2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA"

Transkript

1 Automatisk mikrotom

2 Följande varunamn på produkter har registrerats eller varumärkts och ägs av Sakura Finetek USA, Inc., Sakura Finetek Japan Co., Ltd. och Sakura Finetek Europe B.V.: Accu-Edge Paraform Sakura Tissue-Tek Tissue-Tek AutoSection Uni-Cassette Övriga varumärken som omnämns i denna instruktionsbok: Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation PARA/Gard är ett registrerat varumärke som tillhör Triangle Biomedical Sciences, Inc Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA Tillverkad för: Sakura Finetek USA, Inc., Torrance, CA USA Sakura Finetek Japan Co., Ltd., Tokyo, , Japan Sakura Finetek Europe B.V., 2408 AV Alphen aan den Rijn, NL Reviderad 23 februari Ver.B

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 1.1 Avsedd användning Allmän beskrivning Säkerhetsinstruktioner Symboler Säkerhetsföreskrifter Varningar Risk för elektrisk stöt Säkerhetsfunktioner Fysiska egenskaper Komponenter och ritningar Användargränssnitt Trådlös fjärrkontroll Specifikationer Säkerhetsstandarder INSTALLATION 2.1 Allmän information Miljöfaktorer Uppackning Checklista vid uppackning Placera instrumentet Placera tillbehören Anpassa knivhållaren Förbereda inriktningsanordningen ANPASSA INSTÄLLNINGARNA 3.1 Allmän information Åtkomst till menyn Statusikoner Fliken Förinst. Post Fliken Förinställ välj Fliken Trim Fliken Snitt Fliken Manuell Fliken Användare Fliken Sakura Sida - 1 -

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fliken Spara system Ställa in blockkompensering Fliken Versioner Fjärrkontrollen Starta fjärrkontrollen Stänga av fjärrkontrollen DRIFTSINSTRUKTIONER 4.1 Funktionsprinciper Sätta in/ta bort prover Universalkassettklämma Ladda knivbladet Montera engångskniven i knivhållaren Användargränssnittet Rutinmässig användning Välja en förinställning Trimma/skära till ett block Trimma ett block Snittning Snitta en Uni- eller Paraform-kassett Manuell användning Manuell snittning SKÖTSEL AV INSTRUMENTET 5.1 Allmän information Dagligt underhåll Årligt underhåll Utvändiga ytor Rengöra AutoSection Rengöra knivhållaren FELSÖKNING 6.1 Allmän felsökning Felsökningstabell SERVICE 7.1 Serviceinformation Om det är problem med instrumentet Kontaktuppgifter för service Sida - 2 -

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 7.2 Förbrukningsmaterial FÖRINSTÄLLNINGSREDIGERARE 8.1 Förinställningsredigerare Öppna en fil Skapa eller redigera en förinställning eller ett protokoll Återställa en förinställning Kopiera en förinställning Ångra ändringar av en förinställning Läsa in en förinställning från ett USB-minne Spara en förinställning på ett USB-minne FÖRINSTÄLLNINGSARK 9.1 Ark för AutoSection-förinställningar Sida - 3 -

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida - 4 -

7 1. INLEDNING 1.1 Avsedd användning Tissue-Tek AutoSection är konstruerad för att skära snitt ur vävnadsprover från människor och djur som är inbäddade i paraffinblock. Instrumentet är avsett att, som en del av histopatologiprocessen, underlätta morfologisk in vitrodiagnostik på vävnader från människor och djur för patologen. 1.2 Allmän beskrivning Tissue-Tek AutoSection är en sluten helautomatisk mikrotom som används för att skära snitt ur vävnadsprover inbäddade i paraffinblock. AutoSection har en 4,3 tums färgpekskärm vilket underlättar programmering och övervakning. Den kan programmeras med upp till 16 olika förinställningar. En förinställning är en uppsättning steg som används för att skapa ett protokoll. Upp till 16 snittprotokoll kan sparas i AutoSection. 1.3 Säkerhetsinstruktioner Instruktionsboken till den automatiska mikrotomen Tissue- Tek AutoSection innehåller instruktioner och information som är viktig för driftsäkerheten och underhåll av instrumentet. Det är viktigt att läsa instruktionsboken noga innan instrumentet används första gången och att alltid förvara instruktionsboken i närheten av instrumentet. För att mikrotomen ska kunna användas på ett säkert sätt måste användaren alltid följa de instruktioner och varningar som finns i denna instruktionsbok och på själva instrumentet: Symboler Om dessa instruktioner inte följs kan det leda till olycksfall, personskada, skada på instrumentet eller skada på annan utrustning. FÖRSIKTIGHET: Risk för elektrisk stöt. Dra ut elkontakten innan service utförs. All service ska utföras av behörig servicepersonal. Öppna inte detta hölje för att undvika risken att skadas av en elstöt. OBS! De skyddsanordningar som installerats både i instrumentet och dess tillbehör får varken tas bort eller modifieras. Endast auktoriserad och kvalificerad personal får öppna instrumentet och reparera de inre komponenterna. De säkerhetsanordningar som tillverkaren har försett instrumentet med kan bara erbjuda ett grundläggande skydd. Det huvudsakliga ansvaret för en säker användning ligger framför allt hos den inrättning som äger instrumentet, och även hos den personal som har i uppdrag att använda, sköta och reparera instrumentet. 1.4 Säkerhetsföreskrifter Signalorden VARNING, FÖRSIKTIGHET och OBS! används i hela instruktionsboken för att visa risknivån för potentiella faror enligt nedanstående: VARNING Betecknar en potentiell fara som, om instruktionerna inte följs, kan leda till allvarlig personskada för användaren och/eller annan personal. FÖRSIKTIGHET Betecknar en potentiell fara som, om instruktionerna inte följs, kan leda till skador på Tissue-Tek AutoSection och/eller annan egendom. OBS! Betecknar en påminnelse eller annan praktisk information. VARNING: Denna symbol på instrumentet och i instruktionsboken innebär att relevanta instruktioner (såsom de är definierade i denna instruktionsbok) måste följas då komponenten med märkningen ska användas eller bytas ut. Sida 5

8 1. INLEDNING Varningar DE SKYDDSANORDNINGAR SOM INSTALLERATS BÅDE I INSTRUMENTET OCH DESS TILLBEHÖR FÅR VARKEN TAS BORT ELLER FÖRÄNDRAS. ENDAST AUKTORISERAD OCH KVALIFICERAD PERSONAL FÅR ÖPPNA INSTRUMENTET OCH REPARERA DE INRE KOMPONENTERNA. LÅS ALLTID RATTEN OCH TÄCK ÖVER KNIVSEGGEN MED KNIVSKYDDET INNAN KNIVBLADET ELLER PROVET MANIPULERAS, PROVET BYTS ELLER NÄR INSTRUMENTET INTE ANVÄNDS. DET FINNS INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN KAN UNDERHÅLLA INUTI. DET FINNS FARLIGA HÖGA SPÄNNINGAR INUTI ENHETEN ENDAST EN AUKTORISERAD SAKURA FINETEK- SERVICETEKNIKER FÅR ÖPPNA DEN. KLÄMRISK! TRYCK INTE PÅ DE FRÄMRE SKYDDEN AV MJUKT TYG SOM FINNS ÖVER OCH UNDER HÅLLAREN. BORSTA FÖRSIKTIGT BORT SNITTRESTER FRÅN SKYDDEN, MEN ENDAST NÄR MIKROTOMEN INTE RÖR SIG. OM INSTRUMENTET ANVÄNDS PÅ ANNAT SÄTT ÄN ANGIVET KAN DET LEDA TILL PERSON- OCH MATERIALSKADOR. AUTOSECTION MÅSTE ANSLUTAS TILL ETT JORDAT UTTAG FÖR ATT KUNNA ANVÄNDAS PÅ ETT SÄKERT SÄTT. JORDNINGEN SKER DÅ VIA JORDNINGSSTIFTET PÅ DEN SS-EN MÄRKTA KONTAKTEN Säkerhetsfunktioner Den automatiska mikrotomen Tissue-Tek AutoSection har flera säkerhetsfunktioner som syftar till att skydda såväl användare som instrument. Instrumentet har en nödstoppsknapp som vid behov omgående stoppar instrumentet. Fotpedalen är konstruerad för att avbryta pågående rörelser när den trampas ned. Fotpedalen har ett rött skyddshölje för att förhindra oavsiktlig användning. Knivhållaren är utformad för att så lite av eggen som möjligt ska vara exponerad. Det röda knivskyddet (då detta används) är avsett att markera riskområdet och därmed skydda användaren från knivseggen och potentiella skador. I händelse av strömavbrott kommer instrumentets nödbroms automatiskt att slå till och förhindra att mikrotomen faller. Alla instrumentinställningar sparas i det inbyggda flashminnet, och vid omstart återställs alla sparade inställningar automatiskt. Det finns också ljudlarm som aktiveras av olika skäl. Programvaran och fjärrkontrollen till AutoSection går att låsa via pekskärmen för att förhindra att de oavsiktligen aktiverar någon funktion under pågående arbete. Det går även att inaktivera fjärrkontrollen. Vid manuellt bruk ska ratten låsas med låsspaken för att förhindra eventuella mikrotomrörelser Risk för elektrisk stöt KONTROLLERA ATT KONTAKTEN ÄR ORDENTLIGT ANSLUTEN TILL ETT JORDAT ELUTTAG. ANVÄND ALDRIG OJORDADE GRENKOPPLINGAR OCH FÖRSÖK ALDRIG ATT PÅ NÅGOT SÄTT UNDVIKA ATT ANVÄNDA DEN JORDADE KONTAKTEN. Sida 6

9 1.5 Fysiska egenskaper Komponenter och ritningar AutoSection-mikrotomen består av följande huvudkomponenter (bild 1A): Bild 1A a LCD-pekskärm Här finns de kontroller och den information som behövs för att programmera och använda instrumentet. På pekskärmen visas ett gränssnitt med olika flikar som används för att trimma, snitta, välja förinställning och manuellt läge. b Trådlös fjärrkontroll Här finns de kontroller och den information som behövs för att använda instrumentet. Fjärrkontrollen är Bluetooth -baserad. c Manuell ratt I manuellt läge används ratten för att flytta mikrotomhållaren uppåt och nedåt. d Låsspak för provhållare Öppnar och stänger 3D-hållaren och låser fast kassetter på plats. e Nödstopp Stoppar instrumentet omgående. Återställ NÖDSTOPPSKNAPPEN genom att vrida knappen tills den hoppar ut i normalt läge. Så snart nödstoppsknappen har återställts återgår hållaren automatiskt till utgångsläget. Mikrotomen ställs därmed i ett säkert läge och är klar att använda på nytt. f 3D-hållare Sida 7

10 1. INLEDNING Provhållaren passar för alla kassettyper, inklusive Tissue- Tek Paraform och Uni-Cassette. Block kan sättas in vågrätt eller lodrätt. g Knivhållare Knivhållaren har en fast vinkel, och både hög- och lågprofilknivar kan användas med hjälp av en adapter. Adaptern kan när som helst sättas dit eller tas bort för att lämplig knivhöjd ska kunna användas. För optimal precision måste AutoSection kalibreras om varje gång du byter knivtyp. h Avfallsbricka Avfallsbrickan och avfallspåsen för Tissue-Tek - mikrotomen (artikelnr 4658) samlar upp paraffinrester då snittet utförs. Bild 1B UTANFÖR BILD: Fotpedal Enbart en stoppmekanism. Användaren kan med fotpedalens hjälp utnyttja båda händerna för att hantera provet vid trimning och snittning. Avkänningsplatta Tissue-Tek AutoSection har en patenterad justeringsanordning och en motordriven 3D-hållare som automatiskt anpassar paraffinblockets framsida efter knivseggen, vilket möjliggör automatisk tillskärning, trimning och snittning. Ratten gör att mikrotomen även kan användas för konventionell manuell snittning Användargränssnitt Strömbrytare och nätsladd (bild 1B): Strömbrytaren och nätsladden finns till vänster på instrumentets baksida. Nätsladden används för att ansluta instrumentet till en strömkälla. Nätkabeln måste anslutas till ett jordat vägguttag. Anslutningar (bild 1C): 1. Uttag för USB-minne (för uppgradering av den inbyggda programvaran och överföring av förinställningar/protokoll, utförs av labbadminstratörer) 2. Fotpedal, 1/4-tumsuttag (6,35 mm) 3. Seriell DB9-port (endast för service) 4. RJ11-nätverksport (endast för service) Bild 1C Sida 8

11 1.5.3 Trådlös fjärrkontroll Knappar på fjärrkontrollen Lampa för Tissue-Tek Paraform -kassettyp: Den lampa som är tänd visar vilken typ av kassett som har valts för snittningen x13 13 x 13 mm Paraform eller Uni- Cassette 2. 25x20 14 x 20 mm Biopsy Paraform eller Uni-Cassette 3. 35x25 35 x 25 mm Standard Paraform eller Uni-Cassette mm maximal kassettstorlek Lampa för Bluetooth på/av: Lampan är tänd när fjärrkontrollen kommunicerar med AutoSection-instrumentet. Fjärrkontrollens batteristatus och laddningsstatus: 1. LED tänd (>90 % laddning,) 2. LED blinkar långsamt (>10 % och < 90 %) 3. LED blinkar snabbt (< 10 % laddning) Den andra batteriindikatorn lyser gult när fjärrkontrollen är dockad och batteriet laddas. Horisontell indragning och frammatning av hållaren: Flyttar bort (drar in) hållaren från knivhållaren eller matar fram den mot knivhållaren. RUBBA-knapparna flyttar hållaren kontinuerligt när de hålls nedtryckta. Hur stor förflyttningen blir i horisontalled beror på inställd snitt- eller trimtjocklek. Bild 1D Trim- och snitthastighetsreglage: Tryck på KANINEN för att öka trim- eller snitthastigheten eller på SKÖLDPADDAN för att sänka hastigheten. Det är möjligt att använda fjärrkontrollen för att ändra hastigheten under kontinuerlig trimning eller snittning. Kontroller och indikator för val av förinställning: Använd knapparna och för att välja en förinställning. Indikatorn visar den valda förinställningen med siffrorna 0 9 (för förinställningarna 0 9) och A F (för förinställningarna 10 15). Om ingen förinställning har valts, eller om den ändrats, visas inget tecken. Den blinkande decimalpunkten visar att fjärrkontrollen fungerar som den ska. Sida 9

12 1. INLEDNING Starta protokoll: Håll in knappen tills den andra pipsignalen hörs för att starta ett protokoll. Pausa protokoll: Pausar det protokoll som körs. Rikta in: Håll in knappen tills den andra pipsignalen hörs för att rikta in blockets framsida mot knivseggen. Rikta in och skär till: Håll in knappen tills den andra pipsignalen hörs för att utföra inriktning och tillskärning. Tryck igen för att stoppa funktionen. Trimma: Håll in knappen tills den andra pipsignalen hörs för att starta en kontinuerlig trimning. Tryck igen för att stoppa funktionen. Centrera den automatiska 3D-hållaren: Flyttar hållaren till centrumpositionen. Rikta in och snitta: Håll in knappen tills den andra pipsignalen hörs för att starta inriktning och kontinuerlig snittning. Tryck igen för att stoppa. Snitta: Håll in knappen tills den andra pipsignalen hörs för att starta kontinuerlig snittning. Tryck igen för att stoppa. Växlar mellan snitt- och trimtjocklek under kontinuerlig snittning eller trimning. Den gula lampan uppe till vänster på knappen tänds när snittjocklek används. Den röda lampan nere till höger på knappen tänds när trimtjocklek används. Sida 10

13 1.6 Specifikationer Artikelnummer Namn/beskrivning 5000 Tissue-Tek AutoSection, automatisk mikrotom Strömförsörjningskrav 100 VAC+/- 10 % 50/60 Hz, enfas 8,2 ampere 115 VAC +/- 10 % 50/60 Hz, enfas 7,1 ampere 230 VAC+/- 10 % 50/60 Hz, enfas 4,1 ampere Mått B x D x H: Vikt 55 kg Miljökrav Driftvillkor: Temperatur: Relativ luftfuktighet: 38 x 67 x 44 cm 10 C till 40 C (50 F till 104 F) % (icke-kondenserande) Förvaringsförhållanden: Temperatur: -20 C till 65 C (-4 F till 149 F) Relativ luftfuktighet: % (icke-kondenserande) Miljöeffekter Buller: 60 db(a) på 1 meters avstånd Värmebelastning: 820 BTUh Specifikationer för mikrotomen Snittjocklek: 0,5 100 µm Trimtjocklek: 1,0 200 µm Tillbakadragningsavstånd: ingen tillbakadragning, µm Snitthastighet: mm/sekund Trimningshastighet: mm/sekund Maximal provstorlek: 60 x 60 mm Maximalt vertikalt slag: 122 mm (4,8 tum) Maximalt horisontellt slag: 10 mm (0,39 tum) Specifikationer för den motordrivna hållaren Axeljustering i vertikal- och horisontalled: +/- 4 Vinkelprecision: 0,05 Specifikationer för justeringsanordning Justering av knivsegg: +/- 0,05 Justeringsavstånd till kniven: +/-10 µm Batterispecifikationer för fjärrkontrollen 4 st. laddningsbara NiMH-batterier på mah (som uppfyller SS-EN/IEC standarden) Instrumentets förväntade livslängd Sju (7) år 1.7 Säkerhetsstandarder Instrumentet har tillverkats och testats i enlighet med följande säkerhetsföreskrifter för elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål: UL CAN/CSA C CAN/CSA C SS-EN/IEC :2001 SS-EN/IEC Uppfyller kraven i Pharmaceutical Affaires Law (Japan) CE-märkt i enlighet med kraven i EMC-direktivet, lågspänningsdirektivet, direktivet om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik samt RoHS-direktivet Sida 11

14 1. INLEDNING Sida 12

15 2. INSTALLATION 2.1 Allmän information I detta avsnitt finns detaljerade instruktioner för installation och inställning av den automatiska mikrotomen Tissue- Tek AutoSection. Instruktionerna måste följas för att maskinen ska kunna användas och hanteras korrekt. Läs denna instruktionsbok noga innan instrumentet används. Följ instruktionerna noga. Tissue-Tek AutoSection är ett precisionsinstrument och måste hanteras i enlighet därmed. Om instrumentet hanteras vårdslöst eller tappas kommer komponenterna inuti att skadas eller förstöras. Hantera alltid instrumentet med försiktighet. Välj en plats där det finns tillräckligt med utrymme runt instrumentet. I synnerhet krävs arbetsutrymme framför och vid sidan av instrumentet. 2.2 Miljöfaktorer Precis som för alla känsliga elektroniska instrument ska man undvika långvarig exponering för hög fuktighet och temperatur. Temperatur och fuktighet ska hållas relativt konstant. Omgivningstemperaturen vid användning av instrumentet ska ligga mellan 10 och 40 ºC. Luftfuktigheten bör ligga mellan 30 till 75 % (relativ luftfuktighet). 2.3 Uppackning Instrumentet får endast transporteras stående upprätt i en särskilt avsedd låda. Packa upp AutoSection i enlighet med instruktionerna för uppackning som finns på utsidan av transportlådan. VARNING: FÖRPACKAT ÄR TOTALVIKTEN UNGEFÄR 85 KG (187 POUNDS). SJÄLVA INSTRUMENTET VÄGER 55 KG (121 POUNDS). DET KRÄVS MINST TVÅ PERSONER FÖR ATT LYFTA OCH TRANSPORTERA INSTRUMENTET. ANVÄND DE TVÅ HANDGREPPEN FÖR ATT LYFTA INSTRUMENTET. DERAS PLACERING FRAMGÅR AV UPPACKNINGSINSTRUKTIONERNA. LYFT ALDRIG INSTRUMENTET I HÅLLAREN ELLER RATTEN. Sida 13

16 2. INSTALLATION Checklista vid uppackning Kontrollera att alla tillbehör som medföljer instrumentet finns med. Delnummer Komponent Beskrivning 5000 Instrumentet Enhet Leveranspaket Tissue-Tek AutoSection, automatisk mikrotom Bluetooth -fjärrkontroll Del av 4658 Leveranspaket Avfallspåsar (1 förp.) Del av 7089 Leveranspaket Leveranspaket Bricka Lock Accu-Edge Microtomeknivblad med låg profil (1 förp.) Fotpedal med rött skyddshölje Avfallsbricka med lock 2.4 Placera instrumentet Placera instrumentet på en stabil laboratoriebänk med plan yta som kan bära upp minst 75 kg och utsätts för minimalt med vibrationer. Vi rekommenderar att minst 10 cm fri yta finns runt hela instrumentet, bland annat för att det ska vara enkelt att komma åt ratten på dess högersida. Platsen ska vara välventilerad för att undvika att instrumentet utsätts för kraftiga variationer i temperatur och luftfuktighet. Området ska vara rent och fritt från damm. Det ska finnas ett eluttag i närheten som stämmer överens med elspecifikationerna på den märkskylt som finns på instrumentets högra sida. Eluttaget måste vara jordat, och endast detta instrument bör drivas från eluttaget Placera tillbehören Installera den nedre avfallsbrickan 1. Kontrollera att de två främre gummifötterna på AutoSection vilar mot bordet (bild 2A) Låsbygel Skruv Låsbricka Skenor för avfallspåse Platt bricka Bricka med fläns Leveranspaket Elkabel Leveranspaket Instruktionsbok Bild 2A Bricka Instruktion Nedre avfallsbricka och instruktion Sida 14

17 2. Skjut in den nedre avfallsbrickan under mikrotomen (bild 2B). Avfallsbricka Lock Bild 2D Bild 2B Montera skenan för avfallspåsen på brickan (bild 2C och 2D) 1. Sätt fast en avfallspåse på skenan. Skenan går att svänga ut mot användaren, vilket gör det lätt att byta påsen. 2. När påsen har satts dit, sväng tillbaka skenan på plats under öppningen i avfallsbrickan. 3. Om ingen avfallspåse används, placera locket över öppningen i avfallsbrickan så som bilden nedan visar. 4. Sätt fast avfallsbrickan ordentligt på AutoSection. Ansluta fotpedalen Placera fotpedalen under arbetsbänken. Led kabeln upp längs arbetsbänkens baksida och anslut kontakten till det runda uttaget på instrumentets baksida (bild 2E). Fotpedalens kontakt Fotpedal Bild 2E Bricka med fläns Påshållare Platt bricka Låsbricka Tumskruv Bild 2C Montera anordningen i den ordning som bilden visar. Dra åt tumskruven för hand. På så vis är det enkelt att svänga ut påshållaren och byta avfallspåse. Sida 15

18 2. INSTALLATION Strömanslutning 1. Anslut den medföljande elkabeln i uttaget på instrumentets baksida och sätt fast den med klämman. Anslut elkontakten till ett jordat eluttag (bild 2F). Strömbrytare (instrumentets baksida) 3. Tryck mot ena änden av knivadaptern, och skjut försiktigt ut den från dess plats under klämplattan. Förvara knivadaptern tillsammans med de två skruvarna för framtida bruk Förbereda inriktningsanordningen Automatisk inriktning En 3D-hållare och en inriktningsanordning på AutoSection (bild 2G) används för att automatiskt rikta in provblockets framsida efter knivseggen. OBS! Använd en mjuk borste för att rengöra framsidan på inriktningsanordningen från eventuella paraffinrester. Torka av framsidan försiktigt med en luddfri torkduk fuktad med tvättsprit om avlagringarna har fastnat ordentligt. Elkabel och kontaktklämma Bild 2F Inriktningsplatta 2. Slå PÅ AutoSection genom att trycka på strömbrytaren på instrumentets baksida. 3. Sätt fjärrkontrollen i dockningsstationen. Kontrollera att den gula lampan på fjärrkontrollen lyser. Det visar att laddningen fungerar Anpassa knivhållaren Knivhållaren är redan installerad i instrumentet, och engångsblad med både hög och låg profil kan användas. En knivadapter medföljer. Denna adapter måste tas bort om högprofilknivblad ska användas. Ta bort knivadaptern OBS! Knivadaptern är fäst med två små skruvar. OBS! Dessa skruvar är bara 3 mm långa, och ramlar lätt ur när de skruvas loss. 1. Använd en kryssmejsel, storlek PH0, för att lossa de två skruvarna på knivhållaren. 2. Minska spänningen mot klämplattan genom att vrida bort låsspaken från plattan. Inriktningsanordning Bild 2G FÖRSIKTIGHET: Det räcker med ett tryck på dryga 2 kg för att få framsidan av inriktningsanordningen ren från paraffinrester. Trycker du för hårt kan du skada instrumentet. Sida 16

19 3. ANPASSA INSTÄLLNINGARNA 3.1 Allmän information Det går att ställa in olika systemalternativ och parametrar i den automatiska mikrotomen Tissue-Tek AutoSection och därmed anpassa den för dess aktuella ändamål. Du visar och ändrar de aktuella systeminställningarna i AutoSection-menyn. I det här avsnittet beskrivs hur du gör de grundläggande systeminställningarna för Tissue-Tek AutoSection. Om så är tillämpligt visas fabriksinställningarna för de olika parametrarna. Utför nedanstående inställningar innan systemet används för första gången. Följ också tillämpliga delar av dessa instruktioner om du behöver återställa systeminställningarna, lägga till eller ta bort användare osv Statusikoner Bild 3B Ratten är olåst. 3.2 Åtkomst till menyn Tissue-Tek AutoSection-menyn har fyra flikar som ger tillgång till undermenyerna Trim, Snitt, Förinställ välj, Manuell, Förinst. Post, Användare, Sakura, Spara system och Versioner. Tryck på knapparna och för att flytta mellan de olika skärmarna (bild 3A) OBS! Låsikonen är en åtgärdsknapp. Användaren måste trycka på låsikonen för att låsa AutoSection. OBS! Låsikonen finns på sidorna Trim, Snitt, Förinställ välj och Manuell (bild 3A). Ratten är låst. Indikator för fjärrkontroll: Är ikonen grön kommunicerar fjärrkontrollen med instrumentet. Är ikonen grå sker ingen kommunikation med fjärrkontrollen. Fjärrkontrollsikonen är grå när fjärrkontrollen är avstängd. Fjärrkontrollsikonen är överkryssad när fjärrkontrollen har inaktiverats via användargränssnittet. Batteriindikator för fjärrkontrollen: Laddar (när en blixtsymbol syns i den gröna batterisymbolen) GRÖN (> 90 % laddning), GUL (> 10 % och < 90 % laddning) RÖD (< 10 % laddning) Bild 3A För att låsa upp AutoSection måste användaren trycka på upplåsningsikonen (bild 3B). Volymindikator: Visar högtalarens status. När högtalarvolymen är inställd på noll har ikonen en symbol som visar att den är inaktiverad (röd cirkel med snedstreck). Sida 17

20 3. ANPASSA INSTÄLLNINGARNA Fliken Förinst. Post Avståndsstapel hållare/kniv: Visar det relativa avståndet mellan hållaren och kniven. Stapeln blir allt kortare allt eftersom hållaren rör sig närmare knivbladet. När hållaren befinner sig nära knivbladet blir stapeln gul för att varna användaren om att knivbladet är nära. När någon del av hållaren befinner sig närmare knivbladet än 50 µm blir stapeln röd, och hållaren dras automatiskt tillbaka till det bakre horisontella grundläget. Göra inställningar på fliken Förinst. Post Fliken Förinst. Post används för att konfigurera och ställa in förinställningarna i Tissue-Tek AutoSection. Förinställningarna är genvägar till sparade inställningar för de kassettyper som används för att skapa snittprotokoll i instrumentets programvara. Ett protokoll är ett snittprogram på upp till 16 steg. Förinställningar och protokoll ska konfigureras innan systemet börjar användas. Så här visar du fliken Förinst. Post: 1. Tryck på ikonen. 2. Tryck på fliken Förinst. Post för att visa sidan Förinst. Post (bild 3C). Bild 3C Förinställningsalternativ Blocktyper: Paraform 13x13 Paraform Biopsy Paraform Standard Maximum Uni-Cassette 13x13 Uni-Cassette Biopsy Uni-Cassette Standard Uni-Cassette Maximum Snittjocklek: 0,5 100 µm Trimtjocklek: µm Tillbakadragningsavstånd: µm Snitthastighet: Trimhastighet: Tillbakadragningshastighet: Protokollsteg: mm/sek mm/sek mm/sek Upp till 16 steg Rikta in utför en inriktning. Riktar in blockytan parallellt med knivbladet och placerar blocket vid bladet som är klart att skära. Rör Rör vid avkänningsplattan men riktar inte ytan på blocket efter knivbladet och positionerar blocket vid knivbladet som är redo att skära. Tillskärning skär automatiskt till angivet Paraform- eller Uni-Cassette-block i enlighet med fabriksinställda värden för tillskärningstjocklek och hastighet. Användaren kan inte ändra dessa parametrar. Trim användarprogrammerade trimtjocklekar används för ett programmerbart antal trimsnitt, Kontinuerlig trimning startar med en användarprogrammerad trimtjocklek och kör tills användaren stoppar funktionen. Snitt användarprogrammerad snittjocklek används för ett programmerbart antal snitt, Kont snitt startar med en användarprogrammerad snittjocklek och kör tills användaren stoppar funktionen. Lägg till trim visar en dialogruta som ger möjlighet att fortsätta trimningen. När funktionen har aktiverats pågår trimningen ända tills användaren stoppar den. Sida 18

21 Lägg till snitt visar en dialogruta som ger möjlighet att fortsätta snittningen. När funktionen har aktiverats utförs snittning kontinuerligt tills användaren stoppar den. Nivå gör ett snitt med användardefinierad tjocklek i blocket. Snitt görs i steg om 10 µm (exempelvis görs ett snitt på 83 µm genom 8 snitt på 10 µm och 1 snitt på 3 µm). Paus gör paus ända tills användaren trycker på knappen för att fortsätta. Tid pausat användaren väljer själv paustid (t.ex. 30 sekunder). Protokollet återupptas så snart vald tid har gått. Användaren kan välja att trycka på knappen RESUME (fortsätt) för att avbryta pausen i förtid och starta nästa funktion direkt. Under de sista tre sekunderna av en tidsinställd paus hörs ljudsignaler (pip, pip-pip och pip-pippip) för att varna användaren för att mikrotomen inom kort kan börja röra sig. Protokoll steg # går till ett bestämt steg i ett tidigare programmerat protokoll. Funktionen gör att användaren kan skapa loopar i protokollen. Tillbaka hela vägen tillbaka från knivbladet. Pip ljudsignal (det finns tre olika pipsignaler). Volymen kan programmeras i användarinställningarna. Färdig protokollet är slut. 4. Tryck på knapparna och till höger för att bläddra mellan olika förinställningar (förinställning 0 9 och A F). 5. När önskad förinställning visas, tryck på knappen Alternat. för att aktivera den. 6. Använd knapparna och för att bläddra genom listan med de förinställda alternativen: Blocktyp Snittjocklek Trimtjocklek Tillbakadragningsavstånd Snitthastighet Trim hastighet Tillbakadragningshastighet Protokollsteg OBS! För att kunna ändra ett siffervärde trycker du i området mellan knapparna och. Då visas sifferknapparna (bild 3E). Skapa en förinställning OBS! Det finns ingen knapp för att spara, eftersom den senaste knapptryckningen sparas automatiskt. 1. Tryck på ikonen på huvudskärmen. 2. Tryck på fliken Förinst. Post. 3. Tryck på knappen Förinst. (bild 3D). Bild 3D Bild 3E 7. Tryck på knappen Blocktyp för att ändra blocktyp. 8. Använd knapparna och för att ändra blocktyp. Alternativen är: Paraform 13x13 Paraform Biopsy Paraform Standard Maximum Uni-Cassette 13x13 Uni-Cassette Biopsy Uni-Cassette Standard Uni-Cassette Maximum Sida 19

22 3. ANPASSA INSTÄLLNINGARNA 9. Tryck på knappen Alternat. för att gå vidare till nästa inställningsalternativ (bild 3F). 22. Under Alternat. visas Protokoll 0 Se Skapa ett protokoll nedan. Skapa ett protokoll Tissue-Tek AutoSection är en programmerbar automatisk mikrotom. I programvaran används protokoll för att definiera en rad snittåtgärder som sedan kan genomföras med en knapptryckning. Protokoll kan läggas till, kopieras och exporteras. Upp till 16 protokoll kan lagras i systemet. Bild 3F 10. Tryck på knappen SNITTJOCKLEK och använd sedan knapparna och för att ändra snittjockleken till ett värde mellan 0,5 100 µm. 11. Tryck på knappen Alternat. för att spara ändringarna och gå vidare till nästa inställningsalternativ. 12. Tryck på knappen TRIMTJOCKLEK och använd pilknapparna för att ändra trimtjockleken till ett värde mellan µm. 13. Tryck på knappen ALTERNAT. för att spara ändringarna ochgå vidare till nästa inställningsalternativ. 14. Tryck på knappen TILLBAKADRAGNINGSAV. och använd sedan knapparna och för att ändra avståndet till ett värde mellan µm. 15. Tryck på knappen Alternat. för att spara ändringarna och gå vidare till nästa inställningsalternativ. 16. Tryck på knappen SNITTHAST. och använd sedan knapparna och för att ändra snitthastigheten till ett värde mellan mm/sek. 17. Tryck på knappen Alternat. för att spara ändringarna och gå vidare till nästa inställningsalternativ. 18. Tryck på knappen TRIMHAST. och använd sedan knapparna och för att ändra trimhastigheten till ett värde mellan mm/sek. 19. Tryck på knappen Alternat. för att spara ändringarna och gå vidare till nästa inställningsalternativ. 20. Tryck på knappen TILLBAKADRAGNINGSHAST. och använd sedan knapparna och för att ändra hastigheten till ett värde på mm/sek. 21. Tryck på Alternat. för att spara ändringarna och gå vidare till nästa inställningsalternativ. OBS! OBS! OBS! Protokoll ingår i en förinställning. Ett protokoll kan innehålla upp till 16 steg (0 15). Man behöver inte använda alla 16 stegen i protokollet. Det sista steget måste dock alltid vara Färdig. Om steg 0 i protokollet har värdet FÄRDIG är protokollet inte definierat. Protokoll 0 är alltid det första steget i protokollet. 1. På skärmen Förinst. Post (bild 3G) finns knappen ÅTGÄRD, som används för att skapa ett protokoll. Bild 3G Sida 20

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska Uppstart Tissue-Tek Film automatisk täckglasmontering är konstruerad för montering av täckglas på biologiska prover som är monterade på standard 25 x 75 mm (1 x 3 tum) objektglas. Användning av särskild,

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Perkins Smart Brailler Manual

Perkins Smart Brailler Manual Perkins Smart Brailler Manual Denna manual kommer att introducera grundläggande funktioner och hantering av produkten. Skrivhuvudet Läsplatta Spak för att lossa pappret On/off-knapp Anslutning för strömadapter

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40.

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40. Användarmanual SPARK 1 Laddhandtagets delar 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK Vi på Charge Amps är övertygade

Läs mer

MEMOday. Art.nr Rev A SE

MEMOday. Art.nr Rev A SE Bruksanvisning MEMOday Art.nr 508260 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Komma igång... 3 3. Talstöd... 4 4. Byt bakgrundsfärg... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup... 4 7. Sätta

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual

HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HeartSine samaritan PAD Konfiguration HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Tillbehör 3 Inställning och programmering

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer

NINE EAGLES Sky Climber NINE EAGLES04.NE776B vol. 1

NINE EAGLES Sky Climber NINE EAGLES04.NE776B vol. 1 NINE EAGLES Sky Climber NINE EAGLES04.NE776B vol. 1 Tack för att du valt en Nine Eagles produkt. Vi hoppas att du har roligt med produkten. Läs instruktionerna noggrant, de ger goda råd. Kom alltid ihåg

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Användarmanual. SPARK är CE-märkt och uppfyller de europeiska direktiven: Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG EMC-direktivet 2004/108/EG

Användarmanual. SPARK är CE-märkt och uppfyller de europeiska direktiven: Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG EMC-direktivet 2004/108/EG Användarmanual SPARK 1 Översikt 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK är CE-märkt och uppfyller de europeiska

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se Gyroway X-7 En självbalanserande scooter Användarmanual www.gyroway.se 1 Innehåll 1. Introduktion......2 2. Modell.....3 3. Produktspecifikation 3 4. Produktfakta 4 4.1 Styre... 4 4.2 Kontrollpanel...5

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

BERKEL SKÄRMASKIN MODELL 834EPB

BERKEL SKÄRMASKIN MODELL 834EPB BERKEL SKÄRMASKIN MODELL 834EPB Utgåva Juni 08 ett vassare val FÖRSÄLJNING 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVICECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169 www.abwe.se eller

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Perma 2 VÄRMEPRESSAR. Perma 1

Perma 2 VÄRMEPRESSAR. Perma 1 Perma 2 VÄRMEPRESSAR Perma 1 VÄRMEPRESS PERMA 1 Pneumatisk med en bottenplatta Perma 1 är en elektrisk och pneumatisk värmepress avsedd för påvärmning av värmetransfers på textilier. Denna pålitliga maskin

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig.

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. PåSvenska Hårddisk Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. AppleCare Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

NINE EAGLES Solo Pro 180 3D NINE EAGLES 04.NE318A vol. 1

NINE EAGLES Solo Pro 180 3D NINE EAGLES 04.NE318A vol. 1 NINE EAGLES Solo Pro 180 3D NINE EAGLES04.NE318A vol. 1 Tack för att du valt en Nine Eagles-produkt. Vi hoppas att du har roligt med produkten. Läs instruktionerna noggrant, de ger goda råd. Kom alltid

Läs mer

ZT210/ZT220/ZT230 Snabbreferensguide

ZT210/ZT220/ZT230 Snabbreferensguide ZT210/ZT220/ZT230 Snabbreferensguide Använd denna guide för det dagliga handhavandet av din skrivare. För mer detaljerad information, se Användarmanualen. Skrivarkomponenter Bild 1 visar vilka komponenter

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22 Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen Version 1.1 2014-10-22 Swivl Robot kan användas för att spela in en föreläsning eller lektion. Kameran som är placerad på Roboten följer automatiskt

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

medemagruppen Styrspak DX2-REM420 Bruksanvisning P Q ver November 2013

medemagruppen Styrspak DX2-REM420 Bruksanvisning P Q ver November 2013 medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - November 2013 SE Bruksanvisning Styrspak DX2-REM420 Minicrosser AB Bultgatan 28 S-442 40 Kungälv Telefon: (+46) 303 245 200 Fax: (+46) 303 245 228 Snabbguide P9-0291-Q

Läs mer

Ultraljudtjockleksmätare 45MG Startguide

Ultraljudtjockleksmätare 45MG Startguide Ultraljudtjockleksmätare 45MG Startguide Avsedd användning Ultraljudtjockleksmätaren 45MG är avsedd för att mäta tjockleken på industriellt och kommersiellt material. Använd inte apparaten för något annat

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 174H

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 174H 1(8) 1. Allmänt Dataloggern Testo 174H mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena registreras, sparas och överförs

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA 1 Glydea TM Mått Montering skena 1. Märk ut var hållarna skall sitta 2. Borra i taket eller på väggen där fästena skall sitta 3. Montera fästena 4.

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER TEAL

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER TEAL Balder 210 Revolver Teal (SP210) Manual Rel.1.2-sv-2004 SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER TEAL Före anslutning av maskinen till batteriet läs instruktionerna noga. Lerduvekastare kan vara

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

ERSÄTT KLOCKBATTERIET ENLIGT ANVISNINGARNA MED Maxell 43 ELLER MOTSVARANDE BATTERI. GRÖN KONTROLLAMPA ANGER ATT ELNÄTET ÄR ANSLUTET TILL ANORDNINGEN.

ERSÄTT KLOCKBATTERIET ENLIGT ANVISNINGARNA MED Maxell 43 ELLER MOTSVARANDE BATTERI. GRÖN KONTROLLAMPA ANGER ATT ELNÄTET ÄR ANSLUTET TILL ANORDNINGEN. Tack för inköpet av Welch Allyn 3,5 V 767 Väggtransformator. Avsikten med denna handbok är att tillhandahålla produktspecifikationer samt bruksanvisning och anvisningar för underhåll. Tillämpas bruksanvisningen

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Installationsguide Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackmonterad 1U

Installationsguide Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackmonterad 1U Installationsguide Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackmonterad 1U Viktig säkerhetsinformation Läs instruktionerna noggrant för att bekanta dig med utrustningen innan du försöker att installera,

Läs mer

P.I.A.F. - svällpappersvärmare

P.I.A.F. - svällpappersvärmare P.I.A.F. - svällpappersvärmare Innehåll Uppackning och installation... 3 Användning av P.I.A.F.... 4 Specifikationer... 5 Problemlösning... 6 Papperstrassel... 6 Värmegivare... 6 2 Uppackning och installation

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För ios

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För ios ANVÄNDARGUIDE Tredje generationen För ios ANVÄNDARGUIDE FÖR FLIR ONE Med FLIR ONE kan du se världen på ett helt nytt sätt, med en unik blandning av värmebilder och synliga bilder. Den här användarguiden

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. BD ProbeTec ET lyseringsvärmare BD ProbeTec ET primnings- och förvärmare

ANVÄNDARHANDBOK. BD ProbeTec ET lyseringsvärmare BD ProbeTec ET primnings- och förvärmare ANVÄNDARHANDBOK BD ProbeTec ET lyseringsvärmare BD ProbeTec ET primnings- och förvärmare Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Manual. En Joystickmus för styrning av datorer. 671210 Point-it! USB. 671212 Point-it! USB Kula

Manual. En Joystickmus för styrning av datorer. 671210 Point-it! USB. 671212 Point-it! USB Kula Manual En Joystickmus för styrning av datorer 671210 Point-it! USB 671212 Point-it! USB Kula Innehållsförteckning INLEDNING... 3 INSTALLATION... 3 MONTERING... 3 ANSLUTA POINT-IT! TILL DATOR... 3 BESKRIVNING...

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS KP-1 Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA Innehåll 04 04 05 Lär känna ditt system Delar Knappsatsens arbetsstatus 07 08 09 Montering Använda den digitala knappsatsen Inaktivera med RFID-tagg/kort 10

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador BeoLab 3 Handbok Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador Acoustic Lens Technology tillverkas under licens från Sausalito Audio

Läs mer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Innehållsförteckning Strömbrytare...2 Stänga av...2 Logga in och välja en profil...2 Batteristatus...2 Ändra profil...2 Starta/Stoppa blodtryck...2 Starta

Läs mer

SuperVario/PocketVario

SuperVario/PocketVario BAUM Retec AG BAUM SuperVario/PocketVario Manual 2004 Copyright by Baum Retec AG Schloss Langenzell, 69257 Wiesenbach, Tyskland 1. Alla rättigheter reserverade. Ingenting som ingår i denna dokumentation

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska för raka trappor Modellnummer 420 Användarmanual Svenska Servicebok Det är viktigt för oss att våra trapphissar alltid hjälper Er att komma upp och ner från Era trappor på ett säkert sätt. Med tanke på

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner...

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner... Innehåll 1. Översikt..................................................86 2. Anpassa headsetet.........................................87 3. Installation................................................88

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten.

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. Snabbstartguide Rider Rider levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Ström/Bakåt/Paus/ Stopp ( /BACK/ / ) 2 Håll intryckt

Läs mer

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998*

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998* G220 Bruksanvisning Räknevåg 7602-998 Issue 7/04/00 SWEDISH *7602-998* Innehållstörteckning Varningar Rengöring av vågen Installation Slå på vågen 2 Pipsignaler 3 Test av teckenfönstret/välja insomningsläge

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformation I-1. Paketets innehåll I-2. Omkopplare smart kontakt Frontpanel Snabbinstallationsguide CD med snabbinstallationsgui den

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer