Komma igång med Flex Focus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Komma igång med Flex Focus"

Transkript

1 Komma igång med Flex Focus Typ 1202 BB2035-B Svenska Augusti 2010 En del av användarguiden till Flex Focus

2 Skjut för att frigöra scannern. Se sidan 14. På/Av knappen 1 Anslutning för arraytransducer 2 Anslutning för mekanisk transducer (och 3D-förflyttare) CD/DVD-läsare/brännare 3 USB 2.0-anslutning Flytta runt scannern enkelt med bara en hand Kabelhållare och frigöringshandtag. Greppa manöverpanelen på båda sidor och drag upp de 2 frigöringshandtagen medan du flyttar panelen uppåt eller nedåt för att justera scannerhöjden. Använd ingen överdriven kraft. USB 2.0-anslutningen för touch-manöverpanelen Vrid ratten för att göra det lättare eller svårare att vrida scannern på ställningen. Försiktigt: Drag åt innan scannern flyttas. Lås hjulen före användning 2 Komma igång med Flex Focus 1202 BB2035-B Augusti 2010

3 Innan du börjar Innan du slår på scannern, kontrollera att installationen har godkänts av en kvalificerad elektriker eller sjukhusets säkerhetspersonal. För scannrar med batteri, se till att batterierna är helt laddade innan du slår på scannern. Slå på och av scannern När du slår på eller av scannern måste du ge scannern tillräcklig tid för att spara och återskapa öppna filer och osparade data. I annat fall kan ett allvarligt systemfel som kräver teknisk hjälp uppstå. Försiktigt: För scannrar utan batteri, koppla aldrig ur scannern från vägguttaget när den är i gång! Slå av scannern och vänta på att lampan på På/Av knappen slocknar innan du drar ut kontakten. 1 För att slå på: Tryck på På/Av knappen en gång. Vänta tills uppstartsskärmen försvinner innan du gör något annat. För att stänga av: Kontrollera att scannern är i gång. Tryck på På/Av knappen en gång. Försiktigt: Om du stänger av scannern utan att följa den rekommenderade proceduren kan det ta längre tid att starta nästa gång du slår på scannern och scannern kan skadas permanent. 2 Ansluta transducrar Arraytransducrar För att ansluta: 1. För in transducerkontakten i anslutningen med låsspaken i positionen klockan Vrid låsspaken på transducerkontakten medurs till positionen klockan 6. För att koppla från: 1. Frys bilden. 2. Vrid låsspaken på transducerkontakten moturs till positionen klockan Ta ur kontakten från terminalen. 3 Mekaniska transducrar För att ansluta: 1. Rikta in den röda markeringen på kontakten med den röda pukten på transduceranslutningen. 2. För in kontakten i terminalen. För att koppla från: 1. Dra kontaktens låsmekanism (stoppring) bakåt. 2. Ta ur kontakten från terminalen. Komma igång med Flex Focus 1202 BB2035-B Augusti

4 Genomföra en undersökning Knapparna finns beskrivna på sidorna 6 och Tryck på knappen Patient. Registrera patientinformation (Tab för att flytta mellan fälten.) Klicka på Start New Exam (Starta ny undersökning). 2. För att ändra transducertyp, tryck på knappen på transducern eller tryck på knappen Probe och välj transducer (probe). 3. För att ändra undersökningstyp, tryck på knappen Exam type (Undersökningstyp). Välj undersökningstyp Kontrollera transducerorienteringen och vrid transducern vid behov. Placera transducern på patienten och börja scanna. Scanningen startar i B mode. 6. Välj högsta möjliga frekvens ( Freq på skärmen) för att få nödvändig penetrering. 7. Justera övriga bildparametrar. Vrid rattarna Depth (Djup) och Gain (Förstärkning) för att justera djup och förstärkning efter behov. 8. När du vill göra en mätning eller samla in en bild, tryck på knappen Freeze (Frys) för att frysa bilden. (Mätfliken öppnas.) 9. För att göra en mätning, tryck på knappen Measure (Mätning). Gör mätningen. 10. Tryck på knappen Capture (Insamling) för att samla in bilden (spara den på scannerns hårddisk). Den visas som en miniatyrbild överst på skärmen. 11. Tryck på knappen Freeze (Frys) för att börja scanna igen. 12. Upprepa steg 8 11 efter behov. Tryck på knappen 13. End exam (Avsluta undersökning) för att slutföra undersökningen. 4 Komma igång med Flex Focus 1202 BB2035-B Augusti 2010

5 Undersökningstyp En undersökningstyp anger både en Pro Package och en Diagnostic Setup. vald Pro Package Pro Package påverkar scannerns användargränssnitt vilka flikar och reglage som visas, vilka mätningar som är tillåtna, etc. Diagnostic Setup påverkar ultraljudsbilden ställer in förstärkningen, djupet, frekvensen, etc. vald Diagnostic Setup Visning och kopiering av bilder För att välja insamlade bilder för visning eller för att kopiera dem till en annan enhet, använd dokumentrutan överst på skärmen (beskrivs på sidorna 8 och 9). Visning Dubbelklicka på miniatyrbilden i dokumentrutan. Dokumentet visas i scanområdet. Kopiera till USB-minne eller CD/DVD För att kopiera insamlade bilder: 1. Sätt i USB-enheten eller CD/DVD. 2. Klicka på varje bild som ska kopieras. Ramen blir blå. 3. Klicka på Copy (Kopiera), välj sedan destination (USB eller CD/DVD). Alternativet without Patient ID rekommenderas för patientsäkerheten. 4. Bilder kopieras omedelbart till USB-minnen. Klicka på USB Eject (Mata ut USB) för att ta bort minnesenheten. När du väljer CD/DVD kopieras bilder till ett uppsamlingsområde. För att kopiera dem till CD/DVD, klicka på Burn CD (Bränn CD) och följ instruktionerna. Scannern upptagen När scannern är upptagen visas en roterande skiva nere till höger på skärmen. Iaktta försiktighet: Vänta tills den roterande skivan försvinner innan du använder några reglage, inklusive knapparna på transducern. Power Save Scannrar med batteri kan övergå till energisparläge och skärmen stängs av. Så här gör du för att återställa scannern till normal ström: Tryck på en tangent eller på transducerknappen eller flytta styrkulan eller rör vid pekplattan. Komma igång med Flex Focus 1202 BB2035-B Augusti

6 Tangentbord TGC-reglage Justerar förstärkningen i olika delar (djup) av bilden Se Genomföra en undersökning på sidan 4 Doppler Color ( Färg ) Justerar ett värde eller storleken på zoomrutan, etc. B-mode Image ( B-Modebild ) Capture (Insamling) Styrkula och tangenter med PC-musen funktion Välj Print (Skriv ut) Select (Välj) Select (Välj) Freeze (Frys ): Starta/Stoppa scanning Cancel/Undo (Avbryt/Ångra) Användardefinierade tangenter. Se Flex Focus avancerad användarguide. Knapparna har bakgrundsbelysning 6 Om ljuset är Tangentfunktion Starkt På Dämpat Tillgänglig men inte på Av Ej tillgänglig Komma igång med Flex Focus 1202 Skärmens ljusstyrka Öka Minska Förvald inställning BB2035-B + + +D Augusti 2010

7 Focus (Fokus) Välj fokusindikator på skärmen B-mode bildtangenter Puncture Guide (Punktionsguide) Punktionslinje eller brakymatris på Harmonic (Harmonisk) B-Mode/Gain (B-mode/Förstärkning) Vid scanning: Tryck: B-mode Vrid:B-modeförstärkning Vid fryst: Vrid: Cinebläddring Tryck: Ändra ratt till efterförstärkning Measure (Mätning) Starta förvald mätning 3D 3D på eller stega igenom 3D-stadier Lång nedtryckning: 3D av Zoom/Depth (Zoom/Djup) Vrid: Justera djup Tryck: Zoomruta på Vrid: Ändra storlek på zoomruta 2:a nedtryckning: Zooma området inuti rutan 3:e nedtryckning: zoom av, vred återgår till djup Lång nedtryckning: Zoom av Calculate (Beräkna) Starta första mätning för förvald beräkning Tangenter för spektral Doppler Doppler Angle (Dopplervinkel) Vinkel på och vald Lång nedtryckning: vinkel av Update (Uppdatera) Ändra vilket läge som scannar och vilket som är fruset Lång nedtryckning: Frigör båda vyerna Doppler Mode (Dopplerläge) Tryck: Dopplerläge Vrid: Dopplerläge, förstärkning Doppler Gate (Dopplerport) I B-läge, Dopplerport på Tilldelar en markör till Dopplerporten i Dopplerläge Tangenter för färgdoppler Steer Ändra strålvinkel i Color/Power/ Dopplerlägen Power Mode (Energiläge) Color Mode (Färgläge) Tryck: Färgläge Vrid: Färg/Energiläge, förstärkning Color Box (Färgruta) Tilldelar en markör till färgrutan Volume (Volym) Baseline (Baslinje) Scala (Skala) Justerar Färg/Energi/ Dopplerskalan/PRF Invert (Invertera) Inverterar Dopplerspektrat (eller färgskalan) Home (Hem) Återgå till standardinställningar för aktuell undersökningstyp Split screen (Delad skärm) Delar skärmen så att 2 vyer visas eller ändrar vilken vy som är aktiv Lång nedtryckning: Delad skärm stängs av Auto Optimera bild- och Dopplerinställningar Scanning Plane (Scanplan) Ändra scanplan Lång nedtryckning = håll nere i 1-3 sekunder. Komma igång med Flex Focus 1202 BB2035-B Augusti

8 Skärmfunktionalitet Välj transducer Välj undersökningstyp Skriv in patientinformation Klicka för att förstora och visa insamlad bild eller klipp Drag här för att förstora miniatyrbilder Dokumentruta Klicka och dra för att justera fokusområdet Punktionslinje Klicka här för att välja en annan brakymatris eller punktionsguide Bilddata visas här Mätningar visas här Scanlägesflikar Arbetsflödesflikar För att minimera alla flikar, klicka på den översta arbetsflödesfliken. För att öppna dem igen, klicka på valfri flik. För att öppna en arbetsflödesflik som inte är överst, klicka på den. Starta/ stoppa scanning 8 Komma igång med Flex Focus 1202 BB2035-B Augusti 2010

9 Skärmreglagen Pro Package bestämmer vilka flikar som är tillgängliga och vilka reglage de innehåller. Till exempel är flikarna M-mode och 3D bara tillgängliga när de är en del av vald Pro Package. Tillgängliga reglage beror på om bilden scannas eller är frusen. Obs: Klicka på en flik betyder klicka på fliknamnet. Arbetsflödesflikar Arbetsflödesflikar öppnas automatiskt vid behov. På det sättet visas endast relevanta reglage. Du kan också öppna en flik manuellt för att se dess reglage enligt beskrivningen på sidan 8. Freeze (Frys) växlar mellan flikarna Image (Bild) och Measure (Mätning) och Mark (Markera) Scanlägesflikar Reglagen på bildens arbetsflödesflik är grupperade på olika scanlägesflikar. Klicka på fliken under scanning för att starta ett scanningsläge. Den öppnas så att du kan använda relevanta reglage. Om en scanlägesflik är aktiv men dess flik är inte överst, klicka på fliken för att öppna den och användas dess reglage. Om man klickar på den översta scanlägesfliken stängs det scanläget av. Synliga reglage Flikarna kan anpassas så att de innehåller olika reglage så din skärm ser kanske inte exakt ut som den avbildade. Flex Focus avancerad användarguide innehåller information om hur du anpassar din inställning. Grundläggande flikar (Advanced off (Avancerat läge av)) Avancerade flikar (Advanced On (Avancerat läge på)) Grundläggande flikar innehåller de oftast använda reglagen. För att se och kunna använda alla tillgängliga reglage för en arbetsflödesflik, klicka på Advanced (Avancerat). Komma igång med Flex Focus 1202 BB2035-B Augusti

10 Pekskärm Obs: Ultraljudsbilddelen av skärmen är inte pekbar. Se till att skärmen är ren innan du börjar scanna. Om du fäster ett sterilt skydd på den undre delen av skärmen (med skärmreglagen), se till att den scannade bilden inte täcks. Se direkt på skärmen, inte vinklat, för att säkerställa att beröringen är precis. Om en skärmtangent inte är markerad kan du inte använda den du kanske behöver frysa eller frigöra bilden. För att klicka på ett reglage på skärmen, tryck lätt på det med fingret eller använd pekplattan på kontrollpanelen. Skärmen reagerar när du tar bort fingret, inte när du rör vid den. För att ångra en mätning, dubbelklicka och håll kvar. För listorna "More", använd skjutreglaget till höger för att scrolla upp och ner i listan. Dokumentruta (överst på skärmen) Glid med fingret på höger sida av rutan för att förstora dokumenten. För att bläddra genom dokumenten, slå lätt med fingret över miniatyrerna. Specialskärmreglagen Skärmreglage Reset (Återställning) B Gain Near (B Förstärkning nära) B Gain Far (B Förstärkning långt ifrån) Multiselect (Multival) Funktion/Anmärkning Återgå till förvalda inställningar för undersökningstypen Justera förstärkningen i den närmaste delen av bilden Justera förstärkningen i den bortersta delen av bilden När detta alternativet är på läggs dokument som du väljer samman till ett urval. När detta alternativ är av förblir endast de dokument som du väljer markerade. Tangentbord på skärmen Klicka på Enter patient (Ange patientinfo) och ett tangentbord öppnas på skärmen så att du kan ange patientinformation. Du kan också nå tangentbordet via fliken Keyboard (Tangentbord). Skärmtangenterna Shift, Ctrl, Alt och Fn Använd dessa specialtangenter för att skriva specialtecken eller få ytterligare funktioner på tangentbordet. Klicka exempelvis på Shift och sedan på 5 för att skriva %. 10 Komma igång med Flex Focus 1202 BB2035-B Augusti 2010

11 Touch-manöverpanelen Spara en bild på scannerns hårddisk eller skriv ut. Användardefinierad. Select (Välj) Rör vid pekplattan för att flytta markören på skärmen. Justera djupet i B-läget. Om Doppler är på justeras dess PRF. Om Färg är på men inte Doppler justeras Färg-PRF. Justera förstärkningen endast för ett läge, det första i denna lista som är aktivt: Doppler, Färg, Power, B-läge. Justera värde eller storlek för zoomboxen etc. Om du håller kvar fingret på tangenten upprepas handligen. Freeze (Frys). Starta/Stoppa scanning. För att välja: Tryck var som helst på tangenten +/- (utom på ändarna) eller tryck var som helst på pekplattan. För att dra: För att dra ett objekt på skärmen, välj det och glid med fingret på pekplattan för att flytta markören. Om du använder pekplattan för att välja, håll nere fingret efter det andra trycket och glid med det. 100 x 100 mm Långt klick (för att radera en mätning, etikett eller kroppsmarkör från skärmen): 1. Placera markören. 2. Tryck på pekplattan eller Select (Välj) två gånger och håll nere det andra trycket så att det blir långt. Fjärrkontrollen UA1237 för Flex Focus 1202 pekskärm har en egen användarguide. Komma igång med Flex Focus 1202 BB2035-B Augusti

12 Grundskärmens reglage Knapp Funktion/Anmärkning 3D* Slår på 3D-avbildning ACI * Angular Compound Imaging (förbättrar organdefinitionen) Archive (Arkiv) Biopsy (Biopsi) Bodymark (Kroppsmarkör) Capture (Insamling) Copy (Kopiera) Depth - (Djup-) Depth + (Djup+) Dyn. Range (Dynamiskt område) Skicka till PACS (DICOM) eller uppsamlingsområde för arkiv-cd Visar punktionslinje eller brakymatris Kroppsmarkör på bilden Sparar bilden (om fryst) eller klippet (vid scanning) på scannerns hårddisk Kopiera till USB-minne eller CD/DVD Minskar max visat vävnadsdjup (ökar förstoringen) Ökar max visat vävnadsdjup (minskar förstoringen) Justerar kontrasten ETD * Enhanced Tissue Definition (reducerar fläckar) Freeze/Unfreeze (Frys/Lås upp) Freq (Frekvens) Gain (Förstärkning) Harmonic (Harmonisk) L/R (V/H) Pro Package Res/Hz (Upplösning/Hz) Save... (Spara...) Scale (Skala) Simultan Size (Storlek) Split (Delad) U/D (U/N) Starta/stoppa scanning Ändrar scanfrekvensen Justerar förstärkningen av valt läge Vävnadsharmonisk avbildning Bildorientering vänster/höger Välj ett annat Pro Package Väljer upplösning/bildhastighet Spara inställningar Justerar Färg/Energi/Dopplerskalan/PRF Båda vyerna på delad skärm scannar samtidigt (Färg- eller Energiläge endast i en vy) Större eller mindre bild Skärmen delad i 2 vyer Bildorientering upp/ned Detta är de reglage som behövs för grundläggande undersökningar. För information om andra reglage, se Flex Focus Avancerad användarguide. * Tillval, inte tillgängligt på alla versioner av Flex Focus 12 Komma igång med Flex Focus 1202 BB2035-B Augusti 2010

13 Dina anpassade knappar Knapp Funktion/Anmärkning Dina anteckningar Komma igång med Flex Focus 1202 BB2035-B Augusti

14 Frigöring och dockning av scannern För att ta bort scannern från en dockningsenhet 1 Stäng av scannern och koppla ur alla transducrar. Håll scannern säkert med transduceranslutningarna (så att scannern inte faller ned) medan du trycker bort de 2 skjutreglagen från mitten. Scanner lutar framåt i dockan. 2 skjutreglage 3 4 Håll scannern säkert medan du sträcker dig in i spåret för att frigöra säkerhetshållaren. Konsolen kan vara varm. Ta bort scanningenheten från dockan. 14 Komma igång med Flex Focus 1202 BB2035-B Augusti 2010

15 För att docka scannern 1 2 Tippa tillbaka scannerns överdel tills scannern klickar på plats. Tippa scannerenheten och skjut in den i dockan. 3 Scannern ser ut så här när den är korrekt dockad. Komma igång med Flex Focus 1202 BB2035-B Augusti

16 Denna bok är ingen fullständig användarguide. Innan du använder scannern måste du läsa kapitlet Säkerhet i Flex Focus 1202 User Guide. Det innehåller säkerhetsinformation som är viktig för undvikande av personskador och skada på utrustningen. Du måste också läsa Skötsel, rengöring och säkerhet som innehåller information om rengöring och desinficering samt information om nödvändiga inspektioner, kalibrering och underhåll. Flex Focus 1202 Advanced User Guide innehåller detaljerad information för avancerade användare. Denna guide och översatta versioner finns också tillgängliga på BK Medicals hemsida. Gå till sektionen Customer Service för att ladda ned användarmanualer BK Medical Denna information kan komma att ändras utan föregående meddelande. World Headquarters Mileparken 34 DK-2730 Herlev Danmark Tel: Fax:

X-Porte. ultraljudssystem. Användarhandbok

X-Porte. ultraljudssystem. Användarhandbok ANVÄNDARHANDBOK X-Porte ultraljudssystem Användarhandbok Juridiska meddelanden Tillverkare FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tfn: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax:

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 14 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- och monteringsanvisning Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 2 Översikt över enheten Följande knappar finns under teckenfönstret:

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående varning. COMPAQ COMPUTER CORPORATION ANSVARAR INTE FÖR TEKNISKA FEL ELLER REDIGERINGSFEL ELLER FÖR MATERIAL SOM UTELÄMNATS I DENNA HANDBOK. COMPAQ

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Användarhandbok Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 7 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one referenshandboken Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Dokumentationen får inte kopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt medgivande

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

Dell Venue Pro 11 5130 Användarhandbok

Dell Venue Pro 11 5130 Användarhandbok Dell Venue Pro 11 5130 Användarhandbok Regleringsmodell: T06G Regleringstyp: T06G001 Upplysningar och varningar OBS: Ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn. CAUTION: VIKTIGT!

Läs mer

AR-M150/AR-M155 Online-manual

AR-M150/AR-M155 Online-manual AR-M150/AR-M155 Online-manual Med monterad RSPF/SPF Start Klicka på "Start". Inledning Denna manual beskriver skrivar- och skannerfunktionerna i det digitala multifunktionella systemet AR-M150/AR-M155.

Läs mer

LoiLoScope EX/AX/FX användarhandboken

LoiLoScope EX/AX/FX användarhandboken LoiLoScope EX/AX/FX användarhandboken Denna handbok är LoiLoScope EX, LoiLoScope AX och LoiLoScope FX. Var vänlig bekräfta det program du använder. Du kan också visa användarhandboken för LoiLoScope EX/AX/FX

Läs mer

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 *

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * Instruktionshäfte * Modeller med USB-port Var noga med att läsa säkerhetsföreskrifterna i snabbstartsguiden som medföljer dataprojektorn. Förvara all användardokumentation

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

L thund ipa P d 2012-01-10

L thund ipa P d 2012-01-10 1 Lathund ipad 2012-01-10 1 Starta ipad 2 1 A1. Slå på strömmen om ipad varit helt avslagen Om ipad är helt avstängd. Tryck ner knappen på övre högra hörnet (1) i ca 3 sekunder. Då startas ipad datorn.

Läs mer