Årsredovisning 2001 Brf Päronet nr 7, Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2001 Brf Päronet nr 7, Stockholm"

Transkript

1 Årsredovisning 2001 Brf Päronet nr 7, Stockholm FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...3 STYRELSE...4 Ledamöter...4 Utbildning av styrelsen...4 REVISORER...4 VALBEREDNING...5 HSB:s DISTRIKT SPÅNGA/TENSTA...5 Ombud...5 SAMMANTRÄDEN...5 Årsstämman...5 Styrelsemöten...6 FÖRVALTNING...6 HUSOMBUD...6 FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT...6 P-däcken...6 Tak...6 Hyreslägenheter...6 OVK...6 Hyreslokal...6 PÅGÅENDE PROJEKT...7 Tvättstugor...7 P-platser...7 Trapphus...7 Garageportar...7 Dörrar i fasad...7 Varm- och kallgarage...7 Föreningslokalen...7 Certifiering...7 UNDERHÅLLSPLAN...7 Hissar...7 TV-KANALUTBUD/ I EGET NÄT...7 MEDLEMSÄRENDEN...7 Andrahandsuthyrningar...7 Överlåtelser under året...7 EKONOMI...8 Årsavgift/Hyror...8 Lån...8 INFORMATION & KOMMUNIKATION...8 Päronbladet...8 Päronkanalen...8 Snabbinformation...8 FÖRENINGENS AKTIVITETER...8 Möt styrelsen...8 sida 1 / 9

2 Årsredovisning 2001 Brf Päronet nr 7, Stockholm Päronträffar...8 Öppet hus...8 Aktivitetsgruppen...8 Fritidsverksamhet...9 Pärontomten...9 ÅRETS ÖVERSKOTT...9 AVSLUTANDE ORD...9 RESULTATRÄKNING (1) BALANSRÄKNING (2-3) NOTER.(4-11) REVISIONSBERÄTTELSE.21 sida 2 / 9

3 Årsredovisning 2001 Brf Päronet nr 7, Stockholm FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den 15 januari 1965 bildades vår förening. Den blev registrerad den 27 februari samma år. Föreningen överlämnades till bostadsrättshavarna den 22 oktober Första ordinarie föreningsstämma hölls den 11 maj Föreningen innehar tomträtten till, äger och förvaltar byggnaderna på fastigheterna: Islinge 1, Vissinge 1, Elinsborg 1, Hasslinge 1, Skäftinge 1, Hydinge 1, Hydinge 2 samt Mellinge 1. Tomträtt innehas även på fastigheten Tensta 4:8; parkeringen vid Elinsborgsbacken. Förvaltningsområdet omfattar 20 bostadsbyggnader, 2 varmgarage och 2 separata parkerings- och kallgarage, tillsammans 680 parkeringsplatser. I övrigt finns 3 undercentraler, 64 fläktrum, 9 tvättstugor, 421 våningsplan och 80 entréer. Förutom bostadsrättshavarna är HSB Stockholm medlem i föreningen. Av föreningens 675 lägenheter är samtliga upplåtna med bostadsrätt. Vid årsskiftet 01/02 ägde föreningen elva lägenheter, som hyrs ut. Samtliga lägenheter har tillgång till kabel-tv samt el och bränsle, vilket ingår i avgiften. Avgiften är i genomsnitt 574 kr/kvm. Föreningens egendom är fullvärdesförsäkrad i Folksam. Fördelningen av lägenheterna är: 1 Rum och kokvrå 60 st. 2 Rum och kök 127 st. 3 Rum och kök 319 st. 4 Rum och kök 165 st. 5 Rum och kök 4 st. sida 3 / 9

4 Årsredovisning 2001 Brf Päronet nr 7, Stockholm STYRELSE Ledamöter Ulf Larsson Ordförande Igor Gazdik vice ordförande, studieorganisatör t.o.m Tyrone Milton sekreterare t.o , vice ordförande f.o.m Lennart Berggren ledamot, sekr. f.o.m Shahida Ismail ledamot Tomi Liljeqvist ledamot f.o.m Karl Nordlander ledamot t.o.m Gun Zorn ledamot f.o.m Tomas Merio ledamot utsedd av HSB Stockholm Marianne Fernlund suppleant, tjänstgörande ledamot f.o.m , t.o.m Eva Solid suppleant t.o.m Maud Holm suppleant, studieombud f.o.m Basharat Rehman suppleant t.o.m Mick Malbro suppleant f.o.m Masood Minhas suppleant f.o.m Stig Näslund suppleant utsedd av HSB Stockholm Följande personers mandattid går ut: Tyrone Milton, Shahida Ismail, Lennart Berggren, ordinarie ledamöter. Maud Holm suppleant. Firmatecknare har varit: Ulf Larsson, Tyrone Milton, Tomi Liljeqvist och Lennart Berggren, två i förening. Inom styrelsen har följande arbetsgrupper verkat enligt följande: Aktiviteter, Information, Fastighet/Ekonomi och Projektgrupp. Utbildning av styrelsen Styrelsen har genomgått en dagskurs i organisation och ekonomi ledd av HSB, den 9 september. Sekreteraren deltog i en sekreterarkurs den 24 nov. HSB-webb kursen fick avbrytas på grund av nya program. Tyrone Milton har genomgått en ordförandeutbildning. Styrelsen har genomgått en utbildning i certifiering av bostadsrätt. REVISORER Revisor är BoRevision AB, utsedd av HSB:s Riksförbund och av stämman vald revisor Tea Marjamäki och revisorssuppleant Sune Olsson. sida 4 / 9

5 Årsredovisning 2001 Brf Päronet nr 7, Stockholm VALBEREDNING Vid årsstämman utsågs följande ledamöter att arbeta i valberedningen: Rune Olofsson Mb 16 sammankallande Iris Johnsson Mb 4 Jan Augustsson Sb 15 Charly Chahine Mb 8 Riaz Akthar Mohammad Sb 21 HSB:s DISTRIKT SPÅNGA/TENSTA I distriktstyrelsen har föreningen haft följande representanter: Igor Gazdik, Lilian Nenzén. Arne Färggren till Ombud Valda distriktsombud har varit från den 13 juni: Ord. 8 st Supp. 3 st Bruno Eklöv Sune Olsson K-G Löfgren Lars Wallsten Mehmet Göker Mona Wendelfors Iris Johnsson Tomi Liljeqvist Pedro Losada Henry Lundberg Tyrone Milton Distriktstyrelsen har under året erbjudit flera aktiviteter. Den populära 55-årsresan den 10 juni gick i år till Ellboda Värdshus vid Bogesunds slott nära Vaxholm. Ca 80 personer deltog. SAMMANTRÄDEN Årsstämman Föreningens årsstämma hölls den 13 juni i Tensta Träff. Enligt röstlängden deltog 176 st. medlemmar, varav 31 st. enligt gällande fullmakter. Tre motioner hade inkommit från en förslagsställare. Mötesordförande var Åke Allard och mötessekreterare Håkan Nygren. Justerare var Riaz Akhtar Mohammad och Birgitta Pahlén. sida 5 / 9

6 Årsredovisning 2001 Brf Päronet nr 7, Stockholm Styrelsemöten Styrelsen har haft 12 protokollförda styrelsemöten under året. Ett konstituerande möte hölls den 13 juni. FÖRVALTNING Riksbyggen sköter vår förvaltning. Vårt förvaltningskontor på Skäftingebacken 40 flyttade den 17 april tillsamman med vår fastighetsservice och finns nu på Skäftingebacken 21. Gamla lokalen har sedan hyrts ut. HUSOMBUD Husombud har varit: Shalala och Basharat Rehman, Sb 8, Alazar Hagos, Sb 14, Eva Solid, Sb 22, Qamar Mohammad Sb 22, Mats Åke Granberg, Sb 30, Gunnel Hallstrand Sb 7, Gunnar Kulleskog, Sb 13, Henry Schölin, Sb 15, M Riaz Ahktar, Sb 21, Marianne Fernlund, Mb 4, Sia Papatheodorou, Mb 8, Lena Spano, Mb 18, Marietta Sundberg, Vb 5, Karl Nordlander, Vb 11, Sonja Wallsten, Eb 19, Lennart Eriksson, Eb 25, Margit Hellman, Eb 20, Mona Wendelfors, Eb 36 och Gunnar Malmström, Eb 40.Skäftingebacken 36-40, Elinsborgsbacken och Eb har saknat husombud. Möten med husombuden har skett en gång under året. Den årliga middagen med husombud och avgående styrelseledamöter ägde rum under februari månad. FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT P-däcken På Vissingebacken har tätats, asfalterats och målats med större p-platser. Tak Omläggning av taken har färdigställts under året, även dagvattenbrunnar har bytits. Samtliga fläktrum (40 st.) har fått nya tak. Hyreslägenheter Underhållsreparation av föreningens hyreslägenheter har skett under året. OVK Ventilationen i hela fastighetsbeståndet är nu godkänd. Hyreslokal (Tidigare damfriseringen Mb 16) har reparerats efter branden (försäkringsskada). Styrelsen har efter ansökan om bygglov till lägenhet, samt beslutat att göra den till gästlägenhet. Den kommer att hyras ut till medlemmarna i föreningen från början av sida 6 / 9

7 Årsredovisning 2001 Brf Päronet nr 7, Stockholm PÅGÅENDE PROJEKT Tvättstugor Renovering, målning och digitalisering av våra tvättstugor kommer att färdigställas under P-platser Uppsättning av motorvärmaruttag på Elinsborgsbacken, uppsättning av belysning samt asfaltering och målning på Elinsborgsbacken och Vissingebacken kommer att genomföras under Trapphus Bättring av målning färdigställs under Garageportar Byte till nya kommer att göras under Dörrar i fasad Gamla trädörrar bytes mot nya ståldörrar ca 40 st. Varm- och kallgarage Invändig samt utvändig målning av kallgaragen kommer att färdigställas under Föreningslokalen Rivning av mellanvägg görs, för att bättre kunna disponera lokalen, samt att vi gör en allmän uppfräschning. Certifiering Styrelsen kommer att påbörja förberedelser för certifiering av föreningen genom HSB. UNDERHÅLLSPLAN Hissar Anbud kommer att tas in på byte av våra hissar. Arbetet kommer att påbörjas under 2002 och pågå under 2-4 år. Kostnaden kommer att finansieras med eget kapital. I övrigt ligger vår långsiktiga underhållsplan fast. TV-KANALUTBUD/ I EGET NÄT Digitaliseringen av kanalerna fortsätter. Styrelsen har en utredning på gång för att se över möjligheten till att kunna erbjuda ytterligare kanaler från andra länder. MEDLEMSÄRENDEN Andrahandsuthyrningar Under året har 3 andrahandsuthyrningar varit aktuella. Dessa är fortfarande gällande vid årets slut. Överlåtelser under året 78 stycken överlåtelser har skett, vilket motsvarar 11,5 % av det totala lägenhetsbeståndet. I snitt har 6,5 överlåtelser gjorts per månad. sida 7 / 9

8 Årsredovisning 2001 Brf Päronet nr 7, Stockholm EKONOMI Årsavgift/Hyror Styrelsen beslöt att årsavgift/hyror för P-platser och garageplatser år 2002 skall vara oförändrade. Styrelsen beslöt att höja hyrorna för hyreslägenheterna med 5 %. Lån Föreningens likviditet är god. Lån på 81 miljoner har löptider på 5-8 år för att sprida omsättningen jämnare över åren. Ett lån har rörlig ränta. Våra lån motsvarar cirka kr/m2 För en 3:a på 81 kvm har således föreningen lån på kronor. INFORMATION & KOMMUNIKATION Päronbladet Informationsbladet till de boende har delats ut fyra gånger under året till alla hushåll. Päronkanalen Sedan flera år har föreningen en egen TV-kanal med en textslinga/bildspel. Päronkanalen är en bra resurs som mycket snabbt och effektivt når ut med information. Under 2001 utsändes ca: 100 meddelanden/annonser Snabbinformation Förvaltningen har vid olika tillfällen sänt ut eller anslagit i portarna hos berörda, så kallade förvaltarmeddelanden, för avisering om aktuella arbeten. FÖRENINGENS AKTIVITETER Möt styrelsen Den första onsdagen i varje månad (förutom under sommaren) har medlemmarna haft möjlighet att träffa någon från styrelsen i föreningslokalen. Vid dessa tillfällen har man kunnat diskutera aktuella frågor. Detta har varit en uppskattad aktivitet. Cirka fyra till åtta medlemmar har infunnit sig vid de olika tillfällena. Päronträffar På grund av att det är svårt att finna några som vill hjälpa till, har bara två päronträffar genomförts. Öppet hus Den 13 oktober hade vi en mycket välbesökt Pärondag med ca 210 besökande. De boende kunde bl.a. se en utställning om säkerhetsdörrar och brandvarnare. Möta styrelsen, vandra runt till föreningens olika lokaler, såsom undercentralen och kanal/tv-anläggningen. Under Pärondagen informerades om eventuellt utökat kanalutbud. De boende kunde också delta i tipspromenad med efterföljande prisutdelning. Aktivitetsgruppen Gruppens mål har varit att tillvarata de boendes gemensamma intressen och utveckla dessa. Tanken med aktiviteterna har varit att skapa en brygga mellan de boende ung som gammal. Under året anordnade aktivitetsgruppen tre st. Barndisco samt en sagostund för de mindre barnen. En nybörjarkurs i engelska genomfördes under våren. sida 8 / 9

9 Årsredovisning 2001 Brf Päronet nr 7, Stockholm I egen regi har föreningen fortsatt kurserna i datakunskap, där Lennart Berggren (Sb 18) är kursledare. Kursverksamheten flyttade till en egen lokal på Elinsborgsbacken 22 1 tr. ned. Kurserna har omfattade Windows 98, Word, Excel & Internet med e-post. Fritidsverksamhet För andra året har barn och ungdomar kunnat köra och bygga bilbana på Eb 23, under ideell ledning av Björn Millberg (Mb 20), en gång i veckan. Det har varit 5-10 barn/ungdomar varje gång. Det är en Scalextric (skala 1/32), ca 20 meter lång fyrspårig bilbana med olika bilar som det övningskörts och tävlats med. Pärontomten Den 21 december kom föreningens egen tomte till alla barnen. Denna gång var vi på Vissingebacken. ÅRETS ÖVERSKOTT Årets överskott överförs till dispositionsfonden enligt stadgarnas 33. AVSLUTANDE ORD År 2001 var ett ekonomiskt mycket bra år i föreningen. Föreningens fastigheter är väl underhållna. Värdet på våra lägenheter har höjts kraftigt under året. Föreningen har nu väl underhållna hus i överensstämmelse med föreningens långsiktiga underhållsplan. Det, tillsammans med att vi har sänkt årsavgifterna och bibehållet nuvarande årsavgifter under de sista två åren, gör att vår förening är mycket attraktiv, vilket hörs från många externa, bland annat av fastighetsmäklare. Kommande underhållsåtgärder kan bekostas med egna medel. Föreningen har en god likviditet. Föreningens medel lånas ut till god ränta. Föreningens lån är väl placerade och riskerna för en eventuell räntehöjning kan mötas utan chockhöjning av årsavgifterna. Vi fortsätter att arbeta för att öka och framförallt förbättra intresset för vårt område. Vår strävan är att förbättra både fastigheterna och göra det möjligt för dem som vill, att engagera sig i vår förening. Det har därför bildats kommittéer som nu får fortsätta att hjälpa till med att skapa möjligheterna till ett aktivt boende, för alla i Päronet. Föreningen tackar särskilt de som ideellt har engagerat sig för vår förening. sida 9 / 9

10 1 Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Hyres- och avgiftsbortfall Bränsleavgifter Övriga förvaltningsintäkter Rörelsens kostnader Reparationer Underhåll Fastighetsskatt Driftskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Statliga bostadsbyggnadssubventioner Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Årets resultat

11 2 Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och markanläggningar Maskiner, inventarier Pågående nyanläggning Bostadslånepost Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Bostadsrätter Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres-, andra kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Specialutlåning till Riksbyggen / HSB Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

12 3 Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 19 Bundet eget kapital Insatser Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Föreningens underhållsfond Långfristiga skulder Fastighetslån, långa Kortfristiga skulder Fastighetslån, korta Leverantörsskulder Skatteskulder Medlemmarnas reparationsfond Övriga skulder, korta Upplupna kostn. och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ansvarsförbindelser Inga Inga Ställda panter Fastighetsinteckningar

13 4 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen. Jämförelseårets resultat- och balansräkningar har omgrupperats för att erhålla bättre jämförbarhet med årets uppställning. Värderingsprinciper m m Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader Stambyte Fönster och markanläggningar, annuitetsplan Ombyggnad, markrenovering Låssystem Inventarier 50 år 30 år 30 år 20 år 10 år 3-10 år Not 1 Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder Avgår: avsatt till medl. reparationsfond Hyror, bostäder Hyror, lokaler Hyror, garage Hyror, p-platser Hyror, föreningslokal Not 2 Hyres- och avgiftsbortfall Hyres- och avgiftsbortfall, bostäder Hyres- och avgiftsbortfall, lokaler Hyres- och avgiftsbortfall, garage och p-platser

14 5 Not 3 Underhåll Avsättning till underhållsfonden Nedlagda underhållskostnader Avgår: uttag ur underhållsfonden Not 4 Driftskostnader Tomträttsavgäld Fastighetsförsäkring Arvode förvaltning Kabel-TV IT-kostnader Juridiska kostnader Arvode revision Årsstämma, fritidsmedel, möteskostn Övriga förvaltningskostnader Fastighetsskötsel / städning Sotning Obligatoriska besiktningar Bevakningskostnader Vinterkostnader Förbrukningsinventarier,-material Reparation inventarier och verktyg Vatten El Uppvärmning Sophantering Not 5 Övriga kostnader Lokalkostnader Årsavgift lägenhet Resekostnader Annonsering 781 Kontorsmateriel Telefon och porto Förluster fordringar Tidskrifter och facklitteratur Medlems- och föreningsavgifter Serviceavgifter Köpta tjänster Konsultarvoden Bankkostnader Anskaffningskostnad lgh och lokal

15 6 Överlåtelseavgift / pantavgift Not 6 Personalkostnader Föreningen har ingen anställd personal. Medelantalet anställda 5 Varav män 4 Varav kvinnor 1 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsearvoden Övriga Föreningsvalda revisorer Kostnadsersättning Utbildning, förtroendevalda Summa Sociala kostnader Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige. Not 7 Avskrivningar av anläggningstillgångar Bostadslånepost Byggnader Om- och tillbyggnad Markanläggningar Maskiner och inventarier Not 8 Ränteintäkter Ränteintäkter avräkning med FSB / Allkonto HSB Ränteintäkter spec. utlån till RB / HSB Övrigt FSB = Föreningssparbanken RB = Riksbyggen Not 9 Räntekostnader Räntekostnader, fastighetslån Övriga räntekostnader Övriga finansiella kostnader

16 7 Not 10 Byggnader och markanläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Byggnader Fastighetsförbättringar Markanläggningar / markrenovering Nyanskaffningar fastighetsförbättringar Reglering lån fastighetsförbättringar Summa ack. anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Byggnader Fastighetsförbättringar Markanläggningar / markrenovering Årets avskrivning enligt plan Summa ack. avskr. enligt plan Planenligt restvärde byggnader vid årets slut Planenligt restvärde fastighetsförbättringar vid årets slut Planenligt restvärde markanläggningar vid årets slut Planenligt restvärde vid årets slut Taxeringsvärden, byggnader Taxeringsvärden, mark Not 11 Maskiner, inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Maskiner och inventarier Årets nyanskaffningar Årets utrangeringar Summa anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början

17 8 Årets avskrivningar Maskiner och inventarier Ackumulerade avskrivningar Utrangeringar Maskiner och inventarier Summa ack. avskr. enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Not 12 Bostadslånepost Anskaffningsvärde Ackumulerad förändring bostadslånepost Förändring av bostadslånepost Bokfört värde Not 13 Långfristiga värdepappersinnehav Andelar HSB Andelar Fonus Not 14 Bostadsrätter Bostadsrätter Lgh Lgh Lgh Lgh Lgh Lgh Lgh Lgh Lgh Lgh Lgh Not 15 Övriga fordringar Skattekonto Skattefordringar fastighetsskatt HSB

18 9 Not 16 Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter Fora Räntebidrag Ränteintäkter Fastighetsförsäkring Tomträttsavgäld Avgifter vatten Stockholms gatu- och fastighetskontor Svensk Programagentur Birka Energi kreditfakturor Not 17 Specialutlåning till Riksbyggen 90 dagar t o m , ränta 3,75 % dagar t o m , ränta 3,75 % dagar t o m , ränta 3,75 % dagar t o m , ränta 3,75 % dagar t o m , ränta 4,75 % Not 18 Kassa och bank Handkassa HSB Allkonto Postgiro Avräkning med FSB Bankmedel Not 19 Eget kapital Insatser och Balanserad Resultat uppl. avgift vinst Vid årets början Disposition enl stämmobeslut Årets resultat Vid årets slut Not 20 Föreningens underhållsfond Behållning vid årets början Avsättning enligt plan Uttag ur fond Behållning vid årets slut

19 10 Not 21 Fastighetslån, långa Låneinstitut Räntesats % Skuld Omsättning S-E-Banken 4, S-E-Banken 4, S-E-Banken 5, S-E-Banken 5, S-E-Banken 5, SBAB 5, SBAB 5, SBAB 5, SBAB 5, SBAB 5, SBAB 5, SBAB 5, Stadshypotek 6, Stadshypotek 6, Stadshypotek 6, Stadshypotek 6, Stadshypotek 6, Stadshypotek 6, Stadshypotek 4, Rörligt Summa Avgår nästa års amortering Skuld vid årets slut Not 22 Upplupna kostn. och förutbetalda intäkter Sociala avgifter Räntekostnader Förutbetalda hyror och avgifter Reparation och underhåll El Fjärrvärme Renhållning Riksbyggen Revision Fakturor tillhörande verksamhetsåret Uttagsbeskattning

Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003

Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003 Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003 Du hittar mer information på vår hemsida Innehåll Resultaträkning sida 2 Balansräkning 3 Notförklaringar 5 Resultat och Balansräkning

Läs mer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 10 Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och BFNs allmänna råd med undantag av att yttre underhållsfond redovisas som avsättning. En äkta bostadsrättsförening beskattas enligt schablon

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

RBF NORRKÖPINGSHUS NR. 13. Org nr 725000-3550. Årsredovisning

RBF NORRKÖPINGSHUS NR. 13. Org nr 725000-3550. Årsredovisning RBF NORRKÖPINGSHUS NR. 13 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2003 RBF NORRKÖPINGSHUS NR. 13 Innehåll Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 1(9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2008-31 december 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Ladusvalan i Lund

Verksamhetsberättelse för Ladusvalan i Lund Verksamhetsberättelse för Ladusvalan i Lund En av årets större händelser är att vår förening har beslutat att byta namn från Riksbyggens bostadsrättsförening Lundahus nr 6 till Riksbyggens bostadsrättsförening

Läs mer

RBF VÄSTERÅSHUS 28 Org nr 716412-1514. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2003

RBF VÄSTERÅSHUS 28 Org nr 716412-1514. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2003 RBF VÄSTERÅSHUS 28 Org nr 716412-1514 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 23 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ansvarsförbindelser Ställda panter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr:

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8 Årsredovisning för Brf Trädgårdsmäst nr 8 702002-9711 Räkenskapsåret 2012 2 (12) Styrelsen för Brf Trädgårdsmäst nr 8 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Sjöfruns samfällighetsförening Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Förvaltningsberättelse Förslag till disposition

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15.

Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15. Org.nr 702002-8630 1(10) Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15. Styrelsen för Brf Stjärnfallet nr 15 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsberättelse 2003 Org. nr 702001-7344 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Päronet nr 7 inom HSB Stockholm (702001-7344) får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2003-01-01

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8998 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Resultaträkning 2016-12-31 2015-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(14) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(14) Extra sida

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Freden 0236 får härmed avge Årsredovisning i för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT 030101 020101 RESULTATRÄKNING NOT -031231-021231 RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Årsavgifter 3 531 696 3 528 696 Hyresintäkter 401 198 382 813 Övriga rörelseintäkter 765 585 Summa nettoomsättning 3

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå Årsredovisning för Brf Kråkan Åttiotvå 769617-6333 Räkenskapsåret 2013 Brf Kråkan Åttiotvå 1(10) 769617-6333 Styrelsen för Brf Kråkan Åttiotvå, Malmö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11.

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11. 1(6) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Djursholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Förvaltningsberättelse Antal medlemmar Föreningen

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15.

Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15. Org.nr 702002-8630 1(11) Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15. Styrelsen för Brf Stjärnfallet nr 15 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för. Brf. Brandvakten Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf. Brandvakten Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf. Brandvakten Räkenskapsåret 2014-09-01-2015-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

BRF HEMMET

BRF HEMMET 1 BRF HEMMET 14 Styrelsen avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Tilläggsupplysningar 8 Sida

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF ANDRA LÅNGGATAN 18 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(13) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(13) Extra Sida

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Mästaregården

Bostadsrättsföreningen Mästaregården 1(12) Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mästaregården Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Säkerhet och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Långkorven

Årsredovisning. Brf Långkorven Årsredovisning för Brf Långkorven 769606-1410 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 5 Noter 6 1 (11) Styrelsen för Brf

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (13) Styrelsen för Brf Krokvägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Styrelse Styrelsen och suppleanter Bengt Andersson Alvar Bergqvist Lars Nyberg Cecilia

Läs mer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer. Årsredovisningen har upprättats enligt den EU-anpassade årsredovisningslagen.

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer. Årsredovisningen har upprättats enligt den EU-anpassade årsredovisningslagen. ÅRSREDOVISNING 2001 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt den EU-anpassade årsredovisningslagen.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf. Ljungaviken Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1996-01-01-1995-01-01 - 1996-12-31 1995-12-31 INTÄKTER Avgifter 2 242 950 2 185 224 Hyresintäkter 169 712 171 336 Övriga intäkter 278 857 78 148 S:A INTÄKTER

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg

Å R S R E D O V I S N I N G. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg Riksbyggens Bostadsrättsförening Å R S R E D O V I S N I N G 2007 Riksbyggens Bostadsrättsförening Riksbyggens Bostadsrättsförening 1(9) Årsredovisning Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING HELSINGBORGSHUS

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

BRF Renen 21 716419-6987

BRF Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för BRF Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2002-09-01-2003-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och 7 ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

BRF VÄXJÖHUS NR 4. Årsredovisning för 729500-3136. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

BRF VÄXJÖHUS NR 4. Årsredovisning för 729500-3136. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF VÄXJÖHUS NR 4 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar, med noter.

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar, med noter. ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn 8 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

BRF JAKTEN 785000-1434. Bostadsrättsföreningen JAKTEN. Årsredovisning 2002. Årsredovisningen framställd av Förvaltnings AB Castor 1 av 10

BRF JAKTEN 785000-1434. Bostadsrättsföreningen JAKTEN. Årsredovisning 2002. Årsredovisningen framställd av Förvaltnings AB Castor 1 av 10 Bostadsrättsföreningen JAKTEN Årsredovisning 2002 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF JAKTEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002 01 01-2002 12 31. Styrelse Styrelsen har

Läs mer