SVERIGE. Innehåll ANVÄNDARES AJUSTERING...7 ATT BYTA FOTORAMEN... 12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGE. Innehåll ANVÄNDARES AJUSTERING...7 ATT BYTA FOTORAMEN... 12"

Transkript

1 SVERIGE Innehåll VÄLKOMNA...2 SÄKERHET UNDERVISNINGAR OCH REKOMMENDATIONER...2 MILJÖ...3 PACKNINGSMATERIAL...3 BATTERIET...3 PRODUKTEN...3 FOTORAMEN och DESS ACCESSOAR...4 UNDERVISNINGAR...5 Panel kontroll...5 Fjärrkontrol...6 ANVÄNDARES AJUSTERING...7 Menys språk...7 Foto inställningar...7 Ljushet, kontrast och mättnad justeringar...7 Att justera datum och tid...8 ATT VÄLJ A EN VISNINGSMOD OCH LÄS FILER...8 Att välja en fotofil...8 Manuell visningsmod...9 Pre-visningsmod...9 Slide show visningsmod...9 MUSIK, FILM OCH COMBO FUNKTION...10 Redigera...10 Att kopiera en fil Att ta bort en fil eller en map ATT BYTA FOTORAMEN HÄJLPEN...13 TECHNISK KARAKTÄR

2 VÄLKOMNA Tack för att Ni köpt vår nya fotoram. Med detta hög-kvalitet produkt kan Ni få bäst skönhet från Era digitala foto. Ni kan också upphitta någon fler information på websidan SÄKERHET UNDERVISNINGAR OCH REKOMMENDATIONER Din fotoramen ska inte sättas i ett fuktigt rum, t ex badrum, tvättstuga, kök, och så vidare, eller inom ett räckhåll av 1.50 meter från en vattenkran eller en vattenkälla, eller utomhus. Fotoramen ska opereras under en omgivande temperatur mellan 10 ºC och 35 ºC. Din fotoram ska användas med optimalt visningsresultat under en omgivande temperatur mellan 15 ºC och 35 ºC. Fotoramen får inte sättas i ett dammigt miljö. Din fotoramen ska bara kopplas med el-adapteren som leveras med. Koppla el-adapteren till ett elektriskt vägguttag som har tillmötesgående med den installeringsundervisningarna i den här handboken, och tillkännagivanden som framställas på karaktärsetiketten som finns på el-adapteren (spänning, strömstyrka, och frekvens av elnätet). Som en försiktighetsåtgärd, i varje fall av fara eller risk, fungerar den el-adapteren som en avkopplingsmekanism med en voltage AC elnät. El-adapteren ska placeras nära fotoramen för att vara lätt tillgänglig. Den CE betygsättningen intygar att produkten har ett tillmötesgående med de huvudliga kraven på användares säkerhet och hälsa, och elektromagnetik störning som ställas av European Parliament och Council Directive 1999/5/CE för telekommnikationsterminaler. För deklarationen av tillmötesgåendet, kan Ni ta hänsyn till websidan eller begära till följande adress. AGFAPHOTO is used under license of Agfa-Gevaert NV & Co. KG AF5080M is produced for Sagem Communication and distributed or sold by Sagem Communication Sagem Communication - Customer relations department 4, rue du Petit Albi Cergy Saint-Christophe - FRANCE 2

3 MILJÖ Miljövård som en del av hållbar utveckling är en väsentlig befattning av AgfaPhoto. AgfaPhotos önskemål är att operera ett system som har tillmötegående med miljö, och som följer bestämmer AgfaPhoto sig för att integera miljösverkställande under hela livscykel av produkten, från fabrikation till kommission, förbrukning och skrotning. PACKNINGSMATERIAL Den här logotypen som finns på packningsmaterial betyder att ett bidrag betalat till en godkännd nationell organisation för att förbättra packningsmaterials återvinning och återvinnandes infrastrukturer. För att underlätta återvinnande, snäll beakta den lokala sorteringsföreskriften som ställts i sammahängande med denna typ av avfall. BATTERIET Om din produkt innehåller något batterie, måste batteriet disponeras av på en lämplig återvinningslokal. PRODUKTEN Den kryssade skräpkorg märken som klistras på produkten betyder att produkten ska gå till den avfallsgruppen av elektriska och electroniska utrustingar. Angående avfallsåtervinning, begär Europeansförskrifter Dig att disponera produkten av : - på den butiken/affären/varuhuset var likande utrustningar kan köps, eller - på återvinningslokaler som är tillgängliga nära Dig, t ex avlämningscentral, återvinningsstation, och så vidare. I så fall ska Ni ta del av återvining och uppdatering av elektriska och elektroniska utrustningar som avfall, som ska påverkar miljö och boendes hälsa. 3

4 FOTORAMEN och DESS ACCESSOAR En el-adapter En USB Kabel (beror på modellen) En fjärrkontroll En fotoram avspelare En handbok En ram i trä 4

5 UNDERVISNINGAR Panel kontroll 1 Strömbrytare knapp Slå på eller standby 2 Ner knapp Flytta ner 3 Upp knapp Flytta uppåt 4 Föra data in/avspela knapp Föra data in eller läsa foto 5 Vänster knapp Flytta vänsteråt 6 Höger knapp Flytta till höger 7 Återgång knapp Return till huvudmeny 8 USB-port USB medkopplare 9 Mini USB-port Mini USB medkopplare 10 AV ut-port Koppla till TV skärmen 11 Hörlur port Koppla till hörlur 12 DC in-port DC inmatning 13 Fjärrkontroll Fjärrkontroll 14 CF kortläsares port Kompakt Flash kortläsare 15 SD/MMC/MS/XD kortläsares port SD/MMC/MS/XD kortläsare 5

6 Fjärrkontrol 1 POWER Slå på eller standby 2 FULL SCREEN Byta mellan 16:9 och 4:3 bildaspekt 3 AV ut Byta till TV visningsmod 4 MUTE Tyst, på/av 5 MENU Återgå till huvudmeny 6 SETUP Gå in i menys inställningar 7 VOL+/- Adjustera volym 8 Flytta Upp/Ner/Vänster/Höger 9 ENTER/PLAY Föra data in eller avspela vald foto 10 PAUSE Paus avspelning 11 STOP Avbrott avspelning 12 RETURN Återgå till föregående meny 13 ROTATE Rotatera foto 14 ZOOM Zooma foto 15 SLIDE SHOW Byta till slide show visningsmod 16 SLIDE SHOW MUSIC Byta till slide show visningsmod med musik 17 PHOTO MODE Byta till fotovisnings mod 18 MUSIC MODE Byta till musik avspelningsmod 19 VIDEO MODE Byta till video avspelningsmod 20 CALENDAR Byta till kalender visningsmod 21 Hoppa över bakåt till först foto 22 Hoppa över till sista foto 23 EDIT Byta till redigerings mod 6

7 ANVÄNDARES AJUSTERING Menys språk Välj genom att trycka eller knappar och sedan godkänn med ett tryck på ENTER knapp. Välj genom att trycka knapp och sedan godkänn med ett tryck på ENTER knapp. Välj ditt språk [English] och sedan godkänn med ett tryck på ENTER knapp. Gå utifrån menyn genom att trycka på MENU eller gå bakåt med ett tryck på. Foto inställningar Välj genom att trycka på knapp och sedan godkänn med ett tryck på ENTER knapp. Ljushet, kontrast och mättnad justeringar Välj genom att trycka på knapp och sedan godkänn med ett tryck på ENTER knapp. Ni får möjligheter att justera ljushet, kontrast, och mättnad av färger. Välj parameter genom att trycka på och knappar och sedan godkänn med ett tryck på ENTER knapp. Justera med och knappar. Gå utifrån menyn genom att trycka på MENU eller gå bakåt med ett tryck på. Anteckning: Ett tryck på RESET PARAMETERS ska ställa om parameter som när prudukten leveras. Ni måste godkänna genom ett tryck på ENTER knapp. 7

8 Att justera datum och tid Välj genom att trycka på knapp, och sedan godkänn med ett tryck på ENTER knapp. Flytta den gröna pekpinnen med och knappar. Tryck på och knappar för att justera år, månade, dag och timme. För att godkänna de valde timmen och datumen, tryck på ENTER knapp. Ett tryck på ENTER knapp till ska återgå till huvudmenyn. Om Ni ser MENU knapp, välj och tryck på ENTER knapp för att aktivera datum och timme funktionerna. ATT VÄLJ A EN VISNINGSMOD OCH LÄS FILER Att välja en fotofil Välj med hjälp av eller knappar och sedan godkänn med ett tryck på ENTER knapp. Välj en mediumstyp [kort eller USB-minne] med hjälp av och knappar och sedan godkänn med ett tryck på ENTER knapp. Sedan välj filen som Ni vill visa med hjälp av och knappar och sedan godkänn med ett tryck på ENTER knapp. Anteckning: Om Ni vill återgå till högre nivå i menyn, bara hålla knapp tryckt. 8

9 Manuell visningsmod När något foto visas på skärmen och man håller PAUSE knapp tryckt, får fotoramen byta till manuell visningsmod. Under denna visningsmod, kan man genomföra följande operationer: - Rotera ett foto: Ett tryck på ROTATE knapp ska leda till att foto roteras medsols. - Visning på hela skärmen: Tryck på knapp. - Zooma [4 olika positioner]: Tryck på ZOOM knapp. - Visa nästa foto: Tryck på eller knappar. Anteckning: Ni kan byta närsomhelst till slide show visningsmod genom att trycka på PLAY knapp. Fotoläsningshastighet beror på fils storlek. En stor fotofil ska ta längre tid att ladda före visning på skärmen. Pre-visningsmod För att förbättra tillgänglighet av fotona, tryck på 12 PICTURE knapp för att få visning av 12 foto på skärmen på en gång. Tryck på knappar för att välja fotoet att visa och sedan godkänn med ENTER knapp. Slide show visningsmod När ett foto visas på skärmen, slide show visningsmod aktiveras [automatisk visningsmod visas längst ner på botton av skärmen]. Om Ni återkommer från manuell visningsmod, tryck på PLAY. Tryck på PAUSE knapp och sedan ENTER knapp på din fjärrkontroll för att byta från en visningsmod till annan [manuell eller automatisk visningsmod]. Tryck på PAUSE knapp för att starta funktionerna som beskrivas ovan. Välj den önskade funktionen med hjälp av knappar och sedan godkänn med ENTER. 9

10 MUSIK, FILM OCH COMBO FUNKTION Välj musiksmod [ eller ] genom att trycka eller knappar och sedan godkänn med ett tryck på ENTER knapp. Välj de kortläsarestyperna [SD/MMS, MS USB] genom att trycka på och knappar och sedan godkänn med ett tryck på ENTER knapp. Ni kan bara använda fjärrkontroll för att välja MUSIC MODE eller VIDEO MODE för att förverkliga de musiksavspelnings- och videosavspelningsfunktionerna. REDIGERA Välj de dataläsarestyperna [minneskort eller USB-minne] genom att trycka på knappar och sedan godkänn med ett tryck på ENTER knapp. Sedan välj fotofilen som Ni vill visa på fotoramen genom att trycka knappar, och sedan godkänn med ett tryck på ENTER knapp [ ]. 10

11 Tryck på EDIT knapp för att visa på skärmen menyn av funktionerna. Man kan redigera filer [kopiering, klistering] i txt eller jpg format mellan två minneskort, mellan två USB-minne, eller mellan ett minneskort och en USB-minne De funktionerna, t ex att ta bort en fil, att ändra filnamn, och att söka en fil, är användbara till att redigera filer på ett minneskort eller USB-minne. Att kopiera en fil Välj filen som du vill kopiera genom att trycka på och knappar och sedan tryck på knapp för att välja minneskort eller USB-minne, sedan tryck på EDIT knappen. Tre logoer ska visas på skärmen [ -återgå, -kopiera, -ta bort]. Välj och tryck på ENTER knapp. Att ta bort en fil eller en mapp Välj den filen eller mappen genom att trycka på EDIT knapp och sedan välj ett tryck på ENTER knapp. och godkänn med 11

12 ATT BYTA FOTORAMEN Tryck på knapparna på riktningen som pekas i Figuren, och monterade linsen ska lyfta upp från centralen av paneln på ramen. Ta bort gammal lins och montera en ny lins in i centralen av paneln. Antechning: Fotoramen har en magnetisk design, vilket underlättar att byta linsen utan fastning. 12

13 HÄJLPEN Om fotoramen inte fungerar ordentligt, läs följande anvisning noga. Innan en teknisk hjälp begäras, kolla följande problem och deras lösningar: Fel och symptom Sannolik orsak och möjlig lösning Ingen el Om ingen el misstänkas, kolla att fotoramen ordentligt kopplats med el-adapteren och el-adapteren kopplats med vägguttaget för elnätet. Försök en gång till. Ingen visning Kolla att ett minneskort eller USB-minne ordentligt satts in i kortläsare, och kortläsaren innehåller någon läsbar fil. Läsbar fil får bara vara i JPG och TXT format för fotoramen. Fjärrkontroll fungerar 1. Avståndet är för lång eller synvinkel är större än 30 grad. felt 2. Batteriet i fjärrkontroll är slut. 3.Infraröd sensor störas av andra ljuskälla [t ex solljus...] Fotoramen Detta kan orsakas av en elektrostatikt miljö. Gör en avbrott eller hopp framåt responderar inte eller operation på fotoramen. Om användare vet störnings ursprung, ta fotoramen från går tillbaka till välkomn den källan som genererar elektrostatikt problem. skärmen Fotoramen fungerar Fotoramen designeras inte att koppla till med en personal dator. De två inte med PC USB-portarna antas enbart att motta JPG och TXT filer från USB minne. TECHNISKA KARACTÄR Skärmens storleke: cm [8 inch] Resolution: 800[L] X 3[RGB] X 600 [H] bildpunkter Aktiv område: 162 mm[l] X 121.5mm[H] Behandling: anti-reflexion Luminance: 350 cd/m² Gilltig fotofils format: JPG Gilltig textfils format:txt Gilltig minneskort: CF, MS, MS Pro,MMC, SD, XD, USB2.0 [mini USB], USBI.Z USB-portar: USB 1.1 och mini USB 2.0 El: AC 100V-240V~60/50 Hz [DC 5V] Max el-förbrukning: 10 W Montering: Sittas eller hängas Ramen: Utbytbar, i Aluminium eller mörkt trä Storlek [med ramen]:240 [L] x 36[I] x 200 [H] mm Vikt: 800 g 13

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning Bärbar projektor NP905/NP901W Bruksanvisning 2:a utgåva, juli 2008 Information om USB trådlöst LAN: Projektorserierna NP905/NP901W som distribueras i vissa regioner och länder levereras inte med USB trådlös

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 *

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * Instruktionshäfte * Modeller med USB-port Var noga med att läsa säkerhetsföreskrifterna i snabbstartsguiden som medföljer dataprojektorn. Förvara all användardokumentation

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

Översikt över funktioner

Översikt över funktioner Denna enhet tillhör den nya generationens spelare. Den stöder flera format, som MP1, MP2, MP3, WMA, WAV etc. Perfekt ljudkvalitet, extremt hög pålitlighet och tilltalande utseende gör den tillsammans till

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10)

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Innehållsförteckning Kontroller och indikatorer på fjärrkontroll och TV Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Se på TV Se på TV...(15) Använda den digitala,

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV. Rev. 904

BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5 / LAN / USB 2.0 / AV. Rev. 904 BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV Rev. 904 Freecom MediaPlayer II Kära användare, Tack för att du valde Freecom MediaPlayer II en fullkomligt ny,

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Handbok B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks

Läs mer

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok COOLTAB-70 18 cm Internet Tablet med Android 4.0 Handbok 1 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets

Läs mer

Bruksanvisning MagniLink S - Mac

Bruksanvisning MagniLink S - Mac Bruksanvisning MagniLink S - Mac Distributör: LVI Low Vision International Verkstadsgatan 5 Tel: 0470-727700 info@lvi.se 352 46 Växjö Fax:0470-727725 www.lvi.se Innehållsförteckning 1 Om LVI... 5 2 Introduktion

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer