KARL-JOHAN byggde gård i ÄKERLUND. Den var belägen vid NILS NILSSONs loge, den flyttades senare till Långsele och blev nuv SIMON LINDFORS gård.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARL-JOHAN byggde gård i ÄKERLUND. Den var belägen vid NILS NILSSONs loge, den flyttades senare till Långsele och blev nuv SIMON LINDFORS gård."

Transkript

1 GÅRDARNA I ÄKERLUND KARL-JOHAN byggde gård i ÄKERLUND. Den var belägen vid NILS NILSSONs loge, den flyttades senare till Långsele och blev nuv SIMON LINDFORS gård. Han byggde också en gård där ANDREAS o EDLA bodde som nygifta och n~gra tills han dog (nuv NILS NILSSONs gård, numera riven) år KARL JONAS hade en gård (vid ladan på lägdan, på väg till NILSSONs) Den flyttades senare till Brutorp och står granne med GÖSTAs gård där. JON-JONSA hade en gård vid HJALMARs sommarstuga (riven) Västerbottens-gård AXEL JONSSON köpte hemmanet av JON-JONSA och bodde där till Han sålde då hemmanet till HJAU~R och byggde eget hus intill landsvägen, nuv Rolf Nils[ HJAU"iAR Jor~ssm byggde nytt hus då han övertog hemmanet av Axel 1939 KARL, deras far bodde hos Hjalmars. (Jon-Jonsa Västerb-gård revs) Ar~NA-LENAs (dotterdotter till LÅNGSEL-DANIEL) släktingar byggde den gård, som senare köptes av Gustav Lindfors och därefter av KmRAD ~1ARKLU~D ALGoT PETTERSSON hade en gård på backen, vid vägen mot Finnsele till. Dem sålde. till IVAN BOrAN, som tidigare bott i Långsele vid skolan PER SjÖSTEDT hade en gård vid landsvägen, mellan Axel och Ivan Efter att Sjöstedts flyttat till ytterklinten, kom Amos Lundgrens dit och bodde där några år. Sedan flyttade HJGVAR LIDSTRÖr-is dit omkr De bodde där tills gården brann ner nyåret 1967 G Ä R D A R N A I L Å N G D A L KmJRAD r JORSTRÖHs förfäder bodde vid älven (där gruvan nu är) alla Konrads barn är födda där, senare köpte de KARL DArHELSSONs gård (nuv KONRAD NoRSTRÖfJ ULRIK LINDGREN byggde i Ullegärla Och bodde där (gården riven numera) Högt pe backen på väg till Långselgruvan. KARL JONSSON köpte hemmanet av Konrad Norström (vid älven) senare övertog Hjalmar det, som sålde till Gruv AB i sin tur och fick kr KARL DANIELSSONs >hus (Konrads) byggdes 1853, efter flera ägare, övertog.konradj KARL GUSTAV LI~DSTRÖM byggde gård i Långdal (nuv VALDE~~RS) och bodde där till sin död VALDEI''iAR NORSTRÖf'" köpte då hemmanet och flytta dit från Holmselet 1933

2 " / o " " ÅKERLUND..,. ::. " ':-':",.;..;: :.: -< >< :::.<: >< >< >< >< >< >-< >< >< >< >< >< >< ~:. < ><.: <".:' '.\0 ><....;.,.:....,:' ':" ; J or~.as LARSSO!\J från ST ORf-lgGETR ÄSK < ::: gift med =" :> 1824 harta LOVIS J.\ PERSDOTTER f r~ OR SJ Ö + < ~>... /... ::.<..> < >< >< >< )- <:> <:> -< :> -( :: <;.<.><;. -< :> -< ;. ".' <: :> <.....' r. ~,AR[ LI U4 r<ar RUrJD ( fölor t ill / lc<hp.d) PKEF: Lur,: D XX X> ( X >(X XXX)( X XXXX X)( XXXX><XXXXXXX X ) ~ X i<x )(XXXXXX ) ~)ZXXx;~x><xxx x A N~A LENA PETTERSSOr (mor t i ll ALGCT) Hon til l de l ades bs t ra Akerlund, d ~ r ALGeTs bott s e Ha ~e xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx J OHN J G~A~ S SCN (Jon- Jonsa ) p.heflur D gi ft r:ie d SARA G A B R IEL SSD~ fr ~n De hade i nga egna ber n, men t oo Rudolf ~ i15 s on och Nanny ~ ordlu nd som v ~ x t 2 upp d ~ r. H ~n son till Krist ina Nilsson, ~ e ng~rd )( XX ) <)<)( )< X X X XX;(XXXXX X XX X X )( X X X )~XXX X XX;.< XXX)(XXXXX>~;:<xxxxxx EVA ENQ UI ST gift l KLCVERFORS x x>< XX X XX XXX X )( XX XX XX) ( X)(X X XXX X XX XX >~>~ x xxx x xx x>~ xx x xxx x xx J ONAS, som ville bli. ~g 8rE till fk erlund, be talade in skatt till L~ n ss t yrels e n f t r den mark ha n tog i besittning. Och f ick 5~ ledes Lagfart p~ byn ÄKERL UND. Det ta f Brtret LÄN GSEL DAN I EL, kallad KEJSARN. Han hade tidigare lagt beslag p ~ LÄN GDAL, LPJ'J GSELE cch L g~j G8 E R G. I sin rr;aktberus ning drog r-an JC['-: AS ihft5t Tinget i denna sak, fölen der f örlorade ha n n~ let. Han hade t t nkt ta ~ KE F LUN D i besittning ock s ~.

3 0,0 ' ÅKERLurm <: >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >-< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< > -< >-. <:; gift med ANNA HELENA LARSSON ÅKERLUND C'",.. ~"... 0'00' <'...,.., <" ',.' '.,< > PETTER PERSSON 6ASTUTRÄSK? () -< >< >< >< >< >< >< >< > BARN: < >< >< >< >< >< >< >< > <;. <'..' ~ LOVISA gm KARL MARKLUND SUNr..jANÅ ALGOT gm EDLA HEDSTRÖM Övertog hem. i Åkerlund SANNA gift MARKLUND (bror till Karl) LUND rvianfred gift Ii LÅNGTRÄSK, BASTUTRÄSK HULDA (handikap efter Difteri) LOVISAs Barn Sonen Birger övertog hemmanet i Sunnanå. Sålde senare till Kyrkan, som gjorde begravningsplats av åkermarken i Sunnanå. En dotter gifte sig med Alvar Lindmark, skaparen av ALIMAK

4 .! ÅKERLUND <: >< >< >< ).< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< ).< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< :> "'-., <.' ", '-. " ) ALGOT PETTERSSON < ) < '. " < ) gift med <..> 1895 EDLA HEDSTRÖM < ) <,'.' '. () < >< >< >< >< >< >< > < >< >< >< >< >< >< >< >< > BARN: 1917 GÖT HA gm SIGURD MARKLUND BOVIKEN 1920 ALLAN og 1922 INGA gm HENNING SUNDQVIST, GLOMMERSTRÄSK MÄRTA og 1927 KARL ARNE og 1930 SANNA gm RUNE NORDLUND SKELLEFTEÅ 1932 RUTH gm PER ARNE WIKLUND BERGFORS 1936 EDITH ARVIDSJAUR.:, > t r'.' '" ) Algots föräldrar var : ANNA LENA LARSSON ÅKERLUND och PETTER PERSSON En svster till Algot, Hulda, bodde hos Algots. Hon var handikappad. Tre av barnen, KARL ARNE, SANNA och RUTH, fick fosterhem. Skälet var väl att Moderns ekonomi ansågs dålig. Det hände före barnbidragens tid.

5 ÅKERLUl\lD xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1853 KAR L JOHAN MARKLUND Gift med 1850 SARA KAROLI NA JONSDCTTER xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1B7 E3 188Cl SAR A [JLC'FSS O ~J gi f t,m OLOF OLOFSSOr~ f FROSTK'c,GE 1351 barn : ~ ilda och VEr~Er 1583 KP,RL JOfJP,S gift m AMA~DA ~ [ r [ RMAP K f Me dle (sys te r till Anna) %9 'i888 Ar0DREAS gi f t Jll EDLA BEPGGR :::PJ f R Er\j G!~R D 1891 AUGUST + gift ~ ALIDA g ANDERSON f BYSKE Karl Johan byggde En g~ rd i ~k erlund (vid Nils Nilssons l oge) och bodde ~d~r med sin familj, tills ~ld~te sonen behövde huset för sin familj. Sonen Johan 6vertog d~ g~rde n och bodde d~r ett antal ~r Hans sju dbttrar ~r födda d~r. Han flytta sen iill K r~ngfors och p~ ändre dar till en dotter i Bjur~n, Valborg. c Andre8S, gift med Edla, bodde n ~ g r a ~r som nygift i Akerl und, i vad som senare blev ~ ils ~ ilssons g~rd~ Karl Johan hade byggt den ocks~, och bott där. Karl Jonas, gift me d Amanda, hade en g~rd (vid ladan i ntill sk6gen) d~r dom bodde ~n del ~r. Senare flyttades det huset till 8rutorp, och sattes upp p~ to~ten so~ tr cranne ned Gastas tömt d r. Gula huse t, d~r En de l f5miljer bott kortar2 rerioder, p~ 1940-talet bedde GBrans d r n ~ g ot ~r, sedan avertog

6 M A R K L U N D s I Å K E R L U N D K A R L J O H A N s BARN OCH BARNBARN JOHAN, som h~de 7 d~ttrar = Astrid, Ebba, Hildur, Valborg, Elly, Gunni och Ingrid SARA, som var gift 2 ggr = Gustav och Bengt m fl ALMA, var ogift men hade = Milda och Verner KARL JONAS var barnlas KONRAD, som hade 5 söner = Georg, Thorfrid, Emanuel, Gösta o Göran ANDREAS, som hade 3 barn = Karin, Gunbord och Stig AUGUST, hade 1 dotter = f"lärta, Hans fru hade 1 barn tid = Gertrud ALMA var sjuk och dog i tuberkulos. Hon bodde i bagarstugan, som hörde till Karl Johans gård. Saras son, GUSTAV, har varit Rektor i Solvik Folkhögskola Andreas son, STIG, är Kyrkoherde JON-JO~JSA MARKLUND och hans hustru SARA, hade inga egna barn. De to'g Nanny Nordlund (g Enmark) och Rudolf Nilsson (Kristina Nilssons son) som fosterbarn. Till piga hade de Anna Eriksson, som senare gift sig med Axel Jonsson, då denne övertog hemmanet.

7 , \ ÄKERLUND <: >< >< >< ).< >< >< >< >< ><.>< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >.< >< >< >< >< >< >< >< >< :;.<:> <::>.,.'... '. "' <', "..' 1878 JOHAN MARKLUND <' '. I ",.' <', ". ' <:.>,, <.. J' gift med 1888 AN~JA SÖDERMARK fr MEDLE ", " " :-1 '-... -< >< >< >< >< >< >< >< )- < >< >< >< >< >< >< >< ;. BARN: 1907 ASTRID gm KARL OSCAR ERIKSSON, SVANSELE EBBA ~ARKLUND og SKELLEFTEÄ 1912 VALBORG gm JAMES FORSELL BJURÅN 1914 HILDUR gm HUBERT ERIKSSON KUSLIDEN 1917 ELLY (dog ung i hjärnhinneinf.) GU~NI gm BERTIL BÄCKSTR~M LÅr~GTRÄSK + ~ () (J I l\igr ID gm BENGT ÖDRING KÖPIr\IG < :;. Makarna bosatte sig i den gård som KARL JOHAN byggt tidigare åt sin familj, men nu flyttat från. Den gård, som senare flyttades till LÄNGSELE, och då blev SIMON LINDFORSs gård. JOHANs hustru ANNA dog i barnsäng 1922.,Då skingrades hemmet och de yngre barnen fick komma till var sitt fosterhem, medan de två äldsta Astrid och Ebba, 12 och 14 år,stannade i hemmet.

8 P,hERLUr'JD xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1885 KONRAD MARK LUND + 1%9 gift me d 190G 138G f:r 5n HGlJ\i~S E LE T xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1907 GE CRG f~ d d IS THOFWR I D [ 1ft n A~~A ~ O ~I TZ född ( '1 9S5 ) gi Tt il snu L. U ~ : D~ 'lp.r l ~ -['t co 1 9 2~~ '1988 gi~t 11 AS TR ID GRP,Hf'J FÖDD ' GÖ RA r~ ~j. f t m mg:: E PD UJI D[,AF: f-,\ F rji A R ~ 1 U ~'! Ds,",f".~d t ; j ;;"""T' r., IOI A L F r,, (\ ( 1'0. 1_,1.. S' c..l Tf """ '- E:.I.,:; o_ 2r-..!!l' _ 1'.. 1.., dot terdot ter t i ll L ~~ GSEL- D A ~ IE Q G ~ n tillbyggdes me d ~verv~ning cch f~rst u ga 193C Hen s~ l d E sit t hemgen t ill Gbsta vid d~ n nes g if t 2? n~ 1, cdde kvar uppep ~ ~v re tills G~st a byg ~~ E i Br utm.' p, 1955 D ~ flyttade de till sonen Emanue l i ~a l ~ G ~rd2 n VBr troli gtvis byggd a v A ~ ~ A LE NAS s l ~k tin ~ar. F6rs t be dde hon d ~r n5gra ~ r, sedan k5pte GUSTAV L! ~D F ORS g~ rd2n och bodde d ~ r tills dem fl ytta ti ll Li3ngse le och alltså s ålde till KOiJRgD

9 ÅKERLUND sedan BRUTORP <'.,:..:" \.( >< >< >.< >< >< >< >< >< >< >< >< >< ).< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< ><.>< "-< :. :~ >.:..,,:' " ", "."... ", ASTRID GRAHN ~1ÖRTTJÄRr : ' ",,' '0 o" gift 1939 " " -' GÖSTA fvlarklund ÄKERLUr~ D "o.-' <:> <: :> <:> -< :> <: > < :>.( ';. -< ) -< >< >< >< >< >< >< >< >< ;. BARN: 1933 DESIREe' (BIRGITTA) GRAHN BURTRÄSK 1941 ~1ARGARETA APJTONSSoN ESLÖV (fosterbarn) 1943 BARBRO fviarklur'jd BRUTORP GULLI MARKLUND ULRICEHAIVC; J GBsta kbpte hemmanet av sin far, Konrad, och familjen bodde i bottenvåningen av huset. Konrads bodde på övre plan byggdes ett nytt hus åt familjen i Brutorp och inflyttning skedde jan Konrads hade flyttat några år tidigare till Emanuels i Skidberg. GBsta sålde hemmanet till Rolf Nilsson på -80 talet, som sen sålde vidare till Kjell, en av sina söner. "

10 ...: ;., '... : ' 0'; >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< :>.; :. ':".,. ':".,:' ':".,:' l YOU\ GRAf-if.j, r' ;c TT J Ä Rr~ ; fels [ -~ I l SSCJf'J, F H~G ~,p D +, 9E 7 ".,> , / <: >< >< >< >< >< >< '>< > < >< >< >< ~>< >< >< >< ;.,... "0'", " <" / El UI F; A LI CSTf~li ~ BJLiFLI DE ;: FCl F EDl I DE i..., 1935 ES TEr. i.!!-\~, l SSLi: + IS'S? SGDEF\HLJE [<okarna kgpte cien e o r. D2 EDU-\ blev 2n ka jt,ås t. e i~g n!i ;~ f d n ~ E. I' d cch QTund tl och d2rför blev går den t ill salu. han hos bar nen, 1 ~ n Qr2 och ko r t ar e ~ EriG~~r ~ o s dem var. ", ' Efter hans dtd, d ~ t arnen ~k t2 ~ill f t r~ltr a; ~ r d e n f bi' att skifta bohaget sig ail, fanns inget kvar. Allt var stul et bar a n E.; gr a tras i ga s to l a T VC:T l d:.1na de. r.hlt porslin, al lt linne Dch alla hela mbb ler var bor ta.

11 -~ / - / ') C7)/tt-,- l l C:<! cc: k '{ äc '~d ~t.{ c ~C' (5;LLa (~~ (L ~: t- I 1~2~&~, cjt«ui 2-( il /;7?( r' ~,!)1t {C ä.!} M/1-jii;{, ( - '~ j'~f-1/ d' -:;-7.LA, '" l ~,'ci-"1?( 4.. }/- L~ c, )f:i U:<'.v[;,. ~' L1! (~/,U!lt!L /t A

12 "o... gift 0 '0 / ÅKERLUND.:.....:. >< ><.....:...:...:.. <".":-....!'... ':. <...: -.. "> < '.> <:> <:> <:> <: :> <: :> <: :. <.,",,",'.. ' '.':' (' -...'.:..( '.~. (..": ~..(. '.'..<.';. <.~..(...> ( '.;..( <:; -< ~ " -< ::.:::.>.:' "> 1903 HJALMAR JONSSON LÄNGDAL ' "... " 0, med.' '. <" / <..> FRIDA JOHANSSON PAUTRÄSK "o... <: :> ;"... "o.' <: >< ::-..< >< >< '><:> < >< >< >< >< >< >< ><;. BARN: 1937 BERNDT g m ULLA-BRITT OBBOLA 1940 IRMA g m MARTIN BOMAN BOLIDEN... --,/... Hjalmar köpte hemmanet av sin bror Axel i Åk erlund och byggde sig ett hus på Jon-Jonsa gårdstomt, år -39. Han sålde hemmanet i Långdal, där han tidigare bott, till Bolidens Gruv AB och fick enligt utsago kr. Gruv AB hade redan -37 upptäckt att malmfyndigheter fanns i Långdal, men brytning kom igång för~t på -so talet. I lillstugan bakom la~årn'har två familjer avlöst varandra och bott annan var gång, nämligen Knut Lundberg~ och Amos Lundgren's. De senare har också bott i Per Sjöstedt~ gård samt i Brutorp. l ~ik " ~ 'l"

13 ÅKERLUND ", ":,.:,,., -< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< > {>..' IVAI\I OLOV BOIIl1AN gift 1940 med ",,,' 1919 RA~\lHILD INGE GÄRD JONSSON...-: -( >< >< >< >< >< >< >< > BARN: < >< >< >< >< >< >< >< >,,..., KARL OLOV gm ULLA BOLIDEI\I 1942 INGVAR gm SONJA KÅGE 1944 ERIK gm MONICA Nolbyn, SUNDSVALL 1949 RUNE gm MARGARETA SIJ\IDSVALL 1961 MARIA s TORBJÖRN SKELLEFTEÅ Ivan med familj och mor, som tidigare bott i ett litet hus i Långselet, flyttade till ÅKERLUND, där de köpt ALGOT PETTERSSONs hemman. Året var 1944 och tredje sonen var född. De sålde "lillstugan" till MAGI\IUS BJUR, som kom trlm BjURSELE.

14 " o "., ' ÅKERLUND -< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >.' -::::>. -< >,' <..> 0' FRIDA ERIKSSON, FINNSELE ": ogift <). Småskollärarinna ':",,:' --..; ::: :; <: ::= :::..:.<..::-< >< >< >< :> <: >< :;..~ ~. <::. ::: :; <: >-< >< >< >... Frida. började sin yrkesbana i s kolan i Långsele f :on '.Jndervisade då alla klasser, vilket ut gjordes av tre 2rsklasser. Det var n2~ligen intcgning ba r a annan vert ~r. Hon lär ha sagt: lidet snöa både på fijrst a och sista Ekoldan'på min första termin i L2ngsele". Det var nämligen det året ett stort snöoväder kom i bbrjan på juni, med meterhöga drivor på sina håll. Frida bodde i en l t genhet en trappa upp i skolen fr~n barjan, till år 1940 p~ hösteh då hon flyttade till gxel Jonssons nybygg da gård i Ak erlund. De hyrde d~ ut ~verv ~n ingen till henne. Hon blev kvar där till 1953 på höste~, då lades nämligen skolan i Långsele ner. Då flyttade Frida hem till sina gamla föräldrar i Finnforsfallet och fick tjänst i Boliden som lågstadieldrare SkolformEn i Långsele hade tidigare ändrats då Rickard Stenlund koh dit som Folkskol12rare 1945 och Frida bara behövde undervisa smås kolan. Frida tillhörde EFS i byn och hennes stora intresse var sjukvård och mission.

15 ÅKERLUND.:",":..:" ":- < >.< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< > 1913." o,,....j... " o. ' 1914,/ o,,...,' ~ ) ~. F < >< >< >< >< >< >< > < '",.' AMOS LUNDGREN fr BRUToRP , <'",. ~. <'", '" ' gift med (> RUTH STENBERG fr SLÄPPTRÄSK, MALÅ BARN: < >< >< >< >< >< >< >< > MAJGRETH gm KARL ERIK NÄSVALL FRED gm GUNHILD KENNETH gm KRISTINA NORSJÖ BOLLNÄS NOR SJÖ Amos arbetade vid sågen i Brutorp, som ägdes av Karl Enmark, i många år. De bodde de första åren i Brutorp, men flyttade sedan till Åkerlund och hyrde bagarstugan hos Hjalmar Jonsson. Köpte sedan Per Sjöstedts gård, då denne flyttade 1947, och blev småbrukare. De bodde kvar till 1957 då flyttlasset gick till Boliden. Där blev de kvar till 1964 dåi nästa bostadsort blev Sjungande Dalen i Stan. Där fick Amos jobb åt Alimac till pensioneringen. KENNETH som började sin yrkesbana inom Försäkringskassan i Umeå, blev redan vid 23 års ålder Föreståndare i Tärnaby. Sedan chef i Malå och Norsjö i nämnd ordning. Fick sedan tjänst som Distrikt chef för ett större område, som innebar mycken körning mellan Storuman, Lycksele och Umeå. Efter bara något år slutade han jobbet, sökte Skolchefs-tjänsten 80m blivit ledig i Norsjö. Bland 13 sökande på den tjänsten, blev han den som fick tjänsten! I I I

16 ÅKERLUND <: >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< :> <: :>..< :> '.... /... " PER SJÖSTEDT fr Pjäsön Norsjö (. '..'. ' gift med (',,.' ESTER LUNDi"IARK fr Hundberg Malå <: >. < >< >< :>< >< >< >< )- < >< >< >< >< >< >< >< > FOSTERBARN:,.,-. j ? MAJKEN " 1933 I 1\1 GEMAR Familjen kom flyttandes till Åkerlund okt från Bjurliden. De hyrde bagarstugan hos Axel Jonsson. Han (Axel) hade köpt Jon Jonsa hemmanet och bodde med sin familj i huvudbyggnaden, en Västerbottensgård. Per satte igång med att bygga eget hus. ( så året därpå, 1937, kunde de flytta till sin egen gård... De tog pojken Ingemar som liten. Majken var 12 Ar oc~ kom från '~ '.' ett Barnhem i Kiruna, d~ hon togs som fosterbarn ~v.paret. Barnbespisningen började 1944 på hösten. Fru Sjöstedt var den första "matmamman. Det lilla rumm'et innanför kapprummet fjck tjäna som matsal. Maten hade hon säkert lagat hemma i sitt kök,och värmde den på den lilla järnspisen som fanns i kapprummet. Det blev bara det året'hon hade bespisningen. Sjqstedts flyttade från trakten i slutet'på -40 talet, kanske ~47 eller ~48. De flyttade först till V Vallen och sen till Vtterklinten i Bygdeå Kommun. M,en där inträffade en sorglig händelse. MBjken gick ner till träsket för att ta sig ett rejält dopp efter en het och svettig dag i köket med matbestyr. Hon fick hjärtstillestånd d~ hon kom i det kalla vattnet och gick ej att rädda. Året var 1950 vid ["'1idsommartiden. Vi var ett par billaster som åkte dit och var med på begravningen.

17 ÅI-'lERLUr'JD -< >< >.( >< ).( >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< }< >< ):< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< :> 1895 ANNA ERIKSSON FINNSELE r <) <', ". ' <' "..."...,.' '...,' gift 1924 med 0,0 ' AXEL JONSSON LÅNGDAL ",.' < >< >< >< >< >< >< > BARN: < >< >< >< >< >< >< >< > 1925 GUN~JAR dog EVERT gm rjjaja LII SA SOTANIEl'vlI 1936 ANN MARIE g m HARALD JONSSON SKELLEFTEÅ AXEL ~vertog JON JONSAS hemman vid sitt gifterm~l. Huset var en Västerbottensg~rd p~ nuv Hjalmars g~rdstomt. Det revs senare, då Axel byggt sig ett nytt hus vid landsvägen. Axel hade då sålt hemmanet till sin bror Hjalmar. " EVERT, som ~vertog g~rden vid faderns d~d, gifte sig med MAJA LIISA SOTANIEMI f 1936 från Finland. De fick 2 barn: MONICA f~dd 1954 och ANDERS fadd 1956 EVERT fick en allvarlig sjukdom och dog Efter hans död flyttade A~J rja till sin dotter i Skellefteå. Huset såldes i bör jan på 1950-talet till Rolf Nilsson.

18 ÅKERLUND sen 8JURLIDEN <: >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< :>.:...,:' < ;, <,." ". < ; "...0 '0... < 1932 ELVIRA NILSSON ) \ \ <'..' < ;. gift med < ) < > < > 1926 INGVAR LIDSTRÖM SANDBERG c~ > < > <,,, ' < > i'o '. (j,.' BARN: -< )'.::: >< >< >< >< >< >< > ~~ >< >< >< >< >< >< >< > ( "' '.) EVA gm TOMAS SJÖBERG KATRINEHO~M 1956 ERIK gm EVA LINDSTRÖM KÅGE 1956 SVUJ och ELSE STRYNE i NORGE 1960 THAcr:: SKELLEFTEÅ 1963 HANS OLOV och LOTTA DJÄKNE BODA Makarna bodde i en gård i Åkerlund, som Per Sjöstedt tidigare ägt. Men gården brann ner till grunden Nyåret Då flyttade familjen till en gård i Bjurliden, som Helge Saverstam tidigare ägt och som då var matvaruaffär i byn.

19 ÅKERLUND.:... '.; >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< :>.'~ /,... 0,0 <" '. ':",,:' " ROLF NILSSON ".' <' o"... "o. gift med <...' ",I' "o,.:' <: ::: GUNBORG NORDMARK SJÖBOTTEN <: >< >< >< >< :;.< >< >< )- < >< >< >< >< >< >< >< > BAR N:, '.../ 1960 SÖREN g m SOLVEIG r~yb E R G SKELLEFTEÅ 1961 ELISABETH gm POrJTUS LÖFGREN SKELLEFTEÅ 1964 KRISTII\jA gm MIK.l:\EL LArvlP INEN KALIX 1968 KJELL sambo ANNA LIDMAN SKELLEFTEA 1971 BERIT gm PER Lu r~ Drvi ARK BOLIDEN...../ BERIT har köpt sin fars gård i Åf~ERLUND och KJELL har köpt hemmanet, som också innefattar Göstas hemman, vilket han sålde på -80 talet till ROLF. ROLF med familj flyttade till ÄKERL~vD på -60 talet och bodde kvar i byn till -89. Då flyttade familjen till BOLIDEN, där han senare köpte egen gård.

20 ÅKERLU~JD VALLSTRÖ~IS GJÄLA :J <: >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >"< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< :> -,,- ""'" -'o." 1836 LARS LALLSTRÖM fr L~ngviken , <">... o,, 0'_ gift 1862 med,, c\,.> 1833 SARA FE RSDOTTER fr Högtjälen < >< >< >< >< >< >< )- < >< >< >< >< >< >< >< ) Fosterbarn: 1867 (dotter till Ulrik"och Stina Kajsa Lindgren fr~n Långdal) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1867 rjiaria I.:JALLST RÖl v l gift 1OJJ rq " med 1870 JDrJAS LHJDB ERG De bosatte sig i Stensund, i3jurån. 8ARr~ : ~) 1895 r~ils J OH AfJ JEMJY f 1899 o 1897 AI'~ r\i A LI i~ D 5 ERG, ALFm~S samt manga flercnamnen obekanta) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1897 ANNA LI NDBERG gif t med 1890 RAGf'JAR FÄLLHAN Degerbyn BARr\! : 1928 BIRGIT g BERGSTRÖM Skellefteå 1930 TORE Il

Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första. minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min

Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första. minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min 1 Karolina Harnesks berättelse. Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min mormors. Om jag kunde vara 2 eller 2½år var det

Läs mer

Smedstorpssläktens medlemsblad 1990

Smedstorpssläktens medlemsblad 1990 Smedstorpssläktens medlemsblad 1990 Ordföranden har ordet Sommaren närmar sig med stormsteg och därmed också vårt nästa släktmöte. I december samlades styrelsen hos mig för planering av verksamheten under

Läs mer

V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007

V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007 V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007 Tebacken under sju generationer Av Siri Dahlberg Ordet te eller tä var den lokala benämningen på fägata. Det finns flera te

Läs mer

Rengsjöbladet Årgång. Rengsjö har e. Tack min ängel. Nr 1 Feb 2012

Rengsjöbladet Årgång. Rengsjö har e. Tack min ängel. Nr 1 Feb 2012 Rengsjöbladet Årgång Rengsjö har e 5 Nr 1 Feb 2012 Tack min ängel Foto:Daniel Bernstål Precis när Göte Erikssons hjärta stannade råkade Birgitta från Kilafors komma till Rengsjö. Hon räddade Göte med hjärtlungmetoden.

Läs mer

ÖckeröÖarnas SLÄKTFORSKAR FÖRENING MEDLEMSTIDNING ÅRGÅNG. Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden. Kröckle Kyrka, Hönö Röd

ÖckeröÖarnas SLÄKTFORSKAR FÖRENING MEDLEMSTIDNING ÅRGÅNG. Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden. Kröckle Kyrka, Hönö Röd NR 2 2014 2011 ÅRGÅNG ÅRGÅNG 16 13 ÖckeröÖarnas MEDLEMSTIDNING SLÄKTFORSKAR FÖRENING Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden Kröckle Kyrka, Hönö Röd Ordföranden har ordet Höstmöte Vi har bokat in ett höstmöte den

Läs mer

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Sandviklln flå 1870-1880-ta~lln fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Si9tiJ ~ötalluofl 1948 aa.:""a,. A--.~? ~ ~ ~... d'~."" jh" 167/?- I'BD...,.~~ ~1'--'~ ~ ~ --- ~., 11._ /9~8 NÅGRA ANTECKNINGAR UR

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

BIB LIOTEKSMINNEN En samling intervjuer

BIB LIOTEKSMINNEN En samling intervjuer BIB LIOTEKSMINNEN En samling intervjuer Specialarbete inom ämnet bibliotekskunskap vid bibliotekshögskolan. Boras, ht 1974. Birgitta Moberg Ingrid Moldin Kersti Månsson Karin Nelson-Ebbens Inledning...

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Berättelser om livet i bostadsrättsföreningen Hornlampetten

Berättelser om livet i bostadsrättsföreningen Hornlampetten Berättelser om livet i bostadsrättsföreningen Hornlampetten Innehåll Inledning 1 Gurli Jag flyttade in 1943 och då var det helt nybyggt. 2 Greta Det var som att bo på landet; rådjur och harar i skogen

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

Alarmklockan tjöt envist. satte sig sakta upp och tryckte av klockan. Hon tände lampan och drog sig upp. Det var en helt vanlig morgon. Hon åt frukost och klädde på sig. Hon drog sin borste genom hennes

Läs mer

e n bo k fö r ve m so m he l s t

e n bo k fö r ve m so m he l s t e n bo k fö r ve m so m he l s t 1 sara kerstin emma disa leon jon bertil inez lea siri maj lucas maria rabieh olof iseline william hugo mira 2 e n bo k fö r ve m so m he l s t toffer Ahmad blenda jill

Läs mer

Anteckningar om spelmän i Östra Nyland. I)

Anteckningar om spelmän i Östra Nyland. I) - 11 1 - Anteckningar om spelmän i Östra Nyland. I) (Strömfors, Lappträsk, Lovisa, Pernå och LiljendaI). Av K. a. Karlsson. Strömfors. l. Petter johansson, född 1795 p~ Skarins hemman i Virby _ by av Strömfors

Läs mer

Berätta nu, Eva, sa min bror. Du lovade att berätta allt när du kom tillbaka från Skogstorp. Berätta allt, vem kan berätta allt? Jag hade bett Einar

Berätta nu, Eva, sa min bror. Du lovade att berätta allt när du kom tillbaka från Skogstorp. Berätta allt, vem kan berätta allt? Jag hade bett Einar Berätta nu, Eva, sa min bror. Du lovade att berätta allt när du kom tillbaka från Skogstorp. Berätta allt, vem kan berätta allt? Jag hade bett Einar att följa med på min resa till pappas föräldrahem, men

Läs mer

Hur hittar jag mitt torp i arkiven?

Hur hittar jag mitt torp i arkiven? LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 2 Hur hittar jag mitt torp i arkiven? Anteckningar om fastighetsforskning Gunilla Lundberg Ehnström Andra reviderade upplagan, nätversion, 2008 (första upplagan

Läs mer

2000 Ann-Sofie Ohlander och Utvecklingsrådet för det statliga sektorn Layout & Illustrationer: Pinor Art Illustration Tryck: Printab, 2000

2000 Ann-Sofie Ohlander och Utvecklingsrådet för det statliga sektorn Layout & Illustrationer: Pinor Art Illustration Tryck: Printab, 2000 2000 Ann-Sofie Ohlander och Utvecklingsrådet för det statliga sektorn Layout & Illustrationer: Pinor Art Illustration Tryck: Printab, 2000 ISBN: 91-973538-3-3 Staten var en man? Om kvinnor och män i statens

Läs mer

Var och när föddes Christopher Polhem?

Var och när föddes Christopher Polhem? Var och när föddes Christopher Polhem? Av Michael Lindgren (Detta vetenskapliga kåseri publicerades första gången i Gotlands Allehanda den 23 december 1993.) En liknande rubrik kunde ni gotlänningar läsa

Läs mer

Vi skriver i Upplands-Bro

Vi skriver i Upplands-Bro Att bläddra och söka i dokumentet Hur förflyttar du dig i detta dokument? - Det innehåller många hundra sidor Du kan söka efter artiklar av viss författare och artiklar inom visst geografiskt område? Detta

Läs mer

Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Anbudet Informationsblad för Eskilstuna - Strängnäs släktforskarförening Nr. 3 år 2003 Arkivet hos Lantmäteriet i Gävle En bild från vinkällaren hos Codorniu

Läs mer

Börja släktforska med ArkivDigital

Börja släktforska med ArkivDigital Börja släktforska med ArkivDigital ArkivDigital fungerar ungefär som en resebyrå. Vi ordnar allt sådant som behövs för en bekväm resa. Men med oss reser du i tiden, inte i rummet. Färden går till din

Läs mer

Vi som varit med om denna studiecirkel ar ju bunda till bygden genom slakts~

Vi som varit med om denna studiecirkel ar ju bunda till bygden genom slakts~ 1-8 Medverkande: Olle Borg STUDIECIRKELN 1983-1904. "CARD OCH BYGD GENOM HUNDRA AR". Vi som varit med om denna studiecirkel ar ju bunda till bygden genom slakts~, Gottfrid Wallberg Ingernar Hoghielrn Sara

Läs mer

Det våras för Hälleforsnäs

Det våras för Hälleforsnäs Hälleforsnäs Allehanda 28 april 2008 Delas ut till alla hushåll i Hälleforsnäs med omnejd Nr 70 Årgång 8 Det våras för Hälleforsnäs Stig-Åke Nilsson Ove Gustafsson Helena Tolvanen En positiv enterepenörsanda

Läs mer

- -""" - o.~. -... -- Familjen. ... i~gkhigsn IS46_ ,.. "... ',... )I" Jllllfoll ... _._.,... o..-..- r~ r_ilfrto """"..--pd Ik xxj.

- - - o.~. -... -- Familjen. ... i~gkhigsn IS46_ ,.. ... ',... )I Jllllfoll ... _._.,... o..-..- r~ r_ilfrto ..--pd Ik xxj. Familjen Per Jonson föddes 1787 i Lerböck.s socken som tredje bom 1111 Jan Eriksson och Anna Kajsa Andersdaller. Är 1790 flyttade familjen tin Uppsalo gård i Hammars socken. Fadern Jon övertog Hammars

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Ännu fler bostäder kan byggas i Riddersvik. Två åtalade för Plantagen-rån. Trängseln värre än någonsin. Hässelby Södra Villastad Småstuguvägen 11

Ännu fler bostäder kan byggas i Riddersvik. Två åtalade för Plantagen-rån. Trängseln värre än någonsin. Hässelby Södra Villastad Småstuguvägen 11 TISDAG 21 APRIL 2015 Nr 17 Årgång 29 kultur & nöje Mc Habit väljer vinyl framför cd till nya plattan Sidan 24 sport Percy hittade Björn Borg nu tränar han nya talanger sidan 28 Ännu fler bostäder kan byggas

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord? Av Gösta Carlestam

En bild säger mer än tusen ord? Av Gösta Carlestam En bild säger mer än tusen ord? Av Gösta Carlestam Enligt ett kinesiskt ordspråk så säger en bild mer än tusen ord. Den fotografiska bilden har en stor betydelse som sanningsvittne och för spridning av

Läs mer

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer

Brukspojken som blev bankdirektör. Richard Julin 1877 1962 ulf olsson

Brukspojken som blev bankdirektör. Richard Julin 1877 1962 ulf olsson Brukspojken som blev bankdirektör Richard Julin 1877 1962 ulf olsson 1 brukspojken som blev bankdirektör Brukspojken som blev bankdirektör Richard Julin 1877 1962 Ulf Olsson innehåll Förord 7 Brukspojken

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer