Svensk-Österbottniska samfundets stipendie- och bidragsutdelning våren 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk-Österbottniska samfundets stipendie- och bidragsutdelning våren 2008"

Transkript

1 Svensk-Österbottniska samfundets stipendie- och bidragsutdelning våren 2008 Svensk-Österbottniska samfundet delar i år ut ca i bidrag för kultur och vetenskap i svenska Österbotten. I vår fördelas drygt till högskoleenheter, föreningar, grupper och enskilda. Svenska högskoleenheter: Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten , Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten , Enheten för barnpedagogik 3 000, Fortbildningscentralen Svenska Handelshögskolan i Vasa Vasa universitet / Centret för språkbad & flerspråkighet, Sektionsbidrag, Ostrobothnia Australis, Understöd till föreningar, arbetsgrupper etc. Arbetsgruppen för Tölbyboken 1 Utgivning av hembygdsbok 600 Arbetsgrupp Kiikka, Leppinen, Pipatti Dramaguidningar i Gamla Vasa 800 Arbetsgrupp Maans-Tschirpke Folkmusikturné i skolor 1000 Arbetsgrupp Eriksson-Teir, Närpes Utgivning av cd 1000 Arbetsgrupp Granlund-Dahlström Filmprojekt 2000 Arbetsgrupp Hagback-Smeds Konstnärlig verksamhet för barn under gammaldags torgdag i Kristinestad 500 Arbetsgrupp Holmström-Dahlbacka-Kronqvist Emigrantseminarium i Vexala 1000 Arbetsgrupp Lidstock Lidstockfestivalen Arbetsgruppen Granholm - Höglund Bokutgivning 1500 Arbetsgruppen Jul i stan Julmarknad på Loftets innergård 1000 Arbetsgruppen Ny sång Verksamheten 500 Arbetsgruppen Nykarleby 1808 Minnesplatta vid Brostugan 500 Bar [a] entertain Turné med krogshow i Österbotten 500 Bildkonstföreningen Jakarte r.f. Modelltecknings- och målningskurs 800 Björkö hembygdsforskare Utgivning av historik del Bosund Hem- och skola Instrumentanskaffning 500 Broström-Lawast Cd-inspelning 1000 Damkören Aquarelle Resa till Prag 500 Damkören Madrigalen Körresa till Spanien 1000 Dansgruppen Wasted talents Verksamheten 1000 Den magiska stigen Ordkonstprojekt i Korsnäs 500 Evangeliska folkhögskolan i Öb Temaföreläsningar med konstnärer 1000 Finlandia Order of Runeberg r.f. Turné i Kanada & USA 2000 Finlands svenska biblioteksförening / Österbottniska sektionen Årskonferens i Nykarleby 800 Finlands svenska metodistkyrka Informationsbesök från Europa 500 Finlands svenska skolungdomsförbund Kulturkarneval i Jakobstad 2000 Flyktingvännerna r.f. Verksamheten 500 Forskargruppen i Österhankmo Minnesmärke över landstigning Frank Mangs Center Verksamheten 1000 Föreningen Brage i Vasa r.f. Evenemang under jubileumsåret 3000 Föreningen Folkhälsan i Korsholm Verksamheten 1000 Gamlakarleby Bollklubb r.f. Utgivning av 100 års historik 1000 Handikappföreningen i Österbotten Utbildning för handikappfrågor 1000 Hembygdsföreningen Sydbottningar i Vasa r.f. Överföring av smalfilmer till DVD 500 Hirvlax byaforskare Utgivning av "Bilderbok" 500

2 Hortans/M Sandberg Duo Cd-inspelning 1000 Jakobstads MS-klubb Starta svenskspråkig MS klubb 300 Jakobstadsnejdens natur r.f. Inventering av fågelskär i Larsmo 1000 JAM Deltagande i festival i Tyskland 1000 Jeppo Ungdomsorkesterförening r.f. Verksamheten 1000 Kammarkören Psallite Kör/orkesterläger 1000 Kammarkörföreningen BelCanto Jakobstad r.f. Konsertresa Schweiz 1000 Karleby FBK / brandmuseet Restaurera flagga, katalog för museet 800 Karleby Kammarkör r.f. Verksamheten 1000 Keskuskoulu / Blåsippor-96 Språkbadsklassen 5C:s lägerskola 800 Keskuskoulu / Språkbad Deltagande i Stafettkarnevalen 1000 Kolam byahemsförening Utgivning av bok 500 Konstverket r.f. Deltagande i "Konstrundan" Korsholms musikinstitut Blåsmusikverksamhet 1000 Korsnäs Hembygdsförening r.f. Digitalisering av föremål 500 Kronoby sångkör r.f. Samarbete med kör på Åland 1000 KulturÖsterbotten SÖF Projekt Teatrarnas publikarbete 2000 Kärklax Uf 100-års jubileum 1000 Kören Ichtys Delta i Stockholm Gospel Festival Kören Mittimillan Verksamheten 500 Labyrinth Books Ab Utgivning av "Nejonfisket i Österbotten" 1500 Lappfjärds damkör Kör resa till Prag 500 Lepplax byaforskare Byaforskning 500 Mackez Komplettering av utrustning 500 Malax-Petalax-Bergö 4H Förnya verksamheten 500 Mellersta Österbottens Folkdansdistrikt r.f. Kurser och träffar för spelmännen 1000 Molpe ungdomsförening SÖU Rock Moonfreak Utgivning av färdigställd cd 1000 Musikfestspelen i Korsholm r.f. 26:e Musikfestspelen 5000 Musikhuset Jakobstad / SYH, up Musik Fortbildningsdagar för lärare 2000 Nanuk r.f. Bygga kopia av Grönländsk kyrka 1000 Natur och Miljö r.f. Miljödetektivläger i Österbotten Nämpnäs Marthaförening r.f. Barnjulfest 500 Närpes hembygdsförening r.f. Musiktåget Oravais orkesterförening r.f. / OBO Big Band Verksamheten 500 Pro Artibus Ateljéhus för konstnärer, Vasa kasern 7500 Purmopojkarna Verksamheten 500 Pörtom ungdomsförening Verksamheten 1000 Replot skärgårds hembygdsförening r.f. Festskrift till 50-års jubileum 500 Scoutkåren fyrbåken i Karleby r.f. Verksamheten 1000 Segerstamkören Verksamheten 500 Singsby sångkör Kör resa till vänort i Sverige 1000 Sporting Kristina r.f. Ungdomsverksamhet 1000 St. för Martin Wegeliusinstitutet Konsertserien "Musik i Sydösterbotten" 2000 Stiftelsen Kilens Hembygdsgård i Sideby Verksamhet under jubileumsår 2000 Stundars r.f. Verksamheten 2000 Svensk ungdom i Österbotten Temaserie med seminarier 1000 Svenska föreningen Brahegården r.f. Verksamheten 1000 Svenska konstskolans i Nykarleby Vänner r.f. Hyra ateljéutrymmen vid Kasernområdet 2400 Svenska Österbottens Litteraturförening Utgivning av Horisont 2000 Svenska Österbottens Ungdomsförbund r.f. Verksamheten 3000 Terjärv hembygdsförening Tryckning av "Släkt & Hävd 39" 500 Terjärv uf Revyproduktion 500 Tidskriftcentralen r.f. Tidskriftssalonger 500 Tjöck-Påskmark uf Utbytesprojekt folkdansare Tjöck Italien 1000

3 Tolvis Center Ab Kulturella evenemang 2000 Tondiktarna r.f. Verksamheten 1000 Tuckor byförening r.f. Utgivning av hembygdsbok 600 Understödsföreningen för Korsholms teater Sommarteater 1000 Understödsföreningen för Oravais skolmusikkår Verksamheten 1000 Vaasa LittFest Vasa Festival Vasa operastiftelse Svensk textning av operan "Orfeus manalassa" 1000 Vasa Pensionstagare r.f. Sånggruppens verksamhet 500 Vasa Seta rf Verksamheten 1000 Wasa UF Skatila Verksamheten 500 Vasa Övningsskola Projekt Intelligent på tangent 1000 Vestersundsby hem & skola Anskaffning av instrument 500 Veteransångarna i Kronoby Verksamheten 500 Vörå-Maxmo & Oravais Medborgarinstitut Föreläsningar kring års krig 3000 Vörå-Maxmo 4H-klubb Hantverkskurser för barn & ungdom 500 Åbo Akademis studentkår Havtornen Öja Hembygdsförening r.f. Vänortsbesök från Ullånger 500 Österbottens hantverk r.f. Textilhantverk på nytt sätt, utställning 2000 Understöd för postgraduala studier, månatliga arbetsstipendier á 1200 eller 1300 och resestipendier Namn Hem- eller studieort Andersson Katarina Vasa Björkholm Johanna Petalax Ehrström Peter Vasa Mattsson-Lidsle Barbro Vasa Sandvik Ann-Helén Vikby Stolpe-Kaustinen Siv Vörå-Maxmo Aspfors Jessica 800 Vasa Bergroth Mari 800 Vasa Björkqvist Jenny 800 Åbo Forsman Liselott 600 Petalax Heir Rose 800 Österhankmo Nyholm Sara 200 Korsholm Sandén Torbjörn 600 Vasa Sjöberg Fredrik 800 Vasa Sunabacka Heidi 600 Vasa Wiklund-Engblom Annika 600 Sundom Understöd till enskilda för kompetenshöjning, konferensresor etc. Ahlsved Mona, Terjärv 800 Ahlö Heidi, Bosund 400 Bast-Gullberg Margareta, Vasa 400 Björkell-Holm Ann-Maj, Vasa 400 Borg Carina, Vasa 600 Bäck Viveca, Vasa 600 Dahlvik Gun, Vasa 550 Eklund-Laurila Monika, Jakobstad 270 Eriksson Agneta, Koskö 600 Förström Sebastian, Vörå-Maxmo 600 Hakko Margaretha, Korsholm 500 Hjulfors Frank, Kållby 400 Koskinen Götha, Vasa 400 Kronkvist Anita, Vasa 400 Lassus Annika, Vasa 400 Lillkvist Pehr-Johan, Jakobstad 600 Nordlund Gustav, Karleby 400

4 Olin Karl-Gustav, Jakobstad 600 Palm-Wahlstedt Susanne, Vasa 800 Silén Bengt, Vasa 600 Sjöman Marina, Malax 600 Sjöström Jessica, Vasa 600 Svedström Johanna, Vasa 600 Taylor Ulrica, Karperö 400 Timoshenko Maria, Oravais 800 Turtonen Teresa, Maxmo 400 Westerlund Josef, Jakobstad 400 Åman Fredrik, Vasa 400 Österholm-Granqvist Sonja, Molpe 550 Understöd till grupper för konferensresor, studieresor etc. Arbetsgruppen för utvecklandet av läs- och skrivundervisningsmetoder i Vörå-Maxmo 1200 Biämnesstuderande i gymnastik/åa 500 Biämnesstuderande och auskultanter/åa 500 Gastronomer / SYI 1800 Kock 2, Vocana 3000 Lantmäteriteknik, SYH 2400 Musikinstitutet Legato s brasskvintett 1200 Studiegrupp Optima 1400 Vasa Arbetscentral /Kårkulla skn 3500 Wasa Teaters Damkommitté r.f Yrkesförberedande linjen i Jakobstad/Optima 1500 Lärares studieresor (Vasa och Korsholm) Barck Jennie 300 Bernas Sandra 300 Björklund Anna-Lena 400 Granfors Tom 300 Granfors Ulla 400 Kavander Benita 400 Ladvelin Marjo 400 Långbacka Karl David 400 Röj Stefan 400 Stipendier för studier vid universitet eller högskola 50 st à 900 och 9 st à 700 Namn Ahlskog Jonas 900 Asplund Jonas 900 Bergman Markus 900 Björk-Laurén Niklas 900 Björklund Josefin 900 Bligt Eva 900 Borgmästars Yvonne 900 Brännbacka Linda 900 Brännkärr Malin 900 Caldén Sofia 900 Grannas Peter 900 Hanstén Andreas 900 Heikinmäki Emilia 900 Holms Tina 900 Häggblom Rasmus 900 Jansson Thomas 900 Jungerstam Sandra 900 Kivinen Andreas 900 Klemets Malin 900

5 Källberg Katarina 900 Laurén Jeannette 900 Levlin Anne 900 Lind Anna 900 Långell Annika 900 Långvik Mathias 900 Madsen Mia 900 Markus Malin 900 Norrkniivilä Tiina 900 Othman Sara 900 Pihlgren-Eveli Ann-Kristin 900 Portin Martin 900 Prest Irene 900 Rexén Mikaela 900 Roslund Sofia 900 Sjölind Marina 900 Smedslund Hanna 900 Stagnäs Ulrika 900 Storsjö Martin 900 Strandholm Jessica 900 Ström Ulrika 900 Svenfors-Furu Susanne 900 Svens Maria 900 Söderblom Lena 900 Troberg-Dang Johanna 900 Törnroos Anna 900 Uusitalo Niini 900 Wikman Michaela 900 Vikström Eklöv Joanna 900 Ånäs Elise 900 Åstrand Maria 900 Dahl Diane 700 Ekström Thomas 700 Granlund Sara 700 Granqvist Linda 700 Häggblom Jenny 700 Kangasniemi Johnny 700 Lindgren Anne 700 Lintamo Ville 700 Nikula Sara 700 Stipendier för studier vid yrkeshögskolor 36 st á 700 Namn Ahlström Kim 700 Bengsén Linda 700 Bjurbäck Jonas 700 Björk Jesper 700 Björknäs Ove 700 Broo Robert 700 Bäck Linda 700 Bärdén Tommy 700 Bärdén Roger 700 Dahlkvist Pamela 700 Enlund Johan 700 Finell Yvonne 700 Foxell Joakim 700 Gullblom Benita 700

6 Haglund Malin 700 Hermans Johanna 700 Huhtaoja Sara-Lotta 700 Hägglund Johanna 700 Laitala Matias 700 Lind Annica 700 Löv Annika 700 Nilsson Ida 700 Räfså Tomas 700 Rönnvall Linda 700 Saarela Johan 700 Salomäki Ylva 700 Sirén Julia 700 Sjöholm Linnea 700 Skuthälla Sebastian 700 Storäng Philip 700 Strandholm Yvonne 700 Ström Pia 700 Tast-Emet Lena 700 Åstrand Susanna 700 Öst Häggblom Johanna 700 Överholm Desiré 700

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014 ORSNÄS Nr 3 9.5.2014 Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna På Stormässan i Botniahallen i Korsholm 12-13.4.2014 presenterades Korsnäs genom kommunen, företagare och aktuella projekt. Mässan besöktes

Läs mer

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret 2012-2013. Avgiven av rektorsämbetet

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret 2012-2013. Avgiven av rektorsämbetet VASA ÖVNINGSSKOLA Årsberättelse för läsåret 2012-2013 Avgiven av rektorsämbetet 1 INNEHÅLL Läsåret 2012-2013 3 Administrationen 6 Lärare vid Vasa övningsskola 7 I pension 11 Verksamhet som omspänner hela

Läs mer

Organisaton Andel Deltagare

Organisaton Andel Deltagare A Few Våghusgalleriorna Markus Hemmingsson A Few Våghusgalleriorna Johan Moberg AB Carlsson & Åqvist ÖSK Elitfotboll AB Björn Åqvist Actic Actic Christoffer Bengtsson Actic Actic Tobias Johansson Actic

Läs mer

Minnesskrift. Svensk-Finska Nykterhetsförbundet av Amerika Chikago, Illinois,1917

Minnesskrift. Svensk-Finska Nykterhetsförbundet av Amerika Chikago, Illinois,1917 Minnesskrift 1902 1917 Svensk-Finska Nykterhetsförbundet av Amerika Chikago, Illinois,1917 Tryckt å J. V. Martensons tryckeri, 216-18-20 Institute Place, Chicago, Illinois Till Svensk-Finska Nykterhetsförbundet

Läs mer

Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård

Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård Nr 6 / 2010 8.10.2010 Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård Riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos och fullmäktigeordförande Ann-Sofi Backgren klipper bandet. Läs mer på sidorna

Läs mer

Reform drabbar lokalplanet

Reform drabbar lokalplanet 6 ledaren. Bra journalistik lyfter fram det vardagsviktiga så att vi inte kan förneka det. Det kan kyrkan också göra. Sidan 2 TORSDAG 9 Februari. Nr 6/2012 Vad ska du bli när du blir stor? Bilaga om utbildning

Läs mer

ljisll'iklell s sl Jll'el sel'

ljisll'iklell s sl Jll'el sel' ljisll'iklell s sl Jll'el sel' H e l siily/o/'.~ (}Ylllllus l ikdisl)'ikl: ordf. Birgit t a P ennanen, v.ol'd f. ~l on i c a Björl

Läs mer

förlagsfolket bokbranschens löner

förlagsfolket bokbranschens löner Saknas du i tabellen? Årets löneliga bygger på uppgifter från ett urval på drygt 670 personer i bokbranschen. I tidningen visar vi ett urval av dessa. Hela listan finner du i denna pdf på svb.se. Här hittar

Läs mer

D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015

D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015 D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015 SÅ GÖR ETT TRÄD NYTTA Löv från träden gödslar jorden och gör att den håller sig fuktig. Träd ger foder till djuren. Träd tar upp koldioxid från luften. Vissa träd har

Läs mer

Startlista Karnevalsloppet - 2012-06-01 Utskrivet 12-06-01

Startlista Karnevalsloppet - 2012-06-01 Utskrivet 12-06-01 Herrar 8 km 1. Sammy Holm Märsta 2. Per Stålhand Krylbo 3. Jonas Sjögren Avesta 4. Kent Johansson BKFC Märsta 5. Fredrik Retander BKFC Märsta 6. Cristian Olofsson BKFC Märsta 7. Viktor Ranerfors Rembos

Läs mer

Konstnatt Annebergs Bränneri Dimbo 28-29/9

Konstnatt Annebergs Bränneri Dimbo 28-29/9 20 21 131. Sjöbacken Gård, Öglunda Sjöbacken, Axvall GPS: 58.45224, 13.70183 http://www.sjobackengard.se Anastasia Taylor-Lind - Foto Oskar Rosell - Foto Övrigt: Gårdsbutik. Servering, specialerbjudanden

Läs mer

Göteborg Simmet 2014 Resultat

Göteborg Simmet 2014 Resultat Abild Louise 1000 m Damer Norek.se 00:31:24.6 427 Ackebjer Frida 1000 m Damer Torslanda 00:27:43.9 210 Adebahr Josefina 1000 m Damer Rigeleje-gänget 00:27:52.3 213 Adolfsson Sandra 1000 m Damer 4fun 00:29:16.8

Läs mer

HUI Research. Analysresultat Monetära och katalytiska effekter av Uppsala Konsert & Kongress. Martin Karlsson och Sofia Zere, augusti 2011

HUI Research. Analysresultat Monetära och katalytiska effekter av Uppsala Konsert & Kongress. Martin Karlsson och Sofia Zere, augusti 2011 HUI Research Analysresultat Monetära och katalytiska effekter av Uppsala Konsert & Kongress Martin Karlsson och Sofia Zere, augusti 2011 Sammanfattning Uppsala Konsert & Kongress invigdes 1 september år

Läs mer

VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 SISÄLLYSLUETTELO VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK SISÄLLYSLUETTELO VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Innehållsförteckning Ledare 5 Biblioteksnämnden

Läs mer

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 4 KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 2 Tabell 6 från tab.2 INGRID JONASDOTTER 1733 hade ingen dotter Kari, det var broderns barn. 3 Tabell 29 från tab.11 NILS JANSSON 1768 dog i Mölnerud i Brunskog 28/11-1850.

Läs mer

Kurser 2015-16 hela landet

Kurser 2015-16 hela landet Uppdaterad 17.6.2015/cs Kurser 2015-16 hela landet Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Bibeln i historia och nutid,15 sp Tidpunkt: 7.9.2015-12.2. 2016 Lärare: TD Juho Sankamo och FD, TM

Läs mer

BOKMÄSSAN. Tema: brasiliansk. Liv humor på blodigt allvar. Kejsaren av den historiska romanen. Förlåtelse vägen till helande

BOKMÄSSAN. Tema: brasiliansk. Liv humor på blodigt allvar. Kejsaren av den historiska romanen. Förlåtelse vägen till helande Förlåtelse vägen till helande Kejsaren av den historiska romanen Barbro Lindgren årets Almapristagare BOKMÄSSAN mässtidning 25 28 september 2014 svenska mässan göteborg 1985 2014 Liv humor på blodigt allvar

Läs mer

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 2010-10-21 09.10 Svenska Kommunalarbetareförbundets 27e ordinarie kongress den 7 11 juni 2010 Produktion:

Läs mer

LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 2 Sammanställd av Pär-Erik Levlin Vasa. Levälä Släktförenings förlag.

LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 2 Sammanställd av Pär-Erik Levlin Vasa. Levälä Släktförenings förlag. LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 2 Sammanställd av Pär-Erik Levlin Vasa. Levälä Släktförenings förlag. Förord Denna del av»levälä-släkten» berör egentligen inte mycket Levälä. Den omfattar de släktlinjer som börjar

Läs mer

KULTURKATALOGEN 2015/16 ABF Östra Småland / Öland. Sång, Musik & annan underhållning samt Föreläsningar

KULTURKATALOGEN 2015/16 ABF Östra Småland / Öland. Sång, Musik & annan underhållning samt Föreläsningar KULTURKATALOGEN 2015/16 ABF Östra Småland / Öland Sång, Musik & annan underhållning samt Föreläsningar Vid bokning av kultur samt frågor om fakturor rörande kulturarrangemang kontakta: Maggan Johansson

Läs mer

Läderloppet 2015 lö 2015-06-06 14:25 Resultat OT2003 Stephan Krämer 2006. Pl Startnr Klubb Tid Namn År

Läderloppet 2015 lö 2015-06-06 14:25 Resultat OT2003 Stephan Krämer 2006. Pl Startnr Klubb Tid Namn År Sida 1 Herr (104) 27.0 km 2 K 1 2 Sala 1:35:33 Reuterwall Magnus Bergek Kristoffer 2 4 Sala 1:36:45 Olsson Patrik Ahlin Kristoffer 3 3 Sala 1:37:12 Fange Peter Bergqvist Fredrik 4 23 Östervåla 1:37:27

Läs mer

I serien Valstatistik publiceras statistik över kommunal-, lagtings-, riksdags-, president- och EU-val.

I serien Valstatistik publiceras statistik över kommunal-, lagtings-, riksdags-, president- och EU-val. Statistik 2011:7 Valstatistik I serien Valstatistik publiceras statistik över kommunal-, lagtings-, riksdags-, president- och EU-val. I denna publikation som behandlar lagtings- och kommunalvalet på Åland

Läs mer

Sammanställning över stöd till svensk film

Sammanställning över stöd till svensk film 44 STÖD TILL SVENSK FILM Sammanställning över stöd till svensk film Beviljade förhands- och utvecklingsstöd Kortfilm s 45 Beviljade förhands- och utvecklingsstöd Långfilm s 46 Beviljade förhands- och utvecklingsstöd

Läs mer

Register till Samtid & museer 2004-2006

Register till Samtid & museer 2004-2006 Register till Samtid & museer 2004-2006 Utarbetat av Lotta Andersson, Linda Wångdahl 2006 och Elin von Unge 2007 Temanummer Hälsa 1-2/04, Framtid för samtid 3-4/04, På gång i museerna 1/05, Internationella

Läs mer

TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2006

TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2006 TRITONIA BILAGA 1 Direktionen 23.5.2007 TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2006 Innehåll: 1 Allmän översikt 2 Bibliotekstjänster Kundservice Litteraturservice Utbildning i informationskompetens och informationssökning

Läs mer

RONNEBY FÖRSAMLINGSTIDNING NR 4 VINTERN 2011-2012

RONNEBY FÖRSAMLINGSTIDNING NR 4 VINTERN 2011-2012 RONNEBY FÖRSAMLINGSTIDNING NR 4 VINTERN 2011-2012 LEDAREN NR 4 VINTERN 2011-2012 ANSVARIG UTGIVARE Peter Barvestedt 0457-45 52 60 peter.barvestedt@svkyrkanronneby.com GRAFISK FORM Helena Johnsson MEDVERKANDE

Läs mer

SVERIGES FÖRFATTARFOND Oktober 2013 1(6) Box 6234 102 34 STOCKHOLM tfn 08-440 45 50 e-post: svff@svff.se

SVERIGES FÖRFATTARFOND Oktober 2013 1(6) Box 6234 102 34 STOCKHOLM tfn 08-440 45 50 e-post: svff@svff.se SVERIGES FÖRFATTARFOND Oktober 2013 1(6) De mest utlånade författarna i folk- och skolbibliotek 2012 Listan grundar sig på författarfondens undersökning av utlåningen i folk- och skolbibliotek under utlåningsåret

Läs mer

Adborn, Daniel förordnad t.o.m. 2016-10-31 Nås enbart via Nynäshamns kommun: 08-520 680 00

Adborn, Daniel förordnad t.o.m. 2016-10-31 Nås enbart via Nynäshamns kommun: 08-520 680 00 Adamsson, Bengt - förordnad t.o.m. 2019-01-31 Nedre Torekällgatan 12 151 73 SÖDERTÄLJE 070-625 76 85 08-550 628 56 bengt.adamsson@sodertalje.se eller via Södertälje kommun: 08-523 010 00 Adborn, Daniel

Läs mer

Hela året med Eskilstuna Energi och Miljö

Hela året med Eskilstuna Energi och Miljö Almanacka 2013 Hela året med Eskilstuna Energi och Miljö Information, öppettider, tips och svar på vanliga frågor om återvinning, el, värme, stadsnät, vatten och avlopp. + =? 100 meter på ett bananskal

Läs mer

HÄR OCH NU. Åbolands distrikt. Informationsblad 2/2015 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE HAR ÄNDRATS. Första hjälpen-väska, universal.

HÄR OCH NU. Åbolands distrikt. Informationsblad 2/2015 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE HAR ÄNDRATS. Första hjälpen-väska, universal. HÄR OCH NU Åbolands distrikt Informationsblad 2/2015 Första hjälpen-väska, universal Fickförpackning Resenärens första hjälpen-förpackning Första hjälpen-väska för hemmet 1 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE

Läs mer