ARBETSBESKRIVNING BARN - UNGDOM - KULTUR - FRITID

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSBESKRIVNING BARN - UNGDOM - KULTUR - FRITID"

Transkript

1 ARBETSBESKRIVNING BARN - UNGDOM - KULTUR - FRITID

2 Barn- & Ungdomskontoret FÖRVALTNINGSCHEF, Sven Forsberg Beredning, huvudföredragande och effektuering av Barn- och ungdomsnämndes beslut Kontakter med personal, allmänheten, skolverket, press, övriga kommuner Samordning med andra förvaltningar Övergripande pedagogisk ledning Framtidsplanering Initiera och driva utvecklingsarbete Utvärdering och uppföljning på förvaltningsnivå Tillsynsansvar för fristående förskolor och skolor Beredskapsplanering Övergripande planering barn- och ungdomsnämndens planer organisationsfrågor gemensamt för enheterna upptagningsområden fortbildningsfrågor lokaler arbetsmiljö Övergripande budgetansvar nämnd program Arbetsledning för rektorer förvaltningskontoret Personalfrågor avtal löneförhandlingar rehab- anpassningsfrågor rekryteringplanering Förhandling barn- och ungdomsnämnden enheterna, gemensamma frågor

3 UTVECKLINGSLEDARE, Monica Waltari Bollplank till rektor Hjälp/stöd vid projektarbete Snappa upp erfarenheter från olika områden och sprida dem Hålla sig ajour med det som händer utanför Haparanda Sprida ny kunskap från tidningar, tidskrifter, böcker Kvalitetsarbetet Gemensamma ansökningar Stöd i arbetslagsutvecklingen Gemensamma utvecklingsprogram och utbildningar Sf förvaltningschef KULTURCHEF, Tapio Salo Beredning, föredragande och effektuering av Barn- och ungdomsnämndens beslut kulturfrågor Övergripande planering och samordning av kulturfrågor Rektor för kulturskolan Planering, drift och budget för allmänkulturella frågor kulturskolan bidragsfrågor kulturarrangemang Ledamot i ledningsgrupp Kultur & Fritid Kultursamarbete med föreningar och institutioner Utvärdering och uppföljning av kulturfrågor Provinssamarbete - Kultur Koordinator för Vänortssamarbete Koordinator Barentsamarbete Ledamot i Tornedalsrådets kulturgrupp Beredning, föredragande och effektuering av Stiftelsen Kukkolaforsens beslut i frågor angående Fiskemuseet

4 KOST/LOKALVÅRDSCHEF, Paula Pietinhuhta Utbildningsplanering/utveckling Anbud / upphandling Personaladministration/Personalansvar/Arbetsledning Matsedels/produktionsplanering Arbetsmiljöansvar Lokalplanering Utvärdering/ uppföljning Planering/ introduktion av Fackliga förhandlingar Informationsansvar Debiteringar Beredskapsplanering Utredningsarbeten Arbetsplatsträffar Individuellt stöd till medarbetare

5 FRITIDSCHEF, Monica Perdahl-Täikkö Beredning, föredragning och effektuering av Barn- och ungdomsnämndens beslut fritidsfrågor Övergripande planering av fritidsfrågor Individuellt stöd till medarbetare Planering, drift och budget för allmänna fritidsfrågor lönebidragsanställningar bidrag till samlingslokaler fritidsanläggningarna Utvärdering och uppföljning av fritidsfrågor Ansvar för lokalupplåtelser Systemansvarig för BOKA Marknadsföring av idrottsanläggningarna Provinssamarbete Föreningsinformation Verksamhetsutveckling inom fritidssektorn Personaladministration/Personalansvar Fakturering - debitering - registrering Lotteritillstånd Arbetsplatsträffar FRITIDSKONSULENT, Stig Niva Ansvar för lokalbokningar Föreningskontakter i samband med bokningar Information till anläggningarna i samband med bokningar Föreningsservice - turneringar - tävlingar Lotterikontrollant Administrativa arbetsuppgifter Fakturahantering - debiteringar Arrangemang - samarbete, samverkan, samråd

6 FRITIDSKONSULENT, Valter Pyyny Beredning, föredragande och effektuering av Barn- och ungdomsnämndens beslut Fritid - Ungdom Övergripande planering Fritid - Ungdom Ungdomens Hus Ungdomsrådet Fritidsgårdsverksamhet Planering, drift och budget för Ungdomens Hus Ungdomsrådet Fritidsgårdsverksamhet Ledamot i ledningsgrupp Kultur & Fritid Initiera och driva ungdomsfrågor, verksamhetsutveckling Ungdomsrådet - sekreterare, kontaktperson, utveckling, stöd, resurs Fritidsgårdsverksamhet Utbildning - Utveckling - Uppföljning Arrangemang - samarbete, samverkan, samråd Administrativa arbetsuppgifter Riktad verksamhet - föreningslös ungdom Drogförebyggande verksamhet bland ungdomar Provinssamarbete Samordning, utvecklingsarbete nätverk Bottenviksbågen Ledamot, utvecklingsarbete nätverk Östra Norrbotten Hyresvärd ungdomslägenheter

7 KAMRER, Kjell Lindgren Upprätta/följa upp drift- och investeringsbudget samt verksamhetsplanering. Utifrån en helhetssyn av kommunala resurserna. Kommentera och biträda med ekonomiska råd. Sammanställa och upprätta bokslut för förvaltningen SCB statistik för barnomsorgs-, skol-, fritids- och kulturkostnader. Bevaka och följa upp statsbidrag samt framställa ansökningshandling. Upprätta avtal mellan kommunen och annan anordnare av verksamhet. Ansvarig för kommunens skolskjutsprogram, trafiksäkerhet, ny lagstiftning/rekommendationer av/till kommunalt ansvar, trafikföretags ansvar och elevers rättigheter, skolskjutsarförteckning, skolskjutsreglemente samordning av skolskjutsbehov med övrig kollektiv trafik, i samverkan med Länstrafiken upphandla beställningstrafik, i samverkan med Länstrafiken, Vägverket och entreprenörer genomföra trafikbesiktningar. På uppdrag biträde verksamhetsledning. Interkommunal ersättningar. Utredningar. Kontaktman Barn- och ungdomsförvaltningen Montessori. Ingående i den kommunala upphandlingsgruppen.

8 HANDLÄGGARE, Karin Forsslund Administrativa arbetsuppgifter Sekr. för förvaltningschefen Sekr. vid rektorskonferenser MBL-informationer/förhandlingar Skolutvecklingsgruppen BUS-gruppen Utbildning och rådgivning åt assistenter/rektorer på enheterna Inskrivning av 6 och 7 åringar Barn-, elev- och personaladministration, samordning och rådgivning Systemansvarig för KIR, barn- och elevadministrativa program Fakturahantering - debiteringar registreringar -elektronisk fakturahantering Diarieföring - Posthantering Kontaktperson för kommunens Barn- och elevförsäkring Ansvar Barn- och ungdomsförvaltningens hemsidor på Internet/ Webbredaktör Informatör Barn och ungdomsförvaltningen Assistent för Elevhälsan IT-frågor Arkivredogörare ASSISTENT, Birgit Metsävainio Inom verksamheten Skola Kultur Fritid Kost/Lokalvård Administrativa arbetsuppgifter Personaladministration Fakturahantering debiteringar - registreringar Lokalbokningar Assistent Kulturskolan Informatör Barn- & ungdomsförvaltningen

9 REKTORER ENHETERNA Verksamhetsmässigt och ekonomiskt resultatansvar, med följande speciellt betonade arbetsområden: Uppdrag/Vision/Mål Personal Utvärdering Utveckling Arbetsmiljöansvar Pedagogiskt ledarskap Rektors arbetssätt ska kännetecknas av: Individuellt stöd till medarbetarna Stöd till arbetslag Utåtriktade kontakter Gemensamt arbete i rektorsgruppen Egen utveckling GRÄNSSKOLAN Rektor Kjell Mäki GRANKULLEN/ELEVEN/LÖVET Rektor Reino Tornberg NÄRSTA/NIKKALA/SESKARÖ Rektor Ann-Christin Wikberg MARIELUND F- 9 Rektor Eva Ryytty MARIELUNDS FÖRSKOLA/KARUNGI Rektor Leif Rönnbäck SPRÅKSKOLAN Rektor Hjördis Lagnebäck SÄRSKOLAN EDEN Rektor Ingrid Attefall KULTURSKOLAN Rektor Tapio Salo TORNEDALSSKOLAN

10 Rektor Kurt Lindfors, gymnasieskolan Rektor John Waltari, vuxenutbildningen SKOLINTENDENTER ENHETERNA Ansvarar direkt under rektor för anskaffande och förvaltning av resurser inom området. I ansvaret ingår Schemaarbete Samordning personal Ekonomiuppföljning Barn-, elev- och personaladministration Fastighets- och inventarieförvaltning Samordning av inköp Samordning av lokaler Intendentens arbetssätt ska kännetecknas av: Stöd till arbetslag och medarbetare Teamarbete med rektor och assistent Externa kontakter GRANKULLEN/ELEVEN/GRÄNSSKOLAN/NÄRSTA/ NIKKALA/SESKARÖ Hans Wikström MARIELUND/KARUNGI Arja Martinviita TORNEDALSSKOLAN Bertil Segerlund

11 ASSISTENTER ENHETERNA Administrativa arbetsuppgifter Sekr. för rektor Enhetens servicecentral Kontaktperson internt och externt Vikarieanskaffning Barn-, elev- och personaladministration Fakturahantering registreringar Diarieföring Ekonomisk uppföljning via kommunens ekonomisystem Lokalbokningar GRÄNSSKOLAN GRANKULLEN/ELEVEN/LÖVET Margareta Blombäck NÄRSTA/NIKKALA/SESKARÖ Eva Sipola MARIELUND f-9 MARIELUNDS FÖRSKOLA/KARUNGI/VOJAKKALA Stina Innala SPRÅKSKOLAN/SÄRSKOLAN -EDEN Maj-Britt Juntti ELEVVÅRDEN Karin Forsslund KULTURSKOLAN Birgit Metsävainio TORNEDALSSKOLAN Eva Åhlberg Anita Kyösti

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD. Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner. Ekonomi och upphandling. Personal. Funktionschef Anders Pettersson

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD. Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner. Ekonomi och upphandling. Personal. Funktionschef Anders Pettersson SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner Kansli/ stöd till politiska beredningar och upphandling Personal Miljöoch hälsoskydd Funktionschef Lena Magnusson Funktionschef

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Elever med behov av särskilt stöd

Elever med behov av särskilt stöd Revisionsrapport Elever med behov av särskilt stöd Botkyrka kommun 2010-03-08 Susanna Collijn Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

2012-10-23. Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun

2012-10-23. Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun 2012-10-23 Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Skollagen...4 Centrala begrepp...5 Barn- och elevhälsa är hela förskolans, grundskolans

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Lust att lära - möjlighet att lyckas Skolplan för Borås Stad 1 Innehåll Inledning, definitioner 4 Statens uppdrag till kommunen och förskola/skola

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Fakta om. Östersunds kommun

Fakta om. Östersunds kommun Fakta om Östersunds kommun Vår vision: Ett hållbart Östersund! Hållbart ur ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. 2 Våra fyra roller Serviceleverantör Östersunds kommuns verksamhet

Läs mer

Norrköpings kommunala organisation

Norrköpings kommunala organisation Norrköpings kommunala organisation Maj 2014 En organisation för samhällsservice Med över 9 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Verksamheten spänner över ett brett

Läs mer

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget INDIVID & FAMILJEOMSORG Nämnd budget Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73)

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Kommunstyrelsen -10-01 286 Kommunfullmäktige -11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 3 1.1 Väsentliga händelser 3

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 18 mars 2015 kl 13:00-17.00 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 15-26 ande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall (FP),

Läs mer

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Bakgrund och syfte Kommunerna i Stockholm län och Stockholms Läns Landsting har nedtecknat ett

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Arkivbeskrivning Lerums kommun upprättad 2007 reviderad 2011

Arkivbeskrivning Lerums kommun upprättad 2007 reviderad 2011 Arkivbeskrivning Lerums kommun upprättad 2007 reviderad 2011 2011-06-30 Sofia Särdquist kommunarkivarie 1 Inledning Följande arkivbeskrivning är ett gemensamt dokument för samtliga pågående kommunala arkivbildare

Läs mer

STATENS HISTORISKA MUSEER. PROJEKTPLAN Museipedagogisk utveckling 24 oktober 2002 29 februari 2004

STATENS HISTORISKA MUSEER. PROJEKTPLAN Museipedagogisk utveckling 24 oktober 2002 29 februari 2004 STATENS HISTORISKA MUSEER PROJEKTPLAN Museipedagogisk utveckling 24 oktober 2002 29 februari 2004 Beslutad av överintendenten den 24 oktober 2002 1 Innehåll: Sammanfattning. 3 Bakgrund.. 3 Beställare och

Läs mer

SL, Lpo. Internationell nivå. Nationell nivå. Skolverket & Myndigheten. Kommunfullmäktige. Central kommunal nivå. Skolplanen.

SL, Lpo. Internationell nivå. Nationell nivå. Skolverket & Myndigheten. Kommunfullmäktige. Central kommunal nivå. Skolplanen. Internationell nivå Nationell nivå SL, Lpo KL Skolverket & Myndigheten Central kommunal nivå Kommunfullmäktige Styrelse/nämnd Skolplanen Lokal skolnivå Rektor Elever Föräldrar Personal Fackliga org Underström

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer