USB/MP3 RECEIVER AUTORADIO USB/MP3 USB-/MP3-RECEIVER USB/MP3-RADIOCOMBINATIE RECEPTOR DE USB Y MP3 USB/MP3-VASTAANOTIN USB/MP3/RADIO USB/MP3 ALICISI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "USB/MP3 RECEIVER AUTORADIO USB/MP3 USB-/MP3-RECEIVER USB/MP3-RADIOCOMBINATIE RECEPTOR DE USB Y MP3 USB/MP3-VASTAANOTIN USB/MP3/RADIO USB/MP3 ALICISI"

Transkript

1 Owner s Manual Guide de l'utilisateur Benutzerhandbuch Manuale dell utente Gebruikershandleiding Manual del usuario Käyttöopas Bruksanvisning Kullanıcı Kılavuzu USB/MP3 RECEIVER AUTORADIO USB/MP3 USB-/MP3-RECEIVER Ricevitore USB/MP3 USB/MP3-RADIOCOMBINATIE RECEPTOR DE USB Y MP3 USB/MP3-VASTAANOTIN USB/MP3/RADIO USB/MP3 ALICISI USB/MP3/WMA RECEIVER AUTORADIO USB/MP3/WMA USB-/MP3-/WMA-RECEIVER Ricevitore USB/MP3/WMA USB/MP3/WMA-RADIOCOMBINATIE RECEPTOR DE USB, MP3 y WMA USB/MP3/WMA-VASTAANOTIN USB/MP3/WMA-RADIO USB/MP3/WMA ALICISI TATA X3 3

2 Innehåll 1. FUNKTIONER SÄKERHETSFÖRESKRIFTER GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING RADIOLÄGESFUNKTIONER USB-FUNKTIONER AUX-INGÅNG INSTÄLLNINGSLÄGE FELSÖKNING FELMEDDELANDEN SPECIFIKATIONER FUNKTIONER MP3-kompatibel med ID3-TAG-visning WMA-kompatibel med TAG-visning (tillval) Frontpanel 3,5 mm Aux-ingång USB-fack på frontpanel Hög visibilitet för enradsvisning med klocka 101

3 English Français Deutsch Italiano Nederlands Español Suomi Türkçe 2. CONTROLS, COMMANDES, BEDIENELEMENTE, COMANDI, BEDIENINGSELEMENTEN, CONTROLES, OHJAUSTOIMINNOT, KONTROLLER, DENETİMLER MAIN UNIT, LECTEUR, STEUERGERÄT, UNITÀ PRINCIPALE, HOOFDEENHEID, UNIDAD PRINCIPAL, PÄÄYKSIKKÖ, HUVUDENHET, ANA ÜNİTE Note: [TA] button will be disabled for non RDS model. Remarque Le bouton [TA] sera désactivé pour le modèle qui ne prend pas en charge RDS. Hinweis: Die Taste [TA] ist bei Modellen ohne RDS-Funktion deaktiviert. Nota: Nei modelli non RDS, il pulsante [TA] viene disattivato. Opmerking: De knop [TA] is uitgeschakeld bij andere dan RDS-modellen. Nota: El botón [TA](Información de tráfico) está desactivado en los modelos que no son RDS. Huomautus: [TA]-painike ei ole käytössä muissa kuin RDS-malleissa. [TA]-knappen är avaktiverad för icke RDS-modeller. Not: RDS olmayan model için [TA] düğmesi devre dışı bırakılır. 3

4 3. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VAR FÖRSIKTIG ANVÄNDNING AV KONTROLLER, INSTÄLLNINGAR OCH JUSTERINGAR ELLER UTFÖRANDE AV PROCESSER ANDRA ÄN DE SOM ANGES HÄRI KAN RESULTERA I FARLIG EXPONERING FÖR STRÅLNING. SPELAREN FÅR ENBART MODIFIERAS ELLER REPARERAS AV BEHÖRIG SERVICEPERSONAL. DENNA UTRUSTNING HAR OLIKA STRÖMFÖRSÖRJNING (12 V ELLER 24 V) BEROENDE PÅ MODELL. KONTAKTA DIN SERVICEÅTERFÖRSÄLJARE FÖR KORREKT STRÖMFÖRSÖRJNING FÖR DEN HÄR ENHETEN. OM FEL STRÖMFÖRSÖRJNING ANVÄNDS KAN DET LEDA TILL ATT UTRUSTNINGEN BLIR PERMANENT OBRUKBAR OCH ATT GARANTIN UPPHÖR ATT GÄLLA. INFORMATION TILL ANVÄNDARE: OM ÄNDRINGAR ELLER MODIFIERINGAR SKER AV DENNA PRODUKT SOM INTE HAR GODKÄNTS AV TILLVERKAREN UPPHÖR GARANTIN ATT GÄLLA. 102

5 4. GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING VAR FÖRSIKTIG! Se till att sänka volymen innan du slår av strömmen till enheten eller tar ur tändningsnyckeln. Senaste volyminställningen lagras i minnet. Om du slår av strömmen med volymen uppvriden kan volymen bli mycket hög när du slår på den igen och både din hörsel och enheten kan skadas. Använd inte den här enheten under en längre tid utan att köra motorn. Om du tömmer bilbatteriet kanske du inte kan starta motorn och detta kan minska servicelivslängden för batteriet. Ström på/av Slå på strömmen Tryck på vridreglaget [ ] när strömmen är avstängd. * Det aktuella läget före avstängning av strömmen visas. Slå av strömmen Håll vridreglaget [ ] intryckt. Källäge Slå på strömmen Tryck på vridreglaget [ ] för att välja önskad källa. Radio USB AUX Radio... Växla ljudläge Justera med hjälp av vridreglaget [ ]. 1. Tryck på knappen [ ] för att välja önskat ljudläge. BASS TREB BAL FAD föregående skärmvisning 2. Justera ljudläget med vridreglaget [ ]. Ljudläge Räckvidd Standardinställningar BASS (bas) -7 till +7 0 TREB -7 till +7 0 (diskant) BAL (balans) L12 till R12 0 (CENTER) FAD (uttoning) F12 till R12 0 (CENTER) Toningsinställning är inte tillgänglig på modeller med strömförsörjning på 24 V. Ställa in ljudstyrkan på på/av 1. Håll [ ]-knappen intryckt för att aktivera/avaktivera ljudstyrkeeffekten. * Fabriksstandardinställningen är OFF. 2. Ljudstyrkeeffekten förstärker bas och diskant för att skapa en naturlig ljudton. När du lyssnar på musik på låg volym rekommenderar vi att du använder ljudstyrkeeffekten. Ljudstyrkeeffekten är beroende av volymnivån. Ställa in radion Justera volymen Justera med hjälp av vridreglaget [ ]. Räckvidd Standardinställningar 0 à

6 5. RADIOLÄGESFUNKTIONER Lyssna på radio Radioläge Tryck på vridreglaget [ ] och välj radioläge. Välja band Tryck på tangenten [ BAND ] för att välja önskat band. FM1 FM2 FM3 AM FM1... Ställa in en kanal Välj inställningssätt Håll [ BAND ]-knappen intryckt för att växla mellan automatiskt och manuellt inställningssätt. * lyser på displayen vid manuellt inställningsläge. Ställa in kanaler automatiskt Håll [ BAND ]-knappen intryckt för att växla mellan automatiskt och manuellt inställningssätt. DX SEEK (Ställ automatiskt in för att ta emot en kanal) Tryck på knappen [ ]/[ ]. LOCAL SEEK (Ställ in kanalen tills mottagningen blir stark) Håll knappen [ ]/[ ] intryckt. Ställa in kanaler manuellt Stegvis inställning (Ändra frekvensen ett steg i taget) Tryck på knappen [ ]/[ ]. Snabbinställning (Ändra frekvensen snabbt) Håll knappen [ ]/[ ] intryckt. Lagra radiokanaler Lagra manuellt 1. Välj ett radioband och ställ in en radiokanal. 2. Håll knappen [ DIRECT ] intryckt för att lagra kanalen i minnet. Med minnesfunktionen för förinställning kan du lagra upp till 24 kanaler: Sex kanaler för var och en av FM1, FM2, FM3 och AM. Återkalla en lagrad kanal 1. Välj önskat band. 2. Tryck på överensstämmande [ DIRECT ]-knapp för att återkalla den lagrade kanalen. Om RDS (Radio Data System) Den här enheten har ett inbyggt RDS-avkodarsystem som stöder sändning av kanaler med RDS-data. Det här systemet kan visa namnet på den kanal som tas emot (PS) och automatiskt växla till kanalen med bäst mottagning när du förflyttar dig över långa avstånd (AF-växling). Om ett trafikmeddelande eller kanaltypsinformation sänds från en RDS-kanal tas den här kanalen emot oavsett vilket läge du är i. Om EON-information tas emot kan den här information förnyas automatiskt för andra förinställda stationer i samma nätverk och avbrott ske för trafikmeddelanden och/eller valda programtyper från andra stationer (TP). Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden. Ställ alltid radion i FM-läge om du vill använda RDS-funktionen. AF : Alternativ frekvens PS : Programservicenamn PTY : Programtyp EON : Enhanced Other Network TP : Trafikprogram RDS-avbrott fungerar inte under AM-radiomottagning. När alternativet är inställt, RDS-signalen tas emot och PS-data läses, visas PS på displayen. VAR FÖRSIKTIG I vissa länder stöds inte RDS-sändning (Radio Data System). Vi rekommenderar att du avaktiverar alla RDS-inställningar. 104

7 Funktioner i radioläget VAR FÖRSIKTIG Avaktivera TA-standbyläget om ditt land saknar stöd för RDS. Annars kanske du får problem vid kanalsökningen. TA (Traffic Announcement, trafikmeddelande) Ställa in TA-standbyläge Tryck på knappen [ TA ] när TA-indikatorn är av. Söka efter en TP-kanal Tryck på knappen [ TA ] när TA-indikatorn är av. TP-indikatorn tänds när en TP-kanal hittas. TA-funktionen avbryts I TA-standbyläge visas TRA INFO på displayen när en trafikmeddelandesändning börjar. Mottagningen av trafikmeddelandet prioriteras oavsett funktionsläge, så att du säkert hör det. Avbryta ett trafikmeddelande Tryck på [ TA ]-knappen under trafikmeddelandet för att avbryta. Avbryta TA-standbyläge Tryck på [ TA ]-knappen när TP- och TA-indikatorn är på. TA-standbyläget avbryts även när [ TA ]-knappen trycks in under TP-kanalssökningen. Volyminställning för TA, nödsändning (ALARM) och PTY Under ett TA-, ALARM- eller PTY-avbrott kan du vrida på vridreglaget [ ] för att ställa in volymen på önskad nivå. När TA-, ALARM- eller PTY-avbrottet är slut återgår volymen till den nivå som var innan avbrottet. Fabriksstandardinställningen är 15. Andra RDS-inställningar kan göras i inställningsläge. Se Adjustment Mode för ytterligare information. Nödsändning Nödsändning Om en nödsändning tas emot stoppas alla funktionslägen. ALARM visas på skärmen och nödsändningen hörs. Avbryta en nödsändning Tryck på [ TA ]-knappen under trafikmeddelandet för att avbryta. 105

8 6. USB-FUNKTIONER VAR FÖRSIKTIG Försök inte sticka in fingrarna i USB-facket. För aldrig in främmande föremål i facket. Det kan vara farligt att sätta i USB-minnet under körning, på grund av att det sticker ut. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du använder en USB-kabel för att ansluta USBminnet till USB-facket på huvudenheten. Lämna inte ett USB-minne obevakat i en bil. Om det utsätts för direkt solljus eller höga temperaturer kan det orsaka missformning eller annan felfunktion för USB-minnet. När enheten utsätts för statisk elektricitet eller elektriskt brus kan det leda till dataförlust. Sätt bara i och ta ur USB-minnet när enheten inte kan öppnas. Om enheten ansluts eller kopplas från vid följande tillfällen kan det resultera i dataförlust: - När enheten utsätts för statisk electricitet eller elektriskt brus. För att förhindra oavsiktlig dataförlust ska du alltid säkerhetskopiera viktiga data till datorn. Den här enheten stöder anslutningar till en dator. Dessutom stöds inte heller anslutningar genom en USB-hubb. Om USB-minnet stöder flera partitioner stöds bara den första partitionen. Det går inte att spela upp på USB-minnesenheter med säkerhetsfunktioner. I vilken ordning spåren spelas in kan variera beroende på den anslutna USB-minnesenheten (den faktiska uppspelningsordningen kanske inte är samma som den som anges på datorns skärm). De ljudfiler som är spelbara på den här enheten är begränsade till MP3-/WMA-filer. Att tänka på när du skapar MP3/WMA på USB-minnesenhet Kompatibel med USB 1.1 och 2.0 med en maximal överföringsfrekvens på upp till 12 Mbps. (Full hastighet). Om USB USB är en förkortning som står för Universal Serial Bus, en extern busstandard som stöder dataöverföringshastihgeter på 12 Mbps. Denna enhet är kompatibel med USB 1.1/2.0 med maximal dataöverföringshastighet på 12 Mbps (full hastighet). USB-minnen som kan spelas upp genom att ansluta till enhetens USB-kabel är begränsade till de som identifieras som USBmasslagringsenheter ; funktionen garanteras inte för alla USB-minnen. Enheter som är kompatibla med USB Mass Storage Class (USB-masslagringsklass) kan användas genom att bara ansluta till värdenheten, utan behov av specifika drivrutiner eller programvaror. Kontakta tillverkaren av USB-minnet för information kring om det stöds av normerna enligt USB Mass Storage Class (USBmasslagringsklass). Observera att det inte finns stöd för ipod-enhet och hårddisk. Att tänka på när du skapar MP3/WMA Användbara samplingsfrekvenser och bithastigheter: MP3 Avkodningsformat MPEG 1, 2 - Layer 3 Samplingsfrekvens (khz) MPEG-1 : 32, 44.1, 48 MPEG-2 : 16, 22.05, 24 Bithastighet (kbps) MPEG-1 : MPEG-2 : VBR WMA Avkodningsformat v7/8/9 Samplingsfrekvens (khz) 22.05, 32, 44.1, 48 Bithastighet (kbps) Innehållsskyddad ljudfil (DRM Digital Rights Management) stöds inte. Filstorlekar som är mindre än 12 KB stöds inte. 106

9 USB-användning Filtillägg Det går bara att spela upp MP3-/WMA-filer med rätt filtillägg (.MP3 eller.wma ) och kodat format (se tabellen ovan). Logical format (Filsystem) 1. Vid överföring av en MP3-/WMA-fil till ett USBminne ska du kontrollera att USB-minnet har formaterats för FAT16 eller FAT32 -filsystem. USB-minnen som formateras för något annat filsystem upptäckts inte av systemet. 2. Mapp- och filnamnet kan visas som titel under MP3-/WMA-uppspelning men titelns alfabetiska tecken och siffror måste vara mindre än 30 enkla byte (exklusive tillägg). 3. Lägg inte till ett namn till en fil i en mapp med samma namn. Filuppspelningsordning När funktioner för uppspelning av mappar uppifrån och ned väljs öppnas filerna och mapparna i den ordning de har lagrats på USB-minnet. Resultatet blir att ordningen i vilken de förväntas spelas kanske inte matchar ordningen i vilken de faktiskt spelas. Exempelvis visas ett medium med följande mapp-/ filhierarki nedan. Antal filer eller mappar 1. Upp till 255 filer kan identifieras per mapp. Upp till filer kan spelas upp. * Om filgränsen överskrids kan det orsaka funktionsfel. 2. Upp till 255 mappar kan hanteras. ID3-tagg/WMA-tagg Mappnamnet visas som ROOT där filen allokeras i rotmappen. För MP3 stöds ID3-taggarna V2.4/2.3/2.2/1.1/1.0. MP3-spelaren avkodar ID3 TAG ver 2 för varje fil som standard. Om ID3 TAG ver 2 är otillgänglig avkodas ID3 TAG ver 1. UNICODE ID3 (kinesiska, japanska etc.) stöds inte. Endast ASCII-tecken kan visas i taggar Om ID3-taggen innehåller japanska eller kinesiska tecken eller några andra tecken som inte stöds visas som ersättning. 107

10 USB-användning Anslutning av USB-minne Ansluta ett USB-minne Sätt i USB-minnet på rätt håll i facket. Systemet växlar automatiskt till USB-läge. Stick alltid in USB-minnet hela vägen i facket. Om det inte sticks in hela vägen kan det göra att USBminnet inte upptäcks. Beroende på antalet inspelade spår kan det krävas lite tid tills alla spåren lägs i enheten. USB-minnen kan ha olika form beroende på fabrikat. Vissa USB-minnen kanske inte kan kopplas in i facket på grund av sin utformning. Använd en förlängningskabel istället. Återanslut USB-minnet när det inte kan detekteras på rätt sätt. Tvinga inte in USB-minnet i facket på fel håll, eftersom det kan skada både USB-minnet och USB-facket. Koppla ur USB-minnet Plocka ut USB-minnet från USB-facket. Spela upp/pausa Tryck på knappen [ ] för att växla mellan uppspelning/paus. Välja en mapp 1. Tryck på knappen [ ] för att flytta nästa mapp. 2. Tryck på knappen [ ] för att flytta föregående mapp. Tryck på knappen [ ] i sista mappositionen för att växla till den första mappen. En mapp utan MP3-/WMA-fil är inte valbar. Det första spåret väljs alltid när du växlar till nästa/ föregående mapp. Val av spår och annat speciellt uppspelningsläge kan inte aktiveras under visning av mappval. Välja spår 1. Tryck på [ ]-knappen för att gå till början av nästa spår. 2. Tryck på [ ]-knappen för att gå till början av det aktuella spåret. 3. Tryck på [ ]-knappen två gånger för att gå till början av föregående spår. Spår som inte stöds med MP3-/WMA-tillägg hoppas över. --:-- blinkar några sekunder innan enheten automatiskt går över till nästa spår. Toppfunktion Tryck på [ BAND ]-knappen så startar USBenheten uppspelningen från första spåret för den aktuella mappen. Uppspelning USB-läge Tryck på vridreglaget [ ] för att välja USBläge. * Spåren börjar spelas upp eller återupptas automatiskt. Om inget USB-minne är isatt visas NO USB. 108

11 USB-användning Sökning Sök uppspelning Tryck på [ SCN ]-knappen. Den här funktionen spelar de första 10 sekunderna av alla spåren. Sökuppspelningen startar från nästa spår efter det spår som håller på att spelas upp. -indikatorn tänds på displayen. Sök och spela upp alla Håll [ SCN ]-knappen intryckt. Den här funktionen spelar de första 10 sekunderna av första spåret i alla mapparna. Sökuppspelningen startar från första spåret i nästkommande mapp efter det aktuella spår som håller på att spelas upp. - och -indikatorerna tänds på displayen. Upprepa Upprepa uppspelning Tryck på [ RPT ]-knappen. Den här funktionen spelar upp det aktuella spåret upprepat. -indiktorn tänds på displayen. Slumpvis uppspelning av alla Tryck på [ RDM ]-knappen. Den här funktionen spelar upp alla spår i alla mappar i slumpvis ordning. och -indikatorerna tänds på displayen. Så här avbryter du sökbar/upprepad/ slumpvis uppspelning Tryck på den funktionsknapp du valde tidigare. Växla displayen Tryck på [ DISP ] för att välja önskat band. Varje gång knappen trycks ned ändras displayen i följande ordning: Main-1 display (Track No., Play Time) Main-2 Display (Folder No., Track No.) Track Name Folder Name Title Tag Artist Tag Album Tag Main-1 Display... När alternativet har valts visas den önskade skärmen som standard. När en funktionsinställning, exempelvis för volym, har gjorts växlar skärmen direkt till funktionens visning och återgår sedan till den önskade visningen flera sekunder efter inställningen. Spela upp alla upprepat Håll [ RPT ]-knappen intryckt. Den här funktionen spelar upp alla spår för den aktuella mappen upprepat. och -indikatorerna tänds på displayen. Slumpvis uppspelning Slumpmässig uppspelning Tryck på [ RDM ]-knappen. Den här funktionen spelar upp alla spår i den aktuella mappen i slumpvis ordning. -indikatorn tänds på displayen. 109

12 7. AUX-INGÅNG AUX-läge 1. Anslut den externa musikspelaren till AUXingången. 2. Tryck på vridreglaget [ ] för att välja AUX-läge. Det här systemet har ett externt ingående uttag på frontpanelen från vilket du kan lyssna på musik och andra ljudsändningar från externa enheter som är anslutna till den här enheten. Använd bara 3,5 mm stereouttag för AUX-ingången. Volymen kan justeras genom enheten. Om du drar ur ljudanslutningen från AUX-ingången i AUX-läge återgår inte enheten automatiskt till radioläge. 8. INSTÄLLNINGSLÄGE I vissa länder stöds inte RDS-sändning (Radio Data System). Vi rekommenderar att du avaktiverar alla RDS-inställningar. 1. Håll [ DISP ]-knappen intryckt för att öppna skärmen för att välja inställningar. 2. Tryck på knappen [ ]/[ ] för att välja postnamn. ( AF REG PTY PTY-SEL ) CLOCK 12/24 HR CLK ADJ SCROLL RESET AF Poster inom hakparantes (PTY, PTY SEL, AF och REG) ligger inom RDS-lägesinställning. Alternativet går bara att välja vid i kombination med radioläget för FM-band. PTY-SEL är bara tillgängligt med PTY ON. REG är bara tillgängligt med AF ON. Ställa in alternativ frekvens (AF) 1. Välj AF. 2. Vrid vridreglaget [ ] för att välja ON eller OFF. AF-funktionen växlar till en annan frekvens i samma nätverk för att uppnå optimal mottagning. Fabriksstandardinställningen är OFF. Om mottagningen av den aktuella kanalen blir sämre visas SEARCH på displayen och radion söker efter samma program på en annan frekvens. Regionala inställningar (REG) 1. Välj REG. 2. Vrid vridreglaget [ ] för att välja ON eller OFF. När REG-funktionen är på kan optimal regional kanal tas emot. När den här funktionen är avstängd tas en regional kanal för området emot om det regionala kanalområdet växlar under körningen. Fabriksstandardinställningen är OFF. Den här funktionen avaktiveras när en nationell kanal, såsom BBC R2, tas emot. På/av-inställningen för REG-funktionen är bara aktiverad när AF-funktionen är på. Ställa in programtyp (PTY) 1. Välj PTY. 2. Vrid vridreglaget [ ] för att välja ON eller OFF. Med den här funktionen kan du lyssna på en sändning för den valda programtypen även om enheten är i ett annat funktionsläge än radio. Vissa länder har inte PTY-sändning än. I TA-standbyläget har en TP-kanal prioritet över en PTY-sändningskanal. Fabriksstandardinställningen är OFF. Avbryta en PTY-avbrottssändning Tryck på [ TA ]-knappen under PTY-avbrottssändningen. 110

13 Inställningsläge Välja programtyp 1. Välj PTY SEL. 2. Tryck på knappen [ ]. 3. Vrid på vridreglaget [ ] för att välja önskad PTY. PTY-POST News Affairs Innehåll Nyheter Dagsaktuella händelser Info Information Sport Sport Educate Utbildning Drama Drama Culture Kultur Science Vetenskap Varied Diverse Pop M Popmusik Rock M Rockmusik Easy M Enkel musik Light M Lätt musik Classics Klassiskt Other M Annan musik Weather Vädret Finance Ekonomi Children För barn Social Socialt Religion Religion Phone In Telefon in Travel Resor Leisure Fritid Jazz Jazz Country Country Nation M Inhemsk musik Oldies Gamla godingar Folk M Folkmusik Document Dokumentärer * PTY-valsläget avbryts automatiskt 7 sekunder efter att en PTY väljs. PTY-sökning Under PTY-objektvisning trycker du på knappen [ ]/[ ] för att söka efter en PTY-sändning. Om ingen kanal med vald PTY-sändning kan tas emot återgår enheten till föregående kanal. Ställa in klocktyp 1. Välj CLOCK. 2. Vrid vridreglaget [ ] för att välja RDS eller USER. Ställ in för att visa RDS eller användarinställd klocka. Fabriksstandardinställningen är USER. Ställa in tidsformat 1. Välj 12/24 HR". 2. Vrid vridreglaget [ ] för att välja 12HR eller 24HR Ställ in klockformat för användaren. Fabriksstandardinställningen är 12HR. Denna inställning är bara tillgänglig när användarklockan har valts. Ställa klockan 1. Välj CLK ADJ. 2. Tryck på knappen [ ]. 3. Tryck på knappen [ ]/[ ] för att välja timme eller minut. 4. Vrid på vridreglaget [ ] för att justera tiden. 5. Tryck på knappen [ ] för att lagra det nya inställningsvärdet. Den här inställningen gör det möjligt för användaren att ställa in användarklockan. Fabriksstandardinställningen är 1:00. Denna inställning är bara tillgänglig när användarklockan har valts. Ange metod för titelrullning 1. Välj SCROLL. 2. Vrid vridreglaget [ ] för att välja ON eller OFF. Ange MP3-/WMA-titel för att rulla kontinuerligt eller bara en gång. Fabriksstandardinställningen är ON. Återställning till fabriksstandard 1. Välj RESET. 2. Tryck på knappen [ ]. Ett bekräftelsemeddelande visas. 3. Vrid på vridreglaget [ ] för att välja YES. 4. Tryck på knappen [ ] igen för att återställa. Alla inställningar och kanalser som har lagrats i minnet återställs till fabriksinställningar. Användare måste utföra dessa inställningar igen. Nät återställningen är klar stängs systemet automatiskt av. 111

14 9. FELSÖKNING Allmänt Problem Orsak Åtgärd Strömmen slås inte på. (Inget ljud hörs) Säkringen har gått. Felaktigt kablage. Byt mot en säkring med samma amperetal. Om säkringen går igen ska du kontakta närmaste kundservice. Kontakta inköpsstället. Problem Orsak Åtgärd Det hörs inget ljud. MP3-/WMA-filer finns inte på USB-minne. Filer identifieras inte som MP3-/WMA-fil. Överför MP3-/WMA-filer på rätt sätt till USBminnet. Använd korrekt kodade MP3-/WMA-filer. Ljudet är kapat eller hoppas över. Det hörs brus eller ljudet är blandat med brus. MP3-/WMA-filer kodas inte på rätt sätt. Använd korrekt kodade MP3-/WMA-filer. MP3/WMA (USB-minne) USB-minnet kan inte upptäckas. USB-minnet går inte att koppla in i USB-facket. USB-minnet kan skadas. USB-minnet är i dålig kondition. Kompatibilitetsfel USB-minnets kontakt kanske har satts in på fel håll. USB-minnet är skadat. Sätt i USB-minnet för att försöka igen. Byt mot en ny USB-enhet om det misslyckas. Det är inte säkert att alla USB-minnesenheter hanteras. Sätt i USB-minnet åt rätt håll. Byt mot en ny USB-enhet. USB-kortläsaren kan inte upptäckas. USB-kortläsaren har anslutits till huvudenheten innan du stoppade in minneskortet i kortläsaren. Sätt i minneskortet i USB-kortläsaren innan du ansluter till huvudenheten. Ett felmeddelande visas när USB-minnet kopplas in. Se överensstämmande felmeddelandtyp. 112

15 10. FELMEDDELANDEN Felmeddelande Orsak Åtgärd MNT ERR NO FILE USB ERR Feldetektering av USB-minne när det stoppas in i facket. Den anslutna USB-enheten stöds inte Ingen ljudfil upptäcktes i mediet. Ett fel inträffade vid styrning av USB-enheten eller ett datafel. Koppla ur USB-minnet och koppla in det i facket igen. Byt mot en ny USB-enhet som stöds. Byt mot ljudinnehåll som har sparats på USB-enheten. Kontrollera att rätt filsystem för USB-enheten används. Koppla ur USB-minnet och koppla in det i facket igen. Om USB-kontakten kortsluts slås strömmen till enheten av automatiskt. Byt mot en ny USB-enhet. 113

16 11. SPECIFIKATIONER FM-sökning Frekvensområde: 87,5 MHz till 108 MHz Användbar känslighet: 11 dbuv 40 db tyst känslighet: 17 dbuv Stereoseparation (1 khz): 35 db Frekvenssvar (±3 db): 30 Hz till 15 khz AM-sökning Frekvensområde: MW 531 khz till khz LW 153 khz till 279 khz Användbar känslighet: 25 µv Gemensamt för USB-MP3/WMA Max. antal filer: 5000 Max. antal mappar: 255 Max. antal filer per mapp: 255 Max. antal tecken för filnamn: 30 tecken Max. antal tecken för mappnamn: 30 tecken Allmänt (24 V) Matningsspänning: 28 V DC (21 V till 32 V tillåtet), negativ jord Strömförbrukning: Mindre än 6 Amp Högtalarimpedans: 4 Ω (4 Ω till 8 Ω tillåtet) Vikt: 1,336 lb. (0,606 kg) Mått: 178 mm Bredd X 50 mm Höjd X 100 mm Djup Allmänt (12V) Matningsspänning: 14V DC (10,8 V till 15,6 V tillåtet), negativ jord Strömförbrukning: Mindre än 10 Amp Högtalarimpedans: 4 Ω (4 Ω till 8 Ω tillåtet) Vikt: 1,336 lb. (0,606 kg) Mått: 178 mm Bredd X 50 mm Höjd X 100 mm Djup Audio (24V) Maximal uteffekt: 40 W (20 W X 2 kan.) Kontinuerlig, genomsnittlig uteffekt: 15 W X 2 till 4 Ω, 20 Hz till 20 khz,1 % THD Basförstärkning (100 Hz): ±14 db Diskantförstärkning (10 khz): ±14 db Audio (12 V) Maximal uteffekt: 140 W (35 W X 4 kan.) Kontinuerlig, genomsnittlig uteffekt: 15 W X 4 till 4 Ω, 20 Hz till 20 khz,1 % THD Basförstärkning (100 Hz): ±14 db Diskantförstärkning (10 khz): ±14 db Specifikationerna och utformningen kan ändras utan föregående meddelande. 114

17 Clarion Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright 2011: Clarion Co., Ltd Printed in Malaysia

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången.

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången. CD-880BT Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare och FM Stereo Radio RDS med PTY USB port och SD/MMC kortläsare AUX ingång på fronten Inbyggd Bluetooth anslutning för Handsfree samtal med Bluetooth Mobiltelefon

Läs mer

2. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

2. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Innehåll 1. KONTROLLER... 2 2. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER... 57 Hantering av CD-skivor... 57 LCD-skärmen (Flytande kristall-skärmen)... 57 3. DEN LÖSTAGBARA KONTROLLPANELEN (DCP)... 58 4. TERMINOLOGI... 59

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare, PLL FM Stereo Radio RDS med PTY och löstagbar frontpanel USB port och SD/MMC Card läsare CD-652USMP/FM

Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare, PLL FM Stereo Radio RDS med PTY och löstagbar frontpanel USB port och SD/MMC Card läsare CD-652USMP/FM Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare, PLL FM Stereo Radio RDS med PTY och löstagbar frontpanel USB port och SD/MMC Card läsare CD-652USMP/FM Bruksanvisning CD-652USMP/FM PLACERING AV KONTROLLER 1. STRÖMBRYTARE

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A BRUKSANVISNING Model: T23-92A FM/AM-radio med PLL-tuner och löstagbar front, MP3/CD-spelare med ID3 textfunktion, USB- och AUX-anslutning, SD/MMC-kortläsare KONTROLLER OCH FUNKTION 1. KNAPP FÖR ATT LOSSA

Läs mer

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL Bruksanvisning VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m 1 2 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Innehåll 1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER... 94 Vippanel... 94 Hantering av CD-Skivor... 95 2. KONTROLLER... 5 3. TERMINOLOGI... 96 Knapparnas namn och vad de Används till... 96 Indikeringar på Displayen / LCD-Skärmen

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM

KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sid-hänvisningarna avser medföljande originalbruksanvisning Med denna anläggning kan du spela CD och CD-R/RW. Det betyder att du också kan lyssna

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

ANVÄNDARINSTRUKTIONER ANVÄNDARINSTRUKTIONER Bluetooth-klockradio MODELL: DENVER CRB-818 Den blinkande blixten och pilhuvudet inom triangeln är ett varningstecken för "farlig spänning" inuti produkten. VARNING: För att minska

Läs mer

Bilstereo/ CD-spelare CD/ CD-R/ CD-RW / MP3-spelare med PLL FM Stereo Radio Radiodatasystem med PTY

Bilstereo/ CD-spelare CD/ CD-R/ CD-RW / MP3-spelare med PLL FM Stereo Radio Radiodatasystem med PTY Roadstar Bilstereo/ CD-spelare CD/ CD-R/ CD-RW / MP3-spelare med PLL FM Stereo Radio Radiodatasystem med PTY USB-port och SD/ MMC-kortsöppning Löstagbar frontpanel CD-652USMP/FM Bruksanvisning Den här

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

CAD-473 PTY BD/ENT BRUKSANVISNING PTY BD/ENT BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3/WMA SPELARE

CAD-473 PTY BD/ENT BRUKSANVISNING PTY BD/ENT BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3/WMA SPELARE CAD-473 PTY AF TA 5 6 1 PAU 2 RPT 3 INT 4 RDM MUTE 10 1 8 2 3 15 5 7 16 26 BRUKSANVISNING PTY BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3/WMA SPELARE 1 PAU 2 RPT 3 INT 4 RDM 5 6 MUTE MED PLL FM STEREO, RDS 12 13 9 11 19

Läs mer

Viktig information... 4. Säkerhetsföreskrifter... 4. Innan du använder spelaren... 5. Produktegenskaper... 5. Framsidan och baksidan...

Viktig information... 4. Säkerhetsföreskrifter... 4. Innan du använder spelaren... 5. Produktegenskaper... 5. Framsidan och baksidan... Innehåll SV Viktig information... 4 Säkerhetsföreskrifter... 4 Innan du använder spelaren... 5 Produktegenskaper... 5 Framsidan och baksidan... 6 Lägsta systemkrav... 6 Anslut USB... 7 Komma igång... 7

Läs mer

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk Senaste uppdatering: 1 mars 006 1 JVC-bilstereor som stöds Gränssnittsadaptern stöder följande JVC-bilstereor* 1 : Bilstereor

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON

150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON 150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett fel, ta

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 M-Any DAH1000 Gratulerar till ditt köp av M-Any DAH1000! I din ägo har du en MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Utöver att spela dina

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Anslutnings- och snabbstartguide

Anslutnings- och snabbstartguide 3-300-262-73(1) Läs det här först Anslutnings- och snabbstartguide Snabbstartguide för huvudfunktionerna SE HDD Network Audio System NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Printed in Malaysia Innehållsförteckning

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Detta är en mottagare som är framtagen för att varna om det inträffat en händelse i kärnkraftverket. Mottagaren kan ta emot tre olika nivåer av larm, som skiljer

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

PLL / RDS Bilstereo med CD-spelare

PLL / RDS Bilstereo med CD-spelare PLL / RDS Bilstereo med CD-spelare Svensk Bruksanvisning INSTALLATION - Välj ett lämpligt ställe där du kan montera apparaten utan att den stör bilföraren i sin körning. - Innan du slutför din montering

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Bruksanvisning NWZ-B142/B143/B142F/B143F. 2009 Sony Corporation 4-145-620-11 (1)

Bruksanvisning NWZ-B142/B143/B142F/B143F. 2009 Sony Corporation 4-145-620-11 (1) Bruksanvisning NWZ-B142/B143/B142F/B143F 2009 Sony Corporation 4-145-620-11 (1) Bläddra i bruksanvisningen Använda knapparna i bruksanvisningen Klicka på knapparna som är placerade uppe till höger på sidorna

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda bilstereon. Spara bruksanvisningen på något lättillgängligt ställe (t.ex. i handskfacket) efter

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda bilstereon. Spara bruksanvisningen på något lättillgängligt ställe (t.ex. i handskfacket) efter

Läs mer

Översikt. Deklarationer. Varning. Redo att använda

Översikt. Deklarationer. Varning. Redo att använda Översikt Elegant exteriör design Unik handpassning Stöder flera filformat Denna spelare stöder MP3, WMA, WAV etc. filformat. USB-minne utan drivenhet Hanterar dina filer i USB-minnet utan att ange program,

Läs mer

Digital Media Receiver. ida-x305s

Digital Media Receiver. ida-x305s FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

Instruktionsbok Audiosystem BMW Professional 2000

Instruktionsbok Audiosystem BMW Professional 2000 Instruktionsbok Audiosystem BMW Professional 2000 BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Ramnummer

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK Svensk Instruktions Manual SVENSKA 1 Utropstecknet inom en triangel är en varningssymbol för

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

TAS200. Instruktionsbok

TAS200. Instruktionsbok TAS200 Instruktionsbok m Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder TAS200. Förvara bruksanvisningen i fordonet. PZ420 00212 SV TAS200 1 2009 TOYOTA MOTOR CORPORATION Med ensamrätt. Det här

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Innehåll 1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER...166 Hantering av CD-Skivor...167 2. KONTROLLER...5 3. TERMINOLOGI...168 Knapparnas Namn och Vad de Används till...168 Indikeringar på Displayen...170 LCD-Skärmen (Flytande

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

KDC-BT60U KDC-6047U BRUKSANVISNING

KDC-BT60U KDC-6047U BRUKSANVISNING CD-MOTTAGARE KDC-BT60U KDC-6047U BRUKSANVISNING Den senaste versionen av bruksanvisningen kan laddas ner från www.kenwood.com/cs/ce/. Innan du läser denna bruksanvisning bör du gå in på denna sida för

Läs mer

RDS MP3/WMA/AAC CD Receiver CDA-9884R

RDS MP3/WMA/AAC CD Receiver CDA-9884R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering Viktiga tips N91 och N91 8GB Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite är optimerat för hantering av data i telefonens minne [C:]. Nokia PC Suite rekommenderas för hantering av kontakter,

Läs mer

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning Artikelnr 54066-08 PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg Tonläge Volym Hastighet Automatisk avstängning På och Av Mata ut Boklista Bakåt upp/stopp Framåt 2. Beskrivning

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

Bruksanvisning. Svenska. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Bruksanvisning. Svenska. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Svenska Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Innehåll Sida Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation Micro Receiver DT20 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollera

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Owner s manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones Bruksanvisning Manual de instruções

Owner s manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones Bruksanvisning Manual de instruções Owner s manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones Bruksanvisning Manual de instruções DXZ868RMP CD/MP3/WMA Receiver / CeNET & Touch Panel

Läs mer

Comfort Digisystem Receiver DT10 Svenska

Comfort Digisystem Receiver DT10 Svenska Comfort Digisystem Manual Comfort Digisystem Receiver DT10 Svenska Bruksanvisning Innehåll Sida Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation Receiver DT10 3 Funktioner - Receiver DT10 4 Kontrollera hörapparatens

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 Handbok Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 SÄKERHET VARNING! UNDVIK BRAND OCH RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA DEN HÄR RADION FÖR REGN ELLER FUKT. DENNA PILFÖRSEDDA BLIXT I EN VARNINGSTRIANGEL

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

StyleView Supplemental Drawer

StyleView Supplemental Drawer User Guide StyleView Supplemental Drawer www.ergotron.com User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids - Nederlands Benutzerhandbuch - Deutsch Guida

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

KIV-700 BRUKSANVISNING

KIV-700 BRUKSANVISNING DIGITAL MEDIASPELARE MED RECEIVER KIV-700 BRUKSANVISNING Innan du läser denna bruksanvisning bör du klicka på knappen nedan för att kontrollera om det finns någon uppdatering. 10ORD_IM316_Ref_sv_02_E Innehållsförteckning

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Pocket Hive Bluetoothhögtalare

Pocket Hive Bluetoothhögtalare kitsound.co.uk SE För att visa och hämta hem denna manual på andra språk, följ länken nedan: www.kitsound.co.uk/product/ksphivebk Pocket Hive Bluetoothhögtalare Bruksanvisning JB.3363/Tillverkad i Kina.

Läs mer

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer