Årsredovisning 2001 Brf Päronet nr 7, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2001 Brf Päronet nr 7, Stockholm"

Transkript

1 Årsredovisning 2001 Brf Päronet nr 7, Stockholm FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...3 STYRELSE...4 Ledamöter...4 Utbildning av styrelsen...4 REVISORER...4 VALBEREDNING...5 HSB:s DISTRIKT SPÅNGA/TENSTA...5 Ombud...5 SAMMANTRÄDEN...5 Årsstämman...5 Styrelsemöten...6 FÖRVALTNING...6 HUSOMBUD...6 FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT...6 P-däcken...6 Tak...6 Hyreslägenheter...6 OVK...6 Hyreslokal...6 PÅGÅENDE PROJEKT...7 Tvättstugor...7 P-platser...7 Trapphus...7 Garageportar...7 Dörrar i fasad...7 Varm- och kallgarage...7 Föreningslokalen...7 Certifiering...7 UNDERHÅLLSPLAN...7 Hissar...7 TV-KANALUTBUD/ I EGET NÄT...7 MEDLEMSÄRENDEN...7 Andrahandsuthyrningar...7 Överlåtelser under året...7 EKONOMI...8 Årsavgift/Hyror...8 Lån...8 INFORMATION & KOMMUNIKATION...8 Päronbladet...8 Päronkanalen...8 Snabbinformation...8 FÖRENINGENS AKTIVITETER...8 Möt styrelsen...8 sida 1 / 9

2 Årsredovisning 2001 Brf Päronet nr 7, Stockholm Päronträffar...8 Öppet hus...8 Aktivitetsgruppen...8 Fritidsverksamhet...9 Pärontomten...9 ÅRETS ÖVERSKOTT...9 AVSLUTANDE ORD...9 RESULTATRÄKNING (1) BALANSRÄKNING (2-3) NOTER.(4-11) REVISIONSBERÄTTELSE.21 sida 2 / 9

3 Årsredovisning 2001 Brf Päronet nr 7, Stockholm FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den 15 januari 1965 bildades vår förening. Den blev registrerad den 27 februari samma år. Föreningen överlämnades till bostadsrättshavarna den 22 oktober Första ordinarie föreningsstämma hölls den 11 maj Föreningen innehar tomträtten till, äger och förvaltar byggnaderna på fastigheterna: Islinge 1, Vissinge 1, Elinsborg 1, Hasslinge 1, Skäftinge 1, Hydinge 1, Hydinge 2 samt Mellinge 1. Tomträtt innehas även på fastigheten Tensta 4:8; parkeringen vid Elinsborgsbacken. Förvaltningsområdet omfattar 20 bostadsbyggnader, 2 varmgarage och 2 separata parkerings- och kallgarage, tillsammans 680 parkeringsplatser. I övrigt finns 3 undercentraler, 64 fläktrum, 9 tvättstugor, 421 våningsplan och 80 entréer. Förutom bostadsrättshavarna är HSB Stockholm medlem i föreningen. Av föreningens 675 lägenheter är samtliga upplåtna med bostadsrätt. Vid årsskiftet 01/02 ägde föreningen elva lägenheter, som hyrs ut. Samtliga lägenheter har tillgång till kabel-tv samt el och bränsle, vilket ingår i avgiften. Avgiften är i genomsnitt 574 kr/kvm. Föreningens egendom är fullvärdesförsäkrad i Folksam. Fördelningen av lägenheterna är: 1 Rum och kokvrå 60 st. 2 Rum och kök 127 st. 3 Rum och kök 319 st. 4 Rum och kök 165 st. 5 Rum och kök 4 st. sida 3 / 9

4 Årsredovisning 2001 Brf Päronet nr 7, Stockholm STYRELSE Ledamöter Ulf Larsson Ordförande Igor Gazdik vice ordförande, studieorganisatör t.o.m Tyrone Milton sekreterare t.o , vice ordförande f.o.m Lennart Berggren ledamot, sekr. f.o.m Shahida Ismail ledamot Tomi Liljeqvist ledamot f.o.m Karl Nordlander ledamot t.o.m Gun Zorn ledamot f.o.m Tomas Merio ledamot utsedd av HSB Stockholm Marianne Fernlund suppleant, tjänstgörande ledamot f.o.m , t.o.m Eva Solid suppleant t.o.m Maud Holm suppleant, studieombud f.o.m Basharat Rehman suppleant t.o.m Mick Malbro suppleant f.o.m Masood Minhas suppleant f.o.m Stig Näslund suppleant utsedd av HSB Stockholm Följande personers mandattid går ut: Tyrone Milton, Shahida Ismail, Lennart Berggren, ordinarie ledamöter. Maud Holm suppleant. Firmatecknare har varit: Ulf Larsson, Tyrone Milton, Tomi Liljeqvist och Lennart Berggren, två i förening. Inom styrelsen har följande arbetsgrupper verkat enligt följande: Aktiviteter, Information, Fastighet/Ekonomi och Projektgrupp. Utbildning av styrelsen Styrelsen har genomgått en dagskurs i organisation och ekonomi ledd av HSB, den 9 september. Sekreteraren deltog i en sekreterarkurs den 24 nov. HSB-webb kursen fick avbrytas på grund av nya program. Tyrone Milton har genomgått en ordförandeutbildning. Styrelsen har genomgått en utbildning i certifiering av bostadsrätt. REVISORER Revisor är BoRevision AB, utsedd av HSB:s Riksförbund och av stämman vald revisor Tea Marjamäki och revisorssuppleant Sune Olsson. sida 4 / 9

5 Årsredovisning 2001 Brf Päronet nr 7, Stockholm VALBEREDNING Vid årsstämman utsågs följande ledamöter att arbeta i valberedningen: Rune Olofsson Mb 16 sammankallande Iris Johnsson Mb 4 Jan Augustsson Sb 15 Charly Chahine Mb 8 Riaz Akthar Mohammad Sb 21 HSB:s DISTRIKT SPÅNGA/TENSTA I distriktstyrelsen har föreningen haft följande representanter: Igor Gazdik, Lilian Nenzén. Arne Färggren till Ombud Valda distriktsombud har varit från den 13 juni: Ord. 8 st Supp. 3 st Bruno Eklöv Sune Olsson K-G Löfgren Lars Wallsten Mehmet Göker Mona Wendelfors Iris Johnsson Tomi Liljeqvist Pedro Losada Henry Lundberg Tyrone Milton Distriktstyrelsen har under året erbjudit flera aktiviteter. Den populära 55-årsresan den 10 juni gick i år till Ellboda Värdshus vid Bogesunds slott nära Vaxholm. Ca 80 personer deltog. SAMMANTRÄDEN Årsstämman Föreningens årsstämma hölls den 13 juni i Tensta Träff. Enligt röstlängden deltog 176 st. medlemmar, varav 31 st. enligt gällande fullmakter. Tre motioner hade inkommit från en förslagsställare. Mötesordförande var Åke Allard och mötessekreterare Håkan Nygren. Justerare var Riaz Akhtar Mohammad och Birgitta Pahlén. sida 5 / 9

6 Årsredovisning 2001 Brf Päronet nr 7, Stockholm Styrelsemöten Styrelsen har haft 12 protokollförda styrelsemöten under året. Ett konstituerande möte hölls den 13 juni. FÖRVALTNING Riksbyggen sköter vår förvaltning. Vårt förvaltningskontor på Skäftingebacken 40 flyttade den 17 april tillsamman med vår fastighetsservice och finns nu på Skäftingebacken 21. Gamla lokalen har sedan hyrts ut. HUSOMBUD Husombud har varit: Shalala och Basharat Rehman, Sb 8, Alazar Hagos, Sb 14, Eva Solid, Sb 22, Qamar Mohammad Sb 22, Mats Åke Granberg, Sb 30, Gunnel Hallstrand Sb 7, Gunnar Kulleskog, Sb 13, Henry Schölin, Sb 15, M Riaz Ahktar, Sb 21, Marianne Fernlund, Mb 4, Sia Papatheodorou, Mb 8, Lena Spano, Mb 18, Marietta Sundberg, Vb 5, Karl Nordlander, Vb 11, Sonja Wallsten, Eb 19, Lennart Eriksson, Eb 25, Margit Hellman, Eb 20, Mona Wendelfors, Eb 36 och Gunnar Malmström, Eb 40.Skäftingebacken 36-40, Elinsborgsbacken och Eb har saknat husombud. Möten med husombuden har skett en gång under året. Den årliga middagen med husombud och avgående styrelseledamöter ägde rum under februari månad. FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT P-däcken På Vissingebacken har tätats, asfalterats och målats med större p-platser. Tak Omläggning av taken har färdigställts under året, även dagvattenbrunnar har bytits. Samtliga fläktrum (40 st.) har fått nya tak. Hyreslägenheter Underhållsreparation av föreningens hyreslägenheter har skett under året. OVK Ventilationen i hela fastighetsbeståndet är nu godkänd. Hyreslokal (Tidigare damfriseringen Mb 16) har reparerats efter branden (försäkringsskada). Styrelsen har efter ansökan om bygglov till lägenhet, samt beslutat att göra den till gästlägenhet. Den kommer att hyras ut till medlemmarna i föreningen från början av sida 6 / 9

7 Årsredovisning 2001 Brf Päronet nr 7, Stockholm PÅGÅENDE PROJEKT Tvättstugor Renovering, målning och digitalisering av våra tvättstugor kommer att färdigställas under P-platser Uppsättning av motorvärmaruttag på Elinsborgsbacken, uppsättning av belysning samt asfaltering och målning på Elinsborgsbacken och Vissingebacken kommer att genomföras under Trapphus Bättring av målning färdigställs under Garageportar Byte till nya kommer att göras under Dörrar i fasad Gamla trädörrar bytes mot nya ståldörrar ca 40 st. Varm- och kallgarage Invändig samt utvändig målning av kallgaragen kommer att färdigställas under Föreningslokalen Rivning av mellanvägg görs, för att bättre kunna disponera lokalen, samt att vi gör en allmän uppfräschning. Certifiering Styrelsen kommer att påbörja förberedelser för certifiering av föreningen genom HSB. UNDERHÅLLSPLAN Hissar Anbud kommer att tas in på byte av våra hissar. Arbetet kommer att påbörjas under 2002 och pågå under 2-4 år. Kostnaden kommer att finansieras med eget kapital. I övrigt ligger vår långsiktiga underhållsplan fast. TV-KANALUTBUD/ I EGET NÄT Digitaliseringen av kanalerna fortsätter. Styrelsen har en utredning på gång för att se över möjligheten till att kunna erbjuda ytterligare kanaler från andra länder. MEDLEMSÄRENDEN Andrahandsuthyrningar Under året har 3 andrahandsuthyrningar varit aktuella. Dessa är fortfarande gällande vid årets slut. Överlåtelser under året 78 stycken överlåtelser har skett, vilket motsvarar 11,5 % av det totala lägenhetsbeståndet. I snitt har 6,5 överlåtelser gjorts per månad. sida 7 / 9

8 Årsredovisning 2001 Brf Päronet nr 7, Stockholm EKONOMI Årsavgift/Hyror Styrelsen beslöt att årsavgift/hyror för P-platser och garageplatser år 2002 skall vara oförändrade. Styrelsen beslöt att höja hyrorna för hyreslägenheterna med 5 %. Lån Föreningens likviditet är god. Lån på 81 miljoner har löptider på 5-8 år för att sprida omsättningen jämnare över åren. Ett lån har rörlig ränta. Våra lån motsvarar cirka kr/m2 För en 3:a på 81 kvm har således föreningen lån på kronor. INFORMATION & KOMMUNIKATION Päronbladet Informationsbladet till de boende har delats ut fyra gånger under året till alla hushåll. Päronkanalen Sedan flera år har föreningen en egen TV-kanal med en textslinga/bildspel. Päronkanalen är en bra resurs som mycket snabbt och effektivt når ut med information. Under 2001 utsändes ca: 100 meddelanden/annonser Snabbinformation Förvaltningen har vid olika tillfällen sänt ut eller anslagit i portarna hos berörda, så kallade förvaltarmeddelanden, för avisering om aktuella arbeten. FÖRENINGENS AKTIVITETER Möt styrelsen Den första onsdagen i varje månad (förutom under sommaren) har medlemmarna haft möjlighet att träffa någon från styrelsen i föreningslokalen. Vid dessa tillfällen har man kunnat diskutera aktuella frågor. Detta har varit en uppskattad aktivitet. Cirka fyra till åtta medlemmar har infunnit sig vid de olika tillfällena. Päronträffar På grund av att det är svårt att finna några som vill hjälpa till, har bara två päronträffar genomförts. Öppet hus Den 13 oktober hade vi en mycket välbesökt Pärondag med ca 210 besökande. De boende kunde bl.a. se en utställning om säkerhetsdörrar och brandvarnare. Möta styrelsen, vandra runt till föreningens olika lokaler, såsom undercentralen och kanal/tv-anläggningen. Under Pärondagen informerades om eventuellt utökat kanalutbud. De boende kunde också delta i tipspromenad med efterföljande prisutdelning. Aktivitetsgruppen Gruppens mål har varit att tillvarata de boendes gemensamma intressen och utveckla dessa. Tanken med aktiviteterna har varit att skapa en brygga mellan de boende ung som gammal. Under året anordnade aktivitetsgruppen tre st. Barndisco samt en sagostund för de mindre barnen. En nybörjarkurs i engelska genomfördes under våren. sida 8 / 9

9 Årsredovisning 2001 Brf Päronet nr 7, Stockholm I egen regi har föreningen fortsatt kurserna i datakunskap, där Lennart Berggren (Sb 18) är kursledare. Kursverksamheten flyttade till en egen lokal på Elinsborgsbacken 22 1 tr. ned. Kurserna har omfattade Windows 98, Word, Excel & Internet med e-post. Fritidsverksamhet För andra året har barn och ungdomar kunnat köra och bygga bilbana på Eb 23, under ideell ledning av Björn Millberg (Mb 20), en gång i veckan. Det har varit 5-10 barn/ungdomar varje gång. Det är en Scalextric (skala 1/32), ca 20 meter lång fyrspårig bilbana med olika bilar som det övningskörts och tävlats med. Pärontomten Den 21 december kom föreningens egen tomte till alla barnen. Denna gång var vi på Vissingebacken. ÅRETS ÖVERSKOTT Årets överskott överförs till dispositionsfonden enligt stadgarnas 33. AVSLUTANDE ORD År 2001 var ett ekonomiskt mycket bra år i föreningen. Föreningens fastigheter är väl underhållna. Värdet på våra lägenheter har höjts kraftigt under året. Föreningen har nu väl underhållna hus i överensstämmelse med föreningens långsiktiga underhållsplan. Det, tillsammans med att vi har sänkt årsavgifterna och bibehållet nuvarande årsavgifter under de sista två åren, gör att vår förening är mycket attraktiv, vilket hörs från många externa, bland annat av fastighetsmäklare. Kommande underhållsåtgärder kan bekostas med egna medel. Föreningen har en god likviditet. Föreningens medel lånas ut till god ränta. Föreningens lån är väl placerade och riskerna för en eventuell räntehöjning kan mötas utan chockhöjning av årsavgifterna. Vi fortsätter att arbeta för att öka och framförallt förbättra intresset för vårt område. Vår strävan är att förbättra både fastigheterna och göra det möjligt för dem som vill, att engagera sig i vår förening. Det har därför bildats kommittéer som nu får fortsätta att hjälpa till med att skapa möjligheterna till ett aktivt boende, för alla i Päronet. Föreningen tackar särskilt de som ideellt har engagerat sig för vår förening. sida 9 / 9

10 1 Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Hyres- och avgiftsbortfall Bränsleavgifter Övriga förvaltningsintäkter Rörelsens kostnader Reparationer Underhåll Fastighetsskatt Driftskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Statliga bostadsbyggnadssubventioner Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Årets resultat

11 2 Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och markanläggningar Maskiner, inventarier Pågående nyanläggning Bostadslånepost Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Bostadsrätter Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres-, andra kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Specialutlåning till Riksbyggen / HSB Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

12 3 Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 19 Bundet eget kapital Insatser Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Föreningens underhållsfond Långfristiga skulder Fastighetslån, långa Kortfristiga skulder Fastighetslån, korta Leverantörsskulder Skatteskulder Medlemmarnas reparationsfond Övriga skulder, korta Upplupna kostn. och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ansvarsförbindelser Inga Inga Ställda panter Fastighetsinteckningar

13 4 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen. Jämförelseårets resultat- och balansräkningar har omgrupperats för att erhålla bättre jämförbarhet med årets uppställning. Värderingsprinciper m m Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader Stambyte Fönster och markanläggningar, annuitetsplan Ombyggnad, markrenovering Låssystem Inventarier 50 år 30 år 30 år 20 år 10 år 3-10 år Not 1 Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder Avgår: avsatt till medl. reparationsfond Hyror, bostäder Hyror, lokaler Hyror, garage Hyror, p-platser Hyror, föreningslokal Not 2 Hyres- och avgiftsbortfall Hyres- och avgiftsbortfall, bostäder Hyres- och avgiftsbortfall, lokaler Hyres- och avgiftsbortfall, garage och p-platser

14 5 Not 3 Underhåll Avsättning till underhållsfonden Nedlagda underhållskostnader Avgår: uttag ur underhållsfonden Not 4 Driftskostnader Tomträttsavgäld Fastighetsförsäkring Arvode förvaltning Kabel-TV IT-kostnader Juridiska kostnader Arvode revision Årsstämma, fritidsmedel, möteskostn Övriga förvaltningskostnader Fastighetsskötsel / städning Sotning Obligatoriska besiktningar Bevakningskostnader Vinterkostnader Förbrukningsinventarier,-material Reparation inventarier och verktyg Vatten El Uppvärmning Sophantering Not 5 Övriga kostnader Lokalkostnader Årsavgift lägenhet Resekostnader Annonsering 781 Kontorsmateriel Telefon och porto Förluster fordringar Tidskrifter och facklitteratur Medlems- och föreningsavgifter Serviceavgifter Köpta tjänster Konsultarvoden Bankkostnader Anskaffningskostnad lgh och lokal

15 6 Överlåtelseavgift / pantavgift Not 6 Personalkostnader Föreningen har ingen anställd personal. Medelantalet anställda 5 Varav män 4 Varav kvinnor 1 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsearvoden Övriga Föreningsvalda revisorer Kostnadsersättning Utbildning, förtroendevalda Summa Sociala kostnader Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige. Not 7 Avskrivningar av anläggningstillgångar Bostadslånepost Byggnader Om- och tillbyggnad Markanläggningar Maskiner och inventarier Not 8 Ränteintäkter Ränteintäkter avräkning med FSB / Allkonto HSB Ränteintäkter spec. utlån till RB / HSB Övrigt FSB = Föreningssparbanken RB = Riksbyggen Not 9 Räntekostnader Räntekostnader, fastighetslån Övriga räntekostnader Övriga finansiella kostnader

16 7 Not 10 Byggnader och markanläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Byggnader Fastighetsförbättringar Markanläggningar / markrenovering Nyanskaffningar fastighetsförbättringar Reglering lån fastighetsförbättringar Summa ack. anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Byggnader Fastighetsförbättringar Markanläggningar / markrenovering Årets avskrivning enligt plan Summa ack. avskr. enligt plan Planenligt restvärde byggnader vid årets slut Planenligt restvärde fastighetsförbättringar vid årets slut Planenligt restvärde markanläggningar vid årets slut Planenligt restvärde vid årets slut Taxeringsvärden, byggnader Taxeringsvärden, mark Not 11 Maskiner, inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Maskiner och inventarier Årets nyanskaffningar Årets utrangeringar Summa anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början

17 8 Årets avskrivningar Maskiner och inventarier Ackumulerade avskrivningar Utrangeringar Maskiner och inventarier Summa ack. avskr. enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Not 12 Bostadslånepost Anskaffningsvärde Ackumulerad förändring bostadslånepost Förändring av bostadslånepost Bokfört värde Not 13 Långfristiga värdepappersinnehav Andelar HSB Andelar Fonus Not 14 Bostadsrätter Bostadsrätter Lgh Lgh Lgh Lgh Lgh Lgh Lgh Lgh Lgh Lgh Lgh Not 15 Övriga fordringar Skattekonto Skattefordringar fastighetsskatt HSB

18 9 Not 16 Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter Fora Räntebidrag Ränteintäkter Fastighetsförsäkring Tomträttsavgäld Avgifter vatten Stockholms gatu- och fastighetskontor Svensk Programagentur Birka Energi kreditfakturor Not 17 Specialutlåning till Riksbyggen 90 dagar t o m , ränta 3,75 % dagar t o m , ränta 3,75 % dagar t o m , ränta 3,75 % dagar t o m , ränta 3,75 % dagar t o m , ränta 4,75 % Not 18 Kassa och bank Handkassa HSB Allkonto Postgiro Avräkning med FSB Bankmedel Not 19 Eget kapital Insatser och Balanserad Resultat uppl. avgift vinst Vid årets början Disposition enl stämmobeslut Årets resultat Vid årets slut Not 20 Föreningens underhållsfond Behållning vid årets början Avsättning enligt plan Uttag ur fond Behållning vid årets slut

19 10 Not 21 Fastighetslån, långa Låneinstitut Räntesats % Skuld Omsättning S-E-Banken 4, S-E-Banken 4, S-E-Banken 5, S-E-Banken 5, S-E-Banken 5, SBAB 5, SBAB 5, SBAB 5, SBAB 5, SBAB 5, SBAB 5, SBAB 5, Stadshypotek 6, Stadshypotek 6, Stadshypotek 6, Stadshypotek 6, Stadshypotek 6, Stadshypotek 6, Stadshypotek 4, Rörligt Summa Avgår nästa års amortering Skuld vid årets slut Not 22 Upplupna kostn. och förutbetalda intäkter Sociala avgifter Räntekostnader Förutbetalda hyror och avgifter Reparation och underhåll El Fjärrvärme Renhållning Riksbyggen Revision Fakturor tillhörande verksamhetsåret Uttagsbeskattning

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

årsredovisning B R F MASTHUGGET 98/99

årsredovisning B R F MASTHUGGET 98/99 årsredovisning B R F MASTHUGGET 98/99 D A G O R D N I N G a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Stämmans öppnande Fastställande av röstlängd Val av stämmoordförande Val av stämmosekreterare Val av en

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013

Årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2012/2013 inledning 1(23) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll...

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. 2010-09-01 till 2011-08-31 ~~ ~ ~.

Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. 2010-09-01 till 2011-08-31 ~~ ~ ~. , HSB:s brfmälaren i Stockholm Arsredovisning 2010-2011 org nr: 702001-4895 www.hsb.se HSB:s BrfMälaren i Stockholm Organisationsnummer: 702001-4895 Årsredovisning 2010-09-01 till 2011-08-31 1(10) ~ fl~~.t

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Sid. 1 av 13 Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Bostadsrättsföreningen Y.K.- HUSET Furusundsgatan 9 Org. Nr.: 71 64 05-7387 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 Januari 2006-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

Ställda panter avser pantbrev/inteckningar, som föreningen lämnat som säkerhet för lån.

Ställda panter avser pantbrev/inteckningar, som föreningen lämnat som säkerhet för lån. Liten ordlista För att bättre förstå årsredovisningen finns här förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångarna är tillgångar i föreningen avsedda för

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret Brf Lagmanstinget 5 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Lagmanstinget 5 1(12) Årsredovisning Styrelsen för Brf Lagmanstinget 5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret Årsredovisning för BrfViken 1 Räkenskapsåret 2008 BrfViken l 1(13) Styrelsen för BrfViken I, Solna Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Föreningen bildades 1982-04-16 och registrerades hos Länsstyrelsen 1982-07-05.

Föreningen bildades 1982-04-16 och registrerades hos Länsstyrelsen 1982-07-05. ÅRSREDOVISNING För HSB:s bostasrättsförening SNÖSÄTRA nr 229 i Stockholm Styrelsen för HSB: s bostadsrättsförening Snösätra nr 229 i Stockholm får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under

Läs mer