bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program."

Transkript

1 bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program.

2

3 Säkerhetsinstruktioner Denna digitala mottagaren har tillverkats för att uppfylla internationella säkerhetsstandarder. Dock måste säkerhetsföreskrifter följas för att säkerställa en säker och tillförlitlig drift av mottagaren. Vänligen notera följande riktlinjer för att undvika risken för en elektrisk stöt. Denna mottagare arbetar med en extern strömkälla i intervallet 100 till 240 V växelström, 50/60 Hz. Använd ett vanligt vägguttag; en DC-strömkälla kan inte användas. Tänk på att kontakt med en volts växelström kan vara livsfarlig. Kontrollera att alla elektriska anslutningar är rätt utförda innan du ansluter mottagaren till strömkällan (elnätet). Koppla alltid ur mottagaren innan du ansluter eller kopplar ur några kablar. När du ansluter mottagaren till strömkällan (elnätet), anlut alltid strömkabeln till strömanslutningen på baksidan av mottagaren innan du ansluter stickkontakten till vägguttaget (strömuttaget). När du kopplar bort mottagaren från strömkällan (elnätet), dra alltid ur stickkontakten från vägguttaget (strömuttaget) innan du tar bort den andra änden av sladden från uttaget (kontakten) på baksidan av mottagaren. Försök aldrig reparera eller rekonstruera mottagaren själv. En allvarlig elstöt kan uppstå om mottagaren repareras, tas isär eller sätts ihop av en obehörig person. Var ytterst försiktig med denna enhet om den är i kontakt med vatten. Koppla ur strömmen omedelbart om det bara är möjligt. Innan du ansluter mottagaren till antennen, kontrollera om antennsystemet och jordning i ditt hem är rätt utformat. I tveksamma fall, kontakta kvalificerad personal. VAD DU KAN GÖRA Om något faller in i apparaten, koppla bort mottagaren och få den kontrollerad av en kvalificerad tekniker. Tillåt tillräcklig luftcirkulation för att förhindra att värmen inne i apparaten stiger. Placera inte apparaten intill ett värmeelement eller en värmekälla och se till att lufthålen inte är övertäckta. Produkten skall användas och installeras inomhus med en maximal omgivningstemperatur på 40 C. VAD DU INTE FÅR GÖRA Utsätt inte mottagaren för extrema temperaturer, direkt solljus eller hög luftfuktighet. Placera inga föremål ovanpå mottagaren så att luften kan cirkulera. Placera inte mottagaren på tygmöbler, mattor eller annat brännbart material. Att ta av locket på mottagaren kan leda till en allvarlig och potentiellt dödlig elstöt. För att ansluta din mottagare till elnätet (strömförsörjning), använd den nätanslutning som du fått med mottagaren. 2 Säkerhetsinstruktioner

4 Om din mottagare Din mottagare gör att du kan titta på program filmade i High Definition med mycket bättre bild och ljudkvalitet än någonsin tidigare. Dessutom kan du göra allt du kan förvänta dig av en toppmodern TV-mottagare, inklusive följande: Spela in tre HD-kanaler medan du tittar på den fjärde för att alltid vara uppdaterad om vad som händer i dina favoritprogram SUPER EPG i rullande stil gör att du kan se kanalerna på ett enkelt och tydligt sätt på skärmen (enbart för HD6000 mottagare) EPG-sökning för att enkelt hitta önskade program YouTube och nätlänkar (enbart för HD6000 mottagare) Smarttjänster (enbart för HD6000 mottagare) HDD+ funktion som automatiskt börjar spela in på en extern enhet när mottagarens hårdskiva är full. I detta fall kan du endast spela in en kanal åt gången. [För att använda funktionen kontrollera att en extern USB-enhet eller hårdskiva är ansluten. (Vid den första användningen är den externa enheten formaterad efter din mottagare. Alla data på enheten tas bort).] USB-kopieringsfunktion gör det möjligt att manuellt kopiera dina inspelningar till extern lagringsenhet. SD-kort för att kunna bläddra i och titta på foton från din digitalkamera (enbart för HD6000 mottagare) Internet Radio för att kunna lyssna på dina favoritradiostationer på ett väldigt enkelt sätt Medan du packar upp din mottagare, se till att förpackningen innehåller alla element. Fjärrkontroll Batterier Mottagare Användarmanual Strömförsörjning HDMI-kabel Om din mottagare 3

5 Produktbeskrivning 1. USB-port Låter dig ansluta lagringsenheter såsom USB-minne. 2. Infraröd sensor Tar emot signaler från fjärrkontrollen. Se till att den inte är täckt. 3. LED-indikatorer Visar mottagarens aktuella tillstånd indikerar om mottagaren är i driftläge (BLÅ) eller i standby-läge (RÖD). - RÖD indikerar fel, BLÅ indikerar varning. - indikerar pågående inspelning (RÖD). 4. SD-kortplats - enbart i HD6000 mottagare Du kan ansluta ett SD-kort för att bläddra i innehåll, t.ex. foton från din kamera. 5. Smartkortplats Kortplatsen finns i botten av mottagaren. 6. CA-modul CA-modulplats. För mer information, se 4 Produktbeskrivning

6 Fjärrkontroll. Din fjärrkontroll kan styra både din mottagare (STB) och TV. För att kunna styra TV:n, måste du programmera fjärrkontrollen. För mer information se Stänger av ljudet. Bekräftar val eller aktiverar åtgärder. Kopplar på/av mottagaren. Växlar till TV-läge. Tryckt en gång visar den aktuella upplösningen. Tryckt igen ändrar upplösningen. Växlar mellan TV- och radio-läge. TV DISP AV STB Byter kanaler. Gör sökning uppåt/nedåt inom vertikala listor över objekt. Återgår till föregående skärm eller byter till föregående kanal. Visar kanalinformationsruta. Tryckt igen visar utökad information för ett valt program. Växlar till mottagarläge. TEXT EXIT PVR EPG Ändrar volymnivå. Ställer in en vald kanal och matar in nummer, t.ex. PIN kod. Spolar tillbaka inspelat material. Spelar upp/pausar inspelat material. Tar upp text-tv, om den är tillgänglig. Stoppar pågående inspelning. Ger tillgång till programguiden. Spolar framåt inspelat material. Återgår till TV-tittande. Ger tillgång till externa nätapplikationer, om de är tillgängliga. BACK Startar direkt inspelning. Öppnar textningsval. Ger tillgång till inspelningslistan. Ändrar ljud. Ger tillgång till huvudmenyn. Flyttar fokus i 4 riktningar. Vänster/höger pil används för att hoppa över innehållet i det inspelade materialet. Ändrar visningsformat. Fungerar som funktionsknappar i applikationer. Fjärrkontroll. 5

7 Anslutningar 1 Terrestrial antenna 2 HD TV NETWORK 4* Cable TV socket HDMI USB Memory Device 6 Power socket 5 Home Cinema SCART SD TV S/PDIF 3 Hi-Fi Equipment 2 Koppla in alla kablar innan du ansluter mottagaren till elnätet. Koppla alltid ur mottagaren från elnätet innan du kopplar bort kablarna från mottagaren eller kopplar in dem igen. 1. Anslut antingen DVB-T/T2 signal (om du använder marksänd antenn) eller kabel-tv-signalen (om du är användare av kabel-tv-nät). 2. Beroende på vilken typ av TV du har, anslut din mottagare via HDMI-kabel (medföljer mottagaren) eller SCART-kabel. 3. Du kan också koppla in hembio- eller Hi-Fi-utrustning. 4. Du kan också ansluta till Internet med en Ethernet-kabel för att få tillgång till interaktiva tjänster. * Detta är endast tillgängligt för användare av HD6000 mottagare. 5. Det sista steget är att ansluta mottagaren till vägguttaget. 6. Anslutning av ett USB-minne är valfritt. Det gör att du kan använda USB-masslagringsenheter som en utökning av det interna minnet. Nu kan du sätta på din mottagare och din TV. Kontrollera att du har valt rätt källa för signalen i TV:n. Om du är osäker på hur man gör det, kolla i din TV-användarhandbok. 6 Anslutningar

8 Första installeringen Välkomstskärm Efter att ha slagit på din mottagare och TV vänta tills välkomstskärmen visas på TV. Välkomstskärmen borde visas efter några sekunder. Vänta tills välkomstskärmen försvinner och ersätts med den regionala skärmen. Mottagaren söker automatiskt upp den bästa upplösningen för din TV. Om välkomstskärmen inte visas eller bildkvaliteten inte är tillfredsställande, kan detta tyda på att mottagarens upplösning bör ändras. Ändring av upplösning. Tryck knappen (den aktuella upplösningen visas på frontpanelen), tryck en gång till för att ändra den. Om du fortfarande inte kan se bilden eller om dess kvalitet inte är tillfredsställande, tryck på knappen igen för att växla till en annan upplösning. Upprepa processen tills du ser att bilden eller videoupplösningen är acceptabel.! Om din mottagare är ansluten med SCART-kabel, se till att bildupplösningen är inställd på 576i. Om upplösningen på skärmen är annorlunda, visas inte bilden. Fortsätt att trycka tills mottagaren växlar till 576i läge och bilden visas. Navigation på skärmarna vid första installeringen. Använd eller tangenter för att navigera på skärmarna och för att markera dina val. För att bekräfta ditt val, tryck en av knapparna för att komma till "Nästa" knappen. När "Nästa" lyser upp, tryck knappen för att bekräfta. Du kan återgå till föregående skärm genom att markera "Föregående" knappen och sedan trycka. Om din TV inte stöder digitalt upphovsrättsskydd (HDCP), måste du använda en SCART-kabel istället för HDMI. Första installeringen 7

9 Språk I det här fönstret kan du välja land och ställa in på vilket språk du vill visa information på skärmen. Du kan också ställa in språk för ljud och textning. Utgångar På den här skärmen kan du ställa in ljud, video och TVvisningsalternativ, beroende på anslutning av din mottagare till TV-apparaten och annan utrustning. 8 Första installeringen

10 Nät Tillgänglig endast för HD6000 användare. I det här fönstret kan du konfigurera ditt nät. Prova Automatisk konfiguration först eftersom din Internettjänst borde kunna stödja automatisk upptäckt av den nya enheten. Om du däremot har specifik nätkonfiguration, kan du använda manuell konfiguration. Om du behöver hjälp, vänligen kontakta din Internettjänstleverantör Kanalsökning I det här fönstret kan du välja och definiera parametrar för kanalsökningen. Om du är ansluten till DVB-T/T2 antenn, välj antenn. Om du är en kabel-tv-användare, välj kabel. Välj sedan sökningssätt - automatiskt är att föredra. Om du vill utföra manuell sökning, kolla med din operatör för att få inställningarna. När du har valt alternativ, använd markera "Nästa"-knappen och tryck bekräfta och starta sökningen. knapparna för att knappen för att Första installeringen 9

11 Under genomsökningen kan du se hur det går och hur många TV- och radiokanaler som hittats. Du kan avbryta sökningen genom att markera Avbryt -knappen och tryck sedan. När sökningen är klar, kan du avsluta den första installeringen. För att göra detta, markera Avsluta -knappen och tryck sedan. Om inga kanaler har hittats, vänligen se till att anslutningen mellan din mottagare och antenn- eller kabel-tv-nätet utförts på rätt sätt. Du kan alltid ändra värdena under pågående första installering i inställningsmenyn. Observera dock att du inte kan ändra nättyp. För att göra detta, måste du göra en fabriksåterställning som är tillgänglig i huvudmenyn under Installering. 10 Första installeringen

12 Använding av din mottagare Byte av kanaler Man kan byta kanaler på olika sätt: Tryck nummerknappen på din fjärrkontroll. Tryck ch / ch. När informationsrutan visas, tryck tangenterna för att se vad som finns på den valda kanalen och tryck sedan för att ställa in denna kanal. Informationsruta Informationsrutan ger dig information om kanalen samt om det pågående och de kommande programmen. Tryck eller och informationsrutan visas. Tryck Tryck för att visa informationsrutan och aktivitetsfält. för att visa informationsrutan och kanallistan. Tryck när informationsrutan visas och du får fram information om det valda programmet. PIN-kod PIN-koden är ett fyrsiffrigt nummer. Den förinställda PINkoden är Du behöver PIN-koden: för att få tillgång till barnlåsmenyn och till installeringsmenyn för att låsa upp tidigare blockerade kanaler för att låsa upp program eller inspelningar om deras klassificering överskrider den valda åldersgränsen. Så ändrar du din PIN-kod: 1. Tryck. 2. Välj Barnlås. 3. Välj Ändra PIN-kod. 4. Knappa in din nuvarande PIN-kod. 5. Tryck in den nya PIN-koden två gånger för att bekräfta. Om du glömmer din PIN-kod: Master-PIN kan användas för att återställa PIN till dess standardvärde. 1. Tryck för att visa Menyn. 2. Tryck för att komma åt Master PIN-koden [ ]. Vänligen tryck in numret i snabb följd. 3. PIN-koden återställs till standardvärdet Du kommer att se bekräftelsen. Använding av din mottagare 11

13 Programuppdatering Mottagarens programvara kan uppdateras på tre olika sätt. Den uppdaterade versionen innehåller nya egenskaper och förbättrar mottagarens funktion. Vidare uppgifter fås på HDThunders nätsida. Det första sättet är uppdatering via antenn- eller kabelnätet. För att göra detta, följ instruktionerna: Öppna menyn (MENU-knappen) -> välj Installering -> Programuppdatering -> automatisk nerladdning och välj ja om du vill ladda ner automatiskt och nej om du vill ladda ner manuellt. Ifall du väljer nej bör du välja återställ och uppdatera för att starta processen. 12 Programuppdatering

14 Det andra sättet är att uppdatera mottagaren via USB. För det här behöver du en tom USB-sticka som är formaterad i FAT32-format. Anslut stickan till din PC. Gå till www-hdthunder.fi och Ohjelmistopäivitykset för att kontrollera tillgänglighet av ny programvaruversion. Kopiera programvaran till rotfilen på minnesstickan (filen bör vara i formatet.enc). Ifall filen är i.zip-format bör du packa upp den. Anslut minnesstickan till USB-porten på mottagarens frameller baksida. Det tredje sättet är att uppdatera via Internet-anslutning. För att göra detta bör du ansluta mottagaren med en RJ45- kabel till din router. Routern bör vara i DHCP-läge. Din anslutning bör ha fri tillgång till Internet utan portfilter. När anslutningen är gjord, öppna menyn (MENU-knappen) -> välj Installering -> Programuppdatering -> återställ och uppdatera Mottagaren startar pånytt och i välkomstrutan är balken som visar hur uppdatering fortskrider först vit och sedan röd. Mottagaren uppdaterar till den nya programversionen. Öppna menyn (MENU-knappen) -> välj Installering -> Programuppdatering -> återställ och uppdatera Mottagaren startar pånytt och i välkomstrutan är balken som visar hur uppdatering fortskrider först vit och sedan röd. Mottagaren uppdaterar till den nya programversionen. Programuppdatering 13

15 Problemlösning Underhåll Vi rekommenderar att du rengör din mottagare med jämna mellanrum. Koppla först ur mottagaren från elnätet och använd sedan en mjuk, torr trasa. För mycket smutsiga ytor, doppa en mjuk trasa i en svag tvål-och-vatten-lösning och vrid ur väl. Torka sedan av med en mjuk, torr trasa. Använd aldrig en trasa behandlad med alkohol, thinner eller något kemiskt, för att rengöra din mottagare. Sådana kemikalier kan skada dess yta. Innan du beställer service Om du har ett problem, vänligen kontrollera listan för en möjlig lösning. Några enkla kontroller eller smärre justeringar kan åtgärda problemet och återställa full service, eftersom de flesta felen är ganska små. De vanligaste problemen är relaterade till kabelanslutningar. Kontrollera först att din mottagare är korrekt ansluten. För att säkerställa att alla kablar är på rätt plats, koppla ur och anslut dem igen. Vanliga problem Standby-indikatorn på mottagarens frontpanel lyser inte. Kontrollera att vägguttaget ger ström och att strömbrytaren på baksidan är PÅ. Kontrollera om strömkabeln är HDMI eller SCART-kabel och antennkabeln är korrekt ansluten och att mottagaren är påslagen. Prova att koppla ur och sedan återansluta dessa kablar för att säkerställa att de är ordentligt på plats. Standby-indikatorn på mottagarens frontpanel lyser rött. Mottagaren är i standby-läge. Tryck för att sätta din mottagare i driftläge. på fjärrkontrollen Om ingen av de åtgärder som anges i listan löser problemet, kontakta din återförsäljare eller servicecenter. 14 Problemlösning

16 Fjärrkontrollen fungerar inte. Kontrollera att din mottagare är i driftläge. Se till att du riktar fjärrkontrollen mot mottagarens frontpanel. Kontrollera batterierna i fjärrkontrollen. Se till att din mottagare inte utsätts för direkt solljus. Se till att din fjärrkontroll är i mottagarläge. Om inte, tryck knappen för att ändra till mottagarläge. Om dessa åtgärder inte löser problemet, kan det bero på ett tillfälligt överföringsfel, eller att en del av mottagarens programinställningar kan ha gått förlorade. Försök att stänga av mottagaren vid strömkällan och slå på den igen efter några sekunder. Installeringsproblem Du kan inte hitta kabel-tv-kanaler. Se till att signalkabeln är korrekt installerad. Om detta inte löser problemet, kontakta din kabel-tvleverantör. Du kan inte hitta antennkanaler. Om du använder en riktantenn, se till att den pekar mot en digital TV-sändare och är korrekt inställd. Kontrollera att antennen är korrekt ansluten. Bilden på TV-skärmen ändrar färg. Din mottagare har förlorat en del av sina inställningar (gäller mjukvaran). Stäng av mottagaren och sätt sedan på den igen efter några sekunder. Blockerar visningen av bild på skärmen. Se till att signalkabeln inte är skadad. Antennsignalen är för svag eller är defekt, vilket kan bero på dåliga väderförhållanden (som för mycket snö). Prova att justera positionen för din antenn, eller vänta på att signalen ska återupprättas. Detta kan hända efter ett strömavbrott eller efter att din mottagare har kopplats bort från strömkällan. Din TV är utan bild ("tom") eller "snö" visas på skärmen. Kontrollera att TV: n är inställd för att ta emot signalen från lämplig ingång. Detta kan tyda på att mottagarens upplösning bör ändras, för detaljer se sid 7. Problemlösning 15

17 Din mottagare kan vara i standby-läge (om lysdioden på frontpanelen är röd). Tryck för att sätta din mottagare tillbaka i driftläge. Alternativt kan en del av anslutningarna har lossnat. Kontrollera att alla anslutningar utförts på rätt sätt. Stäng sedan av mottagaren och slå på den igen efter några sekunder. Bilden verkar vara antingen 'klämd' (från sida till sida eller uppifrån och ned) eller avskuren upptill och nedtill på skärmen. USB-enhet. USB-enheten (t.ex. USB-minne) fungerar inte med andra enheter. När du vill använda enheten som en utökning till internt sparande, formateras den under första användningen efter din mottagare. All data på enheten tas bort. Om du vill ansluta den till t.ex. en PC / Mac, måste enheten formateras och alla inspelningar kommer att raderas. Visningsformatet i Inställnings-menyn har inte ställts in för att matcha din TV. Prova en annan inställning. Det finns inget ljud. Kontrollera om din mottagare är i Tyst-läge. Om den är det, använd mottagarens fjärrkontroll och tryck på volym upp-knappen. Kontrollera om volymen på mottagaren eller TV: n är tillräckligt hög. Tryck på volymknapparna på fjärrkontrollen till din mottagare eller på din TV. Kontrollera att mottagaren är rätt ansluten till din TV eller ditt ljudsystem. Vissa anslutningar kan ha lossnat. Kontrollera att HDMI-kabeln och S/PDIF-kabeln är korrekt ansluten till mottagaren och TV-apparaten. 16 Problemlösning

18 MILJÖINFORMATION KONSUMENTINFORMATION enligt ErP direktiv 2009/125/EG för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter. HD6000 och HD4000 är konstruerade och tillverkade på ett sätt som säkerställer bästa miljöprestanda i överensstämmelse med gällande föreskrifter. I synnerhet nätadaptrar i enlighet med direktivet (EG) nr 278/2009 gällande noll-last elförbrukning och genomsnittlig verkningsgrad, produkten uppfyller också direktiv (EG) nr 1275/2008 gälldande elförbrukning för elektrisk och elektronisk hushålls-och kontorsutrustning. Nedan hittar du viktig information om hur man ytterligare kan minska miljöpåverkan under tiden produkten är i bruk samt hur man korrekt tar hand om produkten då den inte längre är användbar. Hur kan man spara energi då man använder produkten Ifall produkten inte används eller om full prestanda inte behövs, följ nedanstående råd för att spara energiförbrukning: - I standby-läge kommer energianvändningen att minskas till mindre än 0,5 W. - genom att stänga av ON / OFF knappen, kommer energianvändningen minskas till mindre än 0,3 W. - Genom att koppla ur produkten, kommer energianvändningen att sänkas till noll. Rekommenderas när produkten inte används under en längre tid. Kvittblivning av produkten ANVÄNDARINFORMATION enligt WEEE Direktivet 2012/19/EU och RoHS Direktiv 2011/65/EU angående restriktioner i användning av vissa farliga substanser i elektrisk och elektronisk utrustning samt elektriska och elektroniska produktavfall. Den överkorsade soptunnan på produkten eller emballaget anger att produkten inte får kastas tillsammans med övrigt hushållsavfall. Istället är det ditt ansvar att kassera den förbrukade utrustningen genom att lämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av avfall från elektriska och elektroniska produkter, eller att returnera den till återförsäljaren när man köper en ny apparat. Den separata insamlingen och återvinningen av uttjänt utrustning som kasseras hjälper till att bevara naturresurser och garanterar att produkterna återvinns på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön och stöder återanvändning och / eller återvinning av material utrustningen görs av. För mer information om var du kan lämna din förbrukade utrustning för återvinning, kontakta din kommun eller din återvinningsstation. Olaglig bortskaffande av produkten kan medföra böter. Förpackningsavfall bör separeras och levereras till insamlingsställen i enlighet med de lokala reglerna för avfallsinsamling. SLÄNG INTE SOM OSORTERAT HUSHÅLLSAVFALL. ANPASSNINGSDEKLARATION CE-symbol på mottagaren garanterar överensstämmelse med EUdirektiv: 2004/108/EC (EMC), 2006/95/EC (LVD), 2011/65/EU (RoHS) OCH 2009/125/EC (ErP) Produkten upfyller normerna: EN 55013, EN 55020, EN 55022, EN 55024, EN , EN 60065, (EC) Nr 1275/2008, (EC) No 278/2009 och VIA CSTB V3.0 En kopia av originalet av CE Anpassningsdeklaration kan erhållas genom att kontakta oss på: Alla använda varumärken tillhör sina respektive ägare. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-d-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC. 17

19

20

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

Snabbhandledning CECHK04 7012194

Snabbhandledning CECHK04 7012194 Snabbhandledning CECHK04 7012194 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten.

Läs mer

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10)

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Innehållsförteckning Kontroller och indikatorer på fjärrkontroll och TV Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Se på TV Se på TV...(15) Använda den digitala,

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok COOLTAB-70 18 cm Internet Tablet med Android 4.0 Handbok 1 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk.

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk. Norsk Suomi Modellnummer TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...6 Anslutningar...7

Läs mer

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA SVNSKA LCD-TV LD LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODLLR SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** TV MODLLR LD LCD SL9*** 7SL9*** Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda din nya

Läs mer

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning Bärbar projektor NP905/NP901W Bruksanvisning 2:a utgåva, juli 2008 Information om USB trådlöst LAN: Projektorserierna NP905/NP901W som distribueras i vissa regioner och länder levereras inte med USB trådlös

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Innehåll Kapitel 1: Anslut. 7 Vad som ingår 8 Apple TV i översikt 10 Det

Läs mer

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Bruksanvisning TV Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Innehåll Fjärrkontroll TV-funktioner... 3 Kontrolldel på framsidan... 4 Anslutningar på baksidan

Läs mer

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 *

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * Instruktionshäfte * Modeller med USB-port Var noga med att läsa säkerhetsföreskrifterna i snabbstartsguiden som medföljer dataprojektorn. Förvara all användardokumentation

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång. Innehåll. 1. Anslut 7 Vad som ingår 8 Vad du behöver 10 Apple TV i översikt 12 Installera Apple TV

Läs mer

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem 4-279-067-11(2) (SE) Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem Bruksanvisning BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600 VARNING! Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme, såsom en bokhylla eller ett skåp. Täck inte över

Läs mer