LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING"

Transkript

1 SVENSKA LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER 6LC* 6LC5* LC* LC5* 7LC* 7LC5* LC* LC5* PLASMA-TV, MODELLER PC5* 50PC5* 50PB65* Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda din nya TV-apparat och ta vara på den för senare bruk. Notera apparatens modell och serie nr. nedanför. Dessa upplysningar finner du på etiketten på apparatens baksida. Vid servicebehov informera din serviceverkstad om modell/serie nummer.

2

3 SUBTITLE UPDATE LIST INDEX TIME? MUTE Owner s manual FAV TEXT DVD TILLBEHÖR Kontrollera att förpackningen innehåller följande tillbehör.kontakta återförsäljaren om något tillbehör saknas. Owner's Manual TILLBEHÖR Handbok SIMPLINK D/A POWER INPUT MODE TV Nätsladd Polerduk (utom 6/LC*) Polera skärmen med duken. TV/RADIO Om det finns fläckar eller fingeravtryck på TV:n torkar du försiktigt av ytan med den särskilda rengöringsduken. INPUT BRIGHT EXIT BACK MENU INFO i GUIDE RATIO I/II VCR Var noga med att torka försiktigt. Alltför mycket kraft kan skada eller missfärga ytan. VOL PR Q.VIEW SLEEP HOLD REVEAL Batterier Fjärrkontroll Plasma- TV, modeller Enbart 50PB65* vinkeljärn för vägg- Wall brackets bultar med ögla Ett skydd för bordstativets fäste Se sid. bultar Se sid. LCD- TV, modeller enbart 6,, 7 vinkeljärn för TV vinkeljärn för vägg bultar Klämma Använd klämman för att arrangera kablarna. Kabelsamlare bultar för montering av foten Se sid. 8

4 INNEHÅLL INNEHÅLL TILLBEHÖR FÖRBEREDELSE KONTROLLER PÅ FRONTPANELEN... INFORMATION PÅ BAKSIDAN... 6 MONTERA FOTEN... 8 FÄSTA TV:N PÅ EN VÄGG... 9 HÖLJE PÅ BAKSIDAN MED KABELSAMLARE... 0 Installation på bordssockel... Väggmontering: Horisontell installation... Ansluta antenn... INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING INSTALLATION AV HD-MOTTAGARE... ANSLUTA DVD-ENHET... 6 INFÖRANDE AV CI-MODULa... 8 ANSLUTA VCR-ENHET... 9 ANSLUTNING AV DIGITAL LJUDSIGNAL... INSTALLATION AV ANNAN A/V-KÄLLA... ANSLUTA DATOR... - Skärminställningar för PC-läge... 6 SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL FJÄRRKONTROLLFUNKTIONER... 0 Starta TV:n... Välja program... Justera volymen... VAL OCH JUSTERING AV MENYER PÅ SKÄRM... AUTOMATISK KANALSÖKNING OCH LAGRING (I DIGITALT LÄGE)... 5 Manuell kanalsökning och lagring(i DIGITALT LÄGE)... 6 Redigering av förvalda nr./tv-kanal(i DIGITALT LÄGE) 7 ANTENNSPÄNNING 5V(ENDAST I DIGITALT LÄGE).. 9 PROGRAMVARUUPPDATERING(ENDAST I DIGITALT LÄGE) 0 DIAGNOSTIK(ENDAST I DIGITALT LÄGE)... CI-INFORMATION [GEMENSAMT GRÄNSSNITT](ENDAST I DIGITALT LÄGE)... AUTOMATISK KANALSÖKNING OCH LAGRING(I ANALOGT LÄGE)... Manuell kanalsökning och lagring(i ANALOGT LÄGE) Finjustering (I ANALOGT LÄGE)... 5 Att namnge en station (I ANALOGT LÄGE)... 5 Redigering av förvalda nr./tv-kanal(i ANALOGT LÄGE)... 6 Hur man använder listan med kanaler... 8 INSIGNALMARKERING... 9 INDEX (enbart 50PB65*)...9 SIMPLINK BILDKONTROLL EPG (ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE) (I DIGITALT LÄGE) - Aktivera/inaktivera EPG Välja ett program Knappfunktion i läget NOW/NEXT (NU/NÄSTA) Knappfunktion i läget 8 dagar Knappfunktion i datumändringsläge Knappfunktion i rutan för ytterligare beskrivning. 5 - Knappfunktion i läget för inställning av Timer Record/Remind (Timerinspelning/Påminnelse) Knappfunktion i läget för timerlista... 5 KONTROLL AV BILDSTORLEK (BILDPROPORTION) FÖRINSTÄLLDA BILDINSTÄLLNINGAR - Förinställda bildlägen Automatisk färgtonskontroll (varm/mellan/kall)...58 MANUELL BILDJUSTERING - Användaralternativ för bildläge Användaralternativ för färgton...60 XD -BILDFÖRBÄTTRING... 6 XD-demo... 6 AVANCERAT - Cinema... 6 AVANCERAT - SVÄRTENIVÅ (MÖRKER)... 6 BILDÅTERSTÄLLNING Image Sticking Minimization(ISM)metod ENERGISPARANDE BILDLÄGE... 67

5 LJUD- OCH SPRÅKKONTROLL AUTOMATISK LJUDUTJÄMNARE FÖRINSTÄLLDA LJUDINSTÄLLNINGAR LJUDLÄGE.. 69 LJUDINSTÄLLNINGSJUSTERING - ANVÄNDARLÄGE.. 70 Balans... 7 TV-HÖGTALARNA PÅ/AV... 7 VÄLJA DIGITAL UTSIGNAL FÖR LJUD... 7 I/II -Stereo/Mono och tvasprakig(dual) mottagning (Endast i analogt läge) NICAM ljudmottagning (Endast i analogt läge) Val av vänster (L) / höger (R) ljudkanal Välja språk/land för menyerna på skärmen SPRÅKVAL(ENDAST I DIGITALT LÄGE) DIGITAL TEXT-TV TEXT-TV INOM DIGITAL TJÄNST TEXT-TV MED DIGITAL TJÄNST BILAGA FELSÖKNING SKÖTSEL TEKNISKA DATA PROGRAMMERA FJÄRRKONTROLLEN... 9 PROGRAMMERINGSKODER...9 IR-kod... 9 Ansluta en extern styrenhet INNEHÅLL TIDSINSTÄLLNING Ställa in klockan AUTOMATISK AKTIVERING/AVSTÄNGNING MED TIMER AUTOMATISK AVSTÄNGNING TIDSZONSINSTÄLLNING... 8 INSTÄLLNING AV INSOMNINGSTIMER... 8 FÖRÄLDRAKONTROLL/RANKNING ANGE LÖSENORD OCH LÅSSYSTEM BARNLÅS... 8 TEXT-TV För att slå teletext På/av... 8 SIMPLE teletext... 8 TOP Text-TV... 8 FASTEXT Text-TV Tangenter för betjäning av speciella Text-TVfunktioner... 85

6 FÖRBEREDELSE KONTROLLER PÅ FRONTPANELEN Detta är en förenklad bild av en frontpanel.den frontpanel som visas här kan se något annorlunda ut än den på din TV. Om produkten har en skyddsfilm monterad tar du bort filmen och torkar därefter produkten med en poleringsduk. Plasma-TV Modeller: /50PC5* FÖRBEREDELSE Fjärrkontrollsensor INPUT MENU VOL PR Ström-/standbyindikator Lyser röd i standbyläge. Lyser grön när TV:n är på. INPUT MENU Knappen INPUT POWER (PÅ/AV) VOL INPUT MENU -knapp PR VOL PR PROGRAMME (programknappar) MENU (menyknapp) VOLUME (volymknappar) Plasma-TV Modeller: 50PB65* Fjärrkontrollsensor INPUT MENU VOL PR Ström-/standbyindikator Lyser röd i standbyläge. POWER (PÅ/AV) -knapp MENU (menyknapp) Knappen INPUT PROGRAMME (programknappar) VOLUME (volymknappar)

7 R LCD-TV, Modeller FÖRBEREDELSE PR PROGRAMME (programknappar) VOL VOLUME (volymknappar) MENU -knapp MENU (menyknapp) INPUT /I Knappen INPUT POWER (PÅ/AV) Fjärrkontrollsensor Ström-/standbyindikator Lyser röd i standbyläge. Lyser grön när TV:n är på. 5

8 FÖRBEREDELSE FÖRBEREDELSE INFORMATION PÅ BAKSIDAN Detta är en förenklad representation av bakre sidan. Den frontpanel som visas här kan se något annorlunda ut än den på din TV. Plasma TV Models S- L/MONO R AUDIO L/MONO AUDIO R S- AV IN AV IN S- L/MONO L/MONO AUDIO R S- AV IN S-Video-ingång Anslut S-Video-utgången från en S- -enhet. R AUDIO AV IN Audio/Video-ingång Anslut audio/video-utgång från en extern enhet till de här uttagen. MCIA SLOT EJECT ANTENNA IN HDMI IN PCMCIA CARD SLOT COMPONENT IN HDMI IN AUDIO EJECT HDMI/DVI AV IN AV HDMI AV IN AV RGB IN AV AV RGB IN AUDIO ANTENNA IN VARIABLE AUDIO OUT DIGITAL AUDIO OUT RGB IN RGB AUDIO ANTENNA (PC) (RGB/DVI) IN AUDIO AV AV ANTENNA IN AC IN COMPONENT IN RS-C IN AUDIO OPTICAL RS-C IN VARIABLE AUDIO OUT(CONTROL & SERVICE) COMPONENT IN 5 PCMCIA-plats (Personal Computer Memory Card International Association). (Denna funktion finns inte i alla länder.) HDMI-ingång Anslut en HDMI-signal till HDMI IN. Eller en DVI-signal () till HDMI/DVI-porten med en DVI till HDMI-kabel. RGB-/DVI Audio-ingång Anslut skärmutgången på en dator/digital-tv (endast ljud) till lämplig ingång. Antenningång Anslut trådlösa signaler till den här ingången. DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL Anslut digital ljudkabel från olika typer av utrustning Obs! I viloläge fungerar dessa portar inte. RS-C-INGÅNG (CONTROL/SERVICE) PORT Anslut kontrollenheternas seriella port till TVapparatens RS-C-uttag. Komponentingång Anslut en komponentvideo/audio-enhet till de här uttagen. Euro Scart-uttag (AV/AV) Anslut scartuttagets ingång eller utgång från en extern enhet till de här uttagen. Uttag för strömkabel TV:n fungerar med AC-ström. Volttalet anges i avsnittet Tekniska data. Använd aldrig DC-ström till TV:n. 9 6

9 LCD TV Models L/MONO AUDIO R L/MONO AUDIO R S- S- AV IN AV IN S-Video-ingång Audio/Video-ingång S- L/MONO AUDIO R AV IN L/MONO AUDIO R S- Anslut S-Video-utgången från en S- -enhet. Anslut audio/video-utgång från en extern enhet till de här uttagen. AV FÖRBEREDELSE RGB IN HDMI IN AC-IN AUDIO COMPONENT IN PCMCIA RGB IN CARD SLOT AV AV VARIABLE AUDIO OUT AV EJECT AV AV AV HDMI IN RGB IN ANTENNA HDMI/DVI IN IN HDMI IN AUDIO COMPONENT IN ANTENNA IN ANTENNA IN VARIABLE AUDIO OUT OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT ANTENNA RGB IN IN RGB(PC) AUDIO IN (RGB/DVI) COMPONENT IN AUDIO AV AV RS-C IN (CONTROL & SERVICE) AUDIO N VARIABLE AUDIO OUT PCMCIA-plats (Personal Computer Memory Card International Association). (Denna funktion finns inte i alla länder.) HDMI-ingång Anslut en HDMI-signal till HDMI IN. Eller en DVI-signal () till HDMI/DVI-porten med en DVI till HDMI-kabel. RGB-/DVI Audio-ingång Anslut skärmutgången på en dator/digital-tv (endast ljud) till lämplig ingång. Antenningång Anslut trådlösa signaler till den här ingången. DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL Anslut digital ljudkabel från olika typer av utrustning Obs! I viloläge fungerar dessa portar inte. RS-C-INGÅNG (CONTROL/SERVICE) PORT Anslut kontrollenheternas seriella port till TVapparatens RS-C-uttag. Komponentingång Anslut en komponentvideo/audio-enhet till de här uttagen. Euro Scart-uttag (AV/AV) Anslut scartuttagets ingång eller utgång från en extern enhet till de här uttagen. Uttag för strömkabel TV:n fungerar med AC-ström. Volttalet anges i avsnittet Tekniska data. Använd aldrig DC-ström till TV:n. 7

10 FÖRBEREDELSE MONTERA FOTEN (Endast LCD TV-modeller 6,, 7 tum) Placera försiktigt TV:n med skärmen nedåt på en mjuk yta så att den inte skadas. FÖRBEREDELSE Placera foten som bilden visar. Skruva fast de fyra bultarna ordentligt baktill på TV:n i de avsedda hålen. 8

11 FÄSTA TV:N PÅ EN VÄGG Ställ den nära väggen så att produkten inte välter när den förs bakåt. Nedan ges instruktioner att montera produkten på ett säkrare sätt, dvs. fästa den så att den inte välter när den dras ut från väggen. Detta hindrar produkten från att välta framåt och orsaka personskada. Det skyddar även själva produkten från skador som skulle uppstå om den välte. Se till att barn inte klättrar eller hänger på/i produkten. Plasma-TV, modeller LCD-TV, modeller FÖRBEREDELSE Använd skruvöglorna eller vinkeljärnen/skruvarna för TV för att fästa produkten på väggen enligt bilden. (Om skruvarna sitter i skruvögleläget på din produkt innan du sätter i skruvöglorna så tar du bort skruvarna.) * Sätt i skruvöglorna eller vinkeljärnen/skruvarna för TV och spänn fast dem ordentligt i de övre hålen. Fäst vinkeljärnen med skruvarna (ej inkluderade i leveransen, måste köpas separat) på väggen. Avpassa efter höjden på det vinkeljärn som fästs på väggen. Använd ett kraftigt rep (ej inkluderat i leveransen, måste köpas separat) för att binda fast produkten. Det är säkrare att binda repet så att det ligger horisontellt mellan väggen och produkten.! OBS! G Knyt upp repet innan produkten flyttas. G Använd en hållare eller ett skåp stor/t och stark/t nog för att klara produktens storlek och tyngd. G För att produkten ska vara säker att använda, se till att vinkeljärnet på väggen är monterat på samma höjd som det på produkten. 9

12 FÖRBEREDELSE HÖLJE PÅ BAKSIDAN MED KABELSAMLARE Plasma-TV, modeller FÖRBEREDELSE Håll KABELSAMLAREN med händerna och tryck på den som bilden visar. KABELSAMLARE Anslut nödvändiga kablar. Information om hur du ansluter extrautrustning finns i avsnittet Ansluta extern utrustning. Sätt tillbaka KABELSAMLAREN enligt bilden. 0

13 LCD-TV, modeller Anslut nödvändiga kablar. Information om hur du ansluter extrautrustning finns i avsnittet Ansluta extern utrustning. FÖRBEREDELSE Sätt dit KABELSAMLAREN enligt bilden. KABELSAMLARE Fäst ihop kablarna med den medföljande klämman. Ta bort kabelsamlaren Håll i KABELSAMLAREN med båda händer och dra den uppåt.! OBS! G Håll inte i KABELSAMLAREN när du flyttar på enheten. - Om du tappar produkten kan du skada dig, eller också kan produkten gå sönder..

14 R FÖRBEREDELSE TV:n kan placeras på flera olika sätt, till exempel på en vägg, ett skrivbord, osv. TV:n är designad för att monteras horisontellt. FÖRBEREDELSE JORDNING Var noga med att ansluta jordkabeln för att förhindra strömstötar. Om det inte finns några tillgängliga jordningsmetoder bör en kvalificerad tekniker installera ett separat överströmsskydd. Försök inte jorda enheten genom att koppla den till telefonledningar, åskledare eller gasledningar. Installation på bordssockel Placera TV:n på 0 cm avstånd från väggen så att god ventilation tillgodoses. Strömförsörjning Överströmsskydd tum tum tum tum Väggmontering: Horisontell installation Placera TV:n på 0 cm avstånd från väggen så att god ventilation tillgodoses. Detaljerade installationsanvisningar tillhandahålls av återförsäljaren. Se handboken för installation och inställning av det vinklingsbara väggfästet (tillbehör). tum tum tum tum tum bultar Om du vill installera skyddet för bordsstativets fäste (Enbart 50PB65*) för att förhindra att främmande material kommer in i stativfästet sätter du fast skyddet för bordsstativets fäste med hjälp av de medföljande skruvarna, så som visas i bilden. Skydd för bordstativets fäste

15 För att förhindra att utrustningen skadas bör nätsladden aldrig sättas i förrän all utrustning har anslutits. ANSLUTA ANTENN Justera antennen för bästa möjliga bildkvalitet. Antennkabel och omvandlare medföljer ej. AV IN Vägguttag för antenn Flerfamiljshus/Lägenheter (Anslut TV:n till antennuttaget) HDMI IN COMPONENT IN AUDIO RGB IN VARIABLE AUDIO OUT PCMCIA CARD SLOT AV AV HDMI IN S- EJECT L/MONO R AUDIO COMPONENT IN ANTENNA IN IN AUDIO HDMI/DVI IN HDMI IN RGB IN VARIABLE AUDIO OUT AV AV ANTENNA IN L/MONO AUDIO R S- AV IN FÖRBEREDELSE RS-C IN RF koaxialkabel (75 ohm) Utomhusantenn Enfamiljshus (Anslut TV:n till vägguttaget för utomhusantennen) - Var försiktig så att du inte böjer bronstråden när du ansluter antennen. PCMCIA CARD SLOT EJECT - Antennens spänning (5V) fungerar endast i digitalt läge. (Se sid. 9) HDMI/DVI IN HDMI IN Antenn UHF Signalför stärkare ANTENNA IN VHF RS-C IN I områden med dålig mottagning kan en signalförstärkare installeras på antennen för att få bättre bild (se illustrationen till höger). Om två TV-apparater ska anslutas bör en signalfördelare användas.

16 INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING För att förhindra att utrustningen skadas bör nätsladden aldrig sättas i förrän all utrustning har anslutits. Denna del av INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING använder huvudsakligen bilder för LCD TV-modeller. INSTALLATION AV HD-MOTTAGARE Denna TV kan ta emot digitala over-the-air/kabelsignaler utan någon extern digitalbox. Om du tar emot digitalsignaler från en digitalbox eller någon annan extern digitalenhet ska du hänvisa till bilden nedan. Ansluta med en komponentkabel INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING Anslut videoutgångarna (Y, PB, PR) på den digitala settop-boxen till uttagen för COMPONENT IN på TV:n. Anslut audioutgångarna på den digitala set-top-boxen till COMPONENT IN AUDIO-ingångarna på TV:n. Slå på den digitala set-top-boxen.(se handboken till den digitala set-top-boxen.) PCMCIA CARD SLOT EJECT Välj Komponent-indatakälla med knappen INPUT på fjärrkontrollen. ANTENNA IN HDMI/DVI IN HDMI IN AL DIGITAL AUDIO OUT RGB IN RGB(PC) AUDIO IN (RGB/DVI) COMPONENT IN AUDIO AV AV Signal Komponent HDMI/ RS-C IN 80i/576i Ja Nej 80p/576p Ja Ja 70p/080i 080p Ja PCMCIA CARD SLOT Nej EJECT Ja Ja HDMI/DVI IN HDMI IN AV AV ANTENNA IN AUDIO RS-C IN

17 ANTENNA IN AUDIO RS-C IN CT ENNA IN Ansluta med en HDMI-kabel HDMI/DVI IN HDMI IN Anslut HDMI-utgången på den digitala set-top-boxen till HDMI/DVI IN eller HDMI IN på TV:n. Slå på den digitala set-top-boxen.(se handboken till den digitala set-top-boxen.) Välj HDMI eller HDMI-indatakälla med knappen INPUT på fjärrkontrollen. Ansluta med en HDMI till DVI-kabel AV AV PCMCIA CARD SLOT Anslut DVI-utgången på den digitala set-top-boxen till HDMI /DVI IN på TV:n. Anslut audioutgångarna på set-top-boxen till AUDIO AUDIO IN ( RGB/ DVI)-uttaget (PC-ljud)på TV:n. PCMCIA CARD SLOT EJECT ECT ANTENNA IN EJECT ANTENNA IN HDMI/DVI IN HDMI IN OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT RS-C IN (CONTROL & SERVICE) HDMI/DVI IN HDMI IN OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT RGB IN RGB(PC) AUD (RG COMPONENT I RGB IN RGB(PC) AUDIO IN (RGB/DVI) COMPONENT IN AUDIO AUDIO AV INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING AV AV AV RS-C IN Slå på den digitala set-top-boxen.(se handboken till den digitala set-top-boxen.) RS-C IN (CONTROL & SERVICE) IN HDMI IN Välj HDMI-indatakälla med knappen INPUT på fjärrkontrollen. AV AV AUDIO RS-C IN 5

18 INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING ANSLUTA DVD-ENHET Ansluta med en komponentkabel Anslut videoutgångarna (Y, PB, PR) på DVD-spelaren till uttagen för COMPONENT IN på TV:n. INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING 5 Anslut audioutgångarna på DVD-spelaren till COMPO- NENT IN AUDIO-ingångarna på TV:n. Slå på DVD-spelaren och sätt i en DVD-skiva. Välj Komponent-indatakälla med knappen INPUT på EJECT fjärrkontrollen. PCMCIA CARD SLOT Se handboken för DVD-spelaren för information om hur du hanterar denna. ANTENNA IN HDMI/DVI IN HDMI IN DIGITAL AUDIO OUT RGB IN RGB(PC) AUDIO IN (RGB/DVI) COMPONENT IN AUDIO AV AV RS-C IN Komponentingångar För att få bättre bild kan du ansluta en DVD-spelare till komponentportarna enligt illustrationen. Komponentportar på TV:n Y PB PR Y PB PCMCIA CARD SLOT PR EJECT HDMI/DVI IN HDMI IN Videoutgångar på DVD-spelaren Y Y B-Y Cb R-Y Cr Y Pb Pr ANTENNA IN AUDIO RS-C IN 6

19 ANTENNA IN AUDIO RS-C IN Ansluta med scartkabel PCMCIA CARD SLOT EJECT HDMI/DVI IN HDMI IN Anslut scartuttaget på VCR-enheten till scartuttaget A V på TV:n.Använd en avskärmad scartkabel. RGB IN C) AUDIO IN (RGB/DVI) AV AV! Slå på DVD-spelaren och sätt i en DVD-skiva. ANTENNA IN Välj AV-indatakälla med knappen INPUT på fjärrkontrollen. Om det finns en anslutning till frontuttag AV väljer du RS-C IN AV som ingång. OBS! Se handboken för DVD-spelaren för information om hur du hanterar denna. G Om du vill använda en EURO scart-kabel måste du använda den signalavskärmade Euro scart-kabeln. PONENT IN AUDIO AUDIO/ (R) AUDIO (L) INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING Ansluta med en S-Video-kabel S- L R ANT IN Anslut S--utgången på DVD-spelaren till S - -ingången på TV:n. OUTPUT SWITCH ANT OUT AV AV Anslut audioutgångarna på DVD-spelaren till AUDIO ingångarna på TV:n. S- AUDIO Slå på DVD-spelaren och sätt i en DVD-skiva. Välj AV-indatakälla med knappen INPUT på fjärrkontrollen. L/MONO AUDIO R 5 Se handboken för DVD-spelaren för information om hur du hanterar denna. AV IN MI IN AV AV 7 PCMCIA CARD SLOT EJECT HDMI/DVI IN HDMI IN AV AV

20 AV AV INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING L/MONO AUDIO R AUDIO Ansluta med en HDMI-kabel AV IN HDMI IN Anslut HDMI-utgångarna på DVD-spelaren till HDMI/DVI IN eller HDMI IN -uttaget på TV:n. AV AV Välj HDMI eller HDMI-indatakälla med knappen INPUT på fjärrkontrollen. PCMCIA CARD SLOT EJECT HDMI/DVI IN HDMI IN R RGB(P C IN INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING! AUDIO OBS! Se handboken för DVD-spelaren för information om hur du hanterar denna. G TV:n kan ta emot video- och audiosignalen samtidigt via en HDMI-kabel. G Om DVD:n inte stöder automatisk HDMI måste du själv ange lämplig utdataupplösning. ANTENNA IN OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT RS-C IN (CONTROL & SERVICE) COMP AUDIO INFÖRANDE AV CI-MODULA - För att kunna se kanaler med förvrängd signal (betal-tv) i läget digital-tv. - Denna funktion finns inte i alla länder. PCMCIA CARD SLOT EJECT HDMI IN HDMI IN Sätt in CI-modulen i PCMCIA-platsen (Personal Computer Memory Card International Association) på TV:n enligt bilden. TV ANTENNA IN OPTICA Mer information finns på sid.. RS-C IN (CONTROL & 8

21 ANSLUTA VCR-ENHET För att undvika störningar bör VCR-enheten och TV:n placeras på lämpligt avstånd från varandra. Störningen kan visas som en stillbild från videon. Vid bildformatet : kan det hända att de fasta bilderna på PCMCIA EJECT sidorna av skärmen CARD förblir SLOT synliga. HDMI/DVI IN HDMI IN AV AV Ansluta med antennkabel ANTENNA IN OPTICAL DIGITAL AUDIO OU RS-C IN (CONTROL & SERVICE) ANT OUT ANT IN S- AUDIO OUTPUT SWITCH Vägguttag Antenn L R INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING Anslut ANT OUT på VCR-enheten till ANTENNA IN på TV:n. AV AV Anslut antennkabeln till ANT IN på VCR-enheten. AUDIO Tryck på PLAY på VCR-enheten och matcha lämpliga program mellan TV:n och videon. 9

22 INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING Ansluta med scartkabel I IN HDMI IN PCMCIA CARD SLOT Anslut scartuttaget på VCR-enheten till scartuttaget A V på TV:n.Använd en avskärmad scartkabel. AV AV EJECT HDMI/DVI IN HDMI IN RGB IN B(PC) AUDIO IN (RGB/DVI) MPONENT IN AV AV ANTENNA Sätt in ett videoband och INtryck på PLAY (Start)på VCRenheten.(Se handboken till VCR-enheten.) AUDIO INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING RS-C IN! OBS! AUDIO Välj AV som ingång med hjälp av INPUT-knappen RS-C IN på fjärrkontrollen. Om det finns en anslutning till frontuttag AV väljer du AV som ingång. G Om du vill använda en EURO scart-kabel måste du använda den signalavskärmade Euro scart-kabeln. L/MONO AUDIO R S- AV IN AUDIO/ (R) AUDIO (L) Ansluta med en RCA-kabel Anslut AUDIO/-jacken på TV:n och VCRenheten.Anslut kablarna i enlighet med färgmarkeringarna på jacken.(video =gul, Audio (L)=vit och Audio (R)=röd.) Sätt in ett videoband och tryck på PLAY (Start)på VCRenheten.(Se handboken till VCR-enheten.) L/MONO AUDIO R S- Välj AV som ingång med hjälp av INPUT-knappen på fjärrkontrollen. AV IN! OBS! G Om du har en mono-videobandspelare ansluter du ljudkabeln från videobandspelaren till uttaget AUDIO L/ MONO på TV-apparaten. S- OUTPUT SWITCH L R ANT IN ANT OUT 0

23 HDMI IN AV AV Ansluta med en S-Video-kabel IN Anslut S--utgången på videon till S- ingången på TV:n.Bildkvaliteten förbättras jämfört med en vanlig kompositingång (RCA-kabel). AUDIO S- OUTPUT SWITCH L R ANT IN ANT OUT Anslut audioutgångarna på videon till AUDIO-ingångarna på TV:n. S-! OBS! Sätt in ett videoband och tryck på PLAY (Start)på VCRenheten.(Se handboken till VCR-enheten.) Välj AV-indatakälla med knappen INPUT på fjärrkontrollen. G Om både S-- och -uttag ansluts till S-VHS VCR samtidigt kan bara S- tas emot. ANSLUTNING AV DIGITAL LJUDSIGNAL L/MONO AUDIO R L/MONO AUDIO R AV IN S- Skicka TV:ns ljud till extern ljudutrustning via den digitala ljudutgången (optisk). Anslut ena änden av en optisk kabel till TV:ns digitala ljudutgång (optisk). Anslut den andra änden av den optiska kabeln till den digital ljudingången (optisk) på ljudutrustningen. PCMCIA CARD SLOT AV IN EJECT ANTENNA IN HDMI/DVI IN HDMI IN OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT R RGB(PC COMP AUDIO INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING AV Välj TV Speaker option - Off (TV-högtalare - Av) på menyn AUDIO (LJUD). ( G sid. 7). Se bruksanvisningen för den externa ljudutrustningen för ytterligare instruktioner. RS-C IN (CONTROL & SERVICE) VARNING! GTitta inte in i den optiska porten. Ögonen kan då skadas av laserstrålen.

24 INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING INSTALLATION AV ANNAN A/V-KÄLLA Videokamera Videospelsutrustning INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING L/MONO AUDIO R S- AV IN L R Anslut AUDIO/-jacken på TV:n och VCR-enheten.Anslut kablarna i enlighet med färgmarkeringarna på jacken.(video =gul,audio (L)=vit och Audio (R)=röd.) Välj AV som ingång med hjälp av INPUT knappen på fjärrkontrollen. Kontrollera att den externa utrustningen fungerar. Se handboken för den externa utrustningen.

25 ANSLUTA DATOR Den här TV:n har Plug and Play-funktion,vilket innebär att datorn automatiskt justeras till TV:ns inställningar. Vid anslutning med en D-sub 5-stiftskabel PCMCIA CARD SLOT Anslut RGB-utgångarna på PC-spelaren till RGB (P C)- uttaget på TV:n. PCMCIA CARD SLOT EJECT PCMCIA EJECT CARD HDMI/DVI SLOT IN HDMI IN RGB IN HDMI/DVI IN HDMI IN RGB(PC) AUDIO IN (RGB/DVI) ANTENNA IN Anslut audioutgångarna på PC-spelaren till AUDIO IN ( RGB/ DVI) ingångarna på TV:n. Starta datorn och TV:n. Välj RGB -indatakälla med knappen INPUT på fjärrkontrollen. Ansluta med en HDMI till DVI-kabel EJECT PCMCIA CARD SLOT Anslut DVI-utgången på datorn till uttaget HDMI/ DVI IN på TV:n. ANTENNA Anslut audioutgångarna på PC-spelaren till AUDIO IN IN ( RGB/ DVI) ingångarna på TV:n. DIGITAL AUDIO OUT ANTENNA IN RS-C IN SERVICE) EJECT HDMI/DVI IN HDMI IN ANTENNA IN RS-C IN RS-C IN (CONTROL & SERVICE) COMPONENT IN RGB OUTPUT HDMI/DVI IN HDMI IN OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT AUDIO AUDIO AUDIO AV AV AV AV AUDIO RGB IN RGB(PC) AUDIO IN (RGB/DVI) AV AV COMPONENT IN AUDIO AV AV INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING Starta datorn och TV:n. Välj HDMI-indatakälla med knappen INPUT på fjärrkontrollen. RS-C IN DVI-PC OUTPUT AUDIO! OBS! G Om datorn har en DVI-utgång men ingen HDMI-utgång krävs en separat anslutning för ljudet. G Om datorn inte stöder automatisk DVI måste du själv ange lämplig upplösning för utsignalen. För bästa bildkvalitet ska du justera upplösningen för datorns grafikkort till 0 x 768, 60 Hz.

26 INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING! OBS! G Anslut en dator till TV:n för att få bra ljud och bild. G Undvik att ha en fast bild på TV-skärmen under längre tid. Bilden kan fastna permanent på skärmen; använd om möjligt en skärmsläckare. G Anslut datorn till RGB(PC) eller HDMI IN(eller HDMI/DVI IN)-porten på TV:n; ändra upplösning på utdatan från datorn på samma sätt. G Det kan uppstå brus, vertikala mönster, kontrast eller ljusstyrka vid vissa upplösningar i PC-läge. Ändra sedan PC-läget till en annan upplösning, ändra omhämtningsfrekvensen eller justera ljusstyrka och kontrast på menyn tills bilden är klar. Om omhämtningsfrekvensen på datorns grafikkort inte kan ändras, byt ut grafikkortet eller kontakta leverantören av kortet. G Det finns en separat mall för synkronisering av horisontella och vertikala frekvenser. G Plasma-TV Modeller, Vi rekommenderar 0x768, 60Hz för PC-läget eftersom det ger den bästa bildkvaliteten. G Anslut signalkabeln från bildskärmens utsignal på datorn till ingången RGB (PC/DTV) på TV:n eller signalkabeln från HDMI-utgången på datorn till HDMI IN (eller HDMI/DVI IN) på TV:n. G Anslut audiokabeln från datorn till Audio-ingången på TV:n. (Audiokablar ingår ej.) G Om du använder ett ljudkort ska du justera ljudet på datorn. G Denna TV använder VESA Plug and Play. TV:n skickar EDID-data till datorn med hjälp av DDCprotokoll. Datorn justerar automatiskt när denna TV används. G DDC-protokoll är förinställt för läget RGB (Analog RGB), HDMI (Digital RGB). GOm så krävs justerar du inställningarna för Plug and Play funktionsmässigt. G Om grafikkortet på datorn inte skickar analoga och digitala RGB-signaler samtidigt ansluter du bara en av antingen RGB eller HDMI IN (eller HDMI/DVI IN) vid visning av datorns bild på TV:n. G Om grafikkortet på datorn skickar analoga och digitala RGB-signaler samtidigt ställer du in TV:n på antingen RGB eller HDMI (det andra läget ställs in automatiskt av TV:n med hjälp av Plug and Play.) G DOS-läge kanske inte fungerar beroende på videokortet om du använder en HDMI till DVIkabel. G Om du använder en RGB-PC-kabel som är för lång kan brus uppstå på skärmen. Vi rekommenderar att en kabel kortare än fem meter används. Det ger bäst bildkvalitet.

27 66x768 90x080 5 INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING Skärmupplösning som stöds Resolution 70x00 60x80 Horizontal Frequency(kHz) Vertical Frequency(Hz) 800x600 8x6 0x768 80x768 60x768 RGB[PC] / HDMI[PC]-läge 60x80 70x80 70x576 80x70 90x080 HDMI[DTV]-läge Resolution Horizontal Frequency(kHz) Vertical Frequency(Hz) 70,08 59,9 75,00 60, 75,00 7,55 60,00 70,00 75,09 59,87 59,8 59,6 59,988,68,69 7,68 7,879 6,875 9,75 8,6 56,76 60, 7,78 7,7 7,56 66,67 59,9 60,00 59,9 60,00 50,00 50,00 59,9 60,00 59,9 60,00 50,00,00 50,00 59,9 60,00,69,69,7,50,5 7,50,96 5,00,7,75 8,5 7,00 56,5 67, 67,500

28 INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING Skärminställningar för PC-läge Automatisk justering (endast RGB-läge [PC]) Funktionen justerar automatiskt bildens läge och reducerar skakningar. Om bilden fortfarande inte är korrekt, trots justeringen, fungerar TV:n men ytterligare justering krävs. EXIT BACK MENU INFO i GUIDE INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING Auto. Konfig. Funktionen används för att justera skärmens läge, klocka och fas automatiskt. Bilden blir instabil i några sekunder när den automatiska konfigureringen utförs. Tryck på knappen MENU (MENY) och sedan på knappen D eller E för att välja menyn SKÄRM. Tryck på knappen G och sedan på D eller E för att välja Auto. konfig.. Tryck på G för att starta Auto. konfig.. Flytta INSTALLNO BILDO LJUDO TIDO ALT.O VOL SKÄRMO MENU Föreg. FAV Auto. konfig. Man. konfig. Data-läge XGA Förhållande Nollställ PR När den automatiska konfigureringen är klar visas på skärmen. Om bildens position ändå inte är korrekt försöker du med automatisk justering en gång till. Om bilden fortfarande behöver justeras efter automatisk justering i RGB (PC) kan du använda Man. Konfig.. Auto. konfig. Man. konfig. Data-läge XGA Förhållande Nollställ G Till ställ in För att avsluta och ta bort menyn, tryck på EXIT tangenten. 6

29 Justeringar för skärmfas, klocka, position Om bilden inte är skarp efter automatisk justering, särskilt om tecken fortfarande darrar, justerar du bildfasen manuellt. EXIT BACK MENU INFO i GUIDE Justera Klocka om du behöver korrigera skärmstorleken. Den här funktionen fungerar i följande lägen: RGB[PC]. Klocka Fas Den här funktionen minskar förekomsten av vertikala linjer eller ränder på skärmens bakgrund. Skärmens horisontella storlek ändras också. Med den här funktionen tar du bort allt horisontellt brus och får bättre skärpa. Tryck på knappen MENU (MENY) och sedan på knappen D eller E för att välja menyn SKÄRM. Flytta Auto. konfig. Man. konfig. Data-läge XGA Förhållande Nollställ INSTALLNO BILDO LJUDO TIDO ALT.O SKÄRMO MENU Föreg. VOL G FAV Auto. konfig. Man. konfig. Data-läge XGA Förhållande Nollställ Fas Klocka H-position V-position PR INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING Tryck på knappen G och sedan på D eller E för att välja Man. konfig.. Tryck på knappen G och sedan på D eller E för att välja Fas, Klocka, H-position eller V-position. Tryck på F eller G knappen för att ändra inställningar i undermenyerna. 5 För att avsluta och ta bort menyn, tryck på EXIT tangenten. 7

30 INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING Välja Wide XGA-läge Om du vill se normal bild använder du upplösning för RGB-läge och väljer XGA-läge. Den här funktionen fungerar i följande lägen: RGB[PC]-läge. EXIT BACK MENU INFO i GUIDE VOL FAV PR INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING Tryck på knappen MENU (MENY) och sedan på knappen D eller E för att välja menyn SKÄRM. Tryck på knappen G och sedan på D eller E för att välja Data-läge XGA. Tryck på G och använd sedan D eller E för att välja önskad XGA-upplösning. För att avsluta och ta bort menyn, tryck på EXIT tangenten. Flytta Auto. konfig. Man. konfig. Data-läge XGA Förhållande Nollställ INSTALLNO BILDO LJUDO TIDO ALT.O SKÄRMO MENU Föreg. G Auto. konfig. Man. konfig. Data-läge XGA Förhållande Nollställ 0 X X X X 768 8

LCD TV / LED LCD TV BRUKSANVISNING

LCD TV / LED LCD TV BRUKSANVISNING SVENSKA BRUKSANVISNING LCD TV / LED LCD TV Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda din nya TV-apparat och ta vara på den för senare bruk. www.lg.com köps separat Väggmonteringsfäste

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

LCD-TV PLASMA TV BRUKSANVISNING

LCD-TV PLASMA TV BRUKSANVISNING SVNSKA LCD-TV PLASMA TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODLLR 9LU0** LH50** LU0** 7LH50** 9LU50** LH50** LU50** 7LH50** 6LU50** LH70** 9LH0** 7LH70** LH0** LH70** 6LH0** 7LH70** LH0** LF5** 7LH0** 7LF5** LH0**

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

LCD TV / LED LCD TV / PLASMA-TV

LCD TV / LED LCD TV / PLASMA-TV SVENSKA BRUKSANVISNING LCD TV / LED LCD TV / PLASMA-TV Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda din nya TV-apparat och ta vara på den för senare bruk. www.lge.com köps separat

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA SVNSKA LCD-TV LD LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODLLR SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** TV MODLLR LD LCD SL9*** 7SL9*** Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda din nya

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

Din manual LG 263000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3916400

Din manual LG 263000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3916400 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

ProV. Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-100. Innehållsförteckning

ProV. Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-100. Innehållsförteckning SE-1 021108 01210 Innehållsförteckning Kapitel 1 Introduktion 1.1 Viktig information... 2 1.2 Produktfunktioner... 2 1.3 Paketets innehåll... 3 Kapitel 2 Installation 2.1.1 Framsida... 4 2.1.2 Baksida...

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner Sound Bar HT-ST3 Användarinstruktioner SE Innehållsförteckning Installation Innehållet i förpackningen 3 Installation 4 Ansluta högtalaren och subwoofern 5 Anslutning 6 Starta systemet 8 Grundläggande

Läs mer

PLASMA-TV BRUKSANVISNING

PLASMA-TV BRUKSANVISNING PLASMA-TV BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen noga innan du börjar använda skärmen. Spara bruksanvisningen för framtida behov. På apparatens baksida finner du modell- och serienumret som du ska uppge för

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

19DVB-12V. LCD TV med DVB-T

19DVB-12V. LCD TV med DVB-T 19DVB-12V LCD TV med DVB-T BRUKSANVISNING Svenska SW-1 Innehåll 1. Information och säkerhet... 4 Säkerhet... 4 Att ta bort foten... 6 2. LCD TV översikt... 7 2.1 TV:ns kontrollpanel... 7 2.2 TV-anslutningar...

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

ProV + Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-500. Innehållsförteckning

ProV + Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-500. Innehållsförteckning SE-1 031107 01306 Rev-1 Innehållsförteckning Kapitel 1 Introduktion 1.1 Viktig information... 2 1.2 Produktfunktioner... 2 1.3 Paketets innehåll... 3 Kapitel 2 Installation 2.1.1 Framsida... 4 2.1.2 Baksida...

Läs mer

Ver. 200805. Digitalmottagare. Artikelnummer 38-2915 Modell 8303. www.clasohlson.com

Ver. 200805. Digitalmottagare. Artikelnummer 38-2915 Modell 8303. www.clasohlson.com Ver. 200805 Digitalmottagare Artikelnummer 38-2915 Modell 8303 www.clasohlson.com SVENSKA Digitalmottagare Artikelnummer 38-2915 Modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

TRC-1400 Bruksanvisning

TRC-1400 Bruksanvisning TRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital Terrestisk Mottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Borderlight digital IPTV Installationsmanual

Borderlight digital IPTV Installationsmanual Borderlight digital IPTV Installationsmanual Innehållsförteckning Installationsmanual Borderlight IPTV Välkommen till Borderlight IPTV... 3 Vad är IPTV... 3 Vad är HDTV... 3 Vad behövs för IPTV... 4 Hur

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN

MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Media Center with LAN. Denna enhet är en digital multimediaspelare

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708 BRUKSANVISNING Ver. 001-200708 Digitalmottagare Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183 Digitalmottagare, art.nr 38-2183, modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för

Läs mer

Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång

Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång Välkommen till Telia Digital-tv Suverän bild- och ljudkvalitet via bredbandet, det är vad Telia Digitaltv innebär.

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud.

Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud. Tack för att du valt våra produkter! Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud. Läs igenom manualen innan Ni påbörjar installationen.

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

Ett stort tack från People of Lava

Ett stort tack från People of Lava royal Sweden DEN kompromisslösa TV:n FÖR BILDCONNOISSEUREN Royal Sweden modeller:ld-40nlh-s, LD-40NLH-B, LD-46NLH-S, LD-46NLH-B, LD-55NLH-S, LD-55NLH-B Ett stort tack från People of Lava Tack! Vi på People

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja

Läs mer

Borderlight digital IPTV Installationsmanual

Borderlight digital IPTV Installationsmanual Borderlight digital IP Installationsmanual Innehållsförteckning Installationsmanual Borderlight IP Välkommen till Borderlight IP... 3 Vad är IP... 3 Vad är HD... 3 Vad behövs för IP... 4 Hur ser digital

Läs mer

Univox DLS-33TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart. Bruksanvisning. Univox DLS-33TV slingförstärkare. Soffslinga.

Univox DLS-33TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart. Bruksanvisning. Univox DLS-33TV slingförstärkare. Soffslinga. Univox DLS-33TV Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart Bruksanvisning Univox DLS-33TV slingförstärkare Slingkudde Soffslinga Art nr Beskrivning 203340 Univox DLS-33TV, Slingförstärkare med

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9 Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 Återvinning för miljöns skull En Motorola-produkt med den här symbolen får inte kastas tillsammans med vanligt

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28 1 SMARTBOX Användarmanual 15.10.28 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 8 ANVÄNDNING... 10 TV-GUIDE... 11 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan

Läs mer

LCD1593 Baksida Väggmontering

LCD1593 Baksida Väggmontering LCD1593 Baksida 1. Ingång för strömförsörjning (från nätadapter) 2. VGA (PC) ingång 3. SCART 4. S-video ingång 5. RCA Video ingång 6. RCA Audio L ingång och RCA Audio R ingång (Vänster (L) och höger (R)

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän Information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet ANVÄNDARMANUAL DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet Index Index & Egenskaper 1 Säkerhetsinformation 2 Digitalboxens fram och baksida 3 Fjärrkontroll 4 Anslutningar, antenn och annan utrustning

Läs mer

DiBOSS 32 tum LCD TV. Art. nr: LT-32HLP

DiBOSS 32 tum LCD TV. Art. nr: LT-32HLP DiBOSS 32 tum LCD TV Art. nr: LT-32HLP DiBOSS LT-32HLP (32 tum) Vägg-TV revolutionen är här. D BOSS LT-32HLP är en ÄKTA LCD-TV vilket innebär att den har bättre färgåtergivning och är mer anpassad för

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL DIGITAL TELEVISION

VÄLKOMMEN TILL DIGITAL TELEVISION VÄLKOMMEN TILL DIGITAL TELEVISION Vi gratulerar dig till ditt val av Philips digitala markbundna mottagare DTR 2000. Med hjälp av DTR 2000 kan du - få tillgång till ett större antal digitala markbundna

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Minimum datorsystemkrav för uppspelning av 3D-innehåll på en BenQ projektor:

Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Minimum datorsystemkrav för uppspelning av 3D-innehåll på en BenQ projektor: Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Din BenQ-projektor stöder uppspelning av tredimensionellt (3D) innehåll som överförs via D-Sub, Component, HDMI, Video och S-Video. Dock behöver du de

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Blixtsymbolen med pilspets i en liksidig triangel är avsedd som en varning till användaren om att det finns oisolerad spänning innanför produktens hölje.

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Användarens önskemål på funktioner, ex : Förse alla TV-apparater med en stabil signal av god kvalité oavsett antal anslutna TV. Accessmöjlighet av videokälla i alla rum Möjlighet att välja kanal på Sat-mottagaren

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual Strong 6750 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2 Mjukvarunedladdning. Sid 3-6 Fabriksåterställning Sid 7-8 Föräldrakontroll Sid 9-15 Installationsmanual Strongsats hemsida Viasats hemsida

Läs mer

En svensk uppfinning

En svensk uppfinning Användarhandbok En svensk uppfinning I början av 000-talet uppfann tekniker på Ericsson möjligheten att låta en vanlig TV kommunicera med hjälp av mobiltelefoninätet. Tanken var att datorn upplevs som

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberLAN LED ON OFF WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES POWER Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

Innehåll. Förberedelser... 2. Speciella anmärkningar gällande LCD monitorer... 2. Paketinnehåll... 3. Installationsinstruktioner...

Innehåll. Förberedelser... 2. Speciella anmärkningar gällande LCD monitorer... 2. Paketinnehåll... 3. Installationsinstruktioner... Innehåll Förberedelser... 2 Speciella anmärkningar gällande LCD monitorer... 2 Paketinnehåll... 3 Installationsinstruktioner... 3 Koppla ur bildskärmen... 3 Granska vinkeljustering... 4 Koppla... 5 Justera

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Single Cable LNB Mikrovågshuvud

Single Cable LNB Mikrovågshuvud Canal Digital Sverige AB 5 80 Stockholm Kundservice 0770-33 canaldigital.se Single Cable LNB Mikrovågshuvud MED EN UTGÅNG FÖR UPP TILL FYRA BOXAR OCH TVÅ UNIVERSALUTGÅNGAR FÖR ÄLDRE UTRUSTNING canaldigitalsverige

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL TM ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL Ett smidigt och strukturerat nätverk för privat boende ELKO Link Home är ett flexibelt och framtidssäkert nätverk för bostäder och lägenheter. Det ger en universell och

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer