LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING"

Transkript

1 SVENSKA LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER 6LC* 6LC5* LC* LC5* 7LC* 7LC5* LC* LC5* PLASMA-TV, MODELLER PC5* 50PC5* 50PB65* Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda din nya TV-apparat och ta vara på den för senare bruk. Notera apparatens modell och serie nr. nedanför. Dessa upplysningar finner du på etiketten på apparatens baksida. Vid servicebehov informera din serviceverkstad om modell/serie nummer.

2

3 SUBTITLE UPDATE LIST INDEX TIME? MUTE Owner s manual FAV TEXT DVD TILLBEHÖR Kontrollera att förpackningen innehåller följande tillbehör.kontakta återförsäljaren om något tillbehör saknas. Owner's Manual TILLBEHÖR Handbok SIMPLINK D/A POWER INPUT MODE TV Nätsladd Polerduk (utom 6/LC*) Polera skärmen med duken. TV/RADIO Om det finns fläckar eller fingeravtryck på TV:n torkar du försiktigt av ytan med den särskilda rengöringsduken. INPUT BRIGHT EXIT BACK MENU INFO i GUIDE RATIO I/II VCR Var noga med att torka försiktigt. Alltför mycket kraft kan skada eller missfärga ytan. VOL PR Q.VIEW SLEEP HOLD REVEAL Batterier Fjärrkontroll Plasma- TV, modeller Enbart 50PB65* vinkeljärn för vägg- Wall brackets bultar med ögla Ett skydd för bordstativets fäste Se sid. bultar Se sid. LCD- TV, modeller enbart 6,, 7 vinkeljärn för TV vinkeljärn för vägg bultar Klämma Använd klämman för att arrangera kablarna. Kabelsamlare bultar för montering av foten Se sid. 8

4 INNEHÅLL INNEHÅLL TILLBEHÖR FÖRBEREDELSE KONTROLLER PÅ FRONTPANELEN... INFORMATION PÅ BAKSIDAN... 6 MONTERA FOTEN... 8 FÄSTA TV:N PÅ EN VÄGG... 9 HÖLJE PÅ BAKSIDAN MED KABELSAMLARE... 0 Installation på bordssockel... Väggmontering: Horisontell installation... Ansluta antenn... INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING INSTALLATION AV HD-MOTTAGARE... ANSLUTA DVD-ENHET... 6 INFÖRANDE AV CI-MODULa... 8 ANSLUTA VCR-ENHET... 9 ANSLUTNING AV DIGITAL LJUDSIGNAL... INSTALLATION AV ANNAN A/V-KÄLLA... ANSLUTA DATOR... - Skärminställningar för PC-läge... 6 SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL FJÄRRKONTROLLFUNKTIONER... 0 Starta TV:n... Välja program... Justera volymen... VAL OCH JUSTERING AV MENYER PÅ SKÄRM... AUTOMATISK KANALSÖKNING OCH LAGRING (I DIGITALT LÄGE)... 5 Manuell kanalsökning och lagring(i DIGITALT LÄGE)... 6 Redigering av förvalda nr./tv-kanal(i DIGITALT LÄGE) 7 ANTENNSPÄNNING 5V(ENDAST I DIGITALT LÄGE).. 9 PROGRAMVARUUPPDATERING(ENDAST I DIGITALT LÄGE) 0 DIAGNOSTIK(ENDAST I DIGITALT LÄGE)... CI-INFORMATION [GEMENSAMT GRÄNSSNITT](ENDAST I DIGITALT LÄGE)... AUTOMATISK KANALSÖKNING OCH LAGRING(I ANALOGT LÄGE)... Manuell kanalsökning och lagring(i ANALOGT LÄGE) Finjustering (I ANALOGT LÄGE)... 5 Att namnge en station (I ANALOGT LÄGE)... 5 Redigering av förvalda nr./tv-kanal(i ANALOGT LÄGE)... 6 Hur man använder listan med kanaler... 8 INSIGNALMARKERING... 9 INDEX (enbart 50PB65*)...9 SIMPLINK BILDKONTROLL EPG (ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE) (I DIGITALT LÄGE) - Aktivera/inaktivera EPG Välja ett program Knappfunktion i läget NOW/NEXT (NU/NÄSTA) Knappfunktion i läget 8 dagar Knappfunktion i datumändringsläge Knappfunktion i rutan för ytterligare beskrivning. 5 - Knappfunktion i läget för inställning av Timer Record/Remind (Timerinspelning/Påminnelse) Knappfunktion i läget för timerlista... 5 KONTROLL AV BILDSTORLEK (BILDPROPORTION) FÖRINSTÄLLDA BILDINSTÄLLNINGAR - Förinställda bildlägen Automatisk färgtonskontroll (varm/mellan/kall)...58 MANUELL BILDJUSTERING - Användaralternativ för bildläge Användaralternativ för färgton...60 XD -BILDFÖRBÄTTRING... 6 XD-demo... 6 AVANCERAT - Cinema... 6 AVANCERAT - SVÄRTENIVÅ (MÖRKER)... 6 BILDÅTERSTÄLLNING Image Sticking Minimization(ISM)metod ENERGISPARANDE BILDLÄGE... 67

5 LJUD- OCH SPRÅKKONTROLL AUTOMATISK LJUDUTJÄMNARE FÖRINSTÄLLDA LJUDINSTÄLLNINGAR LJUDLÄGE.. 69 LJUDINSTÄLLNINGSJUSTERING - ANVÄNDARLÄGE.. 70 Balans... 7 TV-HÖGTALARNA PÅ/AV... 7 VÄLJA DIGITAL UTSIGNAL FÖR LJUD... 7 I/II -Stereo/Mono och tvasprakig(dual) mottagning (Endast i analogt läge) NICAM ljudmottagning (Endast i analogt läge) Val av vänster (L) / höger (R) ljudkanal Välja språk/land för menyerna på skärmen SPRÅKVAL(ENDAST I DIGITALT LÄGE) DIGITAL TEXT-TV TEXT-TV INOM DIGITAL TJÄNST TEXT-TV MED DIGITAL TJÄNST BILAGA FELSÖKNING SKÖTSEL TEKNISKA DATA PROGRAMMERA FJÄRRKONTROLLEN... 9 PROGRAMMERINGSKODER...9 IR-kod... 9 Ansluta en extern styrenhet INNEHÅLL TIDSINSTÄLLNING Ställa in klockan AUTOMATISK AKTIVERING/AVSTÄNGNING MED TIMER AUTOMATISK AVSTÄNGNING TIDSZONSINSTÄLLNING... 8 INSTÄLLNING AV INSOMNINGSTIMER... 8 FÖRÄLDRAKONTROLL/RANKNING ANGE LÖSENORD OCH LÅSSYSTEM BARNLÅS... 8 TEXT-TV För att slå teletext På/av... 8 SIMPLE teletext... 8 TOP Text-TV... 8 FASTEXT Text-TV Tangenter för betjäning av speciella Text-TVfunktioner... 85

6 FÖRBEREDELSE KONTROLLER PÅ FRONTPANELEN Detta är en förenklad bild av en frontpanel.den frontpanel som visas här kan se något annorlunda ut än den på din TV. Om produkten har en skyddsfilm monterad tar du bort filmen och torkar därefter produkten med en poleringsduk. Plasma-TV Modeller: /50PC5* FÖRBEREDELSE Fjärrkontrollsensor INPUT MENU VOL PR Ström-/standbyindikator Lyser röd i standbyläge. Lyser grön när TV:n är på. INPUT MENU Knappen INPUT POWER (PÅ/AV) VOL INPUT MENU -knapp PR VOL PR PROGRAMME (programknappar) MENU (menyknapp) VOLUME (volymknappar) Plasma-TV Modeller: 50PB65* Fjärrkontrollsensor INPUT MENU VOL PR Ström-/standbyindikator Lyser röd i standbyläge. POWER (PÅ/AV) -knapp MENU (menyknapp) Knappen INPUT PROGRAMME (programknappar) VOLUME (volymknappar)

7 R LCD-TV, Modeller FÖRBEREDELSE PR PROGRAMME (programknappar) VOL VOLUME (volymknappar) MENU -knapp MENU (menyknapp) INPUT /I Knappen INPUT POWER (PÅ/AV) Fjärrkontrollsensor Ström-/standbyindikator Lyser röd i standbyläge. Lyser grön när TV:n är på. 5

8 FÖRBEREDELSE FÖRBEREDELSE INFORMATION PÅ BAKSIDAN Detta är en förenklad representation av bakre sidan. Den frontpanel som visas här kan se något annorlunda ut än den på din TV. Plasma TV Models S- L/MONO R AUDIO L/MONO AUDIO R S- AV IN AV IN S- L/MONO L/MONO AUDIO R S- AV IN S-Video-ingång Anslut S-Video-utgången från en S- -enhet. R AUDIO AV IN Audio/Video-ingång Anslut audio/video-utgång från en extern enhet till de här uttagen. MCIA SLOT EJECT ANTENNA IN HDMI IN PCMCIA CARD SLOT COMPONENT IN HDMI IN AUDIO EJECT HDMI/DVI AV IN AV HDMI AV IN AV RGB IN AV AV RGB IN AUDIO ANTENNA IN VARIABLE AUDIO OUT DIGITAL AUDIO OUT RGB IN RGB AUDIO ANTENNA (PC) (RGB/DVI) IN AUDIO AV AV ANTENNA IN AC IN COMPONENT IN RS-C IN AUDIO OPTICAL RS-C IN VARIABLE AUDIO OUT(CONTROL & SERVICE) COMPONENT IN 5 PCMCIA-plats (Personal Computer Memory Card International Association). (Denna funktion finns inte i alla länder.) HDMI-ingång Anslut en HDMI-signal till HDMI IN. Eller en DVI-signal () till HDMI/DVI-porten med en DVI till HDMI-kabel. RGB-/DVI Audio-ingång Anslut skärmutgången på en dator/digital-tv (endast ljud) till lämplig ingång. Antenningång Anslut trådlösa signaler till den här ingången. DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL Anslut digital ljudkabel från olika typer av utrustning Obs! I viloläge fungerar dessa portar inte. RS-C-INGÅNG (CONTROL/SERVICE) PORT Anslut kontrollenheternas seriella port till TVapparatens RS-C-uttag. Komponentingång Anslut en komponentvideo/audio-enhet till de här uttagen. Euro Scart-uttag (AV/AV) Anslut scartuttagets ingång eller utgång från en extern enhet till de här uttagen. Uttag för strömkabel TV:n fungerar med AC-ström. Volttalet anges i avsnittet Tekniska data. Använd aldrig DC-ström till TV:n. 9 6

9 LCD TV Models L/MONO AUDIO R L/MONO AUDIO R S- S- AV IN AV IN S-Video-ingång Audio/Video-ingång S- L/MONO AUDIO R AV IN L/MONO AUDIO R S- Anslut S-Video-utgången från en S- -enhet. Anslut audio/video-utgång från en extern enhet till de här uttagen. AV FÖRBEREDELSE RGB IN HDMI IN AC-IN AUDIO COMPONENT IN PCMCIA RGB IN CARD SLOT AV AV VARIABLE AUDIO OUT AV EJECT AV AV AV HDMI IN RGB IN ANTENNA HDMI/DVI IN IN HDMI IN AUDIO COMPONENT IN ANTENNA IN ANTENNA IN VARIABLE AUDIO OUT OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT ANTENNA RGB IN IN RGB(PC) AUDIO IN (RGB/DVI) COMPONENT IN AUDIO AV AV RS-C IN (CONTROL & SERVICE) AUDIO N VARIABLE AUDIO OUT PCMCIA-plats (Personal Computer Memory Card International Association). (Denna funktion finns inte i alla länder.) HDMI-ingång Anslut en HDMI-signal till HDMI IN. Eller en DVI-signal () till HDMI/DVI-porten med en DVI till HDMI-kabel. RGB-/DVI Audio-ingång Anslut skärmutgången på en dator/digital-tv (endast ljud) till lämplig ingång. Antenningång Anslut trådlösa signaler till den här ingången. DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL Anslut digital ljudkabel från olika typer av utrustning Obs! I viloläge fungerar dessa portar inte. RS-C-INGÅNG (CONTROL/SERVICE) PORT Anslut kontrollenheternas seriella port till TVapparatens RS-C-uttag. Komponentingång Anslut en komponentvideo/audio-enhet till de här uttagen. Euro Scart-uttag (AV/AV) Anslut scartuttagets ingång eller utgång från en extern enhet till de här uttagen. Uttag för strömkabel TV:n fungerar med AC-ström. Volttalet anges i avsnittet Tekniska data. Använd aldrig DC-ström till TV:n. 7

10 FÖRBEREDELSE MONTERA FOTEN (Endast LCD TV-modeller 6,, 7 tum) Placera försiktigt TV:n med skärmen nedåt på en mjuk yta så att den inte skadas. FÖRBEREDELSE Placera foten som bilden visar. Skruva fast de fyra bultarna ordentligt baktill på TV:n i de avsedda hålen. 8

11 FÄSTA TV:N PÅ EN VÄGG Ställ den nära väggen så att produkten inte välter när den förs bakåt. Nedan ges instruktioner att montera produkten på ett säkrare sätt, dvs. fästa den så att den inte välter när den dras ut från väggen. Detta hindrar produkten från att välta framåt och orsaka personskada. Det skyddar även själva produkten från skador som skulle uppstå om den välte. Se till att barn inte klättrar eller hänger på/i produkten. Plasma-TV, modeller LCD-TV, modeller FÖRBEREDELSE Använd skruvöglorna eller vinkeljärnen/skruvarna för TV för att fästa produkten på väggen enligt bilden. (Om skruvarna sitter i skruvögleläget på din produkt innan du sätter i skruvöglorna så tar du bort skruvarna.) * Sätt i skruvöglorna eller vinkeljärnen/skruvarna för TV och spänn fast dem ordentligt i de övre hålen. Fäst vinkeljärnen med skruvarna (ej inkluderade i leveransen, måste köpas separat) på väggen. Avpassa efter höjden på det vinkeljärn som fästs på väggen. Använd ett kraftigt rep (ej inkluderat i leveransen, måste köpas separat) för att binda fast produkten. Det är säkrare att binda repet så att det ligger horisontellt mellan väggen och produkten.! OBS! G Knyt upp repet innan produkten flyttas. G Använd en hållare eller ett skåp stor/t och stark/t nog för att klara produktens storlek och tyngd. G För att produkten ska vara säker att använda, se till att vinkeljärnet på väggen är monterat på samma höjd som det på produkten. 9

12 FÖRBEREDELSE HÖLJE PÅ BAKSIDAN MED KABELSAMLARE Plasma-TV, modeller FÖRBEREDELSE Håll KABELSAMLAREN med händerna och tryck på den som bilden visar. KABELSAMLARE Anslut nödvändiga kablar. Information om hur du ansluter extrautrustning finns i avsnittet Ansluta extern utrustning. Sätt tillbaka KABELSAMLAREN enligt bilden. 0

13 LCD-TV, modeller Anslut nödvändiga kablar. Information om hur du ansluter extrautrustning finns i avsnittet Ansluta extern utrustning. FÖRBEREDELSE Sätt dit KABELSAMLAREN enligt bilden. KABELSAMLARE Fäst ihop kablarna med den medföljande klämman. Ta bort kabelsamlaren Håll i KABELSAMLAREN med båda händer och dra den uppåt.! OBS! G Håll inte i KABELSAMLAREN när du flyttar på enheten. - Om du tappar produkten kan du skada dig, eller också kan produkten gå sönder..

14 R FÖRBEREDELSE TV:n kan placeras på flera olika sätt, till exempel på en vägg, ett skrivbord, osv. TV:n är designad för att monteras horisontellt. FÖRBEREDELSE JORDNING Var noga med att ansluta jordkabeln för att förhindra strömstötar. Om det inte finns några tillgängliga jordningsmetoder bör en kvalificerad tekniker installera ett separat överströmsskydd. Försök inte jorda enheten genom att koppla den till telefonledningar, åskledare eller gasledningar. Installation på bordssockel Placera TV:n på 0 cm avstånd från väggen så att god ventilation tillgodoses. Strömförsörjning Överströmsskydd tum tum tum tum Väggmontering: Horisontell installation Placera TV:n på 0 cm avstånd från väggen så att god ventilation tillgodoses. Detaljerade installationsanvisningar tillhandahålls av återförsäljaren. Se handboken för installation och inställning av det vinklingsbara väggfästet (tillbehör). tum tum tum tum tum bultar Om du vill installera skyddet för bordsstativets fäste (Enbart 50PB65*) för att förhindra att främmande material kommer in i stativfästet sätter du fast skyddet för bordsstativets fäste med hjälp av de medföljande skruvarna, så som visas i bilden. Skydd för bordstativets fäste

15 För att förhindra att utrustningen skadas bör nätsladden aldrig sättas i förrän all utrustning har anslutits. ANSLUTA ANTENN Justera antennen för bästa möjliga bildkvalitet. Antennkabel och omvandlare medföljer ej. AV IN Vägguttag för antenn Flerfamiljshus/Lägenheter (Anslut TV:n till antennuttaget) HDMI IN COMPONENT IN AUDIO RGB IN VARIABLE AUDIO OUT PCMCIA CARD SLOT AV AV HDMI IN S- EJECT L/MONO R AUDIO COMPONENT IN ANTENNA IN IN AUDIO HDMI/DVI IN HDMI IN RGB IN VARIABLE AUDIO OUT AV AV ANTENNA IN L/MONO AUDIO R S- AV IN FÖRBEREDELSE RS-C IN RF koaxialkabel (75 ohm) Utomhusantenn Enfamiljshus (Anslut TV:n till vägguttaget för utomhusantennen) - Var försiktig så att du inte böjer bronstråden när du ansluter antennen. PCMCIA CARD SLOT EJECT - Antennens spänning (5V) fungerar endast i digitalt läge. (Se sid. 9) HDMI/DVI IN HDMI IN Antenn UHF Signalför stärkare ANTENNA IN VHF RS-C IN I områden med dålig mottagning kan en signalförstärkare installeras på antennen för att få bättre bild (se illustrationen till höger). Om två TV-apparater ska anslutas bör en signalfördelare användas.

16 INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING För att förhindra att utrustningen skadas bör nätsladden aldrig sättas i förrän all utrustning har anslutits. Denna del av INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING använder huvudsakligen bilder för LCD TV-modeller. INSTALLATION AV HD-MOTTAGARE Denna TV kan ta emot digitala over-the-air/kabelsignaler utan någon extern digitalbox. Om du tar emot digitalsignaler från en digitalbox eller någon annan extern digitalenhet ska du hänvisa till bilden nedan. Ansluta med en komponentkabel INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING Anslut videoutgångarna (Y, PB, PR) på den digitala settop-boxen till uttagen för COMPONENT IN på TV:n. Anslut audioutgångarna på den digitala set-top-boxen till COMPONENT IN AUDIO-ingångarna på TV:n. Slå på den digitala set-top-boxen.(se handboken till den digitala set-top-boxen.) PCMCIA CARD SLOT EJECT Välj Komponent-indatakälla med knappen INPUT på fjärrkontrollen. ANTENNA IN HDMI/DVI IN HDMI IN AL DIGITAL AUDIO OUT RGB IN RGB(PC) AUDIO IN (RGB/DVI) COMPONENT IN AUDIO AV AV Signal Komponent HDMI/ RS-C IN 80i/576i Ja Nej 80p/576p Ja Ja 70p/080i 080p Ja PCMCIA CARD SLOT Nej EJECT Ja Ja HDMI/DVI IN HDMI IN AV AV ANTENNA IN AUDIO RS-C IN

17 ANTENNA IN AUDIO RS-C IN CT ENNA IN Ansluta med en HDMI-kabel HDMI/DVI IN HDMI IN Anslut HDMI-utgången på den digitala set-top-boxen till HDMI/DVI IN eller HDMI IN på TV:n. Slå på den digitala set-top-boxen.(se handboken till den digitala set-top-boxen.) Välj HDMI eller HDMI-indatakälla med knappen INPUT på fjärrkontrollen. Ansluta med en HDMI till DVI-kabel AV AV PCMCIA CARD SLOT Anslut DVI-utgången på den digitala set-top-boxen till HDMI /DVI IN på TV:n. Anslut audioutgångarna på set-top-boxen till AUDIO AUDIO IN ( RGB/ DVI)-uttaget (PC-ljud)på TV:n. PCMCIA CARD SLOT EJECT ECT ANTENNA IN EJECT ANTENNA IN HDMI/DVI IN HDMI IN OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT RS-C IN (CONTROL & SERVICE) HDMI/DVI IN HDMI IN OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT RGB IN RGB(PC) AUD (RG COMPONENT I RGB IN RGB(PC) AUDIO IN (RGB/DVI) COMPONENT IN AUDIO AUDIO AV INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING AV AV AV RS-C IN Slå på den digitala set-top-boxen.(se handboken till den digitala set-top-boxen.) RS-C IN (CONTROL & SERVICE) IN HDMI IN Välj HDMI-indatakälla med knappen INPUT på fjärrkontrollen. AV AV AUDIO RS-C IN 5

18 INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING ANSLUTA DVD-ENHET Ansluta med en komponentkabel Anslut videoutgångarna (Y, PB, PR) på DVD-spelaren till uttagen för COMPONENT IN på TV:n. INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING 5 Anslut audioutgångarna på DVD-spelaren till COMPO- NENT IN AUDIO-ingångarna på TV:n. Slå på DVD-spelaren och sätt i en DVD-skiva. Välj Komponent-indatakälla med knappen INPUT på EJECT fjärrkontrollen. PCMCIA CARD SLOT Se handboken för DVD-spelaren för information om hur du hanterar denna. ANTENNA IN HDMI/DVI IN HDMI IN DIGITAL AUDIO OUT RGB IN RGB(PC) AUDIO IN (RGB/DVI) COMPONENT IN AUDIO AV AV RS-C IN Komponentingångar För att få bättre bild kan du ansluta en DVD-spelare till komponentportarna enligt illustrationen. Komponentportar på TV:n Y PB PR Y PB PCMCIA CARD SLOT PR EJECT HDMI/DVI IN HDMI IN Videoutgångar på DVD-spelaren Y Y B-Y Cb R-Y Cr Y Pb Pr ANTENNA IN AUDIO RS-C IN 6

19 ANTENNA IN AUDIO RS-C IN Ansluta med scartkabel PCMCIA CARD SLOT EJECT HDMI/DVI IN HDMI IN Anslut scartuttaget på VCR-enheten till scartuttaget A V på TV:n.Använd en avskärmad scartkabel. RGB IN C) AUDIO IN (RGB/DVI) AV AV! Slå på DVD-spelaren och sätt i en DVD-skiva. ANTENNA IN Välj AV-indatakälla med knappen INPUT på fjärrkontrollen. Om det finns en anslutning till frontuttag AV väljer du RS-C IN AV som ingång. OBS! Se handboken för DVD-spelaren för information om hur du hanterar denna. G Om du vill använda en EURO scart-kabel måste du använda den signalavskärmade Euro scart-kabeln. PONENT IN AUDIO AUDIO/ (R) AUDIO (L) INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING Ansluta med en S-Video-kabel S- L R ANT IN Anslut S--utgången på DVD-spelaren till S - -ingången på TV:n. OUTPUT SWITCH ANT OUT AV AV Anslut audioutgångarna på DVD-spelaren till AUDIO ingångarna på TV:n. S- AUDIO Slå på DVD-spelaren och sätt i en DVD-skiva. Välj AV-indatakälla med knappen INPUT på fjärrkontrollen. L/MONO AUDIO R 5 Se handboken för DVD-spelaren för information om hur du hanterar denna. AV IN MI IN AV AV 7 PCMCIA CARD SLOT EJECT HDMI/DVI IN HDMI IN AV AV

20 AV AV INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING L/MONO AUDIO R AUDIO Ansluta med en HDMI-kabel AV IN HDMI IN Anslut HDMI-utgångarna på DVD-spelaren till HDMI/DVI IN eller HDMI IN -uttaget på TV:n. AV AV Välj HDMI eller HDMI-indatakälla med knappen INPUT på fjärrkontrollen. PCMCIA CARD SLOT EJECT HDMI/DVI IN HDMI IN R RGB(P C IN INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING! AUDIO OBS! Se handboken för DVD-spelaren för information om hur du hanterar denna. G TV:n kan ta emot video- och audiosignalen samtidigt via en HDMI-kabel. G Om DVD:n inte stöder automatisk HDMI måste du själv ange lämplig utdataupplösning. ANTENNA IN OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT RS-C IN (CONTROL & SERVICE) COMP AUDIO INFÖRANDE AV CI-MODULA - För att kunna se kanaler med förvrängd signal (betal-tv) i läget digital-tv. - Denna funktion finns inte i alla länder. PCMCIA CARD SLOT EJECT HDMI IN HDMI IN Sätt in CI-modulen i PCMCIA-platsen (Personal Computer Memory Card International Association) på TV:n enligt bilden. TV ANTENNA IN OPTICA Mer information finns på sid.. RS-C IN (CONTROL & 8

21 ANSLUTA VCR-ENHET För att undvika störningar bör VCR-enheten och TV:n placeras på lämpligt avstånd från varandra. Störningen kan visas som en stillbild från videon. Vid bildformatet : kan det hända att de fasta bilderna på PCMCIA EJECT sidorna av skärmen CARD förblir SLOT synliga. HDMI/DVI IN HDMI IN AV AV Ansluta med antennkabel ANTENNA IN OPTICAL DIGITAL AUDIO OU RS-C IN (CONTROL & SERVICE) ANT OUT ANT IN S- AUDIO OUTPUT SWITCH Vägguttag Antenn L R INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING Anslut ANT OUT på VCR-enheten till ANTENNA IN på TV:n. AV AV Anslut antennkabeln till ANT IN på VCR-enheten. AUDIO Tryck på PLAY på VCR-enheten och matcha lämpliga program mellan TV:n och videon. 9

22 INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING Ansluta med scartkabel I IN HDMI IN PCMCIA CARD SLOT Anslut scartuttaget på VCR-enheten till scartuttaget A V på TV:n.Använd en avskärmad scartkabel. AV AV EJECT HDMI/DVI IN HDMI IN RGB IN B(PC) AUDIO IN (RGB/DVI) MPONENT IN AV AV ANTENNA Sätt in ett videoband och INtryck på PLAY (Start)på VCRenheten.(Se handboken till VCR-enheten.) AUDIO INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING RS-C IN! OBS! AUDIO Välj AV som ingång med hjälp av INPUT-knappen RS-C IN på fjärrkontrollen. Om det finns en anslutning till frontuttag AV väljer du AV som ingång. G Om du vill använda en EURO scart-kabel måste du använda den signalavskärmade Euro scart-kabeln. L/MONO AUDIO R S- AV IN AUDIO/ (R) AUDIO (L) Ansluta med en RCA-kabel Anslut AUDIO/-jacken på TV:n och VCRenheten.Anslut kablarna i enlighet med färgmarkeringarna på jacken.(video =gul, Audio (L)=vit och Audio (R)=röd.) Sätt in ett videoband och tryck på PLAY (Start)på VCRenheten.(Se handboken till VCR-enheten.) L/MONO AUDIO R S- Välj AV som ingång med hjälp av INPUT-knappen på fjärrkontrollen. AV IN! OBS! G Om du har en mono-videobandspelare ansluter du ljudkabeln från videobandspelaren till uttaget AUDIO L/ MONO på TV-apparaten. S- OUTPUT SWITCH L R ANT IN ANT OUT 0

23 HDMI IN AV AV Ansluta med en S-Video-kabel IN Anslut S--utgången på videon till S- ingången på TV:n.Bildkvaliteten förbättras jämfört med en vanlig kompositingång (RCA-kabel). AUDIO S- OUTPUT SWITCH L R ANT IN ANT OUT Anslut audioutgångarna på videon till AUDIO-ingångarna på TV:n. S-! OBS! Sätt in ett videoband och tryck på PLAY (Start)på VCRenheten.(Se handboken till VCR-enheten.) Välj AV-indatakälla med knappen INPUT på fjärrkontrollen. G Om både S-- och -uttag ansluts till S-VHS VCR samtidigt kan bara S- tas emot. ANSLUTNING AV DIGITAL LJUDSIGNAL L/MONO AUDIO R L/MONO AUDIO R AV IN S- Skicka TV:ns ljud till extern ljudutrustning via den digitala ljudutgången (optisk). Anslut ena änden av en optisk kabel till TV:ns digitala ljudutgång (optisk). Anslut den andra änden av den optiska kabeln till den digital ljudingången (optisk) på ljudutrustningen. PCMCIA CARD SLOT AV IN EJECT ANTENNA IN HDMI/DVI IN HDMI IN OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT R RGB(PC COMP AUDIO INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING AV Välj TV Speaker option - Off (TV-högtalare - Av) på menyn AUDIO (LJUD). ( G sid. 7). Se bruksanvisningen för den externa ljudutrustningen för ytterligare instruktioner. RS-C IN (CONTROL & SERVICE) VARNING! GTitta inte in i den optiska porten. Ögonen kan då skadas av laserstrålen.

24 INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING INSTALLATION AV ANNAN A/V-KÄLLA Videokamera Videospelsutrustning INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING L/MONO AUDIO R S- AV IN L R Anslut AUDIO/-jacken på TV:n och VCR-enheten.Anslut kablarna i enlighet med färgmarkeringarna på jacken.(video =gul,audio (L)=vit och Audio (R)=röd.) Välj AV som ingång med hjälp av INPUT knappen på fjärrkontrollen. Kontrollera att den externa utrustningen fungerar. Se handboken för den externa utrustningen.

25 ANSLUTA DATOR Den här TV:n har Plug and Play-funktion,vilket innebär att datorn automatiskt justeras till TV:ns inställningar. Vid anslutning med en D-sub 5-stiftskabel PCMCIA CARD SLOT Anslut RGB-utgångarna på PC-spelaren till RGB (P C)- uttaget på TV:n. PCMCIA CARD SLOT EJECT PCMCIA EJECT CARD HDMI/DVI SLOT IN HDMI IN RGB IN HDMI/DVI IN HDMI IN RGB(PC) AUDIO IN (RGB/DVI) ANTENNA IN Anslut audioutgångarna på PC-spelaren till AUDIO IN ( RGB/ DVI) ingångarna på TV:n. Starta datorn och TV:n. Välj RGB -indatakälla med knappen INPUT på fjärrkontrollen. Ansluta med en HDMI till DVI-kabel EJECT PCMCIA CARD SLOT Anslut DVI-utgången på datorn till uttaget HDMI/ DVI IN på TV:n. ANTENNA Anslut audioutgångarna på PC-spelaren till AUDIO IN IN ( RGB/ DVI) ingångarna på TV:n. DIGITAL AUDIO OUT ANTENNA IN RS-C IN SERVICE) EJECT HDMI/DVI IN HDMI IN ANTENNA IN RS-C IN RS-C IN (CONTROL & SERVICE) COMPONENT IN RGB OUTPUT HDMI/DVI IN HDMI IN OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT AUDIO AUDIO AUDIO AV AV AV AV AUDIO RGB IN RGB(PC) AUDIO IN (RGB/DVI) AV AV COMPONENT IN AUDIO AV AV INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING Starta datorn och TV:n. Välj HDMI-indatakälla med knappen INPUT på fjärrkontrollen. RS-C IN DVI-PC OUTPUT AUDIO! OBS! G Om datorn har en DVI-utgång men ingen HDMI-utgång krävs en separat anslutning för ljudet. G Om datorn inte stöder automatisk DVI måste du själv ange lämplig upplösning för utsignalen. För bästa bildkvalitet ska du justera upplösningen för datorns grafikkort till 0 x 768, 60 Hz.

26 INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING! OBS! G Anslut en dator till TV:n för att få bra ljud och bild. G Undvik att ha en fast bild på TV-skärmen under längre tid. Bilden kan fastna permanent på skärmen; använd om möjligt en skärmsläckare. G Anslut datorn till RGB(PC) eller HDMI IN(eller HDMI/DVI IN)-porten på TV:n; ändra upplösning på utdatan från datorn på samma sätt. G Det kan uppstå brus, vertikala mönster, kontrast eller ljusstyrka vid vissa upplösningar i PC-läge. Ändra sedan PC-läget till en annan upplösning, ändra omhämtningsfrekvensen eller justera ljusstyrka och kontrast på menyn tills bilden är klar. Om omhämtningsfrekvensen på datorns grafikkort inte kan ändras, byt ut grafikkortet eller kontakta leverantören av kortet. G Det finns en separat mall för synkronisering av horisontella och vertikala frekvenser. G Plasma-TV Modeller, Vi rekommenderar 0x768, 60Hz för PC-läget eftersom det ger den bästa bildkvaliteten. G Anslut signalkabeln från bildskärmens utsignal på datorn till ingången RGB (PC/DTV) på TV:n eller signalkabeln från HDMI-utgången på datorn till HDMI IN (eller HDMI/DVI IN) på TV:n. G Anslut audiokabeln från datorn till Audio-ingången på TV:n. (Audiokablar ingår ej.) G Om du använder ett ljudkort ska du justera ljudet på datorn. G Denna TV använder VESA Plug and Play. TV:n skickar EDID-data till datorn med hjälp av DDCprotokoll. Datorn justerar automatiskt när denna TV används. G DDC-protokoll är förinställt för läget RGB (Analog RGB), HDMI (Digital RGB). GOm så krävs justerar du inställningarna för Plug and Play funktionsmässigt. G Om grafikkortet på datorn inte skickar analoga och digitala RGB-signaler samtidigt ansluter du bara en av antingen RGB eller HDMI IN (eller HDMI/DVI IN) vid visning av datorns bild på TV:n. G Om grafikkortet på datorn skickar analoga och digitala RGB-signaler samtidigt ställer du in TV:n på antingen RGB eller HDMI (det andra läget ställs in automatiskt av TV:n med hjälp av Plug and Play.) G DOS-läge kanske inte fungerar beroende på videokortet om du använder en HDMI till DVIkabel. G Om du använder en RGB-PC-kabel som är för lång kan brus uppstå på skärmen. Vi rekommenderar att en kabel kortare än fem meter används. Det ger bäst bildkvalitet.

27 66x768 90x080 5 INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING Skärmupplösning som stöds Resolution 70x00 60x80 Horizontal Frequency(kHz) Vertical Frequency(Hz) 800x600 8x6 0x768 80x768 60x768 RGB[PC] / HDMI[PC]-läge 60x80 70x80 70x576 80x70 90x080 HDMI[DTV]-läge Resolution Horizontal Frequency(kHz) Vertical Frequency(Hz) 70,08 59,9 75,00 60, 75,00 7,55 60,00 70,00 75,09 59,87 59,8 59,6 59,988,68,69 7,68 7,879 6,875 9,75 8,6 56,76 60, 7,78 7,7 7,56 66,67 59,9 60,00 59,9 60,00 50,00 50,00 59,9 60,00 59,9 60,00 50,00,00 50,00 59,9 60,00,69,69,7,50,5 7,50,96 5,00,7,75 8,5 7,00 56,5 67, 67,500

28 INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING Skärminställningar för PC-läge Automatisk justering (endast RGB-läge [PC]) Funktionen justerar automatiskt bildens läge och reducerar skakningar. Om bilden fortfarande inte är korrekt, trots justeringen, fungerar TV:n men ytterligare justering krävs. EXIT BACK MENU INFO i GUIDE INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING Auto. Konfig. Funktionen används för att justera skärmens läge, klocka och fas automatiskt. Bilden blir instabil i några sekunder när den automatiska konfigureringen utförs. Tryck på knappen MENU (MENY) och sedan på knappen D eller E för att välja menyn SKÄRM. Tryck på knappen G och sedan på D eller E för att välja Auto. konfig.. Tryck på G för att starta Auto. konfig.. Flytta INSTALLNO BILDO LJUDO TIDO ALT.O VOL SKÄRMO MENU Föreg. FAV Auto. konfig. Man. konfig. Data-läge XGA Förhållande Nollställ PR När den automatiska konfigureringen är klar visas på skärmen. Om bildens position ändå inte är korrekt försöker du med automatisk justering en gång till. Om bilden fortfarande behöver justeras efter automatisk justering i RGB (PC) kan du använda Man. Konfig.. Auto. konfig. Man. konfig. Data-läge XGA Förhållande Nollställ G Till ställ in För att avsluta och ta bort menyn, tryck på EXIT tangenten. 6

29 Justeringar för skärmfas, klocka, position Om bilden inte är skarp efter automatisk justering, särskilt om tecken fortfarande darrar, justerar du bildfasen manuellt. EXIT BACK MENU INFO i GUIDE Justera Klocka om du behöver korrigera skärmstorleken. Den här funktionen fungerar i följande lägen: RGB[PC]. Klocka Fas Den här funktionen minskar förekomsten av vertikala linjer eller ränder på skärmens bakgrund. Skärmens horisontella storlek ändras också. Med den här funktionen tar du bort allt horisontellt brus och får bättre skärpa. Tryck på knappen MENU (MENY) och sedan på knappen D eller E för att välja menyn SKÄRM. Flytta Auto. konfig. Man. konfig. Data-läge XGA Förhållande Nollställ INSTALLNO BILDO LJUDO TIDO ALT.O SKÄRMO MENU Föreg. VOL G FAV Auto. konfig. Man. konfig. Data-läge XGA Förhållande Nollställ Fas Klocka H-position V-position PR INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING Tryck på knappen G och sedan på D eller E för att välja Man. konfig.. Tryck på knappen G och sedan på D eller E för att välja Fas, Klocka, H-position eller V-position. Tryck på F eller G knappen för att ändra inställningar i undermenyerna. 5 För att avsluta och ta bort menyn, tryck på EXIT tangenten. 7

30 INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING Välja Wide XGA-läge Om du vill se normal bild använder du upplösning för RGB-läge och väljer XGA-läge. Den här funktionen fungerar i följande lägen: RGB[PC]-läge. EXIT BACK MENU INFO i GUIDE VOL FAV PR INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING Tryck på knappen MENU (MENY) och sedan på knappen D eller E för att välja menyn SKÄRM. Tryck på knappen G och sedan på D eller E för att välja Data-läge XGA. Tryck på G och använd sedan D eller E för att välja önskad XGA-upplösning. För att avsluta och ta bort menyn, tryck på EXIT tangenten. Flytta Auto. konfig. Man. konfig. Data-läge XGA Förhållande Nollställ INSTALLNO BILDO LJUDO TIDO ALT.O SKÄRMO MENU Föreg. G Auto. konfig. Man. konfig. Data-läge XGA Förhållande Nollställ 0 X X X X 768 8

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA SVNSKA LCD-TV LD LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODLLR SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** TV MODLLR LD LCD SL9*** 7SL9*** Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda din nya

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10)

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Innehållsförteckning Kontroller och indikatorer på fjärrkontroll och TV Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Se på TV Se på TV...(15) Använda den digitala,

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning Bärbar projektor NP905/NP901W Bruksanvisning 2:a utgåva, juli 2008 Information om USB trådlöst LAN: Projektorserierna NP905/NP901W som distribueras i vissa regioner och länder levereras inte med USB trådlös

Läs mer

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Bruksanvisning TV Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Innehåll Fjärrkontroll TV-funktioner... 3 Kontrolldel på framsidan... 4 Anslutningar på baksidan

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 *

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * Instruktionshäfte * Modeller med USB-port Var noga med att läsa säkerhetsföreskrifterna i snabbstartsguiden som medföljer dataprojektorn. Förvara all användardokumentation

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem 4-279-067-11(2) (SE) Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem Bruksanvisning BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600 VARNING! Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme, såsom en bokhylla eller ett skåp. Täck inte över

Läs mer

BeoVision 10. Handbok

BeoVision 10. Handbok BeoVision 10 Handbok Innehåll Menyöversikt, 3 Här visas en översikt över alla skärmmenyer. Navigera i menyer, 4 Så här använder du de olika fjärrkontrollerna för menynavigering. Första inställningen, 5

Läs mer

Snabbhandledning CECHK04 7012194

Snabbhandledning CECHK04 7012194 Snabbhandledning CECHK04 7012194 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten.

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Ställa in kanaler automatiskt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång. Innehåll. 1. Anslut 7 Vad som ingår 8 Vad du behöver 10 Apple TV i översikt 12 Installera Apple TV

Läs mer

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok Model No. VS15055 TCO Information Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified

Läs mer

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes. FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/ PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK R RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R EN DE TM

Läs mer

Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem

Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem 4-456-335-11(1) (SE) Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem Användarinstruktioner BDV-N9100W/BDV-N9100WL/BDV-N8100W BDV-N7100W/BDV-N7100WL VARNING Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme som en bokhylla

Läs mer

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer