Din manual HITACHI CP2896TAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual HITACHI CP2896TAN http://sv.yourpdfguides.com/dref/1274204"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HITACHI CP2896TAN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: Kontrollera att mottagaren nått rumstemperatur innan den slås på. Kontrollera nätspänningen, tv:n är ämnad för V (50 Hz) nätspänning. Koppla ur mottagaren från vägguttaget vid åskväder eller när tv:n inte skall användas under en längre tid. Stäng av mottagaren och koppla ur den från vägguttaget innan du rengör den. + och - markeringar när du sätter i batterierna. Placera inte någonting på tv:n. Denna mottagare är ämnad för inomhusbruk. Utsätt den inte för vattenstänk eller fukt. Kommer det vätska eller främmande föremål in i mottagaren måste den kontrolleras av auktoriserad servicepersonal. Utsätt inte nätsladden för mekanisk belastning, hetta eller kemikalier. Skadas nätsladden, koppla ur mottagaren från vägguttaget och låt den kontrolleras av auktoriserad servicepersonal. Öppna inte mottagarens bakstycke. Apparaten innehåller inte någonting som kan åtgärdas av användaren. Lämna all serviceverksamhet till auktoriserad servicepersonal. Vissa radiosändare, t. ex. GSM-telefoner kan orsaka felfunktion. Exempel: Mottagaren reagerar inte på fjärrkontrollen. Stäng då av mottagaren med huvudströmbrytaren och vänta ca. 10 sekunder innan du kopplar på den igen. Avlägsna inte garantietiketten från mottagarens bakstycke. Obs! Släng inte använda batterier tillsammans med normalt hushållsavfall. Ta hänsyn till miljön och lämna dem till speciella uppsamlingsplatser. 2 x AAA 1,5 V 2P S 66 Installation Anslutningar Anslutning av antennen Anslut antennkabeln till antennkontakten på tv:ns baksida. Använd en högklassig uteantenn för bästa mottagning. Anslutning av en videobandspelare Om du samtidigt ansluter en videobandspelare, skall antennsladden anslutas till videobandspelarens antenningång. Anslut därefter videobandspelarens antennutgång till tv:ns antenningång med antennsladden som följde med videobandspelaren. Följ alltid anslutnings- och användningsdirektiven som följde med videobandspelaren. Obs! Följde en extra antennsladd med tv:n, skall tv:n anslutas till antennuttaget med denna sladd. Ansluts en videobandspelare till tv:n skall sladden användas mellan videon och tv:n. Anslutning av nätsladden När alla andra anslutningar är gjorda kan nätsladden anslutas till ett eluttag. Eluttaget skall vara ett växelströmsuttag på V (50 Hz). För mera information om anslutningar, se avsnittet "Extra utrustning". AERIAL RF OUT/TV Fjärrkontrollen Beredskapslägeknapp, för att stänga av mottagaren till beredskapsläge 2. Sifferknappar, för val av tv-program 3. Ljudvolym 4. Tyst-knapp, för att stänga av och på ljudet 5. Klocka, visar tiden (om text-tv-service erbjuds) 6. TV-knapp, för tv:ns påslagning från beredskapsläge/lämna menyer 7. Markörknappar uppåt/nedåt, stegning framåt/bakåt vänster/höger, ljudvolym 8. OK-knapp, för att spara ändringar / bekräfta val 9. Färgknappar Röd (ZOOM), för att ändra bildformat Grön (SOUND), visning av Ljud-menyn Gul (VISION), visning av Önskebild-menyn Blå (PIP), används inte Färgknappar används även för att välja önskad funktion i menyer. 10. nextview, används inte 11. TEXT-knapp, för val av text-tv Knappar under locket (Locket öppnas genom att skjuta det nedåt. ) ?-knapp, används inte MENU-knapp, val av meny-läge i-knapp, för val av Information-menyn SIZE-knapp, förstoring av textsida VCR-knapp, se avsnittet "Fjärrstyrning av yttre utrustning" SAT-knapp, se avsnittet "Fjärrstyrning av yttre utrustning" STOP-knapp, visning av stillbild/"frysning" av textsida REC-knapp, för att länka/låsa program vid inspelning TV ME NU OK ZO OM SOU NEX 8 ND VISION PIP TVIE W TEXT VCR? SIZE SAT VCR REC STOP P S Installation Installation av ny mottagare APSi-funktionen ställer automatiskt in områdets alla synliga tv-program. Efter inställning sorteras programmen, i en ordningsföljd som är förbestämd på fabriken. 67! Kontrollera först att antennkabeln är ansluten. Koppla på mottagaren genom att trycka in huvudströmbrytaren på tv:ns framsida. 1 2 Välj önskat språk med markörknapparna (upp/nedåt). Spr k V lj spr k Anv nd knapparna DANSK DEUTSCH ENGLISH ESPA OL FRAN AIS ITALIANO NEDERLANDS NORSK POLSKI PORTUGUES SUOMI SVENSKA T RK E Bekräfta valet med OK-knappen. tryck sedan p» 3 Välj rätt land med markörknapparna. Land V lj land Anv nd knapparna BELGIEN DANMARK FINLAND FRANKRIKE IRLAND ITALIEN NEDERLÄND. NORGE POLEN PORTUGAL» SCHWEIZ SPANIEN STORBRITAN. SVERIGE TJECKIEN TURKIET TYSKLAND STERRIKE ANNAT Bekräfta valet med OK-knappen. tryck sedan p 4 VÄNTA! Tv:n visar avstämningsvisaren samt lokaliserade kanalnummer. Låt mottagaren slutföra avstämningen innan du fortsätter. När avstämningsvisaren har nått 100 % är alla kanaler lokaliserade och sparade i förbestämd ordningsföljd och tv:n visar en ny APSi-meny. APSi S ker efter TV-program... V.g. v nta TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV I vissa länders (t.ex. Belgien och Holland) kabelnät används automatisk kanalinställningsfunktion ACI (= Automatic Channel Installation). Detta möjliggör helautomatisk kanalinställning inklusive sortering och namn. När ACI-funktionen är aktiv, visas information på bildskärmen. Om nödvändigt, kan en extra meny visas på bildskärmen, innehållande en lista över förinställningar som t.ex. bosättningsort. För att fortsätta ACIfunktionen, välj gällande tvåsiffriga kod och tryck på OK-knappen.

3 36% 5 Lämna inställningsläge genom att trycka på TV-knappen. Du kan sortera, namnge eller ta bort program genom att följa instruktionerna som ges i avsnittet "Ändring av programlista". Vill du söka efter fler programkanaler senare, se avsnittet "Kanalsökning". 2P S 68 Daglig användning Koppla på och stänga av tv:n Påkoppling Tryck in apparatens huvudströmbrytare. För att koppla på från beredskapsläge, håll TV-knappen intryckt tills tv:n kopplas på eller välj direkt ett program med sifferknapparna. Avstängning till beredskapsläge Avstängning till beredskapsläge Tryck på fjärrkontrollens beredskapsläge-knapp, för att ställa apparaten i beredskapsläge (ett avstängt läge som väljs med fjärrkontrollen). Obs! Apparaten ställs i beredskapsläge, om antennsignalen saknas i över 5 minuter. För mera information, se avsnittet "Avstängning till beredskapsläge med timer". Avstängning Tryck in huvudströmbrytaren på apparatens framsida Påkoppling från beredskapsläge Obs! När tv:n inte skall användas under en längre tid, t.ex. när du slutar dagens tv-tittande, skall tv:n stängas av med huvudströmbrytaren. Skall tv:n inte användas under en längre period, bör även nät- och antennsladd dras ut. ZO OM SOU NEX TV TV OK ND VISION PIP TVIE W TEXT Val av tv-program Programmen kan väljas på fyra olika sätt. ME NU? SIZE SAT VCR VCR REC i STOP A Direkt programval Välj önskad programplats med fjärrkontrollens sifferknappar. B Stegvist programval Välj följande/föregående program med markörknapparna (upp-/nedåt). C Programlista Håller du markörknappen (upp- eller nedåt) intryckt visas en smal programlista på bildskärmen. Från denna lista kan du lätt välja önskat program. D Välja program från Information-menyn Välj Information-menyn genom att trycka på i-knappen (under locket) och följ bildskärmens direktiv. Lämna menyn genom att trycka på TVknappen. Frontpanelen Mottagarens frontpanel sitter bakom en lucka. Luckan öppnas med ett lätt tryck i övre kanten på luckan. Fäll därefter ned luckan. 1. Nätströmmens indikatorlampa 2. Huvudströmbrytare för på- och avstängning av mottagaren 3. Indikerar fjärrkontroll / kopieringsfunktion aktiverad 4. Indikerar att tv:n är på 5. Volym-knappar 6. Stegningsknappar för programval P R AUDIO L VIDEO S-VIDEO Obs! Frontpanelens utseende varierar mellan olika mottagarmodeller men funktionerna är de samma. För information om frontpanelens kontakter, se avsnittet "Extra utrustning". 2P S Daglig användning Ljudkontroll Volym Använd -/+ eller markörknapparna (vänster och höger). Tyst-knappen ( V) Tryck en gång för att tysta ljudet. Tryck en gång till för att koppla in alla högtalare tillbaka. Används ljudutgång-anslutningen (inte i alla modeller, se avsnittet "Extra utrustning"), kopplar andra trycket ljudet tillbaka via kontakterna och det tredje trycket återställer till normalt l&auäller sidan till normal höjd etc. "Fryser" textsida på bildskärmen MARKÖRKNAPPAR FÄRGKNAPPAR TV TV OK ZO OM SOU NEX ND VISION PIP TVIE W TEXT MENU i ME TEXT SIZE STOP NU? SIZE SAT STOP VCR VCR REC STOP *) inte i alla modeller, se "Flersida" Läsning av textsida Inställning av favoritsida Välj programplatsen som du vill programmera favoritsidor på. 1 Tryck på TEXT-knappen för att välja text-tv. 1 Innehåller sändningen inte text-tv visas "Ingen textsändning" på bildskärmen. Välj ett tresiffrigt sidnummer för önskad textsida, t.ex Välj ny textsida med markörknapp (upp-/nedåt) eller välj ett nytt sidnummer. LES SPORT PROGRAMM 71 TOP-index INDEX IMPRESSUM V lj rubrik med mark rknapparna, tryck sedan p» Val av text-tv programinställningar 1 Tryck på MENU-knappen (under locket). Välj "Programinställningar" och bekräfta med OKknappen. 2 Obs! I Uppdateringsläge kan du inte byta programplats. Dold information Dold information (t.ex. problemlösningar etc.) kan tas fram genom att först trycka på MENU-knappen (under locket) och sedan på den gröna färgknappen. Texten försvinner när du trycker in den gröna färgknappen på nytt. 3 Välj önskad programplats. 4 Följ instruktionerna på bildskärmen. Text-TV alfabet - För att välja rätt text-tv-alfabete Text-TV undersidor (i modeller med 512-sidors text-tv) - Välj HÄMTA för att välja manuellt. Välj RULLANDE för automatisk växling av undersida. Volym Bild Brusreducering Text-TV alfabet Backa LG V. du inte använda funktionen, välj AV. PÅ eller AV. Toninställning - Se "Ljudkontroll". Spridning - Används till att bredda ljudbilden. inställningar gäller för alla programplatser. 2P S 74 Ljud och bild Bildinställning Spara ny önskebild Sparade bildinställningar gäller för alla programplatser. 1 Tryck på den gula knappen två gånger. 2 Justera inställningarna med markörknapparna. 3 Tryck på OK-knappen om du vill spara inställningen.

4 nskade inst llningar Ljus Kontrast F rg Backa Spara» Display-inställningar och menyspråk 1 Välj Önskebild menyn genom att trycka på den gula knappen. 2 Tryck på den röda knappen för att välja Display-inställningar. 3 nskebild Ändra inställningarna med markörknapparna. Inst llningar NSKAD Spara Displayinst lln. nskade inst lln.» Backa Inställningar som kan göras i denna meny: Program nr. - permanent visning av programnumret Volyminställning - visning av volymvisare Menyspråk - val av skärmspråk Bildskärpa - kontroll av bildskärpan Färgton - kontroll av färgtemperatur (röd-blå balansen) Bildlutning (inte i alla modeller) - Jordens magnetfält kan inverka på bilden. Du kan kompensera inverkan med denna funktion. Display-inst llningar Program nr. Volyminst llning Menyspr k Bildsk rpa F rgton Backa Obs! Ändring av menyspråk syns inte direkt utan först när du sparar ändringen med OK-knappen. 4 Tryck på OK-knappen om du önskar att spara ändringen. VISAS EJ VISAS SVENSKA Spara» Programinställningar Med dessa inställningar kan du kompensera skillnader i utsänd signal mellan olika programkanaler. Med inställning "brusreducering" (inte i alla modeller) kan du reducera bildbrus för bättre bildkvalitet. 1 2 Tryck på MENU-knappen (under locket). Välj "Programinställningar" med markörknapparna upp-/nedåt. Programinst llningar Program nr. Volym Bild Brusreducering Text-TV alfabet Backa LG V. EUROP. 1 3 Tryck på OK-knappen. Välj önskad programplats med siffereller markörknapparna vänster/ höger. 4 5 Ändra inställningarna med markörknapparna. 6 Tryck på OK-knappen om du vill spara inställningen. Varje programplats måste ställas in var för sig. Text-tv-funktionerna förklaras i avsnittet "Text-tv". 2P S 75 Kanalsökning Visning av Söka program-menyn Alla avstämningsfunktioner väljs på Söka program-menyn. 1 Tryck på MENU-knappen (under locket). 2 Välj funktion Söka program med markörknapp (upp-/nedåt). Tryck på OK-knappen Välj önskat alternativ med markörknapparna och följ direktiven som visas på bildskärmen. Automatisk sökning på nytt Använd denna funktion när du vill radera tidigare inställda program och ersätta dem med nya. Programmen sorteras därtill i en förbestämd ordningsföljd. 3 Följ instruktionerna som visas på bildskärmen. Inställningarna är: Flytta - för att omorganisera programkanalerna Ta bort - för att radera en programkanal från listan Namn - för att göra det lättare att identifiera individuella programkanaler V lj sedan fr n de olika alternativen nedan Flytta Ta bort Namn Extra utrustning Anslutning av extra utrustning På tv:ns baksida Figuren visar hur extra utrustning kan anslutas till tv:n. För bästa bild- och ljudkvalitet rekommenderar vi att du alltid använder Scart-anslutning när det är möjligt. Scart-kontakt E2 är förinställd för VHSvideobandspelare. För att ändra E2 kontaktens inställning, se avsnittet "Val av inställning för extra utrustning". Visa program från yttre apparat Välj programmet genom att trycka på sifferknapp 0 (upprepade gånger) på tv:ns fjärrkontroll. Följande lista visar programplatserna som används för extra utrustning. För information om inställningar för extra utrustning, se "Val av inställning för extra utrustning". Min 8 och 12 W Scart E3 (orange) VHS/RGB Ljudutgångar T.ex. satellitmottagare Yttre ljudförstärkare Scart E1 (svart) VHS/RGB Scart E2 (blå) VHS/SVHS Satellitmottagare Kontakt Scart E1 Scart E2 Scart E3 Frontkontakter (A/V) Välj programplats Dekoder Videobandspelare E1 E2 (förinställd för videobandspelare) E3 (inte i alla modeller) AV TV-spel DVD-spelare = Kontakten finns inte på alla modeller. På tv:ns framsida Kontakterna på framsidan finns placerade bakom en lucka som öppnas genom att först trycka på dess övre kant och sedan fälla ned den. Hörlurens volym När en hörlur är ansluten, justeras hörlurens volym med fjärrkontrollens -/+ knappar. Om du vill kan du stänga av högtalarna genom att trycka på fjärrkontrollens tyst-knapp ( V). P R AUDIO L VIDEO S-VIDEO A/V RCA VHS A/V Mini-DIN + RCA SVHS/Hi ,5 mm 2P S Extra utrustning Val av inställning för extra utrustning Om du ansluter en VHS-videobandspelare till Scart E2, behöver du inte göra någonting mera. Ansluter du en dekoder, se också avsnittet "Dekoder". För övrig utrustning visar tv:n inställningar som du måste bekräfta. Följ instruktionerna nedtill Anslut kablarna enligt figuren i avsnitt "Anslutning av extra utrustning". Koppla på tv:n och apparaten du skall ansluta. Anslutna apparater V lj apparat 2 3 Tryck på MENU-knappen (under locket). 4 Välj menyrad "Söka program" och bekräfta med OK-knappen. 5 Välj menyrad "Anslutna apparater" och bekräfta med OKknappen.

5 Tryck på den röda knappen (Lägg till ny apparat). V lj sedan fr n de olika alternativen nedan L gg till ny apparat Ändra anslutning Ta bort apparat Backa L gg till ny apparat 6 7 Välj önskad utrustning från listan och bekräfta med OK-knappen. 8 Kontrollera att apparaten är ansluten till rätt kontakt. Bekräfta valet med OK-knappen. Video Video (S-/Hi8) / DVD Videobandspelare, antenning ng Satellitmottagare Videokamera Videokamera (S-/Hi8) Dekoder TV-spel Dator Tryck p Backa» Utrustningen kan nu användas. Ändra ingångsinställning Du kan ändra ingångsinställning för varje kontakt. Detta kan vara nödvändigt när ett flertal apparater ansluts eller när inställningen har ändrats. Ändra 1 Upprepa steg 1-5 som ovan. Välj önskad utrustning från listan. Namn Anslutning L ge App. typ VCR E2 VIDEO VRIG Spara Info Decoder info» Backa 2 3 Tryck på den gröna knappen för att visa Ändra-menyn. 4 Följ instruktionerna som visas på bildskärmen. Kopiera kanalinställning från/till en videobandspelare Om din tv och videobandspelaren har nextview-link funktion, kan du kopiera kanalinställning från videon till tv:n eller tvärtom. Fördelen med denna funktion är att ha samma programordning på båda enheterna. 1 Tryck på MENU-knappen (under locket). 2 Välj funktion Söka program. 3 Välj önskad kopieringsfunktion. 4 Tryck på OK-knappen för att starta kopieringen. S ka program Automatisk s kning p nytt L gga till nya program S ka manuellt Anslutna apparater Kopiera TVns program till videon Kopiera videons program till TVn Radera alla program Tryck p Backa» 2P S 78 Extra utrustning Inspelning av program via tv:n Du kan spela in ett satellitprogram från en yttre satellitmottagare eller kopiera en kamerainspelning samtidigt som du tittar på den. Anslut videobandspelaren som skall användas för inspelning till den blå E2 Scart-kontakten. SVHS-program kan inte spelas in via tv:n. Exempel: Inspelning från videokamera Anslut videokameran till AV-kontakten på mottagarens framsida. Videokamera Scart E2 Slå på videokameran och välj programmet som skall spelas in. A/Vprogramplatsen kan väljas med sifferknapp 0 (se "Val av inställning för extra utrustning"). 1 2 När önskat program visas på tv:n, tryck på REC-knappen (under locket). 3 Tryck på OK-knappen. 4 Slå på videobandspelaren och ställ den i EXT- eller AV-läge (inspelning från yttre enhet). Starta inspelningen. Videobandspelare SVHS VIDEO inspelning En kassettsymbol visas på bildskärmen under inspelning. Om du har låst en tv-programplats för inspelning kan du inte välja någon annan tv-programplats. Annullering av låsfunktion Efter inspelning kan du annullera låsfunktionen enligt följande: L s detta program till videon (Scart-kontakt E2) tryck p Backa» 1 Tryck på REC-knappen (under locket). 2 Annullera låsningen genom att trycka på OK-knappen. VIDEO inspelning Frig r detta program fr n videon (Scart-kontakt E2) tryck p Backa» Dekoder Har du en dekoder som antennsladden är ansluten till, följ instruktionerna i avsnittet "Val av inställning för extra utrustning". Välj "Dekoder" i steg 7 (när menyn "Anslutna apparater" visas). Ansluts dekodern endast med Scart-kabel, anslut den till Scart-kontakt E1 (eller E3, inte i alla modeller). Följ därefter efterföljande instruktioner. Anslutning av dekoder till Scartkontakten 1 Välj önskat program. 4 5 Välj funktion Dekoder och ändra den till D1, D2 (D3, D4) eller AV. Är dekoder ansluten till Scart E1: Välj D1 om både bild och ljud är kodade. Välj D2 om endast bilden är kodad. Är dekodern ansluten till Scart E3 (inte på alla modeller): Välj D3 om både bild och ljud är kodade. Välj D4 om endast bilden är kodad. 6 Spara inställningen med OK-knappen. 2P S Extra utrustning Fjärrstyrning av yttre utrustning Med denna fjärrkontroll kan du styra ett flertal video och satellitmottagarmodeller. Programmering av fjärrkontrollen Efter att batterierna är monterade visas texten "VIDEO-styrning ej programmerad" (eller "SAT-styrning ej programmerad") på bildskärmen när du trycker på VCR (eller SAT) knappen. nedtill visar de vanligaste funktionerna. nedtill visar de vanligaste funktionerna. U Avstängning (till beredskapsläge) Val av programplats Markör upp/ned Val av programplats Ändring av VCR/SAT-koden Du kan ändra VCR- eller SAT-koden genom att göra följande: 1. Ta ut batterierna och tryck på TV-knappen. 2. Lägg i batterierna. 3. Håll VCR (eller SAT) knappen intryckt och tryck på?-knappen och tryck därefter på OK-knappen. 4. Tryck in koden med sifferknapparna. 5. Följ instruktionerna som visas på bildskärmen. Markörknappar Färgknappar TV TV OK ZO OM SOU NEX OK ND VISION PIP TVIE W TEXT ME NU TEXT REC STOP? SIZE SAT VCR SAT VCR VCR REC STOP 2P S 80 Felsökning Fel Ett strömavbrott, t.ex. vid åskväder, kan ställa mottagaren i ett läge så att fjärrstyrningen slutar att fungera.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Lodräta eller diagonala linjer på bildskärmen. Åtgärd Stäng av mottagaren med huvudströmbrytaren, vänta i ca. 10 sekunder och koppla på den igen. Byt till en dubbelisolerad antennkabel. Dålig färgrenhet. Stäng av mottagaren med huvudströmbrytaren och vänta i ca. 15 minuter innan du kopplar på mottagaren igen. När mottagaren kopplas på med huvudströmbrytaren aktiveras den automatiska avmagnetiseringen. Flytta utrustning som alstrar starka magnetfält, t.ex. extra högtalare bort från mottagarens omedelbara närhet. Stäng av mottagaren med huvudströmbrytaren och vänta i ca. 15 minuter innan du kopplar på den igen. När mottagaren kopplas på med huvudströmbrytaren aktiveras den automatiska avmagnetiseringen. Bilden är deformerad eller färgrenhetsfel i bildens yttre områden. På programplatsen visas endast en "svart" bild eller så visas programmet från utrustning som är ansluten till Scart-kontakten. Kontrollera att "Söka manuellt"-menyns "Dekoder" -inställning är i AV-läge. Vissa program eller menyer kan inte väljas och meddelandet "Tryck in den hemliga koden för att ta bort spärren" visas på bildskärmen. "Spärra TVn"-funktionen är aktiverad. Se instruktionerna i avsnittet "Programlåsning" för att öppna låsningen. Har du glömt koden, kan du använda universalkoden ZOOM (röda-knappen) för att öppna låset. Tekniska data Norm Nätanslutning Effektförbrukning Effektförbrukning i beredskapsläget Bildrör Frekvensområde Antal programplatser Antal AV-programplatser Ljudeffekt Anslutningar på framsidan Hörlurar Audio/Video Anslutningar på baksidan Audio/Video (Scart) PAL B, G NTSC 3.58/4.43 via Scart V, 50 Hz 135 W (normal) max. 0,2 W 28"/71 cm, 29"/74 cm MHz x 10 WRMS / , 3,5 mm Audio in: 0-2 VRMS /1 k Video in: 1 V/75 Y/C in (SVHS/Hi8) Audio in: 0-2 VRMS /1 k Audio ut: 0-2 VRMS /10 k Video in/ut: 1 V/75 RGB in: 0,7 V/75 (E1) Y/C in (SVHS/Hi8) (E2) 0-2 V RMS /10 k (RCA) min. 10 WRMS /8 75, koaxialkabel Ljudutgångar Högtalaranslutning Antennanslutning Rätt till ändringar förbehålles. 3P S Hitachi, Ltd. Tokyo, Japan International Sales Division THE HITACHI ATAGO BUILDING, No Nishi Shinbashi, 2 Chome, Minato Ku, Tokyo , Japan. Tel: HITACHI EUROPE LTD, Whitebrook Park Lower Cookham Road Maidenhead Berkshire SL6 8YA UNITED KINGDOM Tel: Fax: consumer HITACHI EUROPE S.A. 364 Kifissias Ave. & 1, Delfon Str Chalandri Athens GREECE Tel: Fax: HITACHI EUROPE GmbH Munich Office Dornacher Strasse 3 D Feldkirchen bei München GERMANY Tel: Fax: Hotline: (12ct/min) HSE- HITACHI EUROPE S. A. Gran Via Carlos III, Barcelona SPAIN Tel: Fax: HITACHI EUROPE srl Via Tommaso Gulli N.39, Milano, Italia ITALY Tel: Tel: Servizio Clienti Fax: /2 customerservice. HITACHI Europe AB Box 77 S Kista SWEDEN Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) HITACHI EUROPE S.A.S Lyon Office B. P. 45, BRON CEDEX FRANCE Tel: Fax: HITACHI EUROPE LTD (Norway) AB STRANDVEIEN Lysaker NORWAY Tel: Fax: HITACH EUROPE AB Egebækgård Egebækvej 98 DK-2850 Nærum DENMARK Tel: Fax: HITACHI EUROPE AB Neopoli / Niemenkatu 73 FIN Lahti FINLAND Tel : Fax: Hitachi Europe Ltd Bergensesteenweg Sint- Pieters-Leeuw BELGIUM Tel: Fax: HITACHI EUROPE LTD Na Sychrove 975/ Pr aha 10 Bohdalec CZECH REPUBLIC Tel: Fax: com

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning Smartbox C-230

Bruksanvisning Smartbox C-230 Bruksanvisning Smartbox C-230 Smartbox C-230 är en produkt ifrån Emitor AB Förord Smartbox C-230 är en mottagare med dubbla mottagare för digitala kabel TVkanaler. Emitor AB friskriver sig från allt ansvar

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Din manual SAMSUNG CW-21M063NS

Din manual SAMSUNG CW-21M063NS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG CW-21M063NS. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG CW-21M063NS instruktionsbok

Läs mer

Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud.

Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud. Tack för att du valt våra produkter! Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud. Läs igenom manualen innan Ni påbörjar installationen.

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

EuroSky. Manual. Fjärrkontroll. Innehållsförteckning. Inledning 13 Batterier 13 Knapparna 14

EuroSky. Manual. Fjärrkontroll. Innehållsförteckning. Inledning 13 Batterier 13 Knapparna 14 EuroSky Manual Fjärrkontroll Svenska x Innehållsförteckning Inledning 13 Batterier 13 Knapparna 14 Inställningar Installera EuroSky 4 universalkontroll 17 Sökning 18 Identifiera koderna du hittar under

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

BeoVision 1. Handbok

BeoVision 1. Handbok BeoVision 1 Handbok Handbokens innehåll 3 Nedan följer ett index över innehållet i Referensboken med sidhänvisningar. Så här installerar du BeoVision 1, 4 Ansluta TV-kablarna, 5 Ansluta en videobandspelare,

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C

SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C I denna Snabbguide följer generella inkopplingsrutiner. Detaljerade inkopplingsförfaranden finner du alltid i den användarmanual som bifogas tillsammans med den digital-tv-box

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Din manual BOSE ACOUSTIMASS 5

Din manual BOSE ACOUSTIMASS 5 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE ACOUSTIMASS 5. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE ACOUSTIMASS 5 instruktionsbok

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL CTV1010 OBS! * = Gäller ej CTV1010 version XKLT

ANVÄNDARMANUAL CTV1010 OBS! * = Gäller ej CTV1010 version XKLT ANVÄNDARMANUAL OBS! * = Gäller ej version XKLT Sidan 4 Front 1. Standby indikator 2. Fjärrkontrollsensor 3. Huvudströmbrytare 4. TV/VIDEO knapp 5. Högtalare 6. Program upp/ned knapar 7. Volym upp/ned knappar

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Din manual PHILIPS 25PT5107

Din manual PHILIPS 25PT5107 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 25PT5107. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering.

CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering. CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering. 1 Introduktion CAMZWEXT2 är ett användarvänligt kamerasystem som är lätt att installera. CAMZWEXT3 innehåller

Läs mer

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ MTB-7400QD 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ För att minska risken för elektrisk chock öppna ej monitorn. Reparation får endast utföras av kvalificerad

Läs mer

Trådlös TV-länk SLV3100. Bruksanvisning

Trådlös TV-länk SLV3100. Bruksanvisning Trådlös TV-länk SLV3100 Bruksanvisning A 1 2 SLV3100 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR DC 9V Channel 1 2 3 4 ON/OFF 7 6 5 4 3 B 8 9 SLV3100 WIRELESS TVLINK RECEIVER Channel 1 2 3 4 DC 9V ON/OFF 13 12 11 10

Läs mer

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Beo4 Handledning Innehåll 3 Använda fjärrkontrollen Beo4, 4 Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Anpassa Beo4, 9 Ställa in Beo4 Lägga till

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod Nokia 220 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2-3 Mjukvarunedladdning. Sid 4 Fabriksåterställning Sid 5-6 Föräldrakontroll Sid 7-13 Favoritlistor Sid 14 Resett av mottagarens Pin-kod Nokias

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

Din manual BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET http://sv.yourpdfguides.com/dref/1315544

Din manual BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET http://sv.yourpdfguides.com/dref/1315544 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC

Din manual HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ

Läs mer

Din manual PHILIPS 29PT8403 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010938

Din manual PHILIPS 29PT8403 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010938 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 29PT8403. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual HP DVD WRITER DVD300

Din manual HP DVD WRITER DVD300 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DVD WRITER DVD300. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DVD WRITER DVD300 instruktionsbok

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

Acer LCD TV AT3201W. Användarhandbok. 12-AT3201W_SW_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:41:56

Acer LCD TV AT3201W. Användarhandbok. 12-AT3201W_SW_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:41:56 Acer LCD TV AT3201W Användarhandbok 12-AT3201W_SW_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:41:56 Copyright 2005. Acer Incorporated. Med ensamrätt. Acer LCD TV AT3201W Användarhandbok Först publicerad: Maj 2005 Acer och

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT SOUND DOCKING http://sv.yourpdfguides.com/dref/3332283

Din manual BLAUPUNKT SOUND DOCKING http://sv.yourpdfguides.com/dref/3332283 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BLAUPUNKT SOUND DOCKING. Du hittar svar på alla dina frågor i BLAUPUNKT SOUND DOCKING

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28 1 SMARTBOX Användarmanual 15.10.28 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 8 ANVÄNDNING... 10 TV-GUIDE... 11 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan

Läs mer

Trådlös TV-länk SLV3220. Bruksanvisning

Trådlös TV-länk SLV3220. Bruksanvisning Trådlös TV-länk SLV3220 Bruksanvisning W I R E L E S S W I R E L E S S W I R E L E S S W I R E L E S S A 1 2 3 4 5 1 2 SOURCE SLV3220 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR SOURCE 1 SOURCE 2 R AUDIO L VIDEO PICTURE

Läs mer

Välkommen. Snabbstartsinstruktioner. Anslut. Installation. Använd

Välkommen. Snabbstartsinstruktioner. Anslut. Installation. Använd Välkommen Snabbstartsinstruktioner 1 2 3 Anslut Installation Använd Vad finns i lådan CD140 Basstation ELLER CD140/CD145 Handenhet CD145 Basstation Strömadapter för basstationen Strömsladd CD140 2 x AAA

Läs mer

Din manual HITACHI 42PD8600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1274901

Din manual HITACHI 42PD8600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1274901 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HITACHI 42PD8600. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll

GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll SN2_ILLU_Neckloop_HI SN2_ILLU_Charger_HI SN2_ILLU_UsbCable_HI Översikt Denna guide innehåller

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Din manual DORO AUDIOLINE CLD50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2336745

Din manual DORO AUDIOLINE CLD50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2336745 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO AUDIOLINE CLD50. Du hittar svar på alla dina frågor i DORO AUDIOLINE CLD50 instruktionsbok

Läs mer

En svensk uppfinning

En svensk uppfinning Användarhandbok En svensk uppfinning I början av 000-talet uppfann tekniker på Ericsson möjligheten att låta en vanlig TV kommunicera med hjälp av mobiltelefoninätet. Tanken var att datorn upplevs som

Läs mer

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE ENG_3305-00401 llmän säkerhet Varning Läs hela bruksanvisningen noggrant och spara den så att du kan se efter i den senare. Företaget kommer inte att ta något ansvar för olyckor eller skador som blir resultatet

Läs mer

DIGIAIR. Bruksanvisning. Version 2.0. Rev. A 2005-06-27

DIGIAIR. Bruksanvisning. Version 2.0. Rev. A 2005-06-27 DIGIAIR Version 2.0 Bruksanvisning Rev. A 2005-06-27 Innehållsförteckning 1 KOMMA I GÅNG... 3 1.1 Ström PÅ/AV... 3 1.2 Nätdriven laddare och batteri... 3 1.3 Hur man ansluter... 3 1.3.1 Handhavande och

Läs mer

BRUKSANVISNING DSS kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer

BRUKSANVISNING DSS kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer BRUKSANVISNING DSS-510 5.1 kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer SÄKERHETSINFORMATION VARNING RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ÖPPNA INTE Blixten med ett pilhuvud I en rätvinklad triangel är till för att varna användaren

Läs mer

IVMR-9002 7 607 003 586 IVMR-1042 7 607 003 587

IVMR-9002 7 607 003 586 IVMR-1042 7 607 003 587 In Car Video IVMR-9002 7 607 003 586 IVMR-1042 7 607 003 587 Bruks- och monteringsanvisning http://www.blaupunkt.com ÖVERSIKT 1 2 3 4 1 >? 5 @ = 6 < : 8 ; 9 7 A 72 Takmonterad bildskärm 1 lampor basenhet

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

BeoVision 8. Handledning

BeoVision 8. Handledning BeoVision 8 Handledning Handledningen och referensboken Den här handledningen innehåller information om den dagliga användningen av din Bang & Olufsen-produkt. I referensboken finns information om mer

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

21A-620 21A-720 21A-624 (VPS/PDC) 21A-724 (VPS/PDC)

21A-620 21A-720 21A-624 (VPS/PDC) 21A-724 (VPS/PDC) Bruksansvisning DS Svenska DK Dansk Brugsansvisning Modell A-60 A-70 A-64 (VPS/PDC) A-74 (VPS/PDC) Videobandspelare Videorecorder PLAY REW REC OTR STOP/EJECT F.FWD PAUSE STILL VIDEO L AUDIO R FUNCTION

Läs mer

Din manual BOSE 201 REFLECTING

Din manual BOSE 201 REFLECTING Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE 201 REFLECTING. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE 201 REFLECTING instruktionsbok

Läs mer

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU LCD PANEL TV BRUKSANVISNING Varning SKÄR INTE av

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning DS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Din manual PHILIPS 32PW9615 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010714

Din manual PHILIPS 32PW9615 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010714 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 32PW9615. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Viktig tilläggsinformation

Viktig tilläggsinformation Översatt från tyska av Elisabeth Gustavsson DAEWOO Färg-TV Bruksanvisning 360117 Artikelnummer: DTK-28_ DTM-28_ DTM-29_ Tillverkad på licens från Dolby-laboratorierna. Dolby och dubbel-d-symbolen är varumärken

Läs mer

Din manual DORO GALAX http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881009

Din manual DORO GALAX http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881009 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO GALAX. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Manual de Instrucciones. Bruksanvisning 42PD8600 42PD8A10. Bruksanvisning. Gebruiksaanwijzing

Manual de Instrucciones. Bruksanvisning 42PD8600 42PD8A10. Bruksanvisning. Gebruiksaanwijzing 42PD8600 42PD8A10 Manual de Instrucciones Bruksanvisning Bruksanvisning Gebruiksaanwijzing E N S NL Innehållsförteckning Fjärrkontrollens knappar...57 PLASMA TV...58 Förberedelse...60 Funtioner...60 Panelens

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. Sändare. Mottagare SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

INSTRUKTIONSMANUAL. Sändare. Mottagare SÄKERHETSFÖRESKRIFTER INSTRUKTIONSMANUAL Sändare Mottagare SÄKERHETSFÖRESKRIFTER - För att förhindra kortslutningar bör denna produkt endast användas inomhus och i torra utrymmen. Utsätt inte komponenterna för regn eller väta.

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Bruksanvisning. Med en BeoLink Active utrustning och ett par aktiva Bang & Olufsen högtalare får ditt Bang & Olufsen system en extra dimension.

Bruksanvisning. Med en BeoLink Active utrustning och ett par aktiva Bang & Olufsen högtalare får ditt Bang & Olufsen system en extra dimension. B E O L I N K A C T I V E 1 Med en BeoLink Active utrustning och ett par aktiva Bang & Olufsen högtalare får ditt Bang & Olufsen system en extra dimension. Nu kan du spela vilken programkälla du vill (audio

Läs mer

37 LCD TV DFT-3719HD

37 LCD TV DFT-3719HD 37 LCD TV DFT-3719HD 1 Viktiga säkerhetsföreskrifter Innan du använder vår TV är det viktigt att du läser igenom dessa instruktioner noggrant och förvarar manualen väl för framtida bruk. Följ alla instruktioner

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet ANVÄNDARMANUAL DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet Index Index & Egenskaper 1 Säkerhetsinformation 2 Digitalboxens fram och baksida 3 Fjärrkontroll 4 Anslutningar, antenn och annan utrustning

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Digital satellitantenn med manöverpanel. MobilSat +

Digital satellitantenn med manöverpanel. MobilSat + Digital satellitantenn med manöverpanel MobilSat + Modellerna MSP-S & MSP-C INNEHÅLL 1. Inledning... 2 1.1. Användning... 2 1.2. Allmänna anvisningar... 3 1.3. Manöverpanelen... 3 2. Grundläggande funktioner...

Läs mer

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUT WIRELE VIDEO & DVD VIEWER Bruksanvisning Version 1.0 1 1. Förpackningens innehåll Kontrollera förpackningens innehåll. Den ska innehålla följande delar: 1. ändare 2. Mottagare 3. Adapter (2 stycken)

Läs mer

BRUKSANVISNING. dw450 SVENSK-2 000318 00799

BRUKSANVISNING. dw450 SVENSK-2 000318 00799 SVENSK-2 000318 00799 Innehållsförteckning FÖRORD Säkerhetsinstruktioner... s. 3 Nätanslutning... s. 3 De olika delarna... s. 3 PRODUKTINFORMATION Display och knappar på framsida... s. 4 Anslutningar på

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

42FLD745. Färg-TV BRUKSANVISNING

42FLD745. Färg-TV BRUKSANVISNING 42FLD745 Färg-TV BRUKSANVISNING S Innehåll Fjärrkontrollens knappar...2 Bruksknappar och anslutningar på televisionen... 3 Placering av televisionen...4 Egenskaper...5 Användarsäkerhet...5 Återvinnings-

Läs mer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av bl.a dimbara 230V LED - lampor, lågenergilampor, glödlampor

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

DIGIAIR db. Svensk Manual. Version: 2.00

DIGIAIR db. Svensk Manual. Version: 2.00 DIGIAIR db Svensk Manual Version: 2.00 2 Innehållsförteckning 1 KOMMA I GÅNG... 4 1.1 Ström PÅ/AV...4 1.2 Nätdriven laddare och batteri... 4 1.3 Hur man ansluter... 4 1.3.1 Handhavande och menysystem...

Läs mer

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL Guide 2 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 1 HUVUDMENY 7 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 2 2 SYSTEMINSTÄLLNINGAR 7 2.1 MOTTAGARINSTÄLLNINGAR 8 2.1.1 LJUDSPRÅK 8 2.1.2 TEXTNING 8 2.1.3 TV VOLYM 8 2.1.4 TIME OUT FÖR KANALDATA

Läs mer