Snabbhandledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbhandledning 7009518"

Transkript

1 Snabbhandledning

2 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten. Det här dokumentet innehåller säkerhetsinformation om användning av PS3 -systemet, felsökning, detaljerad produktbeskrivning och annan information. Snabbhandledning (detta dokument) Det här dokumentet innehåller information om installation av PS3 -systemet, förberedelser för användning och grundläggande handhavande av hårdvaran. Användarmanual finns på: (http://eu.playstation.com/ps3) Det här onlinedokumentet nås via Internet och innehåller detaljerad information om användning av PS3 -systemet ( sid. 27). Kontrollera att du har följande utrustning. Om något saknas bör du kontakta den kundtjänst för PlayStation som gäller för din region. Du hittar kontaktinformation i alla mjukvarumanualer till PlayStation, PlayStation 2, och PLAYSTATION 3. Friends (Vänner) Chatta och skicka meddelanden Network (Nätverk) Anslut till Internet Game (Spel) Spela spel Video (Film) Spela film Music (Musik) s PLAYSTATION 3-systemet s Trådlös Handkontroll SIXAXIS s Tryckt material s Nätsladd s AV-kabel s USB-kabel s Ethernet-kabel s AV-adapterkontakt (SCART) Spela musik Photo (Bilder) Visa bilder Settings (Inställningar) Ändra inställningar för PS3 -systemet Users (Användare) Välj användare som kan logga in på PS3 -systemet

3 Huvudmenyn Kategori Att använda XMB (XrossMediaBar) PS3 -systemet använder sig av ett användargränssnitt som heter XMB (XrossMediaBar). XMB :s grundskärmbild kallas för huvudmenyn. 1 Välj en kategori med vänster- eller högerknappen. SV Menyval 2 3 Markera ett menyval med uppåteller nedåtknappen. Tryck på -knappen för att bekräfta valet. Riktningsknappar: Används för att markera kategorier/menyval på skärmen -knapp: Visar alternativmenyn/kontrollpanelen PS-knapp: Visar huvudmenyn Används för att sätta på/ stänga av systemet Genom att markera en ikon och trycka på -knappen visas alternativmenyn. Genom att trycka på -knappen medan material spelas upp visas kontrollpanelen. -knapp: Bekräftar det aktuella valet -knapp: Avbryter Ikoner Alternativmenyn Kontrollpanelen 3

4 CF SD/miniSD 01 Att komma igång Delarnas namn Systemets framsida Systemets baksida Lucka* 3 CF-plats* 1 Utmatningsknapp* 3 DIGITAL OUT (OPTICAL)-uttag AV MULTI OUT-uttag SD Memory Card-plats* 2 Memory Stick -plats* 3 PS-familjens logotyp Kan vridas för att passa systemets position MAIN POWER-brytare (huvudströmbrytare) AC IN-uttag Lufthål Skivplats Strömbrytare LAN-uttag HDMI OUT-uttag Lufthål WLAN-indikator* 3 Utmatningsknapp Lampa för hårddiskåtkomst USB-uttag * 1 CompactFlash * 2 Secure Digital * 3 Finns endast på utrustade modeller Varning Placera inte systemet i ett förslutet skåp eller andra platser där värme lätt ansamlas. Det kan leda till att systemet överhettas, vilket kan orsaka eldsvåda, personskada eller att systemet inte fungerar som det ska. Om systemets interna temperatur förhöjs kommer strömindikatorn att blinka rött och grönt. I det läget ska systemet stängas av ( sidan 13) och inte användas på en stund. Efter att systemet har svalnat, flytta det till en plats med god ventilering innan det används igen. Systemet kan placeras i både liggande och stående position. När systemet ska placeras stående, följ instruktionerna i diagrammet till höger. Tänk på Placera inte systemet på en plats där det finns mycket damm eller där det förekommer mycket cigarettrök. Damm eller rester av cigarettrök som samlas på komponenterna i systemet (exempelvis på linsen) kan göra att det inte fungerar som det ska.

5 Att komma igång Delarnas namn Trådlös Handkontroll SIXAXIS Portindikatorer L2-knapp L1-knapp USB-uttag R2-knapp R1-knapp SV Riktningsknappar -knapp -knapp -knapp -knapp Vänsterspak/ L3-knapp* SELECT-knapp (knapp för val) Högerspak/ R3-knapp* START-knapp PS-knapp * När vänsterspaken eller högerspaken trycks ned fungerar de som L3- respektive R3-knapparna. Mer information om den trådlösa handkontrollen hittar du i avsnittet Att använda den trådlösa handkontrollen SIXAXIS ( sid. 14). 5

6 02 Att komma igång Installation av PS3 -systemet Flödesschema för installation av systemet Steg 1: Koppla till en TV. sid. 6 m Steg 2: Koppla in digital ljudutrustning. sid. 9 m Steg 3: Anslut Ethernet-kabel. sid. 10 m Steg 1: Koppla till en TV. Bild från PS3 -systemet PS3 -systemet kan ge bild i två olika slags upplösning: HD och SD. Läs bruksanvisningen till TV:n du använder för att ta reda på vilka videolägen som stöds. HD (High Definition) *1 Siffran anger antalet horisontella linjer som bilden är uppbyggd av. Ett i står för interlaced (sammanflätad) och ett p står för progressive scan (progressiv). Den progressiva, icke sammanflätade tekniken ger bild av hög kvalitet med minimalt flimmer. *2 Det här läget visas i systemet under benämningen Standard (PAL). SD (Standard Definition) Videoläge * p 1080i 720p 576p 576i * 2 Bildformat 16:9 16:9 16:9 Skillnader i upplösning 16:9 4:3 16:9 4:3 Steg 4: Anslut nätsladden. sid. 11 m Steg 5: Genomför installationsproceduren för systemets programvara. sid. 11 HD-skärm SD-skärm

7 Att komma igång Installation av PS3 -systemet Olika slags kabel för video Upplösningen på bilden på TV:n varierar beroende på TV:ns kontakter och på vilken typ av kabel som används. Välj en kabel som passar den TV du använder. Kabeltyp Kontakt på TV:n Tillgängliga videolägen* SV HDMI-kabel (säljs separat) HDMI IN-uttag 1080p / 1080i / 720p / 576p AV-komponentkabel (säljs separat) VIDEO INkomponentuttag COMPONENT VIDEO IN AUDIO IN Y PB/CB PR/CR L R 1080p / 1080i / 720p/ 576p / 576i*² S VIDEO-kabel (säljs separat) S VIDEO IN-uttag S VIDEO L-AUDIO-R 576i*² AV-kabel (medföljer) VIDEO IN-uttag (komposit) VIDEO L-AUDIO-R 576i*² AV-kabel (medföljer) AV-adapterkontakt (SCART) (medföljer) AV-adapteruttag (SCART) 576i*² * 1 Beroende på TV:n och på materialet som spelas upp kan vissa videolägen ibland ej vara tillgängliga. * 2 Videoinställningarna på systemet kommer att visas som Standard (PAL). 7

8 Att komma igång Installation av PS3 -systemet Sammankoppling Varning Anslut inte systemets nätsladd till ett eluttag förrän alla andra sladdar är inkopplade. Eluttaget ska sitta nära utrustningen och vara lättillgängligt. Anslutning med andra kabeltyper Andra kablar än HDMI-kabel ansluts till AV MULTI OUT-uttaget på systemet. Anslutning till TV med HDMI-kabel Anslut systemet till TV:n med en HDMI-kabel (säljs separat). En HDMI-kabel överför såväl bild som ljud av digital kvalitet med minimal förlust av bildkvalitet. TV AV-adapterkontakt (SCART) (medföljer) AV MULTI OUT-uttag AV-kabel (medföljer) AV-adapteruttag (SCART) HDMI OUT-uttag Exempel: Vid användning av den medföljande AV-kabeln TV HDMI-kabel (säljs separat) HDMI IN-uttag Om du ändrar den kabeltyp du använder för att ansluta systemet kan bilden försvinna. Om detta händer, stäng av systemet och sätt på det igen genom att röra strömbrytaren på systemets framsida tills det piper till (efter cirka 5 sekunder). Bilden visas nu i systemets grundupplösning. 8

9 Att komma igång Installation av PS3 -systemet Steg 2: Koppla in digital ljudutrustning. Du kan ansluta utrustning med stöd för digitalt ljud, som ett hemmabiosystem eller liknande. När du ansluter digital ljudutrustning går du till (Settings) (Inställningar) (Sound Settings) (Ljudinställningar) Audio Output Settings ( Inställningar för utgående ljud ) och ändrar inställningarna så att de passar utrustningen. Ljud från PS3 -systemet De kanaler som stöds kan variera beroende på vilken kontakt som används. Anslutning med optisk kabel Ljudet överförs via optisk kabel. Bilden överförs via videokabeln. Optisk kabel för ljud (säljs separat) Videokabel till TV:n som används ( sid. 7) SV PS3 -systemets ljudutgångar Kanaler som kan användas 2 Ch. 5.1 Ch. 7.1 Ch. AV MULTI OUT-uttag DIGITAL OUT (OPTICAL)-uttag * 1 HDMI OUT-uttag * 2 * 3 * 1 Ljud från skivor av typen Super Audio CD kan inte spelas upp genom DIGITAL OUT (OPTICAL)-uttaget. * 2 För att få 7.1-ljud genom HDMI OUT-uttaget krävs utrustning som är kompatibel med Linear PCM 7.1. * 3 Systemet har inte stöd för DTS-HD 7.1. Ljud i DTS-HD 7.1 spelas upp som 5.1- ljud eller lägre. Digital ljudanläggning hemmabiosystem eller liknande TV 9

10 Att komma igång Installation av PS3 -systemet Anslutning med HDMI-kabel Steg 3: Anslut Ethernet-kabel Såväl ljud som bild överförs via HDMI-kabeln. Bilden till TV:n kan överföras via ljudanläggning. Systemet kan anslutas till Internet med hjälp av en Ethernet-kabel. Läs mer om nätverksinställningar i avsnittet Justera nätverksinställningar ( sid. 22). Varning Systemet har stöd för nätverk av typerna 10BASE-T, 100BASE-TX och 1000BASE-T. Anslut inte vanlig telefonsladd eller andra typer av sladdar och kablar som inte är kompatibla med systemet eftersom detta kan leda till hög temperatur, brandrisk och att systemet slutar att fungera. HDMI-kabel (säljs separat) Digital ljudanläggning - hemmabiosystem eller liknande HDMI-kabel (säljs separat) Ethernet-kabel (medföljer) LAN-uttag Lampa för LAN-åtkomst TV Om din TV inte har ett HDMI-uttag använder du en videokabel av den typ som passar din TV ( sid. 7) för direkt anslutning till PS3 -systemet. Om något tillbehör är anslutet till PS3 -systemet med en HDMI-kabel, stäng inte av det så länge PS3 -systemet är på (strömindikatorn lyser grönt), för det kan orsaka förvrängda eller onormala ljud. Det går att ansluta till Internet utan Ethernet-kabel. Läs mer i avsnittet Att använda en trådlös anslutning ( sid 23). 10

11 Att komma igång Installation av PS3 -systemet Steg 4: Anslut nätsladden. Anslut nätsladden. Varning Anslut inte systemets nätsladd till ett eluttag förrän alla andra sladdar är inkopplade. Eluttaget ska sitta nära utrustningen och vara lättillgängligt. Steg 5: Genomför installationsproceduren för systemets programvara. När systemet slagits på ska grundläggande inställningar justeras. 1 Sätt på TV:n. 2 Slå på MAIN POWER-brytaren (huvudströmbrytaren). SV MAIN POWER-brytare (huvudströmbrytare) AC IN-uttag Nätsladd (medföljer) Till eluttag Beroende på land och område kan eluttaget se annorlunda ut än på bilden Strömindikatorn ska nu lysa rött med ett fast sken för att visa att systemet är i standby-läge. 3 Tryck på strömbrytaren. Strömbrytare Strömindikator Strömindikatorn lyser nu grönt och bild visas på TV-skärmen. 11

12 Att komma igång Installation av PS3 -systemet 4 Anslut den trådlösa handkontrollen till systemet med en USB-kabel. 6 Justera grundläggande inställningar. USB-uttag USB-kabel (medföljer) USB-uttag 5 Tryck på PS-knappen på handkontrollen. Den trådlösa handkontrollen identifieras nu av systemet. När detta är klart kommer skärmen för grundläggande inställningar att visas. Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in språk, tidszon, datum, tid och användarnamn. När de grundläggande inställningarna är klara kommer huvudmenyn ( sid. 3) att visas på skärmen. Mer information om hur du matar in text finns i avsnittet Att använda tangentbordet på skärmen ( sid. 29). De grundläggande inställningarna kan ändras under (Settings) (Inställningar) eller (Users) (Användare).Mer detaljer hittar du i användarmanualen ( sid 27). Att ändra inställningarna för video 12 Beroende på den typ av kontakt och kabel som används kan videoinställningarna behöva ändras för att visa HD-upplöst bild på TV:n ( sid. 6). Gå till (Settings) (Inställningar) (Display Settings) (Bildinställningar) Video Output Settings (Inställningar för utgående bild) och följ instruktionerna på skärmen för att ändra inställningarna.

13 03 Grundläggande handhavande Att sätta på och stänga av PS3 -systemet Med den trådlösa handkontrollen SIXAXIS Tryck på PS-knappen. PS-knappen Att stänga av systemet Tryck in PS-knappen i minst två sekunder. När meddelandet Turn off the system ( Stäng av systemet ) visas på skärmen markerar du det och bekräftar med -knappen. Innan du använder en Trådlös Handkontroll måste du para ihop den med systemet ( sida 14). SV Med knappen på systemet 1 Tryck på strömbrytaren. Strömbrytare Strömindikator Strömindikatorns läge Fast grönt ljus Blinkande grönt ljus Fast rött ljus 2 Tryck på PS-knappen på den Trådlösa Handkontrollen. Handkontrollen tilldelas ett nummer. Av Systemet är påslaget Systemet stängs av Systemet är av (i standbyläge) Huvudströmbrytaren är av Att stänga av systemet Tryck in strömbrytaren i minst två sekunder. Tänk på Kontrollera att systemet står i vänteläge (strömindikatorn lyser rött) innan du stänger av det med MAIN POWER-brytaren på systemets baksida. Om du stänger av systemet med MAIN POWER-brytaren när det inte står i vänteläge kan systemet börja fungera otillfredsställande eller ta skada. 13

14 04 Grundläggande handhavande Med den trådlösa handkontrollen SIXAXIS Förberedelser För att använda en trådlös handkontroll måste du först registrera den (eller para ihop den med) PS3 -systemet och tilldela den ett nummer. Steg 2: Tilldela handkontrollen ett nummer. Varje gång systemet sätts på måste handkontrollen tilldelas ett nummer. Steg 1: Para ihop systemet och handkontrollen. Första gången den används När den används med ett annat PS3 -system m Steg 2: Tilldela handkontrollen ett nummer. Varje gång systemet sätts på Tryck på PS-knappen. Alla portindikatorer blinkar m När handkontrollen har tilldelats ett nummer kommer portindikatorn för det aktuella numret att lysa rött med ett fast ljus Steg 1: Para ihop systemet och handkontrollen. När handkontrollen används för första gången eller om den används med ett annat PS3 -system måste den först paras ihop med systemet. Om du sätter på systemet och ansluter handkontrollen med en USBkabel kommer denna process att ske automatiskt. Upp till sju handkontroller kan vara anslutna på samma gång. Handkontrollens nummer står ovanför portindikatorerna. För numren 5-7 får de tända indikatorernas nummer summeras. Exempel: Handkontrollen har tilldelats nummer USB-kabel (medföljer) Kontrollera att systemet är påslaget (strömindikatorn lyser grönt med ett fast ljus). Handkontrollen kan endast tilldelas nummer och paras ihop med systemet när detta är påslaget (när strömindikatorn lyser grönt med ett fast ljus). När en handkontroll som parats ihop med ett PS3 -system används med ett annat PS3 -system måste den paras ihop med detta system. Handkontrollen måste också paras ihop med det ursprungliga systemet på nytt om den använts med ett annat system. Om handkontrollen eller systemet stängs av kommer portindikatorerna på handkontrollen att slockna och handkontrollen förlorar sitt tilldelade nummer.

15 Grundläggande handhavande Med den trådlösa handkontrollen SIXAXIS Att använda handkontrollen i trådlöst läge Om du kopplar ur USB-kabeln kan handkontrollen användas i trådlöst läge. För att det ska fungera måste handkontrollens batteri vara laddat. USB-kabeln kan anslutas eller kopplas ur medan kontrollen och systemet är på. Batterinivå Trycker du ner PS-knappen i minst 2 sekunder kan du kontrollera batterinivån på skärmen. SV Att ladda upp handkontrollen När systemet är på (strömindikatorn lyser grönt) ansluts handkontrollen till systemet med en USB-kabel. Portindikatorerna på handkontrollen blinkar långsamt och den börjar laddas. När kontrollen är fulladdad slutar portindikatorerna att blinka. Handkontrollen kan användas under laddning. Ladda i temperaturer mellan 10 C och 30 C. I andra temperaturer kan laddningen fungera sämre. Batteriet har mycket kapacitet kvar. Batteriet börjar bli urladdat. Batteriet är nästan helt urladdat. PS-knappen blinkar rött. Ladda batteriet. Batteriet är helt urladdat. Beroende på omgivning och användning kan det hända att den återstående batterikapaciteten inte visas helt korrekt och att batteriets livslängd varierar. 15

16 05 Grundläggande handhavande Att spela upp material CD/DVD/Blu-ray Disc (BD) 1 Sätt i skivan. En ikon visas i huvudmenyn. 2 Markera ikonen och tryck sedan på -knappen. Uppspelningen börjar. Med vissa typer av skivor visas en lista över tillgängligt material. Sätt i skivan med den tryckta sidan uppåt. Utmatning av en skiva Stoppa uppspelningen och tryck sedan på utmatningsknappen. Information om hur du avslutar ett spel hittar du i avsnittet Att spela spel ( sid. 19). Utmatningsindikator Utmatningsknapp 16

17 Grundläggande handhavande Att spela upp material Memory Stick /SD Memory Card/CompactFlash (endast utrustade modeller) 1 Sätt i lagringsmediet. En ikon visas i huvudmenyn. Öppna luckan. 2 Markera ikonen och tryck sedan på -knappen. SV CF SD/miniSD Framsida Exempel: När en Memory Stick sätts i. En lista över tillgängligt material visas. Memory Stick Duo och minisd-kort kan användas i PS3 -systemet utan adaptrar. Utmatning av lagringsmedia Kontrollera att lampan för åtkomst inte blinkar och ta sedan ut mediet. Lampa för CF-åtkomst Tryck mediet i pilens riktning Tryck på utmatningsknappen för CF Lampa för SD Memory Card-åtkomst Lampa för Memory Stick -åtkomst Tänk på När en lampa för åtkomst blinkar håller information på att sparas eller läsas. Ta inte ut lagringsmedia eller stäng av systemet medan en lampa för åtkomst blinkar. 17

18 Grundläggande handhavande Att spela upp material USB-utrustning Extern utrustning, till exempel utrustning som uppfyller standard för USB-masslagringsenheter, kan anslutas med en USB-kabel. Utrustningen kan anslutas medan systemet är på. Läs också anvisningarna som tillhör utrustningen som ska anslutas. 1 Anslut USB-utrustningen. En ikon visas i huvudmenyn. Tänk på Koppla inte från USB-utrustning eller stäng av systemet medan information håller på att sparas eller läsas. Det kan leda till att informationen går förlorad eller blir förstörd. Vid användande av en USB-flashdrive med skrivskyddsomkopplare, använd inte omkopplaren när utrustningen är ansluten till PS3 -systemet. Det kan leda till att informationen går förlorad eller blir förstörd. Filformat som kan spelas upp eller visas Systemet kan visa filer av formaten ATRAC, MP3, AAC, JPEG och MPEG-4. Den senaste informationen hittar du i användarmanualen ( sid 27). Extern utrustning som till exempel en digitalkamera. 2 Markera ikonen och tryck sedan på -knappen. En lista över tillgängligt material visas. Enbart filer som kan spelas upp eller visas av PS3 -systemet visas i kolumnen för respektive kategori. (Bilder visas till exempel i kategorin för foton.) Beroende på lagringsmediet kan det hända att endast ett urval av katalogerna på mediet visas. Om du väljer Display All (Visa alla) från alternativmenyn ( sid. 3), kommer alla kataloger som finns sparade på mediet att visas. Tänk på Med jämna mellanrum bör du säkerhetskopiera informationen på hårddisken för att undvika förlorade eller förstörda data. Om informationen av någon anledning försvinner eller förstörs är det omöjligt att återvinna eller reparera den. Observera att SCEE inte är ansvarigt för förlorade eller förstörda data, filer eller mjukvaror. 18

19 06 Game (Spel) Att spela spel Starta / avsluta spel Att starta ett spel Sätt i en skiva, markera ikonen och tryck sedan på Att avsluta ett spel -knappen. Håll PS-knappen på den trådlösa handkontrollen nedtryckt i minst två sekunder. Välj sedan Quit Game ( Avsluta spelet ) på skärmen och tryck därefter på -knappen. När du startar eller avslutar mjukvara i PlayStation 2-format försvinner handkontrollens tilldelade nummer. Följ stegen nedan för att tilldela den ett nummer. Efter att du har startat ett spel: tryck på PS-knappen när något innehåll från mjukvaran visas på skärmen. Efter att du har avslutat ett spel: tryck på PS-knappen när huvudmenyn visas på skärmen. Det kan hända att en del mjukvarutitlar för PlayStation 2 inte fungerar som de ska med det här systemet. Besök faq.eu.playstation.com/bc för att se den senaste informationen om vilka titlar som är kompatibla med systemet. För att spara spel i PlayStation 2/PlayStation -format måste du skapa interna minneskort ( sida 20). Handkontrollsinställningar Du kan justera inställningar för handkontrollen under spelets gång. Tryck på PS-knappen under minst 2 sekunder och välj inställningar på skärmen som visas. Att byta till analogt läge När du spelar spel I PlayStation 2/PlayStation -format kan du byta läge på handkontrollen. Byt till det läge som mjukvaran stödjer. Med viss mjukvara sker bytet automatiskt. Att byta nummer på handkontroller Numret som tilldelats en handkontroll går att byta. När mjukvaran själv specificerar en handkontrollsport, byt till det handkontrollsnumret.* * Det går inte att tilldela handkontrollsport 2-D med PS3 -systemet. Du kan kontrollera vilket nummer som är tilldelat handkontrollen genom att hålla PS-knappen nedtryckt under minst 2 sekunder. Sparade data för spel i PS3 -format Data för spel i PS3 -format sparas på systemets hårddisk. Informationen visas via (Game) (Saved Data Utility) ( Verktyg för sparade data ). SV 19

20 Game (Spel) Att spela spel Sparade data för spel i PlayStation 2- eller PlayStation -format För att spara data från PlayStation 2- och PlayStation -spel måste interna minneskort skapas på hårddisken för att sedan tilldelas platsidentiteter. Steg 1: Skapa ett internt minneskort 1 Välj (Memory Card Utility (PS/PS2) (Verktyg för PS/PS2- minneskort) under (Game) (Spel) i huvudmenyn och tryck sedan på -knappen. Steg 1: Skapa ett internt minneskort. Skapa ett internt minneskort på hårddisken att användas i stället för Memory Card (8MB) (till PlayStation 2) eller Memory Card. Memory Card (8MB) (till PlayStation 2) Memory Card Steg 2: Tilldela platsidentitet. Internt minneskort (PS2) Internt minneskort (PS) Sätter i det interna minneskortet på den interna minneskortplatsen i stället för att sätta i ett minneskort i konsolerna PlayStation 2 eller PlayStation. 2 Välj (New Internal Memory Card) (Nytt internt minneskort) och tryck sedan på -knappen. Följ instruktionerna på skärmen för att skapa det interna minneskortet. Typer av interna minneskort MEMORY CARD-platser Interna platser Typ Internt minneskort (PS2) Data som kan lagras Sparade data för spel i PlayStation 2- format. (Data för PlayStation -spel kan inte sparas.) Internt minneskort (PS) Sparade data för spel i PlayStation -format 20

21 Game (Spel) Att spela spel Steg 2: Tilldela platsidentitet 1 Välj (Memory Card Utility (PS/PS2) (Verktyg för PS/PS2- minneskort) under (Game) (Spel) i huvudmenyn och tryck sedan på -knappen. 2 Välj det interna minneskort du vill använda och tryck sedan på -knappen. Tilldela platsidentitet. Beroende på programvaran kan platsidentiteter vara tilldelade i förväg. Mer detaljer om det bör du hitta i instruktionerna för programvaran. Du kan tilldela en platsidentitet under spelets gång. Håll PS-knappen på den Trådlösa Handkontrollen nedtryckt under minst 2 sekunder och välj Assign Slots ( Tilldela platsidentitet ) på skärmen som visas. Att använda data sparade på Memory Card (8MB) (till PlayStation 2) eller Memory Card För att använda data sparade på Memory Card (8MB) (till PlayStation 2) eller Memory Card måste dessa kopieras till ett internt minneskort på hårddisken. För att kopiera informationen måste du ha en Memory Card-adapter (säljs separat). 3 Sätt in det minneskort du vill kopiera I adaptern. Ikonen för (Memory Card (PS)) eller (Memory Card (PS2)) visas på skärmen. 4 Välj ikonen och tryck på -knappen. Följ instruktionerna på skärmen för att kopiera informationen. Beroende på typ av data kopieras informationen från ett Memory Card (8MB) (PlayStation 2) eller ett Memory Card till ett internt minneskort enligt nedan. Sparade data för spel i PlayStation 2-format Memory Card (8MB) (till PlayStation 2) Memory Card Sparade data för spel i PlayStation -format Internt minneskort (PS2) Internt minneskort (PS) * Om mängden sparade data är stor kommer systemet automatiskt att skapa flera interna minneskort (PS). Du kan inte kopiera data sparade på hårddisken till ett Memory Card (8MB) (till PlayStation 2) eller ett Memory Card. SV 1 Välj (Memory Card Utility (PS/PS2) (Verktyg för PS/PS2- minneskort) under (Game) (Spel) i huvudmenyn och tryck sedan på -knappen. 2 Anslut Memory Card-adaptern till systemet. 21

22 07 Nätverk Nätverksinställningar Anslutning med sladd Här följer instruktioner för hur systemet ansluts till Internet med hjälp av en Ethernet-kabel. Exempel på nätverksanslutning med sladd Nätverkskonfigurationen och anslutningsmetoden kan variera beroende på utrustning och nätverkets natur. Nätverksutrustning som DSL- eller kabelmodem Router Ej nödvändig om modemet eller liknande nätverksutrustning har inbyggd router-funktionalitet Förberedelser av utrustningen Följande behövs för en Internetanslutning med sladd. Ett abonnemang hos en Internetleverantör Nätverksutrustning, som till exempel ett DSL-modem eller en router Ethernet-kabel (medföljer) Att förbereda anslutning till Internet När systemet ansluts till Internet med sladd behöver man oftast inte ändra standardinställningarna. Lyckas du inte använda standardinställningarna följer du instruktionerna nedan för att justera dem. 1 Välj (Network Settings) (Nätverksinställningar) under (Settings) (Inställningar) i huvudmenyn och tryck sedan på -knappen. Till Internet 2 Välj Internet Connection Settings ( Inställningar för Internetanslutning ) och tryck sedan på -knappen. När du får ett meddelande om att Internetuppkopplingen kommer att avslutas väljer du Yes ( Ja ) och trycker på -knappen. Ethernet-kabel (medföljer) PC 3 Välj Wired Connection ( Anslutning med sladd ) och tryck på högerknappen. 22 En router är en enhet som låter flera system ansluta till samma Internetanslutning. En router är nödvändig om en dator och PS3 -systemet ska kunna vara anslutna till Internet samtidigt.

23 Nätverk Nätverksinställningar 4 Välj Easy ( Lätt ) eller Custom ( Anpassat ) för att ändra inställningarna. Att använda en trådlös anslutning (endast modeller utrustade med trådlöst LAN) Här följer instruktioner för hur systemet ansluts till Internet trådlöst. Exempel på trådlös nätverksanslutning Nätverkskonfigurationen och anslutningsmetoden kan variera beroende på utrustning och nätverkets natur. Nätverksutrustning som DSL- eller kabelmodem Router Ej nödvändig om modemet eller liknande nätverksutrustning har inbyggd router-funktionalitet. SV Följ instruktionerna på skärmen för att ändra inställningarna. Easy (Lätt) Custom (Anpassat) Grundinställningarna ställs in automatiskt. Här kan du själv justera inställningarna i detalj. Mer information om nätverksinställningar bör du hitta i instruktionerna från din Internetleverantör eller i anvisningarna som hör till nätverksutrustningen. Till Internet Anslutningspunkt För mer information om nätverksinställningar för systemet hänvisas till användarmanualen online ( sid. 27). PC PC En anslutningspunkt är en enhet som låter dig ansluta till ett nätverk utan att använda en kabel. 23

24 Nätverk Nätverksinställningar Förberedelser av utrustningen För att kunna upprätta en trådlös anslutning mellan systemet och Internet behövs följande. Ett abonnemang hos en Internetleverantör Nätverksutrustning, som till exempel ett DSL-modem eller en router En anslutningspunkt* Information om inställningar för anslutningspunkten (SSID, WEP-nyckel, WPA-nyckel) * Inte nödvändigt om en trådlös router med inbyggd funktionalitet för trådlös anslutning används. När du ansluter trådlöst till Internet kan signalstörningar uppstå beroende på rådande användningsförhållanden. Om överföringshastigheten från Internet minskar eller den Trådlösa Handkontrollen inte fungerar som den ska bör du använda en Ethernet-kabel för att upprätta en kabelanslutning. Beroende på vilken anslutningspunkt du använder kan systemets MAC-adress behövas för att ansluta till Internet. Du hittar systemets MAC-adress via (Settings) (Inställningar) (System Settings) (Systeminställningar) System Information ( Systeminformation ). 1 Välj (Network Settings) (Nätverksinställningar) under (Settings) (Inställningar) i huvudmenyn och tryck sedan på -knappen. 2 Välj Internet Connection Settings ( Inställningar för Internetanslutning ) och tryck sedan på -knappen. När du får ett meddelande om att Internetuppkopplingen kommer att avslutas väljer du Yes ( Ja ) och trycker på -knappen. 3 Välj Wireless ( Trådlös ) och tryck på högerknappen. 4 Välj Scan ( Sök ) och tryck på högerknappen. Systemet söker nu efter tillgängliga anslutningspunkter inom räckhåll och visar sedan upp en lista över dem. 24 Att förbereda anslutning till Internet För att kunna upprätta en trådlös anslutning till Internet måste du först ändra nätverksinställningarna. Inställningarna kan variera beroende på vilken anslutningspunkt som används och nätverkets karaktär. Följande instruktioner förklarar den vanligaste nätverkskonfigurationen. När du använder en anslutningspunkt med stöd för automatiska inställningar väljer du Automatic ( Automatiskt ) och följer instruktionerna på skärmen. De nödvändiga inställningarna kommer att ställas in automatiskt. För information om anslutningspunkter med stöd för automatiska inställningar bör du kontakta tillverkare av anslutningspunkter.

25 Nätverk Nätverksinställningar 5 Välj den anslutningspunkt du vill använda och tryck sedan på -knappen. Ett SSID är den kod eller det namn som har tilldelats anslutningspunkten. Om du inte vet vilket SSID du ska använda eller om ett SSID inte visas ska du kontakta personen som ansvarar för anslutningspunkten. 7 Välj passande säkerhetsinställningar och tryck på högerknappen. Säkerhetsinställningarna kan variera mellan olika anslutningspunkter. För att avgöra vilka inställningar som passar bör du kontakta personen som ansvarar för anslutningspunkten. SV 6 Bekräfta anslutningspunktens SSID och trick på högerknappen. 8 Skriv i kodnyckeln och tryck på högerknappen. I fältet för kodnyckeln kommer en stjärna (*) att visas för varje tecken du matar in. Känner du inte till kodnyckeln bör du kontakta personen som ansvarar för anslutningspunkten. 25

26 Nätverk Nätverksinställningar 9 Välj Easy ( Lätt ) eller Custom ( Anpassat ) för att ändra inställningarna. Följ instruktionerna på skärmen för att ändra inställningarna. Easy (Lätt) Custom (Anpassat) Grundinställningarna ställs in automatiskt. Här kan du själv justera inställningarna i detalj. Mer information om nätverksinställningar bör du hitta i instruktionerna från din Internetleverantör eller i anvisningarna som hör till nätverksutrustningen. För mer information om nätverksinställningar för systemet hänvisas till användarmanualen online ( sid. 27). 26

Snabbhandledning 7010633

Snabbhandledning 7010633 Snabbhandledning 7010633 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten. Det här

Läs mer

Snabbhandledning CECHK04 7011941

Snabbhandledning CECHK04 7011941 Snabbhandledning CECHK04 7011941 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten.

Läs mer

Snabbhandledning CECHK04 7012194

Snabbhandledning CECHK04 7012194 Snabbhandledning CECHK04 7012194 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten.

Läs mer

Bruksanvisning CECH-2104A CECH-2104B

Bruksanvisning CECH-2104A CECH-2104B SV Bruksanvisning Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 VARNINGAR 2 Öppna inte höljet, då riskerar

Läs mer

Välkommen till PlayStations värld. Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning. Svenska CUH-1004A

Välkommen till PlayStations värld. Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning. Svenska CUH-1004A Välkommen till PlayStations värld Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning Svenska CUH-1004A Komma igång Anslut till din TV. Följ steg till nedan för att ansluta PlayStation

Läs mer

Snabbhandledning. Svenska CUH-2016A / CUH-2016B

Snabbhandledning. Svenska CUH-2016A / CUH-2016B Snabbhandledning Svenska CUH-2016A / CUH-2016B 7028392 Komma igång Anslut till din TV. Följ steg till nedan för att ansluta PlayStation 4-systemet till din TV. Baksida AC IN-uttag HDMI OUT-port HDMI-ingång

Läs mer

Snabbhandledning. Svenska CUH-1116A 7026135

Snabbhandledning. Svenska CUH-1116A 7026135 Snabbhandledning Svenska CUH-1116A 7026135 Komma igång Anslut till din TV. Följ steg till nedan för att ansluta PlayStation 4-systemet till din TV. Baksida AC IN-uttag HDMI OUT-port HDMI-ingång Strömsladd

Läs mer

Välkommen till PlayStations värld

Välkommen till PlayStations värld Välkommen till PlayStations värld Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning Svenska CUH-1116A 7024817 Komma igång Anslut till din TV. Följ steg till nedan för att ansluta

Läs mer

Upplev en PS4-spelares underbara liv. Snabbhandledning

Upplev en PS4-spelares underbara liv. Snabbhandledning Upplev en PS4-spelares underbara liv. Snabbhandledning Svenska CUH-7016B 7028619 Komma igång Anslut till din TV. Följ steg till nedan för att ansluta PlayStation 4-systemet till din TV. Tänk på att ansluta

Läs mer

Bruksanvisning. Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk.

Bruksanvisning. Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk. Bruksanvisning Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk. CECH-2004A 7013875 VARNINGAR 2 Öppna inte höljet, då riskerar du att

Läs mer

Snabbhandledning. Svenska VTE-1016

Snabbhandledning. Svenska VTE-1016 Snabbhandledning Svenska VTE-1016 7025691 1 Så låt oss komma igång! Anslut din handkontroll till ditt PlayStation TVsystem Du kan använda den trådlösa handkontrollen DUALSHOCK 3 eller DUALSHOCK 4 med ditt

Läs mer

Welcome to the World of PlayStation Snabbhandledning

Welcome to the World of PlayStation Snabbhandledning Welcome to the World of PlayStation Snabbhandledning Svenska PCH-2016 7025574 Använda ditt PlayStation Vita-system för första gången Håll in i 5 sekunder Slå på ditt PS Vita-system. När du slår på systemet

Läs mer

Snabbhandledning PSP-3004 7012208

Snabbhandledning PSP-3004 7012208 Snabbhandledning PSP-3004 7012208 Introduktion Använda XMB (XrossMediaBar) GAME (Spel) Spela spel PSP -systemet har ett användargränssnitt som kallas XMB (XrossMediaBar). Huvudskärmen för XMB kallas för

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

Instruktionsbok PSP-N1004 7015569

Instruktionsbok PSP-N1004 7015569 Instruktionsbok PSP-N1004 7015569 VARNING Öppna inte höljet eftersom det finns risk för elektriska stötar. Denna produkt är avsedd från 6 år och uppåt. Undvik att använda PSP -systemet en längre tid i

Läs mer

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberLAN LED ON OFF WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES POWER Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide Flerkanalig AV-mottagare STR-DN1020 Börja här Det här är din snabbstartguide 1 Installera högtalarna 2 Ansluta TV:n och andra enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja högtalare och optimera 5 Uppspelning Det

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Börja här Det här är din snabbstartguide

Börja här Det här är din snabbstartguide Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Börja här Det här är din snabbstartguide Sony STR-DN1030 [SE] 4-420-301-11(1) (SE) 1 Ställa in högtalarna 2 Ansluta tv:n och övriga enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning SV DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning CECH-ZDC1E Säkerhetsåtgärder Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten och behåll den för framtida bruk. Läs även anvisningarna till PlayStation

Läs mer

1 (5) Anslut de 6 sladdar som hänger i krokar på hurtsen baksida. Övriga kablar är redan anslutna

1 (5) Anslut de 6 sladdar som hänger i krokar på hurtsen baksida. Övriga kablar är redan anslutna 1 (5) BRUKSANVISNING Placera hurtsen och anslut kablar Rulla ut hurtsen och placera den i mitten av rummet med jalusin mot bortre väggen. Lås hjulen under hurtsen och öppna jalusin. Flytta upp projektorn,

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

JVC CAM Control (för Windows) Användarguide

JVC CAM Control (för Windows) Användarguide JVC CAM Control (för Windows) Användarguide Svenska Detta är en instruktionsmanual för mjukvaran (för Windows) för Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 skapad av JVC KENWOOD Corporation. Operatörssystemet

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

ditt mobila bredband från Net 1

ditt mobila bredband från Net 1 Kom igång med ditt mobila bredband från Net 1 Gateway D-35 1 Innehållsförteckning Välkommen Välkommen...s 2 Välkommen som kund hos Net 1! Läs noga igenom denna quickguide. Här hittar du information om

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/20 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter.

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE Läs denna guide innan användning DNA TV-hubi SNABBGUIDE VÄLKOMMEN ATT BÖRJA ANVÄNDA DNA TV-HUBI! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Trådlös Multimedia Adapter. Välkommen. Snabbstartsguide. 1 Installation 2 Anslutning 3 Klar att användas

Trådlös Multimedia Adapter. Välkommen. Snabbstartsguide. 1 Installation 2 Anslutning 3 Klar att användas SV Trådlös Multimedia Adapter SLM5500 Välkommen Snabbstartsguide 1 Installation Anslutning Klar att användas Innehållet i kartongen Welcome Quick start guide 1 Install Connect Enjoy a. SLM5500 Trådlös

Läs mer

Snabbguide mini-router.

Snabbguide mini-router. TM TP_0_06-0 Med reservation för tryckfel. Funderar du över något? Läs mer på tele.se eller kontakta oss på: Kundservice Privat: 077-5 5 5 Kundservice Företag: 000- är ett varumärke som tillhör ETSI. Snabbguide

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Två nätverkskablar Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Papoo Touch. Manual. Version1.1

Papoo Touch. Manual. Version1.1 Papoo Touch Manual Version1.1 Introduktion...3 Säkerhetsinformation Innehåll Beskrivning...4 Koncept...5 Komma igång...5 Första gången du använder Papoo Touch Ladda batteriet Starta Standby Pekskärm...6

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Appen

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Appen BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Appen BEYOND Touch -APPEN För att få den optimala spelupplevelsen i BEYOND: Two Souls rekommenderar vi att du använder den trådlösa handkontrollen DUALSHOCK 3. Ovana spelare

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES

Läs mer

Din manual HP G6031EM

Din manual HP G6031EM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6031EM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6031EM instruktionsbok (information,

Läs mer

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter Manual Huawei B260a Startboxen innehåller följande utrustning Modem Nätverkskabel Strömadapter 2 3 Modem Huawei B260a Betydelsen av modemets lampor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Anslutning för extern antenn

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

DNA TV-hubi: Snabbguide

DNA TV-hubi: Snabbguide DNA TV-hubi: Snabbguide Läs denna guide innan användning» Välkommen att börja använda DNA TV-hubi! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Vi visar i denna guide hur man kommer igång med sin nychippade Xbox360. När vi skriver spel i denna guide så menar vi era JTAG/RGH preparerade spel.

Vi visar i denna guide hur man kommer igång med sin nychippade Xbox360. När vi skriver spel i denna guide så menar vi era JTAG/RGH preparerade spel. Grattis till din nychippade Xbox360. Denna guide är framställd av Xboy.se, sprid gärna denna guide, lägg upp på era hemsidor eller bloggar men glöm inte var den kommer ifrån. Var tydliga med att denna

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083 Trådlöst stereoheadset 2.0 Bruksanvisning CECHYA-0083 VARNING! Undvik att skada hörseln genom att inte lyssna på för hög volym under längre perioder. Säkerhetsföreskrifter Läs informationen i den här bruksanvisningen

Läs mer

Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut.

Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut. Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut. Paketets innehåll Innehållsförteckning Paketets innehåll...3 Vad är vad på din gateway...4 Anslut trådlöst till en dator...6 Anslut

Läs mer

Sweex Trådlös bredbandsrouter + 4 portars switch

Sweex Trådlös bredbandsrouter + 4 portars switch Sweex Trådlös bredbandsrouter + 4 portars switch Hantering Webbaserad hantering Fjärrhantering Möjliga användningsområden Skapa ett nätverk för flera användare, och dela Internet blixtsnabbt utan att behöva

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Snabbguide 1) Huvudströmbrytare 2) Antenn Upp 3) Högtalare utgångar 4) Optiskt digitalt ljud (S/PDIF)

Läs mer

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22 Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen Version 1.1 2014-10-22 Swivl Robot kan användas för att spela in en föreläsning eller lektion. Kameran som är placerad på Roboten följer automatiskt

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

WiFi-router N300 (N300R)

WiFi-router N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N300 (N300R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen.

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen. Felsökning-självhjälp All elektronisk utrustning kan sluta att fungera på grund av att den blir gammal, utsätts för åverkan eller att naturfenomen (åska, vatten och eld) slår ut den. Men mest normalt är

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Snabbhandledning PSP SV

Snabbhandledning PSP SV Snabbhandledning PSP-1004 7010189 SV Introduktion Använda Home-menyn GAME (Spel) Spela spel VIDEO (Video) Spela upp videofilm Kategori MUSIC (Musik) Spela upp musik PHOTO (Foto) Föremål Visa bilder NETWORK

Läs mer