i Vänerhamn Snabbare information med nytt intranät Baltzar - elektronisk fakturahantering Kraftfull satsning på framtiden 2/2005 Stora Enso:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i Vänerhamn Snabbare information med nytt intranät Baltzar - elektronisk fakturahantering Kraftfull satsning på framtiden 2/2005 Stora Enso:"

Transkript

1 i Vänerhamn 2/2005 Snabbare information med nytt intranät Baltzar - elektronisk fakturahantering Stora Enso: Kraftfull satsning på framtiden

2 Framtidstro! SOMMAREN ÄR HÄR och de flesta av oss har redan hunnit med att njuta av semester och det vackra vädret. Det är också en bra tid att reflektera över det vi tillsammans åstadkommit och vart vi är på väg. De stora investeringar i nya magasin, kranar, lastmaskiner, truckar, och så vidare, de senaste åren, är resultatet av ett mycket gediget arbete av ER alla. Den takten vi har på investeringar måste fortsätta också i framtiden. Vänersjöfarten påverkas och begränsas av fysiska förutsättningar, som exempelvis slussarnas storlek, men också av politiska beslut. Väg och järnväg går parallellt med sjövägen till Göteborg. Vår största enskilda kund, Stora Enso, använder sig mest av väg och järnväg inom Sverige, bland annat från vår terminal, i sina systemlösningar. Ett exempel på Stora Enso:s framtidssatsning finns beskrivet senare, en satsning präglad av stor framtidstro. Det är viktigt för oss att både vi och våra kunder har en positiv syn på framtiden. Att se möjligheterna som finns överallt omkring oss är viktigt. En kort beskrivning av vårt nya system för hantering av leverantörsfakturor finns också med i detta nummer. Vi strävar efter ökad kvalitet, utnyttjande av modern teknik, och minskade kostnader på alla områden. Det kräver våra ägare och våra kunder. Det nya intranätet är en viktig kanal för spridning av intern information. Det som finns där är till för oss anställda i Vänerhamn, men ska inte spridas till övriga utanför bolaget. Ta kontakt med er närmaste chef om ni saknar något. Intranätet blir så bra som vi gör det till. Den nya hemsidan är till för extern information. Vår framtid är vad vi tillsammans gör den till! I Vänerhamn Vänerhamn, Stuvargatan 1, Karlstad Telefon: Internet: E-post: Ansvarig utgivare: Greg Campbell Redaktör: Cecilia Hellekant, Grafisk form: Cecilia Hellekant Text och bild: Personal i Vänerhamn Tryck: Trycktjänst i Karlstad På omslaget ses Per-Gunnar Claesson och Göran Johansson, Lidköping. Greg Campbell Nytt hamnläge Vänersborg VID VÄNERHAMN I VÄNERSBORG presenterades nyligen en förstudie, som visar på att ett nytt hamnläge skulle förbättra för kunderna och öka kapaciteten för hamnarna i Tvåstadsregionen, Trollhättan och Vänersborg. Dessutom skulle tung trafik genom Vänersborg minska. Med åren har den nuvarande hamnen i Vänersborg blivit kringskuren av annan bebyggelse, vilket gör att det idag saknas ytor för expansion. Ett annat problem är att en stor del av lastbilstrafiken till och från hamnen går genom Vänersborgs centrum, på sin väg till och från Vargön. Även nuvarande hamn i Trollhättan har begränsad yta för framtida verksamhet. Därför har Vänerhamn i nära samarbete med kommuner och kunder i området gjort en lokaliseringsutredning för att utse det mest lämpliga läget för en framtida etablering, vilken föreslår att en ny hamn läggs i anslutning till regionens största kund, Vargön Alloys AB. - Ett läge i direkt anslutning till Vargön Alloys produktionsanläggning visar på stora fördelar. Det blir en bättre logistik på flera sätt, menar Hans-Elof Bryntesson, teknisk chef inom Vänerhamn. - Dels blir det minskad omlastning och kortare transporter till själva kajen. Dessutom blir resan sjövägen kortare för fartygen som kommer upp från Göteborg. I samband med att projektet presenterades lämnades det också över till kommuner och region, för att de ska ta ställning till hur man vill gå vidare. Beslut om finansiering, ändringar av detaljplaner och annat är steg som måste tas för att komma vidare i processen. Projektprocessens olika steg mot förverkligande. - Utredningen har mötts av engagemang och positivt gensvar från både kommuner och kunder, säger Hans-Elof, inte minst med tanke på möjligheterna till utbyggnad av en multiterminal i anslutning till hamnen. En liknande utredning för Karlstads hamn har påbörjats. Den ska vara färdig att presenteras under hösten

3 Ökad lagerkapacitet i Lidköping ETT HELT NYTT MAGASIN står nu färdigt på det nyetablerade östra hamnområdet i Lidköping. Med en yta på 2040 m 2 får hamnen en bättre hantering för större volymer. Lagret är indelat i fyra fack för olika varuslag och kan beroende på varuslag rymma mellan ton gods. Långtidskontrakt för uthyrning har redan tecknats med företaget Spannfod, som handlar med fodervaror för jordbrukssektorn. De har sedan många år tillbaka hyrt tre lager och är en stor kund till hamnen i Lidköping. Samma vecka som lagret stod klart kom första fartygslasten med ris och veckan därpå ett annat med palmexpeller. - Kunden är mycket nöjd, berättar Per-Olof Johansson, driftchef i Lidköping. Dessutom har logistiken blivit väldigt smidig med det nya lagret. Nu kan vi lagra stora volymer på ett mer rationellt sätt, vilket ökar effektiviteten i operationerna. Bulkficka på hög höjd 10 METER HÖG och på stadiga ben. Den nya bulkfickan i Kristinehamn är stabil med sina 12 ton i vikt och sörjer för en säker hantering av det bulkgods som lossas via ficka i hamnen. - Vi beslutade oss för att skaffa en ny ficka, eftersom kunderna har en långsiktig efterfrågan på denna typ av hantering, säger Carl-Erik Holmlin, driftchef i Kristinehamn. För att ha möjlighet att lasta i s k bulkbil har den nya fickan 4,5 meters fri körhöjd. Tratten rymmer ca 35 ton gods och är självlänsande. Under våren har fickan modifierats av egen personal för att exakt passa kundernas behov. Ny koksficka och större lastmaskin UNDER VÅREN BLEV EN ny koksficka med hydrauliska luckor monterad i Vänersborg. Den är byggd med en plattform som gör att chauffören kan se hela sitt lastflak tydligt under lastningsmomentet. Fickan rymmer 200 m 3 och har 4,5 meters fri körhöjd, vilket både chaufförer och kund är mycket nöjda med eftersom även lastbilar med höga lämmar kan delta i transportkedjan. Detta innebär att utbudet av lastbilar som kan transportera koksen till Vargön Alloys AB har ökat och risken för spill minskat. Snabb leverans av lastmaskin I Vänersborg beslutades också under våren att en ny lastmaskin skulle beställas och på kort tid levererades en Volvo L 120 E till hamnen. Det är en bekväm och rejäl maskin med hög kapacitet som redan hunnit bli omtyckt av personalen. 3

4 Stora Enso En kraftfull satsning för framtiden! Minskade utsläpp på ton fossilt koldioxid per år och en ökad självförsörjningsgrad på el och värme är några av effekterna för Stora Enso Skoghalls bruk, när de genomför projektet Energy Sodapannan med rökgasreningen. Skoghalls bruk ingår i produktområdet Packaging Products inom Stora Enso, ett av världens största skogsindustriföretag. I Skoghall tillverkas kartongprodukter för främst livsmedelsförpackningar. Man har tillstånd att tillverka ton kartong per år, vilket gör anläggningen till ett av världens största kartongbruk. Med sin stora produktion är Stora Enso Skoghalls bruk en av Vänerhamns största kunder. Alla pappersrullar som produceras körs de åtta kilometrarna till Vänerterminalen i Karlstad för mellanlagring och omlastning till andra transportslag. Både hos Stora Enso och Vänerhamn finns all information om pappersrullarna tillgänglig i realtid. Det ger en mycket effektiv hantering av pappersrullarna som vid mottagningen registreras och kontrolleras mot systemet. Miljösatsning i stort format Projektet Energy 2005 genomförs för att säkerställa bas- och energiförsörjning för kartongbruket och skapa förutsättningar för kostnadseffektiv produktion med låga utsläpp. Inom projektet ryms flera olika satsningar med en sammanlagd investering på 1,9 miljarder kronor. Projektet omfattar: Sodapanna Indunstning CTMP-indunstning Luktgassystem Talloljekokeri Ombyggnad av turbiner och ångsystem Kontrollrum Ombyggnad av oljepanna till biobränslepanna Bränslehanteringssystem Energy 2005 är också en miljösatsning. Utsläppen till luft och vatten kommer att minska betydligt, då bästa tillgängliga teknik ur miljösynpunkt tillämpas. Detta medför att utsläpp av fossilt koldioxid kommer att minska med ton per år. Förändringen har betydelse i ett globalt klimatsammanhang, där den ombyggda sodapannan utgör ett stort enskilt bidrag. Utsläpp av kväveföreningar och svaveldioxid Svetsning av ett av de många rören. kommer också att minska, liksom utsläppen till vatten. Effektivare förbränningsteknik 81 meter över Vänern reser sig den nya sodapannan med den senaste förbränningstekniken. Den fungerar som en stor kemisk reaktor, som dessutom genererar ånga till resten av fabriken. Vid full produktion genereras drygt 300 ton ånga per timme och 60 % av processvärmen i fabriken kommer därifrån. Både kapacitet och verkningsgrad är avsevärt högre än de två befitliga pannor som ska tas ur drift. Hela byggnaden med tankar och tuber väger totalt ton och har ett rörsystem med en totallängd av 250 km. Ökad torrhalt med ny anläggning Även indunstningen av svartlut får en rejäl kapacitetsökning. Så mycket som möjligt av vattnet måste kokas bort från luten innan den kommer till sodapannan. Ju mindre vatten desto bättre driftekonomi för processen som helhet. När den nya indunstningsanläggningen tas i drift ökas torrhalten från dagens 65% till 80% på svartluten. Från ett modernt manöverrum kommer operatörerna att övervaka processen på dataskärmar. 4

5 Den nya sodapannan, som höjer sig 81 meter över Vänern, ska vid full produktion generera drygt 300 ton ånga per timme. Ökad el- och värmeenergiproduktion Befintlig oljepanna byggs om till biobränslepanna på 120 MW. Nya filter kommer att säkerställa låga emissionsnivåer av skadliga ämnen. Turbinerna som producerar elen kommer att matas med ånga från sodapannan och resultatet blir att självförsörjningsgraden av el ökar från 15% till knappt 40%. Värmeenergin till fjärrvärmenätet Efter ombyggnaden kommer elproduktionen i Skoghall att vara omkring MWh/år, vilket motsvarar elförbrukningen för uppvärmning av normalstora villor. En del av värmeenergin används även i det kommunala fjärrvärmenätet. - Vi är mycket nöjda med de här satsningarna, säger Peter Olsson, projektchef för Energy När samtliga nya anläggningar tas i drift har vi en mycket ren, modern och effektiv fabrik med möjlighet till ökad produktion i framtiden. 3 Operatörerna kommer att övervaka processen på flera dataskärmar. 6 Cisternparken där luten mellanlagras innan processen 5

6 Vänerhamnmedarbetaren Bengt Ledin var skeppare på Bojorten under jungfruresan. Premiärtur för Bojorten Christine af Bro, ett fartyg av typen Bojort, gjorde sin jungfruresa mellan Kristinehamn och Karlstad den 18 juni. Samtidigt invigdes den nya inre farleden mellan de båda orterna. Efter sju års arbete var det äntligen dags. Christine af Bro sjösattes och gjorde sin jungfruresa från Kristinehamn till Karlstad. Skeppare ombord var Bengt Ledin, till vardags driftchef på marina avdelningen. Mer än 290 personer har arbetat med byggnationen av detta unika fartyg, det enda i sitt slag i Sverige. Fartygstypen Bojort är av holländsk modell. Den är i princip flatbottnad, med sidosvärd för att minska avdriften, och var vanligt förekommande på Vänern under 1500 och 1600-talet. Främst användes fartygen för att transportera stångjärn från Bergslagen mellan Kristinehamn och Vänersborg. Där lastades järnet om till pråmar, som drogs med oxar och hästar i särskilda dragrännor innan slussarna i Göta Älv var byggda. Vänerhamn har, som en av sponsorerna av bygget, bidragit med bland annat lokaler och varit behjälpliga med lyft under hela byggfasen. Klas följde med godset till Hull NÄR M/S UNDEN TIDIGT i maj hade lastat sågat virke och styckegods i Kristinehamn, fick medarbetaren Klas Höggren tillfälle att åka med till mottagande hamn i Storbritannien. - Eftersom det ofta är jag och Carl- Erik Holmlin som ansvarar för hur båten lastas, ville jag se vilka påfrestningar godset utsätts för under själva överfarten, säger Klas. Sedan var det också väldigt intressant att se hur de hanterar godset i andra änden vid avlastningen. - Tidsmässigt lastar vi snabbare i Kristinehamn än vad de lossar i Hull. Främst beroende på att de har så trångt om utrymme där. -Jag tycker det är positivt att kunna åka med så här, man får en ökad förståelse för resten av logistikkedjan när man får se det med egna ögon, avslutar han. 6

7 Baltzar - elektronisk fakturahantering Snabbare och enklare! Ett byte till elektronisk fakturahantering har gett många positiva effekter. Vid elektronisk behandling behöver inte de fysiska fakturorna längre skickas runt inom företaget från plats till plats. Istället finns alla fakturor samlade centralt i Karlstad där de skannas in i Baltzar. Varje fakturabild skickas därefter med e- post till den person som ska godkänna fakturan. Mottagaren kontrollerar uppgifterna och konterar fakturan, dvs väljer rätt konto och resultatenhet att belasta summan med. Fakturan attesteras innan den skickas tillbaka till den centrala enheten. När fakturaadministratörerna Majken Köhler och Berit Mastling får tillbaka en faktura kontrolleras att inga uppgifter saknas och sedan med en enkel knapptryckning går fakturan in i ekonomisystemet. Registrerat och klart! Väljer flöde När vi ska skanna in fakturan kontrollerar vi först att alla elementen finns med, t ex bankgironummer, fakturanummer och referens. Sedan överförs fakturan till Baltzar. Då kan vi välja s k flöde för fakturabe- Ekonomiassistent Berit Mastling i arbete med Baltzar. handling och ge ett konteringsförslag, berättar ekonomichef Göran Lidström. Med Baltzar kommer fakturan som en bild med e-post. Alla bilagorna till fakturan kan följa med på samma gång. När fakturan gått genom flödet och attesterats av rätt personer kommer den tillbaka till oss igen för slutlig kontroll och överföring till Hogia, säger Göran som tycker att det fungerar väldigt smidigt. Ordning och reda! Det har ju förenklat arbetet avsevärt, säger Lennart Pettersson i Otterbäcken, som tagit aktiv del i införandet av systemet. Han fortsätter: - Det visar sig att samtliga berörda tycker att fakturaprocessen har blivit både enklare och snabbare. Dessutom har kontrollen förbättrats. Hela hanteringen är mycket mer effektiv jämfört med tidigare. Arbetsgången blir så rationell när det är ordning och reda. - Tidigare hade vi ibland problem med att hitta försvunna fakturor, vilket ställde till bekymmer. Ekonomiavdelningen kan nu koncentrera sig på det som de ska syssla med istället, avslutar han. Det finns flera varianter av denna typ av program. Att det var just Baltzar som valdes beror på att det kan integreras med bolagets befintliga ekonomisystem; Hogia. Alla som arbetar med fakturor ska komma in i processen. Ett flertal medarbetare har gått ett utbildningsprogram. Baltzar ska tillämpas fullt ut på alla kontor inom Vänerhamn efter sommaren. Militärt besök i Vänern UNDER EN HELG i april fick Karlstad hamn påhälsning av HMS Ulvön och HMS Skaftö. Dessa minjaktsfartyg är vanligtvis baserade i Karlskrona örlogshamn, men övar minjakt i olika typer av vatten. Denna gång letade de, på uppdrag av Försvarsmaktens miljöavdelning, upp och identifierade föremål utanför Otterbäcken. Där finns ett gammalt dumpningsområde för ammunition sedan andra världskriget. I samband med övningen fick även Otterbäckens hamn besök av de båda fartygen. HMS Ulvön var senast på besök i Karlstad

8 Snabbare information i ny design Vänerhamn har sedan början av juli ett nytt intranät och en ny hemsida. Flera redaktörer och ett modernt publiceringsverktyg gör det möjligt att få ut nyheterna utan dröjsmål. Det nya systemet har ett lätthanterat administrationsgränssnitt för snabb informationsspridning. All relevant information ska finnas tillgängligt för alla att ta del av. - Det gamla system var alldeles för stelt och saknade möjligheter till att decentralisera administrationsarbetet. Vi satt fast i ett gammalt system med små möjligheter att utveckla vidare, varför ett nytt system var att rekommendera, säger Niclas Edlund, ITansvarig inom Vänerhamn. Det nya systemet har en företagslogisk struktur, så att var och en inom bolaget enkelt kan hitta och ta del av den information som söks. Det gäller exempelvis protokoll från driftutskottsmöten och ledningsgruppsmöten som ska komma alla berörda till del. Liksom den månatliga godsstatistiken. Andra dokument som har blivit än mer lättillgängliga är de riskanalyser och arbetsinstruktioner, som görs löpande, för olika arbetsmoment i produktionen. Även bolagets samtliga policyer finns samlade att läsa vid behov. Spritt informationsansvar med flera redaktörer Ansvaret för att hålla intranätet uppdaterat är fördelat på flera redaktörer, där var och en ser till att hålla informationen aktuell, korrekt och komplett. - Med administrationsverktyget kan man lätt gå in och ändra eller uppdatera informationen som ligger ute, berättar Magnus Larsson, marknadslogistiker och ansvarig för administrationen av både hemsida och Niclas Edlund och Magnus Larsson visar upp den nya hemsidan. intranät. Det är lätt att använda och är kul att jobba med eftersom resultatet blir så bra, tycker han. Val av leverantör Vid val av leverantör lades stor vikt vid att hitta ett system som var enkelt att hantera och administrera. Det var också krav på att systemet redan skulle vara färdigutvecklat och klart att tas i bruk med endast enklare anpassningar för Vänerhamn. Valet föll på webbföretaget Two i Karlstad och deras koncept med webblikationer, ett moduluppbyggt system med färdig grundstomme, som kan modifieras och anpassas efter varje företags unika behov. - Det var den leverantör som bäst motsvarade våra krav, menar Göran Lidström, ekonomichef och ansvarig för upphandlingen. De har agerat professionellt genom varje del av leveransprocessen och hela tiden varit lyhörda för våra önskemål. Vi har bara lovord att säga om systemet som fungerar klanderfritt och snabbt. Förädlad hemsida Two har även byggt om hemsidan med liknande struktur, för att tydliggöra företagets budskap. -Vi vill att kunderna ska uppfatta Vänerhamn som det professionella logistikföretag vi är, med skräddarsydda helhetslösningar för varje kunds unika behov, säger Magnus Larsson. I samband med installationen lades både intranät och hemsida över på en ny server, vilket värnar för en stabil driftmiljö och snabb respons för användarna. - Både intranät och hemsida har blivit mycket snabbare nu. Det går på bråkdelen av en sekund när man klickar sig igenom sidorna. Jag som har hand om de tekniska bitarna tycker detta är ett utmärkt system, avslutar Niclas Edlund. 8

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement Integration koppla samman andra program med s ekonomiprogram utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement -handel We Tillverkning Lager ekonomiprogram E-handel Butik Lösningar från Spcs integrationspartners

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 2-2012 Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm 2

Läs mer

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10 #5 2010 ISTONE OCH O NEILL RULLAR VIDARE TILLSAMMANS Sportmodejätten O Neill Europe beslutade hösten 2008 att införa affärssystemet Lawson M3. Lösningen är branschanpassat och utformat för att kunna möta

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Fortsatt tufft för fastighetsbranschen. "Vi vill få en bra mix av butiker i city." HYRESFÖRHANDLINGARNA BLIR

Fortsatt tufft för fastighetsbranschen. Vi vill få en bra mix av butiker i city. HYRESFÖRHANDLINGARNA BLIR Utredning visar stor vilja att bygga om vindar sid 5 Dags att ha koll på sin egenkontroll sid 3 Fjärrvärmemonopolet på väg att luckras upp sid 4 Nyhetsbrev från Fastighetsägarna GFR Foto: Sofia Sabel NR

Läs mer

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET.

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET. RAPPORT Teldok 107 Nyttan av elektronisk affärskommunikation för småföretag Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET Peter Fredholm Teldok TELDOK är styrelsens i Telia AB initiativ till dokumentation

Läs mer

Högaktuellt. information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014. Morgan Lindstam på Lindstams Bygg

Högaktuellt. information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014. Morgan Lindstam på Lindstams Bygg Högaktuellt information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014 Lightweight - starkare & lättare allt om fördelarna med det nya systemet sid 3 Morgan Lindstam på Lindstams Bygg

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

Bankuellt Nr 9 Maj 2013

Bankuellt Nr 9 Maj 2013 Bankuellt Nr 9 Maj 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Nu är bokslutet för 2012 klart. Och återigen kan vi konstatera att vi gör ett fantastiskt år. Bergslagens Sparbank går

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Våra kunder berättar

Våra kunder berättar Våra kunder berättar Implemas kunder består främst av medelstora svenska företag. Företagen verkar inom ett antal branscher med viss tyngdpunkt på tillverkning, livsmedel, läkemedel, handel och grossist.

Läs mer

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015 4 av 10 skulle dela ett foto via sociala medier om produkten kom unikt paketerad Therese Reuterswärd, e-handelschef på Nespresso, om förpackningens betydelse. AMAZON Hot eller möjlighet för nordiska e-handlare?

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Här rattas molnfabriken

Här rattas molnfabriken SYSAV 3.13 E.ON: Här rattas molnfabriken Väder och ekonomi styr Heleneholmsverket Säker kryssning med TT-Line tung batterivinst Boliden BERGSÖE återvinner BLY UR BATTERIER Tre gånger effektivare än att

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer