Verksamhetsplan 2012/2013 beslutad på styrelsemötet den 5 sep 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2012/2013 beslutad på styrelsemötet den 5 sep 2012"

Transkript

1 Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nummer 37 Verksamhetsplan 2012/2013 beslutad på styrelsemötet den 5 sep 2012 Plan och förutsättningar Föreningens angelägenheter hanteras av styrelsen vars uppgifter är att företräda föreningen och ansvara för att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt. I - Verksamhetsplan Aktiviteter utöver löpande ärendena: Utförande av besiktningar och kontroller Genomgång av underhållsplan Ärenden från årsstämman Genomgång av förvaltningsavtalet Informationsmöte vid behov Trivseldag anordnas under vår och höst Överenskommelse med Brf Brinckan-Lehusen och Stockholms stad angående gemensamhetsanläggningen Fördelade lån Verksamhetsplan 2012/ _05 Sida 1 av 5

2 Planering för verksamhetsåret: Aktivitet Trivseldag anordnas under vår och höst Utvärdering storgården inklusive lekplats, hur skall vi använda gården Ansvarig(a) Beredningsgruppen Irene, Sten Fördelade lån / frivilligt kapitaltillskott Från årsstämman, omorganisera och skapa bättre förutsättningar för en miljöeffektivare sopsortering samt öka informationen till de boende om grovsoprummets funktion och syfte Överenskommelse med Stockholms stad & Brf Brinckan-Lehusen angående gemensamhetsanläggningen Kommunikationsytor med boende/styrelse Kollektivt bredband Från årsstämman, utreda belysnings och dess styrning i trapphus och allmänna utrymmen II Ekonomi Lena, Ann, Anita, Sten, Ingemar, Viktor Michael, Kaj Anita, Ingemar Irene, Lena Ingemar, Viktor Sten, Ingemar Budget 2013 Långtidsbudget Delårsrapport inkl. prognos för resten av året Rb:s ekonomiska rapport inför styrelsemötena Resultatrapport Likviditetsrapport Kontakter med Riksbyggen och bank (f.n. SBAB) Handkassa Elektronisk fakturahantering III Förutsättningar Styrelsen utses på föreningens årsstämma i maj månad. Till grund för föreningens verksamhet ligger två viktiga dokument: Bostadsrättslagen (1991:614) och Föreningens stadgar (antagna 2004). Föreningar vi är medlemmar i: Intresseförening för Riksbyggens Bostadsrättsföreningar i Stockholm Södra stationsgaragets samfällighetsförening, andelstal 5,92%. Föreningens representant är Jan Stellan Södra stations Sopsugssamfällighetsförening, andelstal 3,835%. Föreningens representant är Jan Stellan Gemensamhetsanläggningen Lehusen ga:2, andelstal 40%. Gemensamhetsanläggningen utgörs av gatan utanför nr 12, 14, 16 och 18 samt trappan ner till Södermalmsallén. Övriga medlemmar är Brf. Brinckan-Lehusen 40% och Stockholms stad 20% Fastighetsägarna Stockholm Verksamhetsplan 2012/ _05 Sida 2 av 5

3 Föreningens organisation: Styrelsen sammanträder ggr/år. Beredningsgruppen ordförande och sekreterare förbereder dessa sammanträden Ordförande bevakar att styrelsens beslut verkställs Styrelsen fördelar ut de fasta arbetsuppgifterna på ledamöter och suppleanter Styrelsen utser vid behov arbetsgrupper, som ska ha tydliga uppdrag Ett planeringsmöte med styrelsen anordnas efter sommaren som diskuterar verksamhetsplan och arbetsfördelning Föreningens ekonomi: Riksbyggen svarar för ekonomisk förvaltning enligt avtal bl.a. framtagande av budgetförslag för kommande verksamhetsår, ger styrelsen månatliga ekonomi- och resultatrapporter, årlig likviditetsrapport, långtidsbudget och delårsrapport inkl. prognos för resten av året samt svarar för årsredovisningen inför årsstämman Styrelsens kontaktpersoner i ekonomiska frågor är Ann Espling & Viktor Torkelsson Till varje styrelsesammanträde tar Ann Espling på basis av Riksbyggens resultatrapport fram en sammanställning över föreningens ekonomiska läge Ann Espling håller kontakt med SBAB ang. föreningens lån och följer ränteutvecklingen samt håller styrelsen informerad Ann Espling & Viktor Torkelsson är föreningens föredragande i ekonomiska frågor vid årsstämman samt styrelsemöte Begäran om ersättning för utlägg handläggs av vice ordförande Den elektroniska fakturahanteringen sköts av Riksbyggen, Jan Stellan godkänner fakturorna och Anita Eriksson/Ingemar Stenberg attesterar Fastighetsskötsel och övrig verksamhet: Föreningen har skrivit avtal med Riksbyggen om fastighetsförvaltning. Målsättningen är att förvaltningen ska planeras och genomföras så att fastigheten bevaras i gott skick samt att driftkostnaderna hålls på en så låg nivå som möjligt Fastigheten är fullvärdeförsäkrad i Länsförsäkringar Stockholm. Försäkring mot ohyra ingår Bostadsrättsförsäkring, ett tillägg till hemförsäkringen, bekostas av föreningen En underhållsplan är upprättad som årligen följs upp av styrelsen för genomförande av underhållet av föreningens fastighet. Avsättning görs till föreningens underhållsplan årligen. Beloppet framgår av budget Den löpande tillsynen av fastigheten sköts av Riksbyggen samt arvoderade funktionärer Tekniska frågor Ingemar Stenberg Till hjälp med skötseln av rabatter och annan växtlighet har föreningen en trädgårdsgrupp En årlig fastighetsbesiktning genomförs med representanter från Riksbyggen och styrelsen Det är ett myndighetskrav att föreningen skall ha en brandskyddsansvarig, till detta har styrelsen utsett Ingemar Stenberg Trappombuden introducerar nya medlemmar och verkar enligt andan i Så vårdar vi vårt hus Verksamhetsplan 2012/ _05 Sida 3 av 5

4 Studieverksamhet: Föreningens stadgar betonar vikten av att studieverksamhet bedrivs och fastslår att styrelsen inom sig ska utse en studieansvarig. Styrelsen har utsett Michael Keller till detta uppdrag. Riksbyggens kundwebb Kaj Majuri hanterar behörighet till kundwebben Informationskanaler: Lena Emanuelsson är redaktör för nyhetsbrevet som delas ut i medlemmarnas brevinkast. Hon ser även till att hemsidan och broschyren Så vårdar vi vårt hus hålls uppdaterad. 1. Hemsidan 2. Nyhetsbrevet Vi och vårt hus 3. Broschyren Så vårdar vi vårt hus Lokalhyresgäster: Företag / organisation Aspkrans Fotoaffär AB Il Molino Pizza & Salladsbar Tantolundens Blommor Café Kringlan Söder South East Asia Travel HB Södra Stations Kem & Skrädderi TeamOlmed Butik AB Södermalms Stadsdelsförvaltning, Reimers specialförskola Verksamhet Fotobutik Pizzeria Blomsterbutik Kafé Resebyrå Skrädderi Skoaffär, ortopedi Förskola IV - Förteckning över styrelsens ansvarsområden exkl. ekonomi Egenkontroller och besiktningar, skyldigheter enligt lag eller föreskrifter: Systematiskt brandskyddsarbete Rensning av imkanaler Obligatorisk ventilationsskontroll (OVK) Snö- och isröjning, tak och mark Hissar Radonmätning Statuskontroll av lägenheter Hantering av avfall Energideklaration Lekplats Ohyra och skadedjur Årlig fastighetsbesiktning Skyddsrum Verksamhetsplan 2012/ _05 Sida 4 av 5

5 Avtal med Kommunen/Företag/Entreprenörer: Avtalspartner: Avser: AB STOKAB Fiberkabelinstallation Berendsens Textil AB Entrémattor under tiden 1/10-30/3 Bredbandsbolaget Bredband Bysmeden Lås AB Lås och nycklar ComHem Kabel-TV Fortum Elnätet Fortum Fjärrvärme Gemensamhetsanläggningen Lehusen ga:2 Gatan utanför nr 12 och 14, trappan Södermalmsallén KONE Hissar AB Hissar + jour Riksbyggen Fastighetsförvaltning Sita Grovsopor, returpapper och kartonger Sita tilläggsavtal Elektroniksopor Stockholm Stad Tomträtten Stockholm Vatten Vatten S:a stations garagesamfällighet Garage S:a stations sopsugssamfällighet Hushållssopor Säkerhetsintegrering AB Elektroniska lås Tekno Städ AB Fastighetsstädning Telia Kontorstelefon Telia DUC (Larm- och styrregleringscentral) Vattenfall El Övriga anlitade företag/entreprenörer: Företag AB Klätterservice AV-line AB EAT Elektrisk Anläggnings Teknik AB Envac AB Hagmans Tak AB Hem- och Kontorstjänst HK Nybergs Glas & Metall AB WEPAB WJJ Entreprenad AB Årsta Plåt AB Årsta Plåt AB Örby Maskin AB Funktion Takvärmeanläggningen Tvätt- och vitvaruservice Elarbeten Sopsugsanläggningen Rökluckeservice Vibrationssug piskrummet Fönster och entréportar Balkonginglasning Klottersanering på tegel och puts Snö och isröjning, tak Plåt- och smidesarbeten Sopnedkastluckeservice Verksamhetsplan 2012/ _05 Sida 5 av 5

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013

Årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2012/2013 inledning 1(23) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll...

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö Andrahandsuthyrning Om du vill hyra ut din lägenhet, fyll i blanketten: Ansökan om andrahandsuthyrning och lägg i föreningens brevlåda Roslagsgatan 22 i god tid före uthyrningen.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

årsredovisning B R F MASTHUGGET 98/99

årsredovisning B R F MASTHUGGET 98/99 årsredovisning B R F MASTHUGGET 98/99 D A G O R D N I N G a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Stämmans öppnande Fastställande av röstlängd Val av stämmoordförande Val av stämmosekreterare Val av en

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om BRF Muraren 1 3 1.1. Organisation 3 1.2. Förvaltning 3 1.3. Vad är en bostadsrätt 3 1.4. Vad är en bostadsrättsförening

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

BRF Valhallavägen 22

BRF Valhallavägen 22 BRF Valhallavägen 22 Information och trivselregler Innehåll BRF Valhallavägen 22... 1 Husets och föreningens historia... 3 Generellt om att bo i bostadsrätt... 3 Inflytt... 3 Årsavgift... 3 Stadgar...

Läs mer

Pargas Nytt NR 1 2003

Pargas Nytt NR 1 2003 Pargas Nytt NR 1 2003 Information för Dig som bor i brf Pargas! 1 Ordföranden har ordet Ni håller nu ett exemplar av Pargas Nytt som återuppstår efter en längre tids frånvaro. Beklagligt nog har vår ordförande

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

BRF GJUTAREN 28 RÖRSTRANDSGATAN 8/ BIRKAGATAN 14

BRF GJUTAREN 28 RÖRSTRANDSGATAN 8/ BIRKAGATAN 14 BRF GJUTAREN 28 RÖRSTRANDSGATAN 8/ BIRKAGATAN 14 Välkmmen till vår trevliga bstadsrättsförening! Fastigheten, sm är en hörnfastighet, har två huvudentréer med separata trapphus. Med adresserna Rörstrandsgatan

Läs mer

Översikt av de viktigaste ändringarna av stadgarna

Översikt av de viktigaste ändringarna av stadgarna Översikt av de viktigaste ändringarna av stadgarna Föreningens firma ( 1) Genitiv-s:et på Riksbyggen har tagits bort. Firman har ändrats från Riksbyggens bostadsrättsförening till Riksbyggen bostadsrättsförening

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9.

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9. Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid. 1 Allmänt 2 Kumminen - vår förening 5 Vicevärd 8 Tvättstugor 9 Källsortering 10 Trivsel och fritid 11 Parkering 12 Fonder 13 Försäljning / andrahandsuthyrning

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer