Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön"

Transkript

1 Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön (låt den ligga framme på skrivbordet) Läsåret Under arbete

2 1 Telefonnummer och adress Skolans expedition sjukanmälan, se Närvaro öppen vardagar kl (oftast), stängt för lunch Faxnummer E-post Hemsida Skolans adress Helsjön folkhögskola, Horred Skolans konto Bankgiro Andra telefonnummer Husmorsexp öppen vardagar kl , stängt för lunch Vaktmästeri Almeberg internat Bergshällan skapande Huvudbyggnad - internat Rektor Lise-Lotte Wallin Tallbacken internat Lindebarnet Studietid* Höstterminen tisdag 20 augusti onsdag 18 december Vårterminen onsdag 8 januari tisdag 27 maj Lov vecka 44, 7 och 16 *SKG distans har annan kurstid 3 Dagliga hålltider Frukost 8.45 Morgonbön måndag, tisdag, onsdag, torsdag (Mässa) och fredag 9.10 Lektionerna börjar Fikarast tisdagar Storforum Middag och Lektionsslut (kan vara båda tiderna) Kvällsmat Aftonbön måndag, tisdag (Mässa) onsdag (efter samkvämet), torsdag Samkväm onsdagar (oftast i aulan)

3 4 Avgifter Mat och hyra höstterminen 2013 vårterminen kr kr (varav hyra 9 320) (varav hyra ) Gäller rum hela kurstiden och mat måndag frukost t o m fredag middag (klockan 12.45). Rummet återlämnas i samma skick som det var när du flyttade in. Uppsägningstid, om du flyttar ut från internatet men fortfarande studerar här är 2 (två) veckor och skall vara skriftlig. Externatstuderande betalar för förmiddagsfika klockan och middag måndag fredag kr för höstterminen och kr för vårterminen. Vill du någon gång äta frukost eller kvällsmat (eller middag på helgen) köps matkuponger i Lilla Boden, kontant eller mot faktura. Frukost kostar 40:-, middag 60:- och kvällsmat 40:-. Vill du äta alla måltiderna under en helg kostar det 220 kr. Som externatstuderande har du möjlighet att sova över vid enstaka tillfällen. Bor du hos kompis kostar det 60 kr inkl frukost och på eget rum 100 kr inkl frukost. Anmäls hos Karin Hugert. Dessutom betalar alla 300:-/termin för studieresor, teaterbesök, kopiering och datautskrifter av studiematerial. Kostnader för kost och logi och eventuella matkuponger betalas mot faktura. Du får faktura, i ditt skåp, och förfallodagar är 14 september, 1 oktober, 31 oktober och 30 november. För vårterminen 31 januari, 28 februari, 2 april och 30 april. I slutet av terminen betalas resterande kostnader för helgmat, böcker och annat material. Förfallodag och dröjsmålsränta framgår av fakturan. Du betalar till skolans bankgiro Det går också att betala med bankkort i Lilla Boden eller kontant på expeditionen om du har med dig fakturan som du ska betala för. Om fakturan inte betalas i tid får du betalningspåminnelse. Då utgår en avgift på 75 kr och ränta. Alla räkningar ska vara betalda innan du kan få ut ditt studieintyg. Avdrag för matkostnader som ingår i terminsavgiften beviljas: - om frånvaron gäller linjeresor, studiebesök, praktik eller sökning till högskola och universitet - om frånvaron gäller deltagande i idrottsturneringar på andra folkhögskolor - vid sjukfrånvaro i minst 4 dagar i följd. Avdrag beviljas då från och med den 4:e dagen.

4 All frånvaro ska skriftligen bestyrkas av linjeledare för att ersättning ska kunnas betalas ut. Avdrag beviljas inte om skolan erbjuder mat på annat sätt. Avdraget är för frukost 40:-, middag 60:- och kvällsmat 40:- och görs på närmast följande faktura. 5 Alkohol och narkotika får inte förvaras eller användas på skolan! Alla former av narkotika är förbjudna och för alkohol går gränsen vid lättöl, vanlig cider eller annan dryck med max 2,25% vol. Gäller även vid skolresor! Vi har ansvar för varandra! Ingen vet den andres svagheter på dessa områden och ofta söker sig människor till Helsjön just för att här är en drogfri miljö. Tänk på vad smygpåverkan kan ställa till med för den som försöker bli kvitt ett beroende. Den som inte vill acceptera och följa detta riskerar att omedelbart få lämna internatet! Skolan vill försöka hjälpa dem som behöver stöd i detta. Detta kräver ärlighet och solidaritet! 6 Allergi Av respekt för allergikänsliga är alla rum sanerade och husdjur är förbjudna på skolan. I ett av internaten är vi dock villiga att göra ett undantag. Tänk också på att om du doftar alltför starkt är det ett problem för allergiker. 7 Arkivregler Din ansökan och skolans närvaroanteckningar sparas i skolans arkiv i 5 år och slängs sedan. Kopia på utfärdade intyg bevaras för överskådlig tid. 8 Bibliotek Hjärtat i skolbyggnaden. Du kan inte missa det! Du får lånenummer och pin-kod i ditt skåp i början av terminen, sen är det bara att låna. (Kommunbiblioteket i Horred har öppet måndag 10-19, tisdag och torsdag 16-19). 9 Brandlarmet Är synnerligen effektivt. Testa det inte! Larm orsakat av slarv kostar minst 4000:- för den som orsakat det. 10 Bok och materialkostnader Skolan köper in böcker och material som du kan köpa här. Vi lägger på 5% av inköpspriset i administrationsavgift. De böcker som du tar emot i

5 början av terminen betalas mot faktura. Därefter betalas litteratur kontant hos Lena på expeditionen. Eventuella kurskompendier betalas också av dig. En del böcker/kompendier hyrs ut. 11 Datorer Skolans datorutrustning är till för skolarbete. Egen utrustning får inte anslutas utan tillstånd. Egna trådlösa nätverk får inte upprättas på skolans område utan tillstånd. Datorsalarna är öppna för alla studerande med en PIN-kod alla dagar Strömmen till datasalarna slås av 23. Under längre lov och vid vissa gemensamma aktiviteter t ex temadagar och friskvårdsdagar är datorsalarna stängda. Övriga regler för användning av datorerna och Internet framgår av det avtal ni undertecknar för att få användarnamn och lösenord till nätverket. 12 Felanmälan görs till vaktmästarna, muntligt eller via lapp vid vaktmästarnas expedition i huvudbyggnadens källare. 13 Folkbildningsnätet De studerande som vill kan få ett konto i Folkbildningsnätet. En del linjer använder denna kanal som arbetsredskap och för att nå ut med information av olika slag. Det är ett nät som många folkhögskolor är anslutna till och där kan du förutom e-post och olika konferenser även ta del av Utbildningsradions, UR:s, program. 14 Friskvård Friskvård kan vara mycket. En promenad upp till Texelberget med den fantastiska utsikten är oslagbart. Men det kan också vara att läsa en bra bok, idrottsutbyte med andra folkhögskolor, ett gott samtal, bollsport eller gympa i gymnastiksalen, en kram, ett pass i styrketräningen, tre mål mat om dagen, bastu, sjunga, morgon- eller aftonbön i kapellet, film. Kort sagt allt som håller kroppen och själen frisk. Ta chansen att vårda dig själv under tiden på Helsjön! 15 Förmiddagsfikat Det finns kaffe i matsalen på morgonen fram till 9.00 om någon vill ha en kopp. Vill du ha smörgås mm får du köpa frukostkupong. Till förmiddagsfikat kan du köpa mjukt bröd och ost för 5 kronor per smörgås i Lilla Boden.

6 16 Försäkring Skolan har tecknat olycksfallsförsäkring för studerande (försäkringsvillkor finns hos Leif på kontoret). Försäkringen gäller inom Norden under studietiden samt under den direkta färden till och från studierna. Komplettera gärna med en privat olycksfallsförsäkring för din fritid. Skolans försäkring gäller inte kursdeltagarnas egna tillhörigheter och ej för sjukdom. Oftast gäller den egna hemförsäkringen även på skolan. Komplettera annars med egen hemförsäkring. 17 Gymnastiksal Gymnastiksalen kan bokas på den bokningslista som finns på anslagstavlan vid gympasalen. Gymnastiksalen hyrs även av andra kurser på skolan. 18 Husmor Träffas på husmorskontoret (till höger innanför serveringsdisken i matsalen), säkrast vardagar klockan Kapellet Vi firar morgonbön 8.45 och aftonbön varje skoldag (onsdagar efter samkvämets slut). Vi firar mässa på tisdagar och på torsdagar Alla är välkomna att delta och att hålla i andakter. Kapellet är också öppet för möjligheten att kunna dra sig undan och bara vara. För att så många som möjligt ska kunna forma livet i kapellet inbjuds alla till kapellstämma minst en gång per termin. 20 Kopiering Om du vill kopiera något för eget bruk betalar du 2:-/blad. Kopiera helst på eftermiddagen. Betala till Lena eller Marianne. 21 Kränkande särbehandling Är oacceptabelt. Om du utsätts för detta, tag kontakt med Lise-Lotte, Elisabeth K, skolsköterskan eller någon du har förtroende för. Skolan har en policy för hur vi hanterar kränkande särbehandling som finns i Policypärmen i biblioteket. 22 Kurator se Stöd och Studievägledning.

7 23 Kursgården Parallellt med skolverksamheten bedrivs en kursgård med tidvis många gäster, även nattetid. Det kan ibland upplevas som störande från bådas håll, speciellt på nätter och kvällar då skol- och kursverksamhet kan ha helt olika inriktningar vid olika tillfällen. Försök att ha förståelse för detta och visa varandra hänsyn. Nattro gäller 23-07! 24 Lilla Boden på Helsjön Lilla Boden är i regel öppen måndag-fredag och , lördag-söndag I Horred finns en ICA-affär (med post) som har öppet 9-20 alla dagar. På Bilisten kan du hyra film, de har öppet 8-19, söndag Varbergs Sparbank (Swedbank) finns i Horred, öppet 10-15, torsdag Mat Kontakta husmor om du har behov av dietkost, vegetarisk mat eller har matallergier. 26 Miljöprofil Helsjön blev den första folkhögskolan i Sverige som miljödiplomerades enligt Svenska Kyrkans miljövärns kriterier *. Skolan försöker ha ett miljötänkande i all sin verksamhet och i alla beslut. Ett led i detta är att vi källsorterar soporna, värmer upp skolan med biobränsle och har egen avloppsreningsanläggning sk. markbädd. Vi strävar efter att servera så mycket ekologisk och rättvisemärkt mat som möjligt. Det är allas vårt ansvar att tänka på vad vi släpper ut i avloppet och att spara energi genom att släcka lampor, duscha lagom, äta upp maten etc. *se 27 Mobiltelefon Mobiltelefonen kan vara till stor nytta och glädje men samtidigt en marodör och ett gissel vid felaktig användning. Håll telefonen avstängd under lektionstid och helst under måltiderna! 28 Nycklar och larmbricka Skolans nycklar och larmbricka (behövs till afrosalen) är ett värdeföremål. Den representerar det sammanlagda värdet av allt som förvaras i de utrymmen till vilken nyckeln/brickan passar. Därför är du som nyckelinnehavare skyldig: att handha och förvara kvitterad nyckel/bricka på betryggande sätt att omedelbart underrätta Karin vid eventuell förlust av nyckel/bricka att ej låna ut kvitterad nyckel/bricka att ersätta förlorad nyckel med 400 kronor per nyckel, förlorad larm-

8 bricka med 30 kronor att återlämna nycklar och bricka innan du slutar på skolan 29 Närvaro Närvaroplikt gäller på alla lektioner och andra obligatoriska samlingar. Om du inte kan närvara ska du anmäla din frånvaro till skolexpeditionen före 9.00 på telefon Det går bra att lämna ett meddelande på telefonsvararen om ingen svarar. Om du inte kan ringa kan du istället skicka ett SMS på mobilnummer OBS! Det numret gäller bara SMS. SMS:a namn, kurs och anledning till din frånvaro. Du som har specialkost måste även informera köket, telefon , om du inte kommer! Om du önskar ledigt enstaka lektion ska anhållan göras hos respektive lärare. Vid längre ledighet pratar du med linjeledaren. Tänk på att om du har lägre närvaro än 80% riskerar du att inte få ut något studieintyg. Rutiner för uppföljning av bristande närvaro finns i Policypärmen till vänster innanför dörren in till Biblioteket. 30 Offentlighet Helsjöns folkhögskola är ingen offentlig myndighet som är skyldig att lämna ut information om verksamheten till medborgarna. Däremot är vi en skola med en öppen attityd. Det kan till exempel innebära att: - om någon ringer och frågar efter studerande eller personal på skolan så hjälper vi dem till rätta - en katalog med telefon- och adressuppgifter ges till alla på skolan - bilder på skolans studerande och personal kan visas offentligt Därför måste du som inte vill att information ska lämnas ut själv informera skolans expedition om det! 31 Parkera på den stora parkeringen nere vid vägen. Respektera personalens reserverade platser och ställ er inte där! Bilar får endast köras till skolbyggnaderna och internaten i samband med i- och urlastning. Parkeringsförbud för studerande råder på Bolleboplan och personalparkeringen vid traktorgaraget. 32 Post Du kan köpa frimärken och kuvert i Lilla Boden och hos Lena på expeditionen. Brevlåda finns vid busskuren nere vid vägen. Inkommande post delas ut i ditt skåp i skolbyggnaden. Postfilial finns på ICA i Horred.

9 33 Profilerad skola Skolan ägs och drivs av en stiftelse knuten till Svenska kyrkan i Göteborgs stift. Den är profilerad och öppen för alla oavsett livsåskådning. Skolans kristna profil märks bl a genom att vi erbjuder gemensamma morgon- och aftonböner samt andra gudstjänster i kapellet. Den innebär också att samliga studerande någon gång kommer att delta i sammanhang där man möter livsåskådningsfrågor. 34 Rökning får inte ske inomhus och vid rökning utomhus minst 5 meter från ytterdörr (även vid regn!). Fimpar och portionssnus slängs i askkopparna! 35 Samkväm Varje onsdagskväll har vi programkväll. 36 Sjukanmälan Se punkt 29, Närvaro Enligs CSN:s regler om studiemedel ska du som har studiemedel sjukanmäla dig till Försäkringskassan första sjukdagen (gäller dig som är eller fyller 20 år). Vid sjukfrånvaro längre än 8 dagar krävs läkarintyg. 37 Sjukvård Vår skolsköterska Elisabet Hellgren är här i regel varje torsdagseftermiddag. Hennes mottagningsrum finns i skolbyggnaden mitt emot styrketräningsrummet innanför gymnastiksalen. Boka tid hos husmor. Mottagningsrummet fungerar som vilorum övrig tid. Vårdcentral finns i Horred måndag-fredag 8-17 tel Distriktsköterskan tel (Telefontid 8-9, besökstid 9-10). Behöver ni hjälp av oss på skolan kontakta i första hand veckans värd eller husmor Karin så hjälper de er vidare. Telefon till husmors kontor Förbandsmaterial finns i alla pentryn och i gymnastiksalen. Vid behov av mer förbandsmaterial kontakta husmor. Vid behov av råd eller hjälp att få kontakt med sjukhus ring: Sjukvårdsupplysningen 1177 Larm Ambulans tel 112 Icke akutfall

10 Brandkår tel 112 Icke brådskande Polis tel 112 Icke brådskande Krissituation All personal står till ditt förfogande vid behov av samtal. Vid särskilda behov finns en krisgrupp att tillgå på skolan. Om du blir sjuk eller skadas är det bra om vi vet vem som är din närmaste anhörig. Du kommer därför att få en särskild blankett där du fyller i detta. Blanketten förvaras inlåst på kontoret och makuleras vid läsårets slut. 38 Skada på skolans inventarier ersätts av den som vållat skadan. Anmäls till vaktmästare Sture. 39 Skolans demokrati Stiftelsens styrelse, som har ansvaret för verksamheten. Studeranderådet är det forum där ni studerande själva kan ta upp frågor ni vill arbeta med och driva. Studeranderådet har också ansvar för en egen kassa. Kursrådet, som innehåller hälften studerande och hälften personal, ger en möjlighet för många att ta ansvar för skolan. I kursrådet kan allt som rör skolans verksamhet diskuteras, men rådet arbetar också med frågor som rör de icke schemalagda aktiviteterna. Idrottsrådet som ansvarar för friskvårdsaktiviteter är ett annat forum med stort studerandeinflytande. Varje termin inbjuds alla till kapellstämma. 40 Skyddsombud Kursrådet har bestämt att de studerande skall ha ett skyddsombud dit studerande kan anmäla arbetsmiljöproblem. Vid varje kursrådsmöte tas skyddsfrågor upp som särskild punkt. 41 Skåp Varje studerande har ett personligt förvaringsskåp i skolbyggnaden där även post, fakturor och information delas ut. Titta i skåpet lite då och då! 42 Storforum Varje tisdag har studerande och personal gemensamt fika i matsalen. En viktig tid att umgås och få eller ge information om aktuella tilldragelser på skolan.

11 43 Studerandes rättsliga ställning Om du tycker att du blivit fel eller orättvist behandlad av Helsjöns folkhögskola så tala med rektor eller vänd dig till Kursrådet. Om du är missnöjd med skolans beslut kan du också vända dig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR), 44 Studieintyg Kursdeltagare som deltagit minst 80 % av all undervisning och inte har några skulder till skolan erhåller ett intyg över studietid och studerade ämnen. Studerande på allmän linje får även behörighetsintyg till högskolestudier efter avklarade studier av gymnasiets olika kärnämnen samt ett studieomdöme vid studiernas slut. Studieomdömet innebär att lärarna gemensamt tittar på din insats och personliga förmåga som helhet och gör ett omdöme utifrån fyra kriterier: 1. Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa 2. Förmåga till analys, bearbetning och överblick 3. Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier 4. Social förmåga De studieomdömen som ges är: Utmärkt studieförmåga (4), Mycket god studieförmåga (3), God studieförmåga (2), Mindre god studieförmåga (1). Grundläggande behörighet förutsätter att omfattningskravet är uppfyllt. 45 Stöd och studievägledning Om du känner behov av särskilt stöd och vägledning kan du alltid prata med dina lärare. Var inte blyg, vi finns till för att ge dig det stöd du behöver för att få en trygg och framgångsrik skolgång! Du kan även få stöd av vår kurator Emma. Emma finns på skolan varannan torsdag. Karin ordnar med tider som du kan boka i förväg. 46 Sällskapsrum På andra våning i huvudbyggnaden finns ett stort sällskapsrum med soffor, spel och biljardbord. Detta rum är tillgängligt för alla studerande. 47 Studiemedel Frågor kring detta får du hjälp med av Lena Ståhl på expeditionen. Generellt gäller studerande med ogiltig frånvaro får inte godkänt studieresultat. Detta innebär svårigheter att få studiemedel vid senare studier. Ogiltig frånvaro längre än en vecka rapporteras till CSN vilket medför att studiemedlen stoppas.

12 48 Styrketräningsrum finns bredvid gymnastiksalen. Internatare kommer in med sin rumsnyckel, externatare får be någon att låsa upp. 49 Telefon Telefon finns i alla boenden. De kan användas för samtal till/från det fasta telefonnätet (ej mobiltelefon, utlandssamtal, betalsamtal). Ring korta samtal då det kan vara flera som vill ringa/väntar på samtal. Vid viktiga och långa samtal med myndigheter etc. kan bärbar telefon på skolexpeditionen få användas mot en avgift på 5:-/samtal. 50 Terminsplan I Terminsplanen presenteras gemensamma aktiviteter eller annan information som kan vara bra att veta för alla. Terminsplanen hittar du under rubriken Kalendarium mitt på startsidan 51 Tidtabeller buss och tåg Buss 744 går mellan Horred och Kungsbacka, vår hållplats heter Helsjön och för dig som inte har månadskort så kan du resa med Västtrafiks värdekort som du laddar med pengar i förväg hos t ex Hemköp i Kinna eller Pressbyrån i Kungsbacka. I Lilla butiken finns information om priser och annat, eller se Bussen går alla vardagar från Kungsbacka station mot Horred: 6.32 (7.02), 8.10 (8.40), (13.13), (15.03),16.02 (16.36), (18.18), (19.48), (21.48). Inom parentes = ankomst Helsjön. Ankommer Horred ca 5 minuter senare. Från Helsjön mot Kungsbacka vardagar går bussen: 5.52 (6.27), 7.26 (8.12), 9.02 (9.42), (14.12), (15.57), (17.42), (19.12), (20.42). Inom parentes = ankomst Kungsbacka. Avgår från Horred ca 5 minuter tidigare. Extrainsatt gratis skoltaxi till skolan på morgnarna går från Horreds järnvägsstation klockan Ordinarie Västtrafikbuss nummer 744 går 8.57 från hållplats Ekås. Eventuell resa på lördagar måste man beställa senast fredag klockan 18 på telefon Det går två turer, från Helsjön 9.00 och15.00, från Kungsbacka och OBS! turerna från Kungsbacka på lördagar har bussen nummer 743. På söndagar kör Horredstrafiken en tur mot Kungsbacka, från Horred (från bensinmacken Bilisten) och tillbaka från Kungsbacka (från stationen). Betalas kontant 50:-.

13 Tåg från Borås mot Varberg går vardagar: 6.28 (7.13), 7.28 (8.13), 8.30 (9.14), (10.47), (12.45), (15.43), (16.43), (17.43), (18.43), (20.48), (22.45). Inom parentes = ankomst Horred. Är i Varberg ca 25 minuter senare. Lördagar: 7.00 (7.44), (11.45), (14.42), (17.43) Söndagar: 9.00 (9.44), (13.44), (17.43), (20.48), (22.45). Tåg från Varberg mot Borås går vardagar: 6.12 (6.36), 7.12 (7.37), 8.12 (8.37), 9.50 (10.15), (14.06), (15.06), (16.07), (17.07), (19.06), (20.12), (22.08). Inom parentes = ankomst Horred. Är i Borås ca 50 minuter senare. Lördagar: 8.44 (9.08), (11.08), (13.08), (16.06), (20.12). Söndagar: (12.08), (17.07), (20.12), (22.08). För biljettpriser se Detta är resegarantin Med Västtrafiks resegaranti kan du ta taxi när du bedömer att du, som en följd av att Västtrafik inte fullföljt sina åtaganden, kommer att bli minst 20 minuter försenad till ditt resmål. Där det saknas etablerad taxiverksamhet kan du i stället för taxi ta egen bil eller bli skjutsad i privatbil. Det maximala ersättningsbeloppet för taxi eller resa i privatbil är 300 kronor. Vem avgör om du kan ta taxi? Det är alltid du själv som avgör om du ska ta taxi eller invänta nästa avgång med Västtrafik. Du kan inte kräva att Västtrafiks personal beställer taxi. Gäller resegarantin även om du inte tar taxi? Om du blivit minst 20 minuter sen men inte tagit taxi eller privatbil kan du ändå få viss kompensation eftersom Västtrafik inte uppfyllt sina åtaganden. Vad gäller om taxiresan kostar mer än 300 kronor? När taxiresan kostar mer än 300 kronor måste du själv stå för det överskjutande beloppet. Vi är medvetna om att 300 kronor inte täcker längre taxiresor. En lösning är att ta taxi till närmaste ställe där trafiken fungerar och där du har en anslutning till ditt resmål. Kan du dela taxi? Genom att dela taxi med en eller flera resenärer kan ni resa en längre sträcka eftersom maxbeloppet räknas per person; två personer kan således åka taxi för 600 kronor. Ett villkor är att samtliga medresenärers namn och adress anges på resegarantiblanketten.

14 Taxi från Kungsbacka till Helsjön brukar kosta 500 kronor. Så om ni är två personer eller fler så löser sig hela kostnadsfrågan. Är du ensam får du betala 200 kronor själv. Skulle du inte ha pengar eller ni i taxin tillsammans inte har pengar får ni komma till Lena, Leif eller Lise-Lotte och låna 500 kronor. Dessa blir du/ni skyldiga skolan och skall snarast betala tillbaka. Det är taxiresenärernas, det vill säga ert eget, ansvar att söka resegarantin. 52 Utvärdering Under läsåret har de olika linjerna regelbundet linje-/klassmöten där utvärdering sker av det som händer på linjen och skolan. De som bor på internatet har regelbundna husmöten som leds av internatföreståndare Karin. Lärare och kursråd har ansvar för läsårets utvärdering i folkhögskolornas gemensamma så kallade QA-utvärdering. En enkät som besvaras av lärare och studerande på folkhögskolornas längre kurser vid vårterminens slut. Den syftar till att mäta folkhögskolornas centrala värden. Internatet utvärderas separat vid höst- och vårterminens slut. 53 Veckans värd Varje vecka är en lärare veckans värd. Har du frågor och undringar och inte vet vem du ska vända dig till vänd dig då till Veckans värd! Veckans värd är också behjälplig med samkvämet på onsdagen. Ta kontakt 14 dagar före ert samkväm med den som är veckans värd. Veckans värd presenteras på tisdagarnas storforum. Se även lista utanför matsalen.

Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön

Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön Läsåret 2014-2015 Kan ändras något fram till kursstarten 1 Telefonnummer och adress Skolans expedition 0320 20 58 30 sjukanmälan, se Närvaro öppen vardagar

Läs mer

VALJEVIKENS FOLKHÖGSKOLA

VALJEVIKENS FOLKHÖGSKOLA 1 av 6 0821 A B C VALJEVIKENS FOLKHÖGSKOLA Ht 20 Vt 2014 2 av 6 0821 Alkohol Arbetsterapi Bad Betalning Bibliotek Biljard s folkhögskola arbetar för en drogfri skolmiljö. Skolan har nolltolerans gällande

Läs mer

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle.

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Har du frågor rörande studiemedel och CSN mm kan du ta

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Samtidigt är folkhögskolan

Läs mer

I olika ämnen krävs varierande arbetssätt, som arbete i grupp och individuella arbetsprestationer.

I olika ämnen krävs varierande arbetssätt, som arbete i grupp och individuella arbetsprestationer. Hälsa & Idrott väljer du om du söker ett alternativ till andra skolformer, behöver komplettera eller bygga på tidigare studier och vill skaffa dig behörighet för högskola. Tiden på folkhögskola är ofta

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 1 (5) STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD Karlskoga Folkhögskola antagen 2011-08-01 senast reviderad 2 (5) Karlskoga Folkhögskola har anslutit sig till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd (FSR). FSR är ett

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Information för dig som är vuxenstuderande ULRICEHAMN N Vuxenutbildningen Vi erbjuder vuxenutbildning på olika nivåer - både grundskole- och gymnasienivå,

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

Information till boende. för psykiatrisk vård med kvalitet

Information till boende. för psykiatrisk vård med kvalitet Information till boende för psykiatrisk vård med kvalitet Verksamheten utgår från klienterna och vi arbetar efter en helhetssyn på vård och rehabilitering Välkommen till Mjörnviksholm Vi hälsar dig välkommen

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Fornbys studeranderättsliga standard 2013

Fornbys studeranderättsliga standard 2013 Fornbys studeranderättsliga standard 2013 Vår studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

VIKTIG INFORMATION inför läsåret 2015-2016

VIKTIG INFORMATION inför läsåret 2015-2016 Din väg till gymnasiekompetens på filialen UPPSALA FOLKHÖGSKOLA VIKTIG INFORMATION inför läsåret 2015-2016 Här finns information som är bra att känna till och de arbetsregler som beslutats av kursdeltagare

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Gästbok. Information till dig som är boende på Patienthotellet

Gästbok. Information till dig som är boende på Patienthotellet Gästbok Information till dig som är boende på Patienthotellet Innehåll 4 Receptionen 5 Hotellrummet 5 Egen medicin 6 In/Utcheckning 6 Hjälpmedel 6 Böcker och tidskrifter 6-7 Telefoni/Trådlöst Internet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107 Vuxenutbildningen i Älvkarleby Kommun Vårterminen 2011 Reviderad 110107 Välkommen till KunDa (undervisning) och Centralen (vägledning) Vi ordnar utbildningar på olika nivåer. De kan kombineras till hel-

Läs mer

Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard

Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Sidan 1 av 5 Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Som studerande på Fellingsbro folkhögskola har du rätt till nedanstående. Om du tycker att skolan inte uppfyller sina åtaganden kan ärendet

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

MÅNGKULTURELLA FOLKHÖGSKOLAN en del av Finska folkhögskolan i Göteborg

MÅNGKULTURELLA FOLKHÖGSKOLAN en del av Finska folkhögskolan i Göteborg KURSTIDER...1 STUDIETID...1 NÄRVARO...2 FRÅNVAROANMÄLAN...2 OMDÖME & BEHÖRIGHET...3 Information om klagomålshantering 3 UTVECKLINGSSAMTAL...3 STUDIEFINANSIERING...3 INTYG...4 ANTAGNING TILL FORTSATTA STUDIER...4

Läs mer

Information till dig som vårdnadshavare

Information till dig som vårdnadshavare Dnr 5.3.1-587/2015 Ekonomi och styrning, Sida 1 (5) Planeringsenheten 2015-03-09 Information Information till dig som vårdnadshavare Frågor & svar gällande skolskjuts för fristående skola eller för kommunal

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare SFI

Utbildning i svenska för invandrare SFI Utbildning i svenska för invandrare SFI Läsåret 2015/2016 Allmän information För dig som har annat hemspråk än svenska och behöver lära dig svenska finns utbildning i svenska för invandrare (Sfi) och därefter

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola erbjuder

Läs mer

Info Läsåret 2015-2016

Info Läsåret 2015-2016 Info Läsåret 2015-2016 Leksands folkhögskola Box 281 793 26 Leksand Växel: 0247-648 00 E-post: info@leksand.fhsk.se www.leksand.fhsk.se Läsårstider Hösttermin: 2015-08-24 t.o.m. 2015-12-18 Självstudier

Läs mer

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM!

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Datum: 13-15 september, 2013 Plats: Marieborgs folkhögskola, Marieborgsvägen 25 i Norrköping (karta: http://goo.gl/maps/umpuu)

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola.

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola är en

Läs mer

Handbok för Kursdeltagare 2013/2014

Handbok för Kursdeltagare 2013/2014 Handbok för Kursdeltagare 2013/2014 Varmt välkommen till ditt nya rum på Dalkarlså folkhögskola. Vi hoppas att du ska trivas, både med boende, klasskamrater och personal. För ditt rum gäller följande:

Läs mer

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35 MATSEDEL vecka 34/35 Måndag LOV Tisdag LOV Onsdag LOV Torsdag Makaroner, korv Fredag Fläskkarré, sås, pot. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås,

Läs mer

Välkommen. till Elineberg. Uppdaterad 2010-03-17. Design och layout: Marie-Louise Bescher

Välkommen. till Elineberg. Uppdaterad 2010-03-17. Design och layout: Marie-Louise Bescher Välkommen till Elineberg Uppdaterad 2010-03-17 Design och layout: Marie-Louise Bescher I 2000-talets Karlskrona skall äldreomsorgen präglas av valfrihet. Alla skall kunna åldras i trygghet med värdighet.

Läs mer

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum MÅNADSBREV JANUARI 2013 God fortsättning och välkomna till en ny termin hos oss på Midimalen norr. Vi vill börja med att tacka för de goda och fina julklapparna vi fick av er och era barn. Vi blev väldigt

Läs mer

Imas Hunddagis- där hundar får vara hundar. Innehar F-skattesedel samt Ansvarsförsäkring. Org.nr 820412-8964. Betongvägen 26, 973 45,Luleå

Imas Hunddagis- där hundar får vara hundar. Innehar F-skattesedel samt Ansvarsförsäkring. Org.nr 820412-8964. Betongvägen 26, 973 45,Luleå Imas Hunddagis- där hundar får vara hundar Innehar F-skattesedel samt Ansvarsförsäkring Org.nr 820412-8964 Betongvägen 26, 973 45,Luleå Mail: camilla@imas.nu Telefon:070-379 36 80 Kontrakt Imas Hunddagis

Läs mer

Välkommen till Hogstorps skola

Välkommen till Hogstorps skola Välkommen till Hogstorps skola Information till vårdnadshavare Läsår 2015/16 Innehållsförteckning: Läsårstider & skoltider s.4 Rutiner vid frånvaro Skola och Fritidshem s. 5 Skolans organisation s.6-7

Läs mer

Veckobrev Vecka 48 24/11 28/11

Veckobrev Vecka 48 24/11 28/11 Utbildningsförvaltningen Sid 1 (2) S:t Eriks gymnasium / Scengymnasiet S:t Erik Veckobrev Vecka 48 24/11 28/11 2014 + BILAGOR AKTIVITETER DENNA VECKA SVG Onsdag 26 november kl 08.30-10.30. Plats: Sessionssalen

Läs mer

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR 2010 12 08 Innehåll 1. Riktlinjer för medlemsuppdraget FSR 2. Instruktion för FSR 3. Checklista för skolornas studeranderättsliga standard 4. Överenskommelse

Läs mer

Önnestads folkhögskolas studeranderättsliga standard

Önnestads folkhögskolas studeranderättsliga standard Önnestads folkhögskolas studeranderättsliga standard Skolans studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna,

Läs mer

Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever.

Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever. Information till handledare Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever. Detta blad lämnas direkt till praoplatsen. * Efter avslutad praoperiod, lämnas bladet åter ifyllt till eleven.

Läs mer

Blekinge folkhögskola

Blekinge folkhögskola folkhögskola ANSÖKAN LÄSÅRET 2015/2016 Texta tydligt och fyll i alla uppgifter! KURSER Du kan söka till mer än en kurs, rangordna dina val med siffror 1, 2, 3 etc. Särskilda kurser, gör dina val nedan!

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

VÄLKOMMEN. Blekinge folkhögskola 2012/2013

VÄLKOMMEN. Blekinge folkhögskola 2012/2013 VÄLKOMMEN 2012/2013 Postadress: Blekinge, Folkhögskolevägen 6, 370 10 Bräkne-Hoby Telefon: 0457-73 18 60. Fax: 0457-73 18 64 E-post: folkhogskolan@ltblekinge.se Internet: www.blekingefolkhogskola.se Innehåll

Läs mer

Praktisk information till studerande

Praktisk information till studerande Praktisk information till studerande Scouternas folkhögskola I det här dokumentet hittar du finns information för dig som studerar vid Scouternas folkhögskola om skolans struktur, våra regler och dina

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2013 vt 2014 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Hajens telefonnummer: 240466 Hajens mobil: 076/7688595 Valens telefonnummer: 240465 Valens mobil: 070/3642466 Venhaga förskola avd.

Läs mer

VIKTIG INFORMATION inför läsåret 2014-2015

VIKTIG INFORMATION inför läsåret 2014-2015 Din väg till gymnasiekompetens på filialen UPPSALA FOLKHÖGSKOLA VIKTIG INFORMATION inför läsåret 2014-2015 Här finns information som är bra att känna till och de arbetsregler som beslutats av kursdeltagare

Läs mer

kingsroadstudios.com Hjälmareds allé 20 441 95 Alingsås Telefon 0322-64 40 00 E-post exp@hjalmared.se Hemsida www.hjalmared.se

kingsroadstudios.com Hjälmareds allé 20 441 95 Alingsås Telefon 0322-64 40 00 E-post exp@hjalmared.se Hemsida www.hjalmared.se kingsroadstudios.com Hjälmareds allé 20 441 95 Alingsås Telefon 0322-64 40 00 E-post exp@hjalmared.se Hemsida www.hjalmared.se Allmän kurs Idrott & ledarskap Hälsocoach Bibel Media & kommunikation läsåret

Läs mer

Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever.

Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever. Information till handledare Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever. Detta blad lämnas direkt till PRAOplatsen. * Efter avslutad praoperiod, lämnas bladet åter ifyllt till eleven.

Läs mer

Studeranderättslig standard Dalslands folkhögskola Sida 1 av 14. Innehållsförteckning

Studeranderättslig standard Dalslands folkhögskola Sida 1 av 14. Innehållsförteckning 2014 Sida 1 av 14 Innehållsförteckning Information innan den studerande är antagen... 3 Övergripande, skolgemensam information... 3 Huvudmannens profil... 3 Statens syfte... 3 Förekomst av och innehåll

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

tuderanderättslig tandard

tuderanderättslig tandard Fastställd dec. 2012 tuderanderättslig tandard - drömläget i Trosa skärgård Studeranderättslig standard 1. Stensunds Mål Huvudman för Stensunds Folkhögskola är Svenska Frisksportförbundet som är en politiskt

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

För en bra vistelse Information till patienter och anhöriga om Norrtälje sjukhus vårdavdelningar.

För en bra vistelse Information till patienter och anhöriga om Norrtälje sjukhus vårdavdelningar. För en bra vistelse Information till patienter och anhöriga om Norrtälje sjukhus vårdavdelningar. För dig som är patient För att din vistelse hos oss ska bli så bra som möjlig, följer här information som

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Skolans adress Tellusvägen 40 186 36 Vallentuna Telefon Expedition 08 511 759 20, telefonsvarare finns Hemsida www.vallentunafriskola.se E-postadresser

Läs mer

Hovslund vårdbostad och hemvård

Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

BASKURSEN. www.hogalid.nu. 2015-2016 Högalids Folkhögskola. Ansök och läs mer om BASKURSEN på vår hemsida: Studier, boende och fritid

BASKURSEN. www.hogalid.nu. 2015-2016 Högalids Folkhögskola. Ansök och läs mer om BASKURSEN på vår hemsida: Studier, boende och fritid BASKURSEN 2015-2016 Högalids Folkhögskola Studier, boende och fritid En kurs för dig med lindrig utvecklingsstörning som vill få kunskaper för att blir mer självständig Ansök och läs mer om BASKURSEN på

Läs mer

Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel

Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel 1 (5) Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel Skolan lånar ut ovan nämnda utrustning, inklusive hård- och mjukvara, på de villkor som anges i detta avtal. Utrustningen tillhör Uddevalla

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

Kursplan Allmän Kurs Flex (AK Flex)

Kursplan Allmän Kurs Flex (AK Flex) Termin/läsår: Upprättad datum: Kursansvarig: HT13-VT14 13 mars 2013 Bertil Norberg Kursplan Allmän Kurs Flex (AK Flex) Kursbeskrivning Allmän Kurs Flex (AK Flex) är ett alternativ till gymnasieskola och

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTT

GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTT Dnr: 10119-5 GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTT Gäller från och med 2012-01-01 Uppdaterad 2015-08-17 Godkänd av styrelsen 2010-12-16 Göteborgs folkhögskolas studeranderätt... 2 1. Inför att du söker

Läs mer

Boendekontrakt för boende på Tenhults Naturbruksgymnasium 15-16

Boendekontrakt för boende på Tenhults Naturbruksgymnasium 15-16 Boendekontrakt för boende på Tenhults Naturbruksgymnasium 15-16 Hyreskostnad: Enkelrum 3200 kr/månad. Dubbelrum 2800 kr/månad, tillämpas endast vid brist på rum. Avser logi söndag kl. 19.00 till fredag

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

Västanviks folkhögskola

Västanviks folkhögskola UTBILDNINGAR läsåret 2015/2016 Västanviks folkhögskola Det som skiljer Västanviks folkhögskola från andra folkhögskolor är att skolan erbjuder en teckenspråkig miljö där alla använder teckenspråk. Skolans

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 1 INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 SKOLANS ADRESS: Katrineholms kommun Tel nr : 0150-569 91 ELLWYNSKA SKOLAN Fax nr: 0150-512 80 641 80 KATRINEHOLM BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan

Läs mer

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det Infobladet utkommer varje studievecka - läs det 1 Ebersteinska gymnasiet Nr 6 On 26/9 Lå 12/13 Köer i matsalen För alla elevers trevnad: respektera era lunchtider så blir köerna i matsalen mindre. UTSKRIFT

Läs mer

Välkommen till Familjehuset!

Välkommen till Familjehuset! Välkommen till Familjehuset! Vad är Familjehuset? Familjehuset är ett akut- utrednings- och behandlingshem för barn och föräldrar. Andledningen till att en familj kommer till Familjehuset varierar. Det

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016 Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/201 Välkomna hit! Vi hoppas att du och ditt barn kommer att trivas hos oss. Vi vet att det alltid är mycket man undrar när skolan börjar, och

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM KALENDARIUM Datum för läsårets föräldraråd Dagar då skolan stänger 15:45 4/6 Tack för att ni respekterar tiden Vårterminens sista dag 12/6 Lov, studiedagar och planeringsdagar Planeringsdag 7/6 (hela skolan

Läs mer

Ansökan till Baslinjens Prova-på-vecka 2015

Ansökan till Baslinjens Prova-på-vecka 2015 Skolans noteringar ÅÅ-MM-DD / sign Antagen Antagen till reservplats Ej antagen webb Ankomstdatum Besked sänt Besked sänt Bekräftat antagning Anm avgift betald Återbud Ansökan till Baslinjens Prova-på-vecka

Läs mer

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Läsåret 2014-2015 Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Skolans adress Tellusvägen 40 186 36 Vallentuna Telefon Expedition 08 511 759 20, telefonsvarare finns Hemsida www.vallentunafriskola.se

Läs mer

Välkommen till Balanced View Center i Skåne

Välkommen till Balanced View Center i Skåne Välkommen till Balanced View Center i Skåne Balanced View Center ägs och drivs som en ideell förening, dedikerad till visionen om klarhet till gagn för alla. Ändamålet är att erbjuda en plats för alla

Läs mer

HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA

HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA Skola: Adress: Birka Folkhögskola Birkavägen 25 836 95 Ås Namn: Persnr: Kurs:... 1 Hyresobjekt, upplåtelseändamål m.m en upplåter enligt

Läs mer

Sigtuna folkho gskolas studerandera ttsliga standard

Sigtuna folkho gskolas studerandera ttsliga standard Sigtuna folkho gskolas studerandera ttsliga standard Avser statsbidragsfinansierad kursverksamhet som är 15 dagar eller längre. Beslutad av styrelsen för Sigtuna folkhögskola 2010-12-08 Följande information

Läs mer

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård)

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård) Studieinformation hösten 2015 fristående gymnasiala kurser (ej vård) Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

Elevkort - Om något händer

Elevkort - Om något händer Elevkort - Om något händer Personliga uppgifter Namn Personnummer Telefon bostad Mobiltelefon Mailadress Startår och Inriktning Bostadsadress Postnr Ort Boende under skolveckan Närmaste anhöriga Vårdnadshavare

Läs mer

Studeranderättslig standard Datum: 2015-06-09. Studeranderättslig. Deltagares rättigheter och skyldigheter vid Kävesta folkhögskola

Studeranderättslig standard Datum: 2015-06-09. Studeranderättslig. Deltagares rättigheter och skyldigheter vid Kävesta folkhögskola Studeranderättslig standard Datum: 2015-06-09 Studeranderättslig standard Deltagares rättigheter och skyldigheter vid Kävesta folkhögskola Studeranderättslig standard Deltagares rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Du läser ämnen som ger grundläggande

Du läser ämnen som ger grundläggande Allmän kurs Allmän kurs med extra svenska 2012/2013 Allmän kurs På Allmän kurs på Sigtuna folkhögskola gäller samarbete och du arbetar nära dina lärare och kurskompisar. Den här kursen är ett bra alternativ

Läs mer

Praktisk Information

Praktisk Information Praktisk Information 3-5 oktober 2014 1 september Praktisk information mailas till monteransvarig Gå in på www.harmoniochenergi.se under utställare och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som du

Läs mer

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Post - och Besöksadress Telefon E-mail Polstjärnegatan 4 D 031-10 65 80 vux.gbg@folkuniversitetet.se 417 56 Göteborg Vart vänder jag mig? Har

Läs mer

Välkommen till Sigtuna folkhögskola

Välkommen till Sigtuna folkhögskola Välkommen till Sigtuna folkhögskola I det här dokumentet hittar du det mesta som är bra att veta om Sigtuna folkhögskola, vårt sätt att arbeta och våra regler samt dina rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Sida 1 av 6 PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Gäller fr o m 2014-01-01 Bildarkivet gäller fr 2011-12-01 Allmänna anvisningar För olika brukarkategorier har olika

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Svenska Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Läs mer