Affärssystem, Elektronisk Fakturahantering och Dokument i MOLNET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärssystem, Elektronisk Fakturahantering och Dokument i MOLNET"

Transkript

1 Affärssystem, Elektronisk Fakturahantering och Dokument i MOLNET En heldag kring Strategi, Säkerhet, Legala krav och Affärsnytta UR INNEHÅLLET Därför kan molnbaserade verksamhetssystem vara ett fullgott alternativ vid nyinvesteringar för såväl stora som små företag och organisationer. Hur mycket kan man sänka totalkostnaden (TCO) vid införande av molnbaserade tjänster? Finns det säkerhetsrisker när man lägger redovisning och andra kritiska verksamhetssystem i molnet? Är datat säkert? Molnet bara möjligheter eller finns hotbilder? Hur skall man tänka? Vad är målet för IT användningen? Hur kan en molnstrategi se ut för att nå målet med IT-användningen? Ta del av de senaste nyheterna, marknadstrenderna och en inblick i framtiden Träffa marknadens ledande experter och leverantörer MODERATOR HANS WERNER RADAR ECOSYSTEMS SPECIALISTS AB Konferens 14 november2012, Sheraton Stockholm Hotel, För att registrera dig ring: Web: Konferensen arrangeras av e-post:

2 Molntjänster är inte en teknik utan en ny leveransform med uppenbara effektiviserings möjligheter Allt fler företag överväger att köpa verksamhetssystem som molntjänst (se figur) men fortfarande finns det många uppfattningar om vad Cloud Computing och molnbaserade tjänster är och vad de lämpligen kan användas till. En anledning till detta är att ITleverantörer haft en tendens att döpa en rad tjänster och produkter till molntjänster och som egentligen inte bör betraktas som sådana. VILKA BÖR DELTAGA VD/CEO CFO, Ekonomichefer Redovisningschef CIO, IT-chefer, I IT- strateger IT-säkerhetsansvarig Inköpschefer Affärsutvecklare I en nyligen genomförd undersökning visade det sig att endast 33 % av beslutsfattarna på svenska företag med mer än 50 anställda ansåg sig väl insatta i ämnet molnbaserade tjänster men många av de övriga vill veta mer om molnet kan vara ett strategiskt alternativ för sin IT-användning. Fördelarna är många men framförallt hoppas man på - minskade kostnader där man bara betalar för det man använder - ökad flexibilitet vid anpassning till organisatoriska förändringar - möjligheten att på ett säkert sätt få tillgång till, applikationer, data och arbetsdokument, när som helst och var som helst Fortfarande finns många frågor om molntjänster bara är guld och gröna skogar eller finns det hot och begränsningar i användandet och framförallt, blir det så höga effektivitetsvinster som många påstår. Många av svaren på dessa frågor och kunskap hur andra lyckats kommer Ni få på konferensen Affärssystem, EFH och Dokument i molnet, en heldag kring strategi, säkerhet, legala krav och affärsnytta. Utöver ett tydligt fokus på framträdande Key Note Speakers och fallstudier kommer vi även ge möjligheter till seminariedeltagarna att träffa de ledande leverantörerna och experterna av molnbaserade tjänster. Kontakta mig gärna om du har några frågor eller funderingar kring detta arrangemang. Lars Frick, Eventansvarig alternativt

3 Agenda 8:30-9:00 Registrering och Kaffe 9:00-9:20 Är molnet ett nytt fenomen eller är det en ompaketering (buzzword) av traditionell outsourcing, hosting eller ASP? Dagens moderator Hans Werner hälsar välkomna och inleder med att reda ut begreppen kring Cloud Computing och molnbaserade tjänster Hans Werner, CEO Radar Ecosystem Specialists AB, Hans har lång erfarenhet från IT-branschen från företag som Connecta och Saab AB och är sedan 2006 CEO för Radar Ecosystem Specialists AB som erbjuder en strategisk ekosystemsvy och täcker IT-marknaden i en unik 360 graders vy från leverantörssidan över till köparsidan. Hans är en mycket efterfrågad föreläsare om de senaste trenderna inom IT-branschen. 9:20-9:50 Kundcase - Varför valde Conexio en molnbaserad affärslösning och hur har det förenklat deras vardag? I denna seminariepunkt får vi lyssna till företaget Conexio som valt att gå mot en helintegrerad molnbaserad affärslösning baserad på Visma.net. Conexio är en försäkringsmäklare med fokus på riskhantering och försäkringar av värdefulla tillgångar och verksamheter. Företaget gör risk managementanalyser samt agerar rådgivare i komplexa försäkringsärenden. Conexio har ett litet flöde med fakturor men ett desto större behov av att kunna hantera långa relationer med sina kunder samt att korrekt dokumentera kunderna och kundernas tillgångar. Under seminariet kommer du att få höra hur Visma.net har effektiviserat Conexios hantering av bl.a detta. Andreas Albihn, VD Conexio Anders har en lång bakgrund inom försäkringsmäklarbranschen. Han har tidigare jobbat som konsult inom IT branschen. 9: Elektronisk Fakturahantering i molnet förenklar administrationen av den finansiella värdekedjan Fakturahantering i molnet är ett område som SEB prioriterar för att förenkla sina kunders administration av den finansiella värdekedjan. Två kundcase från SME-sektorn kommer att belysas där vi redogör för fördelar och konsekvenser för kunder med molnbaserade fakturahanteringssystem. Jonas Rönngren, SEB Jonas har 15 års cash management-erfarenhet och är idag Global produktchef för E-faktura i SEB sedan 2006 Inspectum reserverar sig för eventuella ändringar i Agendan 6 SKÄL TILL ATT DU INTE KAN MISSA AFFÄRSSYSTEM, ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING OCH DOKUMENT I MOLNET Ta del av andras erfarenheter och lösningar om hur ditt företag kan nyttja molntjänster Se hur man kan arbeta med molnbaserade Affärs-, Dokument- och EFH-system. Få input till företagets molnstrategiarbete från organisationer i framkant Få en ökad förståelse för hur man hanterar de utmaningar och eventuella hot som finns. Träffa marknadens mest efterfrågade experter och leverantörer Knyta viktiga affärskontakter och träffa branschkollegor 3

4 Agenda 10:20-10:45 Kaffe 10:45-11:25 Vilka legala krav gäller vid användandet av molntjänster? Vilken insikt behöver jag som företagare i de rättsliga frågeställningar som aktualiseras i samband med användning av molntjänster. Vad skall man tänka på i samband med kundanpassade molntjänstavtal? Är det fritt fram att lägga sina dokument i molnet? Vilka legala krav är särskilt viktiga att tänka på? I denna seminariepunkt ger vi svaren på de vanligaste frågorna kring juridiska aspekten kring användandet av molntjänster. Advokat Lars Perhard, W&P Advokatbyrå KB Sedan början av 80-talet har Lars Perhard ägnat en hel del tid åt IT-rätt och därmed sammanhängande rättsfrågor, och anses ha specialiststatus på området. Han biträder på såväl köparsidan som leverantörssidan och är också talesman för Dataföreningen i juridiska frågor rörande Molntjänster och koordinator för juridikgruppen i kompetensnavet för Molntjänster Cloud Sweden 11:25-11:55 Hur kan en molnstrategi se ut för att skapa förutsättningar för affärsutveckling och innovation? Vad ingår i en sådan och vilken påverkan får den på organisationen? För att ta fram en molnstrategi för företaget är det viktigt att se vilka drivkrafter och möjligheter som finns i det pågående teknikskiftet. En förutsättning är att se vilka utmaningar som finns i företagets befintliga modell i termer av kostnader och kvalitet samt hur en molnstrategi kan skapa förutsättningar för förbättring och innovation. I denna programpunkt får vi idéer om vad en molnstrategi skall innehålla och vilka framgångsfaktorerna är. Mathias Ekman är teknikchef (CTO) på Softronic. Mathias har under flera år arbetat med att hjälpa myndigheter och företag med att förstå och utnyttja fördelarna med molnet samtidigt som man hanterar de utmaningar som förändringen eventuellt medför. Inspectum reserverar sig för eventuella ändringar i Agendan 6 SKÄL TILL ATT DU INTE KAN MISSA AFFÄRSSYSTEM, ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING OCH DOKUMENT I MOLNET Ta del av andras erfarenheter och lösningar om hur ditt företag kan nyttja molntjänster Se hur man kan arbeta med molnbaserade Affärs-, Dokument- och EFH-system. Få input till företagets molnstrategiarbete från organisationer i framkant Få en ökad förståelse för hur man hanterar de utmaningar och eventuella hot som finns. Träffa marknadens mest efterfrågade experter och leverantörer Knyta viktiga affärskontakter och träffa branschkollegor 4

5 Agenda 11:55-12:25 I en nyligen genomförd undersökning uppger 57 % av respondenterna att de tvekar att använda molnbaserade applikationer på grund av prestanda problem. Är oron befogad? En av de största hindren för den omfattande användningen av molnbaserade applikationer är en rädsla för sämre prestanda. Studier har visat att användarna blir allt otåligare och avhoppsfrekvensen ökar när sidans laddningstider närmar sig sex sekunder. Användare lämnar applikationen med ett negativt intryck och är mycket mindre benägna att återvända. Höga avhoppsfrekvenser har en direkt påverkan på intäkter och ROI, så möjligheten att effektivt hantera programmets prestanda bör vara en nyckelkomponent i varje företags molnövervaknings strategi. I detta anförande får vi lära oss hur man kan undvika flaskhalsar i systemen och långa svarstider Michael Allen, EMEA Sales Director - Application Performance Management Solutions at Compuware Michael Allen har arbetat i IT-branschen i över 15 år, varav de sista 11 åren med Compuware. Under de tre första åren på Compuware var Michael ansvarig för företagets europeiska tekniska organisation, som arbetar med Compuwares IT Service Management (ITSM) lösning, Vantage. Idag är han ansvarig för Compuwares ITSM affärsenhet i Europa, Mellanöstern och Afrika. 12:25-13:25 Lunch 13:25 13:55 Parallella Seminarier, pass 1, se separat agenda Efter lunch har deltagarna möjlighet att gå på parallella presentationspass, allt utifrån eget intresseområde. De parallella presentationspassen ger möjlighet att lyssna, lära och ta del av företags- och lösningspresentationer med fokus på molnet och molnbaserade tjänster. Detta kan bokas i separat utskick till anmälda deltagare 1 vecka innan. 14:05 14:35 Parallella Seminarier, pass 2, se separat agenda Efter lunch har deltagarna möjlighet att gå på parallella presentationspass, allt utifrån eget intresseområde. De parallella presentationspassen ger möjlighet att lyssna, lära och ta del av företags- och lösningspresentationer med fokus på molnet och molnbaserade tjänster. Detta kan bokas i separat utskick till anmälda deltagare 1 vecka innan. Inspectum reserverar sig för eventuella ändringar i Agendan 6 SKÄL TILL ATT DU INTE KAN MISSA AFFÄRSSYSTEM, ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING OCH DOKUMENT I MOLNET Ta del av andras erfarenheter och lösningar om hur ditt företag kan nyttja molntjänster Se hur man kan arbeta med molnbaserade Affärs-, Dokument- och EFH-system. Få input till företagets molnstrategiarbete från organisationer i framkant Få en ökad förståelse för hur man hanterar de utmaningar och eventuella hot som finns. Träffa marknadens mest efterfrågade experter och leverantörer Knyta viktiga affärskontakter och träffa branschkollegor 5

6 Agenda 14:45-15:15 Vilka säkerhetsrisker finns när jag lägger mina verksamhetssystem i molnet? Är mitt data säkert? Vem har tillgång till mitt data? Frågorna är många kring vilken säkerhet molntjänstleverantörerna kan garantera och hur de påverkar mig som användare. I denna seminariepunkt får vi lyssna till en av de ledande säkerhetsexperterna inom området molnbaserade tjänster. Bertil Bergkuist IT-Säkerhetsansvarig inom Trafikverket ICT. Förutom generellt IT-säkerhetsarbete arbetar jag här även med frågor kopplat till Samhällsviktiga system och kravställning mot ISO Har sedan 1985 arbetat med IT-Säkerhet, främst inom Försvarsmakten. Är även engagerad inom Cloud Sweden och Cloud Security Alliance. Ansvarar sedan 1996 för ett kompetensnätverk inom säkerhetsområdet med inriktning mot PKI och Smarta Kort. säkerhet i molnet kopplat till din verksamhet 15:15-15:40 Kaffe 15:40-16:10 Molnet bara möjligheter eller finns det hotbilder Hur skall man tänka? I denna punkt berör vi de vanligaste hindren som företagen ser idag och bedömer dess relevans såsom Hur skall vi se på redan gjorda investeringar Leverantörsberoende och inlåsningseffekter Rätten till sin egen information Servicenivåer Integrationsproblematik Bengt Höjer, Cloud Sweden. Bengt Höjer är en av Cloud Swedens officiella talespersoner. Till vardags är Bengt ansvarig för UNIT4Agressos molnerbjudande (SaaS) som ger över individuella användare inom 180 organisationer tillgång till ett avancerat affärssystem och närliggande tjänster. Bengt har över 30 års branscherfarenhet från kund-, leverantörs- och konsultsidan. Han har bl.a. lett Astrakoncernens tidiga satsning på PC och Nätverk på 80-talet och varit Nordisk Teknikchef på Novell på 90-talet samt chef för ett IT-säkerhetsföretag på 00-talet. Inspectum reserverar sig för eventuella ändringar i Agendan 6 SKÄL TILL ATT DU INTE KAN MISSA AFFÄRSSYSTEM, ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING OCH DOKUMENT I MOLNET Ta del av andras erfarenheter och lösningar om hur ditt företag kan nyttja molntjänster Se hur man kan arbeta med molnbaserade Affärs-, Dokument- och EFH-system. Få input till företagets molnstrategiarbete från organisationer i framkant Få en ökad förståelse för hur man hanterar de utmaningar och eventuella hot som finns. Träffa marknadens mest efterfrågade experter och leverantörer Knyta viktiga affärskontakter och träffa branschkollegor 6

7 Agenda 16:10 16:40 Praktikfall Molnbaserade tjänster B2B Cloud är ett öppet och säkert ekosystem för B2B-handel! Det optimerar inköp och fakturahantering, fördjupar relationer med leverantörer samt förbättrar den ekonomiska verksamheten. I slutändan gör den B2B-handel både enklare och mer effektiv. I denna seminariepunkt får vi lyssna till två konkreta exempel där två stora svenska företag framgångsrikt nått sina respektive mål inom områdena e-fakturering och leverantörskataloger. Kenneth Tellebo, Sales Director Basware 16:40-17:10 Praktikfall - Molnbaserade logistiktjänsten Kontrolltornet effektiviserar Alfa Lavals distribution i Norden Logistiktjänsten Kontrolltornet är en molntjänst som utvecklats av DHL och ebuilder i samarbete med Alfa Laval. Kontrolltornet är ett nav i den dagliga distributionen av varor och fungerar som manövercentral som sköter allt från hantering av godset till varuleveranser till kunderna. Genom att tjänsten är molnbaserad har processerna effektiviserats och kostnaderna minskats. I denna seminariepunkt får vi ta del av effekterna och de viktigaste erfarenheterna i projektet och fördelarna med att sköta logistiken i molnet. Jessica Blidsäter, Program Manager LLP, DHL Björn Redig, Manager Supply Chain Delivery, ebuilder 17:10-17:15 Moderator Hans Werner summerar konferensen. Inspectum reserverar sig för eventuella ändringar i Agendan 6 SKÄL TILL ATT DU INTE KAN MISSA AFFÄRSSYSTEM, ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING OCH DOKUMENT I MOLNET Ta del av andras erfarenheter och lösningar om hur ditt företag kan nyttja molntjänster Se hur man kan arbeta med molnbaserade Affärs-, Dokument- och EFH-system. Få input till företagets molnstrategiarbete från organisationer i framkant Få en ökad förståelse för hur man hanterar de utmaningar och eventuella hot som finns. Träffa marknadens mest efterfrågade experter och leverantörer Knyta viktiga affärskontakter och träffa branschkollegor 7

8 Sponsorer Guldsponsorer Approve-it är Sveriges mest utbredda molntjänst för leverantörsfakturahantering med fler än 800 kunder anslutna och har funnits i närmare 15 år på marknaden. Idag är vi representerade med dotterbolag i alla nordiska länder och systemet har integrerats med fler än 30 olika ekonomisystem. Approve-it används av företag med allt från ett par hundra fakturor per år upp till stora företag och koncerner med hundratusentals fakturor i årsvolym. Approve-it är utvecklat av Approve-it Business Solutions AB som är en ledande utvecklare och leverantör av webbaserade lösningar för elektronisk fakturahantering såväl som för inköps-, utläggs- och avtalshantering. Mer information: Guldsponsorer En skräddarsydd lösning för medelstora bolag i molnet Det är enkelt att beskriva vår nya, helintegrerade affärslösning i molnet för medelstora bolag Always Available Anywhere. Och den kallas Visma.net. Här får du tillgång till allt du behöver för att hantera din business, alla tjänster är helintegrerade med ekonomimodulen för bästa, möjliga flöde. Du kan få snabba rapporter och uppdateringar i din telefon eller i din ipad om du är på resande fot och tjänsten är lika snabb som ett vanligt installerat system. Nyfiken? Kom och lyssna på en av våra kunder som testat systemet eller sväng förbi vår monter! Mer information: 8

9 Sponsorer Guldsponsorer New technologies offer incredible potential: revenue growth, improved customer satisfaction and stronger brand image. However, these innovations can also make technology environments more complex. To reach its full potential, technology must be easy to use. And it must perform. For nearly 40 years, Compuware has delivered software, experts and best practices to make your applications work well and deliver business value. Our people and software ensure that critical technologies work like they should all the time for 7,100 customers around the globe. When technology performance really matters and it matters now more than ever organizations, including 46 of the top 50 Fortune 500 companies and 12 of the 20 most visited U.S. web sites, turn to Compuware. Mer information: Guldsponsorer Softronic erbjuder ett brett utbud av IT- och managementtjänster med ett helhetsansvar för kundens behov.vi kallar det IT-Partnerskap. Företaget har växt från fem anställda 1984 till ca 500 anställda och noterades på Stockholmsbörsen Vi har som specialitet att ta långsiktigt ansvar i allt från fastprisprojekt till mångåriga outsourcingåtaganden. De flesta kunder är kvar i tiotals år och ger mycket bra betyg i kundnöjdhetsundersökningar. Vi är som bäst när kunden behöver en konsult som är både rådgivare och leverantör. Det ställer stora krav på oss men ger kunden ett betydande mervärde. Våra kunder tycker vi är tillräckligt stora för att erbjuda den bästa kompetensen, leveranssäkerheten och kvalitén men att vi samtidigt är tillräckligt små för att prioritera kundernas behov och få dem att känna sig betydelsefulla. Våra konsulter har både djup verksamhetskompetens liksom kunskap om den senaste tekniken och har en genomsnittlig branscherfarenhet som överstiger tio år. Mer information: 9

10 Sponsorer Guldsponsorer Basware tillhandahåller lösningar för två viktiga finansiella processer från inköp till betalning samt ekonomisk styrning och rapportering. Med över 1500 kunder och användare i fler än 50 länder är Basware världsledande inom lösningar från processen från inköp till betalning. Vår målsättning är att utveckla lösningar som möter våra kunders behov och bidrar till deras framgång. Basware bildades 1985 och är marknadsledande inom sitt område med fler än användare och 20 års erfarenhet inom utveckling av programvara för finansiella processer. Över organisationer inom privat och offentlig sektor har valt Basware för automatisering av sina finansiella processer. Vår användarvänliga mjukvara, snabba implementering och effektiva support gör Basware till förstahandsvalet inom affärskritiska automatiserade finansiella processer. Mer information: 10

11 Sponsorer Silversponsorer Ascendo System AB är ett personalägt bolag som jobbar med engagemang och kvalitet. Vi har funnits i snart 10 år och är ett av de ledande företagen inom området elektronisk fakturahantering (EFH). Vår ambition är att växa organiskt med fokus på lönsamhet samtidigt som vi bibehåller nöjda kunder. Vi är en stabil och pålitlig leverantör och beviset är att vi för andra året i rad erhåller AA rating och att vi 2011 blev årets Gasellföretag. Våra lösningar hjälper dig hela vägen från inköp till betalning. Oavsett storlek och/eller typ av företag har vi lösningar som passar. Molntjänst eller som egen installerad licens - Välkommen du med! Mer information: Silversponsorer Cloud Sweden är Sveriges största oberoende kompetensnätverk kring frågor som rör Cloud Computing. Vi är ett nätverk med över intressenter som tar ett nationellt grepp kring frågorna och bygger upp ett kompetenscenter kring molnfrågor med rekommendationer och peer-review analyser. Vi verkar för kvalitativ kompetens och samverkan över gränserna. Cloud Computing rör både teknik, affärer och juridik vilket gör det viktigt att samla kompetenser inom flera områden. Cloud Sweden har idag aktiva arbetsgrupper inom: Juridik Säkerhet Integration Infrastruktur Affärsnytta Mer information: 11

12 Sponsorer Bronssponsorer Trafikverket ICT är en del av Trafikverket och verkar på en konkurrensutsatt marknad där vi säljer kundanpassade lösningar och tjänster inom it och telekom. Med vår spetskompetens och långa erfarenhet av it- och telekommunikationstjänster ökar vi våra kunders konkurrenskraft. Vi ligger långt framme inom områdena säkerhet, intelligenta transportsystem, molntjänster och kapacitetstjänster. Trafikverket ICT levererar i dag tjänster nära kopplade till väg- och järnvägssektorn. Vi erbjuder anpassade och säkra kommunikationstjänster och operativa it-drifttjänster som stödjer ett fungerande väg- och järnvägsnät. Vi levererar också högkvalitativa standardiserade it-tjänster, såsom it-stöd till verksamheten. Våra it-tjänster har offentlig sektor och stora bolag som huvudsaklig marknad. Genom det rikstäckande fibernätet levererar vi nätkapacitetstjänster med både hög kapacitet och hög tillförlitlighet. Dessa tjänster ligger till grund för en stor del av vårt erbjudande. Vi erbjuder våra kunder Helhetslösningar inom it och telekommunikation baserade på vårt expertkunnande inom transportbranschen och offentlig sektor. Rikstäckande kapacitetsnät. Hög kvalitet och tillgänglighet genom redundans i nätet. Nät och lagring innanför Sveriges gränser som ger unik möjlighet till säker överföring av data inom Sverige. Mer information: 12

13 Sponsorer Bronssponsorer I dag är vi marknadsledande på elektronisk hantering av leverantörsfakturor med vår egenutvecklade produkt PaletteArena som hjälper kunderna att koppla ihop inköp, faktura och avtal från beställning till betalning. Vi är en utav få i IT branschen som lyckats med att kombinera ett användarvänligt system till rätt pris och leverans i rätt tid. De främsta framgångsfaktorerna för Palette är att vi: -utvecklar programvara utifrån våra kunders behov och gör den standardiserad och generellt användbar. På så sätt får alla nya kunder del av våra egna och våra befintliga kunders erfarenheter -levererar i tid och till rätt pris, vilket är extremt kostnadseffektivt för våra kunder -är duktiga på att lyssna på våra kunder och har nöjda kunder enligt NKI -har en väl fungerande och service inriktad support -kunderna finns i alla branscher och allt från små företag till stora koncerner -har en nära relation med kunderna genom aktiv användarförening och att utvecklingen i systemet sker i samråd med kunderna -ständig utvecklar och förbättrar befintliga produkter Idag använder över 1100 företag Palette. Palette finns idag i totalt 34 länder Mer information: Bronssponsorer OptoSweden är ett ledande företag inom datafångst som hjälper verksamheter att effektivisera och t.o.m. eliminera onödiga och resursslösande arbetsuppgifter, primärt inom dokumenthantering och dokumentflöden. Vi har identifierat att de flesta verksamheter idag är drabbade av ett enormt in och utflöde av dokument som tar personalens och organisationens tid i anspråk, oftast med okvalificerade uppgifter och alldeles i onödan. Detta är något som kostar verksamheter tals kronor, årligen men som också gör att man riskerar att missa eller tappa bort viktig information. I över 15 år har vi utvecklat och marknadsfört programvaror som ger våra kunder möjlighet att fokusera på sina kärnverksamheter. Vi erbjuder lösningar som inte enbart sparar pengar åt våra kunder utan dessutom ökar säkerheten i deras dokumenthantering. Våra lösningar finns för alla storlekar och typer av verksamheter och som enda leverantör i norden har vi egen service för både hård- och mjukvarulösningar Mer information: 13

14 Molnbaserade tjänster November 2012 Klockan , Sheraton Stockholm Hotel Tegelbacken 6, , Stockholm Anmälan på: eller skicka in nedanstående anmälningsformulär. Anmälningsblankett: Molnbaserade tjänster 2012 För anmälan till konferensen: Inspectum AB Konferens 14 November 2012 Sockenvägen Enskededalen Ring: Jag vill anmäla mig till Molnbaserade tjänster 2012: Ja! Jag representerar ett användarföretag/- organisation och betalar 995:- exkl. moms Namn: Titel: Avdelning/Enhet: Adress: Postnummer: Postort: Telefon: e-post: Eventuella allergier eller andra önskemål: Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe och digital dokumentation. Inspectum reserverar sig för eventuella ändringar i programmet. Inspectum är ett oberoende konsult, undersöknings och utbildningsföretag. Inspectum har varit verksamma sen 2004 och genomför uppdrag för offentlig samt privat sektor. Avbokning och överlåtelse: Din bokning är bindande. Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. I det fall Inspectum ställer in en konferensdag krediteras du det inbetalda beloppet. För frågor kring avbokning och överlåtelse: För att registrera dig ring: e-post: Web: 14

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta!

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! KONFERENS 26 & 27 MAJ 2015 SCANDIC HASSELBACKEN,

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

Marcus Carloni. Kreditförsäkringar. om transparens på factoringmarknaden. maximera likviditeten i företaget. Moderna kassasystem stora möjligheter

Marcus Carloni. Kreditförsäkringar. om transparens på factoringmarknaden. maximera likviditeten i företaget. Moderna kassasystem stora möjligheter annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons kredithantering maximera likviditeten i företaget JUNI 2013 Kreditförsäkringar öka affärstryggheten Moderna kassasystem stora möjligheter Bankernas

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize. Vår 2011 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Minska kostnaderna Konsolidering är avgörande Oracle CRM On Demand Mer värde till en lägre kostnad Kontakta Oracle > 020 798 798 > contact-nordics_ww@oracle.com

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

tema: e-handel och multichannel smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 intervjuer reportage trender

tema: e-handel och multichannel smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 intervjuer reportage trender för beslutsfattare i supply chain nummer 1/2012 www.sceffect.se smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 tema: e-handel och multichannel intervjuer reportage

Läs mer

Problem och hinder vid införande av CRM-system

Problem och hinder vid införande av CRM-system 2003:098 SHU EXAMENSARBETE Problem och hinder vid införande av CRM-system VICTORIA BLOMQUIST PER ELLEMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år!

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år! Årsredovisning 2012 Ett händelserikt år! Verksamheten 1 Innehållsförteckning Verksamheten Cybercom i korthet 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Vår strategi 8 Vision, affärsidé och mål 10 Tjänsteerbjudande 11

Läs mer

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET.

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET. RAPPORT Teldok 107 Nyttan av elektronisk affärskommunikation för småföretag Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET Peter Fredholm Teldok TELDOK är styrelsens i Telia AB initiativ till dokumentation

Läs mer

internationella affärer

internationella affärer annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons internationella affärer tillväxt på den globala marknaden APRIL 2013 Utlandsetablering vad krävs? E-handel blicka ut i världen Nödvändig kompetens

Läs mer

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system ett magasin om produkter, tjänster och lösningar från dustin september 2014 pris 59 kr Rodeco levererar lekmiljöer till kunder i hela världen. Företagets vd, Daniel Lind, berättar hur ett skräddarsytt

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Marketing Excellence 2015

Marketing Excellence 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Marketing Excellence 2015 Konferens 10 Mars 2015 Summit Grev Ture, STOCKHOLM 10 marknadsutmaningar du behöver hantera 2015! #Utmaning 1: Marknadsföring

Läs mer

Framtidens datacenter

Framtidens datacenter nr 1 2013 STORAGE. EMC och NetApp om nästa generations infrastruktur Sidan 8 och 14 Framtidens datacenter I källaren, molnet eller både och? Per Sedihn: Nytt datacenter ny roll för IT Sidan 7 Möt Mats

Läs mer

Framtidens entreprenör

Framtidens entreprenör ANNONS MAJ 2015 STARTAFORETAG.NU Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet ANNONS LÄS PÅ SAJTEN om hur du kan göra redovisning i molnet! FRAMGÅNGSGUIDEN visar tjänsterna du behöver. s20 JONAS

Läs mer

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid Intrum Recepten som ger Telenor och Nordea både nöjda kunder och hög återbetalningsnivå kredithanteringsmagasinet från intrum justitia nr. 1 2011 magazine Europaprognos 2011 6bästa tipsen Så får du betalt

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PATENT & VARUMÄRKEN

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PATENT & VARUMÄRKEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 10 NOVEMBER 2013 PATENT & VARUMÄRKEN Missa inte VARUMÄRKES- KOMMUNIKATION Vikten av att välja rätt namn VÄRDESÄTT DITT PATENT Ta del

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement Integration koppla samman andra program med s ekonomiprogram utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement -handel We Tillverkning Lager ekonomiprogram E-handel Butik Lösningar från Spcs integrationspartners

Läs mer

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 F O R M P I P E Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 KALENDARIUM Delårsrapport januari mars 23 april 2015 Årsstämma 24 april 2015 Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 Delårsrapport januari september

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer