Din manual SONY ERICSSON Z550I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual SONY ERICSSON Z550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820506"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z550I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: inte det. Print only for private use. Innehåll Komma igång Lära dig telefonen Ringa Meddelanden 26 Bildhantering 31 Underhållning Anslutningar.. 38 Fler funktioner Felsökning Viktig information Index www. sonyericsson.com/support På Sony Ericsson Product Support kan du hitta felsökning, tips & tricks, program, telefoninställningar för att surfa på Internet, meddelandefunktioner och mycket mer. Sony Ericsson Z550i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Den här användarhandboken publiceras av Sony Ericsson Mobile Communications AB utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/ eller utrustning kan göras av Sony Ericsson Mobile Communications AB när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken. Alla rättigheter förbehållna. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006 Publikationsnummer: SV/LZT R1A Obs! En del av de tjänster som beskrivs i den här användarhandboken är inte tillgängliga i alla nät. Det gäller också det internationella GSMnödnumret 112. Om du är osäker på om du kan använda en viss tjänst eller inte bör du kontakta nätoperatören eller tjänstleverantören. Innan du använder mobiltelefonen bör du läsa kapitlen Föreskrifter för säker och effektiv användning och Begränsad garanti. Med din mobiltelefon kan du hämta, lagra och vidarebefordra extra innehåll som till exempel ringsignaler. Användningen av sådant innehåll kan begränsas eller förbjudas genom tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till begränsningar i gällande upphovsrättslagstiftning. Du, och inte Sony Ericsson, är helt och hållet ansvarig för extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din mobiltelefon. Innan du använder sådant innehåll måste du kontrollera att din användning av det är licensierad eller godkänd Innehåll This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 på annat sätt. Sony Ericsson garanterar inte korrekthet, integritet eller kvalitet för något extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga omständigheter kan Sony Ericsson hållas ansvarigt för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på ett felaktigt sätt. QuickShareTM, PlayNowTM, MusicDJTM, PhotoDJTM, VideoDJTM och Style UpTM är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Ericsson Mobile Communications AB. Namnet och logotyperna för Bluetooth tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används under licens av Sony Ericsson. Memory StickTM och Memory Stick MicroTM (M2TM) är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation. Microsoft, Windows och PowerPoint är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och i andra länder/regioner. Mac OS är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc., registrerat i USA och i andra länder. T9TM-inmatning är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Tegic Communications. T9TM-inmatning är licensierat under ett eller flera av följande: U. S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 och 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat.

3 No ; Euro.Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Patentsökt i hela världen. Java och alla Java-baserade varumärken och logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och i andra länder. Licensavtal för slutanvändare för SunTM JavaTM JMETM. 1 Restriktioner: Programvaran är konfidentiell, copyrightskyddad information som tillhör Sun. Äganderätten tillhör Sun och/eller Suns licensgivare. Kunden får inte ändra, dekompilera, ta isär, dekryptera, extrahera eller på annat sätt återskapa utvecklingsprocessen för programvaran. Delar av eller hela programvaran får inte hyras ut, spridas eller vidare licensieras. 2 Exportbestämmelser: Programvaran, inklusive tekniska data, lyder under USA:s exportkontrollagar, däribland U.S. Export Administration Act och dess associerade bestämmelser, och kan omfattas av exporteller importbestämmelser i andra länder. Kunden accepterar att noggrant följa alla sådana bestämmelser, och är medveten om att han eller hon ansvarar för att anskaffa licenser för export, återexport eller import av programvaran. Programvaran får inte hämtas från Internet eller på andra sätt exporteras eller återexporteras (i) till följande länder (eller till medborgare eller boende i dessa länder): Kuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (listan kan ändras), eller till något annat land som USA infört handelsembargo mot; eller (ii) till någon som finns på U.S. Treasury Departments lista över Specially Designated Nations eller U.S. Commerce Departments Table of Denial Orders. 3 Begränsade rättigheter: Användning, kopiering eller spridning från USA:s regering lyder under restriktionerna som anges i klausulerna Rights in Technical Data and Computer Software i DFARS (c) (1) (ii) och FAR (C) (2) när de är tillämpliga. Upphovsrätten till delar av programvaran i den här produkten ägs av SyncML initiative Ltd. ( ). Alla rättigheter förbehållna. Andra produkter och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles. 2 Innehåll This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Symboler i användarhandboken Följande symboler för instruktioner används i den här användarhandboken: } Använd navigeringsknappen för att bläddra och välja % 11 Navigera i menyerna. Tryck mitt på navigeringsknappen.

4 Tryck på den övre delen av navigeringsknappen. Tryck på den nedre delen av navigeringsknappen. Tryck på den vänstra delen av navigeringsknappen. Tryck på den högra delen av navigeringsknappen. % Se även sidan... Obs: Anger att en tjänst eller en funktion är nät- eller abonnemangsberoende. Detta betyder att alla menyer inte är tillgängliga i telefonen. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information. Innehåll This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 3 Komma igång Sätta i SIMkortet 1 Ta bort batterilocket. 2 Skjut in SIM-kortet i fästet med guldkontakterna nedåt. 3 Sätt i batteriet med etikettsidan uppåt och se till att kontakterna är inåt. 4 Skjut batterilocket på plats. 4 Komma igång This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Ladda batteriet 30 min. 1 Sätt i laddarens kontakt med symbolen vänd uppåt. 2 Det kan ta upp till 30 minuter innan batterisymbolen visas. 3 Vänta cirka 2,5 timmar eller tills batteriikonen indikerar att batteriet är fulladdat. Tryck på för att aktivera skärmen och visa en laddningsindikering. 4 Ta bort laddaren genom att dra ut den. Om samtalseller passningstiden blir märkbart kortare bör du byta ut batteriet. Använd endast batterier som godkänts av Sony Ericsson % 52 Batteri. Spara kontakter till ditt SIM-kort innan du tar ut det från en annan telefon. Kontakterna kan ha sparats i telefonminnet (% 16 Kontakter). 2,5 tim. Komma igång This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 5 Sätta på och stänga av telefonen 2 Tryck på } Avsluta när du vill avsluta samtalet. När telefonen ringer trycker du på } Svara för att besvara samtalet. Mer information finns i avsnittet % 14 Ringa och ta emot samtal. Memory Stick MicroTM (M2TM) Använd ett minneskort om du exempelvis vill spara bilder. Det finns inget minneskort i telefonen. Du kan köpa till ett minneskort om du vill ha mer lagringsutrymme i den. 1 Håll intryckt. 2 Ange PIN-koden för SIMkortet om en sådan finns. 3 När du startar telefonen för första gången måste du välja ett språk för telefonens menyer. 4 } Ja om du vill att installationsguiden ska hjälpa dig med instruktioner och tips. Du kan också starta guiden med menysystemet } Inställningar } Allmänt } Inställningsguiden. Ringa och ta emot samtal 1 Slå riktnummer och abonnentnummer och tryck på } Ring för att ringa upp numret. Om du använder ett minneskort kan du välja att automatiskt lagra alla bilder på minneskortet % 31 Kameraalternativ. PIN-kod Du kan behöva ange en PIN-kod (Personal Identification Number) för att aktivera tjänsterna i telefonen. Koden får du från din operatör. Varje siffra i PIN-koden visas som en asterisk (*), om koden inte börjar likadant som nödnummer, till exempel 112. Anledningen till att nödnummer visas i klartext är att du alltid ska kunna slå ett nödnummer. % 15 Nödsamtal. Tryck på om du trycker fel. 6 Komma igång This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Om du anger fel PIN-kod tre gånger i följd spärras SIM-kortet % 45 SIM-kortlås. Vänteläge När du har slagit på telefonen och angett PIN-koden visas namnet på din nätoperatör på displayen. Det kallas för vänteläge. Sätta i och ta ur minneskortet 1 Ta bort batterilocket. 2 Sätt i minneskortet i kortplatsen. 3 Tryck på kanten av minneskortet för att lossa det från kortplatsen. Komma igång This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 7 Lära dig telefonen Översikt över telefonen Kameraknapp Valknapp Knappen Tillbaka Kortplats för Memory Stick Micro (M2) Knapp för aktivitetsmenyn Mikrofon Öronsnäcka Navigeringsknappen Volymknapp Valknapp Rensa På/Av-knapp Laddar- och USB-kontakt 13 8 Lära dig telefonen This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Menyer översikt PlayNowTM* Internettjänster* Underhållning Onlinetjänster* Spel VideoDJTM PhotoDJTM MusicDJTM Fjärrstyrning Spela in ljud Introduktion Kaen, ställa in den på tyst läge eller aktivera en profil. Mer information om profiler % 43 Profiler. Öppna avstängningsmenyn Tryck på och välj ett menyobjekt. Flytta eller kopiera en fil 1 } Filhanteraren. Välj en mapp och bläddra till en fil } Mer } Hantera filer. 2 Välj Flytta eller Kopiera. 3 } Memory Stick eller } Telefonminne. 4 Välj en mapp eller } Ny mapp, ge mappen ett namn } OK. 5 } Klistra in. Markera flera filer 1 } Filhanteraren. Välj en mapp och bläddra till en fil } Mer } Markera. 2 } Markera flera eller Markera alla. Markera filer genom att bläddra och } Markera eller Avmark.. Kontrollera minnesstatus } Filhanteraren } Mer } Minnesstatus. Formatera minneskortet Formatera minneskortet om du vill radera all information från det eller om det har blivit skadat. Så här formaterar du minneskortet } Filhanteraren } Mer } Formatera M.S. } Ja och ange telefonlåskoden. Mer information finns i avsnittet % 46 Telefonlås. Filhanteraren Filer som bilder, videoklipp, ljud, teman, spel och program sparas i mappar i telefonminnet. Om du har satt i ett minneskort kan du spara filerna på detta. Okända filtyper sparas i mappen Annat. Menyflikar i filhanteraren Filhanteraren är uppdelad på tre flikar med ikoner som visar var respektive filer sparas. Alla filer allt innehåll i telefonen och på minneskortet. På Memory Stick allt innehåll på minneskortet. I telefonen allt innehåll i telefonen. Filinformation Om en fil är skyddad kan du kanske inte kopiera eller skicka den. Visa filinformation genom att markera filen } Mer } Information. 12 Lära dig telefonen This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Överföra filer Mer information finns i avsnittet % 41 Överföra filer. Språk Välj språk för telefonens menyer och för inmatning av text. Ändra det språk som används i telefonen } Inställningar } Allmänt } Språk } Telefonspråk, välj ett språk.

5 I vänteläge trycker du på 0000 för engelska eller på 8888 för automatiskt språk. Välja språk för skriven text } Inställningar } Allmänt } Språk } Inmatningsspråk. } Markera för att välja språk } Spara. Tryck på om du vill radera bokstäver och siffror. Tryck på för att lägga till ett blanksteg. Tryck på om du vill använda de vanligaste skiljetecknen. Håll intryckt för att ändra inmatningsmetod. T9TM-inmatning För T9TM-inmatning används en inbyggd ordlistefunktion som identifierar de vanligaste orden för en serie knapptryckningar. Du trycker därför endast en gång på varje knapp, även om den bokstav du vill ange inte är den första bokstaven för knappen. Skriva bokstäver med T9-inmatning Om du till exempel vill skriva "land" trycker du på,,,. Om det ord som visas inte är det eller önskade trycker du på flera gånger för att visa fler ordförslag. Om du vill godkänna och lägga till ett blanksteg använder du. Om du vill godkänna ett ord utan att lägga till ett blanksteg använder du. Fortsätt skriva meddelandet. Om du vill ange skiljetecken, trycker du på och sedan flera gånger på eller. Skriva bokstäver Bläddra till en funktion där textinmatning är möjlig, till exempel } Meddelanden } Skriv nytt } SMS. Skriva bokstäver på vanligt sätt Tryck på tills önskat tecken visas. Håll intryckt för att växla mellan versaler och gemener Håll intryckt om du vill skriva in siffror. Lära dig telefonen 13 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Lägga till ord i ordlistan för T9-textinmatning Tryck på } Mer } Redigera ord medan du skriver in bokstäver. Använd vanlig textinmatning och redigera ordet. Använd och. för att förflytta dig mellan bokstäverna. Om du vill radera ett tecken trycker du på. Om du vill radera ett helt ord håller du intryckt. När du har redigerat ordet trycker du på } Infoga. Ordet läggs till i ordlistan för T9-textinmatning. Nästa gång du börjar skriva ordet med hjälp av T9-inmatningsmetoden visas det som ett ordförslag. Välja en annan inmatningsmetod Håll intryckt innan eller medan du skriver bokstäver om du vill byta inmatningsmetod. Alternativ när du skriver in bokstäver } Mer för att visa alternativ. Ringa Ringa och ta emot samtal Sätt på telefonen och kontrollera att du har nättäckning % 6 Sätta på och stänga av telefonen. Om tjänsten Nummerpresentation ingår i abonnemanget och numret från den som ringer upp kan identifieras visas numret. Om numret har sparats i Kontakter så visas namn, nummer och bild. Om det uppringande numret är ett skyddat nummer visas texten Dolt nummer. Ringa Ange telefonnumret (med utlandsprefix och riktnummer vid behov) och } Ring för att ringa upp numret. } Avsluta när du vill avsluta samtalet. Ringa upp ett nummer igen Om det inte gick att upprätta en anslutning visas Försöka igen? } Ja. Håll inte telefonen mot örat när du väntar. När samtalet kopplas hörs en ljudsignal från telefonen. Besvara ett samtal Öppna telefonen eller } Svara om telefonen redan är öppen. 14 Ringa This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Avvisa ett samtal Stäng telefonen och } Upptaget eller tryck snabbt två gånger på volymknappen. Ändra volymen för öronhögtalaren Tryck under ett samtal på eller om du vill höja eller sänka volymen. Stänga av mikrofonen Håll intryckt. Håll intryckt igen när du vill återuppta samtalet. Välja fler alternativ under ett samtal } Mer och välj ett alternativ. Obesvarade samtal Ett missat samtal visas i Aktivitetsmenyn om Nya händelser är inställt på Aktivitetsmeny % 11 Aktivitetsmenyn. } Ring om du vill ringa numret för det obesvarade samtalet. Om Nya händelser har angetts som Pop-up visas Obesvarade samtal:. } Ja om du vill visa de missade samtalen eller } Nej om du vill göra det senare. Samtalslista Information om de senaste samtalen sparas i samtalslistan. Ringa upp ett nummer från samtalslistan } Samtal i vänteläget och välj en flik. Bläddra till ett namn eller nummer som du vill ringa upp och } Ring. Lägga till ett nummer från samtalslistan till kontakter 1 } Samtal i vänteläget och välj en flik. Bläddra till det nummer du vill lägga till och tryck på } Mer } Spara nummer. 2 Välj en kontakt som du vill lägga till numret till eller } Ny kontakt. Nödsamtal Din telefon har stöd för internationella nödnummer, till exempel 112 och 911. Det betyder att dessa nummer normalt kan användas för att ringa nödsamtal i alla länder, med eller utan SIM-kort, om det finns ett GSM-nät inom täckningsområdet. I vissa länder kan det finnas andra, lokala nödnummer. Din nätoperatör kan ha sparat ytterligare, lokala nödnummer på SIM-kortet. Ringa ett nödsamtal Ange ett nödnummer, till exempel 112 } Ring. Ringa 15 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Visa lokala nödsamtalsnummer } Kontakter } Alternativ } Specialnummer } Nödnummer. Kontakter Tel.kontakter innehåller detaljerad information som har sparats i telefonens minne. SIM-kontakter innehåller namn och nummer som sparats på SIM-kortet. Välja standardkontakter 1 } Kontakter } Alternativ } Avancerat } Standardkontakter. 2 } Tel.kontakter eller SIM-kontakter Lägga till en kontakt } Kontakter } Ny kontakt } Lägg till. } Namn: } Lägg till ange namnet } OK. } Nytt nummer: } Lägg till ange numret } OK. Välj en nummertyp för telefonkontakter. Bläddra mellan flikarna och välj fält för att ange mer information. Om du vill använda symboler } Mer } Lägg till symbol och välj symbolen } Infoga. } Spara om du vill spara kontakten. Ange ett plustecken (+) och en landskod för alla nummer. Lägga till en bild eller en ringsignal för en kontakt 1 } Kontakter och markera kontakten } Mer } Redigera kontakt. 2 Välj relevant flik och sedan } Bild eller Ringsignal } Lägg till.

6 Markera en fil och } Spara. Ange standardnumret för en kontakt Gör så här om du vill ange vilket telefonnummer som ska visas först för en kontakt: } Kontakter, bläddra till kontakten } Mer } Standardnummer och välj ett nummer. Lägga till eget visitkort } Kontakter } Alternativ } Mitt kort, och ange informationen för ditt visitkort } Spara. Skicka visitkort } Kontakter } Alternativ } Mitt kort } Skicka mitt kort. Ringa upp en telefonkontakt } Kontakter. Skriv in de första bokstäverna i kontaktens namn som du vill ringa till. Använd eller för att välja ett nummer } Ring. Ringa upp en SIM-kontakt Om SIM-kontakter har angetts som standard } Kontakter, markera namnet och numret i listan } Ring. 16 Ringa This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Om Tel.kontakter har angetts som standard } Kontakter } Alternativ } SIM-kontakter, markera namnet och numret i listan } Ring. Hantera kontakter Kopiera kontakter till och från telefonens minne och SIM-kortet. Kopiera namn och nummer till SIM-kortet 1 } Kontakter } Alternativ } Avancerat } Kopiera till SIM. 2 } Kopiera alla eller Kopiera ett nr. När du kopierar alla kontakter från telefonen till SIM-kortet ersätts all befintlig information som finns på SIM-kortet. Säkerhetskopiera kontakter på minneskort } Kontakter } Alternativ } Avancerat } Kopiera till M. S. } Ja. Återställa kontakter från minneskort } Kontakter } Alternativ } Avancerat } Återställ från M.S. } Ja } Ja. Skicka kontakter Så här skickar du en markerad kontakt: } Mer } Skicka kontakt och välj en överföringsmetod. Så här skickar du alla kontakter: } Kontakter } Alternativ } Avancerat } Skicka alla kont. Redigera en telefonkontakt 1 } Kontakter, markera en kontakt och tryck på } Mer } Redigera kontakt. 2 Välj en flik och redigera informationen. } Spara. Redigera en SIM-kontakt 1 Om SIM-kontakter har angetts som standard } Kontakter. Om Tel.kontakter har angetts som standard } Kontakter } Alternativ } SIM-kontakter. 2 Välj det namn och nummer som du vill redigera. 3 } Mer } Redigera kontakt och redigera namnet och numret. Kopiera SIM-kontakter till telefonkontakter 1 } Kontakter } Alternativ } Avancerat } Kopiera från SIM. 2 } Kopiera alla eller Kopiera ett nr. Spara automatiskt på SIM-kortet 1 } Kontakter } Alternativ } Avancerat } Autospara på SIM. 2 } På. Ringa 17 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Radera kontakter Tryck på om du vill radera en markerad kontakt. Så här raderar du alla kontakter: } Kontakter } Alternativ } Avancerat } Rad. alla kontakter } Ja och } Ja. Namn och nummer på SIM-kortet raderas inte. Kontrollera minnesstatus } Kontakter } Alternativ } Avancerat } Minnesstatus. Antalet poster som kan sparas i telefonen eller på SIM-kortet beror på tillgängligt minne. Använda kortnummer Ange ett kortnummer (19) i vänteläge och } Ring. Röstbrevlåda Om en svarstjänst ingår i abonnemanget så kan den som ringer lämna ett röstmeddelande när du inte kan svara i telefonen. Ange ett telefonnummer till röstbrevlådan Håll intryckt, } Ja, ange numret och } OK. Numret får du från din tjänstleverantör. Ringa upp röstbrevlådan Om du har angett telefonnumret till röstbrevlådan håller du intryckt. Kontrollera numret till röstbrevlådan } Meddelanden } Inställningar } Röstmedd.nummer. Synkronisera kontakter Mer information finns på Kortnummer Spara telefonnummer som du vill kunna komma åt enkelt i position 19 i telefonen. Ange eller ersätta kortnummer 1 } Kontakter } Alternativ } Kortnummer. 2 Bläddra till positionen } Lägg till eller Ersätt och välj ett telefonnummer. Röststyrning Hantera samtal med rösten genom att skapa röstkommandon för att: Röstuppringning ringa upp någon genom att säga namnet. Aktivera röststyrning genom att säga ett "magiskt ord". Svara och avvisa samtal när du använder handsfree. 18 Ringa This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innan du använder röstuppringning Aktivera funktionen för röstuppringning och spela in röstkommandona. En ikon visas bredvid de telefonnummer som har ett röstkommando. Aktivera röstuppringning och spela in namn } Inställningar } Allmänt } Röststyrning } Röstuppringning } Aktivera } Ja } Nytt röstkomm. och välj en kontakt. Om det finns flera nummer för kontakten använder du och för att visa numren. Markera det nummer som du vill koppla röstkommandot till. Spela in ett röstkommando som t.ex. "Svens mobil". Nu visas instruktioner. Vänta tills du hör en ton och säg det kommando som ska spelas in. Röstkommandot spelas upp för dig. Om du tycker att det inspelade låter bra trycker du på } Ja. Om du inte är nöjd trycker du på } Nej och upprepar steg 3. Om du vill spela in ännu ett röstkommando för en kontakt väljer du } Nytt röstkomm. } Lägg till igen och upprepar steg 2 till och med 4 ovan. Namn på person Det inspelade kontaktnamnet hörs när kontakten ringer. Sätta på eller stänga av visning av kontaktens namn } Inställningar } Allmänt } Röststyrning } Spela upp namn. 1 Röstuppringning Starta röstuppringningen från vänteläget via telefonen, en bärbar handsfree, ett headset med BluetoothTM eller genom att säga det magiska ordet. Ringa 1 Håll någon av volymknapparna intryckt från vänteläget. 2 Vänta på tonen och säg det ett inspelat namn, till exempel "Svens mobil". Namnet spelas upp för dig och samtalet kopplas. Ringa ett samtal med en handsfree I vänteläget trycker du på handsfreeknappen eller knappen för headset med Bluetooth Ringa 19 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Det magiska ordet Spela in och använd röstkommandot som magiskt ord för att aktivera röststyrning utan att trycka på några knappar. Det magiska ordet kan endast användas med handsfree eller headset med Bluetooth. Välj ett långt, ovanligt ord eller en fras som lätt kan urskiljas från eventuella röster i bakgrunden Aktivera och spela in det magiska ordet } Inställningar } Allmänt } Röststyrning } Magiskt ord } Aktivera.

7 Nu visas instruktioner. } Fortsätt. Vänta på ton och säg sedan det magiska ordet. } Ja om du vill godkänna eller } Nej för att spela in ett nytt magiskt ord. Nu visas instruktioner. } Fortsätt och välj i vilka miljöer som det magiska ordet ska vara aktiverat. Röstsvar Svara eller avvisa inkommande samtal med hjälp av rösten när du använder handsfree. Du kan använda MIDI-, WAV- (16 khz), EMY- och IMY-filer som ringsignal när du använder röstsvar. 5 6 Aktivera röstsvar och spela in kommandon för röstsvar } Inställningar } Allmänt } Röststyrning } Röstsvar } Aktivera. Nu visas instruktioner. } Fortsätt. Vänta på ton och säg "Svara" eller något annat ord. } Ja om du vill godkänna eller } Nej för en ny inspelning. Instruktioner visas } Fortsätt. Vänta på ton och säg "Upptaget" eller något annat ord. } Ja om du vill godkänna eller } Nej för en ny inspelning. Nu visas instruktioner. } Fortsätt och välj i vilka miljöer som röstsvar ska vara aktiverat } Spara. Svara på eller avvisa ett samtal genom att använda röstkommandon När telefonen ringer säger du: "Svara" när du vill koppla samtalet. "Upptaget" om du vill avvisa samtalet. Redigera röstkommandon 1 } Kontakter och bläddra till en kontakt. 2 } Mer } Redigera kontakt och bläddra till den relevanta fliken. 20 Ringa This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Spela in ett röstkommando igen 1 } Inställningar } Allmänt } Röststyrning } Röstuppringning } Redigera namn. 2 Välj ett kommando } Mer } Ersätt röst. 3 Vänta på ton och säg sedan kommandot. Aktivera alla vidarekopplingsalternativ } Inställningar } Samtal } Vidarekoppla } Kontrollera alla. Mer än ett samtal Hantera mer än ett samtal samtidigt. Tjänsten Samtal väntar Om tjänsten är aktiverad hör du en signal om du blir uppringd under ett samtal. Aktivera tjänsten Samtal väntar } Inställningar } Samtal } Hantera samtal } Samtal väntar } Aktivera. Ringa ett andra samtal } Mer } Parkera om du vill parkera det pågående samtalet. Välj det nummer som du vill ringa och tryck på } Ring. Ta emot ett andra samtal Om du tar emot ett andra samtal kan du: } Svara och parkera det pågående samtalet. } Upptagen om du vill avvisa samtalet och fortsätta med det pågående samtalet. } Ersätt aktivt samt för att svara och avsluta det pågående samtalet. Vidarekoppla samtal Vidarekoppla samtal till exempelvis en telefonsvarare. Om funktionen för samtalsbegränsning är aktiverad är vissa alternativ för vidarekoppling inte tillgängliga. Aktivera vidarekoppling av samtal 1 } Inställningar } Samtal } Vidarekoppla. 2 Välj en samtalstyp och vidarekopplingsalternativ } Aktivera. 3 Ange det nummer samtalen ska vidarekopplas till och } OK eller } Sök för att välja en kontakt. Inaktivera vidarekoppling av samtal Bläddra till vidarekopplingsalternativet och välj } Inaktivera. Ringa 21 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Hantera två samtal Om du har ett pågående samtal och ett annat samtal parkerat, kan du: } Mer } Växla om du vill växla mellan de båda samtalen. } Mer } Koppla samtal om du vill koppla ihop samtalen. } Mer } Överför samtal för att koppla ihop de båda samtalen. Du kopplas bort från båda samtalen. Om du vill veta om funktionen ingår i ditt abonnemang kontaktar du operatören. Koppla ihop de två samtalen till ett konferenssamtal } Mer } Koppla samtal. Lägga till en ny deltagare 1 } Mer } Parkera om du vill parkera de ihopkopplade samtalen. 2 } Mer } Lägg till samtal och ring upp nästa person. 3 } Mer } Koppla samtal. 4 Upprepa åtgärderna om du vill bjuda in fler deltagare. Släppa en deltagare } Mer } Avsluta och välj den som ska delta i samtalet. Föra en privat konversation 1 } Mer } Prata med och välj den som ska delta i samtalet. 2 } Mer } Koppla samtal när du vill återuppta konferenssamtalet. } Avsluta } Ja för att återuppta det parkerade samtalet. } Avsluta } Nej för att avsluta båda samtalen (operatörsberoende). Du måste först avsluta något av de två första samtalen eller koppla ihop dem till ett konferenssamtal om du vill besvara ett tredje samtal. Konferenssamtal Starta ett konferenssamtal genom att koppla ihop ett pågående samtal och ett parkerat samtal. Parkera konferenssamtalet om du vill ringa upp och lägga till upp till fem deltagare eller bara ringa ett annat samtal. Två linjer Ring separata samtal med olika telefonnummer om ditt abonnemang stöder tjänsten för flera linjer. Välja en linje } Inställningar } Samtal och välj linje 1 eller Ringa This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Ändra namn på en linje } Inställningar } Teckenfönster } Redigera linjenamn, välj en av linjerna och redigera namnet. Begränsad uppringning Begränsa utgående och inkommande samtal. Du behöver ett lösenord från din tjänstoperatör. Om du vidarekopplar inkommande samtal kan du inte aktivera vissa av alternativen för samtalsbegränsning. Mina nummer Visa, lägga till och redigera dina egna telefonnummer. Kontrollera dina telefonnummer } Kontakter } Alternativ } Specialnummer } Mina nummer och välj något av alternativen. Följande samtal kan begränsas: Alla utgående alla utgående samtal. Utg. utlandssamtal alla utgående utlandssamtal. Utg. utl. roaming alla utgående utlandssamtal utom till ditt hemland. Alla inkommande alla inkommande samtal. Ink. vid roaming alla inkommande samtal när du är utomlands. Aktivera eller inaktivera samtalsbegränsning 1 } Inställningar } Samtal } Hantera samtal } Samtalsbegränsn.. Välj ett alternativ. 2 } Aktivera eller Inaktivera, ange lösenordet och tryck på } OK. Godkänna samtal Ta bara emot samtal från vissa telefonnummer. Om alternativet vidarekoppla samtal Vid upptaget är aktiverat, kopplas samtal vidare. Lägga till nummer i listan över tillåtna samtal } Inställningar } Samtal } Hantera samtal } Tillåtna samtal } Bara från listan } Redigera } Lägg till.

8 Välj en kontakt eller } Grupper % 24 Grupper. Godkänna alla samtal } Inställningar } Samtal } Hantera samtal } Tillåtna samtal } Alla som ringer. Samtalstid och kostnad Under ett samtal visas samtalstiden. Du kan kontrollera längden på ditt senaste samtal, utgående samtal och den totala tiden. Ringa 23 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Kontrollera samtalstiden } Inställningar } Samtal } Tid och kostnad } Samtalstid. Ytterligare samtalsfunktioner Tonsignaler Använd telefonen för att till exempel utföra banktjänster eller styra en telefonsvarare med tonsignaler under samtalet. Använda tonsignaler Tryck på, eller för att skicka toner. } Mer Om du vill aktivera eller inaktivera tonerna under ett samtal väljer du } Stäng av toner eller Använd toner. Tryck på om du vill rensa skärmen efter samtalet. Anteckningsblock Använd skärmen som ett anteckningsblock och skriv in ett telefonnummer under samtalets gång. När du avslutar samtalet finns numret kvar på skärmen så att du kan ringa det eller spara det i dina kontakter. Ringa eller spara från anteckningsblocket } Ring för att ringa numret eller } Mer } Spara nummer och skapa en ny kontakt eller välj en befintlig kontakt. Grupper Skapa en grupp med nummer och e-postadresser så att du kan skicka meddelanden till flera mottagare samtidigt % 26 Meddelanden. Du kan också använda grupper (med nummer) när du skapar listor över tillåtna samtal % 23 Godkänna samtal. Skapa en grupp med nummer och e-postadresser } Kontakter } Alternativ } Grupper } Ny grupp } Lägg till. Ange ett namn för gruppen } Fortsätt. } Nytt } Lägg till för att söka efter och välja ett kontaktnummer eller en e-postadress. Upprepa steg 3 om du vill lägga till flera nummer eller e-postadresser. } Klar Ringa This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Slutna användargrupper Om ditt nät har stöd för slutna användargrupper kan du ringa inom gruppen till lägre kostnad. Du kan spara upp till tio grupper. Ett indexnummer från operatören krävs för att du ska kunna använda slutna grupper. Lägga till en grupp } Inställningar } Samtal } Hantera samtal } Slutna grupper } Redigera lista } Ny grupp } Lägg till. Ange namnet på användargruppen } Fortsätt. Ange indexnumret och tryck på } Spara. Ringa samtal utanför en sluten användargrupp } Inställningar } Samtal } Hantera samtal } Slutna grupper } Öppna samtal } På. Om du bara vill ringa inom gruppen } Av. Visa eller dölja eget nummer Om tjänsten Nummerpresentationsbegränsning ingår i abonnemanget kan du dölja ditt telefonnummer när du ringer upp. Alltid visa eller dölja ditt telefonnummer 1 } Inställningar } Samtal } Visa/dölj mitt nr. 2 } Visa nummer, Dölj nummer eller Nätstandard. Ringa 25 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Meddelanden Telefonen har stöd för flera olika meddelandetjänster. Om du vill ha mer information om vilka tjänster du kan använda kontaktar du din tjänstleverantör. Mer information finns också på Om du skickar ett meddelande till en grupp debiteras du för varje medlem i gruppen. Textmeddelanden (SMS) Textmeddelanden kan innehålla enkla bilder, animeringar, melodier och ljud. Innan du börjar Du måste ha telefonnumret till ett servicecenter för att kunna skicka och ta emot textmeddelanden. Numret får du från din operatör. Numret kan finnas lagrat på SIM-kortet. Ange numret till servicecentret 1 } Meddelanden } Inställningar } SMS } Servicecenter. Numret visas om det finns på SIM-kortet. 2 Om det inte finns något nummer gör du så här: } Nytt servicecenter och ange numret, inklusive prefixet "+" och landsnumret. } Spara. 26 Skriva och skicka ett SMS 1 } Meddelanden } Skriv nytt } SMS. 2 Skriv meddelandet. Så här infogar du ett objekt i meddelandet: } Mer } Lägg till objekt. 3 } Fortsätt. (Om du vill spara i Utkast trycker du på och } Ja.) 4 } Ange en mottagare med Ange telefonnr eller Hämta kontakt. 5 Så här ändrar du alternativen för meddelandet när en mottagare valts: } Mer } Avancerat markera ett alternativ } Redigera och markera en inställning } Klar } Skicka. Du kan omvandla ditt SMS till ett MMS. Gör följande medan du skriver meddelandet: } Mer } Till MMS. Kontrollera leveransstatus för ett skickat meddelande } Meddelanden } Skickat och markera ett meddelande } Visa } Mer } Detaljer. Ta emot meddelanden När du tar emot ett SMS eller ett automatiskt hämtat MMS visas det i aktivitetsmenyn eller som pop-up % 11 Aktivitetsmenyn. Om du vill stänga meddelandet trycker du på. Meddelanden This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Ringa upp ett nummer i ett meddelande Markera telefonnumret i meddelandet } Ring. Spara ett objekt i ett SMS 1 Markera telefonnumret i meddelandet } Mer. 2 } Använd för att spara ett telefonnummer, Spara bild för att spara en bild eller Spara bokmärke för att spara en webbadress. Spara meddelanden Så här sparar du ett markerat meddelande: } Mer } Spara meddelande } Sparade medd. (SIM-kort) eller Mallar (telefon). Om du vill spara flera meddelanden i en mapp } Mer } Markera flera } Markera för att markera meddelanden. } Mer } Spara medd.. Radera meddelanden Tryck på om du vill radera ett markerat meddelande. Tryck på } Mer } Radera alla medd. eller Markera flera om du vill ta bort flera meddelanden i en mapp. När du markerar flera meddelanden väljer du } Markera för att markera meddelanden. } Mer } Radera medd.. Långa meddelanden Antalet tillåtna tecken i ett SMS beror på vilket inmatningsspråk som används. Du kan skicka längre meddelanden genom att koppla ihop två eller flera meddelanden. Observera att du debiteras för varje meddelande i ett ihopkopplat meddelande. Du kanske inte får alla delar av ett långt meddelande på en gång. Kontakta tjänstleverantören och fråga hur många meddelanden du högst kan koppla ihop. Aktivera Långa meddelanden } Meddelanden } Inställningar } SMS } Max SMS-längd } Längsta möjliga. Bildmeddelanden (MMS) Bildmeddelanden kan innehålla text, bilder, videoklipp, kamerabilder, ljudinspelningar och signaturer.

9 De skickas via MMS (Multimedia Messaging Service) till en mobiltelefon eller med e-post. Avsändaren och mottagaren måste ha abonnemang som stöder MMS. Meddelanden 27 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innan du börjar Om inställningarna inte redan finns i telefonen % 38 Inställningar. Skapa och skicka bildmeddelanden Du kan välja att skriva text och lägga till bilder, ljud, videoklipp, fler sidor, en signatur och bilagor. Skapa och skicka ett MMS 1 } Meddelanden } Skriv nytt } MMS. 2 } Mer om du vill lägga till ett objekt i meddelandet. 3 Skriv text och } OK. 4 Skicka på samma sätt som när du skickar SMS: % 26 Skriva och skicka ett SMS. Du har tillgång till samma alternativ för bildmeddelanden, MMS, som för SMS % 26 Textmeddelanden (SMS). 2 Välj Använd om du vill spara ett telefonnummer, Spara bokmärke om du vill spara en webbadress eller Spara objekt om du till exempel vill spara en bild eller ljud. Automatisk hämtning Välj hur du vill hämta dina bildmeddelanden. } Meddelanden } Inställningar } MMS } Automatisk hämtn. och välj något av följande: Alltid hämta meddelanden automatiskt. Fråga vid roam. fråga vid meddelandehämtning från andra operatörer. Aldrig vid roam. tillåt ej hämtning från andra operatörer. Fråga alltid fråga alltid om meddelanden ska hämtas. Av nya meddelanden visas i inkorgen som ikoner. Markera meddelandet och } Visa om du vill hämta det. Skapa din egen signatur för bildmeddelanden 1 } Meddelanden } Inställningar } MMS. 2 } Signatur } Ny signatur och skapa din egen signatur som ett bildmeddelande. Spara ett objekt i ett bildmeddelande (MMS) 1 Markera objektet medan du läser meddelandet. } Mer. 28 Röstmeddelanden Skicka och ta emot en ljudinspelning som ett röstmeddelande. Avsändaren och mottagaren måste ha abonnemang som stöder MMS. Meddelanden This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Spela in och skicka ett röstmeddelande 1 } Meddelanden } Skriv nytt } Röstmeddelande. 2 Spela in ditt meddelande } Stopp. 3 } Skicka. Skicka på samma sätt som när du skickar SMS: % 26 Skriva och skicka ett SMS. Innan du börjar Om inställningarna inte redan finns i telefonen % 38 Inställningar. Skriva och skicka ett e-postmeddelande } Meddelanden } E-post } Skriv nytt. } Lägg till för att ange fältet Till:. } Ange en mottagare med Ange e- postadress eller Hämta kontakt. Om du vill lägga till fler mottagare väljer du } Till, Kopia eller Hemlig kopia. När du har valt mottagare } Klar. Skriv ämnet och } OK. Skriv texten och } OK. Om du vill lägga till en bilaga } Lägg till, markerar bilagan och } Klar. } Fortsätt. } Skicka eller Mer för att visa alternativ. Ta emot och läsa epostmeddelanden } Meddelanden } E-post } Inkorgen. 1 Om inkorgen är tom } Ski&mot.. Om inkorgen inte är tom } Mer } Skicka & ta emot. 2 Markera ett meddelande och } Visa om du vill läsa det. 1 2 Ta emot röstmeddelanden När får ett röstmeddelande visas det i Aktivitetsmenyn eller som pop-up % 11 Aktivitetsmenyn. Om du vill stänga meddelandet trycker du på E-post Anslut till en POP3- eller IMAP4mailserver för att skicka och ta emot e-postmeddelanden med telefonen. Du kan använda samma e-postinställningar i telefonen som i datorns e-postprogram. Om du har ett POP3-e-postkonto hämtas meddelanden till varje dator eller annan enhet som används för att komma åt epost. Om du har ett IMAP4-e-postkonto kan meddelanden sparas på servern. 7 Meddelanden 29 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Svara på ett e-postmeddelande 1 Öppna e-postmeddelandet och } Svara. 2 } Skriv nytt eller Inkludera medd.. 3 Skriv meddelandet och } OK } Fortsätt } Skicka. Spara ett objekt eller en bilaga i ett e-postmeddelande Om du vill spara en e-postadress, ett telefonnummer eller en webbadress markerar du objektet, } Mer och väljer att spara objektet. Om du vill spara en bilaga markerar du meddelandet och } Mer } Bilagor. Markera bilagan, } Mer och välj ett alternativ. Radera e-postmeddelanden Tryck på om du vill radera ett markerat meddelande. Tryck på } Mer } Markera flera om du vill ta bort flera meddelanden i en mapp. } Markera för att markera meddelanden. } Mer } Radera medd.. De markerade meddelandena raderas nästa gång du ansluter till e-postservern. Gör så här om du använder IMAP4: } Mer } Töm inkorgen och välj Skicka/ta emot eller Ej skicka/ ta emot om du vill radera meddelanden nästa gång du ansluter till servern. Mina vänner Om du vill ha mer information kontaktar du tjänstleverantörer eller går till www. sonyericsson.com/support. 30 Meddelanden This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Bildhantering Kamera och videokamera Telefonen är utrustad med en digitalkamera som också fungerar som en digital videokamera. Du kan ta foton och spela in videoklipp med telefonen. Använd en bild som skärmsläckare, skrivbordsunderlägg, startbild eller för en kontakt % 16 Lägga till en bild eller en ringsignal för en kontakt. Ta bilder och spela in videoklipp Om motivet du försöker spela in befinner sig framför en stark ljuskälla, till exempel direkt solljus eller en lampa, kan skärmen bli svart eller bilden förvrängd. Använda zoomfunktionen Tryck på och för att zooma in och ut. Justera ljusstyrkan Använd volymknappen för att öka eller minska ljusstyrkan. Kameraalternativ När kameran är aktiverad } Mer för att visa alternativen: Visa alla bilder. Bildtagningsläge välj Normal om du inte vill ha någon ram, Panorama om du vill sätta ihop flera bilder till en bred bild, Ramar om du vill lägga till en ram runt bilden och Sekvenstagning om du vill ta flera bilder i snabb följd. Bildstorlek välj 1280x1024, 640x480 eller 160x120. Mörkerinställning förbättra bildkvaliteten vid dåliga ljusförhållanden genom att förlänga exponeringstiden. Effekter välj olika effekter för bilden. 1 Tryck på i vänteläget när du vill starta kameran. 2 Tryck på eller när du vill växla mellan video och fotografier.

10 3 } Ta bild för att ta en bild. } Spela in för att starta en videoinspelning. Bildhantering 31 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Självutlösare bilden tas ett par sekunder efter att du har tryckt på kameraknappen. Bildkvalitet välj Normal eller Hög bildkvalitet. Slutarljud välj mellan olika slutarljud. Återställ räknare återställ filnummerräknaren för bilder som lagras på minneskortet. Spara till välj Memory Stick eller Telefonminne. Videoalternativ När videokameran är aktiverad } Mer för att visa alternativen: Visa alla klipp. Videoläge välj För MMS eller Högkvalitetsvid.. Videostorlek välj Stor 176 x 144 eller Liten 128 x 96. Mörkerinställning förbättra videokvaliteten vid dåliga ljusförhållanden genom att förlänga exponeringstiden. Effekter välj olika effekter för videoklippet. Spara till välj Memory Stick eller Telefonminne. Spara och skicka bilder och videoklipp Bilden eller videoklippet sparas i telefonminnet eller på minneskortet. Du kan skicka bilden eller videoklippet i ett MMS. Mer information om hur du skickar och tar emot bilder och videoklipp med andra överföringsmetoder: % 33 Utbyta bilder och videoklipp. Bilder och videoklipp Alla bilder och videoklipp sparas i Filhanteraren. Hur många bilder eller videoklipp du kan spara beror på filernas storlek. Formaten GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG, SVG-Tiny, MPG4, SDP och 3GPP kan användas. Animeringar fungerar på samma sätt som bilder. Visa bilder och videoklipp 1 } Filhanteraren och } Bilder eller Videoklipp. 2 Markera en bild eller ett videoklipp och } Visa. 3 Starta videoklipp genom att } Spela upp. Söka efter kamerabilder på tidslinjen 1 } Filhanteraren } Bilder } Kamerabilder. 32 Bildhantering This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 2 } Mer } Söka. Nu kan du bläddra bland kamerabilderna, sorterade efter datum på en tidslinje. Utbyta bilder och videoklipp Byt bilder och videoklipp med vänner genom någon av de tillgängliga överföringsmetoderna. Observera att du kanske inte får utbyta material som skyddas av upphovsrätt. Du kan även överföra bilder och videoklipp till en dator % 41 Överföra filer. Skicka en bild eller ett videoklipp 1 } Filhanteraren och } Bilder eller Videoklipp. 2 Markera en bild eller ett videoklipp } Mer } Skicka. Välj en överföringsmetod. Ta emot och spara en bild eller ett videoklipp Om filen finns i ett meddelande % 26 Meddelanden. Om du vill ta emot en bild eller ett videoklipp med en annan överföringsmetod, ser du till att överföringsmetoden är aktiverad och sedan följer du instruktionerna som visas. Skärmsläckare och bakgrundsbild Om du har angett en bild som bakgrundsbild så visas den i vänteläget. Skärmsläckaren aktiveras automatiskt när telefonen inte används på ett par sekunder. Efter ytterligare några sekunder försätts telefonen i vänteläge för att spara på batteriet. I vänteläge visas bara klockan. Tryck på valfri knapp så aktiveras skärmen igen. Aktivera vilolägesklocka } Inställningar } Teckenfönster } Vilolägesklocka } På. Använda en bild 1 } Filhanteraren } Bilder och markera en bild. 2 } Mer } Använd som och välj ett alternativ. PhotoDJTM och VideoDJTM Besök support om du vill veta hur du kan använda PhotoDJTM och VideoDJTM i din telefon. Bildhantering 33 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Underhållning Mediespelare Spela upp musik och videoklipp som du har hämtat eller fått via ett bildmeddelande eller överfört från datorn. Följande filtyper stöds: MP3, MP4, MP4A, 3GP, AAC, AMR, G-MIDI, EMY, IMY och WAV (högsta tillåtna samplingsfrekvens 16 khz). Du kan också använda direktuppspelade filer som är 3GPP-kompatibla. Musik och videoklipp Du kan spela upp musik och videoklipp som finns i telefonen. en titel } Spela upp. } Paus för att pausa ett videoklipp. Tryck på eller för att justera volymen. Håll intryckt. Skicka skicka musikspåret till en annan enhet. Tryck på eller för att flytta 0,1 MHz. } Mer för att visa alternativ. radiokanaler Markera en sparad kanal med navigeringsknappen eller tryck på. Radioalternativ } Mer för följande alternativ: Stäng av stäng av radion. Minimera återgå till vänteläge för att använda andra funktioner medan du lyssnar. Spara spara aktuell frekvens i en position. Kanaler markera, byt namn på, ersätt eller radera en förinställd kanal. Högtalare på använd högtalarna. Autospara spara inställda kanaler i position 1 till 20. Ersätter tidigare sparade kanaler. Ange frekvens ange en frekvens manuellt. Tryck på för att gå direkt till Ange frekvens. RDS ställ in alternativ för alternativa frekvenser (AF) och stationsinformation. Sätt på Mono sätt på monoljud. PlayNowTM } PlayNowTM för att lyssna på smakprov, köpa och hämta musik från Internet. Om inställningarna inte redan finns i telefonen % 38 Inställningar. Om du vill ha mer information kontaktar du tjänstleverantörer eller går till Underhållning 35 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Ringsignaler och melodier Det finns melodier som kan användas som ringsignaler i telefonen när du köper den. Du kan byta melodier genom att välja en överföringsmetod. Observera att du kanske inte får utbyta material som skyddas av upphovsrätt. Ställa in ljud- och vibratorsignaler } Inställningar Med } Ljud och signaler kan du: Ringvolym välja volym på en ringsignal. Ringsignal välja ett ljud eller en melodi som ska höras när din telefon ringer. Tyst läge stänga av och sätta på alla signaler utom larmsignalen.

11 Powered by TCPDF ( Håll intryckt i vänteläge. Ökande ringsignal välja ökande volym för ringsignalen. Öppningsljud välja ett ljud som hörs när du öppnar telefonen. Vibratorsignal stänga av och sätta på vibratorsignal. Meddelandesignal välja meddelandesignal. Knappljud välja tangentljud. Komponera melodier Komponera och redigera ringsignaler med MusicDJTM. Komponera en melodi } Underhållning } MusicDJTM. Komponera melodin genom att Infoga, Kopiera eller Klistra in musikblock. Använd,, eller om du vill flytta mellan musikblocken. Tryck på om du vill radera ett musikblock. } Mer för att visa fler alternativ. Redigera en ringsignal som skapats tidigare } Filhanteraren } Ljud och markera en ringsignal } Mer } Redigera. Skicka och ta emot ringsignaler } Filhanteraren } Ljud och markera en ringsignal. } Mer } Skicka och välj en överföringsmetod. När du har tagit emot ringsignalen följer du instruktionerna som visas. Du kan inte skicka en polyfonisk ringsignal eller en MP3-fil i ett textmeddelande. 36 Underhållning This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Ljudinspelningar Du kan spela in egna memon eller samtal och använda inspelningarna som ringsignaler. I vissa länder måste du enligt lag informera den andra personen innan du spelar in ett samtal. Ta emot och spara ett tema När du har tagit emot temat följer du instruktionerna som visas. Starta och avsluta ett spel } Underhållning } Spel, markera ett spel och } Välj. Håll intryckt om du vill avsluta spelet. Starta och avsluta ett program } Filhanteraren } Program, markera ett program och } Välj. Håll intryckt om du vill avsluta programmet. Okända filtyper sparas i mappen Annat. Starta en ljudinspelning } Underhållning } Spela in ljud. Lyssna på inspelningar 1 } Filhanteraren } Ljud och välj en inspelning. 2 } Spela upp för att lyssna på inspelningen. Teman, spel och program I telefonen finns förinstallerade teman, spel och program. Ett tema är bakgrundsfärgen och mönstret på skärmen. Du kan hämta nytt innehåll till telefonen. Mer information finns på com/support. Ange ett tema } Filhanteraren } Teman, markera ett tema och } Ange. Skicka ett tema } Filhanteraren } Teman, markera ett tema och } Mer } Skicka. Välj en överföringsmetod. Hämta ett tema } Filhanteraren } Teman och bläddra till en direktlänk } Gå till. Hämta ett spel } Underhållning } Spel och bläddra till en direktlänk } Gå till. Hämta ett program } Internettjänster } Mer } Gå till } Bokmärken och bläddra till en direktlänk } Gå till. Om inställningarna inte redan finns i telefonen % 38 Inställningar. Underhållning 37 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Anslutningar Inställningar Innan du börjar använda Internet måste telefonen ha inställningar för Meddelanden, Mina vänner eller PlayNowTM. Använda Internet Surfa på Internet med hjälp av HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Välja en Internetprofil } Inställningar } Kommunikation } Internetinställn. } Internetprofiler och välj en profil. Börja använda webbtjänsterna } Internettjänster, välj en tjänst eller } Mer för alternativ. Sluta surfa } Mer } Stäng webbläsare. Om du väljer en e-postadress när du besöker en webbsida kan du skicka ett SMS till adressen. Följande behövs för att du ska kunna använda Internet och skicka och ta emot bilder och e-postmeddelanden: Ett telefonabonnemang som kan hantera dataöverföring. Inställningar i telefonen. Du kan också behöva registrera dig som Internet- eller e-postanvändare hos din tjänstleverantör eller nätoperatör. Skriva in inställningar Inställningarna kan redan vara gjorda när du köper telefonen. Om inställningarna inte redan finns i telefonen kan du: Begära ett meddelande med inställningarna från din nätoperatör eller tjänstoperatör, eller besöka Skriva in eller redigera inställningarna själv. Arbeta med bokmärken } Internettjänster } Mer } Gå till } Bokmärken och välj ett bokmärke } Mer. Välj ett alternativ. Internetsäkerhet Säker sökning på Internet stöds. När du använder en Internetprofil kan du aktivera säkerheten i telefonen. 38 Anslutningar This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Tillförlitliga certifikat Vissa Internettjänster, till exempel banktjänster, kräver certifikat i telefonen. Din telefon kan redan innehålla certifikat när du köper den. Annars kan du hämta nya certifikat. Kontrollera certifikaten i telefonen } Inställningar } Kommunikation } Internetinställn. } Säkerhet } Godkända cert.. Synkronisera Synkronisera kontakter, möten, uppgifter och anteckningar via Bluetooth, Internettjänster eller en USB-kabel. Besök com/ support om du vill hämta program eller handböcker för att komma igång med synkronisering. Synkronisering med närliggande enheter Installera synkroniseringsprogramvaran från Programmet innehåller hjälpinformation. Fjärrsynkronisering via Internet Synkronisera online via en Internettjänst. Kontakta din nätoperatör för mer information. Ange inställningar för fjärrsynkronisering 1 } Hjälpredor } Synkronisering och } Ja eller Nytt konto. Ange ett namn för det nya kontot genom att trycka på } Fortsätt. 2 Ange följande inställningar: Serveradress server-url. Användarnamn användarnamn för konto. Lösenord användarnamn för konto. Anslutning välj en Internetprofil. Program markera program som ska synkroniseras. Programinställn. välj ett program och ange ett namn för databasen, samt vid behov användarnamn och lösenord. Synk-intervall ange hur ofta synkronisering ska utföras. Fjärrinitiering välj Godkänn alltid, Godkänn aldrig eller Fråga alltid vid start från tjänst. Fjärrsäkerhet ange server-id och lösenord.

Din manual SONY ERICSSON Z530I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820505

Din manual SONY ERICSSON Z530I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z530I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K700I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820436

Din manual SONY ERICSSON K700I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K700I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K800 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4285671

Din manual SONY ERICSSON K800 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4285671 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K800. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång................... 4 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet och ringa ett samtal. Lär dig telefonen................. 9 Översikt över telefonen, använda menyer, skriva bokstäver,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820431

Din manual SONY ERICSSON K550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820431 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K550I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen... 5 Starta telefonen... 6 Hjälpinformation i telefonen... 7 Ladda batteriet... 7 Översikt över telefonen... 8 Menyöversikt... 10 Navigering... 12 Filhanteraren...

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON Z320I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820503

Din manual SONY ERICSSON Z320I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820503 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z320I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen... 5 Starta telefonen... 6 Hjälp i telefonen... 7 Ladda batteriet... 7 Översikt över telefonen... 8 Menyöversikt... 10 Navigering... 12 Filhanteraren... 13

Läs mer

Sony Ericsson W800i Additional information

Sony Ericsson W800i Additional information Sony Ericsson W800i Additional information Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet, Memory Stick Duo, startmenyn och ringa ett samtal. Lär dig telefonen... 10 Översikt över telefonen,

Läs mer

Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på www.sonyericsson.com/myphone. Grattis till din nya Sony Ericsson T650i. Njut av digitalkamera med 3,2 megapixlar, teman, belysning och material som inspirerats av naturen. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T280I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820459

Din manual SONY ERICSSON T280I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820459 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T280I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehåll. Sony Ericsson K800i. Anslutningar... 67. Komma igång... 5. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 79. Felsökning... 87. Ringa...

Innehåll. Sony Ericsson K800i. Anslutningar... 67. Komma igång... 5. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 79. Felsökning... 87. Ringa... Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop, SIM-kort, batteri, sätta på, hjälp, samtal. Lära dig telefonen... 10 Översikt över telefonen, ikoner, menyer, skriva bokstäver, aktivitetsmenyn, filhanteraren, Memory

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T250I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820457

Din manual SONY ERICSSON T250I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820457 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T250I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehåll. Sony Ericsson K550i. Underhållning... 52. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa...

Innehåll. Sony Ericsson K550i. Underhållning... 52. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa... Innehåll Komma igång... 4 Sätta ihop telefonen, SIM-kort, batteri, sätta på, hjälp, flygplansläge, samtal, aktivitetsmeny, PC Suite, kamera, blogg. Lära dig telefonen... 10 Knappar, menyer, navigering,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON XPERIA PURENESS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738680

Din manual SONY ERICSSON XPERIA PURENESS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738680 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON XPERIA PURENESS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K220I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820423

Din manual SONY ERICSSON K220I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820423 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K220I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

Innehåll Sony Ericsson K810i

Innehåll Sony Ericsson K810i Innehåll Sony Ericsson K810i Komma igång... 4 Sätta ihop, SIM-kort, batteri, starta, hjälp, samtal. Lära dig telefonen... 8 Översikt över telefonen, menyer, navigering, skriva bokstäver, aktivitetsmenyn,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON JALOU BY DOLCE&GABBANA http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738083

Din manual SONY ERICSSON JALOU BY DOLCE&GABBANA http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738083 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON JALOU BY DOLCE&GABBANA. Du hittar svar på alla dina frågor i SONY ERICSSON

Läs mer

Innehåll. Sony Ericsson K610i. Underhållning... 54. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa...

Innehåll. Sony Ericsson K610i. Underhållning... 54. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa... Innehåll Komma igång... 4 Sätta ihop telefonen, SIM-kort, batteri, sätta på, hjälp, flight mode, samtal, aktivitetsmeny, PC Suite, kamera, blogg. Lära dig telefonen... 10 Knappar, menyer, navigering, ikoner,

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen... 5 Starta telefonen... 5 Hjälp i telefonen... 7 Ladda batteriet... 7 Översikt över telefonen... 8 Menyöversikt... 10 Navigering... 12 Filhanteraren... 13

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Starta, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper, visitkort.

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820456

Din manual SONY ERICSSON T230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820456 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T230. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Utdrag ur manual:. 7 Sätta ihop telefonen... 7 Starta telefonen...... 8 Hjälp......... 9 Ladda batteriet...... 9 Översikt över telefonen...

Utdrag ur manual:. 7 Sätta ihop telefonen... 7 Starta telefonen...... 8 Hjälp......... 9 Ladda batteriet...... 9 Översikt över telefonen... Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON C702. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Ringa...13 Ringa och besvara samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...16 Fler samtalsfunktioner...17

Ringa...13 Ringa och besvara samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...16 Fler samtalsfunktioner...17 Innehåll Komma igång...3 Översikt över telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...6 Ladda batteriet...6 Maximera batterikapaciteten...6 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minneskortet...11

Läs mer

Ringa...13 Ringa och ta emot samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...17 Fler samtalsfunktioner...17

Ringa...13 Ringa och ta emot samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...17 Fler samtalsfunktioner...17 Innehåll Komma igång...3 Sätta ihop telefonen...3 Starta telefonen...4 Hjälp...4 Ladda batteriet...5 Översikt över telefonen...6 Ikoner på skärmen...7 Menyöversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Språk som

Läs mer

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18 Innehåll Komma igång...4 Sätta ihop telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...5 Ladda batteriet...6 Översikt över telefonen...7 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minne...11 Språk

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K750I

Din manual SONY ERICSSON K750I Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K750I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Användarhandbok. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Användarhandbok T280i Tack för att du valde en Sony Ericsson T280i. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till gratis onlinelagringsutrymme och specialerbjudanden

Läs mer

Ringa...15 Ringa och besvara samtal...15 Kontakter...17 Kortnummer...19 Fler samtalsfunktioner...19

Ringa...15 Ringa och besvara samtal...15 Kontakter...17 Kortnummer...19 Fler samtalsfunktioner...19 Innehåll Komma igång...4 Översikt över telefonen...5 Starta telefonen...6 Hjälp...7 Ladda batteriet...7 Maximera batterikapaciteten...7 Ikoner på skärmen...9 Menyöversikt...10 Navigering...11 Minne...12

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 6 Sätta ihop telefonen... 6 Starta telefonen... 7 Hjälpinformation i telefonen... 8 Ladda batteriet... 8 Översikt över telefonen... 9 Menyöversikt... 11 Navigering... 13 Filhanteraren...

Läs mer

Grattis till din nya Sony Ericsson K850i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun.

Grattis till din nya Sony Ericsson K850i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Grattis till din nya Sony Ericsson K850i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON S312 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738668

Din manual SONY ERICSSON S312 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738668 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON S312. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Tack för att du valde en Sony Ericsson W890i. En tunn, stilren telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är.

Tack för att du valde en Sony Ericsson W890i. En tunn, stilren telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är. Tack för att du valde en Sony Ericsson W890i. En tunn, stilren telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är. Ytterligare innehåll till telefonen finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W595 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820481

Din manual SONY ERICSSON W595 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820481 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W595. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W760I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820486

Din manual SONY ERICSSON W760I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820486 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W760I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Sony Ericsson W800i. Innehåll

Sony Ericsson W800i. Innehåll Innehåll Komma igång... 4 Lär dig telefonen... 14 Ringa... 23 Meddelanden... 26 Bildhantering... 29 Underhållning... 31 Anslutningar... 33 Viktig information... 34 Index... 42 Ytterligare användarinformation

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON J300I

Din manual SONY ERICSSON J300I Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON J300I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W980 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820497

Din manual SONY ERICSSON W980 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W980. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W380i. Njut av musik var du än är.

Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W380i. Njut av musik var du än är. Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W380i. Njut av musik var du än är. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online,

Läs mer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tack för att du har köpt en Sony Ericsson T700. Kommunicera med stil. Visa vem du är. Mer innehåll till telefonen finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu och få tillgång till fler verktyg,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON F500I

Din manual SONY ERICSSON F500I Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON F500I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Användarhandbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Användarhandbok S312 Tack för att du har köpt en Sony Ericsson S312. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till flera olika verktyg,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON HAZEL http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738665

Din manual SONY ERICSSON HAZEL http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738665 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON HAZEL. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON ELM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738664

Din manual SONY ERICSSON ELM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738664 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON ELM. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W595 Walkman telefon. En tunn, skjutbar telefon för att du och andra ska kunna njuta av musik. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun.

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON CEDAR http://sv.yourpdfguides.com/dref/2839690

Din manual SONY ERICSSON CEDAR http://sv.yourpdfguides.com/dref/2839690 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON CEDAR. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON Z600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820507

Din manual SONY ERICSSON Z600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820507 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z600. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W995 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738679

Din manual SONY ERICSSON W995 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738679 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W995. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON C901 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738661

Din manual SONY ERICSSON C901 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738661 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON C901. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Grattis till ditt köp av Sony Ericsson W760i. En tunn och elegant telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är.

Grattis till ditt köp av Sony Ericsson W760i. En tunn och elegant telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är. Grattis till ditt köp av Sony Ericsson W760i. En tunn och elegant telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig

Läs mer

Viktig information om batterier

Viktig information om batterier Viktig information om batterier Det kan ta upp till 30 minuter för ett nytt batteri att börja laddas. Sätt i SIM-kortet och sätt fast batteriet på telefonen innan du påbörjar laddningen. Anslut laddaren

Läs mer

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W980 Walkman telefon. Njut av musik i timtal upp till 8000* låtar och ett äkta ljud som är nästan lika bra som

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K550

Din manual SONY ERICSSON K550 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K550. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON G502

Din manual SONY ERICSSON G502 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON G502. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Ringa...16 Besvara samtal...16 Ringa och besvara samtal...17 Kontakter...18 Kortnummer...21 Fler samtalsfunktioner...21

Ringa...16 Besvara samtal...16 Ringa och besvara samtal...17 Kontakter...18 Kortnummer...21 Fler samtalsfunktioner...21 Innehåll Komma igång...4 Anvisningar för pekfunktionen...4 Översikt över telefonen...5 Starta telefonen...6 Hjälp...7 Ladda batteriet...7 Maximera batterikapaciteten...7 Ikoner på skärmen...9 Pekfunktion...9

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W715 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738678

Din manual SONY ERICSSON W715 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738678 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W715. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på www.sonyericsson.com/myphone. Tack för att du valde en Sony Ericsson C702. Njut av digital fotografering med 3,2 megapixlar var du än är. Ytterligare innehåll till telefonen finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu för

Läs mer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Få ut mesta möjliga av musik och bilder i mobilen. Ytterligare innehåll till telefonen finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Grattis till din nya Sony Ericsson Z750i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på

Grattis till din nya Sony Ericsson Z750i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på Grattis till din nya Sony Ericsson Z750i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden,

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag för

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W890I

Din manual SONY ERICSSON W890I Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W890I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K810I

Din manual SONY ERICSSON K810I Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K810I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Användarhandbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Användarhandbok R300 Grattis till ditt köp av Sony Ericsson R300. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till gratis lagringsutrymme

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K610

Din manual SONY ERICSSON K610 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K610. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T28S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON V800

Din manual SONY ERICSSON V800 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON V800. Du hittar svar på alla dina frågor i SONY ERICSSON V800 instruktionsbok

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T630

Din manual SONY ERICSSON T630 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T630. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W302 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820476

Din manual SONY ERICSSON W302 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820476 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W302. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON VIVAZ PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738673

Din manual SONY ERICSSON VIVAZ PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738673 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON VIVAZ PRO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

Talknappstjänsten 1.5

Talknappstjänsten 1.5 Talknappstjänsten 1.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON SATIO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738669

Din manual SONY ERICSSON SATIO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738669 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON SATIO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Sony Ericsson txt Utökad användarhandbok

Sony Ericsson txt Utökad användarhandbok Sony Ericsson txt Utökad användarhandbok Innehåll Viktig information...4 Upplev mer. Upptäck hur...5 Komma igång...6 Vänteläge...7 Starta telefonen för första gången...7 Bekanta dig med telefonen...8 Översikt

Läs mer

Användarhandbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Användarhandbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Användarhandbok F305 Grattis till ditt köp av Sony Ericsson F305. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu så får du tillgång till gratis lagringsutrymme online

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W395 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738675

Din manual SONY ERICSSON W395 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738675 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W395. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Användarhandbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Användarhandbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Användarhandbok W302 Grattis till ditt köp av Sony Ericsson W302. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till gratis onlinelagringsutrymme

Läs mer

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IP Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Användarhandbok W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Användarhandbok W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Användarhandbok W395 Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W395. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till flera olika verktyg,

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20 Cisco 6961 Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Vad innehåller kartongen? Bärväska AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och snabbstart guide 2. Din telefon 3 1 2 3 4

Läs mer

Användarhandbok. Stereomikrofon STM10

Användarhandbok. Stereomikrofon STM10 Användarhandbok Stereomikrofon STM10 Innehåll Basinformation...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Montering...4 Använda mikrofonen...5 Spela in ljud...5 Spela in ljud för videor...8 Juridisk

Läs mer

Connection Manager Användarhandbok

Connection Manager Användarhandbok Connection Manager Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Om anslutningshanteraren 3 Komma igång 3 Öppna anslutningshanteraren 3 Visa nuvarande anslutningsstatus 3 Internetanslutning 3 Ansluta till Internet

Läs mer

Samtal...14 Ringa och ta emot samtal...14 Fler samtalsfunktioner...16. Skriva in text...18 Handskrift...18 Använda tangentbord...

Samtal...14 Ringa och ta emot samtal...14 Fler samtalsfunktioner...16. Skriva in text...18 Handskrift...18 Använda tangentbord... Innehåll Ytterligare hjälp...4 Komma igång...5 Montering...5 Hjälp...6 Översikt över telefonen...7 Menyöversikt*...8 Navigering...9 Ladda batteriet...12 Minne...12 Använda andra nät...12 Statusikoner...13

Läs mer

Användarhandbok R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Användarhandbok R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Användarhandbok R306 Grattis till ditt köp av Sony Ericsson R306. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till gratis lagringsutrymme

Läs mer

Doro PhoneEasy 509. Svenska

Doro PhoneEasy 509. Svenska Doro PhoneEasy 509 Svenska 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 17 18 19 20 21 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON ZYLO

Din manual SONY ERICSSON ZYLO Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON ZYLO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Snabbguide för iphone / ipad

Snabbguide för iphone / ipad Snabbguide för iphone / ipad Innehållsförteckning Snabbguide för iphone / ipad... 1 Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Säkerhetskod... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 E-post, kalender

Läs mer