TAS200. Instruktionsbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TAS200. Instruktionsbok"

Transkript

1 TAS200 Instruktionsbok

2 m Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder TAS200. Förvara bruksanvisningen i fordonet. PZ SV TAS200 1

3 2009 TOYOTA MOTOR CORPORATION Med ensamrätt. Det här materialet får inte reproduceras eller kopieras, helt eller delvis, utan skriftligt tillstånd från Toyota Motor Corporation. 2 TAS200

4 Innehåll Funktioner... 7 Om WMA... 7 Om ipod... 7 Viktig information om den här bruksanvisningen... 8 För att säkerställa att ljudsystemet används på rätt sätt... 8 Förebyggande åtgärder... 9 Dual Disc-skivor Display och multifunktionsväljare Grundläggande användning Lyssna på RADIO Lyssna på en CD-skiva Lyssna på MP3/WMA/AAC-skivor och USB spelare/usb-minne Om hantering av ipod Ansluta ipod-spelaren Koppla från ipod-spelare Lyssna på låtar på ipod spelaren ABC-SÖKNING på en ipod Om hantering av USB-spelaren/USB minnet Anslut USB-spelaren/USB-minnet till USB porten Lyssna på USB-spelare/USB-minne Lyssna på DAB (tillval) Använda AUX Ändra välkomsttexten Grundinställning Ansluta en extern förstärkare Använda reglagen på ratten Funktionsknapparnas namn och deras funktioner M TAS200 3

5 MP3, WMA och AAC-filer MP3 ytterligare information WMA ytterligare information AAC ytterligare information Om mappar och MP3/WMA/AAC-filer Kompatibilitet för USB spelare/usb-minne Termer Felindikeringar Ändra eller frånkoppling av ditt batteri Om ASL-inställning TAS200 M

6 Om produkten måste kasseras får den inte blandas med vanligt hushållsavfall. Det finns separata återvinningssystem för elektroniska produkter dessa återvinningssystem uppfyller gällande lagstiftning som kräver korrekt hantering, återhämtning och återvinning. Privata hushåll inom EU samt i Schweiz och Norge kan lämna in förbrukade elektroniska produkter till återvinningsstationer utan kostnad, eller till en återförsäljare (om en ny modell införskaffats). Tillåt inte att enheten kommer i kontakt med vätskor. Det kan orsaka elchock. Kontakt med vätskor kan också orsaka rök, överhettning och skada på enheten. LASERPRODUKT KLASS 1 Den här produkten innehåller en laserdiod av högre klass än 1. Håll säkerheten så hög som möjligt ta inte bort några skydd och försök inte komma åt produktens insida. Lämna all service till kvalificerad personal. För länder som inte nämns ovan ber vi dig kontakta lokala myndigheter om du vill ha mer information om kasseringsmetoder. Följ dessa anvisningar och hjälp till att hantera din kasserade produkt på rätt sätt vid bearbetning, återhämtning och återvinning, så att du undviker negativ påverkan på miljön och mänsklig hälsa. M TAS200 5

7 6 TAS200 M

8 Funktioner CD-uppspelning Du kan spela upp musik-cd/cd-r/cd-rw. Uppspelning av MP3-filer Du kan spela upp MP3-filer som bränts på CD ROM/CD-R/CD-RW (ISO9660 nivå 1/nivå 2-standard) eller USB-spelare/ USB minne. Försäljningen av denna produkt ger endast licens för privat, icke-kommersiell användning, och ger inte någon licens eller några rättigheter för användning av den här produkten i något kommersiellt (dvs intäktsgenererande) system för sändning i realtid (marknät, satellit, kabel och/eller andra media), sändning/streaming via internet, intranät eller andra nätverk eller andra elektroniska distributionssystem, som t.ex. ljudbetaltjänster eller ljudtjänster på beställning. För sådan användning krävs en särskild oberoende licens. Mer information finns på Uppspelning av WMA-filer Du kan spela upp WMA-filer som bränts på CD-ROM/CD-R/CD-RW (ISO9660 nivå 1/ nivå 2-standard) eller från USB-spelare/ USB minne. Uppspelning av AAC-filer Du kan spela upp AAC-filer som bränts på CD-ROM/CD-R/CD-RW (ISO9660 nivå 1/ nivå 2-standard) eller från USB-spelare/ USB minne. ipod -kompatibilitet När du använder den här enheten kan du styra en ipod, ipod classic, ipod nano, ipod touch eller iphone (se sidan 25). Om WMA Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Den här produkten innehåller tekniska system som ägs av Microsoft Corporation och den kan inte användas eller distribueras utan en licens från Microsoft Licensing, Inc. ó Obs: Den här enheten kanske inte fungerar korrekt, beroende på vilket program som användes för att koda WMA-filerna. Om ipod kopiering och uppspelning av icke upphovsrättsskyddat material och material som kan kopieras och spelas upp lagligt för privat bruk är tillåtet med ipod. Brott mot upphovsrätt är förbjudet enligt lag ipod är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc. i USA och andra länder made for ipod betyder att ett elektroniskt tillbehör har konstruerats för att ansluta specifikt till ipod och att det har certifierats av utvecklaren så att det uppfyller Apples prestandastandarder M TAS200 7

9 works with ipod betyder att ett elektroniskt tillbehör har konstruerats för att ansluta specifikt till iphone och att det har certifierats av utvecklaren så att det uppfyller Apples prestandastandarder Apple är inte ansvarigt för den här enhetens funktion eller överensstämmelse med säkerhetsstandarder, lagar och bestämmelser. Viktig information om den här bruksanvisningen För att säkerställa att ljudsystemet används på rätt sätt var försiktig så att du inte spiller drycker över ljudsystemet sätt aldrig in någonting annat än CDskivor i öppningen användning av mobiltelefon inne i eller i närheten av fordonet kan orsaka störningar i högtalarna. Detta betyder dock inte att något är fel. Den här bruksanvisningen använder följande signalord och symboler vid avsnitt som kräver extra uppmärksamhet. ó Obs: Detta är en varning för något som kan orsaka skador på fordonet eller dess utrustning om varningen ignoreras. Du informeras om vad du måste göra, och vad du inte får göra, för att minska risken för skador på fordonet och dess utrustning. ò Se upp: Det här är en varning för situationer som kan orsaka personskador om varningen ignoreras. Du informeras om vad du måste göra, och vad du inte får göra, för att minska risken för personskador på dig själv och andra. 8 TAS200 M

10 Förebyggande åtgärder ò Se upp: Använd inte någon funktion i systemet så mycket att det distraherar dig från säker körning. Högsta prioritet vid körning ska alltid vara säker användning av fordonet. Följ alltid trafikreglerna under körningen. Lär dig hur man använder systemet innan du börjar använda det under körning. Läs igenom hela bruksanvisningen för TAS200, så att du är säker på att du förstår systemet. Toyota ska inte hållas ansvarsskyldigt för skador inklusive, men inte begränsade till, allvarlig personskada, dödsfall eller skada på egendom som resultat av distrahering. Kör inte med överdrivet hög volym, så att du inte kan höra ljud utanför fordonet. Undvik användning av ljudsystemet när bilen är mycket varm inuti. Använd inte systemet förrän bilens inre har svalnat. Demontera inte och modifiera inte systemet på något vis. Kontakta en behörig reparatör för teknisk hjälp. Ljudsystemet fungerar endast när tändningsnyckeln (eller omkopplaren) är i läge PÅ eller ACC. Om du vill lyssna på ljudsystemet när motorn är avstängd kan du vrida nyckeln till läge ACC. För att få ut mesta möjliga av CD-spelaren och dina CD-skivor ber vi dig observera följande punkter: Använd endast skivor som har någon av compact disc -märkningarna som visas ovan. Enheten kan spela skivor av typ CD-R (CD Recordable) och CD-RW (CD Rewritable) skivor som har skrivits/bränts som vanliga ljud-cd-skivor. Kontrollera att skivan har stängts när den skapades (att sessionen har stängts). Vissa skivor kanske inte kan spelas upp det kan bero på hur de spelades in eller vilken utrustning som användes vid inspelningen. Sätt aldrig in något annat än en vanlig 12 cm CD-skiva i skivfacket. Använd inte CD-spelaren på ojämna vägar eftersom vibrationer kan göra att skivan hoppar, och även orsaka andra problem. M TAS200 9

11 Avfuktning: Kondens kan uppstå i CD-spelaren i kallt eller blött väder, precis som på vindrutans insida. Om detta inträffar kan uppspelningen bli ryckig eller helt omöjlig. Avfukta luften i fordonet en stund och fortsätt sedan uppspelningen. Spela inte upp repade eller skeva skivor. Repade skivor kan fastna eller göra att ljudet hoppar. Skeva skivor kan fastna i spelaren. Rengöra skivfacket: skivfacket har en tendens att bli dammigt. Rengör det då och då så att dammet inte repar skivorna. CD-skivor Om en skiva blir smutsig ska den rengöras försiktigt med en mjuk, luddfri duk rengör från skivans mitt i riktning mot dess yttre kant. Använd en kommersiellt tillgänglig rengöringsvätska eller spray som är särskilt avsedd för CD-skivor, för att ta bort fingeravtryck eller andra oljiga ämnen från skivans yta. Använd aldrig sprayer som är avsedda för rengöring av vinylskivor, och använd inte heller lösningsmedel eller slipmedel på CD-skivor. Skivor kan bli skeva om de lämnas kvar i skivfacket för länge efter att de matats ut. Skivor ska förvaras i sina fodral och hållas på behörigt avstånd från hög temperatur och luftfuktighet. Sätt aldrig tejp eller klistermärken på CD skivor, och repa dem inte. 10 TAS200 M

12 Rör inte vid den inspelade ytan när du hanterar CD-skivor; håll skivorna vid deras kanter. Sträva kanter Sträva kanter Kulspetspenna Flagning Den inspelade ytan Du kanske märker att vissa helt nya skivor är sträva runt mitthålet eller den yttre kanten. Du kan ta bort de sträva kanterna med sidan av en kulspetspenna eller liknande. Sträva kanter kan hindra skivan från att matas in i CD-spelaren. Avflagningar från de sträva kanterna kan störa uppspelningen. Fäst inte ringformade skydd eller andra liknande tillbehör på skivor. Det går att hitta den här typen av produkter på marknaden, och deras tillverkare hävdar ofta att de skyddar CD-skivor eller förbättrar ljudkvaliteten, men de gör ofta mer skada än nytta. De vanligaste problemen uppstår vid inmatning/ utmatning eller annat som inte rör uppspelningen. FEL När du tar bort en utmatad skiva ska du dra den rakt ut från skivfacket dra inte i nedåtriktad vinkel. OK Använd inte tillbehör (stabilisatorer, skyddstätningar, rengöringsmedel för laserlinser osv.) som påstås förbättra ljudet eller skydda CD-skivorna. Tjocklek eller yttermått kan förändras efter användning av dessa produkter, vilket kan innebära problem för CD-spelaren. Spela inte skivor med avvikande form (t.ex. hjärtformade eller åttakantiga skivor), inte heller med en adapter. Dessa skivtyper kan skada CD-spelaren. ó Obs: För att undvika att batteriet laddas ur (vilket kan sluta med att du inte kan starta fordonet) ska ljudsystemet inte lämnas på längre än nödvändigt utan att motorn är igång. M TAS200 11

13 Dual Disc-skivor Dual Disc-skivor är tvåsidiga skivor som en inspelningsbar sida för ljud och en inspelningsbar sida för DVD/video. Eftersom CD-sidan på Dual Disc-skivan inte är fysiskt kompatibel med den allmänna CD-standarden kanske det inte går att spela upp CD-sidan med den här enheten. Om Dual Disc-skivor matas in och matas ut ofta kan skivan repas. Allvarliga repor orsaka uppspelningsproblem på den här enheten. I vissa fall kan en Dual Disc-skiva fastna i skivfacket, och kan då inte matas ut. För att detta inte ska inträffa rekommenderar vi att du undviker användning av Dual Disc. Se information från skivtillverkaren för mer detaljerad information om Dual Disc. 12 TAS200 M

14 Display och multifunktionsväljare. De möjliga funktionerna hos multifunktionsväljaren visas. Huvudskärmbilder för MULTIFUNCTION SELECTOR (multifunktionsväljaren) Här följer de huvudsakliga skärmbilderna som visas vid användning av multifunktionsväljaren. Varje skärmbild visar funktioner som är tillgängliga. Du kan trycka på multifunktionsväljaren på fem olika sätt: upp/ned/höger/vänster och i mitten. Vrid till höger eller vänster för att justera volymnivån, välja en meny eller en artikel från en lista. MITT UPP VÄNSTER HÖGER NED M TAS200 13

15 Du kan välja nästa eller föregående spår på en CD-skiva eller ipod genom att trycka på multifunktionsväljaren (höger/vänster). Du kan välja nästa eller föregående spår, eller välja en mapp på en CD-skiva eller i ett USB-minne, genom att trycka på multifunktionsväljaren (upp/ned/höger/vänster). Du kan ställa in radion eller söka efter en radiofrekvens genom att trycka på multifunktionsväljaren (upp/ned/höger/vänster). or Du kan välja ett inställningsalternativ genom att trycka på multifunktionsväljaren (upp/ned/höger/vänster eller upp/ned). Du kan välja ett inställningsalternativ genom att trycka mitt på multifunktionsväljaren. Du kan navigera genom en lista eller redigera ÖPPNINGSSPÅR (första spårets titel) genom att trycka på multifunktionsväljaren i mitten eller upp/ned/höger/ vänster. 14 TAS200 M

16 Grundläggande användning 4 LÄMNA 3 MENY 1 PÅ/AV 2 Multifunktionsväljare/VOLUME Ljudsystemet fungerar när tändningsnyckeln står i läge ACC eller PÅ. ó Obs: Lämna inte ljudsystemet påslaget under längre tid än nödvändigt om motorn är avstängd undvik att bilbatteriet laddas ur. 1 PÅ/AV Tryck här för att starta/stänga av enheten. 2 Multifunktionsväljaren/ VOLUME Vrid multifunktionsväljaren för att höja/sänka volymen (totalt 64 steg). Multifunktionsväljarens funktion varierar beroende på ljudkälla eller meny (se sidan 14). 3 MENY Tryck på MENY-knappen för att växla till AUDIO CONTROL (ljudkontroll) och välja inställningar när enheten är på. LJUDKONTROLL När multifunktionsväljaren vrids kommer inställningarna på LJUDKONTROLL-menyn att växla i följande ordning: AF FADER/BALANCE BASS TREBLE ASL (Automatic Sound Levelizer) SW (Subwoofer) AUDIO BOOK SPEED IPOD DIRECT CONT S-RTRV LIVE MODE FIX EQ (Sökning efter alternativa frekvenser FADER/BALANS BAS DISKANT ASL (automatisk ljudutjämning) M TAS200 15

17 SW (djupbashögtalare) LJUDBOK HASTIGHET IPOD DIREKTKONT S-RTRV (Avancerad ljudåterskapning) LIVE-LÄGE FIX EQ) ASL (Automatisk ljudutjämning) Vid körning varierar störningarna i bilen med fordonets hastighet. Den automatiska ljudutjämnaren (ASL-Automatisk ljudutjämning) anpassar volymen automatiskt Sökning efter alternativa frekvenser AF-funktionen (sökning efter alternativa frekvenser) används för att söka efter andra frekvenser i samma nätverk som den inställda stationen. Mottagaren ställs automatiskt om till en annan frekvens i nätverket med starkare signal, när det är problem med mottagning av den inställda stationen, eller om bättre mottagning är möjlig på annan frekvens. Mer information om hur du etablerar efter körhastigheten. Om störningarna blir kraftigare kan känsligheten (volym jämfört med störningsnivå) för ASL ställas in på en av tre nivåer. Tryck på multifunktionsväljaren och ändra ASL-inställningen på följande sätt: LOW (bas) MID (mellan) HIGH (diskant) OFF (av) Om ljudsystemet inte är anslutet till kabeln som känner av fordonets hastighet kommer ASL att vara avstängt. funktionen finns på sidorna 20 och 34. SW (Djupbashögtalarens) ó Obs: När radio eller DAB är källan så kan du använda AF-funktionen. Subwooferns (djupbashögtalarens) utsignalfas kan växlas mellan normal och reverserad genom att trycka på FADER/BALANCE (FADER/BALANS) Tryck på multifunktionsväljaren (uppåt eller nedåt) för att justera ljudbalansen mellan de bakre och främre högtalarna. Skärmbildens omfång sträcker sig från R7 till F7. multifunktionsväljaren. Tryck multifunktionsväljaren uppåt eller nedåt för att justera subwooferns utsignal. Varje gång multifunktionsväljaren trycks uppåt eller nedåt höjs eller sänks subwooferns ljudnivå, och ett värde från +6 till 24 visas när nivån höjs eller sänks. Tryck på multifunktionsväljaren åt Subwooferns utsignalnivå och höger eller vänster för att justera ljudbalansen mellan vänster och höger högtalare. Skärmbildens omfång sträcker sig från L7 till R7. BASS (BAS) Tryck på multifunktionsväljaren uppåt eller nedåt för att justera basen. utsignalfas kan bara justeras när parametern SUBWOOFER CONT (DJUPBAS KONT) på INSTÄLLNING MENY är inställd på PÅ. När SUBWOOFER CONT (DJUPBAS KONT) är inställd på AV går det inte att justera utsignalnivå och utsignalfas (se sidan 39). Skärmbildens omfång går från -5 till 5. AUDIO BOOK SPEED TREBLE (DISKANT) Tryck på multifunktionsväljaren uppåt eller nedåt för att justera diskanten. Skärmbildens omfång går från -5 till 5. (LJUDBOK HASTIGHET) Du kan ändra uppspelningshastighet på ipodljudböcker. Om du trycker på multifunktionsväljaren upprepade gånger ändras inställningen i följande ordning: FASTER (snabbare) SLOWER (långsammare) NORMAL 16 TAS200 M

18 Texten LJUDBOK HASTIGHET visas i ipod-läget. När IPOD DIREKTKONT står i läge PÅ (på) går det inte att ändra hastigheten. ipod DIRECT CONT (ipod DIREKTKONT) En meny för att starta eller stänga av direktstyrning av ipod. Om du väljer alternativet PÅ så kan du styra ipodfunktioner på ipod-enheten. Om du väljer AV så kan du styra ipod-funktioner från den här enheten. När multifunktionsväljaren trycks in utförs växlingen i ordningen: OFF (av) ON (på) ó Obs: När en ipod är källan kan du välja direktstyrning för ipod. ipod (5:e generation) och ipod nano (1:a generation) har inget stöd för direktstyrning. S-RTRV (Avancerad ljudåterskapning) S-RTRV (Sound Retriever/Avancerad ljudåterskapning) är en funktion som ger bred, djup och rik ljudkvalitet hos MP3/ WMA/AAC-ljud, vilket ger användaren en livfull upplevelse. Om du trycker på multifunktionsväljaren upprepade gånger ändras inställningen i följande ordning: MODE1 MODE2 OFF (LÄGE1 LÄGE2 AV) LÄGE1: Effektivt för ljudmedia med låg komprimering. LÄGE2: Effektivt för ljudmedia med hög komprimering. FIX EQ MODE (FIX EQ-LÄGE) Equalizer-kurvan kan modifieras för att matcha den typ av fordon som ljudsystemet är installerat i. Om du trycker på multifunktionsväljaren upprepade gånger ändras inställningen i följande ordning: OFF (av) COMPACT (kompakt) SEDAN (sedan) MINIVAN (minibuss) ó Obs: S-RTRV-funktionen kan bara väljas vid uppspelning av CD-skivor och MP3/WMA/AAC-filer från skiva, ipod, USB-spelare/USB-minne. S-RTRV-funktionen stöder inte andra typer av komprimerade ljudmedier. Värdena på BASS och TREBLE ställs in för respektive läge (AM, FM, CD/MP3/ WMA/AAC, ipod/usb-spelare/usbminne, AUX). När du växlar lägen ändras inställningarna för BASS (bas) och TREBLE (diskant)-värdena för det valda läget. ASL-funktionen fungerar bara när fordonet är i rörelse. 4 ESC (Escape) (Lämna) Tryck på LÄMNA-knappen för att lämna LJUDKONTROLL-menyn och INSTÄLLNING-menyn. Tryck på LÄMNA-knappen för att lämna listan som visades genom att trycka på LISTA-knappen. LIVE MODE (LIVE-LÄGE) LIVE-LÄGE kan växlas från ON (på) till OFF (av). När multifunktionsväljaren trycks, växlas följande i ordningen: OFF (av) ON (på) M TAS200 17

19 Lyssna på RADIO 5 FÖRINSTÄLLNING FM 2 AM DAB 8 AST 7 TEXT 6 Trafikannonsering 3 LISTA 4 Multifunktionsväljare 1 FM Växlar mellan lägena FM1, FM2 och FM3. 2 AM DAB Växlar mellan lägena AM och DAB (tillval). 3 LISTA Tryck för att visa den listan över registrerade sändningsstationer under FÖRINSTÄLLNING 1 6. Använd multifunktionsväljaren för att välja en radiostation från listan. Om du trycker och håller inne LISTAknappen samtidigt som du lyssnar på en FM-station kommer radion att gå till läget för val av programtyp/genre (Program Type Genre Selection). Vrid multifunktionsväljaren medurs eller moturs eller tryck den uppåt/nedåt i Program Type Genre Selection-läget för att välja mellan möjliga alternativ. NEWS (Nyheter) SPORTS (Sport) TALK (Tal) POP (Pop) CLASSICS (Klassiskt) 18 TAS200 M

20 4 Multifunktionsväljare LISTVAL Vrid multifunktionsväljaren medurs eller moturs eller tryck multifunktionsväljaren upp/ned för att välja station. Tryck på multifunktionsväljaren för att välja stationen. Om du trycker och håller in multifunktionsväljaren i mitten tills att du hör ett pip, så har den aktuella stationen sparats som en förinställd kanal i listan över förinställda kanaler. Val av programtyp/genre Vrid multifunktionsväljaren medurs eller moturs, eller tryck på multifunktionsväljaren upp/ned för att välja en genre. Sök efter stationer som stämmer med visad genre genom att trycka multifunktionsväljaren åt höger och vänster när en specifik genre visas. ó Obs: PTY-funktionen är helt och hållet beroende av den sändande radiostationen. SÖK <UPP> Tryck multifunktionsväljaren åt höger för att välja stationen med nästa högre frekvens (manuellt, ett steg i taget). Tryck och håll multifunktionsväljaren åt höger för att snabbspola till en högre frekvens. Tryck multifunktionsväljaren uppåt för att välja nästa station med högre frekvens. SÖK <NED> Tryck multifunktionsväljaren åt vänster för att välja stationen med nästa lägre frekvens (manuellt, ett steg i taget). Tryck och håll multifunktionsväljaren åt vänster för att snabbspola till en lägre frekvens. Tryck ned multifunktionsväljaren för att välja nästa station med lägre frekvens. 5 FÖRINSTÄLLNING 1 6 Tryck för att ta fram tidigare lagrade stationer (Preset Channels/förinställda kanaler). Tryck och håll inne tills du hör ett pip den aktuella stationen lagras som en förinställd kanal. ó Obs: Du kan lagra upp till sex stationer per band. 6 Trafikannonsering TA-funktionen (Trafikannonsering) sänder automatiskt trafikmeddelanden oavsett vilken källa (tuner) som du lyssnar på. TA-funktionen kan aktiveras för en TP-station (en station som sänder trafikinformation) eller en EON TPstation (en station som sänder information som hänvisar till TP-stationer). Varje gång du trycker på TA-knappen när enheten är inställd på FM växlar inställningarna enligt följande: OFF (av) TP ON (TP på) TA ON (TA på) Med undantag för mottagaren så kan TA-funktionen växlas mellan PÅ och AV. När TA är på tänds TA-indikatorn när TPdata tas emot; när inga TP-data tas emot blinkar TA-indikatorn på och av. När TP är på tänds TP-indikatorn när TP-data tas emot; om inga TP-data tas emot blinkar TP-indikatorn på och av. När EON-sändningar (Enhanced Other Networks) avbryts så tänds EON-indikatorn. 7 TEXT Program Type-displayen växlar mellan PÅ och AV varje gång du trycker på TEXT knappen. M TAS200 19

21 8 AST Om du trycker på den här knappen sparas stationer med stark signal inom det aktuella bandet på minnena FÖRINSTÄLLNING 1 6, i ordningen från lägsta frekvensen till högsta. PTY-larm PTY-larm är en speciell PTY-kod för meddelanden om nödfall som till exempel naturkatastrofer. Texten ALARM visas på displayen när mottagaren tar emot en radiolarmkod, och volymen ställs in på TA-volymen. När stationen slutar sända larmmeddelandet återgår systemet till den tidigare källan. Ställa in AF AF kan ställas in med LJUDKONTROLL Information om hur du visar AFinställningsskärmbilden finns på sidan 16. När FM valts kommer systemet att växla på enligt följande varje gång du trycker mitt på multifunktionsväljaren: AF ON/REG OFF AF ON/REG ON AF OFF/REG OFF (AF PÅ/REG AV AF PÅ/ REG PÅ AF AV/REG AV) När status är PÅ tänds indikatorlampan. 20 TAS200 M

22 Lyssna på en CD-skiva 2 MATA UT 1 SKIVA 5 Slumpvis 7 TEXT 6 Repetition 3 LISTA 4 Multifunktionsväljare ó Obs: Det visas ingen titel om den CD som spelas upp inte innehåller någon textinformation. ó Obs: Försök aldrig demontera eller olja in någon del av CD-spelaren. För aldrig in något annat än CD-skivor i skivfacket. Du kan mata in en 8 cm-skiva utan att använda adapter. Använd aldrig en adapter. Mata in en CD-skiva i skivfacket. M TAS200 21

23 1 SKIVA Växlar till CD-läget. (Fungerar endast om en skiva är inmatad.) 2 p (MATA UT) Tryck för att mata ut skivan. 3 LISTA Tryck för att visa en CD-lista. Använd multifunktionsväljaren för att välja ett spår från listan. 4 Multifunktionsväljare LISTVAL Vrid multifunktionsväljaren medurs eller moturs eller tryck multifunktionsväljaren upp/ned för att välja önskad titel. Tryck på multifunktionsväljaren i mitten eller tryck den åt höger för att starta uppspelningen. meddelandet no CD List visas vid uppspelning av CD-skivor som inte innehåller någon textinformation. SPÅR <UPP> Tryck multifunktionsväljaren åt höger för att fortsätta till nästa spår. Tryck och håll in multifunktionsväljaren tills du hör ett pip, varefter spåret snabbspolas. (Du hör ljudet.) SPÅR <NED> Tryck MULTIFUNKTIONSVÄLJAREN åt vänster för att gå tillbaka till det aktuella spårets början. Tryck MULTIFUNKTIONS- VÄLJAREN åt vänster en gång till för att gå tillbaka till föregående spår. Tryck och håll multifunktionsväljaren åt vänster tills du hör ett pip varefter spåret backas. (Du hör ljudet.) 5 FÖRINSTÄLLNING 5 (Slumpvis) Om du trycker detta visas på displayen, och spåren på skivan spelas i slumpmässig ordning. Tryck en gång till för att avbryta. 6 FÖRINSTÄLLNING 6 (Repetition) Om du trycker här visas i displayen, och det aktuella spåret upprepas. Tryck en gång till för att avbryta. 7 TEXT Om du trycker på denna växlar displayen enligt följande (endast TEXT CD): Övre: Track Artist Name (Spår Artist Namn) Nedre: Track Title (Spårets titel) Track Title (Spårets titel) ELAPSED TIME (FÖRFLUTEN TID) Disc Title (Skivans titel ) Track Title (Spårets titel) När u visas, om du trycker och håller in tills att du hör ett pip, kommer displayen att växla till nästa sida. Högst två sidor (32 tecken) kan visas. ò Se upp: CD-spelare använder en osynlig laserstråle som kan orsaka skadlig strålning om den riktas utanför enheten. Använd spelaren på korrekt sätt. 22 TAS200 M

24 Lyssna på MP3/WMA/ AAC-skivor och USB spelare/usb-minne 1 SKIVA 2 AUX USB 5 Slumpvis 7 TEXT 6 Repetition 3 LISTA 4 Multifunktionsväljare 1 SKIVA 2 AUX USB 3 LISTA Tryck för att visa en lista över MP3/WMA/ AAC-filer. Använd multifunktionsväljaren för att välja en artikel från listan. 4 Multifunktionsväljare LISTVAL Vrid multifunktionsväljaren medurs eller moturs eller tryck multifunktionsväljaren upp/ned för att välja en fil eller mapp. Tryck på multifunktionsväljaren mitt i eller till höger för att spela den valda filen eller mappen. M TAS200 23

25 Använd multifunktionsväljaren för att välja en artikel från listan. (När en mapp väljs, så spelas det första spåret i den mappen.) Tryck multifunktionsväljaren åt höger för att välja mappen eller tryck multifunktionsväljaren åt vänster för att gå till föregående mapp. MP3/WMA/AAC-listan visas när den översta mappen i rotkatalogen väljs eller om fil- eller mappnamnet väljs. SPÅR <UPP> Tryck multifunktionsväljaren åt höger för att gå vidare till nästa fil. Tryck och håll multifunktionsväljaren åt höger tills du hör ett pip, varefter filen snabbspolas framåt. (Inget ljud hörs.) SPÅR <NED> Tryck multifunktionsväljaren åt vänster för att gå tillbaka till den aktuella filens början. Tryck multifunktionsväljaren åt vänster en gång till för att återgå till föregående fil. Tryck och håll multifunktionsväljaren åt vänster tills att du hör ett pip, varefter filen backas. (Inget ljud hörs.) MAPP <UPP> Tryck multifunktionsväljaren uppåt för att gå vidare till nästa mapp. MAPP <NED> Tryck multifunktionsväljaren nedåt för att återgå till föregående mapp. Tryck multifunktionsväljaren nedåt och håll in den tills du hör ett pip, varefter systemet går tillbaka till utgångsläget HOME. HOME innebär att systemet återgår till att spela den första filen i den första mappen på den aktuella CD-skivan. 5 FÖRINSTÄLLNING 5 (Slumpvis) Om du trycker här visas på displayen, och filerna i mappen spelas upp i slumpmässig ordning. Tryck en gång till för att avbryta. Om du trycker och håller in tills att du hör ett pip, så visas på displayen, och systemet börjar spela upp filer från alla mappar på CD-skivan i slumpmässig ordning. Tryck en gång till för att avbryta. 6 FÖRINSTÄLLNING 6 (Repetition) Om du trycker på detta, så visas i displayen, och den aktuella filen upprepas. Tryck en gång till för att avbryta. Om du trycker och håller inne tills att du hör ett pip så visas på displayen, och den aktuella mappen upprepas. Tryck en gång till för att avbryta. 7 TEXT Om du trycker här växlar skärmbilden enligt följande: Övre: Artist Name (Artistnamn) Nedre: Track Title (Spårets titel) Track Title (Spårets titel) ELAPSED TIME (FÖRFLUTEN TID) Folder Name (Mappnamn) File Name (Filnamn) När u visas (om du trycker och håller in tills att du hör ett pip) växlar displayen till nästa sida. Högst två sidor (32 tecken) kan visas. ó Obs: Vid uppspelning av en skiva som har skrivits med Multi Sessionsystemet kommer bara den första sessionen att spelas upp. Om den första sessionen innehåller kombinationer av MP3, WMA, AAC-filer och musikdata (CD-DA) så kommer den här produkten bara att spela musikinformationen (se sidan 42). 24 TAS200 M

26 Om hantering av ipod Om ipod-inställningar funktionerna kan variera beroende på vilken programversion som används i ipod-spelaren ipod-spelarens egen equalizerinställning används inte ipod-spelarens Shuffle-funktion fungerar som slumpvis uppspelning på den här enheten. ò Se upp: Spara dina data på annat medium för att undvika dataförlust när ipodspelaren används med denna enhet. Utsätt inte ipod-spelaren för direkt solljus när den inte används. ipodspelaren kan skadas om den utsätts för direkt solljus under en längre tid. Lämna inte ipod-spelaren i höga temperaturer eller direkt solljus. Sätt fast ipod-spelaren säkert när du använder den här enheten. Låt inte ipod-spelaren falla på golvet där den kan fastna under broms- eller gaspedalen. Mer information finns i bruksanvisningen till din ipod. Om ipod-spelarens programversion Följande ipod-programversioner kan användas med den här enheten (funktionerna är verifierade i juni 2009): ipod (5:e generation) ver: 1.3 ipod classic (1:a generation) ver: ipod classic (2:a generation) ver: ipod nano (1:a generation) ver: ipod nano (2:a generation) ver: ipod nano (3:e generation) ver: ipod nano (4:e generation) ver: ipod touch (1:a generation) ver: ipod touch (2:a generation) ver: iphone 3G ver: 2.0 ó Obs: Vi garanterar inte att ipodfunktioner eller framtida uppdaterade versioner av ipod-programvara fungerar. Ansluta ipod-spelaren Anslut USB-kontakten Anslut ipod-spelaren med en USB-kabel, enligt figuren nedan. Dockningskontakt ipod med dockningsport USB-port Ta bort hörlurarna från ipod-spelaren när du ansluter ipod-spelaren. *1 Vi rekommenderar användning av USB-kabel som uppfyller kraven för USB 2.0. M TAS200 25

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk Senaste uppdatering: 1 mars 006 1 JVC-bilstereor som stöds Gränssnittsadaptern stöder följande JVC-bilstereor* 1 : Bilstereor

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Anslutnings- och snabbstartguide

Anslutnings- och snabbstartguide 3-300-262-73(1) Läs det här först Anslutnings- och snabbstartguide Snabbstartguide för huvudfunktionerna SE HDD Network Audio System NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Printed in Malaysia Innehållsförteckning

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

FELSÖKNINGSPROCEDUR SD-NAVI (version 3.00)

FELSÖKNINGSPROCEDUR SD-NAVI (version 3.00) 1 - INNEHÅLL Kundens klagomål Diagnostik Översikt och kopplingsschema Kap 2 Allmänna funktionsproblem Kap 3 Fungerar inte, eller aktiveras inte (svart skärm): Kap 3-1 Knapp fungerar inte Kap 3-2 Pekskärmen

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning Artikelnr 54066-08 PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg Tonläge Volym Hastighet Automatisk avstängning På och Av Mata ut Boklista Bakåt upp/stopp Framåt 2. Beskrivning

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

FELSÖKNINGSPROCEDUR SD-NAVI (version 1.00)

FELSÖKNINGSPROCEDUR SD-NAVI (version 1.00) 1 - INNEHÅLL Kundens klagomål Diagnostik Översikt och kopplingsschema Kap 2 Allmänna funktionsproblem Kap 3 Fungerar inte, eller aktiveras inte (svart skärm): Kap 3-1 Knapp fungerar inte Kap 3-2 Pekskärmen

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone The Bridge III DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone Bruksanvisning 1 INLEDNING Grattis! Tack vare The Bridge III, öppnas en helt ny värld av underhållning, genom en kombination av en ipod eller iphones

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 M-Any DAH1000 Gratulerar till ditt köp av M-Any DAH1000! I din ägo har du en MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Utöver att spela dina

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

ipod shuffle Användarhandbok

ipod shuffle Användarhandbok ipod shuffle Användarhandbok Innehåll 3 Kapitel 1: Om ipod shuffle 4 Kapitel 2: Grundläggande om ipod shuffle 4 ipod shuffle i överblick 5 Använda reglagen på ipod shuffle 5 Ansluta och koppla från ipod

Läs mer

Papoo Touch. Manual. Version1.1

Papoo Touch. Manual. Version1.1 Papoo Touch Manual Version1.1 Introduktion...3 Säkerhetsinformation Innehåll Beskrivning...4 Koncept...5 Komma igång...5 Första gången du använder Papoo Touch Ladda batteriet Starta Standby Pekskärm...6

Läs mer

Lathund Milestone 312

Lathund Milestone 312 Iris Hjälpmedel/Hedblom Januari 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Knappbeskrivning 4 Bild och knappbeskrivning. 4 Ovansidan 4 Övre kortsidan 4 Högra långsidan 5 Nederkant 5 Allmänt 5 Olika

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor...

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor... Del HANTERA MUSIKFILER. Importera filer... 6. Skapa ordning i din musiksamling... 8 7. Skapa spellistor... 6 8. Bränna cd-skivor... . IMPORTERA FILER När du använder samma ljudformat för alla dina musikfiler,

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Digital Media Receiver. ida-x305s

Digital Media Receiver. ida-x305s FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

KDC-BT60U KDC-6047U BRUKSANVISNING

KDC-BT60U KDC-6047U BRUKSANVISNING CD-MOTTAGARE KDC-BT60U KDC-6047U BRUKSANVISNING Den senaste versionen av bruksanvisningen kan laddas ner från www.kenwood.com/cs/ce/. Innan du läser denna bruksanvisning bör du gå in på denna sida för

Läs mer

TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide

TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide Innehåll Översikt 3 Vad finns i kartongen? 4 Vad finns i kartongen?... 4 Komma igång 6 Montera TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starta TomTom Hands-Free Car

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent nüvi Snabbstartshandbok 700-serien personlig reseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Augusti 2007 190-00859-59 Rev. B Tryckt i Taiwan VARNING! Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången.

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången. CD-880BT Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare och FM Stereo Radio RDS med PTY USB port och SD/MMC kortläsare AUX ingång på fronten Inbyggd Bluetooth anslutning för Handsfree samtal med Bluetooth Mobiltelefon

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK Svensk Instruktions Manual SVENSKA 1 Utropstecknet inom en triangel är en varningssymbol för

Läs mer

Opel Insignia Infotainment System

Opel Insignia Infotainment System Opel Insignia Infotainment System Innehåll Inledning... 4 Radio... 29 CD-spelare... 45 AUX-ingång... 51 USB-port... 53 Digital fotoram... 57 Navigation... 60 Taligenkänning... 103 Telefon... 118 Alfabetiskt

Läs mer

Digitalisering av C-Kassetter

Digitalisering av C-Kassetter Digitalisering av C-Kassetter 1. Koppla på TEAC AD-RW900 spelaren genom att trycka på POWERknappen, ett ljus antänds i spelarens skärm. 2. Välj sedan rätt inbandningskälla från Teac spelaren. Tryck på

Läs mer

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 CLR-2970KCDRC Din nya radio/cd-spelare tillverkades och sattes ihop under Roadstars

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

KIV-700 BRUKSANVISNING

KIV-700 BRUKSANVISNING DIGITAL MEDIASPELARE MED RECEIVER KIV-700 BRUKSANVISNING Innan du läser denna bruksanvisning bör du klicka på knappen nedan för att kontrollera om det finns någon uppdatering. 10ORD_IM316_Ref_sv_02_E Innehållsförteckning

Läs mer

150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON

150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON 150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett fel, ta

Läs mer

Bildbaskontoret Version 2

Bildbaskontoret Version 2 Bildfabriken Bildbaskontoret Version 2 BRUKSANVISNING Beställning och support: Trollreda Resurscenter info@trollreda.se Rev D 05-02-01 Innehållsförteckning 2 Introduktion... 3 Utrustning... 3 Om bildbaser...

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W SVENSKA Med AD-47W-adaptern kan du ansluta ett kompatibelt headset som kan hantera trådlös Bluetooth-teknik till datorn (eller andra kompatibla enheter). På så sätt

Läs mer

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

Lathund Plextalk PTR2

Lathund Plextalk PTR2 Lathund Plextalk PTR2 Att använda PTR 2 Instruktion från Iris. Detta är ett övningshäfte som lär dig grunderna i att använda PTR 2 för att spela in på CD och minneskort, föra över inspelningar mellan olika

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM

KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sid-hänvisningarna avser medföljande originalbruksanvisning Med denna anläggning kan du spela CD och CD-R/RW. Det betyder att du också kan lyssna

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A BRUKSANVISNING Model: T23-92A FM/AM-radio med PLL-tuner och löstagbar front, MP3/CD-spelare med ID3 textfunktion, USB- och AUX-anslutning, SD/MMC-kortläsare KONTROLLER OCH FUNKTION 1. KNAPP FÖR ATT LOSSA

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

GN 8120 USB - Bruksanvisning. 1. Om GN 8120 USB. Innehållsförteckning

GN 8120 USB - Bruksanvisning. 1. Om GN 8120 USB. Innehållsförteckning GN 8120 USB - Bruksanvisning Tack för att du har köpt GN 8120 USB. I den här bruksanvisningen finns information och användarinstruktioner för GN 8120 USB. Bruksanvisningen innehåller följande avsnitt:

Läs mer

Lathund Milestone 212 och 212plus

Lathund Milestone 212 och 212plus Iris Hjälpmedel Ver: 4 Notera att denna lathund beskriver både Milestone 212 och Milestone 212plus där några egenskaper och val enbart finns i Milestone 212plus. Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Åtgärd Beskriver åtgärden

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Dec -14 Liljedalsdata Liljedalsdata Steg 16 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 15. Syftet med denna kurs är att du ska lära dig

Läs mer

ÄGARENS BRUKSANVISNING

ÄGARENS BRUKSANVISNING ÄGARENS BRUKSANVISNING AVN7P In-Car Audio Visual Navigation Tack för ditt val av denna mottagare. Läs noga igenom bruksanvisningen och lär dig korrekt användning. Förvara sedan bruksanvisningen på en säker

Läs mer

Kom igång. Plextalk PTN-2

Kom igång. Plextalk PTN-2 Kom igång Plextalk PTN-2 1 Kom igång 1.1 Uppackning Vid leverans sitter ett överlägg av plast på spelaren. Det täcker en del tangenter. Spelaren kan användas med överlägget på men får då lite begränsade

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Radio Blues Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Radio Blues Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Radio Blues Bruksanvisning Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar) Denna bruksanvisning är systematiskt uppbyggd för att göra det enklare för läsaren att söka och förstå nödvändig

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer