TAXOR OCH AVGIFTER NORDMALINGS KOMMUN 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TAXOR OCH AVGIFTER NORDMALINGS KOMMUN 2015"

Transkript

1 Förslag TAXOR OCH AVGIFTER NORDMALINGS KOMMUN 2015 Bilaga 1 Taxa Offentlig kontroll inom livsmedel Bilaga 2 Taxa inom miljöbalkens område, riskbaserad taxa enl SKL Bilaga 3 Taxa kommuns allmänna vatten- och avloppanläggning Antagen av kommunfullmäktige Kf x

2 NORDMALINGS KOMMUN Avgifter Räddningstjänst Beslut Beslut 2015 Taxa/ avgift/ Taxa/ avgift/ taxa/ avgift/ taxa/ avgift/ belopp belopp belopp belopp Räddningstjänsten Tiden räknas från det att personal/fordon lämnar brandstation tills dess att personal/fordon är åter på stationen, rengjort och återställt. exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms uppräknad med KPI uppräknad med KPI Tillsynsavgift Grundavgift per tillsyn 928 kr kr 950 kr kr Enl.lagen om skydd mot olyckor per timme 537 kr 671 kr 550 kr 687 kr Enl.lagen om brandfarlig och explosiv vara per timme 537 kr 671 kr 550 kr 687 kr Personal Påbörjad första timme räknas som hel timme, därefter påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme. Vardagar kl kr 496 kr 407 kr 508 kr Andra dagar och annan tid 458 kr 573 kr 469 kr 586 kr Fordon - Vattentransport inkl. förare Påbörjad första timme räknas som hel timme, därefter påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme. Vardagar kl kr 876 kr 718 kr 897 kr Andra dagar och annan tid 761 kr 951 kr 779 kr 974 kr

3 Bandvagn inkl. förare exkl.ev. rengöring, Påbörjad första timme räknas som hel timme, därefter påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme. Vardagar kl kr 876 kr 718 kr 897 kr Andra dagar och annan tid 761 kr 951 kr 779 kr 974 kr Skylift inkl. förare exkl.ev. rengöring, kostnad per timme Påbörjad första timme räknas som hel timme, därefter påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme. Vardagar kl kr kr 860 kr kr Andra dagar och annan tid 904 kr kr 926 kr kr Efterbevakning av brandplats Grundavgift (tankbil + slang) kr kr kr kr > 6 timmar timtid (mantimmar) 208 kr 260 kr 213 kr 266 kr Pumpar, kostnad per timme Minsta hyra är tre (3) timmar, därefter räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme. Kapacitet motsvarande klass 1 (max 500 l / min) exkl. bensin 260 kr 325 kr 266 kr 333 kr Kapacitet motsvarande klass 2 ( l / min) exkl. bensin 413 kr 516 kr 423 kr 529 kr Kapacitet motsvarande klass 3 (mer än l / min) exkl. bensin 534 kr 668 kr 547 kr 684 kr Elverk, Pris per dyng exkl bränsle Elverk 3 kw, första dygnet 511 kr 639 kr 523 kr 654 kr därefter per dygn 250 kr 313 kr 256 kr 320 kr Elverk 5 kw, första dygnet 570 kr 713 kr 584 kr 730 kr därefter per dygn 288 kr 360 kr 295 kr 369 kr Vattendammsugare Pris per dyng Vattendammsugare, första dygnet 254 kr 318 kr 260 kr 325 kr därefter per dygn 128 kr 160 kr 131 kr 164 kr

4 Länspump Pris per dyng Länspump 1-fas, första dygnet 243 kr 304 kr 249 kr 311 kr därefter per dygn 178 kr 223 kr 182 kr 228 kr Handbrandsläckare Pris per dyng Handbrandsläckare, första dygnet 128 kr 160 kr 131 kr 164 kr därefter per dygn 65 kr 81 kr 67 kr 83 kr Rökalstrare Pris per dyng Rökalstrare, första dygnet 366 kr 458 kr 375 kr 468 kr därefter per dygn 182 kr 228 kr 186 kr 233 kr Vätska till rökalstrare, enligt dagsprislista Fyllning av lufttuber Pris per styck 1 x liter 102 kr 128 kr 104 kr 131 kr 2 x 3-7 liter 172 kr 215 kr 176 kr 220 kr 1 x liter 172 kr 215 kr 176 kr 220 kr Metalldetektor Pris per dygn Metalldetektor, första dygnet 167 kr 209 kr 171 kr 214 kr därefter per dygn 83 kr 104 kr 85 kr 106 kr Båtar Buster med motor (exkl. bensin,personal och 301 kr 376 kr 308 kr 385 kr transport)

5 Slang Lån av slang och tillbehör, del av vecka räknas som helvecka Pris per styck och vecka Brandposthuvud, grenrör, stålrör 90 kr 113 kr 92 kr 115 kr Brandslang inkl återställning, längd = 25 meter 216 kr 270 kr 221 kr 276 kr Slangservice Pris per styck Tvättning och provtryckning 148 kr 185 kr 189 kr Lagning av hål 69 kr 86 kr 71 kr 88 kr Omkoppling inkl hylsa 79 kr 99 kr 81 kr 101 kr Ny koppling (76 mm, 63 mm, 38 mm) Enl. dagsprislistaenl. dagsprislista Enl. dagsprislista Enl. dagsprislista Gaskontroll (ev. transportkostnad enl. transporter) Vardagar kl kr 291 kr 239 kr 298 kr andra dagar och annan tid 347 kr 434 kr 355 kr 444 kr Transporter Personbil (enl kommunala reseavtalet) Enl.KRA Enl.KRA Enl.KRA Enl.KRA Brandbil, pris per mil 165 kr 206 kr 169 kr 211 kr Brandbil, pris per halvdag 945 kr kr 968 kr kr Brandbil, pris per heldag kr kr kr kr Automatiska brandlarm Okynnes- eller felaktig alarmering av räddningsstyrka via automatiskt brandlarm eller sprinkler Pris per gång kr kr kr kr

6 Allmänt Förkommet, förstört eller förbrukat material debiteras enligt dagsprislista för nytt material. Totala ersättningsbeloppet får ej överstiga nyanskaffningsvärdet. Enl. dagsprislista Enl. dagsprislista Enl. dagsprislista Enl. dagsprislista Vid arbete eller utlåning som ej medtagits i denna prislista äger räddningschefen rätt att bestämma storleken på debiteringen. Hyra av räddningstjänstens lektionssal Hel dag inkl AV-utrustning, ( > fyra (4) timmar ) 219 kr 274 kr 224 kr 280 kr Halv dag inkl AV-Utrustning, ( < fyra (4) timmar ) 142 kr 178 kr 145 kr 182 kr

7 NORDMALINGS KOMMUN Avgifter Bygg- och Miljö Beslut Beslut 2015 Taxa/ avgift/ Taxa/ avgift/ taxa/ avgift/ taxa/ avgift/ belopp belopp belopp belopp exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms uppräknad med KPI uppräknad med KPI Miljö Taxa inom miljöbalkens område Tillsyn inom miljöbalkens område 659 kr - kr 750 kr Höjt mer än index Riskbaserad taxa, bygger på timtaxan Se separat bilaga enl SKL NY! Strandskyddsdispens enligt miljöbalken kr Höjt mer än index Avg för tunga, långa och breda transporter Dispens för tung transport 865 kr - kr 865 kr Dispens för bred transport Om bredden är < 450 cm 463 kr - kr 463 kr Om bredden är > 450 cm 865 kr - kr 865 kr Dispens för lång transport Om längden är < 35 m 463 kr - kr 463 kr Om längden är > 35 m 865 kr - kr 865 kr Vid ärenden om undantag för tung, bred o lång transport som kräver skyndsam behandling Dubbel avgift Dubbel avgift

8 Avgift för anmälan och registerhållning av oljetankar i mark Nyanmälan av cistern i mark, för lagring av dieselbrännolja eller eldningsolja kr - kr kr Registerhållningsavgift för befintliga cisterner i mark, som tas ut i samband med förlängning av tillståndstiden. 577 kr - kr 577 kr Avg. avseende miljökrav för mjölkproduc. i samband med mjölkkvoten För utfärdande av intyg enl. ovan 567 kr - kr 567 kr Taxa för vissa åtg. på fartyg och luftfartyg För besiktning för utrönande av råttförekomst Fartyg, < bruttoton 659 kr - kr 659 kr Fartyg, bruttoton 884 kr - kr 884 kr Fartyg, > bruttoton kr - kr kr Bygg Bygglovstaxan Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mpbb x N mpbb = "Milliprisbasbelopp" N = Justeringsfaktor 0,8 av avgiften Antagen av KF Se bilaga på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), Plan och bygglovstaxa 2011 Avgifter för offentlig kontroll inom livsmedel och foderområdena Se separat bilaga Se separat bilaga

9 Tomtpriser */exkl. anslutningar Tomter för enfamiljshus Pris per villatomt Tomter för enfamiljshus Nordmaling kr - kr kr KPI Nordmaling-Rödviksberget kr - kr kr KPI Övriga orter kr - kr kr KPI Tomter för flerfamiljshus Pris per m2 Nordmaling 50 kr - kr 51 kr KPI Övriga orter 39 kr - kr 40 kr KPI * Ovanstående priser gäller under förutsättning att KF ej fattat annat beslut. Skyltar Skyltar vid E4:an, upp-och nedtagning kr kr

10 NORDMALINGS KOMMUN Avgifter Idrotts- och sporthallar, övriga lokaler Beslut Beslut 2015 Taxa/ avgift/ Taxa/ avgift/ taxa/ avgift/ taxa/ avgift/ belopp belopp belopp belopp Taxor och avgifter inom Kommunstyrelsens ansvarsområden exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms uppräknad med KPI uppräknad med KPI Sporthallen (gamla), Nordmaling Boende i kommun Halva hallen - kr 78 kr - kr 132 kr Höjt över index, taxa som Norrskenshallen Hela hallen - kr 156 kr - kr 264 kr - II - Förening i kommunen Nedsatt hallhyra med 75 % gäller endast om föreningen uppfyller villkoren i föreningsreglementet Halva hallen - kr 19 kr - kr 33 kr - II - Hela hallen - kr 39 kr - kr 66 kr - II - Boende/förening utanför kommunen Träning, halva hallen - kr 263 kr - kr 218 kr Sänkt, taxa som Norrskenshallen Träning, hela hallen - kr 525 kr - kr 436 kr - II - Matcher, hela hallen - kr 688 kr - kr 568 kr - II - Badmintonbana (gamla sporthallen) Banavgift - kr 88 kr - kr 71 kr - II -

11 Simhallen (Hammarhallen), Nordmaling Entréavgift - engångsavgift Vuxen 35 kr - kr 40 kr Höjt mer än index Barn 20 kr - kr 20 kr Pensionär 25 kr - kr 30 kr Höjt mer än index Familj 100 kr - kr 110 kr - II - Entréavgift - terminskort Vuxen 550 kr - kr 640 kr Höjt mer än index Barn 320 kr - kr 320 kr Pensionär 400 kr - kr 480 kr Höjt mer än index Familj 700 kr - kr 770 kr - II - 10-kort, 11:e badet gratis ) Vuxen 350 kr - kr 360 kr Barn 200 kr - kr 180 kr Sänkt Pensionär 250 kr - kr 270 kr Uthyrning till föreningar, privata, företag m.fl. Hyra simhallen utan personal (badvakter) 500 kr - kr 500 kr Hyra simhallen med personal (badvakter), < 2 tim 800 kr - kr 800 kr Hyra simhallen med personal (badvakter), > 2 tim 700 kr - kr 700 kr Övernattning lag, pris per natt 520 kr - kr 527 kr Uthyrning cafeterian, pris per timme 60 kr - kr 60 kr

12 Norrskenshallen, Rödviken Ishallen (norrskenshallen) Boende i kommunen 345 kr - kr 345 kr Förening i kommunen 86 kr - kr 86 kr Nedsatt hallhyra med 75 % gäller endast om föreningen uppfyller villkoren i föreningsreglementet Boende utanför kommunen Träning 568 kr - kr 568 kr Match 821 kr - kr 821 kr Sporthallen (Norrskenshallen) Boende i kommunen Hyra halva hallen, pris per timme 132 kr - kr 132 kr Hyra hela hallen, pris per timme 264 kr - kr 264 kr Hyra hela hallen/dag (> 6 tim) exkl. vaktmästeri och städ, vardag kr - kr kr Hyra hela hallen/dag (> 6 tim) exkl. vaktmästeri och städ, helgdag kr - kr kr Förening i kommunen Nedsatt hallhyra med 75 % gäller endast om föreningen uppfyller villkoren i föreningsreglementet Hyra halva hallen, pris per timmme 33 kr - kr 33 kr Hyra hela hallen, pris per timme 66 kr - kr 66 kr Hyra hela hallen/dag (> 6 tim) exkl. vaktmästeri och städ, vardag 352 kr - kr 352 kr Hyra hela hallen/dag (> 6 tim) exkl. vaktmästeri och städ, helgdag 705 kr - kr 705 kr Boende/förening utanför kommunen Hyra halva hallen 218 kr - kr 218 kr Hyra hela hallen 436 kr - kr 436 kr Matcher, hela hallen 568 kr - kr 568 kr

13 Badmintonbana (Norrskenshallen) Banavgift 71 kr - kr 71 kr Uthyrning av klubbrum (Norrskenshallen) Hyra halvdag, < 4 timmar 147 kr - kr 147 kr Hyra heldag, > 4 timmar 218 kr - kr 218 kr Vid matcher där publika intäkter ställs i utsikt, ersätts kommunen med kr../ match 684 kr - kr 684 kr Övernattning lag, pris per natt 527 kr - kr 527 kr För övriga arrangemang fastställs hyra enligt överenskommelse. Hallchef ges möjlighet att subventionera hyran vid icke attraktiva tider. Gräsplan Gräsplan Rödviken Boende i kommunen 7- manna 54 kr - kr 54 kr 11-manna 107 kr - kr 107 kr Förening i kommunen Nedsatt hallhyra med 75 % gäller endast om föreningen uppfyller villkoren i föreningsreglementet 7- manna 14 kr - kr 14 kr 11-manna 26 kr - kr 26 kr

14 Grusplan Grusplan Rödviken Boende i kommunen 7- manna 54 kr - kr 54 kr 11-manna 107 kr - kr 107 kr Förening i kommunen Nedsatt hallhyra med 75 % gäller endast om föreningen uppfyller villkoren i föreningsreglementet 7- manna 14 kr - kr 14 kr 11-manna 26 kr - kr 26 kr Solskenshallen, Rundvik Boende i kommunen Hela hallen 80 kr - kr 80 kr Förening i kommunen Nedsatt hallhyra med 75 % gäller endast om föreningen uppfyller villkoren i föreningsreglementet Hela hallen 20 kr - kr 20 kr Sporthallen, Gräsmyr Boende i kommunen Hela hallen 80 kr - kr 80 kr Förening i kommunen Nedsatt hallhyra med 75 % gäller endast om föreningen uppfyller villkoren i föreningsreglementet Hela hallen 20 kr - kr 20 kr

15 Oasen, Nordmaling Ljud-och ljusanläggning uthyres endast med vaktmästare som svarar för handhavandet Uthyrning i andra hand är inte tillåten Taxan har dygnet som begränsning Oasen inkl. loger, cafeteria, grupprum och kök Föreningar och privatpersoner Mer än sex (6) tim, inkl. vaktmästeritjänst kr - kr kr Mer än sex (6) tim, exkl. vaktmästeritjänst kr - kr kr Mindre än sex (6) tim, inkl. vaktmästeritjänst 900 kr - kr 900 kr Mindre än sex (6) tim, exkl. vaktmästeritjänst 600 kr - kr 600 kr Affärsmässig verksamhet Mindre än sex (6) tim, inkl. vaktmästeritjänst kr - kr kr Mindre än sex (6) tim, exkl. vaktmästeritjänst kr - kr kr Mer än sex (6) tim, inkl. vaktmästeritjänst kr - kr kr Mer än sex (6) tim, exkl. vaktmästeritjänst kr - kr kr Nedsatt hyra under repetitioner enligt nedan, avser revyer, musik- o teatergrupper Mer än sex (6) tim, inkl. vaktmästeritjänst 360 kr - kr 360 kr Mer än sex (6) tim, exkl. vaktmästeritjänst 240 kr - kr 240 kr Mindre än sex (6) tim, inkl. vaktmästeritjänst 180 kr - kr 180 kr Mindre än sex (6) tim, exkl. vaktmästeritjänst 120 kr - kr 120 kr Oasens cafeteria och kök Föreningar och privatpersoner Mer än sex (6) timmar 600 kr - kr 600 kr Mindre än sex (6) timmar 300 kr - kr 300 kr Affärsmässig verksamhet Mer än sex (6) timmar kr - kr kr Mindre än sex (6) timmar 600 kr - kr 600 kr

16 Oasens grupprum och loger Föreningar och privatpersoner Mer än sex (6) timmar 240 kr - kr 240 kr Mindre än sex (6) timmar 120 kr - kr 120 kr Affärsmässig verksamhet Mer än sex (6) timmar 500 kr - kr 500 kr Mindre än sex (6) timmar 120 kr - kr 120 kr Resecentrum Hyressättning konferenslokal inkl OH-utrustning Taxan har dygnet som begränsning Mer än sex (6) timmar 484 kr 605 kr 484 kr 605 kr Mindre än sex (6) timmar 314 kr 393 kr 314 kr 393 kr Skol lokaler Taxan har dygnet som begränsning Lektionssalar inkl gymnastiksal i byskolor Mer än sex (6) timmar 250 kr 250 kr Mindre än sex (6) timmar 100 kr 100 kr Skolrestaurang exkl.kök,slöjd- och hemkunskapslok. övriga specialsalar Halv dag 250 kr 250 kr Heldag 400 kr 400 kr Specialsal- slöjd, hemkunskap och kök Mindre än sex (6) timmar 220 kr 220 kr Mer än sex (6) timmar 400 kr 400 kr

17 NORDMALINGS KOMMUN Avgifter renhållning Beslut Beslut 2015 Taxa/ avgift/ Taxa/ avgift/ taxa/ avgift/ taxa/ avgift/ belopp belopp belopp belopp Taxor och avgifter inom Kommunstyrelsens ansvarsområden exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms uppräknad med KPI uppräknad med KPI Tippavgifter / Mottagningsavgifter gällande avfall Renhållningstaxa Returkärl - fast avgift / år Ordinarie tömning 190 L En gång varannan vecka 781 kr 976 kr 781 kr 976 kr En gång varje vecka kr kr kr kr 370 L En gång varannan vecka kr kr kr kr En gång varje vecka kr kr kr kr 660 L En gång varannan vecka kr kr kr kr En gång varje vecka kr kr kr kr Fritidshus avgift, grundavgift 15/5-1/ kr 450 kr 360 kr 450 kr Rörlig avgift, pris per kg sopor 2,87 kr 3,59 kr 2,87 kr 3,59 kr Container 7m 3 Pris per år Tariff 1 tömning 1ggr/vecka kr kr kr kr Tariff 2 tömning 2ggr/vecka kr kr kr kr Tariff 3 tömning var 14:e dag kr kr kr kr

18 Avgift för dragväg Pris x meter per år För returkärl 190 liter tillägg för dragväg 0-10m 222 kr 278 kr 152 kr 190 kr För returkärl 370 liter, tillägg för dragväg 0-10m 222 kr 278 kr 224 kr 280 kr För returkärl 660 liter, tillägg för dragväg 0-10m - kr - kr 452 kr 565 kr NY! För returkärl 190 liter tillägg för dragväg 10m --> - kr - kr 304 kr 380 kr NY! För returkärl 370 liter, tillägg för dragväg 10m --> - kr - kr 364 kr 455 kr NY! För returkärl 660 liter, tillägg för dragväg 10m --> - kr - kr 684 kr 855 kr NY! Tilläggsavgift för extra tömning av returkärl utöver ordinarie intervall Pris per tömning För returkärl 190 liter 310 kr 388 kr 310 kr 388 kr För returkärl 370 liter 413 kr 516 kr 413 kr 516 kr För returkärl 660 liter 616 kr 770 kr 616 kr 770 kr Rörlig avgift på tömd mängd, pris per kg 3 kr 3,59 kr 2,87 kr 3,59 kr För container 7 m3, pris per tömning kr kr kr kr Hämtning av grovavfall, budning Pris per framkörning Grundersättning kr kr kr kr Rörlig ersättning A-pris per enhet med volym < 1 m3, pris per styck 508 kr 635 kr 508 kr 635 kr A-pris per enhet för tillkommande volym, pris per m3 203 kr 254 kr 203 kr 254 kr A-pris för lös volym, pris per m3 203 kr 254 kr 203 kr 254 kr

19 Reservtaxa (Gäller då registrering av data inte kan utföras vid tömning) Pris per tömning För returkärl 190 l 46 kr 58 kr 24 kr 30 kr Sänkt För returkärl 370 l 88 kr 110 kr 88 kr 45 kr -II- För returkärl 660 l 160 kr 200 kr 120 kr 150 kr -II- För container 7m kr kr kr kr Avgift för tömning av enskilda avloppsanläggningar Pris per tömning Ordinarie tömning Enskilda avloppsanläggningar upp till 4m3 - kr - kr 626 kr 783 kr NY! Enskilda avloppsanläggningar över 4m3 till 9,1m3 - kr - kr 882 kr kr NY! Enskilda avloppsanläggningar över 9,1m3 - kr - kr kr kr NY! Tillägg kr/m3 över 9,1m3 - kr - kr 178 kr 223 kr NY! BDT (bad, diks, tvättbrunn) tömning - kr - kr 492 kr 615 kr NY! Extra tömning Utöver ordinarie avgift tillkommer vid extra beställning av tömning Tillägg budning akut, vardag - kr - kr kr kr NY! Tillägg budning inom ett dygn - kr - kr 936 kr kr NY! Tillägg budning inom 8 dagar - kr - kr 588 kr 735 kr NY! Tillägg för extra slangdragning i ordinarie avgift ingår slangdragning upp till 20m Tillägg extra slang m - kr - kr 124 kr 155 kr Tillägg extra slang m - kr - kr 213 kr 266 kr NY! Tillägg extra slang mer än 51 m - kr - kr 731 kr 914 kr NY!

20 Övriga tillägg Tillägg extra brunn/tank mindre än 3m3 (på samma tomt) - kr - kr 300 kr 375 kr NY! Tömning av toalettvagnar/tc - kr - kr kr kr NY! Tömning av fosforfilter - kr - kr kr kr NY! Tillägg kund som deltar vid tömning/dvs tidspassning för entreprenör - kr - kr 180 kr 225 kr NY! Framkörningsavgift vid ej tömt/hinder - kr - kr 498 kr 622 kr NY! Tillägg för tunga lock över 25kg - kr - kr 730 kr 913 kr NY! Tillägg utöver ord.tömning vid heltömning av brunn - kr - kr 330 kr 412 kr NY! Timersättning slambil - kr - kr 875 kr kr NY! Timersättning spolbil - kr - kr 875 kr kr NY! Övrigt Latrinhämtning (hämtas inom 1 vecka), pris per kärl 964 kr kr 964 kr kr Hämtning farligt avfall (hämtas inom 1 vecka), pris per tillfälle kr kr kr kr Hämtning trädgårdsavfall, pris per tillfälle 979 kr kr 979 kr kr Dispansansökningar, timtaxa 650 kr 650 kr dispansansöknigen håller i 3 år, då prövas den igen

21 NORDMALINGS KOMMUN Avgifter socialförvaltningen Beslut Beslut 2015 Taxa/ avgift/ Taxa/ avgift/ taxa/ avgift/ taxa/ avgift/ belopp belopp belopp belopp Hemtjänsttaxa exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms uppräknad med KPI uppräknad med KPI Timtaxa per hemtjänst timme 150 kr 200 kr Höjt över index ex 2 tim 300 kr 400 kr - II - ex 8 tim kr kr - II - f.ro.m 9:e timmen och uppåt 1776 kr dvs maxtak för hemtjänsten 1780 kr dvs maxtak för hemtjänsten Städning per städtillfälle, var 3:e vecka 500 kr 300 kr Sänkt Trygghetslarm, pris per månad 250 kr 250 kr Högsta taxa hemtjänst (inkl hemtj.tim, städ och trygghetslarm) kr kr Städ och trygghetslarm ska ingå i maxtak hemtjänst. ex 11 tim utförd hemtjänst + städ+larm kan aldrig överstiga kr Korttidsboende Pris per dygn Matkostnad 103 kr 110 kr Följer matabonemangspriset Omvårdnadsavgift 59 kr 59 kr -II- Total kost korttidsboende/dygn om ej hemtjänsttaxa debiteras 162 kr 169 kr -IIeller from dag 31 vid reducering av hemtjänsttaxan, annars deb endast matkostnad. Högsta taxa Särskilt boende omvårdnad kr kr

22 Avgift för kost Månadsabonnemang för särskilt boende. Pris per månad Frukost (F) 620 kr 660 kr Höjt över index Huvudmål, lunch (L) kr kr -II- Mellanmål (Mm) 310 kr 330 kr -II- Middag (M) 930 kr 990 kr -II- Summa abonnemangspris kr kr -II- Matdistribution* Gäller för pensionärer i ordinärt boende Pris per portion Per portion inkl matleverans 55 kr 60 kr Höjt över index Huvudmål (lunch)/middag (Besökande till vårdtagare - pensionär ) 55 kr 60 kr -II- Gästkuponger (Besökande till vårdtagare - ej pensionär ) 60 kr 65 kr -II- Matavgift: Daglig verksamhet, Prästkargen Pris per dag Lunch och fika 60 kr 60 kr Matavgift: Kortidsvistelse samt eftermiddagsverksamhet/lss Pris per dag Barn/ungdomar 1-5 år 28 kr 28 kr Enl. konusmentverket ej klart 6-9 år (F:7 kr L:15 kr Mm:7 kr M:20 kr) 49 kr 49 kr -II år (F:8 kr L:17 kr Mm:8 kr M:25 kr) 58 kr 58 kr -II år (F:10kr L:20kr Mm:10 kr M:30 kr) 70 kr 70 kr -II- Vuxna (18 år --- ) Vuxna ( F:10 kr L:20 kr M:40 kr) 70 kr 70 kr -II- Ungdomar från 18 år som vistas på eftermiddagsverks (Mm:10kr) 10 kr 10 kr -II-

23 Matavgift: Gruppbostäder Pris per dag Vuxna Mat (F:10 kr, L:20 kr, M:40 kr) 70 kr 70 kr Enl. konusmentverket ej klart Fika 5 kr 5 kr -II- Matavgift: Daglig verksamhet Pris per dag Vuxna Lunch och fika 60 kr 60 kr -II- Fotvård (Moms tillkommer vid ej omvårdnadsfotvårdsamt ej pensionär)* Kostnad per behandling Fotvårdstaxa pensionär 275 kr 275 kr Fotvårdstaxa med läkarremiss 100 kr 100 kr Fotvårdstaxa, ej pensionär 400 kr 400 kr Färdtjänst Färdtjänsttaxa enl kf Avgifter för alkoholtillstånd Nyansökningar kr kr Utvidgade tillstånd kr kr Tillfälliga tillstånd till allmänheten kr kr Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap 600 kr 600 kr Tillsynsavgift för permanenta tillstånd Tillsynsavgift för permanenta tillstånd baseras på restaurangens totala omsättning Pris per år Omsättning i kronor kr kr kr kr kr kr kr kr

24 Tillsynsavgift för tillfälliga tillstånd, för servering till allmmänhet kr kr Tillsynsavgift för tillfälliga tillstånd, för servering i slutet sällskap 400 kr 400 kr Tillsynsavgift för försäljning av folköl, tobak o läkemedel För företagare som säljer folköl 600 kr 600 kr För företagare som säljer tobak 600 kr 600 kr För företagare som säljer läkemedel 600 kr 600 kr Avgift för kunskapsprov om alkohollagstiftningen Stadigvarande tillstånd för alkoholservering till allmänheten kr kr Tillfälligt tillstånd för alkoholservering till allmänheten 800 kr 800 kr Tillfälligt tillstånd för alkoholservering till slutet sällskap 400 kr 400 kr Avgift för lotteritillstånd Handläggning av ansökan om lotteritillstånd 800 kr 800 kr

25 NORDMALINGS KOMMUN Avgifter barn- och utbildningsförvaltningen Beslut Beslut 2015 Taxa/ avgift/ Taxa/ avgift/ taxa/ avgift/ taxa/ avgift/ belopp belopp belopp belopp Taxor och avgifter inom Barn- och utbildnings förvaltningens ansvarsområden exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms Taxa för barn på förskola och i familjedaghem Barn 1-5 år placerade i familjedaghem och förskola uppräknad med KPI uppräknad med KPI Barn nr 1: 3 % av inkomsten dock högst kr kr Barn nr 2: 2 % av inkomsten dock högst. 840 kr 840 kr Barn nr 3: 1 % av inkomsten dock högst. 420 kr 420 kr Barn nr 4 - kr - kr Yngsta barnet räknas som barn nr 1. Inkomstuppgift lämnas in, annars debiteras högsta avgift Avgift tas ut under 12 mån per år Allmänn förskola 4-5 år, 15 tim/veckan Avgiftsfri Avgiftsfri Barn med särskilda behov enl 9 skollagen, beviljas omsorg 1-5 år, max 15 tim / vecka utan avgift. - kr - kr Taxa för barn på fritidshem och i familjedaghem Barn 6-12 år placerade i familjedaghem och fritidshem Barn nr 1: 2 % av inkomsten dock högst. 840 kr 840 kr Barn nr 2: 1 % av inkomsten dock högst. 420 kr 420 kr Barn nr 3: 1 % av inkomsten dock högst. 420 kr 420 kr Barn nr 4 - kr Yngsta barnet räknas som barn nr 1. Inkomstuppgift lämnas in, annars debiteras högsta avgift Avgift tas ut under 12 mån per år

26 Musikskolan Elevavgift per läsår kr kr Andra barnet 75 % avgift 975 kr 975 kr Tredje barnet 50 % avgift 650 kr 650 kr

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 2012-09-19, 271 Gäller från den 1 januari 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Taxa för räddningstjänstens servicearbeten, som ej är att hänföra till räddningstjänst

Taxa för räddningstjänstens servicearbeten, som ej är att hänföra till räddningstjänst Styrdokument Taxa för räddningstjänstens servicearbeten, som ej är att hänföra till räddningstjänst Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.05) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 153 Beslutshistorik

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen

BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR UPPLÅTELSE AV 1 KOMMUNALA LOKALER FÖR FRITIDSÄNDAMÅL

Läs mer

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven.

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven. Följande taxor och avgifter föreslås i nämndernas verksamhetsplaner 2015: Kommunledningskontoret föreslår att avgifterna för att hyra festvåningen i Djursholms slott höjs från 10 350 kr till 12 000 kr

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11.

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11. -1-2011 REGLEMENTE för avgifter enligt socialtjänstlagen avseende insatser till vårdtagare i ordinärt och i särskilt boende i Kristianstads kommun gällande från och med 2011-04-01 Omsorgsnämndens beslut

Läs mer

Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade

Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade Förslag till nytt informationsmaterial 2013 Siffror som står här gäller för år 2012 Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade 2013 jokkmokks Kommun JOKKMOKKS KOMMUN

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen 1 Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård

Läs mer

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2009-10-26, Kf 80 Senast reviderad fr o m 2012-01-01 Gäller fr o m 2009-12-01 Prisjustering fr o m

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Behandling Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter föreligger, för fastställande av kommunfullmäktige december 2013. Kommunernas

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

Renhållningstaxa för hushållsavfall 2015 samt taxeföreskrifter 2015 för Kalmarsundsregionens Renhållare

Renhållningstaxa för hushållsavfall 2015 samt taxeföreskrifter 2015 för Kalmarsundsregionens Renhållare TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-11-20 KS 2014/0879 50044 Kommunfullmäktige Renhållningstaxa för hushållsavfall 2015 samt taxeföreskrifter 2015 för Kalmarsundsregionens

Läs mer

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Reviderad 2015 05 1 VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Att få leva så länge man lever Reviderad 2015 05 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att ansöka om hjälp och stöd sid 3 Hemtjänst, trygghetslarm sid 4-6 Insatser

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OCH STRÅLSKYDDSLAGENS OMRÅDE SAMT LAGEN MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GATURENHÅLLNING OCH SKYLTNING

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OCH STRÅLSKYDDSLAGENS OMRÅDE SAMT LAGEN MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GATURENHÅLLNING OCH SKYLTNING TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OCH STRÅLSKYDDSLAGENS OMRÅDE SAMT LAGEN MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GATURENHÅLLNING OCH SKYLTNING Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24, 216 Taxan

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13)

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13) ANEBY KOMMUN 1(13) Antagna av kommunfullmäktige i Aneby kommun 2012-12-17, KF 81. Med stöd av 15 kap. 11 miljöbalken (SFS 1998:808) samt 74 och 75 avfallsförordningen (SFS 2011:927) meddelar kommunfullmäktige

Läs mer

GETA KOMMUN A V G I F T E R 2 0 1 2. Fastställda i kommunfullmäktige 21.12.2011

GETA KOMMUN A V G I F T E R 2 0 1 2. Fastställda i kommunfullmäktige 21.12.2011 GETA KOMMUN A V G I F T E R 2 0 1 2 Fastställda i kommunfullmäktige 21.12.2011 Gäller fr o m 1.1.2012 INNEHÅLL Sid KOPIOR, UTSKRIFTER OCH FAX 2 PÅMINNELSEAVGIFTER OCH DRÖJSMÅLSRÄNTOR 2 BYGGNADSTAXOR 3

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT?

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Information till den enskilde HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Äldre- och handikappomsorgen Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2010:4-406 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av KF 2009-11-26 146 Reviderad av KF 2011-12-15 153 1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...4 Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 december 2014. Du kan

Läs mer

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Förord De senaste åren har avfallshanteringen och insamlingssystemen blivit alltmer komplexa. De lokala förutsättningarna, ambitionerna och den

Läs mer

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Juli 2013 Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Föreskrifter om avfallshantering och renhållning För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som skall

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2009-12-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. LAGTEXT Socialtjänstlag (2001:453)... 5 2 kap. Kommunens ansvar

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer