700 SERIENS Manual MARINT UNDERHÅLLNINGSSYSTEM. MS-IP700 True Marine Underhållningssystem för ipod. MS-AV700 True Marine Underhållningssystem för DVD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "700 SERIENS Manual MARINT UNDERHÅLLNINGSSYSTEM. MS-IP700 True Marine Underhållningssystem för ipod. MS-AV700 True Marine Underhållningssystem för DVD"

Transkript

1 700 SERIENS Manual MARINT UNDERHÅLLNINGSSYSTEM MS-IP700 True Marine Underhållningssystem för ipod MS-AV700 True Marine Underhållningssystem för DVD

2 VARNING OCH FÖRSIKTIGHET Försök inte att öppna enhetens chassi. Det finns inga inre delar som behöver justeras eller hanteras av användaren. ATT ANVÄNDA ipod Denna enhet har testats med alla kompatibla autentiska ipodmodeller under normala användarförhållanden, fria från alla tidigare existerande felaktigheter i antingen enheten eller ipod. Inget ansvar kan tas för användning av enheten annat än under normala användnings-förhållanden tillsammans med en fullt fungerande och oskadad ipod, tillverkad och auktoriserad av Apple Inc. USB Flashminnen Minnesformat: Alla USB flashminnen som används med denna enhet skall vara formatterade i antingen FAT32 eller NTFS-format. Dessa är de vanligaste formaten för USB Flashminnen. Ljudfilens format: Ljudspår lagrade på USB Flashminnen måste vara i MP3-format för att kunna spelas på denna enhet. Hantering av CD eller DVD diskar (enbart modell MS-AV700) Undvik att röra ytan på disken. Undvik att lägga disken i direkt solljus. Försäkra dig om att disken är ren. Om nödvändigt, gör ren disken med en ren, torr, tunn och luddfri tygbit. Försäkra dig om att disken inte är repig eller skadad. Försäkra dig om att disken är torr när den sätts i spelaren. Hantering och underhåll Som med alla kromade produkter i en tuff marin miljö kommer lämplig skötsel att hålla produkten snygg och även undvika korrosion. FUSION rekommenderar att du torkar av eventuellt saltvatten eller intorkade fläckar från stereon med en fuktig trasa fuktad med färskvatten. 1

3 REGISTRERA DIN PRODUKT ONLINE: För din egen skull, registrera ditt produktinköp online på Vi kommer att hålla dig uppdaterad med nyheter om din produkt, programvaruuppdateringar eller nya tillbehör som hjälper dig att få ut det bästa ur din produkt. Alla FUSION True Marine Produkter ger dig 3 Års Begränsad Användargaranti och genom att registrera din produkt kan du försäkra dig om att om det oväntade händer så har vi all din information och står beredda att hjälpa till. ANTECKNA DIN PRODUKTINFORMATION HÄR: MODELLNUMMER INKÖPSDATUM FÄST KVITTOT HÄR 2

4 INNEHÅLL ANVÄNDARINTERFACE OCH KONTROLLER...5 Manöverpanelens Utseende...5 Beskrivning av Knappar VRIDKNAPP OCH MENYKNAPP...6 Vridknappens Funktion...6 Menyknappens Funktion....6 Att Använda Vridknappen och Menyknappen KOMMA IGÅNG Sätta På eller Stänga Av Enheten Signalkällornas Skärmar Justera Högtalarvolymen....9 Tysta Utgången (Mute) Justera Nivå och Ton För Bashögtalare Visa Klockan Aktivera Och Deaktivera Alarmet Justera Ljusstyrkan På Skärmen RADIO Lyssna på Radio Informationsskärmar för Radiokällor Inställningsmetoder för Frekvens Lägg Till eller Ta Bort Förinställningar Ställa in VHF-Mottagning ipod Spela Innehåll Informationsskärmen för ipod Styra Uppspelning från ipod Ändra ipod Inställningar USB Flashminne Lyssna Till Din Musik Informationsskärmen för USB Styra Uppspelning från USB Flashminne Ändra USB Flashminnets Inställningar EXTRA LJUDINGÅNG Lyssna På Extraingången Informationsskärm för Den Extra Ljudingången

5 YTTERLIGARE FUNKTIONER FUSION-Link Total Kontroll Över Ljudet med NMEA Stöd för Ethernet...30 Trådbunden Fjärrkontroll...30 Infraröd (IR) Fjärrkontroll INSTALLERA 700-SERIEN...33 ANSLUTNINGAR Serien Anslutningsexempel STÄLLA IN 700-SERIEN...40 Zoner Förbereda för ipod eller USB Förbereda För Extra Ljudingång Klockinställningar SiriusXM Satellitradio Avancerade Inställningar APPENDIX Felsökning Support, Försäljning Och Service...60 Specifikationer Licenser...62 Index

6 ANVÄNDARINTERFACE OCH KONTROLLER MANÖVERPANELENS UTSEENDE BESKRIVNING AV KNAPPAR FÖRSTA SIGNALKÄLLA MS-IP700 ipod MS-AV700 Meny Radio Extra ingång DVD Framåt Bakåt Spela /Pausa TILL/ FRÅN Tyst Klocka Ljusstyrka 5

7 VRIDKNAPP OCH MENYKNAPP Även om kontrollerna på 700-serien är konstruerade för att vara intuitiva att använda rekommenderar vi att du lär känna funktionen hos Vridkappen och Menyknappen innan du använder enheten. VRIDKNAPPENS FUNKTION Vridknappen kan användas på tre olika sätt för att styra 700 Serien: 1 Vrid Vridknappen 2 Tryck på Vridknappen 3 +1 Tryck på Vridknappen och håll den inne i minst en sekund MENYKNAPPENS FUNKTION Du kan använda Menyknappen för att öppna eller lämna menyer: Menyöppning Tryck på Menyknappen för att öppna en meny. Menystängning När du är i en öppnad meny kan du, när du vill, använda Menyknappen för att spara dina ändringar och lämna menyn: Tryck på Menyknappen för att lämna den aktuella menynivån eller kontrollskärmen. Tryck och håll ner Menyknappen för att helt lämna menyn, alternativt tryck på en annan knapp. Time-out funktion: Efter 10 sekunders inaktivitet kommer menyn att stängas och informationen att lagras automatiskt. 6

8 ANVÄNDA VRIDKNAPPEN OCH MENYKNAPPEN Du kan använda Vridknappen och Menyknappen för att justera nivåer, komma åt menyer och öppna kontrollskärmar. Justera nivåer Använd Vridknappen och Menyknappen för att justera nivåer på 700-Serien. Till exempel, för att justera volymen: Vrid Vridknappen för att öppna Volymskärmen (Volume). Vrid Vridknappen för att justera nivån. Tryck på Vridknappen för att flytta markeringen. Lämna Menyn. Se Menyknappens Funktion på sidan 6. Öppna Menyer Använd Menyknappen och Vridknappen för att komma åt menyer och ändra inställningar. Till exempel, för att komma åt Inställningsmenyn: Tryck på Menyknappen Vrid på Vridknappen för att flytta markeringen. Tryck på Vridknappen för att välja Inställningsmenyn (Settings). Markering Lämna Menyn. Se Menyknappens Funktion på sidan 6. 7

9 Öppna Kontrollskärmar Använd Vridknappen för att öppna Undernivå (Sub Level) och Ton (Tone) för att justera nivåerna: +1 Tryck och håll Vridknappen i minst 1 sekund Vrid Vridknappen för att justera nivån. Tryck på Vridknappen för att flytta markeringen. KOMMA IGÅNG SÄTTA PÅ OCH STÄNGA AV ENHETEN När du sätter på strömmen till 700-Serien kommer den automatiskt att börja spela musik från den senast använda ljudkällan. Att sätta på eller stänga av enheten. Till/Från Tryck kort på Till/Från-knappen för att sätta på enheten. När den startar visas en välkomstskärm under några sekunder, följd av den aktuella ljudkällan. När enheten är på, tryck kort på Till/Från-knappen för att stänga av enheten. SIGNALKÄLLORNAS SKÄRMAR 700-Serien stödjer ett stort antal olika typer av signalkällor, beroende på modell: MS-IP700. AM/FM/VHF/SiriusXM; USB och ipod/iphone via en intern dockningsstation samt extraingång MS-AV700. AM/FM/VHF/SiriusXM; CD/DVD; USB och ipod/iphone via en extern dockningsstation eller kabel samt extraingång. 8

10 Bägge modellerna är också klara för SiriusXM (enbart USA) som förutsätter en extra SiriusXM Connect Vehicle Tuner. För fler detaljer om hur man sätter upp SiriusXM, se SiriusXM Satellitradio på sidan 49. När du väljer en av dessa signalkällor kommer 700-Serien att visa en informationsskärm liknande den i Figur 1 nedan. Rubriken visar alltid aktuell tid samt signalkälla. Övrig information varierar beroende på den typ av signalkälla du har valt. Figur 1 - Exempel på informationsskärm med signalkälla (AM-band valt) Signalkällans typ Aktuell tid Signalstyrka Vald frekvens Inställningsläge JUSTERA HÖGTALARVOLYMEN 700-Serien tillåter dig att justera högtalarnas volym i upp till fyra benämnda områden, kallade Zoner. Notera: Zon 3 och 4 kräver extra förstärkare. Om du önskar kan du anpassa inställningarna för varje zon genom att definiera en volymbegränsning, balansinställning, en bashögtalarnivå och ett personligt namn (som t ex Salong eller Pentry ). För mer information, se Zoner på sidan 40. 9

11 För att justera volymen: 1. Vrid på Vridknappen. Volymskärmen (Volume) visas med det aktuella zonvalet markerat (i minnet från föregående användning). Volymen ändras enbart i den markerade zonen (eller zonerna). 2. Om så behövs, tryck på Vridknappen för att markera nästa Zon, för att justera volymen där. Under tiden Volym-skärmen visas kommer varje tryck på Vridknappen att markera tillgängliga Zoner i denna ordning: Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 Alla Zoner 3. När inställningarna är gjorda, tryck på Menyknappen (eller lämna för att göra time-out) för att lagra aktuell nivå och avsluta. TYSTA UTGÅNGEN (MUTE) För att tysta och öppna volymen: Tyst Tryck på Tyst-knappen för att stänga av ljudutgången. Ikonen för Tyst ( Mute ) visas längst upp på den aktuella signalskärmen. Tryck på Tyst-knappen igen för att öppna ljudutgången igen. Volymen blir densamma som innan utgången tystades. 10

12 JUSTERA NIVÅ OCH TON FÖR BASHÖGTALARE Använd skärmarna för Undernivå (Sub level) och Ton (Tone) för att ställa in bashögtalarens nivå och ton. Bashögtalarens nivå kan justeras separat för varje Zon men justeringen av ton gäller för samtliga Zoner. Menyknapp Vridknapp Att ställa in nivå och ton för bashögtalare: 1. Tryck och håll ner Vridknappen i minst en sekund. Skärmen för Undernivå (Sub level) visas. 2. Vrid på Vridknappen för att justera nivån på bashögtalaren i den visade Zonen, enligt önskemål. 3. Tryck på Vridknappen för att markera nästa Zon och justera enligt önskemål. När du trycker på Vridknappen i den sista Zonen kommer skärmen för Ton (Tone) att visas. 11

13 4. Vrid på Vridknappen till höger eller vänster för att justera Bas-nivån, om så önskas. 5. Tryck på Vridknappen för att markera respektive tonkontroll och justera enligt önskemål. När du trycker på Vridknappen för Diskantens tonkontroll kommer skärmen för Undernivå (Sub level) att visas igen. 6. Tryck på någon knapp för att avsluta. VISA KLOCKAN Använd Klock-knappen för att visa aktuell tid. Om tiden behöver ställas in, se Klockinställningar på sidan 48. Notera: Aktuell tid visas också i toppbalken på alla skärmar för signalkälla. Tryck på klock-knappen för att visa aktuell tid. Klocka 12

14 AKTIVERA OCH DEAKTIVERA ALARMET Använd alarm-läget för att starta 700-Serien vid en förinställd tid. När alarmet är aktiverat kommer din 700-Serien att spela den senast använda ingångskällan med den volym som användes när enheten stängdes av. Menyknapp Vridknapp Att ställa in alarm: 1. Tryck på Menyknappen. 2. Vrid och tryck sedan på Vridknappen för att välja Settings > Clock > Set alarm (Inställningar > Klocka > Ställ in alarm). 3. Gör ett eller bägge av följande: Vrid på Vridknappen för att ändra timinställningen enligt önskemål. Tryck på Vridknappen för att flytta till minutfältet. Ändra minutinställningen enligt önskemål. Tryck på Vridknappen för att flytta till fältet för AM/PM (om aktiverat). Vrid på Vridknappen för att välja AM eller PM. 4. Tryck på Menyknappen för att spara tidsinställningarna och gå ur larminställningarna (funktionen för time-out fungerar inte i denna meny). 5. Markera rutan för Alarm enabled (Alarm aktiverat) och tryck på Vridknappen för att aktivera ( ). 6. Tryck på någon knapp för att avsluta. Att stänga av alarm: 1. Tryck på Menyknappen. 2. Vrid och tryck sedan på Vridknappen för att välja Settings > Clock (Inställningar > Klocka). 3. Markera rutan för Alarm enabled (Alarm aktiverat) och tryck på Vridknappen för att deaktivera ( ). 4. Tryck på någon knapp för att avsluta. 13

15 JUSTERA LJUSSTYRKAN PÅ SKÄRMEN Notera: Bildskärmens ljusstyrka och ljusstyrkan på bakgrundsljus för knappar kan länkas till omgivningens ljusnivå. För mer information, se Installera 700 Serien på sidan 33. Ljusstyrka Att justera ljusstyrkan på skärmen: 1. Tryck på knappen för ljusstyrka. Skärmen för ljusstyrka visas. 2. Vrid på Vridknappen för att justera ljusinställningen. 3. Tryck på någon knapp för att avsluta. 14

16 RADIO LYSSNA PÅ RADIO Att välja ett av de tillgängliga radiobanden: Radio Tryck på Radio-knappen för att välja ingång från en av dessa källor, i listad ordning: AM, FM, VHF eller SiriusXM-Ready (enbart USA, kräver tillägget SiriusXM Connect Vehicle Tuner). Ingångsskärmen för respektive band visas. INFORMATIONSSKÄRMAR FÖR RADIOKÄLLOR AM/FM/VHF Ett exempel på en typisk informationsskärm för radio visas i figur 2 nedan. Figur 2 Exempel på informationsskärm visad vid mottagning av AM-band Signalkällans typ Aktuell tid Signalstyrka Vald frekvens (eller kanal för VHF) Inställningsläge 15

17 SiriusXM Ett exempel på en typisk informationsskärm för SiriusXM visas i figur 3 nedan. Figur 3 Exempel på informationsskärm visad vid mottagning av SiriusXM Signalkällans typ Aktuell tid Artist, titel, innehållsinformation (om tillgängligt) Signalstyrka Kategorinamn Kanalnamn Kanalnummer Inställningsläge INSTÄLLNINGSMETODER FÖR FREKVENS Du kan använda tre olika metoder för att ställa in frekvensen på 700-Serien: manuell, automatisk och förinställ. Vridknapp Menyknapp Spela / Pausa Bakåt Framåt Att ställa in en en önskad frekvens, kanal eller förinställning: Tryck på knappen för Spela / Pausa för att stega igenom de tillgängliga inställningsmetoderna för respektive band: Notera: Förinställningen är bara tillgänglig om två eller fler förinställda kanaler har lagrats. 16

18 Inställnings- Gäller När man ställer in med denna metod metod Manuell Alla band Tryck på Framåt eller Bakåt-knappen för att stega igenom frekvensområdet eller kanaler, en i taget. Tryck och håll ner knappen för en snabb genomsökning av frekvenser eller kanaler. Manuell SiriusXM Tryck på Framåt eller Bakåt-knappen för att stega igenom alla kanaler, en i taget. Kategori SiriusXM Tryck på Spela / Pausa, Framåt eller Bakåtknappen för att stega igenom kanalerna i den valda kategorin. Detta är enbart tillgängligt om en kategori är vald i menyfunktionen Category (Kategori). För mer information, se Kategori på sid. 51. Auto AM/FM Tryck på Framåt eller Bakåt-knappen för att börja söka efter tillgängliga stationer. Tryck på Spela / Pausa, Framåt eller Bakåtknappen för att stoppa sökningen. Skanna VHF Söker igenom förinställda kanaler och stannar på sändande kanal. Detta är enbart tillgängligt om två eller fler förinställda kanaler har lagrats. Sökningen stannar om det finns bakgrundsbrus. För fler detaljer, se Minimera bakgrundsbrus på sidan 19. Tryck på Spela / Pausa, Framåt eller Bakåtknappen för att stoppa sökningen. För fler detaljer, se Aktivera kanalsökning på sid. 19. NOTERA: Kanalsökningen aktiveras från inställningsmenyn, se Ställa in VHFmottagning på sidan 19. Förinställ Alla band Tryck på Framåt eller Bakåt-knappen för att stega igenom tillgängliga förinställningar. Detta är enbart tillgängligt om två eller fler förinställda kanaler har lagrats. För att välja en specifik förinställning: a. Tryck på Menyknappen och tryck sedan på Vridknappen för att välja Presets (Förinställningar). b. Vrid på Vridknappen för att markera önskad förinställning. c. Tryck på Vridknappen för att välja den markerade förinställningen. För mer information, se Lägg till eller Ta bort förinställningar på sidan

19 LÄGG TILL ELLER TA BORT FÖRINSTÄLLNINGAR 700-Serien ger dig möjlighet att förinställa dina favoritkanaler på AM/FM, VHF eller SiriusXM för snabb åtkomst. Notera: Upp till 15 kanaler kan förinställas per band. Vridknapp Menyknapp Spela / Pausa Bakåt Framåt Radio Lägga till en ny förinställning: Gör något av följande: 1. Ställ in 700-Serien på önskad frekvens eller kanal. 2. Tryck och håll in knappen Spela / Pausa. Meddelandet Preset saved (Förinställning lagrad) visas en kort stund. eller 1. Tryck på Menyknappen. 2. Vrid och tryck sedan på Vridknappen för att välja Presets > Save current (Förinställningar > Lagra aktuell). Meddelandet Preset saved (Förinställning lagrad) visas en kort stund. Ta bort en eller flera förinställningar: 1. Tryck på Menyknappen. 2. Vrid och tryck sedan på Vridknappen för att välja Presets > Remove presets (Förinställningar > Ta bort förinställning). 3. Gör något av följande (det kommer ingen varning eller fråga om bekräftelse före borttagning): Välj Remove all presets (Ta bort alla förinställningar) och tryck på Vridknappen för att ta bort alla nuvarande förinställningar. Välj en enskild förinställning och tryck på Vridknappen för att ta bort den valda förinställningen. 4. Tryck på någon knapp för att avsluta. 18

20 STÄLLA IN VHF-MOTTAGNING Notera: En marin FM-antenn behövs för VHF-mottagning ANSLUT INTE till en VHF signaldelare. Minimera Bakgrundsbrus Använd Brusreduceringen (Squelch) för att minska bakgrundsbruset vid VHF-mottagning. Välj en VHF-kanal och justera brusreduceringen så att det blir tyst när ingen sändning pågår på kanalen. Att ställa in brusreduceringen: 1. Tryck på Menyknappen. 2. Vrid och sedan tryck på Vridknappen för att välja Squelch (Brusreducering). 3. Vrid på Vridknappen för att justera brusnivån: Öka nivån på brusreduceringen tills bakgrundsbruset tystnar. Minska nivån på brusreduceringen om sändningarna inte hörs. 4. Tryck på någon knapp för att avsluta. Aktivera kanalsökning Skanningsläget tillåter 700-Serien att skanna igenom förinställda VHFkanaler och söka efter sändande kanaler. Notera: Om Brusreduceringen är justerad så att du hör ett konstant väsande ljud kommer enheten inte att skanna korrekt. Se Minimera bakgrundsbrus här ovan för hur detta korrigeras. Att aktivera skanningläge: 1. Tryck på Menyknappen. 2. Vrid på Vridknappen för att markera funktionen Scan (Skanna). 3. Tryck på Vridknappen för att välja kryssrutan ( ). Skanningläget aktiveras och menyn släcks automatiskt. Notera: Om du trycker på Spela / Pausa, Framåt eller Bakåt stängs skanningläget av. 19

21 ipod SPELA INNEHÅLL Innan du kan använda din ipod som signalkälla måste du första ansluta den till 700-Serien. För mer information, se Förbereda för ipod eller USB på sidan 43. Att lyssna på din ipod: MS-IP700 MS-AV700 ipod Extra Tryck på ipod-knappen. Skärmen som visar signalskärmen för ipod och det senast spelade spåret spelas från dess senaste spelplats. Tryck på Extra-knappen. Håll inne knappen tills dess att signalskärmen för ipod visas. INFORMATIONSSKÄRMEN FÖR ipod Ett typiskt exempel på informationsskärmen för ipod visas i Figur 4 nedan. Figur 4 Exempel på skärm visad vid användning av ipod Aktuell tid Aktuellt spår, detaljer och grafik (om tillgängligt) Spelad tid Indikator för Spelstatus: Spela eller Paus Indikator för Uppspelningsläge: Blanda Repetera (om aktiverat) Förloppsindikator Spårlängd Aktuellt spårnummer samt totalt antal spår i spellistan 20

22 STYRA UPPSPELNING FRÅN ipod Välja spår från en spellista Det kan finnas tusentals spår lagrade på en ipod så du behöver välja de spår du vill spela från en av de spelgrupper som finns tillgängliga (som t ex Spel-listor, Artister eller Album). Ett exempel på hur du väljer spår efter artist: Tryck på Menyknappen. Vrid på Vridknappen för att flytta markeringen. Tryck på Vridknappen för att välja Artist. Vrid på Vridknappen för att flytta markeringen. Tryck på Vridknappen för att välja Artist eller Spår. Notera: En extra A, B, C -meny kan visas om FAST är aktiverad. Se Sökning på sidan 23). Tryck på Menyknappen för att avsluta. Se även Menyknappens funktion på sidan 6. 21

23 Styra Uppspelning Du kan styra uppspelningen från ipod med knapparna Spela / Pausa, Framåt eller Bakåt. Det valda spåret börjar automatiskt att spelas. Om du vill: Använd: Noteringar: Spela / Pausa Tryck på knappen för att pausa det ett spår aktuella spåret. Pausikonen ( ) visas uppe till höger på informationsskärmen. Spela / Pausa Tryck på knappen igen för att återuppta spelningen. Uppspelningsikonen ( ) visas uppe till höger på informationsskärmen. Hoppa till nästa spår Tryck på knappen för att hoppa till början på nästa spår. Snabbspolning Framåt eller Bakåt Framåt Bakåt Framåt eller Bakåt Tryck på knappen för att hoppa till början på aktuellt spår. Tryck på knappen två gånger för att hoppa till början på föregående spår. Tryck och håll ner knappen för att spola snabbt framåt (eller bakåt). Ikonen för snabbspolning framåt ( ) (eller bakåt) visas till höger på informationsskärmen. 22

24 ÄNDRA ipod INSTÄLLNINGAR Ytterligare ipod kontrollinställningar finns via menyn ipod settings (Inställningar för ipod) Tryck på Menyknappen. Inställningsmenyn för ipod visas. Vrid på Vridknappen för att flytta markeringen till ipodinställningarna (ipod settings). Tryck på Vrid-knappen för att välja ipodinställning. Ändra enligt beskrivningarna nedan. Tryck på Menyknappen för att avsluta. Se även Menyknappens funktion på sidan 6. Att ändra en inställning i ipod inställningsmeny: Vrid och sedan tryck på Vridknappen för att välja en av följande inställningar. Därefter: Vrid och sedan tryck på Vridknappen för att välja inställningen. Repeat (Repetera) Off (Från). Repetitionsläget är avstängt. One (En gång). Repetera aktuell sång. All (Allt). Repetera alla sånger i den aktuella spellistan. Shuffle (Blanda) Off (Från). Blandningsfunktionen är avstängd. Tracks (Spår) Repetera spåren på det aktuella albumet. Albums (Album) Blanda olika album i den aktuella spellistan. Searching (Sökning) Om din ipod innehåller mer än 100 artister, sånger eller album kan du använda FUSION Alpha Search Technology (FAST) för att snabbt söka efter bokstäver eller nummer. Använd denna möjlighet för att styra när FAST-menyn skall visas. Off (Från). Sången/Albumet visas men inte FAST-menyn Visa FAST-menyn när din ipad innehåller fler än det valda antalet objekt. 23

25 Subtitles (Undertexter) Off (Från). Undertexter visas inte när ipod spelar video Subtitles (Undertexter). Undertexter visas Closed caption (Tilläggstexter). Ger ytterligare information om det spelade spåret (om tillgängligt) Album artwork (Albumgrafik) Visa albumgrafik om det finns tillgängligt Visa inte albumgrafik USB FLASHMINNE LYSSNA TILL DIN MUSIK Innan du kan använda ett USB flashminne måste det monteras i 700-Serien. För mer information, se Förbereda för ipod eller USB på sidan 43. Att lyssna på musik från ditt USB flashminne: MS-IP700 Tryck på Extra-knappen. Informationsskärmen för USB visas. MS-AV700 Tryck på Extra-knappen och fortsätt att trycka tills informationsskärmen för USB visas. Extra 24

26 INFORMATIONSSKÄRMEN FÖR USB Ett typiskt exempel på informationsskärmen för USB Flashminne visas i Figur 5 nedan. Figure 5 Exempel på skärm visad vid användning av USB Flashminne Aktuell tid Aktuell spårinformation Aktuellt spår samt totalt antal spår i biblioteket Spelad tid Indikator för Spelstatus Indikator för Uppspelningsläge: Blanda Repetera (om aktiverat) Förloppsindikator Spårlängd SPELA UPP FRÅN USB FLASHMINNE Välja ljudspår från ett USB flashminne Du kan lagra ljudspår (enbart MP3-format) på ett USB flashminne för att spela på 700-Serien. Ljudspår ban lagras i bibliotek på USB-minnet och väljas för uppspelning enligt önskemål. Flashminnet måste fara formatterat som FAT32 eller NTFS (dessa är de vanligaste formaten för ett flashminne). Ett exempel på hur du väljer bibliotek och sedan spår: Tryck på Menyknappen. Om ditt flashminne inte har något namn kallas det disk. Tryck på Vridknappen för att välja KINGSTON. Filer och bibliotek på flashminnet visas. Vrid på Vridknappen för att flytta markeringen. Tryck på Vridknappen för att välja bibliotek och därefter spår för uppspelning. Tryck på Menyknappen för att avsluta. Se även Menyknappens funktion på sidan 6. 25

27 Styra Uppspelning Du kan styra uppspelningen från USB flashminnet med knapparna Spela / Pausa, Framåt eller Bakåt. Det valda spåret börjar automatiskt att spelas. Om du vill: Använd: Noteringar: Spela / Pausa Tryck på knappen för att pausa det ett spår aktuella spåret. Pausikonen ( ) visas uppe till höger på informationsskärmen. Spela / Pausa Tryck på knappen igen för att återuppta spelningen. Uppspelningsikonen ( ) visas uppe till höger på informationsskärmen. Hoppa till nästa spår Tryck på knappen för att hoppa till början på nästa spår. Snabbspolning Framåt eller Bakåt Framåt Bakåt Framåt eller Bakåt Tryck på knappen för att hoppa till början på aktuellt spår. Tryck på knappen två gånger för att hoppa till början på föregående spår. Tryck och håll ner knappen för att spola snabbt framåt (eller bakåt). Ikonen för snabbspolning framåt ( ) (eller bakåt) visas till höger på informationsskärmen. 26

28 ÄNDRA USB FLASHMINNETS INSTÄLLNINGAR Tryck på Menyknappen. Inställningsmenyn för USB-minne visas. Vrid på Vridknappen för att välja Repeat (Repetera) eller Shuffle (Blanda). Tryck på Vridknappen för att ändra enligt beskrivningarna nedan. Tryck på Menyknappen för att avsluta. Se även Menyknappens funktion på sidan 6. Att ändra en inställning i USB inställningsmeny: 1. Tryck på Vridknappen för att växla en av följande inställningar till/från. Repeat (Repetera) Repetitionsläget är avstängt. Repetera aktuellt val. Shuffle (Blanda) Blandningsfunktionen är avstängd. Blanda olika spår i den aktuella katalogen. 27

29 EXTRA INGÅNG LYSSNA PÅ EXTRAINGÅNGEN 700-Serien kan acceptera ljud från TV, spelkonsol, potrabel spelare, dator, DVD-spelare eller annan kompatibel enhet. Att lyssna på musik från den extra ljudingången: Extra Tryck på Extra-knappen Vid första tryckningen: MS-IP700: Informationsskärmen för USB Flashminne visas. MS-AV700: Informationsskärmen för ipod visas. Vid andra tryckningen: MS-AV700: Informationsskärmen för den Extra Ljudingången visas (se nedan). INFORMATIONSSKÄRM FÖR DEN EXTRA LJUDINGÅNGEN Utseendet på informationsskärmen kommer att variera beroende på hur enheten har konfigurerats. Skärmen kan väljas från en av de skärmar som visas i Figur 6, nedan. Figur 6 Exempel på skärmar som kan visas vid användning av den extra ljudingången Nivån på insignalen för den valda enheten kan, om så behövs, justeras. För mer information, se Förbereda för Extra Ljudingång på sidan

30 YTTERLIGARE FUNKTIONER FUSION-Link FUSION-Link har möjlighet att helt kontrollera Underhållningssystem (stödda modeller) från FUSION ombord på båten, genom att använda FUSION-Link kapabla flerfunktions skärmar installerade vid styrplatsen, på flybridge eller i styrhytten på båten och ge en integrerad kontroll av underhållningen samt en mindre rörig styrenhet. Du kan styra en eller flera FUSION-Link kapabla stereo-enheter från samma plats på båten med ett enkelt knapptryck. FUSION-Link arbetar via existerande industristandard nätverk inkluderande Ethernet, NMEA2000 och WiFi. Länka Zoner eller hantera hela ljudsystemet från från manöverplatsen på båten. Den samarbetande flerfunktionsskärmen blir den portal genom vilken allt ljud i hela båten kontrolleras, oberoende av var på båten stereoutrustningen installerats. Den FUSION-Link utrustade stereon kan installeras undangömt om utrymmet behövs till annat och användaren behöver bara hantera enheten för att byta flyttbar media. Besök för ytterligare information och en förteckning över FUSION-Link kapabla produkter från företag som samarbetar med FUSION. TOTAL KONTROLL ÖVER LJUDET MED NMEA2000 NMEA2000 är den mest populära marinstandarden för datakommunikation på fartyg. Den har blivit standard för överföring av navigation och motordata på fartyg. FUSION introducerar den första industriella produkten för styrning av ljudutrustning genom att bygga in NMEA2000- funktionalitet. Detta ger användaren en möjlighet att följa en mängd tillgängliga NMEA-kommandon. Besök för en komplett lista på understödda NMEA-kommandon. FUSION MS-NRX200 Fjärrkontroll MS-NRX200 Fjärrkontroll har ett användarinterface med alla funktioner identiska med huvudenheten. Fär användaren är hanteringen via fjärrkontrollen identisk med hanteringen av huvudenheten. Detta inkluderar en fullstor bildskärm och ger full funktionalitet för hantering av ipod. Fjärrkontrollen fungerar också som en NMEA-repeater och visar NMEA navigationsdata eller fartygsinformation från andra NMEA-enheter i nätverket. 29

31 STÖD FÖR ETHERNET Addera en Wi-Fi trådlös router till 700-Seriens underhållningssystem och Apple -utrustning som ipad, iphone och ipod touch kan kontrollera ljudet i båten trådlöst. Appar finns tillgängliga för nedladdning för att möjliggöra ipad, iphone eller ipod touch trådlös styrning. För ytterliga anslutningsdetaljer, see TRÅDBUNDEN FJÄRRKONTROLL 700-Serien Marin Stereo kan styras med MS-NRX200 trådbundna fjärrkontroller installerade i de olika ljudzonerna i båten. Det finns olika kablagekrav beroende på om 700 Serien och fjärrkontrollerna är anslutna till en existerande NMEA2000-buss eller i en enskild FUSION installation. NMEA-2000 bussinstallation FUSION s MS-NRX200 trådbunden fjärrkontroll kan anslutas direkt till NMEA 2000 bussen, detta eliminerar kravet på att ansluta fjärrkontrollen direkt till stereo-enheten. Kommunikationen är 2-vägs eftersom FUSION s MS-NRX200 fjärrkontroll kan repetera NMEA-data som djup, fart och vindriktning på fjärrkontrollens skärm. Du behöver ett FUSION NMEA 2000 start-kit (MS-N2KSTART) för tt skapa en NMEA Buss. Om du önskar ansluta fjärrkontrollen till en existerande NMEA 2000 Buss, behöver du en MS-N2KCONN. Enskild FUSION installation Mindre eller äldre fartyg utan NMEA 2000 kan fortfarande ha FUSION MS-NRX200 trådbunden fjärrkontroll nästan överallt. Det behövs inget start-kit eftersom MS-NRX200 trådbunden fjärrkontrolls paketering inkluderar allt som behövs för att ansluta direkt till 700 Seriens enhet. 30

MARIN HUVUDENHET MS-RA50 SVENSKA

MARIN HUVUDENHET MS-RA50 SVENSKA MARIN HUVUDENHET MS-RA50 SVENSKA VARNING OCH FÖRSIKTIGHET Försök inte att öppna enhetens chassi. Det finns inga inre delar som behöver justeras eller hanteras av användaren. Om enheten exponeras för solljus

Läs mer

ANVÄNDAR / INSTALLATIONSMANUAL MARINSTEREO MS-IP600 / MS-CD600 / MS-AV600

ANVÄNDAR / INSTALLATIONSMANUAL MARINSTEREO MS-IP600 / MS-CD600 / MS-AV600 ANVÄNDAR / INSTALLATIONSMANUAL MARINSTEREO MS-IP600 / MS-CD600 / MS-AV600 INNEHÅLL FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 2 BESKRIVNING AV KNAPPAR 3 INSTALLATION 5 ANSLUTNINGAR 6 KOPPLINGSSCHEMA 7 GENERELL ANVÄNDNING 8

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen.

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen. fjärrkontroll Växla mellan: L = Bildskärm vänster bak F = Bildskärm fram R = Bildskärm höger bak Växla till navigation* A Växla till radio Växla till media Växla till Bluetooth handsfree* A Stega/spola

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone The Bridge III DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone Bruksanvisning 1 INLEDNING Grattis! Tack vare The Bridge III, öppnas en helt ny värld av underhållning, genom en kombination av en ipod eller iphones

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Media Control. Styrsystem för bild & ljud i sportbarer. Bruksanvisning

Media Control. Styrsystem för bild & ljud i sportbarer. Bruksanvisning Media Control Styrsystem för bild & ljud i sportbarer Bruksanvisning 13115 Rev B Sydia Teknik AB 014 1 Innehåll Media Control...1 Styrsystem för bild & ljud i sportbarer...1 Bruksanvisning...1 Sydia Media

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2 Guide för ConnectLine App för iphone App version 1.0.2 Inledning Detta är en guide för ConnectLine App för iphone, som beskriver följande. Hur du kopplar ihop Streamer med en iphone. Hur du laddar ner

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar

trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar 1 INNEHÅLL TRÅDLÖSA LIVING HÖGTALARE 4. LIVING SERIEN ÖVERSIKT 5. VANLIGA INKOPPLINGAR 8. FLER INKOPPLINGAR 9. MULTIROOM OCH

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android Så här använder du Legimus app för Android Innehåll Vad är Legimus?... 3 Talsyntes... 3 Legimus webb... 3 Kom igång med appen Legimus... 4 Logga in... 4 Bokhyllan... 4 Så här söker du en talbok... 5 Ladda

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Digital diktafon med röststyrning

Digital diktafon med röststyrning VR-260 150336 Digital diktafon med röststyrning Manual Svenska SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Hur man använder Memory Stick-spelaren

Hur man använder Memory Stick-spelaren Användning Hur man använder Memory Stick-spelaren Om Memory Stick Förvara inte Memory Stick på platser med statisk elektricitet och elektrisk störning, det kan förstöra datainnehållet. För att skydda spelaren

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

BeoSound 3000. Handbok

BeoSound 3000. Handbok BeoSound 3000 Handbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken Handboken

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter VARNING! För att minimera risken för kortslutning, brand etc. bör du aldrig göra följande: 1. Ta aldrig bort höljet på apparaten. 2. Utsätt inte apparaten för

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ MTB-7400QD 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ För att minska risken för elektrisk chock öppna ej monitorn. Reparation får endast utföras av kvalificerad

Läs mer

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning Artikelnr 54066-08 PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg Tonläge Volym Hastighet Automatisk avstängning På och Av Mata ut Boklista Bakåt upp/stopp Framåt 2. Beskrivning

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

Swedish DENVER CRP-716

Swedish DENVER CRP-716 DENVER CRP-716 Swedish FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. SKÄRM 2. SKÄRM AUTO AV 3. VOLYM UPP/ALARM 2 PÅ / AVINSTÄLLNING 4.

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

BRUKSANVISNING DSS kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer

BRUKSANVISNING DSS kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer BRUKSANVISNING DSS-510 5.1 kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer SÄKERHETSINFORMATION VARNING RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ÖPPNA INTE Blixten med ett pilhuvud I en rätvinklad triangel är till för att varna användaren

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide Flerkanalig AV-mottagare STR-DN1020 Börja här Det här är din snabbstartguide 1 Installera högtalarna 2 Ansluta TV:n och andra enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja högtalare och optimera 5 Uppspelning Det

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Perkins Smart Brailler Manual

Perkins Smart Brailler Manual Perkins Smart Brailler Manual Denna manual kommer att introducera grundläggande funktioner och hantering av produkten. Skrivhuvudet Läsplatta Spak för att lossa pappret On/off-knapp Anslutning för strömadapter

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

T10K. Användarmanual. Svenska

T10K. Användarmanual. Svenska T10K Användarmanual Svenska EGENSKAPER PMR 446 MHz (licensfritt inom de flesta europeiska länder) 8 kanaler 38 CTCSS underkoder VOX Roger Beep On / Off Automatisk avstängning (APO) 10 anropssignaler SCAN

Läs mer

Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad

Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad Innehåll Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång med appen Legimus... 4 Logga in... 4 Bokhyllan... 5 Så här söker du en talbok... 5 Ladda ner

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Manual. The Cobblestone

Manual. The Cobblestone Manual The Cobblestone Innehållsförteckning 1. Komma igång 1 1.1 Koppla upp Cobblestone 1 1.2 Konfigurera din Cobblestone 2 1.3 Lägga till fler Cobblestone 3 1.4 Namnge din Cobblestone 3 2. Navigera i

Läs mer

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner...

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... User Guide V1.1 Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... 4 Basdrift av spelaren... 5 Video... 8 FM Tuner...

Läs mer

CTRX Graphene och Graphene+ Quick Startup guide för (130226) Rev. 1.0

CTRX Graphene och Graphene+ Quick Startup guide för (130226) Rev. 1.0 Quick Startup guide för CTRX Graphene och Graphene+ Rev. 1.0 (130226) Vad finns i lådan? Med i lådan till CTRX Graphene, art# 0012-001-000, så skall du finna: 1 x AIS transponder CTRX Graphene (se bilden

Läs mer

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning MusicFly Pro Användarmanual Inledning MusicFly Pro gör att din musik flyger via trådlös signal till din bilradio. Den låter dig njuta av musik från bärbara musikspelare i bilstereon eller hemmastereon

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

SWEwww.facebook.com/denverelectronics

SWEwww.facebook.com/denverelectronics ROCK POP EQ CLAS RDM BILJUD SWEwww.facebook.com/denverelectronics BILENS MP3-SPELARE MED RADIO-USB/SD/MMC-MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT K-200 Svensk bruksanvisning S FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT1500000 Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... 2 Introduktion... 2 Kontroller och anslutningar... 3-6 Displayens symboler...

Läs mer

Adaptive Sound Technology. Tillägg

Adaptive Sound Technology. Tillägg Adaptive Sound Technology Tillägg Första inställningen av TV:n Ditt system är utrustat med Adaptive Översikt över första inställningen Sound Technology, vilket gör att du kan få en optimal ljudupplevelse

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK www.axxion-electronics.com www.moon.se 1 1. Installera inte denna enhet på en trång yta eller inbyggd utrymme så som en bokhylla eller liknande,

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Beo4 Handledning Innehåll 3 Använda fjärrkontrollen Beo4, 4 Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Anpassa Beo4, 9 Ställa in Beo4 Lägga till

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer