Avtalsvillkor gällande: Källastigen, Kärrstigen, Eldstigen, Skogsstigen, Mosstigen och Hedstigen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalsvillkor gällande: Källastigen, Kärrstigen, Eldstigen, Skogsstigen, Mosstigen och Hedstigen"

Transkript

1 Avtalsvillkor gällande: Källastigen, Kärrstigen, Eldstigen, Skogsstigen, Mosstigen och Hedstigen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avtal gällande stadsnätsanslutning Bilaga 1 Priser Bilaga 2 Anslutning till Stadsnätet Bilaga 3 SLA

2 AVTAL STADSNÄTSANSLUTNING Projektets start 75 % anslutningsgrad av det totala antalet fastigheter krävs för att projektet ska kunna påbörjas. Se även vidare under Bilaga 1 - Priser Fiber och kanalisation Den fiber som Stadsnätet använder sig av är av typen mikrokabel, m.a.o. den har högre dragavlastningen än den typiska fibern som vanligtvis levereras. Vidare klarar den att ligga i vatten och är skyddad av två stycken tomrörskanalisationer. Kring huvudstråken i området förses även kanalisationen med markeringsband av typen optokabel. Inmätning sker och nätet dokumenteras in på kommunens digitala stadskartor. Två exemplar av dokumentationen finns även på Stadsnätets kontor. Koncentrationspunkter I området kommer ett antal koncentrationspunkter upprättas, detta för att minska kanalisationen som behövs och därvid ingreppet i naturen. Dessa kommer att utgöras av antingen brunnar eller markskåp. Fastighetsanslutning Till varje fastighet installeras ett eget fiberpar. Avlämning sker på APC-Singelmode, vilket är den högsta klassen som marknaden kan erbjuda idag. Detta för att skapa en framtidssäker anslutning. Varje fiberpar går obrutet till noden. Detta innebär att varje fastighet är solitär och påverkar inte kringliggande fastigheter vid eventuell felhantering av fibern från den enskilda fastigheten. Grävning i egen regi Det förutsätts att respektive fastighetsägare ombesörjer grävning fram till fastighetsgräns. I vissa fall kommer grävningen att ske till närliggande grannes tomt, vilket medför en kortare grävsträcka för den enskilde. Primärsyftet är att undvika bergsmassor och trädsamlingar som finns i området. Nynäs Stadsnät är under dessa organiserade grävningar på plats med projektledare/grävmaskinist och minigrävare för att stötta detta projekt. Vidare kommer stadsnätet i samband med detta anordna korvgrillningsaktivitet för att stärka lagandan och samlas kring detta projekt. Tydliga grävanvisningar kommer att utfärdas. I de fall som en fastighetsägare ej kan eller vill gräva på egen tomt kan offert för detta begäras på enskild nivå från Stadsnätet. Service och ansvar I avtalet ingår all teknisk service på Nynäs Stadsnäts-ägd utrustning under avtalstiden. Nynäs Stadsnäts ansvar är begränsat till Nynäs Stadsnäts-ägd utrustning och tillhörande kablage. Den enskilde fastighetsägaren och dess övriga leverantörer är ansvariga för bl.a. elförsörjning, fysisk kundanslutning (lokalt kabelnät) och skador uppkomna på Nynäs Stadsnäts utrustning t.ex. genom underlåtenhet att begränsa tillträde till teknisk utrustning. Avsyn Representant från föreningens styrelse ska tillsammans med projektledare från Nynäs Stadsnät gå syn för att på de gemensamma ytorna och de enskilda fastigheterna godkänna leveransen. Nynäs Stadsnät kallar till denna avsyn. Syftet med avsynen är att verifiera och säkerställa att för föreningen gemensamma grön- respektive asfaltsytor har återställts till befintligt eller därtill likvärdigt skick. Nynäs Stadsnät tar ej ansvar för respektive fastighetsägares tomt och dess återställning om inte sådan beställning separat kontrakterats mellan Nynäs Stadsnät och fastighetsägaren i fråga. Avtalstid Avtalstiden är fem år och avtalet förnyas därefter automatiskt med ytterligare ett år löpande. Uppsägelse av avtalet ska ske skriftligen och 3 månader innan avtalsperiodens slut. Fakturering Nynäs Stadsnät fakturerar abonnemangsavgift månadsvis, i förskott. Nätavgiften faktureras varje fastighetsägare årsvis, i förskott. Nynäs Stadsnät Aktiebolag Sid 2 av 9

3 Leveranstid Enligt senare överenskommelse. En tidsplan ska upprättas gemensamt mellan Nynäs Stadsnät och föreningens styrelse. Missbruk av nätet Nynäs Stadsnät hanterar alla missbruks-ärenden direkt mot slutkunden, så det är av högsta vikt att Nynäs Stadsnät hålls uppdaterade om lägenhetsbyten/försäljningar. Vid första förseelsen kontaktas slutkunden brevledes och varnas. Vid upprepad förseelse kan slutkunden komma att stängas av från nätet. Avtalsbrott Om en part gör sig skyldig till avtalsbrott äger parten rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om fel påpekats och åtgärd inte vidtagits av den andra parten inom 30 dagar. Uppsägning Part äger rätt att säga upp avtalet omgående om endera parten träder i likvidation, inleder ackordsförhandlingar, ställer in betalningarna eller går i konkurs. Villkor kring slutkundens användning av tjänster Anslås på Nynäs Stadsnäts supportsida. Support Support till slutkunder erbjuds helgfria vardagar 08:00 17:00. Felanmälan kan dock ske dygnet runt, alla dagar. Om felanmälan inkommer efter klockan 20:00 påbörjas felsökning senast inom tre timmar. Om felanmälan inkommer helgfri vardag mellan 08:00 och 17:00 påbörjas felsökning inom en timme. Till koncentrationspunkten levereras förbindelsen med SLA enligt A1 (enligt bilaga 3). Slutkunder med supportärenden har möjlighet att skicka e-post eller ringa dygnet runt och lämna ett meddelande, varvid supporten sedan kommer att kontakta kunden så fort som möjligt. Tjänster Nynäs Stadsnäts flexibla struktur gör att vi kan leverera en mängd olika tjänster till både föreningen och slutkunderna. Alla leverantörer som möter våra tekniska krav kan leverera tjänster i Nynäs Stadsnät via vår knutpunkt i Stockholm. Vi vill föra en öppen dialog med föreningen och slutkunderna för att kunna erbjuda populära tjänster. Tvist Vid tvist mellan enskild fastighetsägare och Nynäs Stadsnät rättar sig företaget efter Allmänna Reklamationsnämndens beslut. En eventuell tvist mellan enskild fastighetsägare och Nynäs Stadsnät som inte löses via ARN avgörs i allmän domstol. Myndigheter/försäkringar Nynäs Stadsnät är ett registrerat aktiebolag hos Bolagsverket, hos Skatteverket för F-skatt samt hos Post- och Telestyrelsen som nätoperatör. Företaget är fullvärdig medlem i Svenska Stadsnätsföreningen. Överlåtelse av avtal Nynäs Stadsnät har rätt att överlåta detta avtal eller rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till annat bolag, förutsatt att det andra bolaget ska fullgöra sina skyldigheter mot föreningen enligt avtalet. Nynäs Stadsnät Aktiebolag Sid 3 av 9

4 Bilaga 1 - Priser Alla poster specificeras enligt siffran som anges efter beskrivningen. Startavgifter Installationsavgift per fastighet (1) mellan 8000 och SEK Installationsavgiften kommer att delas upp på tre stycken inbetalningar. 1) 5000 SEK som ska vara inbetalade innan projektstart. 2) 3000 SEK som betalas halvvägs in i projektet. 3) Slutlikvid maximalt 4000 SEK vid godkänd avsyn av installationen. Nätavgift Nynäs Stadsnät LAN Varje fastighetsägare faktureras årsvis per hushåll (2) 180 SEK Inkluderar: 1 st lägenhetsswitch. Denna switch möjliggör att ta del av de olika tjänsterna som Stadsnätet erbjuder. Övervakning av nätutrustning enligt specifikation (3) Kundtjänst enligt specifikation (4) Felanmälan enligt specifikation (5) (se bilaga 2) Höghastighets-Internet via stadsnätet Möjlighet till TV/Telefoni och övriga tjänster via stadsnätet (6) Övriga installationsrelaterade tjänster och produkter som kan köpas separat Installation av nätverksuttag i fastighet Lägenhets switch Digitalbox för Must-Cary utbudet Hjälp med installation av Antivirus ( se tjänster ) Hjälp med installation av IP telefoni ( se tjänster ) Hjälp med installation av Internet ( se tjänster ) Hjälp med installation av Digital-TV ( se tjänster ) 995 SEK /st 1295 SEK /st 995 SEK /st 250 SEK /st 550 SEK /st 550 SEK /st 550 SEK /st Priserna gäller fr.o.m och tillsvidare. Nynäs Stadsnät Aktiebolag Sid 4 av 9

5 Specifikationer till Bilaga 1 1. I priset ingår: Installation av 1 st fiberanslutning till 1 st hushåll från koncentrationspunkt. Avlämning sker på APC-SC singelmode. Inkoppling av nät till Nynäs Stadsnäts nätkopplingspunkt. 2. Fastighetsägaren faktureras en fast årsavgift för fiberanslutningen till stadsnätet. Denna avgift täcker drift och underhåll av alla nödvändiga centrala funktioner i nätet. Nätavgiften uppräknas mot KPI. 3. Nätet övervakas dygnet runt med hjälp av en övervakningsserver som kontinuerligt frågar utrustningen i nätet om status. Vid problem, så meddelas jourpersonalen inom ett par sekunder per mail och SMS. 4. Kundtjänst är tillgänglig dagtid 08:00-17:00 (helgfria vardagar). Se vidare under rubriken Support. 5. Felanmälan kan ske 24 timmar om dygnet, alla dagar. 6. Stadsnätet arbetar aktivt med att bjuda in och kvalitetssäkra leverantörer av tjänster för att skapa mångfald och konkurrens. Leverantörer presenteras på. Nynäs Stadsnät Aktiebolag Sid 5 av 9

6 Bilaga 2 Anslutning till Stadsnätet Alla poster specificeras enligt siffran som anges efter beskrivningen samtliga priser är inklusive moms. Anslutning mot Stadsnätet Standard kronor/månad 100 Mbit/s i båda riktningarna och dynamisk IP-adress Plus kronor/månad 100 Mbit/s i båda riktningarna och fast IP-adress Mini kronor/månad 2 Mbit/s i båda riktningarna och dynamisk IP-adress Telefoni Stadsnätet har idag flera telefonileverantörer som kunderna kan välja mellan och flera blir det. Givetvis behåller man sitt ordinarie telefonnummer och man kan även använda sina befintliga telefoner som är av typen tonval. Telefoni t.ex. via Telavox: 49:-/månad I priset ingår fria Sverigesamtal till fasta telefoner, röstbrevlåda och nummerpresenatör. Digital TV TV via Canal Digital, här gäller Canal Digitals från tid till annan gällande erbjudanden. TV via Boxer, här gäller Boxers från tid till annan gällande erbjudanden. TV Must Carry: vidare distribuerar Stadsnätet ut det s.k. Must Carry-utbudet (1; 2; 4; SVT24 och kunskapskanalen/barn-tv) + Kanal 6. Detta utbud är gratis om inte annat påbud kommer från myndigheter eller programdistributörer. Nynäs Stadsnät Aktiebolag Sid 6 av 9

7 Övriga tjänster från leverantörer i nätet Video on demand via leverantörer som t.ex. SF Anytime, Film2home, Apple TV kan du via din anslutning hyra filmer direkt i hemmet. Säkerhet: Antivirus/brandvägg/Anti-spam/Anti-spyware från 30:-/månad. Musik: Streamad musik med hög bandbredd ger bästa möjliga upplevelse. Spel: Ett antal spelservrar med olika spel finns tillgängliga med 10 Gigabit/s i anslutning. Fastighetstjänster: Möjlighet att bygga skalskydd, tvättstugebokning, individuell elmätning, porttelefon, internsajt med mera! Övrigt: Webbhotell, e-post tjänster, möjlighet att ställa in sin server m.m. Observera att leverantörer och dess erbjudanden i nätet kan skifta från tid till annan. Priserna gäller fr.o.m och tillsvidare. Nynäs Stadsnät Aktiebolag Sid 7 av 9

8 Bilaga 3 SLA ( Service Level Agreeement) För att säkra kraven på tillförlitlig och säker kommunikation erbjuder Nynäs Stadsnät AB sina kunder tillsammans med tjänsten ett Service Level Agreement (SLA) där tjänstens kvalitet och tillgänglighet är definierad och beskriven. 1.2 Definitioner Begrepp Förklaring Begränsat fel Fel som inte innebär omfattande påverkan på tjänstens användbarhet såsom smärre reduceringar av tjänstens bandbredd/kapacitet. Felanmälan Om problem med tjänsten uppstår rapporterar Kunden felet till Nynäs Stadsnät AB Kundtjänst. Kundtjänst registrerar ärendet i Nynäs Stadsnäts felhanteringssystem. Varje Felanmälan förses med ett Service Request ID (Ticket ID). Alla åtgärder relaterade till det rapporterade felet registreras under detta Service Request ID. Felavhjälpning Hur Nynäs Stadsnät AB hanterar och utför Felavhjälpning för att korrekt kunna isolera, rätta och undvika störningar i enskild produkt/tjänst. Detta kan ske fjärrledes eller på plats hos kunden. Klarrapport Den rapport Nynäs Stadsnät AB avger till Kundens kontaktperson då felet är avhjälpt. Nertid Ackumulerat antal timmar som en Felanmälan kategoriserad som Omfattande fel varit öppen inom Åtgärdsfönstret. Omfattande fel Fel med omfattande störningar av central funktionalitet eller Tjänstens Tillgänglighet såsom att Tjänsten ej är Tillgänglig eller att kapaciteten är kraftigt begränsad. Planerat underhåll Sådana åtgärder som måste vidtas i nät etc vilket kan medföra att Tjänstens Tillgänglighet påverkas. Utförs inom Servicefönstret eller utanför Servicefönstret på Kundens begäran. Responstid Den tid inom vilken Nynäs Stadsnät AB påbörjar Felavhjälpning på plats/fjärrledes från det att Felanmälan blivit registrerad av Kundtjänst. Servicefönster Den tid Nynäs Stadsnät AB reserverat rätt att utföra underhåll av tjänsten och nätet. Lördagar 00:00-06:00. Nynäs Stadsnät Aktiebolag Sid 8 av 9

9 Statusrapport Den rapport Nynäs Stadsnät AB ger kunden under Felavhjälpningens gång. Tillgänglighet Att via ICMP vara tillgänglig minst 99,7 % av tiden under varje månad. Den garanterade upptiden beräknas enligt följande; 24 x antal dagar i månaden tid för planerat drifttunderhåll och Servicefönster = 100 % tillgänglighet. Tjänst Tjänst tillhandahållen av Nynäs Stadsnät AB och som är kontrakterad till Kund genom bindande avtal. Åtgärdsfönster Den tid under vilken Nynäs Stadsnät AB utför Felavhjälpning. Åtgärdstid Tid från att Felanmälan blivit registrerad av Kundtjänst till dess att felet avhjälpts. 1.3 Felanmälan Felanmälan till Nynäs Stadsnät AB kan göras dygnet runt, 365 dagar om året och skall ske till Nynäs Stadsnät AB Kundtjänst. Kunden kan göra Felanmälningar via telefon eller e- post. Omfattande fel måste alltid anmälas per telefon SLA A1 Åtgärdsfönstret då Nynäs Stadsnät AB utför Felavhjälpning omfattar vardagar, måndag till fredag, mellan 08:00 till 22:00. Felavhjälpning startas då en Felanmälan från Kund eller Nynäs Stadsnäts nätövervakning rapporteras till Nynäs Stadsnät AB Kundtjänst. Vid Felanmälan klassificeras felet som Omfattande fel eller Begränsat fel. Inom Responstiden skall Felavhjälpningen ha påbörjats. Åtgärdstiden varierar beroende på om felet kan avhjälpas genom fjärrhanterad service eller om service måste utföras på plats. Som Nertid räknas ackumulerat antal timmar som en Felanmälan kategoriserad som Omfattande fel varit öppen inom Åtgärdsfönstret. Under Felavhjälpningen statusrapporterar Nynäs Stadsnät var tredje timme. Då felet är avhjälpt skickar Nynäs Stadsnät AB en Klarrapport till Kundens kontaktperson samt till rapportören. Nynäs Stadsnät Aktiebolag Sid 9 av 9

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

KLART DU SKA HA FIBER.

KLART DU SKA HA FIBER. INSTRUKTIONSGUIDE GRÄVA SJÄLV Instruktioner, rekommendationer, bestämmelser och tips till dig som valt att utföra grävningen inför din fiberanslutning själv. Innehåller även Allmänna villkor. KLART DU

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

Moms reg. SE1967041301345 Bankgiro 793-3120. Tel: +46 (0)481 511 10 Mob: +46 (0)709 26 49 13 ALLMÄNA VILKOR FÖR VÅRA WEBHOTELL OCH EPOST TJÄNSTER!

Moms reg. SE1967041301345 Bankgiro 793-3120. Tel: +46 (0)481 511 10 Mob: +46 (0)709 26 49 13 ALLMÄNA VILKOR FÖR VÅRA WEBHOTELL OCH EPOST TJÄNSTER! WWW.10E12.NET e.f. Mikael Jörgenstam Slöjdstigen 9, SE-380 44 ALSTERBRO Org.nr. 6704130134 Godkänd för F-skatt Moms reg. SE1967041301345 Bankgiro 793-3120 Tel: +46 (0)481 511 10 Mob: +46 (0)709 26 49 13

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna 3 Snabbare bredband på landsbygden 4 Från initiativ till spadtag 6 Jag vill ha

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna. 3 Snabbare bredband

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

Varför installera bredband?

Varför installera bredband? Varför installera bredband? så här ser det ut i framtidens kommunikationsnät Släpp inte in vem som helst! Som fastighetsägare sitter du på en tillgång som är mycket åtråvärd för bredbandsoperatörer de

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband.

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Detta avtal är upprättat mellan Diö Byanät Södra Ekonomisk förening med organisationsnummer

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT 1. PARTER 1.1 Årjängs nät AB, org.nr. 556892-8591 (hädanefter kallat bolaget) Bolaget har friheten att välja att uppfylla sina skyldigheter och åtaganden enligt detta

Läs mer

Landsbygden ska leva och utvecklas

Landsbygden ska leva och utvecklas Från första informationen till färdiginstallerad fiber. 1 - Stormöte Bynet informerar om FFH - Projekt på din lokala ort 2 - Projektgrupp En projektgrupp bildas av deltagarna på stormötet. Entrepenad grupp

Läs mer

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Internet Vad kostar det? Se http://www.bredband2.com/skanor-falsterbo Vilken hastighet får jag via den nya anslutningen? 100Mbit/s i båda riktningarna dvs. både upp och

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

Fiber för bredband! Tillsammans.

Fiber för bredband! Tillsammans. Fiber för bredband! Tillsammans. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitét. www.ornskoldsvik.se

Läs mer

Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a)

Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a) Förslag till beslut Datum Vår referens Sida 2015-01-07 Dnr: 11-9306 1(290) Konkurrensavdelningen Jennie Ljungkvist 08-678 55 00 pts@pts.se Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande

Läs mer

Välkommen till extra stämma i Kareby Bredband gällande försäljning av nätet 2009-12-21

Välkommen till extra stämma i Kareby Bredband gällande försäljning av nätet 2009-12-21 Välkommen till extra stämma i Kareby Bredband gällande försäljning av nätet 2009-12-21 Varför bör nätet säljas? Idag finns ett bristande engagemang och endast ett fåtal personer gör sig tillgängliga för

Läs mer

Svenska delen av Internet

Svenska delen av Internet Svenska delen av Internet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Statskontorets sammanfattning 7 2 Bakgrund 12 2.1 Uppdraget 12 2.2 Förtydligande och avgränsning av uppdraget 13 2.3 Genomförande av utredningen 14

Läs mer

Information. Registry Services. FAQ för Registrarer 2015-01-20

Information. Registry Services. FAQ för Registrarer 2015-01-20 Information Registry Services FAQ för Registrarer SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2009 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 7 1.1 VAD ÄR SKILLNADEN PÅ.SE, REGISTRY SERVICES OCH SE DIREKT?... 7 1.2

Läs mer

Bredband på landsbygden

Bredband på landsbygden Bredband på landsbygden 2 Innehåll 4 Lokalt ledarskap 6 Byanät en översikt 10 Byanätsprocessen 13 Ta initiativ 29 Etablera projektet 32 Genomför projektet 36 Driv nätet 3 Lokalt ledarskap Bredbandsutbyggnaden

Läs mer

Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer

Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer 1(5) PFEF_Avtal_FA_150604. Rev:0 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal är upprättat mellan (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person (i fortsättningen kallad

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer