Vakuumsystem för blodprovstagning För in vitro diagnostiskt bruk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vakuumsystem för blodprovstagning För in vitro diagnostiskt bruk"

Transkript

1 Vakuumsystem för blodprovstagning För in vitro diagnostiskt bruk Användning: VACUETTE -rör för blodprovstagning, hållare och kanyler bildar tillsammans ett system som är avsett för engångsanvändning vid venös blodprovstagning. VACUETTE -rör lämpar sig för blodprovstagning, transport, förvaring och som primärrör för analys av bl.a. serum, plasma och helblod för professionellt bruk i det kliniska laboratoriet. Produktbeskrivning: VACUETTE -rör för blodprovstagning är tillverkade i plast och har en förutbestämd mängd vakuum, för att få en exakt fyllnadsvolym. Rören är försedda med färgkodade VACUETTE -säkerhetskorkar (se tabellen nedan). Rören, koncentrationerna av tillsatser och blod/tillsats förhållandet följer kraven och rekommendationerna från ISO 6710 (EN 14820), "Single-use containers for venous blood specimen collection" (Engångsbehållare för venös blodprovstagning) och CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute). Vilken tillsats som ska användas är beroende av analysmetoden. Iaktta anvisningarna från tillverkarna av analysreagenserna och/eller analysinstrumenten med vilka analyserna ska genomföras. Rören är sterila på insidan. Färgkodning för VACUETTE -säkerhetskorkar Rörtyp/tillsats Säkerhetskorkens färg Innerringens färg Rör utan tillsats (Neutralrör/no additive) Utan tillsats vit svart Koagulationsrör 9NC Koagulering natriumcitrat 3,2 % ljusblå svart 9NC Koagulation natriumcitrat 3,8 % ljusblå svart CTAD ljusblå gul Serumrör Serumkoagulationsaktivator röd svart Serumsep.-koagulationsaktivator röd gul Serumgranulat-koagulationsaktivator röd röd Heparinrör Litiumheparin grön svart Litiumheparin sep. grön gul Ammoniumheparin grön svart Natriumheparin grön svart EDTA-rör (hematologi) EDTA K2 (även immunhematologi) lila svart EDTA K3 (även immunhematologi) lila svart EDTA-rör(molekylär diagnostik och virusbestämning) EDTA K2 lila svart EDTA K2 Sep. lila gul Glukosrör Natriumfluorid/EDTA (K2E/K3E) grå svart Natriumfluorid/kaliumoxalat grå svart Litiumheparin och Iodoacetat grå svart Natriumfluorid/Natriumheparin grå svart GLUCOMEDICS grå röd Korstestsrör/MG test (crossmatching) Koagulationsaktivator rosa svart EDTA K3 rosa svart Blodgrupperingsrör ACD-B gul svart ACD-A gul svart CPDA gul svart Spårelementsrör Natriumheparin mörkblå svart Koagulationsaktivator mörkblå svart ESR-rör (IFU ) Vakuumrör för homocystin Buffrad natriumcitrat/citratsyra-lösning vit röd (Rör med vit stabiliseringsring har mindre fyllnadsvolym, 1 ml eller 2 ml, pediatriska volymer.) Rev /7

2 VACUETTE Koagulationsrör och VACUETTE CTAD-rör VACUETTE koagulationsrör innehåller buffrad tri-natriumcitratlösning. Citrat-koncentrationen finns att få med 0,109 mol/l (3,2 %) eller 0,129 mol/l (3,8 %). Beroende på laboratoriepolicy har rören blandningsförhållandet: 1 del citratlösning till 9 delar blod. VACUETTE CTAD-rör innehåller förutom buffrade tri-natriumcitratlösning även teofyllin, adenosin och dipyridamol. VACUETTE -koagulationsrör och CTAD-rör används vid koagulationsanalyser. VACUETTE -serumrör Alla VACUETTE -serumrör har en beläggning på insidan - mikroskopiska partiklar av silica som aktiverar koagulationskaskaden, när rören försiktigt blandas. VACUETTE -serum sep.-rör är försedda med en gel på rörets botten. Den specifika vikten av gelen ligger mellan blodkoaglets och serumets specifika vikt. Under centrifugeringen vandrar gelen uppåt och separerar serumet från blodkoaglet och fibrinet, och bildar här en stabil barriär. Serumet kan aspireras direkt från primärröret och eliminerar behovet av sekundära rör. VACUETTE -serumgranulat-rör är försedda med polystyrengranulat på rörets botten. Den specifika vikten för granulaten ligger mellan blodkoaglets och serumets specifika vikt. Under centrifugeringen vandrar granulaten uppåt och bildar ett lager mellan serumet och blodkoaglet. VACUETTE -serumrör används för bestämningar i serum för kliniska rutinanalysundersökningar och hormoner, serologi, immunhematologi och TDM. Toxikologiska och terapeutiska äkemedelsövervakningsanalyser (TDM) testades delvis i gelrör (önskas mer information hänvisas till undersökningar på VACUETTE -heparinrör Röret har en beläggning på insidan av litiumheparin, ammoniumheparin eller natriumheparin. Antikoagulant heparin aktiverar antitrombiner och blockerar på så vis koagulationskaskaden samt bildar ett helblods/plasmaprov, som gör det idealiskt för snabbanalys och analyser av blod från patienter under antikoagulansbehandling. VACUETTE -litiumheparin sep.-rör är försedda en gelbarriär i röret. Den specifika vikten av detta material ligger mellan blodcellernas och plasmats specifika vikt. Under centrifugeringen vandrar gelen uppåt och bildar här en stabil barriär som separerar plasmat från cellerna. Plasma kan aspireras direkt från primärröret och eliminerar behovet för manuell överföring till ett sekundärrör. VACUETTE -heparinrör används för plasmabestämningar vid rutinmässiga kliniska analyser. Litium-bestämningar bör inte utföras i VACUETTE -litiumheparinrör. Ammonium-bestämningar bör inte utföras i VACUETTE - ammoniumheparin-rör. Natrium-bestämningar bör inte utföras i VACUETTE -natriumheparin-rör. VACUETTE EDTA-rör VACUETTE EDTA K2-rör används för undersökningar i helblod i hematologi. EDTA-rör kan också används inom den immunhematologiska serologin för bestämningar i EDTA-helblod (blodgruppsbestämning, Rh-bestämning, antikroppstest, virusbestämning, molekylär diagnostik osv.).rörets insida är belagd med antingen EDTA K2 eller EDTA K3. Rörets kan även erhållas med en 8 %-ig EDTA-lösning. EDTA binder kalciumjoner och blockerar på så vis koagulationskaskaden. Inom 3 timmar efter blodprovstagningen bör ett blodutstryk göras. VACUETTE EDTArör används för att undersöka helblod i det kliniska hematologilaboratoriet inom 24 timmar i rumstemperatur. VACUETTE EDTA K2 sep.-rör lämpar sig till undersökningar i EDTA-plasma för molekylär diagnostik och virusbestämning. VACUETTE -glukosrör VACUETTE -glukosrör finns med olika tillsatser. Glukosrören innehåller en antikoagulans och en stabilisator. EDTA och natriumfluorid/kaliumoxalat och natriumfluorid/natriumheparin och natriumfluorid/litiumheparin och litiumheparin/litium-monojodacetat VACUETTE Glukosrör är lämpliga för analys av glukoskoncentration inom 48 timmar. Se testkitets instruktion för att välja rör, speciellt vid laktatanalys. VACUETTE GLUCOMEDICS-rör VACUETTE GLUCOMEDICS-rör används för att stabilisera in-vivo glukoskoncentrationen i helblod och/eller plasma för upp till 24 timmar omedelbart efter blodprovstagning. VACUETTE GLUCOMEDICS-rör är sterila, evakuerade engångsrör av plast med VACUETTE säkerhetslock och innehållande en tillsatsblandning av Na 2 EDTA, natriumfluorid, citronsyra och natriumcitrat. Resultaten måste multipliceras med en faktor på 1,16 för att kompensera för utspädningen med tillsatsen. I vissa fall kan faktorn påverkas av naturliga, fysiologiska fluktuationer. VACUETTE -korsteströr VACUETTE -korstestsrör finns i två varianter: En rörtyp innehåller den klottaktivator som används för korstestbestämningar i serum, medan den andra typen innehåller EDTA K3 och används för korstestsbestämningar i helblod. Användningsområdet är korstestsbestämning Rev /7

3 VACUETTE -rör för blodgruppsbestämning VACUETTE -rör för blodgruppsbestämning finns med ACD (Acid Citrate Dextrose)-lösningar i två formulerade tillsatser (ACD-A eller ACD-B) eller med en CPDA-lösning (Citrate Phosphate Dextrose Adenin). VACUETTE -rör för blodgruppsbestämning används för bestämning av blodgrupp eller för konservering av celler. Cellerna inuti rören är stabila lika länge som i motsvarande blodpåse. (Med ACD normalt i 21 dagar vid 4 C och med CPDA i 35 dagar vid 4 C) VACUETTE -spårelementsrör VACUETTE -spårelementsrören innehåller natriumheparin eller koagulationsaktivator och används för att analysera spårelement. VACUETTE Övre kontamineringsnivåer för spårelement i natriumheparin-rör (ppb) Ag Silver <1,0 *1 Mn Mangan <1,0 *1 Al Aluminium <2,6 Mo Molybden <1,0 *1 As Arsenik <1,0 *1 Ni Nickel <1,0 *1 Ba Barium <1,0 *1 Pb Bly <0,2 *1 Be Beryllium <1,0 *1 Se Selen <1,0 *1 Bi Bismut <1,3 Sb Antimon <1,0 *1 Cd Kadmium <0,2 *1 Sn Tenn <1,0 *1 Cr Krom <1,0 *1 Te Tellurium <1,0 *1 Co Kobolt <1,0 *1 Th Torium <1,0 *1 Cu Koppar <1,0 *1 Tl Tallium <0,2 *1 Hg Kvicksilver <0,2 *1 U Uran <1,0 *1 I Jod <1,0 *1 Zn Zink <2,9 Li Litium <1,0 *1 1 bestämningsnivå för ICP-MS VACUETTE -homocystinbestämningsrör VACUETTE Vakuumrör för homocystin-bestämning innehåller en buffrad natriumcitrat/citratsyra-lösning (ph = 4,2) för att stabilisera homocystinet i helblodet. Det är viktigt att fylla röret till fyllnadslinjen.blanda röret 5-10 gånger direkt efter provtagningen för att uppnå en optimal blandning av tillsats och blod. Analysresultatet av homocystinkoncentrationen måste multipliceras med en faktor 1,11 för att kompensera för spädningen med citratet. I vissa fall kan faktorn påverkas av naturliga, fysiologiska fluktuationer. Inte lämplig för enzymatiska undersökningsmetoder. Analysutvärderingar visade att kompatibilitet inte alltid förekommer. Därför bör kompatibiliteten verifieras före användning. Inkompatibilitet kan leda till felaktiga eller ogiltiga analysresultat. Önskas mer information hänvisas till adressen avsnittet om homocystin-rör. VACUETTE Säkerhets- och varningsanvisningar 1. Använd under inga omständigheter rör som innehåller främmande partiklar! 2. Vid hantering av biologiska prov och tillbehör för blodprovstagningen (t.ex. lancetter, kanyler, Lueradapter och blodprovstagningsset) måste gällande hygien- och säkerhetsbestämmelser för din arbetsplats följas och iakttas. 3. SÖK OMEDELBART VÅRD om du exponeras för någon form av smittrisk (t.ex. stickskador osv.). HBV, HCV, HIV och andra infektiösa sjukdomar kan överföras genom kontakt med biologiska prover. 4. Vid avfallshanteringen ska avfallsbehållare användas som är avsedda för detta ändamål. 5. Överföra blod från en syringe/spruta till ett rör rekommenderas inte. Ytterligare manipulation av stickande och skärande utrustning ökar risken för stickskador. Dessutom kan det skapas ett övertryck i röret när sprutans kolv pressas ner genom korken, och orsaka att korken hamnar i fel läge och att läckage av blod eventuellt uppstår. Att använda en syringe/spruta kan också orsaka att man över- eller underfyller röret, vilket leder till att man får fel förhållande mellan blod och tillsats, plus att man kan få felaktiga analysresultat. 6. Om blodprovet tas via en kateter, måste man säkerställa att kateterns slangar har spolats rena innan blodprovet tas. Detta är viktigt för att man ska undvika att blodet kontamineras med kemikalier från katetern, vilket kan leda till felaktiga analysresultat. 7. Använd inga glukosrör med tillsatsen litium-monojodacetat om en gul slöja täcker rörets insida. 8. De flesta flytande konserveringsmedel och antikoagulantia är klara och färglösa (undantag: CPDA-rör innehåller en gulaktig vätska). Använd inga rör, där tillsatsens är missfärgad eller innehåller utfällningar. 9. Använd inga rör efter det att utgångsdatumet passerats. Förvaring Rekommenderad förvaringstemperatur: 4 25 C (40 77 F). OBSERVERA: Undvik exponering i direkt sol. Om den rekommenderade maximala förvaringstemperaturen överskrids kan det leda till att rörkvaliteten försämras (vakuumförlust, uttorkning av vätsketillsatser, färg osv.) Rev /7

4 Begränsningar 1. Se instrumentets analysinstruktioner för att få information om korrekt provmaterial, korrekt förvaring och stabilitet. 2. Heparinplasma skall separeras från cellerna inom 2 timmar antingen genom centrifugering av gelrören eller genom att föra över plasman till ett sekundärrör, om inte gelrör används. 3. Analyskompatibiliteten för VACUETTE -homocystinbestämningsrör kan inte garanteras i varje fall (t.ex. vid enzymatiska metoder). Var god verifiera kompatibiliteten före användning. Om det inte förekommer någon analyskompatibilitet kan det leda till felaktiga eller ogiltiga analysresultat. Mer information finns på adressen - avsnittet för homocystin-rör. 4. Många TDM:er har redan blivit testade. Se studier på adressen 5. Bestämning av Vitamin D3 med HPLC kan inte utföras med alla gelrör utan vissa restriktioner. 6. Vanliga serumrör är olämpliga att använda för bestämning av spårelement som t.ex. Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, I, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sb, Sn, Te, Th, TI, U, Zn. Blodprovstagning och hantering LÄS NOGA IGENOM HELA DETTA DOKUMENT INNAN BLODPROVTAGNINGEN PÅBÖRJAS. Utrustning som krävs för blodprovstagningen: Försäkra dig om att följande produkter finns tillgängliga och är förberedda på rätt sätt: 1. Alla blodprovstagningsrör; med rätt storlek, fyllnadsvolym och tillsats. 2. Engångshandskar och personlig skyddsutrustning 3. Etiketter för positiv patientidentifikation av prov. 4. Blodprovstagningskanyler och hållare. OBSERVERA: VACUETTE blodprovstagningskanyler är optimalt anpassade till hållare från Greiner Bio-One. Användaren är själv ansvarig om hållare från andra tillverkare används. 5. Alkoholtuss för att desinficera punktionsstället. 6. Stas 7. Förbandsomslag eller plåster 8. Avfallsbehållare för säker avfallshantering av använda kanyler. Rekommenderad ordningsföljd för blodprovsrören: (Litteratur: CLSI H3-A6) 1 Blododling/rör utan tillsats 2 Koagulation* 3 Serum/Serumsep. 4 Heparin/Heparinsep. 5 EDTA 6 Glukos 7 Övrigt *För rutinundersökningar (PT och appt) bör det första röret vara ett koagulationsrör. OBSERVERA: Om blododlingsrör behövs rekommenderar GBO rör utan tillsats/neutralrör/no additive. OBSERVERA: Följ alltid de riktlinjer för blodprovstagning som gäller på din arbetsplats. Förhindra blodets återflöde De flesta provtagningsrör innehåller kemiska tillsatser. Därför är det ytterst viktigt att ett eventuellt blodåterflöde förhindras från röret tillbaka in i venen, då detta skulle kunna få negativa effekter på patienten. Vidta därför följande försiktighetsåtgärder för att förhindra ett blodåterflöde från röret in i patientens ven: 1. Håll patientens arm nedåtriktad. 2. Håll röret så att korken är rörets högsta punkt. 3. Släpp stasen så fort blodet börjat flöda in i röret. 4. Försäkra dig om att rörets innehåll inte har kontakt med korken eller kanylens spets under provtagningen. Frysa/Tina upp Alla gelrör kan frysas ned till -70 C för korttidsförvaring (t.ex. under transport). Det rekommenderas att proven förvaras under 2 timmar i kylskåp före frysning. Frys centrifugerade gelrör uppåtriktade i ett öppet metallställ i -20 ºC under 2 timmar. Rören kan förvaras i -20 C eller flyttas till -70 C. Upptining rekommenderas i rumstemperatur eller i kylskåp. Blanda provet noga före analysen. För att erhålla en perfekt ren heparinplasma, bör upptinade prov alikvoteras och centrifugeras. Använd speciella kryorör för förvaring under lång tid. Det rekommenderas att användaren upprättar ett eget frysningsprotokoll. Hög altitud För blodprovstagning vid hög altitud (1 500 m/5 000 ft) rekommenderas rör avsedda för hög altitud. Vakuumet i dessa rör kompenserar för det lägre yttre trycket Rev /7

5 Provtagningsteknik ANVÄND ALLTID HANDSKAR UNDER BLODPROVTAGNINGEN OCH HANTERINGEN MED PROVTAGNINGSRÖRET FÖR ATT MINIMERA RISKEN ATT KOMMA I KONTAKT MED BLODET: 1. Välj lämpligt/lämpliga rör som behövs för blodprovet 2. Ta av den grå delen på kanylens skyddshylsa. 3. Skruva fast kanylen i hållaren. Försäkra dig om att kanylen sitter fast ordentligt och inte kan släppa under användningen. 4. Stasa vid behov venen (max. 1 min.) 5. Desinficera provtagningsstället. INGEN PALPATION (KÄNNA PÅ VENEN) EFTER RENGÖRINGEN. 6. Håll patientens arm nedåtriktad. 7. Ta av kanylens skyddshylsa. Genomför venpunktionen MED PATIENTENS ARM NEDÅTRIKTAD OCH KORKEN SOM RÖRETS HÖGSTA PUNKT. 8. Tryck in röret i hållaren tills kanylen har stuckits igenom korkens gummidel helt. Se till att röret sticks genom korkens mitt för att förhindra att blod tränger ut och att vakuumförlust uppstår. 9. SLÄPP STASEN SÅ SNART BLOD KAN SES I RÖRET. SE TILL ATT BLODPROVET INTE KOMMER I KONTAKT MED RÖRETS KORK UNDER PROVTAGNINGEN. Håll röret med tummen bakom rörets botten i rätt position tills röret har fyllts fullständigt. OBSERVERA: Blod kan ibland komma ut vid gummiskyddsstrumpan på kanylen. Följ de allmänna säkerhetsriktlinjerna för att minimera risken att komma i kontakt med potentiellt infektiöst material. Om inget blodflöde uppstår eller om blodflödet stoppar innan röret fyllts tillräckligt, rekommenderas följande steg för att blodprovstagningen ändå ska kunna genomföras: a) Tryck in röret i hållaren igen tills kanylen har stuckits igenom korkens gummidel helt. Håll röret med tummen bakom rörets botten i rätt position tills röret har fyllts fullständigt. b) Kontrollera kanylens korrekta position i venen. c) Om inget blodflöde uppstår, ta bort röret och sätt i ett nytt rör i hållaren. d) Om denna åtgärd inte hjälper, ta bort och kassera kanylen. Upprepa proceduren från punkt När det första röret har fyllts fullständigt och blodflödet upphör, ta varsamt ut röret ur hållaren. 11. Placera efterföljande rör i hållaren och punktera gummidelen för att starta blodflödet. Välj rör utan tillsatser före rör med tillsatser. Iaktta "Rekommenderad ordningsföljd för blodprovstagningsrören". 12. Blanda rören direkt efter provtagningen för att uppnå en optimal blandning av tillsats och blod. Vänd det fyllda röret upp-och-ned och slutligen uppåtvänt. Detta är en komplett inversion. OBSERVERA: Rören får inte skakas! Detta leder till skumbildning eller hemolys. Även en otillräcklig blandning eller en försenad blandning i serumrör kan leda till efterkoagulation. I rör med antikoagulanter kan en otillräcklig blandning leda till trombocytklumpning, koagulering och/eller felaktiga provresultat. 13. När blodet slutar flöda in i det sista röret, avlägsna röret och därefter kanylen från venen. Tryck därefter en torr, steril tuss hårt på punktionsstället så länge tills blödningen upphör. Vid behov kan ett sterilt plåster/förband användas när koagulering har skett. OBSERVERA: Efter provtagningen kan restblod finnas kvar i korkens fördjupning. Vidta åtgärder för att förhindra direkt kontakt med blodet under hantering av rören. Hållare som kontaminerats med blod klassas som farligt och ska under alla omständigheter kasseras omedelbart. 14. Kassera använda kanyler och hållare i för detta ändamål avsedda avfallsbehållare. ÅTERKORKA INTE KANYLERNA IGEN! Detta medför en betydande ökad risk för att man skadar sig på kanylen och exponeras för blodet. Laboratoriet är ytterst ansvarigt för att ett byte från en rörtillverkare till en annan rörtillverkare inte har något signifikant inflytande på ett patientprovs analysresultat. OBSERVERA:Placera rören - särskilt serumrör - uppåtriktade Rev /7

6 Centrifugering Kontrollera att rören är korrekt placerade i centrifugens insatser. Om så inte är fallet kan VACUETTE - säkerhetskorken oavsiktligen avlägsnas under centrifugeringen. OBSERVERA: VACUETTE -serumrör bör centrifugeras tidigast 30 minuter efter provtagningen, för att undvika efterkoagulation (bildning av fibrin) i serumet. Detta skulle kunna förorena analysapparaten och därmed leda till felaktiga analysresultat. Blod från patienter som genomgår antikoagulansbehandling eller patienter med koagulationssjukdomar kan behöva mer än 30 minuter för att koagulera. Serum-rör ska tillåtas koagulera helt före centrifugering. Rörtyp Inversioner (blandning) Rekommenderat g-tal Relativ centrifugalacceleration (RCF) Rekommendara d Tid (min) VACUETTE -serumrör/med sep./med granulat VACUETTE EDTA-rör/med sep. VACUETTE -heparinplasmarör/med sep. 5-10x g VACUETTE -glukosrör VACUETTE -homocystinbestämningsrör g 10 VACUETTE -koagulationsrör - Trombocytfunktionsprov (PRP) 150 g 5 - Plasmatisk koagulationsundersökning (PPP) 4-5x g 10 - Citratplasma för infrysning (PFP) g 20 Andra centrifugeringsinställningar kan också ge acceptabel separation. Plasmarör bör helst centrifugeras vid hög g- kraft (t.ex g). Den bör utvärderas och valideras av laboratoriet (t.ex. större g-kraft och/eller kortare tid). Med en "swing-out"-rotor i centrifugen erhålls en stabilare gelbarriär jämfört med en vinkelrotor i centrifugen. Om gelrörelsen ibland inte är korrekt (särskilt orsakad av en hematokrit >50 %), rekommenderas användning av högre g-kraft och längre centrifugeringstid. Centrifugering bör ske i en kyld centrifug. Högre temperaturer kan få ogynnsamma effekter på gelens fysikaliska egenskaper. Centrifugering av serum eller plasma bör helst ske vid temperaturer mellan 20 C - 22 C. OBSERVERA: Rör bör inte centrifugeras senare än 2 timmar efter provtagningen. I annat fall kan felaktiga analysresultat erhållas genom för långvarig kontakt mellan blodceller och serum eller plasma. Därför kan centrifugering bli nödvändig tidigare beroende på analyten. Att omcentrifugera gelrör när barriären har bildats rekommenderas inte. Resterna under gelen kan förorena supernatanten. VACUETTE -korkar VACUETTE -blodprovstagningsrör är försedda med unika säkerhetskorkar, som minimerar aerosoleffekten. Det finns två olika typer av förslutningssystem beroende på rörets storlek: 13 mm rör:premium-rör och dragkorksrör: Premium-rör har en VACUETTE -säkerhetsskruvkork. Ta bort korken från röret genom att vrida den i en motsolsrörelse. Korken kan inte tas bort med en enkel dragrörelse. Dragkorksrör har också en VACUETTE -säkerhetsskruvkork. Eftersom det inte finns några "gängor"på rören, kan korken tas bort med en enkel dragrörelse. 16 mm rör:vacuette -säkerhetsdragkork kan tas bort från röret med en enkel dragrörelse. Det finns speciella snäppkorkar av enbart PE för att återkorka rören för förvaring. Avfallshantering 1. Iaktta och följ allmänna hygienriktlinjer och lagliga bestämmelser för korrekt avfallshantering av infektiöst material. 2. Använd engångshandskar för att förhindra smittrisken av infektioner. 3. Kontaminerade eller fyllda blodprovstagningsrör ska samlas i lämpliga avsedda avfallsbehållare för potentiellt infektiöst material, som därefter kan autoklaveras och destrueras. 4. Avfallshanteringen skall ske efter de bestämmelser och lagar som gäller för din arbetsplats Rev /7

7 Märkning på produktetiketter Art.nr. LOT-nummer: Satsnummer Utgångsdatum. Skall användas före utgången av angiven månad Sterilisering med användning av bestrålning Får ej återanvändas Auktoriserad representant i EG In Vitro-diagnostisk enhet Studera instruktionsboken Tillverkare Temperaturgränser Referenser: ISO/EN/ANSI/AAMI-standarder ISO 6710 "Single-use containers for venous blood specimen collection" (Engångsbehållare för venös blodprovstagning) EN 14820:2004 "Single-use containers for venous blood specimen collection" (Engångsbehållare för venös blodprovstagning på människa) ISO "Sterilisation of health care products Requirements for validation and routine control Radiation sterilisation" (Sterilisering av hälsovårdsprodukter - Krav för validering och rutinkontroll Sterilisering med bestrålning) Litteratur: H1-A6 "Evacuated Tubes and Additives for Blood Specimen Collection- 6th Edition", Approved Standard H3-A6 "Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture", Approved Standard-6th Edition H21-A5 "Collection, Transport, and Processing of Blood Specimens for Coagulation Testing and General Performance of Coagulation Assays", Approved Standard - 5th Edition H20-A2 Reference Leukocyte Differential Count (Proportional) and Evaluation of Instrumental Methods, Approved Standard - 2nd Edition. H26-A2 Performance Goals for the Internal Quality Control of Multichannel Hematology Analyzers, Approved Standard 2nd Edition. Tillverkaspecifik för lot; Se paketets etikett Greiner Bio-One GmbH Bad Hallerstr Kremsmünster Österrike Rev /7

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

Enteral läkemedelsadministrering nytt kunskapsstöd

Enteral läkemedelsadministrering nytt kunskapsstöd Enteral läkemedelsadministrering nytt kunskapsstöd Läkemedelsverket anordnade ett expertmöte den 24 25 oktober 2012 där enteral läkemedelsadministrering diskuterades utifrån svenska förutsättningar. Detta

Läs mer

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN. SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83)

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN. SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83) SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 3 GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR ATT FÖREBYGGA

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Kontrollhandbok för storhushåll Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Innehåll Inledning... 4 1 Kontrollmetoder... 5 1.1 Val av kontrollmetod och frekvens... 6 1.2 Kontrollmetoden

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laboratoriearbete med kemikalier samt allmänna

Läs mer

Kan man minska exponeringen vid asbestsanering?

Kan man minska exponeringen vid asbestsanering? RAPPORT Kan man minska exponeringen vid asbestsanering? En jämförelse av två saneringsmetoder Annika Karlsson och Bengt Christensson B1758 Oktober 2007 Rapporten godkänd 2007-12-18 Lars-Gunnar Lindfors

Läs mer

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W Handbok för Användare SV ECO30112W ECO38112W We were thinking of you when we made this product SV electrolux 3 Välkommen till Electrolux! Tack för valet av en förstklassig Electrolux produkt som vi hoppas

Läs mer

Vad du bör veta om gas på sjukhus

Vad du bör veta om gas på sjukhus Vänd dig till oss Linde Gas Therapeutics har lång och bred erfarenhet av att arbeta tillsammans med vårdpersonal och erbjuda lösningar för medicinsk gas som lever upp till vårdens förväntningar. Våra medicinska

Läs mer

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården. Blodburen smitta - en nollvision Ett informations- och utbildningsmaterial

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården. Blodburen smitta - en nollvision Ett informations- och utbildningsmaterial Stick- och skärskador samt blodexponering i vården Blodburen smitta - en nollvision Ett informations- och utbildningsmaterial INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Hur använder du detta informations- och

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol.

Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol. Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol. MOTOROLJA Hur vet vi konsumenter att oljan har tillräckligt mycket av rätt sorts additiv (kemiska tillsatser) för att passa just

Läs mer

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SPCR 178 Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Läs mer

Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län

Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län Sektionen för klinisk mikrobiologi och vårdhygien Akademiska laboratoriet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län 2 Innehållsförteckning 1. Att hindra smittspridning...10

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll. Del I Olika typer av storhushåll, processer, hälsofaror och redlighet

Kontrollhandbok för storhushåll. Del I Olika typer av storhushåll, processer, hälsofaror och redlighet Kontrollhandbok för storhushåll Del I Olika typer av storhushåll, processer, hälsofaror och redlighet Information om riskvärdering, kontrollmetoder och kontrollområden finns i handbokens del 2. En sammanvägning

Läs mer

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården Stick- och skärskador samt blodexponering i vården - I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar eller särskilda analyser. Rapporten har sammanställts av Maria Carlson,

Läs mer

Svensk läkemedelsstandard 2015.2

Svensk läkemedelsstandard 2015.2 Svensk läkemedelsstandard 2015.2 Tillverkning och hantering av hemodialysvätskor och hemofiltrationsvätskor inom sjukvården Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

Visitas branschriktlinjer för restauranger

Visitas branschriktlinjer för restauranger Visitas branschriktlinjer för restauranger En beskrivning av hur livsmedelslagstiftningens krav på restaurang kan uppfyllas Grafisk design: Katarina Viberg www.expedition46.se Innehåll VISITAS BRANSCHRIKTLINJER

Läs mer

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE Emineo Basic One-tool Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Emineo tillverkas av Handicare.

Läs mer

Andra upplagan. produktkrav vid inköp

Andra upplagan. produktkrav vid inköp 3 2 Andra upplagan 3 2 Att ställa kemikalierelaterade 3 produktkrav vid inköp 2 2 3 4 3 2 3 4? 5 2! 3 4? 5! 4? 5! Guide för prioritering och identifiering av farliga ämnen i varor Genom att ställa rätt

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Viktig information!usa Rx Only!USA Spårning av enhet US Food and Drug Administration kräver att tillverkare och leverantörer av defibrillatorer spårar den

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 10 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

Fosterdiagnostik - information till gravida

Fosterdiagnostik - information till gravida Fosterdiagnostik - information till gravida I detta häfte hittar du det man behöver veta för att kunna ta ställning till om du vill nyttja vårt erbjudande om fosterdiagnostik eller inte. Fosterdiagnostik

Läs mer