USB/MP3 RECEIVER AUTORADIO USB/MP3 USB-/MP3-RECEIVER USB/MP3-RADIOCOMBINATIE RECEPTOR DE USB Y MP3 USB/MP3-VASTAANOTIN USB/MP3/RADIO USB/MP3 ALICISI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "USB/MP3 RECEIVER AUTORADIO USB/MP3 USB-/MP3-RECEIVER USB/MP3-RADIOCOMBINATIE RECEPTOR DE USB Y MP3 USB/MP3-VASTAANOTIN USB/MP3/RADIO USB/MP3 ALICISI"

Transkript

1 Owner s Manual Guide de l'utilisateur Benutzerhandbuch Manuale dell utente Gebruikershandleiding Manual del usuario Käyttöopas Bruksanvisning Kullanıcı Kılavuzu USB/MP3 RECEIVER AUTORADIO USB/MP3 USB-/MP3-RECEIVER Ricevitore USB/MP3 USB/MP3-RADIOCOMBINATIE RECEPTOR DE USB Y MP3 USB/MP3-VASTAANOTIN USB/MP3/RADIO USB/MP3 ALICISI USB/MP3/WMA RECEIVER AUTORADIO USB/MP3/WMA USB-/MP3-/WMA-RECEIVER Ricevitore USB/MP3/WMA USB/MP3/WMA-RADIOCOMBINATIE RECEPTOR DE USB, MP3 y WMA USB/MP3/WMA-VASTAANOTIN USB/MP3/WMA-RADIO USB/MP3/WMA ALICISI TATA X3 3

2 Innehåll 1. FUNKTIONER SÄKERHETSFÖRESKRIFTER GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING RADIOLÄGESFUNKTIONER USB-FUNKTIONER AUX-INGÅNG INSTÄLLNINGSLÄGE FELSÖKNING FELMEDDELANDEN SPECIFIKATIONER FUNKTIONER MP3-kompatibel med ID3-TAG-visning WMA-kompatibel med TAG-visning (tillval) Frontpanel 3,5 mm Aux-ingång USB-fack på frontpanel Hög visibilitet för enradsvisning med klocka 101

3 English Français Deutsch Italiano Nederlands Español Suomi Türkçe 2. CONTROLS, COMMANDES, BEDIENELEMENTE, COMANDI, BEDIENINGSELEMENTEN, CONTROLES, OHJAUSTOIMINNOT, KONTROLLER, DENETİMLER MAIN UNIT, LECTEUR, STEUERGERÄT, UNITÀ PRINCIPALE, HOOFDEENHEID, UNIDAD PRINCIPAL, PÄÄYKSIKKÖ, HUVUDENHET, ANA ÜNİTE Note: [TA] button will be disabled for non RDS model. Remarque Le bouton [TA] sera désactivé pour le modèle qui ne prend pas en charge RDS. Hinweis: Die Taste [TA] ist bei Modellen ohne RDS-Funktion deaktiviert. Nota: Nei modelli non RDS, il pulsante [TA] viene disattivato. Opmerking: De knop [TA] is uitgeschakeld bij andere dan RDS-modellen. Nota: El botón [TA](Información de tráfico) está desactivado en los modelos que no son RDS. Huomautus: [TA]-painike ei ole käytössä muissa kuin RDS-malleissa. [TA]-knappen är avaktiverad för icke RDS-modeller. Not: RDS olmayan model için [TA] düğmesi devre dışı bırakılır. 3

4 3. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VAR FÖRSIKTIG ANVÄNDNING AV KONTROLLER, INSTÄLLNINGAR OCH JUSTERINGAR ELLER UTFÖRANDE AV PROCESSER ANDRA ÄN DE SOM ANGES HÄRI KAN RESULTERA I FARLIG EXPONERING FÖR STRÅLNING. SPELAREN FÅR ENBART MODIFIERAS ELLER REPARERAS AV BEHÖRIG SERVICEPERSONAL. DENNA UTRUSTNING HAR OLIKA STRÖMFÖRSÖRJNING (12 V ELLER 24 V) BEROENDE PÅ MODELL. KONTAKTA DIN SERVICEÅTERFÖRSÄLJARE FÖR KORREKT STRÖMFÖRSÖRJNING FÖR DEN HÄR ENHETEN. OM FEL STRÖMFÖRSÖRJNING ANVÄNDS KAN DET LEDA TILL ATT UTRUSTNINGEN BLIR PERMANENT OBRUKBAR OCH ATT GARANTIN UPPHÖR ATT GÄLLA. INFORMATION TILL ANVÄNDARE: OM ÄNDRINGAR ELLER MODIFIERINGAR SKER AV DENNA PRODUKT SOM INTE HAR GODKÄNTS AV TILLVERKAREN UPPHÖR GARANTIN ATT GÄLLA. 102

5 4. GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING VAR FÖRSIKTIG! Se till att sänka volymen innan du slår av strömmen till enheten eller tar ur tändningsnyckeln. Senaste volyminställningen lagras i minnet. Om du slår av strömmen med volymen uppvriden kan volymen bli mycket hög när du slår på den igen och både din hörsel och enheten kan skadas. Använd inte den här enheten under en längre tid utan att köra motorn. Om du tömmer bilbatteriet kanske du inte kan starta motorn och detta kan minska servicelivslängden för batteriet. Ström på/av Slå på strömmen Tryck på vridreglaget [ ] när strömmen är avstängd. * Det aktuella läget före avstängning av strömmen visas. Slå av strömmen Håll vridreglaget [ ] intryckt. Källäge Slå på strömmen Tryck på vridreglaget [ ] för att välja önskad källa. Radio USB AUX Radio... Växla ljudläge Justera med hjälp av vridreglaget [ ]. 1. Tryck på knappen [ ] för att välja önskat ljudläge. BASS TREB BAL FAD föregående skärmvisning 2. Justera ljudläget med vridreglaget [ ]. Ljudläge Räckvidd Standardinställningar BASS (bas) -7 till +7 0 TREB -7 till +7 0 (diskant) BAL (balans) L12 till R12 0 (CENTER) FAD (uttoning) F12 till R12 0 (CENTER) Toningsinställning är inte tillgänglig på modeller med strömförsörjning på 24 V. Ställa in ljudstyrkan på på/av 1. Håll [ ]-knappen intryckt för att aktivera/avaktivera ljudstyrkeeffekten. * Fabriksstandardinställningen är OFF. 2. Ljudstyrkeeffekten förstärker bas och diskant för att skapa en naturlig ljudton. När du lyssnar på musik på låg volym rekommenderar vi att du använder ljudstyrkeeffekten. Ljudstyrkeeffekten är beroende av volymnivån. Ställa in radion Justera volymen Justera med hjälp av vridreglaget [ ]. Räckvidd Standardinställningar 0 à

6 5. RADIOLÄGESFUNKTIONER Lyssna på radio Radioläge Tryck på vridreglaget [ ] och välj radioläge. Välja band Tryck på tangenten [ BAND ] för att välja önskat band. FM1 FM2 FM3 AM FM1... Ställa in en kanal Välj inställningssätt Håll [ BAND ]-knappen intryckt för att växla mellan automatiskt och manuellt inställningssätt. * lyser på displayen vid manuellt inställningsläge. Ställa in kanaler automatiskt Håll [ BAND ]-knappen intryckt för att växla mellan automatiskt och manuellt inställningssätt. DX SEEK (Ställ automatiskt in för att ta emot en kanal) Tryck på knappen [ ]/[ ]. LOCAL SEEK (Ställ in kanalen tills mottagningen blir stark) Håll knappen [ ]/[ ] intryckt. Ställa in kanaler manuellt Stegvis inställning (Ändra frekvensen ett steg i taget) Tryck på knappen [ ]/[ ]. Snabbinställning (Ändra frekvensen snabbt) Håll knappen [ ]/[ ] intryckt. Lagra radiokanaler Lagra manuellt 1. Välj ett radioband och ställ in en radiokanal. 2. Håll knappen [ DIRECT ] intryckt för att lagra kanalen i minnet. Med minnesfunktionen för förinställning kan du lagra upp till 24 kanaler: Sex kanaler för var och en av FM1, FM2, FM3 och AM. Återkalla en lagrad kanal 1. Välj önskat band. 2. Tryck på överensstämmande [ DIRECT ]-knapp för att återkalla den lagrade kanalen. Om RDS (Radio Data System) Den här enheten har ett inbyggt RDS-avkodarsystem som stöder sändning av kanaler med RDS-data. Det här systemet kan visa namnet på den kanal som tas emot (PS) och automatiskt växla till kanalen med bäst mottagning när du förflyttar dig över långa avstånd (AF-växling). Om ett trafikmeddelande eller kanaltypsinformation sänds från en RDS-kanal tas den här kanalen emot oavsett vilket läge du är i. Om EON-information tas emot kan den här information förnyas automatiskt för andra förinställda stationer i samma nätverk och avbrott ske för trafikmeddelanden och/eller valda programtyper från andra stationer (TP). Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden. Ställ alltid radion i FM-läge om du vill använda RDS-funktionen. AF : Alternativ frekvens PS : Programservicenamn PTY : Programtyp EON : Enhanced Other Network TP : Trafikprogram RDS-avbrott fungerar inte under AM-radiomottagning. När alternativet är inställt, RDS-signalen tas emot och PS-data läses, visas PS på displayen. VAR FÖRSIKTIG I vissa länder stöds inte RDS-sändning (Radio Data System). Vi rekommenderar att du avaktiverar alla RDS-inställningar. 104

7 Funktioner i radioläget VAR FÖRSIKTIG Avaktivera TA-standbyläget om ditt land saknar stöd för RDS. Annars kanske du får problem vid kanalsökningen. TA (Traffic Announcement, trafikmeddelande) Ställa in TA-standbyläge Tryck på knappen [ TA ] när TA-indikatorn är av. Söka efter en TP-kanal Tryck på knappen [ TA ] när TA-indikatorn är av. TP-indikatorn tänds när en TP-kanal hittas. TA-funktionen avbryts I TA-standbyläge visas TRA INFO på displayen när en trafikmeddelandesändning börjar. Mottagningen av trafikmeddelandet prioriteras oavsett funktionsläge, så att du säkert hör det. Avbryta ett trafikmeddelande Tryck på [ TA ]-knappen under trafikmeddelandet för att avbryta. Avbryta TA-standbyläge Tryck på [ TA ]-knappen när TP- och TA-indikatorn är på. TA-standbyläget avbryts även när [ TA ]-knappen trycks in under TP-kanalssökningen. Volyminställning för TA, nödsändning (ALARM) och PTY Under ett TA-, ALARM- eller PTY-avbrott kan du vrida på vridreglaget [ ] för att ställa in volymen på önskad nivå. När TA-, ALARM- eller PTY-avbrottet är slut återgår volymen till den nivå som var innan avbrottet. Fabriksstandardinställningen är 15. Andra RDS-inställningar kan göras i inställningsläge. Se Adjustment Mode för ytterligare information. Nödsändning Nödsändning Om en nödsändning tas emot stoppas alla funktionslägen. ALARM visas på skärmen och nödsändningen hörs. Avbryta en nödsändning Tryck på [ TA ]-knappen under trafikmeddelandet för att avbryta. 105

8 6. USB-FUNKTIONER VAR FÖRSIKTIG Försök inte sticka in fingrarna i USB-facket. För aldrig in främmande föremål i facket. Det kan vara farligt att sätta i USB-minnet under körning, på grund av att det sticker ut. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du använder en USB-kabel för att ansluta USBminnet till USB-facket på huvudenheten. Lämna inte ett USB-minne obevakat i en bil. Om det utsätts för direkt solljus eller höga temperaturer kan det orsaka missformning eller annan felfunktion för USB-minnet. När enheten utsätts för statisk elektricitet eller elektriskt brus kan det leda till dataförlust. Sätt bara i och ta ur USB-minnet när enheten inte kan öppnas. Om enheten ansluts eller kopplas från vid följande tillfällen kan det resultera i dataförlust: - När enheten utsätts för statisk electricitet eller elektriskt brus. För att förhindra oavsiktlig dataförlust ska du alltid säkerhetskopiera viktiga data till datorn. Den här enheten stöder anslutningar till en dator. Dessutom stöds inte heller anslutningar genom en USB-hubb. Om USB-minnet stöder flera partitioner stöds bara den första partitionen. Det går inte att spela upp på USB-minnesenheter med säkerhetsfunktioner. I vilken ordning spåren spelas in kan variera beroende på den anslutna USB-minnesenheten (den faktiska uppspelningsordningen kanske inte är samma som den som anges på datorns skärm). De ljudfiler som är spelbara på den här enheten är begränsade till MP3-/WMA-filer. Att tänka på när du skapar MP3/WMA på USB-minnesenhet Kompatibel med USB 1.1 och 2.0 med en maximal överföringsfrekvens på upp till 12 Mbps. (Full hastighet). Om USB USB är en förkortning som står för Universal Serial Bus, en extern busstandard som stöder dataöverföringshastihgeter på 12 Mbps. Denna enhet är kompatibel med USB 1.1/2.0 med maximal dataöverföringshastighet på 12 Mbps (full hastighet). USB-minnen som kan spelas upp genom att ansluta till enhetens USB-kabel är begränsade till de som identifieras som USBmasslagringsenheter ; funktionen garanteras inte för alla USB-minnen. Enheter som är kompatibla med USB Mass Storage Class (USB-masslagringsklass) kan användas genom att bara ansluta till värdenheten, utan behov av specifika drivrutiner eller programvaror. Kontakta tillverkaren av USB-minnet för information kring om det stöds av normerna enligt USB Mass Storage Class (USBmasslagringsklass). Observera att det inte finns stöd för ipod-enhet och hårddisk. Att tänka på när du skapar MP3/WMA Användbara samplingsfrekvenser och bithastigheter: MP3 Avkodningsformat MPEG 1, 2 - Layer 3 Samplingsfrekvens (khz) MPEG-1 : 32, 44.1, 48 MPEG-2 : 16, 22.05, 24 Bithastighet (kbps) MPEG-1 : MPEG-2 : VBR WMA Avkodningsformat v7/8/9 Samplingsfrekvens (khz) 22.05, 32, 44.1, 48 Bithastighet (kbps) Innehållsskyddad ljudfil (DRM Digital Rights Management) stöds inte. Filstorlekar som är mindre än 12 KB stöds inte. 106

9 USB-användning Filtillägg Det går bara att spela upp MP3-/WMA-filer med rätt filtillägg (.MP3 eller.wma ) och kodat format (se tabellen ovan). Logical format (Filsystem) 1. Vid överföring av en MP3-/WMA-fil till ett USBminne ska du kontrollera att USB-minnet har formaterats för FAT16 eller FAT32 -filsystem. USB-minnen som formateras för något annat filsystem upptäckts inte av systemet. 2. Mapp- och filnamnet kan visas som titel under MP3-/WMA-uppspelning men titelns alfabetiska tecken och siffror måste vara mindre än 30 enkla byte (exklusive tillägg). 3. Lägg inte till ett namn till en fil i en mapp med samma namn. Filuppspelningsordning När funktioner för uppspelning av mappar uppifrån och ned väljs öppnas filerna och mapparna i den ordning de har lagrats på USB-minnet. Resultatet blir att ordningen i vilken de förväntas spelas kanske inte matchar ordningen i vilken de faktiskt spelas. Exempelvis visas ett medium med följande mapp-/ filhierarki nedan. Antal filer eller mappar 1. Upp till 255 filer kan identifieras per mapp. Upp till filer kan spelas upp. * Om filgränsen överskrids kan det orsaka funktionsfel. 2. Upp till 255 mappar kan hanteras. ID3-tagg/WMA-tagg Mappnamnet visas som ROOT där filen allokeras i rotmappen. För MP3 stöds ID3-taggarna V2.4/2.3/2.2/1.1/1.0. MP3-spelaren avkodar ID3 TAG ver 2 för varje fil som standard. Om ID3 TAG ver 2 är otillgänglig avkodas ID3 TAG ver 1. UNICODE ID3 (kinesiska, japanska etc.) stöds inte. Endast ASCII-tecken kan visas i taggar Om ID3-taggen innehåller japanska eller kinesiska tecken eller några andra tecken som inte stöds visas som ersättning. 107

10 USB-användning Anslutning av USB-minne Ansluta ett USB-minne Sätt i USB-minnet på rätt håll i facket. Systemet växlar automatiskt till USB-läge. Stick alltid in USB-minnet hela vägen i facket. Om det inte sticks in hela vägen kan det göra att USBminnet inte upptäcks. Beroende på antalet inspelade spår kan det krävas lite tid tills alla spåren lägs i enheten. USB-minnen kan ha olika form beroende på fabrikat. Vissa USB-minnen kanske inte kan kopplas in i facket på grund av sin utformning. Använd en förlängningskabel istället. Återanslut USB-minnet när det inte kan detekteras på rätt sätt. Tvinga inte in USB-minnet i facket på fel håll, eftersom det kan skada både USB-minnet och USB-facket. Koppla ur USB-minnet Plocka ut USB-minnet från USB-facket. Spela upp/pausa Tryck på knappen [ ] för att växla mellan uppspelning/paus. Välja en mapp 1. Tryck på knappen [ ] för att flytta nästa mapp. 2. Tryck på knappen [ ] för att flytta föregående mapp. Tryck på knappen [ ] i sista mappositionen för att växla till den första mappen. En mapp utan MP3-/WMA-fil är inte valbar. Det första spåret väljs alltid när du växlar till nästa/ föregående mapp. Val av spår och annat speciellt uppspelningsläge kan inte aktiveras under visning av mappval. Välja spår 1. Tryck på [ ]-knappen för att gå till början av nästa spår. 2. Tryck på [ ]-knappen för att gå till början av det aktuella spåret. 3. Tryck på [ ]-knappen två gånger för att gå till början av föregående spår. Spår som inte stöds med MP3-/WMA-tillägg hoppas över. --:-- blinkar några sekunder innan enheten automatiskt går över till nästa spår. Toppfunktion Tryck på [ BAND ]-knappen så startar USBenheten uppspelningen från första spåret för den aktuella mappen. Uppspelning USB-läge Tryck på vridreglaget [ ] för att välja USBläge. * Spåren börjar spelas upp eller återupptas automatiskt. Om inget USB-minne är isatt visas NO USB. 108

11 USB-användning Sökning Sök uppspelning Tryck på [ SCN ]-knappen. Den här funktionen spelar de första 10 sekunderna av alla spåren. Sökuppspelningen startar från nästa spår efter det spår som håller på att spelas upp. -indikatorn tänds på displayen. Sök och spela upp alla Håll [ SCN ]-knappen intryckt. Den här funktionen spelar de första 10 sekunderna av första spåret i alla mapparna. Sökuppspelningen startar från första spåret i nästkommande mapp efter det aktuella spår som håller på att spelas upp. - och -indikatorerna tänds på displayen. Upprepa Upprepa uppspelning Tryck på [ RPT ]-knappen. Den här funktionen spelar upp det aktuella spåret upprepat. -indiktorn tänds på displayen. Slumpvis uppspelning av alla Tryck på [ RDM ]-knappen. Den här funktionen spelar upp alla spår i alla mappar i slumpvis ordning. och -indikatorerna tänds på displayen. Så här avbryter du sökbar/upprepad/ slumpvis uppspelning Tryck på den funktionsknapp du valde tidigare. Växla displayen Tryck på [ DISP ] för att välja önskat band. Varje gång knappen trycks ned ändras displayen i följande ordning: Main-1 display (Track No., Play Time) Main-2 Display (Folder No., Track No.) Track Name Folder Name Title Tag Artist Tag Album Tag Main-1 Display... När alternativet har valts visas den önskade skärmen som standard. När en funktionsinställning, exempelvis för volym, har gjorts växlar skärmen direkt till funktionens visning och återgår sedan till den önskade visningen flera sekunder efter inställningen. Spela upp alla upprepat Håll [ RPT ]-knappen intryckt. Den här funktionen spelar upp alla spår för den aktuella mappen upprepat. och -indikatorerna tänds på displayen. Slumpvis uppspelning Slumpmässig uppspelning Tryck på [ RDM ]-knappen. Den här funktionen spelar upp alla spår i den aktuella mappen i slumpvis ordning. -indikatorn tänds på displayen. 109

12 7. AUX-INGÅNG AUX-läge 1. Anslut den externa musikspelaren till AUXingången. 2. Tryck på vridreglaget [ ] för att välja AUX-läge. Det här systemet har ett externt ingående uttag på frontpanelen från vilket du kan lyssna på musik och andra ljudsändningar från externa enheter som är anslutna till den här enheten. Använd bara 3,5 mm stereouttag för AUX-ingången. Volymen kan justeras genom enheten. Om du drar ur ljudanslutningen från AUX-ingången i AUX-läge återgår inte enheten automatiskt till radioläge. 8. INSTÄLLNINGSLÄGE I vissa länder stöds inte RDS-sändning (Radio Data System). Vi rekommenderar att du avaktiverar alla RDS-inställningar. 1. Håll [ DISP ]-knappen intryckt för att öppna skärmen för att välja inställningar. 2. Tryck på knappen [ ]/[ ] för att välja postnamn. ( AF REG PTY PTY-SEL ) CLOCK 12/24 HR CLK ADJ SCROLL RESET AF Poster inom hakparantes (PTY, PTY SEL, AF och REG) ligger inom RDS-lägesinställning. Alternativet går bara att välja vid i kombination med radioläget för FM-band. PTY-SEL är bara tillgängligt med PTY ON. REG är bara tillgängligt med AF ON. Ställa in alternativ frekvens (AF) 1. Välj AF. 2. Vrid vridreglaget [ ] för att välja ON eller OFF. AF-funktionen växlar till en annan frekvens i samma nätverk för att uppnå optimal mottagning. Fabriksstandardinställningen är OFF. Om mottagningen av den aktuella kanalen blir sämre visas SEARCH på displayen och radion söker efter samma program på en annan frekvens. Regionala inställningar (REG) 1. Välj REG. 2. Vrid vridreglaget [ ] för att välja ON eller OFF. När REG-funktionen är på kan optimal regional kanal tas emot. När den här funktionen är avstängd tas en regional kanal för området emot om det regionala kanalområdet växlar under körningen. Fabriksstandardinställningen är OFF. Den här funktionen avaktiveras när en nationell kanal, såsom BBC R2, tas emot. På/av-inställningen för REG-funktionen är bara aktiverad när AF-funktionen är på. Ställa in programtyp (PTY) 1. Välj PTY. 2. Vrid vridreglaget [ ] för att välja ON eller OFF. Med den här funktionen kan du lyssna på en sändning för den valda programtypen även om enheten är i ett annat funktionsläge än radio. Vissa länder har inte PTY-sändning än. I TA-standbyläget har en TP-kanal prioritet över en PTY-sändningskanal. Fabriksstandardinställningen är OFF. Avbryta en PTY-avbrottssändning Tryck på [ TA ]-knappen under PTY-avbrottssändningen. 110

13 Inställningsläge Välja programtyp 1. Välj PTY SEL. 2. Tryck på knappen [ ]. 3. Vrid på vridreglaget [ ] för att välja önskad PTY. PTY-POST News Affairs Innehåll Nyheter Dagsaktuella händelser Info Information Sport Sport Educate Utbildning Drama Drama Culture Kultur Science Vetenskap Varied Diverse Pop M Popmusik Rock M Rockmusik Easy M Enkel musik Light M Lätt musik Classics Klassiskt Other M Annan musik Weather Vädret Finance Ekonomi Children För barn Social Socialt Religion Religion Phone In Telefon in Travel Resor Leisure Fritid Jazz Jazz Country Country Nation M Inhemsk musik Oldies Gamla godingar Folk M Folkmusik Document Dokumentärer * PTY-valsläget avbryts automatiskt 7 sekunder efter att en PTY väljs. PTY-sökning Under PTY-objektvisning trycker du på knappen [ ]/[ ] för att söka efter en PTY-sändning. Om ingen kanal med vald PTY-sändning kan tas emot återgår enheten till föregående kanal. Ställa in klocktyp 1. Välj CLOCK. 2. Vrid vridreglaget [ ] för att välja RDS eller USER. Ställ in för att visa RDS eller användarinställd klocka. Fabriksstandardinställningen är USER. Ställa in tidsformat 1. Välj 12/24 HR". 2. Vrid vridreglaget [ ] för att välja 12HR eller 24HR Ställ in klockformat för användaren. Fabriksstandardinställningen är 12HR. Denna inställning är bara tillgänglig när användarklockan har valts. Ställa klockan 1. Välj CLK ADJ. 2. Tryck på knappen [ ]. 3. Tryck på knappen [ ]/[ ] för att välja timme eller minut. 4. Vrid på vridreglaget [ ] för att justera tiden. 5. Tryck på knappen [ ] för att lagra det nya inställningsvärdet. Den här inställningen gör det möjligt för användaren att ställa in användarklockan. Fabriksstandardinställningen är 1:00. Denna inställning är bara tillgänglig när användarklockan har valts. Ange metod för titelrullning 1. Välj SCROLL. 2. Vrid vridreglaget [ ] för att välja ON eller OFF. Ange MP3-/WMA-titel för att rulla kontinuerligt eller bara en gång. Fabriksstandardinställningen är ON. Återställning till fabriksstandard 1. Välj RESET. 2. Tryck på knappen [ ]. Ett bekräftelsemeddelande visas. 3. Vrid på vridreglaget [ ] för att välja YES. 4. Tryck på knappen [ ] igen för att återställa. Alla inställningar och kanalser som har lagrats i minnet återställs till fabriksinställningar. Användare måste utföra dessa inställningar igen. Nät återställningen är klar stängs systemet automatiskt av. 111

14 9. FELSÖKNING Allmänt Problem Orsak Åtgärd Strömmen slås inte på. (Inget ljud hörs) Säkringen har gått. Felaktigt kablage. Byt mot en säkring med samma amperetal. Om säkringen går igen ska du kontakta närmaste kundservice. Kontakta inköpsstället. Problem Orsak Åtgärd Det hörs inget ljud. MP3-/WMA-filer finns inte på USB-minne. Filer identifieras inte som MP3-/WMA-fil. Överför MP3-/WMA-filer på rätt sätt till USBminnet. Använd korrekt kodade MP3-/WMA-filer. Ljudet är kapat eller hoppas över. Det hörs brus eller ljudet är blandat med brus. MP3-/WMA-filer kodas inte på rätt sätt. Använd korrekt kodade MP3-/WMA-filer. MP3/WMA (USB-minne) USB-minnet kan inte upptäckas. USB-minnet går inte att koppla in i USB-facket. USB-minnet kan skadas. USB-minnet är i dålig kondition. Kompatibilitetsfel USB-minnets kontakt kanske har satts in på fel håll. USB-minnet är skadat. Sätt i USB-minnet för att försöka igen. Byt mot en ny USB-enhet om det misslyckas. Det är inte säkert att alla USB-minnesenheter hanteras. Sätt i USB-minnet åt rätt håll. Byt mot en ny USB-enhet. USB-kortläsaren kan inte upptäckas. USB-kortläsaren har anslutits till huvudenheten innan du stoppade in minneskortet i kortläsaren. Sätt i minneskortet i USB-kortläsaren innan du ansluter till huvudenheten. Ett felmeddelande visas när USB-minnet kopplas in. Se överensstämmande felmeddelandtyp. 112

15 10. FELMEDDELANDEN Felmeddelande Orsak Åtgärd MNT ERR NO FILE USB ERR Feldetektering av USB-minne när det stoppas in i facket. Den anslutna USB-enheten stöds inte Ingen ljudfil upptäcktes i mediet. Ett fel inträffade vid styrning av USB-enheten eller ett datafel. Koppla ur USB-minnet och koppla in det i facket igen. Byt mot en ny USB-enhet som stöds. Byt mot ljudinnehåll som har sparats på USB-enheten. Kontrollera att rätt filsystem för USB-enheten används. Koppla ur USB-minnet och koppla in det i facket igen. Om USB-kontakten kortsluts slås strömmen till enheten av automatiskt. Byt mot en ny USB-enhet. 113

16 11. SPECIFIKATIONER FM-sökning Frekvensområde: 87,5 MHz till 108 MHz Användbar känslighet: 11 dbuv 40 db tyst känslighet: 17 dbuv Stereoseparation (1 khz): 35 db Frekvenssvar (±3 db): 30 Hz till 15 khz AM-sökning Frekvensområde: MW 531 khz till khz LW 153 khz till 279 khz Användbar känslighet: 25 µv Gemensamt för USB-MP3/WMA Max. antal filer: 5000 Max. antal mappar: 255 Max. antal filer per mapp: 255 Max. antal tecken för filnamn: 30 tecken Max. antal tecken för mappnamn: 30 tecken Allmänt (24 V) Matningsspänning: 28 V DC (21 V till 32 V tillåtet), negativ jord Strömförbrukning: Mindre än 6 Amp Högtalarimpedans: 4 Ω (4 Ω till 8 Ω tillåtet) Vikt: 1,336 lb. (0,606 kg) Mått: 178 mm Bredd X 50 mm Höjd X 100 mm Djup Allmänt (12V) Matningsspänning: 14V DC (10,8 V till 15,6 V tillåtet), negativ jord Strömförbrukning: Mindre än 10 Amp Högtalarimpedans: 4 Ω (4 Ω till 8 Ω tillåtet) Vikt: 1,336 lb. (0,606 kg) Mått: 178 mm Bredd X 50 mm Höjd X 100 mm Djup Audio (24V) Maximal uteffekt: 40 W (20 W X 2 kan.) Kontinuerlig, genomsnittlig uteffekt: 15 W X 2 till 4 Ω, 20 Hz till 20 khz,1 % THD Basförstärkning (100 Hz): ±14 db Diskantförstärkning (10 khz): ±14 db Audio (12 V) Maximal uteffekt: 140 W (35 W X 4 kan.) Kontinuerlig, genomsnittlig uteffekt: 15 W X 4 till 4 Ω, 20 Hz till 20 khz,1 % THD Basförstärkning (100 Hz): ±14 db Diskantförstärkning (10 khz): ±14 db Specifikationerna och utformningen kan ändras utan föregående meddelande. 114

17 Clarion Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright 2011: Clarion Co., Ltd Printed in Malaysia

SWEwww.facebook.com/denverelectronics

SWEwww.facebook.com/denverelectronics ROCK POP EQ CLAS RDM BILJUD SWEwww.facebook.com/denverelectronics BILENS MP3-SPELARE MED RADIO-USB/SD/MMC-MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

Hur man använder radion

Hur man använder radion Hur man använder radion Egenskaper för mottagning av FM Vanligtvis har FM mycket bättre ljudkvalitet än AM. FM och FM-stereo kan dock stöta på karakteristiska mottagningsproblem som inte finns vid mottagning

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

KNAPPARNAS LOKALISERING:

KNAPPARNAS LOKALISERING: MANUAL Löstagbar Front RDS-EON Tuningsystem Elektroniskt antiskakfunktion FM/AM Radio / MP3 / WMA -hantering USB-värd för MP3 -källa SD-kortsplats AUX-ingång SIDA 1 KNAPPARNAS LOKALISERING: Bra att veta:

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

Svensk kom i gång-manual

Svensk kom i gång-manual Svensk kom i gång-manual Sammankoppla enheten med en mobiltelefon via Bluetooth med A2DP Löstagbar panel med mikrofon-ingång FM/AM radio / CD / MP3-mottagare USB-port för MP3 SD / MMC -kortläsare Elektronisk

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången.

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången. CD-880BT Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare och FM Stereo Radio RDS med PTY USB port och SD/MMC kortläsare AUX ingång på fronten Inbyggd Bluetooth anslutning för Handsfree samtal med Bluetooth Mobiltelefon

Läs mer

1. Använda MP3/WMA-spelaren

1. Använda MP3/WMA-spelaren Använda /WMA-spelaren 1. Använda /WMA-spelaren Av säkerhetsskäl är vissa funktioner urkopplade då fordonet är i rörelse. Knappen SOURCE MENU RECALL (TA FRAM KÄLLMENYN) Knappar för byte av fil Knappen POWER

Läs mer

2. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

2. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Innehåll 1. KONTROLLER... 2 2. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER... 57 Hantering av CD-skivor... 57 LCD-skärmen (Flytande kristall-skärmen)... 57 3. DEN LÖSTAGBARA KONTROLLPANELEN (DCP)... 58 4. TERMINOLOGI... 59

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare, PLL FM Stereo Radio RDS med PTY och löstagbar frontpanel USB port och SD/MMC Card läsare CD-652USMP/FM

Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare, PLL FM Stereo Radio RDS med PTY och löstagbar frontpanel USB port och SD/MMC Card läsare CD-652USMP/FM Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare, PLL FM Stereo Radio RDS med PTY och löstagbar frontpanel USB port och SD/MMC Card läsare CD-652USMP/FM Bruksanvisning CD-652USMP/FM PLACERING AV KONTROLLER 1. STRÖMBRYTARE

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL Bruksanvisning VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m 1 2 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI

Läs mer

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr 080327 Komma igång Ladda och starta spelaren Öppna först spelarens lock, sedan batteriluckan som sitter inne i spelaren, och sätt i de två medföljande batterierna. Vänd inte

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT KOPENHAGEN RCR 45 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3676608

Din manual BLAUPUNKT KOPENHAGEN RCR 45 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3676608 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

CAD-452 BLUETOOTH ST COMPACT BRUKSANVISNING ST COMPACT BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3 SPELARE MED PLL FM STEREO, RDS USB/SD/MMC KORT INGÅNG 4 (1-6)

CAD-452 BLUETOOTH ST COMPACT BRUKSANVISNING ST COMPACT BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3 SPELARE MED PLL FM STEREO, RDS USB/SD/MMC KORT INGÅNG 4 (1-6) DIGIL AUDIO DIGIL AUDIO CAD-45 BLUETOOTH SCN OPEN DISP ST COMPACT 1 TOP INT 3 4 RDM 5 6 PTY AF 3 13 1 3 14 9 11 1 16 1 17 8 BRUKSANVISNING SCN DISP OPEN ST COMPACT 1 TOP INT 3 4 RDM 5 6 PTY AF BILRADIO-

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT DUBLIN C30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3306051

Din manual BLAUPUNKT DUBLIN C30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3306051 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

KD-LH70R INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK

KD-LH70R INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-LH70R ATT SOUND U R SOURCE F D VOL VOL DANSK Se separat handbok för installation och anslutning. Se separat brugsanvisning

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

KNAPPARNAS PLACERING OCH FUNKTION

KNAPPARNAS PLACERING OCH FUNKTION COMPACT DIGITAL AUDIO KNAPPARNAS PLACERING OCH FUNKTION 2 27 2 3 3 8 0 5 6 26 SCN OPEN A/PS DISP MU BND MD PAU 2 INT 3 RPT 4 RDM 5 6 PTY TA AF 4 9 9 20 2 22 23 24 7 6 5 25 4 (-6). PÅ OCH AV KNAPP ( ) 2.

Läs mer

Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061

Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061 Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061 SD Card Produktöversikt USB LINE IN DC 5V ALARM-knapp 8. Ventilationsöppningar SNOOZE/LIGHT-knapp (ljusknapp) 9. Ljud FM-teleskopantenn 10. Skruvhål LCD-skärm 1 USB-minnesuttag

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

DENVER CR-918BLACK SWEDISH FUNKTIONER OCH KONTROLL

DENVER CR-918BLACK SWEDISH FUNKTIONER OCH KONTROLL DENVER CR-918BLACK SWEDISH 14 15 FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. /FININSTÄLLNING - 2. TIDSINSTÄLLNING MIN./MINNE+ 3. SNOOZE/VILA 4. PÅ / AV 5. /FININSTÄLLNING+ 6. VOLYM NED - /ALARM 1 PÅ/AV INST. 7. VOLYM NED

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

DC-446 INSTRUKTIONS- BOK. Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 2005 1

DC-446 INSTRUKTIONS- BOK. Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 2005 1 DC-446 INSTRUKTIONS- BOK Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30 Lafayette Radio AB 2005 1 1 2 9 8 7 3 4 5 6 1 Uttag för miniheadset 2 Av/på omkopplare 3 Omkopplare upp 4 Omkopplare ner 5 Omkopplare

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

KENWOOD HD20GA7 MP3-SPELARE MED INBYGGD HÅRDDISK

KENWOOD HD20GA7 MP3-SPELARE MED INBYGGD HÅRDDISK KENWOOD HD20GA7 MP3-SPELARE MED INBYGGD HÅRDDISK Svensk bruksanvisning Sidhänvisningarna avser den medföljande originalbruksanvisningen Egenskaper Nyutvecklad digitalförstärkare med optimalt ljud Snabb

Läs mer

Hur man använder Memory Stick-spelaren

Hur man använder Memory Stick-spelaren Användning Hur man använder Memory Stick-spelaren Om Memory Stick Förvara inte Memory Stick på platser med statisk elektricitet och elektrisk störning, det kan förstöra datainnehållet. För att skydda spelaren

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

Anslutnings- och snabbstartguide. HDD Network Audio Component NAC-HD1E. Anslutningar Lyssna på CD-skivor eller radiosändningar...

Anslutnings- och snabbstartguide. HDD Network Audio Component NAC-HD1E. Anslutningar Lyssna på CD-skivor eller radiosändningar... 3-213-272-71(1) Anslutnings- och snabbstartguide Anslutningar... 2 Lyssna på CD-skivor eller radiosändningar... 5 HDD Network Audio Component NAC-HD1E I den här manualen beskrivs de grundläggande anslutningar

Läs mer

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT K-200 Svensk bruksanvisning S FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT1500000 Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... 2 Introduktion... 2 Kontroller och anslutningar... 3-6 Displayens symboler...

Läs mer

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Juni 2006 Vi gratulerar dig till ditt val av Milestone 311 Daisy. Vi hoppas att denna bruksanvisning ska hjälpa dig att använda din daisyspelare på bästa sätt. Bones

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player Inledning Allra först hjärtligt tack att du valde denna Sweex Pretty Pink MP3-player. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta överallt av din älsklingsmusik

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM

KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sid-hänvisningarna avser medföljande originalbruksanvisning Med denna anläggning kan du spela CD och CD-R/RW. Det betyder att du också kan lyssna

Läs mer

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK www.axxion-electronics.com www.moon.se 1 1. Installera inte denna enhet på en trång yta eller inbyggd utrymme så som en bokhylla eller liknande,

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A BRUKSANVISNING Model: T23-92A FM/AM-radio med PLL-tuner och löstagbar front, MP3/CD-spelare med ID3 textfunktion, USB- och AUX-anslutning, SD/MMC-kortläsare KONTROLLER OCH FUNKTION 1. KNAPP FÖR ATT LOSSA

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare och PLL FM Stereo Radio RDS med PTY Löstagbar frontpanel CD-306MP/FM. Bruksanvisning

Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare och PLL FM Stereo Radio RDS med PTY Löstagbar frontpanel CD-306MP/FM. Bruksanvisning Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare och PLL FM Stereo Radio RDS med PTY Löstagbar frontpanel CD-306MP/FM Bruksanvisning CD-306MP/FM PLACERING AV KONTROLLER 1. STRÖMBRYTARE PÅ/AV 2. FUNKTIONSVAL: BAS/DISKANT/BALANS/FADER/TA

Läs mer

CD RDS-MOTTAGARE DEH-P5100UB. Bruksanvisning. Svenska

CD RDS-MOTTAGARE DEH-P5100UB. Bruksanvisning. Svenska CD RDS-MOTTAGARE DEH-P5100UB Bruksanvisning Svenska Innehåll Tack för att du köpt denna PIONEER-produkt. Läs igenom denna bruksanvisning innan produkten används för första gången för att garantera korrekt

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION

TEKNISK SPECIFIKATION Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning...

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Innehåll 1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER... 94 Vippanel... 94 Hantering av CD-Skivor... 95 2. KONTROLLER... 5 3. TERMINOLOGI... 96 Knapparnas namn och vad de Används till... 96 Indikeringar på Displayen / LCD-Skärmen

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter VARNING! För att minimera risken för kortslutning, brand etc. bör du aldrig göra följande: 1. Ta aldrig bort höljet på apparaten. 2. Utsätt inte apparaten för

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning S 381Q413-A Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 Kontrollernas placering... 3-4 Batteridrift (Alkaliska)... 5 Batteridrift (Laddningsbara)...5-6 Nätdrift...6

Läs mer

Skapa en direktsändning

Skapa en direktsändning Skapa en direktsändning I denna manual kommer du kunna läsa och få en visuell guide över hur man går tillväga för att sända direkt på 104,9 mhz. Denna manual riktar sig till alla som befinner sig i studion

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontrollernas placering Stereo/Mono/Högtalaromkopplare Minnesprogrammering Frekvenssökning Hörlursuttag Volymkontroll Ström AV/PÅ Display

Läs mer

Viktig information... 4. Säkerhetsföreskrifter... 4. Innan du använder spelaren... 5. Produktegenskaper... 5. Framsidan och baksidan...

Viktig information... 4. Säkerhetsföreskrifter... 4. Innan du använder spelaren... 5. Produktegenskaper... 5. Framsidan och baksidan... Innehåll SV Viktig information... 4 Säkerhetsföreskrifter... 4 Innan du använder spelaren... 5 Produktegenskaper... 5 Framsidan och baksidan... 6 Lägsta systemkrav... 6 Anslut USB... 7 Komma igång... 7

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM 1 KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 4 Innehåll Anslutningar m.m. 6 Grundfunktioner och inställningar 12 Använda

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Översikt. Inledning. AMV-filmfunktion. Bläddringsfunktion för JPEG-bilder

Översikt. Inledning. AMV-filmfunktion. Bläddringsfunktion för JPEG-bilder Detta är en ny generation av mediaspelare som stöder MP3-, WMA- och WAV-filer. Kombinationen av perfekt musikåtergivning, extrem tillförlitlighet och snyggt utseende gör den till ett mästerverk på alla

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Detta är en mottagare som är framtagen för att varna om det inträffat en händelse i kärnkraftverket. Mottagaren kan ta emot tre olika nivåer av larm, som skiljer

Läs mer

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk Senaste uppdatering: 1 mars 006 1 JVC-bilstereor som stöds Gränssnittsadaptern stöder följande JVC-bilstereor* 1 : Bilstereor

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

ANVÄNDARINSTRUKTIONER ANVÄNDARINSTRUKTIONER Bluetooth-klockradio MODELL: DENVER CRB-818 Den blinkande blixten och pilhuvudet inom triangeln är ett varningstecken för "farlig spänning" inuti produkten. VARNING: För att minska

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

BRUKSANVISNING CAD-495 BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3/WMA SPELARE MED PLL FM STEREO, RDS USB/SD/MMC KORT INGÅNG AVTAGBAR FRONT PANEL PWR PTY A/PS

BRUKSANVISNING CAD-495 BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3/WMA SPELARE MED PLL FM STEREO, RDS USB/SD/MMC KORT INGÅNG AVTAGBAR FRONT PANEL PWR PTY A/PS CAD-495 A/PS PWR PUSH ECT TUNE/TRACK DISP BAND SCN PAU INT RPT RDM 3 4 5 TA RELEASE EJ MD PTY AF BRUKSANVISNING BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3/WMA SPELARE MED PLL FM STEREO, RDS USB/SD/MMC KORT INGÅNG AVTAGBAR

Läs mer

FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A. Bruksanvisning RCR-4

FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A. Bruksanvisning RCR-4 FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A Bruksanvisning S RCR-4 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner...

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... User Guide V1.1 Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... 4 Basdrift av spelaren... 5 Video... 8 FM Tuner...

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Car Radio CD USB SD Bluetooth

Car Radio CD USB SD Bluetooth Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Helsinki 220 BT 1 011 200 210 / 1 011 200 211 London 120 1 011 200 200 / 1 011 200 201 Sydney 220 BT 1 011 200 110 / 1 011 200 111 Melbourne 120 1 011 200

Läs mer