ARBETSBESKRIVNING BARN - UNGDOM - KULTUR - FRITID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSBESKRIVNING BARN - UNGDOM - KULTUR - FRITID"

Transkript

1 ARBETSBESKRIVNING BARN - UNGDOM - KULTUR - FRITID

2 Barn- & Ungdomskontoret FÖRVALTNINGSCHEF, Sven Forsberg Beredning, huvudföredragande och effektuering av Barn- och ungdomsnämndes beslut Kontakter med personal, allmänheten, skolverket, press, övriga kommuner Samordning med andra förvaltningar Övergripande pedagogisk ledning Framtidsplanering Initiera och driva utvecklingsarbete Utvärdering och uppföljning på förvaltningsnivå Tillsynsansvar för fristående förskolor och skolor Beredskapsplanering Övergripande planering barn- och ungdomsnämndens planer organisationsfrågor gemensamt för enheterna upptagningsområden fortbildningsfrågor lokaler arbetsmiljö Övergripande budgetansvar nämnd program Arbetsledning för rektorer förvaltningskontoret Personalfrågor avtal löneförhandlingar rehab- anpassningsfrågor rekryteringplanering Förhandling barn- och ungdomsnämnden enheterna, gemensamma frågor

3 UTVECKLINGSLEDARE, Monica Waltari Bollplank till rektor Hjälp/stöd vid projektarbete Snappa upp erfarenheter från olika områden och sprida dem Hålla sig ajour med det som händer utanför Haparanda Sprida ny kunskap från tidningar, tidskrifter, böcker Kvalitetsarbetet Gemensamma ansökningar Stöd i arbetslagsutvecklingen Gemensamma utvecklingsprogram och utbildningar Sf förvaltningschef KULTURCHEF, Tapio Salo Beredning, föredragande och effektuering av Barn- och ungdomsnämndens beslut kulturfrågor Övergripande planering och samordning av kulturfrågor Rektor för kulturskolan Planering, drift och budget för allmänkulturella frågor kulturskolan bidragsfrågor kulturarrangemang Ledamot i ledningsgrupp Kultur & Fritid Kultursamarbete med föreningar och institutioner Utvärdering och uppföljning av kulturfrågor Provinssamarbete - Kultur Koordinator för Vänortssamarbete Koordinator Barentsamarbete Ledamot i Tornedalsrådets kulturgrupp Beredning, föredragande och effektuering av Stiftelsen Kukkolaforsens beslut i frågor angående Fiskemuseet

4 KOST/LOKALVÅRDSCHEF, Paula Pietinhuhta Utbildningsplanering/utveckling Anbud / upphandling Personaladministration/Personalansvar/Arbetsledning Matsedels/produktionsplanering Arbetsmiljöansvar Lokalplanering Utvärdering/ uppföljning Planering/ introduktion av Fackliga förhandlingar Informationsansvar Debiteringar Beredskapsplanering Utredningsarbeten Arbetsplatsträffar Individuellt stöd till medarbetare

5 FRITIDSCHEF, Monica Perdahl-Täikkö Beredning, föredragning och effektuering av Barn- och ungdomsnämndens beslut fritidsfrågor Övergripande planering av fritidsfrågor Individuellt stöd till medarbetare Planering, drift och budget för allmänna fritidsfrågor lönebidragsanställningar bidrag till samlingslokaler fritidsanläggningarna Utvärdering och uppföljning av fritidsfrågor Ansvar för lokalupplåtelser Systemansvarig för BOKA Marknadsföring av idrottsanläggningarna Provinssamarbete Föreningsinformation Verksamhetsutveckling inom fritidssektorn Personaladministration/Personalansvar Fakturering - debitering - registrering Lotteritillstånd Arbetsplatsträffar FRITIDSKONSULENT, Stig Niva Ansvar för lokalbokningar Föreningskontakter i samband med bokningar Information till anläggningarna i samband med bokningar Föreningsservice - turneringar - tävlingar Lotterikontrollant Administrativa arbetsuppgifter Fakturahantering - debiteringar Arrangemang - samarbete, samverkan, samråd

6 FRITIDSKONSULENT, Valter Pyyny Beredning, föredragande och effektuering av Barn- och ungdomsnämndens beslut Fritid - Ungdom Övergripande planering Fritid - Ungdom Ungdomens Hus Ungdomsrådet Fritidsgårdsverksamhet Planering, drift och budget för Ungdomens Hus Ungdomsrådet Fritidsgårdsverksamhet Ledamot i ledningsgrupp Kultur & Fritid Initiera och driva ungdomsfrågor, verksamhetsutveckling Ungdomsrådet - sekreterare, kontaktperson, utveckling, stöd, resurs Fritidsgårdsverksamhet Utbildning - Utveckling - Uppföljning Arrangemang - samarbete, samverkan, samråd Administrativa arbetsuppgifter Riktad verksamhet - föreningslös ungdom Drogförebyggande verksamhet bland ungdomar Provinssamarbete Samordning, utvecklingsarbete nätverk Bottenviksbågen Ledamot, utvecklingsarbete nätverk Östra Norrbotten Hyresvärd ungdomslägenheter

7 KAMRER, Kjell Lindgren Upprätta/följa upp drift- och investeringsbudget samt verksamhetsplanering. Utifrån en helhetssyn av kommunala resurserna. Kommentera och biträda med ekonomiska råd. Sammanställa och upprätta bokslut för förvaltningen SCB statistik för barnomsorgs-, skol-, fritids- och kulturkostnader. Bevaka och följa upp statsbidrag samt framställa ansökningshandling. Upprätta avtal mellan kommunen och annan anordnare av verksamhet. Ansvarig för kommunens skolskjutsprogram, trafiksäkerhet, ny lagstiftning/rekommendationer av/till kommunalt ansvar, trafikföretags ansvar och elevers rättigheter, skolskjutsarförteckning, skolskjutsreglemente samordning av skolskjutsbehov med övrig kollektiv trafik, i samverkan med Länstrafiken upphandla beställningstrafik, i samverkan med Länstrafiken, Vägverket och entreprenörer genomföra trafikbesiktningar. På uppdrag biträde verksamhetsledning. Interkommunal ersättningar. Utredningar. Kontaktman Barn- och ungdomsförvaltningen Montessori. Ingående i den kommunala upphandlingsgruppen.

8 HANDLÄGGARE, Karin Forsslund Administrativa arbetsuppgifter Sekr. för förvaltningschefen Sekr. vid rektorskonferenser MBL-informationer/förhandlingar Skolutvecklingsgruppen BUS-gruppen Utbildning och rådgivning åt assistenter/rektorer på enheterna Inskrivning av 6 och 7 åringar Barn-, elev- och personaladministration, samordning och rådgivning Systemansvarig för KIR, barn- och elevadministrativa program Fakturahantering - debiteringar registreringar -elektronisk fakturahantering Diarieföring - Posthantering Kontaktperson för kommunens Barn- och elevförsäkring Ansvar Barn- och ungdomsförvaltningens hemsidor på Internet/ Webbredaktör Informatör Barn och ungdomsförvaltningen Assistent för Elevhälsan IT-frågor Arkivredogörare ASSISTENT, Birgit Metsävainio Inom verksamheten Skola Kultur Fritid Kost/Lokalvård Administrativa arbetsuppgifter Personaladministration Fakturahantering debiteringar - registreringar Lokalbokningar Assistent Kulturskolan Informatör Barn- & ungdomsförvaltningen

9 REKTORER ENHETERNA Verksamhetsmässigt och ekonomiskt resultatansvar, med följande speciellt betonade arbetsområden: Uppdrag/Vision/Mål Personal Utvärdering Utveckling Arbetsmiljöansvar Pedagogiskt ledarskap Rektors arbetssätt ska kännetecknas av: Individuellt stöd till medarbetarna Stöd till arbetslag Utåtriktade kontakter Gemensamt arbete i rektorsgruppen Egen utveckling GRÄNSSKOLAN Rektor Kjell Mäki GRANKULLEN/ELEVEN/LÖVET Rektor Reino Tornberg NÄRSTA/NIKKALA/SESKARÖ Rektor Ann-Christin Wikberg MARIELUND F- 9 Rektor Eva Ryytty MARIELUNDS FÖRSKOLA/KARUNGI Rektor Leif Rönnbäck SPRÅKSKOLAN Rektor Hjördis Lagnebäck SÄRSKOLAN EDEN Rektor Ingrid Attefall KULTURSKOLAN Rektor Tapio Salo TORNEDALSSKOLAN

10 Rektor Kurt Lindfors, gymnasieskolan Rektor John Waltari, vuxenutbildningen SKOLINTENDENTER ENHETERNA Ansvarar direkt under rektor för anskaffande och förvaltning av resurser inom området. I ansvaret ingår Schemaarbete Samordning personal Ekonomiuppföljning Barn-, elev- och personaladministration Fastighets- och inventarieförvaltning Samordning av inköp Samordning av lokaler Intendentens arbetssätt ska kännetecknas av: Stöd till arbetslag och medarbetare Teamarbete med rektor och assistent Externa kontakter GRANKULLEN/ELEVEN/GRÄNSSKOLAN/NÄRSTA/ NIKKALA/SESKARÖ Hans Wikström MARIELUND/KARUNGI Arja Martinviita TORNEDALSSKOLAN Bertil Segerlund

11 ASSISTENTER ENHETERNA Administrativa arbetsuppgifter Sekr. för rektor Enhetens servicecentral Kontaktperson internt och externt Vikarieanskaffning Barn-, elev- och personaladministration Fakturahantering registreringar Diarieföring Ekonomisk uppföljning via kommunens ekonomisystem Lokalbokningar GRÄNSSKOLAN GRANKULLEN/ELEVEN/LÖVET Margareta Blombäck NÄRSTA/NIKKALA/SESKARÖ Eva Sipola MARIELUND f-9 MARIELUNDS FÖRSKOLA/KARUNGI/VOJAKKALA Stina Innala SPRÅKSKOLAN/SÄRSKOLAN -EDEN Maj-Britt Juntti ELEVVÅRDEN Karin Forsslund KULTURSKOLAN Birgit Metsävainio TORNEDALSSKOLAN Eva Åhlberg Anita Kyösti

HAPARANDA STAD. Barn- och ungdomsnämndens Utbildningsutskottet

HAPARANDA STAD. Barn- och ungdomsnämndens Utbildningsutskottet s Utbildningsutskottet 2009-11-25 1 Förvaltningshuset Haparanda Onsdag 2009-11-25 kl. 08.30-11.45 Kåre Strömbäck (s) ordförande Agneta Franzén (s) Hans Öhman (s) Eine Pirilä (c) 65-68, 70-73 Kurt Lindfors

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltning Attestant/budgetansvarig Ersättare 1 Ersättare 2

Barn- och ungdomsförvaltning Attestant/budgetansvarig Ersättare 1 Ersättare 2 Beslutad av Datum Giltighetstid Barn- och ungdomsnämnden Tillsvidare Ansvar för omprövning Omprövning Gäller för Barn- och ungdomsnämnden Vid behov Angivna deleganter Attestreglemente för Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

HAPARANDA STAD. Barn- och ungdomsnämndens Utbildningsutskottet 2009-02-25 1

HAPARANDA STAD. Barn- och ungdomsnämndens Utbildningsutskottet 2009-02-25 1 s Utbildningsutskottet 2009-02-25 1 Förvaltningshuset Haparanda Onsdag 2009-02-25 kl. 08.30-12.00 Kåre Strömbäck (s) ordförande Agneta Franzén (s) Hans Öhman (s) Eine Pirilä (c) Peter Juntti (m), Sven

Läs mer

Sven Forsberg, förvaltningschef Karin Forsslund, sekreterare. Barn- och ungdomskontoret 60-69. Barn- och ungdomsnämndens Utbildningsutskott

Sven Forsberg, förvaltningschef Karin Forsslund, sekreterare. Barn- och ungdomskontoret 60-69. Barn- och ungdomsnämndens Utbildningsutskott s Utbildningsutskottet 2008-08-13 1 Förvaltningshuset Haparanda Onsdag 2008-08-13 kl. 08.30 11.00 Kåre Strömbäck (s) ordförande Agneta Franzén (s) Hans Öhman (s) Eine Pirilä (c) Peter Juntti (m), Sven

Läs mer

Sven Forsberg, förvaltningschef Karin Forsslund, sekreterare Paula Pietinhuhta, kost och lokalvårdschef, 35. Barn- och ungdomskontoret 32-39

Sven Forsberg, förvaltningschef Karin Forsslund, sekreterare Paula Pietinhuhta, kost och lokalvårdschef, 35. Barn- och ungdomskontoret 32-39 s Utbildningsutskottet 2009-05-13 1 Förvaltningshuset Haparanda Onsdag 2009-05-13 kl. 08.30-11.30 Kåre Strömbäck (s) ordförande Agneta Franzén (s) Hans Öhman (s) Eine Pirilä (c) Kurt Lindfors (m) ers.

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Regler Förskola och Skolbarnsomsorg 2007-07-01

Barn- och ungdomsnämnden. Regler Förskola och Skolbarnsomsorg 2007-07-01 Barn- och ungdomsnämnden Regler Förskola och Skolbarnsomsorg 2007-07-01 2 I N N E H Å L L sid HAPARANDA STADS FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG 3 RÄTT TILL PLATS 4 Barn till förvärvsarbetande och

Läs mer

Sven Forsberg, förvaltningschef Kjell Lindgren, sekreterare John Waltari, 43 Arja Martinviita, 44. Barn- och ungdomskontoret

Sven Forsberg, förvaltningschef Kjell Lindgren, sekreterare John Waltari, 43 Arja Martinviita, 44. Barn- och ungdomskontoret s Utbildningsutskottet 2010-08-11 1 Förvaltningshuset Haparanda Onsdag 2010-08-11 kl. 08.30-10:30 Kåre Strömbäck (s) ordförande Agneta Franzén (s) Hans Öhman (s) Lennart Blom (c) Kurt Lindfors (m) ers.

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Regler Förskola och Skolbarnsomsorg

Barn- och ungdomsnämnden. Regler Förskola och Skolbarnsomsorg Barn- och ungdomsnämnden Regler Förskola och Skolbarnsomsorg 2010-07-01 2 I N N E H Å L L sid HAPARANDA STADS FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG 3 RÄTT TILL PLATS 4 Barn till förvärvsarbetande och

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens Kultur- och fritidsutskott

Barn- och ungdomsnämndens Kultur- och fritidsutskott Kultur- och fritidsutskott 2010-05-19 1 Förvaltningshuset i Haparanda Onsdag 2010-05-19 kl. 13.00 16.00 Kåre Strömbäck (S) ordförande Tryggve Kenttä (S) Mia Romppainen (S) Carina Boman (M) Sven Forsberg,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2009-05-27 1 Förvaltningshuset Haparanda Onsdag 2009-05-27 kl. 09.00 15.00 Kåre Strömbäck (S) ordförande Agneta Franzén (S) Mia Romppainen (S) Hans Öhman (S) Rauni Paldanius (S)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens Kultur- och fritidsutskott (14)

Barn- och ungdomsnämndens Kultur- och fritidsutskott (14) Kultur- och fritidsutskott 2008-09-10 1(14) Förvaltningshuset, Haparanda Onsdag 2008-09-10 kl. 13.00 16.00 Kåre Strömbäck (s) ordförande Tryggve Kenttä (s) Kurt Lindfors (m), ers för Carina Boman Sven

Läs mer

Sven Forsberg, förvaltningschef Karin Forsslund, sekreterare Kjell Lindgren, kamrer John Waltari, rektor, 5-6. Barn- och ungdomskontoret 1-10

Sven Forsberg, förvaltningschef Karin Forsslund, sekreterare Kjell Lindgren, kamrer John Waltari, rektor, 5-6. Barn- och ungdomskontoret 1-10 s Utbildningsutskottet 2009-01-14 1 Förvaltningshuset Haparanda Onsdag 2009-01-14 kl. 08.30-10.45 Kåre Strömbäck (s) ordförande Agneta Franzén (s) Hans Öhman (s) Eine Pirilä (c) Kurt Lindfors (m) ersättare

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 2015 Kallelse

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 2015 Kallelse HAPARANDA STAD BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 2015 Kallelse Tid: Onsdag 2015-02-11 kl 09:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Godkännande av dagordning 2 Val av justerare 3

Läs mer

Sven Forsberg, förvaltningschef Karin Forsslund, sekreterare Kjell Lindgren, kamrer. Barn- och ungdomskontoret 1-7

Sven Forsberg, förvaltningschef Karin Forsslund, sekreterare Kjell Lindgren, kamrer. Barn- och ungdomskontoret 1-7 s Utbildningsutskottet 2008-01-09 1 Förvaltningshuset Haparanda Onsdag 2008-01-09 kl. 08.30 10.45 Kåre Strömbäck (s) ordförande Agneta Franzén (s) Hans Öhman (s) Eine Pirilä (c) Peter Juntti (m), Sven

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens Kultur- och fritidsutskott (14)

Barn- och ungdomsnämndens Kultur- och fritidsutskott (14) Kultur- och fritidsutskott 2008-11-12 1(14) Förvaltningshuset i Haparanda Onsdag 2008-11-12 kl. 13.00-16.00 Kåre Strömbäck (s) ordförande Tryggve Kenttä (s) Hans Öhman (s) ers för Ann-Sofie Ailovuo (s)

Läs mer

HAPARANDA STAD. Barn- och ungdomsnämndens Utbildningsutskottet 2008-05-19 1

HAPARANDA STAD. Barn- och ungdomsnämndens Utbildningsutskottet 2008-05-19 1 s Utbildningsutskottet 2008-05-19 1 Förvaltningshuset Haparanda Onsdag 2008-05-19 kl. 08.30 12.00 Kåre Strömbäck (s) ordförande Agneta Franzén (s) Hans Öhman (s) Eine Pirilä (c) Peter Juntti (m), Sven

Läs mer

Förvaltningshuset ihaparanda. Kåre Strömbäck, (S) ordförande Agneta Franzen (S) Birgit Niva (M) Ida Karkiainen (S)

Förvaltningshuset ihaparanda. Kåre Strömbäck, (S) ordförande Agneta Franzen (S) Birgit Niva (M) Ida Karkiainen (S) Utbildningsutskott Tid och plats Beslutande Förvaltningshuset ihaparanda SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-01-18 Kåre Strömbäck, (S) ordförande Agneta Franzen (S) Birgit Niva (M) Ida Karkiainen

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2009-09-30 1 Förvaltningshuset Haparanda Onsdag 2009-09-30 kl. 09.00 11.30 Kåre Strömbäck (S) ordförande Agneta Franzén (S) Mia Romppainen (S) Hans Öhman (S) Jouni Slagner (S)

Läs mer

Sven Forsberg, förvaltningschef Karin Forsslund, sekreterare Gretha Wikgren, 33 Paula Pietinhuhta, kost- och lokalvårdschef, 34-36

Sven Forsberg, förvaltningschef Karin Forsslund, sekreterare Gretha Wikgren, 33 Paula Pietinhuhta, kost- och lokalvårdschef, 34-36 s Utbildningsutskottet 2010-05-19 1 Förvaltningshuset Haparanda Onsdag 2010-05-19 kl. 08.30-11:30 Kåre Strömbäck (s) ordförande Agneta Franzén (s) Hans Öhman (s) Carin Kerttu (c) Kurt Lindfors (m) ers.

Läs mer

Modell för arbetet vid förbundsexpeditionen 2011

Modell för arbetet vid förbundsexpeditionen 2011 Modell för arbetet vid förbundsexpeditionen 2011 Utgångspunkter Styrelsen fastställer verksamhet och budget inför varje verksamhetsår. Ledningen har ansvar att leda förbundets arbete och verkställa de

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens Kultur- och fritidsutskott

Barn- och ungdomsnämndens Kultur- och fritidsutskott Kultur- och fritidsutskott 2009-09-16 1 Förvaltningshuset, Haparanda Onsdag 2009-09-16 kl. 13.00 15.00 Kåre Strömbäck (S) ordförande Tryggve Kenttä (S) Sven Danell (C) ers för Valle Olsson Kurt Lindfors

Läs mer

HAPARANDA STAD sida SAMMANTRÄD ESPROTA KOLL. Barn- och ungdomskontoret. ^^a ^^^^^^ Gc^2^,,-

HAPARANDA STAD sida SAMMANTRÄD ESPROTA KOLL. Barn- och ungdomskontoret. ^^a ^^^^^^ Gc^2^,,- sida SAMMANTRÄD ESPROTA KOLL s Utbildningsutskottet 0-03-09 Plats och tid Beslutande Förvaltningshuset Haparanda Onsdag 0-03-09 kl. 08.30 -.00 Kåre Strömbäck (S) ordförande Ida Karkiainen (S) Agneta Franzen

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2008-02-27 1(20)

Barn- och ungdomsnämnden 2008-02-27 1(20) Barn- och ungdomsnämnden 2008-02-27 1(20) Förvaltningshuset i Haparanda Onsdag 2008-02-27 kl. 09.00 16.00 Kåre Strömbäck (s) ordförande Mia Romppainen (s) Hans Öhman (s) Tryggve Kenttä (s) Eine Pirilä

Läs mer

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd connect-extend-challange h"p://urplay.se/167553 Förutsättningarna och det stöd som ges rektor från förvaltningsledning och styrelse

Läs mer

Sven Forsberg, förvaltningschef Allan Fjellvind, fritidschef Annika Hansson, kulturutvecklare, sekreterare. Hans Öhman Barn- och ungdomskontoret

Sven Forsberg, förvaltningschef Allan Fjellvind, fritidschef Annika Hansson, kulturutvecklare, sekreterare. Hans Öhman Barn- och ungdomskontoret Kultur- och fritidsutskott 2009-08-12 1(11) Förvaltningshuset, Haparanda Onsdag 2009-08-12 kl. 13.00 15.00 Kåre Strömbäck (s) ordförande Tryggve Kenttä (s) Carina Boman (m) Hans Öhman (s), ers för Ann-Sofie

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (23)

Barn- och ungdomsnämnden (23) Barn- och ungdomsnämnden 2008-01-30 1 (23) Förvaltningshuset i Haparanda Onsdag 2008-01-30 kl. 10.00 14.00 Kåre Strömbäck (s) ordförande Mia Romppainen (s) Hans Öhman (s) Tryggve Kenttä (s) Eine Pirilä

Läs mer

Styrgrupp för regionalt Vård- och omsorgscollege Norrbotten Bilaga 2 Version 2015-01-20

Styrgrupp för regionalt Vård- och omsorgscollege Norrbotten Bilaga 2 Version 2015-01-20 Styrgrupp för regionalt Vård- och omsorgscollege Norrbotten Bilaga 2 Version 2015-01-20 Representerar A = Arbetsgivare U = Utbildningsanordnare F= Facklig Ö = Övriga Ordförande och kontaktperson GULMARKERADE=

Läs mer

Marielundsskolan F 9

Marielundsskolan F 9 Marielundsskolan F 9 Marielundsskolans budget 17 394 000 Vi har 273 elever ca 80% har modersmål finska Organisation F 5, 6 9 19,04 tjänster skola 3,50 tjänster förskola/fritidshem 1,50 tjänster modersmål

Läs mer

Gymnasienämnden (11)

Gymnasienämnden (11) Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, 2001-11-20, kl 15.00-18.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s),

Läs mer

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-10 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Karin Holmberg Lundin BUN/2015:306 Barn- och utbildningsnämnden Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och

Läs mer

ADMINISTRATIV CHEF. Kompetenskrav

ADMINISTRATIV CHEF. Kompetenskrav ADMINISTRATIV CHEF Kompetenskrav Flerårig utbildning inom administrations- eller personalområdet Utbildning i mellanchefsskap Erfarenhet av löpande administrativt ansvar och projektansvar i större administrativa

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun

Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun 1 (5) KF 125/2011 Dnr 2011/95 623 Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun Kommunfullmäktiges beslut Det reviderade skolskjutsreglementet för Hultsfreds kommun godkänns. Ärendebeskrivning Förslag till

Läs mer

Läsåret 2015-2016 VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS. Elevhälsans medicinska enhet

Läsåret 2015-2016 VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS. Elevhälsans medicinska enhet VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS Läsåret 2015-2016 Elevhälsan I verksamhetsplanen används begreppet elevhälsan som då avser skolsköterskornas och skolläkarnas verksamhet. Mål Målsättningen

Läs mer

pmochco 2009 Riktlinjer & Strategier Nr 1 Utbildningsförvaltningens chefsprogram Utbildningsförvaltningen

pmochco 2009 Riktlinjer & Strategier Nr 1 Utbildningsförvaltningens chefsprogram Utbildningsförvaltningen pmochco 2009 Riktlinjer & Strategier Nr 1 Utbildningsförvaltningen Utbildningsförvaltningens chefsprogram Utbildningsförvaltningens chefsprogram Utbildningsförvaltningen, Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress:

Läs mer

Verksamhetsplan 2009

Verksamhetsplan 2009 Verksamhetsplan 2009 Haparanda 2009-02-16 Kjell Mäki Rektor Uppdrag och beskrivning av verksamheten Arbetsorganisation Utbildningen vid Gränsskolan omfattar förskoleklass, årskurserna 1-9 och integrerad

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

Barn- och utbildningsutskottet 2014-03-10 1 (10)

Barn- och utbildningsutskottet 2014-03-10 1 (10) Barn- och utbildningsutskottet 2014-03-10 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2014-03-10, kl 13.00-16.05 Beslutande Hans Lindgren (s), ordf Kjell-Åke Nilsson (s) Inga-Britt Berglund (s) Ann-Christine

Läs mer

april 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012

april 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012 Bakgrund I dagens samhälle krävs det att alla har en hög kompetens när det gäller kommunikation och informationshantering. Enligt IT-strategin

Läs mer

Arbetsuppgifter administrativ personal Salliushuset Uppdaterat 121003

Arbetsuppgifter administrativ personal Salliushuset Uppdaterat 121003 Arbetsuppgifter administrativ personal Salliushuset Uppdaterat 121003 Christina Nilsson, ekonomiassistent: Inmatning nya studerande från antagningsprogrammet Lägga in för varje utbildning nya och gamla

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

d^oyura ^n^c^«^^ ci,^'..^1^ ^

d^oyura ^n^c^«^^ ci,^'..^1^ ^ KALLELSE Barn och ungdomskontoret 2012-01-26 Ledamöterna ibarn- och ungdomsnämnden Ersättarna för kännedom Tid: 2012-02-01 kl 08:30 Plats: Hamnskär Föreläsning Focus Matglädje kl 08:30-11:00 Kristina Wikström

Läs mer

Lotten Kluck (FP), Joanna Stridh (C), Barbro Aastrup (S), Henrieta Vedberg (M),

Lotten Kluck (FP), Joanna Stridh (C), Barbro Aastrup (S), Henrieta Vedberg (M), 1(2) Plats och tid Alléskolan, 13:30-15.00 ande Ledamöter Lotten Kluck (FP), Joanna Stridh (C), Barbro Aastrup (S), Henrieta Vedberg (M), Tjänstgörande ersättare Rose-Marie Svanborg (S) ersätter Lars Halvarsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

Lyfta matematiken från förskola till gymnasium

Lyfta matematiken från förskola till gymnasium LULEÅ KOMM U N PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (5) Lyfta matematiken från förskola till gymnasium Bakgrund Att satsa på matematik är särskilt aktuellt och angeläget nu när såväl nationella som internationella

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Slottsbrons förskola Lå 2009-10 Grums kommun 1 Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Slottsbrons förskola sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Gymnasienämnden (6) Madelaine Johansson (v), 57-59, kl

Gymnasienämnden (6) Madelaine Johansson (v), 57-59, kl Sammanträdesdatum 1 (6) Plats och tid Komvux, Östra vägen 1, 2001-09-25, kl 15.00 18.50. Beslutande Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s), 1:e vice ordförande Peter Göthblad (fv), 2:e vice

Läs mer

Norsjö Kommunförvaltning

Norsjö Kommunförvaltning Allmänna Utskottet Skol och Omsorgsutskottet Teknik och Fritidsutskottet Norsjö Kommunförvaltning Kommunchef Kommunchefens STAB - Personalchef - Ekonomichef - Kanslichef - Utredningschef Förvaltningens

Läs mer

PROTOKOLL. Stina Michelson, Datum Utbildningsnämnden 2013-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-11:50.

PROTOKOLL. Stina Michelson, Datum Utbildningsnämnden 2013-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-11:50. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-11:50 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

Del 3 - Fortsatt organisationsarbete avseende ledning och organisation för ledning samt stab och stöd för Barn- och utbildningsförvaltningen

Del 3 - Fortsatt organisationsarbete avseende ledning och organisation för ledning samt stab och stöd för Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen/pem Del 3 - Fortsatt organisationsarbete avseende ledning och organisation för ledning samt stab och stöd för Barn- och utbildningsförvaltningen 2(7) Fortsatt organisationsarbete

Läs mer

Verkstadschefens arbetsuppgifter vid Ångströmverkstad

Verkstadschefens arbetsuppgifter vid Ångströmverkstad Ver. 1.1 Verkstadschefens arbetsuppgifter vid Richard Brenner 2015-09-09 Innehållsförteckning Introduktion... 3 Organisation... 3 Arbetsuppgifter... 3 3 Introduktion är en avdelning vid institutionen

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2010-06-02 1

Barn- och ungdomsnämnden 2010-06-02 1 Barn- och ungdomsnämnden 2010-06-02 1 Förvaltningshuset Haparanda Onsdag 2010-06-02 kl. 09.00 12.00 Kåre Strömbäck (S) ordförande Agneta Franzén (S) Rauni Paldanius (S) Hans Öhman (S) Jouni Slagner (S)

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lokal Strået, kl Ajournering, kl

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lokal Strået, kl Ajournering, kl Sida 1/12 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30-16.00 Ajournering, kl 14.50-15.05 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1-15 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-17.10 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Kjell Karlsson (M) ersättare

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2007-02-16 1 (12) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Paulsson (m) Bengt Svensson (c) Maria Toll

Läs mer

BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN. Grundskolan och grundsärskolan

BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN. Grundskolan och grundsärskolan BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN Grundskolan och grundsärskolan LÄSÅRET 2015-2016 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 2.1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola 1(6) Dnr 43- Västerås kommun info@vasteras.se Rektorn vid Edströmska gymnasiet anita.kettunen@vasteras.se Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola efter tillsyn av Edströmska gymnasiet i Västerås

Läs mer

Bildningsnämnden 2011-03-17 1 (15)

Bildningsnämnden 2011-03-17 1 (15) Bildningsnämnden 2011-03-17 1 (15) Plats och tid Moberg torsdagen den 17 mars 2011 kl 15.00-15.45. Beslutande Jan-Olof Jäghagen (s), ordförande Ann Helene Jonsson (m) Mickael Fransson (s) Erik Fors (s)

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Staren Särskola 1-5 Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Staren Särskola 1-5 Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Staren Särskola 1-5 Lå 2009-10 Grums kommun Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Särskolan 1-5 Sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen 3-6 Åtgärder

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 13.30-17.15 Beslutande Elena Fridfelt, ordförande (C) Klas Nordh (FP) 118-124

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-20. Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 5 och 1 2013-02-20 8:15-12:35 13:10-15:50

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-20. Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 5 och 1 2013-02-20 8:15-12:35 13:10-15:50 1 Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 5 och 1 2013-02-20 8:15-12:35 13:10-15:50 Beslutande Kristina Svensson Hans Stevander Veronica Almroth 13-21 Claes Nordevik 22-24 Lars-Åke Gustavsson Bengt Johansson

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Specialpedagogik i dagens och morgondagens förskola och skola hur ser den ut?

Specialpedagogik i dagens och morgondagens förskola och skola hur ser den ut? Specialpedagogik i dagens och morgondagens förskola och skola hur ser den ut? Christer.Jacobson@lnu.se Ulla.Gadler@lnu.se Leif.Nilsson@lnu.se Linnéuniversitetets specialpedagogiska verksamhet Vid Linnéuniversitetet

Läs mer

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun www.pwc.se Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Revisionsfråga...2 1.3.

Läs mer

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m)

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m) Barn- och ungdomsnämnden 2003-04-29 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 29 april 2003 kl 19:00-22:00 Beslutande Jerker Sjögren (kd)

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Barn- och utbildningskontoret onsdagen den 7 september 2005 kl. 13.00-14.50. Beslutande Irma Folkesson (c), ordförande 24-30 Ann Ludwigsson

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby Org.nr. 816000-5966 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Engelska skolan i Upplands Väsby belägen i Upplands Väsby kommun 2 (4) Tillsyn i Engelska

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen

Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen Uppdrag att utreda dokumenthaneringen inom BUF slutredovisning av uppdrag om diarieföring och förslag till åtgärder beträffande arkivfrågorna 2010-05-17

Läs mer

Processbeskrivning. Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur.

Processbeskrivning. Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur. Processbeskrivning Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur. Kommunchef Nicklas Bremefors har fått i uppdrag av politiken att ge förslag på ny organisation

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Demokratiboken. Din guide till medinflytande på. Komvux Södervärn. Komvux Södervärn. Malmö Stad

Demokratiboken. Din guide till medinflytande på. Komvux Södervärn. Komvux Södervärn. Malmö Stad Demokratiboken Din guide till medinflytande på Komvux Södervärn Malmö Stad Komvux Södervärn Informationen i detta häfte är framtagen efter diskussioner i APT och beslut i samverkan. För att nå våra mål

Läs mer

Anteckningar från diskussionsgrupperna: Vilket stöd behöver rektor? Varje grupp lämnade in fem punkter.

Anteckningar från diskussionsgrupperna: Vilket stöd behöver rektor? Varje grupp lämnade in fem punkter. Anteckningar från diskussionsgrupperna: Vilket stöd behöver rektor? Varje grupp lämnade in fem punkter. Från vem Kommun I en kommun kan man ofta få svar på chefsfrågor på förvaltningen, tex om ekonomi

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

^_ ^^ir '^-l'i Underskrivare

^_ ^^ir '^-l'i Underskrivare Tid och plats Beslutande Tisdag kl. 09:00 Hamnskär Marlöne Haara (S), Orförande Anna Wikström ( M), Ledamot Monica Grönberg (V), Ledamot Janne Lind (C), Ledamot Sida 1 Övriga närvarande Arja Martinviita

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Dnr:40-2010:71 INTERVJUGUIDE FÖR INSPEKTÖRER: REKTORS INTERVJUER Leder rektor

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Gert Björk (M) Sophia Steinick- Sandberg (MP) Kerstin Ekoxe (S) Göran Granberg (SD) Eva Rebbling (V) Peter Sjögren (M) Anna Biegus-Nilsson (S)

Gert Björk (M) Sophia Steinick- Sandberg (MP) Kerstin Ekoxe (S) Göran Granberg (SD) Eva Rebbling (V) Peter Sjögren (M) Anna Biegus-Nilsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (19) Plats och tid Sal VO3, Bergagymnasiet, Verkstadsgatan 1, Eslöv kl 18.00-20.15 ande Övriga närvarande Catharina Malmborg (M) Marianne Svensson (S) Madeleine Atlas (C) Håkan

Läs mer

Utbildningsnämndens (10) arbetsutskott. Osby, tisdagen den 29 november 2011 klockan

Utbildningsnämndens (10) arbetsutskott. Osby, tisdagen den 29 november 2011 klockan Utbildningsnämndens 2011-11-29 1 (10) Plats och tid Osby, tisdagen den 29 november 2011 klockan 13.00-16.20 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordförande Ingmar Bernthsson (S), 94-100 Pontus Plantman (M) Rose-Marie

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2014-12-15 116 Plats och tid Hjernet, 2014-12-15 kl. 8.30-10.45 Beslutande Per Andreasson (S) ordförande Gary Dybeck (M) tj ers för Katrin Winarve (M) Eleonore Karlsson (S)

Läs mer

Förvaltningschefens vidaredelegation

Förvaltningschefens vidaredelegation Förvaltningschefens vidaredelegation Fastställd av t.f. Chatarina Larson 2014-02-27 Dnr: FS 1.2.4-372-14 Denna plan ersätter tidigare vidaredelegation fastställd av 2011-10-01 Typ av dokument: Beslutad

Läs mer

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09 www.pwc.se Gnesta kommun Ink: 2015-09- 09 Dnr. För handläggning. Revisionsrapport Magnus Höijer Tilda Lindell förutsättningar för pedagogiskt pwc Innehållsförteckning 1. Inledning 2 1.1. Granskningsbakgrund

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens Kultur- och fritidsutskott

Barn- och ungdomsnämndens Kultur- och fritidsutskott Kultur- och fritidsutskott 2010-01-13 1 Förvaltningshuset i Haparanda Onsdag 2010-01-13 kl. 13.00-16.30 Kåre Strömbäck (S) ordförande Tryggve Kenttä (S) Carina Boman (M) Mia Romppainen (S) kl 13.45-16.30

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-12-10 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun KS F 2013/05330 Fastställd av kommundirektören den 10 december 2010. Denna riktlinje

Läs mer

Översyn Barn- och utbildningsförvaltningen

Översyn Barn- och utbildningsförvaltningen Översyn Barn- och utbildningsförvaltningen Återrapportering av uppdrag 12 juni Ängelholm Mats Carlström, Eva Lagbo Bergqvist, Malin Danielsson 1 Fokusområdet och organisatoriska områden för studien Förskoleverksamhet

Läs mer

Skolans insatser för elever med ofullständiga betyg

Skolans insatser för elever med ofullständiga betyg UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-01-26 Handläggare: Anita Hoff Telefon: 08-508 33 908 Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon: 08-508 33 010 Till Utbildningsnämnden

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning 1 Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning Fastställd av ledningsgruppen 2012-06-01 Reviderad 2013-10-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS Ca 3000 elevers lärande och utveckling sker på våra

Läs mer

Skol- och kulturkontoret en sammanfattning

Skol- och kulturkontoret en sammanfattning Skol- och kulturkontoret en sammanfattning Skol- och kulturkontoret Skellefteå kommun har en väl utbyggd förskola och skola med hög kvalitet och ett rikt och varierande kulturutbud. Två nämnder; barn-

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2006-11-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2006-11-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 52 Sammanställning av resultat 2006 Från utbildningsenheten föreligger sammanställning över betyg i årskurs 9 och nationella prov i årskurs 9 och 5. Rapporten har

Läs mer

Svar på revisorernas rapport "Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete"

Svar på revisorernas rapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anders Kamstad 2013-04-26 BUN 2013/0342 0480-45 30 20 Barn- och ungdomsnämnden Svar på revisorernas rapport "Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete"

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer