Kort om elmotorer. Innehåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kort om elmotorer. www.busck.se. Innehåll"

Transkript

1 Kort om elmotorer Innehåll BYGGFORMER OCH MONTERINGSSÄTT 2 KAPSLINGSKLASSER 3 ISOLATIONSKLASS 4 SPÄNNINGAR 4 MOTORER FÖR 60 Hz 4 STARTMETODER 4 GENERELL STRÖM- OCH MOMENTKURVA 5 SÄKRINGAR OCH MOTORSKYDD 6 STILLESTÅNDSVÄRMARE 6 DRIFTSARTER 6 UTTAGSMÄRKNING 7 1-FASDRIFT AV 3-FASMOTORER 7 RIKTVÄRDEN FÖR STRÖMMAR OCH SÄKRINGAR 8 ELMASKINERS KYLMETODER 9 VERKNINGSGRADSKLASSER 10 EFFEKTNEDSÄTTNING 11

2 BYGGFORMER OCH MONTERINGSSÄTT Fotmotor B3 V5 V6 IM 1001 IM 1011 IM 1031 Enligt norm IEC 34-7 kan en motors byggform anges på två olika sätt. I tabellen intill visas de vanligast förekommande byggformerna. Flänsmotor, stor fläns med frigående fästhål B5 V1 V3 IM 3001 IM 3011 IM 3031 Flänsmotor, liten fläns med gängade fästhål B14 V18 V19 IM 3601 IM 3611 IM 3631 Fot- och flänsmotor, stor fläns med frigående fästhål B3/B5 V1/V5 V3/V6 IM 2001 IM 2011 IM 2031 Fot- och flänsmotor, liten fläns med gängade fästhål B3/B14 V5/V18 V6/V19 IM 2101 IM 2111 IM

3 KAPSLINGSKLASSER Kapslingsklasser för elektrisk materiel enligt svensk Standard SS IEC 600 består av kännetecknande bokstäverna IP åtföljda av två siffror. Den första siffran anger den grad av skydd som åstadkommes av kapsling med avseende på person och på material. Den andra siffran anger den grad av skydd som åstadkommes av kapsling med avseende på skadlig effekt av inträngande vatten. Första siffran (skydd mot fasta föremål) Första siffran Grad av skydd Kort beskrivning Definition 0 Inget skydd Inget speciellt skydd 1 Skydd mot fasta föremål > 50 mm Kroppsdel, såsom en hand (men inget skydd mot avsiktligt inträngande). Fasta föremål överstigande 50 mm i diameter. 2 Skydd mot fasta föremål > 12 mm Fingrar eller liknande, ej överstigande 80 mm i längd. Fasta föremål överstigande 12 mm i diameter. 3 Skydd mot fasta föremål > 2,5 mm 4 Skydd mot fasta föremål > 1,0 mm Verktyg, trådar etc. med en diameter eller tjocklek större än 2,5 mm i diameter. Fasta föremål överstigande 2,5 mm i diameter. Trådar eller remsor med en tjocklek större än 1,0 mm. Fasta föremål överstigande 1,0 mm i diameter. 5 Skydd mot damm Inträngning av damm är inte helt förhindrad, men damm kan ej intränga i sådan mängd att materielens normala drift äventyras. 6 Dammtät Inget inträngande damm Andra siffran (skydd mot inträngande vatten) Andra siffran Grad av skydd Kort beskrivning Definition 0 Inget skydd Inget speciellt skydd 1 Skydd mot droppande vatten 2 Skydd mot droppande vatten vid en lutning av högst 15 o 3 Skydd mot strilande vatten 4 Skydd mot överstrilning med vatten Droppande vatten (vertikalt fallande droppar) får icke ha skadlig inverkan. Vertikalt droppande vatten får icke ha skadlig inverkan då kapslingen lutar högst 15 o från sitt normala läge Strilande vatten med en vinkel av högst 60 o från lodlinjen får icke ha skadlig inverkan. Vatten som strilas mot kapslingen från en godtycklig riktning får icke ha skadlig inverkan. 5 Skydd mot vattenstrålar Vatten som spolas genom ett munstycke i godtycklig riktning mot kapslingen får icke ha skadlig inverkan. 6 Skydd mot tung sjö Vatten från tung sjö eller vatten som spolas i kraftiga strålar får ej intränga i kapslingen i skadlig mängd. 7 Skydd mot inverkan av kortvarig nedsänkning i vatten 8 Skydd mot inverkan av långvarig nedsänkning i vatten Inträngande av vatten i skadlig mängd får icke vara möjlig då kapslingen nedsänks i vatten vid visst tryck och under viss tid. Materielen är lämpad för långvarig nedsänkning i vatten under villkor som ska anges av tillverkaren. Exempel på beteckning: IP 54 innebär skydd mot damm och skydd mot överstrilning med vatten. 3

4 ISOLATIONSKLASS Motorer tillverkas med olika kvalitet på isolationsmaterialet. Isolationsmaterialen har indelats i olika klasser som anges med en bokstav t ex B eller F. Isolationsklassen anger den övre temperaturgräns som isolationsmaterialet tål. Omgivningstemperatur, tillåten temperaturstegring och en bestämd temperaturreserv är faktorer som bestämmer hur mycket en motor kan belastas. Märkeffekten för en motor är normalt angiven för en omgivningstemperatur på 40 C. Om omgivningstemperaturen är högre måste den uttagna effekten reduceras. Isolationsklass A E B F H Omgivningstemperatur o C Tillåten temperaturstegring o C Temperaturreserv o C Sluttemperatur o C SPÄNNINGAR Trefasmotorer för en hastighet kan normalt kopplas om för två spänningar. Den lägsta spänningen används då motorn är kopplad i Δ och den högsta spänningen då motorn är kopplad i Υ. Spänningen vid Υ = 3 x spänningen vid Δ. MOTORER FÖR 60 Hz Motorer lindade för 50 Hz kan även användas till 60 Hz. Märkdata kan då räknas om enligt nedanstående tabell: Standard % av värdena vid 50 Hz - spänning Spänning Märk- Märk- Start- Märkvrid- Start- Varvtal vid 50 Hz vid 60 Hz uteffekt ström ström moment moment V V V V V V V 500 V V STARTMETODER DIREKTSTART Direktstart ger högt startmoment och hög startström. Y/D-START Startmoment och startström minskas till ca 1/3 av värdena vid direktstart. Innan D-läget inkopplas skall motorn ha uppnått ungefär märkvarvtal. För att kunna Y/D-starta en motor som körs på 400 V måste den vara lindad för 400 V delta (690 V Y) 4

5 GENERELL STRÖM- OCH MOMENTKURVA Ström Moment Strömkurva Momentkurva I st M k M st M s M n I n Varvtal I n = märkström I st = startström M n = märkvridmoment M st = startmoment M k = kippmoment M s = sadelmoment Startmoment och startström anges i tabellerna i förhållande till märkmoment och märkström, M st /M n respektive I st /I n. = Vridmoment vid märklast. = Ström vid märklast. Effekt Tillförd aktiv effekt: P1 = 3 U I cosϕ (W) Avgiven effekt: P2 = 3 U I cosϕ η (W) P2 Verkningsgrad: η = P1 U = spänning (V) I = ström (A) cosϕ = effektfaktor η (eta) = verkningsgrad Märkvridmoment En motors märkvridmoment kan beräknas med följande formel: Pn Mn = 9550 n M n = märkvridmoment i Nm P n = märkeffekt i kw n = märkvarvtal i r/m 5

6 SÄKRINGAR OCH MOTORSKYDD Säkringar utgör inget skydd för en motor utan är bara ett skydd mot kortslutning i strömkretsen. MOTORSKYDDSBRYTARE Otillåten höjning av motortemperaturen på grund av överbelastning eller bortfall av en fas förhindras av en motorskyddsbrytare. Den ström som det termiska överlastskyddet skall ställas in på finns angiven på motorns märkskylt. I många fall är en vanlig motorskyddsbrytare inte något tillräckligt skydd. Detta gäller särskilt svårare driftsförhållanden, t. ex. start av utrustning med högt tröghetsmoment, bromsmotorer med över 100 stopp per timma och driftförhållande med stora skillnader i kyltemperaturen. I dessa fall kan termokontakter (klixon) eller termistorer i lindningarna användas. TERMOKONTAKTER Termokontakter (klixon) är monterade i lindningarna. När en bestämd temperatur uppnås bryter termokontakterna en elektrisk krets, t ex matningsspänningen till en kontaktor som slår ifrån motorn. Den brytande kontakten är en temperaturkänslig bimetallfjäder. TERMISTORER Skyddsenheten består av termistorerna som är monterade i lindningarna och ett utlösningsrelä. Termistorerna är temperaturkänsliga resistorer som vid en viss temperatur ändrar resistansen kraftigt. Detta känns av utlösningsrelät som i sin tur t ex bryter matningsspänningen till huvudkontaktorn. STILLESTÅNDSVÄRMARE Motorer som utsätts för kraftiga temperaturväxlingar eller extrema klimatförhållanden kan skadas av kondens och fukt i lindningen. I motorer med stilleståndsvärmare värms lindningen då motorn är avstängd till några grader över omgivningstemperaturen, vilket förhindrar fuktinträngning i motorn. Stilleståndsvärmaren måste stängas av då motorn är i drift. Mindre motorer kan även värmas genom att lägga en lågspänning över motorlindningen. Spänningen skall vara 5-10 % av märkspänningen över två faser. DRIFTSARTER S1 Kontinuerlig drift. S2 Korttidsdrift, då motorn under fastställd belastningstid uppnår tillåten temperaturstegring. Därpå följande driftspaus skall vara så lång att motorn åter antar omgivningstemperatur. S3 Intermittent drift med driftspauser, d.v.s. belastningstid och driftspaus är så korta, att fortfarighetstillståndet ej uppnås under en arbetsperiod. S4 Arbetsperioder med jämnt växlande starter, belastningar och driftspauser. S5 Arbetsperioder med jämnt växlande starter, belastningar, bromsningar eller reverseringar och driftspauser. S6 Kontinuerlig drift med periodisk belastningstid, d.v.s. belastningstid och tomgångstid är så korta, att fortfarighetstillståndet ej uppnås under en arbetsperiod. S7 Arbetsperioder med jämnt växlande starter, belastningar och bromsningar eller reverseringar utan driftspauser. S8 Kontinuerlig drift med periodiska varvtals och laständringar samt bromsning. S9 Drift med icke periodiska varvtals och laständringar samt bromsning. 6

7 UTTAGSMÄRKNING Motorernas uttagsmärkning är utförd enligt svensk och internationell standard. Statoruttagen märks U, V, W. Enhastighetsmotor Y-koppling D-koppling W2 U2 V2 W2 U2 V2 U1 V1 W1 U1 V1 W1 Tvåhastighetsmotor med Hög hastighet Låg hastighet två skilda lindningar 1U 1V 1W 1U 1V 1W 2U 2V 2W 2U 2V 2W Tvåhastighetsmotor med Hög hastighet Låg hastighet en omkopplingsbar lindning (Dahlander och P:A:M) 1U 1V 1W 1U 1V 1W 2U 2V 2W 2U 2V 2W 1-FASDRIFT AV 3-FASMOTORER Trefasmotorer på upp till ca 0,75 kw kan drivas med enfas spänningsmatning genom att två faser matas med fas och nolla samtidigt som en kondensator ansluts mellan den tredje fasen och en av enfasanslutningarna. Rotationsriktningen ändras genom att kondensatorn ansluts till den andra enfasanslutningen. Motorn måste först kopplas för 230V (D). Enfaseffekten blir ca 75% av trefaseffekten och startmomentet blir ca 30% av märkmomentet vid trefasdrift. Som tumregel vid beräkning av kondensatorns storlek gäller 80µF per kw. 7

8 RIKTVÄRDEN FÖR STRÖMMAR OCH SÄKRINGAR FÖR TREFASMOTORER Riktvärden för motormärkströmmar och minsta möjliga säkringar (tröga) för 3-fasmotorer vid 1500 min -1. Säkringarna gäller för den angivna motormärkströmmen och vid: Direktstart: Startström max 6 x motorns märkström. Starttid max 5 sek. Y/D-start: Startström max 2 x motorns märkström. Starttid max 15 sek. Motorer med högre märkström, högre startström och/eller längre starttid fordrar större säkringar. Det tillåtna maxvärdet bestäms av överströmsreläet 230V 400V 500V Effekt Cos η Ström Säkring Ström Säkring Ström Säkring direktstart Y/D-start direktstart Y/D-start direktstart Y/D-start kw ϕ % A A A A A A A A A Vid Y/D-start är överströmsreläet normalt kopplat i serie med motorlindningarna och ställs in på 0,58 x motormärkströmmen (= motormärkströmmen/ 3) 8

9 ELMASKINERS KYLMETODER Elmaskiners kylmetoder anges enligt standard EN enligt nedanstående exempel som är beteckningen för kylmetoden hos en helkapslad fläktkyld elmotor med kylfläkten på motoraxeln (standardmotor). Den fullständiga beteckningen kan förenklas genom att när kylmediet är luft beteckningen för detta utelämnas (samt om sista siffran är 7 kan även denna utelämnas). En komplett beskrivning av beteckningen och dess fullständiga betydelse är allt för omfattande för att tas med här utan vi nöjer oss med de för elmotorer och generatorer vanligast förekommande kylmetoderna. Notera att standarden ändrades Det innebar bland annat att den förenklade beteckningen för en standardmotor att ändrades från IC41 till IC411. Fullständig beteckning... IC 4 A 1 A 1 Förenklad beteckning... IC KODBOKSTÄVER International Cooling KYLKRETSARNAS ARANGEMANG 4 för mantelkylning, 0 för fri cirkulation genom maskinen PRIMÄRT KÖLDMEDIUM, A för luft, W för vatten METOD FÖR TRANSPORT AV PRIMÄRT KÖLDMEDIUM 0 för konvektion, 1 för egenventilation, 6 för separat kylfläkt SEKUNDÄRT KÖLDMEDIUM (om det förekommer) A för luft, W för vatten METOD FÖR TRANSPORT AV SEKUNDÄRT KÖLDMEDIUM 0 för konvektion, 1 för egenventilation, 6 för separat kylfläkt EXEMPEL PÅ FÖRENKLADE BETECKNINGAR IC01, öppet ventilerad maskin med egenventilation. IC06, öppet ventilerad maskin med separat kylfläkt. IC410, mantelkyld maskin, ingen yttre kylfläkt. Däremot cirkuleras luften inuti motorn (den primära kylkretsen) av en fläkt på rotoraxeln, ofta integrerad i rotorn. IC411, mantelkyld maskin med kylfläkt både invändigt, ofta integrerad i rotorn, för den primära kylkretsen och utvändigt för den sekundära kylkretsen. Detta är den vanligaste kylmetoden för en helkapslad elmotor och gäller nästan för alla motorer i denna katalog. IC416, mantelkyld maskin med separat kylfläkt. IC418, mantelkyld maskin placerad i en luftström, t.ex. fläktkanal. 9

10 VERKNINGSGRADSKLASSER Inom EU kommer det från att införas lagkrav på lägsta tillåtna verkningsgrad för de flesta elmotorer som tillverkas inom eller importeras till EU. Undantaget är bland annat motorer för explosionsfarliga omgivningar, bromsmotorer och motorer som är integrerade i en maskin så att man inte kan mäta elmotorns verkningsgrad separat. 2, 4 och 6-poliga motorer från 0,75 till 375 kw med märkvärden för kontinuerlig drift omfattas. Istället för de tidigare beteckningarna EFF1, EFF2 och EFF3 kommer verkningsgraden att delas in i IE1, IE2, IE3 och eventuellt även IE4 i framtiden. Högre siffra anger högre verkningsgrad. Verkningsgradsklass och verkningsgrad skall anges på motorns märkskylt. Värdena är baserade på normen IEC IE1, ungefärligen motsvarande EFF2 IE2, ungefärligen motsvarande EFF1 och identisk med NEMA Energy Efficiency / EPACT. IE3, ytterligare % lägre förluster än IE2 och identisk med NEMA Premium Efficiency. IE4, Ytterligare 10 % lägre förluster än IE3. Verkningsgraden skall mätas enligt norm IEC vilket i princip innebär att verkliga värden skall anges medan verkningsgrad enligt den gamla normen IEC fick beräknas genom uppskattning av förlusterna vilket kunnat utnyttjas för att förbättra verkningsgradssiffrorna. Datum för införande enligt nedan , kw minimum IE ,5-375 kw minimum IE3 alternativt IE2 och varvtalsstyrning , kw minimum IE3 alternativt IE2 och varvtalsstyrning Alla motorer som inte uppfyller IE2 som finns i lager innan får säljas slut För mer information se energimyndighetens hemsida: Minimum verkningsgrad % 2 poler 4 poler 6 poler kw EFF1 IE2 IE3 EFF1 IE2 IE3 IE2 IE3 0,75 77,4 80,7 79,6 82,5 75,9 78,9 1,1 82,8 79,6 82,7 83,8 81,4 84,1 78,1 81,0 1,5 84,1 81,3 84,2 85,0 82,8 85,3 79,8 82,5 2,2 85,6 83,2 85,9 86,4 84,3 86,7 81,8 84,3 3,0 86,7 84,6 87,1 87,4 85,5 87,7 83,3 85,6 4,0 87,6 85,8 88,1 88,3 86,6 88,6 84,6 86,8 5,5 88,6 87,0 89,2 89,2 87,7 89,6 86,0 88,0 7,5 89,5 88,1 90,1 90,1 88,7 90,4 87,2 89, ,5 89,4 91,2 91,0 89,8 91,4 88,7 90, ,3 90,3 91,9 91,8 90,6 92,1 89,7 91,2 18,5 91,8 90,9 92,4 92,2 91,2 92,6 90,4 91, ,2 91,3 92,7 92,6 91,6 93,0 90,9 92, ,9 92,0 93,3 93,2 92,3 93,6 91,7 92, ,3 92,5 93,7 93,6 92,7 93,9 92,2 93, ,7 92,9 94,0 93,9 93,1 94,2 92,7 93, ,0 93,2 94,3 94,2 93,5 94,6 93,1 94, ,6 93,8 94,7 94,7 94,0 95,0 93,7 94, ,0 94,1 95,0 95,0 94,2 95,2 94,0 94, ,3 95,2 94,5 95,4 94,3 95, , ,7 95,6 94,6 95, ,8 95,6 94,9 95,8 94,8 95, ,0 95,8 95,1 96,0 95,0 95,8 10

11 EFFEKTNEDSÄTTNING Effekter är normalt angivna för en maximal omgivningstemperatur på 40 C och höjd på högst 1000 m över havet. Om detta överstigs gäller nedanstående tabeller. Hög omgivningstemperatur Höjd över havet Omgivningstemp. 45 C 50 C 55 C 60 C Höjd 2000m 3000m 4000m Klass B temp. gräns 96% 93% 87% 83% Klass B temp. gräns 94% 85% 75 % Klass F temp. gräns 100% 100% 100% 95% Klass F temp. gräns 100% 100% 100% 11

BUSCK. Produktkatalog 2014

BUSCK. Produktkatalog 2014 BUSCK Produktkatalog 2014 Om Busck Busck & Co AB är ett familjeföretag i tredje generationen. Bolaget startades 1923 och sålde fram till andra världskriget bilbatterier. I och med privatbilismens kraftiga

Läs mer

BUSCK. Produktkatalog 2012

BUSCK. Produktkatalog 2012 BUSCK Produktkatalog 2012 Om Busck Busck & Co AB är ett familjeföretag i tredje generationen. Bolaget startades 1923 och sålde fram till andra världskriget bilbatterier. I och med privatbilismens kraftiga

Läs mer

INNEHÅLL. 1-FASMOTORER Lågt startmoment...77 Högt startmoment...78

INNEHÅLL. 1-FASMOTORER Lågt startmoment...77 Högt startmoment...78 INNEHÅLL OM BUSCK Köpvillkor...2 Kort om elmotorer...3 3-FAS STANDARDMOTORER Busck IE2...12 Busck IE3...23 Busck IE4...34 Brook Crompton aluminium IE2 & IE3...36 Brook Crompton gjutjärn IE3...44 Brook

Läs mer

BUSCK. Produktkatalog 2014

BUSCK. Produktkatalog 2014 BUSCK Produktkatalog 2014 Om Busck Busck & Co AB är ett familjeföretag i tredje generationen. Bolaget startades 1923 och sålde fram till andra världskriget bilbatterier. I och med privatbilismens kraftiga

Läs mer

INNEHÅLLBUSCK ELMOTORER

INNEHÅLLBUSCK ELMOTORER OM BUSCK Köpvillkor... 2 Kort om elmotorer... 3 Busck IE3 aluminium och gjutjärn... 13 Busck separata kylfläktar... 27 Busck IE4 gjutjärn... 28 Busck IE2 aluminium och gjutjärn... 32 Busck UL 2- och 4-polig...

Läs mer

Motorer o motorval. Materialet är baserat på Bengt Simonssons material som används i kursen Elektroteknikens Grunder för M

Motorer o motorval. Materialet är baserat på Bengt Simonssons material som används i kursen Elektroteknikens Grunder för M Motorer o motorval Materialet är baserat på Bengt Simonssons material som används i kursen Elektroteknikens Grunder för M Elektriska motorer i ett hushåll Bandspelare pm likströmsmotor Borrmaskin universalmotor/likströmsmotor

Läs mer

Kapslingsklasser inom elområdet

Kapslingsklasser inom elområdet 2003-10-10 Sida 1 (10) AFEL *AF EL -* Kapslingsklasser inom elområdet Innehållsförteckning 1 Kapslingsklasser... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Ordförklaringar... 2 1.3 IP-systemets uppbyggnad... 3 1.4 IP-beteckningens

Läs mer

IE2 TREFASMOTORER TYP ME & WE

IE2 TREFASMOTORER TYP ME & WE IE2 TREFASMOTORER TYP ME & WE 3-FASMOTORER Busck IE2 ALLMÄNT elmotor typ ME & WE är en robust och flexibel motor med höga prestanda tillverkad för att tåla den skandinaviska industrins hårda krav på driftsäkerhet

Läs mer

ELMOTORER.

ELMOTORER. 12 ELMOTORER BUSCK IE3 13 IE3 BUSCK elmotor typ T3A och SWE är en robust och flexibel motor med hög prestanda, tillverkad för att tåla den skandinaviska industrins hårda krav på driftsäkerhet och kvalitet.

Läs mer

Sten-Ove Claesson, Fluidteknik AB

Sten-Ove Claesson, Fluidteknik AB SSG 2013 Sten-Ove Claesson, Fluidteknik AB ENERGI MILJÖ I HYDRAULSYSTEM Fluidteknik AB Hur kan det se ut idag? Dimensionering av energibehov: elmotoreffekt = max p x Q + 10-15% för att vara säker. Centralhydrauliksystem

Läs mer

3-fasmotorer.

3-fasmotorer. 3-FASMOTORER STANDARD 11 IE2 BUSCK elmotor typ ME/MS och WE är en robust och flexibel motor med hög prestanda, tillverkad för att tåla den skandinaviska industrins hårda krav på driftsäkerhet och kvalitet.

Läs mer

ELMOTORER, GENERATORER

ELMOTORER, GENERATORER 1 INNEHÅLL, GENERTORER llmän teknisk information...4 Elmotorer 2SIE IE2...7 Elmotorer 3SIE IE3...14 Elmotorer 42/3D2 IE2...21 Elmotorer 43/3D3 IE3...28 Elmotorer Sg/Sh...36 Elmotorer 4/3D...43 Inbyggnadsmotorer...50

Läs mer

Asynkronmotorn. Asynkronmotorn. Den vanligaste motorn i industrin Alla effektklasser, från watt till megawatt Typiska användningsområden

Asynkronmotorn. Asynkronmotorn. Den vanligaste motorn i industrin Alla effektklasser, från watt till megawatt Typiska användningsområden Asynkronmotorn Asynkronmotorn Den vanligaste motorn i industrin Alla effektklasser, från watt till megawatt Typiska användningsområden Fläktar Pumpar Transportband Verktygsmaskiner Asynkronmotorns elanvändning

Läs mer

Asynkronmotorn. Den vanligaste motorn i industrin Alla effektklasser, från watt till megawatt Typiska användningsområden

Asynkronmotorn. Den vanligaste motorn i industrin Alla effektklasser, från watt till megawatt Typiska användningsområden Asynkronmotorn Asynkronmotorn Den vanligaste motorn i industrin Alla effektklasser, från watt till megawatt Typiska användningsområden Fläktar Pumpar Transportband Verktygsmaskiner Asynkronmotorns elanvändning

Läs mer

Välj en högeffektiv elmotor

Välj en högeffektiv elmotor Välj en högeffektiv elmotor 1 Välj en högeffektiv elmotor Elmotorer står för 40 procent av elanvändningen i samhället och så mycket som 70 procent inom industrin. Genom att välja en högeffektiv motor gör

Läs mer

Statorn i både synkron- och asynkronmaskinerna är uppbyggda på samma sätt.

Statorn i både synkron- och asynkronmaskinerna är uppbyggda på samma sätt. 3-fasmotorer Statorn Statorn i både synkron- och asynkronmaskinerna är uppbyggda på samma sätt. I enklaste varianten är statorn uppbyggd med lindningar för två magnetpoler (en nord- och en sydpol) för

Läs mer

TILLBEHÖR.

TILLBEHÖR. TILLBEHÖR 164 KORT OM TILLBEHÖR KORT OM TILLBEHÖR VÅRT UTBUD Vi erbjuder en mängd tillbehör till elmotorer. Utöver de som nämns nedan, lagerför vi även reservdelar till våra motorer. Dessa hittar du under

Läs mer

Tentamen i Elkraftteknik för Y

Tentamen i Elkraftteknik för Y TMEL0 07 10 13 1 Energisystem/Elektroteknik/IEI Tentamen i Elkraftteknik för Y Kurs: TMEL0 007-10 - 13 kl 08-1 -------------------------------------------------------------------------------------- Sal

Läs mer

TEKNISK INFORMATION BEVI ELMOTORER TYP 4A/3D ELMOTORER. ORDERTELEFON

TEKNISK INFORMATION BEVI ELMOTORER TYP 4A/3D ELMOTORER. ORDERTELEFON 43 TEKNISK INFORMATION BEVI TYP 4A/3D Konstruktion Statorhuset för motorstorlekarna 63 132 tillverkas av lättmetall (även lagersköldarna vilka har en ingjuten stålring i lagerläget), medan storlekarna

Läs mer

Tentamen i Elkraftteknik 3p

Tentamen i Elkraftteknik 3p TMEL0-006 -10-13 1 Energisystem/Elektroteknik/IKP Tentamen i Elkraftteknik 3p Kurs: TMEL0 006-10 - 13 kl 08 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Elektriska Drivsystem Laboration 4 FREKVENSOMRIKTARE

Elektriska Drivsystem Laboration 4 FREKVENSOMRIKTARE Elektriska Drivsystem Laboration 4 FREKVENSOMRIKTARE Laborant: Datum: Medlaborant: Godkänd: Teori: Alfredsson, Elkraft, Kap 5 Förberedelseuppgifter Asynkronmotorn vi skall köra har märkdata 1,1 kw, 1410

Läs mer

Tentamen (TEN1) TMEI01 Elkraftteknik

Tentamen (TEN1) TMEI01 Elkraftteknik ISY/Fordonssystem Tentamen (TEN1) TMEI01 Elkraftteknik Tid: Plats: 2016 03 16, klockan 14 18 U4, U6, U7, U10 och U11 Lärare: Sivert Lundgren, telefon 013 282555 Tentamen består av 5 problem à 12 poäng.

Läs mer

ELMOTORER / ELECTRIC MOTORS

ELMOTORER / ELECTRIC MOTORS ELMOTORER / ELECTRIC MOTORS Excellence in Electric Drives and Power Generation ALLMÄN TEKNISK INFORMATION BEVI ELMOTORER Konstruktion Motorstorlekarna 56 112 tillverkas av aluminium medan storlekarna 132

Läs mer

Tentamen på del 1 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

Tentamen på del 1 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET Lars-Erik Cederlöf Tentamen på del i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET020 204-04-24 Del A Tentamen omfattar 33 poäng. För godkänd tentamen krävs 6 poäng. Tillåtna hjälpmedel är räknedosa samt

Läs mer

Formler & Enheter. Storhetsbeteckningar och enheter enligt avsnittet SI - enheter. s v = m/s ω = 2 π n rad/ s t. s = v t m v = ω r = 2 π n r m/ s

Formler & Enheter. Storhetsbeteckningar och enheter enligt avsnittet SI - enheter. s v = m/s ω = 2 π n rad/ s t. s = v t m v = ω r = 2 π n r m/ s Transmissionstekniska beräkningar - Huvudformler Storhetsbeteckningar och enheter enligt avsnittet SI - enheter Linjär rörelse: Rotation: s v = m/s ω = 2 π n rad/ s t s = v t m v = ω r = 2 π n r m/ s v

Läs mer

TEKNISK INFORMATION BEVI ELMOTORER TYP 3SIE IE3

TEKNISK INFORMATION BEVI ELMOTORER TYP 3SIE IE3 14 I IORIO BVI OORR Y 3I I3 onstruktion otorstorlekarna 56 112 tillverkas av aluminium medan storlekarna 132-315 är av gjutjärn (132 finns även i aluminium). agersköldarna för motorstorlekarna 56-100 tillverkas

Läs mer

Det modulära DR-motorsystemet

Det modulära DR-motorsystemet Det modulära DR-motorsystemet 1 Produktfilosofi: En motorserie för millioner motorkombinationer 2 De mest framträdande egenskaperna i det modulära motorsystemet är: 1. Standard-och energieffektiva motorer

Läs mer

ELMOTORER ELECTRIC MOTORS

ELMOTORER ELECTRIC MOTORS ELMOTORER ELECTRIC MOTORS Excellence in Electric Drives and Power Generation ALLMÄN TEKNISK INFORMATION BEVI 3D MOTORER Konstruktion Samtliga storlekarna, har statorhus samt främre och bakre lagerlock

Läs mer

Föreläsning 2 Mer om skyddsjord.

Föreläsning 2 Mer om skyddsjord. Föreläsning 2 Mer om skyddsjord. Tänk dig en tvättmaskin som står på gummifötter. Ytterhöljet är en typisk utsatt del. Om fasen pga ett isolationfel kommer i beröring med ytterhöljet får hela tvättmaskinen

Läs mer

TEKNISK INFORMATION BEVI ELMOTORER TYP 4A3/3D3 IE3

TEKNISK INFORMATION BEVI ELMOTORER TYP 4A3/3D3 IE3 28 TEKNISK INFORMATION BEVI ELMOTORER TYP 4A3/3D3 IE3 Konstruktion Statorhuset för motorstorlekarna 63 132 tillverkas av lättmetall (även lagersköldarna vilka har en ingjuten stålring i lagerläget), medan

Läs mer

Datablad. Sida: 1 / 5. ETL 065-065-160 GG AA11D200552 BIE3 Inlinepump. Driftsdata. Utförande. Uppfordringshöjd vid 21,94 m

Datablad. Sida: 1 / 5. ETL 065-065-160 GG AA11D200552 BIE3 Inlinepump. Driftsdata. Utförande. Uppfordringshöjd vid 21,94 m Datablad Sida: 1 / 5 Driftsdata Erforderligt flöde 22,000 l/s 14,00 m Pumpmedia Vatten Rent vatten Som inte innehåller kemikalier eller partiklar som påverkar materialet Omgivningstemperatur 20,0 C Temperatur

Läs mer

Högt över alla förväntningar. HP Processmotorer

Högt över alla förväntningar. HP Processmotorer Högt över alla förväntningar HP Processmotorer "Visste du att driftskostnaden för en motor under dess livslängd kan vara 100 gånger högre än inköpskostnaden? Att köpa en motor med hög verkningsgrad är

Läs mer

Så här är den elektromagnetiska bromsen konstruerad: Inkoppling 230 VD och 400 VY för motorer upp t.o.m. 3 kw W2 U2 V2. Spole Matning 3x230V U1 V1 W1

Så här är den elektromagnetiska bromsen konstruerad: Inkoppling 230 VD och 400 VY för motorer upp t.o.m. 3 kw W2 U2 V2. Spole Matning 3x230V U1 V1 W1 61 TEKNISKA DATA BROMSMOTORER TYP FE Så här är den elektromagnetiska bromsen konstruerad: a) När motorn inkopplas och elektromagneten (8) får spänning, attraheras ankaret (4). Trycket från fjädern (5)

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2012-08-17 Sal TER3 Tid 14-18 Kurskod TSFS04 Provkod TEN1 Kursnamn Elektriska drivsystem Institution ISY Antal uppgifter

Läs mer

KOPPLINGSSCHEMAN TEKNISKA DATA ELMOTORER BERÄKNINGSFORMLER KULLAGER ELMOTORER

KOPPLINGSSCHEMAN TEKNISKA DATA ELMOTORER BERÄKNINGSFORMLER KULLAGER ELMOTORER KOPPLINGSSCHEMAN TEKNISKA DATA ELMOTORER BERÄKNINGSFORMLER KULLAGER ELMOTORER 159 Uttagsmärkning Motorernas uttagsmärkning är utförd enligt svensk och internationell standard. Statoruttagen märks U, V,

Läs mer

Energieffektiva motordrifter

Energieffektiva motordrifter Energieffektiva motordrifter Energieffektiva motordrifter Ungefär 2/3 av all elförbrukning i EU går åt för att driva elektriska motorer. Potentialen för energieffektivisering i motordrifter är stor. Energieffektiva

Läs mer

Kontaktorer Arbetsströmrelä

Kontaktorer Arbetsströmrelä Teknisk data Norm IEC/EN 61095 Arbetsströmrelä Arbetsströmrelä Hjälpkontakt moduler 1 2 3 1/2 Termisk märkström lth (40 C) 16 A 25 A 16 A 25 A 40 A 63 A 6 A Frekvens 50/60 Hz Isolationsspänning (i) 250

Läs mer

Strömförsörjning. Transformatorns arbetssätt

Strömförsörjning. Transformatorns arbetssätt Strömförsörjning Transformatorns arbetssätt Transformatorn kan omvandla växelspänningar och växelströmmar. En fulltransformators in och utgångar är galvaniskt skilda från varandra. Att in- och utgångarna

Läs mer

CAD-ritningar. Stegmotorer 2-fas AMP. Komponenter för automation. Nordela V07.10

CAD-ritningar. Stegmotorer 2-fas AMP. Komponenter för automation. Nordela V07.10 Stegmotorer 2- Komponenter för automation V7.1 En kort presentation Våra -stegmotorer tillverkas i Kina. Företaget är licensierat enligt ISO 91. Kundanpassning görs även vid mindre antal. Vårt stegmotorprogram

Läs mer

Motorer byggs av människor

Motorer byggs av människor Motor Guide Motorer byggs av människor Motorguide Motorguiden - grundläggande teknisk information om små och medelstora helkapslade kortslutande motorer. LV Motors Vi förbehåller oss rätten att införa

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 1. Allmänt Värmeväxlarstyrning RHX2M är att styrsystem för stegmotorer. Det är avsett för exakt och tyst

Läs mer

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER IBC control Made in Sweden FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER Innehållsförteckning Sida Felsöknings MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Styrenheten har löst ut på grund av rotationsvakten

Läs mer

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR 1 ELEKTROTEKNIK MASKINKONSTRUKTION KTH TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR Elektroteknik MF1017 016-10-7 14:00-17.00 Du får lämna salen tidigast 1 timme efter tentamensstart. Du får, som hjälpmedel,

Läs mer

ELMASKINLÄRA ÖVNINGSUPPGIFTER

ELMASKINLÄRA ÖVNINGSUPPGIFTER Arcada/KR/2006 ELMASKINLÄRA ÖVNINGSUPPGIFTER 1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 1.1 Figuren visar en rätvinklig triangel med sidorna a, b och c. Uttryck a) b mha α och c e) α mha β b) c mha a och b f) a mha b och c

Läs mer

Fö 7 - TMEI01 Elkraftteknik Asynkronmaskinen & Synkronmaskinen

Fö 7 - TMEI01 Elkraftteknik Asynkronmaskinen & Synkronmaskinen Fö 7 - TMEI01 Elkraftteknik Asynkronmaskinen & Synkronmaskinen Christofer Sundström 7 februari 2017 Outline 1 Asynkronmaskinen Tekniker för start av Asynkronmotorn Starttid för asynkronmaskinen Beräkningsexempel

Läs mer

Introduktion till elektroteknik och styrteknik Elkraft

Introduktion till elektroteknik och styrteknik Elkraft Laborationsrapport Kurs Introduktion till elektroteknik och styrteknik Lab nr 2 ver 1.0 Laborationens namn Elkraft Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Uppgift 1: Effekt i enfasbelastningar Du

Läs mer

Datablad. Kundens-pos.-nr.:Prevent Systems. Antal: 1 Date: 2011-04-07 Sida: 1 / 6. MovitecV 010/10 B4A13ES04025CW Version nr: 1 Högtryck-Inline-Pump

Datablad. Kundens-pos.-nr.:Prevent Systems. Antal: 1 Date: 2011-04-07 Sida: 1 / 6. MovitecV 010/10 B4A13ES04025CW Version nr: 1 Högtryck-Inline-Pump Datablad Sida: 1 / 6 MovitecV 010/10 B4A13ES04025CW Version nr: 1 Driftsdata Pumpmedia Vatten Flöde 10,08 m³/h Rent vatten Uppfordringshöjd 85,01 m Angriper ej materialet kemiskt Verkningsgrad 67,5 % och

Läs mer

Alla uppkopplingar görs med avslagen huvudbrytare på spänningskuben!!!!

Alla uppkopplingar görs med avslagen huvudbrytare på spänningskuben!!!! 101206/Thomas Munther IDE-sektionen Laboration 4 Elkraftsystem I Elkvalité och övertoner Målsättning: Utföra mätningar på olika laster för att mäta övertonshalten hos spänning och ström Få en insikt i

Läs mer

Kontaktorer och reläer. för bostäder och kommersiella byggnader

Kontaktorer och reläer. för bostäder och kommersiella byggnader Kontaktorer och reläer för bostäder och kommersiella byggnader Kompakt serie: Nya kontaktorer och reläer för både bostäder och kommersiella fastigheter Modern, kraftfull men ändå enkel att montera - det

Läs mer

BRUKSANVISNING Skötbord Flex 2000, Flex 3000 & Flex 5000

BRUKSANVISNING Skötbord Flex 2000, Flex 3000 & Flex 5000 Skötbord Flex 2000, Flex 3000 & Flex 5000 2009-09-16 Qbena AB Bruksanvisning i original Innehåll 1. HÄLSO- OCH SÄKERHETSREGLER... 3 1.1. Notis om säkerhetsföreskrifter... 3 2. MASKINSÄKERHET... 4 2.1.

Läs mer

Kuggväxelmotorer, 3-fas GGM - Gugje Geared Motor Co., Ltd. Komponenter för automation. Nordela V13.06

Kuggväxelmotorer, 3-fas GGM - Gugje Geared Motor Co., Ltd. Komponenter för automation. Nordela V13.06 Kuggväxelmotorer, 3-fas GGM - Gugje Geared Motor Co., Ltd. Komponenter för automation En kort presentation GGM Co., Ltd. grundat 1979, är beläget i Sydkorea. Man är helt fokuserad på att konstruera och

Läs mer

Runda kanalfläktar K/KV 100 K/KV 100 M K/KV 100 XL. Tillbehör K 100 KV 100. Spänningsreglerbar Inbyggd termokontakt Kan monteras i valfritt läge

Runda kanalfläktar K/KV 100 K/KV 100 M K/KV 100 XL. Tillbehör K 100 KV 100. Spänningsreglerbar Inbyggd termokontakt Kan monteras i valfritt läge K/KV 100 Spänningsreglerbar Inbyggd termokontakt Kan monteras i valfritt läge K 100 Underhållsfri och driftsäker K-serien är avsedd för montering i kanal, KV-serien är avsedd för montering direkt mot vägg.

Läs mer

Tentamen på del 1 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

Tentamen på del 1 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET Lars-Erik Cederlöf Tentamen på del i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET020 204-08-22 Del Tentamen omfattar 33 poäng. För godkänd tentamen krävs 6 poäng. Tillåtna hjälpmedel är räknedosa samt

Läs mer

Instruktion Fläktar RGF

Instruktion Fläktar RGF 2009 In Instruktion Fläktar RGF Instruktionen ger information och dokumentation om fläktarnas teknik och skötsel. Den ska läsas av ansvarig personal och servicepersonal Åsa Grönberg Åkerstedts Verkstads

Läs mer

En oerhört stor del av världens elektricitet. ie-klassning en följetong om ständigt effektivare motorer. Elmotorer

En oerhört stor del av världens elektricitet. ie-klassning en följetong om ständigt effektivare motorer. Elmotorer Elmotorer ILLUSTRATION: DAG TOIJER Sammanfattat x eu ställer krav på energieffektivitet hos elmotorer. x Motorernas verkningsgrad beskrivs av ie-klasser enligt en internationell standard från iec. x Asynkronmotorer

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning www.somatherm.se Sida 1 av 6 Monterings- och bruksanvisning Somatherm Handdukstorkar Endast för behörig fackman www.somatherm.se Sida 2 av 6 Beskrivning Somatherms handdukstorkar är tillverkade av blankförkromade

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Lektion Elkraft: Dagens innehåll

Lektion Elkraft: Dagens innehåll Lektion Elkraft: Dagens innehåll Ställverk 5MT000: Automation - Lektion 5 - Elkraft och elsäkerhet p. 1 Lektion Elkraft: Dagens innehåll Ställverk Elektriska maskiner 5MT000: Automation - Lektion 5 - Elkraft

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning www.somatherm.se Sida 1 av 6 Monterings- och bruksanvisning Somatherm handdukstorkar - med värmekabel Endast för behörig fackman Säkerhetsinstruktioner VARNING - För att undvika fara för mycket små barn

Läs mer

5. Kretsmodell för likströmsmaskinen som även inkluderar lindningen resistans RA.

5. Kretsmodell för likströmsmaskinen som även inkluderar lindningen resistans RA. Föreläsning 1 Likströmsmaskinen och likström (test). 1. Modell och verklighet. 2. Moment och ström (M&IA). Momentkonstanten K2Ф. 3. Varvtal och inducerad spänning (ω&ua). Spänningskonstanten K2Ф. 4. Momentkonstant

Läs mer

AC & DC KUGGVÄXELMOTORER

AC & DC KUGGVÄXELMOTORER 4 AC & DC KUGGMOTORER KUGGMOTORER Motortyp Induktionsmotor Denna typ är standard motorn för kontinuerlig drift S. Finns att få som både - och -fas V/5Hz. Skyddsklass IP med kabelutförande och IP54 med

Läs mer

Laborationsrapport. Elinstallation, begränsad behörighet. Kurs. Lab nr 6. Laborationens namn Asynkronmotorn och frekvensomriktaren. Namn.

Laborationsrapport. Elinstallation, begränsad behörighet. Kurs. Lab nr 6. Laborationens namn Asynkronmotorn och frekvensomriktaren. Namn. Laborationsrapport Kurs Elinstallation, begränsad behörighet Laborationens namn Asynkronmotorn och frekvensomriktaren Lab nr 6 Version 1.3 Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign Uppgift 1: Asynkronmotorn

Läs mer

TEKNISK INFORMATION BEVI ELMOTORER TYP 2SIE IE2 ELMOTORER. ORDERTELEFON 0499-271 00 order@bevi.se

TEKNISK INFORMATION BEVI ELMOTORER TYP 2SIE IE2 ELMOTORER. ORDERTELEFON 0499-271 00 order@bevi.se 7 TEKISK IORTIO BEVI EOTORER TY 2SIE IE2 Konstruktion otorstorlekarna 56 112 tillverkas av aluminium medan storlekarna 132-315 är av gjutjärn (132 finns även i aluminium). agersköldarna för motorstorlekarna

Läs mer

Transformatorer och drivers

Transformatorer och drivers Transformatorer och drivers Skyddstransformatorer för halogenbelysning, allmänt 12V-armaturer är i regel alltid av Klass III-typ. Det innebär att de inte är beröringsskyddade utan att säkerheten till stor

Läs mer

ProMinent. Driftinstruktion Omrörare

ProMinent. Driftinstruktion Omrörare Driftinstruktion Alla former av återgivning får endast ske medtillverkarens tillstånd.. ProMinent DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Var vänlig läs igenom driftinstruktionen helt före idrifttagning av denna

Läs mer

Elmotorer IE2 2SIE Elmotorer IE2 4A2/3D2 Elmotorer Sg/Sh. Elmotorer 4A/3D Tvåhastighetsmotorer Enfasmotorer

Elmotorer IE2 2SIE Elmotorer IE2 4A2/3D2 Elmotorer Sg/Sh. Elmotorer 4A/3D Tvåhastighetsmotorer Enfasmotorer 3 ÖVERSIKT ELMOTORER ELMOTORER Elmotorer IE2 2SIE Elmotorer IE2 4A2/3D2 Elmotorer Sg/Sh Elmotorer 4A/3D Tvåhastighetsmotorer Enfasmotorer Bromsmotorer Virkestorkmotorer EEx-e / EEx-de motorer Industrimotorer

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Pumpar & Motorer. Denna PowerPoint är gjord för att du ska få en inblick i hur en motor kan startas. Varför har man olika startsätt?

Pumpar & Motorer. Denna PowerPoint är gjord för att du ska få en inblick i hur en motor kan startas. Varför har man olika startsätt? Pumpar & Motorer Denna PowerPoint är gjord för att du ska få en inblick i hur en motor kan startas. Varför har man olika startsätt? Olika tekniska funktioner i motorer? Frekvensomformare? Mjukstart? Hur

Läs mer

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055 Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare, storlek 004 055 1. Allmänt värmeåtervinnare är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad

Läs mer

Pumpar & Motorer. Denna PowerPoint är gjord för att du ska få en inblick i hur en motor kan startas. Varför har man olika startsätt?

Pumpar & Motorer. Denna PowerPoint är gjord för att du ska få en inblick i hur en motor kan startas. Varför har man olika startsätt? Pumpar & Motorer Denna PowerPoint är gjord för att du ska få en inblick i hur en motor kan startas. Varför har man olika startsätt? Olika tekniska funktioner i motorer? Frekvensomformare? Mjukstart? Hur

Läs mer

Instruktion Fläktar LPM

Instruktion Fläktar LPM 2008 2008 11 10 In Instruktion Fläktar LPM Instruktionen ger information och dokumentation om fläktarnas teknik och skötsel. Den ska läsas av ansvarig personal och servicepersonal Åsa Grönberg Åkerstedts

Läs mer

Tentamen på elläradelen i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

Tentamen på elläradelen i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET Lars-Erik Cederlöf Tentamen på elläradelen i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET1013 2012-05-04 Del Tentamen omfattar 33 poäng. För godkänd tentamen krävs 16 poäng. Tillåtna hjälpmedel är räknedosa

Läs mer

Fö 6 - TMEI01 Elkraftteknik Asynkronmaskinen

Fö 6 - TMEI01 Elkraftteknik Asynkronmaskinen Fö 6 - TMEI01 Elkraftteknik Asynkronmaskinen Per Öberg 9 februari 2015 Outline 1 Introduktion Asynkronmaskin 2 Uppbyggnad och Arbetssätt Synkrona och Asynkrona Varvtalet Synkronmaskinen - Överkurs 3 Förluster

Läs mer

Sedan starten 1923 har vi med framgång levererat elektriska produkter till de nordiska länderna

Sedan starten 1923 har vi med framgång levererat elektriska produkter till de nordiska länderna Sedan starten 1923 har vi med framgång levererat elektriska produkter till de nordiska länderna BUSCK ett naturligt val för framtiden Elmotorer är sedan länge en väl beprövad och använd lösning att driva

Läs mer

INKOPPLINGSANVISNING. MicroMax180

INKOPPLINGSANVISNING. MicroMax180 INKOPPLINGSANVISNING STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MicroMax180 2003-09-09 Version 1.1 F21018901 Tillverkardeklaration Tillverkarens försäkran om produktens överensstämmelse med kraven i EMC-DIREKTIVET

Läs mer

1 Grundläggande Ellära

1 Grundläggande Ellära 1 Grundläggande Ellära 1.1 Elektriska begrepp 1.1.1 Ange för nedanstående figur om de markerade delarna av kretsen är en nod, gren, maska eller slinga. 1.2 Kretslagar 1.2.1 Beräknar spänningarna U 1 och

Läs mer

Laborationer Växelström trefas

Laborationer Växelström trefas Laborationer Växelström trefas 2009-09-28 Innehållsförteckning 1. Mätningar av spänningar och strömmar på trefasnätet vid symmetriska och 3 osymmetriska belastningar. - Mätning vid symmetrisk belastning

Läs mer

Roterande elmaskiner

Roterande elmaskiner ISY/Fordonssystem LABORATION 3 Roterande elmaskiner Likströmsmaskinen med tyristorlikriktare och trefas asynkronmaskinen (Ifylles med kulspetspenna ) LABORANT: PERSONNR: DATUM: GODKÄND: (Assistentsign)

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Innehåll 1 Allmän information 1.1 Användning 1.2 Tekniska data Monterings- och skötselanvisning Cirkulationspumpar Typ: Wilo-IPL, -DPL, -LP, -LPR, -LPRC, -ZPR samt Perfecta torra (C-pumpar) 2 Säkerhet

Läs mer

Tentamen del 1 Elinstallation, begränsad behörighet ET

Tentamen del 1 Elinstallation, begränsad behörighet ET Lars-Erik Cederlöf Tentamen del 1 Elinstallation, begränsad behörighet ET1020 2014-03-26 Del Tentamen omfattar 33 poäng. För godkänd tentamen krävs 16 poäng. Tillåtna hjälpmedel är räknedosa samt bifogad

Läs mer

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1 SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAM HETSOMRÅDE NK, JCpntrollanläggning VAR BETECKNING TR02-09-6-1 DATUM SAMRAD 2014-08-14 APS,NS, DP TEKNISK RIKTLINJE tyira (pr* UTGÅVA 4 TD FASTSTÄLLD Växelriktare Uppdateringar

Läs mer

CAD-ritningar. Stegmotorer 3-fas AMP. Komponenter för automation. Nordela V08.04

CAD-ritningar. Stegmotorer 3-fas AMP. Komponenter för automation. Nordela V08.04 Stegmotorer 3- CAD-ritningar Komponenter för automation V8.4 CAD-ritningar En kort presentation Våra -stegmotorer tillverkas i Kina. Företaget är licensierat enligt ISO 91. Kundanpassning görs även vid

Läs mer

Några övningar som kan vara bra att börja med

Några övningar som kan vara bra att börja med Några övningar som kan vara bra att börja med Uppgift 1 En separatmagnetiserad likströmsmotor är märkt 220 V, 10 A, 1200 1/min. Ra=2,0. Beräkna hur stort yttre startmotstånd som behövs för att startströmmen

Läs mer

Modell P215Px. Avsedd för 1-fas motorer (inkl. integrerat EMC-filter) Funktioner och fördelar

Modell P215Px. Avsedd för 1-fas motorer (inkl. integrerat EMC-filter) Funktioner och fördelar Modell P215Px Tryckstyrd steglös kondensorfläktstyrning Avsedd för 1-fas motorer (inkl. integrerat EMC-filter) DS024:0507 ahlsell kyl Introduktion Den steglösa kondensortryckstyrningen är avsedd för varvtalsreglering

Läs mer

Isolationsprovning (så kallad meggning)

Isolationsprovning (så kallad meggning) Isolationsprovning (så kallad meggning) Varför bör man testa isolationen? Att testa isolationsresistansen rekommenderas starkt för att förebygga och förhindra elektriska stötar. Det ger ökad säkerhet för

Läs mer

Den dimensionerande belastningsströmmen, I B ; Enligt tabell A.52-17 blir förläggning mot tak dimensionerande med omräkningsfaktorn 0,95.

Den dimensionerande belastningsströmmen, I B ; Enligt tabell A.52-17 blir förläggning mot tak dimensionerande med omräkningsfaktorn 0,95. Exempel 1 Val av area med hänsyn till belastningsström då överlastskydd kan utelämnas En 3-fas elpatron med märkeffekten 15 kw ska matas med en kabel som dels är förlagd ensam under tak, dels ensam på

Läs mer

Fokus på prestanda och design ger FB många fördelar

Fokus på prestanda och design ger FB många fördelar Fokus på prestanda och design ger FB många fördelar Fumex FB är en serie av radialfläktar för evakuering av gaser, rök och lättare partiklar. För luftflöden från 200 m³/h (55l/s) till 1 m³/h (3050 l/s)

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Minikontaktorer MO, MO/PO upp till 20A, AC1; 5.5kW, AC3, 400 (415) V~

Minikontaktorer MO, MO/PO upp till 20A, AC1; 5.5kW, AC3, 400 (415) V~ MO, MO/PO upp till 20A, AC1; 5.5kW, AC3, 400 (415) V~ Allmänt Minikontaktorer MO är ideala för omkoppling i industrin, konstruktion av växlar och installationer. De många varianterna samt det stora utbudet

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning www.somatherm.se Sida 1 av 6 Monterings- och bruksanvisning Somatherm Handdukstorkar Endast för behörig fackman Säkerhetsinstruktioner VARNING - För att undvika fara för mycket små barn skall handdukstorken

Läs mer

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR ELEKTROTEKNIK MASKINKONSTRUKTION KTH TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR Elektroteknik MF1017 015-10-4 09:00-1:00 Du får lämna salen tidigast 1 timme efter tentamensstart. Du får, som hjälpmedel,

Läs mer

Laborationsrapport. Lab nr 8. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Laborationens namn Skåpbyggnad. Kommentarer. Utförd den. Godkänd den.

Laborationsrapport. Lab nr 8. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Laborationens namn Skåpbyggnad. Kommentarer. Utförd den. Godkänd den. Laborationsrapport Kurs Elinstallation, begränsad behörighet Lab nr 8 Laborationens namn Namn Skåpbyggnad Kommentarer Version 1.8 Utförd den Godkänd den Sign 1 Inledning I denna laboration skall du lära

Läs mer

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR ELEKTROTEKNIK Inlämningstid Kl: 1 MSKINKONSTRUKTION KTH TENTMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVR Elektroteknik MF1017 013 10 31 Kl: 14:00 17:00 Du får, som hjälpmedel, använda räknedosa, kursens lärobok

Läs mer

TSFS11 - Energitekniska system Kompletterande lektionsuppgifter

TSFS11 - Energitekniska system Kompletterande lektionsuppgifter 014-05-19 ISY/Fordonssystem TSFS11 - Energitekniska system Kompletterande lektionsuppgifter Lektion Uppgift K.1 En ideal enfastransformator är ansluten enligt följande figur R 1 = 1 kω I U in = 13 V N1

Läs mer

Emotron MSF 2.0 Mjukstartare

Emotron MSF 2.0 Mjukstartare Emotron MSF 2.0 Mjukstartare Datablad Svenska Tekniska data Elektriska data Tabell 1 Typisk motoreffekt vid matningsspänning 400 V MSF*modell Tung AC-53a 5.0-30:50-10 Effekt vid 400 V Normal AC-53a 3.0-30:50-10

Läs mer

Fö 2 - TMEI01 Elkraftteknik Trefas effektberäkningar

Fö 2 - TMEI01 Elkraftteknik Trefas effektberäkningar Fö 2 - TMEI01 Elkraftteknik Trefas effektberäkningar Per Öberg 16 januari 2015 Outline 1 Trefaseffekt 2 Aktiv, reaktiv och skenbar effekt samt effektfaktor 3 Beräkningsexempel 1.7 4 Beräkningsexempel 1.22d

Läs mer

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR Inlämningstid ELEKTROTEKNIK Kl: MSKINKONSTRKTION KTH TENTMENSPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVR Elektroteknik MF1017 01 10 0 Kl: 14:00 17.00 Du får lämna salen tidigast 1 timme efter tentamensstart. Du får,

Läs mer

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING Energin i vinden som blåser, vattnet som strömmar, eller i solens strålar, måste omvandlas till en mera användbar form innan vi kan använda den. Tyvärr finns

Läs mer