USB/MP3 RECEIVER AUTORADIO USB/MP3 USB-/MP3-RECEIVER USB/MP3-RADIOCOMBINATIE RECEPTOR DE USB Y MP3 USB/MP3-VASTAANOTIN USB/MP3/RADIO USB/MP3 ALICISI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "USB/MP3 RECEIVER AUTORADIO USB/MP3 USB-/MP3-RECEIVER USB/MP3-RADIOCOMBINATIE RECEPTOR DE USB Y MP3 USB/MP3-VASTAANOTIN USB/MP3/RADIO USB/MP3 ALICISI"

Transkript

1 Owner s Manual Guide de l'utilisateur Benutzerhandbuch Manuale dell utente Gebruikershandleiding Manual del usuario Käyttöopas Bruksanvisning Kullanıcı Kılavuzu USB/MP3 RECEIVER AUTORADIO USB/MP3 USB-/MP3-RECEIVER Ricevitore USB/MP3 USB/MP3-RADIOCOMBINATIE RECEPTOR DE USB Y MP3 USB/MP3-VASTAANOTIN USB/MP3/RADIO USB/MP3 ALICISI USB/MP3/WMA RECEIVER AUTORADIO USB/MP3/WMA USB-/MP3-/WMA-RECEIVER Ricevitore USB/MP3/WMA USB/MP3/WMA-RADIOCOMBINATIE RECEPTOR DE USB, MP3 y WMA USB/MP3/WMA-VASTAANOTIN USB/MP3/WMA-RADIO USB/MP3/WMA ALICISI TATA X3 3

2 Innehåll 1. FUNKTIONER SÄKERHETSFÖRESKRIFTER GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING RADIOLÄGESFUNKTIONER USB-FUNKTIONER AUX-INGÅNG INSTÄLLNINGSLÄGE FELSÖKNING FELMEDDELANDEN SPECIFIKATIONER FUNKTIONER MP3-kompatibel med ID3-TAG-visning WMA-kompatibel med TAG-visning (tillval) Frontpanel 3,5 mm Aux-ingång USB-fack på frontpanel Hög visibilitet för enradsvisning med klocka 101

3 English Français Deutsch Italiano Nederlands Español Suomi Türkçe 2. CONTROLS, COMMANDES, BEDIENELEMENTE, COMANDI, BEDIENINGSELEMENTEN, CONTROLES, OHJAUSTOIMINNOT, KONTROLLER, DENETİMLER MAIN UNIT, LECTEUR, STEUERGERÄT, UNITÀ PRINCIPALE, HOOFDEENHEID, UNIDAD PRINCIPAL, PÄÄYKSIKKÖ, HUVUDENHET, ANA ÜNİTE Note: [TA] button will be disabled for non RDS model. Remarque Le bouton [TA] sera désactivé pour le modèle qui ne prend pas en charge RDS. Hinweis: Die Taste [TA] ist bei Modellen ohne RDS-Funktion deaktiviert. Nota: Nei modelli non RDS, il pulsante [TA] viene disattivato. Opmerking: De knop [TA] is uitgeschakeld bij andere dan RDS-modellen. Nota: El botón [TA](Información de tráfico) está desactivado en los modelos que no son RDS. Huomautus: [TA]-painike ei ole käytössä muissa kuin RDS-malleissa. [TA]-knappen är avaktiverad för icke RDS-modeller. Not: RDS olmayan model için [TA] düğmesi devre dışı bırakılır. 3

4 3. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VAR FÖRSIKTIG ANVÄNDNING AV KONTROLLER, INSTÄLLNINGAR OCH JUSTERINGAR ELLER UTFÖRANDE AV PROCESSER ANDRA ÄN DE SOM ANGES HÄRI KAN RESULTERA I FARLIG EXPONERING FÖR STRÅLNING. SPELAREN FÅR ENBART MODIFIERAS ELLER REPARERAS AV BEHÖRIG SERVICEPERSONAL. DENNA UTRUSTNING HAR OLIKA STRÖMFÖRSÖRJNING (12 V ELLER 24 V) BEROENDE PÅ MODELL. KONTAKTA DIN SERVICEÅTERFÖRSÄLJARE FÖR KORREKT STRÖMFÖRSÖRJNING FÖR DEN HÄR ENHETEN. OM FEL STRÖMFÖRSÖRJNING ANVÄNDS KAN DET LEDA TILL ATT UTRUSTNINGEN BLIR PERMANENT OBRUKBAR OCH ATT GARANTIN UPPHÖR ATT GÄLLA. INFORMATION TILL ANVÄNDARE: OM ÄNDRINGAR ELLER MODIFIERINGAR SKER AV DENNA PRODUKT SOM INTE HAR GODKÄNTS AV TILLVERKAREN UPPHÖR GARANTIN ATT GÄLLA. 102

5 4. GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING VAR FÖRSIKTIG! Se till att sänka volymen innan du slår av strömmen till enheten eller tar ur tändningsnyckeln. Senaste volyminställningen lagras i minnet. Om du slår av strömmen med volymen uppvriden kan volymen bli mycket hög när du slår på den igen och både din hörsel och enheten kan skadas. Använd inte den här enheten under en längre tid utan att köra motorn. Om du tömmer bilbatteriet kanske du inte kan starta motorn och detta kan minska servicelivslängden för batteriet. Ström på/av Slå på strömmen Tryck på vridreglaget [ ] när strömmen är avstängd. * Det aktuella läget före avstängning av strömmen visas. Slå av strömmen Håll vridreglaget [ ] intryckt. Källäge Slå på strömmen Tryck på vridreglaget [ ] för att välja önskad källa. Radio USB AUX Radio... Växla ljudläge Justera med hjälp av vridreglaget [ ]. 1. Tryck på knappen [ ] för att välja önskat ljudläge. BASS TREB BAL FAD föregående skärmvisning 2. Justera ljudläget med vridreglaget [ ]. Ljudläge Räckvidd Standardinställningar BASS (bas) -7 till +7 0 TREB -7 till +7 0 (diskant) BAL (balans) L12 till R12 0 (CENTER) FAD (uttoning) F12 till R12 0 (CENTER) Toningsinställning är inte tillgänglig på modeller med strömförsörjning på 24 V. Ställa in ljudstyrkan på på/av 1. Håll [ ]-knappen intryckt för att aktivera/avaktivera ljudstyrkeeffekten. * Fabriksstandardinställningen är OFF. 2. Ljudstyrkeeffekten förstärker bas och diskant för att skapa en naturlig ljudton. När du lyssnar på musik på låg volym rekommenderar vi att du använder ljudstyrkeeffekten. Ljudstyrkeeffekten är beroende av volymnivån. Ställa in radion Justera volymen Justera med hjälp av vridreglaget [ ]. Räckvidd Standardinställningar 0 à

6 5. RADIOLÄGESFUNKTIONER Lyssna på radio Radioläge Tryck på vridreglaget [ ] och välj radioläge. Välja band Tryck på tangenten [ BAND ] för att välja önskat band. FM1 FM2 FM3 AM FM1... Ställa in en kanal Välj inställningssätt Håll [ BAND ]-knappen intryckt för att växla mellan automatiskt och manuellt inställningssätt. * lyser på displayen vid manuellt inställningsläge. Ställa in kanaler automatiskt Håll [ BAND ]-knappen intryckt för att växla mellan automatiskt och manuellt inställningssätt. DX SEEK (Ställ automatiskt in för att ta emot en kanal) Tryck på knappen [ ]/[ ]. LOCAL SEEK (Ställ in kanalen tills mottagningen blir stark) Håll knappen [ ]/[ ] intryckt. Ställa in kanaler manuellt Stegvis inställning (Ändra frekvensen ett steg i taget) Tryck på knappen [ ]/[ ]. Snabbinställning (Ändra frekvensen snabbt) Håll knappen [ ]/[ ] intryckt. Lagra radiokanaler Lagra manuellt 1. Välj ett radioband och ställ in en radiokanal. 2. Håll knappen [ DIRECT ] intryckt för att lagra kanalen i minnet. Med minnesfunktionen för förinställning kan du lagra upp till 24 kanaler: Sex kanaler för var och en av FM1, FM2, FM3 och AM. Återkalla en lagrad kanal 1. Välj önskat band. 2. Tryck på överensstämmande [ DIRECT ]-knapp för att återkalla den lagrade kanalen. Om RDS (Radio Data System) Den här enheten har ett inbyggt RDS-avkodarsystem som stöder sändning av kanaler med RDS-data. Det här systemet kan visa namnet på den kanal som tas emot (PS) och automatiskt växla till kanalen med bäst mottagning när du förflyttar dig över långa avstånd (AF-växling). Om ett trafikmeddelande eller kanaltypsinformation sänds från en RDS-kanal tas den här kanalen emot oavsett vilket läge du är i. Om EON-information tas emot kan den här information förnyas automatiskt för andra förinställda stationer i samma nätverk och avbrott ske för trafikmeddelanden och/eller valda programtyper från andra stationer (TP). Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden. Ställ alltid radion i FM-läge om du vill använda RDS-funktionen. AF : Alternativ frekvens PS : Programservicenamn PTY : Programtyp EON : Enhanced Other Network TP : Trafikprogram RDS-avbrott fungerar inte under AM-radiomottagning. När alternativet är inställt, RDS-signalen tas emot och PS-data läses, visas PS på displayen. VAR FÖRSIKTIG I vissa länder stöds inte RDS-sändning (Radio Data System). Vi rekommenderar att du avaktiverar alla RDS-inställningar. 104

7 Funktioner i radioläget VAR FÖRSIKTIG Avaktivera TA-standbyläget om ditt land saknar stöd för RDS. Annars kanske du får problem vid kanalsökningen. TA (Traffic Announcement, trafikmeddelande) Ställa in TA-standbyläge Tryck på knappen [ TA ] när TA-indikatorn är av. Söka efter en TP-kanal Tryck på knappen [ TA ] när TA-indikatorn är av. TP-indikatorn tänds när en TP-kanal hittas. TA-funktionen avbryts I TA-standbyläge visas TRA INFO på displayen när en trafikmeddelandesändning börjar. Mottagningen av trafikmeddelandet prioriteras oavsett funktionsläge, så att du säkert hör det. Avbryta ett trafikmeddelande Tryck på [ TA ]-knappen under trafikmeddelandet för att avbryta. Avbryta TA-standbyläge Tryck på [ TA ]-knappen när TP- och TA-indikatorn är på. TA-standbyläget avbryts även när [ TA ]-knappen trycks in under TP-kanalssökningen. Volyminställning för TA, nödsändning (ALARM) och PTY Under ett TA-, ALARM- eller PTY-avbrott kan du vrida på vridreglaget [ ] för att ställa in volymen på önskad nivå. När TA-, ALARM- eller PTY-avbrottet är slut återgår volymen till den nivå som var innan avbrottet. Fabriksstandardinställningen är 15. Andra RDS-inställningar kan göras i inställningsläge. Se Adjustment Mode för ytterligare information. Nödsändning Nödsändning Om en nödsändning tas emot stoppas alla funktionslägen. ALARM visas på skärmen och nödsändningen hörs. Avbryta en nödsändning Tryck på [ TA ]-knappen under trafikmeddelandet för att avbryta. 105

8 6. USB-FUNKTIONER VAR FÖRSIKTIG Försök inte sticka in fingrarna i USB-facket. För aldrig in främmande föremål i facket. Det kan vara farligt att sätta i USB-minnet under körning, på grund av att det sticker ut. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du använder en USB-kabel för att ansluta USBminnet till USB-facket på huvudenheten. Lämna inte ett USB-minne obevakat i en bil. Om det utsätts för direkt solljus eller höga temperaturer kan det orsaka missformning eller annan felfunktion för USB-minnet. När enheten utsätts för statisk elektricitet eller elektriskt brus kan det leda till dataförlust. Sätt bara i och ta ur USB-minnet när enheten inte kan öppnas. Om enheten ansluts eller kopplas från vid följande tillfällen kan det resultera i dataförlust: - När enheten utsätts för statisk electricitet eller elektriskt brus. För att förhindra oavsiktlig dataförlust ska du alltid säkerhetskopiera viktiga data till datorn. Den här enheten stöder anslutningar till en dator. Dessutom stöds inte heller anslutningar genom en USB-hubb. Om USB-minnet stöder flera partitioner stöds bara den första partitionen. Det går inte att spela upp på USB-minnesenheter med säkerhetsfunktioner. I vilken ordning spåren spelas in kan variera beroende på den anslutna USB-minnesenheten (den faktiska uppspelningsordningen kanske inte är samma som den som anges på datorns skärm). De ljudfiler som är spelbara på den här enheten är begränsade till MP3-/WMA-filer. Att tänka på när du skapar MP3/WMA på USB-minnesenhet Kompatibel med USB 1.1 och 2.0 med en maximal överföringsfrekvens på upp till 12 Mbps. (Full hastighet). Om USB USB är en förkortning som står för Universal Serial Bus, en extern busstandard som stöder dataöverföringshastihgeter på 12 Mbps. Denna enhet är kompatibel med USB 1.1/2.0 med maximal dataöverföringshastighet på 12 Mbps (full hastighet). USB-minnen som kan spelas upp genom att ansluta till enhetens USB-kabel är begränsade till de som identifieras som USBmasslagringsenheter ; funktionen garanteras inte för alla USB-minnen. Enheter som är kompatibla med USB Mass Storage Class (USB-masslagringsklass) kan användas genom att bara ansluta till värdenheten, utan behov av specifika drivrutiner eller programvaror. Kontakta tillverkaren av USB-minnet för information kring om det stöds av normerna enligt USB Mass Storage Class (USBmasslagringsklass). Observera att det inte finns stöd för ipod-enhet och hårddisk. Att tänka på när du skapar MP3/WMA Användbara samplingsfrekvenser och bithastigheter: MP3 Avkodningsformat MPEG 1, 2 - Layer 3 Samplingsfrekvens (khz) MPEG-1 : 32, 44.1, 48 MPEG-2 : 16, 22.05, 24 Bithastighet (kbps) MPEG-1 : MPEG-2 : VBR WMA Avkodningsformat v7/8/9 Samplingsfrekvens (khz) 22.05, 32, 44.1, 48 Bithastighet (kbps) Innehållsskyddad ljudfil (DRM Digital Rights Management) stöds inte. Filstorlekar som är mindre än 12 KB stöds inte. 106

9 USB-användning Filtillägg Det går bara att spela upp MP3-/WMA-filer med rätt filtillägg (.MP3 eller.wma ) och kodat format (se tabellen ovan). Logical format (Filsystem) 1. Vid överföring av en MP3-/WMA-fil till ett USBminne ska du kontrollera att USB-minnet har formaterats för FAT16 eller FAT32 -filsystem. USB-minnen som formateras för något annat filsystem upptäckts inte av systemet. 2. Mapp- och filnamnet kan visas som titel under MP3-/WMA-uppspelning men titelns alfabetiska tecken och siffror måste vara mindre än 30 enkla byte (exklusive tillägg). 3. Lägg inte till ett namn till en fil i en mapp med samma namn. Filuppspelningsordning När funktioner för uppspelning av mappar uppifrån och ned väljs öppnas filerna och mapparna i den ordning de har lagrats på USB-minnet. Resultatet blir att ordningen i vilken de förväntas spelas kanske inte matchar ordningen i vilken de faktiskt spelas. Exempelvis visas ett medium med följande mapp-/ filhierarki nedan. Antal filer eller mappar 1. Upp till 255 filer kan identifieras per mapp. Upp till filer kan spelas upp. * Om filgränsen överskrids kan det orsaka funktionsfel. 2. Upp till 255 mappar kan hanteras. ID3-tagg/WMA-tagg Mappnamnet visas som ROOT där filen allokeras i rotmappen. För MP3 stöds ID3-taggarna V2.4/2.3/2.2/1.1/1.0. MP3-spelaren avkodar ID3 TAG ver 2 för varje fil som standard. Om ID3 TAG ver 2 är otillgänglig avkodas ID3 TAG ver 1. UNICODE ID3 (kinesiska, japanska etc.) stöds inte. Endast ASCII-tecken kan visas i taggar Om ID3-taggen innehåller japanska eller kinesiska tecken eller några andra tecken som inte stöds visas som ersättning. 107

10 USB-användning Anslutning av USB-minne Ansluta ett USB-minne Sätt i USB-minnet på rätt håll i facket. Systemet växlar automatiskt till USB-läge. Stick alltid in USB-minnet hela vägen i facket. Om det inte sticks in hela vägen kan det göra att USBminnet inte upptäcks. Beroende på antalet inspelade spår kan det krävas lite tid tills alla spåren lägs i enheten. USB-minnen kan ha olika form beroende på fabrikat. Vissa USB-minnen kanske inte kan kopplas in i facket på grund av sin utformning. Använd en förlängningskabel istället. Återanslut USB-minnet när det inte kan detekteras på rätt sätt. Tvinga inte in USB-minnet i facket på fel håll, eftersom det kan skada både USB-minnet och USB-facket. Koppla ur USB-minnet Plocka ut USB-minnet från USB-facket. Spela upp/pausa Tryck på knappen [ ] för att växla mellan uppspelning/paus. Välja en mapp 1. Tryck på knappen [ ] för att flytta nästa mapp. 2. Tryck på knappen [ ] för att flytta föregående mapp. Tryck på knappen [ ] i sista mappositionen för att växla till den första mappen. En mapp utan MP3-/WMA-fil är inte valbar. Det första spåret väljs alltid när du växlar till nästa/ föregående mapp. Val av spår och annat speciellt uppspelningsläge kan inte aktiveras under visning av mappval. Välja spår 1. Tryck på [ ]-knappen för att gå till början av nästa spår. 2. Tryck på [ ]-knappen för att gå till början av det aktuella spåret. 3. Tryck på [ ]-knappen två gånger för att gå till början av föregående spår. Spår som inte stöds med MP3-/WMA-tillägg hoppas över. --:-- blinkar några sekunder innan enheten automatiskt går över till nästa spår. Toppfunktion Tryck på [ BAND ]-knappen så startar USBenheten uppspelningen från första spåret för den aktuella mappen. Uppspelning USB-läge Tryck på vridreglaget [ ] för att välja USBläge. * Spåren börjar spelas upp eller återupptas automatiskt. Om inget USB-minne är isatt visas NO USB. 108

11 USB-användning Sökning Sök uppspelning Tryck på [ SCN ]-knappen. Den här funktionen spelar de första 10 sekunderna av alla spåren. Sökuppspelningen startar från nästa spår efter det spår som håller på att spelas upp. -indikatorn tänds på displayen. Sök och spela upp alla Håll [ SCN ]-knappen intryckt. Den här funktionen spelar de första 10 sekunderna av första spåret i alla mapparna. Sökuppspelningen startar från första spåret i nästkommande mapp efter det aktuella spår som håller på att spelas upp. - och -indikatorerna tänds på displayen. Upprepa Upprepa uppspelning Tryck på [ RPT ]-knappen. Den här funktionen spelar upp det aktuella spåret upprepat. -indiktorn tänds på displayen. Slumpvis uppspelning av alla Tryck på [ RDM ]-knappen. Den här funktionen spelar upp alla spår i alla mappar i slumpvis ordning. och -indikatorerna tänds på displayen. Så här avbryter du sökbar/upprepad/ slumpvis uppspelning Tryck på den funktionsknapp du valde tidigare. Växla displayen Tryck på [ DISP ] för att välja önskat band. Varje gång knappen trycks ned ändras displayen i följande ordning: Main-1 display (Track No., Play Time) Main-2 Display (Folder No., Track No.) Track Name Folder Name Title Tag Artist Tag Album Tag Main-1 Display... När alternativet har valts visas den önskade skärmen som standard. När en funktionsinställning, exempelvis för volym, har gjorts växlar skärmen direkt till funktionens visning och återgår sedan till den önskade visningen flera sekunder efter inställningen. Spela upp alla upprepat Håll [ RPT ]-knappen intryckt. Den här funktionen spelar upp alla spår för den aktuella mappen upprepat. och -indikatorerna tänds på displayen. Slumpvis uppspelning Slumpmässig uppspelning Tryck på [ RDM ]-knappen. Den här funktionen spelar upp alla spår i den aktuella mappen i slumpvis ordning. -indikatorn tänds på displayen. 109

12 7. AUX-INGÅNG AUX-läge 1. Anslut den externa musikspelaren till AUXingången. 2. Tryck på vridreglaget [ ] för att välja AUX-läge. Det här systemet har ett externt ingående uttag på frontpanelen från vilket du kan lyssna på musik och andra ljudsändningar från externa enheter som är anslutna till den här enheten. Använd bara 3,5 mm stereouttag för AUX-ingången. Volymen kan justeras genom enheten. Om du drar ur ljudanslutningen från AUX-ingången i AUX-läge återgår inte enheten automatiskt till radioläge. 8. INSTÄLLNINGSLÄGE I vissa länder stöds inte RDS-sändning (Radio Data System). Vi rekommenderar att du avaktiverar alla RDS-inställningar. 1. Håll [ DISP ]-knappen intryckt för att öppna skärmen för att välja inställningar. 2. Tryck på knappen [ ]/[ ] för att välja postnamn. ( AF REG PTY PTY-SEL ) CLOCK 12/24 HR CLK ADJ SCROLL RESET AF Poster inom hakparantes (PTY, PTY SEL, AF och REG) ligger inom RDS-lägesinställning. Alternativet går bara att välja vid i kombination med radioläget för FM-band. PTY-SEL är bara tillgängligt med PTY ON. REG är bara tillgängligt med AF ON. Ställa in alternativ frekvens (AF) 1. Välj AF. 2. Vrid vridreglaget [ ] för att välja ON eller OFF. AF-funktionen växlar till en annan frekvens i samma nätverk för att uppnå optimal mottagning. Fabriksstandardinställningen är OFF. Om mottagningen av den aktuella kanalen blir sämre visas SEARCH på displayen och radion söker efter samma program på en annan frekvens. Regionala inställningar (REG) 1. Välj REG. 2. Vrid vridreglaget [ ] för att välja ON eller OFF. När REG-funktionen är på kan optimal regional kanal tas emot. När den här funktionen är avstängd tas en regional kanal för området emot om det regionala kanalområdet växlar under körningen. Fabriksstandardinställningen är OFF. Den här funktionen avaktiveras när en nationell kanal, såsom BBC R2, tas emot. På/av-inställningen för REG-funktionen är bara aktiverad när AF-funktionen är på. Ställa in programtyp (PTY) 1. Välj PTY. 2. Vrid vridreglaget [ ] för att välja ON eller OFF. Med den här funktionen kan du lyssna på en sändning för den valda programtypen även om enheten är i ett annat funktionsläge än radio. Vissa länder har inte PTY-sändning än. I TA-standbyläget har en TP-kanal prioritet över en PTY-sändningskanal. Fabriksstandardinställningen är OFF. Avbryta en PTY-avbrottssändning Tryck på [ TA ]-knappen under PTY-avbrottssändningen. 110

13 Inställningsläge Välja programtyp 1. Välj PTY SEL. 2. Tryck på knappen [ ]. 3. Vrid på vridreglaget [ ] för att välja önskad PTY. PTY-POST News Affairs Innehåll Nyheter Dagsaktuella händelser Info Information Sport Sport Educate Utbildning Drama Drama Culture Kultur Science Vetenskap Varied Diverse Pop M Popmusik Rock M Rockmusik Easy M Enkel musik Light M Lätt musik Classics Klassiskt Other M Annan musik Weather Vädret Finance Ekonomi Children För barn Social Socialt Religion Religion Phone In Telefon in Travel Resor Leisure Fritid Jazz Jazz Country Country Nation M Inhemsk musik Oldies Gamla godingar Folk M Folkmusik Document Dokumentärer * PTY-valsläget avbryts automatiskt 7 sekunder efter att en PTY väljs. PTY-sökning Under PTY-objektvisning trycker du på knappen [ ]/[ ] för att söka efter en PTY-sändning. Om ingen kanal med vald PTY-sändning kan tas emot återgår enheten till föregående kanal. Ställa in klocktyp 1. Välj CLOCK. 2. Vrid vridreglaget [ ] för att välja RDS eller USER. Ställ in för att visa RDS eller användarinställd klocka. Fabriksstandardinställningen är USER. Ställa in tidsformat 1. Välj 12/24 HR". 2. Vrid vridreglaget [ ] för att välja 12HR eller 24HR Ställ in klockformat för användaren. Fabriksstandardinställningen är 12HR. Denna inställning är bara tillgänglig när användarklockan har valts. Ställa klockan 1. Välj CLK ADJ. 2. Tryck på knappen [ ]. 3. Tryck på knappen [ ]/[ ] för att välja timme eller minut. 4. Vrid på vridreglaget [ ] för att justera tiden. 5. Tryck på knappen [ ] för att lagra det nya inställningsvärdet. Den här inställningen gör det möjligt för användaren att ställa in användarklockan. Fabriksstandardinställningen är 1:00. Denna inställning är bara tillgänglig när användarklockan har valts. Ange metod för titelrullning 1. Välj SCROLL. 2. Vrid vridreglaget [ ] för att välja ON eller OFF. Ange MP3-/WMA-titel för att rulla kontinuerligt eller bara en gång. Fabriksstandardinställningen är ON. Återställning till fabriksstandard 1. Välj RESET. 2. Tryck på knappen [ ]. Ett bekräftelsemeddelande visas. 3. Vrid på vridreglaget [ ] för att välja YES. 4. Tryck på knappen [ ] igen för att återställa. Alla inställningar och kanalser som har lagrats i minnet återställs till fabriksinställningar. Användare måste utföra dessa inställningar igen. Nät återställningen är klar stängs systemet automatiskt av. 111

14 9. FELSÖKNING Allmänt Problem Orsak Åtgärd Strömmen slås inte på. (Inget ljud hörs) Säkringen har gått. Felaktigt kablage. Byt mot en säkring med samma amperetal. Om säkringen går igen ska du kontakta närmaste kundservice. Kontakta inköpsstället. Problem Orsak Åtgärd Det hörs inget ljud. MP3-/WMA-filer finns inte på USB-minne. Filer identifieras inte som MP3-/WMA-fil. Överför MP3-/WMA-filer på rätt sätt till USBminnet. Använd korrekt kodade MP3-/WMA-filer. Ljudet är kapat eller hoppas över. Det hörs brus eller ljudet är blandat med brus. MP3-/WMA-filer kodas inte på rätt sätt. Använd korrekt kodade MP3-/WMA-filer. MP3/WMA (USB-minne) USB-minnet kan inte upptäckas. USB-minnet går inte att koppla in i USB-facket. USB-minnet kan skadas. USB-minnet är i dålig kondition. Kompatibilitetsfel USB-minnets kontakt kanske har satts in på fel håll. USB-minnet är skadat. Sätt i USB-minnet för att försöka igen. Byt mot en ny USB-enhet om det misslyckas. Det är inte säkert att alla USB-minnesenheter hanteras. Sätt i USB-minnet åt rätt håll. Byt mot en ny USB-enhet. USB-kortläsaren kan inte upptäckas. USB-kortläsaren har anslutits till huvudenheten innan du stoppade in minneskortet i kortläsaren. Sätt i minneskortet i USB-kortläsaren innan du ansluter till huvudenheten. Ett felmeddelande visas när USB-minnet kopplas in. Se överensstämmande felmeddelandtyp. 112

15 10. FELMEDDELANDEN Felmeddelande Orsak Åtgärd MNT ERR NO FILE USB ERR Feldetektering av USB-minne när det stoppas in i facket. Den anslutna USB-enheten stöds inte Ingen ljudfil upptäcktes i mediet. Ett fel inträffade vid styrning av USB-enheten eller ett datafel. Koppla ur USB-minnet och koppla in det i facket igen. Byt mot en ny USB-enhet som stöds. Byt mot ljudinnehåll som har sparats på USB-enheten. Kontrollera att rätt filsystem för USB-enheten används. Koppla ur USB-minnet och koppla in det i facket igen. Om USB-kontakten kortsluts slås strömmen till enheten av automatiskt. Byt mot en ny USB-enhet. 113

16 11. SPECIFIKATIONER FM-sökning Frekvensområde: 87,5 MHz till 108 MHz Användbar känslighet: 11 dbuv 40 db tyst känslighet: 17 dbuv Stereoseparation (1 khz): 35 db Frekvenssvar (±3 db): 30 Hz till 15 khz AM-sökning Frekvensområde: MW 531 khz till khz LW 153 khz till 279 khz Användbar känslighet: 25 µv Gemensamt för USB-MP3/WMA Max. antal filer: 5000 Max. antal mappar: 255 Max. antal filer per mapp: 255 Max. antal tecken för filnamn: 30 tecken Max. antal tecken för mappnamn: 30 tecken Allmänt (24 V) Matningsspänning: 28 V DC (21 V till 32 V tillåtet), negativ jord Strömförbrukning: Mindre än 6 Amp Högtalarimpedans: 4 Ω (4 Ω till 8 Ω tillåtet) Vikt: 1,336 lb. (0,606 kg) Mått: 178 mm Bredd X 50 mm Höjd X 100 mm Djup Allmänt (12V) Matningsspänning: 14V DC (10,8 V till 15,6 V tillåtet), negativ jord Strömförbrukning: Mindre än 10 Amp Högtalarimpedans: 4 Ω (4 Ω till 8 Ω tillåtet) Vikt: 1,336 lb. (0,606 kg) Mått: 178 mm Bredd X 50 mm Höjd X 100 mm Djup Audio (24V) Maximal uteffekt: 40 W (20 W X 2 kan.) Kontinuerlig, genomsnittlig uteffekt: 15 W X 2 till 4 Ω, 20 Hz till 20 khz,1 % THD Basförstärkning (100 Hz): ±14 db Diskantförstärkning (10 khz): ±14 db Audio (12 V) Maximal uteffekt: 140 W (35 W X 4 kan.) Kontinuerlig, genomsnittlig uteffekt: 15 W X 4 till 4 Ω, 20 Hz till 20 khz,1 % THD Basförstärkning (100 Hz): ±14 db Diskantförstärkning (10 khz): ±14 db Specifikationerna och utformningen kan ändras utan föregående meddelande. 114

17 Clarion Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright 2011: Clarion Co., Ltd Printed in Malaysia

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Innehåll 1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER...166 Hantering av CD-Skivor...167 2. KONTROLLER...5 3. TERMINOLOGI...168 Knapparnas Namn och Vad de Används till...168 Indikeringar på Displayen...170 LCD-Skärmen (Flytande

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda bilstereon. Spara bruksanvisningen på något lättillgängligt ställe (t.ex. i handskfacket) efter

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

KIV-700 BRUKSANVISNING

KIV-700 BRUKSANVISNING DIGITAL MEDIASPELARE MED RECEIVER KIV-700 BRUKSANVISNING Innan du läser denna bruksanvisning bör du klicka på knappen nedan för att kontrollera om det finns någon uppdatering. 10ORD_IM316_Ref_sv_02_E Innehållsförteckning

Läs mer

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes. FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/ PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK R RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R EN DE TM

Läs mer

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manualen är nedladdad från www.scania.com/manuals 1 Översikt (1) Vänster kombinationsknapp Volymreglage, på-/av-knapp

Läs mer

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001 Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning Knappar och reglage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -knapp Att frigöra den löstagbara

Läs mer

Opel Insignia Infotainment System

Opel Insignia Infotainment System Opel Insignia Infotainment System Innehåll Inledning... 4 Radio... 29 CD-spelare... 45 AUX-ingång... 51 USB-port... 53 Digital fotoram... 57 Navigation... 60 Taligenkänning... 103 Telefon... 118 Alfabetiskt

Läs mer

SVENSKA. Inledning. Innehåll. Allmän information V-1. Allmän information Tillbehör... 2 Försiktighetsåtgärder... 3 Kontroller och indikatorer...

SVENSKA. Inledning. Innehåll. Allmän information V-1. Allmän information Tillbehör... 2 Försiktighetsåtgärder... 3 Kontroller och indikatorer... Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Innehåll Sida Sida Allmän information

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Ställa in kanaler automatiskt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Översikt över funktioner

Översikt över funktioner Denna enhet tillhör den nya generationens spelare. Den stöder flera format, som MP1, MP2, MP3, WMA, WAV etc. Perfekt ljudkvalitet, extremt hög pålitlighet och tilltalande utseende gör den tillsammans till

Läs mer

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+ Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10)

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Innehållsförteckning Kontroller och indikatorer på fjärrkontroll och TV Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Se på TV Se på TV...(15) Använda den digitala,

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare Funktionsguide Innehåll Squeezebox Touch: Funktionsguide Tack!................................................................ 5 Hjälp................................................................

Läs mer

Snabbhandledning CECHK04 7012194

Snabbhandledning CECHK04 7012194 Snabbhandledning CECHK04 7012194 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten.

Läs mer