Användarmanual. Version 1.0. Digital fotoram PDC008 svart /vit

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmanual. Version 1.0. Digital fotoram PDC008 svart /vit"

Transkript

1 1 Användarmanual Version 1.0 Digital fotoram PDC008 svart /vit

2 2 Innehåll Säkerhetsinstruktioner... 3 Specifikationer... 4 Installation... 5 Ställ upp produkten... 5 Sätt in SD/MMC kort eller USB minne... 6 Koppla in strömadaptern... 6 Definition av kontrollknapparna... 7 Överblicksläge... 7 Kontrollknapparna i helskärmsläge... 8 Kontrollknapparna i bildspelsläge... 8 Gå till fotoinställningar i PAUSE-läget... 8 Kalender... 9 Inställningsmeny... 9 Visningsalternativ... 9 Övergångseffekter Bildspelsintervaller Ljusstyrka Menyspråk Återställ till fabriksinställningar Tekniska specifikationer Förpackningens innehåll: Garantivillkor Service... 12

3 3 Säkerhetsinstruktioner Var försiktig med strömsladden Håll alltid i kontakten när du drar ur den. Dra aldrig i själva sladden och rör ej kontakten med fuktiga händer eftersom det kan orsaka kortslutning eller en elektrisk stöt. Placera inte möbler eller dyl. på sladden och se till att sladden inte blir trasslig. Knyt aldrig en knut på sladden och knyt inte ihop den med andra kablar. Sladden bör placeras så att ingen kan ställa sig på den. En trasig sladd kan orsaka bränder eller ge en elektrisk stöt. Kontrollera strömsladden med jämna mellanrum. Om den är skadad ska du genast kontakta kundservice eller återförsäljare för att ersätta den. Produkter som behöver strömsladd ska bara kopplas till kontakter de är anpassade för. Använd aldrig våld när du stoppar in kontakten. Kan du inte fästa kontakten kan det vara något fel på väggkontakten. Kontakta då en elektriker. Det finns alltid en risk för elektriska stötar vid hantering av produkter som är anslutna till en strömkälla. Risk för elektrisk stöt: om sladden är synbart skadad, stäng av apparaten och dra ur sladden. Öppna aldrig skalet till de delar som kräver ström eftersom de innehåller delar som inte kan bytas. Genom att öppna skalet riskerar du dessutom ditt eget liv eftersom du kan få en elektrisk stöt. Elektriska produkter och barn Tillåt inte barn att använda elektriska produkter utan översikt. Barn bör inte vara i närheten om det finns potentiella risker. Batterier/uppladningsbara batterier kan vara dödliga om de sväljs. Förvara batterier utom räckhåll för barn! Om batterierna sväljs uppsök genast sjukhus. Förvara förpackningen utom räckhåll för barn. Det finns risk för kvävning. Produkten bör inte exponeras för regn och fukt Inga objekt med vätska, t.ex. vaser eller dryckesglas, bör placeras på eller i närheten av produkten. Installera produkten säkert Placera produkten på en stabil, platt yta. Den är inte skapad för fuktiga utrymmen (t.ex. badrum). Se också till att produkten ventileras (placera inte produkten på hyllor eller liknande) Produkten bör inte installeras på en tjock matta eller säng. Produkten bör inte utsättas för direkt solljus Undvik regn och fukt (placera inga objekt med vätska, vaser och liknande, på eller i närheten av produkten) Placera inte produkten i direkt närhet av magnetiska fält (t.ex. högtalare)

4 4 Ingen öppen eld (t.ex. levande ljus) får placeras i närheten av produkten. Koppla inte in främmande föremål i produkten Vid storm och/eller åskoväder koppla ur produkten från strömkällan. Släng gamla produkter säkert Om symbolen med en överkryssad papperskorg finns på en produkt betyder det att produkten faller under EU direktivet 2002/96/EC. Alla gamla elektriska produkter måste sorteras och slängas på speciella ställen. Genom att slänga gamla produkter på rätt ställe hjälper du miljön och din egen hälsa. Du kan få mer information om detta av din kommun, återvinningscentralen eller hos återförsäljaren. VARNING: Notera vid huvudströmbrytning För att koppla bort enheten helt från strömkällan måste kontakten dras ur väggen. Därför bör produkten placeras så att man lätt kommer åt att dra ur sladden vid nödsituation. För att undvika brand bör kontakten alltid dras ur om produkten inte kommer att användas under en längre period. Anslut produkten enligt beskrivning. Följ instruktionerna i användarmanualen. Placera inte produkten i närheten av fukt och undvik våta utrymmen. Använd aldrig produkten i närheten av vatten. All reparation och underhåll ska utföras av auktoriserad personal. Reparation och underhåll behövs när du hittar någon form av skada (t.ex. skadad sladd eller kontakt eller när vätska kommit in i produkten) eller när du upplever försämrad funktion hos produkten. För att undvika risken för elektriska stötar ska skalet bara öppnas av utbildade tekniker. Använd endast en mjuk och torr trasa eller borste. Använd inga rengöringsmedel, alkoholer, bensen, möbelpolish eller liknande produkter. Installera alla kablar så att man inte kan snubbla över dem. Specifikationer 8 TFT-LCD display Fjärrkontroll Upplösning: 800 x 600 pixlar (RGB) Fungerar med flera olika minneskort: SD, MMC, USB OTG Filformat: JPG file

5 5 Automatiskt bildspel och repetitionsfunktion Bildrotationsfunktion (90, 180 och 270 ) Anpassningsbara bildspelsintervaller (3sek, 10sek, 1min, 2tim) In och ut zoomningsfunktion Kalender och tidsfunktion Landskap / porträttplacering och väggmontering Strömförsörjning: 6W Inställningsbar startbild Installation Ställ upp produkten Fäll ut det inkluderade stället från baksidan på enheten och ställ upp den på följande sätt:

6 6 Landskapsformat: Porträttformat: Sätt in SD/MMC kort eller USB minne Ta ur ditt SD / MMC kort ur digitalkameran och stoppa in det i kortläsaren på den högra sidan av fotoramen enligt instruktion. Koppla in strömadaptern Koppla in strömadaptern till AC strömkälla (110v-240v), fotoramen kommer att starta med ett bildspel med bilderna på minneskortet.

7 7 Definition av kontrollknapparna Kontrollknapparnas funktion 1. Play/Pause: Spela/Pausa eller OK-knapp 2. Up: Flytta uppåt 3. Down: Flytta nedåt 4. Left: Flytta vänster 5. Right: Flytta höger 6. Exit: Gå ur aktuell meny 7. Menu: Gå tillbaka till föregående meny Fjärrkontroll 1. Setup: Gå till Setup (inställning) meny 2. Rotate: Rotera aktuellt foto 3. Zoom: Zooma i aktuellt foto 4. Slide Show: Starta bildspel 5. Power: Tryck ner Power-knappen för att gå till vilo-läge 6. Exit: Gå tillbaka till föregående meny 7. Arrows Flytta i menyn Överblicksläge I överblicksläget visas nio bilder på skärmen, så att det är enkelt att välja bild. Tryck ner PLAY/PAUSE knappen i PHOTO-läget för att välja antingen minneskort eller USBminne. Tryck sedan på PLAY/PAUSE knappen igen för att bekräfta. Nio bilder visas på skärmen.

8 8 Överblicksläge PILAR: PLAY/PAUSE: EXIT: Använd fyrvägs-knappen på kontrollpanelen för att välja bild. Tryck ner PLAY/PAUSE knappen på kontrollpanelen för att se den valda bilden på helskärm. Tryck ner EXIT knappen för att återgå till föregående bild. Kontrollknapparna i helskärmsläge Knapparna har följande funktioner i helskärmsläget LEFT: RIGHT: PLAY/PAUSE: EXIT: Tryck på LEFT knappen så går du tillbaka till föregående bild. Tryck på RIGHT knappen så går du vidare till nästa bild. Tryck på PLAY/PAUSE knappen för att bekräfta och för att gå till bildspelsläge. Tryck ner EXIT knappen för att gå tillbaka till överblicksläget. Kontrollknapparna i bildspelsläge PLAY/PAUSE Tryck ner PLAY/PAUSE knappen för att växla mellan spela och stoppa i bildspelsläget. Det aktuella läget (PLAY eller PAUSE) visas i en liten ruta på skärmen som försvinner automatiskt efter några sekunder. Gå till fotoinställningar i PAUSE-läget För att komma till fotoinställningar måste du pausat i bildspelsläget. Tryck på MENU knappen så visas 5 ikoner i displayens högra hörn. Om du trycker ner Menu-knappen igen går du ur det aktuella läget.

9 9 Tryck ner LEFT/RIGHT knappen för att välja ikon och tryck ner PLAY/PAUSE knappen för att bekräfta. Rotera bilden Zooma i bilden Gör bilden till startbild För att se EXIF information Tryck ner PLAY/PAUSE knappen för att bekräfta att du vill ta bort bilden Kalender Tryck ner EXIT knappen för att återgå till huvudmenyn. Välj sedan kalenderikonen och bekräfta för att gå till kalendern. Inställningsmeny Visningsalternativ 1. Original Bilden visas i bildformat 4:3. 2. ZOOM läge I ZOOM läget visas alla bilder med originalproportioner, men inzoomat.

10 10 Övergångseffekter Du kan välja mellan 17 olika övergångseffekter till bildspelet: ALL (alla övergångseffekter används i slumpvald ordning) 3D Flip 3D Circle 3D Float 3D Cube Shutter Boxing Shutter Cross Comb Insert News Plus Sign Flabellate Fade Shrink Bildspelsintervaller Tre (3) Sekunder Tio (10) Sekunder En (1) Minuter Två (2) Timmar Ljusstyrka Du kan justera ljusstyrkan i 6 steg från 0 till 6. Menyspråk I det här läget kan du välja menyspråk. Du kan välja mellan: (1) Engelska (2) Franska (3) Spanska (4) Italienska (5) Holländska (6) Tyska (7) Ryska (8) Portugisiska Tid och datum inställningar Datuminställningar Tryck ner PLAY/PAUSE för att gå till datuminställningar. Tryck ner Left/Right för att välja månad och tryck ner PLAY/PAUSE för att bekräfta. Tryck ner Left/Right för att välja datum, tryck ner PLAY/PAUSE för att bekräfta. Tryck sedan ner Left/Right för att välja år. Tryck ner PLAY/PAUSE för att bekräfta och avsluta datuminställningarna.

11 11 Tidsinställningar Tryck ner PLAY/PAUSE för att gå till tidsinställningar. Tryck ner Left/Right för att ställa in timme, tryck ner PLAY/PAUSE för att bekräfta. Tryck sedan ner Left/Right för att välja minut, tryck ner PLAY/PAUSE för att bekräfta och avsluta tidsinställningarna. Återställ till fabriksinställningar Du kan återställa produkten till fabriksinställningar. När du valt det här måste du bekräfta med YES eller NO. Tekniska specifikationer Display storlek 8 Upplösning 800 * 600 Ljusstyrka 350 cd/m 2 Kontrast 300:1 Visningsvinkel 60/60/50/40 Reaktionstid 30 ms Bildformat 4:3 Bildspelsintervall 3 sec, 10sec, 1min, 2tim Filformat JPEG Filstorlek 48 Megapixel Strömförsörjning 100 V~ 240 V / 12 V Strömförbrukning 6 W Användningstemperatur C Förvaringstemperatur C Dimensioner (mm) 217 x 172 x 24 mm Vikt Förpackningens innehåll: Digital fotoram CURVE 8 Fjärrkontroll Den här användarmanualen AC Nätadapter Garantivillkor 424 g 1. Om några produktionsfel skulle uppkomma kommer JOBO AG att laga eller byta ut den defekta produkten. 2. JOBO AG och dess leverantörer tar inget ansvar för data som förstörs eller försvinner i samband med användning av produkten. JOBO AG kommer under inga omständigheter ansvara för några direkta eller indirekta skador som till exempel skador eller förlust av produkt eller enheter, minskad vinst eller försäljningskostnader på lösa delar, utgifter eller olägenheter på grund av service eller någon annan skada. Användaren kommer hållas ansvarig för förlust, skada eller förstörelse av data som uppstår när en JOBO produkt används. JOBO AG kommer under inga omständigheter ansvara för återskapandet av sådan

12 12 data. Under inga omständigheter kan ersättning som överskrider produktens inköpspris krävas. 3. Följande reparationer täcks inte av garantin och måste därför betalas av ägaren: - Försämrad funktion efter garantitidens slut - Batteribyte efter garantitidens slut - Byte av hårdvara efter garantitidens slut - Försämrad funktion på grund av inkorrekt hantering av användaren (om produkten inte används som beskrivet i manualen) - Försämrad funktion skapad av andra enheter - Förändringar eller skador på produkten som inte orsakats av producenten; speciellt garantikrav kommer falla om produkten redan öppnats av någon annan än JOBO AG reparationsavdelning. - Skador orsakade av naturkatastrofer - Ett hårddisk-byte under garantitiden får bara utföras av JOBO. Om ett sådant byte görs av någon annan part kan ingen ersättning krävas enligt garantin. Om du vill kräva ersättning under garantitiden ber vi dig kontakta JOBO AG Teknisk Service. Du förväntas att uppge serienummret på din JOBO produkt och måste kanske också bevisa när du köpt produkten för att visa att garantitiden inte gått ut. Service Om du har några frågor eller behöver hjälp med våra produkter tveka inte att kontakta vår tekniska support. JOBO AG Service Department Kölner Straße 58 D Gummersbach Website: Reservation för ändringar!

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

Användarhandbok NPD5093-01 SV

Användarhandbok NPD5093-01 SV NPD5093-01 SV Copyright Copyright Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett återvinningssystem eller överföras i någon form eller på något sätt, vare sig elektroniskt, mekaniskt, genom fotokopiering,

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Bruksanvisning MagniLink S - Mac

Bruksanvisning MagniLink S - Mac Bruksanvisning MagniLink S - Mac Distributör: LVI Low Vision International Verkstadsgatan 5 Tel: 0470-727700 info@lvi.se 352 46 Växjö Fax:0470-727725 www.lvi.se Innehållsförteckning 1 Om LVI... 5 2 Introduktion

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok COOLTAB-70 18 cm Internet Tablet med Android 4.0 Handbok 1 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV. Rev. 904

BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5 / LAN / USB 2.0 / AV. Rev. 904 BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV Rev. 904 Freecom MediaPlayer II Kära användare, Tack för att du valde Freecom MediaPlayer II en fullkomligt ny,

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk.

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk. Norsk Suomi Modellnummer TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...6 Anslutningar...7

Läs mer

Översikt över funktioner

Översikt över funktioner Denna enhet tillhör den nya generationens spelare. Den stöder flera format, som MP1, MP2, MP3, WMA, WAV etc. Perfekt ljudkvalitet, extremt hög pålitlighet och tilltalande utseende gör den tillsammans till

Läs mer

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post Användarhandbok Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 5 Meddelande- och

Läs mer