för debitering av hämtning och

Läs mer

KONTOKLASS 3 INTÄKTER/INKOMSTER Bas 13 Sambandskod Konto

KONTOKLASS 3 INTÄKTER/INKOMSTER Bas 13 Sambandskod Konto 30X FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER (SCB) Försäljning av material och varor, t.ex. från kiosk och servering, måltidsersättningar, trycksaker, duplicering och dylikt. 301X Försäljningsintäkter, momspliktiga 3011 Kiosk

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-12-16 204 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Årligen TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria 1 (5) Typ: Taxa Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2015-02-25, 9 Uppdateras: Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läkemedel Innehållsförteckning 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-632 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Förslaget

Läs mer

Prislista för hushåll

Prislista för hushåll 1 (6) Prislista för hushåll, som räknas till avfall som uppkommer i hushåll och ska lämnas sorterat 1 Sorterat grovavfall 2 Brännbart avfall 3 Deponirest, efter sortering 4 Osorterat avfall 2 300,00 2

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende Mars 2014 Februari 2015 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgift omsorg i hemmet... 3 Trygghetslarm... 3 Matleverans...

Läs mer

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 2(9) Innehåll Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen... 3 Avgiftsutrymme... 3 Allmän omprövning... 3 Inkomst... 3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

Författningssamling 178.1

Författningssamling 178.1 Oskarshamns kommun Författningssamling 178.1 RÄDDNINGSTJÄNSTENS TAXA FÖR TJÄNSTER OCH MATERIALUTHYRNING Reviderad senast av kommunfullmäktige 200-11-28, 18 Gäller fr.o.m. 200-01-01 TAXA 1. MATERIEL Använt

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

Taxor och avgifter 2015

Taxor och avgifter 2015 Taxor och avgifter 2015 Kategoriindelning, taxor och avgifter Kategori ett (1) Hos kommunstyrelsen eller annan nämnd bidragsberättigade föreningar Kommunens egna förvaltningar, skolornas och barnomsorgens

Läs mer

Vård- och omsorgstaxa

Vård- och omsorgstaxa Vård- och omsorgstaxa Gäller från och med 1:a januari 2015 1 Innehåll Förutsättningar vid beräkning av avgifter 3 Garanterad levnadsnivå Individuella tillägg på förbehållsbeloppet 4 Avdrag på förbehållsbeloppet

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen 2014

Avgifter. inom äldreomsorgen 2014 Avgifter inom äldreomsorgen 2014 Du betalar en avgift för den hjälp du får Du som får hjälp av hemtjänsten eller bor på ett äldreboende betalar en avgift för den hjälp du får. Hur mycket du betalar i avgift

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN 2010 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift som betalas för hjälp i hemmet omvårdnad trygghetslarm matdistribution

Läs mer

Sammanfattning Tekniska nämnden (reservation M och FP) har i skrivelse hemställt om att kommunfullmäktige antar avfallstaxa för Malmö stad 2016.

Sammanfattning Tekniska nämnden (reservation M och FP) har i skrivelse hemställt om att kommunfullmäktige antar avfallstaxa för Malmö stad 2016. SIGNERAD 2015-11-11 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-11-11 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avfallstaxa för Malmö 2016 STK-2015-1289

Läs mer

TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR

TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR ÅR 2012 Boka hos 1 Lokalbokningar idrottshallar 0582-685 536 lokalbokningar@hallsberg.se 2 Simhallens kassa 0582-685

Läs mer

Information om taxor och avgifter

Information om taxor och avgifter Information om taxor och avgifter inom särskilt boende i Nynäshamns kommun 2007 Den här broschyren beskriver avgifterna för dig som bor med omsorg dygnet runt i s k särskilt boende. I denna broschyr får

Läs mer

Avgifter för lokaler och idrottsplatser

Avgifter för lokaler och idrottsplatser Avgifter för lokaler och idrottsplatser Taxor för privatpersoner och företag Idrotts- och fritidsförvaltningen Gällande från och med 2012-01-01 www.karlskrona.se Taxor gällande för PRIVATPERSONER, FÖRETAG

Läs mer