Välkommen till avdelning 67!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till avdelning 67!"

Transkript

1 Välkommen till avdelning 67! Hos oss kommer barn och ungdomar i åldrarna 0 18 år med medfödda hjärtfel och andra hjärtsjukdomar samt vissa lungsjukdomar. Även barn och ungdomar i behov av ett hjälphjärta eller hjärttransplantation vårdas här. Barnhjärtcentrum är en av Sveriges två enheter för barnhjärtkirurgi. Detta innebär att vi samarbetar med hemortslasaretten och vårdcentralerna. Vi har även ett nära samarbete med BIVA och Neonatalkliniken. I anslutning till avdelningen finns mottagning och dagvårdsavdelning. Vår kontaktsjuksköterska är en förbindelselänk mellan den slutna och öppna vården.

2 En dag på avdelning 67 (cirkatider) Dagpersonalen börjar. Morgonrapport Väckning, morgontoalett och kontroller (exempelvis fastevikt, temp) Frukost Rond med läkare, sjuksköterska och barnsköterska. Var tillgängliga på ert rum fram till dess. Information om eventuella undersökningar och provtagningar Lunch Kvällspersonalen börjar. Eftermiddagsrapport Kvällsmat Rond under eftermiddagen vid behov Efter ca kl önskar en del familjer med mindre barn att komma till ro inför natten. Tänk därför på att visa hänsyn till varandra Nattpersonalen börjar. Var inte rädd för att fråga eller be om hjälp om vi ser ut att ha bråttom! Var inte att Var inte rädd för att fråga eller be om hjälp även om vi ser ut att ha bråttom! För allas trivsel och för att underlätta städning ber vi er hålla ordning på även rummet, som att plocka undan och bädda föräldrasängen. rädd för fråga eller be om hjälp även om vi ser ut att ha bråttom! Böcker, spel, pussel och videofilmer finns att låna på avdelningen.

3 Föräldramedverkan För ditt barns trygghet är du som förälder viktig. Försök så långt det går att göra som du brukar. Ibland kräver behandlingen vissa extra rutiner som till exempel vägning, intag av vätska och mediciner etc. Personalen informerar dig efter hand. Det är viktigt att du i första hand vänder dig till den personal som ansvarar för ditt barn i frågor som gäller ditt barns vård. Övernattning En förälder eller närstående ges alltid möjlighet att sova hos barnet. I individuella fall ordnar vi övernattning för båda föräldrarna eller hela familjen. Sängkläder finns på avdelningen. Ta med toalettsaker. Boende Ronald McDonald hus Boende för hela familjen att bo tillsammans i så hemlik miljö som möjligt. Alla bor i ett familjerum med tillhörande badrum. Familjen delar kök, där alla har sin del i kylskåp, frysfack och skafferi. Familjen sköter sina sysslor precis som hemma, lagar mat, städar sitt rum och tvättar. Bokning sker via avdelningens personal. Kostnaderna står barnets hemlandsting för. Besök gärna hemsidan Patient- och anhörighotellet På Patient- eller anhörighotellet bor barn och ungdomar med sina familjer som inte behöver vara inlagda på vårdavdelning. Möjlighet finns även för enbart närstående att bo här. Bokning sker via avdelningens personal. Kostnaderna står barnets hemlandsting för. Besök gärna hemsidan BARN PÅ SJUKHUS Tips på hur du som förälder eller närstående kan stötta ditt barn se broschyr!

4 Måltider Måltider intas i matsalen eller i enskilda fall på rummet. Önskar ditt barn äta på annan tid säg till personalen. Möjlighet finns att värma mat till ett senare tillfälle. Vällingmålen skall i möjligaste mån ske vid tidpunkter som ditt barn är van vid. Välling tillagas av personalen eller av dig. Mellanmål till ditt barn finns att hämta i köket. Övernattande förälder eller närstående har möjlighet att köpa frukost på avdelningen. Lunch eller kvällsmat kan beställas till nästkommande dag senast kl Som förälder eller närstående kan du även äta i personalmatsalen Pastellen eller på något av övriga matställen se förteckning. Du kan själv ta med tillagad mat till avdelningen. Det är ej tillåtet att koka eller steka råvaror av kött eller fisk på grund av hygieniska skäl. Du har tillgång till porslin, kylskåp, frys, ugn, mikrovågsugn och kaffeautomat. Kylskåp som är till för barnens mat får enbart användas av personalen. Om det är svårt för dig att gå ifrån och äta är det viktigt att du säger till personalen. Var noggrann med handhygienen före mathanteringen för både ditt barn och dig själv!

5 Maginfluensa Barn och föräldrar drabbas tyvärr av och till av maginfluensa. Eftersom man smittar även innan man blir sjuk är det lätt att man har med sig en infektion till avdelningen utan att man vet om det. Det är svårt att helt förhindra att vi får in maginfluensa på avdelningen men med gemensamma krafter kan vi förhindra att det sker en spridning på avdelningen. Du som är förälder eller närstående Tala om för oss så fort ni eller ert barn känner er sjuka, illamående, kräks eller får diarré. Om vi snabbt får reda på att någon är sjuk finns det möjlighet att begränsa spridning. Vad händer om du eller ditt barn får maginfluensa? Ni blir isolerade på rummet, det vill säga ni får inte vistas i övriga utrymmen på avdelningen. Använd endast toaletten på rummet. Mat serveras på rummet av personalen. I vissa fall kan det bli aktuellt med överflyttning till infektionsavdelningen på entréplan. Vad händer om flera patienter på avdelningen drabbas av maginfluensa? Matsalen stängs för barn och föräldrar. Be personalen om hjälp om ni vill ha något från köket. Var noga med handhygien! Tvätta händerna med tvål och vatten samt sprita händerna innan ni äter, efter blöjbyte, toalettbesök och vid andra tillfällen ni kommit i kontakt med avföring eller kräkningar. Fråga gärna oss eller be om hjälp!

6 Besökstider Vi har fria besökstider på samtliga avdelningar. Syskon, närstående och övriga besökare är mycket välkomna och får komma om de är friska och ej varit i kontakt med smittsamma sjukdomar (exempelvis maginfluensa, vattenkoppor). Föräldrar kan ringa oss vid vilken tid på dygnet som helst på dygnet. Kläder Barnen får gärna använda sina egna kläder men avdelningen kan inte ta ansvar för dem. Parfym Med hänsyn till allergi och överkänslighet undvik att använda parfym och andra starkt doftande hudvårdsprodukter. Telefon Det finns möjlighet att få telefon inkopplad på rummet. Ni betalar dygns- och samtalsavgift. Räkning skickas hem. Telefonautomat för kort finns på entréplan. Mobiltelefon, läsplattor och datorer: Mobilen/läsplattan får vara påslagen om avståndet till medicinteknisk utrustning (gäller även droppräknare) är minst 3 m. Flightmode får användas fritt. För datorer och mobilt bredband gäller samma riktlinjer som ovan. Patientinternet Fritt Wifi finns på sjukhusområdet. Sök efter Wifi-nätet Region Skåne publikt för att koppla upp dig. Täckning kan variera beroende på var du befinner dig på området. Värdesaker Undvik att ha stora summor pengar eller värdesaker med. Utnyttja låsbara skåp på rummet. Rökning Det råder totalt rökförbud på hela sjukhuset. Rökning utomhus får endast ske på anvisade platser. Tvättmöjligheter Tvättstuga finns på nedre bottenplan. Fotografering Ni får gärna fotografera eller filma ert eget barn. Godkännande måste ges av övriga, gäller såväl personal som andra personer. För allas trivsel och för att underlätta städning ber vi er hålla ordning på rummet, som att plocka undan och bädda föräldrasängen.

7 Barn, ungdomars och närståendes rättigheter Barns och ungdomars upplevelser på sjukhus är beroende av ett bra samarbete mellan barn, föräldrar och personal - vi hjälps åt! Barns, ungdomars och närståendes rättigheter på sjukhus beskrivs i broschyren Barns och ungdomars rätt på sjukhus. All information om ditt barn är sekretessbelagd och förvaras på ett säkert sätt. Man har rätt att ta del av sin journal. Ibland behöver läkaren förklara vad innehållet betyder. Vi tar tacksamt emot förslag på hur vården kan bli bättre. På avdelningen finns en låda där du kan lämna skriftliga synpunkter om ni så önskar. Synpunkterna lämnas till avdelningschefen för bedömning och åtgärd. Kopia lämnas till verksamhetschefen. Om du eller ditt barn inte är nöjd med den behandling ditt barn fått, kan ni vända er direkt till vårdpersonalen, avdelningschefen eller verksamhetschefen för att reda ut problemet. Du kan lämna synpunkter anonymt om du så önskar. Man kan även vända sig till Patientnämnden, vars uppgift är att hjälpa till när kontakten mellan patient och sjukvård inte har fungerat tillfredsställande. Mer om detta finns att läsa på Du eller ditt barn kan tillfrågas om att delta i forskningsprojekt. Ert samtycke krävs alltid, det är frivilligt att delta. Fråga gärna oss eller be om hjälp! BARN PÅ SJUKHUS Tips på hur du som förälder eller närstående kan stötta ditt barn se broschyr!

8 Lekterapi, skola och bibliotek Entréplan Öppettider och veckoprogram finns på den blå anslagstavlan i korridoren. Lekterapi - en pedagogisk verksamhet På lekterapin finns möjlighet till lek, skapande och kulturupplevelser. Barn och ungdomar är välkomna tillsammans med sina föräldrar och syskon. Specialpedagogen ingår som en del i det övriga teamet runt patient och familj. Besök gärna hemsidan Sjukhusskola - för elever i grund- och gymnasieskolan samt grundsär- och gymnasiesärskolan. På sjukhusskolan får eleven undervisning under sin vistelse på sjukhuset och den planeras efter hur mycket eleven orkar. Undervisningen individanpassas och sker antingen enskilt eller i grupp tillsammans med en sjukhuslärare/specialpedagog. I skollagen SFS 2010:800 står: Alla skolpliktiga elever har rätt till undervisning trots sjukdom och sjukhusvistelse. Denna undervisning ska så långt det är möjligt motsvara den undervisning som han/hon inte kan delta i. Bibliotek Biblioteket lånar ut böcker, filmer och musik. Här finns även ett artotek där man kan låna en tavla till sitt rum. Besök gärna hemsidan Hör med din personal om ditt barn eller ungdom får lov att lämna avdelningen. Utemiljöer finns i anslutning till lekterapin och på elefantkullen vid BUS huvudentré. Syskonstödjare Stöd till syskon oavsett ålder utifrån just det behov som ni som familj har. Tel

9 Dietist, sjukgymnast och arbetsterapeut Dietist, sjukgymnast och arbetsterapeut ingår som en del av teamet runt barnet och familjen och kopplas in vid behov. Våra lokaler finns en trappa ner från entrévåningen i hisshall L. Dietist Vid sjukdom eller skada kan det behövas hjälp med lämplig kost och näring. Dietisterna ger kostråd utifrån varje barns speciella behov. I bedömningen tas hänsyn till barnets näringstillstånd, sjukdom, ålder och tillväxt. Sjukgymnast Sjukgymnasterna träffar barn som av olika anledningar behöver hjälp att röra på sig och vara aktiva. Sjukgymnasten gör även bedömningar av motorik och kan kopplas in för behandling av luftvägsproblem. Arbetsterapeut Det kan vara svårt att utföra olika vardagliga aktiviteter vid sjukdom eller skada. Arbetsterapeuten bedömer och tränar förmågan till aktivitet samt provar vid behov ut olika hjälpmedel som kan underlätta i vardagen. Om ni får vistas utomhus finns det ett lek och aktivitetsspår på elefantkullen vid BUS huvudentré. Besök det gärna! Gymnastikrummet kan användas av barn, ungdomar och föräldrar på kvällar och helger. Här hittar du bollar, basketkorgar och bandyklubbor. Det finns även en träningscykel och ett pingisbord. Nyckeln till gymnastikrummet lånar du på din avdelning. Kom ihåg att plocka undan och låsa efter dig.

10 Kurator, psykolog och sjukhuskyrka Sjukdom och olycksfall innebär förändring i livet både för dig som patient och för dig som närstående. Det kan medföra att familjen ställs inför nya situationer. Kontakten med kurator och psykolog kan ibland föreslås av sjukvårdspersonalen, som en naturlig del i behandlingsarbetet. Vid behov kan du be sjukvårdspersonalen om hjälp med att få kontakt. Kurator Kuratorn arbetar utifrån en helhetssyn på människan och kan ge stöd, krisbearbetning, social information och rådgivning. Målsättningen är att genom sociala och psykologiska insatser bidra till bästa möjliga hälsa och välbefinnande för patienter som utreds, behandlas och vårdas på avdelningen. Du eller dina närstående kan vända er till kuratorn när ni behöver krisstöd vid akuta kris- och sorgereaktioner stödjande och bearbetande samtal för att orka med en svår livssituation information om socialförsäkringar och samhällets servicemöjligheter stöd och råd vid kontakter med till exempel försäkringskassa, socialtjänst och andra vårdinstanser Psykolog När ett barn blir sjukt kan det medföra ökad belastning för såväl barnet eller ungdomen som hela familjen. Att få råd och stöd hur man bäst kan stödja barnets fortsatta utveckling, trots sjukdom, kan vara värdefullt. Ibland kan rollerna i familjen bli förändrade och familjemedlemmars reaktioner svåra att förstå. Då kan psykologens kunskaper hjälpa till att förklara. Sjukdomen kan ställa såväl föräldrar, syskon eller andra närstående som patienten själv inför svåra utmaningar, vilka man kan få hjälp att hitta lösningar på i samtal med psykolog. Sjukhuskyrka Sjukhuskyrkan finns i centralblocket och du kan nå dem dygnet runt (via växeln ). Vardagar ring eller Förmedlar även kontakt med företrädare för andra religioner och trossamfund.

11 Avdelningar (forts) BIVA (barnintensivvårdsavdelningen) Avdelningen tar emot barn och ungdomar i behov av intensivvård, som kan behövas efter större operativa ingrepp, olycksfall eller vid svåra sjukdomstillstånd. Barnoperationsavdelningen Opererar barn och ungdomar från nyfödda upp till 20 års ålder inom öppen och sluten vård. Avdelningen servar olika verksamheter som barnkirurgi, thoraxkirurgi, ortopedi, öronnäsa hals, neurokirurgi, barnmedicin och käk/pedodonti. Dagkirurgiska avdelningen Vårdar barn och ungdomar i samband med operationer i öppen vård. Postoperativa avdelningen Efter att barnet fått narkos och blivit opererat får det sova ut i lugn och ro på den postoperativa avdelningen. Här vårdas barnet tills det kan komma tillbaka till sin hemavdelning. Endast en förälder/närstående får sitta hos barnet. Neonatalkliniken Neonatal IVA och Neonatal allmän vårdar för tidigt födda och sjuka nyfödda barn. I anslutning till avdelningen finns hemsjukvårdsteam och mottagning. Neurokirurgiska kliniken (avd 26) Vårdar barn och ungdomar med neurokirurgiska sjukdomar, det vill säga sjukdomar och skador i hjärna, ryggmärg och kotpelare. Avdelningen finns i centralblocket på 11:e våningen.

12 Avdelningar Infektionsavdelning 61 infektionsavdelning Avdelning 62 neurologiska sjukdomar (som påverkar hjärna, nervsystem och muskler) ortopediska sjukdomar (frakturer och skelettmissbildningar) reumatiska sjukdomar (ex inflammationer i leder av varierande grad) I anslutning till avdelningen finns dagvård (63) och mottagning. Avdelning 64 blod och tumörsjukdomar I anslutning till avdelningen finns dagvård (64)och mottagning. Avdelning 65 barnkirurgi (ex nyfödda barn med missbildningar, ovanliga kirurgiska tillstånd, allmänkirurgi) metabola sjukdomar (ex diabetes, cystisk fibros, ämnesomsättningssjukdomar och sjukdomar i njurar och mag tarmkanalen) I anslutning till avdelningen finns dagvård för barn med njursjukdomar (66) och mottagning. Avdelning 67 medfödda hjärtfel och andra hjärtsjukdomar lungsjukdomar I anslutning till avdelningen finns dagvård (67) och mottagning. Barnspecialistmottagningens dagvård metabola sjukdomar (ex diabetes) cystisk fibros sjukdomar i mag och tarmkanalen njursjukdomar immunbrist ämnesomsättningssjukdomar

13 Hitta rätt Barn och ungdomssjukhuset Lasarettsgatan 48 Kulvert Bottenplan Plan 1 Kulvert till centralblocket Akutentré Förbindelse till huvudkulvert Tvättstuga Bassäng, gymnastiksal Arbetsterapi Sjukgymnastik Dietist, träningskök Klinisk forskning Huvudentré Information, kassa Akutmottagning Infektionsavdelning 61 Barnspecialistmottagning och dagvård Lekterapi Bibliotek, Skola Förbindelsegång till centralblocket Förbindelsegång till seminariet Plan 2 Vårdavdelning 62 Dagvårdsavdelning/mottagning 63 och 64 Vårdavdelning 64 Plan 3 Vårdavdelning 65 Barnkirurgisk mottagning Dagvårdsavdelning 66 Vårdavdelning 67 Barnhjärtmottagning och dagvårdsavdelning Förbindelsegång till röntgen II Plan 4 Dagkirurgiavdelning Postoperativ avdelning Operationsavdelning Barnintensivvård (BIVA) Kvinnokliniken Klinikgatan 12 Neonatalavdelning Neonatal IVA Neonatalmottagning

14 Hitta rätt Centralblocket Kulvertplan Entréplan Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 5 Plan 6 Plan 7 Plan 8 Plan 9 hisshall B Plan 10 Magnetresonans (MR) Cafeteria/restaurang Bistro Amica Matakuten Akutlab Pressbyrå Receptionen Bankautomat Konstutställning Sjukhuskyrkan Bibliotek/Kulturavdelning Klinisk neurofysiologi (ex EEG) Klinisk fysiologi (ex spirometri, arbets EKG) Röntgen II (ex barnröntgen) Röntgen I (ex angiolab) Centraloperation Postoperativ avdelning Neurokirurgisk operationsavdelning Pacemaker mottagning Kardiologilab NIVA (neurokirurgisk intensivvårdsavdelning) Plan 11 Neurokirurgisk avdelning 26

15 Parkering på sjukhusområdet Avgiftsbelagda parkeringsplatser finns på flera ställen på sjukhusområdet i Lund. Parkeringshus Kompassen är endast för personal. Infart till P hus med biljett eller kredit/bensinkort är avgiftsfri vid utfart inom 15 minuter. Här kan du parkera Parkeringshus Ovalen Parkeringshus Granathen Markparkering Systervägen Spridda parkeringsplatser inne på sjukhusområdet Vid längre vistelse finns möjlighet att köpa månadskort. Din avdelning kan ge dig ett intyg. Automat för månadskort finns på Trafikexpeditionen. Passerkort behövs för att komma in, detta kan man låna hos Portvakten. Avgifter Parkeringshus Timavgift 15 kr/tim. Maximal avgift är 100 kr/dygn. Månadskort 380 kr för 30 kalenderdagar. Timbetalning markparkering Seminariets p plats 15 kr/ tim Övriga långtidsplatser 12 kr/ tim Korttidsplatser har varierande avgifter/taxor Betalning sker i parkeringsautomater på området med mynt eller kort. Observera! Vid förlorad biljett för timparkering måste man lösa förlorad biljett á 200 kr för att kunna köra ut.

16

17 Vätskeguide - måttlista Det är viktigt för oss att veta hur mycket vätska ditt barn får i sig. Använd denna guide för att fylla i vätskelistan. Lathund ½ dl mat = 25 ml vätska 1 dl mat = 50 ml vätska 2 dl mat = 100 ml vätska 1 vuxenportion = 250 ml vätska 1 frukt = 75 ml vätska 1 smörgås = 25 ml vätska 1 tesked (tsk) = 5 ml 1 dessertsked (dsk) = 10 ml 1 matsked (msk) = 15 ml Piggelin = 55 ml 1 stor burk barnmat 200 g = 100 ml 1 liten burk barnmat 135 g = 70 ml Glas/mugg - fråga personalen Djup tallrik - mät med dl-mått Glass, yoghurt se förpackningen Drycker = 100% vätska Vatten Mjölk, yoghurt, fil Bröstmjölk/ersättning/tillägg Välling Juice/saft Sondmat/näringsdryck Nyponsoppa/kräm Isglass/sorbet Soppa Kräm Mat = 50% vätska (uppskatta i dl) Barnmatspuré Fruktpuré Lagad mat Gröt Glass Frukt/grönsaker Andra efterrätter, exempelvis chokladpudding Ingen vätska Chips/snacks Godisbitar/choklad Knäckebröd Smörgåsrån Kex/kakor

18 Matställen I entrén på centralblocket finns Pressbyråkiosk, Bistro Amica samt Matakuten. Pressbyrån Mån fre Lör sön Bistro Amica Mån tors Fre Lör sön Matakuten Vardagar Hisshall EB (korridor mot lab blocket) Rosa kiosken Vardagar Kioskgatan (bakom KK) Pastellen Mån fre Matsal för personal och gäster Patienthotellet Frukost Vardagar Lör sön Lunch Vardagar Lör sön Fika em Alla dagar Middag Vardagar Lör sön Fika kväll Alla dagar Uttagsautomat Uttagsautomater finns vid huvudinfarten samt i entrén på Centralblocket. Vårdapoteket Finns vid huvudinfarten till universitetssjukhusområdet. Öppettider Vard kl Lörd sönd kl Kundtelefon

19

20 Om elden är lös! På avdelningen finns rökdetektorer i taket, dessa utlöses med en ljudsignal samt att en röd lampa lyser på den detektor som har känt av röken. Larmet går automatiskt till Lunds brandkår. All personal som arbetar på avdelningen har genomgått brandutbildning och handlar efter en given plan. Om larmet går Stanna på rummet personalen evakuerar rum för rum! Ni som finns i dagrummet stanna där! För dig som ligger i sängen och inte får/kan gå själv finns brandlakan eller handtag på madrassen som gör att vi snabbt kan dra ner hela madrassen på golvet och ut från rummet! Avdelningens brandskyddsombud Vill ni veta mer studera utrymningsplanen som finns på avdelningen eller fråga personalen!

21

22

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken och som inte bor i Stockholms län Datum: Tid: Övrigt: DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD VÄLKOMMEN TILL DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD. DIN DELAKTIGHET. Vår filosofi

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Område 6 Med detta informationshäfte

Läs mer

Välkommen till avdelning 17/30

Välkommen till avdelning 17/30 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 17/30 Fotograf: Carina Johansson Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid hos oss. Är det något du undrar över - tveka inte

Läs mer

Kirurgi. Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett. (Slutenvård) Inläggnings datum: Operations datum:

Kirurgi. Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett. (Slutenvård) Inläggnings datum: Operations datum: Ta med denna broschyr vid inskrivning & inläggning! Kirurgi (Slutenvård) Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett Inläggnings datum: Operations datum: 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala

Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala Tag med Dig broschyren till inskrivningsbesöket och till vårdavdelningen inför Din operation Inskrivningsdag: Klockslag:

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Sjuksköterskans familjecentrerade vård bland barn med medfödda hjärtmissbildningar

Sjuksköterskans familjecentrerade vård bland barn med medfödda hjärtmissbildningar Sjuksköterskans familjecentrerade vård bland barn med medfödda hjärtmissbildningar En kvalitativ intervjustudie Författare: Enkeleta Berisha Madeleine Crafoord Handledare: Anita Lundqvist Magisteruppsats

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

Författare: Emma Högström

Författare: Emma Högström Författare: Emma Högström I samarbete med: Maria Castedal, William Bennet, Anette Lennerling, Styrbjörn Friman, Maria Holmberg, Kerstin Fredriksson, Gunilla Hallste, Elisabet Forsell Producerad med finansiellt

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Till dig som skall genomgå en höftledsoperation på lasarettet i Motala

Till dig som skall genomgå en höftledsoperation på lasarettet i Motala Till dig som skall genomgå en höftledsoperation på lasarettet i Motala Tag med dig broschyren till inskrivningsbesöket och till vårdavdelningen inför din operation. Inskrivningsbesök: Klockslag: 07:45

Läs mer

LIVET MED NY P A T I E N T H A N D B O K NJURE BUKSPOTT KÖRTEL ÖAR. Uppsala april 2014 Författare

LIVET MED NY P A T I E N T H A N D B O K NJURE BUKSPOTT KÖRTEL ÖAR. Uppsala april 2014 Författare P A T I E N T H A N D B O K LIVET MED NY Uppsala april 2014 Författare BUKSPOTT KÖRTEL NJURE ÖAR Bengt von Zur-Mühlen, Överläkare, njurspecialist Lars Bäckman, Docent, transplantationskirurg, sektionschef

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Ny knäled. Information till dig som skall opereras. Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket

Ny knäled. Information till dig som skall opereras. Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket Ny knäled Information till dig som skall opereras Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket Broschyren är framtagen av: Sjuksköterskor: Jenny Hempel, Anita Fredriksson, Marita Hedberg. Sjukgymnaster:

Läs mer

Ny höftled. Information till dig som ska opereras. Broschyren ska läsas före inskrivningsbesöket

Ny höftled. Information till dig som ska opereras. Broschyren ska läsas före inskrivningsbesöket Ny höftled Information till dig som ska opereras Broschyren ska läsas före inskrivningsbesöket Innehållsförteckning Viktiga datum...1 I väntan på operationen...2 Sjukhusvistelsen i korthet...3 Utskrivningskriteriet...3

Läs mer

Goda exempel på hälsofrämjande förhållningssätt

Goda exempel på hälsofrämjande förhållningssätt på hälsofrämjande förhållningssätt Med individen i centrum utgår vi från det goda och skapar en känsla av sammanhang. Tillvaron blir begriplig, hanterbar och meningsfull. Inledning Äldreomsorgen i Katrineholms

Läs mer

Handledning vid arbete med att förkorta nattfastan. Nattfasta

Handledning vid arbete med att förkorta nattfastan. Nattfasta Handledning vid arbete med att förkorta nattfastan Nattfasta Framtagen av leg dietist Madeleine Ahlgren, Karlskrona kommun i samarbete med leg dietist Cecilia Malmqvist, Växjö kommun och Folktandvården

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse Dokumentation nr 476 Kromosom 18-förändringar, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2014 www.agrenska.se Kromosom 18-förändringar

Läs mer

Välkommen till Edsbergs äldreboende Ulrikas Gård

Välkommen till Edsbergs äldreboende Ulrikas Gård Välkommen till Edsbergs äldreboende Ulrikas Gård Först vill vi hälsa Dig och Dina närstående välkomna till Ulrikas Gård. Vår förhoppning är att ni kommer att trivas och känna er hemma här med oss. Vi kommer

Läs mer