BRUKSANVISNING Infotainment Blues

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING Infotainment Blues"

Transkript

1 SIMPLY CLEVER BRUKSANVISNING Infotainment Blues

2 6V CB

3 Frord Denna bruksanvisning r avsedd fr Infotainment blues (nedan kallat apparat). Var god ls bruksanvisningen noggrant, eftersom korrekt anvndning av apparaten frutstter att man gr tillvga enligt denna bruksanvisning. 6V CB

4 Innehållsförteckning Bruksanvisning 3 Frklaringar 4 Förkortningar Inledande information Viktiga anvisningar 6 Apparatversikt 6 Instllningar 7 Radio Manvrering 8 Lgesinstllningar 10 Media Manvrering 11 Ljudkllor 12 Instllningar och avancerade funktioner 14 Alfabetiskt register 2 Innehållsförteckning

5 Bruksanvisning Ngra av de funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning r endast tillgngliga i kombination med vissa typer av externa enheter (t.ex telefon, musikspelare eller liknande). Bilderna i bruksanvisningen fungerar enbart som frtydligande exempel. P bilderna kan mindre detaljavvikelser frekomma i jmfrelse med ditt fordon. Bilderna anvnds endast fr att ge allmn information. KODA AUTO a.s. arbetar stndigt med vidareutveckling av sina fordon. Frndringar av leveransomfattningen vad gller form, utrustning och teknik kan drfr alltid frekomma. Uppgifterna i denna bruksanvisning var aktuella nr bruksanvisningen gick i tryck. Inga ansprk kan grundas p uppgifter, bilder och beskrivningar i denna bruksanvisning. Frskran om verensstmmelse KODA AUTO a.s. frskrar hrmed att KODA Infotainment-system uppfyller grundkraven och ytterligare bestmmelser i EU-direktiv 1999/5/EG gllande radiosystem och telekommunikationsapparater. Bruksanvisning 3

6 Frklaringar Bruksanvisningens struktur Bruksanvisningen r hierarkiskt indelad i fljande omrden: Huvudkapitel (t.ex. Radio) - huvudkapitlets rubrik anges alltid lngst ned p hger sida Kapitel (t.ex. Manvrering) Inledning till ett mne - versikt ver moduler inom ett kapitel, inledande information om kapitlets innehll, anvisningar som gller fr hela kapitlet (om tillmpligt) Modul (t.ex. Val av frekvensomrde) Informationsskning Skordsindexet i slutet av bruksanvisningen hjlper dig hitta den information du sker i bruksanvisningen. Textanvisningar Anvisning "Tryck" "Hll intryckt" Betydelse Tryck kort p knappen inom 1 sek. Hll knappen intryckt i 25 sek. Textsymboler Symbol Betydelse Hnvisning till den inledande modulen av ett kapitel med viktig information och skerhetsanvisningar. Modulen fortstter p nsta sida. Registrerat varumrke. Symbol fr nsta tgrd. Upprepat tryck p knappen VARNING Texter med denna symbol uppmrksammar p en allvarlig olycks- och skaderisk eller p livsfara. VIKTIGT Texter med denna symbol uppmrksammar p risken fr skador p fordonet eller fr eventuella funktionsfel p vissa system. Observera Texter med denna symbol innehller extra information. 4 Frklaringar

7 Förkortningar Förkortning AM DRM FM mp3 TP wma Förklaring Radiosndning-Frekvensomrde Skyddsmetod fr innehllet i digitala media Radiosndning-Frekvensomrde Komprimerat ljudformat Trafikradiostation Komprimerat ljudformat Förkortningar 5

8 Inledande information Viktiga anvisningar Inledning VARNING I frsta hand ska uppmrksamheten gnas t krningen! Som frare br du det fulla ansvaret fr framfrandet av fordonet. Anvnd apparaten s att du i varje trafiksituation har full kontroll ver fordonet i annat fall uppstr olycksrisk! Stll in ljudvolymen s att det alltid r ltt att hra ljudsignaler utifrn, som t.ex. sirener frn utryckningsfordon (polis, ambulans, brandkr). En fr hgt instlld ljudvolym kan leda till hrselskador! Apparatversikt Inledning I detta kapitel finns information om: Apparatbeskrivning 6 P-/frnslagning av apparaten 6 Instllning av ljudvolym 7 I detta kapitel beskrivs apparaten, hur man slr p eller frn den samt hur man stller in ljudvolymen. Apparatbeskrivning Bild 1 Apparatversikt - variant 1 Bild 2 Apparatversikt - variant 2 1 Vridreglage. 2 Display 3 SD-kortfack Sl p/frn apparaten Radiolge» Sidan 8 Medialge» Sidan 11 Instllning av valt lge (Radio» Sidan 10 / Media» Sidan 14) Apparatinstllningar» Sidan 8 Ljudinstllningar» Sidan 8 / Flytta bakt/flytta framt/instllning av valda menypunktsvrden - Funktionsknappar (knapparnas funktioner beskrivs i de enskilda kapitlen) P-/frnslagning av apparaten Manuell p-/frnslagning Tryck p fr att sl p resp. sl frn apparaten. Automatisk pslagning av apparaten Om apparaten stngts av innan tndningen slagits frn med knappen sls den automatiskt p efter att tndningen slagits p. Automatisk frnslagning av apparaten Om tndningsnyckeln dras ur tndningslset nr apparaten r pslagen, sls apparaten frn automatiskt. Om fordonet r utrustat med startknapp sls apparaten frn automatiskt nr motorn stngts av och drren ppnats. Nr tndningen r frnslagen sls appararen frn automatiskt efter ca 30 minuter. 6 Inledande information

9 Apparaten kan under vissa omstndigheter sls frn automatiskt genom fordonsbatteriets urladdningsskydd eller apparatskyddet. P apparatens bildskrm visas d ngot av fljande meddelanden: Low batt. - fordonsbatteriet r nstan tomt Temp. high - apparatens temperatur r fr hg Temp. low - apparatens temperatur r fr lg Instllning av ljudvolym Alla ndringar av ljudvolymen visas p apparatens bildskrm. ka ljudvolymen Vrid vridreglaget 1 t hger. Minska ljudvolymen Vrid vridreglaget 1 t vnster. Ljudlst lge Stll ljudvolymen p 0 genom att vrida vridreglaget 1 t vnster. Nr ljudet stngts av helt visas fljande symbol p apparatens display:. Om uppspelning pgick i menyn Media d ljudlst lge aktiverades, avbryts uppspelningen (paus) 1). VIKTIGT En fr hgt instlld ljudvolym kan orsaka resonans i fordonet resp. skador p hgtalarna. Instllningar Inledning I detta kapitel finns information om: Displayvisning 7 Stlla in nskat vrde 7 Ljudinstllningar 8 Avancerade instllningar 8 Detta kaptitel beskriver instllningsmjligheter och manvrering av apparaten. Enskilda menypunkter fr apparatinstllning kan hmtas genom aktivering av en av fljande knappar: Ljudinstllningar» Sidan 8 Apparatinstllningar» Sidan 8 Instllning av lge Radio» Sidan 10 och Media» Sidan 14 Observera Beroende p utrustning kan apparaten ocks manvreras med manverspaken eller med knapparna p multifunktionsratten. Ytterligare information» Bruksanvisning. Displayvisning Beskrivning av visningen» bild 3 A Antal menypunkter fr respektive instllning B Den aktuella menypunktens position C Den aktuella menypunktens namn D Vxla till fregende menypunktsvrde E Vxla till nsta menypunktsvrde F Aktuellt menypunktsvrde Stlla in nskat vrde Bild 3 Instllningar - Displayvisning Stlla in vrde Stll in det nskade vrdet fr den valda menypunkten p ett av fljande stt: Genom att trycka p knappen resp.. Genom att vrida p vridreglaget 1. 1) Gller inte fr AUX. Inledande information 7

10 Avsluta instllning Instllningen avslutas genom att trycka p en av knapparna -. Om apparaten inte aktiveras, vxlar visningen efter ngra sekunder till det senast valda Radio- resp. Media- lget. Ljudinstllningar Tryck p nytt p knappen. Fljande menypunkter visas efter varandra: BAS - basinstllning MIDDLE - mellanregisterinstllning TREBLE - diskantinstllning Balans - instllning av ljudvolymfrhllandet mellan vnster och hger sida Fader - instllning av ljudvolymfrhllandet mellan fram/bak (gller fr fordon med hgtalare bak) Avancerade instllningar Tryck p nytt p knappen. Fljande menypunkter visas efter varandra: GALA - hastighetsanpassad ljudvolymanpassning (hgre hastighet innebr en kad ljudvolym) On volume - instllning av maximal ljudvolym vid pslagning av apparaten TP volume - instllning av ljudvolymen fr inkommande trafikmeddelanden (TP) PDC ljud - snkning av ljudvolymen (t.ex. radiovolym) nr parkeringshjlpen r aktiverad Low - liten ljudvolymsnkning Middle - medelstor ljudvolymsnkning High - stor ljudvolymsnkning Clock - tidsvisning p apparatens display (d tndningen slagits p och apparaten slagits frn) Yes - aktivering av visning No - avaktivering visning Restore - terstllning till fabriksinstllningar Press - Bekrftelse av fabriksinstllningar Radio Manvrering Inledning I detta kapitel finns information om: Displayvisning 8 Vlja frekvensomrde 9 Lagra radiostation 9 Vlja och ska radiostation 9 Apparaten kan ta emot analoga radiosignaler p FM- och AM-banden. VIKTIGT Parkeringshus, tunnlar, hga byggnader eller berg kan stra radiosignalen s att mottagningen frsvinner helt. P fordon med fnsterantenner kan det uppst strningar i mottagningen om rutorna har frsetts med film eller metallbelagda etiketter. Displayvisning Läs och beakta först på sidan 8. Beskrivning av visningen» bild 4 A Valt frekvensomrde B Vald radiostation (frekvens eller beteckning) C Statusrad Bild 4 Radio - Displayanvisning 8 Radio

11 Symboler i statusraden C Symbol - Vlja frekvensomrde Betydelse Manuell skning av frekvensbandet Automatisk skning av frekvensbandet Positions-/knappnummer under vilket en station r lagrad Ljud avaktiverat En trafikradiostation r tillgnglig Ingen trafikradiostation r tillgnglig Läs och beakta först på sidan 8. Tryck p nytt p knappen. Varje frekvensomrde har tv lagringsgrupper FM1 och FM2 resp. AM1 och AM2. Observera Om en radiostation p FM-bandet snder RDS-datainformation, visas namnet i stllet fr stationsfrekvensen p apparatens display. Lagra radiostation Läs och beakta först på sidan 8. Manuell lagring Hll en av stationsknapparna intryckt -. Stationen lagras p den valda positionen. Lagringen bekrftas med en ljudsignal och visning av numret p stationsknappen i statusraden p displayen. Automatisk lagring Hll knappen intryckt. P apparatens display visas fljande text Autostore... och i den aktuella lagringsgruppen (t.ex. FM1) lagras de sex stationerna med den starkaste signalen. Vlja och ska radiostation Läs och beakta först på sidan 8. Vlja radiostation i listan med tillgngliga stationer Apparaten sker automatiskt i bakgrunden efter tillgngliga radiostationer, bland vilka man direkt kan vlja efter pslagning av apparaten Tryck p knappen eller. Vxling sker d till fregende eller nsta station. Vlja radiostation under stationsknapparna Genom att trycka p respektive knapp - sker vxling till den lagrade sndaren fr den tagna positionen i den aktuella lagringsgruppen (t.ex. FM1). Halvautomatisk stationsskning Tryck p knappen eller. En skning startas i den valda riktningen och stannar vid nsta station med tillrckligt stark signal. Manuell stationsskning Tryck p knappen Manual. Tryck p nytt p knappen eller och stll in det nskade vrdet fr frekvensomrdet. Vrdet fr frekvensomrdet ndras med 0,1 MHz i FM-omrdet resp. med 9 khz i AMomrdet. Ska efter tillgngliga radiostationer (Scan) Tryck p knappen Scan. Skningen startar. Med denna funktion spelas alla tillgngliga stationer upp i tur och ordning i ngra sekunder. Genom att trycka p nytt p knappen avslutas skningen och den aktuella stationen frblir instlld. Radio 9

12 Lgesinstllningar Inledning I detta kapitel finns information om: Instllningar 10 Trafikradio TP 10 Detta kapitel beskriver instllningsmjligheterna i lge Radio och innehller information om funktionen trafikradio (TP). Observera Om en uppspelning av trafikmeddelanden sker, visas Traffic p apparatens display. Om denna radiostation inte snder trafikmeddelanden eller om dess signal inte r tillgnglig sker apparaten automatiskt efter en annan trafikradiostation. Under uppspelning i lge Media eller av en radiostation p AM-bandet tas trafikradion frn den senast valda FM-radiostationen emot. Instllningar Tryck p nytt p knappen. Fljande menypunkter visas efter varandra: TP - instllning av trafikradio Yes - trafikradio tas emot No - trafikradio tas inte emot Scan - skning efter tillgngliga radiostationer Press - starta skning Manual - vlja radiostation manuellt Press - starta manuellt val Arrow - instllning av stationsval (knappfunktion resp. ) Stations - vlja frn listan ver tillgngliga stationer Presets - vlja under stationsknapparna Trafikradio TP Funktionen gr det mjligt att ta emot trafikmeddelanden. Aktivera/avaktivera mottagning av trafikmeddelanden Tryck p knappen TP Yes/No. FM-band Om den aktuellt instllda radiostationen snder trafikmeddelanden, visas p apparatens display. Om denna inte snder ngra trafikmeddelanden, visas. AM-band P AM-bandet snds inga trafikmeddelanden. 10 Radio

13 Media Manvrering Inledning I detta kapitel finns information om: Displayvisning 11 Uppspelning 11 Apparaten mjliggr uppspelning av ljudfiler frn olika databrare och anslutna apparater (fortsttningsvis bara "Ljudkllor"). Displayvisning Beskrivning av visningen» bild 5 A Informationsrad B Namn p det uppspelade spret C Statusrad Symboler i informationsraden A Symbol SD / USB / AUX Bild 5 Media - Displayvisning Betydelse Aktuellt vald ljudklla Uppspelningslista Mapp Spr Symboler i statusraden C Symbol Uppspelning Upprepning av spr Betydelse Upprepning av mappen/av ljudkllans innehll Slumpvis uppspelning Ljudlst/ Avbrott i uppspelning (gller inte fr AUX) En trafikradiostation r tillgnglig Ingen trafikradiostation r tillgnglig Apparaten spelar upp innehllet i den anslutna ljudkllan av de i alfabetisk ordning sorterade mapp- och filnamnen. Manvrering med apparatknappar Funktion Uppspelning/paus Snabbskning framt i spret Snabbskning bakt i spret Uppspelning av aktuellt spr frn brjan Uppspelning av fregende spr Uppspelning av nsta spr Vxla till fregende mapp/spellista fr den aktuella ljudkllan a) Vxla till nsta mapp/spellista fr den aktuella ljudkllan a) a) Denna funktion stds inte av apparater frn Apple. tgrd Tryck p Genom att hlla intryckt Genom att hlla intryckt Tryck p (efter ca 3 sekunder frn start av uppspelningen) Tryck p (inom 3sekunder efter start av uppspelningen) Tryck p Tryck p Tryck p Media 11

14 Ljudkllor Inledning I detta kapitel finns information om: Vlja ljudklla 12 SD-kort 12 USB-ingng 13 AUX-ingng 13 Apparaten kan maximalt identifiera 1024 mappar och spela upp maximalt 6500 filer. Apparaten kan maximalt spela upp 1024 filer frn en mapp. SD-kort Bild 6 Blues - stta i SD-kort Ljudfiler i olika format kan spelas upp och olika typer av kllor kan anslutas p apparaten» Sidan 14. Vid ljudkllor med ett minne som lagrats med mnga underavdelningar kan endast innehllet p den frst skapade platsen lsas in. VARNING Placera aldrig externa ljudkllor i nrheten av ngon airbag. Om en airbag lser ut kan dessa slungas bakt i passagerarutrymmet och skada passagerarna. Placera aldrig ljudkllor p instrumentbrdan och ha dem inte i handen eller i knt. De kan slungas omkring i passagerarutrymmet vid en pltslig krmanver och orsaka personskador. Dra alltid anslutningskabeln till ljudkllan s att kabeln inte hindrar krningen. VIKTIGT Lagra inte viktiga data p anslutna ljudkllor. KODA ansvarar inte fr filer eller anslutna media som frlorats eller skadats. Vlja ljudklla Läs och beakta först och på sidan 12. Läs och beakta först och på sidan 12. SD-minneskortfacket r placerat p apparatens framsida» Sidan 6. Stta i SD-kort Skjut in SD-minneskortet i minneskortfacket, med det avfasade hrnet frst vnt t hger, tills det "snpper in i lge". Uppspelningen startar automatiskt. Ta ut SD-kort Tryck p det inskjutna SD-kortet. SD-kortet "hoppar" ut i utmatningslge. VIKTIGT Om du anvnder mindre SD-kort med adapter kan SD-kortet falla ur adaptern p grund av vibrationer frn fordonet under krning. Tryck p nytt p knappen. Fljande menypunkter visas efter varandra: SD - SD-kort USB - en ljudklla ansluten via USB AUX - en ljudklla ansluten via AUX Apparaten vxlar bara mellan anslutna ljudkllor med uppspelningsbart innehll. 12 Media

15 USB-ingng AUX-ingng Bild 7 Blues - USB-ingng Bild 8 Blues - AUX-ingng Läs och beakta först och på sidan 12. USB-ingngen r placerad i mittkonsolen fram och r mrkt med symbolen. Monteringsplats fr ingngen» Bruksanvisning. I USB-ingngen kan en ljudklla anslutas direkt eller med en anslutningskabel. Anslutning av USB-ljudklla Stt in USB-ljudkllan i motsvarande uttag. Uppspelningen startar automatiskt. Frnkoppling av USB-ljudklla Dra ut USB-ljudkllan. Laddning av USB-ljudklla Om tndningen r pslagen brjar laddningen automatiskt nr USB-ljudkllan ansluts (gller fr ljudkllor som kan laddas via USB-kontakten). Laddningen kan ta lngre tid i jmfrelse med laddning via det vanliga elntet. Anslutna ljudkllor kan laddas/matas med en strmstyrka p max. 1,0 A. Vissa anslutna ljudkllor kan eventuellt inte identifieras och laddas. VIKTIGT USB-frlngningskablar eller frgreningsdosor kan pverka funktionen hos den anslutna ljudkllan negativt. Läs och beakta först och på sidan 12. AUX-ingngen r placerad i mittkonsolen fram och r mrkt med texten. Monteringsplats fr ingngen» Bruksanvisning. Anslutning av USB-ljudklla Stt in kontakten till USB-ljudkllan i motsvarande uttag. Tryck upprepat p knappen och vlj menypunkten AUX. Starta uppspelningen p den anslutna ljudkllan. Frnkoppling av AUX-ljudklla Dra ut kontakten till ljudkllan. VIKTIGT AUX-ingngen fr endast anvndas fr ljudenheter! Om en extern audioklla som r utrustad med en adapter fr extern strmfrsrjning r ansluten via AUX-ingngen kan ljudsignalen eventuellt stras. Observera Fr AUX-ingngen anvnds en 3,5 mm stereokontakt (hrlursjack). AUX-ingngen kan aktiveras/avaktiveras» sidan 14, Instllningar. Vi rekommenderar anvndning av anslutningskablar ur sortimentet KODA originaltillbehr. Observera Vi rekommenderar anvndning av anslutningskablar ur sortimentet KODA originaltillbehr. Media 13

16 Instllningar och avancerade funktioner Inledning I detta kapitel finns information om: Instllningar 14 Ljudkllor och filformat som stds 14 Detta kapitel beskriver instllningsmjligheterna i lge Media och innehller information om de ljudkllor och filformat som stds. Instllningar Tryck p nytt p knappen. Fljande menypunkter visas efter varandra: Mix - aktivering/avaktivering av slumpvis uppspelning Off - avaktivera P - aktivera Repeat - upprepning av uppspelning All - upprepning av uppspelning av den aktuella kllan Track - spr Folder - mapp TP - instllning av trafikradio Yes - trafikradio tas emot No - trafikradio tas inte emot AUX - aktivering/avaktivering av AUX-ingngen On - aktivera Off - avaktivera AUX vol. - instllning av ingngsvolymen fr AUX-ljudkllan (menypunkten r endast tillgnglig d ljudkllan r ansluten) Low - lg ljudvolym Middle - medelhg ljudvolym High - hg ljudvolym Ljudkllor och filformat som stds Ljudkllor som stds Klla Typ Specifikation FAT-tabell SD-kort Standardstorlek SD, SDHC, SDXC USB-enhet Filformat som stds USB-minne, HDD (utan speciell programvara) USB 1.x och 2.x eller hgre med std av USB 2.x brbara spelare (t.ex. ipod, ipad, iphone) MPEG-1,2 och 2,5 (Layer-3) Filformat FAT16, VFAT, FAT32 Windows Media Audio 9 Filndelse mp3 wma Max. bitrate 320kbit/s 384kbit/s Max. samplingsfrekvens 48 khz 96 khz Spellistor m3u, pls, wpl, m3u8, asx De ljudkllor och filer med underavdelningar som via GPT-standarden (GUID Partition Table) skyddas genom DRM, stds inte av apparaten. 14 Media

17 Alfabetiskt register A Apparatbeskrivning 6 Apparatens display 6 AUX 13 AUX-ingng 13 B Beskrivning och manvrering av apparaten 6 D Displayvisning Instllningar 7 Media 11 Radio 8 E Extra Scan 9 Extras manuell skning 9 F Filer som stds 14 Filformat 14 Frekvensomrde 9 Frnslagning av apparaten 6 I Instllningar Apparat 8 Displayvisning 7 Ljud 8 Ljudvolym 7 Manvrering 7 Media 14 Radio 10 Instllning av ljudvolym 7 K Klocka 8 Knappar Apparat 6 L Lagra station 9 Ljud 8 Ljudkllor 12 Ljudkllor som stds 14 Ljudvolym 7 M Manverspak se bruksanvisning 7 Manvrering Instllningar 7 Media 11 Radio 8 Media 11 AUX 13 Displayvisning 11 Filformat 14 Instllningar 14 Manvrering 11 Media som stds 14 SD-kort 12 Uppspelning 11 USB 13 Vlja ljudklla 12 Minneslista 9 Multifunktionsratt se bruksanvisning 7 P Pslagning av apparaten 6 R Radio Displayvisning 8 Frekvensomrde 9 Instllningar 10 Lagra station 9 manuell skning 9 Manvrering 8 Minneslista 9 Scan 9 Ska station 9 TP 10 Trafikradio 10 Vlja station 9 S Scan 9 SD-kort 12 Setup 8 Ska station 9 Sound 8 T Tid se klocka 8 TP 10 Trafikradio 10 U Uppspelning (media) 11 USB 13 USB-ingng 13 V, W Viktiga anvisningar 6 Vlja ljudklla 12 Vlja station 9 Alfabetiskt register 15

18 Eftertryck, kopiering, versttning eller annan anvndning, ven utdrag, tillts ej utan skriftligt medgivande frn KODA AUTO a.s. Alla rttigheter frbehlls uttryckligen KODA AUTO a.s. enligt upphovsrttslagstiftningen. Med reservation fr ndringar. Utgiven av: KODA AUTO a.s. KODA AUTO a.s. 2015

19 Blues: Fabia, Rapid, Rapid Spaceback švédsky S V CB 6V CB

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001 Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning Knappar och reglage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -knapp Att frigöra den löstagbara

Läs mer

Opel Insignia Infotainment System

Opel Insignia Infotainment System Opel Insignia Infotainment System Innehåll Inledning... 4 Radio... 29 CD-spelare... 45 AUX-ingång... 51 USB-port... 53 Digital fotoram... 57 Navigation... 60 Taligenkänning... 103 Telefon... 118 Alfabetiskt

Läs mer

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manualen är nedladdad från www.scania.com/manuals 1 Översikt (1) Vänster kombinationsknapp Volymreglage, på-/av-knapp

Läs mer

KIV-700 BRUKSANVISNING

KIV-700 BRUKSANVISNING DIGITAL MEDIASPELARE MED RECEIVER KIV-700 BRUKSANVISNING Innan du läser denna bruksanvisning bör du klicka på knappen nedan för att kontrollera om det finns någon uppdatering. 10ORD_IM316_Ref_sv_02_E Innehållsförteckning

Läs mer

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes. FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/ PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK R RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R EN DE TM

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda bilstereon. Spara bruksanvisningen på något lättillgängligt ställe (t.ex. i handskfacket) efter

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Version Firmware: 3.1x SV SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Grattis till ditt köp av denna produkt från Nolan N-Com. N-Com Bluetooth Kit3 har konstruerats med den allra senaste teknologin och med

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Innehåll 1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER...166 Hantering av CD-Skivor...167 2. KONTROLLER...5 3. TERMINOLOGI...168 Knapparnas Namn och Vad de Används till...168 Indikeringar på Displayen...170 LCD-Skärmen (Flytande

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

Översikt över funktioner

Översikt över funktioner Denna enhet tillhör den nya generationens spelare. Den stöder flera format, som MP1, MP2, MP3, WMA, WAV etc. Perfekt ljudkvalitet, extremt hög pålitlighet och tilltalande utseende gör den tillsammans till

Läs mer

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+ Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV. Rev. 904

BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5 / LAN / USB 2.0 / AV. Rev. 904 BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV Rev. 904 Freecom MediaPlayer II Kära användare, Tack för att du valde Freecom MediaPlayer II en fullkomligt ny,

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live Användarmanual Svenska Februari 2011 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz SNABBGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funktion [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Till- och frånslag av DECT-Com II. Välj funktion

Läs mer

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Bruksanvisning TV Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Innehåll Fjärrkontroll TV-funktioner... 3 Kontrolldel på framsidan... 4 Anslutningar på baksidan

Läs mer

R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK

R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK passion för prestanda ELF är partner med RENAULT rekommenderar ELF Elf och Renault, partners inom avancerad bilteknik, förenar sin expertis både på rallybanorna och i stan. Det

Läs mer

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare Funktionsguide Innehåll Squeezebox Touch: Funktionsguide Tack!................................................................ 5 Hjälp................................................................

Läs mer