i Vänerhamn Snabbare information med nytt intranät Baltzar - elektronisk fakturahantering Kraftfull satsning på framtiden 2/2005 Stora Enso:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i Vänerhamn Snabbare information med nytt intranät Baltzar - elektronisk fakturahantering Kraftfull satsning på framtiden 2/2005 Stora Enso:"

Transkript

1 i Vänerhamn 2/2005 Snabbare information med nytt intranät Baltzar - elektronisk fakturahantering Stora Enso: Kraftfull satsning på framtiden

2 Framtidstro! SOMMAREN ÄR HÄR och de flesta av oss har redan hunnit med att njuta av semester och det vackra vädret. Det är också en bra tid att reflektera över det vi tillsammans åstadkommit och vart vi är på väg. De stora investeringar i nya magasin, kranar, lastmaskiner, truckar, och så vidare, de senaste åren, är resultatet av ett mycket gediget arbete av ER alla. Den takten vi har på investeringar måste fortsätta också i framtiden. Vänersjöfarten påverkas och begränsas av fysiska förutsättningar, som exempelvis slussarnas storlek, men också av politiska beslut. Väg och järnväg går parallellt med sjövägen till Göteborg. Vår största enskilda kund, Stora Enso, använder sig mest av väg och järnväg inom Sverige, bland annat från vår terminal, i sina systemlösningar. Ett exempel på Stora Enso:s framtidssatsning finns beskrivet senare, en satsning präglad av stor framtidstro. Det är viktigt för oss att både vi och våra kunder har en positiv syn på framtiden. Att se möjligheterna som finns överallt omkring oss är viktigt. En kort beskrivning av vårt nya system för hantering av leverantörsfakturor finns också med i detta nummer. Vi strävar efter ökad kvalitet, utnyttjande av modern teknik, och minskade kostnader på alla områden. Det kräver våra ägare och våra kunder. Det nya intranätet är en viktig kanal för spridning av intern information. Det som finns där är till för oss anställda i Vänerhamn, men ska inte spridas till övriga utanför bolaget. Ta kontakt med er närmaste chef om ni saknar något. Intranätet blir så bra som vi gör det till. Den nya hemsidan är till för extern information. Vår framtid är vad vi tillsammans gör den till! I Vänerhamn Vänerhamn, Stuvargatan 1, Karlstad Telefon: Internet: E-post: Ansvarig utgivare: Greg Campbell Redaktör: Cecilia Hellekant, Grafisk form: Cecilia Hellekant Text och bild: Personal i Vänerhamn Tryck: Trycktjänst i Karlstad På omslaget ses Per-Gunnar Claesson och Göran Johansson, Lidköping. Greg Campbell Nytt hamnläge Vänersborg VID VÄNERHAMN I VÄNERSBORG presenterades nyligen en förstudie, som visar på att ett nytt hamnläge skulle förbättra för kunderna och öka kapaciteten för hamnarna i Tvåstadsregionen, Trollhättan och Vänersborg. Dessutom skulle tung trafik genom Vänersborg minska. Med åren har den nuvarande hamnen i Vänersborg blivit kringskuren av annan bebyggelse, vilket gör att det idag saknas ytor för expansion. Ett annat problem är att en stor del av lastbilstrafiken till och från hamnen går genom Vänersborgs centrum, på sin väg till och från Vargön. Även nuvarande hamn i Trollhättan har begränsad yta för framtida verksamhet. Därför har Vänerhamn i nära samarbete med kommuner och kunder i området gjort en lokaliseringsutredning för att utse det mest lämpliga läget för en framtida etablering, vilken föreslår att en ny hamn läggs i anslutning till regionens största kund, Vargön Alloys AB. - Ett läge i direkt anslutning till Vargön Alloys produktionsanläggning visar på stora fördelar. Det blir en bättre logistik på flera sätt, menar Hans-Elof Bryntesson, teknisk chef inom Vänerhamn. - Dels blir det minskad omlastning och kortare transporter till själva kajen. Dessutom blir resan sjövägen kortare för fartygen som kommer upp från Göteborg. I samband med att projektet presenterades lämnades det också över till kommuner och region, för att de ska ta ställning till hur man vill gå vidare. Beslut om finansiering, ändringar av detaljplaner och annat är steg som måste tas för att komma vidare i processen. Projektprocessens olika steg mot förverkligande. - Utredningen har mötts av engagemang och positivt gensvar från både kommuner och kunder, säger Hans-Elof, inte minst med tanke på möjligheterna till utbyggnad av en multiterminal i anslutning till hamnen. En liknande utredning för Karlstads hamn har påbörjats. Den ska vara färdig att presenteras under hösten

3 Ökad lagerkapacitet i Lidköping ETT HELT NYTT MAGASIN står nu färdigt på det nyetablerade östra hamnområdet i Lidköping. Med en yta på 2040 m 2 får hamnen en bättre hantering för större volymer. Lagret är indelat i fyra fack för olika varuslag och kan beroende på varuslag rymma mellan ton gods. Långtidskontrakt för uthyrning har redan tecknats med företaget Spannfod, som handlar med fodervaror för jordbrukssektorn. De har sedan många år tillbaka hyrt tre lager och är en stor kund till hamnen i Lidköping. Samma vecka som lagret stod klart kom första fartygslasten med ris och veckan därpå ett annat med palmexpeller. - Kunden är mycket nöjd, berättar Per-Olof Johansson, driftchef i Lidköping. Dessutom har logistiken blivit väldigt smidig med det nya lagret. Nu kan vi lagra stora volymer på ett mer rationellt sätt, vilket ökar effektiviteten i operationerna. Bulkficka på hög höjd 10 METER HÖG och på stadiga ben. Den nya bulkfickan i Kristinehamn är stabil med sina 12 ton i vikt och sörjer för en säker hantering av det bulkgods som lossas via ficka i hamnen. - Vi beslutade oss för att skaffa en ny ficka, eftersom kunderna har en långsiktig efterfrågan på denna typ av hantering, säger Carl-Erik Holmlin, driftchef i Kristinehamn. För att ha möjlighet att lasta i s k bulkbil har den nya fickan 4,5 meters fri körhöjd. Tratten rymmer ca 35 ton gods och är självlänsande. Under våren har fickan modifierats av egen personal för att exakt passa kundernas behov. Ny koksficka och större lastmaskin UNDER VÅREN BLEV EN ny koksficka med hydrauliska luckor monterad i Vänersborg. Den är byggd med en plattform som gör att chauffören kan se hela sitt lastflak tydligt under lastningsmomentet. Fickan rymmer 200 m 3 och har 4,5 meters fri körhöjd, vilket både chaufförer och kund är mycket nöjda med eftersom även lastbilar med höga lämmar kan delta i transportkedjan. Detta innebär att utbudet av lastbilar som kan transportera koksen till Vargön Alloys AB har ökat och risken för spill minskat. Snabb leverans av lastmaskin I Vänersborg beslutades också under våren att en ny lastmaskin skulle beställas och på kort tid levererades en Volvo L 120 E till hamnen. Det är en bekväm och rejäl maskin med hög kapacitet som redan hunnit bli omtyckt av personalen. 3

4 Stora Enso En kraftfull satsning för framtiden! Minskade utsläpp på ton fossilt koldioxid per år och en ökad självförsörjningsgrad på el och värme är några av effekterna för Stora Enso Skoghalls bruk, när de genomför projektet Energy Sodapannan med rökgasreningen. Skoghalls bruk ingår i produktområdet Packaging Products inom Stora Enso, ett av världens största skogsindustriföretag. I Skoghall tillverkas kartongprodukter för främst livsmedelsförpackningar. Man har tillstånd att tillverka ton kartong per år, vilket gör anläggningen till ett av världens största kartongbruk. Med sin stora produktion är Stora Enso Skoghalls bruk en av Vänerhamns största kunder. Alla pappersrullar som produceras körs de åtta kilometrarna till Vänerterminalen i Karlstad för mellanlagring och omlastning till andra transportslag. Både hos Stora Enso och Vänerhamn finns all information om pappersrullarna tillgänglig i realtid. Det ger en mycket effektiv hantering av pappersrullarna som vid mottagningen registreras och kontrolleras mot systemet. Miljösatsning i stort format Projektet Energy 2005 genomförs för att säkerställa bas- och energiförsörjning för kartongbruket och skapa förutsättningar för kostnadseffektiv produktion med låga utsläpp. Inom projektet ryms flera olika satsningar med en sammanlagd investering på 1,9 miljarder kronor. Projektet omfattar: Sodapanna Indunstning CTMP-indunstning Luktgassystem Talloljekokeri Ombyggnad av turbiner och ångsystem Kontrollrum Ombyggnad av oljepanna till biobränslepanna Bränslehanteringssystem Energy 2005 är också en miljösatsning. Utsläppen till luft och vatten kommer att minska betydligt, då bästa tillgängliga teknik ur miljösynpunkt tillämpas. Detta medför att utsläpp av fossilt koldioxid kommer att minska med ton per år. Förändringen har betydelse i ett globalt klimatsammanhang, där den ombyggda sodapannan utgör ett stort enskilt bidrag. Utsläpp av kväveföreningar och svaveldioxid Svetsning av ett av de många rören. kommer också att minska, liksom utsläppen till vatten. Effektivare förbränningsteknik 81 meter över Vänern reser sig den nya sodapannan med den senaste förbränningstekniken. Den fungerar som en stor kemisk reaktor, som dessutom genererar ånga till resten av fabriken. Vid full produktion genereras drygt 300 ton ånga per timme och 60 % av processvärmen i fabriken kommer därifrån. Både kapacitet och verkningsgrad är avsevärt högre än de två befitliga pannor som ska tas ur drift. Hela byggnaden med tankar och tuber väger totalt ton och har ett rörsystem med en totallängd av 250 km. Ökad torrhalt med ny anläggning Även indunstningen av svartlut får en rejäl kapacitetsökning. Så mycket som möjligt av vattnet måste kokas bort från luten innan den kommer till sodapannan. Ju mindre vatten desto bättre driftekonomi för processen som helhet. När den nya indunstningsanläggningen tas i drift ökas torrhalten från dagens 65% till 80% på svartluten. Från ett modernt manöverrum kommer operatörerna att övervaka processen på dataskärmar. 4

5 Den nya sodapannan, som höjer sig 81 meter över Vänern, ska vid full produktion generera drygt 300 ton ånga per timme. Ökad el- och värmeenergiproduktion Befintlig oljepanna byggs om till biobränslepanna på 120 MW. Nya filter kommer att säkerställa låga emissionsnivåer av skadliga ämnen. Turbinerna som producerar elen kommer att matas med ånga från sodapannan och resultatet blir att självförsörjningsgraden av el ökar från 15% till knappt 40%. Värmeenergin till fjärrvärmenätet Efter ombyggnaden kommer elproduktionen i Skoghall att vara omkring MWh/år, vilket motsvarar elförbrukningen för uppvärmning av normalstora villor. En del av värmeenergin används även i det kommunala fjärrvärmenätet. - Vi är mycket nöjda med de här satsningarna, säger Peter Olsson, projektchef för Energy När samtliga nya anläggningar tas i drift har vi en mycket ren, modern och effektiv fabrik med möjlighet till ökad produktion i framtiden. 3 Operatörerna kommer att övervaka processen på flera dataskärmar. 6 Cisternparken där luten mellanlagras innan processen 5

6 Vänerhamnmedarbetaren Bengt Ledin var skeppare på Bojorten under jungfruresan. Premiärtur för Bojorten Christine af Bro, ett fartyg av typen Bojort, gjorde sin jungfruresa mellan Kristinehamn och Karlstad den 18 juni. Samtidigt invigdes den nya inre farleden mellan de båda orterna. Efter sju års arbete var det äntligen dags. Christine af Bro sjösattes och gjorde sin jungfruresa från Kristinehamn till Karlstad. Skeppare ombord var Bengt Ledin, till vardags driftchef på marina avdelningen. Mer än 290 personer har arbetat med byggnationen av detta unika fartyg, det enda i sitt slag i Sverige. Fartygstypen Bojort är av holländsk modell. Den är i princip flatbottnad, med sidosvärd för att minska avdriften, och var vanligt förekommande på Vänern under 1500 och 1600-talet. Främst användes fartygen för att transportera stångjärn från Bergslagen mellan Kristinehamn och Vänersborg. Där lastades järnet om till pråmar, som drogs med oxar och hästar i särskilda dragrännor innan slussarna i Göta Älv var byggda. Vänerhamn har, som en av sponsorerna av bygget, bidragit med bland annat lokaler och varit behjälpliga med lyft under hela byggfasen. Klas följde med godset till Hull NÄR M/S UNDEN TIDIGT i maj hade lastat sågat virke och styckegods i Kristinehamn, fick medarbetaren Klas Höggren tillfälle att åka med till mottagande hamn i Storbritannien. - Eftersom det ofta är jag och Carl- Erik Holmlin som ansvarar för hur båten lastas, ville jag se vilka påfrestningar godset utsätts för under själva överfarten, säger Klas. Sedan var det också väldigt intressant att se hur de hanterar godset i andra änden vid avlastningen. - Tidsmässigt lastar vi snabbare i Kristinehamn än vad de lossar i Hull. Främst beroende på att de har så trångt om utrymme där. -Jag tycker det är positivt att kunna åka med så här, man får en ökad förståelse för resten av logistikkedjan när man får se det med egna ögon, avslutar han. 6

7 Baltzar - elektronisk fakturahantering Snabbare och enklare! Ett byte till elektronisk fakturahantering har gett många positiva effekter. Vid elektronisk behandling behöver inte de fysiska fakturorna längre skickas runt inom företaget från plats till plats. Istället finns alla fakturor samlade centralt i Karlstad där de skannas in i Baltzar. Varje fakturabild skickas därefter med e- post till den person som ska godkänna fakturan. Mottagaren kontrollerar uppgifterna och konterar fakturan, dvs väljer rätt konto och resultatenhet att belasta summan med. Fakturan attesteras innan den skickas tillbaka till den centrala enheten. När fakturaadministratörerna Majken Köhler och Berit Mastling får tillbaka en faktura kontrolleras att inga uppgifter saknas och sedan med en enkel knapptryckning går fakturan in i ekonomisystemet. Registrerat och klart! Väljer flöde När vi ska skanna in fakturan kontrollerar vi först att alla elementen finns med, t ex bankgironummer, fakturanummer och referens. Sedan överförs fakturan till Baltzar. Då kan vi välja s k flöde för fakturabe- Ekonomiassistent Berit Mastling i arbete med Baltzar. handling och ge ett konteringsförslag, berättar ekonomichef Göran Lidström. Med Baltzar kommer fakturan som en bild med e-post. Alla bilagorna till fakturan kan följa med på samma gång. När fakturan gått genom flödet och attesterats av rätt personer kommer den tillbaka till oss igen för slutlig kontroll och överföring till Hogia, säger Göran som tycker att det fungerar väldigt smidigt. Ordning och reda! Det har ju förenklat arbetet avsevärt, säger Lennart Pettersson i Otterbäcken, som tagit aktiv del i införandet av systemet. Han fortsätter: - Det visar sig att samtliga berörda tycker att fakturaprocessen har blivit både enklare och snabbare. Dessutom har kontrollen förbättrats. Hela hanteringen är mycket mer effektiv jämfört med tidigare. Arbetsgången blir så rationell när det är ordning och reda. - Tidigare hade vi ibland problem med att hitta försvunna fakturor, vilket ställde till bekymmer. Ekonomiavdelningen kan nu koncentrera sig på det som de ska syssla med istället, avslutar han. Det finns flera varianter av denna typ av program. Att det var just Baltzar som valdes beror på att det kan integreras med bolagets befintliga ekonomisystem; Hogia. Alla som arbetar med fakturor ska komma in i processen. Ett flertal medarbetare har gått ett utbildningsprogram. Baltzar ska tillämpas fullt ut på alla kontor inom Vänerhamn efter sommaren. Militärt besök i Vänern UNDER EN HELG i april fick Karlstad hamn påhälsning av HMS Ulvön och HMS Skaftö. Dessa minjaktsfartyg är vanligtvis baserade i Karlskrona örlogshamn, men övar minjakt i olika typer av vatten. Denna gång letade de, på uppdrag av Försvarsmaktens miljöavdelning, upp och identifierade föremål utanför Otterbäcken. Där finns ett gammalt dumpningsområde för ammunition sedan andra världskriget. I samband med övningen fick även Otterbäckens hamn besök av de båda fartygen. HMS Ulvön var senast på besök i Karlstad

8 Snabbare information i ny design Vänerhamn har sedan början av juli ett nytt intranät och en ny hemsida. Flera redaktörer och ett modernt publiceringsverktyg gör det möjligt att få ut nyheterna utan dröjsmål. Det nya systemet har ett lätthanterat administrationsgränssnitt för snabb informationsspridning. All relevant information ska finnas tillgängligt för alla att ta del av. - Det gamla system var alldeles för stelt och saknade möjligheter till att decentralisera administrationsarbetet. Vi satt fast i ett gammalt system med små möjligheter att utveckla vidare, varför ett nytt system var att rekommendera, säger Niclas Edlund, ITansvarig inom Vänerhamn. Det nya systemet har en företagslogisk struktur, så att var och en inom bolaget enkelt kan hitta och ta del av den information som söks. Det gäller exempelvis protokoll från driftutskottsmöten och ledningsgruppsmöten som ska komma alla berörda till del. Liksom den månatliga godsstatistiken. Andra dokument som har blivit än mer lättillgängliga är de riskanalyser och arbetsinstruktioner, som görs löpande, för olika arbetsmoment i produktionen. Även bolagets samtliga policyer finns samlade att läsa vid behov. Spritt informationsansvar med flera redaktörer Ansvaret för att hålla intranätet uppdaterat är fördelat på flera redaktörer, där var och en ser till att hålla informationen aktuell, korrekt och komplett. - Med administrationsverktyget kan man lätt gå in och ändra eller uppdatera informationen som ligger ute, berättar Magnus Larsson, marknadslogistiker och ansvarig för administrationen av både hemsida och Niclas Edlund och Magnus Larsson visar upp den nya hemsidan. intranät. Det är lätt att använda och är kul att jobba med eftersom resultatet blir så bra, tycker han. Val av leverantör Vid val av leverantör lades stor vikt vid att hitta ett system som var enkelt att hantera och administrera. Det var också krav på att systemet redan skulle vara färdigutvecklat och klart att tas i bruk med endast enklare anpassningar för Vänerhamn. Valet föll på webbföretaget Two i Karlstad och deras koncept med webblikationer, ett moduluppbyggt system med färdig grundstomme, som kan modifieras och anpassas efter varje företags unika behov. - Det var den leverantör som bäst motsvarade våra krav, menar Göran Lidström, ekonomichef och ansvarig för upphandlingen. De har agerat professionellt genom varje del av leveransprocessen och hela tiden varit lyhörda för våra önskemål. Vi har bara lovord att säga om systemet som fungerar klanderfritt och snabbt. Förädlad hemsida Two har även byggt om hemsidan med liknande struktur, för att tydliggöra företagets budskap. -Vi vill att kunderna ska uppfatta Vänerhamn som det professionella logistikföretag vi är, med skräddarsydda helhetslösningar för varje kunds unika behov, säger Magnus Larsson. I samband med installationen lades både intranät och hemsida över på en ny server, vilket värnar för en stabil driftmiljö och snabb respons för användarna. - Både intranät och hemsida har blivit mycket snabbare nu. Det går på bråkdelen av en sekund när man klickar sig igenom sidorna. Jag som har hand om de tekniska bitarna tycker detta är ett utmärkt system, avslutar Niclas Edlund. 8

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR Skandinaviens mest centrala kusthamn KARLSTAD VÄNERHAMN AB är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande GRUVÖN KRISTINEHAMN cirka 3 miljoner

Läs mer

i Vänerhamn 1/2005 Isbrytning med m/s Karl Ökad medvetenhet = höjd kvalitet QESH - en del av vardagsarbetet

i Vänerhamn 1/2005 Isbrytning med m/s Karl Ökad medvetenhet = höjd kvalitet QESH - en del av vardagsarbetet i Vänerhamn 1/2005 Isbrytning med m/s Karl Ökad medvetenhet = höjd kvalitet QESH - en del av vardagsarbetet Se framåt! NÄR MAN LÄGGER KURSER och strategier för framtiden, är det viktigt att titta på både

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

i VÄNERHAMN Smarta kameror Nya magasin läser av och bevakar Nu mäter vi djupet i våra hamnar på kajen i Karlstad PERSONALTIDNINGEN 2/2014

i VÄNERHAMN Smarta kameror Nya magasin läser av och bevakar Nu mäter vi djupet i våra hamnar på kajen i Karlstad PERSONALTIDNINGEN 2/2014 i VÄNERHAMN PERSONALTIDNINGEN 2/2014 Smarta kameror läser av och bevakar Nu mäter vi djupet i våra hamnar Nya magasin på kajen i Karlstad VD:S KRÖNIKA Mari Christensson, Vänerhamns ekonomichef Ett bra

Läs mer

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt Säkerhet och risk Räddningstjänst Räddningstjänstens riskanalys Riskinventering finns från 1991. Enligt lagen om skydd mot olyckor skall en risk- och sårbarhetsanalys

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter 2014-01-31 Per-Henrik Evebring 2009-06-23 Stora Enso Skog AB premiärtåg 30/6-2008 Stockarydsterminalen AB premiärtåg 1/9-2008 Skogs- & bränslesortiment

Läs mer

i VÄNERHAMN Andreas Ny driftchef i Karlstads hamn Skotska biobalar Hamn- och sjöfartsskydd viktigt för vår säkerhet ger smart energi i Lidköping

i VÄNERHAMN Andreas Ny driftchef i Karlstads hamn Skotska biobalar Hamn- och sjöfartsskydd viktigt för vår säkerhet ger smart energi i Lidköping i VÄNERHAMN 1/2013 PERSONALTIDNINGEN Skotska biobalar ger smart energi i Lidköping Hamn- och sjöfartsskydd viktigt för vår säkerhet Andreas Ny driftchef i Karlstads hamn VD:S KRÖNIKA NYCKELTAL 2008-2012

Läs mer

WebAveny Elektronisk attest

WebAveny Elektronisk attest E t t e k o n o m i s y s t e m a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet WebAveny Elektronisk attest Elektronisk attest WebAveny är ett alternativt gränssnitt som gör delar av Aveny tillgängligt via

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

Enhetslaster. 2013 Enhetslaster, Logistikprogrammet

Enhetslaster. 2013 Enhetslaster, Logistikprogrammet Enhetslaster 1 Bakgrund Producent Flygtransport Vägtransport Kund Kund Truck Järnvägs transport Sjötransport Vägtransport Vägtransport Truck 2 Bakgrund Långa transportavstånd framkallar behov av omlastning

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15

Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15 Gävle Hamn är hjärtat för import och export på ostkusten. Ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg och bilar. Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15 Ostkustens logistiknav 95 % av Sveriges utrikeshandel

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

Öland En växande teknik

Öland En växande teknik Att lagra spannmål i slang är en väldigt kostnadseffektiv lagringmetod. Den möjliggör längre torkningssäsong. Det är flexibelt, säkert, okomplicerat och enkelt. Det finns i dag ett tiotal lantbrukare i

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme Hörneborgsverket i Örnsköldsvik Från biobränsle till el, ånga och värme HÖRNEBORGSVERKET: Ett nytt landmärke i Örnsköldsvik Det kraftvärmeverk som Övik Energi just nu bygger i Hörneborg är något som alla

Läs mer

PaletteArena. PaletteContract

PaletteArena. PaletteContract PaletteArena PaletteContract Palette Arena Vilka är vi? Maria Hult Per Gunnar Berndtsson Palette Arena Historia Hur började allt? Palette Club, vilka är det? Palette Arena Nutid Palette i dag Hur många

Läs mer

För att fakturera och hantera övrig ekonomi som reskontror och bokföring användes ett traditionellt ekonomisystem.

För att fakturera och hantera övrig ekonomi som reskontror och bokföring användes ett traditionellt ekonomisystem. Om Pressinfo Media AB Pressinfo arbetar med tryckta och digitala medier, t ex produktion och annonsförsäljning till tidningar, på uppdrag av företag och organisationer. Läs mer om Pressinfo på www.pressinfo.se

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

ROT + RUT = HUSAVDRAG

ROT + RUT = HUSAVDRAG Naturligtvis finns det en smart lösning för detta i Hogias ekonomisystem! Våra konkurrenter berättar gärna att deras system stödjer husavdraget. Vi på Hogia förstod inte meningen med att tala om det för

Läs mer

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster 2013-05-22 Per-Henrik Evebring Stormen Gudrun 2005 ställde Skogsindustrin inför nya utmaningar. Varför en järnvägsterminal i Stockaryd?

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Figur 1: Bilden kommer från presentationsbroschyren för Marco Polo programmet. Marco Polo är Europeiska Unionens program för projekt

Läs mer

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN HARGS HAMN 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN Välkommen till Hargs Hamn Idag är Hargs Hamn AB en bulkhamn som hanterar många olika godsslag och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om

Läs mer

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1,4 miljarder. Ca 700 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1,4 miljarder. Ca 700 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938 Omsättning ca 1,4 miljarder Ca 700 anställda 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter 27 nybyggen sedan 1990 /egen design 30 st fartyg Rederi

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

KJSK COMPACT SPORTING 2014. Beslutad 24 april 2014

KJSK COMPACT SPORTING 2014. Beslutad 24 april 2014 KJSK COMPACT SPORTING 2014 Beslutad 24 april 2014 PROJEKTGRUPP Andrè Defange Projektledare (huvudansvarig) 072-9931381 Michael Roos Projektledare (tävlingar, bankonfiguration) 076-8541074 michael.roos@wipab.se

Läs mer

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN HARGS HAMN 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN Välkommen till Hargs Hamn Idag är Hargs Hamn AB en bred bulkhamn och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om Stockholm. Hamnen utgör ett

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Praktikfall Peab. E-fakturadag i bygg- och fastighetssektorn 2010-11-25 Ulla Strandberg

Praktikfall Peab. E-fakturadag i bygg- och fastighetssektorn 2010-11-25 Ulla Strandberg Praktikfall Peab E-fakturadag i bygg- och fastighetssektorn 2010-11-25 Ulla Strandberg Introduktion Peab AB Börsnoterat företag Startat 1959 av Mats och Erik Paulsson Verksamhet i Sverige, Norge och Finland

Läs mer

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef Lantmännen Anders Jideklev Koncernlogistikchef Lantmännen Internrevision Styrelse Juridik Vd & koncernchef Strategi & affärsutveckling, FoU Ekonomi & Finans Varuflöde Human Resources Division Lantbruk

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

Säkerhet på löpande band

Säkerhet på löpande band Säkerhet på löpande band Tekniska landvinningar och förändrade arbetssätt har sedan länge samverkat för att öka såväl effektivitet som säkerhet inom bergmaterialindustrin. Men där sådant som krossar och

Läs mer

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 ExFlow AX Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 Innehåll Översikt... 2 Import av fakturor... 4 Matchning mot inköpsorder...

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Instruktionsdokument Husarbete (hushålls- och ROT-arbete)

Instruktionsdokument Husarbete (hushålls- och ROT-arbete) Allmänt gällande Husarbete Instruktionsdokument Den 1 juli 2009 införs avdrag för husarbete, ett nytt system för skattereduktion på arbetskostnader för hushålls- och ROT-arbete. För mer detaljerad beskrivning

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Rapport om Mälarsjöfarten 2013

Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Sjöfarten är i allmänhet ett billigt och effektivt transportsätt. För vår verksamhet är en fungerande sjöfart helt avgörande Jan Gånge, VD, Cementa 2013 året då många började

Läs mer

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1miljard. Ca 500 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1miljard. Ca 500 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938 Omsättning ca 1miljard Ca 500 anställda 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter Rederi 27 nybyggen sedan 1990 /egen design 32 fartyg 8

Läs mer

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen E t t m o d e r n t t r a n s p o r t - o c h l o g i s t i k f ö r e ta g OLSSONS åkeri Under alla år har Volvo varit, och är alltjämt, den största uppdragsgivaren. Vår huvudsysselsättning är fjärrtrafik

Läs mer

http://www.gs1.se/sv/om-gs1/nyheter-och-press/nyhetsbrev-gs1-sweden/nr-1-201...

http://www.gs1.se/sv/om-gs1/nyheter-och-press/nyhetsbrev-gs1-sweden/nr-1-201... Page 1 of 3 Du är här:start Om GS1 Nyheter och press Nyhetsbrev GS1 Sweden Nr 1 2012 GS1 LIM går till sjöss En standard som gynnar alla! Nr 1 2012 GS1 LIM går till sjöss En standard som gynnar alla! Det

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

DB SCHENKERcoldsped Transport av tempererade livsmedel i Sverige och Europa. Globalt nätverk. Proffs på kylt och fryst. På väg med Arla Foods

DB SCHENKERcoldsped Transport av tempererade livsmedel i Sverige och Europa. Globalt nätverk. Proffs på kylt och fryst. På väg med Arla Foods SCHENKERcoldsped Transport av tempererade livsmedel i Sverige och Europa Globalt nätverk Proffs på kylt och fryst På väg med Arla Foods Så kontaktar du Schenker Vi levererar kyla, smakupplevelser och den

Läs mer

Rollanalys INKA- och EL-projektet

Rollanalys INKA- och EL-projektet 1 (8) IT-avdelningen 2008-02-15 Rollanalys INKA- och EL-projektet Nuläge Administratör Avnämare Beställare Betalningsinstitut Budgetansvarig Godsmottagare Handläggare leverantörsfunktionen person som hjälper

Läs mer

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg.

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg. Sverige har lång kust, stor hamnkapacitet och utmärkta inre vattenvägar (IWW) med stor kapacitet att ta ytterligare volymer. 1. Utvecklingen av nuvarande närsjöfart. 2. Utvecklingen av (ny) inlandssjöfart.(iww)

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Etablering av batteritillverkning för elfordon i Fyrbodal

Etablering av batteritillverkning för elfordon i Fyrbodal FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av batteritillverkning för elfordon i Fyrbodal Lillemor Lindberg Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-06-11, del 1 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark juni (del 1)

Läs mer

EFH på Peab. BEAst årsmöte 2010 2010-03-18. Klas Antoni 0733-371029 klas.antoni@peab.se. Markus Nilsson 0733-371176 markus.nilsson@peab.

EFH på Peab. BEAst årsmöte 2010 2010-03-18. Klas Antoni 0733-371029 klas.antoni@peab.se. Markus Nilsson 0733-371176 markus.nilsson@peab. EFH på Peab BEAst årsmöte 2010 2010-03-18 Klas Antoni 0733-371029 klas.antoni@peab.se Markus Nilsson 0733-371176 markus.nilsson@peab.se EFH på Peab - BEAst årsmöte 2010-03-18 1 Upplägg Peabs EFH-projekt

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

i VÄNERHAMN Glaskross GOD JUL från Otterbäcken sprids över Norden 45 tons reachstacker på plats i Karlstad & Gott Nytt År NYA GRINDSTUGA

i VÄNERHAMN Glaskross GOD JUL från Otterbäcken sprids över Norden 45 tons reachstacker på plats i Karlstad & Gott Nytt År NYA GRINDSTUGA i VÄNERHAMN PERSONALTIDNINGEN 4/07 Glaskross från Otterbäcken sprids över Norden GOD JUL & Gott Nytt År Kristinehamn har invigt sin NYA GRINDSTUGA 45 tons reachstacker på plats i Karlstad LEDARE / HAMNNYTT

Läs mer

till iscala. SCALA EPICOR ANVÄNDARFÖRENING 2012 ULRIKA WALDNER IT GROUP

till iscala. SCALA EPICOR ANVÄNDARFÖRENING 2012 ULRIKA WALDNER IT GROUP Effektiv dokumenthantering till iscala. Elektronisk Faktura Hantering SCALA EPICOR ANVÄNDARFÖRENING 2012 ULRIKA WALDNER IT GROUP BO VILBERN IT GROUP IT Group IT Group ISE AB IT Group Solutions IT Group

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

UPPVIDINGEKLUSTRET SVERIGES FRÄMSTA TRÖSKELEFFEKTSPROJEKT?

UPPVIDINGEKLUSTRET SVERIGES FRÄMSTA TRÖSKELEFFEKTSPROJEKT? UPPVIDINGEKLUSTRET SVERIGES FRÄMSTA TRÖSKELEFFEKTSPROJEKT? Dan Sandros Projektchef Stena Renewable KRITERIER ATT UPPFYLLA De områden som ska prioriteras bör uppfylla vissa kriterier för att förslaget ska

Läs mer

i VÄNERHAMN STÅENDE RULLAR Nytt fartyg i linjetrafiken Nya 8 tons truckar Brandövning tema Krankörning i Skoghall PERSONALTIDNINGEN 4/06

i VÄNERHAMN STÅENDE RULLAR Nytt fartyg i linjetrafiken Nya 8 tons truckar Brandövning tema Krankörning i Skoghall PERSONALTIDNINGEN 4/06 i VÄNERHAMN PERSONALTIDNINGEN 4/06 Nytt fartyg i linjetrafiken Nya 8 tons truckar Brandövning tema STÅENDE RULLAR Krankörning i Skoghall LEDARE / HAMNNYTT Stuvargatan 1, 652 21 Karlstad Telefon 054-14

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

Leveransvillkor för konsument - BULK

Leveransvillkor för konsument - BULK Leveransvillkor för konsument - BULK Leveranstid Varan levereras inom fem (5) arbetsdagar efter beställningsdag under perioden 1 september - 31 mars. Under övrig tid sker leverans inom tio (10) arbetsdagar.

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING 30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Att alla beställningar görs

Läs mer

GAMING. snabb hantering av spelmaterial

GAMING. snabb hantering av spelmaterial GAMING snabb hantering av spelmaterial 1 2 3 Helhetslösning för event och spel Brottas du med att få logistiken till flera tusen spelombud att fungera med bara några timmars ledtid? Försöker du få spelrelaterad

Läs mer

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR Image size: 7,94 cm x 25,4 cm GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR BESTÄLL EN HÖGHASTIGHETSBANA! Kapacitetsbrist varierar över dygnet Kapacitet Kapacitetstak 00 06 12 18 24 Tid Marknadsefterfrågan

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Syftet med verksamhetsstyrningen inom DB Schenker Logistics är:

Syftet med verksamhetsstyrningen inom DB Schenker Logistics är: Sept-2012 Hanteringen av FARLIGT GODS inom Schenker koncernen. Schenker AB s policy farligt gods lyder enligt följande: Syftet med verksamhetsstyrningen inom DB Schenker Logistics är: att se till att etag

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för godkännande av leverantörsfakturor Manual för godkännande av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Godkännande av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och

Läs mer

RollerForks. En revolution inom pallfri godshantering

RollerForks. En revolution inom pallfri godshantering RollerForks En revolution inom pallfri godshantering RollerForks Pallar är en nödvändighet för lagerhantering. Men tänk om du kunde spara tid och utrymme genom att skicka gods utan pallar. Nu finns MSE

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Läs mer

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering) UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet

Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet Ett sätt att lätta på transport-trycket? 2010-12-16 Övergripande bild av industristruktur i Sverige (källa SCB) Bergslagen vackert och centralt i Sverige

Läs mer

Solna Rev. 2015-08-18 1(7) Ref Nr

Solna Rev. 2015-08-18 1(7) Ref Nr Solna 1(7) Ref Nr 0000_QAA_150817_LS_CV_Lasse_Sarberg Gulmarkerad.doc CURRICULUM VITAE - updaterad 20150818/GG Namn: Födelseår: 1956 Språk: Engelska och Tyska Utbildning: 1980 KTH, Civ ing, Maskinteknik,

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

Lathund för granskare/sakattestant

Lathund för granskare/sakattestant Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge

Läs mer

REN KÖRGLÄDJE. Helhetslösningar för bussrengöring

REN KÖRGLÄDJE. Helhetslösningar för bussrengöring REN KÖRGLÄDJE Helhetslösningar för bussrengöring 1 LÖSNINGEN PÅ ALLA SMUTSIGA AFFÄRER A Clean Partner är en ledande leverantör av rengöringsprodukter och systemlösningar för fordonsbranschen. Vi skapar

Läs mer

LOGISTIK BORGEBY FÄLTDAGAR

LOGISTIK BORGEBY FÄLTDAGAR LOGISTIK BORGEBY FÄLTDAGAR Sweco TransportSystem AB Olof Fredholm Hannes Englesson 2 (13) S w e co Hjälmaregatan 3 Box 242 SE-212 42 Malmö, Sverige Telefon +46 (0)10 4846600 Fax www.sweco.se Sweco TransportSystem

Läs mer

Nyhetsbrevets 2012-01-02 Volym 1, utgåva 1

Nyhetsbrevets 2012-01-02 Volym 1, utgåva 1 Nyhetsbrevets 2012-01-02 Volym 1, utgåva 1 God fortsättning...önskar VI PÅ RAKOM! 2011 har blivit 2012, nytt år med andra ord. Jag hoppas alla har haft en bra jul och nyårshelg trots avsaknaden av snö

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Fallstudie Åhléns Integrationsplattformen som ger säkrare filhantering

Fallstudie Åhléns Integrationsplattformen som ger säkrare filhantering Integrationsplattformen som ger säkrare filhantering Copyright 2006 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version 2.0 2006-05-29 2 (6) Åhléns Åhléns är inom många

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst Presentation 1 1. Presentation av är en auktoriserad redovisningbyrå som följer REKO, vilket är FARs regelverk för Redovisningskonsulter. Vi ingår i en växande kedja av redovisningsbyråer, vars samarbete

Läs mer

Optimera Ert workflow i Basware Invoice Processing

Optimera Ert workflow i Basware Invoice Processing A Basware Presentation Optimera Ert workflow i Basware Invoice Processing Niklas Edmarker 20110607 Innehåll På vilket sätt kan man sätta upp ett bra autoflow Utöka användandet av Monitor Exempel på rapporter

Läs mer

Hearing med Magnus Söderberg, vd C Security den 16 juni 2014 kl 10:00-10:40.

Hearing med Magnus Söderberg, vd C Security den 16 juni 2014 kl 10:00-10:40. Hearing med Magnus Söderberg, vd C Security den 16 juni 2014 kl 10:00-10:40. Magnus: Hej och välkomna till denna hearing. För att kunna ställa frågor måste ni vara inloggade som deltagare. Bistro: Vem/vilka

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm Miljölogistik Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14 Monica Jadsén Holm Integrerade logistikkedjor sparar miljön Värdeskapand e tjänster Värdeskapande Temperaturförändringar (år 1860 2000) tjänster

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Datachassi visar vägen till säkra transporter

Datachassi visar vägen till säkra transporter Datachassi visar vägen till säkra transporter Ett säkert sätt att skydda dig och ditt gods Datachassi AB erbjuder lösningar inom: Transportsäkerhet (säkerhet mot till exempel inbrott och dieselstölder)

Läs mer

Frågor och svar om MA-system AB 2001-09-18

Frågor och svar om MA-system AB 2001-09-18 Frågor och svar om MA-system AB 2001-09-18 Detta dokument innehåller en sammanställning av frågor och svar om MA-system AB. Har du ytterligare frågor så tveka inte att kontakta oss. Kontaktperson: Marknadschef

Läs mer

Praktiska råd vid upphandling av IT-system

Praktiska råd vid upphandling av IT-system Upphandling av PA- Lönesystem Praktiska råd vid upphandling av IT-system Upphandling av PA- Lönesystem Hur lär man sig att göra rätt? Genom att göra misstag och lära sig av dem Det finns genvägar Lär av

Läs mer

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL Dahl Kyla VÄLKOMMEN TILL DAHL KYLA Dahl Kyla ingår i Dahl Sverige AB, Sveriges ledande handelsbolag inom VVS. Vi har lång erfarenhet och vill hjälpa dig som arbetar med kyla. Det gäller allt från projekt,

Läs mer

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera

Läs mer