Träregion Småland B a k g r u n d - N u t i d - F r a m t i d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Träregion Småland B a k g r u n d - N u t i d - F r a m t i d"

Transkript

1 Träregion Småland

2 Träregion Småland Wood - The heart of Småland Runt personer i Småland arbetar i trärelaterad industri som är den klart viktigaste industrigrenen i regionen. Den småländska träbranschen betyder jobb, inkomster och möjligheter för framtiden. Trä är Smålands hjärta. Gemensam strategi Företagen är ofta små och är verksamma på mindre orter. De står inför stora utmaningar. Hur utveckla företaget och dess produkter? Hur effektivisera produktionen och förbättra kommunikationen? Personalavgångarna är stora och det behöver rekryteras på alla nivåer. För att stödja och stimulera utvecklingen av den trärelaterade industrin antog de tre regionförbunden och de tre länsstyrelserna i Småland under sommaren 2011 den småländska trästrategin. Genom fokuserat och strukturerat arbete ska träindustrins attraktionskraft öka. Tre strategiska områden: Utvecklingsmöjligheter i byggande och interiöra miljöer Behovsstyrd kompetensförsörjning Tydlig rollfördelning mellan berörda aktörer Sex prioriterade områden: Profilering av Träregion Småland Företagsforskarskola Branschråd Trä i Småland Coaching och uppsökande verksamhet Finansieringsmöjligheter till framtida projekt i Småland Koordinering av insatserna inom strategin

3 Bertil Eifrém, koordinator för programmet, säger: Det har varit en fantastisk process med Träregion Småland. Först skrev vi fram strategin baserat på hundratals intervjuer med folk i branschen, och sedan har vi sett målsättingar och idéer bli verklighet i och med att handlingsprogrammet genomförs. All den energi, positiva inställning och samverkan som finns i arbetet ger kraft och styrka till branschen och de som jobbar i den. Det bådar gott för framtiden. Wood The heart of Småland Det samlande begreppet Wood The heart of Småland är en grund för att lyfta fram den trärelaterade industrin som en framtidsbransch med innovativa produkter med ökat kunskapsinnehåll. Vem står bakom kraftsamlingen? De småländska regionförbunden och länsstyrelserna leder och samordnar tillsammans arbetet. Träcentrum, Möbelriket och Virserums Konsthall samt Linnéuniversitetet och Högskolan i Jönköping är viktiga genomförare. Trä- och Möbelföretagen, GS-facket och Arbetsförmedlingen liksom ett stort antal företag stödjer aktivt arbetet. Målgrupper Direkta målgrupper: Företag inom den trärelaterade industrin i Småland Samtliga kommuner i Småland Offentliga och privata byggare Nationella aktörer Media: lokalt, regionalt och nationellt De indirekta målgrupperna är utbildningar samt allmänheten, framför allt ungdomar. Myndigheter, företag, skolor och intresseorganisationer kommer också att involveras. Framtid Småland ledande i Europa Smålands gemensamma trästrategi formulerar visionen Småland är 2020 en ledande träregion i Europa. Med insatserna tas ett första steg för att nå visionen.

4 Vi sätter Träregion Småland på kartan Träcentrum, Möbelriket och Virserums Konsthall har inom Profileringsprojektet i uppdrag att på olika sätt marknadsföra strategin och synliggöra den småländska träindustrin. Sedan projektstarten 2012 har en rad större aktiviteter genomförts. Framtagning av grafisk profil För att visuellt tala ett och samma språk togs vid projektstarten fram en gemensam grafisk profil för projektet och de aktiviteter som görs. Samlingsnamnet Wood - The heart of Småland förtydligar den tradition och kunskap kring trä som finns i regionen. Logotypen och den grafiska formen skapar igenkänning och samhörighet. Lansering av Träregion Småland Den 16 november 2012 lanserades Träregion Småland vid en stor träff hos Willa Nordic i Stockaryd. De tre Smålandslänens landshövdingar och regionförbundsordförande fanns på plats tillsammans med många inbjudna från branschen, kommuner, fack och organisationer.

5

6 Mässor, Möbelriksdag och Designers Saturday Träregion Småland har medverkat som utställare på flera mässor under perioden. Möbelriksdagen och Designers Saturday, som arrangeras av Möbelriket i Småland, har också varit viktiga arenor att finnas med på. Inom Coachingprojektet har en resa till maskinmässan Ligna i Hannover arrangerats. Möbelriksdagen Vid Möbelriksdagen 2013 i Lammhult och 2014 i Skillingaryd presenterades Träregion Småland i samband med intressanta föredrag och debatter som lockade många branschföreträdare. Stockholm Furniture Fair 2013 Stockholm Furniture Fair är världens största mötesplats för skandinavisk möbeldesign, med inredning för såväl hem som offentlig miljö hade mässan 729 utställare. Under branschdagarna besöktes mässan av personer. Träregion Småland fanns representerade vid mässan i anslutning till Möbelrikets monter. Möbelmässan i Milano Designveckan i Milano i april varje år lockar inköpare och arkitekter från hela världen. Designutställningar och aktiviteter äger rum såväl på den stora mässan Salone Internazionale del Mobile som på olika platser i centrala Milano. På en av de hetaste platserna, Superstudio Più, som varje år lockar över besökare, presenterades designpaviljongen Swedish Design Goes Milan. På 1000 kvadratmeter utställningsyta speglades svensk design genom våra fyra årstider. Träregion Småland var en av utställarna här med en monter i form av ett svart trähus. Mässresa till maskinmässan Ligna i Hannover Inom ramen för Träregion Småland arrangerade Träcentrum andra veckan i april 2013 en bussresa till fackmässan LIGNA i Tyskland med 25 representanter från olika företag. Mässan hade internationella besökare. På mässan finns allt det senaste inom bl a sågverksteknik, träbearbetning och bioenergi. Designers Saturday Under hösten arrangerade Möbelriket tillsammans med en rad möbelföretag traditionsenligt evenemanget Designers Saturday som innebär att möbelfabriker i Småland håller öppet hus en lördag. Träregion Småland fanns med i sammanhanget genom att journalisten Rickard Olsson i samarbete med designern Johanna Strand under själva eventet utvecklade ett utemöbelkoncept som döptes till BARA VARA.

7

8 Trä i fokus En viktig uppgift inom ramen för profileringsarbetet i Träregion Småland är att öka medvetenheten och kunskapen på alla nivåer om vad trä betyder för Småland och Sverige. I detta sammanhang har en rad stora evenemang anordnats under TRÄ 2013 Virserums Konsthall arrangerade den stora temautställningen i TRÄ 2013 med följande teman: Vad hindrar oss från att leva hållbart? Nödvändighetens arkitektur Hållbar samhällsutveckling Världens bästa träbyggnadskonst Skogens resurser Biobaserat samhällsbygge I flera av dessa teman återfinns behovet av att använda mer träråvara för att nå ett hållbart samhällsbygge, både i den form vi är vana vid men också i form av nya material. Studenter från arkitekthögskolor, tekniska högskolor och universitet i Luleå, Umeå, Göteborg, Köpenhamn och Aarhus har deltagit med konstruktioner till utställningen även i full skala utomhus. Utställningen var stor och omfattande både inomhus och utomhus. Den blev en publiksuccé med runt besökare från såväl allmänhet som professionella besökare från näringsliv och offentlig sektor. Som en del av marknadsföringen av utställningen gjordes en tabloidbilaga på 24 sidor som distribuerades med Dagens Nyheter och dessutom till hushåll i främst Kalmar och Kronobergs län.innehållet, som täckte fler frågor än utställningen, väckte uppmärksamhet och intresse. Alla som besökt utställningen har fått tidningen. Träslaget Träslaget samlar branschfolk, företag, organisationer och studenter till Träcentrum. 30 maj 2013 arrangerades det andra Träslaget som hade innovation som tema. Dagen fylldes med intressanta seminarier och workshops. Unga studerande på designutbildning på Träcentrum belönades under dagen med stipendier från Göte och Linnéa Öhrskogs Stiftelse. Träregion Småland och de insatser som görs för branschen presenterades under dagen för besökarna. Smålands Trädagar Ett av de strategiska områden som Träregion Småland fokuserar på är utvecklingsmöjligheter i byggande och interiöra miljöer. Vid Smålands Trädagar, som genomfördes på Virserums Konsthall i juni med ett hundratal deltagare från mer än ett tiotal länder och fem olika världsdelar, behandlades speciellt frågor kring byggande, arkitektur och utmaningen att nå ett hållbart samhälle. Informationsspridning i hela Småland Under 2013 har informationsmöten om vad Träregion Småland innebär hållits för ledande politiker i de småländska kommunerna. Samtliga ledamöter i de småländska kommunernas fullmäktige har fått skriftlig information om projektet och olika aktiviteter. Träregion Småland presenterades också vid Kalmar läns Regiondagar under hösten.

9

10 Trä äger bland barnen Att nå ut till barn och ungdomar med Träregion Smålands frågor är mycket viktigt. Det handlar om kunskapsspridning och attitydpåverkan, och kan på några års sikt påverka möjligheterna till rekrytering för näringen. Trä äger Om du själv är ung eller har barn och ungdomar i din närhet vet du säkert att Trä äger betyder ungefär att Trä är bäst eller Trä är toppen. Just det budskapet vill vi förmedla till den unga generationen. Boken Trä äger är ett led i arbetet med att vända trenden och att få träbranschen mer attraktiv. Målgrupp för boken är barn på mellanstadiet och i den presenteras de möjligheter som finns på ett lättsamt och inspirerande sätt. Trä äger är framtagen av Träcentrum inom ramen för projekten En teknisk framtidsbransch och Processledning för utveckling av träindustrin i Småland, Öarna och Östergötland. Boken används av Träcentrum bland annat vid olika aktiviteter inom Träregion Småland. Träets år i skolan Virserums Konsthall har arbetat med projektet Träets år i skolan, där alla skolor i Hultsfreds kommun deltagit liksom ett antal skolor från andra kommuner. Inriktningen har varit att ge barnen förståelse för trä, dess betydelse i dåtid och nutid samt kulturellt, och vilken roll trä spelar för en hållbar framtid. Sammanlagt har de ca 2500 skolbarn som besökt utställningen TRÄ 2013 fått inblick i träets användningsområden och fått fundera på hur vi kan leva hållbart. Information för skolbarn på Träcentrum Träcentrum genomför regelbundet olika aktiviteter för skolbarn. Under hösten 2013 var femteklassare på besök och fick lära mer om trä och varför trä är så viktigt för Småland. Barnen och pedagogerna fick information om trä, årsringar, arkitektur, möbeltillverkning och mycket annat. De fick en rundvisning i Träcentrums stora träverkstad där de kunde se hur avancerad teknik används för att skapa fina möbler och annat i trä. Femteklassarna byggde även egna små hus av Träcentrums träbyggsats, en aktivitet som gav övning i samarbetsförmåga och teknik. Femteklassarna arbetade under höstterminen 2013 med boken Trä äger i skolan kopplat till ämnena samhällskunskap, biologi och matematik.

11

12 Lyckade aktiviteter för träbyggnation Bygga Nu Utvecklingsmöjligheterna inom byggande i trä är ett strategiskt område för Träregion Småland. I hela Sverige efterfrågas också ökat bostadsbyggande, särskilt av små prisvärda bostäder. Detta är bakgrunden till det initiativ som Virserums Konsthall inom ramen för Träregion Småland tog hösten 2012 till en tävlingsupphandling - Bygga Nu i Växjö Kommun. Produktutveckling hos trähusfabriker var en central del av projektet och avsåg att stimulera: Kostnadseffektivt tänkande genom hela processen både bygg- och förvaltningsmässigt. Industrialiserat byggande i trä med maximal standardisering och systemtänkande/flexibilitet. Framsynta lösningar och ett helhetstänkande vad gäller form, funktion och konstruktion. Ett modernt uttryck, tydlighet och enkelhet i formtänkandet och att träets budskap kommuniceras. Snabb byggnation på plats. Fler än planerat Tävlingsupphandlingen gjordes i samarbete mellan Virserums Konsthall, Växjö kommun, Växjöhem och TMF och avsåg 40-talet lägenheter i trä på en tomt i Teleborgsskogen. Resultatet blev 80 lägenheter, som vinnaren Värends Entreprenad AB bygger och arkitekterna Mats Elgström och Stefan Johansson på LBE-arkitekter ritat. Växjö antog träbyggnadsstrategi Kommunalrådet Per Schöldberg (C) i Växjö är ansvarig för träbyggnadsfrågor och säger: Nyligen antog fullmäktige i Växjö en träbyggnadsstrategi, 2020 ska 50 procent av vårt byggande vara träbaserat. Vi planerar för 2500 nya bostäder fram till Teleborgsskogen är ett viktigt objekt och jag hoppas det kan komma igång så snabbt det bara går. Bra bostäder för små hushåll Träregion Småland arbetar tillsammans med Växjö, Jönköping och Kalmar kommun i ett särskilt projekt för att tillsammans med olika företag ta fram koncept för hur bra bostäder för små hushåll kan produceras. Projektet bygger på de erfarenheter som finns från flera års framgångsrikt arbete i Växjö och ambitionen är att få igång bostadsbyggande i trä i de tre kommunerna utifrån gemenssamma kriterier. Intresset i Jönköping och Kalmar växer och det sprider sig i övriga Småland. Projektledare är Hans Andrén på Växjö Kommun.

13

14 Forskning ska främja branschens utveckling Tradition är bra, men det räcker inte. För att kunna organisera framtidens produktion och utveckla framtidens produkter måste vi veta. Och för att veta måste vi forska. Företagsforskarskola ProWood Den småländska trärelaterade industrin måste anta utmaningen att öka innovationstakten för att möta framtida konkurrens. Det är alltid företaget med sina ägare och sin ledning som ska hantera beslut om utveckling av produkter, effektivisering av produktionen, sökande efter marknader osv. Universitet och högskolor kan också vara en viktig del om man samverkar på ett bra sätt med företagen och om forskning/utveckling sker utifrån företagens behov. Efter ett omfattande ansökningsarbete har Högskolan i Jönköping tillsammans med Linnéuniversitetet, forskningsinstitutet SP Trä, Linköpings Universitet och ett antal företag tillsammans inom ramen för Träregion Småland skapat Företagsforskarskolan ProWood. Den innebär att träföretag möter högskola och universitet genom att upp till tio doktorander under kommande år ska forska kring de utmaningar företagen står inför. Forskning och företag kommer nära varandra och kan utveckla nya projekt tillsammans. Den totala budgeten inklusive stöd från näringslivet, lärosätena och Träregion Småland är över 50 miljoner kronor under sex år, varav 18 miljoner från KK-stiftelsen. Kristina Säfsten från Tekniska Högskolan i Jönköping kommer att leda ProWood, och Johan Palm från Träcentrum ansvarar för företagskontakterna.

15

16 Branschråd trä i Småland Framtidsfråga Det behövs arbetskraft i den småländska träindustrin! Behovet i branschen fram till hösten 2017 beräknas till drygt medarbetare per år. Inom femton mils radie från småländska höglandet kommer årligen 750 personer att behöva ersättas. Sommaren 2013 fanns 60 nyutexaminerade personer med träinriktad gymnasieutbildning i Småland. Utöver det utbildades 50 personer genom olika arbetsmarknadsutbildningar. Antalet utbildade personer motsvarar alltså inte alls den efterfrågan som finns. Samtidigt minskar antalet utbildningsplatser genom att utbildningar läggs ner eller ställs in på grund av för få sökande. Brett Branschråd Träregion Småland startade därför 2012 Branschråd Trä i Småland som ett forum för att diskutera frågan och vilka åtgärder som behövs. I branschrådet finns företrädare för Arbetsförmedlingen (sammankallande), Regionförbunden, Trä- och Möbelföretagen (TMF), GS Facket och företag från olika delar av Småland samt olika delbranscher inom den trärelaterade industrin. Dessutom deltar vid behov företrädare för olika utbildningsanordnare. Modeller för samarbete Branschråd Trä i Småland försöker hitta vägar för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. Branschrådet ska hitta modeller för ett djupare samarbete mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare för att bättre klara kompetensförsörjningen. Målet är att företagen får god tillgång till den arbetskraft som behövs. Det krävs att Småland har en effektiv utbildningsverksamhet och människor som vill söka utbildningarna. Rådet arbetar därför även med attityder till industriarbete hos ungdomar, föräldrar och samhället i stort, för att öka intresset för branschen. Behoven kartlagda För att få en aktuell bild har Branschrådet under 2013 gjort en kartläggning av kompetensbehoven inom den trärelaterade industrin i Småland. Omkring 150 företag i fem delbranscher trähusbyggnation, möbelsnickerier, specialsnickerier, inredningssnickerier och sågverk/ hyvlerier har intervjuats. Efter kompletterande analyser ska resultatet ligga till grund för att få igång efterfrågade utbildningar.

17

18 Så stärks konkurrenskraften För ett litet företag kan det vara svårt att veta vilken väg de ska gå. Inom Coachingprojektet, som är ett av områdena i Träregion Småland, har Träcentrum besökt 110 företag i Småland. Varje företag har fått sin egen handlingsplan att arbeta vidare med. Stärka och utveckla Syftet med Coachingprojektet är att stärka och utveckla företagen genom bland annat kompetensutveckling och förbättrat samarbete mellan företag inom branschen. Alla som på något sätt arbetar med trä - inom tillverkningsindustrin, designindustrin m m - har välkomnats i projektet. I coachingarbetet har Träcentrum initierat ett stort antal projekt och aktiviteter ute hos företagen. Seminarier och nätverksträffar med teman som bottnar i företagens behov har initierats och genomförts.. Fokus har legat på bland annat försäljning, export, ledarskap, kommunikation och energieffektivisering. Rätt sorts coaching för varje behov Träcentrum har också inom ramen för Coachingprojektet arbetat med enskilda insatser ute på företagen. Det har bland annat handlat om olika former av miljöcertifiering, utformning av marknads/profileringsstrategi, produktionsutveckling och organisationsutveckling. Företagen har också behövt hjälp med att knyta nya affärskontakter, samarbetssökning, personalrekrytering, söka företagsstöd, driva projekt inom innovationsutveckling och immaterialrätter. Oavsett inom vilket område företaget har behövt stärka sig har Träcentrum coachat för att lotsa vidare och hitta de rätta kanalerna. 110 företag har besökts Under 2013 har 110 företag i Småland besökts och behovsanalyser har gjorts. Efter en genomgång av företagets marknad, produkter, produktion, personal och organisation har en bild framkommit av vad företagen behöver förstärka. Vart och ett av företagen har fått en handlingsplan att arbeta vidare med. Stöd från Träcentrum har funnits under hela processen.

19

20 Vad händer 2014? Under 2014 kommer en rad aktiviteter i linje med strategin att genomföras. Profileringsprojektet I Profileringsprojektet kommer ett flertal aktiviteter att äga rum Några planerade är: Möbelriksdag januari i Skillingaryd/Vaggeryd Deltagande vid Stockholm Furniture Fair februari Vandringsutställning om Trä från Virserums Konsthall lånas ut till de småländska kommunerna under hela året Träslaget på Träcentrum i maj Träregion Småland deltar vid Almedalsveckan i juli Riktade informationsinsatser till olika grupper Informationsinsatser för strategins olika delar (Coaching, Företagsforskarskola, Branschråd) Avstämningar med företag Utvärdering av projektet t o m 2014 Företagsforskarskola ProWood Från 2014 och flera år framåt kommer upp till tio doktorander att bedriva forskning kopplad till de småländska träföretagens behov av kunskap. Branschråd Trä i Småland Den organisation och sammansättning branschrådet har haft förändras till en del under Bland annat kommer ordförandeskapet att innehas av en person från näringslivet. Branschrådet fortsätter att arbeta med rekryteringsoch kompetensförsörjningsfrågor med ambitionen att få till stånd efterfrågade utbildningar på olika nivåer. Rådet kommer också att lägga stor kraft på att utveckla arbetet med attitydfrågor, dvs att hitta vägar för att påverka ungdomars attityder till att arbeta inom den trärelaterade industrin. Coachingprojektet Under 2014 fortsätter insatserna, där de företag som ingår i projektet besöks igen. Coacherna går tillsammans med företagen igenom vad som hänt sedan sist, uppdaterar handlingsplanen och ger stöd för de projekt som ska tas vidare. Tema för de aktiviteter som kommer genomföras under 2014 är bl a generationsväxling, varumärkesstrategier, miljöledning och 3D-printing. Ett nytt ledarskapsnätverk ska startas under våren Träcentrums projektledare Kristina Fagerström som arbetar i Coachingprojektet säger: Vi hoppas att 2014 ska bli lika innehållsrikt som Företagen ska känna att vi gör konkret nytta, det är det viktigaste.

21

22 Vad händer efter 2014? Den långsiktiga strategin för Träregion Småland antogs Handlingsprogrammet som innehåller konkreta insatser gäller åren Under 2013 har den kraftfulla innovationsmiljön Smart Housing Småland etablerats. Sammantaget innebär detta att det finns behov av en översyn av den småländska trästrategin. Utifrån den översynen kommer sedan ett nytt treårigt förslag till handlingsprogram för åren att tas fram och presenteras för finansiärerna, dvs. regionförbunden och länsstyrelserna i Småland. Strategi- och programarbetet påbörjas under vintern/ våren 2014 och det kommer att ske i dialog med berörda parter och aktörer. Visionen att Småland är 2020 en ledande träregion i Europa ligger fast och det är inte troligt att den långsiktiga strategin kommer att förändras särskilt mycket. Däremot behövs det diskuteras vilka konkreta insatsområden handlingsprogrammet ska innehålla från och med Det finns behov av att Träregion Småland arbetar vidare med profilering, coachning och kompetensförsörjningsfrågor även nästa period. Andra områden kan komma till, exempelvis att bygga upp internationella nätverk för att stimulera utomnordisk export, att utveckla lövträslagens affärsmöjligheter och att lyfta fram biobaserade material. Frågor kring byggande i trä kommer att hanteras tillsammans med Smart Housing Småland. Träregion Småland är en process som tillsammans med många kompetenta aktörer och utförare ska fortsätta att i många år framöver stödja och bidra till att utveckla ett av Smålands styrkeområden den trärelaterade industrin.

23

24 CCJ Vision Småland är 2020 en ledande träregion i Europa Kontakt: Bertil Eifrém, Regionförbundet Kalmar: Ulrika Wikander, Träcentrum: Johan Sjöberg, Möbelriket: Barbro Wendén, Virserums Konsthall: Regionförbundet Jönköpings län Regionförbundet Södra Småland Regionförbundet Kalmar län Länsstyrelsen i Jönköpings län Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Kalmar län Träregion Småland Träcentrum Möbelriket Virserums Konsthall

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.30 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Gunilla Hjelm Jan Johansson Ingemar Sturesson Ritva Hermanson, tjänstgörande ersättare Övriga

Läs mer

Växjö. den moderna trästaden. Växjö kommuns träbyggnadsstrategi. Antagen av kommunfullmäktige 2013-08-26 170

Växjö. den moderna trästaden. Växjö kommuns träbyggnadsstrategi. Antagen av kommunfullmäktige 2013-08-26 170 Växjö den moderna trästaden Växjö kommuns träbyggnadsstrategi Antagen av kommunfullmäktige 2013-08-26 170 Innehåll Inledning...3 Mål... 5 Definitioner... 5 Klimat och energi varför är trä viktigt ur ett

Läs mer

Träprogram 2012 2014 för ett hållbart Småland

Träprogram 2012 2014 för ett hållbart Småland Börje Pihlqvist & Bertil Eifrém 1 Regionförbundet Jönköpings län Regionförbundet Södra Småland Regionförbundet i Kalmar län Länsstyrelsen i Jönköpings län Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen Kalmar

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

SPs Samhällsbyggnadsdag. Smart Housing Småland 100000 bostäder per år? Per-Erik Eriksson, SP Trä Processledare Smart Housing Småland

SPs Samhällsbyggnadsdag. Smart Housing Småland 100000 bostäder per år? Per-Erik Eriksson, SP Trä Processledare Smart Housing Småland SPs Samhällsbyggnadsdag Smart Housing Småland 100000 bostäder per år? Per-Erik Eriksson, SP Trä Processledare Smart Housing Småland FÖRSTA VINNXÄXT-MILJÖN INOM SAMHÄLLSBYGGNAD! Vision: Smart Housing Småland

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott onsdag den 13 augusti 2014

Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott onsdag den 13 augusti 2014 Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott onsdag den 13 augusti 2014 1 Ärende 2 Dnr 2014/000174 Målbildsarbete: Den attraktiva regionen Linnéstråket Sammanfattning Under arbetsutskottet kommer

Läs mer

SMÅLAND entreprenörskap & design Entreprenörskap, med fokus på i alla avseenden hållbar utveckling, där design är tillväxtkraft.

SMÅLAND entreprenörskap & design Entreprenörskap, med fokus på i alla avseenden hållbar utveckling, där design är tillväxtkraft. Sammanfattning slutrapport SMÅLAND entreprenörskap & design Entreprenörskap, med fokus på i alla avseenden hållbar utveckling, där design är tillväxtkraft. 1 Sammanfattning En förstudie genomfördes sommaren

Läs mer

Ett träd, en framtid eller klädseln i nya Volvo V70?

Ett träd, en framtid eller klädseln i nya Volvo V70? VÄLKOMMEN TILL WOOD FUSION, EN DEL AV TRÄ & TEKNIKMÄSSAN. Ett träd, en framtid eller klädseln i nya Volvo V70? På Wood Fusion ställer vi frågan vad vi kan göra med trä. I nyskapande produkter och design,

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Kartläggning träindustrin Småland

Kartläggning träindustrin Småland Kartläggning träindustrin Småland Ola Lindblom Inledning De tre regionförbunden och de tre länsstyrelserna i Småland (Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) antog under sommaren 2011 en gemensam strategi

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt Syfte med RegSam Att skapa förutsättningar för samverkan och hållbar tillväxt Att förstärka och fördjupa samverkansarbetet mellan akademi och företag/organisationer.

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP Världsarvet Södra Öland VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP HANDLINGSPLAN 2015-2016 Foto: Mårten Svensson SÖDRA ÖLAND ODLINGLANDSKAP - ETT VÄRLDSARV! Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun Riktlinjer Kommunikationsplattform Luleå kommun 1 2 Kommunikationsplattform Kommunikationsplattformen sammanfattar de huvudsakliga kanaler som vi använder i vår kommunikation. Det är viktigt att vi ser

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsdagarna april 2017

Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsdagarna april 2017 Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning Kompetensförsörjningsdagarna 26-27 april 2017 Ett av de största problemen för tillväxt i SMF 23 procent av de svenska småföretagen anger att

Läs mer

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige Regeringen Proj. n r VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM A k 2017-05- 1 2 Regeringsbeslut I 3 2017-05-04 N2017/03280/IFK Näringsdepartementet D/Dnr 2QIT-02nt-l Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Bakgrund Regionens eller länets utveckling och tillväxt är beroende av proaktiv samverkan mellan länets offentliga aktörer, högskola och näringsliv. Detta

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Politiska initiativ med bäring på bioekonomi KSLA 12 dec

Politiska initiativ med bäring på bioekonomi KSLA 12 dec Politiska initiativ med bäring på bioekonomi KSLA 12 dec Christina Nordin Avdelningschef Fossilfritt Sverige! Samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi Nationella skogprogrammet Smart industri

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17 Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling VÄSTRA GÖTALAND 1,6 milj invånare. 49 kommuner Lång tradition inom industri och

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen 8. E t t g o t t r y k t e ä r A rbetsgivaren som varumärke Ett gott rykte som arbetsgivare är bästa rekryteringskanal. Begreppet Employment branding, arbetsgivarvarumärke, blir allt viktigare. Image,

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Projektledning, ledarskap och affärsutveckling Evenemangsutveckling Målgrupp: Till

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda?

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda? antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013 Vad är en digital agenda? Till skillnad från en bredbandsstrategi tar den digitala agendan upp helheten kring IT. Allt från användandet,

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 Engagemang, nyfikenhet och tillsammans det är nyckeln till framgång! Huddinge fortsätter att växa i snabb takt. Huddinge är - och ska vara en utvecklingskommun som erbjuder ett rikt

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Kultur +näring i olika perspektiv

Kultur +näring i olika perspektiv Kultur +näring i olika perspektiv KULTURRÅDET Myndighet under Kulturdepartementet 80 anställda Fyra avdelningar Styrelse NATIONELLA MÅL FÖR KULTURPOLITIK 2009 Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Västerås den 3 mars 2015 1 Från Arjeplog till Malmö Nationell myndighet Finns på 9 orter Cirka 370 medarbetare Intensiv global konkurrens

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2015 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 2013-01-22 Minnesanteckningar Diana Unander Nordle Tel: 0470-79 48 78 Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 Dagen inleddes med en genomgång av vilka förväntningar

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Region Blekinge 2014-12-15 Catharina Rosenquist 0455-305029 Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting.

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTE UTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer