MONITOR John Ericsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MONITOR John Ericsson 1803-89"

Transkript

1 MONITOR John Ericsson Schillerinstitutets nyhetsbrev i John Ericssons anda årg. 23 nr 2-3 mars 2012 Vi kan inte fortsätta leva en månad i taget! En liten grupp högt uppsatta amerikanska militärer har, än så länge, förskonat oss från ett nytt världskrig. Dessa militärer, med försvarsstabschefen general Martin Dempsey i spetsen, har insett hur nära vi är att snubbla in i en nytt världskrig, utkämpat av USA och Nato mot Ryssland och Kina med kärnvapen! Med sitt modiga motstånd mot president Barack Obamas och hans brittiska mentorers galna försök att starta nya krig mot Syrian och Iran, direkt efter kriget mot Libyen och mordet på Muammar Qaddafi, har de hittills kunnat blockera krigshotet. Men militärernas makt är begränsad. Det är politikerna som har makten i sin hand att starta krig. Därför har den intensiva politiska kampanj som Lyndon LaRouche och hans internationella organisation har bedrivit sedan november 2011, varit inriktad på att väcka framför allt den amerikanska kongressen ur dess sömn och passivitet inför Obamas krigspolitik, som kan sätta hela världen i brand. Ett viktigt steg togs den 7 mars, då kongressmannen Walter Jones från North Carolina lade en motion (Concurrent Resolution 107) som i skarpa formuleringar slår fast att presidenten inte har rätt att starta krig utan att först begära tillstånd från kongressen, och att han, om han bryter mot detta, begår ett brott som gör att han kan ställas inför riksrätt och avsättas. Motionen är inlämnad för beredning till justitieutskottet, det utskott som handhar frågor om riksrätt. Det betyder att Obama direkt hotas av riksrätt, om han startar nya krig på order av sina herrar i City och Wall Street. Medierna gör sitt till för krigshetsen genom att måla upp en bild av Syrien som styrt av en psykopat till president som njuter av att döda kvinnor och barn. Ingen hänsyn tas till att det nu är fullkomligt klart att den fredliga revolutionen har ersatts av en militär konflikt mellan den syriska armén och militanta islamistiska terrorgrupper som al-qaida, som stöds med pengar och vapen från USA:s och EU:s allierade i regionen Saudiarabien, Qatar och Turkiet. Ryssland och Kina bemöter å sin sida den massiva krigshetsen mot Syrien med lugn diplomati. Deras försiktiga hantering av den potentiella världskrisen reflekterar deras förståelse av att krisen härstammar från det förfallande brittiska finansimperiets önskan att tvinga dem att böja sig för samma ekonomiska självmordspolitik som USA och EU-länderna utsätts för just nu. Allt detta för att rädda det bankrutta transatlantiska finans- och banksystemet. Denna brittiska politik är den underliggande dynamiken bakom det spända läget i Mellanöstern. Syrien och Iran är bara brickor på det geopolitiska schackbrädet. Den ekonomiska politik som Ryssland och Kina gemensamt arbetar med är den politik som USA och Europa drev för länge sedan, men nu har glömt. Det är en politik för att bygga samhället, med sikte på framtiden. Man skapar statliga krediter för moderna infrastrukturbyggen, utbildningssatsningar, vetenskaplig forskning och andra projekt som garanterar den nuvarande befolkningens välbefinnande och fortsatt utveckling för framtida generationer. Detta är vad Ryssland, Kina och deras allierade är fokuserade på idag, och inget kan få dem att ge upp sin framtid. USA och Europa bedriver den rakt motsatta politiken. De har bestämt sig för en långsam död genom åtstramningar och icke-investeringar, alltmedan sedelpressarna spyr ut euro och dollar för att rädda ett finanssystem som är bortom all räddning Hoppet är självklart inte ute än, och de krafter som LaRoucherörelsen leder eller samarbetar med fortsätter att kämpa för att rädda västvärlden och resten av världen. Kampen för att få igenom bankdelningslagen Glass-Steagall i USA och i flera EU-länder fortsätter och får ökat stöd även i Sverige. Men det mest sensationella genombrottet för en lösning i Europa kom denna månad när LaRoucherörelsens ledare i Frankrike, Jacques Cheminade, kvalificerade sig som officiellt erkänd presidentkandidat i valet i Frankrike i april. Detta visar att ingen väg är för lång och inget berg för högt att bestiga om man har de rätta idealen och metoderna för att lösa mänsklighetens stora dilemman.

2 Jacques Cheminade klar för franska presidentvalet Den 8 mars var en hemsk dag för oligarkin, när Jacques Cheminade, som leder LaRoucherörelsen i Frankrike, tillkännagav att han hade samlat in mer än 500 stödunderskrifter från folkvalda för sin presidentkandidatur. Den 19 mars kommer konstitutionsdomstolen att meddela vilka presidentkandidater som kvalificerat sig på detta sätt och kan delta i presidentvalet. Från och med den dagen skall alla presidentkandidater behandlas likvärdigt av medierna och valmyndigheten skall ombesörja att deras valprogram skickas ut till alla väljare. Den första valomgången hålls den 22 april. Några minuter efter tillkännagivandet gick den stora franska nyhetsbyrån AFP ut med ett första nyhetstelegram och strax efter ännu ett, utökat med material från Cheminades egen kampanjorganisation, Cheminade Båda AFP-telegrammen publicerades snabbt på de stora tidningarnas internetsidor: Nouvel Observateur, Le Point, Libération, Ouest France, La Croix, FranceTV. fr, 20Minutes osv. När Cheminade dagen efter anlände till konstitutionsdomstolen för att lämna in ännu fler stödunderskrifter, möttes han av en skog av mikrofoner och kameror, vilket ledde till en ny våg av uppmärksamhet i medierna. Cheminade har hittills 560 stödunderskrifter, vilket är en sensation eftersom andra, mer kända politiker inte lyckats få så stort stöd. Le Point citerade utförligt från det långa AFP-telegrammet: I en uppföljning av sin presidentvalskampanj 1995, där han angrep den finansiella cancern och talade om den kris som rullas upp idag, kommer han att agitera för sin vision av en värld utan City och Wall Street, säger hans kampanjchef Cristophe Paquien. Cheminade föreslår ett skifte i det finansiella systemet... Enligt Cheminade kan den av högern genomdrivna och av vänstern förespråkade åtstramningspolitiken bara föra Frankrike till det läge Grekland befinner sig i idag. Cheminade förespråkar användning av statliga produktiva krediter som under de trettio lysande åren [återuppbyggnaden efter andra världskriget] för att återuppbygga vår ekonomi genom att finansiera stora infrastrukturprojekt, grundforskning, offentlig service och kvalificerade arbeten. Cheminade föreslår också en sträng åtskillnad mellan vanliga affärsbanker och finansbolag samt en återgång till nationella valutor, med euron endast kvar som en referensvaluta för stora projekt mellan länder. Den 7 mars hade också France-Soir lagt upp en längre videointervju med Cheminade på sin hemsida. Efter de rituella frågorna om hur han kunde få ihop sina stödunderskrifter, frågade tidningen vad hans första åtgärder skulle vara om han valdes till president. Cheminade sa: Den första åtgärden skulle vara att skilja ut finansbolagsdelen från affärsbankerna för att låsa upp finansieringen av ekonomin. Finansbolagen skulle förlora pengar synd om dem. Staten skulle stödja affärs- och sparbankerna för att säkerställa deras funktion att finansiera ekonomisk verksamhet. Det är ett första steg men inte tillräckligt. Sedan måste vi gå tillbaka till tanken på statliga krediter, genom att gå tillbaka till tanken på ett nationalbankssystem för att finansiera ekonomisk verksamhet. I Europa idag översvämmar Europeiska centralbanken bankerna med cash, 489 miljarder euro i december, och i februari 528 miljarder euro. Alla dessa pengar skapas för att rädda bankerna, men inte för att utveckla ekonomin. Bankerna sätter omedelbart in denna cash i kortsiktiga investeringar som får deras bokföring att se bra ut, men använder den inte för investeringar i ekonomin. Och vad skall pengarna investeras i, frågade då France-Soir. Cheminade sa: Som jag ser det är energisektorn en prioritet, genom kärnkraftsutveckling med nya modeller av reaktorer, och reaktorer för kärnfusion i stället för dagens fission. En statlig kreditpolitik skulle också göra det möjligt för oss att föra en verklig välfärdspolitik. Vi skulle t.ex. kunna bygga till allmännyttiga bostäder per år. Vi skulle också kunna ha en utbildningspolitik värd namnet utan att avskeda lärare, och göra det möjligt för ungdomar att få en ersättning på 450 euro, införa ett standardavtal för arbete, etc. Men för att åstadkomma allt detta, måste det finansiella baklåset brytas, sa presidentkandidaten Jacques Cheminade. Ny Glass-Steagall-motion lagd i italienska senaten Den italienska senatorn Oskar Peterlini har lagt fram en motion om återinförande av en uppdelning av banksystemet i Italien enligt Franklin D. Roosevelts Glass-Steagall-modell. Motionen, som är kortfattad och enkel, har hittills samlat 16 medmotionärer både från Peterlinis egen partigrupp, som består av flera mindre partier från Italiens autonoma regioner, och från de flesta andra parter, däribland Demokratiska partiet (PD), Lega Nord, Italienska värdepartiet (Italia dei Valori) och Frihetsfolket (Il Popolo della Libertà-PDL). Peterlini har länge verkat för en genomgripande reform av det globala finansiella systemet, genom kampanjer för ett Nytt Bretton Woods i början av 2000-talet och genom en motion om Glass-Steagall Den nya motionen kommer vid en tidpunkt då frågan om att rädda den produktiva ekonomin från finansiella spekulationer har blivit den avgörande politiska frågan i Italien, både genom den pågående finanskrisen och genom att frågan om bankdelning har tagits upp av den tidigare finansministern Giulio Tremonti. Senator Peterlini skriver i motionen: Ärade senatorer. Den globala ekonomiska krisen, som exploderade under , fortsätter att skörda offer. I det aktuella läget genomlider Italien och hela Europa en ny fas i det globala finanssystemets kollaps, vilken är ett resultat av en politik under många år där produktiv verksamhet bestraffats, samtidigt som man gynnat en expansion utan motstycke av kasinot på de internationella finansmarknaderna. Familjer och företag betalar nu priset för felaktiga beslut som fattas på makroekonomisk nivå, något som riskerar att underminera själva grundpelarna för vårt samhälle. Vi måste tyvärr erkänna att man inte, efter de dramatiska månaderna i början av krisen och på de otaliga internationella toppmöten som hållits från 2009 och framåt, har utnyttjat möjligheterna att vidta de kraftfulla åtgärder som skulle ha utgjort en klar och definitiv brytning med den gamla politiken. Dessa åtgärder borde alldeles bestämt ha innefattat en återgång till en uppdelning av bankverksamheterna exemplifierat av den berömda lagen Glass- Steagall, som antogs 1933 i Förenta staterna under president Franklin Delano Roosevelt, för att sätta stopp för de finansiella excesser som utlöste den stora depression. Principen för Glass-Steagall var i kraft i västvärldens länder, inklusive vårt eget, fram till 1990-talet. Den slog fast en tydlig uppdelning mellan affärsbanker, som tar emot insättningar från allmänheten och lämnar lån till privatpersoner och företag, och investmentbanker/finansbolag, som är institutioner verksamma på de finansiella marknaderna genom utgivning av och handel med aktier, obligationer och andra spekulativa finansiella instrument. Från och med 1990-talet samlades alla dessa olika bankverksamheter under samma tak. Det finns nu ekonomiska jättar, som de facto gör hela ekonomier beroende av ytterst spekulativa och risk 2

3 betonade globala finansiella flöden. Konsekvensen av avskaffandet av Glass-Steagall-principen är att vägen ligger utstakad rakt mot katastrofen, och om inte avgörande åtgärder vidtas, kommer de ekonomiska och sociala risksituationerna att bli mycket värre. Sedan derivatbubblan exploderade dessa hyperspekulativa finansiella instrument, som för närvarande är helt bortkopplade från produktiva investeringar och drar resurser ur den reala ekonomin till ett veritabelt globalt kasino har risken för en kollaps av de stora bankerna förmått regeringar och centralbanker att ställa upp med en rad räddningspaket. Vi får ständigt höra att dessa åtgärder behövs för att undvika en total härdsmälta, men situationen blir bara värre: samtidigt som stratosfäriska summor pumpas in i den finansiella världen (belopp som räknas i biljoner dollar och euro), så når inte pengarna fram till vanliga människor, till familjer, till små och medelstora företag. Allt detta händer eftersom räddningspaketen beviljades utan villkor. De stora bankerna behövde inte ändra sina beteenden. Djupgående reformer av det finansiella systemet genomfördes inte. Tills för bara några månader sedan trodde många att Italien skulle slippa undan de svåraste effekterna av den internationella krisen, eller påverkas endast marginellt, beroende på ett system som var mindre dominerat av den finansiella sektorn (både praktiskt och juridiskt), men nu kan vi inte vänta längre. Systemet måste ändras så snabbt som möjligt. Italien skulle kunna bana väg för andra nationer. Vi måste gå tillbaka till uppdelningen av banker för att säkerställa att allmänheten inte längre behöver betala för globala spekulativa bubblor. Vi måste fastställa tydliga regler för en uppdelning mellan affärsbanker och banker som verkar på de spekulativa marknader (investmentbanker/finansbolag), som kan fungera som en internationell modell. Sådana åtgärder diskuteras redan i Tyskland, Frankrike, Schweiz, Storbritannien och USA. Italien har möjligheten att både omedelbart hjälpa sina egna medborgare och bidra till andra länders framsteg genom att slå fast en mycket viktig princip för den rådande internationella strukturen. Vi måste rädda den reala ekonomin från den spekulativa finansverksamheten genom en uppdelning i affärsbanker och investmentbanker/finansbolag. Det kommer att bli ett första, absolut nödvändigt steg för att återta kontrollen över ekonomin och lägga grunden för en stabil och blomstrande framtid. Nyckelfromuleringarna i lagförslaget lyder så här: Artikel 2. (Principer och vägledande villkor) a) förbud för affärsbanker, det vill säga banker som tar emot insättningar från allmänheten, att utföra någon form av verksamhet med koppling till handel och förmedling av värdepapper, genom en uppdelning mellan affärsbanker och investmentbanker/ finansbolag; b) förbud för affärsbanker att äga aktier i eller etablera partnerskap av något slag med följande institutioner: finansbolag, investmentbanker, mäklarfirmor och alla andra finansiella företag, som inte tar emot insättningar från allmänheten; c) förbud för representanter, direktörer, referensaktieägare och anställda i finansbolag, investmentbanker, mäklarfirmor och alla andra finansiella företag som inte tar emot insättningar från allmänheten, att inneha ledande positioner eller kontrollerande intressen i affärsbanker. Politikernas val: Glass-Steagall eller riksrätt På Island har den förre statsministern Geir Haarde nu ställts inför riksrätt för hanteringen av det isländska banksystemet före kollapsen Det intressanta med denna process är framför allt anklagelsepunkten att Haarde inte dämpade den isländska finanskraschen genom att i förväg utlösa den i mindre omfattning. Detta borde vara en väckarklocka för alla de politiker som ännu inte stöder bankdelningslagen Glass-Steagall. Så här rapporterade Sveriges Radios ekonyheter den 5 mars: Ekonomen Jon Thor Sturluson, som var rådgivare åt handelsministern under den här tiden och satt med i förhandlingarna mellan regeringen och oppositionen, ska själv vittna i rättegången. Han tror att det under våren 2008 hade varit svårt att undvika krisen helt, men han är övertygad om att det hade gått att lindra effekterna av den. Det bästa som skulle ha kunnat gjorts vid den tidpunkten hade varit att framkalla en bankkris tidigare. Det hade minskat omfattningen på det problem som uppstod. Men för att ha förhindrat bankkrisen skulle regeringen ha behövt agerat mycket tidigare under åren , säger Jon Thor Sturluson. En framkallad bankkrasch i mindre skala är just vad en Glass- Steagall-lag skulle åstadkomma, men eftersom lagen riktar kraschen så drabbar den inte realekonomi, handel och människor, utan bara den spekulativa delen av banksystemet. På detta sätt undviks en total krasch som stoppar all ekonomisk verksamhet och skapar en civilisationskatastrof. Det är dit västvärlden är på väg nu med alla hyperinflationistiska räddningspaket, som bara pumpar bubblorna och gör kraschen ännu större. Det sorgliga är däremot att det bara är Geir Haarde som ställs inför riksrätt för detta misstag. Det var Haarde som stod upp mot de utländska bankerna när kraschen kom. Han och hans regering räddade Island genom beslutet att staten inte skulle ta över de privata bankernas skulder. Bankerna fick gå i konkurs som privata företag och därmed slapp det isländska folket betala bankernas skulder, som Irland, Grekland och resten av EU nu håller på att göra. Först när det var klart att bankernas fordringsägare fick ta smällen övertog staten bankerna och kapitaliserade dem. Staten tog över en del skulder, framför allt islänningars bostadslån, så att husägarna kunde skyddas från indrivning och samhället kunde fortsätta fungera. Det var tack vare Geir Haardes modiga beslut som Island är ett exempel för hela världen på hur bankkrisen kan lösas och landets ekonomi återstartas. Många undrar varför det bara är Geir Haarde som ställs inför rätta. Är det därför att han mer än någon annan politiker i världen möjligen med undantag för Nestor och Cristina Kirchner i Argentina ställt sig i vägen för hela den internationella bankvärlden? Är läget förändrat idag eftersom en bankdelningslag enligt Glass- Steagall ännu inte införts på Island? Bankerna har börjat driva in lån från husägare och vräka dem och de har dragit igång spekulation med spararnas pengar. Är det därför som Internationella valutafonden nu, på broderfolkmördarna Reinfeldts och Hamiltons initiativ, tror att de kan statuera ett exempel för världen med Island och Geir Haarde? Mikis Theodorakis grundade motståndsrörelse I början av februari startade kompositören och poeten Mikis Theodorakis tillsammans med Manolis Glezos en ny motståndsrörelse i Grekland, Folkets demokratiska motståndsrörelse, förkortat ELADA. De två herrarna, Theodorakis blir snart 87 och Glezos är över 80, är garvade motståndskämpar. Båda var aktiva mot nazisterna under andra världskriget och fortsatte senare att kämpa mot förtryck. Glezos är berömd för att som femtonåring ha riskerat livet när han klättrade upp i Partenon och tog ned hakkorsflaggan, nazisternas symbol för ockupationen av Grekland. 65 år efter segern mot nazism och fascism står folken i Europa inför ett dramatiskt hot som denna gång inte är militärt, utan sna 3

4 rare finansiellt, socialt och politiskt. Ett nytt penningimperium... har systematiskt angripit land efter land utan att ha stött på något motstånd att tala om. Så börjar Theodorakis och Glezos gemensamma upprop. I slutet av förra året publicerade de ett fyrsidigt manifest. Där varnar de för att en ny finansfascism är inriktad på att krossa varje nation i Europa. Finansfascismens mål är att störta Europa och världen ned i ett tillstånd som liknar det före I manifestet hänvisas till Solons s.k. Seisachtheia-reform i Aten för år sedan. Solons skuldavskrivningsreform innebar att de rika inte längre kunde förslava de fattiga. Så föddes den moderna rättsstaten. Manifestet visar hur den finanskris som hemsöker Grekland sedan 2008 har sina rötter i fyrtio års globaliseringspolitik. Vi måste omedelbart stoppa dessa angrepp på Grekland och andra EU-länder i periferin; Vi måste stoppa den ansvarslösa spar- och privatiseringspolitik som direkt leder till en värre kris än den som ledde till börskraschen Den nya motståndsrörelsen är riktad mot den internationella finansoligarkins fascistiska ockupationspolitik i Grekland. Under grundningsmötet talade Theodorakis och Glezos om att Grekland nu upplever en nationell tragedi och att det nationella behovet måste uppfyllas med en nationell motståndsrörelse mot ekonomisk åtstramning. Theodorakis sa att han och Glezos beslutat sig för att sätta igång denna organisation trots sin höga ålder, för att de är barn som aldrig ger upp. Glezos betonade att den nya organisationen inte är ett politiskt parti,och att den inte kommer att ställa upp i val. Den vill ena grekerna och är öppen för alla som vill vara med. ELADA uppmanar de grekiska medborgarna till massdemonstrationer mot det finansiella förtrycket. Bara så går det att försvara folket mot fattigdom och elände. Det är nödvändigt att radikalt förändra alla EU-fördrag. Vi behöver en paradigmförändring, vi måste återgå till att stimulera tillväxten genom att stimulera efterfrågan. Vi behöver nya europeiska investeringar, en ny regleringspolitik, beskattning och kontroll av internationella kapitaloch varuflöden. Livet igenom har Mikis Theodorakis kämpat mot förtryck. Läs mer på hans engelska hemsida Nytt parti bildas i Grekland Den 24 februari tillkännagav den oberoende parlamentsledamoten Panos Kammenos att han har för avsikt att bilda ett nytt parti, vars främsta uppgift ska vara att samla alla greker för att bekämpa det illa sedda memorandumet från den ännu mer illa sedda trojkan EU, IMF och ECB. Partiet ska heta Oberoende greker, Anexartitoi Ellines. I partiets grundningsdokument står bl.a. att inför den nya ordningens angrepp, som består av memorandumet, ekonomisk förnedring av nationen och brutala angrepp på framiljelivet, har jag kommit fram till att vi behöver en ny politisk organisation som ska heta Oberoende greker.... Vi hävdar att nationellt oberoende och befolkningens patriotism är icke-förhandlingsbara principer, att Kommentar: Hur bankdelning kan rädda Grekland Den mordiska åtstramningspolitik som nu förstör Grekland och andra länder kan förhindras genom bankdelning, eurons upplösning, nationalbankskrediter och en visionär utvecklingssatsning. Den nuvarande hyperinflationspolitiken visar den politiska elitens totala inkompetens och ansvarslöshet. De är fångade i sin monetarism och kan därför bara räkna budgetar från pengavärden och låter samhället och den reala ekonomin gå under. De vägrar inse att Grekland inte kan, vill eller borde ta det jättelika lånet på 130 miljarder euro för att betala skulder till bankerna. Detta lån kommer till 95 procent att gå raka vägen till banker, antingen som kapitalisering av de grekiska banker som tvingats skriva ned de grekiska statsobligationerna eller som betalningar av skulder till Europeiska centralbanken och franska, italienska och tyska banker. Knappt något skall gå till upprätthållande av nödvändig välfärd och tillväxtskapande utvecklingsprojekt. Detta bistånd är alltså inte till för grekerna utan för det internationella banksystemet. Grekerna måste helt enkelt få säga nej till lånepaketet, även om det omedelbart kommer att leda till en grekisk bankkris. Grekerna måste då, liksom alla andra länder, med hjälp av en bankdelning, sluta garantera bankernas hela korthus. Staten skall bara garantera de små delar av bankerna som behövs för att samhället skall fungera, d.v.s. betalningssystem, bankomater, privatkonton, handelsfinansiering och lån till icke-finansiella företag. Bostadslånen och vräkningarna måste frysas tills vidare. På så sätt kan den reala ekonomin fortsätta fungera mitt i kraschen och folk kan bo kvar i sina hem. Resten av banksystemet (den spekulativa delen, d.v.s. värdepappershandeln) måste saneras genom konkurser, så att aldrig någonsin dess skulder förs över på medborgarna. Grekland måste få återta kontrollen över sin egen kredit eftersom man delvis kommer att bli utfrusen från finansmarknaden. Därför behöver man lämna euron och använda nationalbanken för att via sanerade banker ge kredit till företag och kommuner. Grekland kan sluta handelsavtal med grannländer och andra vänligt sinnade länder. Ryssland och Kina har redan erbjudit Grekland riktiga jobbskapande projekt och det borde Sverige och EU också göra. Grekland kan börja delta i planeringen för ett nytt perspektiv för utveckling av hela den kringliggande regionen, inklusive Mellanöstern, Balkan och Nordafrika, som en del av en helt ny internationell ekonomisk politik. Grekland kan bli först med att säga nej till EU:s åtstramningspolitik. Men det vore ännu bättre om fler länder gjorde det samtidigt. Tolv franska ekonomer har visat att ett gemensamt utträde av alla eurozonens länder skulle kunna ske ganska smärtfritt för den reala ekonomin och befolkningarna. Saneringen av finanssystemet kommer man inte undan. Grekland skulle då inte ensamt få skulden för kraschen och inte utpressas på samma sätt. Varje EU-land kan hålla igång och sanera sitt finanssystem med bankdelning och även Sverige borde omedelbart se om sitt hus. Hela Riksdagen borde stödja två miljöpartisters motion om att utreda bankdelning och snabbt införa det. Med den krisartade situationen i Europas finansvärld kan svenska folkets implicita garanti till de jättelika fyra storbankerna snabbt försätta även Sverige i ett krisläge liknande Irlands. Ulf Sandmark civilekonom 4

5 det nationella intresset har företräde, att författningen och den parlamentariska demokratin måste respekteras... (Dessa principer) säger oss att memorandumet måste upphävas och att vi måste vägra att acceptera de betungande, olagliga skulderna och de därmed förbundna ockerräntorna.... vi kan inte gå med på att självbestämmanderätten överförs till någon annan eller att nationalstaten avskaffas. Det är staten som garanterar rättvisa, jämlikhet, solidaritet och meritokrati och som skyddar den grekiska familjen och medborgaren från marknadernas attacker. Vi bekänner oss till den parlamentariska demokratins politiska system och verkar för att stärka och utvidga dess institutioner, genom medborgarnas direkta deltagande i beslutsprocessen. Partiet tror på ett Europa med solidaritet mellan oberoende stater, inte ett Europa som har förvandlats till ett instrument för starkare länder och det globala banksystemet. Kammenos lämnade mittenpartiet Ny Demokrati efter att ha vägrat rösta för Lucas Papademos koalitionsregering. Han har föresatt sig att samla in underskrifter från grekiska medborgare för att visa att partiet verkligen är en folkrörelse. Kammenos sa: Vår rörelse har fötts. Jungfru Maria beskyddar oss och hjälper oss. Vi är många. Vi är oberoende. Vi är greker. Italiens regimchef Mario Antoinette Italiens regimchef Mario Monti och hans underhuggare uppför sig som den franska 1700-talsdrottningen Marie Antoinette. Det var hon som när folket svalt arrogant ska ha gett rådet att de som inte hade bröd kunde ju alltid äta bakelser istället. I Italien haglar nu sarkasmerna om Monti. Under en intervju i den italienska TV-kanalen Mediaset, sa Monti: - Ungdomarna måste vänja sig vid att inte kunna få ett fast jobb. Man kan till och med säga att det är tråkigt att ha samma jobb livet ut. Förändringar är fantastiska. Montis vice arbetsmarknadsminister Michael Maratone sa strax innan att den som inte har en akademisk examen vid 28 års ålder är en tönt. Maratones far såg till att sonen, som nu är 38, blev utnämnd till universitetsprofessor när han var 29 utan att ha en doktorsexamen. Maratones far är förtidspensionerad efter en annan skandal som han varit inblandad i. Italiens president Giorgio Napolitano, mannen som skapade Montis regering, kommenterade nyligen också den höga ungdomsarbetslösheten, som nu ligger på 31 procent, med att säga: - Vi måste förändra vårt sätt att mäta välfärd. Nästa drag från Monti och hans underhuggare är en arbetsmarknadsreform. Den siktar på att skära ner den privata sektorns skyldigheter att bidra med pengar till arbetslöshetskassorna, samtidigt som den offentliga sektorns bidrag inte ska höjas eller kanske också skäras ned. Detta presenteras som en modernisering och som att man följer flexicuritysystemet i de norra demokratierna. Svenska bombfabriken till Saudi: Avbryt Sveriges stöd till al-qaida i Syrien Avslöjandet om den svenska bombfabriksexporten till Saudiarabien är en gåva i arbetet att stoppa en kärnvapenkonfrontation kring Iran och Syrien. Bakom Iran och Syrien står ju Ryssland och Kina och ändå pressas konflikten fram, vilket betyder att man från Väst faktiskt söker en kärnvapenkonfrontation på Kubakrisnivå, men nu i en mycket rörigare och därför farligare situation. Sverige är med och pressar på till stöd för den del av oppositionen som driver en väpnad destabilisering av Syrien. Saudierna är direkt inne i Syrien med beväpnade extremistiska legoterrorister från al-qaida och ställer till blodbad på shiiter, kristna och alawiter. Detta har gjorts för att pressa fram ett humanitärt militärt ingripande, eftersom allt dödande skylls på Assadregimen. De nu avslöjade planerna på vapenfabriken betyder att Sveriges regering är beredd att stöda Saudiarabien med tillverkning av bombmaterial som kan gå till de av saudierna stödda al-qaida-terroristerna. Detta avslöjar hela hyckleriet i Väst kring vad man planerar för Syrien. Sverige måste backa från EU:s konfrontationslinje med Syrien och Iran, och därmed också från en kärnvapenkonfrontation med Ryssland och Kina. I stället måste diplomatin ta över våra relationer med Syrien och Iran. Vapenaffärerna med Saudiarabien är ett arv från det svenskbrittiska vapensamarbetet genom BAE och BAE:s gigantiska Al-Yamama-affär med Saudiarabien. Den affären handlar om att britterna genom BAE:s gigantiska vapenavtal med Saudiarabien skapat världens största svarta fond för mutor, undergrävande verksamhet, råvarukrig och terrorverksamhet, inklusive 11 septemberdåden. En stor del av svensk vapenindustri ägs av BAE. Landet Saudiarabien är redan från början en skapelse av det brittiska imperiet efter första världskriget. Det har sedan dess styrts enväldigt av den kungliga familjen Saud som också gett landet dess namn. Samarbetet med Storbritannien är intimt. Al- Yamama är ett bytesavtal där saudierna levererar fat olja om dagen till Storbritannien medan BAE sköter det saudiska flygvapnet och för detta ändamål har anställda i Saudiarabien. Denna mängd olja motsvarar just nu ca 100 miljarder kronor om året. Dessa pengar går till det brittiska försvarsdepartementet som sedan betalar BAE. Genom åren har försvarsdepartementets inkomster från oljeförsäljningen överstigit betalningarna till BAE med miljarder kronor, ett överskott som använts till hemliga operationer. Saudiarabien saknar alla former av mänsklig frihet. Landet är en wahhabitisk teokrati med offentliga avrättningar och prygelstraff. Den högste religiöse ledaren, Abdul-Aziz Al-asheikh, sade den 12 mars att på den arabiska halvön måste alla kyrkor förstöras Om det kan garanteras att pengarna når den Fria syriska armén så är det, genom Allahs vilja, Jihad till stöd för Allah, därför att allt som stärker Fria syriska armén och försvagar den syriska regeringen krävs av sharia Protester och strejker i Saudiarabien ökar bara ondskans makt och kan inte, enligt min mening, uppnå några mål. Schillerinstitutet höll internationell konferens i Berlin Det brittiska imperiets politik att på kärnvapennivå utmana Ryssland och Kina kring de arrangerade konflikterna med Syrien och Iran var huvudproblematiken för den internationella konferens som Schillerinstitutet höll i Berlin den februari. Talare och deltagare från 28 länder diskuterade konferensens tema Hur mänsklighetens framtid kan säkras, med början direkt i inledningstalet av det internationella Schillerinstitutets ordförande och grundare Helga Zepp-LaRouche. Huvudmetoden att ta itu med krigspolitiken var att ingjuta optimism och på så sätt vända det nuvarande paradigmet som går mot kärnvapenkrig och full katastrof. Den oligarkiska elitens metoder lyftes fram och dissekerades med humor och kreativitet, just det som alltid kan befria tanken så att utvägar upptäcks. Den ryske professorn vid diplomatuniversitetet i Moskva Igor Panarin lyfte fram i ljuset de tidigare hemliga brittiska underminerande operationerna som fortfarande pågår massivt mot Ryssland 5

6 och dess blivande president Vladimir Putin, men även historiskt. Tre tsarer har mördats med brittiskt stöd, berättade han i det tal han skickat till konferensen. Claudio Giudici berättade om taxirevolten som han lett i Italien. Gene Douglas, ledare för den första irländska organisationen i LaRoucherörelsen, framförde hälsningar från LaRouchebrigaden på Irland och från Sinn Feins ledare Gerry Adams. En professor från den grekiska motståndsrörelsen mot EU-trojkan var på väg, men tvingades stanna hemma pga sjukdom. Den franske presidentkandidaten Jacques Cheminade deltog på distans och hans medarbetare Christine Bierre berättade om den franska valstriden. Hon visade den mycket roande filmen om hur kritikerna mot Cheminades presidentvalskampanj 1995 vilt angrep honom för talet om en kommande finanskris, något som idag helt slår tillbaka på kritikerna. Västpropagandan om situationen i Syrien avkläddes av Mohammad Mahfoud, ordförande för syrisk-danska vänskapsföreningen. Lyndon LaRouche talade till och diskuterade med konferensdeltagarna på videolänk från sitt hemland USA, som han inte kunde lämna i den nu avgörande striden med Obama, som vill börja en nytt krig och därtill ett tredje världskrig. Frihet från oligarkins (urb)låsta tankemönster om universum erövrades därefter med hjälp av Bruce Director, som rev ned tyranniets påbud om termodynamikens andra huvudsats. Begreppet anti-entropi var nyckeln för att öppna detta fängelse för de människor som skrämts av miljörörelsen. Sky Shields fortsatte på det temat med att berätta om de senaste upptäckterna från LaRoucherörelsens Basementgrupp om frågor som: Var fanns den mänskliga kreativiteten innan människan uppträdde i universum? Var fanns liv innan levande organismer kom till? Med svaren kunde han klargöra den totala rundgången i Charles Darwins urvalsprinciper för biosfärens utveckling. Ytterligare frihetsgrader från dagens undergångsparadigm erövrades i tre tal om mänsklighetens stora utmaningar, som kan få igång ett omedelbart samarbete mellan världens stora länder: 1. Rymden och koloniseringen av månen för att senare få igång koloniseringen av planeten mars presenterades av en medarbetare i den franska rymdadministrationen Onera, Rudolph Biérent. Han blev efteråt officiell rådgivare åt Cheminade i rymdfrågor. 2. De galaktiska hoten inklusive övervakningen av de kosmiska magnetfältens påverkan på jordens vulkaner och jordbävningar beskrevs av den ryske vetenskapsmannen Sergej Pulinets, som också berättade om det ryska internationella globala rymdövervakningsystemet IGMASS erbjudande om samarbete med andra länder. 3. Samarbetsmöjligheterna kring utvecklingen av Arktis, som Ulf Sandmark berättade om med betoning på Europas roll och möjligheter. Den verkliga friheten, den som finns i konsten, hyllades med mycket musik. Varje panel inleddes med musikframföranden av bland andra Leena Malkki-Guignard från Sverige och från Danmark Feride Istogu Gillesberg och Christina Brun Jensen. Den italienska operasångerskan Antonella Banaudi både sjöng och höll ett mycket fint tal om de mänskliga egenskaper hon uttrycker med sin sång. Den svenske operasångaren Raymond Björling hjälpte till med att berätta om sin familjs kamp för den klassiska musiken genom fyra generationer. En höjdpunkt var när han framförde tre sånger ur sin farfar Jussis repertoar. På musikaftonen bidrog också den svenska operasångerskan Désirée Baraula. Och när körsatsen i Beethovens nionde symfoni skulle framföras, under ledning av Sergej Strid från Sverige, gick en stor del av konferensdeltagarna upp på scenen för att som kör tillsammans med orkestern framföra en enastående hyllning till Friedrich Schillers Hymn till glädjen, den store poeten, dramatikern och filosofen som givit namn till Schillerinstitutet. Rysk-amerikansk månbas föreslagen Ryssland föreslår ett gemensamt projekt med USA, Europa och andra delar av världen om att upprätta en mänsklig koloni på månen, för att kunna förbereda en expedition till planeten Mars. Chefen för Roscosmos, Vladimir Popovkin, gjorde utspelet den 19 januari: Vi vill inte att människan ska bara få gå några steg på månen. Vi håller nu på att diskutera hur man kan börja utforska månen tillsammans med NASA och Europeiska Rymdorganisationen... antingen att upprätta en bas på månen eller att sända upp en station i dess bana. Popovkins uttalanden utlöste massvis med diskussioner dagen därpå. Voice of Russia publicerade en artikel som hette Ryssarna är redo att leva och arbeta på månen, som börjar med att konstatera: Ryska vetenskapsmän kommer att etablera sig på månen, eftersom en bemannad station skall upprättas där inom kort. Artikeln citerar Igor Mitrofanov, chefen för rymdforskningsinstitutet vid den ryska Vetenskapsakademin, som betonar att en station på månen är nödvändig, eftersom den kommer att ge människan möjligheten att utveckla och prova nya system för färder till Mars och andra planeter. Han beskrev hur mänskligheten kommer att använda material från månen för industriella ändamål, för att utvinna mineraler, bygga fabriker, och framförallt bygga en raketbas på månen, från vilken man kan sända upp rymdfarkoster till de mest avlägsna delarna av vårt universum. I USA bekräftade Nasas talesman Michael Brokus, som svar på Popovkins förslag, att amerikanska och ryska rymdexperter faktiskt aktivt har diskuterat planer på att utforska månen inom ramen för den internationella rymdsamordningsgruppen (International Space Exploration Coordination Group). Brokus motiverade varför en permanent koloni på månen är viktig som ett nödvändigt steg mot Mars. Brokus sa: - Månen betraktas som en optimal plats för att lära människor hur man lever och arbetar på andra planeters ytor. Månen innehåller även information om hur solsystemet föddes, och de potentiella resurserna på månen kan spela en viktig roll för att utöka människans närvaro i rymden. Gör vi detta kan vi utveckla de förmågor som är nödvändiga för att utforska och börja förstå hur man lever självförsörjande på planeters ytor... När människor anländer på månen kommer man att göra vetenskapliga undersökningar av polarregionerna... vilket kommer att förbättra tekniken som behövs för att utforska Mars. I sitt Tal om tillståndet i nationen dagen före, den 18 januari, slog Lyndon LaRouche fast exakt vilken politik som behövs om mänskligheten skall kunna överleva. Och det är tydligt utifrån ovanstående ryska reaktion att världen verkligen lyssnar. Detta är en flergenerationsvektor - ett uppdrag som kommer att ta flera generationer för att slutföra - som kan påbörjas i relativt liten skala, men som växer och växer och växer, tills den dominerar hela den mänskliga civilisationen, sa LaRouche. Begynnelsen för detta Marsuppdrag var LaRouches kända webcast 1988 Kvinnan på Mars (The Woman on Mars). Det är nu dags att påbörja ett paradigmskifte för att skapa en revolution i vetenskap och kultur kring denna framtidssyn, och vända om tre generationer av tillbakagång i vår kultur, genom att slå fast, som Kennedy gjorde, att vi förpliktar oss till att upprätta en permanent koloni på Mars före det nuvarande århundrades slut. 6

7 Detta flygblad och ett liknande på tyska författat av ordföranden för det tyska partiet Medborgarrättsrörelsen Solidaritet Helga Zepp-LaRouche sprids i en internationell aktion i Europa, Ryssland, Ukraina, USA, Latinamerika, Asien och Australien för att i sista stund varna mänskligheten för det överhängande hotet om ett tredje världskrig. Faran kommer inte från Syrien eller Iran, utan från det i själva verket bankrutta finanssystemet. Den kunskapen ger oss också verktyget att stoppa krigshotet, nämligen att driva igenom en lösning på finanskrisen. Länkar till flygbladen på andra språk finns på larouche.se Där kan du även läsa bakgrundsartiklar och se vilka utvecklingsmöjligheter som finns i Arktis. Stoppa tredje världskriget! Allas liv hänger bokstavligt talat på en tunn tråd. Om inte den amerikanska försvarsstabschefen general Martin Dempsey och en rad andra amerikanska officerare kraftfullt motsatt sig ett militärt angrepp på Iran, skulle redan en stor del av mänskligheten ha förintats i ett globalt kärnvapenkrig. Orsaken till denna krigsfara ligger inte i det påstådda iranska kärnvapenprogrammet, som är avslutat 2003 enligt de samlade amerikanska underrättelsetjänsterna i sin officiella nationella säkerhetsöversikt (NIE). Den verkliga orsaken är snarare i det faktum att hela det transatlantiska finanssystemet är hopplöst bankrutt. Detta brittiska imperium det så kallade globaliseringssystemet driver just nu politiken till randen av kärnvapenkrig för att tvinga Ryssland och Kina på knä, så att de ger upp sin självständighet och sin ekonomiska politik inriktad på avancerad teknologi. Denna politik för regimförändring riktar sig (efter krigen mot Irak och Libyen) inte endast mot Syrien och Iran, utan primärt mot Ryssland och Kina. Politiken drivs på skilda nivåer och inbegriper mordhot mot Vladimir Putin liksom en utbyggnad av ett europeiskt robotförsvarssystem, som uppenbart inte är riktat mot Iran, utan mot Ryssland. Eftersom Ryssland och Kina gjort mycket klart att de inte tänker underkasta sig, består den akuta krigsfaran i att det brittiska imperiet genom sina inflytelsesfärer försöker provocera fram en Kubakrisliknande kärnvapenkonfrontation mellan USA och Ryssland/Kina. Sedan Vladimir Putin tillkännagav att han återigen skulle försöka bli president, har denna konfrontation eskalerat. Öppna mordhot kastas nu mot honom från etablissemangstidningar som t.ex. tidskriften Foreign Policy med rubriken Putin är redan död eller i uttalanden som Boris Beresovskijs krav att Putin skulle få Khadaffibehandlingen. Till denna krigspropaganda hör söndagskrönikan om Putins ryska mörker av Dagens Nyheters chefredaktör och Svenska Dagbladets framsida samma dag om Putin som ledare för en stöldliga som genomfört den kanske största kuppen i världshistorien, med noga utvalda ofördelaktiga bilder av honom. I detta ingår den kampanj för färgade revolutioner, som bedrivs av det amerikanska Demokratiprojektet och George Soros med fullt stöd från svenska staten. Efter att ha genomfört den Oranga revolutionen i Ukraina och Rosornas revolution i Georgien, underblåses nu från utlandet den Vita revolutionen i Ryssland. Dessa betalda provokatörsorganisationer påstod redan i september förra året att det vid de kommande ryska valen till parlamentet och presidentposten skulle förekomma valfusk. Om detta krig skulle bli verklighet, kommer det troligtvis inte finnas mycket kvar av mänskligheten. Atomkrig fungerar så att hela arsenalen sätts in vid det första angreppet. Den som tvekar förlorar hela kriget. Det är just denna realitet som är orsaken till motståndet från general Dempsey och andra. Europa skulle dras in i detta tredje världskrig eftersom det finns många bombmål här. Även om det inte skulle explodera några atombomber över Europa, skulle användningen av atombomber i andra delar av världen svepa in jorden i moln med radioaktiv strålning. Sverige i krig med Ryssland? Sveriges utrikespolitik under ledning av Carl Bildt och Urban Ahlin, båda medlemmar i det brittiskstyrda av George Soros grundade Europeiska rådet för utrikesförbindelser, har kastats från aggressionskriget mot Libyen in i hetskampanjen mot Syrien, Ryssland och deras allierade. Enstaka glimtar i medierna berättar om hur ett Syrienkrig skulle leda till ett omfattande krig i Mellanöstern med saudier och iranier indragna. Speciellt den förre svenske utrikesministern Hans Blix har varnat för de katastrofala konsekvenserna av en attack på Iran från Israel eller USA. Det gör att många i bakhuvudet inser att Ryssland och Kina kan bli indragna i en mycket allvarlig konflikt med USA. Med fullständigt oansvar pressar svenska regeringen på för att få Ryssland och Kina att ge upp sitt motstånd med hänvisning till massakrer i Syrien, som man själv uppmuntrar. Alla dödstal skylls på president Assad, trots att de väpnade gäng, som västvärlden understöder och skickar in i Syrien medvetet ökar på dödstalen med samma slags mord på regimvänliga folkgrupper, som vi sett ske i Libyen. I New York Times den 28 februari berättade den syriske teologistudenten Abu Ali hur han flytt för sitt liv från Homs. Han berättade hur rebellerna redan i december dödat tre av hans kusiner och dumpat en av kropparna i familjens soptunna. Jag kan inte stanna i Homs för då kommer jag att dödas. Det gäller inte bara mig utan alla shiiter, sa han. Alawiter har det ännu värre och de kristna står därefter på tur. Hyckleriet i krigen i Sydvästasien har nått en ny höjdpunkt, när alla nu sett hur västvärlden i Syrien understöder och hyllar terrorister från samma al-qaidarörelse som man skyllt attacken mot New York och Washington den 11 september 2001 på och sedan startat flera krig för att bekämpa. Förutom al-qaida, som uppviglar den sunnitiska delen av befolkningen inne i Syrien, innehåller denna märkliga koalition Saudiarabien och Storbritannien, som finansierar och har specialtrupper till hjälp för det väpnade upproret, Turkiet som upplåter träningsbaser för rebellerna och Jordanien som låter USA ha en bas nära Syrien, samt EU, inklusive Sverige, och FN, för logistiskt stöd och propaganda. Krigspropagandan i svenska medier och från den Bildt/Ahlinledda svenska utrikespolitiken kräver president Bashar Assads avgång med en fullständigt ansvarslös kärnvapenutpressning från Israel och USA i ryggen. Samtidigt i en fullständigt schizofren 7

8 uppdelning av utrikespolitiken hetsar man även direkt mot Ryssland och Kina och framför allt mot Vladimir Putin. Man allierar sig med Nato och dess framflyttning av antirobotförsvar till Polen och Tjeckien, inklusive robotar som (även om det sägs vara antirobotrobotar) kan innehålla kärnvapen, som med mycket liten förvarningstid kan slå mot Ryssland. Natopolitiken har fått Ryssland att förvarna om framflyttning av Iskanderrobotar med kärnvapen fram till Kaliningradområdet vid Östersjön. Den svenska utrikespolitiken till stöd för britternas kärnvapenkonfrontationspolitik mot Ryssland ökar bekymmerslöst spänningen för våra grannländer i Baltikum och Finland, liksom för oss själva. Finanskrisen i centrum Helt skild från krigspolitiken diskuteras den finansiella krisen, trots att den har enorma geopolitiska konsekvenser. Likt en sårad drake som, innan blodet rinner ut, försöker förinta sina fiender med utfall med klorna och genom att svepa över jordytan med sin giftiga svans, försöker det globala brittiska finansimperiet inför finanskraschen se till att inga andra länder tar ledningen i världspolitiken. Man väljer hellre världskrig för att inte förlora en 300- årig kolonialistisk världsdominans, än att lösa finanskrisen genom en sanering av bankerna och återstart av den reala ekonomin, likt det som USA:s president Franklin D Roosevelt gjorde i talets finanskris. Europa kan med vetenskap och en återupplivad humanistisk kultur ge ovärderliga bidrag till att lyfta hela världen ur fattigdom och resursbrist. Världen har svåra gemensamma problem att ta itu med. Vi behöver förstå solsystemets och galaxens stormar för att förstå och varna för jordbävningar, vulkanutbrott och förödande stormar. Mänskligheten behöver få upp satellitövervakningssystem och rymdstationer både runt jorden och på månen och Mars för att upprätta ett gemensamt försvar mot ett aggressivt kosmos och meteoriter på kollisionskurs. Koloniseringen av Arktis måste användas för att lära oss att arbeta och leva i svåra klimatsituationer och till att komma nära de magnetfält som omger vår planet. De nya gruvprojekten, bygget av nya Kiruna och nya gruvstäder, måste användas som avstamp till Arktis. Nya järnvägar måste koppla de skandinaviska järnvägsnäten med den norska kusten vid Barents hav, där det nu händer saker. Just Arktis, som knyter ihop världens kontinentalplattor, måste användas som en genväg för transporter och fredligt samarbete mellan stormakterna. Början till lösning: Bankdelning I den eviga finanskrisen i Europa kastas nu alltmer svindlande summor in i vad som håller på att bli en gigantisk inflationsbrasa. Bankernas behov av stöd är omättligt, eftersom de nya stödpaketen till Grekland, som till 95 procent är till bankerna, liksom Europeiska centralbankens direkta bankstöd bara ökar de framtida förlusterna i finansbubblorna och inte drar igång någon realekonomi. Det går inte att rädda de växande bergen av spekulativa värdepapper, även om alla länder i Europa plundras som Grekland, Portugal eller Irland. Den statliga garantin till bankerna måste begränsas till endast den del av banksystemet som behövs för människor och realekonomi, dvs den gamla affärsbanksdelen. Den mycket större spekulativa delen av bankerna, finansbolagsdelen, inklusive det brittiska imperiets kärna nämligen skuggbanksystemet baserat i skatteparadisen, måste tillåtas gå i konkurs. Genom en bankdelning kan detta göras och spekulationsbubblorna saneras bort, samtidigt som den reala ekonomin, handeln, mataffärerna och bankomaterna hålls igång. I Sverige är det avgörande att stöd mobiliseras överallt till den riksdagsmotion kallad Affärsbanker och investmentbanker av miljöpartisterna Valter Mutt och Annika Lillemets, där de kräver en utredning om en ny lagstiftning för den svenska banksektorn i syfte att separera affärsbanker från investmentbanker samt begränsa den statliga bankgarantin till de förra. Detta är första steget att i lag begränsa svenska folkets garanti att alltid rädda de fyra s.k. systemviktiga svenska storbankerna. Eftersom de fyra tillsammans är fyra och halv gånger större än Sveriges samlade produktion (BNP), så kan en bankkris i eurozonen snabbt leda till att Sverige kastas in i en kris liknande Irlands, så en halv BNP plötsligt används till att rädda dessa banker. En sanering av banksystemet med en bankdelning kan snabbt dränera draken på blod och därför undanröja drivkraften bakom det hotande Tredje världskriget. I atomkrigets tidsålder kan och får inte krig längre vara ett medel för konfliktlösning, eftersom det finns en diplomatisk lösning på varje problem. Inför detta hot som potentiellt kan ställa hela mänsklighetens existens på spel, är frågan till varje människa: Kan vi tillräckligt snabbt få stopp på detta vansinne och tillsammans med Ryssland och Kina ta itu med mänsklighetens gemensamma uppgifter? Webcast med Helga Zepp-LaRouche Riksrättsmotion i USA:s kongress folkomrösta om ESM-fördraget nu! Lördagen den 17 mars kl Live på tyska och simultantolkat till engelska. Gå in på Den senaste tidens händelser som trots att de verkar oberoende av varandra ändå härleds ur samma dynamik anhopas nu snabbt: Allt fler institutionella krafter runtom i världen har börjat reagera på det omedelbara hotet om ett nytt världskrig, denna gång med termonukleära vapen. Den republikanske kongressledamoten Walter Jones har nu lagt en motion, som riktar en skarp varning till president Obama. Denna motion kan vara det första steget för ett riksrättsförfarande mot presidenten. De giftiga angrepp på Rysslands nyligen valde president Putin som kommit från vissa kretsar i Västvärlden, handlar om ren och skär förkrigspropaganda; detta samtidigt som demokratin i samma västvärld är i fara att begravas och slutgiltigt ersättas av en diktatur. Den franske presidentkandidaten Jacques Cheminade för nu in en ny faktor i den strategiska ekvationen, vars lösning kommer att bestämma huruvida mänsklighetens öde är att utrotas eller att skapa en ny världsordning grundad på förnuft. Ur artikel av Helga Zepp-LaRouche Du kan redan nu (eller under sändningen) skicka in frågor på engelska, tyska eller svenska till Nyhetsbrevet utkommer en gång per månad. Ansvarig utgivare: Hussein Askary. Redaktion. Astrid Sandmark Schillerinstitutet, Box 6057, Hägersten. Tel Pren. helår 2000 kr. Plusgiro Eftertryck endast tillåtet med källhänvisning.

LaRouche hade rätt om finanskrisen!

LaRouche hade rätt om finanskrisen! 1406 LaRoucherörelsen i Sverige - EAP LaRouche hade rätt om finanskrisen! Lyssna nu på lösningen! För ett och ett halvt år sedan, den 25 juli 2007, sa Lyndon LaRouche detta på sin internetkonferens direkt

Läs mer

Tre steg mot överlevnad, eller ett mot avgrunden?

Tre steg mot överlevnad, eller ett mot avgrunden? Ny Solidaritet Internationell tidning för statskonst, fysisk ekonomi, vetenskap, kultur Årg. 39 nr 1 januari 2013 Institutionell revolt i USA mot Wall Street och Obama Sid 10-11 Tre steg mot överlevnad,

Läs mer

Vänsterpress om Grekland i slutet av februari 2015

Vänsterpress om Grekland i slutet av februari 2015 Vänsterpress om Grekland i slutet av februari 2015 Vänsterpartiet Syriza har nu suttit i regering (tillsammans med högerpartiet Oberoende greker) i snart en månad. Hårda förhandlingar har förts med EU

Läs mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer #56 4 Direkt Aktion ges ut av kulturföreningen Direkt Aktion och är Syndikalistiska Ungdomsförbundets

Läs mer

Vänsterpress om Ukraina slutet av augusti 2014

Vänsterpress om Ukraina slutet av augusti 2014 Vänsterpress om Ukraina slutet av augusti 2014 De flesta av artiklarna nedan är från mitten av augusti och framåt. En artikel är från slutet av juli (från Clarté), som inte fanns tillgänglig då förra artikelsamlingen

Läs mer

Riksdagens snabbprotokoll 2014/15:116

Riksdagens snabbprotokoll 2014/15:116 Riksdagens snabbprotokoll Måndagen den Kl. 09.00 00.52 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1 Justering av protokoll Protokollet för den 28 maj justerades. 2 Avsägelse Andre vice talmannen

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta Bild: ROBERT NYBERG utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 101 November 2006 LEDARE Kritiska

Läs mer

#13 14. våren 2011 30kr ISSN 1654-6067. En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse.

#13 14. våren 2011 30kr ISSN 1654-6067. En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #13 14 våren 2011 30kr ISSN 1654-6067 Irland nyliberalismens totala misslyckande Europa satt i skuld Susan George Attac Sverige 10 år

Läs mer

Gilbert Achcar: Folket vill men har de någon chans?

Gilbert Achcar: Folket vill men har de någon chans? 1 Gilbert Achcar: Folket vill men har de någon chans? [Intervju från 14 februari 2014. Ursprungligen publicerad på opendemocracy.org. Här översatt från versionen på International Viewpoint, 25 mars 2014.

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 122 maj 2011 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 122 maj 2011 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 122 maj 2011 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 122 maj 2011 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 122 maj 2011 pris 20 kr Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta nr 122 maj 2011 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 122 Maj 2011 LEDARE Kritiska EU-fakta ges

Läs mer

Kan folket få vad de vill? en intervju med Gilbert Achcar

Kan folket få vad de vill? en intervju med Gilbert Achcar 1 Kan folket få vad de vill? en intervju med Gilbert Achcar [Intervjun gjordes av David Finkel, redaktör på Against the Current, den amerikanska organisationen Solidaritys tidning. Intervjun gjordes 6

Läs mer

Efter Europas svältkur en ny ekonomisk debatt?

Efter Europas svältkur en ny ekonomisk debatt? Ny Tid Rapport 13 Katrine Kielos Efter Europas svältkur en ny ekonomisk debatt? Katrine Kielos Efter Europas svältkur en ny ekonomisk debatt? 2 Publicerat i juni 2012 Författaren och Arena Idé Bild: DaveOinSF/Wikimedia

Läs mer

MADONNA AB. magazine. valutafallan. feber vs frossa Intrum Magazine tar tempen på Europas ekonomiska hälsa

MADONNA AB. magazine. valutafallan. feber vs frossa Intrum Magazine tar tempen på Europas ekonomiska hälsa Intrum magazine Kredithanteringsmagasinet från Intrum Justitia Nr 4 2009 valutafallan Billiga lån i utländsk valuta dyrköpt fälla för Östeuropéer tuffare tag Intrum hjälper CSN spåra lånesmitare i utlandet

Läs mer

Våghals. magazine. Risktagaren Richard Branson har alltid koll på oddsen. nr 1 2009

Våghals. magazine. Risktagaren Richard Branson har alltid koll på oddsen. nr 1 2009 Intrum Kredit hanteringsmagasinet från Intrum Justitia nr 1 2009 magazine Snabblånen ökar Dagens unga vill inte vänta p å det goda livet. De vill ha allt och de vill ha det nu. Bättre vård Smartare uppföljning

Läs mer

Det öppna såret Om massmord och medlöperi

Det öppna såret Om massmord och medlöperi Det öppna såret Per Ahlmark Det öppna såret Om massmord och medlöperi Timbro Av Per Ahlmark har tidigare utgivits på Timbro och Ratio: Vänsterns moraliska skuld (med andra), 1991 Sovjetmyten i Sverige

Läs mer

III EKOLOGI KRÖNIKA HELA SKAPELSEN JÄMRAR SIG Bernard Durel o.p.

III EKOLOGI KRÖNIKA HELA SKAPELSEN JÄMRAR SIG Bernard Durel o.p. III EKOLOGI KRÖNIKA HELA SKAPELSEN JÄMRAR SIG Bernard Durel o.p. För texthänvisningar se sista sidan av artikeln En sårad och delad jord Ännu en gång, inom ramen för dessa fyra möten om frälsningen och

Läs mer

Makteliten mot folket

Makteliten mot folket Makteliten mot folket Tankar om EU, nationalstaten och demokratin Nils Lundgren Rapport 2008:2 IND/DEM-gruppen i EU-parlamentet Makteliten mot folket Tankar om EU, nationalstaten och demokratin Rapport

Läs mer

DET LÖSER SIG SÄKERT. Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET

DET LÖSER SIG SÄKERT. Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET DET LÖSER SIG SÄKERT Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET DET LÖSER SIG SÄKERT Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen

Läs mer

World Goodwill N YHETSBREV

World Goodwill N YHETSBREV World Goodwill GOD VIL JA ÄR N YHETSBREV Nr 3 2011 En tidskrift som visar Den goda viljans energi i världen. K Ä R LE K I H A N I D L N G Tankar om friheten Ett så till synes enkelt begrepp som frihet

Läs mer

Afghanistan, imperiernas kyrkogård

Afghanistan, imperiernas kyrkogård www.afghanistan.nu # 1 2010 15 kr Bakbundna skolbarn sköts av USA Den 27 december klockan halv tre på natten luftlandsattes USAsoldater i byn Ghazi Khan Ghondi, Narangdistriktet i Kunar-provinsen i Afghanistan.

Läs mer

ÖVERLEVER EMU UTAN FISKAL UNION?

ÖVERLEVER EMU UTAN FISKAL UNION? ulf bernitz, lars oxelheim & thomas persson (redaktörer) ÖVERLEVER EMU UTAN FISKAL UNION? europaperspektiv 2011 årsbok för europaforskning inom ekonomi, juridik och statskunskap nätverk för europaforskning

Läs mer

Svensk vapenexport till Saudiarabien

Svensk vapenexport till Saudiarabien Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STVA22 VT13 Handledare: Maria Strömvik Svensk vapenexport till Saudiarabien En granskning av skillnaderna mellan regelverk och reell politik inom svensk

Läs mer

Varför demokrati? Studiehandledning

Varför demokrati? Studiehandledning AV-nummer: 100826tv 1 10 Programlängd: 55 min Studiehandledning Beskrivning och syfte: VARFÖR DEMOKRATI? består av 10 vitt skilda dokumentärfilmer från hela världen som behandlar ämnet demokrati. Filmerna

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först

obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först Jobbkongressen 2009 Häfte A Jobben först En ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först Partistyrelsens utlåtanden och motioner som

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

Leo Trotskij: Leninismen och arbetarklubbarna

Leo Trotskij: Leninismen och arbetarklubbarna 1 Leo Trotskij: Leninismen och arbetarklubbarna (17 juli 1924) 1 Kamrater, jag kommer snart att få tillfälle att tala inför Kulturarbetarnas andra allryska konferens. Låt oss hoppas att bara det faktum

Läs mer

Därför demokrati. Studiematerial från riksdagen

Därför demokrati. Studiematerial från riksdagen Därför demokrati Studiematerial från riksdagen 2 Därför demokrati Riksdagens uppgifter Riksdagen ska representera människorna i Sverige. Riksdagen fattar beslut om lagar, oftast på förslag från regeringen.

Läs mer