Välkommen till avdelning 67!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till avdelning 67!"

Transkript

1 Välkommen till avdelning 67! Hos oss kommer barn och ungdomar i åldrarna 0 18 år med medfödda hjärtfel och andra hjärtsjukdomar samt vissa lungsjukdomar. Även barn och ungdomar i behov av ett hjälphjärta eller hjärttransplantation vårdas här. Barnhjärtcentrum är en av Sveriges två enheter för barnhjärtkirurgi. Detta innebär att vi samarbetar med hemortslasaretten och vårdcentralerna. Vi har även ett nära samarbete med BIVA och Neonatalkliniken. I anslutning till avdelningen finns mottagning och dagvårdsavdelning. Vår kontaktsjuksköterska är en förbindelselänk mellan den slutna och öppna vården.

2 En dag på avdelning 67 (cirkatider) Dagpersonalen börjar. Morgonrapport Väckning, morgontoalett och kontroller (exempelvis fastevikt, temp) Frukost Rond med läkare, sjuksköterska och barnsköterska. Var tillgängliga på ert rum fram till dess. Information om eventuella undersökningar och provtagningar Lunch Kvällspersonalen börjar. Eftermiddagsrapport Kvällsmat Rond under eftermiddagen vid behov Efter ca kl önskar en del familjer med mindre barn att komma till ro inför natten. Tänk därför på att visa hänsyn till varandra Nattpersonalen börjar. Var inte rädd för att fråga eller be om hjälp om vi ser ut att ha bråttom! Var inte att Var inte rädd för att fråga eller be om hjälp även om vi ser ut att ha bråttom! För allas trivsel och för att underlätta städning ber vi er hålla ordning på även rummet, som att plocka undan och bädda föräldrasängen. rädd för fråga eller be om hjälp även om vi ser ut att ha bråttom! Böcker, spel, pussel och videofilmer finns att låna på avdelningen.

3 Föräldramedverkan För ditt barns trygghet är du som förälder viktig. Försök så långt det går att göra som du brukar. Ibland kräver behandlingen vissa extra rutiner som till exempel vägning, intag av vätska och mediciner etc. Personalen informerar dig efter hand. Det är viktigt att du i första hand vänder dig till den personal som ansvarar för ditt barn i frågor som gäller ditt barns vård. Övernattning En förälder eller närstående ges alltid möjlighet att sova hos barnet. I individuella fall ordnar vi övernattning för båda föräldrarna eller hela familjen. Sängkläder finns på avdelningen. Ta med toalettsaker. Boende Ronald McDonald hus Boende för hela familjen att bo tillsammans i så hemlik miljö som möjligt. Alla bor i ett familjerum med tillhörande badrum. Familjen delar kök, där alla har sin del i kylskåp, frysfack och skafferi. Familjen sköter sina sysslor precis som hemma, lagar mat, städar sitt rum och tvättar. Bokning sker via avdelningens personal. Kostnaderna står barnets hemlandsting för. Besök gärna hemsidan Patient- och anhörighotellet På Patient- eller anhörighotellet bor barn och ungdomar med sina familjer som inte behöver vara inlagda på vårdavdelning. Möjlighet finns även för enbart närstående att bo här. Bokning sker via avdelningens personal. Kostnaderna står barnets hemlandsting för. Besök gärna hemsidan BARN PÅ SJUKHUS Tips på hur du som förälder eller närstående kan stötta ditt barn se broschyr!

4 Måltider Måltider intas i matsalen eller i enskilda fall på rummet. Önskar ditt barn äta på annan tid säg till personalen. Möjlighet finns att värma mat till ett senare tillfälle. Vällingmålen skall i möjligaste mån ske vid tidpunkter som ditt barn är van vid. Välling tillagas av personalen eller av dig. Mellanmål till ditt barn finns att hämta i köket. Övernattande förälder eller närstående har möjlighet att köpa frukost på avdelningen. Lunch eller kvällsmat kan beställas till nästkommande dag senast kl Som förälder eller närstående kan du även äta i personalmatsalen Pastellen eller på något av övriga matställen se förteckning. Du kan själv ta med tillagad mat till avdelningen. Det är ej tillåtet att koka eller steka råvaror av kött eller fisk på grund av hygieniska skäl. Du har tillgång till porslin, kylskåp, frys, ugn, mikrovågsugn och kaffeautomat. Kylskåp som är till för barnens mat får enbart användas av personalen. Om det är svårt för dig att gå ifrån och äta är det viktigt att du säger till personalen. Var noggrann med handhygienen före mathanteringen för både ditt barn och dig själv!

5 Maginfluensa Barn och föräldrar drabbas tyvärr av och till av maginfluensa. Eftersom man smittar även innan man blir sjuk är det lätt att man har med sig en infektion till avdelningen utan att man vet om det. Det är svårt att helt förhindra att vi får in maginfluensa på avdelningen men med gemensamma krafter kan vi förhindra att det sker en spridning på avdelningen. Du som är förälder eller närstående Tala om för oss så fort ni eller ert barn känner er sjuka, illamående, kräks eller får diarré. Om vi snabbt får reda på att någon är sjuk finns det möjlighet att begränsa spridning. Vad händer om du eller ditt barn får maginfluensa? Ni blir isolerade på rummet, det vill säga ni får inte vistas i övriga utrymmen på avdelningen. Använd endast toaletten på rummet. Mat serveras på rummet av personalen. I vissa fall kan det bli aktuellt med överflyttning till infektionsavdelningen på entréplan. Vad händer om flera patienter på avdelningen drabbas av maginfluensa? Matsalen stängs för barn och föräldrar. Be personalen om hjälp om ni vill ha något från köket. Var noga med handhygien! Tvätta händerna med tvål och vatten samt sprita händerna innan ni äter, efter blöjbyte, toalettbesök och vid andra tillfällen ni kommit i kontakt med avföring eller kräkningar. Fråga gärna oss eller be om hjälp!

6 Besökstider Vi har fria besökstider på samtliga avdelningar. Syskon, närstående och övriga besökare är mycket välkomna och får komma om de är friska och ej varit i kontakt med smittsamma sjukdomar (exempelvis maginfluensa, vattenkoppor). Föräldrar kan ringa oss vid vilken tid på dygnet som helst på dygnet. Kläder Barnen får gärna använda sina egna kläder men avdelningen kan inte ta ansvar för dem. Parfym Med hänsyn till allergi och överkänslighet undvik att använda parfym och andra starkt doftande hudvårdsprodukter. Telefon Det finns möjlighet att få telefon inkopplad på rummet. Ni betalar dygns- och samtalsavgift. Räkning skickas hem. Telefonautomat för kort finns på entréplan. Mobiltelefon, läsplattor och datorer: Mobilen/läsplattan får vara påslagen om avståndet till medicinteknisk utrustning (gäller även droppräknare) är minst 3 m. Flightmode får användas fritt. För datorer och mobilt bredband gäller samma riktlinjer som ovan. Patientinternet Fritt Wifi finns på sjukhusområdet. Sök efter Wifi-nätet Region Skåne publikt för att koppla upp dig. Täckning kan variera beroende på var du befinner dig på området. Värdesaker Undvik att ha stora summor pengar eller värdesaker med. Utnyttja låsbara skåp på rummet. Rökning Det råder totalt rökförbud på hela sjukhuset. Rökning utomhus får endast ske på anvisade platser. Tvättmöjligheter Tvättstuga finns på nedre bottenplan. Fotografering Ni får gärna fotografera eller filma ert eget barn. Godkännande måste ges av övriga, gäller såväl personal som andra personer. För allas trivsel och för att underlätta städning ber vi er hålla ordning på rummet, som att plocka undan och bädda föräldrasängen.

7 Barn, ungdomars och närståendes rättigheter Barns och ungdomars upplevelser på sjukhus är beroende av ett bra samarbete mellan barn, föräldrar och personal - vi hjälps åt! Barns, ungdomars och närståendes rättigheter på sjukhus beskrivs i broschyren Barns och ungdomars rätt på sjukhus. All information om ditt barn är sekretessbelagd och förvaras på ett säkert sätt. Man har rätt att ta del av sin journal. Ibland behöver läkaren förklara vad innehållet betyder. Vi tar tacksamt emot förslag på hur vården kan bli bättre. På avdelningen finns en låda där du kan lämna skriftliga synpunkter om ni så önskar. Synpunkterna lämnas till avdelningschefen för bedömning och åtgärd. Kopia lämnas till verksamhetschefen. Om du eller ditt barn inte är nöjd med den behandling ditt barn fått, kan ni vända er direkt till vårdpersonalen, avdelningschefen eller verksamhetschefen för att reda ut problemet. Du kan lämna synpunkter anonymt om du så önskar. Man kan även vända sig till Patientnämnden, vars uppgift är att hjälpa till när kontakten mellan patient och sjukvård inte har fungerat tillfredsställande. Mer om detta finns att läsa på Du eller ditt barn kan tillfrågas om att delta i forskningsprojekt. Ert samtycke krävs alltid, det är frivilligt att delta. Fråga gärna oss eller be om hjälp! BARN PÅ SJUKHUS Tips på hur du som förälder eller närstående kan stötta ditt barn se broschyr!

8 Lekterapi, skola och bibliotek Entréplan Öppettider och veckoprogram finns på den blå anslagstavlan i korridoren. Lekterapi - en pedagogisk verksamhet På lekterapin finns möjlighet till lek, skapande och kulturupplevelser. Barn och ungdomar är välkomna tillsammans med sina föräldrar och syskon. Specialpedagogen ingår som en del i det övriga teamet runt patient och familj. Besök gärna hemsidan Sjukhusskola - för elever i grund- och gymnasieskolan samt grundsär- och gymnasiesärskolan. På sjukhusskolan får eleven undervisning under sin vistelse på sjukhuset och den planeras efter hur mycket eleven orkar. Undervisningen individanpassas och sker antingen enskilt eller i grupp tillsammans med en sjukhuslärare/specialpedagog. I skollagen SFS 2010:800 står: Alla skolpliktiga elever har rätt till undervisning trots sjukdom och sjukhusvistelse. Denna undervisning ska så långt det är möjligt motsvara den undervisning som han/hon inte kan delta i. Bibliotek Biblioteket lånar ut böcker, filmer och musik. Här finns även ett artotek där man kan låna en tavla till sitt rum. Besök gärna hemsidan Hör med din personal om ditt barn eller ungdom får lov att lämna avdelningen. Utemiljöer finns i anslutning till lekterapin och på elefantkullen vid BUS huvudentré. Syskonstödjare Stöd till syskon oavsett ålder utifrån just det behov som ni som familj har. Tel

9 Dietist, sjukgymnast och arbetsterapeut Dietist, sjukgymnast och arbetsterapeut ingår som en del av teamet runt barnet och familjen och kopplas in vid behov. Våra lokaler finns en trappa ner från entrévåningen i hisshall L. Dietist Vid sjukdom eller skada kan det behövas hjälp med lämplig kost och näring. Dietisterna ger kostråd utifrån varje barns speciella behov. I bedömningen tas hänsyn till barnets näringstillstånd, sjukdom, ålder och tillväxt. Sjukgymnast Sjukgymnasterna träffar barn som av olika anledningar behöver hjälp att röra på sig och vara aktiva. Sjukgymnasten gör även bedömningar av motorik och kan kopplas in för behandling av luftvägsproblem. Arbetsterapeut Det kan vara svårt att utföra olika vardagliga aktiviteter vid sjukdom eller skada. Arbetsterapeuten bedömer och tränar förmågan till aktivitet samt provar vid behov ut olika hjälpmedel som kan underlätta i vardagen. Om ni får vistas utomhus finns det ett lek och aktivitetsspår på elefantkullen vid BUS huvudentré. Besök det gärna! Gymnastikrummet kan användas av barn, ungdomar och föräldrar på kvällar och helger. Här hittar du bollar, basketkorgar och bandyklubbor. Det finns även en träningscykel och ett pingisbord. Nyckeln till gymnastikrummet lånar du på din avdelning. Kom ihåg att plocka undan och låsa efter dig.

10 Kurator, psykolog och sjukhuskyrka Sjukdom och olycksfall innebär förändring i livet både för dig som patient och för dig som närstående. Det kan medföra att familjen ställs inför nya situationer. Kontakten med kurator och psykolog kan ibland föreslås av sjukvårdspersonalen, som en naturlig del i behandlingsarbetet. Vid behov kan du be sjukvårdspersonalen om hjälp med att få kontakt. Kurator Kuratorn arbetar utifrån en helhetssyn på människan och kan ge stöd, krisbearbetning, social information och rådgivning. Målsättningen är att genom sociala och psykologiska insatser bidra till bästa möjliga hälsa och välbefinnande för patienter som utreds, behandlas och vårdas på avdelningen. Du eller dina närstående kan vända er till kuratorn när ni behöver krisstöd vid akuta kris- och sorgereaktioner stödjande och bearbetande samtal för att orka med en svår livssituation information om socialförsäkringar och samhällets servicemöjligheter stöd och råd vid kontakter med till exempel försäkringskassa, socialtjänst och andra vårdinstanser Psykolog När ett barn blir sjukt kan det medföra ökad belastning för såväl barnet eller ungdomen som hela familjen. Att få råd och stöd hur man bäst kan stödja barnets fortsatta utveckling, trots sjukdom, kan vara värdefullt. Ibland kan rollerna i familjen bli förändrade och familjemedlemmars reaktioner svåra att förstå. Då kan psykologens kunskaper hjälpa till att förklara. Sjukdomen kan ställa såväl föräldrar, syskon eller andra närstående som patienten själv inför svåra utmaningar, vilka man kan få hjälp att hitta lösningar på i samtal med psykolog. Sjukhuskyrka Sjukhuskyrkan finns i centralblocket och du kan nå dem dygnet runt (via växeln ). Vardagar ring eller Förmedlar även kontakt med företrädare för andra religioner och trossamfund.

11 Avdelningar (forts) BIVA (barnintensivvårdsavdelningen) Avdelningen tar emot barn och ungdomar i behov av intensivvård, som kan behövas efter större operativa ingrepp, olycksfall eller vid svåra sjukdomstillstånd. Barnoperationsavdelningen Opererar barn och ungdomar från nyfödda upp till 20 års ålder inom öppen och sluten vård. Avdelningen servar olika verksamheter som barnkirurgi, thoraxkirurgi, ortopedi, öronnäsa hals, neurokirurgi, barnmedicin och käk/pedodonti. Dagkirurgiska avdelningen Vårdar barn och ungdomar i samband med operationer i öppen vård. Postoperativa avdelningen Efter att barnet fått narkos och blivit opererat får det sova ut i lugn och ro på den postoperativa avdelningen. Här vårdas barnet tills det kan komma tillbaka till sin hemavdelning. Endast en förälder/närstående får sitta hos barnet. Neonatalkliniken Neonatal IVA och Neonatal allmän vårdar för tidigt födda och sjuka nyfödda barn. I anslutning till avdelningen finns hemsjukvårdsteam och mottagning. Neurokirurgiska kliniken (avd 26) Vårdar barn och ungdomar med neurokirurgiska sjukdomar, det vill säga sjukdomar och skador i hjärna, ryggmärg och kotpelare. Avdelningen finns i centralblocket på 11:e våningen.

12 Avdelningar Infektionsavdelning 61 infektionsavdelning Avdelning 62 neurologiska sjukdomar (som påverkar hjärna, nervsystem och muskler) ortopediska sjukdomar (frakturer och skelettmissbildningar) reumatiska sjukdomar (ex inflammationer i leder av varierande grad) I anslutning till avdelningen finns dagvård (63) och mottagning. Avdelning 64 blod och tumörsjukdomar I anslutning till avdelningen finns dagvård (64)och mottagning. Avdelning 65 barnkirurgi (ex nyfödda barn med missbildningar, ovanliga kirurgiska tillstånd, allmänkirurgi) metabola sjukdomar (ex diabetes, cystisk fibros, ämnesomsättningssjukdomar och sjukdomar i njurar och mag tarmkanalen) I anslutning till avdelningen finns dagvård för barn med njursjukdomar (66) och mottagning. Avdelning 67 medfödda hjärtfel och andra hjärtsjukdomar lungsjukdomar I anslutning till avdelningen finns dagvård (67) och mottagning. Barnspecialistmottagningens dagvård metabola sjukdomar (ex diabetes) cystisk fibros sjukdomar i mag och tarmkanalen njursjukdomar immunbrist ämnesomsättningssjukdomar

13 Hitta rätt Barn och ungdomssjukhuset Lasarettsgatan 48 Kulvert Bottenplan Plan 1 Kulvert till centralblocket Akutentré Förbindelse till huvudkulvert Tvättstuga Bassäng, gymnastiksal Arbetsterapi Sjukgymnastik Dietist, träningskök Klinisk forskning Huvudentré Information, kassa Akutmottagning Infektionsavdelning 61 Barnspecialistmottagning och dagvård Lekterapi Bibliotek, Skola Förbindelsegång till centralblocket Förbindelsegång till seminariet Plan 2 Vårdavdelning 62 Dagvårdsavdelning/mottagning 63 och 64 Vårdavdelning 64 Plan 3 Vårdavdelning 65 Barnkirurgisk mottagning Dagvårdsavdelning 66 Vårdavdelning 67 Barnhjärtmottagning och dagvårdsavdelning Förbindelsegång till röntgen II Plan 4 Dagkirurgiavdelning Postoperativ avdelning Operationsavdelning Barnintensivvård (BIVA) Kvinnokliniken Klinikgatan 12 Neonatalavdelning Neonatal IVA Neonatalmottagning

14 Hitta rätt Centralblocket Kulvertplan Entréplan Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 5 Plan 6 Plan 7 Plan 8 Plan 9 hisshall B Plan 10 Magnetresonans (MR) Cafeteria/restaurang Bistro Amica Matakuten Akutlab Pressbyrå Receptionen Bankautomat Konstutställning Sjukhuskyrkan Bibliotek/Kulturavdelning Klinisk neurofysiologi (ex EEG) Klinisk fysiologi (ex spirometri, arbets EKG) Röntgen II (ex barnröntgen) Röntgen I (ex angiolab) Centraloperation Postoperativ avdelning Neurokirurgisk operationsavdelning Pacemaker mottagning Kardiologilab NIVA (neurokirurgisk intensivvårdsavdelning) Plan 11 Neurokirurgisk avdelning 26

15 Parkering på sjukhusområdet Avgiftsbelagda parkeringsplatser finns på flera ställen på sjukhusområdet i Lund. Parkeringshus Kompassen är endast för personal. Infart till P hus med biljett eller kredit/bensinkort är avgiftsfri vid utfart inom 15 minuter. Här kan du parkera Parkeringshus Ovalen Parkeringshus Granathen Markparkering Systervägen Spridda parkeringsplatser inne på sjukhusområdet Vid längre vistelse finns möjlighet att köpa månadskort. Din avdelning kan ge dig ett intyg. Automat för månadskort finns på Trafikexpeditionen. Passerkort behövs för att komma in, detta kan man låna hos Portvakten. Avgifter Parkeringshus Timavgift 15 kr/tim. Maximal avgift är 100 kr/dygn. Månadskort 380 kr för 30 kalenderdagar. Timbetalning markparkering Seminariets p plats 15 kr/ tim Övriga långtidsplatser 12 kr/ tim Korttidsplatser har varierande avgifter/taxor Betalning sker i parkeringsautomater på området med mynt eller kort. Observera! Vid förlorad biljett för timparkering måste man lösa förlorad biljett á 200 kr för att kunna köra ut.

16

17 Vätskeguide - måttlista Det är viktigt för oss att veta hur mycket vätska ditt barn får i sig. Använd denna guide för att fylla i vätskelistan. Lathund ½ dl mat = 25 ml vätska 1 dl mat = 50 ml vätska 2 dl mat = 100 ml vätska 1 vuxenportion = 250 ml vätska 1 frukt = 75 ml vätska 1 smörgås = 25 ml vätska 1 tesked (tsk) = 5 ml 1 dessertsked (dsk) = 10 ml 1 matsked (msk) = 15 ml Piggelin = 55 ml 1 stor burk barnmat 200 g = 100 ml 1 liten burk barnmat 135 g = 70 ml Glas/mugg - fråga personalen Djup tallrik - mät med dl-mått Glass, yoghurt se förpackningen Drycker = 100% vätska Vatten Mjölk, yoghurt, fil Bröstmjölk/ersättning/tillägg Välling Juice/saft Sondmat/näringsdryck Nyponsoppa/kräm Isglass/sorbet Soppa Kräm Mat = 50% vätska (uppskatta i dl) Barnmatspuré Fruktpuré Lagad mat Gröt Glass Frukt/grönsaker Andra efterrätter, exempelvis chokladpudding Ingen vätska Chips/snacks Godisbitar/choklad Knäckebröd Smörgåsrån Kex/kakor

18 Matställen I entrén på centralblocket finns Pressbyråkiosk, Bistro Amica samt Matakuten. Pressbyrån Mån fre Lör sön Bistro Amica Mån tors Fre Lör sön Matakuten Vardagar Hisshall EB (korridor mot lab blocket) Rosa kiosken Vardagar Kioskgatan (bakom KK) Pastellen Mån fre Matsal för personal och gäster Patienthotellet Frukost Vardagar Lör sön Lunch Vardagar Lör sön Fika em Alla dagar Middag Vardagar Lör sön Fika kväll Alla dagar Uttagsautomat Uttagsautomater finns vid huvudinfarten samt i entrén på Centralblocket. Vårdapoteket Finns vid huvudinfarten till universitetssjukhusområdet. Öppettider Vard kl Lörd sönd kl Kundtelefon

19

20 Om elden är lös! På avdelningen finns rökdetektorer i taket, dessa utlöses med en ljudsignal samt att en röd lampa lyser på den detektor som har känt av röken. Larmet går automatiskt till Lunds brandkår. All personal som arbetar på avdelningen har genomgått brandutbildning och handlar efter en given plan. Om larmet går Stanna på rummet personalen evakuerar rum för rum! Ni som finns i dagrummet stanna där! För dig som ligger i sängen och inte får/kan gå själv finns brandlakan eller handtag på madrassen som gör att vi snabbt kan dra ner hela madrassen på golvet och ut från rummet! Avdelningens brandskyddsombud Vill ni veta mer studera utrymningsplanen som finns på avdelningen eller fråga personalen!

21

22

Om att vara patient eller närstående på Barn- och ungdomssjukhuset i Lund

Om att vara patient eller närstående på Barn- och ungdomssjukhuset i Lund Om att vara patient eller närstående på Barn- och ungdomssjukhuset i Lund Innehållsförteckning Välkommen till En dag på avdelning Föräldramedverkan, övernattning och boende Måltider Maginfluensa Besökstider,

Läs mer

Välkommen till barnavdelning 2!

Välkommen till barnavdelning 2! Välkommen till barnavdelning 2! På vår avdelning vårdas barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år med olika infektioner varför alla barn och närstående ska stanna inne på sitt isoleringsrum för att undvika

Läs mer

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Lite bra att veta.. 1 Beskrivning av avdelningen Avdelning 12-25 har 33 vårdplatser och därtill tillkommer 3 vårdplatser på

Läs mer

till dig som är patient och närstående på Vårdavdelning 083-084

till dig som är patient och närstående på Vårdavdelning 083-084 till dig som är patient och närstående på Vårdavdelning 083-084 VÄLKOMMEN TILL VÅRDAVDELNING 083-084 Vi är en ortopedkirurgisk avdelning för främst akuta skador och sjukdomar i skelett, muskler, ledband

Läs mer

Gästbok. Information till dig som är boende på Patienthotellet

Gästbok. Information till dig som är boende på Patienthotellet Gästbok Information till dig som är boende på Patienthotellet Innehåll 4 Receptionen 5 Hotellrummet 5 Egen medicin 6 In/Utcheckning 6 Hjälpmedel 6 Böcker och tidskrifter 6-7 Telefoni/Trådlöst Internet

Läs mer

Välkommen till barnintensivvårdsavdelningen 328 BarnIVA, Drottning Silvias

Välkommen till barnintensivvårdsavdelningen 328 BarnIVA, Drottning Silvias BIVA, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus (DSBUS), Göteborg Välkommen till barnintensivvårdsavdelningen 328 BarnIVA, Drottning Silvias barn-och ungdomssjukhus Denna broschyr är en kort introduktion

Läs mer

För en bra vistelse Information till patienter och anhöriga om Norrtälje sjukhus vårdavdelningar.

För en bra vistelse Information till patienter och anhöriga om Norrtälje sjukhus vårdavdelningar. För en bra vistelse Information till patienter och anhöriga om sjukhus vårdavdelningar. För dig som är patient För att din vistelse hos oss ska bli så bra som möjlig, följer här information som kan vara

Läs mer

Välkommen till Transplantationscentrum Information till patient och närstående

Välkommen till Transplantationscentrum Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Transplantationscentrum Information till patient och närstående Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid hos oss. Är det något du

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SÖDERSJUKHUSETS HJÄRTAVDELNING

VÄLKOMMEN TILL SÖDERSJUKHUSETS HJÄRTAVDELNING VÄLKOMMEN TILL SÖDERSJUKHUSETS HJÄRTAVDELNING Att vårdas på hjärtavdelning Du får gärna använda dig av avdelningens gemensamma utrymmen vilket är TV-rum, samtalsrum samt en patientmatsal. Du får röra dig

Läs mer

Välkommen till Hospice Palliativt centrum

Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen! Ordet Hospice betyder gästfrihet, den relation som finns mellan värd och gäst. Vården ska sträva efter bästa möjliga livskvalitet med hänsyn till patientens

Läs mer

Information till barn, ungdomar och närstående

Information till barn, ungdomar och närstående 0 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 334 Information till patient och närstående Information till barn, ungdomar och närstående Erfarenheten visar att barn och ungdomar känner mindre

Läs mer

För en bra vistelse Information till patienter och anhöriga om Norrtälje sjukhus vårdavdelningar.

För en bra vistelse Information till patienter och anhöriga om Norrtälje sjukhus vårdavdelningar. För en bra vistelse Information till patienter och anhöriga om Norrtälje sjukhus vårdavdelningar. För dig som är patient För att din vistelse hos oss ska bli så bra som möjlig, följer här information som

Läs mer

Välkommen till Infektion vid Östra sjukhuset!

Välkommen till Infektion vid Östra sjukhuset! Välkommen till Infektion vid Östra sjukhuset! Till Dig som är patient eller närstående på Infektion Visitkort Välkommen! Du är inlagd på avdelning: 3 Till dina närstående Meddela dina närstående så fort

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Område 6 Med detta informationshäfte

Läs mer

avdelning/enhet/mottagning Välkommen till avdelning 3 Information till patient och närstående

avdelning/enhet/mottagning Välkommen till avdelning 3 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Sahlgrenska Universitetssjukhuset avdelning/enhet/mottagning Välkommen till avdelning 3 Information till patient och närstående Information till patient

Läs mer

Välkommen till Infektion vid Östra sjukhuset!

Välkommen till Infektion vid Östra sjukhuset! Välkommen till Infektion vid Östra sjukhuset! Till Dig som är patient eller närstående på Infektion Välkommen! Vi hoppas att du kommer att trivas under din vistelse hos oss. Du är inlagd på avd/rum:...

Läs mer

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående VÄLKOMMEN Denna information är tänkt som en vägledning för dig under ditt besök hos oss. Är det något

Läs mer

avdelning/enhet/mottagning

avdelning/enhet/mottagning Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Sahlgrenska Universitetssjukhuset avdelning/enhet/mottagning Information Välkommen till patient och närstående till avdelning 54 Information till patient

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

FAMILJEBOET Jorv sjukhus

FAMILJEBOET Jorv sjukhus FAMILJEBOET Jorv sjukhus Välkommen till Familjeboet GRATTIS TILL DEN NYA BABYN OCH VÄLKOMMEN TILL FAMILJEBOET! I Familjeboet får hela familjen vara tillsammans dygnet runt och lära känna varandra i lugn

Läs mer

Välkommen till BB-enheten Personalen på BB gratulerar till ert nyfödda barn

Välkommen till BB-enheten Personalen på BB gratulerar till ert nyfödda barn Välkommen till BB-enheten Personalen på BB gratulerar till ert nyfödda barn Måltider serveras i matsalen: OBS Spritavtvätta händerna innan du tar din mat. Frukost 07.30 09.30 Lunch 12.00 13.00 Middag 17.00

Läs mer

Välkommen till avdelning 17/30

Välkommen till avdelning 17/30 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 17/30 Fotograf: Carina Johansson Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid hos oss. Är det något du undrar över - tveka inte

Läs mer

Välkommen till avdelning 54

Välkommen till avdelning 54 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Information till patient och närstående VÄLKOMMEN! Vi har reserverat tid för din inskrivning på avd 54 Blå Stråket 2, våning 3 Jubileumskliniken Sahlgrenska sjukhuset

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND

VÄLKOMMEN TILL. Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND LUNDS UNIVERSITET MEDICINSKA FAKULTETEN SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS INTERNMEDICINSKA KLINIKEN, LUND VÄLKOMMEN TILL Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND ATT LÄRA TILLSAMMANS FÖR ATT KUNNA ARBETA TILLSAMMANS

Läs mer

Välkommen till BB-enheten

Välkommen till BB-enheten Välkommen till BB-enheten Personalen på BB gratulerar till ert nyfödda barn Måltider serveras i matsalen: OBS Spritavtvätta händerna innan du tar din mat. Frukost 07.30 09.30 Lunch 12.00 13.00 serveras

Läs mer

Välkommen till Krabbängsgården i Moholm

Välkommen till Krabbängsgården i Moholm Välkommen till Krabbängsgården i Moholm Krabbängsgården är ett särskilt boende med 32 lägenheter. Vår målsättning är att alla som bor här skall få stöd och hjälp utifrån sina egna möjligheter och behov

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 125 Öron-, Näs- och Halssjukvård Information till patient och närstående

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 125 Öron-, Näs- och Halssjukvård Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 125 Öron-, Näs- och Halssjukvård Information till patient och närstående Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid hos oss.

Läs mer

Information till dig som har fött barn på SUS

Information till dig som har fött barn på SUS Information till dig som har fött barn på SUS FamiljeBB Du kommer till FamiljeBB om allt är bra med dig och ditt barn efter förlossningen. Man måste dock stanna på förlossningen i minst 3 timmar för observation.

Läs mer

Välkommen till avdelning 69 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 69 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Information till patient och närstående Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid hos oss. Är det något du undrar över - tveka inte att fråga personalen!

Läs mer

Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid

Läs mer

Gästinformation Patienthotellet & Guldkornet kök och kafé Centralsjukhuset Karlstad

Gästinformation Patienthotellet & Guldkornet kök och kafé Centralsjukhuset Karlstad Gästinformation Patienthotellet & Guldkornet kök och kafé Centralsjukhuset Karlstad 1 Patienthotellet & Guldkornet kök och kafé Centralsjukhuset 651 85 Karlstad RECEPTION: 48 350 RESTAURANG: 48 308 Telefonnumret

Läs mer

Kommunens Rehabiliteringsavdelning

Kommunens Rehabiliteringsavdelning Kommunens Rehabiliteringsavdelning (KRA) KOMMUNENS REHABILITERINGSAVDELNING (KRA) Vård och omsorg Välkommen till KRA rehabilitering och vardagsträning Du har av din biståndshandläggare blivit beviljad

Läs mer

Välkomna att föda barn i Västerås!

Välkomna att föda barn i Västerås! Välkomna att föda barn i Västerås! Praktisk information till alla blivande föräldrar i Västmanland! 2010-12-20 Graviditetsproblem före vecka 22+0 Vid problem i tidig graviditet: Före vecka 22+0 ska du

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Ortopedavdelning 6. - med känsla för varje led

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Ortopedavdelning 6. - med känsla för varje led ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Ortopedavdelning 6 - med känsla för varje led Välkommen till ortopedavdelning 6! Avdelning 6 är en ortopedkirurgisk avdelning med 18 vårdplatser. Avdelningen är

Läs mer

Regler för Misterhults förskola 2012/2013

Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Hur kan du skaffa kunskap om Ditt/Dina barns vardag? Varje år har förskolan ett öppet hus då man kan se sina barn arbeta. Utvecklingssamtal hålls tillsammans med

Läs mer

Mål för förskolans arbete Det finns mål för förskolans arbete, till exempel att förskolan ska sträva efter att:

Mål för förskolans arbete Det finns mål för förskolans arbete, till exempel att förskolan ska sträva efter att: 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Omvårdnad Gävles korttidsenheter

Omvårdnad Gävles korttidsenheter Omvårdnad Gävles korttidsenheter OMVÅRDNAD GÄVLE Möjlighet till korttidsvistelse finns för dig som är i behov av en tillfällig plats efter till exempel sjukhusvistelse, i väntan på annat boende eller för

Läs mer

Välkommen till avdelning 69 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 69 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Information till patient och närstående Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid hos oss. Är det något du undrar över - tveka inte att fråga personalen!

Läs mer

Välkommen till avdelning 604

Välkommen till avdelning 604 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Geriatrik Sahlgrenska, Högsbo sjukhus Informationen ska vara en vägledning för dig under vårdtiden hos oss. Är det något du undrar över tveka inte att fråga personalen!

Läs mer

Lokal anvisning 2012-04-30

Lokal anvisning 2012-04-30 1(5) Virusorsakad gastroenterit Lokal anvisning 2012-04-30 Ersätter tidigare dokument Basala hygienrutiner är den absolut viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården. De skall konsekvent

Läs mer

Välkommen till avdelning 52 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 52 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 52 Information till patient och närstående VÄLKOMMEN Vi har reserverat tid för din inläggning på avd 52 Blå stråket 2, Jubileumskliniken Sahlgrenska

Läs mer

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Min bok När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Förord Tanken med Min bok är att den ska delas ut till alla barn som har en mamma, pappa eller ett syskon som ligger på sjukhus men kan även användas om

Läs mer

Välkommen till dialysmottagning 130 Information till patient och närstående

Välkommen till dialysmottagning 130 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till dialysmottagning 130 Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid hos oss. Är det något du undrar över - tveka inte att fråga personalen!

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND

VÄLKOMMEN TILL. Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND LUNDS UNIVERSITET MEDICINSKA FAKULTETEN SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS VERKSAMHETSOMRÅDE INTERNMEDICIN, LUND VÄLKOMMEN TILL Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND ATT LÄRA TILLSAMMANS FÖR ATT KUNNA ARBETA

Läs mer

Nattugglans trivselregler

Nattugglans trivselregler Nattugglans trivselregler 151008 Välkommen till oss på Nattugglan! Nattugglan Backa Förskola Flintlåsgatan 1 271 80 Ystad 0411-577555 Förskolechef Kerstin Lellky 0411-577519 Schema För er som har arbetsschema

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer

Välkommen till Dagkirurgiska enheten!

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! Välkommen till Dagkirurgiska enheten! Dagkirurgi innebär att du går hem samma dag som du blir opererad. Ring till dagkirurgiska enheten närmaste vardagen före din operationsdag för att få den tid du skall

Läs mer

Välkommen till Familjehuset!

Välkommen till Familjehuset! Välkommen till Familjehuset! Vad är Familjehuset? Familjehuset är ett akut- utrednings- och behandlingshem för barn och föräldrar. Andledningen till att en familj kommer till Familjehuset varierar. Det

Läs mer

Välkommen. till Storören, korttidsplats och rehabilitering. Uppdaterad 2011-04-08. Design och layout: Marie-Louise Bescher

Välkommen. till Storören, korttidsplats och rehabilitering. Uppdaterad 2011-04-08. Design och layout: Marie-Louise Bescher Välkommen till Storören, korttidsplats och rehabilitering Uppdaterad 2011-04-08 Design och layout: Marie-Louise Bescher I 2000-talets Karlskrona skall äldreomsorgen präglas av valfrihet. Alla skall kunna

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BERGS

VÄLKOMMEN TILL BERGS VÄLKOMMEN TILL BERGS VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ BERGS Bergs tillhör Melleruds kommun och ligger ca 10 min gångväg från Melleruds centrum, bredvid järnvägsstationen. För närvarande finns 16 korttidsplatser på

Läs mer

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation.

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation. Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation. Dagkirurgi innebär att du går hem samma dag som du blir opererad. Ring till dagkirurgiska enheten närmaste

Läs mer

Välkommen till Barnhjärtcentrum avdelning 323. Information inför hjärtoperation

Välkommen till Barnhjärtcentrum avdelning 323. Information inför hjärtoperation Välkommen till Barnhjärtcentrum avdelning 323 Information inför hjärtoperation Avdelning 323, Barnkardiologi Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Välkomna till Barnhjärtcentrum Verksamhetschef Jan

Läs mer

Förskolorna Framtidsfolket AB

Förskolorna Framtidsfolket AB Vi önskar dig varmt välkommen till Förskolorna Framtidsfolket! Under inskolningen kommer vi att ha gott om tid till att lära känna varandra. Vi ser fram emot att få veta vad ditt barn tycker om och är

Läs mer

opereras för förträngning i halspulsådern

opereras för förträngning i halspulsådern Till dig som skall opereras för förträngning i halspulsådern Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på

Läs mer

Välkommen. till korttidsplats på Glimten

Välkommen. till korttidsplats på Glimten Välkommen till korttidsplats på Glimten Broschyren innehåller information, telefonnummer och praktiska upplysningar till dig som har fått korttidsplats på Glimten. Glimten är beläget på Östergården, våning

Läs mer

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål Hagalund Hagalund Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål På Hagalund arbetar vi med

Läs mer

Din personalgrupp heter: telefon: Dina kontaktpersoner i gruppen är: Din sjuksköterska heter: och har telefon:

Din personalgrupp heter: telefon: Dina kontaktpersoner i gruppen är: Din sjuksköterska heter: och har telefon: Din personalgrupp heter: telefon: Dina kontaktpersoner i gruppen är: Din sjuksköterska heter: och har telefon: Kommunens handläggare telefontid mån fre, 08.00 09.30 0346 88 60 00 Telefonlista: Verksamhetschef,

Läs mer

Välkommen till Förskolan Äventyret! Inskolning vad är det? Vad gör barnen?

Välkommen till Förskolan Äventyret! Inskolning vad är det? Vad gör barnen? Välkommen till Förskolan Äventyret! Snart är det dags för ditt barn att börja på Förskolan Äventyret. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den här texten vill vi ge information till

Läs mer

Välkommen till Korttidsenheten på Lillgården i Skurups kommun

Välkommen till Korttidsenheten på Lillgården i Skurups kommun Välkommen till Korttidsenheten på Lillgården i Skurups kommun Välkommen till Korttidsenheten Vi önskar dig och dina närstående välkomna till korttidsenheten på Lillgården. Här möter du personal som har

Läs mer

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Toftaängen Detta är Fyrklövern! På Fyrklövern finns 16 platser avsedda för korttidsvård såsom rehabilitering, växelvård

Läs mer

Välkommen till korttidsboende på Blomstervägen

Välkommen till korttidsboende på Blomstervägen Välkommen till korttidsboende på Blomstervägen KORTTIDSBOENDE FÖR PERSONER MED DEMENSSJUKDOM Riktar sig till de personer som har en demenssjukdom eller till personer med demensliknande tillstånd under

Läs mer

Välkommen till barnoperation

Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Före När något i kroppen inte fungerar som det ska så måste det lagas. Det kallas för operation och görs på ett sjukhus. Det är en doktor som opererar,

Läs mer

Information inför planerat kejsarsnitt. Avdelning 17 Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus

Information inför planerat kejsarsnitt. Avdelning 17 Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus Information inför planerat kejsarsnitt Avdelning 17 Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus Inskrivningsdagen Din partner eller annan anhörig är varmt välkommen att vara med vid inskrivningen som sker några

Läs mer

Välkommen till avd 53

Välkommen till avd 53 Välkommen till avd 53 Avdelning 53 På avdelning 53 behandlas kvinnor från hela västsvenska regionen med gynekologisk cancer. De vanligaste cancerformerna är livmodercancer (corpus cancer), äggstockscancer

Läs mer

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken och som inte bor i Stockholms län DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD VARMT VÄLKOMMEN TILL ORTOPEDKLINIKEN DIN DELAKTIGHET. Alla har rätt att få en bra och modern

Läs mer

Inom SABH har mer än 160 barn vårdats i livets slutskede.

Inom SABH har mer än 160 barn vårdats i livets slutskede. Inom SABH har mer än 160 barn vårdats i livets slutskede. medfödda missbildningar kromosomdefekter metabola sjukdomar neurologiska sjukdomar onkologiska sjukdomar SABH fungerar som ett kompetenscentrum

Läs mer

Bromma Planeten Sjukdomspolicy

Bromma Planeten Sjukdomspolicy Innehållsförteckning 1 Vår Sjukdomspolicy 2 1.1 När är mitt barn så sjukt så att det behöver stanna hemma?.. 2 1.2 När barnet blir sjukt på förskolan................. 2 1.3 Maginfluensa eller magsjuk.....................

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

Du kan stötta ditt barn

Du kan stötta ditt barn Du kan stötta ditt barn Råd och stöd till barn och föräldrar inför undersökningar och behandlingar vid sjukhusbesöket Författare: Personal inom olika yrkeskategorier på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus,

Läs mer

Välkommen till särskilt boende på Blomstervägen

Välkommen till särskilt boende på Blomstervägen Välkommen till särskilt boende på Blomstervägen SÄRSKILT BOENDE FÖR PERSONER MED DEMENSSJUKDOM Gemensamt för särskilt boende är att det finns gemensam matsal och dagrum, höj - och sänkbar säng inklusive

Läs mer

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Anvisning desinficering av händerna ANVÄND HANDDESINFICERINGSMEDEL när ni kommer in i rummet innan ni går ut ur rummet i 2 pumpdoser av medlet kom ihåg att

Läs mer

Jag på sjukhuset. Utgivare: Förderverein Tumor- und Leukämiekranke Kinder

Jag på sjukhuset. Utgivare: Förderverein Tumor- und Leukämiekranke Kinder Jag på sjukhuset Jag på sjukhuset Alla rättigheter förbehålles. Den här boken tillhör. Utgivare: Förderverein Tumor- und Leukämiekranke Kinder Idé och bilder: Texter: Innehållsförteckning Intäkterna från

Läs mer

INFORMATION TILL DIG OCH DITT BARN SOM HAR FÅTT DIAGNOSEN DIABETES. Sachsska. barn- och ungdomssjukhuset. En del av Södersjukhuset

INFORMATION TILL DIG OCH DITT BARN SOM HAR FÅTT DIAGNOSEN DIABETES. Sachsska. barn- och ungdomssjukhuset. En del av Södersjukhuset INFORMATION TILL DIG OCH DITT BARN SOM HAR FÅTT DIAGNOSEN DIABETES Sachsska barn- och ungdomssjukhuset En del av Södersjukhuset Diabetes, vad är det? Diabetes är en relativt vanlig sjukdom, cirka 8000

Läs mer

Info till Dig som anhörig

Info till Dig som anhörig Info till Dig som anhörig Innehållsförteckning Presentation av intensiven (IVA) Vad är intensiven Information om vården Avdelningsansvariga Information om patientens tillstånd Besök Telefon / telefontider

Läs mer

Välkommen till avdelning 32 SIVA/NAVE!

Välkommen till avdelning 32 SIVA/NAVE! Välkommen till avdelning 32 SIVA/NAVE! Avdelning 32 SIVA/NAVE Vi är en medicinsk akutavdelning med både vårdplatser, behandlingsrum för trombolysbehandling samt en intermediäravdelning med fyra förstärkta

Läs mer

kontaktmän ur personalen som har ett extra ansvar för dig. Där sammanfattas hur din hjälp ska vara utformad och hur den ska utföras.

kontaktmän ur personalen som har ett extra ansvar för dig. Där sammanfattas hur din hjälp ska vara utformad och hur den ska utföras. Linnäs är en korttids avdelning på vård- och omsorgsboendet Wasagården. På Linnäs finns åtta platser avsedda för korttidsvård. De är fördelade på fyra enkelrum och två dubbelrum. Vi bedömer vem som har

Läs mer

Välkommen till Neonatalavdelning 10

Välkommen till Neonatalavdelning 10 Välkommen till Neonatalavdelning 10 Vi vårdar för tidigt födda barn och nyfödda barn som är i behov av extra observation och vård Ert nyfödda barn har blivit inlagt på neonatalavdelning 10. Den första

Läs mer

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Gunnel 59 år är uppväxt i Fromheden och bor nu i hus i Norsjö. Hon är utbildad undersköterska

Läs mer

Välkommen till korttidsboende på Blomstervägen

Välkommen till korttidsboende på Blomstervägen Välkommen till korttidsboende på Blomstervägen KORTTIDSBOENDE FÖR PERSONER MED DEMENSSJUKDOM Riktar sig till de personer som har en demenssjukdom eller till personer med demensliknande tillstånd under

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2013 vt 2014 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Hajens telefonnummer: 240466 Hajens mobil: 076/7688595 Valens telefonnummer: 240465 Valens mobil: 070/3642466 Venhaga förskola avd.

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

Solgårdens korttidsvistelse. Enköpings kommun

Solgårdens korttidsvistelse. Enköpings kommun Solgårdens korttidsvistelse Enköpings kommun Välkommen till Solgården Solgårdens korttidsvistelse är ett tillfälligt kommunalt boende. Vi tar hänsyn till vad just du behöver i form av hjälp och stöd, och

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING för

VERKSAMHETSBESKRIVNING för MALL VERKSAMHETSBESKRIVNING Skånes Universitetssjukhus Elisabeth Olhager Verksamhetschef 046-178286 Datum 20160812 1 (9) VERKSAMHETSBESKRIVNING för Förvaltning/ division/ verksamhetsområde/ området: Skånes

Läs mer

Välkommen till förskolan

Välkommen till förskolan Välkommen till förskolan Förskolans verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö-98 och Nässjö skolplan. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och

Läs mer

Fokuspatient. Information till patient och närstående REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Fokuspatient. Information till patient och närstående REGION JÖNKÖPINGS LÄN Fokuspatient Information till patient och närstående REGION JÖNKÖPINGS LÄN Tillhör: Vårdande enhet: Sal: Modul/Sektion: Dag för rond/teamrond: Inskrivningsdatum: Planerat utskrivningsdatum: Tid för samordnad

Läs mer

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se Barns och ungdomars rätt på sjukhus Vilka rättigheter har barn och ungdomar på sjukhus? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. För dig som är barn

Läs mer

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se Barns och ungdomars rätt på sjukhus 10 Jag har rätt till respekt Relationer, närhet och trygghet Barn skall bemötas med takt och förståelse och deras integritet

Läs mer

Piren. Hjo kommuns korttidsavdelning

Piren. Hjo kommuns korttidsavdelning Piren Hjo kommuns korttidsavdelning Lite fakta om Piren Piren ligger på andra våning i samma byggnad som Sjöryds äldreboende med närhet till Stadsparken och Vättern. Du ansöker hos biståndshandläggaren

Läs mer

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Du är tryggheten Att vara ett stöd och en lugn, trygg punkt för ditt barn är om möjligt ännu viktigare när barnet hamnar på sjukhus.

Läs mer

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Denna broschyr innehåller viktig information inför och efter din operation. Välkommen till Verksamhetsområde

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen!

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder

Läs mer

SOLHÖJDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Grenandervägen 1 777 32 Smedjebacken. www.smedjebacken.se

SOLHÖJDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Grenandervägen 1 777 32 Smedjebacken. www.smedjebacken.se Telefonnummer: Enhetschef Marianne Ragnarsson 0240-66 03 73 Avdelning Solhöjden 0240-66 03 00 Glimten 0240-66 04 61 Äldre och handikappomsorgen Patientansvarig sjuksköterska Margareta Nordström 0240-66

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN Blåbärsskogen är en avdelning med 20 barn i åldern 3-6 år. På Blåbärsskogen arbetar Anna Riseby, förskollärare 100%. Carina Gladh, förskollärare 100

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen När är barnet så sjukt att det ska stanna hemma? Det är barnets behov, som är avgörande för om barnet ska vara hemma, inte föräldrarnas eller

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Välkommen till Hesselgrenska

Välkommen till Hesselgrenska Välkommen till Hesselgrenska Rev sep 15 Hesselgrenska är ett särskilt boende med inriktning mot demenssjuka. På Hesselgrenska arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn och trygg atmosfär i en hemlik

Läs mer

TiLL ORTOPEDEN AVD 9

TiLL ORTOPEDEN AVD 9 Ortopedkliniken Vrinnevisjukhuset VÄLKOMMEN TiLL ORTOPEDEN AVD 9 CKOC - Ortopedkliniken i Norrköping Verksamhetsidé Erbjuda en god ortopedisk hälso- och sjukvård Bedriva forskning och undervisning Alla

Läs mer