Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön"

Transkript

1 Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön (låt den ligga framme på skrivbordet) Läsåret Under arbete

2 1 Telefonnummer och adress Skolans expedition sjukanmälan, se Närvaro öppen vardagar kl (oftast), stängt för lunch Faxnummer E-post Hemsida Skolans adress Helsjön folkhögskola, Horred Skolans konto Bankgiro Andra telefonnummer Husmorsexp öppen vardagar kl , stängt för lunch Vaktmästeri Almeberg internat Bergshällan skapande Huvudbyggnad - internat Rektor Lise-Lotte Wallin Tallbacken internat Lindebarnet Studietid* Höstterminen tisdag 20 augusti onsdag 18 december Vårterminen onsdag 8 januari tisdag 27 maj Lov vecka 44, 7 och 16 *SKG distans har annan kurstid 3 Dagliga hålltider Frukost 8.45 Morgonbön måndag, tisdag, onsdag, torsdag (Mässa) och fredag 9.10 Lektionerna börjar Fikarast tisdagar Storforum Middag och Lektionsslut (kan vara båda tiderna) Kvällsmat Aftonbön måndag, tisdag (Mässa) onsdag (efter samkvämet), torsdag Samkväm onsdagar (oftast i aulan)

3 4 Avgifter Mat och hyra höstterminen 2013 vårterminen kr kr (varav hyra 9 320) (varav hyra ) Gäller rum hela kurstiden och mat måndag frukost t o m fredag middag (klockan 12.45). Rummet återlämnas i samma skick som det var när du flyttade in. Uppsägningstid, om du flyttar ut från internatet men fortfarande studerar här är 2 (två) veckor och skall vara skriftlig. Externatstuderande betalar för förmiddagsfika klockan och middag måndag fredag kr för höstterminen och kr för vårterminen. Vill du någon gång äta frukost eller kvällsmat (eller middag på helgen) köps matkuponger i Lilla Boden, kontant eller mot faktura. Frukost kostar 40:-, middag 60:- och kvällsmat 40:-. Vill du äta alla måltiderna under en helg kostar det 220 kr. Som externatstuderande har du möjlighet att sova över vid enstaka tillfällen. Bor du hos kompis kostar det 60 kr inkl frukost och på eget rum 100 kr inkl frukost. Anmäls hos Karin Hugert. Dessutom betalar alla 300:-/termin för studieresor, teaterbesök, kopiering och datautskrifter av studiematerial. Kostnader för kost och logi och eventuella matkuponger betalas mot faktura. Du får faktura, i ditt skåp, och förfallodagar är 14 september, 1 oktober, 31 oktober och 30 november. För vårterminen 31 januari, 28 februari, 2 april och 30 april. I slutet av terminen betalas resterande kostnader för helgmat, böcker och annat material. Förfallodag och dröjsmålsränta framgår av fakturan. Du betalar till skolans bankgiro Det går också att betala med bankkort i Lilla Boden eller kontant på expeditionen om du har med dig fakturan som du ska betala för. Om fakturan inte betalas i tid får du betalningspåminnelse. Då utgår en avgift på 75 kr och ränta. Alla räkningar ska vara betalda innan du kan få ut ditt studieintyg. Avdrag för matkostnader som ingår i terminsavgiften beviljas: - om frånvaron gäller linjeresor, studiebesök, praktik eller sökning till högskola och universitet - om frånvaron gäller deltagande i idrottsturneringar på andra folkhögskolor - vid sjukfrånvaro i minst 4 dagar i följd. Avdrag beviljas då från och med den 4:e dagen.

4 All frånvaro ska skriftligen bestyrkas av linjeledare för att ersättning ska kunnas betalas ut. Avdrag beviljas inte om skolan erbjuder mat på annat sätt. Avdraget är för frukost 40:-, middag 60:- och kvällsmat 40:- och görs på närmast följande faktura. 5 Alkohol och narkotika får inte förvaras eller användas på skolan! Alla former av narkotika är förbjudna och för alkohol går gränsen vid lättöl, vanlig cider eller annan dryck med max 2,25% vol. Gäller även vid skolresor! Vi har ansvar för varandra! Ingen vet den andres svagheter på dessa områden och ofta söker sig människor till Helsjön just för att här är en drogfri miljö. Tänk på vad smygpåverkan kan ställa till med för den som försöker bli kvitt ett beroende. Den som inte vill acceptera och följa detta riskerar att omedelbart få lämna internatet! Skolan vill försöka hjälpa dem som behöver stöd i detta. Detta kräver ärlighet och solidaritet! 6 Allergi Av respekt för allergikänsliga är alla rum sanerade och husdjur är förbjudna på skolan. I ett av internaten är vi dock villiga att göra ett undantag. Tänk också på att om du doftar alltför starkt är det ett problem för allergiker. 7 Arkivregler Din ansökan och skolans närvaroanteckningar sparas i skolans arkiv i 5 år och slängs sedan. Kopia på utfärdade intyg bevaras för överskådlig tid. 8 Bibliotek Hjärtat i skolbyggnaden. Du kan inte missa det! Du får lånenummer och pin-kod i ditt skåp i början av terminen, sen är det bara att låna. (Kommunbiblioteket i Horred har öppet måndag 10-19, tisdag och torsdag 16-19). 9 Brandlarmet Är synnerligen effektivt. Testa det inte! Larm orsakat av slarv kostar minst 4000:- för den som orsakat det. 10 Bok och materialkostnader Skolan köper in böcker och material som du kan köpa här. Vi lägger på 5% av inköpspriset i administrationsavgift. De böcker som du tar emot i

5 början av terminen betalas mot faktura. Därefter betalas litteratur kontant hos Lena på expeditionen. Eventuella kurskompendier betalas också av dig. En del böcker/kompendier hyrs ut. 11 Datorer Skolans datorutrustning är till för skolarbete. Egen utrustning får inte anslutas utan tillstånd. Egna trådlösa nätverk får inte upprättas på skolans område utan tillstånd. Datorsalarna är öppna för alla studerande med en PIN-kod alla dagar Strömmen till datasalarna slås av 23. Under längre lov och vid vissa gemensamma aktiviteter t ex temadagar och friskvårdsdagar är datorsalarna stängda. Övriga regler för användning av datorerna och Internet framgår av det avtal ni undertecknar för att få användarnamn och lösenord till nätverket. 12 Felanmälan görs till vaktmästarna, muntligt eller via lapp vid vaktmästarnas expedition i huvudbyggnadens källare. 13 Folkbildningsnätet De studerande som vill kan få ett konto i Folkbildningsnätet. En del linjer använder denna kanal som arbetsredskap och för att nå ut med information av olika slag. Det är ett nät som många folkhögskolor är anslutna till och där kan du förutom e-post och olika konferenser även ta del av Utbildningsradions, UR:s, program. 14 Friskvård Friskvård kan vara mycket. En promenad upp till Texelberget med den fantastiska utsikten är oslagbart. Men det kan också vara att läsa en bra bok, idrottsutbyte med andra folkhögskolor, ett gott samtal, bollsport eller gympa i gymnastiksalen, en kram, ett pass i styrketräningen, tre mål mat om dagen, bastu, sjunga, morgon- eller aftonbön i kapellet, film. Kort sagt allt som håller kroppen och själen frisk. Ta chansen att vårda dig själv under tiden på Helsjön! 15 Förmiddagsfikat Det finns kaffe i matsalen på morgonen fram till 9.00 om någon vill ha en kopp. Vill du ha smörgås mm får du köpa frukostkupong. Till förmiddagsfikat kan du köpa mjukt bröd och ost för 5 kronor per smörgås i Lilla Boden.

6 16 Försäkring Skolan har tecknat olycksfallsförsäkring för studerande (försäkringsvillkor finns hos Leif på kontoret). Försäkringen gäller inom Norden under studietiden samt under den direkta färden till och från studierna. Komplettera gärna med en privat olycksfallsförsäkring för din fritid. Skolans försäkring gäller inte kursdeltagarnas egna tillhörigheter och ej för sjukdom. Oftast gäller den egna hemförsäkringen även på skolan. Komplettera annars med egen hemförsäkring. 17 Gymnastiksal Gymnastiksalen kan bokas på den bokningslista som finns på anslagstavlan vid gympasalen. Gymnastiksalen hyrs även av andra kurser på skolan. 18 Husmor Träffas på husmorskontoret (till höger innanför serveringsdisken i matsalen), säkrast vardagar klockan Kapellet Vi firar morgonbön 8.45 och aftonbön varje skoldag (onsdagar efter samkvämets slut). Vi firar mässa på tisdagar och på torsdagar Alla är välkomna att delta och att hålla i andakter. Kapellet är också öppet för möjligheten att kunna dra sig undan och bara vara. För att så många som möjligt ska kunna forma livet i kapellet inbjuds alla till kapellstämma minst en gång per termin. 20 Kopiering Om du vill kopiera något för eget bruk betalar du 2:-/blad. Kopiera helst på eftermiddagen. Betala till Lena eller Marianne. 21 Kränkande särbehandling Är oacceptabelt. Om du utsätts för detta, tag kontakt med Lise-Lotte, Elisabeth K, skolsköterskan eller någon du har förtroende för. Skolan har en policy för hur vi hanterar kränkande särbehandling som finns i Policypärmen i biblioteket. 22 Kurator se Stöd och Studievägledning.

7 23 Kursgården Parallellt med skolverksamheten bedrivs en kursgård med tidvis många gäster, även nattetid. Det kan ibland upplevas som störande från bådas håll, speciellt på nätter och kvällar då skol- och kursverksamhet kan ha helt olika inriktningar vid olika tillfällen. Försök att ha förståelse för detta och visa varandra hänsyn. Nattro gäller 23-07! 24 Lilla Boden på Helsjön Lilla Boden är i regel öppen måndag-fredag och , lördag-söndag I Horred finns en ICA-affär (med post) som har öppet 9-20 alla dagar. På Bilisten kan du hyra film, de har öppet 8-19, söndag Varbergs Sparbank (Swedbank) finns i Horred, öppet 10-15, torsdag Mat Kontakta husmor om du har behov av dietkost, vegetarisk mat eller har matallergier. 26 Miljöprofil Helsjön blev den första folkhögskolan i Sverige som miljödiplomerades enligt Svenska Kyrkans miljövärns kriterier *. Skolan försöker ha ett miljötänkande i all sin verksamhet och i alla beslut. Ett led i detta är att vi källsorterar soporna, värmer upp skolan med biobränsle och har egen avloppsreningsanläggning sk. markbädd. Vi strävar efter att servera så mycket ekologisk och rättvisemärkt mat som möjligt. Det är allas vårt ansvar att tänka på vad vi släpper ut i avloppet och att spara energi genom att släcka lampor, duscha lagom, äta upp maten etc. *se 27 Mobiltelefon Mobiltelefonen kan vara till stor nytta och glädje men samtidigt en marodör och ett gissel vid felaktig användning. Håll telefonen avstängd under lektionstid och helst under måltiderna! 28 Nycklar och larmbricka Skolans nycklar och larmbricka (behövs till afrosalen) är ett värdeföremål. Den representerar det sammanlagda värdet av allt som förvaras i de utrymmen till vilken nyckeln/brickan passar. Därför är du som nyckelinnehavare skyldig: att handha och förvara kvitterad nyckel/bricka på betryggande sätt att omedelbart underrätta Karin vid eventuell förlust av nyckel/bricka att ej låna ut kvitterad nyckel/bricka att ersätta förlorad nyckel med 400 kronor per nyckel, förlorad larm-

8 bricka med 30 kronor att återlämna nycklar och bricka innan du slutar på skolan 29 Närvaro Närvaroplikt gäller på alla lektioner och andra obligatoriska samlingar. Om du inte kan närvara ska du anmäla din frånvaro till skolexpeditionen före 9.00 på telefon Det går bra att lämna ett meddelande på telefonsvararen om ingen svarar. Om du inte kan ringa kan du istället skicka ett SMS på mobilnummer OBS! Det numret gäller bara SMS. SMS:a namn, kurs och anledning till din frånvaro. Du som har specialkost måste även informera köket, telefon , om du inte kommer! Om du önskar ledigt enstaka lektion ska anhållan göras hos respektive lärare. Vid längre ledighet pratar du med linjeledaren. Tänk på att om du har lägre närvaro än 80% riskerar du att inte få ut något studieintyg. Rutiner för uppföljning av bristande närvaro finns i Policypärmen till vänster innanför dörren in till Biblioteket. 30 Offentlighet Helsjöns folkhögskola är ingen offentlig myndighet som är skyldig att lämna ut information om verksamheten till medborgarna. Däremot är vi en skola med en öppen attityd. Det kan till exempel innebära att: - om någon ringer och frågar efter studerande eller personal på skolan så hjälper vi dem till rätta - en katalog med telefon- och adressuppgifter ges till alla på skolan - bilder på skolans studerande och personal kan visas offentligt Därför måste du som inte vill att information ska lämnas ut själv informera skolans expedition om det! 31 Parkera på den stora parkeringen nere vid vägen. Respektera personalens reserverade platser och ställ er inte där! Bilar får endast köras till skolbyggnaderna och internaten i samband med i- och urlastning. Parkeringsförbud för studerande råder på Bolleboplan och personalparkeringen vid traktorgaraget. 32 Post Du kan köpa frimärken och kuvert i Lilla Boden och hos Lena på expeditionen. Brevlåda finns vid busskuren nere vid vägen. Inkommande post delas ut i ditt skåp i skolbyggnaden. Postfilial finns på ICA i Horred.

9 33 Profilerad skola Skolan ägs och drivs av en stiftelse knuten till Svenska kyrkan i Göteborgs stift. Den är profilerad och öppen för alla oavsett livsåskådning. Skolans kristna profil märks bl a genom att vi erbjuder gemensamma morgon- och aftonböner samt andra gudstjänster i kapellet. Den innebär också att samliga studerande någon gång kommer att delta i sammanhang där man möter livsåskådningsfrågor. 34 Rökning får inte ske inomhus och vid rökning utomhus minst 5 meter från ytterdörr (även vid regn!). Fimpar och portionssnus slängs i askkopparna! 35 Samkväm Varje onsdagskväll har vi programkväll. 36 Sjukanmälan Se punkt 29, Närvaro Enligs CSN:s regler om studiemedel ska du som har studiemedel sjukanmäla dig till Försäkringskassan första sjukdagen (gäller dig som är eller fyller 20 år). Vid sjukfrånvaro längre än 8 dagar krävs läkarintyg. 37 Sjukvård Vår skolsköterska Elisabet Hellgren är här i regel varje torsdagseftermiddag. Hennes mottagningsrum finns i skolbyggnaden mitt emot styrketräningsrummet innanför gymnastiksalen. Boka tid hos husmor. Mottagningsrummet fungerar som vilorum övrig tid. Vårdcentral finns i Horred måndag-fredag 8-17 tel Distriktsköterskan tel (Telefontid 8-9, besökstid 9-10). Behöver ni hjälp av oss på skolan kontakta i första hand veckans värd eller husmor Karin så hjälper de er vidare. Telefon till husmors kontor Förbandsmaterial finns i alla pentryn och i gymnastiksalen. Vid behov av mer förbandsmaterial kontakta husmor. Vid behov av råd eller hjälp att få kontakt med sjukhus ring: Sjukvårdsupplysningen 1177 Larm Ambulans tel 112 Icke akutfall

10 Brandkår tel 112 Icke brådskande Polis tel 112 Icke brådskande Krissituation All personal står till ditt förfogande vid behov av samtal. Vid särskilda behov finns en krisgrupp att tillgå på skolan. Om du blir sjuk eller skadas är det bra om vi vet vem som är din närmaste anhörig. Du kommer därför att få en särskild blankett där du fyller i detta. Blanketten förvaras inlåst på kontoret och makuleras vid läsårets slut. 38 Skada på skolans inventarier ersätts av den som vållat skadan. Anmäls till vaktmästare Sture. 39 Skolans demokrati Stiftelsens styrelse, som har ansvaret för verksamheten. Studeranderådet är det forum där ni studerande själva kan ta upp frågor ni vill arbeta med och driva. Studeranderådet har också ansvar för en egen kassa. Kursrådet, som innehåller hälften studerande och hälften personal, ger en möjlighet för många att ta ansvar för skolan. I kursrådet kan allt som rör skolans verksamhet diskuteras, men rådet arbetar också med frågor som rör de icke schemalagda aktiviteterna. Idrottsrådet som ansvarar för friskvårdsaktiviteter är ett annat forum med stort studerandeinflytande. Varje termin inbjuds alla till kapellstämma. 40 Skyddsombud Kursrådet har bestämt att de studerande skall ha ett skyddsombud dit studerande kan anmäla arbetsmiljöproblem. Vid varje kursrådsmöte tas skyddsfrågor upp som särskild punkt. 41 Skåp Varje studerande har ett personligt förvaringsskåp i skolbyggnaden där även post, fakturor och information delas ut. Titta i skåpet lite då och då! 42 Storforum Varje tisdag har studerande och personal gemensamt fika i matsalen. En viktig tid att umgås och få eller ge information om aktuella tilldragelser på skolan.

11 43 Studerandes rättsliga ställning Om du tycker att du blivit fel eller orättvist behandlad av Helsjöns folkhögskola så tala med rektor eller vänd dig till Kursrådet. Om du är missnöjd med skolans beslut kan du också vända dig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR), 44 Studieintyg Kursdeltagare som deltagit minst 80 % av all undervisning och inte har några skulder till skolan erhåller ett intyg över studietid och studerade ämnen. Studerande på allmän linje får även behörighetsintyg till högskolestudier efter avklarade studier av gymnasiets olika kärnämnen samt ett studieomdöme vid studiernas slut. Studieomdömet innebär att lärarna gemensamt tittar på din insats och personliga förmåga som helhet och gör ett omdöme utifrån fyra kriterier: 1. Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa 2. Förmåga till analys, bearbetning och överblick 3. Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier 4. Social förmåga De studieomdömen som ges är: Utmärkt studieförmåga (4), Mycket god studieförmåga (3), God studieförmåga (2), Mindre god studieförmåga (1). Grundläggande behörighet förutsätter att omfattningskravet är uppfyllt. 45 Stöd och studievägledning Om du känner behov av särskilt stöd och vägledning kan du alltid prata med dina lärare. Var inte blyg, vi finns till för att ge dig det stöd du behöver för att få en trygg och framgångsrik skolgång! Du kan även få stöd av vår kurator Emma. Emma finns på skolan varannan torsdag. Karin ordnar med tider som du kan boka i förväg. 46 Sällskapsrum På andra våning i huvudbyggnaden finns ett stort sällskapsrum med soffor, spel och biljardbord. Detta rum är tillgängligt för alla studerande. 47 Studiemedel Frågor kring detta får du hjälp med av Lena Ståhl på expeditionen. Generellt gäller studerande med ogiltig frånvaro får inte godkänt studieresultat. Detta innebär svårigheter att få studiemedel vid senare studier. Ogiltig frånvaro längre än en vecka rapporteras till CSN vilket medför att studiemedlen stoppas.

12 48 Styrketräningsrum finns bredvid gymnastiksalen. Internatare kommer in med sin rumsnyckel, externatare får be någon att låsa upp. 49 Telefon Telefon finns i alla boenden. De kan användas för samtal till/från det fasta telefonnätet (ej mobiltelefon, utlandssamtal, betalsamtal). Ring korta samtal då det kan vara flera som vill ringa/väntar på samtal. Vid viktiga och långa samtal med myndigheter etc. kan bärbar telefon på skolexpeditionen få användas mot en avgift på 5:-/samtal. 50 Terminsplan I Terminsplanen presenteras gemensamma aktiviteter eller annan information som kan vara bra att veta för alla. Terminsplanen hittar du under rubriken Kalendarium mitt på startsidan 51 Tidtabeller buss och tåg Buss 744 går mellan Horred och Kungsbacka, vår hållplats heter Helsjön och för dig som inte har månadskort så kan du resa med Västtrafiks värdekort som du laddar med pengar i förväg hos t ex Hemköp i Kinna eller Pressbyrån i Kungsbacka. I Lilla butiken finns information om priser och annat, eller se Bussen går alla vardagar från Kungsbacka station mot Horred: 6.32 (7.02), 8.10 (8.40), (13.13), (15.03),16.02 (16.36), (18.18), (19.48), (21.48). Inom parentes = ankomst Helsjön. Ankommer Horred ca 5 minuter senare. Från Helsjön mot Kungsbacka vardagar går bussen: 5.52 (6.27), 7.26 (8.12), 9.02 (9.42), (14.12), (15.57), (17.42), (19.12), (20.42). Inom parentes = ankomst Kungsbacka. Avgår från Horred ca 5 minuter tidigare. Extrainsatt gratis skoltaxi till skolan på morgnarna går från Horreds järnvägsstation klockan Ordinarie Västtrafikbuss nummer 744 går 8.57 från hållplats Ekås. Eventuell resa på lördagar måste man beställa senast fredag klockan 18 på telefon Det går två turer, från Helsjön 9.00 och15.00, från Kungsbacka och OBS! turerna från Kungsbacka på lördagar har bussen nummer 743. På söndagar kör Horredstrafiken en tur mot Kungsbacka, från Horred (från bensinmacken Bilisten) och tillbaka från Kungsbacka (från stationen). Betalas kontant 50:-.

13 Tåg från Borås mot Varberg går vardagar: 6.28 (7.13), 7.28 (8.13), 8.30 (9.14), (10.47), (12.45), (15.43), (16.43), (17.43), (18.43), (20.48), (22.45). Inom parentes = ankomst Horred. Är i Varberg ca 25 minuter senare. Lördagar: 7.00 (7.44), (11.45), (14.42), (17.43) Söndagar: 9.00 (9.44), (13.44), (17.43), (20.48), (22.45). Tåg från Varberg mot Borås går vardagar: 6.12 (6.36), 7.12 (7.37), 8.12 (8.37), 9.50 (10.15), (14.06), (15.06), (16.07), (17.07), (19.06), (20.12), (22.08). Inom parentes = ankomst Horred. Är i Borås ca 50 minuter senare. Lördagar: 8.44 (9.08), (11.08), (13.08), (16.06), (20.12). Söndagar: (12.08), (17.07), (20.12), (22.08). För biljettpriser se Detta är resegarantin Med Västtrafiks resegaranti kan du ta taxi när du bedömer att du, som en följd av att Västtrafik inte fullföljt sina åtaganden, kommer att bli minst 20 minuter försenad till ditt resmål. Där det saknas etablerad taxiverksamhet kan du i stället för taxi ta egen bil eller bli skjutsad i privatbil. Det maximala ersättningsbeloppet för taxi eller resa i privatbil är 300 kronor. Vem avgör om du kan ta taxi? Det är alltid du själv som avgör om du ska ta taxi eller invänta nästa avgång med Västtrafik. Du kan inte kräva att Västtrafiks personal beställer taxi. Gäller resegarantin även om du inte tar taxi? Om du blivit minst 20 minuter sen men inte tagit taxi eller privatbil kan du ändå få viss kompensation eftersom Västtrafik inte uppfyllt sina åtaganden. Vad gäller om taxiresan kostar mer än 300 kronor? När taxiresan kostar mer än 300 kronor måste du själv stå för det överskjutande beloppet. Vi är medvetna om att 300 kronor inte täcker längre taxiresor. En lösning är att ta taxi till närmaste ställe där trafiken fungerar och där du har en anslutning till ditt resmål. Kan du dela taxi? Genom att dela taxi med en eller flera resenärer kan ni resa en längre sträcka eftersom maxbeloppet räknas per person; två personer kan således åka taxi för 600 kronor. Ett villkor är att samtliga medresenärers namn och adress anges på resegarantiblanketten.

14 Taxi från Kungsbacka till Helsjön brukar kosta 500 kronor. Så om ni är två personer eller fler så löser sig hela kostnadsfrågan. Är du ensam får du betala 200 kronor själv. Skulle du inte ha pengar eller ni i taxin tillsammans inte har pengar får ni komma till Lena, Leif eller Lise-Lotte och låna 500 kronor. Dessa blir du/ni skyldiga skolan och skall snarast betala tillbaka. Det är taxiresenärernas, det vill säga ert eget, ansvar att söka resegarantin. 52 Utvärdering Under läsåret har de olika linjerna regelbundet linje-/klassmöten där utvärdering sker av det som händer på linjen och skolan. De som bor på internatet har regelbundna husmöten som leds av internatföreståndare Karin. Lärare och kursråd har ansvar för läsårets utvärdering i folkhögskolornas gemensamma så kallade QA-utvärdering. En enkät som besvaras av lärare och studerande på folkhögskolornas längre kurser vid vårterminens slut. Den syftar till att mäta folkhögskolornas centrala värden. Internatet utvärderas separat vid höst- och vårterminens slut. 53 Veckans värd Varje vecka är en lärare veckans värd. Har du frågor och undringar och inte vet vem du ska vända dig till vänd dig då till Veckans värd! Veckans värd är också behjälplig med samkvämet på onsdagen. Ta kontakt 14 dagar före ert samkväm med den som är veckans värd. Veckans värd presenteras på tisdagarnas storforum. Se även lista utanför matsalen.

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola - en kort sammanfattning om att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola. För mer och utförlig information läs under respektive rubrik. Folkhögskolan

Läs mer

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR LÄSÅRET 2014/2015 Kulturama.se VEM ÄR VEM PÅ KULTURAMA... 3 Institution MUSIK... 3 Institution SCENKONST... 3 Institution BILD... 3 Administration... 4 Service...

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

INFORMATION. till deltagare LÄSÅRET

INFORMATION. till deltagare LÄSÅRET INFORMATION till deltagare LÄSÅRET 2015-2016 LÄSÅRET 2015 2016 Höstterminen: 17 aug 2015-16 dec 2015 Vårterminen: 11 jan 2016-8 juni 2016 Lovdagar: Höstlov 26 okt 30 okt 2015 (avser Allmän kurs, Teori

Läs mer

INFORMATION. till deltagare LÄSÅRET

INFORMATION. till deltagare LÄSÅRET INFORMATION till deltagare LÄSÅRET 2012-2013 LÄSÅRET 2012 2013 Höstterminen: 20 aug 2012-19 dec 2012 Vårterminen: 7 jan 2012-5 juni 2012 Lovdagar: Höstlov: 29 okt 1 nov 2012 (avser Allmän kurs, Teori &

Läs mer

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar)

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar) ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN Studeranderätt 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen (under Folkhögskola/kurser och utbildningar) På vår hemsida

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

Välkommen till Glokala Folkhögskolan i Malmö. Handbok för deltagare hösten 2015. Foto: Jenny Ljunggren

Välkommen till Glokala Folkhögskolan i Malmö. Handbok för deltagare hösten 2015. Foto: Jenny Ljunggren Välkommen till Glokala Folkhögskolan i Malmö Handbok för deltagare hösten 2015 Foto: Jenny Ljunggren Välkommen till Glokala folkhögskolan! I den här handboken hittar du bland annat: - Datum för våra gemensamma

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större.

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. 2013/14 go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. www.liljeholmen.nu Musiklinje Tycker du det låter spännande

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi Dina pengar och din ekonomi PRIVATEKONOMI PÅ ENKEL SVENSKA 2 Det här är en broschyr om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Broschyren har tio kapitel med information om bland annat att spara

Läs mer

Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar

Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar ÅRGÅNG A M L CHA ET H G G TRY 2012 Chalmers Studentkår Teknologgården 2 412 58 GÖTEBORG www.chs.chalmers.se Sociala enheten

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05 KMH:s Studentguide Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013 Andra upplagan 2012-10-05 Innehåll Kurs, program och examen... 3 Studieadministration/Studiecentrum... 4 Arbetsmiljö...5 Hälsovård...

Läs mer

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi KONSUMENT HALMSTAD Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi När du slutat gymnasiet har du möjlighet att själv bestämma vad du ska göra med ditt liv. Samtidigt ska du kanske fatta många svåra beslut.

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen ALIO assistans att arbeta hos oss Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, uppdaterad april 2015. Välkommen Med den här foldern hälsas du varmt välkommen att arbeta

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström Innehållsförteckning Inledning 1 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 3 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 5 Checklista kostnader

Läs mer

Koll på pengarna. Råd och tips om din ekonomi FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET

Koll på pengarna. Råd och tips om din ekonomi FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET 2015 Koll på pengarna FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET Råd och tips om din ekonomi Din ekonomi Du vill att pengarna ska räcka hela månaden, varje månad. Du har något du vill spara till men

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Equmeniakyrkan. Personalhandbok. för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01

Equmeniakyrkan. Personalhandbok. för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01 Personalhandbok för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01 0 Innehållsförteckning Equmeniakyrkans organisation Personalpolicy Lönepolicy Kollektivavtal och lokala tillämpningar

Läs mer

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun Utges av Kungsbacka kommun och Region Halland Juli 2013 Författare: Fabian Ausmark, Erik Nylander, Jesper Lesseur

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer