CCS Flex Snabb Manual.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CCS Flex Snabb Manual."

Transkript

1 CCS Flex Snabb Manual. Översikt: 1. På/av-knappen 2. För funktionsknapparna 3. Funktionstangenterna (F1-F6 från topp till botten) 4. Knappen Nästa (fliken) 5. Zooma in 6. Audio 7. Zooma ut 8. Tillbaka (Esc) 9. Piltangenterna 10. OK (in) 11. USB-minne 12. Menyn Ljusstyrkan på skärmen: Du kan ändra ljusstyrkan på skärmen genom att hålla ned menyn och tryck på zoom-knapparna eller. Användning: På/av-knappen starta om systemet. Tryck för att starta upp. För att stänga ned, måste du hålla knappen i några sekunder. Tidsfördröjningen är att förhindra att du oavsiktligt träffar knappen och visar systemet off. "man kan stänga av systemet från alla skärmbilder. USB-minne Filer och data lagras i systemminnet i rutan. Systemfiler och data finns normalt bara i administratörsläge. ( + vid start) bör inte användas under normal användning. Kontakta SITECH om det finns ett behov av att ändra dessa. För att överföra filer till och från systemet används ett USB-minne. Detta måste vara av typen med en metallram runt om anslutningen. Se bilden nedan.

2 Observera! Det rekommenderas att pennorna som USB-minne har formaterats med FAT-systemet, inte NTFS. Kontrollera med SITECH om det finns ett behov för mer information. När du infogar den USB minne sticka, kommer att systemet gå till filöverföringsläget. Det går inte att gå till de andra menyerna när minnet är i. Vanliga menyerna visas så fort maten tar Flash-enheten igen. I Flex är system först och främst data från rutan kontroll som kommer att överföras till minnet. Detta är de uppgifter som kan användas till betänkande genom Vision platskontor Filens struktur på minnet är Rota ligger på Maskin kontrolldata mappen Denna mapp finns Under namnet på datorn med olika datafiler Om dessa uppgifter inte finns från innan på minnet, kommer att de skapas när du väljer "USB" från menyn. (förstahandsval) Överföra data till minne 1. Slå på systemet 2. Infoga ett minne av rätt typ av Följande dialog dyker upp: Obs: Om en fil med samma namn men med olika innehåll som redan finns, ändras originalfilen blir Döp en kopia av filen med senast ändrat datum som filnamn 1. Tryck till USB Endast filer som skapas och ändras kommer att överföras till "Machine Control Data" och underwebbplatserna på minnet. Beroende på vilken typ av fil, kommer att filer flyttas eller kopieras. Filtyp Flyttas Kopieras den Karta filer (karta) X Loggfiler X Zsnap och Gif skärmdump X MÄRKA filer utan 2-vägs X kommunikation Märka filer med 2-vägs X kommunikation Poäng CSV-filer X Ta bort filen bas X Observera att Flytta innebär att filen tas bort från rutan kontroll. Kopierade innebär att en kopia är placerad på Flash-enheten, men behålls i rutan kontroll. 2. En framsteg skala visar dataöverföringen. När du är klar trycker du på eller ta bort minnet.

3 Överföra data från minnet. Det finns två val när de överförs från minnet. Överföra från USB Återställ USB Överföra från USB Trycker på knappen, data överförs till rutan kontroll. Observera att Flex system inte använder schemadata som vägar och ytor, och också göra inte koordinatsystem. Filer som kan överföras är maskinens inställningar, etc. Välj eller ta bort USB-flashenheten när operationen är avslutad. Återställ USB Not.- Denna operation bör användas med försiktighet eftersom det kommer att ta bort data från rutan kontroll efter att överföra dem till USB. 1. Välj Återställ USB a. A varning ges. Läs detta och välj om du är säker på att du vill göra detta. b. Kommer det att tas backup av rutan kontroll. Alla aktuella filer kommer att läggas över på USB till en mapp där på Arkiv. är det möjligt att återskapa detta i administratörsläge. c. De aktuella filerna tas bort från rutan kontroll. d. Data från Machine Control Data/datornamn och Maskin kontroll Data/All i minnet kommer att överföras till datorn och den nya data som är tillgängliga från kontrollboxen. Tryck på när operationen är klar, eller dra ut minnet. Minne i rutan kontroll. Om det kommer en varning att det inte finns tillräckligt med minne i rutan kontroll när data överförs, är det för liten kapacitet i rutan. CB450 har ett tillgängligt minne på 450MB. (CB460 har 3,5 GB minne, men är inte tillgänglig på Flex) Avbrott i överföringen Om man drar ut USB-enheten eller tryck på så kommer överföringen av data går förlorad. Överföringen kommer att återupptas när USB sätts i rutan igen och/eller när du väljer överföring eller återställa USB igen. Använd informationen i rutan kontroll När du använder systemet, kan man växla mellan de olika uppgifterna. Du kan konfigurera systemet för att visa vad du vill av den tillgängliga informationen och användargränssnitt. Kartläggning, önskas antalet korsningar, CMV-värdet, mappning för kontorsbruk och en massa andra saker kan ställas in som. Vad är tillgänglig beror på: Vilka är de sensorer som är installerade på ditt system Hur systemet är konfigurerat i form av vägledande, kartläggning, etc. Operatörens egen konfiguration

4 Använd menyerna Via menyn, man kan sätta ett antal saker, men vi kan börja se lite av symbolerna först. Funktionstangenterna har, beroende på inställningarna, följande symboler: Riktning okänd. Tryck på knappen för att öppna dialogen Riktning framåt. Tryck på knappen för att öppna dialogrutan. Riktning bakåt. Tryck på knappen för att öppna dialogrutan. GPS. Tryck på knappen för att öppna dialogrutan. Observera! Detta alternativ kommer att vara i Flex system stativet operationer med SBAS och 4 meter på noggrannheten. Detta för att få korrigeringarna från EGNOS. Generellt ska detta alternativet är inte vara tillgängligt. Återställ karta. Radera kart och börja på en ny mappning. Gamla data lagras. Mappning på. Kartdata registreras in löpande efter inställningarna i menyn. Mappning av. Kartdata registreras inte in. Tryck på knappen Aktivera mappning. Registrera Punkt. Registrera en punkt med namn, kod. Bör inte användas i Flex. Menyn Fältrapport. Skriva ut en fältet rapport om skrivaren är installerad. På menyn finns en mängd olika alternativ för att ändra inställningar, Välj den ytterligare informationen, vad som visas på skärmen vid körning och hur systemet ska konfigureras. Att bläddra i menyer användning av piltangenterna ner och upp när man har kommit till ett menyalternativ som du vill ändra, välja att gå in i menyn. När du har gjort ändringar att välja igen för att spara dina ändringar, eller gå tillbaka utan att spara. I de olika menylägena kan man få flera typer av alternativ: Textfält. Här du kan lägga till egen text, såsom den maskinens namn Nummerfält, där nummer anges på samma sätt som text. Lista. Gå till lämplig markeringen med den eller och välj att bekräfta. Objekt. Markera kontrollen för urval. Ja/Nej-fält. Antingen eller val. Information om de val som visas som text. Om du vill växla mellan fälten i alternativen används fliken Bokföra text används eller. När ett tecken eller brev är valt, väljer du den nästa bokstav. Välj två gånger för att skapa utrymme. Välj att gå tillbaka i textraden att ändra de in satta tecken eller ta bort. Man kan inte ändra tecken i ett ord, bara det sista tecknet i ordet. Välj att bekräfta eller att återvända utan att spara.

5 Komponenter i skärmbilden med information I kartvyn i skärmen, du kan ställa in olika alternativ. I allmänhet kommer du att kunna ha olika åsikter, som alternerar mellan genom att trycka på. Typisk konfiguration är: Planvy Visa utan en karta. Planvy med upprepa räkningen, färgkarta. Planvy mad den önskat CMV. Färgkartan. Planvy med CMV förändring från den senaste körningen. Färgkartan. Text visningsläge 1 och möjligen 2. Visningarna är beroende av de installerade sensorerna och layout-menyn. Exempel på Visa i fönstret karta. Genom att välja någon pil nyckel, får du upp mer information om täckning, CMV, etc beroende på karta Visa du har, hänvisa till exemplet med CMV under: Annan information som är tillgänglig i fönstret karta är: 1. Kartläggning av den 2. Maskinens riktning (framåt) Mappning på. Kartläggning av.

6 Zoom Det finns två Zoom-knapparna på skärmen. Zooma i och zooma ut. Du gå en nivå in eller ut genom att trycka på knapparna. Tryck och håll att ställa in computer center i kartan zoomas in. Tryck och håll Zooma ända ut i utsträckning som hela kartan. Starta upp systemet, förbereda sig för att göra dessa uppgifter: Hur man startar upp systemet, ställa in rätt inställningar och förbereda sig för att utföra uppgifter. Startar upp på rutan med tryck på startknappen. Systemet startar och går till sist laddade kartvyn. System check till se om alla sensorer och maskin destinationen har registrerats kommer dyka upp om det finns ett behov för den. Att inställningar är markerat på menyn. Välj vyer i huvudfönstret: Gå till vyerna i huvudfönstret, Välj den. Följande alternativ dyka upp, beroende på systemets funktioner och sensorer. Det kommer att ytterligare information om varje fält kan man välja. Bläddra mellan alternativen med eller. Ersätta markeringen med den eller.

7 Längst tar en fram alternativ som definierar de programmerbara knapparna. Det är möjligt att ställa in en knapp som "Återställ karta". Detta alternativ bör användas med försiktighet. Det kommer att inte ta bort kartan, men radera det från skärmen och skapa en ny. Då kommer du inte att kunna gå tillbaka till gamla anser att utan som du gå in administratören, kopierar data till USB med noll position och göra filerna på min dator i efterdyningarna. Låt denna funktion vara av. Upprepa räkningen och CMV CMV förändring bör/kan vara kvar på behov. Välj när de är inställda. Eller Esc gå tillbaka utan att spara. Mappning i fältet. Detta är en av Flex systemets stora krafter. Du kan visa täckning och CMV med en relativ noggrannhet inom en meter med EGNOS korrigeringar. Erfarna noggrannhet är ner mor 50 cm. det är som i dag inte skulle vara möjligt att förbättra detta ytterligare utan installationen av modemet och radio att föra i VRS korrigeringar (som VRSNow gör, Swepos eller egen bas), samt uppgradering av GNSS antennen. (MS972) Karta visas i displayen i olika vyer, med information om antalet korsningar, CMV, CMV förändring. Dessutom kan man spara de så kallade TAG filer som innehåller information om plats, tid, noggrannhet, hastighet, Amplitud och hastighet, CMV och en mängd andra alternativ. Dessa data kan bearbetas i Vision platskontor från Trimble. Detta program är dyra, men SITECH ger rapportering tjänster baserade på dessa filer. Kontakta SITECH om detta är önskvärt eller fordran. Inställningarna för mappning. Gå till menyn och välj inställningar för mappning och registrering Har du synpunkter när ridning sätter en mappning för åsikter i huvudfönstret i den -Ja. Bör man ha kompletterande rapporter via Vision platskontor som en post av data för kontoret till Ja eller Ja-genom mappning. De andra inställningarna som ger ytterligare information till mappningen. Behållare för önskat antal körningar fortsätta kartläggning efter målet uppnås: en har satt kvantiteten till 5, så kommer du att få olika färger på reglerna som kör efter 5 passager. Detta kommer bli en stökig bild. Sticka till någon, då alla avsnitt efter 5 kommer att bli grön. Det rekommenderas att använda nr. Mappningen för den önskat CMV kommer att också ge värden även efter den önskat CMV ges.

8 CMV-värdet är med standardvärdena. CMV-värdet kan ändras genom att klicka på den. Ange øsnkede värden, Välj den nästa rutten med, och välj sedan när de är inställda, eller avbryta. Ändringar av CMV färgskalan görs på samma sätt som CMV-värdet. Kartläggning av lägsta höjderna anges till ingen. Detta är mest för användning i grävmaskiner och har liten praktisk användning på rullen system. Bryter genom vibrationer i måste vara inställd på alla kartor, eller CMV och upprepa räkningen. Det finns ingen anledning att kartlägga positioner när du inte använder komprimering. Kanske vill alltid ha denna på när du inte har den vibrationssensor installerad. När alla inställningar är valda att välja OK att återgå till menyn. Skapa nivåer. Det är ofta gemensamma för dig på olika nivåer, eller konturer. Flex system ger dig möjligheten att komprimera på olika nivåer, och att kunna växla mellan nivåerna när det behövs. Kartan som skapas på en nivå kan inte tas till nästa nivå. (utan att behöva göra komplicerade operationer) Företagets normala förfarandet skulle vara att skapa e.x. Yta150 att köra på denna konturhöjd. När det blir en ny nivå skapar man en ny nivå, Yta151. och fortsätta det arbete där. sedan kommer nya massorna till nivå 150. Då byter man tillbaka till Yta150, och fortsätter det, utan att behöva ta med sig karta data från 151. Skapa eller ändra en nivå du gå till menyn och väljer nivå:

9 Sedan du sätter in konturhöjd, Klick och sedan på. Och ge den ett namn. Välj. Och igen för att gå till huvudmenyn. Välj sedan att gå ut i en karta fönster och börja arbetet. Det är nu en helt ny och Tom kartor. Kartdata kommer att börja lägga till som ridning med komprimering.

10 Fältet rapport: Det är möjligt att köra ut en fältet rapport av utförda kompressionen, antingen direkt till en skrivare som installerats, eller till ett Excel-blad. För att få detta betänkande gå in i menyn och Välj fältet rapporten. Välj för att komma in i menyn. Ange de inställningar du vill använda och sedan klicka på generera rapporten. Rapporten visas i skärmen, och kan skrivas ut direkt. Eller så man kan ta rapporten ut via USB, och skriva ut det på kontoret, eller kopplar den som en dokumentation av utfört arbete.

11 Exempel på rapporten: CCS900 På fältet rapport =================================== Maskin: SMUTSAR COMPACTOREN Starttid: 13:55:49 Startdatum: 2012/05/23 Sluttid: 11:29:46 Slutdatum: 2012/06/15 Varaktighet: minuter Webbplatsdesign: nivå 01 Start stationen: Slutstation: Den totala areal som omfattas: 107,7 m² Lager: 0 Målet Lift tjocklek: 0,200 m Genomsnittliga Lift tjocklek: Max. Lift tjocklek: Min. lyft tjocklek: Över förhållandet Lift (10%): 0% Målet passera Count: 8 Genomsnitt passera Count: 5.0 De Pass räkna procentsatser: < = 4 passerar: 49% = 5 passerar: 14% = 6 passerar: 4% = 7 passerar: 6% = 8 passerar: 2% > 8 passerar: 26% Rikta CMV: 50 Genomsnittlig CMV: CMV procentsatser < 10: 0% 10-30: 0% 30-40: 0% 40-65: 0% > 65: 100% Svaga områden Områden med låg CMV: (1,0 m²) Ingen. Low-Pass räknas områden: (< = 5, 1,0 m²) Ingen. Godkännande =================================== Operatör Platschef Datum... Utomstående inspektör Datum... Vid hjälp ring Sitech support på tel:

12

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

EFT Jakt installations och användarinstruktion

EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion... 1 Inledning... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Att starta programmet första gången... 6 Registrering

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Första publicering: 29 maj 2012 Granskad: 16 augusti 2012 Denna guide är avsedd för användare som väljer självbetjäning av innehåll

Läs mer

PREMIUM COMAI Användare

PREMIUM COMAI Användare 1 PREMIUM COMAI Användare WEBBKALENDER 2.0 utvecklar och säljer kognitions- och utvecklar och säljer kognitions- och komm 2 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 4 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Handbok B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Handbok KWordQuiz. Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KWordQuiz. Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 6 1.1 Enkelt att använda..................................... 6 1.1.1 Övningslägen.................................... 6 1.1.2 Provlägen......................................

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Systemet är tänkt att användas av den ombord som är ansvarig för den rapporterade arbetstiden, alltså befälhavaren ombord. Start av programmet och inloggning...

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 7500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer