Opel Insignia Navi 900 IntelliLink Frågor och svar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Opel Insignia Navi 900 IntelliLink Frågor och svar"

Transkript

1 Index 1. Audio Navigering Telefon Pekskärm Styrplatta Favoriter Annat Audio Q: Hur ändrar jag ljudkälla, exempelvis från FM-radio till USB? A: Genom att trycka på RADIO-knappen kan du bläddra bland alla tillgängliga radiokällor. Genom att trycka på MEDIA-knappen kan du bläddra bland alla tillgängliga mediekällor. Tips! Du kan även svepa två fingrar uppåt eller nedåt längs styrplattan. Q: Hur söker jag efter en viss radiostation eller medietitel? A: Välj den aktuella ljudkällan. Tryck sedan på Bläddra-knappen på huvudskärmen för att söka efter en viss radiostation eller medietitel. Tips! Du kan även knacka mitt på huvudskärmen eller vrida på menyratten. Q: Varför kan jag inte komma åt mina spellistor eller album när jag ansluter en enhet (exempelvis en smartphone) via Bluetooth? Det fungerar när jag ansluter samma enhet via USB. A: Du kan lyssna på musik via Bluetooth -uppspelning, men det går inte att komma åt metadata, exempelvis titlar, album eller spellistor. Om du vill använda den här funktionen ansluter du enheten via USB. Q: Varför visas inte låttiteln på skärmen när jag lyssnar på musik via Bluetooth (BT), exempelvis från min smartphone? A: För att kunna visa metadata, exempelvis artist och titel på infotainmentskärmen när musik direktuppspelas via Bluetooth, måste enheten ha stöd för BT-standard AVRCP 1.3 (eller senare). Q: Varför hörs det ingen musik när jag ansluter en extern ljudkälla (exempelvis via USB, ipod eller SD-kort)? A: Efter anslutning till en extern ljudkälla växlar du till respektive källa genom att trycka på MEDIA-knappen. Beroende på antalet filer i den externa enheten kan indexeringen ta flera sekunder. Q: Hur bläddrar jag bland den anslutna enhetens mappar, exempelvis mitt USB-minne? A: På enheter anslutna via USB eller SD-kort bläddrar du bland musik med bläddringsfunktionen. Det går inte att visa mappar. Q: Var väljer jag en radiostation? A: För att välja en radiostation trycker du på Bläddra-knappen på huvudskärmen. 1

2 Q: Hur öppnar eller stänger jag trafikprogrammet TP (Traffic Program)? A: TP kan öppnas eller stängas på ljudmenyn. På huvudskärmen trycker du på Meny-knappen nedtill till höger. Q: Var finns funktionen för automatisk lagring? A: Funktionen för automatisk lagring har ersatts av bläddringsfunktionen, med vilken du kan välja en tillgänglig radiostation från en stationslista. Q: Hur justerar jag signalinställningarna? A: Du kan justera signalinställningarna på ljudmenyn. På huvudskärmen trycker du på Meny-knappen nedtill till höger. Justeringar av signalinställningarna gäller för alla källägen. Tips! Om du vill växla snabbt mellan signalinställningar kan du spara dem som favoriter. Q: Varför kan jag inte välja min anslutna USB-enhet med rattreglagen eller kontrollpanelen? A: Kontrollera att den anslutna enheten har ett enhetsnamn (exempelvis Mitt USB-minne ). 2. Navigering Q: När jag anger en destinationsadress via pekskärmen, exempelvis en utländsk adress, visas ett felmeddelande. Vad gör jag för fel? A: När du anger en hel adress förväntar sig navigeringssystemet ett visst inmatningsformat. I tysktalande områden ska gatunamnet anges först, följt av husnumret och orten (exempelvis Tunnelstr. 7, Frankfurt). Lägg till landsnamnet sist om en utländsk destination angetts. Beroende på i vilket land den angivna adressen finns kan ett annat inmatningsformat krävas. Se infotainmentsystemets handbok för en utförlig beskrivning. Q: Varför föreslås inte möjliga destinationer när jag anger en adress i navigeringssystemet? Jag måste skriva hela adressen. A: När en destination anges föreslås endast tidigare använda adresser automatiskt. För nya destinationer behöver inte hela adressen anges. Istället för att skriva Storgatan Stockholm kan du ange Storg Stock. Alternativt räcker det med att skriva en ort, ett gatunamn eller en gatukorsning. Q: Varför går det inte att starta färdbeskrivningen från en adress i min smartphone när jag är ansluten via Bluetooth? A: I vissa fall kan inte infotainmentsystemet läsa kontaktinformationen. Kontrollera att kontaktens adressinformation är korrekt angiven. Tips! Prova att begränsa kontaktens adressinformation till ort, gatunamn och husnumret samt ta bort postnumret. Q: Hur avbryter jag en pågående färdbeskrivning? A: Du kan avbryta en pågående färdbeskrivning på navigeringsmenyn. På färdkartan trycker du på Menyknappen i skärmens nedre högra hörn. Tips! Du kan återuppta färdbeskrivningen för avbrutna färdvägar på samma sätt. Q: Hur ser jag vilken gata jag befinner mig på? A: Tryck på bilens position på navigeringskartan. En skärm med information om din aktuella plats visas. 2

3 Q: Hur växlar jag mellan ankomsttid, återstående sträcka och återstående färdtid som visas vid aktiv färdbeskrivning? A: För att växla mellan ankomsttid, återstående sträcka och återstående färdtid trycker du på tids- /avståndsinformationen på navigeringskartan. Q: Hur söker jag efter POI-platser som inte befinner sig i mitt område? A: Du kan söka efter POI-platser i ditt område, i andra områden och längs färdvägen under aktiv färdbeskrivning. Om du vill ändra sökalternativen går du till POI-listan, trycker på knappen Sök nära i skärmens övre högra hörn och väljer önskat sökalternativ. Standardinställningen är att söka i ditt område och att under aktiv färdbeskrivning söka längs färdvägen. Q: Hur gör jag för att lyssna på ett navigeringsmeddelande igen under aktiv färdbeskrivning? A: För utförlig information om kommande navigeringsmanövrer och för att spela upp det senaste meddelandet trycker du på manöverpilen på navigeringskartan. Q: Finns det någon loggboksfunktion? A: Nej. Q: Kan jag spara POI-platser och adresser? A: Ja, precis som många andra element kan POI-platser och adresser sparas som favoriter. 3. Telefon Q: Hur ansluter jag min smartphone till infotainmentsystemet via Bluetooth (BT)? A: För att ansluta din smartphone till infotainmentsystemet via BT trycker du på TELEFON-knappen på startskärmen följt av knappen Koppla ihop enhet. Kontrollera att BT är aktiverat i telefonen. Q: Varför ansluts inte min smartphone till infotainmentsystemet via Bluetooth (BT)? A: Försäkra dig om att BT är aktiverat och att telefonen är synlig. Kontrollera att telefonen är kompatibel med infotainmentsystemet på: Q: Varför visas min smartphones kontakt- och samtalslista som tomma på infotainmentskärmen när den ansluts via Bluetooth (BT)? A: För att kunna komma åt kontaktlistan måste smartphoneen ha stöd för Bluetooth -protokollet PBAP (Phone Book Access Profile). I vissa telefoner måste åtkomst till kontakt- och samtalslistor ställas in vid anslutning till infotainmentsystemet. Kontrollera att telefonens åtkomstinställningar är korrekta. Observera att kontakter på SIM-kort inte kan visas. Beroende på kontaktlistans storlek kan det ta flera minuter för kontakterna att läsas in i infotainmentsystemet. Prova att uppdatera programvaran i smartphoneen om problemet kvarstår. Q: Kan jag ordna kontakterna i min smartphone efter förnamn och efternamn i infotainmentsystemet? 3

4 A: Infotainmentsystemet använder samma inställningar som smartphoneen för att visa kontakterna. Q: Varför spelas inte en låt som valts genom smartphone:ens röstigenkänning (exempelvis Siri) fastän telefonen är ansluten via Bluetooth (BT)? A: Kontrollera att BT-ljud valts som din aktiva ljudkälla. Du kan välja BT-ljud genom att trycka på MEDIAknappen. Q: Hur använder jag smartphone:ens röstigenkänning (exempelvis Siri) genom infotainmentsystemet vid anslutning via Bluetooth? A: Tryck på smartphonesymbolen på startskärmen. Nu kan du använda smartphone:ens röstigenkänning. Q: Varför visas inte alla telefonnummer tilldelade till en kontakt i min smartphone på infotainmentskärmen fastän telefonen är ansluten via Bluetooth (BT)? A: En kontakt i kontaktlistan kan tilldelas flera telefonnummer, exempelvis hem, arbete och så vidare. Se till att kontakterna i kontaktlistan endast är tilldelade ett ytterligare telefonnummer per kategori, märkt som annat, alternativt eller liknande. Q: Använder min Bluetooth -anslutna smartphone bilens antenn för telefonsamtal? A: Telefonsamtal rings genom smartphone:ens antenn. SAP (Sim Access Profile) stöds inte. 4. Pekskärm Q: Jag har svårt att läsa på skärmen den är för ljus när det är mörkt ute och för mörk när det är ljust ute. Hur kan skärmens läsbarhet förbättras? A: För att förbättra skärmens läsbarhet kan du växla mellan nattläge, dagläge och automatiskt läge genom att trycka på INSTÄLLNINGAR-knappen på startskärmen. Välj Visning på inställningsmenyn. Tips! Välj automatiskt läge för bästa resultat. 5. Styrplatta Q: Hur kan jag förbättra detekteringen av fingergester på styrplattan? A: Ägna lite tid åt att bekanta dig med styrplattan. Rör fingrarna långsamt och jämnt över den. Q: Hur kan jag välja ett element på skärmen med styrplattan? A: Efter att pekaren förts till önskat element med styrplattan trycker du ned styrplattan till ett klickljud hörs. Det räcker inte att trycka lite lätt på styrplattan. Q: Varför går inte vissa av elementen på skärmen att välja med styrplattan? A: Vissa element, exempelvis tangentbordet för att ange destinationer eller knappsatsen för att ringa telefonnummer, kan inte väljas med styrplattan. I båda fallen ska styrplattans igenkänning av handstil användas. 4

5 Q: Hur kan jag välja rörelseriktning när jag bläddrar genom listor eller förflyttar mig på navigeringskartan via gester med flera fingrar på styrplattan? A: Välj INSTÄLLNINGAR-knappen på startskärmen och välj sedan Styrplatta på inställningsmenyn. Här kan du ändra rörelseriktning mellan uppåt/nedåt och vänster/höger. Q: Hur kan styrplattans igenkänning av handstil förbättras? A: Skriv endast stora bokstäver och prova olika inställningar för skrivhastighet. Du kommer åt inställningen på skärmen för teckenigenkänning genom att välja inställningssymbolen följt av knappen Skrivhastighet. Q: Hur väljer jag något av de andra föreslagna tecknen på skärmen när jag skriver i läget för igenkänning av handstil? A: Om tecknet du skrev inte känns igen kan du leta efter rätt tecken i listan med alternativ. Du kan bläddra bland alternativen med en tvåfingersgest uppåt eller nedåt. Ändringarna börjar gälla automatiskt när du börjar skriva nästa tecken. Valet behöver inte bekräftas. Q: Varför får jag ett felmeddelande när jag valt knappen för igenkänning av handstil via styrplattan? A: Styrplattans igenkänning av handstil kan bara användas när det går att ange tecken, exempelvis när destinationer anges eller när knappsatsen för att ringa telefonnummer används. Igenkänningen av handstil kan dessutom användas i alfabetiskt ordnade listor för att gå direkt till önskad bokstav. Q: Jag har angett en adress via styrplattan. Hur startar jag färdbeskrivningen till denna? A: När en adress angetts stannar du kvar i teckenvalsläget och trycker nedåt på styrplattan med två fingrar, så att adressökningen startas. Tips! Hela adressen behöver inte anges. Q: Vilka gester med flera fingrar har styrplattan stöd för? A: Styrplattan känner igen följande gester med flera fingrar: Styrplattan har stöd för följande gester med tre fingrar: Vertikal svepning med tre fingrar: Visa/dölj listan med favoriter (1) Horisontell svepning med tre fingrar: Stega bakåt/framåt, stega genom listan med favoriter (2) Styrplattan har stöd för följande gester med två fingrar: På huvudmenyn: Vertikal svepning med två fingrar: Stega bakåt/framåt (3) I listor: Vertikal svepning med två fingrar: Bläddra uppåt/nedåt i listor (4) På navigeringskartan: Vertikal/horisontell svepning med två fingrar: Flytta kartan (5) Dra isär/nyp ihop två fingrar: Zooma in i/ut ur kartan (6) På ljudmenyn: Horisontell svepning med två fingrar: Gå till nästa/förra låten/radiokanalen (7) Vertikal svepning med två fingrar: Byt radio-/mediekälla (8) 5

6 Q: Hur kan detekteringen av gester med flera fingrar förbättras? A: Placera fingrarna på styrplattan samtidigt och gör sedan gesten. Om fingrarna placeras snett på styrplattan, exempelvis med pekfingret framför långfingret, kan igenkänningen av gester med flera fingrar försämras. 6. Favoriter Q: Vad kan sparas som en favorit? A: Nästan alla element kan sparas som favoriter, exempelvis destinationer, telefonkontakter, spellistor, radiostationer och så vidare. Om ett element inte kan sparas visas ett meddelande. Q: Listan med favoriter har försvunnit. Hur tar jag fram den igen? A: På vissa menyer är listan med favoriter dold för att spara utrymme. Du kan visa listan igen när som helst genom att trycka på pilknapparna nederst på skärmen eller genom att dra upp interaktionsfältet med en fingergest. Alternativt kan du använda styrplattan (en svepande trefingersgest uppåt). Tips! Du kan dölja favoriterna igen med pekskärmen eller styrplattan. Q: Hur sparar jag en ny favorit? A: Aktivera respektive applikation, exempelvis listan med radiostationer eller listan med telefonkontakter, och tryck på och håll ned det önskade elementet för att spara en ny favorit på den här platsen. Lagringen bekräftas med ett kort pip. I vissa fall måste även ett specifikt objekt väljas, exempelvis en musiktitel, ett album eller en adress bland dina senaste destinationer. Q: Hur kan jag byta namn på, ta bort eller flytta mina favoriter? A: Du kan byta namn på favoriter eller ta bort eller flytta dem genom att gå till INSTÄLLNINGAR-skärmen och sedan välja Radioinställningar följt av knappen Hantera favoriter. 7. Annat Q: Kan jag ändra startskärmen, exempelvis genom att ändra ordningen och placeringen av applikationer som visas? A: För att ändra startskärmen trycker du på och håller ned någon av applikationssymbolerna tills startskärmen försätts i redigeringsläge. I redigeringsläget kan du ordna symbolerna på en sida eller mellan sidor genom att dra en applikationssymbol till önskad position med fingret. Du avslutar redigeringsläget genom att trycka på TILLBAKA. Q: Hur stänger jag av infotainmentsystemet? A: Tryck på och håll ned volymratten om du vill stänga av infotainmentsystemet. En klocka visas på skärmen. Tips! Du kan stänga av endast skärmen genom att välja INSTÄLLNINGAR och sedan Visning. 6

7 7

R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK

R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK passion för prestanda ELF är partner med RENAULT rekommenderar ELF Elf och Renault, partners inom avancerad bilteknik, förenar sin expertis både på rallybanorna och i stan. Det

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- och monteringsanvisning Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 2 Översikt över enheten Följande knappar finns under teckenfönstret:

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer

Opel Insignia Infotainment System

Opel Insignia Infotainment System Opel Insignia Infotainment System Innehåll Inledning... 4 Radio... 29 CD-spelare... 45 AUX-ingång... 51 USB-port... 53 Digital fotoram... 57 Navigation... 60 Taligenkänning... 103 Telefon... 118 Alfabetiskt

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok Innehåll Komma igång 6 Start TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Uppdatera din TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Dela information med

Läs mer

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare Funktionsguide Innehåll Squeezebox Touch: Funktionsguide Tack!................................................................ 5 Hjälp................................................................

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Användarhandbok Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 7 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Första publicering: 29 maj 2012 Granskad: 16 augusti 2012 Denna guide är avsedd för användare som väljer självbetjäning av innehåll

Läs mer

Nokia C3-01 Användarhandbok

Nokia C3-01 Användarhandbok Nokia C3-01 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer

iphone Användarhandbok För ios 5.1-programvara

iphone Användarhandbok För ios 5.1-programvara iphone Användarhandbok För ios 5.1-programvara Innehåll 9 Kapitel 1: iphone i överblick 9 iphone-översikt 9 Tillbehör 10 Knappar 12 Statussymboler 14 Kapitel 2: Komma igång 14 Visa användarhandboken på

Läs mer

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

L thund ipa P d 2012-01-10

L thund ipa P d 2012-01-10 1 Lathund ipad 2012-01-10 1 Starta ipad 2 1 A1. Slå på strömmen om ipad varit helt avslagen Om ipad är helt avstängd. Tryck ner knappen på övre högra hörnet (1) i ca 3 sekunder. Då startas ipad datorn.

Läs mer

Använd Nokia N9. Utgåva 1

Använd Nokia N9. Utgåva 1 Använd Nokia N9 Utgåva 1 2 Nokia Musik Nokia Musik Om Nokia Musik Med Nokia Musik kan du köpa och hämta låtar till din telefon och din dator. Bläddra i Nokia Musik och upptäck ny musik och hitta gamla

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

BlackBerry Bold 9700 Smartphone Version: 5.0. Användarhandbok. Besök www.blackberry.com/docs/smartphones för de senaste användarhandböckerna.

BlackBerry Bold 9700 Smartphone Version: 5.0. Användarhandbok. Besök www.blackberry.com/docs/smartphones för de senaste användarhandböckerna. BlackBerry Bold 9700 Smartphone Version: 5.0 Användarhandbok Besök www.blackberry.com/docs/smartphones för de senaste användarhandböckerna. SWDT643442-643442-0815050637-007 Innehåll Välkommen till BlackBerry!...

Läs mer

nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan

nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

ipad Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015)

ipad Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015) ipad Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015) Innehåll 8 Kapitel 1: ipad i överblick 8 ipad-översikt 10 Tillbehör 10 Multi-Touch-skärm 11 Vilo-/väckningsknapp 11 Hemknapp 12 Volymknappar

Läs mer

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Utgåva 1.0 SV Om den här användarhandboken Den här guiden är användarhandboken till din programvaruversion. Viktigt! Läs avsnittet Produkt och säkerhetsinformation

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer