700 SERIENS Manual MARINT UNDERHÅLLNINGSSYSTEM. MS-IP700 True Marine Underhållningssystem för ipod. MS-AV700 True Marine Underhållningssystem för DVD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "700 SERIENS Manual MARINT UNDERHÅLLNINGSSYSTEM. MS-IP700 True Marine Underhållningssystem för ipod. MS-AV700 True Marine Underhållningssystem för DVD"

Transkript

1 700 SERIENS Manual MARINT UNDERHÅLLNINGSSYSTEM MS-IP700 True Marine Underhållningssystem för ipod MS-AV700 True Marine Underhållningssystem för DVD

2 VARNING OCH FÖRSIKTIGHET Försök inte att öppna enhetens chassi. Det finns inga inre delar som behöver justeras eller hanteras av användaren. ATT ANVÄNDA ipod Denna enhet har testats med alla kompatibla autentiska ipodmodeller under normala användarförhållanden, fria från alla tidigare existerande felaktigheter i antingen enheten eller ipod. Inget ansvar kan tas för användning av enheten annat än under normala användnings-förhållanden tillsammans med en fullt fungerande och oskadad ipod, tillverkad och auktoriserad av Apple Inc. USB Flashminnen Minnesformat: Alla USB flashminnen som används med denna enhet skall vara formatterade i antingen FAT32 eller NTFS-format. Dessa är de vanligaste formaten för USB Flashminnen. Ljudfilens format: Ljudspår lagrade på USB Flashminnen måste vara i MP3-format för att kunna spelas på denna enhet. Hantering av CD eller DVD diskar (enbart modell MS-AV700) Undvik att röra ytan på disken. Undvik att lägga disken i direkt solljus. Försäkra dig om att disken är ren. Om nödvändigt, gör ren disken med en ren, torr, tunn och luddfri tygbit. Försäkra dig om att disken inte är repig eller skadad. Försäkra dig om att disken är torr när den sätts i spelaren. Hantering och underhåll Som med alla kromade produkter i en tuff marin miljö kommer lämplig skötsel att hålla produkten snygg och även undvika korrosion. FUSION rekommenderar att du torkar av eventuellt saltvatten eller intorkade fläckar från stereon med en fuktig trasa fuktad med färskvatten. 1

3 REGISTRERA DIN PRODUKT ONLINE: För din egen skull, registrera ditt produktinköp online på Vi kommer att hålla dig uppdaterad med nyheter om din produkt, programvaruuppdateringar eller nya tillbehör som hjälper dig att få ut det bästa ur din produkt. Alla FUSION True Marine Produkter ger dig 3 Års Begränsad Användargaranti och genom att registrera din produkt kan du försäkra dig om att om det oväntade händer så har vi all din information och står beredda att hjälpa till. ANTECKNA DIN PRODUKTINFORMATION HÄR: MODELLNUMMER INKÖPSDATUM FÄST KVITTOT HÄR 2

4 INNEHÅLL ANVÄNDARINTERFACE OCH KONTROLLER...5 Manöverpanelens Utseende...5 Beskrivning av Knappar VRIDKNAPP OCH MENYKNAPP...6 Vridknappens Funktion...6 Menyknappens Funktion....6 Att Använda Vridknappen och Menyknappen KOMMA IGÅNG Sätta På eller Stänga Av Enheten Signalkällornas Skärmar Justera Högtalarvolymen....9 Tysta Utgången (Mute) Justera Nivå och Ton För Bashögtalare Visa Klockan Aktivera Och Deaktivera Alarmet Justera Ljusstyrkan På Skärmen RADIO Lyssna på Radio Informationsskärmar för Radiokällor Inställningsmetoder för Frekvens Lägg Till eller Ta Bort Förinställningar Ställa in VHF-Mottagning ipod Spela Innehåll Informationsskärmen för ipod Styra Uppspelning från ipod Ändra ipod Inställningar USB Flashminne Lyssna Till Din Musik Informationsskärmen för USB Styra Uppspelning från USB Flashminne Ändra USB Flashminnets Inställningar EXTRA LJUDINGÅNG Lyssna På Extraingången Informationsskärm för Den Extra Ljudingången

5 YTTERLIGARE FUNKTIONER FUSION-Link Total Kontroll Över Ljudet med NMEA Stöd för Ethernet...30 Trådbunden Fjärrkontroll...30 Infraröd (IR) Fjärrkontroll INSTALLERA 700-SERIEN...33 ANSLUTNINGAR Serien Anslutningsexempel STÄLLA IN 700-SERIEN...40 Zoner Förbereda för ipod eller USB Förbereda För Extra Ljudingång Klockinställningar SiriusXM Satellitradio Avancerade Inställningar APPENDIX Felsökning Support, Försäljning Och Service...60 Specifikationer Licenser...62 Index

6 ANVÄNDARINTERFACE OCH KONTROLLER MANÖVERPANELENS UTSEENDE BESKRIVNING AV KNAPPAR FÖRSTA SIGNALKÄLLA MS-IP700 ipod MS-AV700 Meny Radio Extra ingång DVD Framåt Bakåt Spela /Pausa TILL/ FRÅN Tyst Klocka Ljusstyrka 5

7 VRIDKNAPP OCH MENYKNAPP Även om kontrollerna på 700-serien är konstruerade för att vara intuitiva att använda rekommenderar vi att du lär känna funktionen hos Vridkappen och Menyknappen innan du använder enheten. VRIDKNAPPENS FUNKTION Vridknappen kan användas på tre olika sätt för att styra 700 Serien: 1 Vrid Vridknappen 2 Tryck på Vridknappen 3 +1 Tryck på Vridknappen och håll den inne i minst en sekund MENYKNAPPENS FUNKTION Du kan använda Menyknappen för att öppna eller lämna menyer: Menyöppning Tryck på Menyknappen för att öppna en meny. Menystängning När du är i en öppnad meny kan du, när du vill, använda Menyknappen för att spara dina ändringar och lämna menyn: Tryck på Menyknappen för att lämna den aktuella menynivån eller kontrollskärmen. Tryck och håll ner Menyknappen för att helt lämna menyn, alternativt tryck på en annan knapp. Time-out funktion: Efter 10 sekunders inaktivitet kommer menyn att stängas och informationen att lagras automatiskt. 6

8 ANVÄNDA VRIDKNAPPEN OCH MENYKNAPPEN Du kan använda Vridknappen och Menyknappen för att justera nivåer, komma åt menyer och öppna kontrollskärmar. Justera nivåer Använd Vridknappen och Menyknappen för att justera nivåer på 700-Serien. Till exempel, för att justera volymen: Vrid Vridknappen för att öppna Volymskärmen (Volume). Vrid Vridknappen för att justera nivån. Tryck på Vridknappen för att flytta markeringen. Lämna Menyn. Se Menyknappens Funktion på sidan 6. Öppna Menyer Använd Menyknappen och Vridknappen för att komma åt menyer och ändra inställningar. Till exempel, för att komma åt Inställningsmenyn: Tryck på Menyknappen Vrid på Vridknappen för att flytta markeringen. Tryck på Vridknappen för att välja Inställningsmenyn (Settings). Markering Lämna Menyn. Se Menyknappens Funktion på sidan 6. 7

9 Öppna Kontrollskärmar Använd Vridknappen för att öppna Undernivå (Sub Level) och Ton (Tone) för att justera nivåerna: +1 Tryck och håll Vridknappen i minst 1 sekund Vrid Vridknappen för att justera nivån. Tryck på Vridknappen för att flytta markeringen. KOMMA IGÅNG SÄTTA PÅ OCH STÄNGA AV ENHETEN När du sätter på strömmen till 700-Serien kommer den automatiskt att börja spela musik från den senast använda ljudkällan. Att sätta på eller stänga av enheten. Till/Från Tryck kort på Till/Från-knappen för att sätta på enheten. När den startar visas en välkomstskärm under några sekunder, följd av den aktuella ljudkällan. När enheten är på, tryck kort på Till/Från-knappen för att stänga av enheten. SIGNALKÄLLORNAS SKÄRMAR 700-Serien stödjer ett stort antal olika typer av signalkällor, beroende på modell: MS-IP700. AM/FM/VHF/SiriusXM; USB och ipod/iphone via en intern dockningsstation samt extraingång MS-AV700. AM/FM/VHF/SiriusXM; CD/DVD; USB och ipod/iphone via en extern dockningsstation eller kabel samt extraingång. 8

10 Bägge modellerna är också klara för SiriusXM (enbart USA) som förutsätter en extra SiriusXM Connect Vehicle Tuner. För fler detaljer om hur man sätter upp SiriusXM, se SiriusXM Satellitradio på sidan 49. När du väljer en av dessa signalkällor kommer 700-Serien att visa en informationsskärm liknande den i Figur 1 nedan. Rubriken visar alltid aktuell tid samt signalkälla. Övrig information varierar beroende på den typ av signalkälla du har valt. Figur 1 - Exempel på informationsskärm med signalkälla (AM-band valt) Signalkällans typ Aktuell tid Signalstyrka Vald frekvens Inställningsläge JUSTERA HÖGTALARVOLYMEN 700-Serien tillåter dig att justera högtalarnas volym i upp till fyra benämnda områden, kallade Zoner. Notera: Zon 3 och 4 kräver extra förstärkare. Om du önskar kan du anpassa inställningarna för varje zon genom att definiera en volymbegränsning, balansinställning, en bashögtalarnivå och ett personligt namn (som t ex Salong eller Pentry ). För mer information, se Zoner på sidan 40. 9

11 För att justera volymen: 1. Vrid på Vridknappen. Volymskärmen (Volume) visas med det aktuella zonvalet markerat (i minnet från föregående användning). Volymen ändras enbart i den markerade zonen (eller zonerna). 2. Om så behövs, tryck på Vridknappen för att markera nästa Zon, för att justera volymen där. Under tiden Volym-skärmen visas kommer varje tryck på Vridknappen att markera tillgängliga Zoner i denna ordning: Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 Alla Zoner 3. När inställningarna är gjorda, tryck på Menyknappen (eller lämna för att göra time-out) för att lagra aktuell nivå och avsluta. TYSTA UTGÅNGEN (MUTE) För att tysta och öppna volymen: Tyst Tryck på Tyst-knappen för att stänga av ljudutgången. Ikonen för Tyst ( Mute ) visas längst upp på den aktuella signalskärmen. Tryck på Tyst-knappen igen för att öppna ljudutgången igen. Volymen blir densamma som innan utgången tystades. 10

12 JUSTERA NIVÅ OCH TON FÖR BASHÖGTALARE Använd skärmarna för Undernivå (Sub level) och Ton (Tone) för att ställa in bashögtalarens nivå och ton. Bashögtalarens nivå kan justeras separat för varje Zon men justeringen av ton gäller för samtliga Zoner. Menyknapp Vridknapp Att ställa in nivå och ton för bashögtalare: 1. Tryck och håll ner Vridknappen i minst en sekund. Skärmen för Undernivå (Sub level) visas. 2. Vrid på Vridknappen för att justera nivån på bashögtalaren i den visade Zonen, enligt önskemål. 3. Tryck på Vridknappen för att markera nästa Zon och justera enligt önskemål. När du trycker på Vridknappen i den sista Zonen kommer skärmen för Ton (Tone) att visas. 11

13 4. Vrid på Vridknappen till höger eller vänster för att justera Bas-nivån, om så önskas. 5. Tryck på Vridknappen för att markera respektive tonkontroll och justera enligt önskemål. När du trycker på Vridknappen för Diskantens tonkontroll kommer skärmen för Undernivå (Sub level) att visas igen. 6. Tryck på någon knapp för att avsluta. VISA KLOCKAN Använd Klock-knappen för att visa aktuell tid. Om tiden behöver ställas in, se Klockinställningar på sidan 48. Notera: Aktuell tid visas också i toppbalken på alla skärmar för signalkälla. Tryck på klock-knappen för att visa aktuell tid. Klocka 12

14 AKTIVERA OCH DEAKTIVERA ALARMET Använd alarm-läget för att starta 700-Serien vid en förinställd tid. När alarmet är aktiverat kommer din 700-Serien att spela den senast använda ingångskällan med den volym som användes när enheten stängdes av. Menyknapp Vridknapp Att ställa in alarm: 1. Tryck på Menyknappen. 2. Vrid och tryck sedan på Vridknappen för att välja Settings > Clock > Set alarm (Inställningar > Klocka > Ställ in alarm). 3. Gör ett eller bägge av följande: Vrid på Vridknappen för att ändra timinställningen enligt önskemål. Tryck på Vridknappen för att flytta till minutfältet. Ändra minutinställningen enligt önskemål. Tryck på Vridknappen för att flytta till fältet för AM/PM (om aktiverat). Vrid på Vridknappen för att välja AM eller PM. 4. Tryck på Menyknappen för att spara tidsinställningarna och gå ur larminställningarna (funktionen för time-out fungerar inte i denna meny). 5. Markera rutan för Alarm enabled (Alarm aktiverat) och tryck på Vridknappen för att aktivera ( ). 6. Tryck på någon knapp för att avsluta. Att stänga av alarm: 1. Tryck på Menyknappen. 2. Vrid och tryck sedan på Vridknappen för att välja Settings > Clock (Inställningar > Klocka). 3. Markera rutan för Alarm enabled (Alarm aktiverat) och tryck på Vridknappen för att deaktivera ( ). 4. Tryck på någon knapp för att avsluta. 13

15 JUSTERA LJUSSTYRKAN PÅ SKÄRMEN Notera: Bildskärmens ljusstyrka och ljusstyrkan på bakgrundsljus för knappar kan länkas till omgivningens ljusnivå. För mer information, se Installera 700 Serien på sidan 33. Ljusstyrka Att justera ljusstyrkan på skärmen: 1. Tryck på knappen för ljusstyrka. Skärmen för ljusstyrka visas. 2. Vrid på Vridknappen för att justera ljusinställningen. 3. Tryck på någon knapp för att avsluta. 14

16 RADIO LYSSNA PÅ RADIO Att välja ett av de tillgängliga radiobanden: Radio Tryck på Radio-knappen för att välja ingång från en av dessa källor, i listad ordning: AM, FM, VHF eller SiriusXM-Ready (enbart USA, kräver tillägget SiriusXM Connect Vehicle Tuner). Ingångsskärmen för respektive band visas. INFORMATIONSSKÄRMAR FÖR RADIOKÄLLOR AM/FM/VHF Ett exempel på en typisk informationsskärm för radio visas i figur 2 nedan. Figur 2 Exempel på informationsskärm visad vid mottagning av AM-band Signalkällans typ Aktuell tid Signalstyrka Vald frekvens (eller kanal för VHF) Inställningsläge 15

17 SiriusXM Ett exempel på en typisk informationsskärm för SiriusXM visas i figur 3 nedan. Figur 3 Exempel på informationsskärm visad vid mottagning av SiriusXM Signalkällans typ Aktuell tid Artist, titel, innehållsinformation (om tillgängligt) Signalstyrka Kategorinamn Kanalnamn Kanalnummer Inställningsläge INSTÄLLNINGSMETODER FÖR FREKVENS Du kan använda tre olika metoder för att ställa in frekvensen på 700-Serien: manuell, automatisk och förinställ. Vridknapp Menyknapp Spela / Pausa Bakåt Framåt Att ställa in en en önskad frekvens, kanal eller förinställning: Tryck på knappen för Spela / Pausa för att stega igenom de tillgängliga inställningsmetoderna för respektive band: Notera: Förinställningen är bara tillgänglig om två eller fler förinställda kanaler har lagrats. 16

18 Inställnings- Gäller När man ställer in med denna metod metod Manuell Alla band Tryck på Framåt eller Bakåt-knappen för att stega igenom frekvensområdet eller kanaler, en i taget. Tryck och håll ner knappen för en snabb genomsökning av frekvenser eller kanaler. Manuell SiriusXM Tryck på Framåt eller Bakåt-knappen för att stega igenom alla kanaler, en i taget. Kategori SiriusXM Tryck på Spela / Pausa, Framåt eller Bakåtknappen för att stega igenom kanalerna i den valda kategorin. Detta är enbart tillgängligt om en kategori är vald i menyfunktionen Category (Kategori). För mer information, se Kategori på sid. 51. Auto AM/FM Tryck på Framåt eller Bakåt-knappen för att börja söka efter tillgängliga stationer. Tryck på Spela / Pausa, Framåt eller Bakåtknappen för att stoppa sökningen. Skanna VHF Söker igenom förinställda kanaler och stannar på sändande kanal. Detta är enbart tillgängligt om två eller fler förinställda kanaler har lagrats. Sökningen stannar om det finns bakgrundsbrus. För fler detaljer, se Minimera bakgrundsbrus på sidan 19. Tryck på Spela / Pausa, Framåt eller Bakåtknappen för att stoppa sökningen. För fler detaljer, se Aktivera kanalsökning på sid. 19. NOTERA: Kanalsökningen aktiveras från inställningsmenyn, se Ställa in VHFmottagning på sidan 19. Förinställ Alla band Tryck på Framåt eller Bakåt-knappen för att stega igenom tillgängliga förinställningar. Detta är enbart tillgängligt om två eller fler förinställda kanaler har lagrats. För att välja en specifik förinställning: a. Tryck på Menyknappen och tryck sedan på Vridknappen för att välja Presets (Förinställningar). b. Vrid på Vridknappen för att markera önskad förinställning. c. Tryck på Vridknappen för att välja den markerade förinställningen. För mer information, se Lägg till eller Ta bort förinställningar på sidan

19 LÄGG TILL ELLER TA BORT FÖRINSTÄLLNINGAR 700-Serien ger dig möjlighet att förinställa dina favoritkanaler på AM/FM, VHF eller SiriusXM för snabb åtkomst. Notera: Upp till 15 kanaler kan förinställas per band. Vridknapp Menyknapp Spela / Pausa Bakåt Framåt Radio Lägga till en ny förinställning: Gör något av följande: 1. Ställ in 700-Serien på önskad frekvens eller kanal. 2. Tryck och håll in knappen Spela / Pausa. Meddelandet Preset saved (Förinställning lagrad) visas en kort stund. eller 1. Tryck på Menyknappen. 2. Vrid och tryck sedan på Vridknappen för att välja Presets > Save current (Förinställningar > Lagra aktuell). Meddelandet Preset saved (Förinställning lagrad) visas en kort stund. Ta bort en eller flera förinställningar: 1. Tryck på Menyknappen. 2. Vrid och tryck sedan på Vridknappen för att välja Presets > Remove presets (Förinställningar > Ta bort förinställning). 3. Gör något av följande (det kommer ingen varning eller fråga om bekräftelse före borttagning): Välj Remove all presets (Ta bort alla förinställningar) och tryck på Vridknappen för att ta bort alla nuvarande förinställningar. Välj en enskild förinställning och tryck på Vridknappen för att ta bort den valda förinställningen. 4. Tryck på någon knapp för att avsluta. 18

20 STÄLLA IN VHF-MOTTAGNING Notera: En marin FM-antenn behövs för VHF-mottagning ANSLUT INTE till en VHF signaldelare. Minimera Bakgrundsbrus Använd Brusreduceringen (Squelch) för att minska bakgrundsbruset vid VHF-mottagning. Välj en VHF-kanal och justera brusreduceringen så att det blir tyst när ingen sändning pågår på kanalen. Att ställa in brusreduceringen: 1. Tryck på Menyknappen. 2. Vrid och sedan tryck på Vridknappen för att välja Squelch (Brusreducering). 3. Vrid på Vridknappen för att justera brusnivån: Öka nivån på brusreduceringen tills bakgrundsbruset tystnar. Minska nivån på brusreduceringen om sändningarna inte hörs. 4. Tryck på någon knapp för att avsluta. Aktivera kanalsökning Skanningsläget tillåter 700-Serien att skanna igenom förinställda VHFkanaler och söka efter sändande kanaler. Notera: Om Brusreduceringen är justerad så att du hör ett konstant väsande ljud kommer enheten inte att skanna korrekt. Se Minimera bakgrundsbrus här ovan för hur detta korrigeras. Att aktivera skanningläge: 1. Tryck på Menyknappen. 2. Vrid på Vridknappen för att markera funktionen Scan (Skanna). 3. Tryck på Vridknappen för att välja kryssrutan ( ). Skanningläget aktiveras och menyn släcks automatiskt. Notera: Om du trycker på Spela / Pausa, Framåt eller Bakåt stängs skanningläget av. 19

21 ipod SPELA INNEHÅLL Innan du kan använda din ipod som signalkälla måste du första ansluta den till 700-Serien. För mer information, se Förbereda för ipod eller USB på sidan 43. Att lyssna på din ipod: MS-IP700 MS-AV700 ipod Extra Tryck på ipod-knappen. Skärmen som visar signalskärmen för ipod och det senast spelade spåret spelas från dess senaste spelplats. Tryck på Extra-knappen. Håll inne knappen tills dess att signalskärmen för ipod visas. INFORMATIONSSKÄRMEN FÖR ipod Ett typiskt exempel på informationsskärmen för ipod visas i Figur 4 nedan. Figur 4 Exempel på skärm visad vid användning av ipod Aktuell tid Aktuellt spår, detaljer och grafik (om tillgängligt) Spelad tid Indikator för Spelstatus: Spela eller Paus Indikator för Uppspelningsläge: Blanda Repetera (om aktiverat) Förloppsindikator Spårlängd Aktuellt spårnummer samt totalt antal spår i spellistan 20

22 STYRA UPPSPELNING FRÅN ipod Välja spår från en spellista Det kan finnas tusentals spår lagrade på en ipod så du behöver välja de spår du vill spela från en av de spelgrupper som finns tillgängliga (som t ex Spel-listor, Artister eller Album). Ett exempel på hur du väljer spår efter artist: Tryck på Menyknappen. Vrid på Vridknappen för att flytta markeringen. Tryck på Vridknappen för att välja Artist. Vrid på Vridknappen för att flytta markeringen. Tryck på Vridknappen för att välja Artist eller Spår. Notera: En extra A, B, C -meny kan visas om FAST är aktiverad. Se Sökning på sidan 23). Tryck på Menyknappen för att avsluta. Se även Menyknappens funktion på sidan 6. 21

23 Styra Uppspelning Du kan styra uppspelningen från ipod med knapparna Spela / Pausa, Framåt eller Bakåt. Det valda spåret börjar automatiskt att spelas. Om du vill: Använd: Noteringar: Spela / Pausa Tryck på knappen för att pausa det ett spår aktuella spåret. Pausikonen ( ) visas uppe till höger på informationsskärmen. Spela / Pausa Tryck på knappen igen för att återuppta spelningen. Uppspelningsikonen ( ) visas uppe till höger på informationsskärmen. Hoppa till nästa spår Tryck på knappen för att hoppa till början på nästa spår. Snabbspolning Framåt eller Bakåt Framåt Bakåt Framåt eller Bakåt Tryck på knappen för att hoppa till början på aktuellt spår. Tryck på knappen två gånger för att hoppa till början på föregående spår. Tryck och håll ner knappen för att spola snabbt framåt (eller bakåt). Ikonen för snabbspolning framåt ( ) (eller bakåt) visas till höger på informationsskärmen. 22

24 ÄNDRA ipod INSTÄLLNINGAR Ytterligare ipod kontrollinställningar finns via menyn ipod settings (Inställningar för ipod) Tryck på Menyknappen. Inställningsmenyn för ipod visas. Vrid på Vridknappen för att flytta markeringen till ipodinställningarna (ipod settings). Tryck på Vrid-knappen för att välja ipodinställning. Ändra enligt beskrivningarna nedan. Tryck på Menyknappen för att avsluta. Se även Menyknappens funktion på sidan 6. Att ändra en inställning i ipod inställningsmeny: Vrid och sedan tryck på Vridknappen för att välja en av följande inställningar. Därefter: Vrid och sedan tryck på Vridknappen för att välja inställningen. Repeat (Repetera) Off (Från). Repetitionsläget är avstängt. One (En gång). Repetera aktuell sång. All (Allt). Repetera alla sånger i den aktuella spellistan. Shuffle (Blanda) Off (Från). Blandningsfunktionen är avstängd. Tracks (Spår) Repetera spåren på det aktuella albumet. Albums (Album) Blanda olika album i den aktuella spellistan. Searching (Sökning) Om din ipod innehåller mer än 100 artister, sånger eller album kan du använda FUSION Alpha Search Technology (FAST) för att snabbt söka efter bokstäver eller nummer. Använd denna möjlighet för att styra när FAST-menyn skall visas. Off (Från). Sången/Albumet visas men inte FAST-menyn Visa FAST-menyn när din ipad innehåller fler än det valda antalet objekt. 23

25 Subtitles (Undertexter) Off (Från). Undertexter visas inte när ipod spelar video Subtitles (Undertexter). Undertexter visas Closed caption (Tilläggstexter). Ger ytterligare information om det spelade spåret (om tillgängligt) Album artwork (Albumgrafik) Visa albumgrafik om det finns tillgängligt Visa inte albumgrafik USB FLASHMINNE LYSSNA TILL DIN MUSIK Innan du kan använda ett USB flashminne måste det monteras i 700-Serien. För mer information, se Förbereda för ipod eller USB på sidan 43. Att lyssna på musik från ditt USB flashminne: MS-IP700 Tryck på Extra-knappen. Informationsskärmen för USB visas. MS-AV700 Tryck på Extra-knappen och fortsätt att trycka tills informationsskärmen för USB visas. Extra 24

26 INFORMATIONSSKÄRMEN FÖR USB Ett typiskt exempel på informationsskärmen för USB Flashminne visas i Figur 5 nedan. Figure 5 Exempel på skärm visad vid användning av USB Flashminne Aktuell tid Aktuell spårinformation Aktuellt spår samt totalt antal spår i biblioteket Spelad tid Indikator för Spelstatus Indikator för Uppspelningsläge: Blanda Repetera (om aktiverat) Förloppsindikator Spårlängd SPELA UPP FRÅN USB FLASHMINNE Välja ljudspår från ett USB flashminne Du kan lagra ljudspår (enbart MP3-format) på ett USB flashminne för att spela på 700-Serien. Ljudspår ban lagras i bibliotek på USB-minnet och väljas för uppspelning enligt önskemål. Flashminnet måste fara formatterat som FAT32 eller NTFS (dessa är de vanligaste formaten för ett flashminne). Ett exempel på hur du väljer bibliotek och sedan spår: Tryck på Menyknappen. Om ditt flashminne inte har något namn kallas det disk. Tryck på Vridknappen för att välja KINGSTON. Filer och bibliotek på flashminnet visas. Vrid på Vridknappen för att flytta markeringen. Tryck på Vridknappen för att välja bibliotek och därefter spår för uppspelning. Tryck på Menyknappen för att avsluta. Se även Menyknappens funktion på sidan 6. 25

27 Styra Uppspelning Du kan styra uppspelningen från USB flashminnet med knapparna Spela / Pausa, Framåt eller Bakåt. Det valda spåret börjar automatiskt att spelas. Om du vill: Använd: Noteringar: Spela / Pausa Tryck på knappen för att pausa det ett spår aktuella spåret. Pausikonen ( ) visas uppe till höger på informationsskärmen. Spela / Pausa Tryck på knappen igen för att återuppta spelningen. Uppspelningsikonen ( ) visas uppe till höger på informationsskärmen. Hoppa till nästa spår Tryck på knappen för att hoppa till början på nästa spår. Snabbspolning Framåt eller Bakåt Framåt Bakåt Framåt eller Bakåt Tryck på knappen för att hoppa till början på aktuellt spår. Tryck på knappen två gånger för att hoppa till början på föregående spår. Tryck och håll ner knappen för att spola snabbt framåt (eller bakåt). Ikonen för snabbspolning framåt ( ) (eller bakåt) visas till höger på informationsskärmen. 26

28 ÄNDRA USB FLASHMINNETS INSTÄLLNINGAR Tryck på Menyknappen. Inställningsmenyn för USB-minne visas. Vrid på Vridknappen för att välja Repeat (Repetera) eller Shuffle (Blanda). Tryck på Vridknappen för att ändra enligt beskrivningarna nedan. Tryck på Menyknappen för att avsluta. Se även Menyknappens funktion på sidan 6. Att ändra en inställning i USB inställningsmeny: 1. Tryck på Vridknappen för att växla en av följande inställningar till/från. Repeat (Repetera) Repetitionsläget är avstängt. Repetera aktuellt val. Shuffle (Blanda) Blandningsfunktionen är avstängd. Blanda olika spår i den aktuella katalogen. 27

29 EXTRA INGÅNG LYSSNA PÅ EXTRAINGÅNGEN 700-Serien kan acceptera ljud från TV, spelkonsol, potrabel spelare, dator, DVD-spelare eller annan kompatibel enhet. Att lyssna på musik från den extra ljudingången: Extra Tryck på Extra-knappen Vid första tryckningen: MS-IP700: Informationsskärmen för USB Flashminne visas. MS-AV700: Informationsskärmen för ipod visas. Vid andra tryckningen: MS-AV700: Informationsskärmen för den Extra Ljudingången visas (se nedan). INFORMATIONSSKÄRM FÖR DEN EXTRA LJUDINGÅNGEN Utseendet på informationsskärmen kommer att variera beroende på hur enheten har konfigurerats. Skärmen kan väljas från en av de skärmar som visas i Figur 6, nedan. Figur 6 Exempel på skärmar som kan visas vid användning av den extra ljudingången Nivån på insignalen för den valda enheten kan, om så behövs, justeras. För mer information, se Förbereda för Extra Ljudingång på sidan

30 YTTERLIGARE FUNKTIONER FUSION-Link FUSION-Link har möjlighet att helt kontrollera Underhållningssystem (stödda modeller) från FUSION ombord på båten, genom att använda FUSION-Link kapabla flerfunktions skärmar installerade vid styrplatsen, på flybridge eller i styrhytten på båten och ge en integrerad kontroll av underhållningen samt en mindre rörig styrenhet. Du kan styra en eller flera FUSION-Link kapabla stereo-enheter från samma plats på båten med ett enkelt knapptryck. FUSION-Link arbetar via existerande industristandard nätverk inkluderande Ethernet, NMEA2000 och WiFi. Länka Zoner eller hantera hela ljudsystemet från från manöverplatsen på båten. Den samarbetande flerfunktionsskärmen blir den portal genom vilken allt ljud i hela båten kontrolleras, oberoende av var på båten stereoutrustningen installerats. Den FUSION-Link utrustade stereon kan installeras undangömt om utrymmet behövs till annat och användaren behöver bara hantera enheten för att byta flyttbar media. Besök för ytterligare information och en förteckning över FUSION-Link kapabla produkter från företag som samarbetar med FUSION. TOTAL KONTROLL ÖVER LJUDET MED NMEA2000 NMEA2000 är den mest populära marinstandarden för datakommunikation på fartyg. Den har blivit standard för överföring av navigation och motordata på fartyg. FUSION introducerar den första industriella produkten för styrning av ljudutrustning genom att bygga in NMEA2000- funktionalitet. Detta ger användaren en möjlighet att följa en mängd tillgängliga NMEA-kommandon. Besök för en komplett lista på understödda NMEA-kommandon. FUSION MS-NRX200 Fjärrkontroll MS-NRX200 Fjärrkontroll har ett användarinterface med alla funktioner identiska med huvudenheten. Fär användaren är hanteringen via fjärrkontrollen identisk med hanteringen av huvudenheten. Detta inkluderar en fullstor bildskärm och ger full funktionalitet för hantering av ipod. Fjärrkontrollen fungerar också som en NMEA-repeater och visar NMEA navigationsdata eller fartygsinformation från andra NMEA-enheter i nätverket. 29

31 STÖD FÖR ETHERNET Addera en Wi-Fi trådlös router till 700-Seriens underhållningssystem och Apple -utrustning som ipad, iphone och ipod touch kan kontrollera ljudet i båten trådlöst. Appar finns tillgängliga för nedladdning för att möjliggöra ipad, iphone eller ipod touch trådlös styrning. För ytterliga anslutningsdetaljer, see TRÅDBUNDEN FJÄRRKONTROLL 700-Serien Marin Stereo kan styras med MS-NRX200 trådbundna fjärrkontroller installerade i de olika ljudzonerna i båten. Det finns olika kablagekrav beroende på om 700 Serien och fjärrkontrollerna är anslutna till en existerande NMEA2000-buss eller i en enskild FUSION installation. NMEA-2000 bussinstallation FUSION s MS-NRX200 trådbunden fjärrkontroll kan anslutas direkt till NMEA 2000 bussen, detta eliminerar kravet på att ansluta fjärrkontrollen direkt till stereo-enheten. Kommunikationen är 2-vägs eftersom FUSION s MS-NRX200 fjärrkontroll kan repetera NMEA-data som djup, fart och vindriktning på fjärrkontrollens skärm. Du behöver ett FUSION NMEA 2000 start-kit (MS-N2KSTART) för tt skapa en NMEA Buss. Om du önskar ansluta fjärrkontrollen till en existerande NMEA 2000 Buss, behöver du en MS-N2KCONN. Enskild FUSION installation Mindre eller äldre fartyg utan NMEA 2000 kan fortfarande ha FUSION MS-NRX200 trådbunden fjärrkontroll nästan överallt. Det behövs inget start-kit eftersom MS-NRX200 trådbunden fjärrkontrolls paketering inkluderar allt som behövs för att ansluta direkt till 700 Seriens enhet. 30

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

KIV-700 BRUKSANVISNING

KIV-700 BRUKSANVISNING DIGITAL MEDIASPELARE MED RECEIVER KIV-700 BRUKSANVISNING Innan du läser denna bruksanvisning bör du klicka på knappen nedan för att kontrollera om det finns någon uppdatering. 10ORD_IM316_Ref_sv_02_E Innehållsförteckning

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare Funktionsguide Innehåll Squeezebox Touch: Funktionsguide Tack!................................................................ 5 Hjälp................................................................

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10)

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Innehållsförteckning Kontroller och indikatorer på fjärrkontroll och TV Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Se på TV Se på TV...(15) Använda den digitala,

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001 Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning Knappar och reglage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -knapp Att frigöra den löstagbara

Läs mer

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manualen är nedladdad från www.scania.com/manuals 1 Översikt (1) Vänster kombinationsknapp Volymreglage, på-/av-knapp

Läs mer

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes. FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/ PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK R RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R EN DE TM

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

Användarmanual. ver. 2.0

Användarmanual. ver. 2.0 Användarmanual ver. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...63 2. LADDNING AV BATTERIET...64 3. MJUKVARUUPPDATERINGAR OCH INSTÄLLNINGAR...64 4. SÄTT IGÅNG...65 4.1 ALLMÄNNA FUNKTIONER...65 4.2 HUVUDENHETEN

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Ställa in kanaler automatiskt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Innehållsförteckning Inledning...3 Beskrivning och funktioner...3 HKTS200SUB anslutningar på Subbasens baksida...4

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz SNABBGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funktion [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Till- och frånslag av DECT-Com II. Välj funktion

Läs mer

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem 4-279-067-11(2) (SE) Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem Bruksanvisning BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600 VARNING! Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme, såsom en bokhylla eller ett skåp. Täck inte över

Läs mer