Bingo för medlemmarna i år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bingo för medlemmarna i år"

Transkript

1 DETTA NUMMER NR 4/2001 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sidan 2 Ljus bild av ekonomin Sidan 3 Bredband i hamn Våra sopnedkast Bingo för medlemmarna i år Sidan 4 15 år i Svartvik Sidan 5 Väderguden var med på städdagen! Rekordintresse för fem kvällar Svartvik bjuder in till rådsgrupper Vinterväglag Sidan 6 Köksfläktar Nya medlemmar Glad stämning på årets info Sidan 7 Hemförsäkring Jouren Grovsoprummet Sidan 8 God Jul Ansvarig utgivare Lennart Högzell Tel: Redaktör Lars-Olof Nihlén Tel: Foton Tomas Jonsson och Lars-Olof Nihlén Vi har länge känt att vår ekonomi har blivit allt starkare. Orosmolnen har varit att vi får en ökad inflation som driver upp räntorna, höjer taxeringsvärdena och alla övriga driftskostnader. Nu har de sämre utsikterna för ekonomin i stort minskat dessa farhågor något. Och då gäller det att utnyttja tillfället. För oss medlemmar i brf Svartvik blev det BINGO både avgiftsfri månad och sänkt avgift. Men i likhet med vad som gäller för lotterivinster får man räkna med att det kan komma att dröja länge innan vi nästa gång kan komma med en glad överraskning. Behöver jag tillägga att stämningen var uppåt på informationsmötet. Mötet ställde sig enhälligt bakom styrelsens förslag i garagefrågan som bl a omfattade att verka för att antalet garageplatser utökas att upphandla utbyggnad och förvaltning i konkurrens och med möjlighet till Brf finansiering att stämmobeslut krävs innan byggnationen startar. Vid mötet tisdagen den 4 december med Bredbandsbolaget och dess underentreprenör fick samtliga bostadsrättsföreningar i Minneberg klartecken att senast uppgjorda tidplan hållit hela vägen ut. Detta innebär att redan till jul finns det möjlighet att vara uppkopplad på nätet. Se vidare Erik Stoys artikel Bredband i hamn. Arbetet med att installera flödesreglerare i alla lägenheter kom inte i gång som var utlovat. Orsaken till detta var leveransförsening. Ny starttidpunkt är senast i början av januari månad Det enda märkbara underhållet i våra fastigheter som vi gjort i höst är målning av trapphusväggarna i de nedre planen. En välbehövlig och praktisk förnyelse. För allas vår trevnad och för att hålla våra kostnader på rimlig nivå är det oerhört viktigt att vi alla hjälps åt med att hålla ordning omkring oss; i våra trapphus, gårdar, kring stickgatan, för att inte tala om ordningen i tidningsrummet och grovsophuset. Din insats kan vara att ej kasta papper, fimpar, beakta skrivna föreskrifter o dyl och inte minst att vara rädd om vår gemensamma egendom. Städningen i våra trapphus kan ej alltid göras enligt avtal beroende av att dörrmattor mm fortfarande finns utanför några lägenhetsdörrar. Något att tänka på! För oss i Minneberg gäller som tidigare år att alla fyrverkeriuppskjutningar på Nyårsafton ska ske längs stranden, mellan Badbryggan och Båtvikens lokal, och riktas ut mot sjön. Återigen har vi kommit in i adventstider med alla dess förväntningar. Ljuset från våra pollare, adventsstakarna i fönstren, liksom granen i trapphuset, lyser upp vår tillvaro i vintermörkret. När kommer snön med sitt ljus? Förra året började det snöa på Annandags Jul. Hur blir det i år? Till slut vill jag önska Er alla en riktigt GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR! Lennart Högzell ordförande 1

2 Ekonomi Ljus bild av ekonomin så långt vi kan se idag Ingen månadsavgift för januari 2002 och en sänkning av avgiften för 2002 med 5 procent. Det är innebörden av det beslut i avgiftsfrågan som styrelsen offentliggjorde på informationsmötet den 22 november och i ett extra Svartviksblad. Det är inte troligt att någon missat detta besked, som vi alla gläds åt. Avgiftsfri månad i januari 2002 Den avgiftsfria månaden betyder minskad inkomst för föreningen med ca 1,4 miljoner kronor. Detta belopp reserveras i bokslutet för verksamhetsåret Styrelsen har räknat med att överskottet i år skulle ha blivit i den storleksordningen och att bokslutet blir ett nollresultat. Den avgiftsfria månaden är en åtgärd som knappast försvagar föreningens ekonomi. Vi har nämligen ett betydande eget kapital och en soliditet som uppgår till hela 18 procent. Vi har dessutom hittills gjort avsättningar för periodiskt underhåll som fullt ut följer vår 20- åriga underhållsplan. Det finns därför ingen anledning att nu ytterligare samla i ladorna. Budget för 2002 Sänkningen av månadsavgifterna för 2002 kommer att medföra att intäkterna minskar med kronor. Den genomsnittliga årsavgiften blir ca 685 kronor per kvadratmeter, dvs en mycket konkurrenskraftig boendekostnad i Stockholmsområdet. Den budget vi har gjort tål detta utan att vi behöver sänka standarden i vår förvaltning. Men styrelsen har naturligtvis haft ambitionen att kunna hålla månadsavgiften på den nya nivån för ytterligare något eller några år. Det tror vi ska bli möjligt om inte förändringar i omvärlden blir alltför stora. De poster, där stora oförutsedda förändringar kan ske, är fastighetsskatten, energipriser och skatter på energi, taxor- och avgifter samt räntorna på fastighetslånen. I budgeten för 2002 har vi säkra uppgifter om taxeringsvärde och fastighetsskatt. Vi får en skatteökning på grund av höjda taxeringsvärden genom den årliga omräkningen med 15 procent för bostäder och 12 procent för lokaler. Skatten är därmed känd för Osäkerheten finns längre fram i tiden Taxeringsvärdena ska omräknas igen För 2004 sker ingen omräkning, däremot en ny fastighetstaxering. Den höjningen kommer att fördelas på tre år, med en tredjedel vardera åren 2004, 2005 och Vi har ett gott utgångsläge för värmekostnaderna. Samfälligheten driver en effektiv egen värmeproduktion, med en betydande återvinning genom värmepumpar. Men högre priser på el och olja och skatter på energi kan vi inte göra så mycket åt. Vi har i budgeten för 2002 räknat upp värmenotan rejält. Även här ligger osäkerheten på år 2003 och senare. Räntor på fastighetslånen är också relativt säkra för Vår genomsnittliga räntekostnad beräknas bli knappt 5,1 procent. Det beror bl a på att vi under 2001 utnyttjat tillfälliga lågräntelägen i slutet av mars och i början av november att binda ett par lån till fördelaktiga räntor. Det betyder att vi nu har en bra spridning av finansieringen på olika löptider. Vi har också skaffat oss ett utrymme att öka andelen lån med rörliga räntor om de långfristiga räntorna blir höga under de kommande åren. Våra prognoser för åren t o m 2004 tyder på att vi kan hålla räntekostnaderna på ungefär nuvarande nivå. Förmögenhetsvärde Avgiftsavierna för första kvartalet 2002 har nu skickats ut, med avgiften för januari makulerad. I avin lämnas också uppgift om förmögenhetsvärdet för din bostadsrätt för beksattningsåret Det har hittills varit noll, men så blir det inte längre. Taxeringsvärdena har nu stigit så mycket att varje lägenhet får ett värde. Detta betyder inget för föreningens ekonomi, men medlemmarna ska ta hänsyn till detta vid nästa års deklaration. Det krävs en betydande annan förmögenhet (t ex sommarställe, aktier, obligationer) för att det ska bli förmögenhetsskatt. Skattefrihet för förmögenhet 2001 gäller för belopp upp till 1 miljon kronor för ensamstående och 1,5 miljoner för sambeskattade hushåll. För nästa år höjs dessa belopp till 1,5 respektive 2 miljoner kronor. Mot denna bakgrund kommer de flesta medlemmarna inte att märka att ett förmögenhetsvärde uppkommit i föreningen. Hans Almgren 2

3 Bredband och sopnedkast Bredband i hamn Efter ett par förseningar har nu samtliga föreningar i Minnebergs samfällighet fått bredband installerat. Det hela har varit en ganska stor operation och det är inte bara de närmare ettusen lägenheterna i området som kopplats till det nya nätet: Våra tvättstugor, hissrum, elcentraler, dagis, ja kort sagt varenda utrymme är nu inkopplat. Allt detta är bekostat av Bredbandsbolaget. Även om vi nu i början endast kommer att använda nätet för hypersnabb, privat internetanslutning så har vi fått ett tillskott till vår infrastruktur som utökar föreningens möjlighet att erbjuda medlemmarna ökad service på ett antal områden. Det kanske viktigaste av dessa är moderna säkerhetslösningar för personer och egendom. Arbete med detta drivs redan av Svartviksstyrelse. Under tiden är det som sagt Internet som gäller. En del av er kanske redan är uppkopplade. Om ni inte är det men vill bli så har ni två alternativ: Det snabbaste sättet är att ringa det nummer som finns anslaget i trappuppgångarna. Då får ni omedelbart användarnamn och lösenord och ett paket skickas hem till er med den utrustning som behövs för att ni ska kunna ansluta er dator till nätet. Har ni redan ett nätverkskort, vilket de flesta moderna datorer har, och en tillräckligt lång s k kategori 5-kabel så kan ni börja surfa meddetsamma. Annars är det bara att vänta på paketet. Det andra alternativet är att vänta på det brev som Bredbandsbolaget kommer att skicka ut till alla hushåll i området. Det får ni antagligen inte förrän efter nyår. Där står precis hur ni ska gå tillväga om ni vill anmäla er. Det första ni gör när ni blivit uppkopplade är förstås att gå in på Svartviks egen hemsida Där finner ni både viktiga nyheter och intressant information och om ni vill skryta med hur fint ni bor så är det bara att ge era vänner adressen till hemsidan. Där finns det gott om trevliga bilder. Slutligen vill jag rikta ett stort tack till de medlemmar som varit med och arbetat för att få bredband till Svartvik och de övriga föreningarna. Det tog lite tid men nu kan vi med gott fog säga att vi ha fått den sammantaget billigaste och, trots det, bästa bredbandskopplingen som finns på marknaden. Vi ses på nätet, Erik Stoy Minnebergs bredbandsgrupp Våra sopnedkast Det förekommer då och då att det blir stopp i sopsugen. Detta brukar märkas på att det luktar illa i trapphuset och att det är fullt i sopnedkasten på de nedre våningarna. Stoppen beror för det mesta på att någon boende stoppat saker i sopnedkaset som inte skall vara där. Böcker, tidningar, pizzakartonger, wellpapp, bandyklubbor, julgranar och liknande hör inte hemma i sopnedkastet! Det vållar stopp i ventilen och kan i värsta fall ge stopp under marken. Rensningen är dyrbar och kan vi spåra stoppet till en boende får denne betala. Senast en boende fick betala kostade det cirka kr. Om det blir ett markstopp måste man gräva upp marken för att komma åt röret och då kostar det mycket pengar. Var noga med sophanteringen i största allmänhet. Den kostar föreningarna en hel del och det påverkar din avgift. Slarv med sopor och avfall ökar kostnaden ännu mer. Det är synnerligen viktigt att de sopor som du kastar i sopnedkastet är väl paketerade och förslutna. Förvaltaren Blomsterprakt på stickgatan. Vill du ställa ut dina egna alster på Vårsalongen? Då kan du anmäla dig senast den 15 februari till Birgitta Azcárate tel , till Git Lidberg tel eller till Anita Gustafsson tel Vårsalongen äger rum i Badviken den 16 och 17 mars

4 Reportage 15 år i Svartvik! Åren färdigställdes HSB:s flaggskepp Minneberg vid Ulvsundasjöns södra strand. Lägenheterna i de fyra föreningarna fylldes successivt med boende. Inflyttningen började i Sandvik borta vid grovsoprummet och avslutades i Tranan uppe i backen. I Svartvik påbörjades inflyttningen någon gång på våren 1986 och var färdig under våren Själv flyttade jag in en kall Lucia Eftersom detta nummer av Svartviksbladet utkommer nästan exakt på 15-årsdagen av min tid i Minneberg, tycker jag att det kan vara passande med en liten betraktelse av Svartviks 15 första år som förening. Enligt lägenhetsstatistiken så är vi 85 hushåll som fortfarande bor kvar i våra lägenheter ända från början. I portarna 15, 21 och 27 bor närmare 40 % kvar sedan starten. Den yngsta är i dag 37 år gammal och den äldsta 85 år vilket i sin tur innebär att de yngsta som flyttade in i Svartvik från början var i 20-årsåldern. För min egen del var jag 22 år och detta är mitt första egna boende. Vad har hänt sedan Svartvik färdigställdes? Jo väldigt mycket! Det har varit stormiga möten angående kabel-tv, lusthus vid stranden, parkeringsfrågor m m. På senare tid har våra gårdar och stickgatan rustats upp, strandpromenaden har fått belysning, cykelförvaring och cykelparkering har ordnats, tvättstugorna har uppdaterats en generation, bredbandsinstallationen är i full gång (förövrigt ett okänt begrepp för 15 år sedan). Vi har inom föreningen diskuterat och diskuterar sophantering och återvinning, energisparåtgärder och ekonomiska strategier. Men det som jag tycker har varit centralt är hur föreningen hela tiden diskuterat och planerat för att förbättra och höja kvalitén i boendet och boendemiljön. Vi har målat om entréer rustat upp tvättstugorna, arbetat aktivt med våra gårdar, delat ut brandvarnare och ficklampor. Men framförallt kastats mellan hopp och förtvivlan när det gäller ekonomin, som i dagsläget ser mycket stabil ut. De senaste åren har Svartvik kunnat sänka avgifterna till en humanare nivå än vad som var fallet på senare delen av 90-talet. Det är dock långt kvar till vi får återuppleva nivåerna som rådde vid inflyttningen (för min egen del kronor för 59,5 m 2 ). Andra glädjeämnen. Jag har sett hur barnen växt upp. Många är födda Svartvikare, och jag har med glädje kunnat följa deras uppväxt både som granne, men framförallt i busskön på morgonen. Inom kort kommer bordtennisrummet i Båtviken att vara färdigställt för både unga och gamla pingisspelare. Våra städdagar, där i runda tal medlemmar ställt upp i ur och skur för att göra fint kring vår förening. Till våren kommer hundratals lökar, som sattes i samband med höststädningen, att blomma. Svartviksbladet har på senare år har fått en rejäl ansiktslyftning och som i dag faktiskt kan kallas för en tidning. Vår hemsida, Svartvikswebben, dit fler och fler av er hittar har fört in föreningen i IT-åldern. Av mina 15 år i Svartvik har jag haft förmånen att sitta i styrelsen i snart 10 år. Många svåra frågor har behandlats. Allt från stopp i avlopp orsakade av Flintastekar till omfattande vattenskador orsakade av dåligt underhåll av diskmaskiner. Kattskit och hundskit kommer upp med jämna mellanrum och nu på senare tid även råttskit. Missnöje med ventilationen, oftast orsakat av dåligt underhåll av lägenhetens olika don. Störningar från grannar, i dag en marginell företeelse, men det förekommer tyvärr emellanåt. Trots allt bor vi ju i flerfamiljshus. Som avslutning önskar jag ytterligare många goda år för Svartvik och Svartvikarna. Då vi tillsammans utvecklar vårt boende till något vi kan vara stolta över. Jag tänker då närmast på ökat boendeinflytande där din insats är välkommen. Svartvik har för avsikt att under 2002 bjuda in till diverse rådslag samt ge oss i kast med arbetet att certifiera (kvalitetssäkra) föreningen. Detta och mycket mer kommer att presenteras i framtida nummer av Svartviksbladet. Ni ska nu alla ha en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Tomas 4

5 Litet av varje Väderguden var med på städdagen! Det låg mörka moln över Minneberg när ett 80-tal svartvikare var samlade till höststäddag. Men vädret knep ihop till efter 12.30, när varmkorven var äten och de 20 Tian-lotterna skulle dras. Då fick vi som svarade för dragningen och bokförde vinnarna söka skydd. Men alla andra stod kvar och hoppades på en vinstlott. Några klarade till och med att få in kärror och redskap. Även om vädret minskade deltagandet med ett tiotal, jämfört med vårstädningen, var det en märkbar brist på arbetsverktyg. Styrelsen fick en lista på behövlig komplettering. I övrigt kunde vi summera att man i några portar tydligen inte hade läst inbjudan till städdag medan man i andra hade både läst och förstått vad det handlade om. De mötte upp och städade med stor energi. Tack alla städglada svartvikare! Arne Rekordintresse för fem kvällar Under de fyra år succén Fem kvällar om mitt Minneberg drivits har ungefär 50 varit med varje säsong. I vinter kan det bli rekorddeltagande. När en vecka återstod till sista anmälningsdagen var 50 anmälda. Drygt 15 från vardera Svartvik och Tangen. 12 stycken hade anmält sig från Sandvik samt några från brf Tranan, Hägern, Margretelund och Storspoven. Du har väl lämnat Din anmälan. Om ej kontakta omgående Lotta Åhman, tel Den 23 januari är första deltagarträffen! Lotta Å Svartvik bjuder in till rådsgrupper Brf Svartvik har de senaste åren utvecklat möjligheten till medlemspåverkan. Genom en fin tidning, Svartviksbladet, en erkänt intressant hemsida, välbesökta informationsträffar och gott deltagande i studiecirklar har kontakten mellan medlemmar och styrelse successivt blivit bättre. Nu vill styrelsen gå vidare och inbjuder den 14 januari alla intresserade till en träff i Badviken, där vi ska resonera om bildandet av två rådgivande organ till styrelsen ett familjeråd (om barn- och föräldrafrågor) och ett miljöråd, med yttersta mål att formulera ett miljöprogram för vår brf. Inbjudan delas ut i början på december. Vi vill ha anmälningar, då vi bjuder på smörgåstårta, läsk m m. Råden skall bestå av svartviksboende, intresserade av någon eller båda rådsfrågorna. Deltagarna skall ha direktkontakt till styrelsen, träffas ett par gånger varje år och resonera om aktuella frågor, formulera förslag, idér m m. Lämna in svarstalongen så snart som möjligt, när inbjudan har kommit. Arne Vinterväglag Inför den kommande vintersäsongen kan det vara på sin plats med ett par ord om halka och is. I Minnebergsområdet sandas gångvägar och trottoarer genom föreningarnas försorg medan gatorna sandas av stadens entreprenörer. Snöröjning skall ske när snömängden överstiger ett antal centimeter och sandning skall ske när halka finns eller befaras. Det innebär inte, att alla gångvägar är fullt sandade alla dagar och alla tider. Särskilt tidiga morgnar eller vid väderomslag, har sandningsbilen ingen chans att hinna med. I Minneberg lutar marken på en hel del ställen och smältvattnet som rinner kan frysa till snabbt vid sjunkande temperatur. Välj bästa väg t ex genom att inte gå genom parken utan välj trottoarerna istället vid opålitligt väglag. Tänk på att alla partier av en gångväg inte är sandade, framför allt om vägen svänger eller om en stolpe hindrar sandningen. På en del platser finns sandlådor uppställda och det är inget som hindrar att du strör ut litet sand om det uppstått en hal fläck någonstans. Är du osäker på fötterna finns broddar i olika utföranden. Ett bra hjälpmedel! 5

6 Stämman Köksfläktar I köken i Minneberg sitter det inte en köksfläkt utan en volymkåpa med möjlighet till forcering. Det innebär enkelt uttryckt följande. I ett rum på vinden sitter en fläkt som suger luft ur lägenheterna och den styrs av behovet av evakuering. När du vrider på vredet på kåpan öppnas ett spjäll och fläkten ökar sitt varvtal. Likadant om du har ventilationsdon med filter i badrummet. Hela systemet är avstämt för jämn ventilation i hela huset och om någon gör ingrepp fungerar det inte. Därför är det absolut förbjudet att installera en egen fläkt med motor. Det är inte tilllåtet att installera en kolfilterfläkt som ju enbart filtrerar luften i köket utan att ta in eller blåsa ut någon luft ur rummet. Om det då inte finns ett fast don med inställt flöde blir köket helt utan ventilation vilket inte är bra med tanke på att lägenheterna ventileras ut enbart via badrum och kök. Om du bygger om köket och vill ha en ny och snyggare kåpa så finnns det en till påseende på HSB-kontoret på Svartviksslingan 57. Det finns andra kåpor också på större byggmarknader men utbudet är inte så stort. Är du osäker på om ditt val fungerar i Minneberg så kontakta fastighetsskötarna på deras mottagning i panncentralen varje vardagsmorgon, tel Nya medlemmar Johan Bäckström/Charlotte Choulet, 33; Leif Svensson/Ingela Juhlin, 19 (bor sedan tidigare hos oss); Roger och Elisabet Möller, 29; Pär Skogh/Ulrica Pettersson, 43 (bor sedan tidigare hos oss); Jan Jonasson, 43; Mattias Olsson/Emilia Lien, 31; Barbro Räf, 35; Hans-Olof och Inger Karlsson 27. Boka in den 25 april 2002 i din nya almanacka för årsstämman i Badviken. Glad stämning på årets info Visst har det hänt att styrelsens rapporter på de årliga informationsmötena har fått kraftiga applåder som tack. Men i år blev ekonomiansvarige Hans Almgren avbruten mitt i informationen av en mycket kraftig applåd. Det var när han berättade att styrelsen hade beslutat att dels sänka avgifterna nästa år, dels göra januari till en frimånad med nollavgift! Hela mötet präglades av gemyt och god stämning. Helt enhälligt ställde sig de nära 80 närvarande bakom styrelsens fempunktsprogram för garageutbyggnaden som vägledning för Svartviks ledamöter i Samfälligheten och Tomas Jonssons klara besked om dagsläget i bredbandsfrågan applåderades. Morgonen efter informationsträffen vandrade styrelsens ledamöter runt och droppade informationsblad om avgiftsfrågan. Då fick alla det besked som lämnades till deltagarna på informationsmötet kvällen innan. Besökare i olika åldrar samlades på höstens stämma. 6

7 Förvaltning Hemförsäkring Det är alltid viktigt att ha en hemförsäkring och bor man i en bostadsrätt är det värdefullt att även ha bostadsrättstillägg. Kontrollera att du verkligen har det i din försäkring. Villkoren varierar lite mellan olika bolag och något bolag hade det som ett förmånserbjudande för ett par år sedan men har sedan bara tagit med tillägget om man själv begärt det. Inträffar det en skada hos dig kan du själv få betala skadorna på sådant som du står för när det gäller inre underhåll enligt stadgarna och det kan bli kostsamt. Viktigt att komma ihåg: skador på lösöre står alltid hemförsäkringen för oberoende av vad som vållat skadan. Har du vållat en skada kan föreningen komma att ställa krav att du skall betala föreningens kostnader och då kan det bli aktuellt att ta i anspråk försäkringens ansvarsdel. Se alltså över din hemförsäkring! HSB-medlemmar har rabatt hos Länsförsäkringar men det är inte ovanligt med rabatter på grund av medlemskap i fackförening eller annan organisation så hör dig för. Se dock upp för mycket billiga alternativ för de kanske inte innehåller lika mycket som de dyrare alternativen. Det behöver inte vara fel men du skall vara på det klara med vad du köper. Att inte alls ha försäkring kan bli en ekonomisk katastrof. Förvaltaren Jouren Om något oförutsett händer i lägenhetern utanför ordnarie arbetstid kan det bli fråga om att ringa jouren. Tänk då på att det verkligen skall vara en akut situation som inte kan vänta till ordinarie arbetstid och att det finns risk för att skada uppstår. Strömmar vatten ut okontrollerat är det dags att ringa jouren. Har elen försvunnit i stora delar av eller i hela lägenheten, kan det också vara dags men innan du ringer till jouren titta efter i trapphuset om det finns anslag som informerar om vem som byter huvudsäkringar i föreningen. Ring den personen först. Lägenhetens huvudsäkringar sitter i källaren i låst utrymme och i varje förening finns någon som kan byta säkringar. Detta för att spara pengar till föreningen då en jourutryckning kostar från kr och uppåt. Ring gärna någon i styrelsen innan du ringer jouren. Det kan ju finnas hjälp att få på nära håll om nödläget inte är så stort. Har kranen läckt i flera veckor så borde du ha ringt felanmälan för länge sedan! Rinner toaletten och det finns 2 toaletter i lägenheten kan den vänta till ordinarie tid. Blir det ett litet elfel i lägenheten så kan det också vänta i de flesta fall. Har du kontrollerat vattenavstängningen i badrummet på senare tid? Fungerar den inte så ring felanmälan! Jouren skall inte ersätta felanmälan. Det kostar för mycket och anser styrelsen att din jourutryckning inte var motiverad så får du betala den själv. Råkar du ut för något akut under ordinarie arbetstid så ring felanmälan tel De har möjlighet att söka fastighetsskötarna på mobil eller sökare för snabbutryckning. Grovsoprummet Var noga med sophanteringen i största allmänhet. Den kostar föreningarna mycket pengar och det påverkar din avgift. Slarv med sopor och avfall ökar kostnaden ännu mer, särskilt om man kastar elektronikavfall i sopcontainern. Använd rätt kärl för varje slags avfall! Returpappersrum finns vid Svartviksslingan 49 och 51 samt i kommunens avfallssortering mittemot panncentralen Svartviksslingan 93. I grovsoprummet har, som Samfälligheten tidigare berättat om, skett vissa förändringar. Numera finns särskilda behållare för wellpapp och kartonger, en behållare för elektronik och mindre behållare för glödlampor och lysrör. Denna förändring gjordes nyligen och i början märktes ett stort slarv därnere. Allt verkade hamna huller om buller. Flera förespråkare uppmanade till stängning av hela grovsoprummet då kostnaden för tömning ökade alltför kraftigt. Fortsatt öppet Samfälligheten beslöt dock att ge Minnebergsborna ytterligare en chans och har för att underlätta sorteringen tagit bort prylhyllorna. Och se sista veckan verkar en liten förbättring ha skett. Om grovsoprummet skall kunna hållas öppet i fortsättningen måste vi alla hjälpas åt att inte bara sortera våra egna rester riktigt utan också hjälpa de som är lite slarvigare. Antagligen kommer också öppettiderna att begränsas en del, kanske stängt på söndagar som är den slarvigaste dagen enligt den erfarenhet Samfälligheten fått. 7

8 Inga fler elprylar i soppåsen bakgrunden Det har blivit olagligt att slänga elapparater och glödlampor i soporna. Enligt en ny lag ska de numera återvinnas. Elektroniska och elektriska apparater innehåller ofta ämnen som är skadliga för naturen. Därför förbjuder en ny lag, som togs i bruk den 1 juli 2001, att elprodukter kastas på soptipp eller förbränns. Produkternas innehåll av metaller och andra värdefulla material ska återvinnas, samtidigt som de miljöfarliga komponenterna tas bort. Något förenklat gäller lagen alla apparater med sladd eller batteri som normalt finns i hushåll eller på kontor. Dessutom ska glödlampor, lysrör och lågenergilampor samlas in. De innehåller nämligen kvicksilver, bly och andra metaller. Producenterna har enligt lagen ansvar för att de produkter de en gång sålt tas om hand och demonteras. Eftersom det redan finns ett fungerande system av kommunala insamlingsstationer, har producenterna inlett ett samarbete med kommunerna. Det innebär att varje kommun tar ansvar för själva insamlingen medan producenterna ansvarar för att elapparaterna demonteras och slutligen återvinns. Det gemensamma systemet kallas elretur ett system som gör att privatpersoner inte behöver lära sig de komplicerade lagreglerna. Det räcker att de tar sig till en återvinningscentral eller att de lämnar apparaterna utan avgift på en plats som kommunen anvisat. För oss i Minneberg gäller grov- soprummet för allt utom tv-apparater större än 14 tum och vitvaror. Lampor av olika slag, glödlampor, lågenergilampor och lysrör, skall också numera enbart slängas i grovsoprummet. Vad läggs var? Julgranen läggs i grovsoprummet (kvista den) eller ev på ett i Minneberg gemensamt anordnat uppsamlingsställe. Värmeljusbehållare metallinsamling vid grovsoprummet Spelande julkort batteriholken i grovsoprummet Alla batterier i leksaker och apparater till batteriholken i grovsoprummet Glögg på tetra kartonginsamlingen vid grovsoprummet Julmustflaskornas kapsyler metallinsamlingen Källa: Natur & Retur, Söderhalls Renhållningsverk AB Information från samfälligheten Pepparkaksbakning i Svartvik. GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskar Svartviksbladet Granen skall kvistas innan den läggs i grovsoprummet Adress till vår hemsida: Svartviks styrelse Lennart Högzell , Arne Nygren , Hans Almgren , Tomas Jonsson , Lotta Åhman , Birger Eberhag , Birgitta Azcárate , Birgitta Nygren , Leif Svensson , Pia Ljunggren

Brf Vimpeln 20. Information från styrelsen 2012-01-28

Brf Vimpeln 20. Information från styrelsen 2012-01-28 Information från styrelsen 2012-01-28 Brf Vimpeln 20, vilka är det? Alla vi medlemmar äger tillsammans föreningen och fastigheten, det betyder att vi alla får dela på kostnaderna som uppstår genom naturligt

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Stagneli us bladet. Nr3. Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14

Stagneli us bladet. Nr3. Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Stagneli us bladet 2012 Nr3 Ansvarig Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 utgivare: Lars-Inge Karlsson, Hg 27 Redaktör: Anneli Edman, Hg 63 Redaktör: Barbro

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

45:an. Mars. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45

45:an. Mars. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 45:an 2012 Mars Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 Upprättelse av Pia Ehrenholm Om jag i min roll som revisor före årsstämman 2011, haft all den information rörande begäran om Pias entledigande, som jag har

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Anderstorpar n. Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna. Föreningsstämman 2008

Anderstorpar n. Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna. Föreningsstämman 2008 Anderstorpar n Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna Januari 2009 Sid 1 Föreningsstämman 2008 2008 års föreningsstämma hölls torsdagen den 27 november 2008 inför 48 röstberättigade

Läs mer

TRE DAMER Nr 73 Oktober 2011

TRE DAMER Nr 73 Oktober 2011 TRE DAMER Nr 73 Oktober 2011 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas nästa gång den 7 november,

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering HSB-Certifiering Verksamhetsplanering för bostadsrättsföreningen HSBs brf Svartvik nr 268, Stockholm År 2010-2014 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/03B 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE INFORMATION TILL NYINFLYTTADE Varmt välkommen till Brf Måttbandet i Stockholm! Vi har här samlat information som ni kan tänkas behöva som nyinflyttade i Brf Måttbandet. Om det ändå skulle vara något ni

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION TILL BOENDE I BRF. ALPHYDDANS ROS

ALLMÄN INFORMATION TILL BOENDE I BRF. ALPHYDDANS ROS ALLMÄN INFORMATION TILL BOENDE I BRF. ALPHYDDANS ROS Brandsäkerhet Brandmyndigheten tillåter inte brandfarliga föremål på trapplanen. På grund av brandfaran och för att hålla alla utrymningsvägar öppna

Läs mer

Stagneliusbladet. God jul och gott nytt år! Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14

Stagneliusbladet. God jul och gott nytt år! Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Stagneliusbladet 2013 Nr 2 Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Ansvarig utgivare: Adnan Hadziagovic, Hg 39 tel 0708 248848 Redaktör: Anneli Edman, Hg 63 tel

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

Senast reviderad: 2013-03

Senast reviderad: 2013-03 Välkomna till Vi vill hälsa dig välkommen som medlem till Brf Trädgården i Karlstad och hoppas att du kommer trivas här. Här kommer information som varje medlem bör känna till. Är det något du funderar

Läs mer

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Att bo i bostadsrätt innebär att vi alla har ett gemensamt ansvar för vår förening. Vi hoppas att Ni skall trivas här och känna er delaktiga. Vad är en bostadsrättsförening?

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2013-02-14 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Lyckebybladet nr 3, 2014

Lyckebybladet nr 3, 2014 Lyckebybladet nr 3, 2014 HÖSTINFO Hösten är här och snart är det dags för vår höststäddag närmare bestämt helgen den 25/26 oktober. Som tidigare år är lördagen huvudstäddag och då bjuder vi också på grillad

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Karlsvik 39 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA

INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA 2014-3 2014-11-04 Sida 1 Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2014-3 Hej alla medlemmar! Sedan sist har vi haft ett informationsmöte angående höjningen

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar?

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Medlemsinformation Innehåll Historik Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Så fungerar vår bostadsrättsförening Bra att veta Gemensamma insatser Hemförsäkring Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

Gör ditt hem riskfritt.

Gör ditt hem riskfritt. Gör ditt hem riskfritt. Tips och råd om hur du förebygger vattenskador, inbrott och bränder hemma. Färre skador ger dig lägre premier. SBC arbetar aktivt för att ta fram attraktiva försäkringslösningar

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

BRF Pelikanen 5 En guide för föreningens medlemmar

BRF Pelikanen 5 En guide för föreningens medlemmar BRF Pelikanen 5 En guide för föreningens medlemmar Guiden riktar sig till dig som är medlem i Bostadsrättsföreningen Pelikanen 5. Om du som läser detta är nyinflyttad vill vi börja med att hälsa dig varmt

Läs mer

Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7.

Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7. Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7. Andrahandsuthyrning Bostadsrättsinnehavaren får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Brf Geväret Västeråshus nr. 6 www.brfgeväret.se Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Lägenhetspärm Brf Geväret, Västeråshus nr 6 Att tänka på... 3 Vad innebär bostadsrätt... 3 Nyttjanderätten kan förverkas...

Läs mer

Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening

Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening Brf Porfyren Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening Styrelsen Rev 2015-01-13 Innehåll 1. Vår bostadsrättsförening:...

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan UPPSLAGSBOK - Brf Yxan Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta och i föreningens stadgar finns mer att läsa. Vi i Styrelsen 2011/2012 är Ordförande Daniel Carlsson Uppg. 15, 070-675

Läs mer

Vindkraftsplanerna lagda på framtiden. Individuell mätning av el i lägenheten

Vindkraftsplanerna lagda på framtiden. Individuell mätning av el i lägenheten Vindkraftsplanerna lagda på framtiden Som styrelsen informerade om på årsstämman 2012 pågick en utredning om föreningen skulle köpa andelar i vindkraftverk och på så sätt få miljövänlig el till ett bra

Läs mer

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen.

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen. Från A till Ö i vår förening Andrahandsupplåtelse Om du vill hyra ut din lägenhet (så kallad andrahandsupplåtelse) måste du ha tillstånd av styrelsen. Lämna in din ansökan i god tid. Otillåten andrahandsuthyrning

Läs mer

TRE DAMER Nr 67 December 2009

TRE DAMER Nr 67 December 2009 TRE DAMER Nr 67 December 2009 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas vid följande tillfällen,

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01 Matrosbladet Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01 1 Ordföranden har ordet: Att informera är viktigt och svårt. Information till medlemmar i Matrosen har främst skett via vår hemsida, www.matrosen.se samt på anslagstavlor

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Info nr 2, 2012 BRF Ekensbergs Udde

Info nr 2, 2012 BRF Ekensbergs Udde Info nr 2, 2012 BRF Ekensbergs Udde NYINFLYTTADE Nyinflyttade 2012 till vår förening är: Tobias Håkansson 167:an, Jessica Westman & Jonas Andersson 167:an, Mats Olsson & Lili Zoi Nikolaidou 171:an, Jenny

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Brf. Mjölner på Norra Älvstranden

Brf. Mjölner på Norra Älvstranden Översyn balkonger Uppdaterad: 101108 Från och med onsdagen den 10/11 kommer översyn av balkongerna ske. Man kommer att göra en kontroll av moment på synliga bultförband och gängförsegla bultarna. Kran

Läs mer

Almgrens artikel på annan plats i tidningen.

Almgrens artikel på annan plats i tidningen. DETT ETTA NUMMER Ekonomi och Förvaltning: - Ljuspunkter och orosmoln - Bredband Ordning och Reda: - Städdagen - Lyhörda hus - BH-byglar - Levande ljus - Sopor och ventilation - Grovsoprummet Reportage:

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683...1 1. Allmänna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE DAGORDNING Vid ordinarie föreningsstämma i Sammfällighetsföreningen Farsta Ekliden torsdagen den 23 oktober 2014 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Nr 1, 15:e februari 2004

Nr 1, 15:e februari 2004 Medlemsbladet för f r HSB Brf Snösätra Nr 1, 15:e februari 2004 På gång i föreningen Vi är nu inne på det nya året 2004 och det finns en hel del som händer. Det nya låssystemet håller på att installeras,

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Att bo i Brf Järngården

Att bo i Brf Järngården Att bo i Brf Järngården Inledning Du har valt att bo i bostadsrättsföreningen Järngården. Ett klokt val, men vad betyder det egentligen? Vad finns det för möjligheter inom föreningen? Vilka ordningsregler

Läs mer

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande

Läs mer

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol NKI 2012 Nöjd kund-index 5100 FS Nol Innehåll NKI 2012 Serviceindex Ta kunden på allvar Trygghet Rent & snyggt Hjälp när det behövs Produktindex Lägenheten Allmänna utrymmen Utemiljön Profil Attraktivitet

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler

Trivsel- och ordningsregler Trivsel- och ordningsregler Förutom lagar och föreningens stadgar gäller följande trivselregler (ordningsregler) för att alla ska trivas! Allmän aktsamhet och hänsyn Tänk på att vara rädd om och väl vårda

Läs mer

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1

Läs mer

en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5

en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5 A Ö en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5 Brf Vattentornet 5 2(22) DennaskriftärsammanställdavJohanTaddesse,vidtidpunktenordförandeiföreningen. 2009 03 15 Stockholm Brf Vattentornet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Boendehandbok A-Ö. www.roslagsgatan36.se

Boendehandbok A-Ö. www.roslagsgatan36.se Välkommen till BRF Roslagsgatan 36! Vi vill med denna boendehandbok underlätta för dig som boende med svar på många av de frågor som kan tänkas dyka upp. Alla vill ha en så god boendemiljö som möjligt.

Läs mer

HSB Brf. Trastsångsvägen 2-132. Linghem

HSB Brf. Trastsångsvägen 2-132. Linghem HSB Brf. Trastsångsvägen 2-132 Linghem http://www.visit.se/~hsblinghem Antal Byggnadsår: lägenheter: 198365 HSB Brf. Linghem. Med denna broschyr vill vi informera nyinflyttade och övriga boende i föreningen

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum och man kan sitta ute även när det regnar. -- Rickard Lundblad, säljare

Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum och man kan sitta ute även när det regnar. -- Rickard Lundblad, säljare Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 3 rum (2 sovrum) / 87 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum

Läs mer

PM Råd och anvisningar vid ombyggnad

PM Råd och anvisningar vid ombyggnad 1 av (6) PM Råd och anvisningar vid ombyggnad Inledning Många vill bygga om sina bostadsrätter framför allt kök och våtutrymmen. Många bygger i egen regi med eget arbete, vänner, inhyrda hantverkare med

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Kåpan Nytt. Den nya styrelsen APRIL 2008

Kåpan Nytt. Den nya styrelsen APRIL 2008 APRIL 2008 Kåpan Nytt Den nya styrelsen Innehåll: Den nya styrelsen (sid 1) Vårstädning 10 maj klockan 10:00 (sid 2) Efterlysning! Revisor sökes! (sid 2) Värmepumpen en följetong (sid 3) Garaget en följetong

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd!

Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd! Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd! OBS! Tillhör Brf-pärmen ETT TRYCK SOM DETTA KAN FORT BLI INAKTUELLT! AKTUELLA NAMN OCH TFN FINNS ALLTID

Läs mer

Information Brf Sätra Äng

Information Brf Sätra Äng Information Brf Sätra Äng Innehåll Sid. 1 Sid. 2 Sid. 3 Sid. 4 Sid. 5 Sid. 6-7 Byggillet i Stockholm AB Arbetsledning Byggledning Utställning Tillvalsbeställningar Egna ombyggnader eller Inköp Större ombyggnader

Läs mer

Brf Lyckeby. Välkommen till Brf Lyckeby

Brf Lyckeby. Välkommen till Brf Lyckeby Brf Lyckeby Välkommen till Brf Lyckeby Detta är ett informationshäfte som lämnas till alla nyinflyttade i vår förening. Läs igenom och spara häftet då det kan komma till användning när det uppstår frågor

Läs mer

Efter årsmöte och konstituering har styrelsen för BRF Örby Slott följande sammansättning:

Efter årsmöte och konstituering har styrelsen för BRF Örby Slott följande sammansättning: Nr 34 (1/08) Våren är redan här! Snart är det dags för vårstädningen för det gror ordentligt i våra blomrabatter. Det blir spännande att se vad som kommer upp i år. Vintern lyste med sin frånvaro med glädje

Läs mer

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka?

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka? 2012-09-05 1 (6) ENKÄT LGH Hur tycker du att framtidens shantering ska se ut i Nacka? Som en del i arbetet med en ny splan för Nacka kommun vill vi veta vad du tycker är viktigt och vad du tycker bör förbättras!

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Lyckebybladet nr 3, 2015

Lyckebybladet nr 3, 2015 Lyckebybladet nr 3, 2015 HÖSTINFO Hösten är här och snart är det dags för vår höststäddag närmare bestämt helgen den 24/25 oktober. Som tidigare år är lördagen huvudstäddag och då bjuder vi också på grillad

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer