Snabbhandledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbhandledning 7009518"

Transkript

1 Snabbhandledning

2 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten. Det här dokumentet innehåller säkerhetsinformation om användning av PS3 -systemet, felsökning, detaljerad produktbeskrivning och annan information. Snabbhandledning (detta dokument) Det här dokumentet innehåller information om installation av PS3 -systemet, förberedelser för användning och grundläggande handhavande av hårdvaran. Användarmanual finns på: (http://eu.playstation.com/ps3) Det här onlinedokumentet nås via Internet och innehåller detaljerad information om användning av PS3 -systemet ( sid. 27). Kontrollera att du har följande utrustning. Om något saknas bör du kontakta den kundtjänst för PlayStation som gäller för din region. Du hittar kontaktinformation i alla mjukvarumanualer till PlayStation, PlayStation 2, och PLAYSTATION 3. Friends (Vänner) Chatta och skicka meddelanden Network (Nätverk) Anslut till Internet Game (Spel) Spela spel Video (Film) Spela film Music (Musik) s PLAYSTATION 3-systemet s Trådlös Handkontroll SIXAXIS s Tryckt material s Nätsladd s AV-kabel s USB-kabel s Ethernet-kabel s AV-adapterkontakt (SCART) Spela musik Photo (Bilder) Visa bilder Settings (Inställningar) Ändra inställningar för PS3 -systemet Users (Användare) Välj användare som kan logga in på PS3 -systemet

3 Huvudmenyn Kategori Att använda XMB (XrossMediaBar) PS3 -systemet använder sig av ett användargränssnitt som heter XMB (XrossMediaBar). XMB :s grundskärmbild kallas för huvudmenyn. 1 Välj en kategori med vänster- eller högerknappen. SV Menyval 2 3 Markera ett menyval med uppåteller nedåtknappen. Tryck på -knappen för att bekräfta valet. Riktningsknappar: Används för att markera kategorier/menyval på skärmen -knapp: Visar alternativmenyn/kontrollpanelen PS-knapp: Visar huvudmenyn Används för att sätta på/ stänga av systemet Genom att markera en ikon och trycka på -knappen visas alternativmenyn. Genom att trycka på -knappen medan material spelas upp visas kontrollpanelen. -knapp: Bekräftar det aktuella valet -knapp: Avbryter Ikoner Alternativmenyn Kontrollpanelen 3

4 CF SD/miniSD 01 Att komma igång Delarnas namn Systemets framsida Systemets baksida Lucka* 3 CF-plats* 1 Utmatningsknapp* 3 DIGITAL OUT (OPTICAL)-uttag AV MULTI OUT-uttag SD Memory Card-plats* 2 Memory Stick -plats* 3 PS-familjens logotyp Kan vridas för att passa systemets position MAIN POWER-brytare (huvudströmbrytare) AC IN-uttag Lufthål Skivplats Strömbrytare LAN-uttag HDMI OUT-uttag Lufthål WLAN-indikator* 3 Utmatningsknapp Lampa för hårddiskåtkomst USB-uttag * 1 CompactFlash * 2 Secure Digital * 3 Finns endast på utrustade modeller Varning Placera inte systemet i ett förslutet skåp eller andra platser där värme lätt ansamlas. Det kan leda till att systemet överhettas, vilket kan orsaka eldsvåda, personskada eller att systemet inte fungerar som det ska. Om systemets interna temperatur förhöjs kommer strömindikatorn att blinka rött och grönt. I det läget ska systemet stängas av ( sidan 13) och inte användas på en stund. Efter att systemet har svalnat, flytta det till en plats med god ventilering innan det används igen. Systemet kan placeras i både liggande och stående position. När systemet ska placeras stående, följ instruktionerna i diagrammet till höger. Tänk på Placera inte systemet på en plats där det finns mycket damm eller där det förekommer mycket cigarettrök. Damm eller rester av cigarettrök som samlas på komponenterna i systemet (exempelvis på linsen) kan göra att det inte fungerar som det ska.

5 Att komma igång Delarnas namn Trådlös Handkontroll SIXAXIS Portindikatorer L2-knapp L1-knapp USB-uttag R2-knapp R1-knapp SV Riktningsknappar -knapp -knapp -knapp -knapp Vänsterspak/ L3-knapp* SELECT-knapp (knapp för val) Högerspak/ R3-knapp* START-knapp PS-knapp * När vänsterspaken eller högerspaken trycks ned fungerar de som L3- respektive R3-knapparna. Mer information om den trådlösa handkontrollen hittar du i avsnittet Att använda den trådlösa handkontrollen SIXAXIS ( sid. 14). 5

6 02 Att komma igång Installation av PS3 -systemet Flödesschema för installation av systemet Steg 1: Koppla till en TV. sid. 6 m Steg 2: Koppla in digital ljudutrustning. sid. 9 m Steg 3: Anslut Ethernet-kabel. sid. 10 m Steg 1: Koppla till en TV. Bild från PS3 -systemet PS3 -systemet kan ge bild i två olika slags upplösning: HD och SD. Läs bruksanvisningen till TV:n du använder för att ta reda på vilka videolägen som stöds. HD (High Definition) *1 Siffran anger antalet horisontella linjer som bilden är uppbyggd av. Ett i står för interlaced (sammanflätad) och ett p står för progressive scan (progressiv). Den progressiva, icke sammanflätade tekniken ger bild av hög kvalitet med minimalt flimmer. *2 Det här läget visas i systemet under benämningen Standard (PAL). SD (Standard Definition) Videoläge * p 1080i 720p 576p 576i * 2 Bildformat 16:9 16:9 16:9 Skillnader i upplösning 16:9 4:3 16:9 4:3 Steg 4: Anslut nätsladden. sid. 11 m Steg 5: Genomför installationsproceduren för systemets programvara. sid. 11 HD-skärm SD-skärm

7 Att komma igång Installation av PS3 -systemet Olika slags kabel för video Upplösningen på bilden på TV:n varierar beroende på TV:ns kontakter och på vilken typ av kabel som används. Välj en kabel som passar den TV du använder. Kabeltyp Kontakt på TV:n Tillgängliga videolägen* SV HDMI-kabel (säljs separat) HDMI IN-uttag 1080p / 1080i / 720p / 576p AV-komponentkabel (säljs separat) VIDEO INkomponentuttag COMPONENT VIDEO IN AUDIO IN Y PB/CB PR/CR L R 1080p / 1080i / 720p/ 576p / 576i*² S VIDEO-kabel (säljs separat) S VIDEO IN-uttag S VIDEO L-AUDIO-R 576i*² AV-kabel (medföljer) VIDEO IN-uttag (komposit) VIDEO L-AUDIO-R 576i*² AV-kabel (medföljer) AV-adapterkontakt (SCART) (medföljer) AV-adapteruttag (SCART) 576i*² * 1 Beroende på TV:n och på materialet som spelas upp kan vissa videolägen ibland ej vara tillgängliga. * 2 Videoinställningarna på systemet kommer att visas som Standard (PAL). 7

8 Att komma igång Installation av PS3 -systemet Sammankoppling Varning Anslut inte systemets nätsladd till ett eluttag förrän alla andra sladdar är inkopplade. Eluttaget ska sitta nära utrustningen och vara lättillgängligt. Anslutning med andra kabeltyper Andra kablar än HDMI-kabel ansluts till AV MULTI OUT-uttaget på systemet. Anslutning till TV med HDMI-kabel Anslut systemet till TV:n med en HDMI-kabel (säljs separat). En HDMI-kabel överför såväl bild som ljud av digital kvalitet med minimal förlust av bildkvalitet. TV AV-adapterkontakt (SCART) (medföljer) AV MULTI OUT-uttag AV-kabel (medföljer) AV-adapteruttag (SCART) HDMI OUT-uttag Exempel: Vid användning av den medföljande AV-kabeln TV HDMI-kabel (säljs separat) HDMI IN-uttag Om du ändrar den kabeltyp du använder för att ansluta systemet kan bilden försvinna. Om detta händer, stäng av systemet och sätt på det igen genom att röra strömbrytaren på systemets framsida tills det piper till (efter cirka 5 sekunder). Bilden visas nu i systemets grundupplösning. 8

9 Att komma igång Installation av PS3 -systemet Steg 2: Koppla in digital ljudutrustning. Du kan ansluta utrustning med stöd för digitalt ljud, som ett hemmabiosystem eller liknande. När du ansluter digital ljudutrustning går du till (Settings) (Inställningar) (Sound Settings) (Ljudinställningar) Audio Output Settings ( Inställningar för utgående ljud ) och ändrar inställningarna så att de passar utrustningen. Ljud från PS3 -systemet De kanaler som stöds kan variera beroende på vilken kontakt som används. Anslutning med optisk kabel Ljudet överförs via optisk kabel. Bilden överförs via videokabeln. Optisk kabel för ljud (säljs separat) Videokabel till TV:n som används ( sid. 7) SV PS3 -systemets ljudutgångar Kanaler som kan användas 2 Ch. 5.1 Ch. 7.1 Ch. AV MULTI OUT-uttag DIGITAL OUT (OPTICAL)-uttag * 1 HDMI OUT-uttag * 2 * 3 * 1 Ljud från skivor av typen Super Audio CD kan inte spelas upp genom DIGITAL OUT (OPTICAL)-uttaget. * 2 För att få 7.1-ljud genom HDMI OUT-uttaget krävs utrustning som är kompatibel med Linear PCM 7.1. * 3 Systemet har inte stöd för DTS-HD 7.1. Ljud i DTS-HD 7.1 spelas upp som 5.1- ljud eller lägre. Digital ljudanläggning hemmabiosystem eller liknande TV 9

10 Att komma igång Installation av PS3 -systemet Anslutning med HDMI-kabel Steg 3: Anslut Ethernet-kabel Såväl ljud som bild överförs via HDMI-kabeln. Bilden till TV:n kan överföras via ljudanläggning. Systemet kan anslutas till Internet med hjälp av en Ethernet-kabel. Läs mer om nätverksinställningar i avsnittet Justera nätverksinställningar ( sid. 22). Varning Systemet har stöd för nätverk av typerna 10BASE-T, 100BASE-TX och 1000BASE-T. Anslut inte vanlig telefonsladd eller andra typer av sladdar och kablar som inte är kompatibla med systemet eftersom detta kan leda till hög temperatur, brandrisk och att systemet slutar att fungera. HDMI-kabel (säljs separat) Digital ljudanläggning - hemmabiosystem eller liknande HDMI-kabel (säljs separat) Ethernet-kabel (medföljer) LAN-uttag Lampa för LAN-åtkomst TV Om din TV inte har ett HDMI-uttag använder du en videokabel av den typ som passar din TV ( sid. 7) för direkt anslutning till PS3 -systemet. Om något tillbehör är anslutet till PS3 -systemet med en HDMI-kabel, stäng inte av det så länge PS3 -systemet är på (strömindikatorn lyser grönt), för det kan orsaka förvrängda eller onormala ljud. Det går att ansluta till Internet utan Ethernet-kabel. Läs mer i avsnittet Att använda en trådlös anslutning ( sid 23). 10

11 Att komma igång Installation av PS3 -systemet Steg 4: Anslut nätsladden. Anslut nätsladden. Varning Anslut inte systemets nätsladd till ett eluttag förrän alla andra sladdar är inkopplade. Eluttaget ska sitta nära utrustningen och vara lättillgängligt. Steg 5: Genomför installationsproceduren för systemets programvara. När systemet slagits på ska grundläggande inställningar justeras. 1 Sätt på TV:n. 2 Slå på MAIN POWER-brytaren (huvudströmbrytaren). SV MAIN POWER-brytare (huvudströmbrytare) AC IN-uttag Nätsladd (medföljer) Till eluttag Beroende på land och område kan eluttaget se annorlunda ut än på bilden Strömindikatorn ska nu lysa rött med ett fast sken för att visa att systemet är i standby-läge. 3 Tryck på strömbrytaren. Strömbrytare Strömindikator Strömindikatorn lyser nu grönt och bild visas på TV-skärmen. 11

12 Att komma igång Installation av PS3 -systemet 4 Anslut den trådlösa handkontrollen till systemet med en USB-kabel. 6 Justera grundläggande inställningar. USB-uttag USB-kabel (medföljer) USB-uttag 5 Tryck på PS-knappen på handkontrollen. Den trådlösa handkontrollen identifieras nu av systemet. När detta är klart kommer skärmen för grundläggande inställningar att visas. Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in språk, tidszon, datum, tid och användarnamn. När de grundläggande inställningarna är klara kommer huvudmenyn ( sid. 3) att visas på skärmen. Mer information om hur du matar in text finns i avsnittet Att använda tangentbordet på skärmen ( sid. 29). De grundläggande inställningarna kan ändras under (Settings) (Inställningar) eller (Users) (Användare).Mer detaljer hittar du i användarmanualen ( sid 27). Att ändra inställningarna för video 12 Beroende på den typ av kontakt och kabel som används kan videoinställningarna behöva ändras för att visa HD-upplöst bild på TV:n ( sid. 6). Gå till (Settings) (Inställningar) (Display Settings) (Bildinställningar) Video Output Settings (Inställningar för utgående bild) och följ instruktionerna på skärmen för att ändra inställningarna.

13 03 Grundläggande handhavande Att sätta på och stänga av PS3 -systemet Med den trådlösa handkontrollen SIXAXIS Tryck på PS-knappen. PS-knappen Att stänga av systemet Tryck in PS-knappen i minst två sekunder. När meddelandet Turn off the system ( Stäng av systemet ) visas på skärmen markerar du det och bekräftar med -knappen. Innan du använder en Trådlös Handkontroll måste du para ihop den med systemet ( sida 14). SV Med knappen på systemet 1 Tryck på strömbrytaren. Strömbrytare Strömindikator Strömindikatorns läge Fast grönt ljus Blinkande grönt ljus Fast rött ljus 2 Tryck på PS-knappen på den Trådlösa Handkontrollen. Handkontrollen tilldelas ett nummer. Av Systemet är påslaget Systemet stängs av Systemet är av (i standbyläge) Huvudströmbrytaren är av Att stänga av systemet Tryck in strömbrytaren i minst två sekunder. Tänk på Kontrollera att systemet står i vänteläge (strömindikatorn lyser rött) innan du stänger av det med MAIN POWER-brytaren på systemets baksida. Om du stänger av systemet med MAIN POWER-brytaren när det inte står i vänteläge kan systemet börja fungera otillfredsställande eller ta skada. 13

14 04 Grundläggande handhavande Med den trådlösa handkontrollen SIXAXIS Förberedelser För att använda en trådlös handkontroll måste du först registrera den (eller para ihop den med) PS3 -systemet och tilldela den ett nummer. Steg 2: Tilldela handkontrollen ett nummer. Varje gång systemet sätts på måste handkontrollen tilldelas ett nummer. Steg 1: Para ihop systemet och handkontrollen. Första gången den används När den används med ett annat PS3 -system m Steg 2: Tilldela handkontrollen ett nummer. Varje gång systemet sätts på Tryck på PS-knappen. Alla portindikatorer blinkar m När handkontrollen har tilldelats ett nummer kommer portindikatorn för det aktuella numret att lysa rött med ett fast ljus Steg 1: Para ihop systemet och handkontrollen. När handkontrollen används för första gången eller om den används med ett annat PS3 -system måste den först paras ihop med systemet. Om du sätter på systemet och ansluter handkontrollen med en USBkabel kommer denna process att ske automatiskt. Upp till sju handkontroller kan vara anslutna på samma gång. Handkontrollens nummer står ovanför portindikatorerna. För numren 5-7 får de tända indikatorernas nummer summeras. Exempel: Handkontrollen har tilldelats nummer USB-kabel (medföljer) Kontrollera att systemet är påslaget (strömindikatorn lyser grönt med ett fast ljus). Handkontrollen kan endast tilldelas nummer och paras ihop med systemet när detta är påslaget (när strömindikatorn lyser grönt med ett fast ljus). När en handkontroll som parats ihop med ett PS3 -system används med ett annat PS3 -system måste den paras ihop med detta system. Handkontrollen måste också paras ihop med det ursprungliga systemet på nytt om den använts med ett annat system. Om handkontrollen eller systemet stängs av kommer portindikatorerna på handkontrollen att slockna och handkontrollen förlorar sitt tilldelade nummer.

15 Grundläggande handhavande Med den trådlösa handkontrollen SIXAXIS Att använda handkontrollen i trådlöst läge Om du kopplar ur USB-kabeln kan handkontrollen användas i trådlöst läge. För att det ska fungera måste handkontrollens batteri vara laddat. USB-kabeln kan anslutas eller kopplas ur medan kontrollen och systemet är på. Batterinivå Trycker du ner PS-knappen i minst 2 sekunder kan du kontrollera batterinivån på skärmen. SV Att ladda upp handkontrollen När systemet är på (strömindikatorn lyser grönt) ansluts handkontrollen till systemet med en USB-kabel. Portindikatorerna på handkontrollen blinkar långsamt och den börjar laddas. När kontrollen är fulladdad slutar portindikatorerna att blinka. Handkontrollen kan användas under laddning. Ladda i temperaturer mellan 10 C och 30 C. I andra temperaturer kan laddningen fungera sämre. Batteriet har mycket kapacitet kvar. Batteriet börjar bli urladdat. Batteriet är nästan helt urladdat. PS-knappen blinkar rött. Ladda batteriet. Batteriet är helt urladdat. Beroende på omgivning och användning kan det hända att den återstående batterikapaciteten inte visas helt korrekt och att batteriets livslängd varierar. 15

16 05 Grundläggande handhavande Att spela upp material CD/DVD/Blu-ray Disc (BD) 1 Sätt i skivan. En ikon visas i huvudmenyn. 2 Markera ikonen och tryck sedan på -knappen. Uppspelningen börjar. Med vissa typer av skivor visas en lista över tillgängligt material. Sätt i skivan med den tryckta sidan uppåt. Utmatning av en skiva Stoppa uppspelningen och tryck sedan på utmatningsknappen. Information om hur du avslutar ett spel hittar du i avsnittet Att spela spel ( sid. 19). Utmatningsindikator Utmatningsknapp 16

17 Grundläggande handhavande Att spela upp material Memory Stick /SD Memory Card/CompactFlash (endast utrustade modeller) 1 Sätt i lagringsmediet. En ikon visas i huvudmenyn. Öppna luckan. 2 Markera ikonen och tryck sedan på -knappen. SV CF SD/miniSD Framsida Exempel: När en Memory Stick sätts i. En lista över tillgängligt material visas. Memory Stick Duo och minisd-kort kan användas i PS3 -systemet utan adaptrar. Utmatning av lagringsmedia Kontrollera att lampan för åtkomst inte blinkar och ta sedan ut mediet. Lampa för CF-åtkomst Tryck mediet i pilens riktning Tryck på utmatningsknappen för CF Lampa för SD Memory Card-åtkomst Lampa för Memory Stick -åtkomst Tänk på När en lampa för åtkomst blinkar håller information på att sparas eller läsas. Ta inte ut lagringsmedia eller stäng av systemet medan en lampa för åtkomst blinkar. 17

18 Grundläggande handhavande Att spela upp material USB-utrustning Extern utrustning, till exempel utrustning som uppfyller standard för USB-masslagringsenheter, kan anslutas med en USB-kabel. Utrustningen kan anslutas medan systemet är på. Läs också anvisningarna som tillhör utrustningen som ska anslutas. 1 Anslut USB-utrustningen. En ikon visas i huvudmenyn. Tänk på Koppla inte från USB-utrustning eller stäng av systemet medan information håller på att sparas eller läsas. Det kan leda till att informationen går förlorad eller blir förstörd. Vid användande av en USB-flashdrive med skrivskyddsomkopplare, använd inte omkopplaren när utrustningen är ansluten till PS3 -systemet. Det kan leda till att informationen går förlorad eller blir förstörd. Filformat som kan spelas upp eller visas Systemet kan visa filer av formaten ATRAC, MP3, AAC, JPEG och MPEG-4. Den senaste informationen hittar du i användarmanualen ( sid 27). Extern utrustning som till exempel en digitalkamera. 2 Markera ikonen och tryck sedan på -knappen. En lista över tillgängligt material visas. Enbart filer som kan spelas upp eller visas av PS3 -systemet visas i kolumnen för respektive kategori. (Bilder visas till exempel i kategorin för foton.) Beroende på lagringsmediet kan det hända att endast ett urval av katalogerna på mediet visas. Om du väljer Display All (Visa alla) från alternativmenyn ( sid. 3), kommer alla kataloger som finns sparade på mediet att visas. Tänk på Med jämna mellanrum bör du säkerhetskopiera informationen på hårddisken för att undvika förlorade eller förstörda data. Om informationen av någon anledning försvinner eller förstörs är det omöjligt att återvinna eller reparera den. Observera att SCEE inte är ansvarigt för förlorade eller förstörda data, filer eller mjukvaror. 18

19 06 Game (Spel) Att spela spel Starta / avsluta spel Att starta ett spel Sätt i en skiva, markera ikonen och tryck sedan på Att avsluta ett spel -knappen. Håll PS-knappen på den trådlösa handkontrollen nedtryckt i minst två sekunder. Välj sedan Quit Game ( Avsluta spelet ) på skärmen och tryck därefter på -knappen. När du startar eller avslutar mjukvara i PlayStation 2-format försvinner handkontrollens tilldelade nummer. Följ stegen nedan för att tilldela den ett nummer. Efter att du har startat ett spel: tryck på PS-knappen när något innehåll från mjukvaran visas på skärmen. Efter att du har avslutat ett spel: tryck på PS-knappen när huvudmenyn visas på skärmen. Det kan hända att en del mjukvarutitlar för PlayStation 2 inte fungerar som de ska med det här systemet. Besök faq.eu.playstation.com/bc för att se den senaste informationen om vilka titlar som är kompatibla med systemet. För att spara spel i PlayStation 2/PlayStation -format måste du skapa interna minneskort ( sida 20). Handkontrollsinställningar Du kan justera inställningar för handkontrollen under spelets gång. Tryck på PS-knappen under minst 2 sekunder och välj inställningar på skärmen som visas. Att byta till analogt läge När du spelar spel I PlayStation 2/PlayStation -format kan du byta läge på handkontrollen. Byt till det läge som mjukvaran stödjer. Med viss mjukvara sker bytet automatiskt. Att byta nummer på handkontroller Numret som tilldelats en handkontroll går att byta. När mjukvaran själv specificerar en handkontrollsport, byt till det handkontrollsnumret.* * Det går inte att tilldela handkontrollsport 2-D med PS3 -systemet. Du kan kontrollera vilket nummer som är tilldelat handkontrollen genom att hålla PS-knappen nedtryckt under minst 2 sekunder. Sparade data för spel i PS3 -format Data för spel i PS3 -format sparas på systemets hårddisk. Informationen visas via (Game) (Saved Data Utility) ( Verktyg för sparade data ). SV 19

20 Game (Spel) Att spela spel Sparade data för spel i PlayStation 2- eller PlayStation -format För att spara data från PlayStation 2- och PlayStation -spel måste interna minneskort skapas på hårddisken för att sedan tilldelas platsidentiteter. Steg 1: Skapa ett internt minneskort 1 Välj (Memory Card Utility (PS/PS2) (Verktyg för PS/PS2- minneskort) under (Game) (Spel) i huvudmenyn och tryck sedan på -knappen. Steg 1: Skapa ett internt minneskort. Skapa ett internt minneskort på hårddisken att användas i stället för Memory Card (8MB) (till PlayStation 2) eller Memory Card. Memory Card (8MB) (till PlayStation 2) Memory Card Steg 2: Tilldela platsidentitet. Internt minneskort (PS2) Internt minneskort (PS) Sätter i det interna minneskortet på den interna minneskortplatsen i stället för att sätta i ett minneskort i konsolerna PlayStation 2 eller PlayStation. 2 Välj (New Internal Memory Card) (Nytt internt minneskort) och tryck sedan på -knappen. Följ instruktionerna på skärmen för att skapa det interna minneskortet. Typer av interna minneskort MEMORY CARD-platser Interna platser Typ Internt minneskort (PS2) Data som kan lagras Sparade data för spel i PlayStation 2- format. (Data för PlayStation -spel kan inte sparas.) Internt minneskort (PS) Sparade data för spel i PlayStation -format 20

21 Game (Spel) Att spela spel Steg 2: Tilldela platsidentitet 1 Välj (Memory Card Utility (PS/PS2) (Verktyg för PS/PS2- minneskort) under (Game) (Spel) i huvudmenyn och tryck sedan på -knappen. 2 Välj det interna minneskort du vill använda och tryck sedan på -knappen. Tilldela platsidentitet. Beroende på programvaran kan platsidentiteter vara tilldelade i förväg. Mer detaljer om det bör du hitta i instruktionerna för programvaran. Du kan tilldela en platsidentitet under spelets gång. Håll PS-knappen på den Trådlösa Handkontrollen nedtryckt under minst 2 sekunder och välj Assign Slots ( Tilldela platsidentitet ) på skärmen som visas. Att använda data sparade på Memory Card (8MB) (till PlayStation 2) eller Memory Card För att använda data sparade på Memory Card (8MB) (till PlayStation 2) eller Memory Card måste dessa kopieras till ett internt minneskort på hårddisken. För att kopiera informationen måste du ha en Memory Card-adapter (säljs separat). 3 Sätt in det minneskort du vill kopiera I adaptern. Ikonen för (Memory Card (PS)) eller (Memory Card (PS2)) visas på skärmen. 4 Välj ikonen och tryck på -knappen. Följ instruktionerna på skärmen för att kopiera informationen. Beroende på typ av data kopieras informationen från ett Memory Card (8MB) (PlayStation 2) eller ett Memory Card till ett internt minneskort enligt nedan. Sparade data för spel i PlayStation 2-format Memory Card (8MB) (till PlayStation 2) Memory Card Sparade data för spel i PlayStation -format Internt minneskort (PS2) Internt minneskort (PS) * Om mängden sparade data är stor kommer systemet automatiskt att skapa flera interna minneskort (PS). Du kan inte kopiera data sparade på hårddisken till ett Memory Card (8MB) (till PlayStation 2) eller ett Memory Card. SV 1 Välj (Memory Card Utility (PS/PS2) (Verktyg för PS/PS2- minneskort) under (Game) (Spel) i huvudmenyn och tryck sedan på -knappen. 2 Anslut Memory Card-adaptern till systemet. 21

22 07 Nätverk Nätverksinställningar Anslutning med sladd Här följer instruktioner för hur systemet ansluts till Internet med hjälp av en Ethernet-kabel. Exempel på nätverksanslutning med sladd Nätverkskonfigurationen och anslutningsmetoden kan variera beroende på utrustning och nätverkets natur. Nätverksutrustning som DSL- eller kabelmodem Router Ej nödvändig om modemet eller liknande nätverksutrustning har inbyggd router-funktionalitet Förberedelser av utrustningen Följande behövs för en Internetanslutning med sladd. Ett abonnemang hos en Internetleverantör Nätverksutrustning, som till exempel ett DSL-modem eller en router Ethernet-kabel (medföljer) Att förbereda anslutning till Internet När systemet ansluts till Internet med sladd behöver man oftast inte ändra standardinställningarna. Lyckas du inte använda standardinställningarna följer du instruktionerna nedan för att justera dem. 1 Välj (Network Settings) (Nätverksinställningar) under (Settings) (Inställningar) i huvudmenyn och tryck sedan på -knappen. Till Internet 2 Välj Internet Connection Settings ( Inställningar för Internetanslutning ) och tryck sedan på -knappen. När du får ett meddelande om att Internetuppkopplingen kommer att avslutas väljer du Yes ( Ja ) och trycker på -knappen. Ethernet-kabel (medföljer) PC 3 Välj Wired Connection ( Anslutning med sladd ) och tryck på högerknappen. 22 En router är en enhet som låter flera system ansluta till samma Internetanslutning. En router är nödvändig om en dator och PS3 -systemet ska kunna vara anslutna till Internet samtidigt.

23 Nätverk Nätverksinställningar 4 Välj Easy ( Lätt ) eller Custom ( Anpassat ) för att ändra inställningarna. Att använda en trådlös anslutning (endast modeller utrustade med trådlöst LAN) Här följer instruktioner för hur systemet ansluts till Internet trådlöst. Exempel på trådlös nätverksanslutning Nätverkskonfigurationen och anslutningsmetoden kan variera beroende på utrustning och nätverkets natur. Nätverksutrustning som DSL- eller kabelmodem Router Ej nödvändig om modemet eller liknande nätverksutrustning har inbyggd router-funktionalitet. SV Följ instruktionerna på skärmen för att ändra inställningarna. Easy (Lätt) Custom (Anpassat) Grundinställningarna ställs in automatiskt. Här kan du själv justera inställningarna i detalj. Mer information om nätverksinställningar bör du hitta i instruktionerna från din Internetleverantör eller i anvisningarna som hör till nätverksutrustningen. Till Internet Anslutningspunkt För mer information om nätverksinställningar för systemet hänvisas till användarmanualen online ( sid. 27). PC PC En anslutningspunkt är en enhet som låter dig ansluta till ett nätverk utan att använda en kabel. 23

24 Nätverk Nätverksinställningar Förberedelser av utrustningen För att kunna upprätta en trådlös anslutning mellan systemet och Internet behövs följande. Ett abonnemang hos en Internetleverantör Nätverksutrustning, som till exempel ett DSL-modem eller en router En anslutningspunkt* Information om inställningar för anslutningspunkten (SSID, WEP-nyckel, WPA-nyckel) * Inte nödvändigt om en trådlös router med inbyggd funktionalitet för trådlös anslutning används. När du ansluter trådlöst till Internet kan signalstörningar uppstå beroende på rådande användningsförhållanden. Om överföringshastigheten från Internet minskar eller den Trådlösa Handkontrollen inte fungerar som den ska bör du använda en Ethernet-kabel för att upprätta en kabelanslutning. Beroende på vilken anslutningspunkt du använder kan systemets MAC-adress behövas för att ansluta till Internet. Du hittar systemets MAC-adress via (Settings) (Inställningar) (System Settings) (Systeminställningar) System Information ( Systeminformation ). 1 Välj (Network Settings) (Nätverksinställningar) under (Settings) (Inställningar) i huvudmenyn och tryck sedan på -knappen. 2 Välj Internet Connection Settings ( Inställningar för Internetanslutning ) och tryck sedan på -knappen. När du får ett meddelande om att Internetuppkopplingen kommer att avslutas väljer du Yes ( Ja ) och trycker på -knappen. 3 Välj Wireless ( Trådlös ) och tryck på högerknappen. 4 Välj Scan ( Sök ) och tryck på högerknappen. Systemet söker nu efter tillgängliga anslutningspunkter inom räckhåll och visar sedan upp en lista över dem. 24 Att förbereda anslutning till Internet För att kunna upprätta en trådlös anslutning till Internet måste du först ändra nätverksinställningarna. Inställningarna kan variera beroende på vilken anslutningspunkt som används och nätverkets karaktär. Följande instruktioner förklarar den vanligaste nätverkskonfigurationen. När du använder en anslutningspunkt med stöd för automatiska inställningar väljer du Automatic ( Automatiskt ) och följer instruktionerna på skärmen. De nödvändiga inställningarna kommer att ställas in automatiskt. För information om anslutningspunkter med stöd för automatiska inställningar bör du kontakta tillverkare av anslutningspunkter.

25 Nätverk Nätverksinställningar 5 Välj den anslutningspunkt du vill använda och tryck sedan på -knappen. Ett SSID är den kod eller det namn som har tilldelats anslutningspunkten. Om du inte vet vilket SSID du ska använda eller om ett SSID inte visas ska du kontakta personen som ansvarar för anslutningspunkten. 7 Välj passande säkerhetsinställningar och tryck på högerknappen. Säkerhetsinställningarna kan variera mellan olika anslutningspunkter. För att avgöra vilka inställningar som passar bör du kontakta personen som ansvarar för anslutningspunkten. SV 6 Bekräfta anslutningspunktens SSID och trick på högerknappen. 8 Skriv i kodnyckeln och tryck på högerknappen. I fältet för kodnyckeln kommer en stjärna (*) att visas för varje tecken du matar in. Känner du inte till kodnyckeln bör du kontakta personen som ansvarar för anslutningspunkten. 25

26 Nätverk Nätverksinställningar 9 Välj Easy ( Lätt ) eller Custom ( Anpassat ) för att ändra inställningarna. Följ instruktionerna på skärmen för att ändra inställningarna. Easy (Lätt) Custom (Anpassat) Grundinställningarna ställs in automatiskt. Här kan du själv justera inställningarna i detalj. Mer information om nätverksinställningar bör du hitta i instruktionerna från din Internetleverantör eller i anvisningarna som hör till nätverksutrustningen. För mer information om nätverksinställningar för systemet hänvisas till användarmanualen online ( sid. 27). 26

Snabbhandledning CECHK04 7012194

Snabbhandledning CECHK04 7012194 Snabbhandledning CECHK04 7012194 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten.

Läs mer

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem 4-279-067-11(2) (SE) Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem Bruksanvisning BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600 VARNING! Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme, såsom en bokhylla eller ett skåp. Täck inte över

Läs mer

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC LocationFree Basstation LocationFree Player för PC Bruksanvisning LF-PK1 LF-B1 LFA-PC2 2006 Sony Corporation Innehåll Vad är basstation LocationFree?... 4 Identifiera delar och reglage (basstation)...

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10)

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Innehållsförteckning Kontroller och indikatorer på fjärrkontroll och TV Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Se på TV Se på TV...(15) Använda den digitala,

Läs mer

Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem

Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem 4-456-335-11(1) (SE) Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem Användarinstruktioner BDV-N9100W/BDV-N9100WL/BDV-N8100W BDV-N7100W/BDV-N7100WL VARNING Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme som en bokhylla

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående varning. COMPAQ COMPUTER CORPORATION ANSVARAR INTE FÖR TEKNISKA FEL ELLER REDIGERINGSFEL ELLER FÖR MATERIAL SOM UTELÄMNATS I DENNA HANDBOK. COMPAQ

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Innehåll Kapitel 1: Anslut. 7 Vad som ingår 8 Apple TV i översikt 10 Det

Läs mer

Användarhandbok till HP Envy 15

Användarhandbok till HP Envy 15 Användarhandbok till HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Ställa in kanaler automatiskt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Användarhandbok Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 7 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1 Trådlöst LAN-handbok Den här handboken beskriver hur du använder kameran för att skicka och ta emot bilder trådlöst. Anvisningar om hur du använder kameran, samt säkerhetsföreskrifter, hittar du i Användarhandbok

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV. Rev. 904

BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5 / LAN / USB 2.0 / AV. Rev. 904 BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV Rev. 904 Freecom MediaPlayer II Kära användare, Tack för att du valde Freecom MediaPlayer II en fullkomligt ny,

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång. Innehåll. 1. Anslut 7 Vad som ingår 8 Vad du behöver 10 Apple TV i översikt 12 Installera Apple TV

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer