BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR"

Transkript

1 BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR

2 SNABBSTART ON 2 4 II. 0,30 m START 0,50 m 0,50 m I. 90 min.

3 6 7 I. II. CLEAN III. IV. III. V.

4 PRODUKTÖVERSIKT 9c 9d 9e 2a 2b 2c 2d 2e 9b 9a a 3b 3c d 3e 6 7 3g 3f

5

6 6 TECKENFÖRKLARING PRODUKTÖVERSIKT Pos. Kobold VR200 robotdammsugare och tillbehör 1 Robotdammsugare 2 Kontrollpanel 2a Displayfönster 2b Tillbakaknapp 2c Pilknapp upp/föregående alternativ 2d Pilknapp ner/nästa alternativ 2e Väljknapp (OK) 3 Fjärrkontroll 3a HEM-knapp (tillbaka till basstationen) 3b Läge för punktrengöring 3c EKO-alternativ 3d Riktningsknappar för fjärrstyrning 3e Start-/stoppknapp (påslagning/avstängning) 3f Batterifack (öppet) 3g Knappcell CR Dammfack/dammfackets lock 5 Upplåsningsknapp till dammfackets lock 6 LED-driftsindikator 7 3 ultraljudssensorer 8 Sidoborste 9 Basstation 9a Basstationens laddningskontakter 9b Infrarödfönster 9c Laddningsjack 9d Sladdhållare 9e Anslutningssladd 10 Start-/stoppknapp 11 Stötfångare/stötskydd 12 Infällbart handtag 13 Laserskanner 14 Stötskydd vid lasersensorn för navigering 15 Magnetremsa 16 USB-adapter 17 USB-mikroport (under gummiskyddet) 18 Filter 19 Dammbehållare 20 Utsugningsöppning 21 Dammfackets lock 22 Dammfack 23 Laserskanner 24 Väggsensor 25 Laddningskontakter 26 Hållare för rundborsten 27 Hjul med klätterhjälp 28 3 golvsensorer 29 Hållare för sidoborsten 30 Rundborste 31 Borstskyddets låsregel 32 Borstskydd

7 INLEDNING Grattis till ditt köp av din nya robotdammsugare Kobold VR200. Den lätta och lättmanövrerade robotdammsugaren kommer att hålla ditt hem fräscht och rent under många år. Den här innovativa apparaten ser till att dina golv hålls rena utan besvär. Att golven hålls rena är viktigt, men att dammsuga är ett tungt arbete som tar mycket tid i anspråk. Robotdammsugaren sköter detta arbete åt dig varje dag om så önskas. Robotdammsugaren förflyttar sig av sig själv och rengör ditt golv även när du inte är hemma. INNAN DU BÖRJAR Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder robotdammsugaren Kobold VR200 med tillbehöret för första gången. Spara bruksanvisningen för senare användning. Den utgör en viktig del av robotdammsugaren, och måste följa med produkten om du överlämnar den till någon annan. TECKEN OCH SYMBOLER Bredvid texten hittar du nedan listade symboler med följande betydelse: Varningssymbol Hänvisning till Vorwerks kundtjänstavdelning/stöd Symbol för ett tips Hänvisning till Vorwerks webbplats Laser Handlingsinstruktion

8 INNEHÅLL 1 För din säkerhet Avsedd användning Varningar för faror Risknivåer Kom igång Gör hemmet lämpligt för robotdammsugaren Bära robotdammsugaren Kobold VR Ta bort den genomskinliga skyddsfolien Sätta i filtret Montera sidoborsten Montera anslutningssladden i basstationen Förbereda basstationen Ladda robotdammsugaren Kobold VR Ladda vid basstationen Ladda automatiskt LED-driftsindikator Fjärrkontroll Ta fjärrkontrollen i drift Slå på Välja/ändra språk Ställa in klockan Välja rengöringsläge Normalt rengöringsläge (rengöring av ALLA RUM) Läge för punktrengöring EKO-alternativ Ställa in funktionen för tidsplan Radera den inställda tidsprogrammeringen Paus Viloläge Stänga av robotdammsugaren Robotdammsugarens rengöringsområde och navigering Övervinna objekt med klätterhjälpen Sensorer Magnetremsa Fjärrkontroll Andra inställningar Ljud Avkänna fyllnadsnivå Nytt batteri Statusindikeringar på displayen Tömma dammbehållaren Rengöra filtret Sätt tillbaka dammbehållaren och filtret Rengöra sidoborsten Rengöra rundborsten Rengöra sensorerna Rengöra robotdammsugaren och basstationen Uppdatera programvaran Felsökning Avfallshantering och miljöskydd Avfallshantering av apparaten Information om avfallshantering av batterierna Avfallshantering av förpackningen Information om miljöskydd Garanti Servicetjänster Användning Översikt kontrollpanel Ta i drift Underhåll Tömma dammbehållaren och rengöra filtret Tekniska uppgifter... 55

9 För din säkerhet 9 1 FÖR DIN SÄKERHET Största möjliga säkerhet hör till egenskaperna hos produkterna från Vorwerk. Produktsäkerheten hos robotdammsugaren Kobold VR200 och dess tillbehör kan dock endast garanteras om du följer instruktionerna i det här kapitlet. 1.1 Avsedd användning Obs! Apparaten kan användas av barn från åtta års ålder och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristande erfarenhet och/eller kunskaper, om de får tillsyn eller har instruerats om hur apparaten används på ett säkert sätt och de förstår vilka risker det innebär. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE Robotdammsugaren är endast avsedd för borttagning av damm i hemmet. Robotdammsugaren får endast användas med tillhörande tillbehör från Vorwerk.

10 10 För din säkerhet 1.2 Varningar för faror Obs! Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder robotdammsugaren för första gången. Följ i synnerhet nedanstående anvisningar. Spara bruksanvisningen för senare användning. Den utgör en viktig del av robotdammsugaren, och måste följa med produkten om du överlämnar den till någon annan. Risk för elektrisk stöt! Stäng alltid av apparaten och dra ut basstationens sladd ur vägguttaget innan du byter tillbehör eller utför några rengörings- eller underhållsarbeten. Dra aldrig ut stickkontakten ur vägguttaget genom att dra i anslutningssladden, utan håll i stickkontakten när du drar ut sladden. Utför aldrig själv reparationer på din apparat. Vi rekommenderar att endast låta Vorwerks behöriga kundtjänstavdelning utföra reparationer på elektriska apparater. Stoppa inte in några spetsiga föremål i de elektriska kontakterna. Ändra inte kontakterna. Bär aldrig basstationen i anslutningssladden. Fortsätt inte att använda apparaten om apparaten eller anslutningssladden är skadad eller inte fungerar som den ska. Kontakta din närmaste kundtjänstavdelning för Vorwerks produkter i händelse av skada.

11 För din säkerhet 11 Risk för elektrisk stöt! Rengör inte robotdammsugaren Kobold VR200, basstationen och anslutningssladden i vatten eller andra vätskor. Använd robotdammsugaren inte på fuktiga golv eller på platser där det finns risk för att apparaten kommer i kontakt med vätskor eller faller ner i vatten. Använd inte robotdammsugaren i fuktig miljö, som t.ex. i ett vått badrum. Sug aldrig upp vatten eller vätskor med robotdammsugaren. Använd inte robotdammsugaren i riskzoner, som t.ex. i närheten av öppna spisar, duschar eller simbassänger. Se till att du inte skadar, viker eller förvrider anslutningssladden. Ställ inga tunga föremål på den. Det kan skada anslutningssladden och utlösa brand eller elektrisk stöt. Risk för skada! Lätta och rörliga föremål kan släpas med av robotdammsugaren och beroende på beskaffenhet orsaka skador på objektet eller golvet. Ta bort lätta och rörliga föremål från arbetsområdet. Säkra nedhängande eller friliggande kablar (t.ex. till golvlampor). Brandrisk! Sug inte upp glödande aska eller brinnande cigarettfimpar med robotdammsugaren. Batterierna får aldrig läggas i öppen eld resp. upphettas av en extern värmekälla. Använd aldrig robotdammsugaren i rum där levande ljus eller lampor står på golvet.

12 12 För din säkerhet Säkra friliggande eller nedhängande kablar till elektriska apparater (t.ex. bordslampor). Dessa kan dras ner i sina anslutningssladdar och skadas resp. fatta eld. Låt inte robotdammsugaren köra över lampor som är infällda i golvet. Om robotdammsugaren blir stående över lampan, kan den skadas och i värsta fall kan det uppstå brand. Explosionsrisk! Sug inte upp explosiva eller lättantändliga ämnen. Kasta robotdammsugaren aldrig i öppen eld. Risk för personskada! Dammsug aldrig några kroppsdelar. Dammsug inte i närheten av barn eller husdjur. Stoppa aldrig in fingrarna i de roterande delarna. Klämrisk! Håll dig på avstånd från de rörliga delarna i robotdammsugaren. Obs! Risk för skada på grund av felaktig användning! Vi rekommenderar att endast använda originaldelar till Kobold. Använd endast basstationen B-VR200. Använd basstationen endast med den växelströmsspänning som anges på typskylten och en anslutning som har installerats på korrekt sätt av en specialist. Använd inte robotdammsugaren Kobold VR200 om anslutningssladden, batteriet eller själva robotdammsugaren är defekt eller har skador, eller om robotdammsugaren inte är fullständigt ihopmonterad.

13 För din säkerhet 13 Om anslutningssladden är defekt, får respektive del endast bytas ut mot en originalreservdel av Vorwerks servicecenter, en verkstad som auktoriserats av Vorwerk eller en person med liknande kvalifikation. Detta är viktigt för att undvika risker. Försök aldrig att reparera robotdammsugaren själv. Robotdammsugaren lämpar sig endast för användning inomhus. Robotdammsugaren är endast avsedd för rengöring av golv. Se till att barn inte leker med robotdammsugaren. Håll barn och husdjur borta från robotdammsugaren Kobold VR200, och låt dem inte heller stå eller sitta på robotdammsugaren. Sug inte upp Kobosan aktiv eller andra rengöringspulver med robotdammsugaren. Obs! Risk för skada på grund av felaktig användning! När mycket finkornig sand, kalk, cementdamm eller liknande sugs upp, sätts filtrets porer igen. Använd aldrig robotdammsugaren utan filter. Det kan skada motorn och förkorta robotdammsugarens livslängd. För att ladda robotdammsugaren ska du endast använda den anslutningssladd och basstation som ingår i leveransomfattningen. Ladda din robotdammsugare minst en gång om året, för att förhindra att batteriet laddas ur fullständigt och således tar skada. Täck inte över basstationens infrarödfönster med klistermärken eller genom att ställa föremål framför det. Om du gör det, kan robotdammsugaren inte längre kommunicera med basstationen. Täck inte över robotdammsugarens sensorer, eftersom robotdammsugaren då varken kan orientera sig eller navigera längre. Använd robotdammsugaren med fjärrkontrollen endast när robotdammsugaren är inom synvidd.

14 14 För din säkerhet Låt inte robotdammsugaren köra fram mot avgrunder när du styr den med fjärrkontrollen. Mattor med lång lugg lämpar sig endast i begränsad mån för rengöring med robotdammsugaren. Rengör endast mattor med en lugg på upp till 20 millimeter med robotdammsugaren. Ta bort mattor med lugg som är längre än 20 millimeter före rengöringen, eller avgränsa dessa med magnetremsan. Möjligen rör sig robotdammsugaren dock långsammare på mattor än på hårda golv. Robotdammsugaren Kobold VR200 är inte godkänd för rengöring av bänkskivor och spishällar i glaskeramik. Se till att det inte finns några ömtåliga, lätta eller lösa föremål inom räckhåll för robotdammsugaren. Säkra gardiner, dukar eller snoddar i robotdammsugarens arbetsområde. Om golvsensorerna är smutsiga, kan det hända att robotdammsugaren faller ner för trappor eller avsatser. Det kan orsaka svåra skador på apparaten. Rengör golvsensorerna regelbundet enligt beskrivningen i kapitel 4.4 Rengöra sensorerna på sidan 41. Magnetremsan kan skadas eller avmagnetiseras av starka yttre magnetfält. Håll den på avstånd från sådana fält. LASERSENSOR FÖR NAVIGERING Navigeringssensorn innehåller en roterande laser i klass 1 enligt DIN EN I allmänhet gäller följande förhållningsregler i samband med lasrar: Stäng alltid av robotdammsugaren innan du byter tillbehör. Rikta inte laserstrålen mot personer. Titta inte in i laserns direkta eller reflekterade stråle. Det är inte tillåtet att manipulera (ändra) eller försöka reparera apparaten, och detta gäller i synnerhet för navigeringssensorn.

15 Kom igång Risknivåer För din säkerhet bör du även följa de varningar för faror som anges i texten i de följande kapitlen. Du kan känna igen varningarna för faror i de följande kapitlen på varningssymbolen och/eller ett signalord som anger risknivån: Risknivå Varningssymbol Signalord Möjliga risker 3 Varning! --Risk för elektrisk stöt --Brandrisk --Explosionsrisk 2 Var försiktig! --Risk för personskada 1 Obs! --Risk för skada på grund av felaktig användning --Materialskada på grund av felaktig användning 2 KOM IGÅNG I det här kapitlet får du reda på hur du förbereder din robotdammsugare Kobold VR200 för användning. Du får lära dig de grundläggande funktionerna hos din robotdammsugare och hur den hanteras på rätt sätt.

16 16 Kom igång 2.1 Gör hemmet lämpligt för robotdammsugaren Din robotdammsugare Kobold VR200 har en del säkerhetsfunktioner. Ändå bör du tänka på följande innan du börjar använda din robotdammsugare: Varning! Risk för elektrisk stöt! Se till att robotdammsugaren aldrig kan köra över anslutningssladdar eller andra kablar som ligger på golvet eller hänger ner. Var försiktig! Risk för personskada på grund av nedhängande föremål! Ta bort eller säkra lätta, ömtåliga och rörliga föremål (t.ex. vaser, gardiner och liknande). 2 Obs! Risk för skada på grund av felaktig användning! Mattor med lång lugg lämpar sig endast i begränsad mån för rengöring med robotdammsugaren. Rengör endast mattor med en lugg på upp till 20 millimeter med robotdammsugaren. Ta bort mattor med lugg som är längre än 20 millimeter före rengöringen, eller avgränsa dessa med magnetremsan. 2.2 Bära robotdammsugaren Kobold VR200 Fig. 2.1 Fälla upp bärhandtaget 1 Tryck lätt på upplåsningsknappen 1 till dammfackets lock. Sedan kan du fälla upp handtaget 2. Handtaget kan bara fällas upp i en vinkel på upp till 45 grader. Det bidrar till stabiliteten och förhindrar att smuts oavsiktligt kan falla ut ur dammfacket.

17 Kom igång Ta bort den genomskinliga skyddsfolien Ta bort den genomskinliga skyddsfolien från robotdammsugaren Kobold VR200 och från basstationen Sätta i filtret Tryck på upplåsningsknappen 1 på dammfackets lock 2 och öppna robotdammsugarens dammfack. Sätt i filtret i dammbehållaren 3. Den gröna nosen på filtrets ram ska peka framåt åt höger. Sätt in dammbehållaren med filtret 4 i robotdammsugaren Kobold VR200. Tryck ner dammfackets lock 5 och förvissa dig om att det är ordentligt stängt. Obs! Risk för skada på grund av felaktig användning! Använd aldrig apparaten utan filter. Fig. 2.2 Sätta i filtret 2.5 Montera sidoborsten 6 Ta ut sidoborsten ur förpackningen. Justera sidoborsten i hållaren för sidoborsten 6 så att den sitter i linje med robotdammsugarens undersida. Tryck sidoborsten i rätt position på fastsättningspunkten. Fig. 2.3 Montera sidoborsten

18 18 Kom igång 2.6 Montera anslutningssladden i basstationen Stick in anslutningssladden i det för ändamålet avsedda laddningsjacket 8 i basstationen tills sladden har skjutits in helt och hållet i basstationen. Linda upp sladden runt sladdhållaren 6. Se till att du låter en tillräckligt lång bit av sladden sticka ut ur kåpans nedre öppning (till vänster 7 eller till höger 5 ), så att du kan ansluta stickkontakten på anslutningssladden till vägguttaget 4. Fig Montera anslutningssladden 2.7 Förbereda basstationen Obs! Risk för skada på grund av felaktig användning! Använd endast basstationen B-VR200. 0,50 m 0,50 m 1,00 m 0,30 m Robotdammsugaren Kobold VR200 måste laddas före den första idrifttagningen! Ställ basstationen på ett plant underlag vid en vägg, så att laddningskontakterna och infrarödfönstret är fritt åtkomliga för robotdammsugaren (Fig. 2.5). Helst bör det inte finnas några hinder eller höjdskillnader 0,3 meter över samt 0,5 meter till vänster och 0,5 meter till höger om basstationen. Säkerställ att det finns en jämn och fritt åtkomlig yta ungefär en meter framför robotdammsugaren. Placera inte basstationen under möbler, vid trappor eller avsatser. Sätt in stickkontakten i vägguttaget. Fig. 2.5 Förbereda basstationen

19 Kom igång Ladda robotdammsugaren Kobold VR200 Robotdammsugaren är inte helt laddad i originaltillstånd. Därför ska du ladda batterierna före den första idrifttagningen. Så snart den gröna LED-driftsindikatorn lyser kontinuerligt grönt, är robotdammsugaren redo för drift. Det kan ta ungefär en och en halv timme. Obs! Risk för skada på grund av felaktig användning! Robotdammsugaren kan endast laddas vid temperaturer på mellan 0 C och 45 C. Extrem värme eller kyla förlänger laddningstiden och/eller kan orsaka skada på batterierna. Ladda robotdammsugaren endast vid den medföljande basstationen B-VR200. Fig Ladda robotdammsugaren Ladda vid basstationen För att ladda din robotdammsugare innan den används för första gången eller när batterierna är helt tomma, går du tillväga på följande sätt: Sätt robotdammsugaren framför basstationen som ska vara ansluten till elnätet. Driftsindikatorn 1 börjar blinka när robotdammsugaren har placerats på rätt sätt vid basstationen. Säkerställ att laddningskontakterna 2 på baksidan av robotdammsugaren har kontakt med basstationens laddningskontakter. Under laddningen rör sig batterisymbolen på displayen och laddningsindikatorn pulserar. Så snart batterierna är helt laddade, lyser driftsindikatorn 1 kontinuerligt grönt.

20 20 Kom igång Batterierna når inte sin fulla prestanda förrän efter ungefär två till tre fulla laddningscykler, eftersom batterierna först måste anpassa sig till apparatens egenskaper Ladda automatiskt NFORMATION inished! returning my base station. Fig. 2.7 Fig. 2.8 Thursday Thursday 09:25 09:26 Visningen på displayen växlar till laddning i I'm returning to my base station for charging. INFORMATION Visning på displayen vid automatisk laddning När rengöringen av golvet är klar eller när batterikapaciteten är låg, återvänder robotdammsugaren Kobold VR200 automatiskt till basstationen för laddning. När robotdammsugaren återvänder till basstationen, visas Jag kör tillbaka till basstationen för laddning på displayen. När robotdammsugaren är ansluten till basstationen, blinkar driftsindikatorn grönt. När batterierna är helt laddade, lyser driftsindikatorn kontinuerligt grönt. Även batterisymbolen i displayens statusrad ger information om batteriernas laddningsnivå. Endast när rengöringen av golvet har startats vid basstationen, återvänder robotdammsugaren automatiskt till basstationen. Om du flyttar på robotdammsugaren manuellt under pågående rengöring, kan det hända att robotdammsugaren inte hittar tillbaka till basstationen. Om batterikapaciteten börjar bli låg under rengöringen av golvet och robotdammsugaren inte är klar med rengöringen än, återvänder den till basstationen för laddning. Så snart batterierna är helt laddade, fortsätter den med rengöringen på respektive ställe. Roboten kan inte starta om igen förrän batterierna är laddade till minst 50 procent.

21 Kom igång LED-driftsindikator Driftsindikatorns färg Pos. Betydelse av 1 av, viloläge grön (kontinuerligt) 2 påslagen 3 grön (kontinuerligt) 2 redo för rengöring, laddningsstatus > 50 % grön (kontinuerligt, 2 rader) 3 i begränsad mån redo för drift, laddningsstatus < 50 % grön (pulserande/1 sek) laddar orange röd dammbehållaren är full, töm den beakta texten på displayen Fig. 2.9 Driftsindikatorer 2.9 Fjärrkontroll Du kan också styra och manövrera din robotdammsugare VR200 med fjärrkontrollen som ingår i leveransomfattningen. Kommunikationen mellan fjärrkontrollen och din robotdammsugare sker med hjälp av infraröda signaler. För en optimal signalöverföring ska du alltid hålla fjärrkontrollen riktad mot robotdammsugaren. Mottagaren sitter bredvid displayen.

22 22 Kom igång 1 2 Pos. Kobold VR200 fjärrkontroll 3 1 HEM-knapp (tillbaka till basstationen) 2 PUNKT-knapp (punktrengöring) 3 EKO-knapp (ekoalternativ) 4 4 Riktningsknappar för fjärrstyrning 5 5 START-knapp (påslagning och avstängning) 6 Batterifack (öppet) 6 7 Batterityp: CR2025 (se till att polerna sitter åt rätt håll när du byter batteri) Fig Kobold VR200 fjärrkontroll Ta fjärrkontrollen i drift Vid leverans innehåller fjärrkontrollen en knappcell av typ CR som är skyddad mot urladdning med en skyddsfolie. Ta bort folien före den första användningen genom att hålla i fliken och dra ut folien 8 ur fjärrkontrollen. Ytterligare en skyddsfolie sitter på HEM-, PUNKT- och EKO-knapparna. Denna skyddsfolie ska du också ta bort 9 före den första användningen. 9 Anvisningar om användningen av fjärrkontrollen hittar du i kapitel 3.8 på sidan 34. Fig Ta bort skyddsfolien

23 Användning ANVÄNDNING 3.1 Översikt kontrollpanel Kontrollpanelen 1 på din robotdammsugare Kobold VR200 består av displayfönstret och fyra funktionsknappar. I displayfönstret 2 visas den aktuella statusen. Med pilknapparna 4 och 5 kan du navigera i huvudmenyn och ändra värden. Med tillbakaknappen 3 går du tillbaka en nivå. Med väljknappen (OK) 6 kan du hämta huvudmenyn och bekräfta ditt val. De fyra funktionsknapparna reagerar bara på vidröring eller mycket lätt tryck. För hårt tryck gör att funktionsknapparna inte längre reagerar och förblir utan funktion. Fig. 3.1 Kontrollpanel 3.2 Ta i drift Slå på 7 Fig. 3.2 SETTINGS Slå på robotdammsugaren Time and Day Language Sound Dustbin full detect Set new battery Fig. 3.3 Ändra språk SET LANGUAGE English Deutsch Italiano Français Italiano Tryck på startknappen 7. Displayen på robotdammsugaren Kobold VR200 aktiveras och en kort akustisk signal ljuder. Om robotdammsugaren har varit avstängd helt och hållet eller slås på för första gången, blir starttiden något längre. När man trycker en gång till startar robotdammsugaren i normalt rengöringsläge Välja/ändra språk Tryck på väljknappen (OK). Använd pilknapparna för att bläddra till menyn Inställningar i huvudmenyn. Använd pilknapparna för att bläddra till undermenyn Språk.

24 24 Användning MAIN MENU Cleaning Schedule Settings Info SELECT DAY Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday i Time and day was set to Thursday INFORMATION SETTINGS Day and Time Language Sound Dustbin full detect Set new battery MONDAY 12:00 Bekräfta din inmatning med väljknappen (OK). Bläddra till önskat språk. Bekräfta det språk du valt med väljknappen (OK). På displayen visas nu det önskade språk som du har valt Ställa in klockan Om du vill ändra dag och tid, gör du så här: Tryck på väljknappen (OK) 1. Använd pilknapparna för att bläddra till menyn Inställningar i huvudmenyn, och bekräfta med OK. Bekräfta undermenyn Dag och tid 1. Välj aktuell veckodag med hjälp av pilknapparna. Bekräfta din inmatning med väljknappen (OK) 1. Välj aktuell timme. Bekräfta din inmatning med väljknappen (OK) 1. Välj minut. Bekräfta din inmatning med väljknappen (OK) 1. Den aktuella veckodagen och tiden visas Tryck på tillbakaknappen 3 för att göra korrigeringar om fel veckodag och/ eller fel tid visas. Om uppgifterna är korrekta, använder du väljknappen för att spara (OK) 1. Den aktuella veckodagen och tiden bekräftas och visas. Fig. 3.4 Ställa in klockan

25 Användning Välja rengöringsläge För rengöringen med din robotdammsugare VR200 står det vanliga rengöringsläget och läget för punktrengöring till ditt förfogande Normalt rengöringsläge (rengöring av ALLA RUM) Fig. 3.5 Fig. 3.6 CLEANING All Rooms Spot ECO Starta robotdammsugaren Normalt rengöringsläge ALL ROOMS Det normala rengöringsläget är förinställt och aktiveras genom att trycka på startknappen. Som standardläge för rengöring lämpar det sig för de flesta situationer. Starta rengöringen genom att trycka på start-/stoppknappen på fjärrkontrollen 1 eller på start-/stoppknappen på robotdammsugaren 2. I det normala rengöringsläget rengör robotdammsugaren Kobold VR200 dina golv i raka, parallella linjer, för att säkerställa att dina golv rengörs så effektivt som möjligt. Större rum indelar den i områden på cirka fyra gånger fyra meter. Först kör den längs det berörda områdets yttre begränsning, och sedan rengör den den inre delen. Så går den tillväga område för område. Så snart ett rum har rengjorts fullständigt, övergår den till nästa. När robotdammsugaren är klar med rengöringen, visas Klar! Jag kör tillbaka till basstationen på displayen, och robotdammsugaren återvänder till basstationen. Hinder i rummet passeras principiellt på höger sida (medsols). Så här gör du för att växla tillbaka till det normala rengöringsläget från en annan inställning via kontrollpanelen: Bläddra till menyn Rengöring och välj menyn Rengöring. Bekräfta ditt val med väljknappen (OK). Fig. 3.7 Välja normalt rengöringsläge

26 26 Användning Fig. 3.8 CLEANING 1,20 m All Rooms Spot ECO Fig ,50 m Läge för punktrengöring Välja punktrengöring SPOT 1 Bläddra till Alla rum och bekräfta med OK. I displayfönstret visas ALLA RUM och robotdammsugaren börjar med rengöringen i det normala rengöringsläget. I små slutna rum rengör robotdammsugaren i minst 15 minuter, och beroende på rummets storlek rengörs det också flera gånger Läge för punktrengöring Läget för punktrengöring lämpar sig för rengöring av ett mindre område. Starta robotdammsugaren VR200 i mitten framför det område som du vill rengöra. Robotdammsugaren rör sig i raka, parallella linjer och rengör en yta på ca 1,5 gånger 1,2 meter. När robotdammsugaren är klar med rengöringen av området, återvänder den till utgångspunkten. Så här gör du för att växla till läget för punktrengöring via kontrollpanelen: Använd pilknapparna för att bläddra till menyn Rengöring i huvudmenyn. Tryck på väljknappen (OK) för att välja menyn Rengöring. Använd pilknapparna för att bläddra till Punkt i menyn Rengöring. Tryck på väljknappen (OK). I displayfönstret visas symbolen PUNKT och robotdammsugaren börjar med rengöringen i läget för punktrengöring. Så här gör du för att växla till läget för punktrengöring via fjärrkontrollen: Välj sedan PUNKT 1. Robotdammsugaren börjar med rengöringen i läget för punktrengöring. Fig Ställa in punktrengöring via fjärrkontrollen

27 Användning 27 MAIN MENU Cleaning Schedule Settings Info CLEANING All rooms Spot ECO EKO-alternativ I EKO-läget arbetar robotdammsugaren med reducerad motoreffekt. Det gör den sparsammare och tystare. I EKO-läget räcker robotdammsugarens batterikapacitet ungefär 90 minuter. CLEANING All rooms Spot ECO ALL ROOMS Fig Välja EKO-alternativet ECO Så här gör du för att växla till EKO-läget via kontrollpanelen: Tryck på väljknappen (OK). Använd pilknapparna för att bläddra till menyn Rengöring i huvudmenyn. Tryck på väljknappen (OK) för att välja menyn Rengöring. Använd pilknapparna för att bläddra till EKO i menyn Rengöring. Nu är alternativet EKO markerat i grönt. Tryck på väljknappen (OK). Nu har EKO markerats med en bock. Använd pilknapparna för att t.ex. bläddra till ALLA RUM i menyn Rengöring. Tryck på väljknappen (OK) för att aktivera ALLA RUM. I displayfönstret visas symbolen ALLA RUM och EKO. Robotdammsugaren börjar rengöra på ett tystare och sparsammare sätt i det normala rengöringsläget (ALLA RUM). 1 Så här gör du för att växla till EKO-läget via fjärrkontrollen: Med hjälp av EKO-knappen 1 kan du när som helst, även under pågående drift, växla till det sparsamma och tysta läget. I displayens statusrad visas ordet EKO när detta alternativ är aktiverat. Fig Ställa in EKO-alternativet via fjärrkontrollen

28 28 Användning MAIN MENU Cleaning Schedule Settings Info Schedule Mon : Tue : Wed : Thu : Fri : THURSDAY i 09:45 INFORMATION Schedule is set to Thursday 09:45 Schedule scheduler on Set or change THURSDAY THURSDAY ECO 09:45 or remove 09:30 Schedule scheduler on Set or change Ställa in funktionen för tidsplan Med funktionen för tidsplan kan du programmera robotdammsugaren Kobold VR200 på ett sådant sätt att den rengör planenligt varje dag eller vissa dagar i veckan vid en viss tidpunkt. Observera att du måste ställa in klockan före den första användningen och för att kunna använda funktionen för tidsplan. Ställ in klockan enligt beskrivningen i kapitel Ställa in klockan på sidan 24. Så här gör du för att ställa in funktionen för tidsplan: Bläddra till undermenyn Tidsplan och välj Ställa in eller ändra. Använd pilknapparna för att välja den veckodag som robotdammsugaren ska rengöra på och bekräfta ditt val. Välj önskad starttid timme/minuter (00/15/30/45). Genom att markera EKO med en bock kan EKO-alternativet aktiveras. Bekräfta ditt val eller välj ta bort. På displayen visas information om hur du programmerar tidsplanen. Bläddra till Tidsplan aktiv och aktivera tidsplanen. Nu har Tidsplan aktiv markerats med en bock. Robotdammsugaren kommer att rengöra vid den programmerade tidpunkten. Klocksymbolen i displayens statusrad visar att tidsplanen är aktiverad. Schedule scheduler on Set or change Fig Funktion för tidsplan

29 Användning 29 MAIN MENU SCHEDULER Cleaning scheduler on MAIN Schedule MENU SCHEDULE Settings Set or change Cleaning schedule on Info Schedule Settings Set or change Fig Info Deaktivera tidsplanen SCHEDULE Mon : Tue : Wed : Thu 09 : 45 Fri : THURSDAY 09:45 or remove THURSDAY 09:45 or remove i INFORMATION Schedule setting was removed Fig Radera rengöringstider Radera den inställda tidsprogrammeringen Du kan radera den programmerade rengöringen hos robotdammsugaren VR200 på två sätt: -- Du deaktiverar bara tidsplanen (dina inställningar stannar kvar). -- Du raderar de programmerade rengöringstiderna. Så här gör du för att deaktivera Tidsplan aktiv : Bläddra till undermenyn Tidsplan aktiv. Tryck en gång till på väljknappen (OK) för att deaktivera Tidsplan aktiv. Nu har bocken vid Tidsplan aktiv tagits bort. Så här gör du för att radera de programmerade rengöringstiderna: Gå till menyn Tidsplan. Bläddra till undermenyn Ställa in eller ändra i menyn Tidsplan. Använd pilknapparna för att bläddra till de veckodagar då ingen rengöring ska äga rum, och bekräfta dessa med väljknappen (OK). Bläddra neråt med pilknapparna och välj ta bort. På displayen informeras du om att din inställning för tidsplanen har tagits bort. 3.4 Paus HOUSECLEANING PAUSED Resume Stop cleaning Move to Start HOUSECLEANING PAUSED Resume Stop cleaning Move to Start Om du vill avbryta rengöringen en liten stund, går du tillväga på följande sätt: Tryck på start-/stoppknappen på robotdammsugaren eller på fjärrkontrollen. På robotdammsugarens display visas pausmenyn. Fig Avbryta rengöringen

BRUKSANVISNING KOBOLD VC100 HANDDAMMSUGARE

BRUKSANVISNING KOBOLD VC100 HANDDAMMSUGARE BRUKSANVISNING KOBOLD VC100 HANDDAMMSUGARE 2 INLEDNING Grattis till köpet av din handhållna dammsugare Kobold VC100! Den minsta medlemmen i familjen Vorwerk kommer att vara dig trogen under många år och

Läs mer

ROBOTDAMMSUGARE M-688 HN 6271 ANVÄNDARMANUAL

ROBOTDAMMSUGARE M-688 HN 6271 ANVÄNDARMANUAL ROBOTDAMMSUGARE M-688 HN 6271 ANVÄNDARMANUAL Grattis till den nya Wasco robotdammsugaren! Robotdammsugaren är framställd med mekanisk och elektronisk teknologi. Den kan komma åt ställen som kan vara svåra

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Cleanmate BRUKSANVISNING. Robotdammsugare. Cleanmate S 300

Cleanmate BRUKSANVISNING. Robotdammsugare. Cleanmate S 300 Cleanmate Robotdammsugare Cleanmate S 300 BRUKSANVISNING Innehåll Säkerhetsföreskrifter 1 Säkershetsföreskrifter 1 Batteri- och laddningsinstruktioner 1 Produktegenskaper 2 Huvudenhet och tillbehör 2 Installation

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

-----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- Tillbehör Roomba 580 Virtual Wall Lighthouse (3st ingår med Roomba 580) Virtual Wall Lighthouses hjälper Roomba med att navigera runt i ditt hem, hittar tillbaka till stationen och styr funktionen att

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 Du har valt en hörapparat från HANSATON Vi gratulerar till Ditt val, eftersom Du med en HANSATON hörapparat äger en högkvalitetsprodukt med den modernaste tekniken.

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN.

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Luftkylare AirCool 6C Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Innehåll VARNING - FÖRSIKTIG... 2 VIKTIGT... 3 FUNKTIONER... 3 UPPBYGGNAD... 4 REGLAGEPANEL - FUNKTION... 5 REGLAGEPANEL

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism.

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognita Klockan Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognitaklockan Syfte med Cognita-klockan: Cognitaklockan hjälper personer med kognitiva svårigheter att få översikt

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patentnr 7,152,267 U.S. Patentnr 7,340,795 Andra patentansökningar i USA och utomlands är under behandling.

Bruksanvisning. U.S. Patentnr 7,152,267 U.S. Patentnr 7,340,795 Andra patentansökningar i USA och utomlands är under behandling. Bruksanvisning U.S. Patentnr 7,152,267 U.S. Patentnr 7,340,795 Andra patentansökningar i USA och utomlands är under behandling. Distribueras av Tvins AB www.tvins.com Grattis till ditt köp av den sladdlösa

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

GARDENA Batteridriven pump 1500/1

GARDENA Batteridriven pump 1500/1 GARDENA Batteridriven pump 1500/1 Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med pumpen och

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Smoove Origin RTS. Installationsmanual

Smoove Origin RTS. Installationsmanual Smoove Origin RTS Installationsmanual Smoove Origin RTS Andra lock kan köpas separat n Välj mellan 9 olika lock (Pure, svart, silver, silver matt, ljustbamboo, bambu gul, körsbär, valnöt) n Dubbla lock

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 SV G F E D B C A 3 SVENSKA 17-20 4 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten. 7 Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 7 Använd aldrig enheten

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 IL 50 S Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tfn: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-post: kd@beurer.de

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 SV F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 SWEDISH 28-35 4 SÄKERHET Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder enheten! Följ alla säkerhetsanvisningar

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Säker

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Bruksanvisning för termostat med snabbstart.

Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Termostat med snabbstart visar 21 C i displayen efter anslutning eller vid nollställning. (se fig. 1) A) Vad kan termostaten Termostaten är en digital termostat

Läs mer

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA BODYGROOMER MT 6030 Wet & Dry SVENSKA A B E F G C D H I J 2 SVENSKA 43-50 3 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten: 77Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 77Den

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

MG 190 S Shiatsu-dyna Bruksanvisning

MG 190 S Shiatsu-dyna Bruksanvisning MG 190 S S Shiatsu-dyna Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Medföljande delar

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Bruksanvisning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Bruksanvisning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Bruksanvisning 1 Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS 3 VIKTIGA

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

ELVISP BRUKSANVISNING

ELVISP BRUKSANVISNING ELVISP BRUKSANVISNING Modell: BBR1000 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda vispen och spara den för framtida behov. SÄKERHET! Tänk på att alltid sätta säkerheten främst när du använder

Läs mer

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska för raka trappor Modellnummer 420 Användarmanual Svenska Servicebok Det är viktigt för oss att våra trapphissar alltid hjälper Er att komma upp och ner från Era trappor på ett säkert sätt. Med tanke på

Läs mer

FACIAL SONIC CLEANSING. Bruksanvisning

FACIAL SONIC CLEANSING. Bruksanvisning FACIAL SONIC CLEANSING Bruksanvisning B Interchan F 2 Speeds D G C Detachable USB plink Charger A Battery Indica E FIG. 1. CLARISONIC Mia2 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Vid användning av elektriska apparater,

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

FC9306, FC9304, FC9302

FC9306, FC9304, FC9302 FC9306, FC9304, FC9302 2 3 7 9 1 1 2 3 8 11 12 10 4 5 6 17 13 15 18 16 19 20 14 21 26 22 27 28 23 24 25 29 30 4 English 6 Dansk 18 Deutsch 30 Ελληνικα 43 Español 56 Suomi 68 Français 80 Italiano 92 Nederlands

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Svan Lift Brukarmanual

Svan Lift Brukarmanual Svan Lift 1 Svan Lift Svan Lift hjälper den som har svårt att resa sig eller sätta sig på toaletten. Svan Lift förankras i toaletten eller väggen med de medföljande stagen. Svan Lift kan lyfta dels med

Läs mer

48003703 robocom2 cover.pdf 1 7/14/2011 2:01:49 PM INSTRUCTION MANUAL SVENSKA CMY PRINTED IN P.R.C. 48003929

48003703 robocom2 cover.pdf 1 7/14/2011 2:01:49 PM INSTRUCTION MANUAL SVENSKA CMY PRINTED IN P.R.C. 48003929 48003703 robocom2 cover.pdf 1 7/14/2011 2:01:49 PM INSTRUCTION MANUAL SVENSKA SE C M Y CM MY CY CMY K PRINTED IN P.R.C. 48003929 VIKTIGA SÄKERHETSPÅMINNELSER Den här dammsugaren Robo.com² är endast avsedd

Läs mer

Manual 12E VCC42E1-1WBE

Manual 12E VCC42E1-1WBE Manual 12E VCC42E1-1WBE 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs alla instruktioner innan dammsugaren tas i bruk. När elektriska apparater används ska grundläggande föreskrifter följas, inklusive följande:

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer