Litteraturlista för GEOM06 Berggrundsgeologi: Metamorf petrologi och strukturgeologi, 15 högskolepoäng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Litteraturlista för GEOM06 Berggrundsgeologi: Metamorf petrologi och strukturgeologi, 15 högskolepoäng"

Transkript

1 Litteraturlista för GEOM06 Berggrundsgeologi: Metamorf petrologi och strukturgeologi, 15 högskolepoäng (Literature for Metamorphic Petrology and Structural Geology, 15 ECTS credits) Fastställd den 30 augusti 2011 av studierektor i geologi på delegation enligt institutionsstyrelsens beslut den 5 mars 2010 / Approved by the director of studies (30th of August 2011) according to delegation from the Department board (decision 5th of March 2010). Author/title, ISBN B, I, L, (*) Pages to be read: Winter, J. D. 2010: An Introduction to Igneous and Metamorphic Petrology, second edition. Prentice Hall/Pearson Education. ISBN-13: ISBN-10: sid. B, L Part II Vernon, R. H. & Clarke, G. L. 2008: Principles of Metamorphic Petrology. Cambridge University Press. ISBN sid. B, L For reference: Van Der Pluijm, B. & Marshak, S. 2004: Earth Structure - An Introduction to Structural Geology and Tectonics. Ww Norton. 656 sidor. ISBN X. B/L Scientific papers Lecture documentations and handouts (a total of 150 SEK to be paid at the study secretariat). I According instructions * B = might be bought at the bookseller s *L = can be borrowed from the Geolibrary * I = to be bought at the department

2 GEOM06 Kursplan för Berggrundsgeologi: Metamorf petrologi och strukturgeologi 15 högskolepoäng, Metamorphic Petrology and Structural Geology 15 higher education credits 1. Grundläggande uppgifter Fastställd av Naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd Planen träder i kraft Kursen är på avancerad nivå, A1N. 2. Allmänna uppgifter Kursen ingår i huvudområdet geologi vid den Naturvetenskapliga fakulteten. Kursen är en valbar kurs på avancerad nivå för en naturvetenskaplig masterexamen i geologi. Kursen ges på engelska vid behov. 3. Lärandemål Kursens mål är att studenter efter avslutad kurs skall ha förvärvat följande kunskaper och färdigheter: Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs ska studenten kunna: beskriva hur tektoniska processer styr metamorfos och hur detta representeras i berggrundens P-T-t-utveckling (tryck-temperatur-tidsutveckling), utförligt redogöra för hur olika metamorfa parageneser, texturer och deformationsstrukturer kan kopplas till storskalig tektonik, utförligt redogöra för olika metamorfa facies och karakteristiska metamorfa parageneser i olika moderbergarter, samt ingående redogöra för hur facies och reaktioner representeras i petrogenetiska diagram, beskriva olika typer av metamorfa reaktioner, samt översiktligt förklara effekten av fluider på metamorfa jämvikter och reaktioner, utförligt redogöra för jämviktsbegreppet, beskriva hur jämvikt respektive icke-jämvikt yttrar sig i mineralkemi och texturer, samt översiktligt förklara hur diffusion, nukleation och tillväxt verkar under metamorfos, redogöra för hur vanliga petrografiska redskap såsom polarisationsmikroskop, elektronmikroskop och mineralkemisk mikroanalys används i metamorf petrologi, samt för principer och metoder för tryck- och temperaturbestämning, översiktligt redogöra för de viktigaste radiometriska dateringsmetoderna för metamorf berggrund och metodernas tillämpningar samt, översiktligt beskriva vilka effekter metamorfos och deformation har på berggrundens materialegenskaper och praktiska användningsområden. Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs ska studenten kunna: självständigt identifiera, beskriva och tolka metamorfa parageneser, metamorfa texturer och deformationsstrukturer i mesoskala, samt i mikroskala med hjälp av polarisationsmikroskopi, visa förtrogenhet i användandet av metamorfa fasdiagram samt, använda enkla metoder för beräkning av tryck och temperatur utifrån mineralkemiska data.

3 4. Kursinnehåll Kursen fokuserar på metamorf petrologi och sambanden mellan metamorfos och deformation i olika tektoniska miljöer. Kursen betonar träning i att känna igen och analysera olika metamorfa parageneser, texturer och deformationsstrukturer, samt i att relatera dessa till processer. Vikt läggs vid kopplingen av metamorfa och strukturgeologiska företeelser i olika skalor, från storskaliga dynamiska system till mikroskala. Processer som innefattar interaktion mellan metamorfos, deformation och fluider diskuteras, liksom effekterna av metamorfos och deformation på berggrundens materialegenskaper och praktiska användbarhet. Kursen ger en orientering i metoder för semikvantitativ och kvantitativ tryck- och temperaturbestämning samt radiometrisk datering av metamorfos och deformation. Kursen innehåller ett flertal praktiska studiemoment med polarisationsmikroskopi och redovisning av vetenskapligt publicerade fallstudier och översiktsartiklar, liksom övningar i hantering av mineralkemiska analyser, fasdiagram och kvantitativ tryck- och temperaturberäkning. 5. Undervisning och examination Undervisningen utgörs av föreläsningar, övningar, seminarier samt exkursion och/eller studiebesök. Deltagande i övningar, seminarier och exkursion/studiebesök samt därmed integrerad annan undervisning är obligatoriskt. Examination sker skriftligt i form av tentamen samt genom bedömning av individuella projektrapporter. För studerande som ej godkänts vid ordinarie tentamen erbjuds ytterligare tentamenstillfälle i nära anslutning härtill. 6. Betyg Betygsgraderna på kursen är väl godkänd, godkänd och underkänd. För godkänt betyg på hela kursen krävs godkänd tentamen, godkända projektrapporter samt deltagande i alla obligatoriska moment. Slutbetyget avgörs genom en sammanvägning av resultaten på de moment som ingår i examinationen. 7. Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet, grundläggande kunskaper i mineralogi och strukturgeologi, 75 högskolepoäng i geologi inkluderande GEOB01 Livet och utvecklingen biostratigrafi, paleontologi och paleoekologi 15 hp, GEOB02 Klimatologi och geomorfologi 15 hp, GEOB03 Litosfären 15 hp och GEOB04 Sedimentologi 15 hp, eller motsvarande kunskaper, samt Engelska B eller motsvarande. 8. Litteratur 9. Övriga anvisningar 10. Diarienummer N 2011/86

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET Samtliga fakultetsnämnder RIKTLINJER för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet Dessa riktlinjer har fastställts av samtliga fakultetsnämnder 1 den 23, 24 respektive

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Utbildnings- och forskningsavdelningen Forskningshandläggare Camilla Norrbin BESLUT 1(6) 2014-05-16 Diarienummer Ö 2014/148 Beslutat av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden Beslutsdatum 2011-05-26

Läs mer

Doktorandstipendium. fran. "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet"

Doktorandstipendium. fran. Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet Doktorandstipendium fran "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet" Stiftelsen for frfunjande av ekonornisk forskning vid Lunds Universitet har genom ett extemt bidrag fran

Läs mer

Att skriva förväntade studieresultat

Att skriva förväntade studieresultat 2006-10-11 Att skriva förväntade studieresultat Stöd för att skriva förväntade studieresultat på kursnivå Materialet är utarbetad inom projektet webbaserad kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr.

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. U27-1/9900 Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. 112 34 Stockholm Telefon: 08-54 57 01 00 Fax: 08-54 57 01 10 E-post: sfs@sfs.se Internet: www.sfs.se Som man frågar får man svar ett häfte

Läs mer

Examination - en exempelsamling

Examination - en exempelsamling 2010-01-15 Examination - en exempelsamling Vanliga och mindre vanliga sätt att värdera studieresultat Materialet är utarbetat inom projektet webbaserat kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2)

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Mål och syfte Inriktning Behörighet och antagning Utbildningen syftar till: att ge den studerande de kunskaper

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Guiding students away from plagiarism /

Läs mer

Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan problem och möjligheter SNS UTBILDNINGSKOMMISSION

Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan problem och möjligheter SNS UTBILDNINGSKOMMISSION , 100, 63, 12) Logotyp 2-färg, Pantone 200 C Rektanglar Pantone 1935 C nglar Logotyp för SNS förlag, liten kvadrat 16 x 16 mm svart och negativ vit, utstansad, samt röda. Vid storlekar mindre än denna

Läs mer

Grundkrav och rekommendationer gällande målbeskrivningens obligatoriska kurser samt forskningsprojekt

Grundkrav och rekommendationer gällande målbeskrivningens obligatoriska kurser samt forskningsprojekt SFAMs Studierektorskollegium Reviderat 110609 Grundkrav och rekommendationer gällande målbeskrivningens obligatoriska kurser samt forskningsprojekt Vid planering av kurserna bör SFAM:s kriterier och anvisningar

Läs mer

Polisens förhör med misstänkta

Polisens förhör med misstänkta Rikspolisstyrelsens utvärderingsfunktion Rapport 2013:7 Polisens förhör med misstänkta Svensk utbildning i internationell belysning Pär Anders Granhag Leif A. Strömwall Sebastian Cancino Montecinos Psykologiska

Läs mer

Allmänna krav för inlämningsuppgifter vid V- programmet LTH

Allmänna krav för inlämningsuppgifter vid V- programmet LTH V-programmets inlämningsuppgifter 1(6) UNV 2003-09-11 Allmänna krav för inlämningsuppgifter vid V- programmet LTH Mål och syfte Detta dokument ska medverka till att under V-utbildningens gång kontinuerligt

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

ATT SKRIVA EN PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ...

ATT SKRIVA EN PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ... ATT SKRIVA EN PEDAGOGISK MERITPORTÖLJ... för att stimulera pedagogisk utveckling och dokumentera pedagogisk skicklighet Pedagogiska rådet En pedagogisk meritportfölj kan användas som ett verktyg för att

Läs mer

Heidi Harju-Luukkainen, Kari Nissinen, Sofia Stolt & Jouni Vettenranta. PISA 2012: Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland

Heidi Harju-Luukkainen, Kari Nissinen, Sofia Stolt & Jouni Vettenranta. PISA 2012: Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland Heidi Harju-Luukkainen, Kari Nissinen, Sofia Stolt & Jouni Vettenranta PISA 2012: Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland PISA 2012: Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland PISA

Läs mer

Att undervisa med case i utbildningar inom hälso- och sjukvården:

Att undervisa med case i utbildningar inom hälso- och sjukvården: Att undervisa med case i utbildningar inom hälso- och sjukvården: Om främjande av autentiskt interaktivt lärande, interprofessionalism och organisatoriskt lärande Innehåller 27 undervisningscase från nio

Läs mer

Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp

Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp Fastställd av prefekt 2015-01-26 Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp Innehåll Introduktion till examensarbetet... 1 Huvudområdet omvårdnad... 1 Examensarbetets

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Att kunna klara sig i ökänd natur

Att kunna klara sig i ökänd natur Att kunna klara sig i ökänd natur En studie av betyg och betygskriterier historiska betingelser och implementering av ett nytt system Jörgen Tholin Institutionen för pedagogik och didaktik Att kunna klara

Läs mer

Redskap för lärande?

Redskap för lärande? Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Statsvetenskap Agneta Grönlund Redskap för lärande? Återkoppling i samhällskunskap på gymnasiet Karlstad University Studies 2011:10 Agneta Grönlund Redskap

Läs mer

Webbaserad användarundervisning Ett forum för förhandlingar om bibliotekariers professionella expertis

Webbaserad användarundervisning Ett forum för förhandlingar om bibliotekariers professionella expertis OLOF SUNDIN Webbaserad användarundervisning Ett forum för förhandlingar om bibliotekariers professionella expertis Olof Sundin This article investigates web-based user education, considering it as a forum

Läs mer

EXAMENSARBETE. Varför ska vi dansa i skolan?

EXAMENSARBETE. Varför ska vi dansa i skolan? EXAMENSARBETE 2010:048 Varför ska vi dansa i skolan? Anna-Linda Järrendal Carolina Svensson Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik och lärande

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer