Komma igång med Flex Focus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Komma igång med Flex Focus"

Transkript

1 Komma igång med Flex Focus Typ 1202 BB2035-B Svenska Augusti 2010 En del av användarguiden till Flex Focus

2 Skjut för att frigöra scannern. Se sidan 14. På/Av knappen 1 Anslutning för arraytransducer 2 Anslutning för mekanisk transducer (och 3D-förflyttare) CD/DVD-läsare/brännare 3 USB 2.0-anslutning Flytta runt scannern enkelt med bara en hand Kabelhållare och frigöringshandtag. Greppa manöverpanelen på båda sidor och drag upp de 2 frigöringshandtagen medan du flyttar panelen uppåt eller nedåt för att justera scannerhöjden. Använd ingen överdriven kraft. USB 2.0-anslutningen för touch-manöverpanelen Vrid ratten för att göra det lättare eller svårare att vrida scannern på ställningen. Försiktigt: Drag åt innan scannern flyttas. Lås hjulen före användning 2 Komma igång med Flex Focus 1202 BB2035-B Augusti 2010

3 Innan du börjar Innan du slår på scannern, kontrollera att installationen har godkänts av en kvalificerad elektriker eller sjukhusets säkerhetspersonal. För scannrar med batteri, se till att batterierna är helt laddade innan du slår på scannern. Slå på och av scannern När du slår på eller av scannern måste du ge scannern tillräcklig tid för att spara och återskapa öppna filer och osparade data. I annat fall kan ett allvarligt systemfel som kräver teknisk hjälp uppstå. Försiktigt: För scannrar utan batteri, koppla aldrig ur scannern från vägguttaget när den är i gång! Slå av scannern och vänta på att lampan på På/Av knappen slocknar innan du drar ut kontakten. 1 För att slå på: Tryck på På/Av knappen en gång. Vänta tills uppstartsskärmen försvinner innan du gör något annat. För att stänga av: Kontrollera att scannern är i gång. Tryck på På/Av knappen en gång. Försiktigt: Om du stänger av scannern utan att följa den rekommenderade proceduren kan det ta längre tid att starta nästa gång du slår på scannern och scannern kan skadas permanent. 2 Ansluta transducrar Arraytransducrar För att ansluta: 1. För in transducerkontakten i anslutningen med låsspaken i positionen klockan Vrid låsspaken på transducerkontakten medurs till positionen klockan 6. För att koppla från: 1. Frys bilden. 2. Vrid låsspaken på transducerkontakten moturs till positionen klockan Ta ur kontakten från terminalen. 3 Mekaniska transducrar För att ansluta: 1. Rikta in den röda markeringen på kontakten med den röda pukten på transduceranslutningen. 2. För in kontakten i terminalen. För att koppla från: 1. Dra kontaktens låsmekanism (stoppring) bakåt. 2. Ta ur kontakten från terminalen. Komma igång med Flex Focus 1202 BB2035-B Augusti

4 Genomföra en undersökning Knapparna finns beskrivna på sidorna 6 och Tryck på knappen Patient. Registrera patientinformation (Tab för att flytta mellan fälten.) Klicka på Start New Exam (Starta ny undersökning). 2. För att ändra transducertyp, tryck på knappen på transducern eller tryck på knappen Probe och välj transducer (probe). 3. För att ändra undersökningstyp, tryck på knappen Exam type (Undersökningstyp). Välj undersökningstyp Kontrollera transducerorienteringen och vrid transducern vid behov. Placera transducern på patienten och börja scanna. Scanningen startar i B mode. 6. Välj högsta möjliga frekvens ( Freq på skärmen) för att få nödvändig penetrering. 7. Justera övriga bildparametrar. Vrid rattarna Depth (Djup) och Gain (Förstärkning) för att justera djup och förstärkning efter behov. 8. När du vill göra en mätning eller samla in en bild, tryck på knappen Freeze (Frys) för att frysa bilden. (Mätfliken öppnas.) 9. För att göra en mätning, tryck på knappen Measure (Mätning). Gör mätningen. 10. Tryck på knappen Capture (Insamling) för att samla in bilden (spara den på scannerns hårddisk). Den visas som en miniatyrbild överst på skärmen. 11. Tryck på knappen Freeze (Frys) för att börja scanna igen. 12. Upprepa steg 8 11 efter behov. Tryck på knappen 13. End exam (Avsluta undersökning) för att slutföra undersökningen. 4 Komma igång med Flex Focus 1202 BB2035-B Augusti 2010

5 Undersökningstyp En undersökningstyp anger både en Pro Package och en Diagnostic Setup. vald Pro Package Pro Package påverkar scannerns användargränssnitt vilka flikar och reglage som visas, vilka mätningar som är tillåtna, etc. Diagnostic Setup påverkar ultraljudsbilden ställer in förstärkningen, djupet, frekvensen, etc. vald Diagnostic Setup Visning och kopiering av bilder För att välja insamlade bilder för visning eller för att kopiera dem till en annan enhet, använd dokumentrutan överst på skärmen (beskrivs på sidorna 8 och 9). Visning Dubbelklicka på miniatyrbilden i dokumentrutan. Dokumentet visas i scanområdet. Kopiera till USB-minne eller CD/DVD För att kopiera insamlade bilder: 1. Sätt i USB-enheten eller CD/DVD. 2. Klicka på varje bild som ska kopieras. Ramen blir blå. 3. Klicka på Copy (Kopiera), välj sedan destination (USB eller CD/DVD). Alternativet without Patient ID rekommenderas för patientsäkerheten. 4. Bilder kopieras omedelbart till USB-minnen. Klicka på USB Eject (Mata ut USB) för att ta bort minnesenheten. När du väljer CD/DVD kopieras bilder till ett uppsamlingsområde. För att kopiera dem till CD/DVD, klicka på Burn CD (Bränn CD) och följ instruktionerna. Scannern upptagen När scannern är upptagen visas en roterande skiva nere till höger på skärmen. Iaktta försiktighet: Vänta tills den roterande skivan försvinner innan du använder några reglage, inklusive knapparna på transducern. Power Save Scannrar med batteri kan övergå till energisparläge och skärmen stängs av. Så här gör du för att återställa scannern till normal ström: Tryck på en tangent eller på transducerknappen eller flytta styrkulan eller rör vid pekplattan. Komma igång med Flex Focus 1202 BB2035-B Augusti

6 Tangentbord TGC-reglage Justerar förstärkningen i olika delar (djup) av bilden Se Genomföra en undersökning på sidan 4 Doppler Color ( Färg ) Justerar ett värde eller storleken på zoomrutan, etc. B-mode Image ( B-Modebild ) Capture (Insamling) Styrkula och tangenter med PC-musen funktion Välj Print (Skriv ut) Select (Välj) Select (Välj) Freeze (Frys ): Starta/Stoppa scanning Cancel/Undo (Avbryt/Ångra) Användardefinierade tangenter. Se Flex Focus avancerad användarguide. Knapparna har bakgrundsbelysning 6 Om ljuset är Tangentfunktion Starkt På Dämpat Tillgänglig men inte på Av Ej tillgänglig Komma igång med Flex Focus 1202 Skärmens ljusstyrka Öka Minska Förvald inställning BB2035-B + + +D Augusti 2010

7 Focus (Fokus) Välj fokusindikator på skärmen B-mode bildtangenter Puncture Guide (Punktionsguide) Punktionslinje eller brakymatris på Harmonic (Harmonisk) B-Mode/Gain (B-mode/Förstärkning) Vid scanning: Tryck: B-mode Vrid:B-modeförstärkning Vid fryst: Vrid: Cinebläddring Tryck: Ändra ratt till efterförstärkning Measure (Mätning) Starta förvald mätning 3D 3D på eller stega igenom 3D-stadier Lång nedtryckning: 3D av Zoom/Depth (Zoom/Djup) Vrid: Justera djup Tryck: Zoomruta på Vrid: Ändra storlek på zoomruta 2:a nedtryckning: Zooma området inuti rutan 3:e nedtryckning: zoom av, vred återgår till djup Lång nedtryckning: Zoom av Calculate (Beräkna) Starta första mätning för förvald beräkning Tangenter för spektral Doppler Doppler Angle (Dopplervinkel) Vinkel på och vald Lång nedtryckning: vinkel av Update (Uppdatera) Ändra vilket läge som scannar och vilket som är fruset Lång nedtryckning: Frigör båda vyerna Doppler Mode (Dopplerläge) Tryck: Dopplerläge Vrid: Dopplerläge, förstärkning Doppler Gate (Dopplerport) I B-läge, Dopplerport på Tilldelar en markör till Dopplerporten i Dopplerläge Tangenter för färgdoppler Steer Ändra strålvinkel i Color/Power/ Dopplerlägen Power Mode (Energiläge) Color Mode (Färgläge) Tryck: Färgläge Vrid: Färg/Energiläge, förstärkning Color Box (Färgruta) Tilldelar en markör till färgrutan Volume (Volym) Baseline (Baslinje) Scala (Skala) Justerar Färg/Energi/ Dopplerskalan/PRF Invert (Invertera) Inverterar Dopplerspektrat (eller färgskalan) Home (Hem) Återgå till standardinställningar för aktuell undersökningstyp Split screen (Delad skärm) Delar skärmen så att 2 vyer visas eller ändrar vilken vy som är aktiv Lång nedtryckning: Delad skärm stängs av Auto Optimera bild- och Dopplerinställningar Scanning Plane (Scanplan) Ändra scanplan Lång nedtryckning = håll nere i 1-3 sekunder. Komma igång med Flex Focus 1202 BB2035-B Augusti

8 Skärmfunktionalitet Välj transducer Välj undersökningstyp Skriv in patientinformation Klicka för att förstora och visa insamlad bild eller klipp Drag här för att förstora miniatyrbilder Dokumentruta Klicka och dra för att justera fokusområdet Punktionslinje Klicka här för att välja en annan brakymatris eller punktionsguide Bilddata visas här Mätningar visas här Scanlägesflikar Arbetsflödesflikar För att minimera alla flikar, klicka på den översta arbetsflödesfliken. För att öppna dem igen, klicka på valfri flik. För att öppna en arbetsflödesflik som inte är överst, klicka på den. Starta/ stoppa scanning 8 Komma igång med Flex Focus 1202 BB2035-B Augusti 2010

9 Skärmreglagen Pro Package bestämmer vilka flikar som är tillgängliga och vilka reglage de innehåller. Till exempel är flikarna M-mode och 3D bara tillgängliga när de är en del av vald Pro Package. Tillgängliga reglage beror på om bilden scannas eller är frusen. Obs: Klicka på en flik betyder klicka på fliknamnet. Arbetsflödesflikar Arbetsflödesflikar öppnas automatiskt vid behov. På det sättet visas endast relevanta reglage. Du kan också öppna en flik manuellt för att se dess reglage enligt beskrivningen på sidan 8. Freeze (Frys) växlar mellan flikarna Image (Bild) och Measure (Mätning) och Mark (Markera) Scanlägesflikar Reglagen på bildens arbetsflödesflik är grupperade på olika scanlägesflikar. Klicka på fliken under scanning för att starta ett scanningsläge. Den öppnas så att du kan använda relevanta reglage. Om en scanlägesflik är aktiv men dess flik är inte överst, klicka på fliken för att öppna den och användas dess reglage. Om man klickar på den översta scanlägesfliken stängs det scanläget av. Synliga reglage Flikarna kan anpassas så att de innehåller olika reglage så din skärm ser kanske inte exakt ut som den avbildade. Flex Focus avancerad användarguide innehåller information om hur du anpassar din inställning. Grundläggande flikar (Advanced off (Avancerat läge av)) Avancerade flikar (Advanced On (Avancerat läge på)) Grundläggande flikar innehåller de oftast använda reglagen. För att se och kunna använda alla tillgängliga reglage för en arbetsflödesflik, klicka på Advanced (Avancerat). Komma igång med Flex Focus 1202 BB2035-B Augusti

10 Pekskärm Obs: Ultraljudsbilddelen av skärmen är inte pekbar. Se till att skärmen är ren innan du börjar scanna. Om du fäster ett sterilt skydd på den undre delen av skärmen (med skärmreglagen), se till att den scannade bilden inte täcks. Se direkt på skärmen, inte vinklat, för att säkerställa att beröringen är precis. Om en skärmtangent inte är markerad kan du inte använda den du kanske behöver frysa eller frigöra bilden. För att klicka på ett reglage på skärmen, tryck lätt på det med fingret eller använd pekplattan på kontrollpanelen. Skärmen reagerar när du tar bort fingret, inte när du rör vid den. För att ångra en mätning, dubbelklicka och håll kvar. För listorna "More", använd skjutreglaget till höger för att scrolla upp och ner i listan. Dokumentruta (överst på skärmen) Glid med fingret på höger sida av rutan för att förstora dokumenten. För att bläddra genom dokumenten, slå lätt med fingret över miniatyrerna. Specialskärmreglagen Skärmreglage Reset (Återställning) B Gain Near (B Förstärkning nära) B Gain Far (B Förstärkning långt ifrån) Multiselect (Multival) Funktion/Anmärkning Återgå till förvalda inställningar för undersökningstypen Justera förstärkningen i den närmaste delen av bilden Justera förstärkningen i den bortersta delen av bilden När detta alternativet är på läggs dokument som du väljer samman till ett urval. När detta alternativ är av förblir endast de dokument som du väljer markerade. Tangentbord på skärmen Klicka på Enter patient (Ange patientinfo) och ett tangentbord öppnas på skärmen så att du kan ange patientinformation. Du kan också nå tangentbordet via fliken Keyboard (Tangentbord). Skärmtangenterna Shift, Ctrl, Alt och Fn Använd dessa specialtangenter för att skriva specialtecken eller få ytterligare funktioner på tangentbordet. Klicka exempelvis på Shift och sedan på 5 för att skriva %. 10 Komma igång med Flex Focus 1202 BB2035-B Augusti 2010

11 Touch-manöverpanelen Spara en bild på scannerns hårddisk eller skriv ut. Användardefinierad. Select (Välj) Rör vid pekplattan för att flytta markören på skärmen. Justera djupet i B-läget. Om Doppler är på justeras dess PRF. Om Färg är på men inte Doppler justeras Färg-PRF. Justera förstärkningen endast för ett läge, det första i denna lista som är aktivt: Doppler, Färg, Power, B-läge. Justera värde eller storlek för zoomboxen etc. Om du håller kvar fingret på tangenten upprepas handligen. Freeze (Frys). Starta/Stoppa scanning. För att välja: Tryck var som helst på tangenten +/- (utom på ändarna) eller tryck var som helst på pekplattan. För att dra: För att dra ett objekt på skärmen, välj det och glid med fingret på pekplattan för att flytta markören. Om du använder pekplattan för att välja, håll nere fingret efter det andra trycket och glid med det. 100 x 100 mm Långt klick (för att radera en mätning, etikett eller kroppsmarkör från skärmen): 1. Placera markören. 2. Tryck på pekplattan eller Select (Välj) två gånger och håll nere det andra trycket så att det blir långt. Fjärrkontrollen UA1237 för Flex Focus 1202 pekskärm har en egen användarguide. Komma igång med Flex Focus 1202 BB2035-B Augusti

12 Grundskärmens reglage Knapp Funktion/Anmärkning 3D* Slår på 3D-avbildning ACI * Angular Compound Imaging (förbättrar organdefinitionen) Archive (Arkiv) Biopsy (Biopsi) Bodymark (Kroppsmarkör) Capture (Insamling) Copy (Kopiera) Depth - (Djup-) Depth + (Djup+) Dyn. Range (Dynamiskt område) Skicka till PACS (DICOM) eller uppsamlingsområde för arkiv-cd Visar punktionslinje eller brakymatris Kroppsmarkör på bilden Sparar bilden (om fryst) eller klippet (vid scanning) på scannerns hårddisk Kopiera till USB-minne eller CD/DVD Minskar max visat vävnadsdjup (ökar förstoringen) Ökar max visat vävnadsdjup (minskar förstoringen) Justerar kontrasten ETD * Enhanced Tissue Definition (reducerar fläckar) Freeze/Unfreeze (Frys/Lås upp) Freq (Frekvens) Gain (Förstärkning) Harmonic (Harmonisk) L/R (V/H) Pro Package Res/Hz (Upplösning/Hz) Save... (Spara...) Scale (Skala) Simultan Size (Storlek) Split (Delad) U/D (U/N) Starta/stoppa scanning Ändrar scanfrekvensen Justerar förstärkningen av valt läge Vävnadsharmonisk avbildning Bildorientering vänster/höger Välj ett annat Pro Package Väljer upplösning/bildhastighet Spara inställningar Justerar Färg/Energi/Dopplerskalan/PRF Båda vyerna på delad skärm scannar samtidigt (Färg- eller Energiläge endast i en vy) Större eller mindre bild Skärmen delad i 2 vyer Bildorientering upp/ned Detta är de reglage som behövs för grundläggande undersökningar. För information om andra reglage, se Flex Focus Avancerad användarguide. * Tillval, inte tillgängligt på alla versioner av Flex Focus 12 Komma igång med Flex Focus 1202 BB2035-B Augusti 2010

13 Dina anpassade knappar Knapp Funktion/Anmärkning Dina anteckningar Komma igång med Flex Focus 1202 BB2035-B Augusti

14 Frigöring och dockning av scannern För att ta bort scannern från en dockningsenhet 1 Stäng av scannern och koppla ur alla transducrar. Håll scannern säkert med transduceranslutningarna (så att scannern inte faller ned) medan du trycker bort de 2 skjutreglagen från mitten. Scanner lutar framåt i dockan. 2 skjutreglage 3 4 Håll scannern säkert medan du sträcker dig in i spåret för att frigöra säkerhetshållaren. Konsolen kan vara varm. Ta bort scanningenheten från dockan. 14 Komma igång med Flex Focus 1202 BB2035-B Augusti 2010

15 För att docka scannern 1 2 Tippa tillbaka scannerns överdel tills scannern klickar på plats. Tippa scannerenheten och skjut in den i dockan. 3 Scannern ser ut så här när den är korrekt dockad. Komma igång med Flex Focus 1202 BB2035-B Augusti

16 Denna bok är ingen fullständig användarguide. Innan du använder scannern måste du läsa kapitlet Säkerhet i Flex Focus 1202 User Guide. Det innehåller säkerhetsinformation som är viktig för undvikande av personskador och skada på utrustningen. Du måste också läsa Skötsel, rengöring och säkerhet som innehåller information om rengöring och desinficering samt information om nödvändiga inspektioner, kalibrering och underhåll. Flex Focus 1202 Advanced User Guide innehåller detaljerad information för avancerade användare. Denna guide och översatta versioner finns också tillgängliga på BK Medicals hemsida. Gå till sektionen Customer Service för att ladda ned användarmanualer BK Medical Denna information kan komma att ändras utan föregående meddelande. World Headquarters Mileparken 34 DK-2730 Herlev Danmark Tel: Fax:

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Snabbguide Onepix SVENSK

Snabbguide Onepix SVENSK Snabbguide Onepix SVENSK 2 Innehållsförteckning Förord 3 Snabbguide Digital röntgen 4 Förbered för att ta en röntgenbild med autotagning 5 De mest användbara verktyg: 5 Zooma in 5 Snabbzoom 5 Byta plats

Läs mer

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO Ingående delar I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem Väska för att transportera IDEA-SOLO Handkontroll, ett alternativ för zoomning istället för tangentbord, eller då kameran används

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

SNABB- STARTS- GUIDE 2.4. Voyant Health, Ltd. 35 Efal Street Petach-Tikva, 4951132, Israel

SNABB- STARTS- GUIDE 2.4. Voyant Health, Ltd. 35 Efal Street Petach-Tikva, 4951132, Israel 2.4 SNABB- STARTS- GUIDE Voyant Health, Ltd. 35 Efal Street Petach-Tikva, 4951132, Israel support@voyanthealth.com info@voyanthealth.com www.voyanthealth.com Internationellt: + 972-3-929-0929 USA: 866-717-0272

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Börja använda Ladibug... 5 5. Drift... 6 5.1 Huvudmeny...

Läs mer

HDS Gen3 Snabbguide. Överblick. Nr Knapp Beskrivning 1 Pekskärm 2 Sidknapp Öppnar startsidan

HDS Gen3 Snabbguide. Överblick. Nr Knapp Beskrivning 1 Pekskärm 2 Sidknapp Öppnar startsidan HDS Gen3 Snabbguide SE Överblick 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 12 Nr Knapp Beskrivning 1 Pekskärm 2 Sidknapp Öppnar startsidan 3 Piltangenter 4 Zoom in/ut knappar 5 Exit knapp (X) 6 Meny knapp 7 Waypoint knapp

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Snabbmanual version: 5.2

Snabbmanual version: 5.2 dicompacs Snabbmanual version: 5.2 1. Musknappar funktioner Vänster musknapp Mus hjul Höger musknapp Funktion för vänster musknapp I navigeringsfönstret: -Om du klickar på en bild i navigeringsfönstret

Läs mer

BOAB HJULDELAR AB 0530-133 33 info@boabhjuldelar.se

BOAB HJULDELAR AB 0530-133 33 info@boabhjuldelar.se BOAB HJULDELAR AB 0530-133 33 info@boabhjuldelar.se TANGENTER FUNKTION STARTSKÄRMEN: CTRL + W Avsluta hjulinställningsprogrammet och gå till Windows SKÄRMEN MED FABRIKSUPPGIFTER ÖVER FORDON: CTRL + P Hoppa

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Återkommande frågor för Eee Pad TF201

Återkommande frågor för Eee Pad TF201 Återkommande frågor för Eee Pad TF201 SW6915 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?... 2 Hur

Läs mer

Välkommen. Mustek Systems, Inc.

Välkommen. Mustek Systems, Inc. Välkommen Mustek Systems, Inc. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Företag, namn och information som används i exempel är fingerade om inte något annat framgår. Ingen

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Aktivitetsbyte. Martin Gräßlin Översättare: Stefan Asserhäll

Aktivitetsbyte. Martin Gräßlin Översättare: Stefan Asserhäll Martin Gräßlin Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Navigera mellan fönster 4 1.1 Visualisering......................................... 4 1.2 Genvägar...........................................

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Rekommenderad felsökning av dator innan service

Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Detta dokument beskriver åtgärder som kan testas för att utesluta mjukvarufel innan en Mac skickas in på

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

MANUAL. fotoklok designer 3.5. Startskärmen

MANUAL. fotoklok designer 3.5. Startskärmen MANUAL fotoklok designer 3.5 Startskärmen 3. Skapa ett nytt projekt Här väljer du vilken bok du vill göra.. Öppna ett befintligt projekt Här öppnar du sparade projekt. 3. Visa kundvagn När du ska beställa

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Steg 8 OpenOffice Presentation

Steg 8 OpenOffice Presentation Steg 8 OpenOffice Presentation Mac OS X Sept -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 8 Mac Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2. Datorns funktion OpenOffice Presentation är ett program som du kan använda

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles.

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång SE Network Media Player NSZ-GS7 Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång: ON/STANDBY Slår på eller stänger av spelaren. Styr anslutna enheter med en enda fjärrkontroll: För att du ska kunna

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Förstoringsprogram och skärmanpassningar för att minska belastningen på ögat. Snabbguide

Förstoringsprogram och skärmanpassningar för att minska belastningen på ögat. Snabbguide Förstoringsprogram och skärmanpassningar för att minska belastningen på ögat Snabbguide Välkommen till ZoomText Express ZoomText Express är ett prisvärt och enkelt förstoringsprogram till din dator. ZoomText

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows på din Mac 4 Steg 4:

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Låt dig inte skrämmas även om du inte är bekant med makron. Ett makro är bara en inspelad rad tangenttryckningar och instruktioner som du kan använda för

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Svenska 81 www.logitech.com/support/type-s

Läs mer

Archive Player Divar Series. Användarhandbok

Archive Player Divar Series. Användarhandbok Archive Player Divar Series sv Användarhandbok Archive Player Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Funktion 5 2.1 Starta programmet 5 2.2 Introduktion till huvudfönstret 6 2.3

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 2. Systemkrav...2 3. Installera Ladibug...3 4. Anslutning av Hårdvaran...5 5. Börja använda Ladibug...5

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA Hur sätter jag på min surfplatta: Strömbrytaren är placerad på kanten av surfplattan, strömbrytaren känns igen på denna symbol skärmen tänds. Tryck och

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

ios 7 Reglagestyrning Kompletterande handbok

ios 7 Reglagestyrning Kompletterande handbok ios 7 Reglagestyrning Kompletterande handbok www.rehabcenter.se Sida 1 Översikt I ios 7 finns funktioner som ökar och förbättrar tillgängligheten Reglagestyrning. Även för användare med betydande motoriska

Läs mer

Innehåll Uppgifter ipad utbildning

Innehåll Uppgifter ipad utbildning Datum: 2015-03-09 Innehåll Uppgifter ipad utbildning ipad 1. Knappar 2. Hemskärmen & appar 3. Visa öppnade appar 4. Ordna appar 5. Skapa/ta bort mapp 6. Lägga till en app på ipaden 7. Ta bort en app på

Läs mer

Tips och idéer för Windows 8

Tips och idéer för Windows 8 Tips och idéer för Windows 8 Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itochlarande Tips och idéer för Windows 8 Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Skriften kan hämtas

Läs mer

Användarmanual Onepix Foto SVENSK

Användarmanual Onepix Foto SVENSK Användarmanual Onepix Foto SVENSK 2 Onepix Foto är en integrerad del av Onepix. Med Onepix Foto kan du lagra dina bilder i din DICOM databas tillsammans med dina eventuella röntgenbilder. Du kan dessutom

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson av: Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 INSTRUKTION TILL DIGITAL KAMERA MVC-FD73... 4 SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TA/LAGRA EN BILD... 5 VISNING AV BILDER PÅ LCD-SKÄRMEN I KAMERAN...

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Det här behöver du 5 Installationsöversikt 5 Steg 1: Leta efter uppdateringar 5 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 5 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

ZoomText 10.1 för Windows 8 Snabbguide Tillägg

ZoomText 10.1 för Windows 8 Snabbguide Tillägg ZoomText 10.1 för Windows 8 Snabbguide Tillägg Detta tillägg till ZoomText 10 Snabbguide beskriver de nya funktionerna och andra ändringar som hör till ZoomText 10.1 för Windows 8. För grundinformation

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

RoomDesigner Manual... 1

RoomDesigner Manual... 1 RoomDesigner Manual Innehållsförteckning RoomDesigner Manual RoomDesigner Manual... 1 Översikt... 3 2D- lägets verktyg... 4 3D- lägets verktyg... 5 2D- LÄGET... 6 Införande av fönster, dörrar samt inredning

Läs mer

MultiBoot Användarhandbok

MultiBoot Användarhandbok MultiBoot Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

TAGTOOL Användarmanual

TAGTOOL Användarmanual TAGTOOL Användarmanual Tagtool är ett verktyg för att skapa grafiska illustrationer och animationer i realtid, för projektion på fasader, scener och liknande. Tagtool kontrolleras av två personer samtidigt;

Läs mer

Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp

Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp 1. Öppna programmet Imovie 2. Under arkiv - välj NYTT PROJEKT OBS!! Döp det till något bra namn! 3. Nu väljer du vilket tema - välj inget tema och klicka

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

AD OnLine AD OnLine 2008-09-12

AD OnLine AD OnLine 2008-09-12 Användarmanual till AD OnLine AD OnLine 2008-09-12 2 Inledning I denna kortfattade manual kommer vi att visa och berätta om AD OnLine som är Arkiv Digitals onlinetjänst för att titta på det historiska

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

Kom igång med Skype (Mac)

Kom igång med Skype (Mac) Kom igång med Skype (Mac) Skapa konto och installera Skype 1. a) För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING 2007 Innehåll Innehåll...1 1. Om Lightning...2 2. Systemkrav...2 3. Installera och använda Lightning...2 4. Lightnings kontrollpanel...3 5. Ändra förstoringsgrad...3

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton.

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton. Snabbstartsguide Microsoft OneNote 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Växla mellan pekskärm och mus

Läs mer

Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Dokumentversion 2014-1 Tekniska förutsättningar För WordFinder 11 Pro för Mac krävs följande: Processor: Intel Mac OS X 10.8

Läs mer

Datagrund Vista. Grundläggande filhantering

Datagrund Vista. Grundläggande filhantering Datagrund Vista Grundläggande filhantering 1 Datagrund Vista Mer Windows, bilder och filhantering Det här materialet är avsett för den som genomgått de första två kurserna i Datagrund för Vista. Författare

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår...

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... RIGMOR SANDER WINDOWS-ÖVN Sid 1 (9) Om Mappar... 2 Om mappars namn... 2 Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... 3 Öva mer på att

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda:

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda: Installations-DVD 2. INSTALLATION 2. Installation SPECTRUM 4.0 Innan du kan börja använda SPECTRUM 4.0 måste du säkerställa att din PC uppfyller kraven (systemkrav, se Kap. 2.1) för att programvaran ska

Läs mer

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas.

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. Snabbmanual Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. På CD-skivan som medföljde leveransen av maskinen finns

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

PDFX-Change Viewer. Laddas ner på: http://www.pdfx.se/pdf-xchange-viewer.html

PDFX-Change Viewer. Laddas ner på: http://www.pdfx.se/pdf-xchange-viewer.html PDFX-Change Viewer Laddas ner på: http://www.pdfx.se/pdf-xchange-viewer.html Skanna in dokument genom att trycka på ikonen som liknar en skanner. Efterföljande steg i skanningsprocessen varierar beroende

Läs mer