9 Duo Professional Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "9 Duo Professional Bruksanvisning"

Transkript

1 9 Duo Professional Bruksanvisning Svenska Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess dotterbolag och används under licens.

2 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SE 01 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Tack för att du köpt denna tablet--spelare. Läs denna bruksanvisning noggrant innan användning och behåll den för framtida referens. Den kommer att vara till hjälp när du får driftproblem. VIKTIGT: Dessa serviceinstruktioner är enbart avsedda för kvalificerad servicepersonal. För att minska risken för elektriska stötar ska du inte utföra annan service än den som anges i bruksanvisningen, såvida du inte är kvalificerad för att göra den. VARNING: Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att inte utsätta apparaten för regn, fukt, droppar eller stänk. Placera inga föremål fyllda med vätska (t.ex. vaser) på apparaten. Högspänning finns inuti apparaten. Försök aldrig att reparera apparaten själv. Vänd dig till behörig personal för service. LASER: Denna enhet använder laser. På grund av risk för ögonskador bör endast kvalificerad personal avlägsna locket eller reparera apparaten. Att använda kontroller, göra justeringar eller utföra andra procedurer än dem som anges häri kan leda till exponering för farlig strålning. Synlig och osynlig laserstrålning blir synlig när :n öppnas och förreglingarna upphävs. TITTA INTE IN I STRÅLEN! LASER Typ Våglängd Uteffekt Stråldivergens Halvledarlaser GaAlAs 650 Nm/780 Nm 5 MW 60 grader LASERSTRÅLNING TITTA INTE DIREKT MED OPTISKA INSTRUMENT KLASS 1M LASERPRODUKT

3 02 SE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER MACROVISION: DOLBY: Denna produkt innehåller upphovsrättsskyddande teknik som skyddas av amerikanska patent och annan immateriell äganderätt. Användning av denna upphovsrättsskyddande teknik måste godkännas av Macrovision. Om inte, är användning av denna teknik endast tillåten för privat bruk och andra begränsade användningsområden för uppspelning. Bakåtkompilering eller demontering är förbjuden. Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DiyX: DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess dotterbolag och används under licens. WEEE: Kasta inte elektroniska apparater i hushållssoporna, för detaljerad information kontakta kommun, avfallsstation eller inköpsställe. MEDDELANDE OM PIXELFEL LCD-skärmen innehåller pixlar. Det kan bli fel på dem under produktens normala livslängd. 1 pixel = 0,0003 % felfrekvens. Ett pixelfel per år eller drift anses normalt och är ingen orsak till oro och utgör inget garantifel.

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SE 03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSFÖRESKRIFTER INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VID ANVÄNDNING AV DENNA SPELARE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VID ANVÄNDNING AV DENNA SPELARE... 5 SKIVOR SOM KAN SPELAS FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL DELAR OCH FJÄRRKONTROLL GRUNDLÄGGANDE HANTERING USB- OCH SD-UPPSPELNING UPPSPELNING AV MULTIMEDIA SKIVOR SOM KAN SPELAS PÅ DENNA -SPELARE. 6 UPPSPELNINGSBARA FORMAT... 6 FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 7 SPELARE FAMSIDA... 8 OVANSIDA... 8 HÖGERSIDA... 9 VÄNSTERSIDA BAKSIDA ANVÄNDA STATIVET MONITOR FAMSIDA OVANSIDA HÖGERSIDA VÄNSTERSIDA ANVÄNDA STATIVET FJÄRRKONTROLL ANGÅENDE ANVÄNDNING AV FJÄRRKONTROLLEN BYTA BATTERI SÄTTA PÅ SPELAREN OCH MONITORN VÄLJA SPRÅK STÄNGA SPELAREN OCH BILDSKÄRMEN SÄTTA I EN SKIVA UPPSPELNING STOPPA UPPSPELNING PAUSA UPPSPELNINGEN SÄTTA I ETT USB-MINNE SÄTTA I ETT SD-KORT UPPSPELNING AV MULTIMEDIA SPELA MUSIKFILER VISA JPEG-FILER UPPSPELNING AV VIDEOFILER... 22

5 04 SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYSTEMINSTÄLLNING ALTERNATIVMENY ANVÄNDA DEN INFRARÖDA SÄNDAREN SPELARENS DISPLAY MONITORNS DISPLAY TV-SYSTEM SKÄRMSLÄCKARE TV-TYP LÖSENORD NIVÅ ÅTERSTÄLLNING TILL FABRIKSINSTÄLLNINGAR SPRÅKINSTÄLLNING DIGITAL INSTÄLLNING INSTÄLLNING AV SKIVA LÄGE FUNKTIONER PÅ FJÄRRKONTROLLEN INFRARÖDA HÖRLURAR VALBART TILLBEHÖR INFORMATION SPRÅK UNDERTEXT LJUDEFFEKT DYNAMISKT OMRÅDE DIX VOD SKIVMENY INFORMATION TYST AUDIO UNDERTEXT UPPREPA ZOOM LÄGE LÄSNING AV USB-MINNE OCH SD-KORT SPELA PÅ SNABB HASTIGHET A-B-UPPSPELNING VINKEL PROGRAM ANVÄNDA DE INFRARÖDA HÖRLURARNA NÄTDEL MÅTT OCH PARAMETRAR FELSÖKNING FELSÖKNING FORTSATTE IDENTIFIERING AV TRASIG SKÄRM... 47

6 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VID ANVÄNDNIN G AV DENNA SPELARE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VID ANVÄNDNING AV DENNA SPELARE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VID ANVÄNDNING AV DENNA SPELARE SE FLYTTA INTE PÅ SPELAREN UNDER UPPSPELNING Under uppspelning snurrar skivan med hög hastighet. Lyft eller flytta inte spelaren. Om du gör det kan det skada skivan. 2. TRANSPORTERA SPELAREN Innan du transporterar spelaren, ta ut skivan, stäng av strömmen och koppla bort från strömkällan. 3. PLATS FÖR MONTERING När du använder spelaren utanför fordonet, välj då en lämplig plats att placera den på. Att placera den ovanpå en TV eller färgmonitor är t.ex. olämpligt. Placera den inte bredvid en annan apparat som kan påverkas av magnetkrafter. 4. STÄNG AV STRÖMMEN NÄR DU INTE ANVÄNDER SPELAREN Stäng av strömmen om spelaren är ansluten till TV:n, men inte används. Den kan störa den normala TV-bilden. Bullerproblem kan också uppstå om spelaren används nära en radio. 5. FÖRVARINGSTEMPERATUR FÖR SPELAREN Lämna inte spelaren på platser där temperaturen är extremt låg (ca -10 C eller lägre) eller extremt hög (ca 60 C eller högre), såsom inne i bilkupén eller bagageutrymmet under midsommar. Produkten skadas då. 6. VID ANVÄNDNING I ETT FORDON Sätt på motorn innan du ansluter ström via bilens strömkabel. 7. RENGÖRING AV SPELARE Rengör spelaren med en mjuk, torr trasa. Vid kraftig nedsmutsning används lite neutralt rengöringsmedel utspätt i 5 till 6 delar vatten på en mjuk trasa som vridits ur ordentligt. Torka bort smutsen och rengör sedan spelaren med en torr, ren trasa. Observera att alkohol, thinner, bensen, insektsmedel, etc., kan göra att färgen eller beläggningen lossnar. Låt inte gummi- eller plastprodukter vara i kontakt med spelaren under en längre tid, eftersom detta kan skada höljet. Vid användning av kemiskt behandlade trasor, läs anvisningarna för trasan noggrant. Koppla alltid bort produkten från strömkällan före rengöring. 8. VIDRÖR ALDRIG LASERNS PICKUPLINS Vidrör inte laserns pickuplins. Det kan skada spelaren. Vänd dig till behörig personal för service. 9. UPPHOVSRÄTT Obehörig kopiering, sändning, offentlig visning eller uthyrning är förbjudet enligt lag. 10. MODELLNUMMER Du hittar spelarens modellnummer om du tar bort stativet.

7 06 SE SKIVOR SOM KAN SPELAS SKIVOR SOM KAN SPELAS SKIVOR SOM KAN SPELAS PÅ DENNA -SPELARE Skivorna listade i tabellen nedan kan spelas på den här spelaren utan adapter. Markeringarna som visas i tabellen nedan anges på skivans etikett, förpackning eller omslag. Typer av spelbara skivor och deras märkning Diameter/Spelbara sidor Uppspelningstid -videoskiva -video 12 cm/enkelsidig 12 cm/dubbelsidig 1 skikt 2 skikt 1 skikt 2 skikt Uppspelningstid (MPEG2-format) 133 minuter (4,7 GB) 242 minuter (8,5 GB) 266 minuter (9,4 GB) 484 minuter (17 GB) -video 8 cm/enkelsidig 8 cm/dubbelsidig 1 skikt 2 skikt 1 skikt 2 skikt (MPEG2-format) 41 minuter 75 minuter 82 minuter 150 minuter CD CD 12 cm/enkelsidig CD 8 cm/enkelsidig 74 minuter 20 minuter Märkningar på -skivor På -skivor eller -förpackningar finns märkningarna nedan. Dessa märkningar anger vilken typ av video- eller ljudsignaler som spelats in på skivan och vilka funktioner som kan användas. Märkning Betydelse Anger antalet ljudspår. Anger antalet vinklar. Anger valbart bildformat för bilden. Anger nummer för uppspelningsbar region. UPPSPELNINGSBARA FORMAT Enheten kan spela upp de flesta audio-/video-filer som t.ex.: BILD: JPEG AUDIO: MP3, WMA VIDEO: DAT, VOB, MPEG2, MPEG4 (AVI, DIV)

8 FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL SE 07 FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL Kontrollera innehållet efter att du packat upp det. Spelare Monitor Fjärrkontroll IR-hörlurar x 2 Väska Nackstödsfäste x 2 Bilströmkabel Snabbstartsguide Bruksanvisning Tillbehör som finns hos din lokala återförsäljare. Nätdel (Batteri och nätadapter) Ytterligare IR-hörlurar Obs: De faktiska produkterna kan se något annorlunda ut än på de bilder som visas ovan.

9 08 SE DELAR OCH FJÄRRKONTROLL DELAR OCH FJÄRRKONTROLL SPELARE FAMSIDA OVANSIDA 1. LED-indikator När strömmen är ansluten blir LED-indikatorn grön för att visa att spelaren är påslagen. 2. ON / För att slå på spelaren trycker du i ca 2 sekunder. Tryck för att starta/pausa uppspelningen. Tryck för att bekräfta valet. 3. OFF / För att stänga spelaren trycker du ca 2 sekunder. Tryck för att stoppa uppspelningen. Tryck för att stänga den aktuella åtgärden.

10 DELAR OCH FJÄRRKONTROLL SE / Tryck för att hoppa till nästa spår/kapitel när du spelar upp :n. Tryck för att gå nedåt. 5. / Tryck för att hoppa till föregående spår/kapitel när du spelar upp :n. Tryck för att gå uppåt. 6. Tryck för att öppna locket. 7. VOL+ / Tryck för att höja volymen. Tryck för att flytta till höger. 8. / VOL- Tryck för att sänka volymen. Tryck för att flytta till vänster. 9. MODE Tryck för att visa menyn MODE, som inkluderar, USB, Memory Card och AV input. Det förvalda läget är. 10. OPTION Tryck för att visa menyn OPTION. HÖGERSIDA 1. DCIN 12 V Anslut nätadaptern här, använd rätt adapter som levereras med "nätdelens" tillbehör. 2. Uttag för hörlurar Anslut hörlurar eller förstärkare här. 4. USB-port Sätt i en USB-disk här. 5. Kortplats Stöder SD/MMC/MS-kort. 3. ix (gränsnittsutvidgning)-port Anslut till andra apparater här. Kontakt/kabel är specifik för spelaren, kontakta teknisk support för mer information.

11 10 SE DELAR OCH FJÄRRKONTROLL VÄNSTERSIDA 1. Lås Lås/lås upp spelarens stativ/nackstödsfäste. BAKSIDA 1. Stativ Används för att ställa upp spelaren. 2. Lås Lås upp stativet och ta bort det före montering på nackstödsfästet. ANVÄNDA STATIVET 1. Dra ut stativstödet. 2. Rotera 90 grader. 3. Luta spelaren bakåt.

12 DELAR OCH FJÄRRKONTROLL SE 11 MONITOR FAMSIDA OVANSIDA 1. ON / OFF För att slå på bildskärmen trycker du ca 2 sekunder. För att stänga bildskärmen trycker du ca 2 sekunder. 2. ENTER Tryck för att bekräfta valet. 4. VOL- / Tryck för att sänka volymen. Tryck för att gå uppåt. 5. DISPLAY Tryck för att öppna displaymenyn. 3. VOL+ / Tryck för att höja volymen. Tryck för att gå nedåt.

13 12 SE DELAR OCH FJÄRRKONTROLL HÖGERSIDA 1. DC IN 12V Anslut nätadaptern här, använd rätt adapter som levereras med "nätdelens" tillbehör. 2. Uttag för hörlurar Anslut hörlurar eller förstärkare här. 3. AUDIO Anslut en ljudkabel för ljudingång här. 4. VIDEO Anslut en videokabel för videoingång här. VÄNSTERSIDA 1. Lås Lås upp stativet och ta bort det före montering på nackstödsfästet. ANVÄNDA STATIVET 1. Dra ut stativstödet. 2. Rotera 90 grader. 3. Luta monitorn bakåt.

14 DELAR OCH FJÄRRKONTROLL SE 13 FJÄRRKONTROLL

15 14 SE DELAR OCH FJÄRRKONTROLL Tryck för att starta/pausa uppspelningen. Tryck för att bekräfta valet. Tryck för att stoppa uppspelningen. Tryck för att stänga den aktuella åtgärden. Tryck för att hoppa till föregående spår/kapitel när du spelar upp :n. Tryck för att gå uppåt. Tryck för att hoppa till nästa spår/kapitel när du spelar upp :n. Tryck för att gå nedåt. 5. Vol- / Tryck för att sänka volymen. Tryck för att flytta till vänster. 6. Vol+ / Tryck för att höja volymen. Tryck för att flytta till höger. 9. MENU Tryck för att visa -menyn. 10. MUTE Tryck för att sätta på/stänga tyst läge. 11. AUDIO Tryck för att ändra ljudspråk. 12. SUBTITLE Tryck för att ändra undertextningens språk Tryck för att snabbspola en film/ett musikklipp bakåt. Tryck för att snabbspola en film/ett musikklipp framåt. 15. ANGLE Tryck för att växla vinkel. 16. REPEAT Tryck för att upprepa uppspelningen. 7. OPTION Tryck för att visa menyn OPTION. 8. MODE Tryck för att visa menyn MODE, som inkluderar, USB, Memory Card och AV input. Det förvalda läget är 17. A-B Tryck, under uppspelning, på den för att ställa in två punkter och spela upp avsnittet mellan dem upprepade gånger. 18. PROGRAM Tryck för att bestämma i vilken ordning spåren ska spelas upp. 19. SIFFERTANGENTER 0-9

16 DELAR OCH FJÄRRKONTROLL SE 15 ANGÅENDE ANVÄNDNING AV FJÄRRKONTROLLEN 1. Fjärrkontrollen tål inte att tappas, trampas på eller utsättas för stötar. 2. Observera att fjärrkontrollen inte fungerar om det finns några hinder mellan fjärrkontrollsensorn och själva fjärrkontrollen. 3. Utsätt inte fjärrsensorn för starkt ljus. Om du gör det kan den sluta fungera. 4. Använd fjärrkontrollen inom angiven räckvidd. BYTA BATTERI 1. Använd en nagel för att trycka på A och dra ut batterihållaren B enligt den angivna riktningen. 2. Ta bort det gamla batteriet och sätt ett nytt på batterihållaren med +-sidan uppåt. Litiumbatteri (CR2025) 3. Sätt tillbaka batterihållaren på sin plats. Obs: För att förhindra läckage av vätska från litiumbatteriet, ta ur batteriet när du inte använder fjärrkontrollen under en längre tid (en månad eller mer). Om batteriet läcker vätska tar du försiktigt ut batteriet och torkar batterihållaren och byter ut det gamla batteriet mot ett nytt. Viktigt: Batteriet kan utgöra en brandrisk om det inte hanteras på rätt sätt. Batteriet får inte laddas om, plockas isär eller värmas över 100 C. Ersätt batteriet med ett batteri av samma typ. Kassera använda batterier på rätt sätt, förvara dem utom räckhåll för barn och släng inte in dem i en eld.

17 16 SE GRUNDLÄGGANDE HANTERING GRUNDLÄGGANDE HANTERING SÄTTA PÅ SPELAREN OCH MONITORN 1. Montera nackstödsfästen och skärmar, och anslut bilströmkabeln såsom det visas i den medföljande Snabbguiden. 2. Spelaren och monitorn slås på automatiskt när de anslutits till nackstödsfästena, knapparna ON/OFF finns på övre högra sidan på både spelaren " " och monitorn " ". Vänligen Observera: Endast för användning i fordon med 12 V DC. VÄLJA SPRÅK När spelaren slås på för första gången, visas följande meny där du väljer språk. Det finns 6 språk: English, Deutsch, Español, Français, Italiano och Swedish. Navigera till det språk du vill ha och tryck på för att bekräfta.

18 GRUNDLÄGGANDE HANTERING SE 17 STÄNGA SPELAREN OCH BILDSKÄRMEN 1. Tryck på OFF / på enheten i ca 2 sekunder. 2. Koppla ur bilströmkabeln från fordonets uttag på 12 V DC. Spelare OFF Monitor OFF Obs: När vare sig huvudenheten eller monitorn används under 5 minuter stängs huvudenheten eller monitorn av automatiskt. SÄTTA I EN SKIVA 1. Tryck på knappen OPEN på enheten för att öppna skivluckan. 2. Sätt in en skiva och tryck ned den med fingrarna nära hålet i mitten. Ett klickljud hörs. 3. Stäng skivluckan. Obs: 1. Kontrollera att skivan är rätt insatt. Om den inte sitter som den ska kan det orsaka skador. 2. Använd inte skeva eller spruckna skivor. 3. Enkelsidiga skivor placeras med etikettsidan uppåt. 4. Eftersom dubbelsidiga skivor har ett inspelningsskikt på båda sidorna ska de kontrolleras noggrant. Var noga med att inte repa dem när du tar ut dem från spelaren.

19 18 SE GRUNDLÄGGANDE HANTERING UPPSPELNING 1. Slå på strömmen. 2. Öppna skivluckan och sätt i en skiva korrekt. 3. Stäng skivluckan. 4. Spelaren kommer att ladda skivan och starta uppspelningen automatiskt. Om inte, tryck på. STOPPA UPPSPELNING 1. Tryck på under uppspelning och spelaren kommer ihåg stoppunkten. 2. För att återuppta uppspelningen från stoppunkten trycker du på. 3. Om du vill avbryta stoppunkten trycker du på igen i läget STOP. Spelaren kommer inte att återuppta uppspelningen från stoppunkten nästa gång du trycker på. PAUSA UPPSPELNINGEN 1. Tryck på under uppspelningen. 2. För att återuppta uppspelningen trycker du på igen.

20 USB- och SD-UPPSPELNING SE 19 USB- och SD-UPPSPELNING SÄTTA I ETT USB-MINNE Sätt i ett USB-minne enligt nedan. OBS: Anslut USB-minnet direkt till spelaren, använd INTE en USB-hubb, en extern hårddisk eller förlängningskabel etc. Maximal storlek är 32 GB och USB-minnet måste formateras i FAT eller FAT 32. SÄTTA I ETT SD-KORT Sätt i ett minneskort enligt nedan. Obs: 1. På grund av att minneskort har olika storlekar kan du behöva justera vinkeln en aning om ett minneskort inte kan läsas. 2. Eventuellt känner inte spelaren igen mini-sd-adaptrar eller SD-kort med dubbel spänning. 3. Använd inte en MS-PRO-adapter där ytans färg har fallit bort. Det kan leda till skador. 4. Maximal storlek är 32 GB och USB-minnet måste formateras i FAT eller FAT 32.

21 20 SE UPPSPELNING AV MULTIMEDIA UPPSPELNING AV MULTIMEDIA UPPSPELNING AV MULTIMEDIA När ett USB-minne eller SD-kort är insatt och det finns en MP3-fil på den, kommer spelaren att spela upp filen automatiskt, enligt nedan. Tryck på stop (OFF) för att lämna uppspelningen och gå till skärmen för mapplistmenyn. SPELA MUSIKFILER 1. Navigera till och tryck på för att gå till mapplistan. 2. Välj den mapp med de musikklipp som du vill lyssna på och tryck på för att gå till mappen. 3. Markera klippet du vill ha och tryck på för att börja spela det. OBS: Musikfiler måste vara i formaten MP3 eller WMA för att kunna spelas.

22 UPPSPELNING AV MULTIMEDIA SE Under uppspelning kan du trycka på knappen A-B för att få funktionen A-B repeat. Eller så kan du trycka på knappen REPEAT för att ändra upprepningslägena, vilket inkluderar Repeat: [ Repeat 1 ] innebär att spåret som spelas upprepas; Repeat: [ Repeat Dir ] innebär att mappen upprepas; Repeat: [ Repeat All ] innebär att skivan upprepas och Repeat: [ Repeat Off ] innebär att inget upprepas. 5. Tryck på för att stoppa uppspelningen och tryck på igen om du vill gå tillbaka till mapplistmenyn. VISA JPEG-FILER 1. Navigera till och tryck på för att gå till mapplistan. 2. Välj den mapp med de JPEG-filer som du vill se och tryck på för att gå till mappen. 3. När du navigerar i mappen kommer den JPEG-fil du markerar att visas i sin miniatyrform mitt på skärmen. (Tryck på MENU för en multipel miniatyrvy.) 4. Välj den JPEG du vill ha och tryck på för att starta bildspelet. Du kan trycka på när som helst för att pausa vid vilket fotografi som helst. 5. Tryck på för att stoppa uppspelningen i helskärmsläge och tryck på igen om du vill gå tillbaka till mapplistan.

23 22 SE UPPSPELNING AV MULTIMEDIA 6. Medan du tittar på fotografier, tryck på för att rotera medurs och för att rotera moturs. 7. Repetera-funktionen är tillgänglig enligt vad som tidigare beskrivits för musikfiler. UPPSPELNING AV VIDEOFILER 1. Navigera till och tryck på för att gå till mapplistan. 2. Välj den mapp med de klipp som du vill se och tryck på för att gå till mappen. 3. Markera klippet du vill ha och tryck på för att börja spela det. 4. Under uppspelning kan du trycka på knappen A-B för att få funktionen A-B repeat. Eller så kan du trycka på knappen REPEAT för att ändra upprepningslägena, vilket inkluderar Repeat: [ Repeat 1 ], Repeat: [ Repeat Dir ], Repeat: [ Repeat All ] och REP Off. REP1 innebär att klippet som spelas upprepas; REP DIR innebär att mappen upprepas; REP ALL innebär att skivan upprepas och REP OFF innebär att inget upprepas.

24 UPPSPELNING AV MULTIMEDIA SE Tryck på för att stoppa uppspelningen och tryck på igen om du vill gå tillbaka till mapplistan. OBS: För att komprimera filmer och sedan spela dem på denna spelare rekommenderas du att använda en DivX-omkodare. Även om det finns många filmformat och komprimeringsprogram använder flertalet i grunden MPEG4 algoritmer. DivX är bara en sådan MPEG4-kompressor, men det är den mest använda och erkänd av Sony, Panasonic och andra tillverkare. Med denna enhet kan DivX-uppspelning göras och då blir uppspelningsprestandan pålitlig och jämn. När du använder den officiella DivX-omkodaren (ladda ner från till en liten avgift) ska du alltid använda alternativet "Home Theatre" för att få optimal kompression och lämplig uppspelningskvalitet på spelaren. Behåll bildförhållandet 16:9 för fullskärmsvisning. Användning av andra komprimeringsprogram eller uppspelning av andra filformat (t.ex. Quick Time) kan ge opålitliga eller oförutsägbara resultat och rekommenderas inte.

25 24 SE SYSTEMINSTÄLLNING SYSTEMINSTÄLLNING ALTERNATIVMENY När knappen OPTION på enheten trycks in, kommer en lista med alternativ att visas, med inställningarna för IR Headphone, Display, Setup, Disc Menu, Information, Mute, Audio, Subtitle, Repeat och Zoom. ANVÄNDA DEN INFRARÖDA SÄNDAREN -spelaren har en inbyggd infraröd sändare för att de medföljande infraröda hörlurarna ska kunna användas. Följ instruktionerna på sidan 43 i den här handboken för att komma igång. Standardinställningen för IR-sändare är "Channel A", för att ändra detta eller stänga av IR-sändaren trycker du på knappen Option ovanpå -spelaren eller på för att gå till menyn för i IR-hörlurarna. Navigera till din gjorda markering och tryck på för att bekräfta. De medföljande infraröda hörlurarna har två kanaler för att ta emot ljudöverföring. Detta gör att två system kan användas oberoende av varandra (i större fordon) utan störningar. För ytterligare information om användning av IR-hörlurarna, se sidan 43.

26 SYSTEMINSTÄLLNING SE 25 SPELARENS DISPLAY Navigera till Display och tryck på för att gå till undermenyn. 1. Ljusstyrka: Navigera till Ljusstyrka, tryck på och använd sedan och för att justera ljusstyrkan. Tryck på för att bekräfta. 2. Färg: Navigera till Färg, tryck på och använd sedan och för att justera färgen. Tryck på för att bekräfta. 3. Bildskärmsformat: Navigera till Bildskärmsformat, tryck på och använd sedan och för att välja mellan 16:9 och 4:3. Tryck på för att bekräfta. 4. AV IN: Navigera till AV IN, tryck på och använd sedan och för att välja mellan CVBS och S-VIDEO. Tryck på för att bekräfta. MONITORNS DISPLAY När du ska justera monitorns display navigerar du till det alternativ du väljer och trycker på ENTER och använder sedan och justerar. Tryck på ENTER igen för att bekräfta, eller tryck på OFF för att avsluta.

27 26 SE SYSTEMINSTÄLLNING TV-SYSTEM Vissa -skivor har TV-system inställda och dessa TV-system kan variera. Innan du spelar en -skiva måste du först kontrollera TV-systemet och sedan markera rätt system. Navigera till Inställningar, tryck på för att visa menyn för TV System, och tryck på igen för att gå till menyn. NTSC: Välj detta om spelaren är ansluten till en NTSC-TV. PAL: Välj detta om spelaren är ansluten till en PAL-TV. Auto: Välj detta om spelaren är ansluten till en multisystem-tv. Standardinställningen är Auto. Obs: Om ett felaktigt TV-system har markerats kommer bilden att visas i svartvitt. SKÄRMSLÄCKARE Navigera till Skärmsläckare och tryck på för att gå till undermenyn. On: Markera detta för att aktivera skärmsläckaren. När spelaren är i lägena STOP eller NO DISC, eller det inte görs någon rörelse under en längre tid, kommer skärmsläckaren att visas för att skydda skärmen från skador. Off: Markera detta för att inaktivera skärmsläckaren. Standardinställningen är On.

28 SYSTEMINSTÄLLNING SE 27 TV-TYP Navigera till TV-typ och tryck på för att gå till undermenyn. 4:3 PS: Markera detta för att justera -bildformatet till 4:3 pan & scan. 4:3 LB: Markera detta för att justera -bildformatet till 4:3 letterbox. 16:9: Markera detta för att justera -bildformatet till 16:9. LÖSENORD Lösenordsfunktionen finns för föräldrar som vill begränsa sina barns användning av. Vid första användningstillfället skriver du in 0000 eller det tilldelade lösenordet för att låsa upp föräldrakontrollen. När föräldrakontrollen är olåst går du till nivåmenyn och ställer in nivån för ett program. Tilldela ett nytt lösenord (4 siffror) för att låsa nivån. Om du har glömt lösenordet du tilldelat anger du 0000 för att åter låsa upp nivån.

29 28 SE SYSTEMINSTÄLLNING NIVÅ Nivåfunktionen fungerar för de -skivor som har tilldelats en nivå. Detta hjälper dig att ge begränsad tillgång till för andra. 8 alternativ finns: Kid Safe, G, PG, PG13, PG-R, R, NC-17 och Adult. Den förvalda nivån är Vuxen. Obs: När lösenordsfunktionen är låst kan du inte ändra nivåerna. ÅTERSTÄLLNING TILL FABRIKSINSTÄLLNINGAR Välj detta för att återställa alla inställningar till standardvärden.

30 SPRÅKINSTÄLLNING SE 29 SPRÅKINSTÄLLNING SPRÅK Navigera till Språkinställningar, tryck på för att gå till menyn DISPLAY och tryck på igen för att gå till menyn LANGUAGE. 6 valbara språk finns: English, Deutsch, Español, Français, Italiano och Swedish. Markera det språk du vill ha och tryck på för att bekräfta. Det förvalda språket är English. UNDERTEXT Navigera till Undertext och tryck på för att gå till undermenyn. Om du vill spela en med undertext, välj On och tryck på för att bekräfta. Om du vill spela en utan undertext, navigera till Off och tryck på för att bekräfta.

31 30 SE DIGITAL INSTÄLLNING DIGITAL INSTÄLLNING LJUDEFFEKT Navigera till Digital inställning, tryck på för att gå till menyn Sound Effect och tryck på igen för att gå till undermenyn. 2 ljudutgångseffekter finns: Normal och Surround. Markera den effekt du vill ha och tryck på för att bekräfta. DYNAMISKT OMRÅDE Navigera till Dynamiskt område och tryck på för att gå till undermenyn. Denna inställning är för justering av kompressionsförhållandet för linjeutgången och för att få olika effekter. Om Off markeras, kommer ljudsignalens toppvärde att komprimeras till sitt minsta värde; Om Full markeras komprimeras den till sitt högsta värde.

32 DIGITAL INSTÄLLNING SE 31 DIX VOD DivX(R) VOD-filer hämtas efter att ha betalt för en hyrfilm från vissa kommersiella webbplatser. Innan du laddar ner en VOD måste du ange din -spelares registreringsnummer på webbplatsens köpformulär. Skriv ner VOD-registreringsnumret på 8 tecken så att du kan fylla i formuläret på webbplatsen du köper dina DivX(R) VOD-filer från För att se registreringsnumret trycker du på OPTION på enheten eller fjärrkontrollen, navigerar till Inställningar och trycker på för att gå in i undermenyn. Navigera till Digital inställning och tryck på för att visa gränssnittet nedan. Tryck sedan på igen och meddelandet nedan visas. Obs: 1. Registreringskoden ändras varje gång du använder den för att ladda ned DivX(R)-filer. Du måste använda en ny kod nästa gång du laddar ned. 2. Om du inte kan spela en DivX VOD-fil som spelats in på en CD-R-skiva efter att den laddats ned, kan hyrestiden som getts under köpet från webbplatsen ha löpt ut. Det är också möjligt att den inspelade filen inte är kompatibel med din spelare på grund av olika versioner eller felaktiga nedladdningsparametrar. De parametrar som används vid kopiering till CD-R kan vara en annan orsak till detta. 3. Eftersom det inte är möjligt att här ge all information, alla parametrar och råd om användning av DivX(R) VOD-filer, rekommenderar vi att du besöker specialwebbplatser som

33 32 SE INSTÄLLNING AV SKIVA INSTÄLLNING AV SKIVA SKIVMENY Om en skiva har en meny kan du visa menyn genom att navigera till Skivmeny och trycka på genom att trycka på knappen MENU på fjärrkontrollen. eller INFORMATION Navigera till information och tryck på skärmen.. Skiv- och uppspelningsinformation visas längst upp på

34 INSTÄLLNING AV SKIVA SE 33 TYST För att stänga av ljudet navigerar du antingen till Tyst och trycker på eller trycker på knappen MUTE på fjärrkontrollen. Om du upprepar ovanstående steg kommer ljudet att sättas på igen.

35 34 SE INSTÄLLNING AV SKIVA AUDIO Om en är försedd med olika ljudspråk kan du välja det ljudspråk du vill ha genom att navigera till Audio och trycka på eller genom att trycka på knappen AUDIO på fjärrkontrollen. Obs: För VCD eller CD kan du välja att spela olika kanaler.

36 INSTÄLLNING AV SKIVA SE 35 UNDERTEXT Välj den undertext du vill ha på -skivor genom att navigera till Undertext och trycka på trycka på knappen SUBTITLE på fjärrkontrollen under uppspelning. eller

37 36 SE INSTÄLLNING AV SKIVA UPPREPA Om alternativet Upprepa markeras eller knappen REPEAT på fjärrkontrollen trycks på under uppspelning, kommer en :s titel/kapitel eller en CD:s spår/hela skiva att spelas upprepade gånger. Obs: Läget REPEAT kommer att ändras varje gång du trycker på UPPREPA-knappen.

38 INSTÄLLNING AV SKIVA SE 37 ZOOM Om du vill zooma bilden på skärmen, navigera till Zoom och tryck på. Zoomningförhållandet ändras till 2, 3, 4, 1/2, 1/3, 1/4 och 1 gånger sin ursprungliga storlek varje gång knappen trycks in. Zoom: x 2 Obs: Om alternativet Zoom väljs under uppspelningen kommer filmen automatiskt att pausas.

39 38 SE LÄGE LÄGE LÄGE När knappen MODE på enheten trycks på, kommer en lista med alternativ att visas, i vilken ingår, USB, Memory Card och AV Input. : Markera detta om du vill spela -skivan i spelaren. Navigera till och tryck på för att starta uppspelningen. USB: Markera detta om du vill titta på videoklipp, lyssna på musik eller visa foton från ett USB-minne. Navigera till, tryck på för att hämta USB-minnet och menyn nedan visas. Memory Card: Markera detta om du vill titta på videoklipp, lyssna på musik, eller visa bilder från ett minneskort. Navigera till, tryck på för att hämta kortet och menyn nedan visas. AV INPUT: Spelaren kan ta emot AV-in-signaler, korrekt anslutningskabel säljs separat.

40 LÄGE SE 39 LÄSNING AV USB-MINNE OCH SD-KORT När du sätter i en USB-disk och ett minneskort på samma gång kommer spelaren att spela upp innehållet i minnet som fördes in i spelaren senast. Om en lagringsenhet ansluts till spelaren medan en annan lagringsenhet spelas kommer uppspelningen att avslutas och spelaren spela media från den nyinförda lagringsenheten.

41 40 SE FUNKTIONER PÅ FJÄRRKONTROLLEN FUNKTIONER PÅ FJÄRRKONTROLLEN SPELA PÅ SNABB HASTIGHET 1. Tryck på eller på fjärrkontrollen under uppspelning. 2. Uppspelningshastigheten ändras varje gång du trycker på eller. Den ändras till respektive 2, 4, 8, 20 och 1 gång sin normala hastighet. Obs: När en skiva (med undantag för CD- eller MP3-skivor) spelas med snabb fart stängs ljudet av. A-B-UPPSPELNING 1. Om knappen A-B på fjärrkontrollen trycks ned en gång under uppspelning, kommer den aktuella punkten att placeras av fjärrkontrollen och Repeat A- att visas på skärmen. 2. Om du trycker på knappen A-B igen kommer punkten B att placeras och spelaren spela från punkt A till punkt B upprepade gånger. 3. Om du trycker på knappen A-B en tredje gång för att avbryta A-B-uppspelningen kommer spelaren att återuppta sin normala uppspelning. VINKEL När du spelar en scen inspelad med flera vinklar, trycker du på knappen ANGLE på fjärrkontrollen för att byta vinkel. Om scenen inte är inspelad med flera vinklar kommer knappen inte att fungera.

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

Anslutnings- och snabbstartguide

Anslutnings- och snabbstartguide 3-300-262-73(1) Läs det här först Anslutnings- och snabbstartguide Snabbstartguide för huvudfunktionerna SE HDD Network Audio System NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Printed in Malaysia Innehållsförteckning

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Användarmanual för Zombee MP-100

Användarmanual för Zombee MP-100 Användarmanual för Zombee MP-100 Introduktion Denna mediaspelare har följande huvudfunktioner: Film: AVI, MPG,MPEG,VOB,ASF,DAT. och Xvid filer; upplösning upp till 1080i. Musik: MP2/3, WMA,AC3,AAC filer.

Läs mer

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning Artikelnr 54066-08 PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg Tonläge Volym Hastighet Automatisk avstängning På och Av Mata ut Boklista Bakåt upp/stopp Framåt 2. Beskrivning

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Hemmabiosystem. Snabbstartguide HT-XT1

Hemmabiosystem. Snabbstartguide HT-XT1 Hemmabiosystem Snabbstartguide HT-XT1 Innehållsförteckning Installation 1 Innehållet i förpackningen 3 2 Installera 4 3 Ansluta 6 4 Starta systemet 8 5 Lyssna på ljud 9 Grundläggande funktioner Använda

Läs mer

Digital fotoram BRUKSANVISNING JPEG-SPELARE

Digital fotoram BRUKSANVISNING JPEG-SPELARE Digital fotoram BRUKSANVISNING JPEG-SPELARE 1 Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder och underhåll -------------------------------------------------------3 Rengöring av LCD-skärmen ----------------------------------------------------------------3

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

Användarmanual. Version 1.0

Användarmanual. Version 1.0 1 Användarmanual Version 1.0 Notera: Den här manualen är skriven för PLANO 10 Pro och Media. En del funktioner är inte tillgängliga på båda modellerna. 2 Innehåll Viktig säkerhetsinformation... 3 Rengöring

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138 POLSKI -Förpackningens innehåll -Tekniska specifikationer -Installation av hårdvara -Garanti MULTIMEDIA PLAYER

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER.

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER. Eye Pal Reader 2 Innehållsförteckning KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER... 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT... 6 GÖMDA KNAPPAR... 7 LÄSA TEXT... 9 RÖRELSEDETEKTORN... 10 AVANCERADE FUNKTIONER... 11 SPARA

Läs mer

MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN

MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Media Center with LAN. Denna enhet är en digital multimediaspelare

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL 1 Inledning Grattis till ditt köp av denna vattentät inspektionskamera (9mm kamera huvud. Detta instrument har utformats för att användas

Läs mer

FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE

FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE För mer information, se Användarhandboken som är tillgänglig på vår webbplats (www.monarch.com). Läs noga igenom skrivarens säkerhetsinformation i Säkerhetsbladet som medföljer

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 Febertermometer för panna BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 SE Förpackningens innehåll IR Febertermometer för panna Skyddslock Bruksanvisning Sensorskydd 1 st 1 st 1 st 3 st Bruksanvisning för IR Febertermometer

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

ANVÄNDARINSTRUKTIONER ANVÄNDARINSTRUKTIONER Bluetooth-klockradio MODELL: DENVER CRB-818 Den blinkande blixten och pilhuvudet inom triangeln är ett varningstecken för "farlig spänning" inuti produkten. VARNING: För att minska

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

Innehåll klicka på en rubrik om du vill gå direkt till avsnittet

Innehåll klicka på en rubrik om du vill gå direkt till avsnittet BeoRemote One Innehåll klicka på en rubrik om du vill gå direkt till avsnittet Daglig användning Introduktion till BeoRemote One och handledningen, 3 Använda BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detalj, 5

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE

MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE BRUKSANVISNING VÄNLIGEN LÄS HELA HELA BRUKSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR ANVVÄNDA DENNA ENHET OCH SPARA DENNA MANUAL FÖR FRAMTIDA REFERENS. PRODUKTENS FUNKTIONER

Läs mer

ENGLISH NORSK SVENSKA DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR

ENGLISH NORSK SVENSKA DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR Bruksanvisning ENGLISH NORSK DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Denna bruksanvisning omfattar följande NEXTBASE-modeller: 1)NB7-CAR: CAR 7" DVD-Spelare

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer