BRUKSANVISNING Infotainment Blues

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING Infotainment Blues"

Transkript

1 SIMPLY CLEVER BRUKSANVISNING Infotainment Blues

2 6V CB

3 Frord Denna bruksanvisning r avsedd fr Infotainment blues (nedan kallat apparat). Var god ls bruksanvisningen noggrant, eftersom korrekt anvndning av apparaten frutstter att man gr tillvga enligt denna bruksanvisning. 6V CB

4 Innehållsförteckning Bruksanvisning 3 Frklaringar 4 Förkortningar Inledande information Viktiga anvisningar 6 Apparatversikt 6 Instllningar 7 Radio Manvrering 8 Lgesinstllningar 10 Media Manvrering 11 Ljudkllor 12 Instllningar och avancerade funktioner 14 Alfabetiskt register 2 Innehållsförteckning

5 Bruksanvisning Ngra av de funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning r endast tillgngliga i kombination med vissa typer av externa enheter (t.ex telefon, musikspelare eller liknande). Bilderna i bruksanvisningen fungerar enbart som frtydligande exempel. P bilderna kan mindre detaljavvikelser frekomma i jmfrelse med ditt fordon. Bilderna anvnds endast fr att ge allmn information. KODA AUTO a.s. arbetar stndigt med vidareutveckling av sina fordon. Frndringar av leveransomfattningen vad gller form, utrustning och teknik kan drfr alltid frekomma. Uppgifterna i denna bruksanvisning var aktuella nr bruksanvisningen gick i tryck. Inga ansprk kan grundas p uppgifter, bilder och beskrivningar i denna bruksanvisning. Frskran om verensstmmelse KODA AUTO a.s. frskrar hrmed att KODA Infotainment-system uppfyller grundkraven och ytterligare bestmmelser i EU-direktiv 1999/5/EG gllande radiosystem och telekommunikationsapparater. Bruksanvisning 3

6 Frklaringar Bruksanvisningens struktur Bruksanvisningen r hierarkiskt indelad i fljande omrden: Huvudkapitel (t.ex. Radio) - huvudkapitlets rubrik anges alltid lngst ned p hger sida Kapitel (t.ex. Manvrering) Inledning till ett mne - versikt ver moduler inom ett kapitel, inledande information om kapitlets innehll, anvisningar som gller fr hela kapitlet (om tillmpligt) Modul (t.ex. Val av frekvensomrde) Informationsskning Skordsindexet i slutet av bruksanvisningen hjlper dig hitta den information du sker i bruksanvisningen. Textanvisningar Anvisning "Tryck" "Hll intryckt" Betydelse Tryck kort p knappen inom 1 sek. Hll knappen intryckt i 25 sek. Textsymboler Symbol Betydelse Hnvisning till den inledande modulen av ett kapitel med viktig information och skerhetsanvisningar. Modulen fortstter p nsta sida. Registrerat varumrke. Symbol fr nsta tgrd. Upprepat tryck p knappen VARNING Texter med denna symbol uppmrksammar p en allvarlig olycks- och skaderisk eller p livsfara. VIKTIGT Texter med denna symbol uppmrksammar p risken fr skador p fordonet eller fr eventuella funktionsfel p vissa system. Observera Texter med denna symbol innehller extra information. 4 Frklaringar

7 Förkortningar Förkortning AM DRM FM mp3 TP wma Förklaring Radiosndning-Frekvensomrde Skyddsmetod fr innehllet i digitala media Radiosndning-Frekvensomrde Komprimerat ljudformat Trafikradiostation Komprimerat ljudformat Förkortningar 5

8 Inledande information Viktiga anvisningar Inledning VARNING I frsta hand ska uppmrksamheten gnas t krningen! Som frare br du det fulla ansvaret fr framfrandet av fordonet. Anvnd apparaten s att du i varje trafiksituation har full kontroll ver fordonet i annat fall uppstr olycksrisk! Stll in ljudvolymen s att det alltid r ltt att hra ljudsignaler utifrn, som t.ex. sirener frn utryckningsfordon (polis, ambulans, brandkr). En fr hgt instlld ljudvolym kan leda till hrselskador! Apparatversikt Inledning I detta kapitel finns information om: Apparatbeskrivning 6 P-/frnslagning av apparaten 6 Instllning av ljudvolym 7 I detta kapitel beskrivs apparaten, hur man slr p eller frn den samt hur man stller in ljudvolymen. Apparatbeskrivning Bild 1 Apparatversikt - variant 1 Bild 2 Apparatversikt - variant 2 1 Vridreglage. 2 Display 3 SD-kortfack Sl p/frn apparaten Radiolge» Sidan 8 Medialge» Sidan 11 Instllning av valt lge (Radio» Sidan 10 / Media» Sidan 14) Apparatinstllningar» Sidan 8 Ljudinstllningar» Sidan 8 / Flytta bakt/flytta framt/instllning av valda menypunktsvrden - Funktionsknappar (knapparnas funktioner beskrivs i de enskilda kapitlen) P-/frnslagning av apparaten Manuell p-/frnslagning Tryck p fr att sl p resp. sl frn apparaten. Automatisk pslagning av apparaten Om apparaten stngts av innan tndningen slagits frn med knappen sls den automatiskt p efter att tndningen slagits p. Automatisk frnslagning av apparaten Om tndningsnyckeln dras ur tndningslset nr apparaten r pslagen, sls apparaten frn automatiskt. Om fordonet r utrustat med startknapp sls apparaten frn automatiskt nr motorn stngts av och drren ppnats. Nr tndningen r frnslagen sls appararen frn automatiskt efter ca 30 minuter. 6 Inledande information

9 Apparaten kan under vissa omstndigheter sls frn automatiskt genom fordonsbatteriets urladdningsskydd eller apparatskyddet. P apparatens bildskrm visas d ngot av fljande meddelanden: Low batt. - fordonsbatteriet r nstan tomt Temp. high - apparatens temperatur r fr hg Temp. low - apparatens temperatur r fr lg Instllning av ljudvolym Alla ndringar av ljudvolymen visas p apparatens bildskrm. ka ljudvolymen Vrid vridreglaget 1 t hger. Minska ljudvolymen Vrid vridreglaget 1 t vnster. Ljudlst lge Stll ljudvolymen p 0 genom att vrida vridreglaget 1 t vnster. Nr ljudet stngts av helt visas fljande symbol p apparatens display:. Om uppspelning pgick i menyn Media d ljudlst lge aktiverades, avbryts uppspelningen (paus) 1). VIKTIGT En fr hgt instlld ljudvolym kan orsaka resonans i fordonet resp. skador p hgtalarna. Instllningar Inledning I detta kapitel finns information om: Displayvisning 7 Stlla in nskat vrde 7 Ljudinstllningar 8 Avancerade instllningar 8 Detta kaptitel beskriver instllningsmjligheter och manvrering av apparaten. Enskilda menypunkter fr apparatinstllning kan hmtas genom aktivering av en av fljande knappar: Ljudinstllningar» Sidan 8 Apparatinstllningar» Sidan 8 Instllning av lge Radio» Sidan 10 och Media» Sidan 14 Observera Beroende p utrustning kan apparaten ocks manvreras med manverspaken eller med knapparna p multifunktionsratten. Ytterligare information» Bruksanvisning. Displayvisning Beskrivning av visningen» bild 3 A Antal menypunkter fr respektive instllning B Den aktuella menypunktens position C Den aktuella menypunktens namn D Vxla till fregende menypunktsvrde E Vxla till nsta menypunktsvrde F Aktuellt menypunktsvrde Stlla in nskat vrde Bild 3 Instllningar - Displayvisning Stlla in vrde Stll in det nskade vrdet fr den valda menypunkten p ett av fljande stt: Genom att trycka p knappen resp.. Genom att vrida p vridreglaget 1. 1) Gller inte fr AUX. Inledande information 7

10 Avsluta instllning Instllningen avslutas genom att trycka p en av knapparna -. Om apparaten inte aktiveras, vxlar visningen efter ngra sekunder till det senast valda Radio- resp. Media- lget. Ljudinstllningar Tryck p nytt p knappen. Fljande menypunkter visas efter varandra: BAS - basinstllning MIDDLE - mellanregisterinstllning TREBLE - diskantinstllning Balans - instllning av ljudvolymfrhllandet mellan vnster och hger sida Fader - instllning av ljudvolymfrhllandet mellan fram/bak (gller fr fordon med hgtalare bak) Avancerade instllningar Tryck p nytt p knappen. Fljande menypunkter visas efter varandra: GALA - hastighetsanpassad ljudvolymanpassning (hgre hastighet innebr en kad ljudvolym) On volume - instllning av maximal ljudvolym vid pslagning av apparaten TP volume - instllning av ljudvolymen fr inkommande trafikmeddelanden (TP) PDC ljud - snkning av ljudvolymen (t.ex. radiovolym) nr parkeringshjlpen r aktiverad Low - liten ljudvolymsnkning Middle - medelstor ljudvolymsnkning High - stor ljudvolymsnkning Clock - tidsvisning p apparatens display (d tndningen slagits p och apparaten slagits frn) Yes - aktivering av visning No - avaktivering visning Restore - terstllning till fabriksinstllningar Press - Bekrftelse av fabriksinstllningar Radio Manvrering Inledning I detta kapitel finns information om: Displayvisning 8 Vlja frekvensomrde 9 Lagra radiostation 9 Vlja och ska radiostation 9 Apparaten kan ta emot analoga radiosignaler p FM- och AM-banden. VIKTIGT Parkeringshus, tunnlar, hga byggnader eller berg kan stra radiosignalen s att mottagningen frsvinner helt. P fordon med fnsterantenner kan det uppst strningar i mottagningen om rutorna har frsetts med film eller metallbelagda etiketter. Displayvisning Läs och beakta först på sidan 8. Beskrivning av visningen» bild 4 A Valt frekvensomrde B Vald radiostation (frekvens eller beteckning) C Statusrad Bild 4 Radio - Displayanvisning 8 Radio

11 Symboler i statusraden C Symbol - Vlja frekvensomrde Betydelse Manuell skning av frekvensbandet Automatisk skning av frekvensbandet Positions-/knappnummer under vilket en station r lagrad Ljud avaktiverat En trafikradiostation r tillgnglig Ingen trafikradiostation r tillgnglig Läs och beakta först på sidan 8. Tryck p nytt p knappen. Varje frekvensomrde har tv lagringsgrupper FM1 och FM2 resp. AM1 och AM2. Observera Om en radiostation p FM-bandet snder RDS-datainformation, visas namnet i stllet fr stationsfrekvensen p apparatens display. Lagra radiostation Läs och beakta först på sidan 8. Manuell lagring Hll en av stationsknapparna intryckt -. Stationen lagras p den valda positionen. Lagringen bekrftas med en ljudsignal och visning av numret p stationsknappen i statusraden p displayen. Automatisk lagring Hll knappen intryckt. P apparatens display visas fljande text Autostore... och i den aktuella lagringsgruppen (t.ex. FM1) lagras de sex stationerna med den starkaste signalen. Vlja och ska radiostation Läs och beakta först på sidan 8. Vlja radiostation i listan med tillgngliga stationer Apparaten sker automatiskt i bakgrunden efter tillgngliga radiostationer, bland vilka man direkt kan vlja efter pslagning av apparaten Tryck p knappen eller. Vxling sker d till fregende eller nsta station. Vlja radiostation under stationsknapparna Genom att trycka p respektive knapp - sker vxling till den lagrade sndaren fr den tagna positionen i den aktuella lagringsgruppen (t.ex. FM1). Halvautomatisk stationsskning Tryck p knappen eller. En skning startas i den valda riktningen och stannar vid nsta station med tillrckligt stark signal. Manuell stationsskning Tryck p knappen Manual. Tryck p nytt p knappen eller och stll in det nskade vrdet fr frekvensomrdet. Vrdet fr frekvensomrdet ndras med 0,1 MHz i FM-omrdet resp. med 9 khz i AMomrdet. Ska efter tillgngliga radiostationer (Scan) Tryck p knappen Scan. Skningen startar. Med denna funktion spelas alla tillgngliga stationer upp i tur och ordning i ngra sekunder. Genom att trycka p nytt p knappen avslutas skningen och den aktuella stationen frblir instlld. Radio 9

12 Lgesinstllningar Inledning I detta kapitel finns information om: Instllningar 10 Trafikradio TP 10 Detta kapitel beskriver instllningsmjligheterna i lge Radio och innehller information om funktionen trafikradio (TP). Observera Om en uppspelning av trafikmeddelanden sker, visas Traffic p apparatens display. Om denna radiostation inte snder trafikmeddelanden eller om dess signal inte r tillgnglig sker apparaten automatiskt efter en annan trafikradiostation. Under uppspelning i lge Media eller av en radiostation p AM-bandet tas trafikradion frn den senast valda FM-radiostationen emot. Instllningar Tryck p nytt p knappen. Fljande menypunkter visas efter varandra: TP - instllning av trafikradio Yes - trafikradio tas emot No - trafikradio tas inte emot Scan - skning efter tillgngliga radiostationer Press - starta skning Manual - vlja radiostation manuellt Press - starta manuellt val Arrow - instllning av stationsval (knappfunktion resp. ) Stations - vlja frn listan ver tillgngliga stationer Presets - vlja under stationsknapparna Trafikradio TP Funktionen gr det mjligt att ta emot trafikmeddelanden. Aktivera/avaktivera mottagning av trafikmeddelanden Tryck p knappen TP Yes/No. FM-band Om den aktuellt instllda radiostationen snder trafikmeddelanden, visas p apparatens display. Om denna inte snder ngra trafikmeddelanden, visas. AM-band P AM-bandet snds inga trafikmeddelanden. 10 Radio

13 Media Manvrering Inledning I detta kapitel finns information om: Displayvisning 11 Uppspelning 11 Apparaten mjliggr uppspelning av ljudfiler frn olika databrare och anslutna apparater (fortsttningsvis bara "Ljudkllor"). Displayvisning Beskrivning av visningen» bild 5 A Informationsrad B Namn p det uppspelade spret C Statusrad Symboler i informationsraden A Symbol SD / USB / AUX Bild 5 Media - Displayvisning Betydelse Aktuellt vald ljudklla Uppspelningslista Mapp Spr Symboler i statusraden C Symbol Uppspelning Upprepning av spr Betydelse Upprepning av mappen/av ljudkllans innehll Slumpvis uppspelning Ljudlst/ Avbrott i uppspelning (gller inte fr AUX) En trafikradiostation r tillgnglig Ingen trafikradiostation r tillgnglig Apparaten spelar upp innehllet i den anslutna ljudkllan av de i alfabetisk ordning sorterade mapp- och filnamnen. Manvrering med apparatknappar Funktion Uppspelning/paus Snabbskning framt i spret Snabbskning bakt i spret Uppspelning av aktuellt spr frn brjan Uppspelning av fregende spr Uppspelning av nsta spr Vxla till fregende mapp/spellista fr den aktuella ljudkllan a) Vxla till nsta mapp/spellista fr den aktuella ljudkllan a) a) Denna funktion stds inte av apparater frn Apple. tgrd Tryck p Genom att hlla intryckt Genom att hlla intryckt Tryck p (efter ca 3 sekunder frn start av uppspelningen) Tryck p (inom 3sekunder efter start av uppspelningen) Tryck p Tryck p Tryck p Media 11

14 Ljudkllor Inledning I detta kapitel finns information om: Vlja ljudklla 12 SD-kort 12 USB-ingng 13 AUX-ingng 13 Apparaten kan maximalt identifiera 1024 mappar och spela upp maximalt 6500 filer. Apparaten kan maximalt spela upp 1024 filer frn en mapp. SD-kort Bild 6 Blues - stta i SD-kort Ljudfiler i olika format kan spelas upp och olika typer av kllor kan anslutas p apparaten» Sidan 14. Vid ljudkllor med ett minne som lagrats med mnga underavdelningar kan endast innehllet p den frst skapade platsen lsas in. VARNING Placera aldrig externa ljudkllor i nrheten av ngon airbag. Om en airbag lser ut kan dessa slungas bakt i passagerarutrymmet och skada passagerarna. Placera aldrig ljudkllor p instrumentbrdan och ha dem inte i handen eller i knt. De kan slungas omkring i passagerarutrymmet vid en pltslig krmanver och orsaka personskador. Dra alltid anslutningskabeln till ljudkllan s att kabeln inte hindrar krningen. VIKTIGT Lagra inte viktiga data p anslutna ljudkllor. KODA ansvarar inte fr filer eller anslutna media som frlorats eller skadats. Vlja ljudklla Läs och beakta först och på sidan 12. Läs och beakta först och på sidan 12. SD-minneskortfacket r placerat p apparatens framsida» Sidan 6. Stta i SD-kort Skjut in SD-minneskortet i minneskortfacket, med det avfasade hrnet frst vnt t hger, tills det "snpper in i lge". Uppspelningen startar automatiskt. Ta ut SD-kort Tryck p det inskjutna SD-kortet. SD-kortet "hoppar" ut i utmatningslge. VIKTIGT Om du anvnder mindre SD-kort med adapter kan SD-kortet falla ur adaptern p grund av vibrationer frn fordonet under krning. Tryck p nytt p knappen. Fljande menypunkter visas efter varandra: SD - SD-kort USB - en ljudklla ansluten via USB AUX - en ljudklla ansluten via AUX Apparaten vxlar bara mellan anslutna ljudkllor med uppspelningsbart innehll. 12 Media

15 USB-ingng AUX-ingng Bild 7 Blues - USB-ingng Bild 8 Blues - AUX-ingng Läs och beakta först och på sidan 12. USB-ingngen r placerad i mittkonsolen fram och r mrkt med symbolen. Monteringsplats fr ingngen» Bruksanvisning. I USB-ingngen kan en ljudklla anslutas direkt eller med en anslutningskabel. Anslutning av USB-ljudklla Stt in USB-ljudkllan i motsvarande uttag. Uppspelningen startar automatiskt. Frnkoppling av USB-ljudklla Dra ut USB-ljudkllan. Laddning av USB-ljudklla Om tndningen r pslagen brjar laddningen automatiskt nr USB-ljudkllan ansluts (gller fr ljudkllor som kan laddas via USB-kontakten). Laddningen kan ta lngre tid i jmfrelse med laddning via det vanliga elntet. Anslutna ljudkllor kan laddas/matas med en strmstyrka p max. 1,0 A. Vissa anslutna ljudkllor kan eventuellt inte identifieras och laddas. VIKTIGT USB-frlngningskablar eller frgreningsdosor kan pverka funktionen hos den anslutna ljudkllan negativt. Läs och beakta först och på sidan 12. AUX-ingngen r placerad i mittkonsolen fram och r mrkt med texten. Monteringsplats fr ingngen» Bruksanvisning. Anslutning av USB-ljudklla Stt in kontakten till USB-ljudkllan i motsvarande uttag. Tryck upprepat p knappen och vlj menypunkten AUX. Starta uppspelningen p den anslutna ljudkllan. Frnkoppling av AUX-ljudklla Dra ut kontakten till ljudkllan. VIKTIGT AUX-ingngen fr endast anvndas fr ljudenheter! Om en extern audioklla som r utrustad med en adapter fr extern strmfrsrjning r ansluten via AUX-ingngen kan ljudsignalen eventuellt stras. Observera Fr AUX-ingngen anvnds en 3,5 mm stereokontakt (hrlursjack). AUX-ingngen kan aktiveras/avaktiveras» sidan 14, Instllningar. Vi rekommenderar anvndning av anslutningskablar ur sortimentet KODA originaltillbehr. Observera Vi rekommenderar anvndning av anslutningskablar ur sortimentet KODA originaltillbehr. Media 13

16 Instllningar och avancerade funktioner Inledning I detta kapitel finns information om: Instllningar 14 Ljudkllor och filformat som stds 14 Detta kapitel beskriver instllningsmjligheterna i lge Media och innehller information om de ljudkllor och filformat som stds. Instllningar Tryck p nytt p knappen. Fljande menypunkter visas efter varandra: Mix - aktivering/avaktivering av slumpvis uppspelning Off - avaktivera P - aktivera Repeat - upprepning av uppspelning All - upprepning av uppspelning av den aktuella kllan Track - spr Folder - mapp TP - instllning av trafikradio Yes - trafikradio tas emot No - trafikradio tas inte emot AUX - aktivering/avaktivering av AUX-ingngen On - aktivera Off - avaktivera AUX vol. - instllning av ingngsvolymen fr AUX-ljudkllan (menypunkten r endast tillgnglig d ljudkllan r ansluten) Low - lg ljudvolym Middle - medelhg ljudvolym High - hg ljudvolym Ljudkllor och filformat som stds Ljudkllor som stds Klla Typ Specifikation FAT-tabell SD-kort Standardstorlek SD, SDHC, SDXC USB-enhet Filformat som stds USB-minne, HDD (utan speciell programvara) USB 1.x och 2.x eller hgre med std av USB 2.x brbara spelare (t.ex. ipod, ipad, iphone) MPEG-1,2 och 2,5 (Layer-3) Filformat FAT16, VFAT, FAT32 Windows Media Audio 9 Filndelse mp3 wma Max. bitrate 320kbit/s 384kbit/s Max. samplingsfrekvens 48 khz 96 khz Spellistor m3u, pls, wpl, m3u8, asx De ljudkllor och filer med underavdelningar som via GPT-standarden (GUID Partition Table) skyddas genom DRM, stds inte av apparaten. 14 Media

17 Alfabetiskt register A Apparatbeskrivning 6 Apparatens display 6 AUX 13 AUX-ingng 13 B Beskrivning och manvrering av apparaten 6 D Displayvisning Instllningar 7 Media 11 Radio 8 E Extra Scan 9 Extras manuell skning 9 F Filer som stds 14 Filformat 14 Frekvensomrde 9 Frnslagning av apparaten 6 I Instllningar Apparat 8 Displayvisning 7 Ljud 8 Ljudvolym 7 Manvrering 7 Media 14 Radio 10 Instllning av ljudvolym 7 K Klocka 8 Knappar Apparat 6 L Lagra station 9 Ljud 8 Ljudkllor 12 Ljudkllor som stds 14 Ljudvolym 7 M Manverspak se bruksanvisning 7 Manvrering Instllningar 7 Media 11 Radio 8 Media 11 AUX 13 Displayvisning 11 Filformat 14 Instllningar 14 Manvrering 11 Media som stds 14 SD-kort 12 Uppspelning 11 USB 13 Vlja ljudklla 12 Minneslista 9 Multifunktionsratt se bruksanvisning 7 P Pslagning av apparaten 6 R Radio Displayvisning 8 Frekvensomrde 9 Instllningar 10 Lagra station 9 manuell skning 9 Manvrering 8 Minneslista 9 Scan 9 Ska station 9 TP 10 Trafikradio 10 Vlja station 9 S Scan 9 SD-kort 12 Setup 8 Ska station 9 Sound 8 T Tid se klocka 8 TP 10 Trafikradio 10 U Uppspelning (media) 11 USB 13 USB-ingng 13 V, W Viktiga anvisningar 6 Vlja ljudklla 12 Vlja station 9 Alfabetiskt register 15

18 Eftertryck, kopiering, versttning eller annan anvndning, ven utdrag, tillts ej utan skriftligt medgivande frn KODA AUTO a.s. Alla rttigheter frbehlls uttryckligen KODA AUTO a.s. enligt upphovsrttslagstiftningen. Med reservation fr ndringar. Utgiven av: KODA AUTO a.s. KODA AUTO a.s. 2015

19 Blues: Fabia, Rapid, Rapid Spaceback švédsky S V CB 6V CB

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Radio Blues Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Radio Blues Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Radio Blues Bruksanvisning Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar) Denna bruksanvisning är systematiskt uppbyggd för att göra det enklare för läsaren att söka och förstå nödvändig

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Radio Blues Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Radio Blues Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Radio Blues Bruksanvisning Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar) Denna bruksanvisning är systematiskt uppbyggd för att göra det enklare för läsaren att söka och förstå nödvändig

Läs mer

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Roomster Instruktionsbok

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Roomster Instruktionsbok SIMPLY CLEVER ŠKODA Roomster Instruktionsbok 5J7012737AH Frord Du har valt en KODA hjrtligt tack fr ditt frtroende. Manvrering av bilen, viktig skerhetsinformation, bilvrd, underhll och fel som du sjlv

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2996247

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2996247 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE. Du hittar svar på alla dina frågor i TEXAS INSTRUMENTS

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

BRUKSANVISNING Infotainment Swing

BRUKSANVISNING Infotainment Swing SIMPLY CLEVER BRUKSANVISNING Infotainment Swing 5E0012737DF Förord Denna bruksanvisning är avsedd för Infotainment Swing (nedan kallat apparat). Läs igenom denna bruksanvisning noggrant det är en förutsättning

Läs mer

Din manual SIEMENS GIGASET SL780 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3956016

Din manual SIEMENS GIGASET SL780 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3956016 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS GIGASET SL780. Du hittar svar på alla dina frågor i SIEMENS GIGASET SL780 instruktionsbok

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Din manual PANASONIC LUMIX DMC-GF1C http://sv.yourpdfguides.com/dref/2392300

Din manual PANASONIC LUMIX DMC-GF1C http://sv.yourpdfguides.com/dref/2392300 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Din manual SIEMENS GIGASET S685 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3955551

Din manual SIEMENS GIGASET S685 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3955551 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS GIGASET S685 IP. Du hittar svar på alla dina frågor i SIEMENS GIGASET S685

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Infotainment Amundsen och Bolero Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Infotainment Amundsen och Bolero Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Infotainment Amundsen och Bolero Bruksanvisning 3V0012737EA Förord Den här bruksanvisningen är avsedd för Infotainment-systemen Bolero och Amundsen (nedan kallat apparat). Läs igenom denna

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

Din manual SIEMENS GIGASET S685 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3953510

Din manual SIEMENS GIGASET S685 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3953510 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS GIGASET S685 IP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Infotainment Radio Blues Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Infotainment Radio Blues Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Infotainment Radio Blues Bruksanvisning Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar) Denna handledning är systematiskt uppbyggd, för att underlätta sökande och förståelse av informationen.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

:e ng inom IT-omrdet

:e ng inom IT-omrdet Oftntlig upphandli :e ng inom IT-omrdet 24 oktober 2011 Eva-Maj Muhlenbock & Ulrica Salomon 1 4" ' & Agenda Allmnt om offentlig upphandling Srskilt om ramavtal 0 : Kammarkollegiets ramavtal inom IT-omrdet

Läs mer

Din manual MOTOROLA E1000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/839419

Din manual MOTOROLA E1000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/839419 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Din manual SIEMENS SK65 http://sv.yourpdfguides.com/dref/534097

Din manual SIEMENS SK65 http://sv.yourpdfguides.com/dref/534097 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS SK65. Du hittar svar på alla dina frågor i SIEMENS SK65 instruktionsbok (information,

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Infotainment Radio Swing Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Infotainment Radio Swing Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Infotainment Radio Swing Bruksanvisning Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar) Denna bruksanvisning är systematiskt uppbyggd, för att underlätta sökande och förståelse av informationen.

Läs mer

Din manual SHARP LC-42G20E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3875656

Din manual SHARP LC-42G20E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3875656 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP LC-42G20E. Du hittar svar på alla dina frågor i SHARP LC-42G20E instruktionsbok

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Din manual HITACHI CL2143S http://sv.yourpdfguides.com/dref/1274017

Din manual HITACHI CL2143S http://sv.yourpdfguides.com/dref/1274017 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HITACHI CL2143S. Du hittar svar på alla dina frågor i HITACHI CL2143S instruktionsbok

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

Din manual SHARP XE-A113 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3710782

Din manual SHARP XE-A113 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3710782 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP XE- A113. Du hittar svar på alla dina frågor i SHARP XE-A113 instruktionsbok

Läs mer

Din manual PANASONIC EB-GD52 http://sv.yourpdfguides.com/dref/538454

Din manual PANASONIC EB-GD52 http://sv.yourpdfguides.com/dref/538454 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången.

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången. CD-880BT Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare och FM Stereo Radio RDS med PTY USB port och SD/MMC kortläsare AUX ingång på fronten Inbyggd Bluetooth anslutning för Handsfree samtal med Bluetooth Mobiltelefon

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

OPEL COMBO. Infotainment System

OPEL COMBO. Infotainment System OPEL COMBO Infotainment System Innehåll Inledning... 4 Radio... 24 CD-spelare... 30 AUX-ingång... 34 USB-port... 36 Röstigenkänning... 41 Telefon... 50 Alfabetiskt register... 64 4 Inledning Inledning

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Instruktionsbok BMW Motorrad audiosystem

Instruktionsbok BMW Motorrad audiosystem Instruktionsbok BMW Motorrad audiosystem BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Ramnummer Fru/Herr

Läs mer

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE NAVIGATOR http://no.yourpdfguides.com/dref/4681761

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE NAVIGATOR http://no.yourpdfguides.com/dref/4681761 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for TEXAS INSTRUMENTS TI- NSPIRE NAVIGATOR. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK Svensk Instruktions Manual SVENSKA 1 Utropstecknet inom en triangel är en varningssymbol för

Läs mer

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish Vehicle Security System VSS 1 Systeminställningsguide - Swedish Bästa kund, Den här guiden innehåller den information och de procedurer som krävs för att utföra följande: Bekräfta installationen av larmsystemet

Läs mer

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 Handbok Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 SÄKERHET VARNING! UNDVIK BRAND OCH RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA DEN HÄR RADION FÖR REGN ELLER FUKT. DENNA PILFÖRSEDDA BLIXT I EN VARNINGSTRIANGEL

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

KDC-BT60U KDC-6047U BRUKSANVISNING

KDC-BT60U KDC-6047U BRUKSANVISNING CD-MOTTAGARE KDC-BT60U KDC-6047U BRUKSANVISNING Den senaste versionen av bruksanvisningen kan laddas ner från www.kenwood.com/cs/ce/. Innan du läser denna bruksanvisning bör du gå in på denna sida för

Läs mer

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL Bruksanvisning VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m 1 2 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning Artikelnr 54066-08 PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg Tonläge Volym Hastighet Automatisk avstängning På och Av Mata ut Boklista Bakåt upp/stopp Framåt 2. Beskrivning

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

CHEVROLET MYLINK. Snabbguide

CHEVROLET MYLINK. Snabbguide CHEVROLET MYLINK Snabbguide Chevrolet MyLink är en serie infotainmentsystem som förhöjer din körupplevelse genom att enkelt ansluta och integrera med din smarttelefon. MyLink har dessutom en snygg 7-tums

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11)

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) Vad, varför och hur?...2 Vad är?...2 Varför?...3 Hur fungerar?...3 Några tips om användningen...3

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Digital Media Receiver. ida-x305s

Digital Media Receiver. ida-x305s FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Manual Radio Premium Komplett manual för Scania Radio Premium

Manual Radio Premium Komplett manual för Scania Radio Premium Manual Radio Premium Komplett manual för Scania Radio Premium Manualen är nedladdad från www.scania.com/manuals 1 Knappar och reglage 1. Knapparna och : I radioläge: Automatisk sökning av radiostationer.

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

BILRADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOK

BILRADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOK BILRADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOK Innehåll 1 Innehåll Allmänna anvisningar............... Bruksanvisning............................... Tecken i bruksanvisningens text............ Apparatöversikt...............................

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

Snabbstarts guide. ZTE MF831 4G modem

Snabbstarts guide. ZTE MF831 4G modem Snabbstarts guide ZTE MF831 4G modem SE Kom igång med ditt 4G-modem Följ anvisningarna i handboken så är du snart igång med ditt mobila bredband snabbt och säkert via 4G. Här hittar du även en guide för

Läs mer

Opel Insignia Navi 900 IntelliLink Frågor och svar

Opel Insignia Navi 900 IntelliLink Frågor och svar Index 1. Audio... 1 2. Navigering... 2 3. Telefon...3 4. Pekskärm... 4 5. Styrplatta... 4 6. Favoriter... 6 7. Annat... 6 1. Audio Q: Hur ändrar jag ljudkälla, exempelvis från FM-radio till USB? A: Genom

Läs mer

Streamingbolaget hjälp!"#$%&'()*+,%)$" Sida 1 av 9

Streamingbolaget hjälp!#$%&'()*+,%)$ Sida 1 av 9 !"#$%&'()*+,%)$" Sida 1 av 9 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kontakt 3 Så här kommer du igång (snabbstart) 3 Översikt 4 Verktygsraden 4 Ladda upp en film 4 Mappvyn 5 Skapa mapp 5 Radera mapp 5 Filvyn

Läs mer

Snabbguide och funktioner

Snabbguide och funktioner Snabbguide och funktioner Huvudknapp PÅ/AV-knapp tryck på den i två sekunder Röstuppringning tryck på knappen i två sekunder Återuppringning av senaste numret tryck lätt två gånger Svara eller avsluta

Läs mer

Opel Insignia Infotainment System

Opel Insignia Infotainment System Opel Insignia Infotainment System Innehåll Inledning... 4 Radio... 29 CD-spelare... 45 AUX-ingång... 51 USB-port... 53 Digital fotoram... 57 Navigation... 60 Taligenkänning... 103 Telefon... 118 Alfabetiskt

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Problem med ljudet i Adobe Connect

Problem med ljudet i Adobe Connect Problem med ljudet i Adobe Connect Förberedelser Jag hör inte de andra deltagarna De andra deltagarna hör inte mig De andra deltagarna säger att min röst hackar Jag hör inte en av de andra deltagarna Ljudet

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Bildbaskontoret. Bruksanvisning. Handitek. anpassar tekniken till människan BRUX\...\809082 BILDBASKONTORET

Bildbaskontoret. Bruksanvisning. Handitek. anpassar tekniken till människan BRUX\...\809082 BILDBASKONTORET Bildbaskontoret Bruksanvisning Handitek BRUX\...\809082 BILDBASKONTORET anpassar tekniken till människan Innehållsförteckning Introduktion... 3 Datorkrav...3 Om bildbaser... 4 Vad är en bildbas?...4 Varför

Läs mer

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone The Bridge III DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone Bruksanvisning 1 INLEDNING Grattis! Tack vare The Bridge III, öppnas en helt ny värld av underhållning, genom en kombination av en ipod eller iphones

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

GN 8120 USB - Bruksanvisning. 1. Om GN 8120 USB. Innehållsförteckning

GN 8120 USB - Bruksanvisning. 1. Om GN 8120 USB. Innehållsförteckning GN 8120 USB - Bruksanvisning Tack för att du har köpt GN 8120 USB. I den här bruksanvisningen finns information och användarinstruktioner för GN 8120 USB. Bruksanvisningen innehåller följande avsnitt:

Läs mer

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder:

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder: Bruksanvisning Modul 3095 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända klockans belysning. Tidvisning Stoppur Minnesfunktion Timer Alarm Tidvisning PM-indikator Timmar

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1356-2014 Lindorff Sverige AB Kungsgatan 57A 111 22 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens

Läs mer