9 Duo Professional Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "9 Duo Professional Bruksanvisning"

Transkript

1 9 Duo Professional Bruksanvisning Svenska Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess dotterbolag och används under licens.

2 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SE 01 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Tack för att du köpt denna tablet--spelare. Läs denna bruksanvisning noggrant innan användning och behåll den för framtida referens. Den kommer att vara till hjälp när du får driftproblem. VIKTIGT: Dessa serviceinstruktioner är enbart avsedda för kvalificerad servicepersonal. För att minska risken för elektriska stötar ska du inte utföra annan service än den som anges i bruksanvisningen, såvida du inte är kvalificerad för att göra den. VARNING: Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att inte utsätta apparaten för regn, fukt, droppar eller stänk. Placera inga föremål fyllda med vätska (t.ex. vaser) på apparaten. Högspänning finns inuti apparaten. Försök aldrig att reparera apparaten själv. Vänd dig till behörig personal för service. LASER: Denna enhet använder laser. På grund av risk för ögonskador bör endast kvalificerad personal avlägsna locket eller reparera apparaten. Att använda kontroller, göra justeringar eller utföra andra procedurer än dem som anges häri kan leda till exponering för farlig strålning. Synlig och osynlig laserstrålning blir synlig när :n öppnas och förreglingarna upphävs. TITTA INTE IN I STRÅLEN! LASER Typ Våglängd Uteffekt Stråldivergens Halvledarlaser GaAlAs 650 Nm/780 Nm 5 MW 60 grader LASERSTRÅLNING TITTA INTE DIREKT MED OPTISKA INSTRUMENT KLASS 1M LASERPRODUKT

3 02 SE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER MACROVISION: DOLBY: Denna produkt innehåller upphovsrättsskyddande teknik som skyddas av amerikanska patent och annan immateriell äganderätt. Användning av denna upphovsrättsskyddande teknik måste godkännas av Macrovision. Om inte, är användning av denna teknik endast tillåten för privat bruk och andra begränsade användningsområden för uppspelning. Bakåtkompilering eller demontering är förbjuden. Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DiyX: DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess dotterbolag och används under licens. WEEE: Kasta inte elektroniska apparater i hushållssoporna, för detaljerad information kontakta kommun, avfallsstation eller inköpsställe. MEDDELANDE OM PIXELFEL LCD-skärmen innehåller pixlar. Det kan bli fel på dem under produktens normala livslängd. 1 pixel = 0,0003 % felfrekvens. Ett pixelfel per år eller drift anses normalt och är ingen orsak till oro och utgör inget garantifel.

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SE 03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSFÖRESKRIFTER INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VID ANVÄNDNING AV DENNA SPELARE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VID ANVÄNDNING AV DENNA SPELARE... 5 SKIVOR SOM KAN SPELAS FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL DELAR OCH FJÄRRKONTROLL GRUNDLÄGGANDE HANTERING USB- OCH SD-UPPSPELNING UPPSPELNING AV MULTIMEDIA SKIVOR SOM KAN SPELAS PÅ DENNA -SPELARE. 6 UPPSPELNINGSBARA FORMAT... 6 FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 7 SPELARE FAMSIDA... 8 OVANSIDA... 8 HÖGERSIDA... 9 VÄNSTERSIDA BAKSIDA ANVÄNDA STATIVET MONITOR FAMSIDA OVANSIDA HÖGERSIDA VÄNSTERSIDA ANVÄNDA STATIVET FJÄRRKONTROLL ANGÅENDE ANVÄNDNING AV FJÄRRKONTROLLEN BYTA BATTERI SÄTTA PÅ SPELAREN OCH MONITORN VÄLJA SPRÅK STÄNGA SPELAREN OCH BILDSKÄRMEN SÄTTA I EN SKIVA UPPSPELNING STOPPA UPPSPELNING PAUSA UPPSPELNINGEN SÄTTA I ETT USB-MINNE SÄTTA I ETT SD-KORT UPPSPELNING AV MULTIMEDIA SPELA MUSIKFILER VISA JPEG-FILER UPPSPELNING AV VIDEOFILER... 22

5 04 SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYSTEMINSTÄLLNING ALTERNATIVMENY ANVÄNDA DEN INFRARÖDA SÄNDAREN SPELARENS DISPLAY MONITORNS DISPLAY TV-SYSTEM SKÄRMSLÄCKARE TV-TYP LÖSENORD NIVÅ ÅTERSTÄLLNING TILL FABRIKSINSTÄLLNINGAR SPRÅKINSTÄLLNING DIGITAL INSTÄLLNING INSTÄLLNING AV SKIVA LÄGE FUNKTIONER PÅ FJÄRRKONTROLLEN INFRARÖDA HÖRLURAR VALBART TILLBEHÖR INFORMATION SPRÅK UNDERTEXT LJUDEFFEKT DYNAMISKT OMRÅDE DIX VOD SKIVMENY INFORMATION TYST AUDIO UNDERTEXT UPPREPA ZOOM LÄGE LÄSNING AV USB-MINNE OCH SD-KORT SPELA PÅ SNABB HASTIGHET A-B-UPPSPELNING VINKEL PROGRAM ANVÄNDA DE INFRARÖDA HÖRLURARNA NÄTDEL MÅTT OCH PARAMETRAR FELSÖKNING FELSÖKNING FORTSATTE IDENTIFIERING AV TRASIG SKÄRM... 47

6 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VID ANVÄNDNIN G AV DENNA SPELARE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VID ANVÄNDNING AV DENNA SPELARE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VID ANVÄNDNING AV DENNA SPELARE SE FLYTTA INTE PÅ SPELAREN UNDER UPPSPELNING Under uppspelning snurrar skivan med hög hastighet. Lyft eller flytta inte spelaren. Om du gör det kan det skada skivan. 2. TRANSPORTERA SPELAREN Innan du transporterar spelaren, ta ut skivan, stäng av strömmen och koppla bort från strömkällan. 3. PLATS FÖR MONTERING När du använder spelaren utanför fordonet, välj då en lämplig plats att placera den på. Att placera den ovanpå en TV eller färgmonitor är t.ex. olämpligt. Placera den inte bredvid en annan apparat som kan påverkas av magnetkrafter. 4. STÄNG AV STRÖMMEN NÄR DU INTE ANVÄNDER SPELAREN Stäng av strömmen om spelaren är ansluten till TV:n, men inte används. Den kan störa den normala TV-bilden. Bullerproblem kan också uppstå om spelaren används nära en radio. 5. FÖRVARINGSTEMPERATUR FÖR SPELAREN Lämna inte spelaren på platser där temperaturen är extremt låg (ca -10 C eller lägre) eller extremt hög (ca 60 C eller högre), såsom inne i bilkupén eller bagageutrymmet under midsommar. Produkten skadas då. 6. VID ANVÄNDNING I ETT FORDON Sätt på motorn innan du ansluter ström via bilens strömkabel. 7. RENGÖRING AV SPELARE Rengör spelaren med en mjuk, torr trasa. Vid kraftig nedsmutsning används lite neutralt rengöringsmedel utspätt i 5 till 6 delar vatten på en mjuk trasa som vridits ur ordentligt. Torka bort smutsen och rengör sedan spelaren med en torr, ren trasa. Observera att alkohol, thinner, bensen, insektsmedel, etc., kan göra att färgen eller beläggningen lossnar. Låt inte gummi- eller plastprodukter vara i kontakt med spelaren under en längre tid, eftersom detta kan skada höljet. Vid användning av kemiskt behandlade trasor, läs anvisningarna för trasan noggrant. Koppla alltid bort produkten från strömkällan före rengöring. 8. VIDRÖR ALDRIG LASERNS PICKUPLINS Vidrör inte laserns pickuplins. Det kan skada spelaren. Vänd dig till behörig personal för service. 9. UPPHOVSRÄTT Obehörig kopiering, sändning, offentlig visning eller uthyrning är förbjudet enligt lag. 10. MODELLNUMMER Du hittar spelarens modellnummer om du tar bort stativet.

7 06 SE SKIVOR SOM KAN SPELAS SKIVOR SOM KAN SPELAS SKIVOR SOM KAN SPELAS PÅ DENNA -SPELARE Skivorna listade i tabellen nedan kan spelas på den här spelaren utan adapter. Markeringarna som visas i tabellen nedan anges på skivans etikett, förpackning eller omslag. Typer av spelbara skivor och deras märkning Diameter/Spelbara sidor Uppspelningstid -videoskiva -video 12 cm/enkelsidig 12 cm/dubbelsidig 1 skikt 2 skikt 1 skikt 2 skikt Uppspelningstid (MPEG2-format) 133 minuter (4,7 GB) 242 minuter (8,5 GB) 266 minuter (9,4 GB) 484 minuter (17 GB) -video 8 cm/enkelsidig 8 cm/dubbelsidig 1 skikt 2 skikt 1 skikt 2 skikt (MPEG2-format) 41 minuter 75 minuter 82 minuter 150 minuter CD CD 12 cm/enkelsidig CD 8 cm/enkelsidig 74 minuter 20 minuter Märkningar på -skivor På -skivor eller -förpackningar finns märkningarna nedan. Dessa märkningar anger vilken typ av video- eller ljudsignaler som spelats in på skivan och vilka funktioner som kan användas. Märkning Betydelse Anger antalet ljudspår. Anger antalet vinklar. Anger valbart bildformat för bilden. Anger nummer för uppspelningsbar region. UPPSPELNINGSBARA FORMAT Enheten kan spela upp de flesta audio-/video-filer som t.ex.: BILD: JPEG AUDIO: MP3, WMA VIDEO: DAT, VOB, MPEG2, MPEG4 (AVI, DIV)

8 FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL SE 07 FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL Kontrollera innehållet efter att du packat upp det. Spelare Monitor Fjärrkontroll IR-hörlurar x 2 Väska Nackstödsfäste x 2 Bilströmkabel Snabbstartsguide Bruksanvisning Tillbehör som finns hos din lokala återförsäljare. Nätdel (Batteri och nätadapter) Ytterligare IR-hörlurar Obs: De faktiska produkterna kan se något annorlunda ut än på de bilder som visas ovan.

9 08 SE DELAR OCH FJÄRRKONTROLL DELAR OCH FJÄRRKONTROLL SPELARE FAMSIDA OVANSIDA 1. LED-indikator När strömmen är ansluten blir LED-indikatorn grön för att visa att spelaren är påslagen. 2. ON / För att slå på spelaren trycker du i ca 2 sekunder. Tryck för att starta/pausa uppspelningen. Tryck för att bekräfta valet. 3. OFF / För att stänga spelaren trycker du ca 2 sekunder. Tryck för att stoppa uppspelningen. Tryck för att stänga den aktuella åtgärden.

10 DELAR OCH FJÄRRKONTROLL SE / Tryck för att hoppa till nästa spår/kapitel när du spelar upp :n. Tryck för att gå nedåt. 5. / Tryck för att hoppa till föregående spår/kapitel när du spelar upp :n. Tryck för att gå uppåt. 6. Tryck för att öppna locket. 7. VOL+ / Tryck för att höja volymen. Tryck för att flytta till höger. 8. / VOL- Tryck för att sänka volymen. Tryck för att flytta till vänster. 9. MODE Tryck för att visa menyn MODE, som inkluderar, USB, Memory Card och AV input. Det förvalda läget är. 10. OPTION Tryck för att visa menyn OPTION. HÖGERSIDA 1. DCIN 12 V Anslut nätadaptern här, använd rätt adapter som levereras med "nätdelens" tillbehör. 2. Uttag för hörlurar Anslut hörlurar eller förstärkare här. 4. USB-port Sätt i en USB-disk här. 5. Kortplats Stöder SD/MMC/MS-kort. 3. ix (gränsnittsutvidgning)-port Anslut till andra apparater här. Kontakt/kabel är specifik för spelaren, kontakta teknisk support för mer information.

11 10 SE DELAR OCH FJÄRRKONTROLL VÄNSTERSIDA 1. Lås Lås/lås upp spelarens stativ/nackstödsfäste. BAKSIDA 1. Stativ Används för att ställa upp spelaren. 2. Lås Lås upp stativet och ta bort det före montering på nackstödsfästet. ANVÄNDA STATIVET 1. Dra ut stativstödet. 2. Rotera 90 grader. 3. Luta spelaren bakåt.

12 DELAR OCH FJÄRRKONTROLL SE 11 MONITOR FAMSIDA OVANSIDA 1. ON / OFF För att slå på bildskärmen trycker du ca 2 sekunder. För att stänga bildskärmen trycker du ca 2 sekunder. 2. ENTER Tryck för att bekräfta valet. 4. VOL- / Tryck för att sänka volymen. Tryck för att gå uppåt. 5. DISPLAY Tryck för att öppna displaymenyn. 3. VOL+ / Tryck för att höja volymen. Tryck för att gå nedåt.

13 12 SE DELAR OCH FJÄRRKONTROLL HÖGERSIDA 1. DC IN 12V Anslut nätadaptern här, använd rätt adapter som levereras med "nätdelens" tillbehör. 2. Uttag för hörlurar Anslut hörlurar eller förstärkare här. 3. AUDIO Anslut en ljudkabel för ljudingång här. 4. VIDEO Anslut en videokabel för videoingång här. VÄNSTERSIDA 1. Lås Lås upp stativet och ta bort det före montering på nackstödsfästet. ANVÄNDA STATIVET 1. Dra ut stativstödet. 2. Rotera 90 grader. 3. Luta monitorn bakåt.

14 DELAR OCH FJÄRRKONTROLL SE 13 FJÄRRKONTROLL

15 14 SE DELAR OCH FJÄRRKONTROLL Tryck för att starta/pausa uppspelningen. Tryck för att bekräfta valet. Tryck för att stoppa uppspelningen. Tryck för att stänga den aktuella åtgärden. Tryck för att hoppa till föregående spår/kapitel när du spelar upp :n. Tryck för att gå uppåt. Tryck för att hoppa till nästa spår/kapitel när du spelar upp :n. Tryck för att gå nedåt. 5. Vol- / Tryck för att sänka volymen. Tryck för att flytta till vänster. 6. Vol+ / Tryck för att höja volymen. Tryck för att flytta till höger. 9. MENU Tryck för att visa -menyn. 10. MUTE Tryck för att sätta på/stänga tyst läge. 11. AUDIO Tryck för att ändra ljudspråk. 12. SUBTITLE Tryck för att ändra undertextningens språk Tryck för att snabbspola en film/ett musikklipp bakåt. Tryck för att snabbspola en film/ett musikklipp framåt. 15. ANGLE Tryck för att växla vinkel. 16. REPEAT Tryck för att upprepa uppspelningen. 7. OPTION Tryck för att visa menyn OPTION. 8. MODE Tryck för att visa menyn MODE, som inkluderar, USB, Memory Card och AV input. Det förvalda läget är 17. A-B Tryck, under uppspelning, på den för att ställa in två punkter och spela upp avsnittet mellan dem upprepade gånger. 18. PROGRAM Tryck för att bestämma i vilken ordning spåren ska spelas upp. 19. SIFFERTANGENTER 0-9

16 DELAR OCH FJÄRRKONTROLL SE 15 ANGÅENDE ANVÄNDNING AV FJÄRRKONTROLLEN 1. Fjärrkontrollen tål inte att tappas, trampas på eller utsättas för stötar. 2. Observera att fjärrkontrollen inte fungerar om det finns några hinder mellan fjärrkontrollsensorn och själva fjärrkontrollen. 3. Utsätt inte fjärrsensorn för starkt ljus. Om du gör det kan den sluta fungera. 4. Använd fjärrkontrollen inom angiven räckvidd. BYTA BATTERI 1. Använd en nagel för att trycka på A och dra ut batterihållaren B enligt den angivna riktningen. 2. Ta bort det gamla batteriet och sätt ett nytt på batterihållaren med +-sidan uppåt. Litiumbatteri (CR2025) 3. Sätt tillbaka batterihållaren på sin plats. Obs: För att förhindra läckage av vätska från litiumbatteriet, ta ur batteriet när du inte använder fjärrkontrollen under en längre tid (en månad eller mer). Om batteriet läcker vätska tar du försiktigt ut batteriet och torkar batterihållaren och byter ut det gamla batteriet mot ett nytt. Viktigt: Batteriet kan utgöra en brandrisk om det inte hanteras på rätt sätt. Batteriet får inte laddas om, plockas isär eller värmas över 100 C. Ersätt batteriet med ett batteri av samma typ. Kassera använda batterier på rätt sätt, förvara dem utom räckhåll för barn och släng inte in dem i en eld.

17 16 SE GRUNDLÄGGANDE HANTERING GRUNDLÄGGANDE HANTERING SÄTTA PÅ SPELAREN OCH MONITORN 1. Montera nackstödsfästen och skärmar, och anslut bilströmkabeln såsom det visas i den medföljande Snabbguiden. 2. Spelaren och monitorn slås på automatiskt när de anslutits till nackstödsfästena, knapparna ON/OFF finns på övre högra sidan på både spelaren " " och monitorn " ". Vänligen Observera: Endast för användning i fordon med 12 V DC. VÄLJA SPRÅK När spelaren slås på för första gången, visas följande meny där du väljer språk. Det finns 6 språk: English, Deutsch, Español, Français, Italiano och Swedish. Navigera till det språk du vill ha och tryck på för att bekräfta.

18 GRUNDLÄGGANDE HANTERING SE 17 STÄNGA SPELAREN OCH BILDSKÄRMEN 1. Tryck på OFF / på enheten i ca 2 sekunder. 2. Koppla ur bilströmkabeln från fordonets uttag på 12 V DC. Spelare OFF Monitor OFF Obs: När vare sig huvudenheten eller monitorn används under 5 minuter stängs huvudenheten eller monitorn av automatiskt. SÄTTA I EN SKIVA 1. Tryck på knappen OPEN på enheten för att öppna skivluckan. 2. Sätt in en skiva och tryck ned den med fingrarna nära hålet i mitten. Ett klickljud hörs. 3. Stäng skivluckan. Obs: 1. Kontrollera att skivan är rätt insatt. Om den inte sitter som den ska kan det orsaka skador. 2. Använd inte skeva eller spruckna skivor. 3. Enkelsidiga skivor placeras med etikettsidan uppåt. 4. Eftersom dubbelsidiga skivor har ett inspelningsskikt på båda sidorna ska de kontrolleras noggrant. Var noga med att inte repa dem när du tar ut dem från spelaren.

19 18 SE GRUNDLÄGGANDE HANTERING UPPSPELNING 1. Slå på strömmen. 2. Öppna skivluckan och sätt i en skiva korrekt. 3. Stäng skivluckan. 4. Spelaren kommer att ladda skivan och starta uppspelningen automatiskt. Om inte, tryck på. STOPPA UPPSPELNING 1. Tryck på under uppspelning och spelaren kommer ihåg stoppunkten. 2. För att återuppta uppspelningen från stoppunkten trycker du på. 3. Om du vill avbryta stoppunkten trycker du på igen i läget STOP. Spelaren kommer inte att återuppta uppspelningen från stoppunkten nästa gång du trycker på. PAUSA UPPSPELNINGEN 1. Tryck på under uppspelningen. 2. För att återuppta uppspelningen trycker du på igen.

20 USB- och SD-UPPSPELNING SE 19 USB- och SD-UPPSPELNING SÄTTA I ETT USB-MINNE Sätt i ett USB-minne enligt nedan. OBS: Anslut USB-minnet direkt till spelaren, använd INTE en USB-hubb, en extern hårddisk eller förlängningskabel etc. Maximal storlek är 32 GB och USB-minnet måste formateras i FAT eller FAT 32. SÄTTA I ETT SD-KORT Sätt i ett minneskort enligt nedan. Obs: 1. På grund av att minneskort har olika storlekar kan du behöva justera vinkeln en aning om ett minneskort inte kan läsas. 2. Eventuellt känner inte spelaren igen mini-sd-adaptrar eller SD-kort med dubbel spänning. 3. Använd inte en MS-PRO-adapter där ytans färg har fallit bort. Det kan leda till skador. 4. Maximal storlek är 32 GB och USB-minnet måste formateras i FAT eller FAT 32.

21 20 SE UPPSPELNING AV MULTIMEDIA UPPSPELNING AV MULTIMEDIA UPPSPELNING AV MULTIMEDIA När ett USB-minne eller SD-kort är insatt och det finns en MP3-fil på den, kommer spelaren att spela upp filen automatiskt, enligt nedan. Tryck på stop (OFF) för att lämna uppspelningen och gå till skärmen för mapplistmenyn. SPELA MUSIKFILER 1. Navigera till och tryck på för att gå till mapplistan. 2. Välj den mapp med de musikklipp som du vill lyssna på och tryck på för att gå till mappen. 3. Markera klippet du vill ha och tryck på för att börja spela det. OBS: Musikfiler måste vara i formaten MP3 eller WMA för att kunna spelas.

22 UPPSPELNING AV MULTIMEDIA SE Under uppspelning kan du trycka på knappen A-B för att få funktionen A-B repeat. Eller så kan du trycka på knappen REPEAT för att ändra upprepningslägena, vilket inkluderar Repeat: [ Repeat 1 ] innebär att spåret som spelas upprepas; Repeat: [ Repeat Dir ] innebär att mappen upprepas; Repeat: [ Repeat All ] innebär att skivan upprepas och Repeat: [ Repeat Off ] innebär att inget upprepas. 5. Tryck på för att stoppa uppspelningen och tryck på igen om du vill gå tillbaka till mapplistmenyn. VISA JPEG-FILER 1. Navigera till och tryck på för att gå till mapplistan. 2. Välj den mapp med de JPEG-filer som du vill se och tryck på för att gå till mappen. 3. När du navigerar i mappen kommer den JPEG-fil du markerar att visas i sin miniatyrform mitt på skärmen. (Tryck på MENU för en multipel miniatyrvy.) 4. Välj den JPEG du vill ha och tryck på för att starta bildspelet. Du kan trycka på när som helst för att pausa vid vilket fotografi som helst. 5. Tryck på för att stoppa uppspelningen i helskärmsläge och tryck på igen om du vill gå tillbaka till mapplistan.

23 22 SE UPPSPELNING AV MULTIMEDIA 6. Medan du tittar på fotografier, tryck på för att rotera medurs och för att rotera moturs. 7. Repetera-funktionen är tillgänglig enligt vad som tidigare beskrivits för musikfiler. UPPSPELNING AV VIDEOFILER 1. Navigera till och tryck på för att gå till mapplistan. 2. Välj den mapp med de klipp som du vill se och tryck på för att gå till mappen. 3. Markera klippet du vill ha och tryck på för att börja spela det. 4. Under uppspelning kan du trycka på knappen A-B för att få funktionen A-B repeat. Eller så kan du trycka på knappen REPEAT för att ändra upprepningslägena, vilket inkluderar Repeat: [ Repeat 1 ], Repeat: [ Repeat Dir ], Repeat: [ Repeat All ] och REP Off. REP1 innebär att klippet som spelas upprepas; REP DIR innebär att mappen upprepas; REP ALL innebär att skivan upprepas och REP OFF innebär att inget upprepas.

24 UPPSPELNING AV MULTIMEDIA SE Tryck på för att stoppa uppspelningen och tryck på igen om du vill gå tillbaka till mapplistan. OBS: För att komprimera filmer och sedan spela dem på denna spelare rekommenderas du att använda en DivX-omkodare. Även om det finns många filmformat och komprimeringsprogram använder flertalet i grunden MPEG4 algoritmer. DivX är bara en sådan MPEG4-kompressor, men det är den mest använda och erkänd av Sony, Panasonic och andra tillverkare. Med denna enhet kan DivX-uppspelning göras och då blir uppspelningsprestandan pålitlig och jämn. När du använder den officiella DivX-omkodaren (ladda ner från till en liten avgift) ska du alltid använda alternativet "Home Theatre" för att få optimal kompression och lämplig uppspelningskvalitet på spelaren. Behåll bildförhållandet 16:9 för fullskärmsvisning. Användning av andra komprimeringsprogram eller uppspelning av andra filformat (t.ex. Quick Time) kan ge opålitliga eller oförutsägbara resultat och rekommenderas inte.

25 24 SE SYSTEMINSTÄLLNING SYSTEMINSTÄLLNING ALTERNATIVMENY När knappen OPTION på enheten trycks in, kommer en lista med alternativ att visas, med inställningarna för IR Headphone, Display, Setup, Disc Menu, Information, Mute, Audio, Subtitle, Repeat och Zoom. ANVÄNDA DEN INFRARÖDA SÄNDAREN -spelaren har en inbyggd infraröd sändare för att de medföljande infraröda hörlurarna ska kunna användas. Följ instruktionerna på sidan 43 i den här handboken för att komma igång. Standardinställningen för IR-sändare är "Channel A", för att ändra detta eller stänga av IR-sändaren trycker du på knappen Option ovanpå -spelaren eller på för att gå till menyn för i IR-hörlurarna. Navigera till din gjorda markering och tryck på för att bekräfta. De medföljande infraröda hörlurarna har två kanaler för att ta emot ljudöverföring. Detta gör att två system kan användas oberoende av varandra (i större fordon) utan störningar. För ytterligare information om användning av IR-hörlurarna, se sidan 43.

26 SYSTEMINSTÄLLNING SE 25 SPELARENS DISPLAY Navigera till Display och tryck på för att gå till undermenyn. 1. Ljusstyrka: Navigera till Ljusstyrka, tryck på och använd sedan och för att justera ljusstyrkan. Tryck på för att bekräfta. 2. Färg: Navigera till Färg, tryck på och använd sedan och för att justera färgen. Tryck på för att bekräfta. 3. Bildskärmsformat: Navigera till Bildskärmsformat, tryck på och använd sedan och för att välja mellan 16:9 och 4:3. Tryck på för att bekräfta. 4. AV IN: Navigera till AV IN, tryck på och använd sedan och för att välja mellan CVBS och S-VIDEO. Tryck på för att bekräfta. MONITORNS DISPLAY När du ska justera monitorns display navigerar du till det alternativ du väljer och trycker på ENTER och använder sedan och justerar. Tryck på ENTER igen för att bekräfta, eller tryck på OFF för att avsluta.

27 26 SE SYSTEMINSTÄLLNING TV-SYSTEM Vissa -skivor har TV-system inställda och dessa TV-system kan variera. Innan du spelar en -skiva måste du först kontrollera TV-systemet och sedan markera rätt system. Navigera till Inställningar, tryck på för att visa menyn för TV System, och tryck på igen för att gå till menyn. NTSC: Välj detta om spelaren är ansluten till en NTSC-TV. PAL: Välj detta om spelaren är ansluten till en PAL-TV. Auto: Välj detta om spelaren är ansluten till en multisystem-tv. Standardinställningen är Auto. Obs: Om ett felaktigt TV-system har markerats kommer bilden att visas i svartvitt. SKÄRMSLÄCKARE Navigera till Skärmsläckare och tryck på för att gå till undermenyn. On: Markera detta för att aktivera skärmsläckaren. När spelaren är i lägena STOP eller NO DISC, eller det inte görs någon rörelse under en längre tid, kommer skärmsläckaren att visas för att skydda skärmen från skador. Off: Markera detta för att inaktivera skärmsläckaren. Standardinställningen är On.

28 SYSTEMINSTÄLLNING SE 27 TV-TYP Navigera till TV-typ och tryck på för att gå till undermenyn. 4:3 PS: Markera detta för att justera -bildformatet till 4:3 pan & scan. 4:3 LB: Markera detta för att justera -bildformatet till 4:3 letterbox. 16:9: Markera detta för att justera -bildformatet till 16:9. LÖSENORD Lösenordsfunktionen finns för föräldrar som vill begränsa sina barns användning av. Vid första användningstillfället skriver du in 0000 eller det tilldelade lösenordet för att låsa upp föräldrakontrollen. När föräldrakontrollen är olåst går du till nivåmenyn och ställer in nivån för ett program. Tilldela ett nytt lösenord (4 siffror) för att låsa nivån. Om du har glömt lösenordet du tilldelat anger du 0000 för att åter låsa upp nivån.

29 28 SE SYSTEMINSTÄLLNING NIVÅ Nivåfunktionen fungerar för de -skivor som har tilldelats en nivå. Detta hjälper dig att ge begränsad tillgång till för andra. 8 alternativ finns: Kid Safe, G, PG, PG13, PG-R, R, NC-17 och Adult. Den förvalda nivån är Vuxen. Obs: När lösenordsfunktionen är låst kan du inte ändra nivåerna. ÅTERSTÄLLNING TILL FABRIKSINSTÄLLNINGAR Välj detta för att återställa alla inställningar till standardvärden.

30 SPRÅKINSTÄLLNING SE 29 SPRÅKINSTÄLLNING SPRÅK Navigera till Språkinställningar, tryck på för att gå till menyn DISPLAY och tryck på igen för att gå till menyn LANGUAGE. 6 valbara språk finns: English, Deutsch, Español, Français, Italiano och Swedish. Markera det språk du vill ha och tryck på för att bekräfta. Det förvalda språket är English. UNDERTEXT Navigera till Undertext och tryck på för att gå till undermenyn. Om du vill spela en med undertext, välj On och tryck på för att bekräfta. Om du vill spela en utan undertext, navigera till Off och tryck på för att bekräfta.

31 30 SE DIGITAL INSTÄLLNING DIGITAL INSTÄLLNING LJUDEFFEKT Navigera till Digital inställning, tryck på för att gå till menyn Sound Effect och tryck på igen för att gå till undermenyn. 2 ljudutgångseffekter finns: Normal och Surround. Markera den effekt du vill ha och tryck på för att bekräfta. DYNAMISKT OMRÅDE Navigera till Dynamiskt område och tryck på för att gå till undermenyn. Denna inställning är för justering av kompressionsförhållandet för linjeutgången och för att få olika effekter. Om Off markeras, kommer ljudsignalens toppvärde att komprimeras till sitt minsta värde; Om Full markeras komprimeras den till sitt högsta värde.

32 DIGITAL INSTÄLLNING SE 31 DIX VOD DivX(R) VOD-filer hämtas efter att ha betalt för en hyrfilm från vissa kommersiella webbplatser. Innan du laddar ner en VOD måste du ange din -spelares registreringsnummer på webbplatsens köpformulär. Skriv ner VOD-registreringsnumret på 8 tecken så att du kan fylla i formuläret på webbplatsen du köper dina DivX(R) VOD-filer från För att se registreringsnumret trycker du på OPTION på enheten eller fjärrkontrollen, navigerar till Inställningar och trycker på för att gå in i undermenyn. Navigera till Digital inställning och tryck på för att visa gränssnittet nedan. Tryck sedan på igen och meddelandet nedan visas. Obs: 1. Registreringskoden ändras varje gång du använder den för att ladda ned DivX(R)-filer. Du måste använda en ny kod nästa gång du laddar ned. 2. Om du inte kan spela en DivX VOD-fil som spelats in på en CD-R-skiva efter att den laddats ned, kan hyrestiden som getts under köpet från webbplatsen ha löpt ut. Det är också möjligt att den inspelade filen inte är kompatibel med din spelare på grund av olika versioner eller felaktiga nedladdningsparametrar. De parametrar som används vid kopiering till CD-R kan vara en annan orsak till detta. 3. Eftersom det inte är möjligt att här ge all information, alla parametrar och råd om användning av DivX(R) VOD-filer, rekommenderar vi att du besöker specialwebbplatser som

33 32 SE INSTÄLLNING AV SKIVA INSTÄLLNING AV SKIVA SKIVMENY Om en skiva har en meny kan du visa menyn genom att navigera till Skivmeny och trycka på genom att trycka på knappen MENU på fjärrkontrollen. eller INFORMATION Navigera till information och tryck på skärmen.. Skiv- och uppspelningsinformation visas längst upp på

34 INSTÄLLNING AV SKIVA SE 33 TYST För att stänga av ljudet navigerar du antingen till Tyst och trycker på eller trycker på knappen MUTE på fjärrkontrollen. Om du upprepar ovanstående steg kommer ljudet att sättas på igen.

35 34 SE INSTÄLLNING AV SKIVA AUDIO Om en är försedd med olika ljudspråk kan du välja det ljudspråk du vill ha genom att navigera till Audio och trycka på eller genom att trycka på knappen AUDIO på fjärrkontrollen. Obs: För VCD eller CD kan du välja att spela olika kanaler.

36 INSTÄLLNING AV SKIVA SE 35 UNDERTEXT Välj den undertext du vill ha på -skivor genom att navigera till Undertext och trycka på trycka på knappen SUBTITLE på fjärrkontrollen under uppspelning. eller

37 36 SE INSTÄLLNING AV SKIVA UPPREPA Om alternativet Upprepa markeras eller knappen REPEAT på fjärrkontrollen trycks på under uppspelning, kommer en :s titel/kapitel eller en CD:s spår/hela skiva att spelas upprepade gånger. Obs: Läget REPEAT kommer att ändras varje gång du trycker på UPPREPA-knappen.

38 INSTÄLLNING AV SKIVA SE 37 ZOOM Om du vill zooma bilden på skärmen, navigera till Zoom och tryck på. Zoomningförhållandet ändras till 2, 3, 4, 1/2, 1/3, 1/4 och 1 gånger sin ursprungliga storlek varje gång knappen trycks in. Zoom: x 2 Obs: Om alternativet Zoom väljs under uppspelningen kommer filmen automatiskt att pausas.

39 38 SE LÄGE LÄGE LÄGE När knappen MODE på enheten trycks på, kommer en lista med alternativ att visas, i vilken ingår, USB, Memory Card och AV Input. : Markera detta om du vill spela -skivan i spelaren. Navigera till och tryck på för att starta uppspelningen. USB: Markera detta om du vill titta på videoklipp, lyssna på musik eller visa foton från ett USB-minne. Navigera till, tryck på för att hämta USB-minnet och menyn nedan visas. Memory Card: Markera detta om du vill titta på videoklipp, lyssna på musik, eller visa bilder från ett minneskort. Navigera till, tryck på för att hämta kortet och menyn nedan visas. AV INPUT: Spelaren kan ta emot AV-in-signaler, korrekt anslutningskabel säljs separat.

40 LÄGE SE 39 LÄSNING AV USB-MINNE OCH SD-KORT När du sätter i en USB-disk och ett minneskort på samma gång kommer spelaren att spela upp innehållet i minnet som fördes in i spelaren senast. Om en lagringsenhet ansluts till spelaren medan en annan lagringsenhet spelas kommer uppspelningen att avslutas och spelaren spela media från den nyinförda lagringsenheten.

41 40 SE FUNKTIONER PÅ FJÄRRKONTROLLEN FUNKTIONER PÅ FJÄRRKONTROLLEN SPELA PÅ SNABB HASTIGHET 1. Tryck på eller på fjärrkontrollen under uppspelning. 2. Uppspelningshastigheten ändras varje gång du trycker på eller. Den ändras till respektive 2, 4, 8, 20 och 1 gång sin normala hastighet. Obs: När en skiva (med undantag för CD- eller MP3-skivor) spelas med snabb fart stängs ljudet av. A-B-UPPSPELNING 1. Om knappen A-B på fjärrkontrollen trycks ned en gång under uppspelning, kommer den aktuella punkten att placeras av fjärrkontrollen och Repeat A- att visas på skärmen. 2. Om du trycker på knappen A-B igen kommer punkten B att placeras och spelaren spela från punkt A till punkt B upprepade gånger. 3. Om du trycker på knappen A-B en tredje gång för att avbryta A-B-uppspelningen kommer spelaren att återuppta sin normala uppspelning. VINKEL När du spelar en scen inspelad med flera vinklar, trycker du på knappen ANGLE på fjärrkontrollen för att byta vinkel. Om scenen inte är inspelad med flera vinklar kommer knappen inte att fungera.

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes. FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/ PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK R RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R EN DE TM

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem 4-279-067-11(2) (SE) Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem Bruksanvisning BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600 VARNING! Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme, såsom en bokhylla eller ett skåp. Täck inte över

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10)

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Innehållsförteckning Kontroller och indikatorer på fjärrkontroll och TV Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Se på TV Se på TV...(15) Använda den digitala,

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem

Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem 4-456-335-11(1) (SE) Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem Användarinstruktioner BDV-N9100W/BDV-N9100WL/BDV-N8100W BDV-N7100W/BDV-N7100WL VARNING Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme som en bokhylla

Läs mer

Snabbhandledning CECHK04 7012194

Snabbhandledning CECHK04 7012194 Snabbhandledning CECHK04 7012194 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten.

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok COOLTAB-70 18 cm Internet Tablet med Android 4.0 Handbok 1 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk.

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk. Norsk Suomi Modellnummer TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...6 Anslutningar...7

Läs mer

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning Bärbar projektor NP905/NP901W Bruksanvisning 2:a utgåva, juli 2008 Information om USB trådlöst LAN: Projektorserierna NP905/NP901W som distribueras i vissa regioner och länder levereras inte med USB trådlös

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV. Rev. 904

BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5 / LAN / USB 2.0 / AV. Rev. 904 BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV Rev. 904 Freecom MediaPlayer II Kära användare, Tack för att du valde Freecom MediaPlayer II en fullkomligt ny,

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA SVNSKA LCD-TV LD LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODLLR SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** TV MODLLR LD LCD SL9*** 7SL9*** Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda din nya

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer