skulpturguide umeå pedagogiska exempel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "skulpturguide umeå pedagogiska exempel"

Transkript

1 Skulpturguide Umeå pedagogisk a exempel

2 innehåll skulpturguide umeå pedagogiska exempel Utgivare Bildval och texter Design och Illustrationer Copyright Tryck Umeå Kultur, Lars Sahlin Ivar Tornéus, Lenita Berggren Mikke Hedberg Materialet får mångfaldigas. Ange källa. Kopiera eller skriv ut sidorna från pdf. Original i Umeå ISBN

3 innehåll Skulpturguide umeå pedagogiska exempel Inledning I Se lära gestalta exempelblad skulpturer C N s v u ö sp centrum norr söder väster Umedalen skulptur öster strömpilsplatsen Elevernas gestaltningar E L exempel litteraturtips och länkar

4 inledning Se Lära Gestalta För att öka kunskapen om de offentliga skulpturer som finns i vår närmiljö har vi utarbetat ett pedagogiskt material, Se Lära Gestalta. Materialet är tänkt att ge kunskaper om konst i vår tid och i vår kulturhistoria. Det vänder sig till lärare på olika nivåer i vårt skolsystem men även till andra grupper som vill se och veta mer om den offentliga konsten. Den första delen i det pedagogiska materialet har fokus på enskilda skulpturer som finns i huvudboken Skulpturguide Umeå. De presenteras med besläktade nationella och internationella gestaltningar. Beröringspunkter med och påverkan från samtida och äldre konst redovisas, liksom jämförelser med verk från andra kulturer. Exemplen är tänkta att vidga vetandet om former, motiv och konstnärliga arbetssätt samt att ge inspiration till dig som lärare. Se - eleverna besöker och tittar på originalkonst i den gemensamma miljön Lära eleverna får kunskaper om konstnärer och konstverk Gestalta - eleverna skapar egna konstverk. I

5 inledning Exempelsamlingen ger inte bara möjlighet att se och lära sig om konst utan kan även vara ett sätt att lära sig genom konst. Diskussioner och frågor kan uppstå eller initieras. Frågorna kan till exempel handla om syftet med den offentliga konsten. Vilka berättelser får plats i det offentliga rummet, vem eller vilka är det som bestämmer vad som skall köpas och placeras, på vilka platser finns konsten, är det män eller kvinnor som gestaltat konsten, finns offentlig konst för barn och vad kan man tänka sig för konst på en skolgård? Listan på frågor och diskussionsämnen kan göras lång och beror till sist på dig och den grupp som använder det pedagogiska materialet. Den andra delen i det pedagogiska materialet redovisar två exempel som presenterar Skärgårdsskolans skissförslag till offentliga skulpturer i Holmsund samt ett skulpturprojekt där årskurs I, 4 och 7 i Holmsund/Obbola arbetar enligt Kulturverkets metod där barns och ungas idéer tas till vara och utvecklas i samarbete med professionella kulturutövare. Sveriges riksdag har antagit ett program för att förstärka det offentliga rummets estetiska utformning. Programmet kallas Framtidsformer och syftar till att stimulera samhällets olika aktörer, främst staten, landstingen med regioner samt kommunerna att få en medveten miljögestaltning som genomsyras av god kvalitet. Umeå kommun har i sina riktlinjer för det offentliga rummet betonat behovet av kunskaper om den samtida konsten. Skulpturguide Umeå med det pedagogiska materialet Se Lära Gestalta skall ses som ett bidrag till detta. Vår förhoppning är att Skulpturguide Umeå tillsammans med det pedagogiska materialet bidrar till att förverkliga det som står i kursplanen för grundskolan. Undervisningen skall inriktas dels mot elevens egen bildframställning och kommunikation, dels mot kunskaper i att avläsa, tolka och analysera bilduttryck i vår egen tid och i vår kulturhistoria Eleven får i bildämnet möjlighet att öva sin förmåga att iaktta verkligheten med utgångspunkt från färg, form, storlek, linje, yta, avstånd, ljus och skugga etc. Härigenom lär sig eleverna att se och använda sina iakttagelser för att framställa egna bilder. De lär sig också att förstå andras bilduttryck och att se bilder som någons tanke om verkligheten. Eleverna utvecklar på detta sätt sin estetiska förmåga att uppleva och värdera och därmed också att påverka utformningen av den miljö som finns runt omkring dem. I

6 exempelblad skulpturer Centrum

7 centrum C:1 Grön Eld, 1970 sid 10, skulpturguide umeå Modernistiska torgskulpturer är vanligtvis icke föreställande och beskriver ofta en uppåtsträvande rörelse. De höjer sig ofta likt Grön Eld som spiralformade landmärken i vår stadsmiljö. Skulpturerna återger ingen berättelse, de har heller ingen historisk anknytning till platsen utan de är i första hand visuella accenter i vår gemensamma miljö. De är former som berikar vår miljö, ger skönhetsupplevelser och skapar identitet åt platser. Mänsklig byggnad, 1960 Arne Jones ( ) Rostfritt stål, c:a 10 m hög, Tekniska högskolan, Luleå Arne Jones skulptur var ursprungligen ett förslag till utsmyckning av Sergels torg i Stockholm. Den var tänkt att bli 30 m hög. Konstverket är konstruerat av liggande I-balkar som staplats på varandra. Utgångspunkten för Jones var mötet mellan två kroppar, en man och en kvinna, som närmar sig varandra och går in i varandra. Turning Torso, 2001 Santiago Calatrava (1951-) Höjd 190 m Malmö Den spanske arkitekten Calatrava utgår alltid från naturen eller människan när han ritar sina broar eller hus. Den mänskliga anatomin är utgångspunkten för Turning Torso. Byggnaden återger hur ryggradens skelettpelare rör sig när kroppen vrider sig. Byggnaden, som är 54 våningar hög, har fått samma identitetsskapande betydelse för Malmö som t. ex. Golden Gate-bron har för San Fransisco. Kristallvertikalaccent, 1974 Edvin Öhrström ( ) Glas & rostfritt stål, 37,5 m hög, Sergels torg, Stockholm Glasobelisken som sprider sitt elektriska ljus över Sergels torg står i en rund bassäng omgiven av belysning och sprutande fontäner. Den fungerar under den mörka tiden som en lysande monumental rondellskulptur. Under dagtid ser den mera ut som en del av stadens arkitektur. De gjutna glasdelarna är monterade på ett skelett av rostfritt stål. Träd i dimma, 1951 Vicke Lindstrand ( ) Kristallglas, 23,5 cm hög Orrefors och Kosta glasbruk i Småland blev under början av 1900-talet världsberömda för sin glasindustri. Där arbetade både Edvin Öhrström och Vicke Lindstrand tillsammans med de skickliga glasblåsarna. Träd i dimma är utförd av Lindstrand i mjölkvitt underfångsglas, det vill säga att glaset är i två skikt med de färgade partierna innanför det ofärgade glaset. C

8 centrum C:3 Laddningsplats för ljushuvuden, 2000 sid 14, skulpturguide umeå I stadens möblemang ingår förutom hus även sådant som lyktstolpar, skräpkorgar, trafikskyltar, grindar, bänkar och uteplatser. I vår offentliga miljö ses människor umgås och vardagssitta i ställningar och med ansiktsuttryck som skiljer sig mycket från de tronande gestalterna i vår historia. I Laddninsgplats för ljushuvuden har den vanliga människan upphöjts till helgon som umgås och chattar på en uppvärmd betongsoffa. Helgonet. Logotyp för Simon Templar, The Saint Leslie Charteris Boeyer-Yin ( ) föddes i Singapore av en engelsk mor och en kinesisk far. Han blev på 1960-talet berömd för filmatiseringen av sina böcker om The Saint med Simon Templar i huvudrollen. Likt Robin Hood och James Bond kämpade Helgonet för sanning och rättvisa. I sin vita Volvo P 1800 dök han upp, såg till att allt ordnade sig och kröntes med gloria. Prins Rahotep och hans hustru Nofret. Ca 2580 f. Kr. Målad kalksten. 1,2 m hög Egyptiska museet, Kairo. I de egyptiska faraonernas och prinsarnas gravar fanns statyer som uttryckte den tronande makten. De följde samma schema med ena handen vilande på låret och den andra höjd mot bröstet eller knuten för att hålla i spiran. Formen är blockartad och skall ses rakt framifrån. Farao och hans familj dyrkades som gudar och gudinnor och var vanligtvis bemålade; männen i rödbrunt och kvinnorna i gult. Den tronande aposteln Petrus, ca 1300 Arnolfo di Cambio ( ) Brons Peterskyrkan, Rom Fiskaren Petrus var en av Jesus tolv lärjungar och anses vara den katolska kyrkans förste påve. Han led martyrdöden genom hängning upp och ner, och Peterskyrkan i Rom byggdes över hans grav. I långhuset tronar den välsignande aposteln med himmelens nycklar i handen. Hans vänstra fot är nednött av alla besökare och pilgrimer som dagligen berör hans helighet. Gudsmodern, 1500-tal Rysk ikon. Maria med Jesusbarnet är ett av de vanligaste motiven i det ryska ikonmåleriet. Ikon är grekiska och betyder bild. Familjeikoner placeras vanligtvis i rummens hörn med brinnande ljus framför. Så blir ikonen ett fönster mot himlen. I den ortodoxa kyrkan finns alltid en ikonostas, en skärm fylld av ikoner, och bakom den ett altare. C

9 centrum C:8 Fontänskulptur, 1976 sid 24, skulpturguide umeå Allt som är levande och växer behöver vatten, och i Stig Lindbergs fontän på Renmarkstorget samsas blommor, fiskar och fåglar skulpterade i grön koppar. På många torg finns vattenkonst, ofta i form av en rund fontän som påminner om de gamla tiders torgbrunnar. Manneken Pis, 1619 Jérôme Duquesnoy ( ) Brons. Höjd 60 cm Bryssel Manneken Pis (Den kissande pojken) föreställer en liten pojke som urinerar i en fontänbrunn. Det finns flera legender om bakgrunden till skulpturen. En av legenderna berättar att en liten pojke räddade hela staden Bryssel från att brinna ner genom att kissa på lågorna. Den lilla bronsskulpturen är ofta påklädd och han har över 500 olika dräkter, bland annat den svenska nationaldräkten. Gammal Torgbrunn Innan vatten kunde tappas från våra kranar så var brunnen en naturlig mötesplats på stadens torg. I slutet av 1800-talet varnade hälsovårdsnämnden i Umeå för det dåliga brunnsvattnet som spred många svåra infektioner. År 1899 kom den första vattenledningen i Umeå till gagn för såväl brandförsvaret som för människors hälsa. Böst, 1996 Fred Åberg (1947-) Koppar Trelleborg Fred Åbergs staty Böst har fått namnet efter det trelleborgska uttrycket för dåligt väder. Paraplyerna bildar ett tak till skydd mot vattnet och omvärlden. En ensam hand sticker ut under paraplytaket, kanske för att känna om det slutat regna. Klingon, 2004 Fredrik Wretman (1953-) Lackerad träfiberskiva, patinerad brons Södertörns Högskola Huddinge Konstnären Fredrik Wretman har gjort en relief av sig själv sittande som en buddastaty nedsänkt i vatten. Namnet på vattenskulpturen, Klingon, kommer från det fientliga folket i serien Star Trek. Vid Baggböle Herrgård finns en annan av Fredrik Wretmans skulpturer. En buddagestalt i orangefärgad plast som sitter i en vattenfylld bassäng. C

10 centrum C:18 Monumentet över Georg Carl von Döbeln, 1867 sid 43, skulpturguide umeå Monument kommer från latinets monere som betyder att minnas. En stor uppgift för konstnärer i alla tider har varit att ge minnet en form som lever vidare genom generationer. Krig, fredsslut, avlidna personer och stora gärningar har synliggjorts i hållbara material för att påminna och lära oss om händelser och viktiga skeden i livet. Monumentet över von Döbeln är ett typiskt exempel på krigshistoria där hjältedyrkan uttrycks med von Döbelns profil och inskriptionen som förtydligar det som är värt att minnas. Hegesos gravstele, ca 400 f. Kr. Marmor, 1,5 m hög, De antika grekiska gravstelarna återger i reliefteknik den döde som stillsamt tar avsked från jordelivet. Till Raoul Wallenberg, 2001 Kirsten Ortwed (1948-) Brons Raoul Wallenbergs torg, Stockholm På torget nedanför den judiska synagogan i Stockholm finns den danska konstnären Kirsten Ortweds gestaltning av Raoul Wallenbergs insatser under andra världskriget. Här står inte en avbildande staty på hög sockel utan minnet av hans gärning är tolv svarta sfinxliknande kroppar som strävar ner mot Nybrovikens vatten. Till konstverket hör även hans signatur som fanns i de så kallade svenskpassen. Krigskyrkogård I Frankrike utanför Verdun finns Europas största krigskyrkogård. Här står vita kors i långa parallella rader resta över stupade soldater från första världskriget. På Arlingtonkyrkogården i USA finns oändliga rader av vita gravstenar till minne av stupade soldater från amerikanska revolutionen, andra världskriget och Koreakriget samt även dem som dödats i vår tid i Afghanistan och Irak. Minnesmonumentet för Europas mördade judar, 2005 Peter Eisenman (1932-) Betong Berlin Den amerikanske arkitekten Eisenmans minnesmonument består av 2711 stelar i betong som varierar från 0,2 m till 4,8 m i höjd. De är lagda över en stor yta mitt i Berlin, och skapar ett stadslandskap med trånga gränder där marken böljar och människor oväntat dyker upp eller försvinner. C

11 exempelblad skulpturer Norr

12 norr N:2 Kleopatras nål, 1989 sid 66, skulpturguide umeå Sigurd Persson inspirerades av naturens olika former i sitt skapande. Olika växtdelar som löv, knoppar och grässtrån blev till skulpturala former. När egyptierna började göra obelisker så var de också inspirerade av naturen. Benbenstenen var en helig sten i Heliopolis som var en oregelbunden koniskt avsmalnande pelare. Ur Benbenstenen utvecklades under Gamla riket obelisken. Fågel i rymd, 1919 Constantin Brancusi ( ) Brons, höjd 1,37 m Museum of Modern Art, New York Constantin Brancusi var en viktig förnyare av skulpturkonsten under 1900-talets början. Han arbetade med ett fåtal motiv som han utvecklade i serier. Fågeln var ett återkommande motiv i hans konst. I skulpturen Fågel i rymd beskriver han fågelns rörelse. Kleopatras nål Granit, höjd: 21,6 m De 21 meter höga obelisker som kallas Kleopatras nål stod ursprungligen vid ett tempel i Heliopolis, Egypten. De restes ca 1550 f. Kr. På 1800-talet bortfördes de båda obeliskerna och idag står den ena på Victoria Embankment i London, den andra i Central Park, New York. Ett sylvasst grässtrå som drar sig upp mot ljuset. Du har säkert någon gång upplevt hur det är att skära sig på ett grässtrå. Kanske har du hållit det mellan dina händer och försökt att forma ljud eller känt skillnaden mellan ett kort nyklippt gräs och en vildvuxen sommaräng. N

13 N:3 Tre flickor, 1988 sid 68, skulpturguide umeå Timo Solins plåtskulptur Tre flickor har kvinnokroppen som tema. Länge var den manliga kroppen en ideal förebild både inom konsten och inom vetenskapen. På 1400-talet hävdade konstnären Cennino d Andrea Cennini i skriften Traktat om målarkonsten att mannens kropp representerade skapelsens skönhet medan kvinnokroppen enbart är till för att behaga mannen. Gracerna och Amor, 1817 Bertel Thorvaldsen ( ) Marmor, höjd 1,72 m Rom Den danske skulptören Bertel Thorvaldsen levde och arbetade under en stor del av sitt liv i Rom. I Italien fanns det många antika skulpturer bevarade vilket inspirerade Thorvaldsen i hans skulpturkonst. Gracerna var tre gudinnor i den grekiska mytologin vid namn Aglia, Euphrosyne och Thalia. De tjänade Afrodite, kärlekens och skönhetens gudinna och stod för den lycka som kommer med kärlek. Gracerna avbildas ofta nakna dansande i ring. I Köpenhamn finns Thorvaldsens Museum. Våren, ca 1478 Sandro Botticelli ( ) Tempera på trä 2,03 x 3,14 m Uffizierna, Florens Sandro Botticelli var en italiensk konstnär under ungrenässansen. Hans målningar har ofta sina motiv hämtade från den grekiska mytologin. En av de mer berömda målningarna med scener ur mytologins värld är Våren. De tre gracerna dansar i ring med tunna tyger draperade runt kroppen som tre änglar som är på väg att lyfta från marken. Kvinna med utbredda armar, 1961 Pablo Picasso ( ) Målat järn och metall, höjd: 5,4 m Museum of Fine Arts, Houston, USA I början av 1900-talet började den spanske konstnären Pablo Picasso tillsammans med den franske konstnären Georges Braque bygga ett helt nytt slags bilder med ett geometriskt formspråk. Det nya bildspråket kom att kallas för kubism. Som barn klippte Picasso siluetter i papper och den tekniken arbetade han även med som vuxen. Från den vikta och klippta pappersmodellen arbetade han fram stora järnskulpturer. Jag tänker på mig själv med kropp 2005 Marianne Lindberg de Geer (1946-) Brons, naturlig storlek Växjö Konstnären Marianne Lindberg de Geer har låtit gjuta av två olika kvinnokroppar som båda bär konstnärens eget ansikte. Två olika självporträtt som visar två ytterligheter av en och samma kropp. En överviktig och en anorektisk kropp som sällan gestaltas i skulptur och som står placerad utanför konsthallen i Växjö. Skulpturen har vid ett flertal tillfällen varit utsatt för skadegörelse och är idag övervakad av kamera. N

14 N:4 Sorg, 1988 sid 71, skulpturguide umeå I Kajsa Mattats skulptur Sorg står tre gestalter bundna till varandra och stenblocket. Det var grekerna som på 480-talet f. Kr. utvecklade tekniken att göra skulptur fristående. I tidigare skulpturkonst var gestalterna ofta bundna till en vägg eller det stenblock ur vilken skulpturen huggits. Kyssen, 1909 Constantin Brancusi ( ) Sten, höjd 88,2 cm Montparnasse kyrkogård, Paris I skulpturen Kyssen har Brancusi behållit så mycket som möjligt av stenens blocklika grundform. Det är bara tunna konturer som skiljer kropparna åt så att vi kan uppfatta dem som två figurer. Kyssen, Auguste Rodin ( ) Marmor. Över kroppstorlek. Musée Rodin, Paris Auguste Rodin revolutionerade skulpturkonsten i slutet av 1800-talet genom att låta en del av stenen som skulpturen huggits ur vara kvar obearbetad och bli en del av det konstnärliga uttrycket. Paret, 2005 Anders Jansson (1963-) Patinerad brons, granitblock Rodengymnasiet, Norrtälje Från hällristningarna i Tanum, Bohuslän hämtade skulptören Anders Jansson inspiration till skulpturen Paret. Placerade på ett stenblock står två tunna konturer i brons och kysser varandra. Keramikstatyett från Peru Ca f. Kr, Höjd 16,5 cm Privat samling Två figurer som vänskapligt håller armarna om varandra. Endast en tunn linje skiljer dem åt. När Brancusi gjorde sin skulptur Kyssen 1909 så var den här keramikstatyetten från Peru ännu inte funnen. N

15 N:13 Guardian Angel, 1994 sid 82, skulpturguide umeå Guardian Angel, en skyddsängel i sten, står framför Ersängsskolan. Konstnären Lars Widenfalk har inspirerats av olika tider och kulturer när han vill visa på hur människor genom historien har åkallat gudar och gudinnor för skydd och välgång fram till dagens behov av skydd bland annat på internet. Cyber Angels Skulpturen Guardian Angel har lånat sitt namn från rörelsen Guardian Angels som startade i USA i slutet av 1970 talet för att skapa en tryggare miljö på skolgårdar och på olika platser i samhället. Sedan 1995 finns även Guardian Angels ute i cyberrymden, Cyber Angels. De utbildar poliser, skolor och familjer om olika faror ute i cyberrymden. Obelisk från Heliopolis, ca 1950 f.kr. Röd granit. Höjd 20 m Heliopolis, Egypten En obelisk är en fyrkantig stenpelare med pyramidformig topp. I forntidens Egypten var obeliskerna helt eller delvis täckta av hieroglyfer och tillägnade solguden Ra. Sesostris, som var en mäktig farao, lät resa två 20 meter höga obelisker utanför ingången till templet i Heliopolis i Egypten. En obelisk står fortfarande kvar på sin ursprungliga plats. Kore, ca 560 f.kr. Marmor. Höjd 1,93 m Berlins statliga museum, Berlin Kore betyder ung flicka på grekiska och så kallades vissa grekiska kvinnoskulpturer som gjordes under arkaisk tid f. Kr. Under den tiden var de grekiska skulptörerna inspirerade av egyptiska skulpturer som är kubiska i sin form och uttrycker lite rörelse. Nike från Samothrake, ca 200 f.kr Material: Marmor, höjd 244 cm Louvren, Paris Segergudinnan Nike restes på den lilla grekiska ön Samothrake omkring 190 f. Kr. för att högtidlighålla minnet av en seger i ett sjöslag. Nike anses vara den hellenistiska konstens största mästerverk. Med hellenistisk konst menas den grekiska konst som skapades omkring f.kr. N

16 exempelblad skulpturer Söder

17 S:1 Utan titel, 1993 sid 85, skulpturguide umeå Konstnären Sivert Lindblom använder sig ofta av olika beståndsdelar ur arkitekturen, exempelvis klotet, i sin konst. Renässanshumanisten Leon Battista Alberti levde i Italien på 1400-talets början och han skrev boken Om byggnadskonsten. Han menade att naturen själv strävar efter den perfekta runda formen, det kan man bland annat se på träden, på fågelbon och i stjärnorna. Därför ansåg han att arkitekterna skulle lära av naturens formspråk Jorden, eller Tellus, är den tredje planeten från solen och den enda kända planeten i universum med liv. Jorden har en naturlig satellit kallad månen eller Luna på latin. Jorden är nästan ett klot. På grund av sin rotation är den något tillplattad vid polerna. Globen Globen är en arena i Stockholm. Den invigdes den 19 februari 1989 och är världens största sfäriska byggnad. Globen är 110 meter i diameter och 85 meter hög, och den är byggd i stål, betong och glas. I arenan hålls årligen ett stort antal såväl sportsom musikevenemang. Pantheon, Rom Pantheon är ett antikt rundtempel i Rom med ett halvklotsformat kupoltak. Pantheon uppfördes cirka 120 e.kr. och ersatte då en tidigare tempelbyggnad, som konsuln Marcus Vipsanius Agrippa hade låtit bygga 27 f.kr. Det enda ljusinsläppet kommer från en stor cirkelformad öppning i taket. Namnet Pantheon kommer från de grekiska orden pan som betyder allt och theo s som betyder gud. Pantheon var helgat åt de sju planetgudarna. Sedan 600-talet brukas templet som kyrka, Santa Maria ad Martyres. Människan enligt Vitruvius, 1492 Leonardo da Vinci ( ) Bläck och blyerts på papper 34,3 x 24,5 cm Galleria dell Academia, Florens Leonardo da Vinci var både konstnär och vetenskapsman. Han levde i Italien under renässansen då konstnärer började skildra naturen, djuren och människorna i konsten. Bilden Människan enligt Vitruvius beskriver kroppen matematiskt så att alla mått kan innefattas i en kvadrat och en cirkel. Kroppens olika proportioner och mått bildar en harmoni och balans. Leonardo da Vinci menade att denna harmoni återfinns i naturen och i arkitekturen. S

18 S:2 Ungdom, 1911 sid 86, skulpturguide umeå Paret, pojken och flickan eller mannen och kvinnan, är ett vanligt motiv i konsten. Under början av 1900-talet blev den ungdomliga kroppen ett uppskattat motiv bland nordiska skulptörer. Ungdom som återger unga nakna gestalter, återspeglar tidens klassiska ideal och skiljer sig starkt från människoframställningarna under senare delen av 1900-talet. Springande man och kvinna, 1971 John de Andrea (1941-) Polyester och fiberglas, oljefärg, hår. 1,8 m hög Privat ägo John de Andrea har gjort direkta avgjutningar av kroppar som är så realistiskt gjorda att de ser ut att vara levande. Detaljer som födelsemärken, rynkor, riktigt hår och smuts under naglar förstärker illusionen. Småbrukarparet Tea och Albert Johansson, Västansjö, Nyåker, Nordmaling, 1956 Sune Jonsson (1930-) Foto, svart-vitt I Sune Jonssons svartvita fotografier möter vi bland annat det västerbottniska bondesamhällets människor och miljöer. Tre stående figurer, 1953 Henry Moore ( ) Brons. Höjd ca 75 cm Peggy Guggenheim Collection. Venedig Kroppen var huvudmotiv i den brittiske konstnären Henry Moores produktion. Dock ej den naturalistiska kroppen, utan den som var inspirerad av bland annat surrealismen och den afrikanska skulpturen. Här är kropparna uppbyggda av böljande former och håligheter, utan ögon, läppar, fingrar eller tår. Dansgrupp, 1959 Bror Hjorth ( ) Färgat papper på trästomme. Höjd 1,8 m Moderna museet. Stockholm Två grovt formade och starkt bemålade kroppar som dansar på en grönklädd kulle är ett expressionistiskt konstverk. Det är besläktat med konstnärens kanske mest kända verk, Näckens polska, som finns framför järnvägsstationen i Uppsala. S

19 S:5 Gunnar Nordahl-statyn, 2000 sid 92, skulpturguide umeå I den offentliga konsten är framstående personer inom sport, politik eller vetenskap ofta män. De är i likhet med Gunnar Nordahl-statyn gestaltade som individer med namn, och ofta finns förklarande texter som berättar om deras insatser. Kvinnor som står staty i våra parker och på allmänna platser är för det mesta anonyma mödrar, najader eller personifierade årstider. Idag tar kvinnor plats på ett helt annat sätt än tidigare i det offentliga livet och deras insatser bör även återspeglas i den offentliga konsten. Marta Vieira da Silva Har varit Umeå IK:s främsta anfallsspelare. Hon är utvald till världens bästa kvinnliga fotbollsspelare och ingår i det brasilianska landslaget. Diskuskastaren Kopia av grekiskt original. Ca 450 f. Kr. Marmor, 148 cm hög. Museo Nazionale Romano. Rom. Carolina Klüft Sveriges främsta kvinnliga friidrottare. Sjukampare, femkampare och längdhoppare. Har som sjukampare bland annat tagit OS-guld i Aten 2004, VM-guld i Paris 2003, VM-guld i Helsingfors 2005 och VM-guld i Osaka Dessutom har hon ett flertal guld- och bronsmedaljer i både femkamp och längdhopp. Vi ses vid målet, 1984 Olle Adrin ( ) Rostfritt stål. Katarina Bangata 42. Stockholm. Konstverket hyllar den legendariske fotbollsspelaren Lennart Nacka Skoglund som föddes på Söder i Stockholm. Här lägger han den berömda hörnan som skruvar sig in i målet som finns längre fram. Han började sin karriär i Hammarby och blev stor stjärna i Inter (Milano), Sampdoria (Genua) och Palermo. S

20 exempelblad skulpturer Väster

21 V:5 Korvhund, Humla, Mullvad, Uggla, 1993 sid 100, skulpturguide umeå Uttrycken listig som en räv, klok som en uggla eller dum som en åsna har du säkert hört någon gång. Djuren har följt människan under hela hennes tid på jorden och det kan vi exempelvis se i grottmålningar och hällristningar. Inom konsten är djuren ett ständigt återkommande motiv. Olle Brands Korvhund, Humla, Mullvad, Uggla finns på Umedalen och är ett exempel på uttrycksfulla djurskulpturer. Gårdshund och Grisfamilj, 2004 Amalia Årfelt (1969-) Infärgad betong Hammarby Sjöstad. En sugga vilar ut i sanden. För inte så länge sedan var gårdsgrisen en vanlig syn på landsbygden, långt ifrån de stora grisfarmer som finns idag. Svart tjur, detalj av grottmålning Jordfärger, mineraler och kol. Paleolitisk tid ca f.kr. Lascaux, Frankrike Grottmålningarna i Lascaux upptäcktes på 1940-talet av några pojkar då deras hund Robot, som var på kaninjakt, trillade ner i grottan. När pojkarna kröp ner i grottan fick de se målningar av hästar, hjortar, bisonoxar och jättetjurar. Det största rummet i grottan är 30 meter långt, 10 meter brett och 7 meter högt och kallas för tjursalen. Grottan har inte använts som boplats utan den var en helgedom eller kultplats. Målningarna väckte stor sensation för att de var så välbevarade och skickligt utförda. Kid, 1964 Arvid Knöppel ( ) Brons Karlstad Konstnären Arvid Knöppel levde på en gård i Värmland där han skapade sig ett reservat med vilda djur. I viltreservatet studerade han djurens rörelser och beteende och gjorde skisser som sedan blev till skulpturer. Rådjurskidet som försöker resa sig upp på sina smala ben står placerad utanför en entré vid Mariebergsskolan i Karlstad. Älghuvud från Sakkijärvi ca 4000 f.kr Sten, 132 x 40 x 41 cm Finlands Nationalmuseum Helsingfors En förhistorisk älg i sten med stora ögon, rund mule och stora öron, kanske en amulett för god jaktlycka? Naturen med dess vilda djur var viktig för våra förfäder. Den gav mat och gav upphov till religiösa idéer. V

22 V:6 Written in Stone, 2003 sid 102, skulpturguide umeå Nordiska vikingar har lämnat efter sig runor som klottrats på bland annat skulpturer i Venedig och på väggar i helgedomen Hagia Sofia i Istanbul. Vanligtvis finns dock runor på runstenar som restes som minnesstenar. De flesta runstenar finns i Sverige, Norge och Danmark, men förekommer även på de brittiska öarna samt Irland, Grönland och Island. Det latinska alfabet som finns på Written in Stone blev vanligt i vårt land i och med boktryckarkonstens genombrott på 1400-talet. Omkring år 3000 f.kr. utvecklades kilskriften i Främre Orienten av sumererna i området mellan floderna Eufrat och Tigris. Samtidigt började egyptierna att använda hieroglyfer, en bildskrift som bestod av ca 1000 tecken. Genom fyndet av Rosettastenen, som hade en inskrift av både hieroglyfer och grekiska bokstäver, kunde man tyda den egyptiska skriften. Graffitin som klotter har funnits i den offentliga miljön sedan urminnes tider. Under 1970-talet blev graffitin vanlig som spraykonst i form av tags (enfärgade signaturer), throw-ups (stora tvåfärgade signaturer med ytterkonturer) och pieces (stora bokstavsbilder i flera färger med för- och bakgrund). Idag diskuteras ofta graffitins vara eller icke vara, och begrepp som nolltolerans, sanering och lagliga väggar är återkommande begrepp. Rökstenen, 800-talet Ca 3,8 m hög (125 cm under marken) Röks kyrka, Östergötland H C F Y L M O S v J D R N Gatukonst i mosaik. Gång- och cykelviadukt, Östra kyrkogatan, Haga, Umeå Wep-em-nofret vid matbodet Målad kalkstensrelief. Omkr f. Kr. 66 cm bred. University of California, Berkley. USA. Graffiti V

23 V:7 Ufo-bänkar, 2000 sid 106, skulpturguide umeå Mikael Åbergs fyra Ufo-bänkar på Rödäng sätter fantasin och leken i rörelse. Det ville den danske konstnären Egon Möller-Nielsen också göra. Han menade att vuxna ska lära av barnen och när han gjorde lekskulpturen Tufsen 1948 så var det för att han såg sina egna barns behov av att gömma sig, att ruscha utför och att klättra högt för att få känslan av fara. Seeing tears running into your eargoes to your head, 1998 Ulf Rollof (1961-) Betong, stål Karlskrona Om du ligger på rygg när du gråter så kan tårarna rinna in i dina öron. Tårar i öronen är ett av konstnären Ulf Rollofs barndomsminnen som nu blivit en lekskulptur. En spiraltrappa leder upp till huvudets topp och där kan du åka rutschkana som en tår genom örat. Ufo Ett ufo är ett oidentifierat flygande föremål. Begreppet infördes av det amerikanska flygvapnet i början av 1950-talet och ordet är en förkortning av engelska unidentified flying object. Ufon är ett populärt ämne inom science fiction- kulturen. Tufsen,1948 Egon Möller-Nielsen ( ) Betong, marmorkross Humlegården, Stockholm Genom sina lekskulpturer förändrade Egon Möller-Nielsen synen på barns lek och behov av konst. Ovanlandet och hararnas hus Annika Oskarsson (1967-) Tegel, plast, gummi, vatten och sand Årstadalsparken, Stockholm En lekplats där du kan klättra, rutscha och leka med både sand och vatten. I lekskulpturerna har konstnären Annika Oskarsson förenat natur med element som förknippas med staden. Många hus i staden är byggda av tegel och i lekplatsen finns husliknande tegelskulpturer med sand och vatten. Lekplatsen bebos av gula harar. Hararna finns vanligtvis i skogen men du har säkert sett dem inne i staden också. V

24 exempelblad skulpturer Umedalen Skulptur

25 U:1 Tre Søjler, 2001 sid 106, skulpturguide umeå Traditionen att resa höga monumentala stenskulpturer på utvalda platser är gammal. Att dyrka gudar, solen, kejsare eller andra föreställningar krävde platser som markerades och som kunde användas i utövandet av heliga riter. Vanligtvis höggs dessa monument i sten, ett beständigt material som skulle motstå tidens nötningar. De skulle, liksom monumentet i Stonehenge och de egyptiska obeliskerna, vara formade för evigheten. Under slutet av 1900-talet framträdde en typ av skulpturer som var besläktade med den förhistoriska konsten. Norrmannen Bård Breiviks minimalistiska stenstoder Tre Søjler och islänningen Sigurdur Gudmundssons diabasskulptur Arrow skulle passa lika bra in i ett förhistoriskt landskap som i den nuvarande stadsmiljön. Trajanuskolonnen, 113 e. Kr. Marmor. 38 m hög. Trajanus forum. Rom Odelsgutt, 1986 Bård Breivik (1948-) Svart diabas. 2,3 m hög. Strandpromenaden. Umeå Stonehenge Megalitisk stensättning, ca 2500 f.kr. Nordväst om Salibury Storbritannien Arrow, 1995 Sigurdur Gudmundsson (1942-) Svart diabas. Ca 2 m hög. Norrlands universitetssjukhus, Geriatriken. Umeå U

26 U:2 Kastenhaus , 2000 sid 108, skulpturguide umeå Skulpturen Kastenhaus är besläktad med byggnader i dagens kåkstäder och med medeltidens gotiska katedraler. Liksom husen i kåkstäderna är den byggd av återvinningsmaterial och på samma sätt som i gotiska katedraler fylls rummet med ett gudomligt ljus som silar in genom spetslika fönsteröppningar. Light House, 2000 Wolfgang Winter (1960-)/Berthold Hörbelt (1958) Skärhamn. Sverige Light House är en ljusfylld fyrliknande byggnad, 4 m hög, som står på en klippa i havet utanför Nordiska akvarellmuseet i Skärhamn. Skulpturen är formad av mintgröna ölbackar. Kåkstad Kåkstäder finns utanför stora städer över hela världen. De mest kända är favelas som finns i anslutning till de större städerna i Brasilien. Favelan Rocinha utanför Rio de Janeiro är den största med ca invånare. Sainte Chapelle 1240-talet Paris. Frankrike Väggarna i den franske konungens privatkyrka består av höga glasmålningar som återger scener ur gamla och nya testamentet. Genom de mångfärgade bilderna silar ljuset in i kyrkorummet som fylls av ett gudomligt kosmiskt ljus. Rosettfönster Rosettfönstret är det stora cirkelformade ljusintag som finns ovanför ingångarna till de gotiska katedralerna. Spröjsarna är dekorativt utformade som rosetter och omsluter glasmålningar som ofta återger scener ur Mariakulten som blomstrade under gotiken. U

27 U:5 Social Meeting, 1997 sid 114, skulpturguide umeå Under 1910-talet började konstnärer att använda helt vanliga bruksföremål i sin konst. Ready made (industritillverkat föremål) och objet trouvé (funnet föremål) ställdes ut som konst och fick utställningsbesökarna att se vardagliga ting på ett helt nytt sätt. Idag är det mycket vanligt att konstnärer gestaltar situationer, händelser, människor och tillstånd med saker som inhandlats i leksaksaffärer eller på loppmarknader. Skidorna som formar Social Meeting hittades på det forna mentalsjukhusets vind och fick en ny funktion. De blev ett konstverk genom att de användes som ready mades i en konstnärlig installation. Flasktorkare, 1914 Marcel Duchamp ( ) Galvaniserat järn. Flasktorkaren är det klassiska exemplet på objektkonst som började bli vanlig under 1910-talet. En flasktorkare har en praktisk funktion men funktionen kan förändras när den flyttas från den franska bardisken till ett vitt podium på ett konstgalleri. Den blir då en skulptur i betraktarens ögon och är ett gott exempel på hur vi som betraktare kan skifta perspektiv. Sammanhang har betydelse och vi kan se samma sak på olika sätt. Still Hungry, 1978 Arman ( ) Brons, ca 40 cm hög Arman var en fransk objektkonstnär som gjorde ackumulationer, det vill säga han samlade likartade föremål och ställde ut mängd. Upprepning och att fylla rum med vardagsobjekt som till exempel gamla radiorör, kaffekvarnar, kugghjul eller gasmasker var hans sätt att skulptera. Hans genombrott som konstnär kom när han fyllde ett galleri i Paris med skrot och avfall som han samlat ihop på Paris gator. Han ställde ut fulhet. Frukost i päls, 1936 Meret Oppenheim ( ) Pälsklädd kopp, fat och sked, 11 cm hög Museum of Modern Art. New York Meret Oppenheim var en konstnär som skapade surrealistiska objekt. Hon klädde bland annat en kopp, ett fat och en sked i päls. Vilken chockartad känsla att känna skedens päls och låta läpparna möta den av kaffe blöta koppen. U

28 U:7 She leaves the lights on and forgets the room, 1998 sid 118, skulpturguide umeå När Meta Isaeus Berlin sänker ned ett vattenfyllt badrum i jorden så blir det vardagliga plötsligt till något främmande. Konstnären arbetar i en surrealistisk tradition. Surrealismen är en riktning inom konst, litteratur och filosofi som uppstod i Frankrike på 1920-talet. Surrealisterna brukar återge drömmar och rena fantasier med förskjutningar som gör något som är bekant för oss främmande. The lost correspondent, 2007 Jason de Caires Taylor (1974-) Cement och stål. Djup 7 m, 1,4 x 4,3 m Moliniere Bay, Grenada, Västindien Konstnären Jason de Caires Taylor undersöker förhållandet mellan konst och dess omgivning. Han har öppnat världens första skulpturpark under vatten i Moliniere Bay, Grenada. En man sitter vid ett skrivbord och skriver på en skrivmaskin. Bordet är täckt med urklipp från 1970-talet. Skulpturen visar på den snabba utvecklingen av olika sätt att kommunicera mellan olika generationer. Nästan ingen skriver längre på skrivmaskin och mannen vid sitt skrivbord blir till ett fossil från en svunnen tid. Vitt skåp och bord, 1965 Marcel Broodthaers ( ) Målat skåp, bord och äggskal. Skåp: 86 x 82 x 62 cm Bord: 104 x 100 x 40 cm Museum of Modern Art, New York Marcel Broodthaers var en belgisk poet, filmare och konstnär. Installationen består av äggskal, ett skåp och ett bord. Vardagliga saker som satts samman på ett nytt sätt och då får det plötsligt en ny innebörd. För vad händer om vi öppnar glasdörrarna och de sköra äggskalen ramlar ut? Almost there, 2000 Maria Friberg (1966-) Fotografi, glas, silikon 150 x 120 cm Fem kostymklädda män flyter omkring i vattnet. Runt om dem flyter ovanligt stora vattenbubblor upp till ytan. Kläder är en del av vår identifikation och ofta vill vi tala om något om oss själva genom hur vi klär oss. När vi är på badhus avklädda så är det få symboler som talar om för omgivningen vad vi har för klädstil eller vad vi jobbar med. U

29 U:12 Stevenson, 1999 sid 128, skulpturguide umeå I början av 1800-talet när järnvägarna började byggas fascinerades många konstnärer av fartens tjusning. I Stevenson kan man associera till lokens rörelsefyllda pistonger som bildar former som för tankarna till modernismens intresse för negativa (tomrummet) och positiva volymer. Under 1960-talet visades utställningen Rörelse i konsten på Moderna museet i Stockholm. Där var flertalet av skulpturerna rörliga. De var tillverkade av maskindelar som snurrade, hoppade, gnisslade och skramlade. Robert Stevensson and Company Ångloket, The Rocket, 1829 Maxfart 80 km/tim Mor och barn, 1934 Barbara Hepworth ( ) Marmor. Ca 25 cm hög Tate Gallery. London Den engelska skulptören Barbara Hepworths skulpturer återger gestalter som reducerats till enkla formfasta volymer som vilar stadigt på marken. Pistong (kolv) Smidd aluminiumkolv för tävlingsbil Rekviem över dött blad, 1967 Jean Tinguely ( ) Svartmålat stål, trä och läder. Ca 2,6 m hög Centre George Pompidou, Paris Den schweiziske konstnären Jean Tinguely ( ) skapade rörliga skulpturer som han kallade meta matic. Han propagerade för att vi själva skulle skapa vår egen konst, meta-mekaniska reliefer, som var tillverkad av skrot och överblivna tekniska delar. U

30 U:13 Still Running, 1986 sid 130, skulpturguide umeå Konsten är fylld av förpackade kroppar. De kan omsluta stående författare, mumifierade faraoner, oss själva eller som i Still Running en springande konstnär. Där inne i skulpturens tomrum finns hans kropp, vars konturer likt årsringarna i ett träd expanderat och vuxit ut till en monumental skulptur i gjutjärn. Ibland har konstnärer gått en motsatt väg och reducerat kroppen till dess ursprungligaste form, äggformen, som antyder livets början, och ibland har konstnärer skapat jättelika kroppar som vi kan stiga in i. Balzac, 1898 Auguste Rodin ( ) Brons. 2,7 m hög. Rodinmuseet i Paris Tutankhamons mumiekista Omkr f. Kr. Kistans längd 185 cm Egyptiska museet. Kairo Årsringar, trä Den nyfödde II, Constantin Branusci ( ) Marmor. Ca 17 cm hög Moderna museet. Stockholm Hon - en katedral, 1966 Niki de Sainte Phalle, Jean Tinguely, Per Olov Ultveldt Glasfiber och plast Moderna museet, Stockholm, 4/6-9/ U

31 U:15 Utan titel, 1994 sid 134, skulpturguide umeå Den platsspecifika skulpturen är skapad för den miljö den befinner sig i. Konstformen växte fram ur minimalismen på och 1970-talet. Då började konstnärerna också samspela med det rum eller den miljö som skulpturen befann sig i. Platsen och konsten berättar något tillsammans. Carina Gunnars fem badkar som står placerade på högkant i Umedalens skulpturpark berättar om en gammal form av mentalsjukvård, de så kallade långbaden. Ett skepp kommer lastat Urban Engström (1955-) Betong, rostfritt stål, brons, tubkikare, cirka 5 meter Kunskapscentrum Multeum, Strängnäs Urban Engströms skepp i betong står nära Strängnäs nya kunskapscentrum Multeum. Skeppet är lastat med olika föremål som är förknippade med lärande, lek och kommunikation och som korresponderar med det intilliggande kunskapscentrumet. Höger hand tumme Betongrelief, ca 60 kvadratmeter. Hans Jörgen Johansen (1961-) Statens kriminaltekniska laboratorium, Linköping Ditt fingeravtryck är unikt och inte ens enäggstvillingar har likadana avtryck. Redan i slutet av 1800-talet började polisen att använda sig av fingeravtryck för att identifiera brottslingar. Hans Jörgen Johansens uppförstorade bild av sitt eget tummavtryck gör sig bäst ovanifrån då mönstret av tummens avtryck framträder tydligt. Screen Do-Ho Suh (1962-) Laminerat glas, figurer í formgjuten plast Världskulturmuseet, Göteborg. Konstnären Do-Ho Suh vill få oss som betraktar hans skulptur Screen att reflektera över mänskligheten. De miniatyrmänniskorna är tillverkade i en leksaksfabrik i Korea. Figurerna är exakt lika stora. Stående på varandras händer bildar de ett stort nät och visar på så sätt människan i ett kollektiv istället för som ensamma individer. Vi människor är på olika sätt sammankopplade med varandra; i våra familjer, i samhället, i världen och i slutändan i universum. U

32 U:16 30x60x10, 250x1958x795 30x60x10, 250x521x174 cm, 1996 sid 136, skulpturguide umeå Miroslaw Balka (1958-) är en internationellt känd polsk konstnär som arbetar med teman som minne, historia och död med människokroppen i centrum. Konstnären kom tidigt i kontakt med döden. Hans farfar högg gravstenar och Miroslaw var som barn ofta med honom i hans arbete. Genom sin konst vill Miroslaw göra oss medvetna om de spår som en levande kropp lämnar efter sig: svett, tårar, värme, ljud med mera. Sina egna barndomsminnen har han nära sig varje dag eftersom han har sin ateljé i sitt barndomshem i Polen. Minne av den första heliga nattvarden 1985 Stål, cement, marmor, trä och keramik Muzeum Sztuki w Łodzi, Polen En skulptur av konstnären själv som ung pojke i skoluniform inför hans första nattvard. I pojkens vänstra bröstficka i höjd med hans hjärta är en röd tygbit instucken. I bordsduken finns ett fotografi inlagt, på fotot finns en gravsten med en pojkes bild. Gravstenen symboliserar barndomens slut och steget in i vuxenvärlden som togs i och med den första nattvarden. Konstnären upplevde nattvarden som förnedrande och det röda tyget var avsett för de besökande att sticka nålar i. Minnesvården över Estonia katastrofen, 1997 Granit, grus, metall, träd, värme Galärkyrkogården, Stockholm Natten till den 28 september 1994 förliste och sjönk färjan M/S Estonia på resan från Tallin till Stockholm. 825 människor omkom. Miroslaw Balka utformade den nationella minnesvården över Estoniakatastrofen som ligger vid galärkyrkogården i Stockholm. Från den ursprungliga kyrkogårdsmuren öppnas två murarmar och bildar ett trekantigt rum. På insidan av muren är de omkomnas namn ingraverade på släta, grå granitskivor. På marken ligger grus som värms upp invid murarna under den kalla årstiden för blommor och ljus. I mitten av rummet växer en alm. Runt trädets fot har Miroslaw Balka placerat en metallring med olycksplatsens longitud och latitud utstansade. QUATIN FEUGIAM QUIS DOLOBOR SUM ZZRILISIM IUS RUD MIN UTPAT, QUAMCON SECT EM NULLA FACIDUI BLAORE DOLUT WISIT AT CAER PRAESTO OD DEL DOLOREM EU FEUGUER OSTRUD DO DOLOREROS DIPIT AUGUER QUATIN FEUGIAM QUIS DOLOBOR SUM ZZRILISIM IUS RUD MIN UTPAT, QUAMCON BE EM NULLA FACIDUI BLAORE DO LUT WISIT AT PRAESTO OD DEL DOLOREM ESTUREL QUIS DOLOBOR SUM ZZRI FERRE QUATIN FEUGIAM QUIS DOLOBOR SUM ZZRILISIM IUS UD MIN UTPAT, QUAMCON SECTOR EM NULLA FACIDUI BLAORE DOLUT WISIT AT CAE PRAESTO OD DEL DOLOREM EU FEUGUER OSTRUD DO DOLOREROS DIPIT AUGUER OSTRUD DO DOLOREROS DIPIT AU ZZRILISIM IUS RUD MIN UTPAT, QUAM BERT SUM ZZRILISIM IUS MIN UTPA UM LUT WISIT AT PRAESTO OD DEL DOLOREM ESTUR QUIS DOLOBOR SUM ZZRI FERRE FEUGUER OSTRUD DO DOLOREROS DIPIT AUGUE FR TIN FEUGIAM QUIS DOLOBOR SUM M ZZRILISIM IUS RUD MIN UTPAT, QUAM BERT FEUGIAM QUIS DOLOBOR SUM ZZ U

33 U:21 Umea Prototype, sid 146, skulpturguide umeå På 1960-talet började skulptörer att använda material från den tunga stålindustrin. Konstverk konstruerades av tunga stålplåtar eller som i Umea Prototype av rostiga I- balkar. De påminner om byggnadsskelett och är besläktade med både den medeltida gotikens spetsbågade katedraler och den ingenjörskonst som påverkade arkitekturen omkring sekelskiftet Modell för monument över Tredje internationalen, 1920 Vladimir Tatlin ( ) Trä, metall, 5 m hög Centre Georges Pompidou, Paris och Moderna Museet, Stocholm Katedral, 1947 Arne Jones ( ) Offentlig skulptur som finns i flera versioner och storlekar. Eiffeltornet, 1889 Gustave Eiffel ( ) 321 m högt. Järn. Paris Stor stabil, 1963 Alexander Calder ( ) Svartmålad stålplåt. 3,6 m hög Louisiana museum. Humlebaek. Danmark U

34 U:22 Eye Benches II, sid 148, skulpturguide umeå Konstverk förändras beroende på om man ser dem på nära eller långt håll. På avstånd är det svårt att se att Eye Benches II föreställer ett par ögon. Det övernaturliga formatet och funktionen som sittplatser överraskar på samma sätt som den surrealistiska konsten gjorde redan på 1920-talet. På ett likartat sätt som Louise Bourgeoise har den belgiske surrealisten René Magritte, den schweiziska konstnären Meret Oppenheim och den i London verksamme australiensiske konstnären Ron Mueck arbetat. De har genom förstoringar eller tillägg förändrat verkligheten en smula. Magrittes målning återspeglar det man ser. Oppenheims handskar med röda blodådror kan vara både dekorativa mönster och röntgenbilder av händer och Muecks fot är en detalj av den enormt stora skulpturen Boy. Deras konstverk, liksom Eye Benches II, skakar om våra invanda föreställningar och får oss att se delar av tillvaron på nya sätt. Den falska spegeln, 1929 René Magritte ( ) Olja på duk Museum of Modern Art, New York Handskar Meret Oppenheim ( ) Detalj av den 5 m höga skulpturen Boy Ron Mueck (1958-) Fiberglas och silikon U

35 U:23 Utan titel, 2002 sid 151, skulpturguide umeå Anne-Karin Furunes har utgått från ett fotografi som förts över till ett raster med utskurna hål i olika storlek och täthet. Bakom den perforerade plåten finns en färgad plåt som gör att porträttet framträder. Självporträtt Artemisia Gentileschi ( ) Olja på duk 96,5 cm x 73,7cm The Royal Collection, Kensington Palace, London. Artemisia Gentileschi var en italiensk konstnärinna på 1600-talet, en av sin tids mest kända i den mansdominerade konstvärlden. Hennes motiv var ovanliga för den tiden då de ofta visade på starka handlingskraftiga kvinnor. Här är ett självporträtt av konstnären när hon arbetar på en målning. Reklambild Vi översköljs av reklambilder i tv, tidningar, på affischer med mera. Reklambilden vill sälja något till oss samtidigt som den skapar en idealbild av män och kvinnor. Hur ser de människor som visas i olika reklamsammanhang ut idag? Självporträtt 1907 Paula Modersohn- Becker ( ) Oljepastell på papper cm Museum Folkwang, Essen Den tyska konstnären Paula Moderson- Becker målade uttrycksfullt och färgstarkt. Hon var en av de första tyska expressionisterna. Expressionisterna ville gå från den direkt avbildande konsten till en konst som uttryckte mer känslor. I München 1937 under andra världskriget så öppnade en utställning med namnet Entartete Kunst. På utställningen visade nazisterna den konst de ansåg vara urartad. Paula Modersohn- Becker ansågs vara en av de urartade konstnärerna. Under andra världskriget förstörde nazisterna stora mängder konst. Självporträtt med apa, 1938 Frida Kahlo ( ) Olja på duk Albright-Knox Art Gallery, Buffalo Den mexikanska konstnären Frida Kahlo hade polio som barn och vid 18 års ålder var hon med om en svår trafikolycka då hon skadade sin rygg. Efter olyckan fick hon ligga till sängs under en lång tid och det var då hon började måla. Hennes pappa satte upp en spegel på väggen och hon gjorde många självporträtt. Frida Kahlos självporträtt är färgstarka och påverkade av den mexikanska folkkonsten. U

36 Trajan s Shadow, 2001 Ej med i skulpturguide umeå Trajan s Shadow är en hyperrealistisk bronsskulptur som förställer en stående man framför en rektangulär öppning i cortenstål. Den har samma mått som den port i travertin som leder in till det antika Trajanus forum i Rom. I skulpturparken på Umedalen står dock ingen mäktig romersk kejsare utan en vanlig arbetare, klädd i vardagskläder. Han kastar sin skugga mot portalen, och på baksidan finns ytterligare en skugga som återger en annan person som eventuellt redan passerat eller... I likhet med andra skulpturer av Sean Henry är figurens storlek överdriven, antingen förminskad eller förstorad. I detta fall är mannen större än normalt. Han står stilla, gör ingenting. Han har fastnat i en pose där han inte agerar utan bara är. På Rådhustorget i Umeå finns idag en liknande staty, Standing Man, dock utan portal, som också den är bemålad med oljefärger. Man Lying on his Side, 2000 Sean Henry (1965-) Keramik, oljefärg, plexiglas och träpodium 1,25 m lång Trajan s Shadow, 2001 Sean Henry (1965-) Brons, oljefärg, cortenstål Portal 3,3 m hög Figuren 1,98 m hög Skulpturparken på Umedalen Romersk kejsare 1:a århundradet e.kr. 2 m hög Marmorkopia efter original i brons Vatikanmuseet, Rom Couple, 2007 Sean Henry (1965-) Målad brons och rostfritt stål, målad stålpir 12,5 m hög Figurer 5,5 m höga Piren 20 m lång Newbigging Bay, England U

37 exempelblad skulpturer Strömpilsplatsen

38 SP SP:1 Line of Thoughts, 2003 sid 154, skulpturguide umeå Vanligtvis har skulpturer ett par blickpunkter. De skall ses antingen rakt framifrån (en face) eller från sidan (i profil). Tony Craggs skulpturer är rundskulpturer som har flera blickpunkter. Motivet har vridit sig runt sin egen axel och skapat ett formspråk som är föränderligt. När betraktaren rör sig runt hans skulpturer försvinner och uppenbarar sig former som hela tiden skapar nya skulpturer. I m Alive, 2004 Tony Cragg (1949-) Galerie Thaddeus Ropac Skulpturen är tillverkad i polerat stål som likt Lustiga husets konkava och konvexa speglar reflekterar människor och omgivning.

exempelblad skulpturer Norr

exempelblad skulpturer Norr exempelblad skulpturer orr norr :2 Kleopatras nål, 1989 sid 66, skulpturguide umeå Sigurd Persson inspirerades av naturens olika former i sitt skapande. Olika växtdelar som löv, knoppar och grässtrån blev

Läs mer

exempelblad skulpturer Centrum

exempelblad skulpturer Centrum exempelblad skulpturer entrum :1 Grön Eld, 1970 sid 10, skulpturguide umeå Modernistiska torgskulpturer är vanligtvis icke föreställande och beskriver ofta en uppåtsträvande rörelse. De höjer sig ofta

Läs mer

exempelblad skulpturer Umedalen Skulptur

exempelblad skulpturer Umedalen Skulptur exempelblad skulpturer medalen Skulptur :1 Tre Søjler, 2001 sid 106, skulpturguide umeå Traditionen att resa höga monumentala stenskulpturer på utvalda platser är gammal. Att dyrka gudar, solen, kejsare

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

Konsthistoria. Antiken. Rokoko. Impressionismen. Renässansen. Modernismen. Samtidskonst. Expressionismen. Konstakademiernas konst. Medeltiden.

Konsthistoria. Antiken. Rokoko. Impressionismen. Renässansen. Modernismen. Samtidskonst. Expressionismen. Konstakademiernas konst. Medeltiden. Konsthistoria Av: Emma Gustafsson f.kr 800 500 1300 1500 1700 1770 1800 1870 1900 1960 Antiken Renässansen Rokoko Impressionismen Modernismen Samtidskonst Medeltiden Barock Konstakademiernas konst Expressionismen

Läs mer

exempelblad skulpturer Öster

exempelblad skulpturer Öster exempelblad skulpturer ster :1 Norra skenet, 1969-70 sid 162, skulpturguide umeå Belysning används ofta för att förstärka eller synliggöra skulpturer i vår gemensamma miljö. Ljuset i sig är dessutom är

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/GENUS TJEJBILDER - KILLBILDER Efter en kort introduktion kring Bror Hjorths skulpterade Färg & Formskylt (där kvinnan står som symbol för naturen och det vilda) delas klassen in i mindre grupper.

Läs mer

Leonardo da Vinci och människokroppen

Leonardo da Vinci och människokroppen Leonardo da Vinci och människokroppen När vi läser om renässansen, är det självklart att studera Leonardo da Vinci eftersom han behärskade så många områden och kom att prägla mycket av det som vi referar

Läs mer

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM Jaume Plensa, Barcelona (f. 1955) Jaume Plensa tillhör de mest uppmärksammade skulptörerna internationellt efter sin Crown Fountain i Millenium Park i Chicago,

Läs mer

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS KONStpedagogiskt program 2012 BROR HJORTHS HUS LÄR, UPPLEV OCH UTVECKLAS bror hjorths hus Konstpedagogiken i Bror Hjorths Hus vänder sig till grupper i olika åldrar och med olika förutsättningar. Vi arbetar

Läs mer

Litet häfte om: IMPRESSIONISM EXPRESSIONISM KUBISM SURREALISM POPKONST

Litet häfte om: IMPRESSIONISM EXPRESSIONISM KUBISM SURREALISM POPKONST Litet häfte om: IMPRESSIONISM EXPRESSIONISM KUBISM SURREALISM POPKONST Impressionism Impressionism kan översättas till intryckskonst. Man målade intrycken av det man såg, inte verkligheten. Impressionismen

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

Det handlar om ljus. Hur ser man erfarenhet?

Det handlar om ljus. Hur ser man erfarenhet? 10 11 Det handlar om ljus T. v. Ett ansikte, torrnålsgravyr T. h. Alltså avgjort?, torrnålsgravyr Torrnål. Tonerna och övergångarna längs graderna som färgen ger när plåten pressas mot pappret. Bilderna

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

KONST på Vallås äldreboende. Barbro Jönsson Jan Åberg Tommy E Westerling

KONST på Vallås äldreboende. Barbro Jönsson Jan Åberg Tommy E Westerling KONST på Vallås äldreboende Barbro Jönsson Jan Åberg Tommy E Westerling Gårdarna Den konstnärliga utsmyckningen på gårdarna utomhus anspelar på de teman som landskapsarkitekt Kerstin Teutsch angett, nämligen:

Läs mer

Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet?

Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet? Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet? Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet? Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet? är ett Skapande skola-samarbete mellan

Läs mer

ENKEL Teknik 14. Enkla maskiner. Art nr 517

ENKEL Teknik 14. Enkla maskiner. Art nr 517 14 Enkla maskiner Enkla maskiner, eller som man ibland säger, enkla mekanismer, hör till de allra tidigaste tekniska uppfinningarna som människan känner till. Kilen Enkla maskiner har varit kända ända

Läs mer

Perspektiv på romantiken

Perspektiv på romantiken Perspektiv på romantiken Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning tillsammans med

Läs mer

KONSTPEDAGOGISKA PROGRAM BROR HJORTHS HUS 2009

KONSTPEDAGOGISKA PROGRAM BROR HJORTHS HUS 2009 KONSTPEDAGOGISKA PROGRAM BROR HJORTHS HUS 2009 VÄLKOMMEN TILL BROR HJORTHS HUS Bror Hjorths (1894-1968) röda trähus i Kåbo är ett litet men innehållsrikt konstnärsmuseum. Här hade konstnären sitt hem och

Läs mer

bror hjorths hus konstpedagogiskt program 2013 bror hjorths hus konstpedagogiska program 2013

bror hjorths hus konstpedagogiskt program 2013 bror hjorths hus konstpedagogiska program 2013 konstpedagogiska konstpedagogiskt bror program program hjorths 2013 2013 hus bror hjorths hus bror hjorths hus Upplev, skapa och kommunicera Konstpedagogiken i Bror Hjorths Hus vänder sig till grupper

Läs mer

Romantiken. ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç

Romantiken. ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç Romantiken Till skillnad från upplysningen, som betonade förnuftet, hävdade romantikerna att det var känslan som var kärnan i tillvaron. Använd era känslor och associationer när ni

Läs mer

Undervisningsmål Bild Årskurs 1-9

Undervisningsmål Bild Årskurs 1-9 Undervisningsmål Bild Årskurs 1-9 Årskurs 1 - grundfärgerna samt blanda och experimentera med färger - namn på grundfärgerna samt svart och vit - framställa bilder med hjälp av tekniker, redskap och material

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Naturens grundformer

Naturens grundformer Naturens grundformer Vi talar om grundformerna som vi arbetade med i avsnittet om geometri. Vi ser hur föremål i naturen kan reduceras till grundformer, cirklar, rektanglar och trianglar. Vi tecknar former

Läs mer

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa Avtryck Avbild Här är du Du är den du är Du är unik 1:a Mosebok 1 Gud sade: Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt Är ditt fingeravtryck bara ditt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM Denna handledning är framtagen med förhoppning att ge pedagogiska ingångar till våra tillfälliga utställningar. Handledningen finns tillgänglig på eskilstuna.se/konstmuseet

Läs mer

E K E T O R P S S K A T T E N. en silverskatt från vikingatiden

E K E T O R P S S K A T T E N. en silverskatt från vikingatiden E K E T O R P S S K A T T E N en silverskatt från vikingatiden Skatten hittas År 1950 plöjde en bonde sin åker vid Eketorp utanför Fjugesta väster om Örebro. Något fastnade i hans plog. Det var två flätade

Läs mer

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag?

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag? Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag? Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten

Läs mer

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo Frälsarkransandakt av Martin Lönnebo 1 L = Ledaren A = Alla *Kort paus **Längre paus L I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. A Kristus, gå med oss. L Helige Ande, upplys vår väg. Vår Fader,

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

arkeolog person som har till yrke att studera hur människor levde för mycket länge sedan

arkeolog person som har till yrke att studera hur människor levde för mycket länge sedan RUNRIKET anhörig person som man är nära släkt med arkeolog person som har till yrke att studera hur människor levde för mycket länge sedan avsluta göra så att något blir klart ben hård del av skelettet

Läs mer

LARS-ÅKE ÅBERG SKULPTUR

LARS-ÅKE ÅBERG SKULPTUR LARS-ÅKE ÅBERG SKULPTUR LARS-ÅKE ÅBERG SKULPTUR Kanske var det den ibland återkommande drömmen om ett stenhus vid havet, ett hus befriande fritt från vårt gamla älskade trähus ständiga underhåll. En dag

Läs mer

Digitalfotografering för alla

Digitalfotografering för alla HARRY PERONIUS D Digitalfotografering för alla! Lär dig fotografera digitalt!! Bearbeta bilderna i datorn! Visa dina bilder som bildspel eller som papperskopior 2 Ett grundläggande tips är att i alla fotograferingssituationer

Läs mer

BROR HJORTHS HUS på egen hand Torsdagar kl 12-16 ÅR 4-6

BROR HJORTHS HUS på egen hand Torsdagar kl 12-16 ÅR 4-6 Torsdagar kl 12-16 Konst föder samtal. Som lärare kan du förbereda och genomföra ditt och din grupps/klass besök på Bror Hjorths Hus med hjälp av vår handledning Bror Hjorths Hus på egen hand. Bror Hjorths

Läs mer

konstpedagogiska program 2013 Högstadiet - Gymnasiet

konstpedagogiska program 2013 Högstadiet - Gymnasiet konstpedagogiska program 2013 Högstadiet - Gymnasiet Bror Hjorth ÅRSKURS 7-GYMNASIET - Mitt liv i konsten Bror Hjorth räknas som en av 1900-talets största svenska konstnärer. I Bror Hjorths Hus lär du

Läs mer

ANN FRÖSSÉN Sibyllegatan 28, Stockholm ,

ANN FRÖSSÉN Sibyllegatan 28, Stockholm , ANN FRÖSSÉN Sibyllegatan 28, 114 43 Stockholm. 070 453 68 48, ann@annfrossen.info, Fb Ann Frössén, Instagram annfrossen. www.annfrossen.info Född 1953. Verksam i Stockholm och delvis i Paris. Ann Frössén

Läs mer

Leonardo da Vinci den gåtfulle mästaren - fundera, diskutera och skriv

Leonardo da Vinci den gåtfulle mästaren - fundera, diskutera och skriv Leonardo da Vinci den gåtfulle mästaren - fundera, diskutera och skriv Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 6-9, Gymnasiet, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-8 Bokens

Läs mer

Se, lära, gestalta. exempel 1. Årskurs 8b, skärgårdsskolan i holmsund gör skissförslag till offentlig skulptur.

Se, lära, gestalta. exempel 1. Årskurs 8b, skärgårdsskolan i holmsund gör skissförslag till offentlig skulptur. Pedagogiska exempel sk ärgårdsskol AN, holmsund exempel 1 Se, lära, gestalta Årskurs 8b, skärgårdsskolan i holmsund gör skissförslag till offentlig skulptur. Under våren 2008 arbetade 8b på Skärgårdsskolan

Läs mer

Konst i Värdens Park under 2014-2015 Presentation av medverkande konstnärer

Konst i Värdens Park under 2014-2015 Presentation av medverkande konstnärer Konst i Värdens Park under 2014-2015 Presentation av medverkande konstnärer Kerstin Dahl Norén Medverkar med konstverket Vintergatan har sin gång i diabas Jag är skulptör och konstnär från Borås och mina

Läs mer

Kvinnor och män i surrealism

Kvinnor och män i surrealism Kvinnor och män i surrealism Linnéa Jonsson Karin och Anna Klass 9 År 2010 Innehållsförteckning Kvinnor och män i surrealism 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte, frågeställning, metod

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

DOKUMENTATIONSSTOLPAR TILL ELISABET SKOGLUNDS FÖRELÄSNING LUST ATT SKAPA MED SMÅ BARN. GE gott om tid, en oöm plats, bra material och oömma kläder.

DOKUMENTATIONSSTOLPAR TILL ELISABET SKOGLUNDS FÖRELÄSNING LUST ATT SKAPA MED SMÅ BARN. GE gott om tid, en oöm plats, bra material och oömma kläder. DOKUMENTATIONSSTOLPAR TILL ELISABET SKOGLUNDS FÖRELÄSNING LUST ATT SKAPA MED SMÅ BARN GE gott om tid, en oöm plats, bra material och oömma kläder. GE en stödjande metod som hjälper till koncentration och

Läs mer

Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på

Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på Vikingarnas kläder Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på huvudet när de inte krigade? Vad hade männen på

Läs mer

LUYA LULLA HOUSE. Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola. Josephine Roubert

LUYA LULLA HOUSE. Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola. Josephine Roubert Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola Projekt rumsgestaltning med arkitektur. LUNDS KONST & DESIGNSKOLA Arkitekturprojektet går ut på att studera och formge en mindre

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Vikingastatyn Jarlabanke som är placerad utanför kommunalhuset i Roslags Näsby invigdes den 16 juni 1960.

Vikingastatyn Jarlabanke som är placerad utanför kommunalhuset i Roslags Näsby invigdes den 16 juni 1960. Jarlabanke Stig Blomberg Vikingastatyn Jarlabanke som är placerad utanför kommunalhuset i Roslags Näsby invigdes den 16 juni 1960. Konstnär: Stig Blomberg, Skulptör, tecknare. Född 1901 i Linköping, d.

Läs mer

Göran Rosenberg PLIKTEN, PROFITEN OCH KONSTEN ATT VARA MÄNNISKA

Göran Rosenberg PLIKTEN, PROFITEN OCH KONSTEN ATT VARA MÄNNISKA Göran Rosenberg PLIKTEN, PROFITEN OCH KONSTEN ATT VARA MÄNNISKA Kapitel 1. Lotten Min lott var väl synlig. I varje fall stack den ut. I varje fall tyckte jag det. Ingen annan hade golfbyxor i skolan (inte

Läs mer

sid 1 och 2 är utvändigt omslag

sid 1 och 2 är utvändigt omslag sid 1 och 2 är utvändigt omslag TRE x RUM 2-24 APRIL 2016 AMANDA ERIXÅN ANNIKA ERIXÅN FREJA ERIXÅN TRE x RUM KONSTHALLEN 2-24 april 2016 AMANDA ERIXÅN ANNIKA ERIXÅN FREJA ERIXÅN PRODUCENT Daniel Palmberg

Läs mer

Fysik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Fysik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Fysik Delprov C Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m.

Läs mer

Dokumentation av offentlig konst i Gullspångs kommun 2014

Dokumentation av offentlig konst i Gullspångs kommun 2014 Dokumentation av offentlig konst i Gullspångs kommun 2014 Vadsbo-stenen Häradsstenar sattes upp mellan olika härader förr i tiden för att visa att man bytte jurisdiktion, rättsbefogenhet. Vadsbo-stenen

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Tema OW Självporträtt

Tema OW Självporträtt Ü ~ å Ç ä É Ç å á å Ö Tema OW Självporträtt Vad säger mitt val av ryggsäck, mina kläder, min samling av suddgummin om mig? Under detta tema får barnen reflektera kring hur man använder saker för att kommunicera

Läs mer

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp.

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. Markus 16 (16:1-8) Jesus uppstår ur graven 1 När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. 2 Mycket tidigt på första dagen

Läs mer

INRE FÖRFLYTTNINGAR. Jill och Ulf Ekberg ger en förnimmelse av rörelse

INRE FÖRFLYTTNINGAR. Jill och Ulf Ekberg ger en förnimmelse av rörelse Jill och Ulf Ekberg Keramik, måleri och skulptur Göteborgs Konstförening 10/5-1/6 INRE FÖRFLYTTNINGAR Jill och Ulf Ekberg ger en förnimmelse av rörelse Jill och Ulf Ekbergs skapande ger en förnimmelse

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Innehåll. Stryk under, ringa in, kryssa 2. I vilken ordning? 6. Vilken information? 10. På samma sätt 14. Följ ledtrådarna 18. Mönster 22.

Innehåll. Stryk under, ringa in, kryssa 2. I vilken ordning? 6. Vilken information? 10. På samma sätt 14. Följ ledtrådarna 18. Mönster 22. Innehåll Stryk under, ringa in, kryssa 2 I vilken ordning 6 Vilken information 10 På samma sätt 14 Följ ledtrådarna 18 Mönster 22 Glyfer 26 Pusselbitar 30 Den här boken tillhör 3 Stryk under, ringa in,

Läs mer

Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus

Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus Visningar och verkstäder i Bror Hjorths Hus är gratis för förskolor och skolor. Alla elever är välkomna, vi anpassar programmen efter din grupps förutsättningar. Vi ser

Läs mer

Niki de Saint Phalle Stockholm 2011

Niki de Saint Phalle Stockholm 2011 Niki de Saint Phalle Stockholm 2011 Niki de Saint Phalle Det är modigt av Kent Belenius att göra en utställning av Niki de Saint Phalles konst. Hela Galerie Bel Art kunde lätt rymmas i armen på en av Nikis

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Danderyd kommun. Förslag till trafikhinder. Dato: 02/11-2011 Elverdal

Danderyd kommun. Förslag till trafikhinder. Dato: 02/11-2011 Elverdal Danderyd kommun Förslag till trafikhinder Dato: 02/11-2011 Elverdal Inspiration B A Anders Årfelt är skulptör och har gjort lejonen samt lejoninnorna runt om i Stockholms kommun samt Linköpings kommun.

Läs mer

Sten som minne Pris:

Sten som minne Pris: Sten som minne Pris: 35:- 2014 Ett personligt minne Varje människa är unik och minnet de efterlämnar varierar beroende på de personliga relationer och kontakter som funnits. Familjen kommer främst men

Läs mer

aldrig någon trygghet hos. Och vi vet att vi en dag måste göra räkenskap för allt vi gjort.

aldrig någon trygghet hos. Och vi vet att vi en dag måste göra räkenskap för allt vi gjort. 1 13 08 18 De uträckta händerna På nattvardsbordet längst fram i vår kyrka finns den här Kristusgestalten som, håller ut sina välsignande händer. Den finns i många kyrkor och hem, och är en kopia av en

Läs mer

Ett personligt minne. Förutsättningar och förtydligande om broschyren:

Ett personligt minne. Förutsättningar och förtydligande om broschyren: Sten som minne 2010 Ett personligt minne Varje människa är unik och minnet de efterlämnar varierar beroende på de personliga relationer och kontakter som funnits. Familjen kommer främst men även relationerna

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR

GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR LÄRARHANDLEDNING Välkommen till kreativt samspel med Göteborgs Symfoniker och GSOPULS. Detta är en lärarhandledning som är indelad

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

När du går runt i utställningarna kommer du att se några personer som jobbar på museet, nämligen våra värdar.

När du går runt i utställningarna kommer du att se några personer som jobbar på museet, nämligen våra värdar. Språkrunda För dig som vill träna svenska på Moderna Museet Malmö Hej och välkommen till Moderna Museet Malmö! Här kommer du att ha möjlighet att titta på konst och uppleva den på ditt eget sätt samtidigt

Läs mer

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard.

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard. VERKTYGSLÅDA HEJ! Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard. Blomma blad en miljard handlar om ett barn som heter Ollsi och en förälder som

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

En bild 1000 möjligheter Valdemar Atterdag

En bild 1000 möjligheter Valdemar Atterdag En bild 1000 möjligheter Valdemar Atterdag Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild.

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Nära och fjärran Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Våra lärarhandledningar är ett hjälpmedel för skolan

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på Välkommen till Söderby En vandring i svensk forntid Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på gårdens ägor finns spåren av en välbevarad odlingsmiljö från den äldre järn-åldern, århundradena

Läs mer

Danderyds Fotoklubb 2014/2015 klubbmästerskapen 4 Domare: Sanna Sjöswärd sid 1 (7)

Danderyds Fotoklubb 2014/2015 klubbmästerskapen 4 Domare: Sanna Sjöswärd sid 1 (7) Domare: Sanna Sjöswärd sid 1 (7) 1 Curt Lindfors Den här bilden får mig att tänka på barndom. Det är en fin känsla i bilden med pojken och hunden. Att bilden är svartvit gör den renare och uttrycket kommer

Läs mer

Agneta Livijn. J Jag älskar de internationella kontakterna. Gästinredare. Gästinredaren

Agneta Livijn. J Jag älskar de internationella kontakterna. Gästinredare. Gästinredaren J Jag älskar de internationella kontakterna i mitt jobb. De är oerhört berikande och den ena kontakten leder ofta till nästa. Ett möte i New York ledde till fabriken i Italien där jag tillverkar en del

Läs mer

ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL

ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL 26 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 27 SEPTEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter (dock något längre om alla moment genomförs) Dagens läsning är Mark 9:38-43, 45, 47-48,

Läs mer

Nyfiken på närmiljön. Syfte varför? Tillvägagångssätt hur? Att ge barnen möjlighet till att utforska sin närmiljö.

Nyfiken på närmiljön. Syfte varför? Tillvägagångssätt hur? Att ge barnen möjlighet till att utforska sin närmiljö. Nyfiken på närmiljön Tema och projekt - Ämnesövergripande, Förskola Syfte varför? Att ge barnen möjlighet till att utforska sin närmiljö. Sekundärt syfte Att ge barnen möjlighet att stimuleras av olika

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Konst i offentlig miljö

Konst i offentlig miljö Konst i offentlig miljö Norrtälje kommun Den tid ligger redan långt tillbaka, då intresset för och förmågan att förstå konst ansågs vara privilegiet för ett fåtal. I våra dagar äro både intresset och förståelsen

Läs mer

Resan ORDLISTA HANS PETERSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Resan ORDLISTA HANS PETERSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN HANS PETERSON ORDLISTA sällan (sida 11, rad 17),, inte ofta mullrar (sid 3, rad 1), högt ljud har hand om (sid 3, rad5), passar, tar hand om alperna (sid 4, rad 3), höga berg

Läs mer

På väg... Förslag till gestaltning i Hackeforsrondellen i cirkulationsplatsen vid korsningen väg 35 och Landerydsvägen. Tommy Jerhammar Konstnär

På väg... Förslag till gestaltning i Hackeforsrondellen i cirkulationsplatsen vid korsningen väg 35 och Landerydsvägen. Tommy Jerhammar Konstnär På väg... Förslag till gestaltning i Hackeforsrondellen i cirkulationsplatsen vid korsningen väg 35 och Landerydsvägen Tommy Jerhammar Konstnär PÅ VÄG... inom Linköping till Linköping från Linköping i

Läs mer

Porträtt. Om du undrar något, hör av dig till Karolina, konstpedagog på Falsterbo konsthall. karolina.rashwane@vellinge.se, eller 040-42 55 02

Porträtt. Om du undrar något, hör av dig till Karolina, konstpedagog på Falsterbo konsthall. karolina.rashwane@vellinge.se, eller 040-42 55 02 Porträtt Detta är ett utlåningsmaterial från Falsterbo konsthall på tema porträtt. Syftet med mappen är inspirera till att betrakta, upptäcka, prata och skapa. Det finns inget rätt eller fel, bara oändliga

Läs mer

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela Den hårda attityden slog mot huden. Stenhård. Den kvävde lungorna som desperat försökte undvika den smutsiga luften. Cykelturen hade varit ansträngande och den varma kroppen började kylas ned. Fanns det

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Diskussionsfrågor till Fröken Europa, Kerstin Gavander

Diskussionsfrågor till Fröken Europa, Kerstin Gavander Diskussionsfrågor till Fröken Europa, Kerstin Gavander ISBN 91-47-07120-6, www.liber.se Kapitel 1 Ett nytt läsår 1. Hur beskrivs fröken Eva? 2. I vilken årskurs går den som berättar? 3. Hur blev Tobbe

Läs mer

Inledning. Spelets regler (fem spelare) För 3-4 spelare

Inledning. Spelets regler (fem spelare) För 3-4 spelare Målarkonstens ismer Inledning Ni är anställda på varsitt museum. På era museer ska det vara utställningar med tavlor från några av de vanligaste konst- ismerna. Problemet är att många av de tavlor som

Läs mer

2. Vad skulle du vilja skriva för budskap eller berättelse på din runsten? Fundera..!

2. Vad skulle du vilja skriva för budskap eller berättelse på din runsten? Fundera..! 1 av 5 Läxa SO Uppgiften lämnas in v. 5 tisdagen den 31/1 till Cia. 1. Läs först texten om runor s. 2-5. 2. Vad skulle du vilja skriva för budskap eller berättelse på din runsten? Fundera..! 3. Studera

Läs mer

Beställningen gick till konstnären Nina Kerola som vid tillfället även var bosatt i huset närmast Kommunalvägen med adress Klockarvägen 1.

Beställningen gick till konstnären Nina Kerola som vid tillfället även var bosatt i huset närmast Kommunalvägen med adress Klockarvägen 1. TECKEN De tre punkthusen Klockarvägen 3, 5 och 7 är byggda 1956. I slutet av 1990-talet kompletterades tillgängligheten i fastigheterna genom att lyftbord sattes in i entréhallarna. Hiss fanns det från

Läs mer

Från Gotik till Romantik

Från Gotik till Romantik Konsthistoria Från Gotik till Romantik Mål som ska ha uppnåtts i slutet av det nionde skolåret - ha kännedom om och kunna beskriva bilder från skilda tider och kulturer, känna till några framträdande bildkonstnärer.

Läs mer

Välkommen du gamla nya sköna värld. Drömmar om ett hem - Sid 1

Välkommen du gamla nya sköna värld. Drömmar om ett hem - Sid 1 I gränslandet mellan det vilda och det tämjda ligger vår plats. I gränslandet mellan naturens frihet och hemmets trygghet. Som om de alltid hade legat där mellan träden. Små tidlösa plattformar för livet.

Läs mer

DÖDLIG törst Lärarmaterial

DÖDLIG törst Lärarmaterial sidan 1 Författare: Peter Gotthardt Vad handlar boken om? I staden där Anna, Siri och Lina bor finns ett gammalt hus som alla kallar Slottet. Det är ett mystiskt hus där helt otroliga saker kan hända.

Läs mer

Den dyrbara församlingen

Den dyrbara församlingen Den dyrbara församlingen Ef 5:10 FB 2015 och pröva vad som gläder Herren 2000 och tänk på vad Herren vill ha. 1917 och pröven vad som är välbehagligt för Herren SFB 1998 och pröva vad som är Herren kärt.

Läs mer