TAS200. Instruktionsbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TAS200. Instruktionsbok"

Transkript

1 TAS200 Instruktionsbok

2 m Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder TAS200. Förvara bruksanvisningen i fordonet. PZ SV TAS200 1

3 2009 TOYOTA MOTOR CORPORATION Med ensamrätt. Det här materialet får inte reproduceras eller kopieras, helt eller delvis, utan skriftligt tillstånd från Toyota Motor Corporation. 2 TAS200

4 Innehåll Funktioner... 7 Om WMA... 7 Om ipod... 7 Viktig information om den här bruksanvisningen... 8 För att säkerställa att ljudsystemet används på rätt sätt... 8 Förebyggande åtgärder... 9 Dual Disc-skivor Display och multifunktionsväljare Grundläggande användning Lyssna på RADIO Lyssna på en CD-skiva Lyssna på MP3/WMA/AAC-skivor och USB spelare/usb-minne Om hantering av ipod Ansluta ipod-spelaren Koppla från ipod-spelare Lyssna på låtar på ipod spelaren ABC-SÖKNING på en ipod Om hantering av USB-spelaren/USB minnet Anslut USB-spelaren/USB-minnet till USB porten Lyssna på USB-spelare/USB-minne Lyssna på DAB (tillval) Använda AUX Ändra välkomsttexten Grundinställning Ansluta en extern förstärkare Använda reglagen på ratten Funktionsknapparnas namn och deras funktioner M TAS200 3

5 MP3, WMA och AAC-filer MP3 ytterligare information WMA ytterligare information AAC ytterligare information Om mappar och MP3/WMA/AAC-filer Kompatibilitet för USB spelare/usb-minne Termer Felindikeringar Ändra eller frånkoppling av ditt batteri Om ASL-inställning TAS200 M

6 Om produkten måste kasseras får den inte blandas med vanligt hushållsavfall. Det finns separata återvinningssystem för elektroniska produkter dessa återvinningssystem uppfyller gällande lagstiftning som kräver korrekt hantering, återhämtning och återvinning. Privata hushåll inom EU samt i Schweiz och Norge kan lämna in förbrukade elektroniska produkter till återvinningsstationer utan kostnad, eller till en återförsäljare (om en ny modell införskaffats). Tillåt inte att enheten kommer i kontakt med vätskor. Det kan orsaka elchock. Kontakt med vätskor kan också orsaka rök, överhettning och skada på enheten. LASERPRODUKT KLASS 1 Den här produkten innehåller en laserdiod av högre klass än 1. Håll säkerheten så hög som möjligt ta inte bort några skydd och försök inte komma åt produktens insida. Lämna all service till kvalificerad personal. För länder som inte nämns ovan ber vi dig kontakta lokala myndigheter om du vill ha mer information om kasseringsmetoder. Följ dessa anvisningar och hjälp till att hantera din kasserade produkt på rätt sätt vid bearbetning, återhämtning och återvinning, så att du undviker negativ påverkan på miljön och mänsklig hälsa. M TAS200 5

7 6 TAS200 M

8 Funktioner CD-uppspelning Du kan spela upp musik-cd/cd-r/cd-rw. Uppspelning av MP3-filer Du kan spela upp MP3-filer som bränts på CD ROM/CD-R/CD-RW (ISO9660 nivå 1/nivå 2-standard) eller USB-spelare/ USB minne. Försäljningen av denna produkt ger endast licens för privat, icke-kommersiell användning, och ger inte någon licens eller några rättigheter för användning av den här produkten i något kommersiellt (dvs intäktsgenererande) system för sändning i realtid (marknät, satellit, kabel och/eller andra media), sändning/streaming via internet, intranät eller andra nätverk eller andra elektroniska distributionssystem, som t.ex. ljudbetaltjänster eller ljudtjänster på beställning. För sådan användning krävs en särskild oberoende licens. Mer information finns på Uppspelning av WMA-filer Du kan spela upp WMA-filer som bränts på CD-ROM/CD-R/CD-RW (ISO9660 nivå 1/ nivå 2-standard) eller från USB-spelare/ USB minne. Uppspelning av AAC-filer Du kan spela upp AAC-filer som bränts på CD-ROM/CD-R/CD-RW (ISO9660 nivå 1/ nivå 2-standard) eller från USB-spelare/ USB minne. ipod -kompatibilitet När du använder den här enheten kan du styra en ipod, ipod classic, ipod nano, ipod touch eller iphone (se sidan 25). Om WMA Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Den här produkten innehåller tekniska system som ägs av Microsoft Corporation och den kan inte användas eller distribueras utan en licens från Microsoft Licensing, Inc. ó Obs: Den här enheten kanske inte fungerar korrekt, beroende på vilket program som användes för att koda WMA-filerna. Om ipod kopiering och uppspelning av icke upphovsrättsskyddat material och material som kan kopieras och spelas upp lagligt för privat bruk är tillåtet med ipod. Brott mot upphovsrätt är förbjudet enligt lag ipod är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc. i USA och andra länder made for ipod betyder att ett elektroniskt tillbehör har konstruerats för att ansluta specifikt till ipod och att det har certifierats av utvecklaren så att det uppfyller Apples prestandastandarder M TAS200 7

9 works with ipod betyder att ett elektroniskt tillbehör har konstruerats för att ansluta specifikt till iphone och att det har certifierats av utvecklaren så att det uppfyller Apples prestandastandarder Apple är inte ansvarigt för den här enhetens funktion eller överensstämmelse med säkerhetsstandarder, lagar och bestämmelser. Viktig information om den här bruksanvisningen För att säkerställa att ljudsystemet används på rätt sätt var försiktig så att du inte spiller drycker över ljudsystemet sätt aldrig in någonting annat än CDskivor i öppningen användning av mobiltelefon inne i eller i närheten av fordonet kan orsaka störningar i högtalarna. Detta betyder dock inte att något är fel. Den här bruksanvisningen använder följande signalord och symboler vid avsnitt som kräver extra uppmärksamhet. ó Obs: Detta är en varning för något som kan orsaka skador på fordonet eller dess utrustning om varningen ignoreras. Du informeras om vad du måste göra, och vad du inte får göra, för att minska risken för skador på fordonet och dess utrustning. ò Se upp: Det här är en varning för situationer som kan orsaka personskador om varningen ignoreras. Du informeras om vad du måste göra, och vad du inte får göra, för att minska risken för personskador på dig själv och andra. 8 TAS200 M

10 Förebyggande åtgärder ò Se upp: Använd inte någon funktion i systemet så mycket att det distraherar dig från säker körning. Högsta prioritet vid körning ska alltid vara säker användning av fordonet. Följ alltid trafikreglerna under körningen. Lär dig hur man använder systemet innan du börjar använda det under körning. Läs igenom hela bruksanvisningen för TAS200, så att du är säker på att du förstår systemet. Toyota ska inte hållas ansvarsskyldigt för skador inklusive, men inte begränsade till, allvarlig personskada, dödsfall eller skada på egendom som resultat av distrahering. Kör inte med överdrivet hög volym, så att du inte kan höra ljud utanför fordonet. Undvik användning av ljudsystemet när bilen är mycket varm inuti. Använd inte systemet förrän bilens inre har svalnat. Demontera inte och modifiera inte systemet på något vis. Kontakta en behörig reparatör för teknisk hjälp. Ljudsystemet fungerar endast när tändningsnyckeln (eller omkopplaren) är i läge PÅ eller ACC. Om du vill lyssna på ljudsystemet när motorn är avstängd kan du vrida nyckeln till läge ACC. För att få ut mesta möjliga av CD-spelaren och dina CD-skivor ber vi dig observera följande punkter: Använd endast skivor som har någon av compact disc -märkningarna som visas ovan. Enheten kan spela skivor av typ CD-R (CD Recordable) och CD-RW (CD Rewritable) skivor som har skrivits/bränts som vanliga ljud-cd-skivor. Kontrollera att skivan har stängts när den skapades (att sessionen har stängts). Vissa skivor kanske inte kan spelas upp det kan bero på hur de spelades in eller vilken utrustning som användes vid inspelningen. Sätt aldrig in något annat än en vanlig 12 cm CD-skiva i skivfacket. Använd inte CD-spelaren på ojämna vägar eftersom vibrationer kan göra att skivan hoppar, och även orsaka andra problem. M TAS200 9

11 Avfuktning: Kondens kan uppstå i CD-spelaren i kallt eller blött väder, precis som på vindrutans insida. Om detta inträffar kan uppspelningen bli ryckig eller helt omöjlig. Avfukta luften i fordonet en stund och fortsätt sedan uppspelningen. Spela inte upp repade eller skeva skivor. Repade skivor kan fastna eller göra att ljudet hoppar. Skeva skivor kan fastna i spelaren. Rengöra skivfacket: skivfacket har en tendens att bli dammigt. Rengör det då och då så att dammet inte repar skivorna. CD-skivor Om en skiva blir smutsig ska den rengöras försiktigt med en mjuk, luddfri duk rengör från skivans mitt i riktning mot dess yttre kant. Använd en kommersiellt tillgänglig rengöringsvätska eller spray som är särskilt avsedd för CD-skivor, för att ta bort fingeravtryck eller andra oljiga ämnen från skivans yta. Använd aldrig sprayer som är avsedda för rengöring av vinylskivor, och använd inte heller lösningsmedel eller slipmedel på CD-skivor. Skivor kan bli skeva om de lämnas kvar i skivfacket för länge efter att de matats ut. Skivor ska förvaras i sina fodral och hållas på behörigt avstånd från hög temperatur och luftfuktighet. Sätt aldrig tejp eller klistermärken på CD skivor, och repa dem inte. 10 TAS200 M

12 Rör inte vid den inspelade ytan när du hanterar CD-skivor; håll skivorna vid deras kanter. Sträva kanter Sträva kanter Kulspetspenna Flagning Den inspelade ytan Du kanske märker att vissa helt nya skivor är sträva runt mitthålet eller den yttre kanten. Du kan ta bort de sträva kanterna med sidan av en kulspetspenna eller liknande. Sträva kanter kan hindra skivan från att matas in i CD-spelaren. Avflagningar från de sträva kanterna kan störa uppspelningen. Fäst inte ringformade skydd eller andra liknande tillbehör på skivor. Det går att hitta den här typen av produkter på marknaden, och deras tillverkare hävdar ofta att de skyddar CD-skivor eller förbättrar ljudkvaliteten, men de gör ofta mer skada än nytta. De vanligaste problemen uppstår vid inmatning/ utmatning eller annat som inte rör uppspelningen. FEL När du tar bort en utmatad skiva ska du dra den rakt ut från skivfacket dra inte i nedåtriktad vinkel. OK Använd inte tillbehör (stabilisatorer, skyddstätningar, rengöringsmedel för laserlinser osv.) som påstås förbättra ljudet eller skydda CD-skivorna. Tjocklek eller yttermått kan förändras efter användning av dessa produkter, vilket kan innebära problem för CD-spelaren. Spela inte skivor med avvikande form (t.ex. hjärtformade eller åttakantiga skivor), inte heller med en adapter. Dessa skivtyper kan skada CD-spelaren. ó Obs: För att undvika att batteriet laddas ur (vilket kan sluta med att du inte kan starta fordonet) ska ljudsystemet inte lämnas på längre än nödvändigt utan att motorn är igång. M TAS200 11

13 Dual Disc-skivor Dual Disc-skivor är tvåsidiga skivor som en inspelningsbar sida för ljud och en inspelningsbar sida för DVD/video. Eftersom CD-sidan på Dual Disc-skivan inte är fysiskt kompatibel med den allmänna CD-standarden kanske det inte går att spela upp CD-sidan med den här enheten. Om Dual Disc-skivor matas in och matas ut ofta kan skivan repas. Allvarliga repor orsaka uppspelningsproblem på den här enheten. I vissa fall kan en Dual Disc-skiva fastna i skivfacket, och kan då inte matas ut. För att detta inte ska inträffa rekommenderar vi att du undviker användning av Dual Disc. Se information från skivtillverkaren för mer detaljerad information om Dual Disc. 12 TAS200 M

14 Display och multifunktionsväljare. De möjliga funktionerna hos multifunktionsväljaren visas. Huvudskärmbilder för MULTIFUNCTION SELECTOR (multifunktionsväljaren) Här följer de huvudsakliga skärmbilderna som visas vid användning av multifunktionsväljaren. Varje skärmbild visar funktioner som är tillgängliga. Du kan trycka på multifunktionsväljaren på fem olika sätt: upp/ned/höger/vänster och i mitten. Vrid till höger eller vänster för att justera volymnivån, välja en meny eller en artikel från en lista. MITT UPP VÄNSTER HÖGER NED M TAS200 13

15 Du kan välja nästa eller föregående spår på en CD-skiva eller ipod genom att trycka på multifunktionsväljaren (höger/vänster). Du kan välja nästa eller föregående spår, eller välja en mapp på en CD-skiva eller i ett USB-minne, genom att trycka på multifunktionsväljaren (upp/ned/höger/vänster). Du kan ställa in radion eller söka efter en radiofrekvens genom att trycka på multifunktionsväljaren (upp/ned/höger/vänster). or Du kan välja ett inställningsalternativ genom att trycka på multifunktionsväljaren (upp/ned/höger/vänster eller upp/ned). Du kan välja ett inställningsalternativ genom att trycka mitt på multifunktionsväljaren. Du kan navigera genom en lista eller redigera ÖPPNINGSSPÅR (första spårets titel) genom att trycka på multifunktionsväljaren i mitten eller upp/ned/höger/ vänster. 14 TAS200 M

16 Grundläggande användning 4 LÄMNA 3 MENY 1 PÅ/AV 2 Multifunktionsväljare/VOLUME Ljudsystemet fungerar när tändningsnyckeln står i läge ACC eller PÅ. ó Obs: Lämna inte ljudsystemet påslaget under längre tid än nödvändigt om motorn är avstängd undvik att bilbatteriet laddas ur. 1 PÅ/AV Tryck här för att starta/stänga av enheten. 2 Multifunktionsväljaren/ VOLUME Vrid multifunktionsväljaren för att höja/sänka volymen (totalt 64 steg). Multifunktionsväljarens funktion varierar beroende på ljudkälla eller meny (se sidan 14). 3 MENY Tryck på MENY-knappen för att växla till AUDIO CONTROL (ljudkontroll) och välja inställningar när enheten är på. LJUDKONTROLL När multifunktionsväljaren vrids kommer inställningarna på LJUDKONTROLL-menyn att växla i följande ordning: AF FADER/BALANCE BASS TREBLE ASL (Automatic Sound Levelizer) SW (Subwoofer) AUDIO BOOK SPEED IPOD DIRECT CONT S-RTRV LIVE MODE FIX EQ (Sökning efter alternativa frekvenser FADER/BALANS BAS DISKANT ASL (automatisk ljudutjämning) M TAS200 15

17 SW (djupbashögtalare) LJUDBOK HASTIGHET IPOD DIREKTKONT S-RTRV (Avancerad ljudåterskapning) LIVE-LÄGE FIX EQ) ASL (Automatisk ljudutjämning) Vid körning varierar störningarna i bilen med fordonets hastighet. Den automatiska ljudutjämnaren (ASL-Automatisk ljudutjämning) anpassar volymen automatiskt Sökning efter alternativa frekvenser AF-funktionen (sökning efter alternativa frekvenser) används för att söka efter andra frekvenser i samma nätverk som den inställda stationen. Mottagaren ställs automatiskt om till en annan frekvens i nätverket med starkare signal, när det är problem med mottagning av den inställda stationen, eller om bättre mottagning är möjlig på annan frekvens. Mer information om hur du etablerar efter körhastigheten. Om störningarna blir kraftigare kan känsligheten (volym jämfört med störningsnivå) för ASL ställas in på en av tre nivåer. Tryck på multifunktionsväljaren och ändra ASL-inställningen på följande sätt: LOW (bas) MID (mellan) HIGH (diskant) OFF (av) Om ljudsystemet inte är anslutet till kabeln som känner av fordonets hastighet kommer ASL att vara avstängt. funktionen finns på sidorna 20 och 34. SW (Djupbashögtalarens) ó Obs: När radio eller DAB är källan så kan du använda AF-funktionen. Subwooferns (djupbashögtalarens) utsignalfas kan växlas mellan normal och reverserad genom att trycka på FADER/BALANCE (FADER/BALANS) Tryck på multifunktionsväljaren (uppåt eller nedåt) för att justera ljudbalansen mellan de bakre och främre högtalarna. Skärmbildens omfång sträcker sig från R7 till F7. multifunktionsväljaren. Tryck multifunktionsväljaren uppåt eller nedåt för att justera subwooferns utsignal. Varje gång multifunktionsväljaren trycks uppåt eller nedåt höjs eller sänks subwooferns ljudnivå, och ett värde från +6 till 24 visas när nivån höjs eller sänks. Tryck på multifunktionsväljaren åt Subwooferns utsignalnivå och höger eller vänster för att justera ljudbalansen mellan vänster och höger högtalare. Skärmbildens omfång sträcker sig från L7 till R7. BASS (BAS) Tryck på multifunktionsväljaren uppåt eller nedåt för att justera basen. utsignalfas kan bara justeras när parametern SUBWOOFER CONT (DJUPBAS KONT) på INSTÄLLNING MENY är inställd på PÅ. När SUBWOOFER CONT (DJUPBAS KONT) är inställd på AV går det inte att justera utsignalnivå och utsignalfas (se sidan 39). Skärmbildens omfång går från -5 till 5. AUDIO BOOK SPEED TREBLE (DISKANT) Tryck på multifunktionsväljaren uppåt eller nedåt för att justera diskanten. Skärmbildens omfång går från -5 till 5. (LJUDBOK HASTIGHET) Du kan ändra uppspelningshastighet på ipodljudböcker. Om du trycker på multifunktionsväljaren upprepade gånger ändras inställningen i följande ordning: FASTER (snabbare) SLOWER (långsammare) NORMAL 16 TAS200 M

18 Texten LJUDBOK HASTIGHET visas i ipod-läget. När IPOD DIREKTKONT står i läge PÅ (på) går det inte att ändra hastigheten. ipod DIRECT CONT (ipod DIREKTKONT) En meny för att starta eller stänga av direktstyrning av ipod. Om du väljer alternativet PÅ så kan du styra ipodfunktioner på ipod-enheten. Om du väljer AV så kan du styra ipod-funktioner från den här enheten. När multifunktionsväljaren trycks in utförs växlingen i ordningen: OFF (av) ON (på) ó Obs: När en ipod är källan kan du välja direktstyrning för ipod. ipod (5:e generation) och ipod nano (1:a generation) har inget stöd för direktstyrning. S-RTRV (Avancerad ljudåterskapning) S-RTRV (Sound Retriever/Avancerad ljudåterskapning) är en funktion som ger bred, djup och rik ljudkvalitet hos MP3/ WMA/AAC-ljud, vilket ger användaren en livfull upplevelse. Om du trycker på multifunktionsväljaren upprepade gånger ändras inställningen i följande ordning: MODE1 MODE2 OFF (LÄGE1 LÄGE2 AV) LÄGE1: Effektivt för ljudmedia med låg komprimering. LÄGE2: Effektivt för ljudmedia med hög komprimering. FIX EQ MODE (FIX EQ-LÄGE) Equalizer-kurvan kan modifieras för att matcha den typ av fordon som ljudsystemet är installerat i. Om du trycker på multifunktionsväljaren upprepade gånger ändras inställningen i följande ordning: OFF (av) COMPACT (kompakt) SEDAN (sedan) MINIVAN (minibuss) ó Obs: S-RTRV-funktionen kan bara väljas vid uppspelning av CD-skivor och MP3/WMA/AAC-filer från skiva, ipod, USB-spelare/USB-minne. S-RTRV-funktionen stöder inte andra typer av komprimerade ljudmedier. Värdena på BASS och TREBLE ställs in för respektive läge (AM, FM, CD/MP3/ WMA/AAC, ipod/usb-spelare/usbminne, AUX). När du växlar lägen ändras inställningarna för BASS (bas) och TREBLE (diskant)-värdena för det valda läget. ASL-funktionen fungerar bara när fordonet är i rörelse. 4 ESC (Escape) (Lämna) Tryck på LÄMNA-knappen för att lämna LJUDKONTROLL-menyn och INSTÄLLNING-menyn. Tryck på LÄMNA-knappen för att lämna listan som visades genom att trycka på LISTA-knappen. LIVE MODE (LIVE-LÄGE) LIVE-LÄGE kan växlas från ON (på) till OFF (av). När multifunktionsväljaren trycks, växlas följande i ordningen: OFF (av) ON (på) M TAS200 17

19 Lyssna på RADIO 5 FÖRINSTÄLLNING FM 2 AM DAB 8 AST 7 TEXT 6 Trafikannonsering 3 LISTA 4 Multifunktionsväljare 1 FM Växlar mellan lägena FM1, FM2 och FM3. 2 AM DAB Växlar mellan lägena AM och DAB (tillval). 3 LISTA Tryck för att visa den listan över registrerade sändningsstationer under FÖRINSTÄLLNING 1 6. Använd multifunktionsväljaren för att välja en radiostation från listan. Om du trycker och håller inne LISTAknappen samtidigt som du lyssnar på en FM-station kommer radion att gå till läget för val av programtyp/genre (Program Type Genre Selection). Vrid multifunktionsväljaren medurs eller moturs eller tryck den uppåt/nedåt i Program Type Genre Selection-läget för att välja mellan möjliga alternativ. NEWS (Nyheter) SPORTS (Sport) TALK (Tal) POP (Pop) CLASSICS (Klassiskt) 18 TAS200 M

20 4 Multifunktionsväljare LISTVAL Vrid multifunktionsväljaren medurs eller moturs eller tryck multifunktionsväljaren upp/ned för att välja station. Tryck på multifunktionsväljaren för att välja stationen. Om du trycker och håller in multifunktionsväljaren i mitten tills att du hör ett pip, så har den aktuella stationen sparats som en förinställd kanal i listan över förinställda kanaler. Val av programtyp/genre Vrid multifunktionsväljaren medurs eller moturs, eller tryck på multifunktionsväljaren upp/ned för att välja en genre. Sök efter stationer som stämmer med visad genre genom att trycka multifunktionsväljaren åt höger och vänster när en specifik genre visas. ó Obs: PTY-funktionen är helt och hållet beroende av den sändande radiostationen. SÖK <UPP> Tryck multifunktionsväljaren åt höger för att välja stationen med nästa högre frekvens (manuellt, ett steg i taget). Tryck och håll multifunktionsväljaren åt höger för att snabbspola till en högre frekvens. Tryck multifunktionsväljaren uppåt för att välja nästa station med högre frekvens. SÖK <NED> Tryck multifunktionsväljaren åt vänster för att välja stationen med nästa lägre frekvens (manuellt, ett steg i taget). Tryck och håll multifunktionsväljaren åt vänster för att snabbspola till en lägre frekvens. Tryck ned multifunktionsväljaren för att välja nästa station med lägre frekvens. 5 FÖRINSTÄLLNING 1 6 Tryck för att ta fram tidigare lagrade stationer (Preset Channels/förinställda kanaler). Tryck och håll inne tills du hör ett pip den aktuella stationen lagras som en förinställd kanal. ó Obs: Du kan lagra upp till sex stationer per band. 6 Trafikannonsering TA-funktionen (Trafikannonsering) sänder automatiskt trafikmeddelanden oavsett vilken källa (tuner) som du lyssnar på. TA-funktionen kan aktiveras för en TP-station (en station som sänder trafikinformation) eller en EON TPstation (en station som sänder information som hänvisar till TP-stationer). Varje gång du trycker på TA-knappen när enheten är inställd på FM växlar inställningarna enligt följande: OFF (av) TP ON (TP på) TA ON (TA på) Med undantag för mottagaren så kan TA-funktionen växlas mellan PÅ och AV. När TA är på tänds TA-indikatorn när TPdata tas emot; när inga TP-data tas emot blinkar TA-indikatorn på och av. När TP är på tänds TP-indikatorn när TP-data tas emot; om inga TP-data tas emot blinkar TP-indikatorn på och av. När EON-sändningar (Enhanced Other Networks) avbryts så tänds EON-indikatorn. 7 TEXT Program Type-displayen växlar mellan PÅ och AV varje gång du trycker på TEXT knappen. M TAS200 19

21 8 AST Om du trycker på den här knappen sparas stationer med stark signal inom det aktuella bandet på minnena FÖRINSTÄLLNING 1 6, i ordningen från lägsta frekvensen till högsta. PTY-larm PTY-larm är en speciell PTY-kod för meddelanden om nödfall som till exempel naturkatastrofer. Texten ALARM visas på displayen när mottagaren tar emot en radiolarmkod, och volymen ställs in på TA-volymen. När stationen slutar sända larmmeddelandet återgår systemet till den tidigare källan. Ställa in AF AF kan ställas in med LJUDKONTROLL Information om hur du visar AFinställningsskärmbilden finns på sidan 16. När FM valts kommer systemet att växla på enligt följande varje gång du trycker mitt på multifunktionsväljaren: AF ON/REG OFF AF ON/REG ON AF OFF/REG OFF (AF PÅ/REG AV AF PÅ/ REG PÅ AF AV/REG AV) När status är PÅ tänds indikatorlampan. 20 TAS200 M

22 Lyssna på en CD-skiva 2 MATA UT 1 SKIVA 5 Slumpvis 7 TEXT 6 Repetition 3 LISTA 4 Multifunktionsväljare ó Obs: Det visas ingen titel om den CD som spelas upp inte innehåller någon textinformation. ó Obs: Försök aldrig demontera eller olja in någon del av CD-spelaren. För aldrig in något annat än CD-skivor i skivfacket. Du kan mata in en 8 cm-skiva utan att använda adapter. Använd aldrig en adapter. Mata in en CD-skiva i skivfacket. M TAS200 21

23 1 SKIVA Växlar till CD-läget. (Fungerar endast om en skiva är inmatad.) 2 p (MATA UT) Tryck för att mata ut skivan. 3 LISTA Tryck för att visa en CD-lista. Använd multifunktionsväljaren för att välja ett spår från listan. 4 Multifunktionsväljare LISTVAL Vrid multifunktionsväljaren medurs eller moturs eller tryck multifunktionsväljaren upp/ned för att välja önskad titel. Tryck på multifunktionsväljaren i mitten eller tryck den åt höger för att starta uppspelningen. meddelandet no CD List visas vid uppspelning av CD-skivor som inte innehåller någon textinformation. SPÅR <UPP> Tryck multifunktionsväljaren åt höger för att fortsätta till nästa spår. Tryck och håll in multifunktionsväljaren tills du hör ett pip, varefter spåret snabbspolas. (Du hör ljudet.) SPÅR <NED> Tryck MULTIFUNKTIONSVÄLJAREN åt vänster för att gå tillbaka till det aktuella spårets början. Tryck MULTIFUNKTIONS- VÄLJAREN åt vänster en gång till för att gå tillbaka till föregående spår. Tryck och håll multifunktionsväljaren åt vänster tills du hör ett pip varefter spåret backas. (Du hör ljudet.) 5 FÖRINSTÄLLNING 5 (Slumpvis) Om du trycker detta visas på displayen, och spåren på skivan spelas i slumpmässig ordning. Tryck en gång till för att avbryta. 6 FÖRINSTÄLLNING 6 (Repetition) Om du trycker här visas i displayen, och det aktuella spåret upprepas. Tryck en gång till för att avbryta. 7 TEXT Om du trycker på denna växlar displayen enligt följande (endast TEXT CD): Övre: Track Artist Name (Spår Artist Namn) Nedre: Track Title (Spårets titel) Track Title (Spårets titel) ELAPSED TIME (FÖRFLUTEN TID) Disc Title (Skivans titel ) Track Title (Spårets titel) När u visas, om du trycker och håller in tills att du hör ett pip, kommer displayen att växla till nästa sida. Högst två sidor (32 tecken) kan visas. ò Se upp: CD-spelare använder en osynlig laserstråle som kan orsaka skadlig strålning om den riktas utanför enheten. Använd spelaren på korrekt sätt. 22 TAS200 M

24 Lyssna på MP3/WMA/ AAC-skivor och USB spelare/usb-minne 1 SKIVA 2 AUX USB 5 Slumpvis 7 TEXT 6 Repetition 3 LISTA 4 Multifunktionsväljare 1 SKIVA 2 AUX USB 3 LISTA Tryck för att visa en lista över MP3/WMA/ AAC-filer. Använd multifunktionsväljaren för att välja en artikel från listan. 4 Multifunktionsväljare LISTVAL Vrid multifunktionsväljaren medurs eller moturs eller tryck multifunktionsväljaren upp/ned för att välja en fil eller mapp. Tryck på multifunktionsväljaren mitt i eller till höger för att spela den valda filen eller mappen. M TAS200 23

25 Använd multifunktionsväljaren för att välja en artikel från listan. (När en mapp väljs, så spelas det första spåret i den mappen.) Tryck multifunktionsväljaren åt höger för att välja mappen eller tryck multifunktionsväljaren åt vänster för att gå till föregående mapp. MP3/WMA/AAC-listan visas när den översta mappen i rotkatalogen väljs eller om fil- eller mappnamnet väljs. SPÅR <UPP> Tryck multifunktionsväljaren åt höger för att gå vidare till nästa fil. Tryck och håll multifunktionsväljaren åt höger tills du hör ett pip, varefter filen snabbspolas framåt. (Inget ljud hörs.) SPÅR <NED> Tryck multifunktionsväljaren åt vänster för att gå tillbaka till den aktuella filens början. Tryck multifunktionsväljaren åt vänster en gång till för att återgå till föregående fil. Tryck och håll multifunktionsväljaren åt vänster tills att du hör ett pip, varefter filen backas. (Inget ljud hörs.) MAPP <UPP> Tryck multifunktionsväljaren uppåt för att gå vidare till nästa mapp. MAPP <NED> Tryck multifunktionsväljaren nedåt för att återgå till föregående mapp. Tryck multifunktionsväljaren nedåt och håll in den tills du hör ett pip, varefter systemet går tillbaka till utgångsläget HOME. HOME innebär att systemet återgår till att spela den första filen i den första mappen på den aktuella CD-skivan. 5 FÖRINSTÄLLNING 5 (Slumpvis) Om du trycker här visas på displayen, och filerna i mappen spelas upp i slumpmässig ordning. Tryck en gång till för att avbryta. Om du trycker och håller in tills att du hör ett pip, så visas på displayen, och systemet börjar spela upp filer från alla mappar på CD-skivan i slumpmässig ordning. Tryck en gång till för att avbryta. 6 FÖRINSTÄLLNING 6 (Repetition) Om du trycker på detta, så visas i displayen, och den aktuella filen upprepas. Tryck en gång till för att avbryta. Om du trycker och håller inne tills att du hör ett pip så visas på displayen, och den aktuella mappen upprepas. Tryck en gång till för att avbryta. 7 TEXT Om du trycker här växlar skärmbilden enligt följande: Övre: Artist Name (Artistnamn) Nedre: Track Title (Spårets titel) Track Title (Spårets titel) ELAPSED TIME (FÖRFLUTEN TID) Folder Name (Mappnamn) File Name (Filnamn) När u visas (om du trycker och håller in tills att du hör ett pip) växlar displayen till nästa sida. Högst två sidor (32 tecken) kan visas. ó Obs: Vid uppspelning av en skiva som har skrivits med Multi Sessionsystemet kommer bara den första sessionen att spelas upp. Om den första sessionen innehåller kombinationer av MP3, WMA, AAC-filer och musikdata (CD-DA) så kommer den här produkten bara att spela musikinformationen (se sidan 42). 24 TAS200 M

26 Om hantering av ipod Om ipod-inställningar funktionerna kan variera beroende på vilken programversion som används i ipod-spelaren ipod-spelarens egen equalizerinställning används inte ipod-spelarens Shuffle-funktion fungerar som slumpvis uppspelning på den här enheten. ò Se upp: Spara dina data på annat medium för att undvika dataförlust när ipodspelaren används med denna enhet. Utsätt inte ipod-spelaren för direkt solljus när den inte används. ipodspelaren kan skadas om den utsätts för direkt solljus under en längre tid. Lämna inte ipod-spelaren i höga temperaturer eller direkt solljus. Sätt fast ipod-spelaren säkert när du använder den här enheten. Låt inte ipod-spelaren falla på golvet där den kan fastna under broms- eller gaspedalen. Mer information finns i bruksanvisningen till din ipod. Om ipod-spelarens programversion Följande ipod-programversioner kan användas med den här enheten (funktionerna är verifierade i juni 2009): ipod (5:e generation) ver: 1.3 ipod classic (1:a generation) ver: ipod classic (2:a generation) ver: ipod nano (1:a generation) ver: ipod nano (2:a generation) ver: ipod nano (3:e generation) ver: ipod nano (4:e generation) ver: ipod touch (1:a generation) ver: ipod touch (2:a generation) ver: iphone 3G ver: 2.0 ó Obs: Vi garanterar inte att ipodfunktioner eller framtida uppdaterade versioner av ipod-programvara fungerar. Ansluta ipod-spelaren Anslut USB-kontakten Anslut ipod-spelaren med en USB-kabel, enligt figuren nedan. Dockningskontakt ipod med dockningsport USB-port Ta bort hörlurarna från ipod-spelaren när du ansluter ipod-spelaren. *1 Vi rekommenderar användning av USB-kabel som uppfyller kraven för USB 2.0. M TAS200 25

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes. FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/ PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK R RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R EN DE TM

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda bilstereon. Spara bruksanvisningen på något lättillgängligt ställe (t.ex. i handskfacket) efter

Läs mer

Opel Insignia Infotainment System

Opel Insignia Infotainment System Opel Insignia Infotainment System Innehåll Inledning... 4 Radio... 29 CD-spelare... 45 AUX-ingång... 51 USB-port... 53 Digital fotoram... 57 Navigation... 60 Taligenkänning... 103 Telefon... 118 Alfabetiskt

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Innehåll 1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER...166 Hantering av CD-Skivor...167 2. KONTROLLER...5 3. TERMINOLOGI...168 Knapparnas Namn och Vad de Används till...168 Indikeringar på Displayen...170 LCD-Skärmen (Flytande

Läs mer

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manualen är nedladdad från www.scania.com/manuals 1 Översikt (1) Vänster kombinationsknapp Volymreglage, på-/av-knapp

Läs mer

KIV-700 BRUKSANVISNING

KIV-700 BRUKSANVISNING DIGITAL MEDIASPELARE MED RECEIVER KIV-700 BRUKSANVISNING Innan du läser denna bruksanvisning bör du klicka på knappen nedan för att kontrollera om det finns någon uppdatering. 10ORD_IM316_Ref_sv_02_E Innehållsförteckning

Läs mer

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001 Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning Knappar och reglage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -knapp Att frigöra den löstagbara

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem 4-279-067-11(2) (SE) Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem Bruksanvisning BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600 VARNING! Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme, såsom en bokhylla eller ett skåp. Täck inte över

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare Funktionsguide Innehåll Squeezebox Touch: Funktionsguide Tack!................................................................ 5 Hjälp................................................................

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Ställa in kanaler automatiskt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

Översikt över funktioner

Översikt över funktioner Denna enhet tillhör den nya generationens spelare. Den stöder flera format, som MP1, MP2, MP3, WMA, WAV etc. Perfekt ljudkvalitet, extremt hög pålitlighet och tilltalande utseende gör den tillsammans till

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK

R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK passion för prestanda ELF är partner med RENAULT rekommenderar ELF Elf och Renault, partners inom avancerad bilteknik, förenar sin expertis både på rallybanorna och i stan. Det

Läs mer