Bingo för medlemmarna i år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bingo för medlemmarna i år"

Transkript

1 DETTA NUMMER NR 4/2001 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sidan 2 Ljus bild av ekonomin Sidan 3 Bredband i hamn Våra sopnedkast Bingo för medlemmarna i år Sidan 4 15 år i Svartvik Sidan 5 Väderguden var med på städdagen! Rekordintresse för fem kvällar Svartvik bjuder in till rådsgrupper Vinterväglag Sidan 6 Köksfläktar Nya medlemmar Glad stämning på årets info Sidan 7 Hemförsäkring Jouren Grovsoprummet Sidan 8 God Jul Ansvarig utgivare Lennart Högzell Tel: Redaktör Lars-Olof Nihlén Tel: Foton Tomas Jonsson och Lars-Olof Nihlén Vi har länge känt att vår ekonomi har blivit allt starkare. Orosmolnen har varit att vi får en ökad inflation som driver upp räntorna, höjer taxeringsvärdena och alla övriga driftskostnader. Nu har de sämre utsikterna för ekonomin i stort minskat dessa farhågor något. Och då gäller det att utnyttja tillfället. För oss medlemmar i brf Svartvik blev det BINGO både avgiftsfri månad och sänkt avgift. Men i likhet med vad som gäller för lotterivinster får man räkna med att det kan komma att dröja länge innan vi nästa gång kan komma med en glad överraskning. Behöver jag tillägga att stämningen var uppåt på informationsmötet. Mötet ställde sig enhälligt bakom styrelsens förslag i garagefrågan som bl a omfattade att verka för att antalet garageplatser utökas att upphandla utbyggnad och förvaltning i konkurrens och med möjlighet till Brf finansiering att stämmobeslut krävs innan byggnationen startar. Vid mötet tisdagen den 4 december med Bredbandsbolaget och dess underentreprenör fick samtliga bostadsrättsföreningar i Minneberg klartecken att senast uppgjorda tidplan hållit hela vägen ut. Detta innebär att redan till jul finns det möjlighet att vara uppkopplad på nätet. Se vidare Erik Stoys artikel Bredband i hamn. Arbetet med att installera flödesreglerare i alla lägenheter kom inte i gång som var utlovat. Orsaken till detta var leveransförsening. Ny starttidpunkt är senast i början av januari månad Det enda märkbara underhållet i våra fastigheter som vi gjort i höst är målning av trapphusväggarna i de nedre planen. En välbehövlig och praktisk förnyelse. För allas vår trevnad och för att hålla våra kostnader på rimlig nivå är det oerhört viktigt att vi alla hjälps åt med att hålla ordning omkring oss; i våra trapphus, gårdar, kring stickgatan, för att inte tala om ordningen i tidningsrummet och grovsophuset. Din insats kan vara att ej kasta papper, fimpar, beakta skrivna föreskrifter o dyl och inte minst att vara rädd om vår gemensamma egendom. Städningen i våra trapphus kan ej alltid göras enligt avtal beroende av att dörrmattor mm fortfarande finns utanför några lägenhetsdörrar. Något att tänka på! För oss i Minneberg gäller som tidigare år att alla fyrverkeriuppskjutningar på Nyårsafton ska ske längs stranden, mellan Badbryggan och Båtvikens lokal, och riktas ut mot sjön. Återigen har vi kommit in i adventstider med alla dess förväntningar. Ljuset från våra pollare, adventsstakarna i fönstren, liksom granen i trapphuset, lyser upp vår tillvaro i vintermörkret. När kommer snön med sitt ljus? Förra året började det snöa på Annandags Jul. Hur blir det i år? Till slut vill jag önska Er alla en riktigt GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR! Lennart Högzell ordförande 1

2 Ekonomi Ljus bild av ekonomin så långt vi kan se idag Ingen månadsavgift för januari 2002 och en sänkning av avgiften för 2002 med 5 procent. Det är innebörden av det beslut i avgiftsfrågan som styrelsen offentliggjorde på informationsmötet den 22 november och i ett extra Svartviksblad. Det är inte troligt att någon missat detta besked, som vi alla gläds åt. Avgiftsfri månad i januari 2002 Den avgiftsfria månaden betyder minskad inkomst för föreningen med ca 1,4 miljoner kronor. Detta belopp reserveras i bokslutet för verksamhetsåret Styrelsen har räknat med att överskottet i år skulle ha blivit i den storleksordningen och att bokslutet blir ett nollresultat. Den avgiftsfria månaden är en åtgärd som knappast försvagar föreningens ekonomi. Vi har nämligen ett betydande eget kapital och en soliditet som uppgår till hela 18 procent. Vi har dessutom hittills gjort avsättningar för periodiskt underhåll som fullt ut följer vår 20- åriga underhållsplan. Det finns därför ingen anledning att nu ytterligare samla i ladorna. Budget för 2002 Sänkningen av månadsavgifterna för 2002 kommer att medföra att intäkterna minskar med kronor. Den genomsnittliga årsavgiften blir ca 685 kronor per kvadratmeter, dvs en mycket konkurrenskraftig boendekostnad i Stockholmsområdet. Den budget vi har gjort tål detta utan att vi behöver sänka standarden i vår förvaltning. Men styrelsen har naturligtvis haft ambitionen att kunna hålla månadsavgiften på den nya nivån för ytterligare något eller några år. Det tror vi ska bli möjligt om inte förändringar i omvärlden blir alltför stora. De poster, där stora oförutsedda förändringar kan ske, är fastighetsskatten, energipriser och skatter på energi, taxor- och avgifter samt räntorna på fastighetslånen. I budgeten för 2002 har vi säkra uppgifter om taxeringsvärde och fastighetsskatt. Vi får en skatteökning på grund av höjda taxeringsvärden genom den årliga omräkningen med 15 procent för bostäder och 12 procent för lokaler. Skatten är därmed känd för Osäkerheten finns längre fram i tiden Taxeringsvärdena ska omräknas igen För 2004 sker ingen omräkning, däremot en ny fastighetstaxering. Den höjningen kommer att fördelas på tre år, med en tredjedel vardera åren 2004, 2005 och Vi har ett gott utgångsläge för värmekostnaderna. Samfälligheten driver en effektiv egen värmeproduktion, med en betydande återvinning genom värmepumpar. Men högre priser på el och olja och skatter på energi kan vi inte göra så mycket åt. Vi har i budgeten för 2002 räknat upp värmenotan rejält. Även här ligger osäkerheten på år 2003 och senare. Räntor på fastighetslånen är också relativt säkra för Vår genomsnittliga räntekostnad beräknas bli knappt 5,1 procent. Det beror bl a på att vi under 2001 utnyttjat tillfälliga lågräntelägen i slutet av mars och i början av november att binda ett par lån till fördelaktiga räntor. Det betyder att vi nu har en bra spridning av finansieringen på olika löptider. Vi har också skaffat oss ett utrymme att öka andelen lån med rörliga räntor om de långfristiga räntorna blir höga under de kommande åren. Våra prognoser för åren t o m 2004 tyder på att vi kan hålla räntekostnaderna på ungefär nuvarande nivå. Förmögenhetsvärde Avgiftsavierna för första kvartalet 2002 har nu skickats ut, med avgiften för januari makulerad. I avin lämnas också uppgift om förmögenhetsvärdet för din bostadsrätt för beksattningsåret Det har hittills varit noll, men så blir det inte längre. Taxeringsvärdena har nu stigit så mycket att varje lägenhet får ett värde. Detta betyder inget för föreningens ekonomi, men medlemmarna ska ta hänsyn till detta vid nästa års deklaration. Det krävs en betydande annan förmögenhet (t ex sommarställe, aktier, obligationer) för att det ska bli förmögenhetsskatt. Skattefrihet för förmögenhet 2001 gäller för belopp upp till 1 miljon kronor för ensamstående och 1,5 miljoner för sambeskattade hushåll. För nästa år höjs dessa belopp till 1,5 respektive 2 miljoner kronor. Mot denna bakgrund kommer de flesta medlemmarna inte att märka att ett förmögenhetsvärde uppkommit i föreningen. Hans Almgren 2

3 Bredband och sopnedkast Bredband i hamn Efter ett par förseningar har nu samtliga föreningar i Minnebergs samfällighet fått bredband installerat. Det hela har varit en ganska stor operation och det är inte bara de närmare ettusen lägenheterna i området som kopplats till det nya nätet: Våra tvättstugor, hissrum, elcentraler, dagis, ja kort sagt varenda utrymme är nu inkopplat. Allt detta är bekostat av Bredbandsbolaget. Även om vi nu i början endast kommer att använda nätet för hypersnabb, privat internetanslutning så har vi fått ett tillskott till vår infrastruktur som utökar föreningens möjlighet att erbjuda medlemmarna ökad service på ett antal områden. Det kanske viktigaste av dessa är moderna säkerhetslösningar för personer och egendom. Arbete med detta drivs redan av Svartviksstyrelse. Under tiden är det som sagt Internet som gäller. En del av er kanske redan är uppkopplade. Om ni inte är det men vill bli så har ni två alternativ: Det snabbaste sättet är att ringa det nummer som finns anslaget i trappuppgångarna. Då får ni omedelbart användarnamn och lösenord och ett paket skickas hem till er med den utrustning som behövs för att ni ska kunna ansluta er dator till nätet. Har ni redan ett nätverkskort, vilket de flesta moderna datorer har, och en tillräckligt lång s k kategori 5-kabel så kan ni börja surfa meddetsamma. Annars är det bara att vänta på paketet. Det andra alternativet är att vänta på det brev som Bredbandsbolaget kommer att skicka ut till alla hushåll i området. Det får ni antagligen inte förrän efter nyår. Där står precis hur ni ska gå tillväga om ni vill anmäla er. Det första ni gör när ni blivit uppkopplade är förstås att gå in på Svartviks egen hemsida Där finner ni både viktiga nyheter och intressant information och om ni vill skryta med hur fint ni bor så är det bara att ge era vänner adressen till hemsidan. Där finns det gott om trevliga bilder. Slutligen vill jag rikta ett stort tack till de medlemmar som varit med och arbetat för att få bredband till Svartvik och de övriga föreningarna. Det tog lite tid men nu kan vi med gott fog säga att vi ha fått den sammantaget billigaste och, trots det, bästa bredbandskopplingen som finns på marknaden. Vi ses på nätet, Erik Stoy Minnebergs bredbandsgrupp Våra sopnedkast Det förekommer då och då att det blir stopp i sopsugen. Detta brukar märkas på att det luktar illa i trapphuset och att det är fullt i sopnedkasten på de nedre våningarna. Stoppen beror för det mesta på att någon boende stoppat saker i sopnedkaset som inte skall vara där. Böcker, tidningar, pizzakartonger, wellpapp, bandyklubbor, julgranar och liknande hör inte hemma i sopnedkastet! Det vållar stopp i ventilen och kan i värsta fall ge stopp under marken. Rensningen är dyrbar och kan vi spåra stoppet till en boende får denne betala. Senast en boende fick betala kostade det cirka kr. Om det blir ett markstopp måste man gräva upp marken för att komma åt röret och då kostar det mycket pengar. Var noga med sophanteringen i största allmänhet. Den kostar föreningarna en hel del och det påverkar din avgift. Slarv med sopor och avfall ökar kostnaden ännu mer. Det är synnerligen viktigt att de sopor som du kastar i sopnedkastet är väl paketerade och förslutna. Förvaltaren Blomsterprakt på stickgatan. Vill du ställa ut dina egna alster på Vårsalongen? Då kan du anmäla dig senast den 15 februari till Birgitta Azcárate tel , till Git Lidberg tel eller till Anita Gustafsson tel Vårsalongen äger rum i Badviken den 16 och 17 mars

4 Reportage 15 år i Svartvik! Åren färdigställdes HSB:s flaggskepp Minneberg vid Ulvsundasjöns södra strand. Lägenheterna i de fyra föreningarna fylldes successivt med boende. Inflyttningen började i Sandvik borta vid grovsoprummet och avslutades i Tranan uppe i backen. I Svartvik påbörjades inflyttningen någon gång på våren 1986 och var färdig under våren Själv flyttade jag in en kall Lucia Eftersom detta nummer av Svartviksbladet utkommer nästan exakt på 15-årsdagen av min tid i Minneberg, tycker jag att det kan vara passande med en liten betraktelse av Svartviks 15 första år som förening. Enligt lägenhetsstatistiken så är vi 85 hushåll som fortfarande bor kvar i våra lägenheter ända från början. I portarna 15, 21 och 27 bor närmare 40 % kvar sedan starten. Den yngsta är i dag 37 år gammal och den äldsta 85 år vilket i sin tur innebär att de yngsta som flyttade in i Svartvik från början var i 20-årsåldern. För min egen del var jag 22 år och detta är mitt första egna boende. Vad har hänt sedan Svartvik färdigställdes? Jo väldigt mycket! Det har varit stormiga möten angående kabel-tv, lusthus vid stranden, parkeringsfrågor m m. På senare tid har våra gårdar och stickgatan rustats upp, strandpromenaden har fått belysning, cykelförvaring och cykelparkering har ordnats, tvättstugorna har uppdaterats en generation, bredbandsinstallationen är i full gång (förövrigt ett okänt begrepp för 15 år sedan). Vi har inom föreningen diskuterat och diskuterar sophantering och återvinning, energisparåtgärder och ekonomiska strategier. Men det som jag tycker har varit centralt är hur föreningen hela tiden diskuterat och planerat för att förbättra och höja kvalitén i boendet och boendemiljön. Vi har målat om entréer rustat upp tvättstugorna, arbetat aktivt med våra gårdar, delat ut brandvarnare och ficklampor. Men framförallt kastats mellan hopp och förtvivlan när det gäller ekonomin, som i dagsläget ser mycket stabil ut. De senaste åren har Svartvik kunnat sänka avgifterna till en humanare nivå än vad som var fallet på senare delen av 90-talet. Det är dock långt kvar till vi får återuppleva nivåerna som rådde vid inflyttningen (för min egen del kronor för 59,5 m 2 ). Andra glädjeämnen. Jag har sett hur barnen växt upp. Många är födda Svartvikare, och jag har med glädje kunnat följa deras uppväxt både som granne, men framförallt i busskön på morgonen. Inom kort kommer bordtennisrummet i Båtviken att vara färdigställt för både unga och gamla pingisspelare. Våra städdagar, där i runda tal medlemmar ställt upp i ur och skur för att göra fint kring vår förening. Till våren kommer hundratals lökar, som sattes i samband med höststädningen, att blomma. Svartviksbladet har på senare år har fått en rejäl ansiktslyftning och som i dag faktiskt kan kallas för en tidning. Vår hemsida, Svartvikswebben, dit fler och fler av er hittar har fört in föreningen i IT-åldern. Av mina 15 år i Svartvik har jag haft förmånen att sitta i styrelsen i snart 10 år. Många svåra frågor har behandlats. Allt från stopp i avlopp orsakade av Flintastekar till omfattande vattenskador orsakade av dåligt underhåll av diskmaskiner. Kattskit och hundskit kommer upp med jämna mellanrum och nu på senare tid även råttskit. Missnöje med ventilationen, oftast orsakat av dåligt underhåll av lägenhetens olika don. Störningar från grannar, i dag en marginell företeelse, men det förekommer tyvärr emellanåt. Trots allt bor vi ju i flerfamiljshus. Som avslutning önskar jag ytterligare många goda år för Svartvik och Svartvikarna. Då vi tillsammans utvecklar vårt boende till något vi kan vara stolta över. Jag tänker då närmast på ökat boendeinflytande där din insats är välkommen. Svartvik har för avsikt att under 2002 bjuda in till diverse rådslag samt ge oss i kast med arbetet att certifiera (kvalitetssäkra) föreningen. Detta och mycket mer kommer att presenteras i framtida nummer av Svartviksbladet. Ni ska nu alla ha en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Tomas 4

5 Litet av varje Väderguden var med på städdagen! Det låg mörka moln över Minneberg när ett 80-tal svartvikare var samlade till höststäddag. Men vädret knep ihop till efter 12.30, när varmkorven var äten och de 20 Tian-lotterna skulle dras. Då fick vi som svarade för dragningen och bokförde vinnarna söka skydd. Men alla andra stod kvar och hoppades på en vinstlott. Några klarade till och med att få in kärror och redskap. Även om vädret minskade deltagandet med ett tiotal, jämfört med vårstädningen, var det en märkbar brist på arbetsverktyg. Styrelsen fick en lista på behövlig komplettering. I övrigt kunde vi summera att man i några portar tydligen inte hade läst inbjudan till städdag medan man i andra hade både läst och förstått vad det handlade om. De mötte upp och städade med stor energi. Tack alla städglada svartvikare! Arne Rekordintresse för fem kvällar Under de fyra år succén Fem kvällar om mitt Minneberg drivits har ungefär 50 varit med varje säsong. I vinter kan det bli rekorddeltagande. När en vecka återstod till sista anmälningsdagen var 50 anmälda. Drygt 15 från vardera Svartvik och Tangen. 12 stycken hade anmält sig från Sandvik samt några från brf Tranan, Hägern, Margretelund och Storspoven. Du har väl lämnat Din anmälan. Om ej kontakta omgående Lotta Åhman, tel Den 23 januari är första deltagarträffen! Lotta Å Svartvik bjuder in till rådsgrupper Brf Svartvik har de senaste åren utvecklat möjligheten till medlemspåverkan. Genom en fin tidning, Svartviksbladet, en erkänt intressant hemsida, välbesökta informationsträffar och gott deltagande i studiecirklar har kontakten mellan medlemmar och styrelse successivt blivit bättre. Nu vill styrelsen gå vidare och inbjuder den 14 januari alla intresserade till en träff i Badviken, där vi ska resonera om bildandet av två rådgivande organ till styrelsen ett familjeråd (om barn- och föräldrafrågor) och ett miljöråd, med yttersta mål att formulera ett miljöprogram för vår brf. Inbjudan delas ut i början på december. Vi vill ha anmälningar, då vi bjuder på smörgåstårta, läsk m m. Råden skall bestå av svartviksboende, intresserade av någon eller båda rådsfrågorna. Deltagarna skall ha direktkontakt till styrelsen, träffas ett par gånger varje år och resonera om aktuella frågor, formulera förslag, idér m m. Lämna in svarstalongen så snart som möjligt, när inbjudan har kommit. Arne Vinterväglag Inför den kommande vintersäsongen kan det vara på sin plats med ett par ord om halka och is. I Minnebergsområdet sandas gångvägar och trottoarer genom föreningarnas försorg medan gatorna sandas av stadens entreprenörer. Snöröjning skall ske när snömängden överstiger ett antal centimeter och sandning skall ske när halka finns eller befaras. Det innebär inte, att alla gångvägar är fullt sandade alla dagar och alla tider. Särskilt tidiga morgnar eller vid väderomslag, har sandningsbilen ingen chans att hinna med. I Minneberg lutar marken på en hel del ställen och smältvattnet som rinner kan frysa till snabbt vid sjunkande temperatur. Välj bästa väg t ex genom att inte gå genom parken utan välj trottoarerna istället vid opålitligt väglag. Tänk på att alla partier av en gångväg inte är sandade, framför allt om vägen svänger eller om en stolpe hindrar sandningen. På en del platser finns sandlådor uppställda och det är inget som hindrar att du strör ut litet sand om det uppstått en hal fläck någonstans. Är du osäker på fötterna finns broddar i olika utföranden. Ett bra hjälpmedel! 5

6 Stämman Köksfläktar I köken i Minneberg sitter det inte en köksfläkt utan en volymkåpa med möjlighet till forcering. Det innebär enkelt uttryckt följande. I ett rum på vinden sitter en fläkt som suger luft ur lägenheterna och den styrs av behovet av evakuering. När du vrider på vredet på kåpan öppnas ett spjäll och fläkten ökar sitt varvtal. Likadant om du har ventilationsdon med filter i badrummet. Hela systemet är avstämt för jämn ventilation i hela huset och om någon gör ingrepp fungerar det inte. Därför är det absolut förbjudet att installera en egen fläkt med motor. Det är inte tilllåtet att installera en kolfilterfläkt som ju enbart filtrerar luften i köket utan att ta in eller blåsa ut någon luft ur rummet. Om det då inte finns ett fast don med inställt flöde blir köket helt utan ventilation vilket inte är bra med tanke på att lägenheterna ventileras ut enbart via badrum och kök. Om du bygger om köket och vill ha en ny och snyggare kåpa så finnns det en till påseende på HSB-kontoret på Svartviksslingan 57. Det finns andra kåpor också på större byggmarknader men utbudet är inte så stort. Är du osäker på om ditt val fungerar i Minneberg så kontakta fastighetsskötarna på deras mottagning i panncentralen varje vardagsmorgon, tel Nya medlemmar Johan Bäckström/Charlotte Choulet, 33; Leif Svensson/Ingela Juhlin, 19 (bor sedan tidigare hos oss); Roger och Elisabet Möller, 29; Pär Skogh/Ulrica Pettersson, 43 (bor sedan tidigare hos oss); Jan Jonasson, 43; Mattias Olsson/Emilia Lien, 31; Barbro Räf, 35; Hans-Olof och Inger Karlsson 27. Boka in den 25 april 2002 i din nya almanacka för årsstämman i Badviken. Glad stämning på årets info Visst har det hänt att styrelsens rapporter på de årliga informationsmötena har fått kraftiga applåder som tack. Men i år blev ekonomiansvarige Hans Almgren avbruten mitt i informationen av en mycket kraftig applåd. Det var när han berättade att styrelsen hade beslutat att dels sänka avgifterna nästa år, dels göra januari till en frimånad med nollavgift! Hela mötet präglades av gemyt och god stämning. Helt enhälligt ställde sig de nära 80 närvarande bakom styrelsens fempunktsprogram för garageutbyggnaden som vägledning för Svartviks ledamöter i Samfälligheten och Tomas Jonssons klara besked om dagsläget i bredbandsfrågan applåderades. Morgonen efter informationsträffen vandrade styrelsens ledamöter runt och droppade informationsblad om avgiftsfrågan. Då fick alla det besked som lämnades till deltagarna på informationsmötet kvällen innan. Besökare i olika åldrar samlades på höstens stämma. 6

7 Förvaltning Hemförsäkring Det är alltid viktigt att ha en hemförsäkring och bor man i en bostadsrätt är det värdefullt att även ha bostadsrättstillägg. Kontrollera att du verkligen har det i din försäkring. Villkoren varierar lite mellan olika bolag och något bolag hade det som ett förmånserbjudande för ett par år sedan men har sedan bara tagit med tillägget om man själv begärt det. Inträffar det en skada hos dig kan du själv få betala skadorna på sådant som du står för när det gäller inre underhåll enligt stadgarna och det kan bli kostsamt. Viktigt att komma ihåg: skador på lösöre står alltid hemförsäkringen för oberoende av vad som vållat skadan. Har du vållat en skada kan föreningen komma att ställa krav att du skall betala föreningens kostnader och då kan det bli aktuellt att ta i anspråk försäkringens ansvarsdel. Se alltså över din hemförsäkring! HSB-medlemmar har rabatt hos Länsförsäkringar men det är inte ovanligt med rabatter på grund av medlemskap i fackförening eller annan organisation så hör dig för. Se dock upp för mycket billiga alternativ för de kanske inte innehåller lika mycket som de dyrare alternativen. Det behöver inte vara fel men du skall vara på det klara med vad du köper. Att inte alls ha försäkring kan bli en ekonomisk katastrof. Förvaltaren Jouren Om något oförutsett händer i lägenhetern utanför ordnarie arbetstid kan det bli fråga om att ringa jouren. Tänk då på att det verkligen skall vara en akut situation som inte kan vänta till ordinarie arbetstid och att det finns risk för att skada uppstår. Strömmar vatten ut okontrollerat är det dags att ringa jouren. Har elen försvunnit i stora delar av eller i hela lägenheten, kan det också vara dags men innan du ringer till jouren titta efter i trapphuset om det finns anslag som informerar om vem som byter huvudsäkringar i föreningen. Ring den personen först. Lägenhetens huvudsäkringar sitter i källaren i låst utrymme och i varje förening finns någon som kan byta säkringar. Detta för att spara pengar till föreningen då en jourutryckning kostar från kr och uppåt. Ring gärna någon i styrelsen innan du ringer jouren. Det kan ju finnas hjälp att få på nära håll om nödläget inte är så stort. Har kranen läckt i flera veckor så borde du ha ringt felanmälan för länge sedan! Rinner toaletten och det finns 2 toaletter i lägenheten kan den vänta till ordinarie tid. Blir det ett litet elfel i lägenheten så kan det också vänta i de flesta fall. Har du kontrollerat vattenavstängningen i badrummet på senare tid? Fungerar den inte så ring felanmälan! Jouren skall inte ersätta felanmälan. Det kostar för mycket och anser styrelsen att din jourutryckning inte var motiverad så får du betala den själv. Råkar du ut för något akut under ordinarie arbetstid så ring felanmälan tel De har möjlighet att söka fastighetsskötarna på mobil eller sökare för snabbutryckning. Grovsoprummet Var noga med sophanteringen i största allmänhet. Den kostar föreningarna mycket pengar och det påverkar din avgift. Slarv med sopor och avfall ökar kostnaden ännu mer, särskilt om man kastar elektronikavfall i sopcontainern. Använd rätt kärl för varje slags avfall! Returpappersrum finns vid Svartviksslingan 49 och 51 samt i kommunens avfallssortering mittemot panncentralen Svartviksslingan 93. I grovsoprummet har, som Samfälligheten tidigare berättat om, skett vissa förändringar. Numera finns särskilda behållare för wellpapp och kartonger, en behållare för elektronik och mindre behållare för glödlampor och lysrör. Denna förändring gjordes nyligen och i början märktes ett stort slarv därnere. Allt verkade hamna huller om buller. Flera förespråkare uppmanade till stängning av hela grovsoprummet då kostnaden för tömning ökade alltför kraftigt. Fortsatt öppet Samfälligheten beslöt dock att ge Minnebergsborna ytterligare en chans och har för att underlätta sorteringen tagit bort prylhyllorna. Och se sista veckan verkar en liten förbättring ha skett. Om grovsoprummet skall kunna hållas öppet i fortsättningen måste vi alla hjälpas åt att inte bara sortera våra egna rester riktigt utan också hjälpa de som är lite slarvigare. Antagligen kommer också öppettiderna att begränsas en del, kanske stängt på söndagar som är den slarvigaste dagen enligt den erfarenhet Samfälligheten fått. 7

8 Inga fler elprylar i soppåsen bakgrunden Det har blivit olagligt att slänga elapparater och glödlampor i soporna. Enligt en ny lag ska de numera återvinnas. Elektroniska och elektriska apparater innehåller ofta ämnen som är skadliga för naturen. Därför förbjuder en ny lag, som togs i bruk den 1 juli 2001, att elprodukter kastas på soptipp eller förbränns. Produkternas innehåll av metaller och andra värdefulla material ska återvinnas, samtidigt som de miljöfarliga komponenterna tas bort. Något förenklat gäller lagen alla apparater med sladd eller batteri som normalt finns i hushåll eller på kontor. Dessutom ska glödlampor, lysrör och lågenergilampor samlas in. De innehåller nämligen kvicksilver, bly och andra metaller. Producenterna har enligt lagen ansvar för att de produkter de en gång sålt tas om hand och demonteras. Eftersom det redan finns ett fungerande system av kommunala insamlingsstationer, har producenterna inlett ett samarbete med kommunerna. Det innebär att varje kommun tar ansvar för själva insamlingen medan producenterna ansvarar för att elapparaterna demonteras och slutligen återvinns. Det gemensamma systemet kallas elretur ett system som gör att privatpersoner inte behöver lära sig de komplicerade lagreglerna. Det räcker att de tar sig till en återvinningscentral eller att de lämnar apparaterna utan avgift på en plats som kommunen anvisat. För oss i Minneberg gäller grov- soprummet för allt utom tv-apparater större än 14 tum och vitvaror. Lampor av olika slag, glödlampor, lågenergilampor och lysrör, skall också numera enbart slängas i grovsoprummet. Vad läggs var? Julgranen läggs i grovsoprummet (kvista den) eller ev på ett i Minneberg gemensamt anordnat uppsamlingsställe. Värmeljusbehållare metallinsamling vid grovsoprummet Spelande julkort batteriholken i grovsoprummet Alla batterier i leksaker och apparater till batteriholken i grovsoprummet Glögg på tetra kartonginsamlingen vid grovsoprummet Julmustflaskornas kapsyler metallinsamlingen Källa: Natur & Retur, Söderhalls Renhållningsverk AB Information från samfälligheten Pepparkaksbakning i Svartvik. GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskar Svartviksbladet Granen skall kvistas innan den läggs i grovsoprummet Adress till vår hemsida: Svartviks styrelse Lennart Högzell , Arne Nygren , Hans Almgren , Tomas Jonsson , Lotta Åhman , Birger Eberhag , Birgitta Azcárate , Birgitta Nygren , Leif Svensson , Pia Ljunggren

Ny positiv vår för Brf Svartvik

Ny positiv vår för Brf Svartvik DETT ETTA NUMMER NR 1/2001 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Ekonomi och Förvaltning: - Bra ekonomi i Svartvik - Ventilationskontroll - Våra Gårdar - Osäkerhet kring bredband Ordning och

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Långväga besökare hos brf Svartvik

Långväga besökare hos brf Svartvik DETTA NUMMER Sid 2 Svartvik har ökat säkerheten Pilen som blev en stubbe Sid 3 Ömsom vin ömsom vatten Sid 4 Styrelsen Sid 5 Minnen från Minneberg Sid 6 Insändare Föräldrarådet informerar Nya medlemmar

Läs mer

Pargas Nytt NR 1 2003

Pargas Nytt NR 1 2003 Pargas Nytt NR 1 2003 Information för Dig som bor i brf Pargas! 1 Ordföranden har ordet Ni håller nu ett exemplar av Pargas Nytt som återuppstår efter en längre tids frånvaro. Beklagligt nog har vår ordförande

Läs mer

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi Välkommen till Svea Ekonomis skola för privatekonomi 1. Del 1. Ungdomsdel 4 Första inkomsten 8 Hemförsäkring 10 Ibland måste man låna 18 Skaffa en sparbuffert Del 2. Föräldradel. Sidan 25 2 välkommen Här

Läs mer

Bo-ekonomen 2 Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt...

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt... www.segelflygaren.org Juni - 2007 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt... 7 Ordförande har ordet Elen är en källa till många

Läs mer

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v B I n f o f r å n K ö p i n g s B o s t a d s A B Bladet Maj 2010 vd har ordet Bo bra och lite till Anno 1917 Det gångna året har präglats av mycket arbete, vi har genom en effektiv finansförvaltning äntligen

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2

Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Hej alla medlemmar! Här kommer årets andra informationsbrev från styrelsen. Tyvärr blev det av olika anledningar lite försenat, och just denna

Läs mer

Livet i en skogsglänta

Livet i en skogsglänta Livet i en skogsglänta Information till gamla, nya och blivande boende! (Uppdaterad Juli 2014) BRF Skogsgläntans hemsida: http://www.skogsglantanumea.se På, heter vi BRF Skogsgläntan. Anders Kohkoinen,

Läs mer

Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best

Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best Bo-ekonomen Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best nr: 94901004 FöreningsSparbanken/Institutet

Läs mer

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 4 2008 det föreningen behöver veta räntechocken så kan din förening drabbas Säkrare boende l Checklista: säkra året om l Se över brandskyddet

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?...5 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Danne har parkerat traktorn

Danne har parkerat traktorn REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2009 14:E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04 Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Ledare styrelsens syn på saken Jag tar fram kopplet och ropar på Zabi vår hund. Jag tänker

Läs mer

Studentvärden 1.06. Jämnare rumstemperatur 3. Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5. Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7. Rosendals loftgångar 10

Studentvärden 1.06. Jämnare rumstemperatur 3. Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5. Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7. Rosendals loftgångar 10 Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden 1.06 www.sgsstudentbostader.se Jämnare rumstemperatur 3 Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5 Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7 Rosendals

Läs mer

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 2 2 0 0 6 11 : E Å R G Å N G E N SUNNANÅTJEJER som bor hos skebo SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT

Läs mer

NR 1 2011. blomrabatt. sidan 7. Hit går. sidan 5. hyresrabatt. sidan 8. skolan på Mölle. sidan 10. informationstidning från Falkenbergs Bostads AB

NR 1 2011. blomrabatt. sidan 7. Hit går. sidan 5. hyresrabatt. sidan 8. skolan på Mölle. sidan 10. informationstidning från Falkenbergs Bostads AB NR 1 2011 blomrabatt sidan 7 Hit går hyran sidan 5 hyresrabatt sidan 8 Nya skolan på Mölle sidan 10 1 informationstidning från Falkenbergs Bostads AB OM FABONYTT INNEHÅLL 2 Thomas har ordet 3 Kall byggstart

Läs mer

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram:

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram: Almviksbulletinen Vår nya utemiljö växer fram: Sept 2007 I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret sid 2 Projekt sid 3 Familjedagen sid 5 Riksbyggen sid 5 Teknisk status sid 7 Fixar-Per sid 7 Tysklandsresa

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

Vi är alla en del av någon annans värld

Vi är alla en del av någon annans värld Vinter 2013 Vi är alla en del av någon annans värld Sök pengar till ökad trivsel Vad händer just nu? Störande grannar De stora 3 PuL Inledning På Gotlandsfärjan så ser man överallt små skyltar med texten

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

återvinn för Barnens skull entreprenören som gick i KonKurs skebos egen tomte önskar dig god jul ur skebos arkiv:

återvinn för Barnens skull entreprenören som gick i KonKurs skebos egen tomte önskar dig god jul ur skebos arkiv: REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 4 2008 13:E ÅRGÅNGEN skebos egen tomte önskar dig god jul återvinn för Barnens skull ur skebos arkiv: entreprenören som gick i KonKurs kom in 1 läsning utan Kostnad

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer

Koll på pengarna. d Råd o. hjälp med din budget. ch tips om

Koll på pengarna. d Råd o. hjälp med din budget. ch tips om Koll på pengarna 2013 hjälp med din budget d Råd o ch om in ekonomi din ekonomi Vi har alla drömmar om framtiden. Vissa kanske vill köpa bostad eller bil, eller åka på en semesterresa. Andra skulle vilja

Läs mer