i Vänerhamn Snabbare information med nytt intranät Baltzar - elektronisk fakturahantering Kraftfull satsning på framtiden 2/2005 Stora Enso:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i Vänerhamn Snabbare information med nytt intranät Baltzar - elektronisk fakturahantering Kraftfull satsning på framtiden 2/2005 Stora Enso:"

Transkript

1 i Vänerhamn 2/2005 Snabbare information med nytt intranät Baltzar - elektronisk fakturahantering Stora Enso: Kraftfull satsning på framtiden

2 Framtidstro! SOMMAREN ÄR HÄR och de flesta av oss har redan hunnit med att njuta av semester och det vackra vädret. Det är också en bra tid att reflektera över det vi tillsammans åstadkommit och vart vi är på väg. De stora investeringar i nya magasin, kranar, lastmaskiner, truckar, och så vidare, de senaste åren, är resultatet av ett mycket gediget arbete av ER alla. Den takten vi har på investeringar måste fortsätta också i framtiden. Vänersjöfarten påverkas och begränsas av fysiska förutsättningar, som exempelvis slussarnas storlek, men också av politiska beslut. Väg och järnväg går parallellt med sjövägen till Göteborg. Vår största enskilda kund, Stora Enso, använder sig mest av väg och järnväg inom Sverige, bland annat från vår terminal, i sina systemlösningar. Ett exempel på Stora Enso:s framtidssatsning finns beskrivet senare, en satsning präglad av stor framtidstro. Det är viktigt för oss att både vi och våra kunder har en positiv syn på framtiden. Att se möjligheterna som finns överallt omkring oss är viktigt. En kort beskrivning av vårt nya system för hantering av leverantörsfakturor finns också med i detta nummer. Vi strävar efter ökad kvalitet, utnyttjande av modern teknik, och minskade kostnader på alla områden. Det kräver våra ägare och våra kunder. Det nya intranätet är en viktig kanal för spridning av intern information. Det som finns där är till för oss anställda i Vänerhamn, men ska inte spridas till övriga utanför bolaget. Ta kontakt med er närmaste chef om ni saknar något. Intranätet blir så bra som vi gör det till. Den nya hemsidan är till för extern information. Vår framtid är vad vi tillsammans gör den till! I Vänerhamn Vänerhamn, Stuvargatan 1, Karlstad Telefon: Internet: E-post: Ansvarig utgivare: Greg Campbell Redaktör: Cecilia Hellekant, Grafisk form: Cecilia Hellekant Text och bild: Personal i Vänerhamn Tryck: Trycktjänst i Karlstad På omslaget ses Per-Gunnar Claesson och Göran Johansson, Lidköping. Greg Campbell Nytt hamnläge Vänersborg VID VÄNERHAMN I VÄNERSBORG presenterades nyligen en förstudie, som visar på att ett nytt hamnläge skulle förbättra för kunderna och öka kapaciteten för hamnarna i Tvåstadsregionen, Trollhättan och Vänersborg. Dessutom skulle tung trafik genom Vänersborg minska. Med åren har den nuvarande hamnen i Vänersborg blivit kringskuren av annan bebyggelse, vilket gör att det idag saknas ytor för expansion. Ett annat problem är att en stor del av lastbilstrafiken till och från hamnen går genom Vänersborgs centrum, på sin väg till och från Vargön. Även nuvarande hamn i Trollhättan har begränsad yta för framtida verksamhet. Därför har Vänerhamn i nära samarbete med kommuner och kunder i området gjort en lokaliseringsutredning för att utse det mest lämpliga läget för en framtida etablering, vilken föreslår att en ny hamn läggs i anslutning till regionens största kund, Vargön Alloys AB. - Ett läge i direkt anslutning till Vargön Alloys produktionsanläggning visar på stora fördelar. Det blir en bättre logistik på flera sätt, menar Hans-Elof Bryntesson, teknisk chef inom Vänerhamn. - Dels blir det minskad omlastning och kortare transporter till själva kajen. Dessutom blir resan sjövägen kortare för fartygen som kommer upp från Göteborg. I samband med att projektet presenterades lämnades det också över till kommuner och region, för att de ska ta ställning till hur man vill gå vidare. Beslut om finansiering, ändringar av detaljplaner och annat är steg som måste tas för att komma vidare i processen. Projektprocessens olika steg mot förverkligande. - Utredningen har mötts av engagemang och positivt gensvar från både kommuner och kunder, säger Hans-Elof, inte minst med tanke på möjligheterna till utbyggnad av en multiterminal i anslutning till hamnen. En liknande utredning för Karlstads hamn har påbörjats. Den ska vara färdig att presenteras under hösten

3 Ökad lagerkapacitet i Lidköping ETT HELT NYTT MAGASIN står nu färdigt på det nyetablerade östra hamnområdet i Lidköping. Med en yta på 2040 m 2 får hamnen en bättre hantering för större volymer. Lagret är indelat i fyra fack för olika varuslag och kan beroende på varuslag rymma mellan ton gods. Långtidskontrakt för uthyrning har redan tecknats med företaget Spannfod, som handlar med fodervaror för jordbrukssektorn. De har sedan många år tillbaka hyrt tre lager och är en stor kund till hamnen i Lidköping. Samma vecka som lagret stod klart kom första fartygslasten med ris och veckan därpå ett annat med palmexpeller. - Kunden är mycket nöjd, berättar Per-Olof Johansson, driftchef i Lidköping. Dessutom har logistiken blivit väldigt smidig med det nya lagret. Nu kan vi lagra stora volymer på ett mer rationellt sätt, vilket ökar effektiviteten i operationerna. Bulkficka på hög höjd 10 METER HÖG och på stadiga ben. Den nya bulkfickan i Kristinehamn är stabil med sina 12 ton i vikt och sörjer för en säker hantering av det bulkgods som lossas via ficka i hamnen. - Vi beslutade oss för att skaffa en ny ficka, eftersom kunderna har en långsiktig efterfrågan på denna typ av hantering, säger Carl-Erik Holmlin, driftchef i Kristinehamn. För att ha möjlighet att lasta i s k bulkbil har den nya fickan 4,5 meters fri körhöjd. Tratten rymmer ca 35 ton gods och är självlänsande. Under våren har fickan modifierats av egen personal för att exakt passa kundernas behov. Ny koksficka och större lastmaskin UNDER VÅREN BLEV EN ny koksficka med hydrauliska luckor monterad i Vänersborg. Den är byggd med en plattform som gör att chauffören kan se hela sitt lastflak tydligt under lastningsmomentet. Fickan rymmer 200 m 3 och har 4,5 meters fri körhöjd, vilket både chaufförer och kund är mycket nöjda med eftersom även lastbilar med höga lämmar kan delta i transportkedjan. Detta innebär att utbudet av lastbilar som kan transportera koksen till Vargön Alloys AB har ökat och risken för spill minskat. Snabb leverans av lastmaskin I Vänersborg beslutades också under våren att en ny lastmaskin skulle beställas och på kort tid levererades en Volvo L 120 E till hamnen. Det är en bekväm och rejäl maskin med hög kapacitet som redan hunnit bli omtyckt av personalen. 3

4 Stora Enso En kraftfull satsning för framtiden! Minskade utsläpp på ton fossilt koldioxid per år och en ökad självförsörjningsgrad på el och värme är några av effekterna för Stora Enso Skoghalls bruk, när de genomför projektet Energy Sodapannan med rökgasreningen. Skoghalls bruk ingår i produktområdet Packaging Products inom Stora Enso, ett av världens största skogsindustriföretag. I Skoghall tillverkas kartongprodukter för främst livsmedelsförpackningar. Man har tillstånd att tillverka ton kartong per år, vilket gör anläggningen till ett av världens största kartongbruk. Med sin stora produktion är Stora Enso Skoghalls bruk en av Vänerhamns största kunder. Alla pappersrullar som produceras körs de åtta kilometrarna till Vänerterminalen i Karlstad för mellanlagring och omlastning till andra transportslag. Både hos Stora Enso och Vänerhamn finns all information om pappersrullarna tillgänglig i realtid. Det ger en mycket effektiv hantering av pappersrullarna som vid mottagningen registreras och kontrolleras mot systemet. Miljösatsning i stort format Projektet Energy 2005 genomförs för att säkerställa bas- och energiförsörjning för kartongbruket och skapa förutsättningar för kostnadseffektiv produktion med låga utsläpp. Inom projektet ryms flera olika satsningar med en sammanlagd investering på 1,9 miljarder kronor. Projektet omfattar: Sodapanna Indunstning CTMP-indunstning Luktgassystem Talloljekokeri Ombyggnad av turbiner och ångsystem Kontrollrum Ombyggnad av oljepanna till biobränslepanna Bränslehanteringssystem Energy 2005 är också en miljösatsning. Utsläppen till luft och vatten kommer att minska betydligt, då bästa tillgängliga teknik ur miljösynpunkt tillämpas. Detta medför att utsläpp av fossilt koldioxid kommer att minska med ton per år. Förändringen har betydelse i ett globalt klimatsammanhang, där den ombyggda sodapannan utgör ett stort enskilt bidrag. Utsläpp av kväveföreningar och svaveldioxid Svetsning av ett av de många rören. kommer också att minska, liksom utsläppen till vatten. Effektivare förbränningsteknik 81 meter över Vänern reser sig den nya sodapannan med den senaste förbränningstekniken. Den fungerar som en stor kemisk reaktor, som dessutom genererar ånga till resten av fabriken. Vid full produktion genereras drygt 300 ton ånga per timme och 60 % av processvärmen i fabriken kommer därifrån. Både kapacitet och verkningsgrad är avsevärt högre än de två befitliga pannor som ska tas ur drift. Hela byggnaden med tankar och tuber väger totalt ton och har ett rörsystem med en totallängd av 250 km. Ökad torrhalt med ny anläggning Även indunstningen av svartlut får en rejäl kapacitetsökning. Så mycket som möjligt av vattnet måste kokas bort från luten innan den kommer till sodapannan. Ju mindre vatten desto bättre driftekonomi för processen som helhet. När den nya indunstningsanläggningen tas i drift ökas torrhalten från dagens 65% till 80% på svartluten. Från ett modernt manöverrum kommer operatörerna att övervaka processen på dataskärmar. 4

5 Den nya sodapannan, som höjer sig 81 meter över Vänern, ska vid full produktion generera drygt 300 ton ånga per timme. Ökad el- och värmeenergiproduktion Befintlig oljepanna byggs om till biobränslepanna på 120 MW. Nya filter kommer att säkerställa låga emissionsnivåer av skadliga ämnen. Turbinerna som producerar elen kommer att matas med ånga från sodapannan och resultatet blir att självförsörjningsgraden av el ökar från 15% till knappt 40%. Värmeenergin till fjärrvärmenätet Efter ombyggnaden kommer elproduktionen i Skoghall att vara omkring MWh/år, vilket motsvarar elförbrukningen för uppvärmning av normalstora villor. En del av värmeenergin används även i det kommunala fjärrvärmenätet. - Vi är mycket nöjda med de här satsningarna, säger Peter Olsson, projektchef för Energy När samtliga nya anläggningar tas i drift har vi en mycket ren, modern och effektiv fabrik med möjlighet till ökad produktion i framtiden. 3 Operatörerna kommer att övervaka processen på flera dataskärmar. 6 Cisternparken där luten mellanlagras innan processen 5

6 Vänerhamnmedarbetaren Bengt Ledin var skeppare på Bojorten under jungfruresan. Premiärtur för Bojorten Christine af Bro, ett fartyg av typen Bojort, gjorde sin jungfruresa mellan Kristinehamn och Karlstad den 18 juni. Samtidigt invigdes den nya inre farleden mellan de båda orterna. Efter sju års arbete var det äntligen dags. Christine af Bro sjösattes och gjorde sin jungfruresa från Kristinehamn till Karlstad. Skeppare ombord var Bengt Ledin, till vardags driftchef på marina avdelningen. Mer än 290 personer har arbetat med byggnationen av detta unika fartyg, det enda i sitt slag i Sverige. Fartygstypen Bojort är av holländsk modell. Den är i princip flatbottnad, med sidosvärd för att minska avdriften, och var vanligt förekommande på Vänern under 1500 och 1600-talet. Främst användes fartygen för att transportera stångjärn från Bergslagen mellan Kristinehamn och Vänersborg. Där lastades järnet om till pråmar, som drogs med oxar och hästar i särskilda dragrännor innan slussarna i Göta Älv var byggda. Vänerhamn har, som en av sponsorerna av bygget, bidragit med bland annat lokaler och varit behjälpliga med lyft under hela byggfasen. Klas följde med godset till Hull NÄR M/S UNDEN TIDIGT i maj hade lastat sågat virke och styckegods i Kristinehamn, fick medarbetaren Klas Höggren tillfälle att åka med till mottagande hamn i Storbritannien. - Eftersom det ofta är jag och Carl- Erik Holmlin som ansvarar för hur båten lastas, ville jag se vilka påfrestningar godset utsätts för under själva överfarten, säger Klas. Sedan var det också väldigt intressant att se hur de hanterar godset i andra änden vid avlastningen. - Tidsmässigt lastar vi snabbare i Kristinehamn än vad de lossar i Hull. Främst beroende på att de har så trångt om utrymme där. -Jag tycker det är positivt att kunna åka med så här, man får en ökad förståelse för resten av logistikkedjan när man får se det med egna ögon, avslutar han. 6

7 Baltzar - elektronisk fakturahantering Snabbare och enklare! Ett byte till elektronisk fakturahantering har gett många positiva effekter. Vid elektronisk behandling behöver inte de fysiska fakturorna längre skickas runt inom företaget från plats till plats. Istället finns alla fakturor samlade centralt i Karlstad där de skannas in i Baltzar. Varje fakturabild skickas därefter med e- post till den person som ska godkänna fakturan. Mottagaren kontrollerar uppgifterna och konterar fakturan, dvs väljer rätt konto och resultatenhet att belasta summan med. Fakturan attesteras innan den skickas tillbaka till den centrala enheten. När fakturaadministratörerna Majken Köhler och Berit Mastling får tillbaka en faktura kontrolleras att inga uppgifter saknas och sedan med en enkel knapptryckning går fakturan in i ekonomisystemet. Registrerat och klart! Väljer flöde När vi ska skanna in fakturan kontrollerar vi först att alla elementen finns med, t ex bankgironummer, fakturanummer och referens. Sedan överförs fakturan till Baltzar. Då kan vi välja s k flöde för fakturabe- Ekonomiassistent Berit Mastling i arbete med Baltzar. handling och ge ett konteringsförslag, berättar ekonomichef Göran Lidström. Med Baltzar kommer fakturan som en bild med e-post. Alla bilagorna till fakturan kan följa med på samma gång. När fakturan gått genom flödet och attesterats av rätt personer kommer den tillbaka till oss igen för slutlig kontroll och överföring till Hogia, säger Göran som tycker att det fungerar väldigt smidigt. Ordning och reda! Det har ju förenklat arbetet avsevärt, säger Lennart Pettersson i Otterbäcken, som tagit aktiv del i införandet av systemet. Han fortsätter: - Det visar sig att samtliga berörda tycker att fakturaprocessen har blivit både enklare och snabbare. Dessutom har kontrollen förbättrats. Hela hanteringen är mycket mer effektiv jämfört med tidigare. Arbetsgången blir så rationell när det är ordning och reda. - Tidigare hade vi ibland problem med att hitta försvunna fakturor, vilket ställde till bekymmer. Ekonomiavdelningen kan nu koncentrera sig på det som de ska syssla med istället, avslutar han. Det finns flera varianter av denna typ av program. Att det var just Baltzar som valdes beror på att det kan integreras med bolagets befintliga ekonomisystem; Hogia. Alla som arbetar med fakturor ska komma in i processen. Ett flertal medarbetare har gått ett utbildningsprogram. Baltzar ska tillämpas fullt ut på alla kontor inom Vänerhamn efter sommaren. Militärt besök i Vänern UNDER EN HELG i april fick Karlstad hamn påhälsning av HMS Ulvön och HMS Skaftö. Dessa minjaktsfartyg är vanligtvis baserade i Karlskrona örlogshamn, men övar minjakt i olika typer av vatten. Denna gång letade de, på uppdrag av Försvarsmaktens miljöavdelning, upp och identifierade föremål utanför Otterbäcken. Där finns ett gammalt dumpningsområde för ammunition sedan andra världskriget. I samband med övningen fick även Otterbäckens hamn besök av de båda fartygen. HMS Ulvön var senast på besök i Karlstad

8 Snabbare information i ny design Vänerhamn har sedan början av juli ett nytt intranät och en ny hemsida. Flera redaktörer och ett modernt publiceringsverktyg gör det möjligt att få ut nyheterna utan dröjsmål. Det nya systemet har ett lätthanterat administrationsgränssnitt för snabb informationsspridning. All relevant information ska finnas tillgängligt för alla att ta del av. - Det gamla system var alldeles för stelt och saknade möjligheter till att decentralisera administrationsarbetet. Vi satt fast i ett gammalt system med små möjligheter att utveckla vidare, varför ett nytt system var att rekommendera, säger Niclas Edlund, ITansvarig inom Vänerhamn. Det nya systemet har en företagslogisk struktur, så att var och en inom bolaget enkelt kan hitta och ta del av den information som söks. Det gäller exempelvis protokoll från driftutskottsmöten och ledningsgruppsmöten som ska komma alla berörda till del. Liksom den månatliga godsstatistiken. Andra dokument som har blivit än mer lättillgängliga är de riskanalyser och arbetsinstruktioner, som görs löpande, för olika arbetsmoment i produktionen. Även bolagets samtliga policyer finns samlade att läsa vid behov. Spritt informationsansvar med flera redaktörer Ansvaret för att hålla intranätet uppdaterat är fördelat på flera redaktörer, där var och en ser till att hålla informationen aktuell, korrekt och komplett. - Med administrationsverktyget kan man lätt gå in och ändra eller uppdatera informationen som ligger ute, berättar Magnus Larsson, marknadslogistiker och ansvarig för administrationen av både hemsida och Niclas Edlund och Magnus Larsson visar upp den nya hemsidan. intranät. Det är lätt att använda och är kul att jobba med eftersom resultatet blir så bra, tycker han. Val av leverantör Vid val av leverantör lades stor vikt vid att hitta ett system som var enkelt att hantera och administrera. Det var också krav på att systemet redan skulle vara färdigutvecklat och klart att tas i bruk med endast enklare anpassningar för Vänerhamn. Valet föll på webbföretaget Two i Karlstad och deras koncept med webblikationer, ett moduluppbyggt system med färdig grundstomme, som kan modifieras och anpassas efter varje företags unika behov. - Det var den leverantör som bäst motsvarade våra krav, menar Göran Lidström, ekonomichef och ansvarig för upphandlingen. De har agerat professionellt genom varje del av leveransprocessen och hela tiden varit lyhörda för våra önskemål. Vi har bara lovord att säga om systemet som fungerar klanderfritt och snabbt. Förädlad hemsida Two har även byggt om hemsidan med liknande struktur, för att tydliggöra företagets budskap. -Vi vill att kunderna ska uppfatta Vänerhamn som det professionella logistikföretag vi är, med skräddarsydda helhetslösningar för varje kunds unika behov, säger Magnus Larsson. I samband med installationen lades både intranät och hemsida över på en ny server, vilket värnar för en stabil driftmiljö och snabb respons för användarna. - Både intranät och hemsida har blivit mycket snabbare nu. Det går på bråkdelen av en sekund när man klickar sig igenom sidorna. Jag som har hand om de tekniska bitarna tycker detta är ett utmärkt system, avslutar Niclas Edlund. 8

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR Skandinaviens mest centrala kusthamn KARLSTAD VÄNERHAMN AB är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande GRUVÖN KRISTINEHAMN cirka 3 miljoner

Läs mer

SJÖFART PÅ VÄNERN Fakta om Sveriges största vatten

SJÖFART PÅ VÄNERN Fakta om Sveriges största vatten SJÖFART PÅ VÄNERN Fakta om Sveriges största vatten Ett gigantiskt innanhav 5 648 kvadratkilometer 480 mil strand En tredjedel av allt sötvatten i landet 35 fiskarter 22 000 öar, kobbar och skär 106 meter

Läs mer

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av

Läs mer

Hjärnkraft 2015. Höjd kompetens ger snabbare avkastning vid stora investeringar ÅR 2006 TEMA: UTBILDNING VID INVESTERINGAR

Hjärnkraft 2015. Höjd kompetens ger snabbare avkastning vid stora investeringar ÅR 2006 TEMA: UTBILDNING VID INVESTERINGAR Hjärnkraft 2015 EN TIDNING FRÅN SKOGSINDUSTRIERNAS KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSKOMMITTÉ ÅR 2006 TEMA: UTBILDNING VID INVESTERINGAR Höjd kompetens ger snabbare avkastning vid stora investeringar HJÄRNKRAFT 2015

Läs mer

Så skapade vi resurseffektiv fjärrvärme i Gävle. SVEBIO den 14 november 2017 Inger Lindbäck

Så skapade vi resurseffektiv fjärrvärme i Gävle. SVEBIO den 14 november 2017 Inger Lindbäck Så skapade vi resurseffektiv fjärrvärme i Gävle SVEBIO den 14 november 2017 Inger Lindbäck Korta fakta 1 MILJARD SEK NETTOOMSÄTTNING 2016 51 65 115 159 GWh 119 Fjärrvärme BKAB - 328 328 Fjärrvärme GEAB

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Fiberlinjeträff och Leverantörsträff 2015

Fiberlinjeträff och Leverantörsträff 2015 Fiberlinjeträff och Leverantörsträff 2015 Något om årets träffar i Skoghall (Store Enso) den 22 och 23 april 2015 Pär Eriksson, Skoghall, och Thomas Hedlund-Björnwall, ÅF, hälsade drygt 50 deltagare välkomna

Läs mer

PM 2009-06-11 Trollhätte kanal. 1 Emissionsberäkning BVH. 1.1 Scenarier

PM 2009-06-11 Trollhätte kanal. 1 Emissionsberäkning BVH. 1.1 Scenarier 1 Emissionsberäkning BVH För att kunna göra en bedömning av det samhällsekonomiska värdet av åtgärder i farleden genom så behöver förändringarna i möjligaste mån kvantifieras. En av de parametrar som kommer

Läs mer

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst 3 Välkommen till Kristinehamn Konstnären Pablo Picasso valde att ställa sin 15 meter höga skulptur Jacqueline i Kristinehamn. Han ville att skulpturen skulle

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

Välkommen till oss i monter U:550!

Välkommen till oss i monter U:550! Nummer 1 2012 Tidningen du just nu läser är så aktuell som den kan bli. Vi producerade tidningen på plats på mässan under onsdagen. Den skickades till tryckeriet för tryck samma dag och började delas

Läs mer

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter 2014-01-31 Per-Henrik Evebring 2009-06-23 Stora Enso Skog AB premiärtåg 30/6-2008 Stockarydsterminalen AB premiärtåg 1/9-2008 Skogs- & bränslesortiment

Läs mer

transportlösningar Road show om energieffektiva färjor, Stockholm 15 maj 2013 Roger Karlsson & Magnus Forsberg, SSPA

transportlösningar Road show om energieffektiva färjor, Stockholm 15 maj 2013 Roger Karlsson & Magnus Forsberg, SSPA Energi och ruttoptimerade transportlösningar Road show om energieffektiva färjor, Stockholm 15 maj 2013 Roger Karlsson & Magnus Forsberg, SSPA Kan det vara så här? För att uppnå full potential av sjöburen

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

SÄKERHETSLÖSNINGAR TJÄNSTEFIERAD SÄKERHET

SÄKERHETSLÖSNINGAR TJÄNSTEFIERAD SÄKERHET SÄKERHETSLÖSNINGAR TJÄNSTEFIERAD SÄKERHET Tjänstefiering av säkerhet är ett kostnadseffektivt alternativ med lägre risk för dig som strävar efter att din kärnverksamhet ska kunna bedrivas utan driftstörningar.

Läs mer

Q-System materialhantering

Q-System materialhantering Q-System materialhantering Vägen till framtiden går genom intern materialhantering och logistik En totalleverantör som har kunskap om din produktionsprocess och dina problemställningar och därför kan diskutera

Läs mer

Utmaningar i Transportkedjan- land och sjötransporter i samverkan

Utmaningar i Transportkedjan- land och sjötransporter i samverkan Utmaningar i Transportkedjan- land och sjötransporter i samverkan Patrick Juul Vice VD, Maersk Line Skandinavien Tidigare Operations Chef Maersk Scandinavien SCA koncernen SKF koncernen Maersk Line Världens

Läs mer

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se Pellets naturlig värme Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme www.pellsam.se Pellets naturlig värme Pellets är en naturlig uppvärmningsform som kombinerar en mycket

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

i Vänerhamn 1/2005 Isbrytning med m/s Karl Ökad medvetenhet = höjd kvalitet QESH - en del av vardagsarbetet

i Vänerhamn 1/2005 Isbrytning med m/s Karl Ökad medvetenhet = höjd kvalitet QESH - en del av vardagsarbetet i Vänerhamn 1/2005 Isbrytning med m/s Karl Ökad medvetenhet = höjd kvalitet QESH - en del av vardagsarbetet Se framåt! NÄR MAN LÄGGER KURSER och strategier för framtiden, är det viktigt att titta på både

Läs mer

Vi arbetar för en mindre fossil värld. HÄR PRESENTERAR VI TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN.

Vi arbetar för en mindre fossil värld. HÄR PRESENTERAR VI TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. Vi arbetar för en mindre fossil värld. HÄR PRESENTERAR VI TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. Pemco har flexibla energi lösningar. I vårt fall står Pemco för investeringen av anläggningen medan vi betalar för

Läs mer

Så här byggdes Torkkola vindkraftspark

Så här byggdes Torkkola vindkraftspark Så här byggdes Torkkola vindkraftspark Merikartvägen N Torkkola Lillkyro 7 Torkkola vindkraftspark finns i Vasa längs med Merikartvägen, söder om Kyrö älv. Yta: ca 1 000 hektar Skiften: över 200 Markägare:

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

För att fakturera och hantera övrig ekonomi som reskontror och bokföring användes ett traditionellt ekonomisystem.

För att fakturera och hantera övrig ekonomi som reskontror och bokföring användes ett traditionellt ekonomisystem. Om Pressinfo Media AB Pressinfo arbetar med tryckta och digitala medier, t ex produktion och annonsförsäljning till tidningar, på uppdrag av företag och organisationer. Läs mer om Pressinfo på www.pressinfo.se

Läs mer

Hur kan vi ta vara på våra naturliga resurser I Östersjön och samtidigt bidra till en förbättrad miljö I havet?

Hur kan vi ta vara på våra naturliga resurser I Östersjön och samtidigt bidra till en förbättrad miljö I havet? Hur kan vi ta vara på våra naturliga resurser I Östersjön och samtidigt bidra till en förbättrad miljö I havet? 1. VINDKRAFT 2. VÅGKRAFT 3. HAVSSTRÖMMAR 4. SYRESÄTTNING 5. FORSKNING 6. UTVECKLING 7. FISKODLING

Läs mer

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster 2013-05-22 Per-Henrik Evebring Stormen Gudrun 2005 ställde Skogsindustrin inför nya utmaningar. Varför en järnvägsterminal i Stockaryd?

Läs mer

ett starkt lyft för framtiden

ett starkt lyft för framtiden ett starkt lyft för framtiden För att ge våra kunder en förstklassig service arbetar vi kontinuerligt med bland annat teknik och utbildning. Vi tar hänsyn till önskemål, går igenom rutiner och utvärderar

Läs mer

1/2012 PERSONALTIDNINGEN. Skrot. fyller kajen i Trollhättan. Ljudsignaler mäter djupet i våra hamnar. Vindkraftverk från Kina lossade i Kristinehamn

1/2012 PERSONALTIDNINGEN. Skrot. fyller kajen i Trollhättan. Ljudsignaler mäter djupet i våra hamnar. Vindkraftverk från Kina lossade i Kristinehamn ivänerhamn 1/2012 Skrot fyller kajen i Trollhättan Ljudsignaler mäter djupet i våra hamnar Vindkraftverk från Kina lossade i Kristinehamn PERSONALTIDNINGEN VD:S KRÖNIKA NYCKELTAL 2007-2011 Nyckeltal 2011

Läs mer

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen E t t m o d e r n t t r a n s p o r t - o c h l o g i s t i k f ö r e ta g OLSSONS åkeri Under alla år har Volvo varit, och är alltjämt, den största uppdragsgivaren. Vår huvudsysselsättning är fjärrtrafik

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1,4 miljarder. Ca 700 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1,4 miljarder. Ca 700 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938 Omsättning ca 1,4 miljarder Ca 700 anställda 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter 27 nybyggen sedan 1990 /egen design 30 st fartyg Rederi

Läs mer

PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 HAMNAR LOSSNINGSPLATSER FÖR VINDKRAFTVERK INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN

PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 HAMNAR LOSSNINGSPLATSER FÖR VINDKRAFTVERK INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 HAMNAR LOSSNINGSPLATSER FÖR VINDKRAFTVERK INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN 1 Titel: PM Hamnar Innehållsförteckning Allmänt... 3 Identifiering

Läs mer

Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde. 4 6 september 2014

Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde. 4 6 september 2014 Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde VÄSTSVERIGE, GÖTEBORG 4 6 september 2014 Nu bygger västra Sverige för framtidens behov Göteborg och Västra Götaland är ett viktigt nav för hela

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Stora Marindagen Projekt WaterwaysForward.

Stora Marindagen Projekt WaterwaysForward. Stora Marindagen Projekt WaterwaysForward. Hur kan trafiken på Vänern utvecklas och vad säger varuägarna? Inledning. Vad är Project WaterwaysForward? Vad är skillnaden på inlandssjöfart och kustsjöfart?

Läs mer

AXXOS Kalibrering FÖR SMIDIGARE MÄTDONSHANTERING

AXXOS Kalibrering FÖR SMIDIGARE MÄTDONSHANTERING AXXOS Kalibrering FÖR SMIDIGARE MÄTDONSHANTERING Funktioner i Axxos Kalibrering Se nedan vilka funktioner som ingår i en installation av Axxos Kalibrering. Funktioner Axxos Kalibrering 4.0 Ärendehantering

Läs mer

Kom igång med E-fakturering

Kom igång med E-fakturering Kom igång med E-fakturering Allmänt. Det finns två sätt att skicka elektroniska fakturor från Hogias ekonomisystem. Normalt är att skicka fakturorna via en VAN-leverantör. För elektronisk fakturering inom

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Figur 1: Bilden kommer från presentationsbroschyren för Marco Polo programmet. Marco Polo är Europeiska Unionens program för projekt

Läs mer

Praktikfall Peab. E-fakturadag i bygg- och fastighetssektorn 2010-11-25 Ulla Strandberg

Praktikfall Peab. E-fakturadag i bygg- och fastighetssektorn 2010-11-25 Ulla Strandberg Praktikfall Peab E-fakturadag i bygg- och fastighetssektorn 2010-11-25 Ulla Strandberg Introduktion Peab AB Börsnoterat företag Startat 1959 av Mats och Erik Paulsson Verksamhet i Sverige, Norge och Finland

Läs mer

Välkommen till Gävle Hamn Fredrik Svanbom

Välkommen till Gävle Hamn Fredrik Svanbom Gävle Hamn är hjärtat för import och export på ostkusten. Ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg och bilar. Välkommen till Gävle Hamn Fredrik Svanbom Ostkustens logistiknav Film Text i två spalter

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt Säkerhet och risk Räddningstjänst Räddningstjänstens riskanalys Riskinventering finns från 1991. Enligt lagen om skydd mot olyckor skall en risk- och sårbarhetsanalys

Läs mer

Betong invaderar kajen i Karlstads hamn

Betong invaderar kajen i Karlstads hamn ivänerhamn 1/2015 Betong invaderar kajen i Karlstads hamn Bra flås i löparspåren Ostindiefararen intar våra hamnar PERSONALTIDNINGEN VD:S KRÖNIKA Götaälvsbron enligt plan (Illustration: Mattias Henningsson-Jönsson)

Läs mer

NCC har byggt upp en stabil grund för den tunga värmepannan och turbinen som kommer att byggas ovanpå.

NCC har byggt upp en stabil grund för den tunga värmepannan och turbinen som kommer att byggas ovanpå. NCC har byggt upp en stabil grund för den tunga värmepannan och turbinen som kommer att byggas ovanpå. 10 cramo contact #2/2013 Cramo Contact 2013.indd 10 framtidens värmeteknik Sverige är världsledande

Läs mer

Plansilor för upp till 25 tons packningsmaskin

Plansilor för upp till 25 tons packningsmaskin Plansilor för upp till 25 tons packningsmaskin 4 meter hög plansilo Utbyggnadsbar Plansilon har en invändig höjd på 4,0 meter och är dimensionerad för en packningsmaskin upp till 25 ton. Fredrik och Rickard

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

Att använda tunnelbanan för godstransporter Motion av Margareta Olofsson och Dick Urban Vestbro (båda v) (2002:50)

Att använda tunnelbanan för godstransporter Motion av Margareta Olofsson och Dick Urban Vestbro (båda v) (2002:50) Utlåtande 2003: RIII (Dnr 314-2965/2002) Att använda tunnelbanan för godstransporter Motion av Margareta Olofsson och Dick Urban Vestbro (båda v) (2002:50) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn

Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn KONSULTATION 2011 2012 2013 2014 2015 Från dröm till verklighet Med läget under kontroll får du en säker och effektiv produktion. Då kan du

Läs mer

Tunga projekt. & totala projektlösningar. Lyft & Hanteringsentreprenör

Tunga projekt. & totala projektlösningar. Lyft & Hanteringsentreprenör Tunga projekt & totala projektlösningar Lyft & Hanteringsentreprenör JINERT AB Björn Jinert, +46 (0)451-141 00, +46 (0)703-65 66 00 bjorn@jinert.se Jinert är ett svenskt privatägt förtaget som sysslar

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

TranSpOrT TJänSTEr LaGEr

TranSpOrT TJänSTEr LaGEr TranSpOrT TJänSTEr LaGEr BäSta VäGeN Vårt MåL... Matthias Gödecke (VD Gödecke eurotrans Gmbh) 2 GÖDECKE LOGISTIK FILOSOFI GÖDeCke LoGiStik står för kvalitet och säkerhet. i över 60 år har vi varit transport-

Läs mer

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg BrikettEnergi AB Norberg 2004 BrikettEnergis fabrik i Norberg startades 1983 med enbart framställning av briketter.

Läs mer

ROT + RUT = HUSAVDRAG

ROT + RUT = HUSAVDRAG Naturligtvis finns det en smart lösning för detta i Hogias ekonomisystem! Våra konkurrenter berättar gärna att deras system stödjer husavdraget. Vi på Hogia förstod inte meningen med att tala om det för

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Kraftvärmeverket För en bättre miljö

Kraftvärmeverket För en bättre miljö Kraftvärmeverket För en bättre miljö EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG ENERGIPRODUKTION Eskilstuna använder stora mängder el för att fungera. Under många år har vi i avsaknad av egen produktion köpt vår elenergi

Läs mer

GLOBAL KOMPETENS LOKAL NÄRVARO SWECON OCH VOLVO TRUCK CENTER EN UNIK ALLIANS I PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM

GLOBAL KOMPETENS LOKAL NÄRVARO SWECON OCH VOLVO TRUCK CENTER EN UNIK ALLIANS I PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM GLOBAL KOMPETENS LOKAL NÄRVARO SWECON OCH VOLVO TRUCK CENTER EN UNIK ALLIANS I PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM Rätt tjänst på rätt plats och i rätt tid Som ett av Sveriges största infrastrukturprojekt någonsin

Läs mer

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1miljard. Ca 500 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1miljard. Ca 500 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938 Omsättning ca 1miljard Ca 500 anställda 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter Rederi 27 nybyggen sedan 1990 /egen design 32 fartyg 8

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Lätta och portabla lyftar. Bockkranar Svängkranar Pyramidlyftar

Lätta och portabla lyftar. Bockkranar Svängkranar Pyramidlyftar Lätta och portabla lyftar Bockkranar Svängkranar Pyramidlyftar Vi gör det svåra lyftet lättare David den flyttbara bockkranen Vårt fokus på expansion och utveckling har gjort oss till en av de ledande

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

2011-12-06. Medborgarförslag om byggnation av ny fjärrvärmeanläggning samt samordnad sopförbränning. (AU 350) Dnr KS 2011-344

2011-12-06. Medborgarförslag om byggnation av ny fjärrvärmeanläggning samt samordnad sopförbränning. (AU 350) Dnr KS 2011-344 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-12-06 FALKENBERG 318 Medborgarförslag om byggnation av ny fjärrvärmeanläggning samt samordnad sopförbränning. (AU 350) Dnr

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3 Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3 Från och med version 5.3 har Baltzar Business Arena bytt namn till PaletteArena. Anledningen till namnbytet är att

Läs mer

SKOOGS ÅKERI & LOGISTIK - levererar med kvalitet

SKOOGS ÅKERI & LOGISTIK - levererar med kvalitet SKOOGS ÅKERI & LOGISTIK - levererar med kvalitet Skoogs Åkeri & Logistik AB är en stark och kvalitetsmedveten transportpartner med lång erfarenhet och bred kompetens. Vårt strategiska läge, precis vid

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem.

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Foto www.willanordic.se 2 Höj livskvalitén. En villahiss betyder så mycket mer än att transportera sig från en våning till en annan. Det handlar om att njuta

Läs mer

Stråkstudie Göta älv - Vänern. Vänersjöfartens framtid och behovet av nya slussar i Trollhätte kanal. Bertil Hallman senior utredningsledare

Stråkstudie Göta älv - Vänern. Vänersjöfartens framtid och behovet av nya slussar i Trollhätte kanal. Bertil Hallman senior utredningsledare Stråkstudie Göta älv - Vänern Vänersjöfartens framtid och behovet av nya slussar i Trollhätte kanal 2016-12-12 Bertil Hallman senior utredningsledare Hur länge kan Vänersjöfarten bedrivas i nuvarande slussar

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

i VÄNERHAMN Tyska stålämnen FRAMTIDEN under luppen vid stormöte hanteras i Kristinehamn 2/2011 PERSONALTIDNINGEN

i VÄNERHAMN Tyska stålämnen FRAMTIDEN under luppen vid stormöte hanteras i Kristinehamn 2/2011 PERSONALTIDNINGEN i VÄNERHAMN 2/2011 PERSONALTIDNINGEN Tyska stålämnen hanteras i Kristinehamn FRAMTIDEN under luppen vid stormöte VD:S KRÖNIKA Julen står för dörren, liksom klivet in i ett helt nytt år. Årsskiftet är som

Läs mer

Bakgrunden till att Volvo byggde en monteringsfabrik i Kalmar.

Bakgrunden till att Volvo byggde en monteringsfabrik i Kalmar. Volvo Personvagnar AB, Kalmarverken 1974 1994 En unik epok i Kalmars historia. Bakgrunden till att Volvo byggde en monteringsfabrik i Kalmar. Volvos expansion under 1950- och 1960-talet hade skapat stora

Läs mer

WebAveny Elektronisk attest

WebAveny Elektronisk attest E t t e k o n o m i s y s t e m a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet WebAveny Elektronisk attest Elektronisk attest WebAveny är ett alternativt gränssnitt som gör delar av Aveny tillgängligt via

Läs mer

www.svenskvattenkraft.se Vattenkraft SERO:s energiseminarium 2011-03-12 i Västerås

www.svenskvattenkraft.se Vattenkraft SERO:s energiseminarium 2011-03-12 i Västerås Vattenkraft SERO:s energiseminarium 2011-03-12 i Västerås Småskalig vattenkraft naturnära energiutvinning F = H * Q * g F är effekten i kw H är fallhöjden i meter Q är flödet i m 3 /s g är jordens dragningskraft

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

BENDERS MARK förbandsstenar. Det naturliga valet. Mer om Benders www.benders.se

BENDERS MARK förbandsstenar. Det naturliga valet. Mer om Benders www.benders.se BENDERS MARK förbandsstenar Det naturliga valet Mer om Benders www.benders.se Tungt belastade ytor Idag kan vi konkurrera med asfalt i pris. MarksteN är dessutom mer hållbar i längden. Beläggningar av

Läs mer

i VÄNERHAMN Andreas Ny driftchef i Karlstads hamn Skotska biobalar Hamn- och sjöfartsskydd viktigt för vår säkerhet ger smart energi i Lidköping

i VÄNERHAMN Andreas Ny driftchef i Karlstads hamn Skotska biobalar Hamn- och sjöfartsskydd viktigt för vår säkerhet ger smart energi i Lidköping i VÄNERHAMN 1/2013 PERSONALTIDNINGEN Skotska biobalar ger smart energi i Lidköping Hamn- och sjöfartsskydd viktigt för vår säkerhet Andreas Ny driftchef i Karlstads hamn VD:S KRÖNIKA NYCKELTAL 2008-2012

Läs mer

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN VÅRA LÖSNINGAR FUNGERAR

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Sida 1 av 8 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Nya lägenheter i Kållekärr Skiss på nya bostäder på Koholmen 1,0 12-09 G:\Win\Tjörns Bostads AB\BUDGET\2016\Budget TBAB 2016.doc Sida 2 av 8 Innehåll Om

Läs mer

i VÄNERHAMN Smarta kameror Nya magasin läser av och bevakar Nu mäter vi djupet i våra hamnar på kajen i Karlstad PERSONALTIDNINGEN 2/2014

i VÄNERHAMN Smarta kameror Nya magasin läser av och bevakar Nu mäter vi djupet i våra hamnar på kajen i Karlstad PERSONALTIDNINGEN 2/2014 i VÄNERHAMN PERSONALTIDNINGEN 2/2014 Smarta kameror läser av och bevakar Nu mäter vi djupet i våra hamnar Nya magasin på kajen i Karlstad VD:S KRÖNIKA Mari Christensson, Vänerhamns ekonomichef Ett bra

Läs mer

Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15

Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15 Gävle Hamn är hjärtat för import och export på ostkusten. Ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg och bilar. Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15 Ostkustens logistiknav 95 % av Sveriges utrikeshandel

Läs mer

PaletteArena. PaletteContract

PaletteArena. PaletteContract PaletteArena PaletteContract Palette Arena Vilka är vi? Maria Hult Per Gunnar Berndtsson Palette Arena Historia Hur började allt? Palette Club, vilka är det? Palette Arena Nutid Palette i dag Hur många

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

Ombyggnader Vi ger din gamla press ett nytt, produktivt liv. Oavsett fabrikat.

Ombyggnader Vi ger din gamla press ett nytt, produktivt liv. Oavsett fabrikat. AP&T CUSTOMER SERVICE Ombyggnader Vi ger din gamla press ett nytt, produktivt liv. Oavsett fabrikat. Börjar din gamla press eller produktionslinje att tappa stinget, kan det vara dags att fundera på en

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Visste du att... Igelsta kraftvärmeverk blev utsedd till Årets byggnad 2009 av Byggmästareföreningen.

Visste du att... Igelsta kraftvärmeverk blev utsedd till Årets byggnad 2009 av Byggmästareföreningen. söderenergi producerar värme för mer än 120 000 hushåll, kontor, lokaler och industrier i södra Stockholm samt el motsvarande förbrukningen i 100 000 hushåll. Vår uppgift är att producera prisvärd värme

Läs mer

Enhetslaster. 2013 Enhetslaster, Logistikprogrammet

Enhetslaster. 2013 Enhetslaster, Logistikprogrammet Enhetslaster 1 Bakgrund Producent Flygtransport Vägtransport Kund Kund Truck Järnvägs transport Sjötransport Vägtransport Vägtransport Truck 2 Bakgrund Långa transportavstånd framkallar behov av omlastning

Läs mer

Instruktionsdokument Husarbete (hushålls- och ROT-arbete)

Instruktionsdokument Husarbete (hushålls- och ROT-arbete) Allmänt gällande Husarbete Instruktionsdokument Den 1 juli 2009 införs avdrag för husarbete, ett nytt system för skattereduktion på arbetskostnader för hushålls- och ROT-arbete. För mer detaljerad beskrivning

Läs mer

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI 2 ASCOM IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

Case: Swegon. Utmaning. Lösning. Resultat. Success story

Case: Swegon. Utmaning. Lösning. Resultat. Success story Success story Case: Swegon Utmaning Storskalig plåtbearbetning med hjälp av traditionella maskiner bullrar och drar energi. Inför lanseringen av produktfamiljen Pacific ville Swegon effektivisera tillverkningen

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

Kontakta oss. Försäljning och uthyrning av containrar Lastsurrning Lyftmaterial Presenningar Stållinor

Kontakta oss. Försäljning och uthyrning av containrar Lastsurrning Lyftmaterial Presenningar Stållinor Kontakta oss Örnsköldsviks Hamn och Logistik AB Järvedsleden 4 891 60 Örnsköldsvik Tel: 0660-787 15 Fax: 0660-787 19 www.ornskoldsvikshamn.se VD Christer Ögren Mail: christer.ogren@ovikshamn.se Tel. 070-371

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Våra kärnvärden din trygghet

Våra kärnvärden din trygghet Våra kärnvärden din trygghet JUPP är en förkortning av våra kärnvärden; Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga. Dessa värden är viktiga för oss och vi jobbar ständigt med dem, till och med när

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer