KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö"

Transkript

1 KOSTNADSKALKYL Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö

2 Kostnadskalkyl enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö, Malmö kommun, Skåne län Organisationsnummer Riksbyggen har en överenskommelse med MKB Fastighets AB om att låta Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran förvärva fastighet inkl nyproducerad byggnad innehållande 21 lägenheter i Malmö kommun. För att kunna träffa förhandsavtal i enlighet med 5 kap 3 bostadsrättslagen har styrelsen upprättat följande kostnadskalkyl för föreningens framtida verksamhet.

3 Beräknad kostnad för föreningens fastighet Köpeskilling för föreningens fastighet (markförvärv samt entreprenadkostnadader, anslutningsavgifter mm) inkl moms. Byggadministration (lagfart, projektledning, försäljningskostnader, ekonomisk plan mm) inkl moms. SUMMA PRELIMINÄR KOSTNAD kr kr kr Retroaktivt momslyft som enligt ML 9 kap 8 som kan erhållas ska efter utbetalning från Skatteverket tillfalla Riksbyggen. Detta förutsätter att lokalerna hyrs ut till momspliktig verksamhet. Uthyrningen för lokalerna skall avse minst en period på 10 år. Preliminärt belopp kommer att redovisas i ekonomisk plan. Preliminär finansieringsplan Lån Lån 1 Lån 2 Lån 3 Räntor för lån ovan är angivna per Belopp Säkerhet Räntesats Bindningstid Amort plan c:a % c:a år kr Pantbrev 2, årig serie kr Pantbrev 2, årig serie kr Pantbrev 3, årig serie Summa lån Insatser Summa finansiering kr kr kr Insatsernas fördelning mellan bostadsrätterna framgår av lägenhetsförteckningen (avsnitt Redovisning av lägenheterna).

4 Beräkning av föreningens löpande intäkter och kostnader, år 1 Uppgifterna är preliminära och grundar sig på bedömningar gjorda i februari månad INTÄKTER Årsavgifter Årsavgifter Bostäder kr I enlighet med vad som föreskrivs i föreningens stadgar skall årsavgifterna fördelas efter andelstal Årsavgifter Förbrukning Individuellt uppmätt förbrukning¹ per lgh av kall- och varmvatten, hushållsel samt TV/Data/Tele (bedömda kostnader) kr ¹) Driftkostnader som bostadsrättshavaren skall svara för utöver årsavgift bostäder bedöms uppgå till c:a kr/månad och lgh ². Bostadsrättsföreningen debiterar den enskilde bostadsrättshavaren dessa kostnader efter individuell förbrukning. ²) Avvikelser av de individuellt uppmätta driftkostnaderna kan förekomma för bostadsrättshavaren beroende på hushållets sammansättning och levnadsvanor. Övriga intäkter Hyresintäkter lokaler exkl moms. Individuellt uppmätt förbrukning per lokal ³ av kall- och varmvatten samt el (bedömda kostnader) kr kr ³) Avvikelser av de individuellt uppmätta driftkostnaderna kan förekomma för lokalhyresgästen beroende på vilken verksamhet som bedrivs. SUMMA INTÄKTER kr KOSTNADER Kapitalkostnader Räntor Amorteringar kr kr

5 Driftkostnader inkl individuell mätning samt moms i förekommande fall kr Ekonomisk förvaltning Fastighetsservice Fastighetsteknik (teknisk förvaltning) Energiarvode Trappstädning Utestädning (inkl snöröjning) Styrelsearvode Revisionsarvode Försäkringar Uppvärming (föreningens förbrukning för gemensamma ytor) Uppvärming inkl varmvatten, hushåll ¹ och lokaler ³ Elförbrukning (Föreningens förbrukning) Hushållsel ¹ Elförbrukning lokaler ³ Vattenförbrukning (Föreningens förbrukning för gemensamma ytor) Vattenförbrukning, hushåll ¹ och lokaler ³ TV/Data/Tele ¹ Renhållning/sophämtning Hisservice (ingår i Rb-avtalet år 1-5, kostnad tillkommer from år 6) Förbrukningsmaterial Reparationer (löpande underhåll) ¹) Se föregående sida. Övriga kostnader Fastighetsavgift / Fastighetsskatt ⁴ SUMMA KOSTNADER kr kr Utrymme för avsättning till underhållsfond och avskrivningar utöver ovanstående amortering. SUMMA kr kr ⁴) För de första femton åren utgår enligt nu gällande regler ingen fastighetsavgift på bostäder. Fastighetsskatten avser kommersiella lokaler.

6 Redovisning av lägenheterna Byggnaderna kommer att innehålla följande bostadslägenheter: Hus nr Littera Antal 2 RK 3 RK 4 RK S:a Summa Lokaler Hus nr Lokalens användnin Hyra inkl Individuell individuell Månadshyra Littera Lokal nr Area g Årshyra mätning mätning 1 B1 50,0 Butik B2 53,0 Butik Summa Parkeringsplatser Föreningen har inga egna parkeringsplatser. Medlemmar i föreningen har möjlighet att hyra p- plats från det kommunal bolaget MKB. Hyra för p-plats är ca 300 kr/månad.

7 Antaganden Taxeringsvärdet för bostäder har antagits bli kr Taxeringsvärdet för lokaler* har antagits bli kr Prognosen bygger på de förhållanden som råder vid tidpunkten för kostnadskalkylens upprättande. Förändringar av dessa kan påverka utfallet av prognosen. Malmö RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GULDSPIRAN I MALMÖ... Namnförtydligande... Namnförtydligande

8 I N T Y G avseende Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö Undertecknade, som för det ändamål som avses i 5 kap. 3 andra stycket bostadsrättslagen (1991:614) granskat kostnadskalkyl undertecknad den... [månad] [År]. får härmed avge följande intyg. Kostnadskalkylen innehåller de upplysningar som är av betydelse för bedömandet av föreningens verksamhet. De faktiska uppgifter som lämnats i kalkylen stämmer överens med innehållet i tillgängliga handlingar och i övrigt med förhållanden som är kända för oss. I kalkylen gjorda beräkningar är vederhäftiga, och kalkylen framstår som hållbar. Vidare anser vi att förutsättningarna enligt 1 kap. 5 Bostadsrättslagen är uppfyllda. Vid granskningen har vi tagit del av följande handlingar: Registreringsbevis, utskriftsdatum Stadgar, registrerade hos Bolagsverket Projektuppgifter Förvärvshandling MKB Fastighets AB (utkast ) Driftkostnadsberäkning Beräkning av taxeringsvärde Aktuella räntenivåer per På grund av den företagna granskningen kan vi som ett allmänt omdöme uttala att kostnadskalkylen enligt vår uppfattning vilar på tillförlitliga grunder. Stockholm [Datum] Stockholm [Datum] Jan-Olof Sjöholm Björn Olofsson Av Boverket förklarade behöriga att utfärda intyg avseende ekonomiska planer och kostnadskalkyler avseende hela riket.

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LISÖ 1 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769616-5641 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). 2010-03-10 EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER:

Läs mer

Kostnadskalkyl FÖR. bostadrättsföreningen. Sommerwind. Org. nr 769624-8173. Uppsala Kommun

Kostnadskalkyl FÖR. bostadrättsföreningen. Sommerwind. Org. nr 769624-8173. Uppsala Kommun Kostnadskalkyl FÖR bostadrättsföreningen Sommerwind Org. nr 769624-8173 Uppsala Kommun Innehållsförteckning Sida A Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning av fastigheten 3-5 C. Beräknade kostnader för

Läs mer

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. LAXNÄS nr 3

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. LAXNÄS nr 3 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXNÄS nr 3 Storumans kommun ORG NR xxxxxx-xxxx Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker Sid A. Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning

Läs mer

Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen.

Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av SBR Svensk Bostadsrättsbildning part of Innehåll 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Arsredovisning. för. BrfHugin

Arsredovisning. för. BrfHugin o Arsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2009 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, vilket är föreningens femte verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Hur går det forvår S bostadsrättsforening? * 0srrvs{ En öuersikt om hur du löser årsredouisningen /-\ t f -'-'

Hur går det forvår S bostadsrättsforening? * 0srrvs{ En öuersikt om hur du löser årsredouisningen /-\ t f -'-' fg Hur går det forvår S bostadsrättsforening? * En öuersikt om hur du löser årsredouisningen 0srrvs{ /-\ t f -'-' 6 Det är dina pengar det gäller. är du blir medlem i en bostadsrättsförening kommer du

Läs mer

Rättsutlåtande. avseende. Professor Daniel Stattin Uppsala universitet

Rättsutlåtande. avseende. Professor Daniel Stattin Uppsala universitet Rättsutlåtande avseende Underskott i bostadsrättsföreningar, m.m. Professor Daniel Stattin Uppsala universitet Advokat, adjungerad professor Carl Svernlöv Baker & McKenzie Advokatbyrå och Uppsala universitet

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

Ekonomin i fokus. Välkomna! Ämnen i kväll. Bostadsrättsföreningens ändamål

Ekonomin i fokus. Välkomna! Ämnen i kväll. Bostadsrättsföreningens ändamål Ekonomin i fokus Välkomna! Ämnen i kväll Vad är en bostadsrättsförening? Kapitalbindning Årsredovisningen Hur fungerar ekonomin? Bokslutsdispositioner: Avskrivningar och fonderingar Går det att påverka

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF LINDEBORG I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF LINDEBORG I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF LINDEBORG I MALMÖ http://hotpot.se/forum HSB har tilldelat bostadsrättsföreningen HSB Brf Lindeborg i Malmö CERTIFIKAT för att den uppfyller

Läs mer