BRUKSANVISNING Infotainment Blues

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING Infotainment Blues"

Transkript

1 SIMPLY CLEVER BRUKSANVISNING Infotainment Blues

2 6V CB

3 Frord Denna bruksanvisning r avsedd fr Infotainment blues (nedan kallat apparat). Var god ls bruksanvisningen noggrant, eftersom korrekt anvndning av apparaten frutstter att man gr tillvga enligt denna bruksanvisning. 6V CB

4 Innehållsförteckning Bruksanvisning 3 Frklaringar 4 Förkortningar Inledande information Viktiga anvisningar 6 Apparatversikt 6 Instllningar 7 Radio Manvrering 8 Lgesinstllningar 10 Media Manvrering 11 Ljudkllor 12 Instllningar och avancerade funktioner 14 Alfabetiskt register 2 Innehållsförteckning

5 Bruksanvisning Ngra av de funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning r endast tillgngliga i kombination med vissa typer av externa enheter (t.ex telefon, musikspelare eller liknande). Bilderna i bruksanvisningen fungerar enbart som frtydligande exempel. P bilderna kan mindre detaljavvikelser frekomma i jmfrelse med ditt fordon. Bilderna anvnds endast fr att ge allmn information. KODA AUTO a.s. arbetar stndigt med vidareutveckling av sina fordon. Frndringar av leveransomfattningen vad gller form, utrustning och teknik kan drfr alltid frekomma. Uppgifterna i denna bruksanvisning var aktuella nr bruksanvisningen gick i tryck. Inga ansprk kan grundas p uppgifter, bilder och beskrivningar i denna bruksanvisning. Frskran om verensstmmelse KODA AUTO a.s. frskrar hrmed att KODA Infotainment-system uppfyller grundkraven och ytterligare bestmmelser i EU-direktiv 1999/5/EG gllande radiosystem och telekommunikationsapparater. Bruksanvisning 3

6 Frklaringar Bruksanvisningens struktur Bruksanvisningen r hierarkiskt indelad i fljande omrden: Huvudkapitel (t.ex. Radio) - huvudkapitlets rubrik anges alltid lngst ned p hger sida Kapitel (t.ex. Manvrering) Inledning till ett mne - versikt ver moduler inom ett kapitel, inledande information om kapitlets innehll, anvisningar som gller fr hela kapitlet (om tillmpligt) Modul (t.ex. Val av frekvensomrde) Informationsskning Skordsindexet i slutet av bruksanvisningen hjlper dig hitta den information du sker i bruksanvisningen. Textanvisningar Anvisning "Tryck" "Hll intryckt" Betydelse Tryck kort p knappen inom 1 sek. Hll knappen intryckt i 25 sek. Textsymboler Symbol Betydelse Hnvisning till den inledande modulen av ett kapitel med viktig information och skerhetsanvisningar. Modulen fortstter p nsta sida. Registrerat varumrke. Symbol fr nsta tgrd. Upprepat tryck p knappen VARNING Texter med denna symbol uppmrksammar p en allvarlig olycks- och skaderisk eller p livsfara. VIKTIGT Texter med denna symbol uppmrksammar p risken fr skador p fordonet eller fr eventuella funktionsfel p vissa system. Observera Texter med denna symbol innehller extra information. 4 Frklaringar

7 Förkortningar Förkortning AM DRM FM mp3 TP wma Förklaring Radiosndning-Frekvensomrde Skyddsmetod fr innehllet i digitala media Radiosndning-Frekvensomrde Komprimerat ljudformat Trafikradiostation Komprimerat ljudformat Förkortningar 5

8 Inledande information Viktiga anvisningar Inledning VARNING I frsta hand ska uppmrksamheten gnas t krningen! Som frare br du det fulla ansvaret fr framfrandet av fordonet. Anvnd apparaten s att du i varje trafiksituation har full kontroll ver fordonet i annat fall uppstr olycksrisk! Stll in ljudvolymen s att det alltid r ltt att hra ljudsignaler utifrn, som t.ex. sirener frn utryckningsfordon (polis, ambulans, brandkr). En fr hgt instlld ljudvolym kan leda till hrselskador! Apparatversikt Inledning I detta kapitel finns information om: Apparatbeskrivning 6 P-/frnslagning av apparaten 6 Instllning av ljudvolym 7 I detta kapitel beskrivs apparaten, hur man slr p eller frn den samt hur man stller in ljudvolymen. Apparatbeskrivning Bild 1 Apparatversikt - variant 1 Bild 2 Apparatversikt - variant 2 1 Vridreglage. 2 Display 3 SD-kortfack Sl p/frn apparaten Radiolge» Sidan 8 Medialge» Sidan 11 Instllning av valt lge (Radio» Sidan 10 / Media» Sidan 14) Apparatinstllningar» Sidan 8 Ljudinstllningar» Sidan 8 / Flytta bakt/flytta framt/instllning av valda menypunktsvrden - Funktionsknappar (knapparnas funktioner beskrivs i de enskilda kapitlen) P-/frnslagning av apparaten Manuell p-/frnslagning Tryck p fr att sl p resp. sl frn apparaten. Automatisk pslagning av apparaten Om apparaten stngts av innan tndningen slagits frn med knappen sls den automatiskt p efter att tndningen slagits p. Automatisk frnslagning av apparaten Om tndningsnyckeln dras ur tndningslset nr apparaten r pslagen, sls apparaten frn automatiskt. Om fordonet r utrustat med startknapp sls apparaten frn automatiskt nr motorn stngts av och drren ppnats. Nr tndningen r frnslagen sls appararen frn automatiskt efter ca 30 minuter. 6 Inledande information

9 Apparaten kan under vissa omstndigheter sls frn automatiskt genom fordonsbatteriets urladdningsskydd eller apparatskyddet. P apparatens bildskrm visas d ngot av fljande meddelanden: Low batt. - fordonsbatteriet r nstan tomt Temp. high - apparatens temperatur r fr hg Temp. low - apparatens temperatur r fr lg Instllning av ljudvolym Alla ndringar av ljudvolymen visas p apparatens bildskrm. ka ljudvolymen Vrid vridreglaget 1 t hger. Minska ljudvolymen Vrid vridreglaget 1 t vnster. Ljudlst lge Stll ljudvolymen p 0 genom att vrida vridreglaget 1 t vnster. Nr ljudet stngts av helt visas fljande symbol p apparatens display:. Om uppspelning pgick i menyn Media d ljudlst lge aktiverades, avbryts uppspelningen (paus) 1). VIKTIGT En fr hgt instlld ljudvolym kan orsaka resonans i fordonet resp. skador p hgtalarna. Instllningar Inledning I detta kapitel finns information om: Displayvisning 7 Stlla in nskat vrde 7 Ljudinstllningar 8 Avancerade instllningar 8 Detta kaptitel beskriver instllningsmjligheter och manvrering av apparaten. Enskilda menypunkter fr apparatinstllning kan hmtas genom aktivering av en av fljande knappar: Ljudinstllningar» Sidan 8 Apparatinstllningar» Sidan 8 Instllning av lge Radio» Sidan 10 och Media» Sidan 14 Observera Beroende p utrustning kan apparaten ocks manvreras med manverspaken eller med knapparna p multifunktionsratten. Ytterligare information» Bruksanvisning. Displayvisning Beskrivning av visningen» bild 3 A Antal menypunkter fr respektive instllning B Den aktuella menypunktens position C Den aktuella menypunktens namn D Vxla till fregende menypunktsvrde E Vxla till nsta menypunktsvrde F Aktuellt menypunktsvrde Stlla in nskat vrde Bild 3 Instllningar - Displayvisning Stlla in vrde Stll in det nskade vrdet fr den valda menypunkten p ett av fljande stt: Genom att trycka p knappen resp.. Genom att vrida p vridreglaget 1. 1) Gller inte fr AUX. Inledande information 7

10 Avsluta instllning Instllningen avslutas genom att trycka p en av knapparna -. Om apparaten inte aktiveras, vxlar visningen efter ngra sekunder till det senast valda Radio- resp. Media- lget. Ljudinstllningar Tryck p nytt p knappen. Fljande menypunkter visas efter varandra: BAS - basinstllning MIDDLE - mellanregisterinstllning TREBLE - diskantinstllning Balans - instllning av ljudvolymfrhllandet mellan vnster och hger sida Fader - instllning av ljudvolymfrhllandet mellan fram/bak (gller fr fordon med hgtalare bak) Avancerade instllningar Tryck p nytt p knappen. Fljande menypunkter visas efter varandra: GALA - hastighetsanpassad ljudvolymanpassning (hgre hastighet innebr en kad ljudvolym) On volume - instllning av maximal ljudvolym vid pslagning av apparaten TP volume - instllning av ljudvolymen fr inkommande trafikmeddelanden (TP) PDC ljud - snkning av ljudvolymen (t.ex. radiovolym) nr parkeringshjlpen r aktiverad Low - liten ljudvolymsnkning Middle - medelstor ljudvolymsnkning High - stor ljudvolymsnkning Clock - tidsvisning p apparatens display (d tndningen slagits p och apparaten slagits frn) Yes - aktivering av visning No - avaktivering visning Restore - terstllning till fabriksinstllningar Press - Bekrftelse av fabriksinstllningar Radio Manvrering Inledning I detta kapitel finns information om: Displayvisning 8 Vlja frekvensomrde 9 Lagra radiostation 9 Vlja och ska radiostation 9 Apparaten kan ta emot analoga radiosignaler p FM- och AM-banden. VIKTIGT Parkeringshus, tunnlar, hga byggnader eller berg kan stra radiosignalen s att mottagningen frsvinner helt. P fordon med fnsterantenner kan det uppst strningar i mottagningen om rutorna har frsetts med film eller metallbelagda etiketter. Displayvisning Läs och beakta först på sidan 8. Beskrivning av visningen» bild 4 A Valt frekvensomrde B Vald radiostation (frekvens eller beteckning) C Statusrad Bild 4 Radio - Displayanvisning 8 Radio

11 Symboler i statusraden C Symbol - Vlja frekvensomrde Betydelse Manuell skning av frekvensbandet Automatisk skning av frekvensbandet Positions-/knappnummer under vilket en station r lagrad Ljud avaktiverat En trafikradiostation r tillgnglig Ingen trafikradiostation r tillgnglig Läs och beakta först på sidan 8. Tryck p nytt p knappen. Varje frekvensomrde har tv lagringsgrupper FM1 och FM2 resp. AM1 och AM2. Observera Om en radiostation p FM-bandet snder RDS-datainformation, visas namnet i stllet fr stationsfrekvensen p apparatens display. Lagra radiostation Läs och beakta först på sidan 8. Manuell lagring Hll en av stationsknapparna intryckt -. Stationen lagras p den valda positionen. Lagringen bekrftas med en ljudsignal och visning av numret p stationsknappen i statusraden p displayen. Automatisk lagring Hll knappen intryckt. P apparatens display visas fljande text Autostore... och i den aktuella lagringsgruppen (t.ex. FM1) lagras de sex stationerna med den starkaste signalen. Vlja och ska radiostation Läs och beakta först på sidan 8. Vlja radiostation i listan med tillgngliga stationer Apparaten sker automatiskt i bakgrunden efter tillgngliga radiostationer, bland vilka man direkt kan vlja efter pslagning av apparaten Tryck p knappen eller. Vxling sker d till fregende eller nsta station. Vlja radiostation under stationsknapparna Genom att trycka p respektive knapp - sker vxling till den lagrade sndaren fr den tagna positionen i den aktuella lagringsgruppen (t.ex. FM1). Halvautomatisk stationsskning Tryck p knappen eller. En skning startas i den valda riktningen och stannar vid nsta station med tillrckligt stark signal. Manuell stationsskning Tryck p knappen Manual. Tryck p nytt p knappen eller och stll in det nskade vrdet fr frekvensomrdet. Vrdet fr frekvensomrdet ndras med 0,1 MHz i FM-omrdet resp. med 9 khz i AMomrdet. Ska efter tillgngliga radiostationer (Scan) Tryck p knappen Scan. Skningen startar. Med denna funktion spelas alla tillgngliga stationer upp i tur och ordning i ngra sekunder. Genom att trycka p nytt p knappen avslutas skningen och den aktuella stationen frblir instlld. Radio 9

12 Lgesinstllningar Inledning I detta kapitel finns information om: Instllningar 10 Trafikradio TP 10 Detta kapitel beskriver instllningsmjligheterna i lge Radio och innehller information om funktionen trafikradio (TP). Observera Om en uppspelning av trafikmeddelanden sker, visas Traffic p apparatens display. Om denna radiostation inte snder trafikmeddelanden eller om dess signal inte r tillgnglig sker apparaten automatiskt efter en annan trafikradiostation. Under uppspelning i lge Media eller av en radiostation p AM-bandet tas trafikradion frn den senast valda FM-radiostationen emot. Instllningar Tryck p nytt p knappen. Fljande menypunkter visas efter varandra: TP - instllning av trafikradio Yes - trafikradio tas emot No - trafikradio tas inte emot Scan - skning efter tillgngliga radiostationer Press - starta skning Manual - vlja radiostation manuellt Press - starta manuellt val Arrow - instllning av stationsval (knappfunktion resp. ) Stations - vlja frn listan ver tillgngliga stationer Presets - vlja under stationsknapparna Trafikradio TP Funktionen gr det mjligt att ta emot trafikmeddelanden. Aktivera/avaktivera mottagning av trafikmeddelanden Tryck p knappen TP Yes/No. FM-band Om den aktuellt instllda radiostationen snder trafikmeddelanden, visas p apparatens display. Om denna inte snder ngra trafikmeddelanden, visas. AM-band P AM-bandet snds inga trafikmeddelanden. 10 Radio

13 Media Manvrering Inledning I detta kapitel finns information om: Displayvisning 11 Uppspelning 11 Apparaten mjliggr uppspelning av ljudfiler frn olika databrare och anslutna apparater (fortsttningsvis bara "Ljudkllor"). Displayvisning Beskrivning av visningen» bild 5 A Informationsrad B Namn p det uppspelade spret C Statusrad Symboler i informationsraden A Symbol SD / USB / AUX Bild 5 Media - Displayvisning Betydelse Aktuellt vald ljudklla Uppspelningslista Mapp Spr Symboler i statusraden C Symbol Uppspelning Upprepning av spr Betydelse Upprepning av mappen/av ljudkllans innehll Slumpvis uppspelning Ljudlst/ Avbrott i uppspelning (gller inte fr AUX) En trafikradiostation r tillgnglig Ingen trafikradiostation r tillgnglig Apparaten spelar upp innehllet i den anslutna ljudkllan av de i alfabetisk ordning sorterade mapp- och filnamnen. Manvrering med apparatknappar Funktion Uppspelning/paus Snabbskning framt i spret Snabbskning bakt i spret Uppspelning av aktuellt spr frn brjan Uppspelning av fregende spr Uppspelning av nsta spr Vxla till fregende mapp/spellista fr den aktuella ljudkllan a) Vxla till nsta mapp/spellista fr den aktuella ljudkllan a) a) Denna funktion stds inte av apparater frn Apple. tgrd Tryck p Genom att hlla intryckt Genom att hlla intryckt Tryck p (efter ca 3 sekunder frn start av uppspelningen) Tryck p (inom 3sekunder efter start av uppspelningen) Tryck p Tryck p Tryck p Media 11

14 Ljudkllor Inledning I detta kapitel finns information om: Vlja ljudklla 12 SD-kort 12 USB-ingng 13 AUX-ingng 13 Apparaten kan maximalt identifiera 1024 mappar och spela upp maximalt 6500 filer. Apparaten kan maximalt spela upp 1024 filer frn en mapp. SD-kort Bild 6 Blues - stta i SD-kort Ljudfiler i olika format kan spelas upp och olika typer av kllor kan anslutas p apparaten» Sidan 14. Vid ljudkllor med ett minne som lagrats med mnga underavdelningar kan endast innehllet p den frst skapade platsen lsas in. VARNING Placera aldrig externa ljudkllor i nrheten av ngon airbag. Om en airbag lser ut kan dessa slungas bakt i passagerarutrymmet och skada passagerarna. Placera aldrig ljudkllor p instrumentbrdan och ha dem inte i handen eller i knt. De kan slungas omkring i passagerarutrymmet vid en pltslig krmanver och orsaka personskador. Dra alltid anslutningskabeln till ljudkllan s att kabeln inte hindrar krningen. VIKTIGT Lagra inte viktiga data p anslutna ljudkllor. KODA ansvarar inte fr filer eller anslutna media som frlorats eller skadats. Vlja ljudklla Läs och beakta först och på sidan 12. Läs och beakta först och på sidan 12. SD-minneskortfacket r placerat p apparatens framsida» Sidan 6. Stta i SD-kort Skjut in SD-minneskortet i minneskortfacket, med det avfasade hrnet frst vnt t hger, tills det "snpper in i lge". Uppspelningen startar automatiskt. Ta ut SD-kort Tryck p det inskjutna SD-kortet. SD-kortet "hoppar" ut i utmatningslge. VIKTIGT Om du anvnder mindre SD-kort med adapter kan SD-kortet falla ur adaptern p grund av vibrationer frn fordonet under krning. Tryck p nytt p knappen. Fljande menypunkter visas efter varandra: SD - SD-kort USB - en ljudklla ansluten via USB AUX - en ljudklla ansluten via AUX Apparaten vxlar bara mellan anslutna ljudkllor med uppspelningsbart innehll. 12 Media

15 USB-ingng AUX-ingng Bild 7 Blues - USB-ingng Bild 8 Blues - AUX-ingng Läs och beakta först och på sidan 12. USB-ingngen r placerad i mittkonsolen fram och r mrkt med symbolen. Monteringsplats fr ingngen» Bruksanvisning. I USB-ingngen kan en ljudklla anslutas direkt eller med en anslutningskabel. Anslutning av USB-ljudklla Stt in USB-ljudkllan i motsvarande uttag. Uppspelningen startar automatiskt. Frnkoppling av USB-ljudklla Dra ut USB-ljudkllan. Laddning av USB-ljudklla Om tndningen r pslagen brjar laddningen automatiskt nr USB-ljudkllan ansluts (gller fr ljudkllor som kan laddas via USB-kontakten). Laddningen kan ta lngre tid i jmfrelse med laddning via det vanliga elntet. Anslutna ljudkllor kan laddas/matas med en strmstyrka p max. 1,0 A. Vissa anslutna ljudkllor kan eventuellt inte identifieras och laddas. VIKTIGT USB-frlngningskablar eller frgreningsdosor kan pverka funktionen hos den anslutna ljudkllan negativt. Läs och beakta först och på sidan 12. AUX-ingngen r placerad i mittkonsolen fram och r mrkt med texten. Monteringsplats fr ingngen» Bruksanvisning. Anslutning av USB-ljudklla Stt in kontakten till USB-ljudkllan i motsvarande uttag. Tryck upprepat p knappen och vlj menypunkten AUX. Starta uppspelningen p den anslutna ljudkllan. Frnkoppling av AUX-ljudklla Dra ut kontakten till ljudkllan. VIKTIGT AUX-ingngen fr endast anvndas fr ljudenheter! Om en extern audioklla som r utrustad med en adapter fr extern strmfrsrjning r ansluten via AUX-ingngen kan ljudsignalen eventuellt stras. Observera Fr AUX-ingngen anvnds en 3,5 mm stereokontakt (hrlursjack). AUX-ingngen kan aktiveras/avaktiveras» sidan 14, Instllningar. Vi rekommenderar anvndning av anslutningskablar ur sortimentet KODA originaltillbehr. Observera Vi rekommenderar anvndning av anslutningskablar ur sortimentet KODA originaltillbehr. Media 13

16 Instllningar och avancerade funktioner Inledning I detta kapitel finns information om: Instllningar 14 Ljudkllor och filformat som stds 14 Detta kapitel beskriver instllningsmjligheterna i lge Media och innehller information om de ljudkllor och filformat som stds. Instllningar Tryck p nytt p knappen. Fljande menypunkter visas efter varandra: Mix - aktivering/avaktivering av slumpvis uppspelning Off - avaktivera P - aktivera Repeat - upprepning av uppspelning All - upprepning av uppspelning av den aktuella kllan Track - spr Folder - mapp TP - instllning av trafikradio Yes - trafikradio tas emot No - trafikradio tas inte emot AUX - aktivering/avaktivering av AUX-ingngen On - aktivera Off - avaktivera AUX vol. - instllning av ingngsvolymen fr AUX-ljudkllan (menypunkten r endast tillgnglig d ljudkllan r ansluten) Low - lg ljudvolym Middle - medelhg ljudvolym High - hg ljudvolym Ljudkllor och filformat som stds Ljudkllor som stds Klla Typ Specifikation FAT-tabell SD-kort Standardstorlek SD, SDHC, SDXC USB-enhet Filformat som stds USB-minne, HDD (utan speciell programvara) USB 1.x och 2.x eller hgre med std av USB 2.x brbara spelare (t.ex. ipod, ipad, iphone) MPEG-1,2 och 2,5 (Layer-3) Filformat FAT16, VFAT, FAT32 Windows Media Audio 9 Filndelse mp3 wma Max. bitrate 320kbit/s 384kbit/s Max. samplingsfrekvens 48 khz 96 khz Spellistor m3u, pls, wpl, m3u8, asx De ljudkllor och filer med underavdelningar som via GPT-standarden (GUID Partition Table) skyddas genom DRM, stds inte av apparaten. 14 Media

17 Alfabetiskt register A Apparatbeskrivning 6 Apparatens display 6 AUX 13 AUX-ingng 13 B Beskrivning och manvrering av apparaten 6 D Displayvisning Instllningar 7 Media 11 Radio 8 E Extra Scan 9 Extras manuell skning 9 F Filer som stds 14 Filformat 14 Frekvensomrde 9 Frnslagning av apparaten 6 I Instllningar Apparat 8 Displayvisning 7 Ljud 8 Ljudvolym 7 Manvrering 7 Media 14 Radio 10 Instllning av ljudvolym 7 K Klocka 8 Knappar Apparat 6 L Lagra station 9 Ljud 8 Ljudkllor 12 Ljudkllor som stds 14 Ljudvolym 7 M Manverspak se bruksanvisning 7 Manvrering Instllningar 7 Media 11 Radio 8 Media 11 AUX 13 Displayvisning 11 Filformat 14 Instllningar 14 Manvrering 11 Media som stds 14 SD-kort 12 Uppspelning 11 USB 13 Vlja ljudklla 12 Minneslista 9 Multifunktionsratt se bruksanvisning 7 P Pslagning av apparaten 6 R Radio Displayvisning 8 Frekvensomrde 9 Instllningar 10 Lagra station 9 manuell skning 9 Manvrering 8 Minneslista 9 Scan 9 Ska station 9 TP 10 Trafikradio 10 Vlja station 9 S Scan 9 SD-kort 12 Setup 8 Ska station 9 Sound 8 T Tid se klocka 8 TP 10 Trafikradio 10 U Uppspelning (media) 11 USB 13 USB-ingng 13 V, W Viktiga anvisningar 6 Vlja ljudklla 12 Vlja station 9 Alfabetiskt register 15

18 Eftertryck, kopiering, versttning eller annan anvndning, ven utdrag, tillts ej utan skriftligt medgivande frn KODA AUTO a.s. Alla rttigheter frbehlls uttryckligen KODA AUTO a.s. enligt upphovsrttslagstiftningen. Med reservation fr ndringar. Utgiven av: KODA AUTO a.s. KODA AUTO a.s. 2015

19 Blues: Fabia, Rapid, Rapid Spaceback švédsky S V CB 6V CB

BRUKSANVISNING Radio Blues

BRUKSANVISNING Radio Blues SIMPLY CLEVER BRUKSANVISNING Radio Blues 5L0012737CE Förord Denna bruksanvisning är avsedd för radioapparaten Blues (nedan kallat apparat). Läs igenom denna bruksanvisning noggrant det är en förutsättning

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Infotainment Radio Blues Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Infotainment Radio Blues Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Infotainment Radio Blues Bruksanvisning Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar) Denna handledning är systematiskt uppbyggd, för att underlätta sökande och förståelse av informationen.

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Din manual CLARION VZ509E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3338887

Din manual CLARION VZ509E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3338887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CLARION VZ509E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

BRUKSANVISNING Infotainment Amundsen och Bolero

BRUKSANVISNING Infotainment Amundsen och Bolero SIMPLY CLEVER BRUKSANVISNING Infotainment Amundsen och Bolero 3V0012737EB Förord Den här bruksanvisningen är avsedd för Infotainment-systemen Bolero och Amundsen (nedan kallat apparat). Läs igenom denna

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Radio Blues Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Radio Blues Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Radio Blues Bruksanvisning Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar) Denna bruksanvisning är systematiskt uppbyggd för att göra det enklare för läsaren att söka och förstå nödvändig

Läs mer

BRUKSANVISNING Infotainment Columbus

BRUKSANVISNING Infotainment Columbus SIMPLY CLEVER BRUKSANVISNING Infotainment Columbus 3V0012737FB Förord Denna bruksanvisning är avsedd för infotainmentsystemet Columbus (nedan kallat apparat). Läs igenom denna bruksanvisning noggrant

Läs mer

OPEL COMBO Handbok för infotainmentsystem

OPEL COMBO Handbok för infotainmentsystem OPEL COMBO Handbok för infotainmentsystem Innehåll Inledning... 4 Radio... 23 CD-spelare... 29 AUX-ingång... 32 USB-port... 33 Röstigenkänning... 38 Telefon... 47 Alfabetiskt register... 60 4 Inledning

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Radio Blues Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Radio Blues Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Radio Blues Bruksanvisning Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar) Denna bruksanvisning är systematiskt uppbyggd för att göra det enklare för läsaren att söka och förstå nödvändig

Läs mer

Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061

Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061 Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061 SD Card Produktöversikt USB LINE IN DC 5V ALARM-knapp 8. Ventilationsöppningar SNOOZE/LIGHT-knapp (ljusknapp) 9. Ljud FM-teleskopantenn 10. Skruvhål LCD-skärm 1 USB-minnesuttag

Läs mer

Hur man använder radion

Hur man använder radion Hur man använder radion Egenskaper för mottagning av FM Vanligtvis har FM mycket bättre ljudkvalitet än AM. FM och FM-stereo kan dock stöta på karakteristiska mottagningsproblem som inte finns vid mottagning

Läs mer

Din manual CLARION VZ709E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3338890

Din manual CLARION VZ709E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3338890 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CLARION VZ709E. Du hittar svar på alla dina frågor i CLARION VZ709E instruktionsbok

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Roomster Instruktionsbok

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Roomster Instruktionsbok SIMPLY CLEVER ŠKODA Roomster Instruktionsbok 5J7012737AH Frord Du har valt en KODA hjrtligt tack fr ditt frtroende. Manvrering av bilen, viktig skerhetsinformation, bilvrd, underhll och fel som du sjlv

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Din manual PIONEER AVIC-F20BT http://sv.yourpdfguides.com/dref/3260160

Din manual PIONEER AVIC-F20BT http://sv.yourpdfguides.com/dref/3260160 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER AVIC-F20BT. Du hittar svar på alla dina frågor i PIONEER AVIC-F20BT instruktionsbok

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

Din manual SIEMENS GIGASET SL780 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3956016

Din manual SIEMENS GIGASET SL780 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3956016 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS GIGASET SL780. Du hittar svar på alla dina frågor i SIEMENS GIGASET SL780 instruktionsbok

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

Din manual SIEMENS GIGASET E455 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3953442

Din manual SIEMENS GIGASET E455 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3953442 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS GIGASET E455. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Din manual PANASONIC EB-VS6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/538548

Din manual PANASONIC EB-VS6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/538548 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PANASONIC EB-VS6. Du hittar svar på alla dina frågor i PANASONIC EB-VS6 instruktionsbok

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Din manual HITACHI HTD-K180E http://sv.yourpdfguides.com/dref/1273360

Din manual HITACHI HTD-K180E http://sv.yourpdfguides.com/dref/1273360 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HITACHI HTD-K180E. Du hittar svar på alla dina frågor i HITACHI HTD-K180E instruktionsbok

Läs mer

Car Radio CD USB SD Bluetooth

Car Radio CD USB SD Bluetooth Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Helsinki 220 BT 1 011 200 210 / 1 011 200 211 London 120 1 011 200 200 / 1 011 200 201 Sydney 220 BT 1 011 200 110 / 1 011 200 111 Melbourne 120 1 011 200

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Bruksanvisning NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005. 2006 Sony Corporation 2-688-631-11 (1)

Bruksanvisning NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005. 2006 Sony Corporation 2-688-631-11 (1) Bruksanvisning NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005 2006 Sony Corporation 2-688-631-11 (1) 2 Om handböckerna En Quick Start Guide och den här bruksanvisningen i PDF-format medföljer spelaren.

Läs mer

FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A. Bruksanvisning RCR-4

FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A. Bruksanvisning RCR-4 FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A Bruksanvisning S RCR-4 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2996247

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2996247 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE. Du hittar svar på alla dina frågor i TEXAS INSTRUMENTS

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

BRUKSANVISNING Infotainment Swing

BRUKSANVISNING Infotainment Swing SIMPLY CLEVER BRUKSANVISNING Infotainment Swing 5E0012737DF Förord Denna bruksanvisning är avsedd för Infotainment Swing (nedan kallat apparat). Läs igenom denna bruksanvisning noggrant det är en förutsättning

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Hamburg 420 BT 1 011 202 422 / 1 011 202 423 Frankfurt 320 1 011 202 322 / 1 011 202 323. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Hamburg 420 BT 1 011 202 422 / 1 011 202 423 Frankfurt 320 1 011 202 322 / 1 011 202 323. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Hamburg 420 BT 1 011 202 422 / 1 011 202 423 Frankfurt 320 1 011 202 322 / 1 011 202 323 www.blaupunkt.com Bruks- och monteringsanvisning Knappar och reglage

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT KOPENHAGEN RCR 45 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3676608

Din manual BLAUPUNKT KOPENHAGEN RCR 45 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3676608 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning WVQ-550 WVQ-560

Bruksanvisning WVQ-550 WVQ-560 ruksanvisning WVQ-550 WVQ-560 Modul 4723 Start av sekundvisare och digital display För att spara ström, levereras klockan med alla fun ktioner avstängda. Tryck A, eller C för att starta sekudnvisning och

Läs mer

OPEL ADAM. Infotainment System

OPEL ADAM. Infotainment System OPEL ADAM Infotainment System Innehåll IntelliLink... 5 CD 3.0 BT / R 3.0... 57 FlexDock... 99 IntelliLink Inledning... 6 Radio... 20 Externa enheter... 30 Taligenkänning... 42 Telefon... 44 Alfabetiskt

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

KENWOOD HD20GA7 MP3-SPELARE MED INBYGGD HÅRDDISK

KENWOOD HD20GA7 MP3-SPELARE MED INBYGGD HÅRDDISK KENWOOD HD20GA7 MP3-SPELARE MED INBYGGD HÅRDDISK Svensk bruksanvisning Sidhänvisningarna avser den medföljande originalbruksanvisningen Egenskaper Nyutvecklad digitalförstärkare med optimalt ljud Snabb

Läs mer

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning S 381Q413-A Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 Kontrollernas placering... 3-4 Batteridrift (Alkaliska)... 5 Batteridrift (Laddningsbara)...5-6 Nätdrift...6

Läs mer

1. Använda MP3/WMA-spelaren

1. Använda MP3/WMA-spelaren Använda /WMA-spelaren 1. Använda /WMA-spelaren Av säkerhetsskäl är vissa funktioner urkopplade då fordonet är i rörelse. Knappen SOURCE MENU RECALL (TA FRAM KÄLLMENYN) Knappar för byte av fil Knappen POWER

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

SWEwww.facebook.com/denverelectronics

SWEwww.facebook.com/denverelectronics ROCK POP EQ CLAS RDM BILJUD SWEwww.facebook.com/denverelectronics BILENS MP3-SPELARE MED RADIO-USB/SD/MMC-MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Läs mer

Din manual SAGEM LASERFAX 855 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3871866

Din manual SAGEM LASERFAX 855 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3871866 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAGEM LASERFAX 855. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SAMSUNG HW-C500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2596730

Din manual SAMSUNG HW-C500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2596730 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG HW-C500. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto BILRADIO BLUES

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto BILRADIO BLUES SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto BILRADIO BLUES Innehåll 1 Innehåll Radio....................................... Radio - översikt............................... Viktig information.............................

Läs mer

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM 1 KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 4 Innehåll Anslutningar m.m. 6 Grundfunktioner och inställningar 12 Använda

Läs mer

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontrollernas placering Stereo/Mono/Högtalaromkopplare Minnesprogrammering Frekvenssökning Hörlursuttag Volymkontroll Ström AV/PÅ Display

Läs mer

Översikt. Inledning. AMV-filmfunktion. Bläddringsfunktion för JPEG-bilder

Översikt. Inledning. AMV-filmfunktion. Bläddringsfunktion för JPEG-bilder Detta är en ny generation av mediaspelare som stöder MP3-, WMA- och WAV-filer. Kombinationen av perfekt musikåtergivning, extrem tillförlitlighet och snyggt utseende gör den till ett mästerverk på alla

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

Din manual MOTOROLA MOTO Q9H http://sv.yourpdfguides.com/dref/839421

Din manual MOTOROLA MOTO Q9H http://sv.yourpdfguides.com/dref/839421 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3307968

Din manual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3307968 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Infotainment Amundsen och Bolero Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Infotainment Amundsen och Bolero Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Infotainment Amundsen och Bolero Bruksanvisning 3V0012737EA Förord Den här bruksanvisningen är avsedd för Infotainment-systemen Bolero och Amundsen (nedan kallat apparat). Läs igenom denna

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Infotainment Radio Bolero Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Infotainment Radio Bolero Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Infotainment Radio Bolero Bruksanvisning Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar) Denna handledning är systematiskt uppbyggd, för att underlätta sökande och förståelse av informationen.

Läs mer

1 SNABBGUIDE 13 2 LJUDANLÄGGNING 27 4 INSTÄLLNING 113 5 NAVIGATIONSSYSTEM 149 6 APPLIKATION 221

1 SNABBGUIDE 13 2 LJUDANLÄGGNING 27 4 INSTÄLLNING 113 5 NAVIGATIONSSYSTEM 149 6 APPLIKATION 221 1 SNABBGUIDE 13 2 LJUDANLÄGGNING 27 3 Bluetooth HANDSFREE-SYSTEM 79 4 INSTÄLLNING 113 5 NAVIGATIONSSYSTEM 149 6 APPLIKATION 221 SAKREGISTER 251 Om följande utrustning, se bilens ägarhandbok. Bränsleförbrukning

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT DUBLIN C30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3306051

Din manual BLAUPUNKT DUBLIN C30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3306051 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Svensk kom i gång-manual

Svensk kom i gång-manual Svensk kom i gång-manual Sammankoppla enheten med en mobiltelefon via Bluetooth med A2DP Löstagbar panel med mikrofon-ingång FM/AM radio / CD / MP3-mottagare USB-port för MP3 SD / MMC -kortläsare Elektronisk

Läs mer

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning MusicFly Pro Användarmanual Inledning MusicFly Pro gör att din musik flyger via trådlös signal till din bilradio. Den låter dig njuta av musik från bärbara musikspelare i bilstereon eller hemmastereon

Läs mer

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Viktiga säkerhetsinstruktioner FM-RDS / AM / CD MP3 / SD-KORT + USB MP3 / WMA DIGITAL UPPSPELNING STEREOMOTTAGARE 381QL13-A Bruksanvisning S WR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen

Läs mer

DAB Adapter 2+ Bästa kund

DAB Adapter 2+ Bästa kund Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Radio R 4.0 IntelliLink Vanliga frågor

Radio R 4.0 IntelliLink Vanliga frågor Innehåll TOC 1. Audio Q: Hur växlar jag mellan olika ljudkällor (t.ex. FM-radio och USB-musik)? A: Byt ljudkälla genom att trycka på AUDIO på startskärmen och sedan på Källa i övre vänstra delen av skärmen.

Läs mer

Innehåll 1-SE SVENSKA. Om dessa instruktioner VARNING. Information. Installation. Anslutningar. Funktion

Innehåll 1-SE SVENSKA. Om dessa instruktioner VARNING. Information. Installation. Anslutningar. Funktion SVENSKA Innehåll Om dessa instruktioner VARNING VARNING... 2 FÖRSIKTIGT... 2 ATT OBSERVERA... 3 Installation Slumpvis uppspelning Blanda (M.I.X.)... 12 Upprepad uppspelning... 13 Visa texten... 14 Information

Läs mer

volvo C30 quick Guide

volvo C30 quick Guide volvo C30 quick Guide VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO! Att lära känna din nya bil är en spännande upplevelse. Titta igenom denna Quick Guide så kommer du att tycka ännu bättre om din nya Volvo. Detaljerad

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner...

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... User Guide V1.1 Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... 4 Basdrift av spelaren... 5 Video... 8 FM Tuner...

Läs mer

Radio Blues Bruksanvisning

Radio Blues Bruksanvisning SIMPLY CLEVER www.skoda-auto.com Radio Blues Bruksanvisning Blues: Yeti Rádio švédsky 05.2013 S00.5610.93.37 1Z0 012 149 GC Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar) Denna bruksanvisning är systematiskt

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Din manual SIEMENS GIGASET DX800A http://sv.yourpdfguides.com/dref/4569759

Din manual SIEMENS GIGASET DX800A http://sv.yourpdfguides.com/dref/4569759 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS GIGASET DX800A. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player Inledning Allra först hjärtligt tack att du valde denna Sweex Pretty Pink MP3-player. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta överallt av din älsklingsmusik

Läs mer

Din manual PANASONIC LUMIX DMC-GF1C http://sv.yourpdfguides.com/dref/2392300

Din manual PANASONIC LUMIX DMC-GF1C http://sv.yourpdfguides.com/dref/2392300 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual SHARP LC-42XL2E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3875633

Din manual SHARP LC-42XL2E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3875633 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP LC-42XL2E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual CANON MV530I http://sv.yourpdfguides.com/dref/815329

Din manual CANON MV530I http://sv.yourpdfguides.com/dref/815329 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV530I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Radio Funky Bruksanvisning

Radio Funky Bruksanvisning SIMPLY CLEVER www.skoda-auto.com Radio Funky Bruksanvisning Funky: Citigo Rádio švédsky 05.2013 S00.5610.98.37 1ST 012 095 DB Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar) Denna bruksanvisning är systematiskt

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m.

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. 22 1000 32 80 05 03.2009 Innehållsförteckning Inledning Läs detta först... 3 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Din manual NOKIA THR880 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828836

Din manual NOKIA THR880 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828836 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA THR880. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Del I Nyckelfunktioner:

Del I Nyckelfunktioner: Diktafon A50 Del I Nyckelfunktioner: Extra lång inspelningstid, med röstanpassad ACT-formatering, som gör att du kan spela in längre än med en konventionell diktafon utan att sänka ljudkvaliteten. Röstaktiverad

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Infotainment Radio Bolero Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Infotainment Radio Bolero Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Infotainment Radio Bolero Bruksanvisning 5L0012737CA Förord Du har valt ett fordon av märket ŠKODA som är utrustat med Infotainment Radio Bolero (nedan kallat apparat) tack för ditt förtroende.

Läs mer

Din manual SIEMENS GIGASET S685 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3955551

Din manual SIEMENS GIGASET S685 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3955551 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS GIGASET S685 IP. Du hittar svar på alla dina frågor i SIEMENS GIGASET S685

Läs mer